P o n y o k a i B á l i n t ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 )"

Átírás

1 XVII. évfolyam, február KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE P o n y o k a i B á l i n t ( ) aki ennyit élt, Sír el nem temeti, Sírját a hála szent Kezekkel öleli. Emléke oltva van A földbe, melyen élt, Mélyen bocsátja be Megáldott gyökerét. (Vörösmarty Mihály) január 21-én elhunyt Ponyokai Bálint, városunk volt tanácselnöke, Pro Urbe Díjasa, díszpolgára közösségünk tisztelt és szeretett polgára. Városunk önkormányzata saját halottjának tekintette; január 24-én, a Déli temetőben kísértük utolsó földi útjára. Sípos Árpád lelkészelnök, Kecze István polgármester és a család nevében Brankovics László búcsúzott tőle. Hírlevelünkben Kecze István polgármester beszédének részleteivel emlékezünk meg kedves halottunkról. * * * Ponyokai Bálint nyugalmazott tanácselnököt, városunk Pro Urbe Díjjal kitüntetett lakosát és egyben Díszpolgárát utolsó földi útjára jöttünk elkísérni. Jelenlétünk az iránta érzett mély tiszteletünk és őszinte szeretetünk kifejezése. Halálával nemcsak kevesebben lettünk, hanem szegényebbeké is váltunk. Az a kincstár, amely az ő életének elmúltával összedőlt, gazdag volt. E kincsekből, melyek szellemi-erkölcsi értékek, már életében részesített minket, azt a közösséget, amely őt körülvette. Szűkebb és tágabb közösségére a családjára, barátaira és városunk közösségére egyszerre gondoljunk. Egy ember igazi gazdagsága az a jó, amit a világon tesz mondják. Ponyokai Bálint ebben az értelemben gazdag ember volt. Olyan egyéniséggel ajándékozta meg őt a sors, amellyel városunk közösségében mindig meghatározó szerepre lett hivatott. A hajdan Törökszentmiklósról városunkba került ifjú biztos mesterségbeli tudással érkezett ide, az akkori Mezőgép Vállalat igazgatói posztjára. A város közéletébe előbb tanácstagként kapcsolódott be, majd 1974-től a rendszerváltásig városunk tanácselnökeként dolgozott. Nemcsak erkölcsi értékekkel gazdagította városunkat, hiszen városvezetésének ideje alatt lakótelep, lakóházak sora épült, sőt több középület is: iskolák, óvodák, bölcsőde, tornaterem. Épületfelújítások, közműfejlesztések, ipari létesítmények városunkban történő letelepítése mind-mind vezetői aktivitásának eredményei. És városunk kulturális életének fejlődése is: ő állt a hátterében a várostörténeti monográfia megjelentetésének, a rajongásig szeretett barát, Papi Lajos emlékére az Alkotóház kialakításának, a gazdag kiállítási életnek, a Hajdúsági Művésztelep alkotói bemutatásának. Olyan vezetői erényekkel rendelkezett, amelyekkel csak kevesek. Alapvetően szerény ember volt, aki sohasem magasról és utasításokkal közeledett kollégáihoz. A feladatok megvalósítására lelkesedésével, példamutatásával motivált. Olyan vezető volt, aki lendületet, kedvet adott, aki arra törekedett, hogy a legtöbbet hozza ki munkatársaiból. Őszintén tudott örülni minden és mindenki sikerének. A szakmai féltékenység vagy a diktatórikus irányítás tőle távol álltak. Ha vele szemben történtek méltánytalanságok, bölcsen és csendben túltette magát rajtuk. A megsértettség gyengeségét, vagy bármilyen indulatot nem engedett meg magának. A város közösségének fejlődése érdekében az együttműködést mindennél fontosabbnak tartotta. Ezért ő nemcsak tiszteletet vívott ki magának városunkban és megyénkben egyaránt, hanem szeretetet is. Több mint másfél évtizedes városvezetői munkája a rendszerváltáskor ért véget. Az, hogy akkor ben, az ország reményteli megújhodásának idején -, itthon a civil szervezetek és az újonnan alakult pártok javaslatai alapján ő lett városunk egyik Pro Urbe Díjasa, olyan nagyszerű dolog, amely a város egészének az ő vezetői munkája iránti elismerését fejezte ki. Az új városvezetés kialakításának idején Ponyokai Bálint felelősséggel úgy vonult vissza, hogy mindenben számíthattak rá. Bár már nem vállalt képviselőséget, minden tudását, tapasztalatát, kapcsolatait, segítségét felajánlotta az új önkormányzatnak. Dr. Ducza Lajos akkori polgármester elbeszélése szerint támogató hozzáállása, őszinte öröme, lelkesítése, bátorítása erőt, buzdítást adott az első szabadon választott képviselő-testületnek a munkához. Nyugdíjba vonulásával más tereket keresett és talált, amelyeken hasznára lehetett városunknak. Új oldalairól ismerhettük meg. Titkári szerepet vállalt a városvédők egyesületének széles táborában, valamint kibontakoztatta kézműves tudását. Mesterművek kerültek ki a keze alól: régi hintókból újakat varázsolt, hogy csodájára jártak az országból. A lovak és lóversenyek szerelmeseként városi lovas bajnokságokat szervezett, megannyi támogató megnyerésével, népes közönség örömére. Őt mindig és mindenhol tárt kapuk fogadták, ha a versenyekhez mecénásokat

2 2. oldal Kisbíró február 7. keresett. Dolgozott, szorgoskodott - ahogyan a megismételhetetlen, egyszeri emberi csodáról ír Kosztolányi Halotti beszéde: futott, telefonált, / és szőtte álmát, mint színes fonált: / a homlokán feltündökölt a jegy, / hogy milliók közt az egyetlenegy. De milyen nehéz szembenézni erőnk fogytával Bálint bácsi ebben is példa. Amit végzett, és amiről tudta, hogy érték, nem hagyta veszendőbe. Az elmúlt években felelősséggel végiggondolta, kik lehetnek az ő örökösei. Bár talált az egyes feladatokhoz elkötelezett embereket, de olyan kaliberű személyiség, aki mindezeket úgy együtt, egy kézben tartotta volna, mint ő, valljuk be, még nem nőtt föl Bálint bácsi nyíltszívű, közvetlen, mérhetetlenül humánus egyéniség volt. Nem túlzás róla azt mesélni, hogy mindenkihez volt jó szava. Érdekelte, mi történik veled, velem, a szeretteinkkel, a barátainkkal. Sohasem tolakodóan, hanem tiszta őszinteséggel és szeretettel. Boldog lehet a család, amelynek támasza lehetett. Tudjuk, mindennél drágább volt neki a család, amelynek támasza volt, és amely továbbviszi az ő emberi, szellemi, erkölcsi örökét. Városunk lakói, önkormányzatunk, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények munkatársai nevében tisztelettel és szeretettel búcsúzom Ponyokai Bálinttól, Kisújszállás egyik legkiválóbb vezetőjétől és legemberségesebb polgárától. Emlékét megőrizni kötelességünk. Kívánom, testének legyen könnyű a Nagykunság földje, lelkének pedig végtelen az Alföld kék ege. Pályázati hírek I. Belvizes pályázat Korábbi számunkban örömmel adtunk hírt arról, hogy az önkormányzat által a teljes déli városrész belvízrendezése érdekében benyújtott pályázatot első körben 495 millió Ft-os támogatásban részesítették. Ezt követően megkezdődhetett a saját erővel együtt mintegy 580 millió Ft-os beruházás előkészítése. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lett, jelenleg a vízjogi létesítési engedélyezési tervek és a pályázat 2. fordulójához szükséges részletes megvalósíthatósági tanulmány készül. Ezt a feladatot a szolnoki KSK Mérnöki Iroda Kft. nyerte el. A kiviteli munkákat a 2. fordulós pályázat sikeres elbírálása esetén lehet megkezdeni 2009 végén, esetleg 2010 elején. II. Jelzőlámpás pályázat A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázatot hirdetett az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra. A pályázat célja a forgalmas utak által kettévágott lakóterületeken a járműforgalom sebességének csökkentése, a gyalogos átkelőhelyek megfelelő kialakításával a közlekedők segítése. Örömmel értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy Kisújszállás Város Önkormányzata eredményesen pályázott, és mintegy 15 millió Ft-ot nyert a fejlesztés megvalósítására. A kialakítandó csomóponti jelzőlámpa a Rákóczi utca és a 4 sz. főút torkolatában kerül elhelyezésre (a mozi előtti lámpával összehangoltan), amely felváltja ezáltal a jelenleg működő sárga villogót, valamint biztosítja a biztonságos közlekedést a Rákóczi utca felől is. III. Kisújszállási buszmegállók infrastrukturális fejlesztése Korábban szintén beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat által a közelmúltban elkészített pályázatok közül megtörtént a Kisújszállás autóbusz-megállóinak fejlesztése érdekében benyújtott pályázat értékelése. A döntésre jogosult szervezet mintegy 81 millió Ft támogatást ítélt meg a beruházás megvalósítására, amely a saját forrással kiegészítve 90 millió forintos fejlesztést tesz lehetővé. A beruházásnak köszönhetően 2009-ben 2 új buszöböl épül a Veres Péter és a Nyár utcán, a Zeneiskola mellett, a Nyár utca felől egy 20 férőhelyes parkolót létesít az önkormányzat. Emellett felújításra kerül a központi autóbusz-pályaudvar mindkét oldalán a buszöböl. A fentieken túl a helyi járat valamennyi városi megállóhelyén új utasvárósziget kerül kialakításra, hulladéktároló és pad elhelyezésével. Tíz helyszínen 11 utasváró pavilon épül, amelyek falára tájékoztató tábla és térkép is kerül. A helyi járat megállói mellett a Volán megállói, várószigetei is megszépülnek. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes vállalkozóval február elején köt szerződést az önkormányzat. A munkák elkészültének határideje augusztus 15. IV. Strandfürdő fejlesztése Immár hivatalosan is megerősítették, hogy Kisújszállás Város Önkormányzata 466 millió Ft-ot nyert az ÉAOP pályázati konstrukción, amelynek köszönhetően egy főként fizioterápiás egészségcentrum létesül strandfürdőnk területén, továbbá megvalósul az 1,40-es medence és gyógymedence téliesítése, és egy új termálkutat is fúrat az önkormányzat. A beruházás összköltsége 932 millió Ft. A fejlesztés komplett tervezési feladatainak ellátására közbeszerzési eljárást írt ki az önkormányzat, az eljárás eredményes lett, most a szerződéskötés időszakában járunk. Az építési engedéllyel is rendelkező tervek és a kiviteli tervek nyárra lesznek az önkormányzat birtokában, így lehetőség lesz a pályázatot a 2. fordulóra benyújtani. A projekt zavartalan előrehaladása esetén a kivitelezés akár az idén megkezdődhet. V. További pályázati hírek 1. Az önkormányzat április 29-én értesült az örömteli hírről, hogy a Pitypang Óvoda, valamint a Központi Orvosi Rendelő épületének komplett akadálymentesítésére benyújtott pályázatot a kiíró támogatásban részesítette (bruttó Ft, illetve bruttó Ft). A projekt teljes bekerülési költsége a Pitypang Óvoda vonatkozásában bruttó Ft, az Orvosi rendelő vonatkozásában pedig bruttó Ft, amely magába foglalta a teljes megvalósítást (nemcsak a közvetlen építési feladatokat). A kivitelezés befejeződött, jelenleg a projekt pénzügyi zárása és az elszámolás zajlik.

3 2009. február 7. Kisbíró 3. oldal 2. Az önkormányzat a Karcagi Kistérségen keresztül nyert támogatást egy 2,2 milliárd forintos(!) hulladéktelep-rekultivációra beadott pályázat előkészítésére. Jelenleg a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. A nyertes pályázatot a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a karcagi Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. készítette. A két kisújszállási - kényszerűen - bezárt hulladéktelep rekultivációjával az önkormányzat maradéktalanul eleget tesz a környezetvédelmi, hatósági előírásoknak, nem beszélve arról, hogy a területek rehabilitációjával a környezet fokozott védelme is megvalósul. 3. Nyertes HÖF-TEKI pályázat segítségével 2008 végén mintegy 17 millió Ft értékben került sor járdaépítésekre a város belterületén. A kb m 2 területet érintő beruházás keretében a Kossuth Lajos utca teljes nyugati oldalán, illetve a keleti oldal egyes szakaszain épül járda, de a Dózsa György utca Leánykollégium előtti szakasza, a Koszorú utca teljes keleti (járdás) oldala és a Baross utca Nyár utca és Illésy utca közötti szakasza is új járdaburkolatot kapott. A munkákkal szükségszerűen együtt járó kellemetlenségek miatt ezúton szeretnénk megköszönni a lakosság türelmét. 4. Másik nyertes HÖF-TEKI pályázat keretében az önkormányzat mintegy Ft értékű gépjárművet szerez A Baross utca új járdaszakasza be a kisújszállási Polgárőrség részére, amelynek segítségével az önkormányzat is hozzájárul polgárőreink eddig is magas színvonalú és lelkiismeretes munkájához. A gépjármű már megérkezett a forgalmazóhoz, jelenleg a hivatalos iratokat intézzük, és hamarosan átadásra kerülhet az új autó. Tatár Zoltán alpolgármester J e g y z é k Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a január 13-ai rendkívüli, a január 22-ei rendkívüli és a január 27-ei soron következő ülésén hozott döntéseiről Rendeletek: 1/2009. (I.28.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok: 1/2009. (I.13.) Ifjúságbarát Önkormányzat Cím elnyerésére szóló pályázat benyújtásáról 2/2009. (I.13.) a évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap -hoz történő csatlakozásról 3/2009. (I.13.) az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő gyógy- és wellness turisztikai célú fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervek és tanulmányok elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 4/2009. (I.13.) Szepesi Jenő települési képviselő döntéshozatalban való részvételéről 5/2009. (I.13.) a 255/2006. (X.12.) számú önkormányzati határozat módosításáról 6/2009. (I.22.) Ponyokai Bálint köztiszteletben álló, elhunyt személy saját halottá nyilvánításáról 7/2009. (I.22.) Ponyokai Bálint köztiszteletben álló, elhunyt személy saját halottá nyilvánításáról 8/2009. (I.27.) Téglási Sándor települési képviselő döntéshozatalban való részvételéről 9/2009. (I.27.) a 255/2006. (X.12.) számú önkormányzati határozat módosításáról 10/2009 (I.27.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 11/2009 (I.27.) az önkormányzat évi rendezvénytervéről 12/2009 (I.27.) Kisújszállási weblappal kapcsolatos kérés 13/2009 (I.27.) a közoktatási intézményekben a helyettesítés díjazására vonatkozó egységes elvek, valamint a tanítási időkeretet csökkentő távollét kidolgozásáról 14/2009 (I.27.) az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola esélyegyenlőségi programjának jóváhagyására 15/2009. (I.27.) a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulással kapcsolatos problémákról 16/2009. (I.27.) a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulással kapcsolatos problémákról 17/2009. (I.27.) a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás számára a évi működési költségekhez való hozzájárulásról 18/2009. (I.27.) az Arany János Városi Könyvtár és a Művelődési és Ifjúsági központ továbbképzési és beiskolázási tervének fenntartói jóváhagyásáról 19/2009. (I.27.) a köztisztviselők évi egyéni teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározásáról 20/2009. (I.27.) a évi motoros találkozó megrendezéséről 21/2009. (I.27.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ tárgyi feltételeinek biztosításáról szóló intézkedési terv előzetes véleményezésére 22/2009. (I.27.) a TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámú A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázat benyújtásáról 23/2009. (I.27.) a TIOP /08/1. kódszámú, Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című pályázat benyújtásáról 24/2009. (I.27.) a Kisújszállás, Határ u. 1/a szám alatti ingatlan kezelésbe adásáról 25/2009. (I.27.) az I. háziorvosi körzet további működtetéséről 27/2009. (I.27.) a Kisújszállás Város autóbuszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására * * * A képviselő-testület február 24-én (kedden) órai kezdettel soron következő ülést tart a következő napirendi javaslatokkal: Előterjesztés a évi költségvetés módosítására Előterjesztés a évi költségvetés megállapítására Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. lakóház-fenntartási tevékenységéről és a évi lakóház-fenntartási előirányzat meghatározására Előterjesztés az óvodai és általános iskolai beíratások időpontjának meghatározására és a beíratások rendjének szabályozására Előterjesztés a Városi Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint az Arany János Városi Könyvtár munkatervének fenntartói jóváhagyására A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és a városi honlapon megtekinthető KISÚJSZÁLLÁSI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A évi helyi önkormányzati választáson települési képviselői mandátumot szerzett Papp Erika Magdolna (MSZP) december 31. napjával lemondott képviselői helyéről. A megüresedett helyre az MSZP az eredetileg bejelentett kompenzációs listáról Téglási Sándort jelentette be, aki január 16. napjától települési képviselői mandátumot szerzett. A települési képviselő január 27-én, a képviselő-testület előtt esküt tett. Kisújszállási Helyi Választási Bizottság Kisújszállás Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnöke Kisújszállás, Szabadság tér 1. H I R D E T M É N Y Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Kisújszállás város polgármesterének, alpolgármestereinek és önkormányzati képviselőinek vagyonnyilatkozata nyilvános. Az érdeklődők a január 30-ig benyújtott vagyonnyilatkozatok megtekintésére vonatkozó szándékukat a Városháza emelet 19. számú szobájában jelezhetik személyesen, vagy az 59/ es telefonszámon. Tuka Antal

4 4. oldal Kisbíró február 7. Változások a szociális ellátások területén Ezúton szeretnénk tájékoztatni a város lakosságát azon módosításokról, melyek a szociális segélyezés új rendszerének alapjait képezik. Az elmúlt év során a Kormány kidolgozta az Út a munkához elnevezésű programot, melynek célja a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése, a foglalkoztatás növelése, a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében. A célok eléréséhez szükségessé vált több foglalkoztatási, illetve szociális tárgyú törvény módosítása, melyek az elmúlt év végére készültek el. Jelentős változás következett be a rendszeres szociális segélyek területén. A jogosultsági feltételek alapvetően nem változtak, az aktív korú személyek azonban január 1-jétől az ún. aktív korúak ellátásra szereznek jogosultságot, melynek keretében pénzbeli támogatásként rendszeres szociális segélyt vagy rendelkezésre állási támogatást kapnak. Rendszeres szociális segélyben azon személyek részesülnek, akik koruk, egészségi állapotuk vagy családi körülményeik miatt nem kötelezhetőek munkavégzésre. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek az aktív korúak ellátására jogosultak azon csoportját képezik, akik az ellátásra való jogosultság feltételeként közfoglalkoztatásban vagy képzésben vesznek részt. Arra az időszakra, amikor önhibájukon kívül nem vesznek részt közfoglalkoztatásban vagy képzésben, rendelkezésre állási támogatást folyósítunk a részükre. Speciális szabály vonatkozik azokra a 35 év alatti fiatalokra, akik az általános iskola 8. évfolyamát nem végezték el. Ők kötelesek olyan képzésben részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul. A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek a segély folyósításának feltételeként továbbra is az önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek együttműködni. A rendelkezésre állási támogatásban részesülőknek azonban az állami foglalkoztatási szervvel kell álláskeresési megállapodást kötni és teljesíteni az abban foglaltakat. A települési önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. Az új szabályozás nagy hangsúlyt fektet a bejelentés nélküli foglalkoztatásra. Amennyiben a munkaügyi ellenőrzés ilyen jellegű foglalkoztatásra derít fényt, a munkaügyi hatóság erről értesíti a település jegyzőjét, aki felfüggeszti az ellátás folyósítását, ismételt jogellenes munkavégzés esetén pedig megszünteti az ellátásra való jogosultságot. A törvény hatálybalépésekor már rendszeres szociális segélyben részesülő személyek esetében március 31. napjáig kell megvizsgálni az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállását, illetve azt, hogy mely pénzbeli ellátás folyósításáról kell rendelkezni. Az érintetteket írásban értesítjük az eljárás megindításáról, a felülvizsgálaton történő megjelenés határidejéről és a szükséges dokumentumok benyújtásáról. Nagy Tünde, az Igazgatási Osztály vezetője PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen értékesíti a Kisújszállás, Nyár u. 19. (hrsz.: 140) (korábban Illéssy Sándor Szakközép tanműhelye) 793 m 2 nagyságú Kollégium megjelölésű ingatlant. A felépítmények alapterülete: 282,70 m 2, állaga átlagos. Megközelítése: szilárd, aszfalt burkolatú útról, gyalogos járda van. Közmű bekötések: elektromos energia, ivóvíz, földgáz, szennyvíz, csapadékelvezetés nyílt árokba. Ingatlan kikiáltási ára bruttó Ft Árverési előleg: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a ( Ft). A nyertes licitáló esetében az árverési előleg foglalóvá alakul át. A nyertes pályázó a vételár fennmaradó részét egyösszegben köteles megfizetni Eladó részére az adásvételi szerződésben meghatározott határidőre. Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek az önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható köztartozásuk, egyéb tartozásuk (pl. bérleti díj) nincs. Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani február 23-án 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályának címezve (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) vagy személyesen leadni a Városháza I. emelet 23-as irodájában. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat ugyanitt lehet beszerezni. Az ingatlan munkaidőben az alábbi telefonszámon történt előzetes egyeztetést követően megtekinthető. A pályázatokkal kapcsolatos további információ munkaidőben dr. Majtényi Erzsébettől kérhető az 59/ telefonszámon. Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti határidőig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és becsatolták a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint befizették az árverési előleget. Az árverési licit lebonyolítása: február 24. (kedd) 9.00 óra. Árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda. dr. Majtényi Erzsébet Építési és Városüzemeltetési Osztály Iránytű a évi rendezvényekhez A Kisbíró februári számával egyidejűleg minden kisújszállási családhoz eljuttatjuk a évi rendezvénynaptárt. A város képviselői úgy gondolják, hogy fontos már így év elején megismerni, hogy ez évben milyen rendezvények várják a város szórakozni, művelődni vágyó közönségét. Nemzeti ünnepeink méltó megünneplésén, a városi ismétlődő hagyományőrző rendezvényeken túl, különös színfoltja lesz az ez évi eseményeknek a Kunok I. Világtalálkozójának helyi rendezvénysora. Ismert, hogy kun őseink 770 esztendeje települtek be a Kárpát-medencébe és élnek leszármazottjaik a Kisés Nagykunságban. Erre az eseményre emlékezünk a szeptember e közötti időszakban sok érdekes műsorral, a civil szervezetek rendezésében. Kérjük, hogy a programfüzetet őrizzék meg egész évben, és kezeljék meghívóként az Önöket és családjukat érdeklő rendezvényekre. Szeretettel várunk minden kedves résztvevőt városunk kulturális, sport- és szórakoztató eseményein. Dr. Ducza Lajos alpolgármester

5 2009. február 7. Kisbíró 5. oldal A magyar kultúra napján nagy sikerű műsorral emlékeztünk meg január 24- én a Himnusz befejezésének évfordulójáról a Városháza dísztermében. A Himnuszt közösen énekelte a közel kétszáz résztvevő, majd Kecze István polgármester köszöntőjében a kultúráról Babits Mihály kifejezésével élve mint szétdarabolhatatlan kincsről beszélt, mely ékkövének lapja és éle más-más színben csillog. A kultúra olyan erő, amely által szellemi közösségként határozzuk meg magunkat. Ezt az összetartozást jelentő erőt Himnuszunk hűen szolgálja immáron 186 esztendeje. A kultúra, benne a művészetek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy anyagi világunkon felül tudjunk emelkedni, néha kiszakadjunk kicsit annak gondjaiból, amire bizony szükségünk van. Ezért hát engedjük, hogy az alkotások vegyenek birtokba minket fogalmazott a polgármester, és ajánlotta a közönség figyelmébe az ünnepi délután programját. András festőművész-tanárt. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző méltató szavai után az elismeréssel járó plakettet, az oklevelet és a virágcsokrot polgármester úr nyújtotta át a képviselő-testület nevében. Bészabó András nemcsak kapott, adott is: A jövőbe ható ígéret című új festményét a városnak adományozta, mely a Polgármesteri Hivatalt fogja díszíteni. Az ünnepségen polgármester úr virágcsokorral köszöntötte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által Az év pedagógusa címmel kitüntetett Szénási Lászlót, a Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatóhelyettesét, Az év nevelőtestülete elismerésben részesült Városi Óvodai Intézmény nevelőtestülete képviseletében pedig Janóné Rácz Ildikó igazgatónőt. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Lovagjának soraiba választotta dr. Bartha Júlia néprajzkutatót a magyarság keleti kapcsolatainak kutatásáért. Köszöntésére szintén sor került a városi ünnepségen. Meghívott díszvendégünk, előadónk, Jókai Anna a gondolkodó ember felelősségéről, a kultúráról, keresztény gyökereinkről beszélt olyan szépen, hogy a hálás közönség felállva, nagy tapssal köszönte meg az írónő előadását. Kecze István polgármester köszöntötte a közel kétszáz résztvevőt Nagy taps köszöntötte az Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díj idei első kitüntetettjét, Bészabó Az ünnepség végén Jókai Anna dedikálta könyveit Bészabó András - A jövőbe ható ígéret Dr. Feledy Balázs művészeti író szakszerű tárlatnyitásával ajánlotta a közönség figyelmébe Bészabó András művészetét, mely február 13-áig tekinthető meg a Városháza dísztermében a Polgármesteri Hivatal nyitva tartási idejében. A Ki-Ütő együttes (Horváth Ferenc, Horváth István, Lázár Péter, Nagy Roland művészeti iskolai növendékek) előadása nemcsak Bészabó Andrást köszöntötte, hanem felidézte a sámánok révületbe ejtő szertartásait is. A művészeti iskola részéről köszönet illeti még Orosz Balázs tanár urat gyönyörű zongora-előadásáért, valamint Tőgyi Attila tanár urat felkészítő és zeneszerzői munkájáért. Köszönjük Major Zita tanárnő konferáló, az ünnepséget szépen levezető munkáját is. (A magyar kultúra napjáról készült több fotó is megtekinthető a városi honlapon.) (Szerk. TA)

6 6. oldal Kisbíró február 7. Kiváló pedagógusok A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány a kiemelkedő pedagógiai tevékenység elismeréseként 2006-ban megalapította Az év pedagógusa és Az év nevelőtestülete címet. Az alapítvány kuratóriuma minden évben egy, a közoktatásban az utóbbi öt esztendőben kimagasló teljesítményt elért pedagógusnak, illetve nevelőtestületnek adományozza ezt az elismerést. Örömmel adunk hírt arról, hogy 2008-ban mindkét elismerés Kisújszállásra került: Az év pedagógusa címet Szénási László testnevelő tanár, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese, Az év nevelőtestülete címet pedig a Városi Óvodai Intézmény nyerte el. A díjak átadására január 22-én, Szolnokon, a magyar kultúra napi megyei ünnepségen került sor. Önkormányzatunk nevében mindkét díjazottnak tisztelettel és szeretettel gratulálok. Az elismerések alapjául szolgáló tevékenységeiket az alábbiakban foglaljuk össze. Kecze István polgármester ban megyénkben Az év pedagógusa : Szénási László Szénási László több mint egy évtizedig általános iskolában tanított; az Arany János Általános Iskolában 23 évesen már igazgatóhelyettesi feladatokat kapott. Középiskolánkban 1992 óta dolgozik korábban kollégiumvezetőként, majd a testnevelési munkaközösség vezetőjeként, 2002 óta pedig igazgatóhelyettesként. A hivatása iránti mély elkötelezettség jellemzi. Egyrészt folyamatosan képezi magát, másrészt mindig többet tesz, mit amennyi a pedagógussal szembeni elvárás. Tanítványai és azok szülei jó pedagógiai érzékkel rendelkező tanárnak ismerik, aki tanítványainak rendszeresen, lelkesen szervez a tanórai foglalkozások mellett szabadidős programokat. A pedagógia legkorszerűbb eredményei iránti nyitottsága példaadó. Városunk az elsők között tesztelte és vezette be több intézményében a kompetencia alapú nevelést és oktatást, mely új módszertani alapokra helyezi a közoktatást. E folyamat elindításában kiemelkedő szerepe volt és van Szénási Lászlónak ben az ő és pedagógustársa, Gönczi Károly munkájának köszönhetően eredményes pályázat készült az ún. TIOK (Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ) programra. Az országban 12 konzorcium részesült a kétéves ( ) futamidejű projekt megvalósításához támogatásban, közülük az Észak-alföldi Régióban az általuk gondozott projekt lett a nyertes, majd pedig a megvalósításban az egyik legsikeresebb. Ennek szakmai vezetője Szénási László volt. A programnak mind szakmailag, mind pedig a különböző típusú intézmények együttműködése szempontjából értékes hozadékai vannak. A résztvevő intézményekben valóban megújult a nevelőoktató munka gyakorlata, a gyermekek és tanulók számára élményszerűbb lett a kooperatív, együttműködésen alapuló tanulás, javult a szülőkkel való kapcsolat. A programnak jelentős hatása volt más területekre, amelyekben Szénási László segítőkészsége, ötletgazdagsága, megszeretett tudásának, tapasztalatainak és lelkesítő erejének önzetlen továbbadása nélkülözhetetlen volt. Az eredmény további három, több tízmillió forintos költségvetésű európai uniós közoktatási projekt sikerességében megmutatkozik meg: az egyik a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó neveléséről, a másik az óvodai intézményben megvalósuló kompetencia alapú nevelésről, a harmadik pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált neveléséről szólt. Kecze István polgármester az önkormányzat nevében gratulált az elismeréshez Szénási László a fenti eredmények kapcsán több kiadvány összeállításában aktívan vett részt, előadásokat tartott helyi, megyei és országos szakmai konferenciákon, valamint intézményi felkérésekre iskolákban is. Mindemellett aktív közéleti személy. Két önkormányzati ciklusban részt vett, illetve jelenleg is részt vesz az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság munkájában. Szervezője volt a felnőtt városi kosárlabda-csapatoknak, úszásoktatásokat szervez nyaranta a fiataloknak. A sportélet tárgyi feltételeinek javítása érdekében társaival együtt létrehozta a Kisújszállási Strandfürdőért Alapítványt, melynek eredményeként játszóteret építettek a strandon, de részt vett a strandröplabdapálya és a lábteniszpálya megépítésében is. Kezdeményezője volt az ecsegfalvai vízibázis kialakításának ban az egyik fő szervezője volt az I. Kisújszállási Ligeti Sportfesztiválnak. A legnagyobb eredményei közé a Nagykun Diák Sportviadal megszervezése tartozik, Szénási László a kisújszállási versenyek főszervezője. Kiemelkedő szakmai, pedagógusi, közéleti munkája városunk közössége számára érték.

7 2009. február 7. Kisbíró 7. oldal ban megyénkben Az év nevelőtestülete : a Városi Óvodai Intézmény A Városi Óvodai Intézmény Kisújszállás két óvodai intézményének összevonásával 1999-ben jött létre. Az intézmény korábban Ábri Kálmánné, jelenleg Janóné Rácz Ildikó vezetésével mindvégig kiegyensúlyozott, magas színvonalú nevelőmunkát végzett és végez, mindenki megelégedésére. Az óvoda nevelőtestülete, különösen az elmúlt két-három évben különösen sokat tett a nevelőmunka megújításáért és a tárgyi feltételek javításáért. A nevelőtestület három, európai uniós támogatottságú pályázati programot valósított meg részben önállóan, részben konzorciumi partnerként, amelyek eredményeként 2008 szeptemberére az intézmény minden tagóvodájában bevezethették a kompetencia alapú nevelést. Az egyik program révén megismerték és bevezették a kompetencia alapú nevelést. A másik révén megtanulták, hogyan alkalmazzák azt a sajátos nevelési igényű gyermekek elfogadó és befogadó nevelése során, a harmadik projektben pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését elősegítő szakmai tudásra tettek szert. A három projekt szakmailag egymást erősítő program volt. Megvalósításuk során a nevelőtestületnek szinte minden tagja részt vett továbbképzésen, belső szakmai programokon, bemutatókon, de nevelőtestületi értekezleteken is megismerhették a projektek tartalmát, a napi nevelőmunka során pedig a gyakorlatban is alkalmazhatták azt. A nevelőmunka szemléletének megújítása során az intézményben példaértékű együttműködés alakult ki az óvodapedagógusok között, a tagóvodák nevelőközösségei között, sőt az intézmény és más városi közoktatási intézmények (elsősorban az általános iskolák és a megyei fenntartású intézmény között). Szélesebb lett az intézmény szakmai kapcsolatrendszere is. Az óvoda kreatív és együttműködő partner a volt azon projektek megvalósításában, amelyekben konzorciumi partneri szerepet vállalt. Ezen együttműködés folytatásának megteremtődtek a feltételei, különösen az óvoda-iskola átmenet zökkenésmentesebbé tétele érdekében kidolgozott módszerek és eljárások miatt. A nevelőtestület szakmailag felkészült, nyitott, igényes, érzelmileg is elkötelezett a nevelőmunka hatékony folytatása iránt. Mint szervezet nemcsak megvalósítja a tanuló szervezet fogalmát, hanem tovább is építi ezt azzal, hogy igazi alkotóközösségként tanítja, továbbadja ismereteit más óvodai intézményekkel kialakított szakmai együttműködése során. Az intézményvezetés törekvése a tagóvodák kiegyensúlyozott működtetése nemcsak a tartalmi munkában, hanem a tárgyi fejlesztésekben is. A fent említett három, de más pályázatok eredményeként is a tagóvodák felszereltsége korszerű, esztétikus, megfelelően szolgálja a nevelőmunkát. Az intézmény azon kevés óvodák közé tartozik az országban, amelyek egyszerre három, a nevelőmunkát, annak személyi és tárgyi környezetét alapjaiban megújító, több éves futamidejű HEFOP-projekteket sikeresen megvalósított. Ez kizárólag jó csapatmunkában történhetett. Ezt az egyedülálló teljesítményt és az óvónőkre különösen jellemző módon szívvel-lélekkel végzett munkát csak elismerni lehet, és örülni, hogy óvodáinkban, óvónőinkkel érzelmi-fizikai biztonságban vannak legféltettebb kincseink. (Szerk. KMJ) Újra nagykunk apitányt avatunk 2000-ben, Horváth György személyében Kisújszállás avatott először, azaz a tizenkilencedik század óta újra nagykunkapitányt emlékezve ezzel a hajdani hagyományra, immáron azonban a régi kapitányi jogosítványok adományozása nélkül. A nagykunkapitány ma a Nagykunság településeinek történelmi, kulturális, szellemi összetartozását képviseli, jelképezi. Mára, évről évre minden nagykunsági település megválasztotta a maga kapitányát, ezért, hogy ébren tartsuk a hagyományt, idén újra mi következünk. Május 2-ára tervezzük, hogy ismét nagykunkapitányt avatunk. Az e tisztségre alkalmas személyről szóló döntést a nagykunsági települések közös álláspontja alapján az adott település képviselőtestületének kell meghoznia. Ehhez mi szeretnénk megismerni városunk lakosságának javaslatait, ezért ezúton kérem a helyi civil szervezeteket, közösségeket, hogy beszélgessenek róla, kit tartanak olyan, köztiszteletben álló, megbecsült, a hagyományokat őrző és gyarapító, a nagykunsági együttműködést szívügyének tekintő közéleti személynek, aki alkalmas erre a tisztségre. Kérem, tegyenek javaslatot a kisújszállási nagykunkapitány személyére, és javaslataikat indoklással együtt március 6-ig juttassák el a képviselő-testülethez, a Polgármesteri Hivatal 19-es irodájába. Kecze István polgármester

8 8. oldal Kisbíró február 7.

9 2009. február 7. Kisbíró 9. oldal

10 10. oldal Kisbíró február 7. Az Európai Unió támogatásával gyer mekeinkér t A Kádas György Általános Iskola és Szakiskola gyermekvédelmi egysége az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Kisújszálláson gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése című pályázatát ,- Ft támogatásban részesítették. A projekt megvalósítása az Európai Unió támogatásával, január 1-jétől december 31-ig tart, amelynek fő célja a gyermekotthonainkban nevelkedő gyermekek szocializációs szintjének növelése, az iskolai kudarcok enyhítése, a tanulmányok befejezése és a sikeres társadalmi beilleszkedés megvalósulása. Ccéljaink eléréséhez a pályázat sokoldalú lehetőséget biztosít, melyből a gyermekeinken túl a velük foglalkozó szakmai munkakörben dolgozó munkatársaink is profitálni tudnak. A gyermekek számára felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat tartunk a tudásbeli hiányosságok pótlására, teljesítményük javítására. A drámapedagógiai foglakozásokon játékos formában végzett személyiségfejlesztéssel próbáljuk a gyermekek készségeit, kulcskompetenciáit fejleszteni. A kézműves és hagyományőrző foglalkozások a társas kapcsolatok kialakítását, közösségteremtést, az etnikai identitás megerősítését is szolgálják egyben. A relaxációs foglalkozásokon a gyerekek elsajátítják a tudatos pihenés technikáját, ezáltal javul koncentrálóképességük, fejleszthető az akaraterő, a figyelem, csökkenthetőek a szorongásos tünetek. A tervben 2009 júniusában egy 10 napos balatoni tábor szerepel. Lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára a pihenés mellett a történelmi ismereteik bővítésére, a természeti értékek megismerésére, a különböző foglalkozásokon képességeik fejlesztésére. Kollégáink számára belső képzéseket szervezünk, hogy a projekt célkitűzéseit minél eredményesebben meg tudják valósítani. Jelentős eredményként könyveljük el, hogy a pályázaton nyert összegből egy fejlesztő szobát be tudunk rendezni, és lehetőség nyílik fejlesztőeszközök beszerzésére is, mely régóta célkitűzéseink között szerepelt. A projekt megvalósulása során az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek számára az eddigi szükségleteik kielégítése mellett jelentős többletlehetőséget biztosít. A célok sikeres megvalósításához biztosíték a gyermekvédelemben dolgozó munkatársaink maximális elkötelezettsége, összefogása. Kalmár Erika projektmenedzser Bölcs Bagoly-vetélkedő 2009-ben is Január 31-én (szombaton) került megrendezésre immár hatodik alkalommal az iskolánk által szervezett Bölcs Bagoly-vetélkedő, melyet a környező általános iskolák tanulóinak hirdetünk meg. A versenyt az idén is nagy érdeklődés övezte, hisz a két írásbeli fordulóban összesen 44 csapat vett részt. Közülük a legjobb 20 csapat (170 pont feletti teljesítményt elérők) vett részt a szombati szóbeli döntőben. A döntő játékaiban akárcsak az írásbeli fordulókban a legkülönbözőbb tudományterületeken mutatott tájékozottságukról kellett számot adni a tanulóknak a játékos fordulók során. A feladatok között tesztfeladatok, zenei, képzőművészeti, természet- és társadalom-tudományhoz kapcsolódó kérdések egyaránt akadtak. A jó hangulatú vetélkedőt ebben az évben az Észbontók 08 csapat nyerte a törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskolából, második lett a Kunhegyesi Református Általános Iskolából a Kemény legények csapat, míg a harmadik helyezett az Elmeharcosok csapat lett a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Általános Iskolából. A vetélkedő során a csapatok azon túl, hogy összemérték tudásukat a különböző feladatok során, megismerkedhettek iskolánkkal is, hisz nem titkoltan ez a rendezvényünk a beiskolázási munkát is segíteni hivatott. Minden csapat ajándékkal távozhatott a versenyről, melyet a vetélkedő hagyományos támogatói, a Pannon Literatura Kft. és az ELT Hungary Kft. biztosított. Támogatásukat és a verseny díjazásához való hozzájárulásukat ezúton is hálásan köszönjük. Az első öt helyezett csapat az említett cégek könyvjutalmát vehette át. Bízunk benne, hogy a vetélkedő idén is a kutatómunkára, a gondolkodásra és ötletességre ösztönözte a csapatokat, és remélhetőleg jó néhány általános iskolás ez alapján is úgy dönt, hogy a következő tanévtől móriczos diákként szeretné folytatni tanulmányait. Tóth József igazgatóhelyettes Továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban A Kossuth Lajos Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményében a 2008/2009-es tanévben továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás indult. A tanácsadás két formában történik: a végzősöknek tartott előadások útján, valamint a problémásabb esetekben, nehéz döntési helyzetben egyéni bejelentkezés alapján. Az előadások célja a fiatalok szemléletének formálása, pályaválasztási gondolkodásának fejlesztése. Az előadáson szó esik többek között a pályaválasztási érettségről, a pályaválasztási döntésről, a megfelelő pályaválasztás általános kritériumairól, az ember-pálya megfelelés feltételeiről, a személyiség- és foglalkozástípusok illesztéséről, valamint a pályaválasztás korlátairól, lehetséges tévútjairól, nehézségeiről. Mindemellett az előadás során közös gondolkodással a pályák élményszerű átélésére, illetve saját élményeik mozgósítására sarkalljuk a diákokat. Az egyéni pályaválasztási tanácsadás során az egyén képességeinek, pályaválasztási elképzeléseinek, és lehetőségeinek mérése-feltárása, majd e tényezők illesztése történik. Az illesztés nyomán összhangba kerülnek a személyiségtényezők, az adottságok és a pályakövetelmények, ami jó alapul szolgál a tanácskérő továbbvezetéséhez a számára megfelelő pálya irányába. Az egyéni pályaválasztási tanácsadásra a szakszolgálat telefonszámán (06-30/ ) várjuk a diákok bejelentkezését. Herbák Péter pszichológus

11 2009. február 7. Kisbíró 11. oldal Adj esélyt! Szülőktől szülőknek A Városi Szülői Klub Adj Esélyt! című kiadványának ünnepélyes átadására és bemutatására január 30-án került sor a Művelődési és Ifjúsági Központ nagytermében. Ez volt szervezetünk első olyan rendezvénye, ahol bemutathattuk a városunk közösségének eddigi tevékenységeink eredményeit és további céljait. A rendezvény megnyitójának műsorát az Arany iskolás diákok tapsrondója, Bögös Hanna Kossuth iskolás tanuló csellószólója és a Kádas György Iskola diákjai verses-zenés összeállítása gazdagította. Ezután Gönczi Károly, az önkormányzat Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságának elnöke köszöntő beszédet mondott, mely tükrözte, hogy milyen fontos és példaértékű szervezetünk tevékenysége. Ezt követően Rózsa Endre országgyűlési képviselő úr mondott beszédet, felhívva a figyelmet a szülők együttműködésének fontosságára. Ezután Tóth Adrienne, a szülői klub vezetője beszámolt a kiadvány tartalmáról és annak jelentőségéről. Beszédében kiemelte, mennyire fontos a szülők és a pedagógusok közös, tudatos nevelőmunkája és példamutató viselkedése a gyermekek felé. Végezetül az ADHD Magyarország Alapítvány meghívott vezetője ismertette röviden munkájukat, mely a hiperaktív gyermekek és szüleik megsegítésére, társadalomba való beilleszkedésükre és elfogadására irányul. Felajánlotta együttműködését a Városi Szülői Klubbal. A kiadvány megjelentetésével bízunk abban, hogy felkeltjük a szülők érdeklődését. Bekapcsolódnak munkánkba egy olyan szemléletet képviselve, mely a szülői hivatást teszi jobbá és hatékonyabbá gyermekeink javára. Köszönjük az összes közoktatási intézmény vezetőinek, hogy segítették munkánkat abban, hogy levélben értesítették a szülői munkaközösségi tagokat rendezvényünkről. Sajnos kevesen éltek a lehetőséggel. Kiadványunk ingyenes, melyeket az érdeklődő szülők átvehetnek az intézményeik pedagógusaitól. Városi Szülői Klub találkozót minden hónap második keddjén tart 17 órai kezdettel, legközelebb február 10-én, a Művelődési és Ifjúsági Központ Delta termében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Csipes Diána klubtag a Városi Szülői Klub tagjai A beteg koraszülöttek gyógyításáér t A Peter Cerny Alapítvány mint kiemelkedően közhasznú szervezet munkatársai speciálisan felszerelt rohamkocsijaikkal biztosítják a koraszülöttek és újszülöttek speciális mentését. Teszik ezt szükség esetén Kisújszállás területén is (2008. évben öt esetben). Az állami támogatás a működési költségek nagy részét (86 %) fedezi, de a hiányzó rész csak adományokból, felajánlásokból pótolható. Kérjük, ha lehetőségeik engedik, adományaikkal, valamint adójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák alapítványunk munkáját. Számlaszámunk: UniCredit Bank: Adószámunk: Dr. Somogyvári Zsolt szakmai vezető A Tűzoltóság hírei Január hónapban 5 műszaki mentés, 3 tűzeset és 2 vaklárma adott munkát a kisújszállási tűzoltóknak. Két esetben Fegyverneken csaptak fel a lángok, egy tűzeset Ecsegfalván történt, ahol egy góré gyulladt meg a benne tárolt anyagokkal. Az új évet máris balesettel kezdtük. Kenderes és Bánhalma között egy személygépkocsi vezetője egy jobbra ívelő kanyarban elveszítette uralmát a járműve felett és fának ütközött. 9-én egy Suzuki személygépkocsi vezetője csúszott árokba Kisújszállás belterületén. Egy gátról lecsúszott terepjárót is vissza kellett húzni a gátra. Ennél segítséget kaptunk a Nagykun 2000 Mg Zrt.-től, két erőgép formájában. Ezúton is köszönjük a segítséget. Kisújszállás belterületén két kamion és egy személygépkocsi ütközött. Személyi sérülés itt sem történt. 29- én két személygépkocsi ütközött Kisújszállás külterületén. Itt egy Suzuki és egy Audi ütközött össze. Személyi sérülés itt sem történt. Ismét a középpontba kíván kerülni az elmúlt évről már jól ismert vaklármákat okozó hölgy Kisújszálláson. Két vaklármával is szórakoztatta tűzoltóinkat. Még van hátra a hideg időből. Figyeljenek oda tüzelő- fűtő berendezéseik állapotára, a kémények tisztántartottságára. Az úton közlekedőket is óvatosságra intjük. A lefagyott, síkos út komoly veszélyt jelentenek. Ha baj van, hívja vezetékes telefonról a 105 segélykérő vonalat! A telefonálásról hangrögzítés készül, tehát a rosszindulatú telefonálót nagy valószínűséggel be tudjuk azonosítani! Mészáros Lajos parancsnok

12 12. oldal Kisbíró február 7. Iskolánk a valóság tükrében 2. rész A Kisújszállási Református Általános Iskola is az itt élő kisújszállási lakosokért van, a város javát szolgálja az Arany és Kossuth iskolákkal együtt. Minden lehetőség adott arra, hogy a város lakói megismerjék az iskolák nyújtotta kínálatokat, ehhez azonban szükség van arra, hogy saját maguk meggyőződjenek arról, mi folyik egy-egy oktatási intézményben. Iskolánk megismerésére számtalan lehetőséget kínálunk rendezvényeink, nyílt napjaink, bemutató óráink vagy megbeszélt időpontok alapján. Azok az érdeklődők, akik az elmúlt években ellátogattak hozzánk, valódi és nem szomszédtól vagy egyéb jóakarótól kapott tapasztalatokat, benyomásokat szereztek intézményünkről. Erre biztatunk minden kedves szülőt most is! Mindenki maga győződjön meg az iskolánk falai között zajló munkáról, első kézből! Létszámunk ellenére igen sok versenyen vettünk és veszünk részt. Néhányat említek a rangosabbak közül a esztendőből: Nyelvtan tanulmányi verseny Országos döntő Bencze Nikolett, 2. osztály Komplex tanulmányi verseny Országos döntő Varga Zsófia, 3. osztály Apáczai Kiadó Országos fogalmazás verseny 3. helyezés Gergely Zita, 3. osztály Országos zsoltáréneklő verseny 1. helyezés Nagy Renáta, 6. osztály 2. helyezés Péteri László, 7. osztály Országos Bibliaismereti verseny 1. helyezés Katona Beatrix, Mércse Renáta, Mészáros Alexandra, 7. osztály / Kasza Kitti, Törös Evelin, 8. osztály Megyei angol verseny 1. helyezés Kasza Kitti, Törös Evelin, 8. osztály 2. helyezés Katona Beatrix, Mércse Renáta, Mészáros Alexandra, 7. osztály Megyei duatlon 2. helyezett csapat Megyei torna 2. helyezett fiú csapat 3. helyezett lány csapat A városi triatlon és duatlon versenyeken igen nagy létszámmal vannak jelen iskolánk diákjai, mely az eredmények tekintetében is tükröződik (lásd Kisbíró 2008/10. szám). Emellett minden városi szavaló és mesemondó versenyen diákjaink az 1-3. helyezést szokták elhozni. A versenyeredményekről, valamint rendezvényeinkről folyamatosan frissülő honlapunkon (www.kisujrefi.cjb.hu) tájékozódhatnak. Somodi Zsoltné igazgató (A Kisújszállási Református Általános Iskola versenyeredményei sajnálatos módon kimaradtak a kalendáriumból, ezúton korrigáljuk a hibát. Szerk.) Leader hírek - a Helyi Vidékfejlesztési Iroda hírei Ezennel tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének nem horizontális jogcímeire (mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, vidéki örökség megőrzése, valamint falumegújítás és fejlesztés) az első körben (beadási határidő január 12. volt) a következő megoszlásban érkeztek be pályázatok a Nagykunságért Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közösség) területén: Kisújszállás: 4 db támogatási kérelem (2 mikro és 2 turisztikai kérelem). Mezőtúr: 19 db támogatási kérelem (15 mikro és 4 turisztikai kérelem). Túrkeve: 4 db támogatási kérelem (1 mikro és 3 turisztikai kérelem). Kétpó: 2 db támogatási kérelem (1 mikro és 1 falufejlesztési kérelem). Mezőhék: 1db támogatási kérelem (1 falufejlesztési kérelem). Karcag: 10 db támogatási kérelem (9 mikro és 1 turisztikai kérelem). Kenderes: 2 db támogatási kérelem (1 mikro és 1 turisztikai kérelem). Mesterszállásról nem érkezett támogatási kérelem. A Közösség munkaszervezetéhez összesen 42 db támogatási kérelem érkezett be 7 településről. A támogatási igény 756 millió Ft, ami a rendelkezésre álló források 63 %-a. Az önerő figyelembevételével közel 1,2 milliárd Ft összértékben valósulhatnak meg beruházások térségünkben. A fenti adatok változhatnak, ha a Közösség, vagy az MVH egy-egy pályázatot nem talál támogatásra méltónak, és azt elutasítja. Kisújszállás terültén csak mikrovállalkozások támogatására és turisztikai beruházásokra lehet és lehetett támogatást igényelni, így ezekkel célszerű részletesebben foglalkozni. Mikrovállalkozások támogatására 416 millió forint összegű támogatási igény érkezett be (29 kérelem). Ha minden pályázat nyer, és a Közösség úgy dönt, hogy nem csoportosít át forrásokat, akkor a második támogatási körben még kb. 100 millió Ft támogatás igényelhető a Nagykunság területén mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére. A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások iránt is nagy érdeklődés mutatkozott. A beérkezett pályázatok száma: 11 db volt, a támogatás igény 320 millió Ft. A második támogatási körben itt kb. 200 millió Ft támogatási összeg fog rendelkezésre állni. Lehetőség van még csatlakozni a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz, melynek célja a vidéki Magyarország szereplőinek összefogása. A Hálózat a minél szélesebb körű együttműködés érdekében jött létre azért, hogy a tagok részére tanulmányutakat szervezzenek, szakmai, tudományos információkhoz juttassák a vidéki térségek szereplőit stb. A Hálózathoz csatlakozni a HVI irodában lehet. Továbbra is elérhető a mikrovállalkozások részére az Európai Unió által támogatott Mikrohitel Program. Rendkívül kedvező kamatozással vehető fel hitel, melyet fejlesztésre, beruházásra, uniós pályázatok önerejéhez, vagy előfinanszírozásához is fel lehet használni. Bővebb információ a fenti programokról, pályázatokról: Máthé Zsolt HVI irodavezető 06-70/ * Szemes Attila HVI irodavezető mezőtúri kistérség

13 2009. február 7. Kisbíró 13. oldal A Művelődési és Ifjúsági Központ hírei Borgesson-Long-Singer-Shakespeare: S.Ö.R. - Shakespeare Összes Rövidítve március 1. vasárnap 17 óra Művelődési ház Szereplők: Kálid Artúr, Kálloy Molnár Péter, Tóth Gáspár András A "S.Ö.R."-t (Shakespeare Összes Rövidítve) 1994-ben az évad legnépszerűbb előadásává választották. Aki szereti Shakespeare műveit, s ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy valamennyit megismerje, ám úgy ítéli meg, hogy élete hátralévő része valószínűleg nem lesz elegendő ehhez, cseppet se búslakodjon. A "Nem Komplett Shakespeare Művek" három tehetséges, jókedvű, vagány színésze: Kálloy Molnár Péter, Kálid Artúr és Tóth Gáspár András magára vállalta a feladatot, hogy hiányos műveltségünket pótolja. A reménytelennek tűnő küldetést kb. két óra alatt teljesítik is; bemutatják a "Komplett Shakespeare"-t! Persze a komolyság igénye nélkül... amolyan Beugró stílusban. Szemtelen egy produkció, annyi szent. Meg szertelen. Állandó improvizáció. Átüt rajta Shakespeare szeretete. A játék bolondériája. (Pesti Műsor) Jegyek már kaphatók 1900 és 1600 Ft-os áron. (59/ ) Bulista a Nagykun klubban - Február 14. szombat 21 óra: D.N.B. Night - Február 28. szombat 21 óra: METAL Night II. Raging Storm (Kisújszállás), Spleen (Kisújszállás), SUPERBuTT (Budapest) - Március 13. péntek 21 óra: RUSTY CAGE (Olaszország) psychobilly a napfényes Itáliából Társastánc bemutató február 12. csütörtök 17.30: művelődési ház A Korda Vince Művészeti iskola társastánc tagozatának félévi gálaműsora. Farsangi retró buli Urbán Zolival február 21. szombat 20 óra: művelődési ház A jelmezben érkezők között jutalomsorsolás, karaoke party 21 órától. Meglepetés sztárvendég: a Showder klub egyik fiatal humoristája. A büfében rostonsültek, saláták kaphatók. Belépő: 700 Ft Utazás Kiállítás Budapesten február 26-március 1. A nemzetközi kiállításon a kisújszállási Tourinform Iroda is részt vesz. Az idegenforgalomban érdekelt vállalkozások, civil szervezetek február 20-ig juttathatják el szórólapjaikat, kiadványaikat a művelődési házban működő Tourinform Irodába. Nyerjünk játszóteret Kisújszállásnak! A Delikát8 ételízesítőjének vonalkódjának beküldői között augusztusig 8 db játszóteret sorsolnak ki. Kérjük, ha Ön is részt venne ebben az akcióban, gyűjtse folyamatosan a Delikát8 vonalkódokat, majd legkésőbb május 20-ig hozza be azokat a művelődési házba. Összesítjük, továbbítjuk. Egészségvédő Nap a Nagykun Klubban március 7. szombat Ezen a napon a szervezők olyan lehetőségeket szeretnének bemutatni, melyek hozzájárulhatnak testi, lelki, szellemi egységünk megteremtéséhez és fenntartásához. Előadások: kineziológia alapjai, angyalok, a halál utáni élet rejtelmei, hogyan váltottam szemléletmódot? Szolgáltatások: kineziológia, dohányzásról és szénhidrátról való leszoktatás, párkapcsolati és lelki tanácsadás, angyalkártya, homeopátia, nemeskő gyógyászat, bach-virágterápia, asztrológia, numerológia, grafológia, gyógynövények, öko-net, egészségmegőrző termékek. Bemutatók: sámándob, euritmia, hastánc-testlélek. Az Arany János Városi Könyvtár hírei Kedves Gyerekek! Színes kalendárium címmel játékos vetélkedősorozatot indítunk az adott hónap ünnepeihez, népszokásaihoz, jeles évfordulóihoz kapcsolódóan. A vetélkedő nem korhoz kötött, a feladatokat bárki megoldhatja. Az aktuális feladatot minden hónap 10-től tudhatjátok meg a Gyermekkönyvtárban, ahol a megoldásokhoz segítséget is kaptok. A megoldott feladatokat hónap végéig kell behoznotok a könyvtárba, munkátokért jutalomban részesültök. Várunk benneteket szeretettel! * * * Köszönjük Kovács Zoltán és Bohács Roland olvasóinknak a könyvtár részére felajánlott dokumentumokat! Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető A Kisújszállási SE Sakk Szakosztályának hírei Újabb négy fordulót játszott le az elmúlt két hónapban az NB II. Tóth László-csoportjában szereplő kisúji sakkcsapat. Eredményeink: Nov. 30-án: Makói SV SE Kisújszállási SE 6 : 6 Dec. 21-én: Kisújszállási SE Nádudvari SE 10,5 : 1,5 Jan. 21-én: Röszkei SK Kisújszállási SE 4,5 : 7,5 Jan. 25-én: Kisújszállási SE Karcagi SE 9 : 3 Ezekkel az eredményekkel megerősítette a tabellán elfoglalt 2. helyét csapatunk (első a Kecskeméti Tóth László SE). A februári fordulókban a listavezető Kecskeméthez és Mezőberénybe látogat a csapat. Jakobei József szakosztályvezető A Kisújszállási SE Labdarúgó Szakosztályának hírei Megtörtént a 2008/2009. idény tavaszi fordulóinak sorsolása. Mindenkit szeretettel várunk a megyei II. osztályban sikeresen szereplő csapatunk hazai pályán és idegenben megvívandó mérkőzésein. A tavaszi idény teljes listáját a Kisbíró március 7-én megjelenő számában közöljük. Hajrá Kisújszállás! Juhász Attila 18. forduló: Március 1. (vasárnap) 14.30: Kisújszállás Tiszaszentimre 19. forduló: Március 7. (szombat) 14.30: Tiszapüspöki Kisújszállás

14 14. oldal Kisbíró február 7. Pályázati felhívás A 7/2006. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelet 26. -a értelmében üzlet, iroda és tárolás céljára bérbe adjuk az alábbi területeket, illetve ingatlanokat: - Kisújszállás, Kálvin u. 2. szám alatt lévő összesen 28 m 2 alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális ,-Ft/hó havi bérleti díjért, valamint - Kisújszállás, Kálvin u. 2. szám alatt lévő összesen 29 m 2 alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális ,-Ft/hó havi bérleti díjért. A fenti üzlethelyiségek jelenlegi állapotukban bármilyen üzleti, kereskedelmi és irodai tevékenység folytatására alkalmasak. Az ingatlanok 5 év meghatározott időre adhatóak bérbe. Használatba vételi díjat nem kell fizetni. Pályázni azok jogosultak, akik a fenti helyiségekben gyakorolni kívánt tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkeznek. Az üzlethelyiségek bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. Meghirdetésre kerülnek az alábbi telekingatlanok: - Kisújszállás, Báhory u. 2. szám alatt lévő 653 m 2 alapterületű, valamint, - Kisújszállás, Rákóczi u. 20. szám alatt lévő m 2 alapterületű telekingatlanok, melyeket ingyenesen mezőgazdasági hasznosításra lehet bérbe venni. A pályázatokat február 13-án óráig lehet benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez (5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74., Pf.: 46.). Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, telefonon történt egyeztetést követően óra közötti időpontban (telefon: 59/ ). A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása: február 16-án óráig a helyszínen történik. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. Farkas Sándor ügyvezető igazgató Változás a szelektív hulladékgyűjtési rendben A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert január 5-étől átszerveztük. Begyűjtésre körzetenként csak hétfői napokon, az alábbi felsorolás szerint kerül sor. Minden hónap: első hétfőjén - a hétfői gyűjtőkörzetben gyűjtünk második hétfőjén - a keddi gyűjtőkörzetben gyűjtünk harmadik hétfőjén - a csütörtöki gyűjtőkörzetben gyűjtünk negyedik hétfőjén - a pénteki gyűjtőkörzetben gyűjtünk Abban az esetben ha egy hónapban 5 hétfő van, úgy az utolsó hétfői napon nincs zsákos szelektív hulladékszállítás. Kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat az új gyűjtési napokon legkésőbb 7 óráig kihelyezni szíveskedjenek. Azon Ügyfeleink, akik nem rendelkeznek TAPOSSA LAPOSRA feliratú zsákokkal, munkaidőben munkanapokon a Kertészeti kezelőépületben (a Polgármesteri Hivatal mellett), valamint irodánkban, a Kossuth L. u. 74. szám alatt díjmentesen kaphatnak. Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy regisztráljanak a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszerre. Tisztelt Ügyfeleink! Értesítjük Önöket, hogy a Kisújszállás, Kossuth L. u. 74. sz. alatti telephelyünkön Ft egységáron (mely a 20 % ÁFA-t tartalmazza) 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények vásárolhatók, munkanapokon 7:30-tól 16:00 óráig. Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. Köszönjük A Cigány Kisebbségi Önkormányzat december 19-én megrendezte a már hagyománnyá vált karácsonyi ünnepségét. Rendezvényünkön 200 karácsonyi csomagot osztottunk ki a résztvevő gyermekek között. Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak segítségüket, mivel felajánlásaik nélkül nem tudtuk volna megrendezni ünnepségünket. Szeretnénk megköszönni Pázmándi Lajosné Terikének és a Kossuth Lajos Általános Iskola diákotthonában tanuló gyermekeknek, hogy előadásukkal színesítették ünnepségünket. Megköszönjük dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző asszonynak, Kacsó Sándorné aljegyző asszonynak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak segítségüket és támogatásukat. Köszönjük dr. Malatinszky Andrásnak és a polgárőröknek, Ábri Lukácsné képviselő asszony szervezésében a Magyar Szocialista Párt Együtt az Ifjúságért Alapítványnak, Nagy István képviselő úrnak, a Nagykun Polgári Kör képviselőinek, Rózsa Endre országgyűlési képviselő úrnak, Fülöp Gábornénak, a területi Vöröskereszt vezetőjének segítségüket és adományaikat. Köszönjük a kisújszállási vállalkozóknak, Farkas Attilának, Varga Sándornak és Diósné Évikének a hozzájárulásaikat. Külön köszönetet mondunk dr. Malatinszky Andrásnak, aki élelmiszer csomagokkal is segítette a városunkban élő nehéz sorsú roma családokat. Debreczeni Lajosné, a CKÖ elnöke

15 2009. február 7. Kisbíró 15. oldal Segítsünk személyi jövedelemadónk 1+1 %-ával Hogy kinek? Összeállításunkkal azoknak szeretnénk segíteni, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával helyi alapítványok, közösségek munkáját kívánják támogatni. Alapítvány, szervezet neve Székhelye Képviselõje Adószáma "A Holnap Menedzsereiért" Alapítvány Széchenyi u. 4. Szabó Tamás A "Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdőért" Alapítvány Vásár u. 64. Szénási László A Kisújszállási Zenedéért Alapítvány Rákóczi u. 3. Pintér Istvánné (Aki a Mellofon Fúvós Együttest szeretné támogatni, az a Kisújszállási Zenedéért Alapítvány adószámát és nevét jelölje meg.) Alföldkutatásért Alapítvány Széchenyi u. 64. Dr. Tóth Albert Alsós Gyermekeinkért Alapítvány Szabadság tér 2. Ferenczné Subicz Katalin "Arany Diák Alapítvány Kálvin u. 3. Domján László Arany János DSE Kálvin u. 3. K. Szabó Jánosné Arany János Városi Könyvtár Szabadság tér 2. Gubuczné Tomor Mária Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesülete Szab. u. 1/A. II./5. Kovács Kálmán Békés Öregkorért Alapítvány Téglagyár u. 10. Tapasztó Szabolcs Boldog Gyermekekért Alapítvány Sásastó u. 5. Demeter Istvánné "Derűsebb Óvodásainkért" Alapítvány Ifjúság u. 2. Oláh Róza "Együtt a holnapért" Alapítvány Bajcsy-Zs. u. 37. Urbán Szabó Jánosné "Fogd a kezem" Alapítvány Béla király u. 67. Törös Kálmánné Griff Motoros Club Sportegyesület Győri u. 29. Molnár Tamás "Gyermekeink Műveltségéért" Alapítvány Széchenyi u. 4. Szabó Tamás Hazánkért, Református Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány Kálvin u. 1. Sípos Árpád Illéssy Alapítvány Arany J. u. 1/a. Dr. Tölgyvári Béla Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány Kálvin u. 1. Sípos Árpád Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány Nyár u. 2. Dr. Gyergyói László Kisújszállási Lövészklub Eszperantó u. 10/a. Hornyák János Kisújszállási Nagykunhalmi Belszervi Krónikus Betegek Egyesülete Dózsa Gy. u. 87/a. Balogh Lajos Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület Szabadság tér 1. Szabolcsi Károly Kisújszállási Technikai Sport Klub Zsodoma u. 33. Molnár Sándor Kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány Szabadság tér 1. Dr. Kiss Kálmánné Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Szabadság tér 1. Tatár Zoltán Kisújszállás Sport Egyesület Deák F. u. 6. Majláth Antal Külterületi Gyermekeinkért Alapítvány Esze T. u. 23/a. Ferenczné Subicz Katalin Magyar Postagalambsport Egyesület Bocskai u. 7/12. Vígh Zsigmond Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Kálvin u. 7. Fülöp Gáborné MOVE Kht. Segítség Támogató Szolgálat Deák F. u. 10. Szántó-Kalmár Anita Móricz Zsigmond Diák Sport Egyesület Széchenyi u. 4. Rehócsin Mária Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás Béla király u. 14. Zsoldos László Művelődési és Ifjúsági Központ Deák F. u. 6. Janó Lajos Nagycsaládosok Egyesülete Bem u. 30. Mészáros Teréz Nagykun Kisújszállásért Alapítvány Szabadság tér 1. Dr. Vincze Sándor Nagykun Nádor Huszár Közhasznú Kulturális Egyesület Horváth-tanya Horváth György "Összefogással a kisújszállási Kossuth Lajos Általános Iskolás tanulókért" Alapítvány Kossuth u. 2. Molnárné Bucsai Ildikó Református Iskoláinkért Alapítvány Kálvin u. 1. Garaguly Zsigmond "Petőfi" Vadásztársaság Rézműves u. 13. Posztós János Phoenix Kulturális Egyesület Rákóczi u. 3. Radics Zoltán Református Temetőinkért Alapítvány Kálvin u. 1. Sípos Árpád Sportalapítvány "Jámbor István testnevelő tanár emlékére" Széchenyi u. 4. K. Szabó János "Szülők a Gyermekekért" Alapítvány Széchenyi u. 9. Farkas Gyuláné Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestülete Nyár u. 2. Kecze István Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nyár u. 2. Mészáros Sándor Városi Polgárőrség Arany J. u. 6. Dr. Malatinszky András Az alábbiakban azoknak az egyházaknak, egyházi közösségeknek a kódszámát közöljük, melyeknek jövedelemadónk plusz 1%-át ajánlhatjuk fel: Magyarországi Református Egyház (technikai szám: 0066) Magyar Katolikus Egyház (technikai szám: 0011) Magyarországi Baptista Egyház (technikai szám: 0286) Élő Ige Gyülekezet (technikai szám: 0482)

16 16. oldal Kisbíró február 7. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Karcagi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Karcagi Kirendeltsége február 9-től a Karcag, Dózsa Gy. út 4. sz. alatt működik. Az ügyfélfogadási idő, telefon- és fax-számok nem változnak. Lakossági felhívás! Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. kéri a lakosságot, hogy a közterületeken lévő (0,4 kv-os) villanyvezetékek közelébe ültetett fák gallyazását március 20-ig végezzék el. A gallyazást úgy kell végrehajtani, hogy a vezetékektől legalább 1-1 méteres biztonsági távolság keletkezzen. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a gallyazásra a fenti időpontig nem kerül sor, akkor azt az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. fogja elvégezni. Előre is köszönjük szíves együttműködésüket! E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. GERGELY LAJOS GÁZKÉSZÜLÉK ÉS KÜLÖNBÖZŐ CSőHÁLÓZAT SZERELÉSÉT, JAVÍTÁSÁT, FELÚJÍTÁSÁT VÁLLALOM. TEL.: , 06-59/ KJ. RÉZMŰVES UTCA 9. Eladó más célokra is használható, jelenleg Terménybolt és terménydaráló. A telken további építési lehetőség is biztosított. Cím: Kisújszállás, Rövid utca 2/D. Telefon: 59/ TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! A Kisbíró következő száma március 7-én, szombaton jelenik meg, lapzárta február 27-én, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg floppy-lemezen vagy az e- mail címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE) Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. Telefon: Telefax: (59) Tördelés: Kiss Endre ISSN: Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás Munkácsy u. 8. Telefon: 06/

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Mit jelent Önnek a kun származás? Kunok II. Világtalálkozója ( 2-3. oldal ) Isten,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN A város polgárainak közéleti folyóirata XX. évfolyam 9. szám KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS A Polgármesteri Hivatal minden pályázati lehetőséget kihasznál, ami a foglalkoztatási lehetőségek bővítését

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

2006. második szám. Nyílik a Macimúzeum

2006. második szám. Nyílik a Macimúzeum 2006. második szám -Értékünk Balázs Antal Macigyüjteménye? -Igen értékünk. Dicsérendő a szemlélet, ha egy közösségen belül el tud szakadni az enyém, tiéd -től. A nagy nehezen összerakott érték legyen a

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben