Saj (t) ó~szögedről április XVI. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saj (t) ó~szögedről. 2012. április XVI. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 Saj (t) ó~szögedről április XVI. évfolyam 1. szám Tartalom In Memoriam Összefoglaló a testületi ülésekről... 3 Közérdekű közlemények A Helyi Választási Iroda közleménye 9 Alapítványunk gazdasági kimutatása. 9 Polgármester-jelöltek.. 10 Születésnapi köszöntés Könyvajánló Anyakönyvi hírek Óvodai beiratkozás Ovis hírek Iskolai mozaik Első osztályosok beíratása.. 18 Gyermekeink egészségéért. 19 VÁRNAI ZSENI: Csodák csodája Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok: újjászületnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak, a madárdal is mindig ugyanaz, újjáteremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más, minden tavasz csodás megújhodás, a fajta él, s örökre megmarad, a föld őrzi az életmagvakat, s a nap kikelti, minden újra él: fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog, a nap felé fordítnám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat, élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él, hol volt, hol nem volt, elvitte a szél, s a holnapom? Azt meg kell érni még, csillag mécsem ki tudja meddig ég?! de most, de most e tündöklő sugár még rámragyog, s ölel az illatár! Bár volna rá szavam vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem ez illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új és mindig ugyanaz: csodák csodája: létezés.. tavasz! Családgondozói tájékoztató Sport... 20

2 In Memoriam Életének 68. évében január 20-án elhunyt Ládi Balázs Sajószöged polgármestere október 15-én született Sajóörösön, feleségével Judittal 39 évet élt házasságban, 3 leánygyermekük és 3 unokájuk született. Eleinte Sajóbábonyban tanult, mint vegyész ipari tanuló, majd a Tiszai Erőműnél, illetve a Tiszai Vegyi Kombinátnál dolgozott. Ez idő alatt a debreceni Vegyipari Technikumban szerzett technikusi oklevelet ben került az államigazgatásba. A volt Mezőcsáti Járási Tanácsnál helyezkedett el, mint igazgatási előadó, majd a hejőkeresztúri Községi Közös Tanács Végrehajtó Bizottságának titkára volt ban diplomázott az Államigazgatási Főiskolán igazgatás-szervezőként, majd ben másoddiplomát szerzett önkormányzati gazdálkodás szakon. Az 1990-es Helyhatósági Választások óta Sajószöged polgármestere, a Tiszaújváros és Térsége Önkormányzatai Területfejlesztési Társusás elnöke, majd a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása alelnöki teendőit is ellátta. Az Ő munkásságának köszönhetően Sajószöged a térség legvirágzóbb települése lett. A Község infrastruktúrájának kiépítésén felül munkásságának gyümölcse az országban egyedülálló EU-s Zászlópark, mely 2004-ben hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásának alkalmából épült, a Sportöltöző és Közösségi Ház, a Vállalkozói Park, az Egészségház, a tartalék erőmű telepítése, a szociális ellátó rendszer megerősítése, az intézmény-hálózati felújítás. Szorgalmazta a zeneiskolai oktatást, a fúvószenekar és a helyi sajtó megszületését. Mindig arra törekedett, hogy az emberek ne elhidegülten éljenek egymás mellett, hanem egy valódi, egymást segítő, összetartó közösséget szeretett volna kovácsolni. A helyi közösségi élet megerősítését célozta a legendás Szögedi Falunapok és a Gyermeknapi rendezvény, a Big Band Fesztivál, a szépkorúak méltó ünneplése, a sportélet fellendítése. Eleinte a TVK SC-ben, majd a mezőcsáti csapatban labdarúgóként, később Leninvárosban edzőként tevékenykedett ben, vagyis idén 30 éve igazolt át Sajószögedre csapatvezetőként. A Sajószöged Községi testedző Kör alapítója, támogatója, szakosztályvezetője. A mérkőzésekről szóló rövid és velős nyilatkozatai élményszámba mentek. Mindig, mindenhol ott volt. Árvíz idején szervezte a védekezést, pakolta a homokzsákokat, éjszakánként járta szeretett települését, figyelve a vízállást. Munkásságát áthatotta az alázat, a végtelen emberszeretet, a segíteni akarás, a jóra való törekvés. Iránytű volt mindannyiunk számára. Számos elismerése közül a legmagasabb fokozatú a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, azonban ő mégis a Sajószöged díszpolgára címre volt a legbüszkébb. Szerénységét jól példázza, hogy amikor kitüntették, így nyilatkozott:...ezeknek a fejlesztéseknek a kivitelezése nem az én érdemem. Nekem csak ötleteim és elhatározásaim voltak, de ezeket a sajószögedi emberek támogatása, munkája nélkül nem lehetett volna véghezvinni. Akik ismernek, biztosan elhiszik, hogy nem a kötelező udvariasság mondatja velem: én ezt a kitüntetést is úgy tekintem, mint a falu közös munkájának elismerését. Szíve családjáért és Sajószögedért dobogott, és a Szögediek ezt tudták. Szerették, és mindig bizalmat szavaztak neki, kiálltak mellette, amikor kellett. Az utóbbi egy évben nagyon beteg volt, azonban akkor is tette a dolgát. Úgy, hogy az emberek ne lássák, ne tudják... Mikor megkérdezték, hogy betegségében mi a legnehezebb számára, Ő így felelt:...az, hogy még oly sok teendőm lenne. Még olyan sok emberen kellene segítenem, mert egyre több a boldogtalan ember. Rendületlenül hitt abban, hogy ha az egymás iránti szeretet vezérli cselekedeteinket, akkor minden akadály legyőzhető. Most már föntről figyeli a falu fejlődését, az unokái cseperedését. Nagyon hiányzik. Nyugodjon békében. A gyászoló család és Sajószöged Önkormányzata KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Kedves Sajószögediek! Szeretném, magam és a családunk köszönetét tolmácsolni, hogy Férjem Ládi Balázs polgármester halála alkalmával olyan sokan telefonon, írásban, üzenetben és természetesen személyesen is kifejezték őszinte részvétüket. A halál minden ember életében egy pillanatra megálljt parancsol. Visszatekinteni és előre nézni. A múlt cselekedeteit számvetésben Isten elé tenni és a jövőt pedig kezébe helyezni. Mi keresztény módon álltunk meg a halál beköszöntével, mert nem lopta el tőlünk Őt, hanem felkészülten hallotta meg Isten szavát a feloldozás pillanatában, és szeretteinek imádsága közben távozott csendben. Hisszük, hogy a már elköltözöttek között az égben kapott örök békességet és nyugalmat. 2 A gyászoló család

3 Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat a Hulladékszállítás Sajószöged község területéről közbeszerzési eljárás nyertesére Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásban egy ajánlattevő volt, az AVE Miskolc Kft. Az ajánlat az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelt. A Képviselő - testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, nyertes ajánlattevőnek az AVE Miskolc Kft -t (3527 Miskolc, József Attila u. 65.) hirdette ki. Ennek megfelelően a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás nettó Ft. A 60 literes gyűjtőedényzet ürítési díja évben ürítésenként 216 Ft+ÁFA, a 120 literes gyűjtőedényzet ürítési díja évben ürítésenként 371 Ft+ÁFA. Változás lesz, hogy 2012-től nem a Községüzemeltetési Kft. hanem a szolgáltató fogja beszedni a szemétszállítási díjat, fizetni pedig negyedévente kell majd a szolgáltató által kipostázott csekken. 2./ Javaslat a Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri Hivatal, Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a Művelődési ház környezetének parkosítási munkálatai elvégzése közbeszerzési eljárás nyertesére Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester Ládi Balázs polgármester ismertette a közbeszerzési eljárás során érkezett három ajánlatot, valamint a Közbeszerzési Bizottság javaslatát. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, nyertes ajánlattevőnek a legalacsonyabb összegű, ,-Ft-os érvényes ajánlatot tett Nagy Sándor (4080 Hajdúnánás, Árpád út 23.) egyéni vállalkozót hirdette ki. A testület a második legalacsonyabb összegű ( , -Ft) ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőnek az Öko-Park Kft-t (3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 13.) hirdette ki. 3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester A képviselő-testület november 30-ig 99 határozatot hozott, a döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek. Végre nem hajtott, vagy visszavont határozat nem volt, módosító határozatot egy esetben hozott a testület, a évi közbeszerzési tervet kellett módosítani. 4./ A helyi adók beszedésének értékelése, javaslat a évi helyi adókra Előterjesztő: dr. Boros István jegyző dr. Boros István jegyző 2012-ben új adónemek bevezetését, valamint a meglévő adók emelését nem javasolta. Elmondta, hogy az önkormányzat kintlévősége közel 22 M Ft, melyet minden lehetséges törvényes eszközzel be fog hajtani. Sokan fizetnek a felszólításokra, a letiltásokból és az inkasszókból is folynak be a hátralékok. Felhívta a hátralékosok figyelmét, hogy végső esetben bírósági végrehajtónak adja át az ügyet és így az eljárás költségei jelentősen meg fogják növelni a tartozás összegét. Hangsúlyozta, hogy a gépjárműadót annak kell fizetnie egész évre, akinek január 1-jén a gépjármű a tulajdonában van. A képviselő-testület a helyi adók beszedésének értékeléséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 5./ Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Társulás a Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően működik. A jogszabályváltozások nyilván érinteni fogják a feladatkörüket, de a részletek még nem ismertek. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az árvízvédelemhez kapott 7 M Ft -ból már készülnek az árvízvédelmi töltés tervei és ajánlatokat kértünk be dízel üzemű illetve elektromos szivattyú beszerzésére. A Képviselő-testület az ajánlatokat megtárgyalta és az árvízvédekezési munkákhoz dízel üzemű szivattyú beszerzéséről döntött, amennyiben a beszerzés költsége az árvízvédekezésre kapott támogatásból rendelkezésre áll. 3

4 A Lucernás dűlőben az önkormányzat kérésére az ÉMÁSZ kiépíti az áramellátást hálózati díj fizetése nélkül, a fejlesztés 20 db zártkerti ingatlant érint. A képviselő-testület a Lucernás dűlői zártkerti ingatlanok villamos energia ellátására vonatkozó MGT-4253/2011. sz. műszakigazdasági tájékoztatót elfogadta és felkérte a polgármestert a hálózat-csatlakozási szerződés megkötésére. Az általános iskolában az étkeztetést biztosító Tiszai Parkszálló Kft. benyújtotta ajánlatát a Képviselő-testületnek, mely szerint a két éve változatlan összegű térítési díjak kb. 10%-kal emelkednének. A testület az ajánlatot elfogadta és felkérte a polgármestert, hogy a Tiszai Parkszálló Kft-vel megkötött szerződést az elfogadott díjaknak megfelelően módosítsa. Elhangzott előterjesztések, javaslatok: - a Nagycsécs felőli terelősziget balesetveszélyes, ki kellene világítani, - az ingatlanok előtti közterületet az ingatlan tulajdonosának kell rendben tartania, ezt a Községüzemeltetési Kft. nem tudja felvállalni, - a Bem út első szakaszán a csapadékvíz elvezetését segíthetné, ha össze lehetne kötni a 35-ös főút melletti árokkal, - a képviselőknek ig le kell adniuk a vagyonnyilatkozatokat. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete január 12-én tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1-2./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet és a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Boros István jegyző A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása miatt január 1-től megszűnik a lakásfenntartási támogatás havi 2.500,-Ft-os önkormányzati kiegészítése. A már megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt összegben és időpontig, de legkésőbb március 31-ig folyósítható. A támogatás megállapítása eddig a polgármester hatáskörébe tartozott, de január 1-től jegyzői hatáskörbe kerül át, ezért a Képviselő-testület módosította szervezeti és működési szabályzatát és a szociális rendeletét. 3./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: dr. Boros István jegyző Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 3/2012.(I.12.) önkormányzati rendeletét, valamint megállapította a évre vonatkozó étkezési normákat. Az óvodai étkezés, a házi segítségnyújtás óradíja, a szociális étkeztetés térítési díja és az önkormányzat támogatása nem emelkedik az előző évhez képest. Az iskolai térítési díjak esetében a testület elfogadta az étkeztetést biztosító Tiszai Parkszálló Kft. díjemelésre vonatkozó ajánlatát. A 140,-Ft/nap/fő összegű önkormányzati hozzájárulást csak a sajószögedi tanulók részre biztosítja a Képviselőtestület, más településen élő gyermekek étkezésének támogatására pedig az intézményvezető megkeresi az érintett önkormányzatokat. 4./ Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003./V.29./ önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Boros István jegyző A Képviselő-testület módosította a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003.(V.29.) önkormányzati rendeletét, elfogadva az inflációnak megfelelő 4%-os díjemelést, valamint hatályon kívül helyezte a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 20/2002.(XII.19.) önkormányzati rendeletét. Az ivóvíz és csatorna szolgáltatás legnagyobb díjtétele évben 520,-Ft/m 3 - amiből 206,-Ft/m 3 az ivóvíz díja, 314,-Ft/m 3, a csatornadíj - plusz 27% áfa. A nem ivóvízfogyasztásra igénybe vett közkifolyók használatának díjai nem változtak. dr. Boros István jegyző felhívta a figyelmet, hogy a közkutak azon ingatlanokon élők ivóvízellátására szolgálnak, ahol nincs bevezetve a vezetékes víz. Ha valaki nem erre használja, hanem építkezésre, locsolásra, gépkocsi mosásra, akkor azt jelezni kell az önkormányzat felé és leszámlázzák neki a vízfogyasztást, mert az nem ingyenes. A Tiszaszolg Kft. megszüntette a települési folyékony hulladék gyűjtését és szállítását. Akik nincsenek rákötve a szennyvízhálózatra, azok részére a szolgáltatást egyedi megrendelés alapján a Petroszolg Kft. végzi bruttó 1.313,-Ft/m 3 áron, de minimum 4 m 3 az elszállítandó mennyiség, ami 5.250,-Ft. 5./ Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Boros István jegyző 4

5 A szemétszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárást az AVE Miskolc Kft. nyerte egyedüli pályázóként. A Képviselő-testület a díjváltozás, valamint a díjfizetés gyakorisága és módja miatt egyhangúlag megalkotta a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2012.(I.12.) önkormányzati rendeletét. A díjat az AVE Miskolc Kft-nek negyedévente kell majd fizetni csekken. A díj 60 l-es kuka esetében bruttó 3.566,-Ft/negyedév, 120 l-es kukaedény esetében 6.125,-Ft/negyedév lesz. A tulajdonosváltozást be kell jelenteni a szolgáltatónak, mert amíg ez nem történik meg, addig a díjak a régi tulajdonost terhelik. Ha valaki legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanában és azt senki sem használja, akkor a szolgáltatótól a kívánt időpont előtt 15 nappal kérheti a szolgáltatás szüneteltetését, de ezt utólag már nem lehet igénybe venni. Nem változott, hogy - a szemétszállítás keddi napokon történik, - szemeteszsákot továbbra is az Unió Coop boltjában vagy a szemétszállító sofőrjétől lehet vásárolni, - évente kétszer lesz lomtalanítás, az első március 13-án. 6./ Javaslat az ÉMOP sz. pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges önerő biztosítására Előterjesztő: dr. Boros István jegyző Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút út, Bem út, Tisza út burkolat-felújítására pályázatot nyújt be, a pályázathoz ,-Ft önerőt biztosít. 7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések A Képviselő-testület tárgyalt arról, hogy - a Orvosi Rendelő előtti közvilágítás ügyében egyeztetni fog a szolgáltatóval. - Stefán István Díszpolgár 95. születésnapja alkalmából szépkorúak jubileumi juttatásában részesül. A Miniszterelnöki Hivatal által kibocsátott okiratot ünnepélyes keretek között március 8-án az Önkormányzat nevében Vona Tamás alpolgármester fogja átadni. - A Lucernás dűlő áramellátása ügyében jelenleg adatgyűjtés folyik, kérjük az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete január 23-án tartott rendkívüli ülésén az alábbiakról tárgyalt: 1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 1 perces főhajtással tisztelgett Ládi Balázs polgármester úr emléke előtt. Néhai Ládi Balázs polgármester urat, Sajószöged díszpolgárát, a községért végzett tevékenységét elismerve, emlékét kegyelettel megőrizve Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete saját halottjának tekinti. 2./ dr. Boros István jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Helyi Választási Bizottság, az időközi polgármester választást április 22-ére írta ki. A választással kapcsolatos információkat a honlapon folyamatosan közzé fogják tenni. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta 1./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról, javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására, javaslat a évi községi rendezvények megünneplésére Ládi Balázsné intézményvezető ismertette a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a évre tervezett programokat. A Falumegújítási Program keretében megkezdődik a Művelődési Ház felújítása, amely esetleg befolyásolhatja a rendezvények lebonyolítását, de az előző években megszokott programok a tervek szerint továbbra is megrendezésre kerülnek, remélhetően még több helyi fellépővel. A Képviselő-testület a beszámolót és a évi programtervet az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta. 5

6 2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadására A Képviselő-testület a Községüzemeltetési Kft évi Üzleti tervét megtárgyalta, a tervezett célokat megvalósíthatónak tartja, így az Üzleti tervet e Ft tervezett bevétellel, Ft tervezett kiadással és ,-Ft tervezett eredménnyel egyhangúlag elfogadta. 3./ Javaslat a Képviselő-testület I. félévi munkatervére A Képviselő-testület elfogadta I. félévi munkatervét. 4./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet, valamint a évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt előirányzatok megalapozásáról szóló rendelet elfogadására Vona Tamás alpolgármester elmondta, hogy az új, hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészült az Önkormányzat évi költségvetés-tervezete. Ismertette tervezett bevételeket és kiadásokat, a tervezett hiány e Ft. dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet a főbb jogszabályi változásokról, kiemelve, hogy különválik az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek és gazdasági társaságok költségvetése. A képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát és egyhangúlag úgy határozott, hogy a költségvetési rendelet és a kapcsolódó előterjesztések elfogadásáról a következő ülésén dönt. 5./ Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására A Képviselő-testület helyi védelem alá helyezte az EU-s Zászlóparkot és ennek megfelelően módosította a helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2002.(I.31.) önkormányzati rendeletét. 6./ Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerüzemeltetési koncepció módosításának elfogadására A Képviselő-testület a hejőpapi hulladékkezelő üzemeltetéséhez benyújtott pályázathoz kapcsolódóan elfogadta a módosított üzemeltetési koncepciót, valamint felhatalmazást adott a települési szilárd kommunális hulladékkezelői közszolgáltató személy kiválasztására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 7./ Javaslat a köztisztviselők évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal évi munkájának értékelése A Képviselő-testület meghatározta a köztisztviselők évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokat és értékelte a Polgármesteri Hivatal évi munkáját. A kiemelt célok tartalmazzák az aktuális feladatokat, többek között az időközi polgármester választás előkészítését és lebonyolítását is. 8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a.) dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az időközi választás lebonyolításáig Vona Tamás alpolgármester látja el a polgármesteri feladatokat és a Kormányhivatal munkatársai jelenlétében átvette a polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyeket. b.) Vona Tamás alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy: térfigyelő kamerát csak akkor működtethet az Önkormányzat, ha a településen közterület-felügyelet is működik és szerződést kötünk a Rendőrséggel, meg kell felelni az adatvédelmi előírásoknak. A Sportpálya felújítására benyújtott pályázathoz az elsődleges bejárás megtörtént, Március 13-án reggel 6 órától Lomtalanítás lesz. c.) A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Sajóörösi Sport Egyesület részére a sajószögedi Sportkomplexum használatát a év tavaszi labdarúgó idényére biztosítja. Saj (t) ó~szögedről, Sajószöged község ingyenes közérdekű kiadványa Megjelenik: Sajószöged Önkormányzat kiadásában; Felelős kiadó: dr. Boros István jegyző Szerkesztők: Vona Tamás, Vonáné Jászay Marianna Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. tel.: Nyomdai munkák: Reproprint Kft. Tiszaújváros 6

7 Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete február 23-án tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról (civil szervezetek, egyesületek, alapítványok) Vona Tamás alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a kisebb egyesületek, szervezetek a kérelmükben megfogalmazott célra használták fel az önkormányzat által részükre nyújtott 50 e Ft-os támogatást. A nagyobb összegű támogatást kapott egyesületek, mint a Sportegyesület, az ASZT-a, valamint a megszűnt Polgárőr Egyesület is írásban nyújtották be az elszámolásukat. Ebben az évben a támogatás iránti kérelmeket egységes pályázati lapon kell majd benyújtani és a támogatások felhasználásáról is egységes formában kell elszámolni. A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta. 2./a.) Javaslat Sajószöged Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet, valamint a évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt előirányzatok megalapozásáról szóló rendelet elfogadására b.) Javaslat az Önkormányzat saját bevételeinek,valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegei 2015-ig tárgyú határozat meghozatalára A Képviselő-testület megalkotta a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletét, melyben a közterület-használati díjak emeléséről döntött. Jóváhagyta az Önkormányzat saját bevételi összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható kimutatását. A Képviselő-testület az előterjesztésben javasolt módosításokkal az Önkormányzat évi költségvetését e Ft tervezett bevétellel, e Ft kiadással és e Ft hiánnyal egyhangúlag elfogadta, és megalkotta az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.23.) rendeletét. 3./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletmódosítására A szennyvízberuházás megvalósításával kapcsolatos LTP szerződések márciusban lezárultak, ezért a Képviselő-testület 9/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletének a beruházásban részt vevőknek biztosított támogatásra vonatkozó 15. -át. 4./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására A talajterhelési díj alapdíját 120,-Ft/m3-ről 1200,-Ft/m3-re emelte a jogalkotó, ezért a Képviselő-testület 10/2012.(II.23.) rendeletével a jogszabályváltozásnak megfelelően módosította a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.) önkormányzati rendeletét. A megemelt díjakat először 2013 márciusában kell majd fizetni azoknak, akik nem kötöttek rá a szennyvíz-hálózatra. 5./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy módosult az önkormányzat vagyonára vonatkozó jogszabály, a forgalomképes vagyon elnevezése üzleti vagyon lett, a forgalomképtelen vagyontárgyak köre pedig kibővül az önkormányzat tulajdonában álló közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságok többségi üzletrészével, így a Községüzemeltetési Kft. a forgalomképtelen törzsvagyonhoz tartozik. A Képviselő-testület a jogszabályváltozásnak megfelelően 11/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletével egyhangúlag módosította az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) rendeletét. 6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a.) A Képviselő-testület Szakál László sajószögedi lakos részére az önkormányzat tulajdonában álló 1311 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítéséről döntött 450,-Ft/m2 vételáron. b.) Vona Tamás alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a honlap működtetésében változások lesznek. A Képviselő-testület felkérte dr. Boros István jegyzőt, hogy készítsen szerződéstervezetet a Szöged Tv működtetésére. c.) A Képviselő-testület határozatában támogatja a Sajószögedi Községi Testedző Kör azon kezdeményezését, hogy a Magyar Sportért Emlékérem ezüst fokozatát posztumusz Ládi Balázs kapja. d.) Vona Tamás alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a település szennyvíz-rendszerét az átadáskor rendben találták, a műszaki állapot felmérésére nincs pályázati lehetőség. A Lehel úti szennyvízbűz megoldása komoly szakértői munkát és nagy költséget igényelhet majd. 7

8 KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK A gyógyszertárvezető tájékoztatása szerint a sajószögedi gyógyszertár tartósan zárva tart, ezért felhívjuk az érintettek különösen a házi segítségnyújtásban részesülő idős személyek figyelmét, hogy ha kifogyóban van a az orvosságuk azt legalább három nappal korábban jelezzék a gondozónőknek. Közgyógyellátás Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy január 1- től módosult a szociális törvény (a továbbiakban: Szt) közgyógyellátásra vonatkozó rendelkezése. Az elmúlt évi szabályozás alapján alanyi jogon voltak jogosultak közgyógyellátásra az I-II. csoportú rokkantságuk vagy baleseti rokkantságuk miatt nyugellátásban részesülők. Január elsejétől viszont az Szt. 50. g./ pontja értelmében közgyógyellátásra az jogosult aki rokkantsági ellátásban részesül. Azok, akik december 31-ig betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt és korábban rokkantsági nyugellátást kaptak öregségi nyugdíjként kapják tovább az ellátásukat, így kikerülnek az alanyi közgyógyellátottak köréből, de közgyógyigazolványuk az érvényességi idején belül felhasználható. Azok akik január 1-től rokkantsági ellátásban részesülnek és közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkeznek tájékoztatást kaphatnak az ügyintézés módjáról Tóth Tamásné ügyintézőtől. Rákszűrés Felhívjuk a sajószögedi női lakosság figyelmét, hogy ingyenes rákszűrést tartunk április 23-án 8 órától 10 óráig. Hely : védőnői tanácsadó Szűrő orvos : Dr. Marosi Gyula Személyigazolványt és TAJ kártyát mindenki hozzon magával! Hajdu-Dobos Anna védőnő Megadom a szót Jö jjö n valaki, szö kik az energia, jö jjö n valaki, megy el a pe nz így fölytatö dik a 70-es e vek Förgö Mörgö rekla mja e s a mindig zse mbes me rö ö ra nak ma is lenne öka zsö rtö lö dnie. Az egyre nö vekvö ga z-, villany- e s vízdí jak miatt a laka sfenntarta si kiada sök alig 10 e v leförga sa alatt a ha römszörösa ra emelkedtek, eze rt a tö rve nyhözö k rekla m helyett jögi szaba lyöza ssal prö ba lja k ele rni azt, högy az e pü letek mine l kevesebb energia t fögyasszanak. Az ü j e píte sü laka sök haszna latbave teli engede lye kiada sa nak ma r 2009 e vtö l felte tele az energetikai tanúsítvány (laka s zö ldka rtya) megle te. A vönatközö körma nyrendelet e rtelme ben azönban janüa r 1-je tö l a ma r megle vö e pü letek, laka sök esete ben is kö telezö ve va lt az energetikai tanü sítva ny ke szíttete se abban az esetben, ha azt eladni vagy egy e vet meghaladö an be rbe adni akarjük. Az energetikai tanü sítva ny egy ökira, amely az e pü let energetikai minö síte se t e rte keli. A ha ztarta si ge pek energiafögyaszta si címke je hez hasönlö an 10 energetikai minö síte si öszta lyba sörölja k be a szake rtö k az ingatlanökat. Az A+ mütatö val jelö lt föközöttan a Jegyző rovata Hát nem megmondtam, hogy sok lesz a számla! Kinek van erre energiája!? (Retro reklámszöveg) energiatakare kös -tö l az I betü vel jelzett rössz kategö ria ig. Ve leme nyem szerint az ingatlan eladhatö sa ga t mindenke ppen befölya sölhatja a minö síte s, hiszen öbjektív ö sszehasönlíta si alapöt jelent a va sa rlö k sza ma ra ami aze rt is föntös, mert a KSH adatai szerint a magyar ha ztarta sök kiada sai kö zö tt az e lelmiszer üta n a ma södik legnagyöbb te telt a rezsikö ltse g jelenti. Az egye fö re esö e ves laka sfenntarta si kiada sök e s az a tlagkeresetek alaküla sa nak ö sszehasönlíta sakör a statisztika kbö l az is kiderü l, högy egyre tö bbet kell dölgözni ahhöz, högy valaki ki tüdja fizetni a rezsit. A münkava llalö kna l nehezebb helyzetben vannak a nyügdíjasök, na lük me g nagyöbb a differencia a laka sfenntarta si kiada sök e s a jö vedelmü k kö zö tt. A sza mök teha t mindenke ppen takare kössa gra ö sztö nö znek, sökan sökfe leke ppen prö ba lnak spö rölni a rezsikö ltse gen, a m legve gü l mindenki sza ma ra az e pü letek felü jíta sa kell, högy priörita st e lvezzen. Högy mibö l, azt ne tö lem ke rdezze k dr. Boros István 8

9 2012. április 22-én időközi polgármester választás Sajószögeden Szavazókörök: A Helyi Választási Iroda közleménye 1. Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sajószöged, Ady E. út Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme Sajószöged, Ady E. út 71. Szavazatszámláló Bizottság választott tagjai: 1. sz. Szavazatszámláló Bizottság: Kovács Györgyné elnök Bolgár Józsefné tag dr. Wirtz Katalin tag Farkas Marianna jegyzőkönyvvezető 2. sz. Szavazatszámláló Bizottság: Magony György elnök Pápainé Ládi Lukrécia tag Takács Józsefné tag Móriczné Vinnai Beatrix jegyzőkönyvvezető Helyi Választási Bizottság választott tagjai: Holló Imre elnök Barta Sándor tag Zelei Ernő tag Helyi Választási Iroda vezetője: tagjai: dr. Boros István jegyző Molnár Sándorné Farkas Marianna Móriczné Vinnai Beatrix Hajdu Ferencné Tóth Tamásné Gulyás-Kapczár Katalin A 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány Kimutatás a évi gazdálkodásról Bevételek: Nyitó pénz készlet: Bank: Támogatások Óvoda célzott támogatása Vanyó István Önkormányzati képviselő %-os SZJA támogatás Kamat bevétel: Bevétel összesen: Kiadások: - Óvoda támogatása Erdei Iskola támogatása Horgászverseny (gyermeknapra) támogatás Falunap BIG-BAN zenekar támogatása Búzavirág Népdalkör támogatása Iskolai úszás oktatáshoz hozzájárulás Görög Katolikus Egyház támogatása Vaskó László és Halász Attila Horgász világbajnokság Támogatások Bank költség Kiadás összesen: Záró pénzkészlet Ft. Önkormányzatunk és a községi Alapítvány Kuratóriuma nagy tisztelettel megköszöni mindazoknak az adózóknak a támogatását akik a évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány javára. Amennyiben hasznosnak ítélik meg az adott támogatás felhasználását, kérjük, hogy a évi személyi jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek ez évben is az Alapítvány javára felajánlani. A rendelkező nyilatkozaton az alábbiakat kérjük feltüntetni: A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány 9

10 Tisztelt Sajószögediek! Földi István vagyok, nős, két kislány édesapja. Informatikus mérnök végezettséggel rendelkezem, jelenleg vezető tesztmérnökként dolgozom. A polgármesterválasztáson a Jobbik színeiben indulok, mert úgy gondolom, hogy településünk fejlődéséhez szükség van a szemléletváltásra. Sokan, sokfélét ígértek már a település lakóinak, de a megvalósításig sajnos már kevés ötlet jutott el. Szeretnék ezen változtatni, és a ígéreteket tettekre váltani. Településünkön nagyon sok kiváló szakember él, ugyanakkor külsős bizottsági tagokkal nincs kihasználva ez a szakmai potenciál - legyen szó energetikáról, közéletről vagy gazdaságról. Azt az elvet vallom, hogy nem a javító intézkedés benyújtójának a személye - vagy egy szervezetthez való kötődése - a fontos, hanem az, hogy a közösség érdekét szolgálja a javaslat, vagy sem. A programomban 5 fő területre fogok koncentrálni: 1, Közrend, köznyugalom meg kell teremteni a biztonságot a településünkön. Ehhez kamerákra, újjászervezett polgárőrségre van szükség. 2, Biztonság, Törődés meg kell oldani idősebb embertársaink napi felügyeletét, rendszeres segítését, igény szerint akár bentlakásos idősek otthonának létrehozásával is. 3, Jövőkép a közösség legjobb befektetése a gyermek. Ehhez a maximális támogatást kell minden téren biztosítani a fiatal családoknak, mert csak így lehet egy településnek jövője. 4, Közélet a kultúrális, sportolási élet fellendítése, hogy minden korosztály megtalálja helyben a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. 5, Gazdaság a már meglévő helyi vállalkozások segítése mellett további munkahelyek létrehozása. Ezzel függetleníteni lehet településünket, és megakadályozhatjuk a fiatalok elvándorlását A hely szűkössége miatt nem lehet ezeket a pontokat megfelelően kifejteni, de a részletesebb programot el fogom juttatni minden háztartásba egy másik időpontban. Célom, hogy Sajószöged a magyaros, falusias arcát megtartva a jövő kihívásainak is meg tudjon felelni. Kérem, amennyiben egyetért céljaimmal, adjon egy esélyt, és támogasson a szavazatával. Köszönöm! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Sajószöged polgárait! dr. Gulyás Mihály vagyok 33 éves tősgyökeres sajószögedi lakos, családom több generáció óta él és tevékenykedik a településen. Hivatásomra nézve jogász vagyok ban szereztem diplomát a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán, majd ügyvédjelöltként helyezkedtem el Miskolcon ahol pályázati és közbeszerzési valamint ingatlanügyi és peres képviselethez kapcsolódó feladatokat láttam el márciusától a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal Földügyi Osztályán dolgoztam ingatlanügyi és termőföldügyi előadóként. Eközben közigazgatási jogi szakvizsgát és mezőgazdasági technikusi képesítést szereztem. A 2010-es helyhatósági választáson az Önöktől kapott bizalom eredményeként,- melyet ezúton is nagyon köszönök- Sajószöged Képviselő Testületének tagja és alpolgármester lettem. Mindezek mellett 2010 decemberétől Mezőcsát Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozom, ahol polgármesteri titkári, okmányügyi, népességügyi és vállalkozásügyi feladatokat látok el. Sokrétű közigazgatási tapasztalattal rendelkezem ezért biztos vagyok abban, hogy képes leszek a rám váró nagy feladat ellátására, mert mindig igyekszem megfelelni az új kihívásoknak. Ezeket felhasználva az Önök bíztatása és bizalma alapján elhivatottan indulok független jelöltként a FIDESZ-KDNP támogatásával Sajószöged polgármesteri címéért. A település alpolgármestereként nap, mint nap dolgozom a község fejlődéséért, előrehaladásáért. Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal, jöjjenek el április 22-én és szavazzanak rám. Nekem ez a település a szülőfalum, itt nőttem fel és itt szeretném leélni az életem. Én bizonyítom Önöknek, hogy a fiatal generáció képes és tud is tenni a jövőért, egy közösség boldogulásáért. Kellő szakértelemmel erővel és kitartással fogok dolgozni az Önök és Sajószöged előrehaladásáért. Ez csak az Önök támogató bizalmával valósulhat meg. Kérem olvassák el polgármester jelölti programomat az általam kiadott szórólapon, mert a megszabott szűk terjedelem miatt jelen fórumon nincs lehetőség annak teljes ismertetésére csak néhány lényeges pontjának felsorolására. Ezek címszavakban: 1.önkormányzati munka 2.infrastruktúra fejlesztése 3. idősek, fiatalok, nehéz helyzetben lévők támogatása 4.szennyvíz és árvízvédelmi kérdések megoldása 5.helyi vállalkozások támogatása 6.munkahelyteremtés. A programomat legjobb tudásom, meggyőződésem, lelkiismeretem és az Önök segítő tanácsai alapján állítottam össze, ezért közös jövőnk zálogát jelentheti. Jöjjenek el április 22-én és szavazzanak rám! Önökért, Sajószöged jövőjéért, mert nálam Sajószöged az első! 10

11 Tisztelt Választópolgárok! Tóth József vagyok és tősgyökeres sajószögediként, mint független jelölt indulok az időközi polgármester választáson. Bizalmuk elnyerése esetén, demokratikus, a képviselőtestület döntéseit végrehajtó polgármesterként szolgálom majd Sajószöged és az Önök érdekeit. Független jelöltként vallom, hogy nem pártpolitikai erővonalak mentén és nem rosszízű helyi érdekek szerint kell szerveznünk községünk életét. Éppen ezért nyitott vagyok minden olyan változásra, újításra és kezdeményezésre, amely Sajószöged és lakossága fejlődését hivatott szolgálni, az adott jogi és pénzügyi kereteken belül. Vezetésem alatt hangsúlyozottan nyitott, átlátható, lakosság-barát önkormányzatot kívánok működtetni. Bár a mostani, tragikus ok miatt tartott választás csak két évre szól, azért 2014-ig a következő programot szeretném megvalósítani: Egy bölcsőde építési feltételeinek megteremtése, a fiatal, kisgyermekes családok érdekében. Időskorúak támogatása a jól bevált és megszokott sajószögedi módon, de új elemekkel bővítve. Többek között az önkormányzati személygépkocsi mikrobuszra cserélésével, a szakrendelésekre, kezelésekre járás megkönnyítése, de akár kirándulás végett is. Az árvízvédelmi gát megépítésének pályázati előkészítése A szennyvízrendszer felülvizsgálata, rekonstrukciója, konkrétan: a több helyen tapasztalható bűzlés megszüntetése Csapadékvíz elvezető árkok kiépítése, a meglévők egységesítése és rendszerbe foglalása Hulladékudvar létrehozásának előkészítése, ezzel folyamatos lehet a porták lomtalanítása Közvilágítás felülvizsgálata, bővítése Egy helyi piactér létesítése Ezek mellett polgármesterként arra törekszem majd, hogy a már meglévő, településünk jó hírét messze vivő hagyományokat Krumplifesztivál, Falunapok, Big Band Fesztivál stb. megtartsuk, a helyi erők nagyobb arányú bevonásával, akár szerényebben is! Egész falunkat érintő terveim érdekében folyamatos párbeszédet szeretnék a volt önkormányzati képviselőkkel, a helyi vállalkozókkal, az egyházak helyi vezetőivel és híveivel, a civil szervezetekkel, a településünkön működő pártok tagjaival, szimpatizánsaival, képviselőivel és mindazokkal, akik Sajószögedért és lakosaiért bármilyen jobbító szándékkal hozzá akarnak járulni a fejlődéshez. Személyes találkozásra, ismerkedésre, baráti beszélgetésre hívom Önöket április 18-án, szerdán, 18 órától a sajószögedi Művelődési Házba, ahol részletesen is beszélek terveimről és válaszolok minden kérdésre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, eddigi bizalmukat és kérem további támogatásukat. Vona Tamás Független polgármesterjelölt Tisztelt Sajószögediek! Mindenekelőtt megköszönöm a nekem átadott ajánlószelvényeket, melyek lehetővé tették, hogy jelöltként indulhatok az időközi polgármester-választáson. Döntésem egy folyamat eredménye, aminek több mérföldköve is volt. Ezek közül az első a évi helyhatósági választás, mert az Önök szavazatainak köszönhetően azóta dolgozhatom önkormányzati képviselőként településünkért.. Az elvégzett munkám minősítésének tekintem, hogy a évi és a évi választásokon is a legtöbb szavazatot kapott képviselőként kerültem be a képviselő testületbe. Alpolgármesterként olyan tanácskozásokon, fórumokon vehettem részt, amely a település irányításának egy új szintjét mutatta meg számomra. A legfontosabb mérföldkő azonban január 30-a volt, mert ettől kezdődően gyakorlom alpolgármesterként a polgármesteri jogkört, megismerve a tisztséggel járó munkát, felelőséget és kötelezettségeket. A polgármesteri programom már eljutott Önökhöz, megismerhették elképzeléseim súlypontjait. Ezek bővebb bemutatására, kifejtésére a Lakossági fórumon lesz alkalmam, melyre tisztelettel hívok minden érdeklődőt április 19-én 17 órára a Művelődési Házba. Munkámat azon cél érdekben fogom végezni, hogy Sajószöged megőrizze és erősítse vezető szerepét térségünkben és a leendő Tiszaújvárosi járásban. Alpolgármesterként, arra kérek mindenkit, hogy április 22-én éljen választójogával és jöjjön el szavazni. Legyen Ön is részese a település jövőjét meghatározó döntésnek. Amennyiben programom elnyerte a tetszését és személyemet alkalmasnak tartja a polgármesteri tisztség betöltésére, kérem szavazzon rám! A fejlődő, szépülő Sajószögedért! 11

12 Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia nem csak a család, hanem a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről is. Ennek jegyében került sor településünk első Díszpolgárának, Stefán Pista bácsinak a köszöntésére 95. születésnapja alkalmából. S tefán Istvánt, azaz Stefán Pista bácsit, szinte mindenki ismer településünkön, de sok helyen szerte a világban is ismerően cseng a neve. Március 8-án töltötte be 95-dik életévét. Közel egy évszázadnyi élet áll mögötte, amely bővelkedett sok jóban és megpróbáltatásban is. Pista bácsi Sajószögedi születésű, de bármerre is sodorta az élet mindig visszavágyott és visszatért kis szülőfalujába Szögedre. Optimizmusa átsegítette a háború viharain, a hadifogságon. Gyermekkorából hozta magával a szűnni nem akaró kíváncsiságot az érdeklődést, hogy hogyan működnek a gépek miből épülnek és működnek a dolgok. Ez a kíváncsiság vezetett odáig, hogy ő is készít egy hangszert magának. Sok munkával, türelemmel el is készítette az első kis cimbalmát. Ez a tudás és tapasztalat segítette át a hadifogság keservein. Pista bácsi egy alkotó ezermester lett az évek során, aki értett a cséplőgépek kezeléséhez megtanulta a mezőgazdasági gépek javítását karbantartását. Sőt elvégzett egy gépkezelői tanfolyamot, így mozigépész lett belőle 10 falu nagy örömére vitte a kultúrát a mozit a falvakba. Emlékszem gyerekkoromban én is mekkora izgalommal vártam, hogy mit fog vetíteni Pista bácsi. 24 éven át végezte ezt a munkát. Közben persze nem hanyagolta el a cimbalmot sem, készített számtalan furulyát, boroshordót és citerát, de megjavított bármilyen hangszert, faragott rengeteg ajándék tárgyat. A cimbalmokat nem csak elkészítette, hanem játszott is rajtuk zeneszerető barátaival a környező falvakban. Neve egyre ismertebbé vált. Munkái eljutottak Hollandiába, Svédországba. Munkásságáról filmet is forgatott a Magyar Televízió. Ma is aktívan részt vesz a helyi népdalkör munkájában, alapítója a Citera Zenekarunknak. Pista bácsi olyan egyszerű, de nagyszerű tiszta ember, aki mindig a családjának és a közösségnek élt és dolgozott. Azt kívánom hogy a szeretet és a megbecsülés még hosszú éveken át áradjon felé. Nagyon jó egészséget kívánunk neki 95-dik születésnapja alkalmából! Az ünnepségen több mint 70-en vettek részt. Köszöntötte az ünnepeltet az Önkormányzat, a Borostyán klub, a Búzavirág Népdalkör, a Dél-Borsodi Leader Egyesület. Az óvodások mellett, a rokonság fiatal tagjai kedveskedtek Pista bácsinak tánc-, zongora-, és ének produkciókkal. Pista bácsi lánya Marika, aki odaadó gondozója és támasza édesapjának, egy finom vacsorával látta vendégül a meghívottakat, megköszönve mindenkinek a segítséget és közreműködést ezen a szép napon. Ládi Balázsné KÖNYVAJÁNLÓ Az idők végezetéig A katedrális folytatása: ugyanabban az angliai városban, Kingsbridge-ben játszódik a történet kétszáz évvel később, a 14. században. A szereplők a katedrális építőinek leszármazottai, akik ugyanúgy küzdenek az élettel, mint elődeik. Az Európán végigsöprő pestisjárvány a hajósok, kereskedők közvetítése révén felüti fejét az angliai kisvárosban is, s éveken keresztül változatlan erővel tombol, szedi áldozatait. A Benedek-rendi kolostor ispotálya az egyetlen hely, ahol a halálos beteg emberek menedéket kaphatnak. A járvány közepette sem állhat meg azonban az élet: meg kell erősíteni az életveszélyessé vált hidat, a katedrális megroggyant tornyát helyre kell állítani, s az elöljáróságnak és a céheknek biztosítaniuk kell a város megélhetését. Gyilkos indulatok, testvérharcok, árulások, minden nehézséget áthidaló szerelmek közepette zajlik az élet Kingsbridgeben. Részlet a könyvből: "Philemon még nemrég is olyan kicsi és jelentéktelen volt, mint Gwenda, de tavaly több centit nőtt, a hangja elmélyült, és olyan ügyetlen és nehézkes lett, mintha sehogy se tudná megszokni ezt az új, nagyobb testet. Este, miután az a szerencsétlen eset történt az olajos üvegcsével, apa kijelentette, hogy Philemon túl nagy lett a komoly tolvajláshoz, ennélfogva Gwendára száll a munka. Ezért nem aludt Gwenda majdnem egész éjszaka egy szemhunyást sem. Philemont igazából Holgernek hívták. Mikor betöltötte a tízet, úgy döntött, hogy kolostorba vonul, ezért mindenkinek elmondta, hogy Philemonra változtatja a nevét, ami jámborabban hangzik. Meglepő módon a legtöbb ember hajlott is a szavára, habár apa és anyika továbbra is Holgernek szólította. Ahogy kiléptek az ajtón, megláttak egy csomó didergő apácát, akik két sorban állva, fáklyákkal világították meg az ispotályból a kingsbridge-i székesegyház nagy nyugati kapujáig vezető utat." 12

13 ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságkötés december 17-én kötött házasságot Ortó Péter és Székely Edit Az ifjú párnak sok boldogságot kívánunk! GÓLYAHÍR december 9-én született Nagy Simon december 17-én született Szekeres Petra szülei: Szilágyi Bernadett és Nagy István szülei: Vas Beáta és Szekeres Péter január 23-án született Tóth Zétény február 3-án született Boda Martin Péter szülei: Czifra Gabriella és Tóth Roland szülei: Dobos Ilona és Boda Péter február 10-én született Molnár Zente Csanád február 14-én született Mecsei Fruzsina szülei: Fehér Ivett és Dr. Molnár Zsolt szülei: Marázi Andrea és Mecsei Róbert március 21-én született Katona Marcell szülei: Vendler Katalin és Katona József Köszöntjük településünk legifjabb polgárait. Az újszülötteknek és szüleiknek hosszantartó, boldog életet kívánunk! Halálozás Medgyesi Tiborné elhunyt december 7-én (élt 55 évet) Szabó Gézáné elhunyt december 25-én (élt 72 évet) Hajdú István elhunyt január 16-án (élt 55 évet) Rajz Ferenc elhunyt január 26-án (élt 78 évet) Rajz Ferencné elhunyt január 29-én (élt 76 évet) Kiss József elhunyt február 7-én (élt 67 évet) Kegyelettel emlékezünk rájuk, nyugodjanak békében! Ovis hírek Óvodai beiratkozás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekek óvodai beíratása a 2012/2013 nevelési évre május között történik 8.00 órától óráig. A beíratás helye: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged, Ady E. út 37. A felvételek az1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, valamint a 11/ (VI.08.) MKM rendeletalapján történik. Az LXXIX. tv a közoktatásról 24. (3). szerint a gyermek abban az évben, amelyikben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni". Óvodába felvehető az a gyermek, aki augusztus 31. betölti a harmadik életévét, előfelvételt nyer, az a gyermek, aki december 31.-ig betölti a harmadik életévét. A beiratkozáshoz szükséges: a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím- és TAJ - kártyája. Óvodavezetés 13

14 Saj(t)ó~Szögedről A téli ünnepkör utolsó rendezvénye a farsang. Télűző óvodai farsangi mulatságunk már reggel elkezdődött. A gyerekek óvodába érkezéskor felvették jelmezüket, melyek ötletesebbnél ötletesebbek voltak. A hosszú ruhákba öltözött hercegnők, tündérek a lányok örök kedvence, a pókemberek, cowboyok fegyveres arzenáljai a fiúk sikeresebb öltözete. Néhány szülő is jelmezt öltött magára, s ez által a hangulat is fokozódott. A bemutatkozásnál a két csoport együtt verselt, énekelt, szerepelt. A farsangi mulatság legfontosabb része a tánc, a jókedv, kacagás, mókázás órákon át. A finom enni, innivaló sem volt utolsó szempont számukra, mely gyorsan fogyott az asztalról. Télűző farsangunk jó szórakozást nyújtott a gyermekeknek. A finom ebéd után kellemesen elfáradva pihenhettek ébresztőig. Jótékonysági bálunk 17. alkalommal aratott nagy sikert a mulatni vágyó támogatóink körében. A vendégek jelentős létszámmal tisztelték meg jelenlétükkel rendezvényünket. Hetekkel előtte készülődtünk erre a napra, a meghívóktól a díszítésig sok volt a tennivaló. A szülők segítő készsége és a dolgozók összefogása segített áthidalni a nehézségeket. Jótékonysági bálunk szervezésénél és megrendezésénél fontosnak tartottuk, hogy a kapcsolatokat ápoljuk partnereinkkel, ebben a nehéz időszakban is. A szülőkkel, a községben élőkkel, mindenkivel, aki felelősséget érez gyermekeink jövőjéért és támogatja intézményünket. Jó érzéssel tölthet el mindenkit, hogy a rendezvény igazi nyertesei a gyermekek! A bál bevételét udvari játékaink korszerűsítésére, fordítjuk. A közös szórakozás kellemes érzése reméljük, tovább él a hétköznapokban, amely erősíti összetartozásunkat. Ezért is tartjuk meg minden évben hagyományszerűen a jótékonysági bált. Örömmel vettük az idén is, hogy az adakozók jótékony keze az óvodát segítette. Ezúton is köszönetet mondunk támogatóinknak: Alternatív Szakágak Tárháza, Ifj.Ács Lajos, Ácsné Uri Piroska, Bendász Andrea, Bendász Tamás, Derkovits Majorette csoport Bognár Imre vezetésével, Dobos Beáta és Homoki Tamás, Eördögh Rita, Eördögh József, Farkas Marianna, Fáraó Szépségszalon, Földi István, Galambossyné Stefán Emese, Gályász Jánosné, Gellérfi Gábor, Dr.Gulyás Mihály, Györki Attila, Hajdu Ferencné, Halász Ferenc, HI-IR Tech Bt Tiszaújváros, Husi húsbolt, Kakuk István, Karaffa Gábor, ifj. Kerékgyártó István, Kohári András, Kuliné Tóth Gabriella, Ladányiné Nagy Krisztina, Ládi Balázsné, Molnár Sándorné, Manyi Virágbolt, MAVIR, Művelődési Ház és Könyvtár, Nagy Anita, Nagy Attila, Nagy Fólia, Nagy Józsefné Tisza út, Okváth Dezsőné, Okváth Judit, Orliczki Frigyesné, PapCsákvári Judit, Rétes bolt, Sarki Zöldséges, Sikér Bt, Szabó Lászlóné Turista vendégház, Szabó Veronika, Tóth Könyv Debrecen, Tiszavirág Foltvarró kör, Tóth Anikó, Tóth Béla, Tóth József, Tóth Imre, Török Andrásné, UNILEVER Magyarország Kft, Varga Balázsné, Varga Viktor, Vona Tamás, Dr.Wirtz Ferenc és Wirtz Katalin, Községi Önkormányzat és a Képviselő-testület, 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány, Sláger Duó. hamar párok töltötték be a táncparkettet. Immár hosszú évek Mindenki várta a tombolasorsolást, hiszen tombolát A táncban kipirult hagyományát őrizve mindenki vásárolt szép számmal. március 2-án, 17. hölgyek és hajukat fésülő urak izgatottan figyelték alkalommal megrendezésre szelvényeiket és ovációval fogadták a nyerteseket. A került a jótékonysági Ovi színpadon elhelyezett értékes tombolaajándékok között Bál. Az ünnepi díszbe jócskán szerepeltek felajánlások és az ovi varázsdoboza öltöztetett Művelődési Ház is megtelt az est végére. A fáradhatatlan vendégek a bálozás befejezését majdnem a nagytermére szinte rá sem számára lehetett ismerni, a máskor kakaskukorékolás jelezte. nagy és kongó teremben Azt gondolom, hogy ilyen rendezvényre, erre a elegánsan terített asztalok várták vendégeiket, akik idén is rendezvényre nem csupán a jótékonyság szándéka miatt szívükön viselték és viselik az Óvoda jövőjét, hogy az ott van szükség. A rohanó szürke reggeleken és délutánokon eltöltött idő minél kellemesebb és hasznosabb lehessen az csak épp odaköszönünk egymásnak, talán azt sem tudjuk kinek köszönünk, bár a gyermekeink együtt töltik oda járó gyermekek, gyermekeink számára. A megnyitóbeszédek, Tiszaújvárosi Mazsorett Csoport mindennapjaikat. Szükség van rá, hogy ne csak ők magas színvonalú műsora, a bálra szinte már haza járó alkossanak boldog közösséget, hanem mi szülők, egy Sláger Duó zenéje és az ovi konyha gasztronómiai csodái településen élő emberek kicsit közelebb kerüljünk emelték az esemény színvonalát mely hamar családias egymáshoz, számíthassunk egymásra. F.M. hangulatot vett. A nagyszámú vendégsereg asztalai kevés szülő helyet hagytak ugyan a táncra de mégis kiürültek, és 14 Első bálom az óvodában

15 Saj(t)ó~Szögedről Nagy örömünkre szolgált, hogy részesei lehettünk a 95 éves Pista bácsi köszöntésének. A gyermekek örömmel vették, hogy a neves napon kis műsort és virágcsokrot adhattak át az ünnepeltnek. Ebben az időszakban a tankötelessé vált gyermekek szüleit az iskolaválasztás gondolata foglalkoztatja. Nagy kérdés a szülők számára: Melyik iskola az, amelyik gyermeke további fejlődéséhez a legmegfelelőbb? Óvodátóliskoláig címmel szülői értekezletet tartottunk, hogy segítsük őket a döntésbe. A Kölcsey iskolától nyílt napra meghívást kaptunk, a nap néhány mozzanatának megtekintésére. Reggeltől ebédig voltunk nagycsoportosainkkal az iskolában, mely igen nagy élmény volt a gyerekeknek, de fárasztó is. Mindenkinek tetszett a bemutató óra, több gyermeket azonban a tojáskeresés hozott lázba. A zenei előadást vastapssal jutalmazták. Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy az óvoda a nyári takarítási és felújítási munkák miatt június. 28-július 30. között zárva tart! 15

16 Saj(t)ó~Szögedről Lazas elökeszületek ütan iskölankban febrüar 25-en tartöttük hagyömanyös farsangi karnevalünkat. A fanfarök hangjara kezdetet vette felvönülasünk. Karnevalünk Höppmestre es Udvarhölgye Jühasz Laszlö es Györki Anita köszöntötte vendegeinket. Az üdvartartas bevönülasa ütan a 4. ösztalyösök nyitö tanca következett. Majd a Nagytiszteletü hercegi par Miklösi Enikö es Bacsinszki Tamas engedelyt adött a maskarak es jelmezesek felvönülasara. A 8.-ös diakök egy vidam pölkaval zartak a felvönülast es nyitöttak meg a balt. A zsüri hat kategöriaban ertekelte a felvönülökat. A sök ötletes jelmez közül nagyön nehez völt dönteni. A legötletesebb kategöria gyöztese a Napleany es a Harkaly Kiss Melitta 1.ö. es Petö Dörka 5.ö. A legmunkaigényesebbé a Szölöfürt es a Virag Varga Geörgina Petra es Jenei Fanni2.ö. A legmókásabb az Öregasszöny Tardi Richard 5.ö. - es a Böszörkanyök Szabölcsi Vera, Ölah Niköletta, Kirilla Marietta es Dözsa Reka 5.ö. A leghitelesebbé a Büsö es a Kaktüsz Bartfai Kristöf 1.ö. es Stadler Bettina 2.ö. A legkreatívabbé az Almödözö festöallvany Smid Emese 5.ö. A legdekoratívabb a Törta Kakükk Sara 1.ösztalyös tanülö. Köszönetet möndünk tamögatöinknak: Amör Szepsegszalön, Manyi Viragbölt, Panther 2005 bt, Spört Presszö, Langössütö, Csipi Janösne, Vöna Tamas, Dr. Gülyas Mihaly, Ökvath Dezsöne, Dörgai Erzsebet, Döbös Imre, Döbös Imrene, Nemeth Sandör, Erös Janösne, Pharaö Szepsegszalön, Sarki Zöldseg es Gyümölcs bölt, Apröcska ABC, Mini ABC, a Miklösi Csalad, J&G Gasztrö Team Kft, Ivan Ilöna, a Szülöi Szervezet es a Diakönkörmanyzat Sajöszöged. Simön Laszlöne Hejöbaba, Csöma Adrienn Önöd, Petö es Petö bt, Bacsinszki Jözsef, Bacsinszkine Tari Tímea, Gyalög Sörözö, Simön Lajös es Simönne Halasz Hajnalka, Bödnarne Köbza Gizella - Sajöörös, Pleszkö Reka, Pleszkö Imre, Stöhr Viragkerteszet, Mölnar Zöltan, Fichter Sandör, Fichter Sandörne, Jühaszne Hörvath Ilöna, Nagy Fölia Nagycsecs 16

17 Saj(t)ó~Szögedről Iskolánk vendége volt Huzella Péter Huzella Péter Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművész húsz évig zenélt a Kaláka együttesben, majd szólópályára lépett. Gyerekeknek és felnőtteknek szóló műsoraival járja az országot-világot. Március 07-én vidám hangulatú koncertet adott iskolánkban. Száznál is több óvodás és iskolás gyermek együtt énekelte a művésszel az ismert Kalákás dalokat. Tanulóink így aktív részesei lettek a zenei programnak. A koncert végén fergeteges tapssal köszönték meg növendékeink az előadóművésznek a felejthetetlen délutánt. Foto: Bacsinszki Tamás Vesd bele magad! Tanítványaink élő és élettelen természettel kapcsolatos ismeretszerzésének színtere elsősorban a környezetismereti óra. Gyakorlókert hiányában a tantermek ablakaiban elhelyezett, illetve nevelt növények megfigyelése nem pótolhatja az eredeti élőhelyen veteményeskertben - végzett rendszeres megfigyelést. A tanult növények alaposabb megismerése, a növénygondozási munkák segítése, esetleg önálló végzése pontosabb ismeretelsajátítást eredményezhet, ezért kisiskolásainkkal úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk a Vesd Bele Magad! programhoz. Iskolánk 73 tanulója (1-4.osztályosok) sárgarépa, karalábé, borsó, hagyma és hónapos retek vetőmagot kapott a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége támogatásával. Növendékeink feladata, a kapott vetőmagok elvetése, majd a fejlődő növények gondozása, a termésből pedig finom étkek készítése és elfogyasztása családjuk körében. A projekt időtartama alatt (ami kb. félév) a tanulók lejegyzik, rajzolják, fényképezik a mini veteményeskert -ben megfigyelt változásokat. Terveink szerint tapasztalataikat, a kertészkedés vidám pillanatait iskolatársaikkal megosztják, megbeszélik. Pleszkóné Szobota Éva kapcsolattartó pedagógus A holnap kertészei... Március 22 a víz világnapja A jeles napok közül iskolánkban a természetvédelemmel összefüggő napok különösen nagy hangsúlyt kaptak. Kiemeltem foglalkozunk a Víz világnapjával; április 22-én a Föld napjával a tavaszi időszakra eső Madarak, fák napjával és ősszel az Állatok világnapjával. Nagyon fontos a természettudatos szemlélet kialakítása már gyerekkorban, csak így válhat belőlük aktív, környezetvédő felnőtt. A felső tagozatos tanulók rajzaiból összeállítás készült a faliújságra és egy jó hangulatú vetélkedőt szerveztünk erre a napra. Osztályonként két 3 fős csapat vetélkedett egymással, ahol nem csak a vízzel kapcsolatos ismereteiket, hanem ügyességüket és gyorsaságukat tesztelhették a tanulók. A verseny eredménye: I. Bacsinszki Tamás 8.o Bodnár Bence 8.o. Juhász László 8.o. II. Györki Anita 8.o. Kertész Dávid 8.o. Szilvási Szimonetta 8.o. II. Bacsinszki Botond 5.o. Németh Bence 5.o. Stadler Bence 5.o. III. Dobos Renáta 7.o. Cseri Gréta 7.o Rab Polett 7.o 17

18 Nyílt nap az iskolában Március 28-án (szerdán) kedves vendégek fogadására készült iskolánk alsós munkaközössége. Vendégségbe hívtuk és vártuk a sajószögedi és sajóörösi óvodába járó gyerekeket. Elsőosztályosaink Anita tanító néni irányításával Tavaszváró komplex foglalkozás keretében mutatták be a vendégeknek mimindent tanultak közel egy év alatt az iskolában. Meséltek, énekeltek a számok birodalmában kalandoztak. Beszámoltak a természetben megfigyelhető változásokról. Az első osztályban tett látogatás után Terike tanító néni várta az óvodás gyerekeket, aki a húsvéti hagyományokról, szokásokról mesélt nekik, majd csoportokat alkotva tojásgyűjtő útra indultak a kertbe. Az összegyűjtött tojásokkal feldíszítették az aulában lévő tavaszi ágat. Közben zeneiskolás növendékeink Hegyi József és Arnóczky Zoltán zenetanárok irányítása mellett előkészítették, bemutatták és megszólaltatták hangszereiket. A programban bővelkedő délelőtt után a viszontlátás reményében köszöntünk el vendégeinktől. Pleszkóné Szobota Éva ig. Mindenki itt van? Látogatás az első osztályban Zeneiskolásaink bemutatják a hangszereket Ismerkedés Terike tanító nénivel KÖZLEMÉNY ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATÁSA Értesítjük a kedves szülőket, hogy tanköteles korba lépő gyermekük első osztályba történő beíratása április 19-én és 20-án történik. Iskolánkban csütörtökön 8.00 órától óráig, pénteken 8.00 órától óráig fogadjuk a beiratkozókat. Kérjük a kedves szülőket, hogy a kijelölt napokon keressék fel iskolánkat és írassák be tankötelessé váló gyermeküket! az iskola vezetősége 18

19 Egészségmegőrző előadás az iskolában 2012 január 16-án összevont szülői értekezlet keretében előadást tartottam gyermekeink egészségmegőrzésével, illetve a fejtetvesség kialakulásának megelőzésével kapcsolatban. A fejtetvesség előfordulása évről évre visszatérő jelenség a gyermek közösségekben iskolákban, de esetenként az óvodákban és bölcsődékben is. Téves az a hiedelem, hogy a tetvesség csak piszkos, elhanyagolt családokban fordul elő. Fejtetűvel bárki fertőződhet, fontos a megelőzés, melynek egyik leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás, ezért megkérném a tisztelt szülőket, hogy hajmosások alkalmával figyeljék gyermekeik haját, és ha a fejtetvesség gyanúja merül föl önökben, jelezzék azt a védőnőnek, hogy orvosolhassuk a problémát. Ma már sok tetűírtó szer áll rendelkezésünkre, amelyekkel viszonylag hamar eredményt érünk el. A gyermek a fertőződés észrevételétől a kezelés befejezéséig iskolába nem tartózkodhat, és csak orvosi igazolással járhat ismét. A védőnő havonta vizsgálja a gyermekeket, az észrevételeit bizalmasan kezeli a pedagógusokkal együtt. Az előadás másik témája a gyermekkori obesitas, vagyis elhízás volt. Státuszvizsgálatok alkalmával észrevehető, hogy egyre több a túlsúlyos gyermek. Mivel ez is országos probléma és statisztikai adatok szerint rohamosan nő ezen gyermekek száma, fontosnak tartom a megelőzést, az egészséges életmód hirdetését. A gyermekkori súlyproblémák hátterében az esetek döntő többségében az áll, hogy a gyerek többet eszik, és kevesebbet mozog, mint amire szüksége van. Természetesen örökletes tényezők befolyásolják az anyagcsere sebességét, de amikor kövér szülőknek kövér gyerekük van, bizony a család életmódjára, étkezési szokásaira, szabadidős tevékenységeire is érdemes odafigyelni. Mivel az életkor előrehaladtával egyre több egészségkárosító hatása van az elhízásnak, súlyos betegségek alakulhatnak ki, és megfigyelhető hogy kamaszkorban, illetve fiatal felnőttkorban ezek a személyek már súlyos krónikus és egyéb betegségekkel küzdenek, vagy kialakulóban vannak. / Diabetes, érrendszeri betegségek, ízületi elváltozások, és még sorolhatnám../ Ezért is tartom nagyon fontosnak a pozitív szülői példa mutatását, hiszen nem várhatjuk el azt a gyermekünktől, hogy többet mozogjon kevesebbet üljön a számítógép, illetve a tv előtt, ha mi sem tesszük.a család életmódját kellene megváltoztatnunk, szemléletet váltanunk, csökkentve az egészségtelen,cukros italok, zsíros és fűszeres ételek fogyasztását, valamint a jó idő beköszöntével, több közös családi szabadidős programot, kirándulást szervezni. A tavalyi évben két alkalommal is a sajószögedi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője Wirtz Katalin szervezett kerékpártúrát a családoknak, melyre idén is sor kerül, reményeink szerint egyre több család vonható majd be az idei programba. Összefoglalva, figyeljünk oda gyermekeink egészségére, hiszen ők jelentik a jövőt! Hajdu- Dobos Anna Védőnő A gyermekek igazolatlan hiányzásai F elhívom a 16. életévét betöltött g y e r m e k e k szüleinek figyelmét arra, hogy akinek a gyermeke 50 óránál többet hiányzik i g a z o l a t l a n u l, a z iskoláztatási támogatás szüneteltetésre kerül, tehát a család legalább három hónapig elveszti az állam által folyósított összeget, melyet soha nem kap vissza. Ezért fokozott figyelemmel kísérjék gyermekeik viselkedését, tanulását! A megelőzés mindig a legfontosabb! A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása: Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére vonatkozó végrehajtási szabályok.a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény keretében módosultak az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére vonatkozó törvényi szabályok. Az 50 kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztó, 16. életévet betöltött tanuló esetén a jegyzői gyámhatóságnak az iskoláztatási támogatást folyósító szervnél (a kincstárnál) nem az ellátás felfüggesztését, hanem annak szüneteltetését kell kezdeményeznie. Ilyen korú iskolakerülő tanuló esetén a támogatás tehát nem gyűlik külön családtámogatási folyószámlán, hanem attól ténylegesen a jövőre nézve is elesik a család. A szüneteltetés elrendelése nem függ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságtól, az minden iskolakerülőre kihat. Jelen tervezet meghatározza a jegyzői gyámhatóságnak az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével összefüggő feladatait. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetését a jegyzői gyámhatóság háromhavonként felülvizsgálja, amelynek keretében tájékoztatást kér az iskolától a gyermek igazolatlan hiányzásairól és arról, hogy milyen intézkedésekkel segítették elő a gyermek tankötelezettségének teljesítését. Ha a gyermeknek továbbra is van igazolatlan hiányzása, az iskoláztatási támogatás szüneteltetése fennmarad. Ha a gyermeknek a felülvizsgálattal érintett időszakban igazolatlan mulasztása nem volt, a jegyzői gyámhatóság kezdeményezi a kincstárnál a támogatás szüneteltetésének megszüntetését. A törvény március 5-én lépett életbe. Wirtz Katalin családgondozó 19

20 Sport Megkezdődött a labdarúgó csapatnál a tavaszi szezon. A téli felkészülésről és a csapat háza táján történt változásokról kérdeztem Németh László Lehelt a csapat vezető edzőjét. VT: Ládi Balázs szakmai vezető halálával nagy űr támadt az egyesület vezetésében. Hogyan sikerült a nehézségeken úrrá lenni? NL: Erre a kérdésre nagyon nehéz néhány szóban válaszolni. Igazából csak az érzi mekkora veszteség érte településünket ezzel együtt egyesületünket, aki egy kicsit is figyelemmel kísérte Balázs munkásságát. A Balázs kiválása okozta sokkból talán elnökünk Tóth Tamás ocsúdott fel leghamarabb, aki érezve a helyzet súlyát szakmai értekezletre hívta meg mindazon személyeket, akik ilyen-olyan módon kapcsolódtak illetve kapcsolódnak az egyesülethez. Itt markánsan meghatározásra kerültek a szakterületek, ezek személyi vonzatai, valamint megfogalmazásra kerültek a célkitűzések is. Az elnökség egy emberként vállalta a további munkát Tóth Tamás elnök úr vezetésével, így biztosítva egyesületünk törvényes működésének feltételeit. Szakmai munka irányítására, mint vezető edző Németh László Lehel, mint edző id. Sztankó István került megbízásra, míg a létesítmény gondnoki feladatait, mint ahogyan eddig is, Mecsei István fogja végezni. Egyesület gazdálkodásának stabil hátterét településünk önkormányzata költségvetéséből továbbra is biztosítja, de ezen a területen fontos célként került meghatározásra a minél több támogató megszerzése, pályázati források bevonása. A gazdasági ügyek intézését továbbra is Móriczné Vinnai Beatrix végzi. Összességében elmondható, hogy meg van az esélye annak, hogy Balázs szellemi örökségét megfelelő módon tovább tudjuk ápolni és vinni. Ehhez igazítva ként fontos célt említenék meg melyek közül első volt a csapat keretének megerősítése, valamint feljutás a megye II. osztályba. VT: Milyen volt a téli felkészülés, milyen új igazolások történtek? NL: Téli felkészülést szakmailag két szakaszra osztottuk fel. Első részben január 15-étől heti három edzéssel teremben alapozó munkát végeztünk, majd februártól szabadtéri edzések mellett, négy felkészülési mérkőzést játszottunk, mind magasabb osztályban szereplő együttesekkel szemben. Részt vettünk Borosi László terem labdarúgó tornán, ahol tisztes helytállással 5. helyezést értük el. Az átigazolási időszakban 7 új játékost igazoltunk valamennyi csapatrészt erősítve. Drencsik Lajos kapus, Szanyi Zsolt, Barna István, Csibrik Péter védő, Glonczi László középpálya, Bodnár Gábor és Krajcz Attila csatár posztokra. VT: Mennyire sikerült az új játékosokat beilleszteni a csapatba? NL.: A felkészülési mérkőzések egyik célja az volt, hogy mindenkinek megtaláljuk a helyét és szerepét a csapatban. Korai lenne még azt mondani, hogy már helyén van mindenki, de jó úton haladunk a végső cél felé. külön öröm, hogy két meghatározó játékosunk is felépült komoly sérüléséből és visszatértek a csapathoz így Császár Zoltán és Galambossy Botond. Mind ketten várhatóan a védelmet erősítik majd. VT: Támadó, védekező, vagy kontrákra alapuló a csapat meghatározó taktikája? NL: A taktikánkat mindig az aktuális ellenfél határozza meg elsősorban, de sikerült egy olyan középpályás sort összehoznunk, amellyel azt hiszem vétek lenne védekező taktikát játszanunk, ezért elsősorban a minél látványosabb támadó futballt szeretnénk meghonosítani csapatunknál. VT: Hogyan értékelhető a Magyar kupa szereplésünk? (Lapzárta után lesz ismert a Sajóörös elleni eredmény) NL: Első körben Szakáld ellen kellett bizonyítanunk. Elég mostoha időjárási körülmények között, kezdeti bizonytalanság után 5:2 arányú győzelemmel kezdtük meg sorozatunkat, amelyet terveink szerint minél tovább szeretnénk folytatni. Hogy aztán Sajóörös ellen hogyan folytatjuk az pár nap múlva kiderül. Mindenesetre a két szomszédvár csatája nem ígérkezik sétagaloppnak. VT: Túl vagyunk az első bajnoki mérkőzésen Bőcsön 1-1-es döntetlent játszott a csapat. Hogyan értékeled az eredményt? NL: Nagyszerű körülmények között egy igazán jó erőkből álló csapattal vívtuk meg első bajnoki mérkőzésünket. Onnan hoztunk el egy pontot ahol eddig minden csapat vesztesen hagyta el a játékteret. A csapat csapatként küzdött szinte erőn felül, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni. Ez most 1-1-es döntetlenre volt elég. Most is hátrányból kellett felállnunk, mint Szakáld ellen, amely azt bizonyítja, van tartás, hit, küzdeni tudás a játékosokban. Ez a csapat szerethető, mert nagyszerű többnyire településünkhöz kötődő sportemberekből áll, akik megítélésem szerint méltón tudják és fogják is képviselni Sajószögedet, Ládi Balázs szakmai vezető szellemiségét. És hogyan is köszönhetnénk el másként: HAJRÁ SZÖGED! évi keret balról jobbra felső sor: Csikász Gy. gyúró, Németh L.L. v.edző, Mecsei I. gondnok, Dudás Zs. k. pálya csk, Migyu T. védő, Szanyi Zs. védő, Krajcz A. csatár, Barna I. védő, Császár Z. védő, Csibrik P.védő, Tábori Á. k.pálya, Id. Sztankó I. edző, középső sor: Kiser P. rendező, Glonczi L. k.pálya, Fekete M. k. pálya, Lengyel Á. k. pálya, Gulyás M. k. pálya, Kondor N. k.pálya, Besenyei Á. k. pálya Stefán P. k. pálya, alsó sor: Galambossy B. védő, Farkas J. védő, Sztankó G. kapus, Drencsik L. kapus, Kocsa N. k.pálya, Katona J. csatár. A képről hiányzik: Tóth Tamás elnök, Bodnár G. csatár, Rakaczki T. k. pálya 20

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. január A Képviselő- testület 2003. december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com 2013. március XIII. évfolyam 1. szám CIGÁNDI Húsvéti gondolatok A keresztyén gyülekezet első ünnepe a húsvét volt. Minden héten ünnepelték, amikor csak a pihenő napon egybegyűlt a közösség: Jézust, aki

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. december

15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. december 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. december HIDVÉGARDÓI IDŐSZAKOS KÖZÉLETI ÚJSÁG Megjelenik Hidvégardó Község Önkormányzatának támogatásával Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Krónika

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIX. évf. 209. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2012. április TÓTH ÁRPÁD: A TAVASZI SUGÁR... MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! A tavaszi sugár aranyburokba

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak!

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! 2009. február 10. - 120 forint Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! Szívbõl köszönöm a bizalmat! Nagyon megtisztelõ

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben