JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről július

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 860 Vizsgálat-azonosító szám: V0365 Az ellenőrzést felügyelte: dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Németh Péterné főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dankó Géza főtanácsadó A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Berényi Magdolna főtanácsos Böröcz Imre főtanácsadó Dankó Géza főtanácsadó Huberné Kuncsik Zsuzsanna tanácsadó Valu Tibor tanácsadó Az ellenőrzést végezték: Alexovics Ágota számvevő tanácsos Berényi Magdolna főtanácsos Fercsik Gyula főtanácsadó Huberné Kuncsik Zsuzsanna tanácsadó Szalontai Miklós számvevő tanácsos Balogné Dakó Eszter számvevő tanácsos Böröcz Imre főtanácsadó Gaál László számvevő Kisgergely István számvevő Tormáné Ivánfi Irén számvevő tanácsos Benkéné dr. Lavner Klára számvevő tanácsos Dankó Géza főtanácsadó Hadházy Sándor számvevő tanácsos Szabó Tamás számvevő tanácsos Valu Tibor tanácsadó Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről Jelentés az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről sorszáma Jelentés a hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzéséről 0613 Jelentés a címzett támogatásból finanszírozott egészségügyi beruházások, rekonstrukciók ellenőrzéséről 0523 Jelentés a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről 0317 Jelentés az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi 0301 klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az önkormányzati tulajdonban lévő kórházak pénzügyi 0023 helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

4

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az ápolás, gondozás ágazati irányításáért felelős minisztériumok intézkedéseinek eredményessége Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények működési feltételeit meghatározó jogi szabályozás Az irányítás, szabályozás eszközeinek eredményessége az ápolás, gondozás feltételeinek javításában Az ápolási, gondozási igények és a rendelkezésre álló kapacitások összhangjának javítását célzó intézkedések Az irányítást, szabályozást szolgáló adatgyűjtések A krónikus ellátások megszervezése a kórházfenntartó helyi önkormányzatoknál A krónikus kórházi ellátásban mutatkozó hiányosságok felmérése, az összhang javítására tett intézkedések eredményessége Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakítására kiírt pályázatok felhasználására tett intézkedések Az ápolási, gondozási szükségletek összehangolt kielégítése érdekében tett intézkedések A szociális szolgáltatások megszervezésére irányuló intézkedések eredményessége a helyi önkormányzatoknál A szolgáltatástervezési koncepció és a szakosított szociális ellátások területi összehangolása A szociális szolgáltatások fejlesztését segítő források Az intézeti elhelyezésre történő várakozás csökkentésére, az igények differenciált kielégítésére tett intézkedések Krónikus kórházi ellátást nyújtó és bentlakásos szociális intézmények finanszírozása, pénzeszközeinek felhasználása Finanszírozás és részleges térítési díj a krónikus ellátásban Finanszírozás és a fizetendő térítési díj a szociális otthonokban Az ápolás-gondozás fajlagos költségei és bevételei 57 1

6 MELLÉKLETEK 1/a. számú melléklet 1/b. számú melléklet A vizsgált helyi önkormányzatok és szociális intézmények A vizsgált önkormányzati kórházak FÜGGELÉKEK 1. számú diagram és számú táblázatok 2

7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁSZ Állami Számvevőszék E. Alap Egészségbiztosítási Alap Ebtv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény Eftv. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény egészségügyi szolgáltatások finanszírozások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatásáról szóló kormányrendelet részletes szabályairól egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendelet egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló miniszteri rendelet ESKI ESzCsM EU EüM Eütv. FNO 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Európai Unió Egészségügyi Minisztérium Az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvény Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség (WHO által készített) Nemzetközi Osztályozása FSzH Foglalkoztatási és Szociális Hivatal GYÓGYINFOK ESzCsM Gyógyító Ellátás Információs Központja ITKR Irányított Területi Kiegyenlítési Rendszer kapacitás-normatíva Eftv-ben meghatározott, az E. Alap által a társadalombiztosítás keretében finanszírozott szakellátási kapacitások mennyisége Minr. 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről NM Népjóléti Minisztérium Népegészségügyi A 46/2003. (IV. 16.) OGY határozattal elfogadott Egészség Program Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja normatíva Az éves költségvetési törvényben meghatározott, a szociális szolgáltatásokhoz nyújtott egy feladatmutatóra jutó normatív állami hozzájárulás fajlagos összege OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OGY Országgyűlés OLEF2000, OLEF és évi Országos Lakossági Egészségfelmérés ORSZI Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 3

8 OSAP OTH RET ROP SWOT analízis SzCsM SzMM Szmr. Szoctv. TAJ szám TIOP ÚMFT Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Országos Tisztifőorvosi Hivatal Regionális Egészségügyi Tanács Regionális Operatív Program Az erősségek, gyengeségek és lehetőségek számbavétele Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény Társadalombiztosítási azonosító jel Társadalmi infrastruktúra operatív program Új Magyarország Fejlesztési Terv 4

9 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR ágykihasználtság alapápolás ápolás ápolási osztály (otthon) ápolást, gondozást nyújtó intézmény ápoló átlagos ápolási idő (egy esetre jutó nap) bentlakásos szociális intézmény decubitus prevenció dietetikus A kórház vagy kórházi osztály ágykihasználtsága azt jelenti, hogy az OEP által finanszírozott ágyak mekkora része volt átlagosan foglalt, így az intézmény vagy osztály átlagos telítettségét mutatja. Az alapápolás a mindennapi élet alapvető műveleteinek elvégzéséhez nyújt segítséget (öltözés, vetkőzés, felállás, leülés, lefekvés, étkezés, testápolás, szükség végzése, járás). Szakirányú szakképesítést nem igénylő tevékenység, szolgáltatási szintjei az alap- és szakellátásban egyaránt megtalálhatóak (fekvő- és járóbeteg szakellátásban, valamint a körzeti-közösségi ápolásban is alkalmazott tevékenység). Ápolási, gondozási eljárások összessége, feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése, a beteg emberi méltóságának megőrzésével, környezetének az ápolási feladatokra történő felkészítésével és bevonásával. A rendszeres orvosi kezelésre már nem, de ápolásra szoruló betegek ellátását végző egészségügyi szolgáltató. A szociális ellátáson belül (szakokosított ellátás) az idősek otthona, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, a fogyatékos személyek, valamint a hajléktalanok otthona. Kórházakban, járóbeteg-rendeléseken, szociális és ápolási otthonokban, a mentőellátásban, a házi betegellátás során a beteg ellátásában, a diagnosztikai és terápiás eljárásokban közreműködő személy. A betegek egy beutalást követő kórházi osztályon való tartózkodásának átlagos ideje. Az otthonukban nem gondozható, életkoruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulók ellátását végző szociális intézmény. Tartósan ágyhoz kötött betegeknél általában a keresztcsonton, nagytomporon és a sarkakon kialakult, a bőr vérellátási zavara következtében mély, nedvedző, csontig hatoló, gyakran felülfertőzött sebek megelőző kezelése. Élelmezési és táplálkozási szakember, akinek feladata a betegélelmezésen túl diétás tanácsadás a gyógyítás, a megelőzés különböző területein. 5

10 demencia (demens) diplomás ápoló A demencia olyan betegségeknek a tüneteire utal, amelyek az egyén állapotának a progresszív hanyatlását okozzák. Arra utal, hogy az egyén elveszti emlékezőtehetségét, értelmét, társadalmi jártasságát, valamint azt, amit normális érzelmi reagálásnak tekintünk. Magyarországon 1989-től működik diplomás ápoló képzés, amely főiskolai végzettséget ad. Olyan ápolók, akik képesek az ápolási-gondozási feladatokat önállóan ellátni. Pszichológiai, pedagógiai és klinikai ápolástani ismeretek birtokában megvalósítják az orvosok és egészségügyi szakdolgozók közötti tudatos munkamegosztást, tisztában vannak saját kompetenciájukkal. Alkalmasak ápolási csoportok vezetésére, ápolási-gondozási tevékenység oktatására, oktatási, kutatási csoportokban való részvételre. egészségügyi szolgáltató Egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosult jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet és természetes személy, aki a szolgáltatást saját nevében nyújtja. epidemológia felső határnap fizioterápia geriátria gyógymasszőr hospice hosszú ápolási nap Az orvostudománynak az egészségi állapottal kapcsolatos jelenségeket, folyamatokat vizsgáló és azok megoldásának, befolyásolásának lehetőségeit kereső ága. A finanszírozási rendelet szerint az aktív ellátásban meghatározott határnap, mely feletti időtartamú ellátási esetekre térítés a krónikus ellátásnak megfelelő mértékben, ápolási nap arányosan jár. A fizikai, kémiai energiát felhasználó gyógyítási mód, amely támogatja az orvos munkáját a gyógyítás érdekében. Az orvoslásnak az idősek gondozásával, az öregedés és öregkor élet- és kórtanával foglalkozó ága. A test felületén meghatározott fogásokkal és kezelési céllal mechanikai ingert alkalmazó egészségügyi szakdolgozó. A haldokló elsősorban daganatos betegek ellátására szolgáló multidiszciplináris szaktevékenység, amely orvos, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők és laikus segítők által végzett, koordinált szolgáltatás. Célja a betegek testi és lelki szenvedései enyhítése, fizikai és szellemi aktivitása támogatása, a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében, amely történhet kórházakban, illetve ambuláns formában (mobil team), vagy a beteg otthonában (szakellátás formájában). Az aktív osztályon kezelt felső határnapot meghaladó idejű esetek (a továbbiakban: hosszú ellátási esetek) ápolási napjainak száma, amelyeknél a felső határnapot meghaladó időtartamra a napi díjazást a krónikus ellátás napi alapdíjának 75 százalékában kell megállapítani. 6

11 idősek otthona közösségi ellátás krónikus ápolási nap krónikus esetszám Elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (időskorúak) ápolását, gondozását végző bentlakásos szociális intézmény, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévet betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Ha az idősek otthonába felvehető személy pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell gondoskodni. Olyan közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a rehabilitáció az ellátott otthonában, lakókörnyezetében történik. A krónikus ellátást végző osztályon az adott időszakban kezelt betegek által ott töltött ápolási napok száma. Egy kórházi ellátási esetnek minősül egy betegnek az intézetbe történő felvételétől az elbocsátásáig terjedő folyamatos kezelése. Azoknak az eseteknek az összesített száma, amelyek a krónikus kórházi ellátás keretében történtek. krónikus kórházi ellátás Kórházi ellátás hosszantartó betegség, egyéb egészségi probléma vagy korlátozott önellátási képesség miatt, amely esetben az ápolási tevékenység és/vagy rehabilitáció túlsúlya a jellemző. Az ellátás általában hosszú időtartamú, befejezése csak nehezen tervezhető. krónikus alapdíj krónikus szorzó minimumfeltételek otthoni szakápolás Az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a krónikus fekvőbetegszakellátásnak az egészségügyi és a pénzügyminiszter által megállapított alapdíja. Az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben a krónikus betegellátás szakmai csoportosítása szerint meghatározott súlyozási szorzók (az ápolási napokkal való szorzata a teljesítmény alapja). Az ágazati miniszterek által meghatározott azon követelmények összessége, amelyek az egészségügyi szolgáltatás, szociális intézményi ellátás teljesítése során a betegek, az ellátást nyújtó személyzet és a környezet biztonsága szempontjából elengedhetetlenek. Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást kiváltó, E. Alapból finanszírozott szakellátás, melynek helyszíne a beteg otthona, igénybevételét a beteg állapota (kórházi ellátást igénylő általános állapot) határozza meg. A beutalás a hatályos jogszabályok alapján történik. A szolgáltatás felügyelete az beutaló (elrendelő) orvos kötelessége. 7

12 pszichés tünetek Jellemzői a hangulati élet labilitása, melankólia, hirtelen indulati kitörések, levertség, depresszió, szorongás, félelmek, pánikjelenségek, fokozatosan állandósuló testi és szellemi fáradtság érzése, feledékenység, emlékezetgyengülés. struktúraátalakítás Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény alapján az egészségügyi ellátórendszer évben történt átalakítása. szakápolás Szakirányú egészségügyi szakképesítést igénylő tevékenységek ellátása (sebkezelés, injekciózás, szondatáplálás stb.). Igénybe vehető az alapellátás (pl. körzeti-közösségi ápolás, szociális ellátás) és a szakellátás (fekvő-, járó- és otthoni szakellátás) szolgáltatási szinteken is. szakmai program A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezetők testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 6/A -ában az egészségügyi szolgáltatások tervszerű és minőségi fejlesztésére előírt, a fenntartó által elfogadott terv. személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ában meghatározott szervek (helyi önkormányzatok), az ott szereplő feladatok tekintetében. szomatikus tünetek támogató szolgálat területi szakellátási kötelezettség Testi panaszokban megnyilvánuló tünetek (fájdalomérzés, hányinger, végtaggyengeség stb.). A fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielégítését célzó személyes közreműködés által megvalósuló szolgáltatás. Az egészségügyi szolgáltató fenntartójának, illetve tulajdonosának, valamint az egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy a meghatározott ellátási területen a lekötött kapacitás felhasználásával a jogosultak számára egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson. 8

13 BEVEZETÉS JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az ápolási, gondozási igények, szükségletek alapvető meghatározója a lakosság egészségi állapota, korösszetétele. A lakosság öregedésével növekedett az önellátási nehézséggel küzdő emberek száma és aránya. Magyarországon a évi felmérés szerint a 65 év feletti népesség 12,4%-a az önellátásban súlyosan korlátozott, segítséget vett igénybe az ágyból való felkeléshez, a mindennapi tevékenység valamelyik eleméhez (tisztálkodás, étkezés). Az egészségügyi és a szociális ellátásban az ápolás, gondozás más-más szerveződési módban működő, szakmailag és szervezetileg eltérő feladat- és tevékenységi köre tartalmaz hasonló elemeket. Az ápolási feladat az egészségügyi ellátáson belül a háziorvosi (körzeti) ápolónők munkájában, a házi szakápolásban, valamint az aktív és krónikus kórházi ellátásban is megjelenik. A szociális ellátásban az ápolás az alap- és szakellátások szintjén a beteg otthonához kötötten, vagy bentlakást nyújtva történik. Az ápolási, gondozási igények a szociális ellátások területén csak részlegesen voltak kielégíthetőek, a bentlakásos szociális intézményekbe felvételre várakozók száma folyamatosan emelkedett. A helyi önkormányzatok kötelesek a szociális alapszolgáltatások megszervezéséről gondoskodni, ennek elmulasztása miatt a szakosított (ezen belül a tartós bentlakásos) ellátások iránti igények növekedtek 1. A szolgáltatások hiánya gyakran olyan hátrányos helyzetű térségekben volt jellemző, ahol a szociális problémák is nagyobb arányban jelentkeztek. A szociális ellátásra szorulók közül a legtöbb és szakszerű segítséget a bentlakásos intézményi elhelyezésre szoruló emberek igényelték. Az ellátási hiányok növelték a funkcionális képességek, az önellátás hanyatlásának, illetve a halálozás veszélyét, csökkentették a rokkantság nélkül leélhető életéveket. A lakókörnyezetben nyújtott (otthonközeli) ápolás, gondozás rendszerében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott házi szakápolás és a szociális normatívával támogatott házi segítségnyújtás között nem volt együttműködés, az egészségügyi és szociális ellátórendszer ápolási, gondozási tevékenységében párhuzamosságok, összehangolatlanság volt jellemző. Az otthoni szakápolást végző szolgáltatások finanszírozására a fekvőbeteg-ellátáshoz képest csak egy százalékot fordított az Egészségbiztosítási Alap, az igények elle Jelentés az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről 9

14 BEVEZETÉS nére az ország egyes térségeiben még egyáltalán nincs ilyen ellátás. Évente 34 ezer ember halt meg daganatos betegségben, de a szükséges kapacitás hiányában csupán 2-3 ezer beteg hospice ellátása volt biztosított. A hosszan tartó ápolás, a krónikus, valamint a geriátriai ellátás iránti igények növekedése miatt az egészségpolitika egyik kiemelt céljává vált az egészségügyi ellátás szerkezetének átalakítása, az aktív kórházi fekvőbeteg-ellátás alapvetően szociális indíttatású igénybevételének csökkentése érdekében a krónikus ellátás 2 megerősítése. Valamennyi európai uniós tagállam népegészségügyének központi problémája, hogy miképpen küzdjön meg az élettartam és a krónikus betegségek gyakoriságának emelkedése miatt tartósan korlátozottak, illetve segítségre szorulók számának növekedésével 3. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény az aktív ágyak 60 ezerről 44 ezerre csökkentését, ugyanakkor a krónikus ágyak 20 ezerről 27 ezerre történő bővítését irányozta elő. A struktúraátalakítást a évben kiírt 6,5 milliárd Ft, második lépésben a 2007 áprilisában kiírt 7,5 milliárd Ft összegű pályázat volt hivatott segíteni az egészségügyi ágazatban. A tartós ápolást, gondozást nyújtó ellátások az egészségügyi és a szociális ellátórendszeren belül ágazati, szervezeti és finanszírozási szempontból is mereven elkülönültek, az ápolási rendszer egységesítésének soron kívüli feladatairól szóló 2011/2007. (I. 30.) Korm. határozat (továbbiakban az ápolási rendszer egységesítésének soron kívüli feladatairól szóló kormányhatározat) alapján az érintett tárcáknak szeptember 30-áig kellett a Kormány részére hatásvizsgálatot, és a további intézkedésekről december 31-éig előterjesztést készíteni. Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több vizsgálatot végzett 4 az egészségügyi és szociális ellátás területén, azonban a kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei, az ezt szolgáló támogatások 5 felhasználásának gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét nem vizsgálta átfogóan. 2 A krónikus ellátás meghatározása nemzetközileg eltérő, nagyobbrészt idős emberek ellátását jelenti, de magában foglalja a rokkant és krónikus betegek ellátását életkortól függetlenül. Az ide sorolható szolgáltatások is különbözőek, attól függően, hogy kizárólag ápolás, vagy a személyes, illetve otthon nyújtott támogatás is ide sorolandó. 3 A Bizottság és a Tanács március 10-i az egészségügyi ellátás és az idősek ellátásának jövőjére vonatkozó nemzeti stratégiák támogatása" című közös jelentése szerint a népesség öregedése új problémákat vet fel a nemzeti rendszerek számára. 4 A témához kapcsolódó eddig végzett számvevőszéki ellenőrzések jegyzékét a borító belső oldala tartalmazza. 5 Az ápolási és krónikus utókezelő osztályok finanszírozására az E. Alapból 14,5 milliárd Ft, az idősek otthonai és a pszichiátriai betegek bentlakásos intézményei normatív támogatására 41,7 milliárd Ft támogatást folyósított az állami költségvetés a évben. 10

15 BEVEZETÉS A krónikus kórházi ellátáson belül a magyar gyakorlatban szakmai tartalom, finanszírozás szempontjából ápolási, krónikus utókezelő és rehabilitációs ellátás különböztethető meg. A rehabilitációs ellátást az ÁSZ korábban vizsgálta 6, ezért az ellenőrzés csak az ápolási, krónikus utókezelő kórházi osztályok tevékenységére terjedt ki. A szakosított szolgáltatások közül vizsgálatunkat az idősek, valamint a pszichiátriai betegek ápolását, gondozását végző bentlakásos szociális intézményekre szűkítettük. A fogyatékosok intézményi ellátása és a pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációs intézményi ellátása a feladat sokoldalúsága, a bonyolult kapcsolatrendszer miatt önálló vizsgálatot igényel. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: az egészségügyi és szociális ellátás szervezéséért, irányításáért felelős szervezetek döntései és azok végrehajtása eredményeként javultak-e az ápolási, gondozási igények kielégítésének feltételei; a kórházi struktúra átalakítása, a krónikus ellátások megszervezése eredményeként a demográfiai változásoknak, az egészségi állapotnak megfelelően kiépültek-e az ápolás, gondozás megfelelő kapacitásai; a helyi önkormányzatok szociális szolgáltatások megszervezésére tett intézkedései eredményeként javultak-e az időskorúak, az ápolásra, gondozásra szorulók ellátásának feltételei; az ápolást, gondozást nyújtó krónikus kórházak és bentlakásos szociális intézmények pénzeszközei felhasználásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség érvényesült-e. Vizsgálatunkat a teljesítmény-ellenőrzés módszerével végeztük. A részletes ellenőrzési szempontokat előtanulmánnyal alapoztuk meg. Az előkészítés során a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolására és feladatellátásra kötelezett 43 (fővárosi, megyei, megyei jogú városi) önkormányzatot, valamint 107 önkormányzati kórházat kerestünk meg kérdőívvel és adatlappal. A beérkezett válaszok feldolgozása, valamint az ellenőri kapacitás figyelembevételével választottuk ki a helyszíni vizsgálatba vont helyi önkormányzatokat, szociális intézményeket és kórházakat (1/a. és 1/b. számú mellékletek). A vizsgált ellátások és intézmények kapacitás, teljesítmény és finanszírozási adatait, az ellenőrzött intézmények működésének, gazdálkodásának jellemzőit a függelék számú táblázata tartalmazza. Helyszíni ellenőrzést az Egészségügyi Minisztériumnál, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál, 12 helyi önkormányzatnál (fővárosi, 8 megyei, 3 megyei jogú városi önkormányzat), valamint 18 önkormányzati kórházban, 14 bentlakásos szociális otthonban végeztünk. A helyszíni ellenőrzés a évek közötti időszakra terjedt ki, és figyelemmel kísérte a helyszíni vizsgálat befejezése utáni változásokat is Jelentés a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 11

16 BEVEZETÉS Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. -ának (3), (5)-(6) és (9) bekezdéseiben, valamint ának (3) bekezdésében foglaltak adtak jogszabályi alapot. 12

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az egészségügyi és szociális ellátórendszer ápolási, gondozási feladatait az elmúlt évtizedben folyamatosan növelték a lakosság korösszetételéből, egészségi állapotából adódó ellátási igények. Ápolás, gondozás szempontjából különösen érintettek a 65 év felettiek (a lakosság 15,8%-a), akik közül minden nyolcadik ember súlyos önellátási nehézséggel küzd. Az ápolási, gondozási szükségleteket tovább differenciálja, hogy eltérő az ellátottak betegségének súlyossága, az önellátási képesség elvesztésének mértéke, a családi és szociális helyzete. Az önellátásban súlyosan korlátozottak arányát mutatja az alábbi diagram 7 : Önellátásban súlyosan korlátozottak aránya évben enyhe/mérsékelt súlyos % minden életkor év 75 év felett minden életkor év 75 év felett minden életkor év 75 év felett Férfiak Nők Teljes népesség A vizsgált időszakban a krónikus kórházi osztályokon 8 a betegek 7%-át, ezen belül az ápolási, krónikus utókezelő osztályokon mindössze 2-2,2%-át látták el. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése 9 megállapította, hogy a krónikus utókezelő és ápolási ágyak mellett a rehabilitációs célú krónikus ágyak egy részén is ápolási célú ellátás folyt. A szociális indíttatású kórházi ellátás jelensége összefüggött azzal is, hogy az ápolás, gondozás az aktív, vagy a krónikus ellátásban társadalombiztosítási jogviszony alapján az ápolási osztályok kivételével térítési díj nélkül is igénybe vehető volt, a felvételre nem kellett hosszú ideig várakozni. A kórházi működés hatékonysága, a gazdaságosság szempontjából kedvező, hogy a vizsgált időszakban az ápolás átlagos időtartama az aktív ellátásban 17,5%-kal, a krónikus ellátásban 9,1%-kal csökkent. Folyamatosan (összesen 7 Forrás: OLEF Finanszírozás és szakmai tartalom szempontjából megkülönböztethető az ápolási, a krónikus utókezelő és a rehabilitációs osztályon folyó ellátás Jelentés a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről megállapította, hogy a Rehabilitációs Szakmai Kollégium által elfogadhatónak ítélt 2,5% alatti halálozási arányt két év átlagában meghaladta a belgyógyászati rehabilitációnál a budapesti intézetek 12,8%-os, illetve a megyei kórházak 6,3%- os mutatója. 13

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 39,4%-kal) csökkent a normatív ápolási naphoz viszonyított hosszú ápolási napok száma, amely jelzi, hogy a struktúraátalakítást megelőzően is alkalmazkodni kényszerültek a kórházak a nehezebb gazdálkodási körülményekhez. Az ápolás, gondozás valamennyi eleme megtalálható a hazai egészségügyi és szociális szolgáltatások között, de ezek nem képeznek egységes rendszert sem irányítás, sem finanszírozás, sem ellátás tekintetében. A Szoctv. ugyan kinyilvánítja az egyéni szükségletekre alapozott szolgáltatások egymásra épülő rendszerét, azonban az ellátások igénybevétele nem a felmért ápolási-gondozási szükségleteken alapult, az ellátórendszeren belüli átjárhatóság a gyakorlatban nem működött. A szociális intézményekben 15 ezer volt a várakozók száma, a felvettek harmada azonban önellátó, ez utóbbiak bentlakásos intézménybe kerülésének oka részben az alapszolgáltatások hiánya volt. A Szoctv. keretjelleggel határozza meg a helyi önkormányzatok ellátási kötelezettségét a szociális szolgáltatások területén. Az alapszolgáltatások, az átmeneti elhelyezést biztosító intézmények hiánya következtében az egészségügyi ellátórendszert terhelték az egész napos ápolást, gondozást igénylő, de kórházi kezelésre nem szorulók ellátásának gondjai is. Az otthoni ápolásnál hosszabb, orvosi felügyeletet is igénylő, növekvő számú idős beteg korszerű ellátása érdekében a kórházi ápolási osztályok, ápolási otthonok kialakítása szerepelt ugyan a programokban, azonban a megvalósításhoz szükséges források nem álltak rendelkezésre. Az ápolási, gondozási igények kielégítésének kapacitás feltételei javultak, ennek üteme az egészségügyi és a szociális ágazatban, valamint a közötti években eltérő volt. A kapacitásbővülés a kórházak ápolási és krónikus utókezelő osztályain 31%-os, az idősek és pszichiátriai betegek otthonaiban 15,4%-os volt a vizsgált időszakban. Ezen belül, amíg a között az ápolási osztályok összes kórházi ágyból való részesedése csupán 0,6 százalékponttal, addig a finanszírozási évben a kórházi ágystruktúra átalakítása eredményeként az ápolási osztályok átlagos ágyszáma 29,3%-kal, az elbocsátott betegek száma 30,5%-kal emelkedett. A bentlakásos elhelyezés lehetőségében azonban az ország egyes térségei között továbbra is jellemzőek az egyenlőtlenségek. Az egészségügyi, szociális intézményekben folyó költségigényesebb ápolás, gondozás nagyobb arányt képviselt az ellátásokban, mint a települési önkormányzatok által megszervezendő szociális alapszolgáltatások, vagy az E. Alap által finanszírozott házi szakápolás. Az önkormányzatok által fenntartott idősek és pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni férőhelyek a években 2,2%-kal emelkedtek, a évben 0,2%-kal csökkentek, miközben a becsült kielégítetlen elhelyezési igény és a várakozási idő növekedett. Az igények megalapozottabb felmérése és kielégítése érdekében a évtől az időskorúak a bentlakásos intézményi ellátásra akkor jogosultak, ha napi gondozási igényük meghaladja a 4 órát. Az ápolási, gondozási feladatok egy jelentős része az egészségügyi intézmények (elsősorban a fekvőbeteg ellátást nyújtó kórházak) gyógyító tevékenységéhez és az otthoni szakápoláshoz kapcsolódik. A kórházakban a évben átlagosan 9773 ápolási és krónikus utókezelő ágyon 76 ezer esetet, a költségesebb kórházi ellátás kiváltását szolgáló otthoni szakápolás keretében 46 ezer beteget láttak el. A tartós bentlakásos szociális intézményekben az időskorúak és pszichiátriai betegek otthonaiban férőhely állt rendelkezésre. A szociális 14

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK alapszolgáltatásokat ezen belül házi segítségnyújtást igénybe vevők száma országosan a években 7%-kal emelkedett, de növekedtek a bentlakásos intézményi ellátás iránti igények is. A házi segítségnyújtásban 47 ezer, a szociális étkeztetésben 123 ezer fő részesült a évben, amely a 65 éven felüliek másfél milliót meghaladó létszámához viszonyítva alacsony. A évi költségvetés 10 a házi segítségnyújtásban az ellátottak 10 ezer fővel és a napi gondozási idő 20%-kal történő növelésére 5,1 milliárd Ft, a szociális étkeztetést igénybevevők számának 20 ezer fővel történő bővítésére 2,1 milliárd Ft többlettámogatást tartalmaz. A két ágazat kapacitásbefogadási rendszere nem összehangolt, a befogadás elbírálásánál az adatszolgáltatási és elemzési rendszer nem egységes. Az egészségügyi kapacitásigények meghatározásánál a szociális ellátórendszer régiós, térségi szintű jellemzőinek (pl. alapszolgáltatások kiépítettsége és hozzáférhetősége, a kórházkiváltó ellátások) figyelembevétele sem működik. A két ágazatot érintő közös kapacitásszervezés igényét támasztja alá az is, hogy a szociális és egészségügyi intézmények tulajdonosai nagyrészt ugyanazon önkormányzatok, akiknek feladata az ellátások megszervezése. A kapacitásbefogadás rendszerének összehangolásához hiányzik az olyan típusú rendszeres adatgyűjtés, amely az ápolási-gondozási igények komplex felmérését tartalmazza. Az egészségügyi és szociális ellátások összehangolatlan, párhuzamos fejlesztési törekvései változatlanul a fölös kapacitások és hiányok létrejöttének, fennmaradásának a lehetőségét hordozták magukban. A szociális ellátórendszer koordinálatlan fejlesztésének, ezzel az ellátottság területi egyenlőtlenségei további növekedésének, a felülről nyitott normatív állami hozzájárulás előirányzat túllépésének korlátozását szolgálta a nem állami fenntartók kapacitásszabályozásának (ITKR) bevezetése a évtől. Az új bentlakásos intézményi férőhelyek normatíváinak 50%-os csökkentésével megszűnt a szociális szolgáltatásokhoz igényelhető állami hozzájárulás kapacitásnövelésre ösztönző hatása. A működési feltételeket meghatározó jogszabályok vizsgált időszakban történt módosításai nem ösztönözték a két ágazatba tartozó intézmények együttműködését, az azonos tevékenységek minimumfeltételei, a működési engedélyezési eljárás és az ápolási szakfelügyelet egységes rendjének hiánya nem segítette elő az ellátásokban az indokolatlan párhuzamosságok, koordinálatlanság megszüntetését. A szociális intézményekben végzett ápolás a évtől a szükség szerinti ápolásról leszűkült az alapápolásra, miközben az ott élők körében emelkedett a szakápolást igénylő, egészségügyi panaszok miatt ellátásra szorulók aránya, az intézményben gondozottak kórházi ápolásban töltött napjainak száma. A szociális intézmény orvosa hivatott biztosítani az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást. A szociális intézményi orvosi ellátás mint egészségügyi szolgáltatás nem szerepel az 10 A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény. 15

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK egészségügyi szakmai kódjegyzékben, nem kell hozzá az ÁNTSZ által kiadott működési engedély. A szociális otthonokban végzett egészségügyi szolgáltatásokra finanszírozási szerződés nem köthető, a szociális ellátások normatív támogatása és az E. Alapból finanszírozott ápolás, gondozás között semmilyen kapcsolat nincs. Az egészségügyi ellátórendszer strukturális problémáinak, területi egyenetlenségeinek megoldásában az egészségügyi közszolgáltatások biztosításáért felelős szervezetek között nem volt olyan szereplő, amelynek feladata az egészségügyi ellátások térségi tervezése és összehangolása lett volna, hiányoztak az egymáshoz illeszkedő ágazati szakmai programok, fejlesztési stratégiák. Ezen a helyzeten a RET-ek évi megalakulása sem javított, a fenntartók és az ellátások különböző szintjei (pl. az alapellátás és a szakellátás), az egészségügyi és szociális intézmények között nem megfelelő az optimális betegutak kialakítását elősegítő együttműködés. Hiányoztak az együttműködés szervezeti keretei, a kórházak szakmai programjai, fejlesztési elképzelései és a térségi egészségügyi programok közötti kapcsolat esetleges, kidolgozatlan volt. A bentlakásos idősotthonok rekonstrukcióját, átalakítását, a férőhelyfejlesztést segítő címzett támogatásban 13 intézményt fenntartó önkormányzat részesült a években, a fejlesztések eredményeként 730 férőhellyel emelkedett az idősek ellátását biztosító intézmények kapacitása, 6 intézmény esetében a végrehajtott rekonstrukció során a férőhelyek száma nem emelkedett, az elhelyezési körülmények javultak. A bentlakásos szociális intézmények fejlesztését szakmai pályázati források is segítették, az idősek otthonaiban élő demens betegek életkörülményeinek, gondozásának javítását 275,3 millió Ft-tal (128 db pályázat), a pszichiátriai betegek ellátását 240,7 millió Ft-tal (30 db pályázat) támogatta az ágazati minisztérium. A pályázatok monitorozása, a célkitűzések megvalósításának, eredményességének értékelése nem történt meg. A években az ápolás-gondozás fejlesztését az egészségügyi ágazatban is több pályázat segítette, a támogatások felhasználása az érintett intézményekben a szolgáltatások feltételeinek javítását eredményezte. A pályázati célokhoz rendelt források nagyságára előzetes számítások azonban nem készültek, a fejlesztések várható eredményeit, követelményeit nem határozták meg. A betegellátás színvonalának emelése, az ellátás komfortjának fejlesztése céljából a évben kiírt pályázaton 174 intézmény részesült 500 millió Ft támogatásban, amelyek közül december 31-ig 22 megszűnt, illetve összevonásra került más intézménnyel, részükre 86 millió Ft támogatást folyósítottak. Az OEP a évben komplex otthoni és intézeti hospice ellátás fejlesztésére és a évben az otthoni hospice ellátás bővítésére írt ki pályázatot 450 millió Ft összegben. A pályázat célja volt, hogy az intézeti és az otthoni hospice ellátás bővítésével lehetővé váljon a hospice ellátás komplex, integrált rendszerének fejlesztése, az ország minél teljesebb körű lefedettségének biztosítása, az ellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségének javítása. Az intézeti hospice ellátásra 113 ágykapacitás és otthoni hospice ellátásra 28 szolgáltató került befogadásra. A program azonban nem folytatódott, a megyék kétharmadában intézményi hospice ellátás jelenleg sem működik, valamint az idősellátás komplex intézményeinek kialakítására nem születtek eredményes intézkedések. 16

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/32-24/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

J3j. számú előterjesztés

J3j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J3j. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselőtestület részére a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások önköltségeinek

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő?

Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? Hogy is van ez? VII. Országos Szociális Szakmai Konferencia 2011. november 03-04. Keszthely Hogy is van ez? Meddig ér a 7 szűk esztendő? dr Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~.U. t1~~ It-~ ~V\., t -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság részére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Térítési díjak a szociális szolgáltatásban. Hajdúszoboszló június 10.

Térítési díjak a szociális szolgáltatásban. Hajdúszoboszló június 10. Térítési díjak a szociális szolgáltatásban Hajdúszoboszló 2009. június 10. Jogszabályok, iránymutatások Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére 9. melléklet a 2015. évi... törvényhez A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő- testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 171 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben