Egészségterv. Készítette: SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS a Dr. Hanusz és Társai Szanitárius Bt. szakmai közreműködésével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségterv. Készítette: SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS a Dr. Hanusz és Társai Szanitárius Bt. szakmai közreműködésével"

Átírás

1 SARKAD VÁROS Egészségterv Készítette: SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS a Dr. Hanusz és Társai Szanitárius Bt. szakmai közreműködésével Sarkad, november 24. 1/102

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Küldetés... 6 III. Vonatkozó jogszabályok... 6 IV. Sarkad város jellemzői a sarkadi kistérség tükrében... 7 IV.1. A Sarkadi Kistérség... 7 IV.2. Sarkad városról röviden... 8 IV.3. Földrajzi elhelyezkedés... 9 IV.4. Természeti adottságok, értékek IV.5. Sarkadon és térségében élő emberek néhány jellemzője IV.6. Gazdaság IV.7. Foglalkoztatási helyzet, munkanélküliség IV.8. Lakás, lakhatás IV.9. A gyerekes családok helyzete IV.10. Segélyezési helyzetkép IV.11. Szolgáltatások, egészségügyi ellátás IV.12. Szegregátumok IV.13. Helyi média IV.14. Kultúra, turizmus IV.15. Egyházak, civil szervezetek IV.16. Kisebbségi önkormányzatok IV.17. Oktatás, sport IV Az egészségterv megvalósításában közreműködő szociális és egészségügyi intézmények IV Sarkad Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi intézkedési Terve 32 2/102

3 V. A települési szükségletfelmérés V.1. Módszertani leírás V.2. Kulcsszemély kérdőívek értékelése V.3. Érintettek kérdőíveinek értékelése V.3.1. Pedagógusok kérdőíveinek értékelése V.3.2. Szülői kérdőívek értékelése V.3.3. Diák kérdőívek értékelése VI. Problémák meghatározása a fentiek alapján VII. Az egészségfejlesztési terv elkészítésének lépései VII.1. Általános leírás VII.2. Célfa VII.3. SWOT analízis VII.4. Logikai Keretmátrix a TÁMOP.6.1. pályázathoz VIII. Az egészségfejlesztési terv VIII.1. Stratégia célok VIII.2. Az egészségfejlesztési terv IX. Visszacsatolás IX.1. Monitoring IX.2. A programciklus értékelésének szempontjai IX.3. Alkalmazott indikátorok X. Összegzés Mellékletek sz. melléklet: Ábra és táblázat jegyzék XI. Szakirodalom /102

4 I. BEVEZETÉS Sarkad város, a 311/2007. Kormányrendeletben meghatározott leghátrányosabb helyzetű és az országos átlagot meghaladó munkanélküliségű kistérség vezető települése. A kistérség átlagosnál is nehezebb helyzete miatt szükségessé vált átgondolni és tanulmányozni az utóbbi években azokat a felzárkóztató és fejlesztési programokat, amelyek az itt élő emberek jobb életkörülményeinek, megélhetésének a javítását szolgálják. Különböző területen készültek fejlesztési tervek, amelyek mentén sok változás kezdődött meg a Kistérségben és Sarkad városában is. Az elmúlt években ezek megvalósulásához nyíltak pályázati lehetőségek, amelyeket a kistérség ki is használt és élt vele. A tervezetek áttanulmányozása után megállapíthatjuk, hogy elsősorban a gazdaságélénkítés, a munkanélküliség, valamint a magasabb iskolai végzettség és az esélyegyenlőség elveinek az érvényesítése szerepelt a térség elsődleges feladatai között. Az életminőség javításához azonban mindezzel csak az alapot lehet megteremteni. A hosszú távú eredmény eléréséhez azonban olyan szemléletváltás is szükséges, amely középpontba állítja a testi, lelki, szociális jobblétet június 30-án megjelent Társadalmi Megújulás Operatív Program /LHH/09/1 Tervezési Felhívásra a Sarkadi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be. A pályázat átfogó célja volt, hogy a kistérségben élő fiatalok leginkább rászoruló csoportjánál, tudatosan, speciális módszer alkalmazásával gyökeresen megíndítsa ezt a változást. Ezt a Három lépcsős Barboncás bábterápia programmal kívánja elérni. A program középpontba helyezi a fiatalok egy csoportját, akik közül olyan mintacsoportot tud kialakítani, amely az alkalmazott módszerrel (speciális foglalkozásokkal) képessé válik arra, hogy húzóerőt képviseljen, olyat, amit másoknak is érdemes követniük. Ennek a csoportnak a tagjai a kistérség több településéről összegyűjtött fiatalok lesznek, akiknek Sarkad város, mint a kistérség meghatározó települése biztosítja a helyszínt, és az ott dolgozó szakemberek pedig a korrekt elvárható támogatást. 4/102

5 A pályázatban kötelező elemként szerepel Sarkad város egészségtervének elkészítése, amellyel ennek a programnak a hosszú távú helyét és szerepét is a megfelelő környezetbe tudjuk helyezni. Komoly és eredményes változást, alulról építkezve, lépésről lépésre, s főleg a fiataloknál bekövetkezett változásokkal tudunk elérni. A kistérség, mint a pályázat megvalósítója erre vállal ezen feladat teljesítésével kötelezettséget. A dokumentum a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás intézményénél dolgozók, önkormányzati dolgozók, iskolai vezetők és pedagógusok, az iskola- egészségügyi szolgálat, a szülők, és egészségfejlesztési szakemberek közös munkája. Legfőbb célja, hogy az eddigi eredményekre épüljön, a jelen helyzetből induljon ki, felmérje a helyi lehetőségeket és igényeket, amelyre alapozva megfogalmazható az egészségfejlesztési stratégia, aminek következetes alkalmazásával mérhető javulás várható a városi, illetve a kistérségi lakosok életminőségében. Sarkad Város Önkormányzata a 246/2011. (XI. 24.) KT sz. határozatával fogadta el. Sarkad, november 24. Bende Róbert s.k. Kistérségi elnök 5/102

6 II. KÜLDETÉS A helyi önkormányzat és kistérségi társulás vállalja, hogy minden eszközzel segíti a helyi közösség egészségtudatos magatartásának kialakítását abból a célból, hogy településen élő lakosok életminősége és egészségi állapota a lehető legmagasabb szintet érje el. Ennek érdekében az egészségi állapotot befolyásoló környezet fejlesztését és az egészséges életmódot elősegítő közösségi programok szervezését vállalja magára, valamint az egészségügyi ellátás prevenciós tevékenységeinek hatékonyabbá tétele érdekében Sarkad város egészségtervének elkészítését és tudatos megvalósítását tervezi. Kiemelt célul tűzi ki, hogy Sarkad városában élő fiatalokat egészségtudatos közösségi életre nevelje, s ehhez megfelelő körülményeket is biztosítson, hogy vonzóvá tegye számukra a letelepedést, illetve az otthonmaradást a lehető legjobb életszínvonalon. III. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Sarkadi Többcélú Kistérségi Társulásra vonatkozó szabályozás A Sarkad székhellyel működő 3404 számú statisztikai kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A.. (1) bek. b./ pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bek. (Ötv.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. tv. (Tft.) alapján a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelt szintű biztosítása, fejlesztése és szervezése a szabad társulás elve alapján önkéntes elhatározásukból Többcélú Kistérségi Társulást hoztak létre, deklarálva azt, hogy ezen átalakult társulás, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV törvény 16. -a alapján korábban létrejött társulás között jogfolytonosság áll fenn. 46/2003 (IV.7) országgyűlési határozat: Nemzeti Népegészségügyi Program. 6/102

7 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről VII. fejezet Nemzeti Egészségfejlesztési Program tartalmazza: (2) b) a megvalósítani kívánt egészségfejlesztési, egészségvédelmi célok meghatározását, (2) c) a kitűzött célok megvalósításához szükséges feladatokat, azok végrehajtási sorrendjét Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény május 1-jén hatályba lépő 63/A. -a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programról. A Szociális és Családügyi Miniszter többször módosított 1/2000. (I.7.) rendelete A mindenkori költségvetésről szóló törvény Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemő és Gyermekegészségügyi Program 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet IV. SARKAD VÁROS JELLEMZŐI A SARKADI KISTÉRSÉG TÜKRÉBEN IV.1. A SARKADI KISTÉRSÉG 1 A Sarkadi Kistérség 11 településből áll, központja Sarkad város. Békés megye Észak-keleti, a román határ mentén elterülő kistérség területe 57,1 km2, lakosainak száma , népsűrűsége 41,8 fő/ km2. A településcsoport a megye területének egytizedét foglalja el, keletről Románia, délről a Gyulai Kistérség, északról a Berettyóújfalui Kistérség, nyugatról a Szeghalmi Kistérség és a Békési Kistérség határolja. A legújabb felmérések szerint a lemaradó kategóriába sorolják a fejlettségi állapotát tekintve. A települések közül egyedüli város Sarkad fő feletti lakosságszámmal, fő közötti település 1 Újszalonta ; fő közötti település 3 Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány ; fő közötti település 4 Kötegyán, Mezőgyán, Sarkadkeresztúr, Zsadány ; fő közötti település 2 Méhkerék, Okány. 1 Forrás: A Sarkadi Kistérség Komplex felzárkóztató programja, /102

8 A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás a Belügyminisztériummal kötött megállapodásban a következő feladatok ellátását vállalta: közoktatási feladatok: bejáró gyermekek, tanulók ellátása, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás a szociális alapszolgáltatási feladatok: Családsegítés, közösségi ellátás, támogató szolgálat a gyermekjóléti alapellátási feladat egészségügyi alapellátás: orvosi ügyelet belső ellenőrzési feladat területfejlesztési feladatok IV.2. SARKAD VÁROSRÓL RÖVIDEN Sarkad kb lakosú város. Békés megye délkeleti részén a Fekete-körös jobb partján helyezkedik el, óta viseli a városi rangot. A megyeszékhelytől 30 km-re található. Nevét fekvése után kapta, mivel az 1950-es megyerendezésig Bihar vármegyéhez tartozott, s annak délnyugati sarkán feküdt. 8/102

9 A város a 11 településből álló Sarkadi Kistérség központja, s már több éve jól működő testvértelepülési kapcsolatot tart fenn a romániai Nagyszalontával, Snagovval és Baróttal, valamint a németországi Niestetallal. A település központjában található a világon egyedülálló, kilenctornyú református templom. Szép színfoltja a városnak a millennium évében állított Szent István és az Árpád vezért ábrázoló lovas szobor, továbbá az I. és II. világháború hőseinek, valamint az aradi vértanúk emlékére emelt emlékmű. IV.3. FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS Jellegzetesen mikrodomborzatú, területe számtalan régi és új folyómeder vonulattal szabdalt. Fő folyója a Fekete-Körös, illetve a Kopolya, a Gyepes és a Bárkás, melyek a települést több irányba átszelik. Jellemző állóvizei: az 1997-ben új formát és funkciót kapott Éden-tó, valamint a Gyepes kiöblösödéseként létrejött Széles-vízből kialakított, s évben átadott Éden-tó II. Mindkettő a település belterületén található. Sarkad városa megközelíthető közúton a megyeszékhely, Békéscsaba irányából Gyula és Doboz érintésével, megyén kívülről Debrecen irányából Sarkadkeresztúron át, valamint Románia felől Méhkerék és Újszalonta településeken keresztül. Ez utóbbi irányból a nap 24 óráján át nyitva tartó nemzetközi határátkelőhelyen is áthalad az utazó. A település vasúton az Alföld-Fiume vasútvonal részét képező Békéscsaba-Kötegyán vonalon is megközelíthető, mely a város délkeleti peremét érinti. Sarkadon két vasútállomás található: az egyik a Sarkad (nagyállomás) elnevezésű, míg a másikat Sarkadi Cukorgyár megállóhely néven ismerik. Vasúton Kötegyán állomáson át Vésztő, Szeghalom, valamint a romániai Nagyszalonta érhető el, ez utóbbi a vasúti határátkelő igénybevételével. A térség az ország halmozottan hátrányos keleti részéhez tartozik. Lemaradottsága jelentős, melyet elsősorban a megújulási folyamatok beindítása, saját térségfejlesztési erőfeszítései, illetve a kormányprogram ezen terület fejlesztése melletti elkötelezettsége mérsékelhet. Térségfejlesztési erőfeszítések eredményeképpen a 6/1999. (I. 19.) Kormányrendelet az Északkelet Békési és az Észak Békési Kistérség 22 települését vállalkozási övezetté nyilvánította (Békés Megyei Vállalkozási Övezet), illetve a volt sarkadi cukorgyári terület ipari parki címet kapott a gazdasági minisztertől, mely adottság az ide befektetni és 9/102

10 betelepülni szándékozó vállalkozások számára államilag garantált kedvezmények és támogatások lehetőségét nyújtja. IV.4. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, ÉRTÉKEK A város közigazgatási területe ,04 hektár. Ebből a belterület 79,1 hektár. A tengerszint feletti magassága méter között változik. Évi középhőmérséklete 11 Celsius fok, az évi csapadékmennyiség 800 milliméter körüli. Gyakori a tavaszi belvíz és a több hónapos aszály. A város területe jellegzetesen alföldi, síkvidéki, folyókkal, holtágakkal, erekkel szabdalt. A hajdan volt nagy mocsári erdők jellegzetes növény- és állatvilága mára már eltűnt. A Fekete- Körös és az országhatárt átszelő folyók, erek szabályozásuk után (ez utóbbiak élővíz pótlás hiányában), pangó vízkészletükkel, kiszáradt medreikkel alig emlékeztetnek az egykori gazdag vízivilágra. A Fekete-Körös az ország egyik legtisztább vizű folyója, őshonos és telepített halfajokban rendkívül gazdag. A folyó partjai, a partmentén elterülő erdők különösen szépek. Sarkad talaja igen változatos, a savanyú öntésföldek, a mezőgazdasági talajok és a szikes területek egyaránt megtalálhatóak. Felszíni vízkészletét a csapadék és csorgalékvizek, valamint a Fekete-Körösből és a Bárkás vagy Kopolya csatornán mesterséges úton, időszakonként történő átöblítések biztosítják. A felszíni kutak vizei magas vas és nitrát tartalmuk miatt nem hasznosíthatóak. A mélyfúrású kutak vize tűrést meghaladó arzéntartalma miatt ivóvízként csak korlátozottan használható fel. A város növényzetét zömében a körösvidék mélyfekvésű területeire jellemző őshonos fafajok, így a fűz, nyár, kőris, tölgy alkotják. A cserjék közül a kökény és a bodza található meg, a vízinövények közül pedig a nád, a gyékény, a sás, a mocsári nőszirom és különböző fűfélék. A Fekete-Körös menti erdők csapadékos időjárás esetén fajokban és tömegében is gazdag gombatermést kínálnak. A táj nagyvad állományát a dámszarvas, őz, vaddisznó, róka, apróvad állományát a mezei nyúl, fácán, fogoly alkotja. A vadállatok számára jó búvóhelyeket biztosítanak a folyók árterei, a remetei, a mályvádi és a fási erdők, a szétszórt kisebb facsoportok, cserjések. A vízi szárnyasok közül említésre méltó a helyben is költő szürke gém, kiskócsag, szárcsa, kerceréce, valamint az átvonuláskor itt megpihenő nyári lúd, tőkésréce és dankasirály. A Gyepes folyó háborítatlan részein még megtalálhatóak az egykori mocsárvilág őshonos halfajai: a compó, a sárga kárász, a vörösszárnyú keszeg, a bodorka és a csík. 10/102

11 A főbb, őshonos madárfajok: a szarka, a szajkó, a vetési varjú, a dolmányos varjú, a csóka, a vörösvércse, a kékvércse, az egerészölyv, a rétisas, a gébics, a vadgalamb, a balkáni gerle, a sárgarigó, a feketerigó, a seregély, a kuvikbagoly, a fülesbagoly, a zöldharkály, a tarkaharkály, a cinege, az örvös galamb, a kakukk, a veréb, a fecske, a gólya, a fürj, a mezei pacsirta, a bíbic és a búbos banka. IV.5. SARKADON ÉS TÉRSÉGÉBEN ÉLŐ EMBEREK NÉHÁNY JELLEMZŐJE Demográfiai adatok 2 Sarkad település teljes népessége fő (2010. január 1.) Népsűrűség: 81,72 fő/km². A város lakossága többféle népcsoportból tevődik össze. Az itt lakók többsége magyar, jelentős számban élnek itt cigányok (becsült arányuk 23%), valamint németek, románok és szlovák is élnek a településen. Az előző évek népességadatait tekintve megállapítható, hogy a létszám az utóbbi években nagymértékben és folyamatosan csökken óta az állandó és a lakónépesség száma is közel azonos arányban csökken. (1. ábra) ábra Állandó és lakónépesség számának változása Sarkadon között Fő Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő) Állandó népesség száma (fő) Évek Állandó lakónépesség száma én, KSH szerint fő volt, ebből 5156 férfi, és 5546 nő. A népességszám változásban a két természetes népmozgalmi eseménynek, az 2 Forrás: KSH 11/102

12 élveszületések és halálozás alakulásának, valamint a negatív előjelű migrációnak egyaránt szerepe volt. A csökkenés visszavezethető részben a természetes fogyásra, hiszen között a halálozás és kivételével - minden évben meghaladta az élve születések számát, azaz a természetes fogyás a jellemző (2. ábra) 2 ábra Az élveszületések és halálozások számának alakulása Sarkadon között Élveszületések száma (fő) Halálozások száma (fő) A településre történő be és elvándorlás a bázisévként számító évek kivételével negatív előjelű, azaz többen költöztek el, mint ahányan beköltöztek a településre. A negatív vándorlási különbözet átlaga 66 fő volt (1. táblázat). 1. táblázat: Vándorlási különbözet alakulása Sarkadon között Év Állandó odavándorlások száma (eset) 12/102 Állandó elvándorlások száma (eset) Vándorlási különbözet A házasságkötések száma az 1991-es évektől ingadozásokkal ugyan, de tendenciájában csökkenést mutat. Amíg jelen esetben bázis évnek számító 1991-ben hatvanheten kötöttek házasságot, addig 2009-ben 21-en, ugyanezen években 16 válásról 19 válásra emelkedett a házasságot felbontók száma. A 2009-es évben volt a vizsgált időszak legalacsonyabb

13 házasságkötési és 1998-ban a legmagasabb válási száma. Ez utóbbi év az első, amikor többen váltak el, mint ahányan házasságot kötöttek, valamint ettől az évtől kezdődően látványosan lecsökkent a házasságkötések száma és a válások száma ettől fogva megközelítette a házasságkötések számát, 2008-ban jelentősen meg is haladta azt. (3. ábra). 3 ábra Házasságok és válások számának alakulása Sarkadon között Házasságkötések száma (eset) Válások száma (eset) Esetszám év év év év év év év év év év Évek év év év év év év év év év A település korösszetételére az elöregedés jellemző. A 15 év alattiak és 60 év felettiek aránya emelkedő tendenciát mutat, és meghaladja a hazai kedvezőtlen értéket is (4. ábra). 200% 4 ábra Öregedési Index változása Sarkadon és között 150% 100% 50% Öregedési Index Sarkad Öregedési Index Magyarország 0% /102

14 Ezt a kedvezőtlen demográfiai helyzetet szemlélteti a és évek korcsoporti megoszlás alapján bemutatott korfa, mely az idős korosztály növekedését szemlélteti, különösen a női lakosság vonatkozásában (5. ábra). 5 ábra A népesség számának eltérése nem és korcsoport szerint Sarkadon és években 3 Férfi Nő 95-X Férfi 2009 Nő 2009 Férfi 1994 Nő 1994 Az közötti időszakban a 60 éves kor feletti lakosság aránya növekvő tendenciát mutat az összlakossághoz képest, ezzel szemben a 0-17 éves korosztály aránya nagyobb arányban csökken, valamint az utóbbi 12 évben az aktív, évesek aránya is lassan, de folyamatosan csökkenő arányt mutat. (6. ábra) 3 Forrás: Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Gyulai, Sarkadi, Mezőkovácsházai Kistérségi Intézete, Tájékoztató Sarkad és a Sarkadi Kistérség népegészségügyi helyzetéről, /102

15 6 ábra A lakosság korösszetétele Sarkadon között Állandó népességből a 0-17 évesek száma (fő) Állandó népességből a évesek száma (fő) Állandó népességből a 60-x évesek száma (fő) év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Települési megbetegedési és kistérségi halandósági adatok A halandósági adatok tekintetében a Sarkadi Kistérségre vonatkozóan állnak rendelkezésre feldolgozott adatok. Ebből a tanulmányból kiemelt másodelemzések megállapításai nagy valószínűséggel Sarkad lakossága halandósági viszonyaira is jellemzőek, azzal a megállapítással, hogy a kistérségen belül is lehetnek egészségi állapoti egyenlőtlenségek. Azonban a tanulmány adatai általános tájékoztatásul mindenképpen szolgálnak. Az elsősorban egészségügyi ellátás révén- elkerülhető halálozás magyarországi átlaghoz képest mely 100%-nak felel meg - a Sarkadi Kistérség vonatkozásában a nők és a férfiak tekintetében az évek összevont adatai szerint egyaránt kedvezőtlenebb (102,5 %, azaz a 100%-ot jelentő országos értéket meghaladja) az országos átlaghoz viszonyítva. (Forrás: Egészség Monitor Kutató és tanácsadó Nonprofit Közhasznú KFT, egészségjelentés Ezen egészségi állapoti mutató szoros összefüggést mutat a kistérségek társadalmi-gazdasági helyzetével. Az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ kistérségekre vonatkozó ok specifikus halandósági elemzése szerint a Sarkadi Kistérség halandósága az alábbiakat mutatja az országos átlaghoz képest. Daganatok okozta halálozás C00-C48- a nők esetében mintegy 7%-kal meghaladja az országos szintet, férfiak esetében a halandóság 2%-kal a referencia szint alatt marad. 15/102

16 A keringési rendszer betegségei okozta halálozás (I00- I99) férfiaknál - bár szignifikancia nem igazolható - 25%-kal, nők esetében 46%-kal haladja meg a referencia értéknek számító hazai halandósági átlagot. A légző rendszer betegségei okozta halálozás (J00-J98) férfiaknál 60%-kal és szignifikánsan, nők esetében 59%-kal haladja meg a referencia értéknek számító hazai halandósági átlagot. Emésztőrendszer betegségei okozta halálozás (K00-K92) az országos átlag alatt marad, férfiak esetében 58%-kal, nők esetében pedig 36%-kal. A külső okra visszavezethető halálozás (V01-Y98) férfiak esetében mintegy 32%-kal meghaladja az országos szintet, nők esetében pedig 61%-kal a referencia szint felett van. (OSZMK Kistérségi halandósági mutatóinak elemzése (7. ábra) 7 ábra Az országos átlaghoz (100%) viszonyított okspecifikus halandósági eltérések a Sarkadi Kistérség lakossága körében 2005-ben 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Daganatok Keringési betegségek Légzőrendszeri betegségek Emésztőrendszeri Külső okok Összes halálozás nő férfi IV.6. GAZDASÁG Sarkadon a rendszerváltozást követően minden nagyobb létszámot foglalkoztató üzem, termelőszövetkezet megszűnt. Köztük a város gazdasági életében jelentős szerepet játszó Sarkadi Cukorgyár, a Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ, valamint a sarkadi Lenin Termelőszövetkezet. A település szempontjából kulcsfontosságú vállalatok bezárása mind gazdaságilag, mind pedig társadalmilag hátrányosan érintette a várost. A gazdaság szereplőinek számbeli növekedése a 90-es években elkezdődött, üteme azonban napjainkban jelentősen lelassult. A vállalkozások alacsony száma azt is mutatja, hogy a város az ország gazdasági potenciállal lemaradó településeihez tartozik. 16/102

17 A lemaradás csökkentésére tett erőfeszítések eredményeként a korábbi cukorgyári terület ipari parki címet kapott. Az ipari park teljes körű infrastruktúrával rendelkezik: villamos energia központ, transzformátor, gázfogadó állomás, vezetékes víz, csatorna, digitális telefonközpont, szilárd burkolatú úthálózat, iparvágány, ipari víz, szennyvíztisztító telep, olajtartályok, irodák, öltöző-fürdő, raktárépületek és kisebb műhelyek. Az elmúlt években stagnált a vállalkozói kedv, a mezőgazdaság területén pedig évek óta nincs változás. A mezőgazdasági kis vállalkozói, őstermelői réteg lecsökkent, szinte teljesen eltűnt. A mezőgazdaságban koncentrálódott a tőke egy-két - részben helyi - nagyvállalkozó kezében, a meglévő két termelőszövetkezet egykori TSZ helyén létesült. Az állattartással foglalkozó vállalkozások teljesen leszűkültek. A sertéságazat 1 üzemi méretű állattartóra zsugorodott. A háztáji állattartás még mindig jellemző a településre, de ez is csökkenő tendenciát mutat. Juhászat 1 db működik Sarkadon. Egyik mezőgazdasági termelőcsoportnak sincs érdekképviselete (beszerzés-értékesítés), így az országos helyzethez hasonlóan a felvásárlók fölözik le a haszon nagy részét. Városi szinten nagyon kevés a 20 főnél több embert foglalkoztató vállalkozás. 4 A rendszerváltást követően 2005-ig folyamatosan növekedett a kiskereskedelmi üzletek száma, ezt követően azonban folyamatosan csökken a darabszámuk. (8. ábra) 8 ábra Kiskereskedelmi üzletek számának alakulása Sarkadon 1999-től 2008-ig Db Évek 4 Forrás: Sarkad Város Településfejlesztési koncepciója II., /102

18 A város nehéz gazdasági helyzetét szemlélteti az alábbi táblázat is. 2. táblázat: Sarkad város gazdasági mutatóinak alakulása 5 Mutató Személyi jövedelemadót fizetők száma /1000 fő 347 Egy lakosra jutó személyi jövedelemadó (Ft) Regisztrált munkanélküliek aránya a lakosság körében (%) 15 Tartósan munkanélküliek aránya a munkanélküliek körében (%) 49,5 Működő vállalkozások aránya/ 1000 fő 36 Személygépkocsi aránya/1000 fő 235 Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások /1000 fő 21 IV.7. FOGLALKOZTATÁSI HELYZET, MUNKANÉLKÜLISÉG A kistérséget összehasonlítva a megyei, a térségbeli és az országos munkanélküliségi adatokkal, az tapasztalható, hogy a sarkadi kistérségben jóval magasabb a munkanélküliségi ráta, valamint az utóbbi években nagyobb ütemben romlik az arány, mint térségbeli, megyei és országos viszonylatban. Ezeket a mutatókat szemléleteik a ábrák. 9 ábra: Munkanélküliségi ráta változása, , százalék 6 5 Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Gyulai, Sarkadi, Mezőkovácsházai Kistérségi Intézete: Tájékoztató Sarkad és a Sarkadi Kistérség népegészségügyi helyzetéről, Kistérségi Tükör - Sarkadi kistérség 18/102

19 Erős térségi differenciálódás. A sarkadi kirendeltségen a legmagasabb az álláskeresők aránya 10 ábra 7 IV.8. LAKÁS, LAKHATÁS 8 A jegyzők tájékoztatása szerint a kistérségben összesen lakás található, melyek közül mindössze 87 van önkormányzati tulajdonban (0,9%). Ez az arány elmarad mind a megyei (3,2%) 9, mind az országos aránytól (3,1%) táblázat: Lakásjellemzők (jegyzői adatlap alapján), 2010 vezetékes csatornahálózatba élet- komfort árammal vezetékes önkormányzati ellátott bekötött veszélyes nélküli vízzel ellátott gázzal lakások lakások ellátott település száma lakások lakások lakások lakások lakások aránya lakások száma aránya aránya aránya (%) aránya (%) (%) aránya (%) (%) (%) Sarkad ,0 65,0 98,0 90,0 0,0 20,0 Sarkadi kistérség összesen Kiépített csatornahálózat található Sarkadon, a hálózatra kötött lakások aránya 65,0%. 7 Domokos Zoltán (Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Sarkadi Kirendeltség): Munkaerőpiaci helyzetkép, Forrás: Kistérségi Tükör - Sarkadi kistérség 9 Forrás: Mikrocenzus, 2005.: 10 lásd előző lábjegyzet 19/102

20 IV.9. A GYEREKES CSALÁDOK HELYZETE 8 A háztartások és gyerekes háztartások helyzetéről a jegyzőktől kaptunk információkat, mely szerint a kistérségben január 1-jén összesen háztartás volt. A háztartások körében külön érdemes vizsgálni azokat, amelyeket különösen veszélyeztet az elszegényedés, azaz a foglalkoztatott nélküli, a három és több gyermeket nevelő, valamint az egyszülős háztartásokat. Adataink szerint a kistérségben összesen 800 foglalkoztatott nélküli, 837 három és többgyerekes, valamint 508 egyszülős gyerekes háztartás van. A legtöbb ilyen módokon veszélyeztetett család Sarkadon él (400, 400, 300 család). 4. táblázat: A legnagyobb szegénységi kockázatú háztartástípusok száma és aránya a település kistérségben és Sarkadon (jegyzői adatlap alapján), 2010 Sarkad , , ,6 Sarkadi kistérség összesen , , ,9 A KSH évi Szociális Statisztikai Évkönyve szerint a veszélyeztetett gyerekek aránya az országban 10,7%, a védelembe vett gyerekek aránya 1,2%, a szakellátásban nevelkedő gyerekek aránya pedig 0,9%. A Sarkadi kistérségben a veszélyeztetett gyerekek aránya az országos másfélszerese (15,2%), ugyanakkor a védelembe vett és szakellátásban nevelkedő gyerekek aránya az országossal megegyezik. Sarkadon az országosnál nagyobb arányban élnek veszélyeztetett gyerekek. 5. táblázat: Gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyerekek a kistérségben és Sarkadon település 18 éven aluliak száma (jegyzői adatlap alapján), 2010 háztartások gyerekes háztartások nevelő háztartások foglalkoztatott nélküli 3 és több gyereket egyszülős háztartások száma száma aránya (%) száma aránya (%) száma aránya (%) veszélyeztetett gyerekek száma (fő) aránya (%) védelembe vett gyerekek száma (fő) 20/102 aránya (%) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma (fő) szakellátásban nevelkedő gyerekek száma (fő) aránya (%) Sarkad ,9 27 1, ,3 Sarkadi kistérség összesen ,2 58 1, ,9 *A táblázatban feltüntetett arányok a 18 éven aluli népesség számához viszonyítva értendők. Bár rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a fiatal felnőttek 24 éves korukig kaphatnak, így az ezen ellátásban részesülők számának összevetése a 18 év alattiak számával valamelyest

21 torzít, fontos kiemelni, hogy a kistérségben élő 18 év alattiakhoz viszonyítva több mint 60,0% azok aránya, akik ebben az ellátásban részesülnek, azaz olyan háztartásban élnek, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a Ft-ot. IV.10. SEGÉLYEZÉSI HELYZETKÉP 11 A jegyzők tájékoztatása szerint a január 1-jei állapot szerint összesen 283 fő részesült rendszeres szociális segélyben a kistérségben, azaz az ott élők 1,2%-a. Krízissegélyt a települések lakosságának 1,8%-a kapott 2009-ben. Lakásfenntartási támogatásban a kistérség háztartásainak egynegyede részesült szintén 2009-ben. A Kormányzati Krízis Alap igénybevétele nem volt igazán jellemző a kistérségben: a háztartások mindössze 3,4%-a vette igénybe ezt a segítséget. 6. táblázat: Rendszeres szociális segélyben, krízissegélyben, lakásfenntartási támogatásban és a Kormányzati Krízis Alapból részesülők száma és aránya a kistérségben és Sarkadon (2009 és 2010) (a jegyzői adatlapok alapján) település a település lakosságszáma (fő) RSZS-ben részesülők száma (2010. január 1- jén) (fő) krízissegélyben részesülők (2009. évben) száma (fő) aránya (%) háztartások száma lakásfenntartási támogatásban részesülők száma (házt.) aránya (%) Kormányzati Krízis Alapból részesülők száma (házt.) aránya (%) Sarkad , , ,0 Sarkadi kistérség , , ,4 összesen IV.11. SZOLGÁLTATÁSOK, EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 11 A Sarkadi kistérségben általánosságban megfogalmazható, hogy a humán infrastruktúra intézményei leromlott állapotúak, ezért felújításra szorulnak. 12 Ez a megállapítás nem csupán az infrastruktúra fejlesztési szükségleteire utal, hanem a szakemberek munkafeltételeiben történő lényeges elmozdulás szükségességét is jelzi. A szociális alapszolgáltatások egy részéről a következő információkkal rendelkezünk: Sarkadon működik házi segítségnyújtás, étkeztetést biztosít, falugondnoki szolgálat is megoldott Forrás: Kistérségi Tükör - Sarkadi kistérség NFÜ, Sarkadi kistérség, LHH tervdokumentum és projektcsomag, /102

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Tájékoztató rendezvény 2009. november 26. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001. Sarkadi kistérség Dél-Alföldi régió/békés megye

TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001. Sarkadi kistérség Dél-Alföldi régió/békés megye TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 Sarkadi kistérség Dél-Alföldi régió/békés megye Összefoglalás... 3 1. A kistérség elhelyezkedése és települései, néhány társadalmi-gazdasági mutatója... 5 2. A kistérség népességének

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez [2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben