JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről július

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 860 Vizsgálat-azonosító szám: V0365 Az ellenőrzést felügyelte: dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Németh Péterné főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dankó Géza főtanácsadó A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Berényi Magdolna főtanácsos Böröcz Imre főtanácsadó Dankó Géza főtanácsadó Huberné Kuncsik Zsuzsanna tanácsadó Valu Tibor tanácsadó Az ellenőrzést végezték: Alexovics Ágota számvevő tanácsos Berényi Magdolna főtanácsos Fercsik Gyula főtanácsadó Huberné Kuncsik Zsuzsanna tanácsadó Szalontai Miklós számvevő tanácsos Balogné Dakó Eszter számvevő tanácsos Böröcz Imre főtanácsadó Gaál László számvevő Kisgergely István számvevő Tormáné Ivánfi Irén számvevő tanácsos Benkéné dr. Lavner Klára számvevő tanácsos Dankó Géza főtanácsadó Hadházy Sándor számvevő tanácsos Szabó Tamás számvevő tanácsos Valu Tibor tanácsadó Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről Jelentés az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről sorszáma Jelentés a hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzéséről 0613 Jelentés a címzett támogatásból finanszírozott egészségügyi beruházások, rekonstrukciók ellenőrzéséről 0523 Jelentés a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről 0317 Jelentés az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi 0301 klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az önkormányzati tulajdonban lévő kórházak pénzügyi 0023 helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

4

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az ápolás, gondozás ágazati irányításáért felelős minisztériumok intézkedéseinek eredményessége Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények működési feltételeit meghatározó jogi szabályozás Az irányítás, szabályozás eszközeinek eredményessége az ápolás, gondozás feltételeinek javításában Az ápolási, gondozási igények és a rendelkezésre álló kapacitások összhangjának javítását célzó intézkedések Az irányítást, szabályozást szolgáló adatgyűjtések A krónikus ellátások megszervezése a kórházfenntartó helyi önkormányzatoknál A krónikus kórházi ellátásban mutatkozó hiányosságok felmérése, az összhang javítására tett intézkedések eredményessége Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakítására kiírt pályázatok felhasználására tett intézkedések Az ápolási, gondozási szükségletek összehangolt kielégítése érdekében tett intézkedések A szociális szolgáltatások megszervezésére irányuló intézkedések eredményessége a helyi önkormányzatoknál A szolgáltatástervezési koncepció és a szakosított szociális ellátások területi összehangolása A szociális szolgáltatások fejlesztését segítő források Az intézeti elhelyezésre történő várakozás csökkentésére, az igények differenciált kielégítésére tett intézkedések Krónikus kórházi ellátást nyújtó és bentlakásos szociális intézmények finanszírozása, pénzeszközeinek felhasználása Finanszírozás és részleges térítési díj a krónikus ellátásban Finanszírozás és a fizetendő térítési díj a szociális otthonokban Az ápolás-gondozás fajlagos költségei és bevételei 57 1

6 MELLÉKLETEK 1/a. számú melléklet 1/b. számú melléklet A vizsgált helyi önkormányzatok és szociális intézmények A vizsgált önkormányzati kórházak FÜGGELÉKEK 1. számú diagram és számú táblázatok 2

7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁSZ Állami Számvevőszék E. Alap Egészségbiztosítási Alap Ebtv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény Eftv. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény egészségügyi szolgáltatások finanszírozások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatásáról szóló kormányrendelet részletes szabályairól egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendelet egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló miniszteri rendelet ESKI ESzCsM EU EüM Eütv. FNO 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Európai Unió Egészségügyi Minisztérium Az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvény Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség (WHO által készített) Nemzetközi Osztályozása FSzH Foglalkoztatási és Szociális Hivatal GYÓGYINFOK ESzCsM Gyógyító Ellátás Információs Központja ITKR Irányított Területi Kiegyenlítési Rendszer kapacitás-normatíva Eftv-ben meghatározott, az E. Alap által a társadalombiztosítás keretében finanszírozott szakellátási kapacitások mennyisége Minr. 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről NM Népjóléti Minisztérium Népegészségügyi A 46/2003. (IV. 16.) OGY határozattal elfogadott Egészség Program Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja normatíva Az éves költségvetési törvényben meghatározott, a szociális szolgáltatásokhoz nyújtott egy feladatmutatóra jutó normatív állami hozzájárulás fajlagos összege OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OGY Országgyűlés OLEF2000, OLEF és évi Országos Lakossági Egészségfelmérés ORSZI Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 3

8 OSAP OTH RET ROP SWOT analízis SzCsM SzMM Szmr. Szoctv. TAJ szám TIOP ÚMFT Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Országos Tisztifőorvosi Hivatal Regionális Egészségügyi Tanács Regionális Operatív Program Az erősségek, gyengeségek és lehetőségek számbavétele Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény Társadalombiztosítási azonosító jel Társadalmi infrastruktúra operatív program Új Magyarország Fejlesztési Terv 4

9 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR ágykihasználtság alapápolás ápolás ápolási osztály (otthon) ápolást, gondozást nyújtó intézmény ápoló átlagos ápolási idő (egy esetre jutó nap) bentlakásos szociális intézmény decubitus prevenció dietetikus A kórház vagy kórházi osztály ágykihasználtsága azt jelenti, hogy az OEP által finanszírozott ágyak mekkora része volt átlagosan foglalt, így az intézmény vagy osztály átlagos telítettségét mutatja. Az alapápolás a mindennapi élet alapvető műveleteinek elvégzéséhez nyújt segítséget (öltözés, vetkőzés, felállás, leülés, lefekvés, étkezés, testápolás, szükség végzése, járás). Szakirányú szakképesítést nem igénylő tevékenység, szolgáltatási szintjei az alap- és szakellátásban egyaránt megtalálhatóak (fekvő- és járóbeteg szakellátásban, valamint a körzeti-közösségi ápolásban is alkalmazott tevékenység). Ápolási, gondozási eljárások összessége, feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése, a beteg emberi méltóságának megőrzésével, környezetének az ápolási feladatokra történő felkészítésével és bevonásával. A rendszeres orvosi kezelésre már nem, de ápolásra szoruló betegek ellátását végző egészségügyi szolgáltató. A szociális ellátáson belül (szakokosított ellátás) az idősek otthona, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, a fogyatékos személyek, valamint a hajléktalanok otthona. Kórházakban, járóbeteg-rendeléseken, szociális és ápolási otthonokban, a mentőellátásban, a házi betegellátás során a beteg ellátásában, a diagnosztikai és terápiás eljárásokban közreműködő személy. A betegek egy beutalást követő kórházi osztályon való tartózkodásának átlagos ideje. Az otthonukban nem gondozható, életkoruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulók ellátását végző szociális intézmény. Tartósan ágyhoz kötött betegeknél általában a keresztcsonton, nagytomporon és a sarkakon kialakult, a bőr vérellátási zavara következtében mély, nedvedző, csontig hatoló, gyakran felülfertőzött sebek megelőző kezelése. Élelmezési és táplálkozási szakember, akinek feladata a betegélelmezésen túl diétás tanácsadás a gyógyítás, a megelőzés különböző területein. 5

10 demencia (demens) diplomás ápoló A demencia olyan betegségeknek a tüneteire utal, amelyek az egyén állapotának a progresszív hanyatlását okozzák. Arra utal, hogy az egyén elveszti emlékezőtehetségét, értelmét, társadalmi jártasságát, valamint azt, amit normális érzelmi reagálásnak tekintünk. Magyarországon 1989-től működik diplomás ápoló képzés, amely főiskolai végzettséget ad. Olyan ápolók, akik képesek az ápolási-gondozási feladatokat önállóan ellátni. Pszichológiai, pedagógiai és klinikai ápolástani ismeretek birtokában megvalósítják az orvosok és egészségügyi szakdolgozók közötti tudatos munkamegosztást, tisztában vannak saját kompetenciájukkal. Alkalmasak ápolási csoportok vezetésére, ápolási-gondozási tevékenység oktatására, oktatási, kutatási csoportokban való részvételre. egészségügyi szolgáltató Egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosult jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet és természetes személy, aki a szolgáltatást saját nevében nyújtja. epidemológia felső határnap fizioterápia geriátria gyógymasszőr hospice hosszú ápolási nap Az orvostudománynak az egészségi állapottal kapcsolatos jelenségeket, folyamatokat vizsgáló és azok megoldásának, befolyásolásának lehetőségeit kereső ága. A finanszírozási rendelet szerint az aktív ellátásban meghatározott határnap, mely feletti időtartamú ellátási esetekre térítés a krónikus ellátásnak megfelelő mértékben, ápolási nap arányosan jár. A fizikai, kémiai energiát felhasználó gyógyítási mód, amely támogatja az orvos munkáját a gyógyítás érdekében. Az orvoslásnak az idősek gondozásával, az öregedés és öregkor élet- és kórtanával foglalkozó ága. A test felületén meghatározott fogásokkal és kezelési céllal mechanikai ingert alkalmazó egészségügyi szakdolgozó. A haldokló elsősorban daganatos betegek ellátására szolgáló multidiszciplináris szaktevékenység, amely orvos, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők és laikus segítők által végzett, koordinált szolgáltatás. Célja a betegek testi és lelki szenvedései enyhítése, fizikai és szellemi aktivitása támogatása, a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében, amely történhet kórházakban, illetve ambuláns formában (mobil team), vagy a beteg otthonában (szakellátás formájában). Az aktív osztályon kezelt felső határnapot meghaladó idejű esetek (a továbbiakban: hosszú ellátási esetek) ápolási napjainak száma, amelyeknél a felső határnapot meghaladó időtartamra a napi díjazást a krónikus ellátás napi alapdíjának 75 százalékában kell megállapítani. 6

11 idősek otthona közösségi ellátás krónikus ápolási nap krónikus esetszám Elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (időskorúak) ápolását, gondozását végző bentlakásos szociális intézmény, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévet betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Ha az idősek otthonába felvehető személy pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell gondoskodni. Olyan közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a rehabilitáció az ellátott otthonában, lakókörnyezetében történik. A krónikus ellátást végző osztályon az adott időszakban kezelt betegek által ott töltött ápolási napok száma. Egy kórházi ellátási esetnek minősül egy betegnek az intézetbe történő felvételétől az elbocsátásáig terjedő folyamatos kezelése. Azoknak az eseteknek az összesített száma, amelyek a krónikus kórházi ellátás keretében történtek. krónikus kórházi ellátás Kórházi ellátás hosszantartó betegség, egyéb egészségi probléma vagy korlátozott önellátási képesség miatt, amely esetben az ápolási tevékenység és/vagy rehabilitáció túlsúlya a jellemző. Az ellátás általában hosszú időtartamú, befejezése csak nehezen tervezhető. krónikus alapdíj krónikus szorzó minimumfeltételek otthoni szakápolás Az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a krónikus fekvőbetegszakellátásnak az egészségügyi és a pénzügyminiszter által megállapított alapdíja. Az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben a krónikus betegellátás szakmai csoportosítása szerint meghatározott súlyozási szorzók (az ápolási napokkal való szorzata a teljesítmény alapja). Az ágazati miniszterek által meghatározott azon követelmények összessége, amelyek az egészségügyi szolgáltatás, szociális intézményi ellátás teljesítése során a betegek, az ellátást nyújtó személyzet és a környezet biztonsága szempontjából elengedhetetlenek. Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást kiváltó, E. Alapból finanszírozott szakellátás, melynek helyszíne a beteg otthona, igénybevételét a beteg állapota (kórházi ellátást igénylő általános állapot) határozza meg. A beutalás a hatályos jogszabályok alapján történik. A szolgáltatás felügyelete az beutaló (elrendelő) orvos kötelessége. 7

12 pszichés tünetek Jellemzői a hangulati élet labilitása, melankólia, hirtelen indulati kitörések, levertség, depresszió, szorongás, félelmek, pánikjelenségek, fokozatosan állandósuló testi és szellemi fáradtság érzése, feledékenység, emlékezetgyengülés. struktúraátalakítás Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény alapján az egészségügyi ellátórendszer évben történt átalakítása. szakápolás Szakirányú egészségügyi szakképesítést igénylő tevékenységek ellátása (sebkezelés, injekciózás, szondatáplálás stb.). Igénybe vehető az alapellátás (pl. körzeti-közösségi ápolás, szociális ellátás) és a szakellátás (fekvő-, járó- és otthoni szakellátás) szolgáltatási szinteken is. szakmai program A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezetők testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 6/A -ában az egészségügyi szolgáltatások tervszerű és minőségi fejlesztésére előírt, a fenntartó által elfogadott terv. személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ában meghatározott szervek (helyi önkormányzatok), az ott szereplő feladatok tekintetében. szomatikus tünetek támogató szolgálat területi szakellátási kötelezettség Testi panaszokban megnyilvánuló tünetek (fájdalomérzés, hányinger, végtaggyengeség stb.). A fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielégítését célzó személyes közreműködés által megvalósuló szolgáltatás. Az egészségügyi szolgáltató fenntartójának, illetve tulajdonosának, valamint az egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy a meghatározott ellátási területen a lekötött kapacitás felhasználásával a jogosultak számára egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson. 8

13 BEVEZETÉS JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az ápolási, gondozási igények, szükségletek alapvető meghatározója a lakosság egészségi állapota, korösszetétele. A lakosság öregedésével növekedett az önellátási nehézséggel küzdő emberek száma és aránya. Magyarországon a évi felmérés szerint a 65 év feletti népesség 12,4%-a az önellátásban súlyosan korlátozott, segítséget vett igénybe az ágyból való felkeléshez, a mindennapi tevékenység valamelyik eleméhez (tisztálkodás, étkezés). Az egészségügyi és a szociális ellátásban az ápolás, gondozás más-más szerveződési módban működő, szakmailag és szervezetileg eltérő feladat- és tevékenységi köre tartalmaz hasonló elemeket. Az ápolási feladat az egészségügyi ellátáson belül a háziorvosi (körzeti) ápolónők munkájában, a házi szakápolásban, valamint az aktív és krónikus kórházi ellátásban is megjelenik. A szociális ellátásban az ápolás az alap- és szakellátások szintjén a beteg otthonához kötötten, vagy bentlakást nyújtva történik. Az ápolási, gondozási igények a szociális ellátások területén csak részlegesen voltak kielégíthetőek, a bentlakásos szociális intézményekbe felvételre várakozók száma folyamatosan emelkedett. A helyi önkormányzatok kötelesek a szociális alapszolgáltatások megszervezéséről gondoskodni, ennek elmulasztása miatt a szakosított (ezen belül a tartós bentlakásos) ellátások iránti igények növekedtek 1. A szolgáltatások hiánya gyakran olyan hátrányos helyzetű térségekben volt jellemző, ahol a szociális problémák is nagyobb arányban jelentkeztek. A szociális ellátásra szorulók közül a legtöbb és szakszerű segítséget a bentlakásos intézményi elhelyezésre szoruló emberek igényelték. Az ellátási hiányok növelték a funkcionális képességek, az önellátás hanyatlásának, illetve a halálozás veszélyét, csökkentették a rokkantság nélkül leélhető életéveket. A lakókörnyezetben nyújtott (otthonközeli) ápolás, gondozás rendszerében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott házi szakápolás és a szociális normatívával támogatott házi segítségnyújtás között nem volt együttműködés, az egészségügyi és szociális ellátórendszer ápolási, gondozási tevékenységében párhuzamosságok, összehangolatlanság volt jellemző. Az otthoni szakápolást végző szolgáltatások finanszírozására a fekvőbeteg-ellátáshoz képest csak egy százalékot fordított az Egészségbiztosítási Alap, az igények elle Jelentés az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről 9

14 BEVEZETÉS nére az ország egyes térségeiben még egyáltalán nincs ilyen ellátás. Évente 34 ezer ember halt meg daganatos betegségben, de a szükséges kapacitás hiányában csupán 2-3 ezer beteg hospice ellátása volt biztosított. A hosszan tartó ápolás, a krónikus, valamint a geriátriai ellátás iránti igények növekedése miatt az egészségpolitika egyik kiemelt céljává vált az egészségügyi ellátás szerkezetének átalakítása, az aktív kórházi fekvőbeteg-ellátás alapvetően szociális indíttatású igénybevételének csökkentése érdekében a krónikus ellátás 2 megerősítése. Valamennyi európai uniós tagállam népegészségügyének központi problémája, hogy miképpen küzdjön meg az élettartam és a krónikus betegségek gyakoriságának emelkedése miatt tartósan korlátozottak, illetve segítségre szorulók számának növekedésével 3. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény az aktív ágyak 60 ezerről 44 ezerre csökkentését, ugyanakkor a krónikus ágyak 20 ezerről 27 ezerre történő bővítését irányozta elő. A struktúraátalakítást a évben kiírt 6,5 milliárd Ft, második lépésben a 2007 áprilisában kiírt 7,5 milliárd Ft összegű pályázat volt hivatott segíteni az egészségügyi ágazatban. A tartós ápolást, gondozást nyújtó ellátások az egészségügyi és a szociális ellátórendszeren belül ágazati, szervezeti és finanszírozási szempontból is mereven elkülönültek, az ápolási rendszer egységesítésének soron kívüli feladatairól szóló 2011/2007. (I. 30.) Korm. határozat (továbbiakban az ápolási rendszer egységesítésének soron kívüli feladatairól szóló kormányhatározat) alapján az érintett tárcáknak szeptember 30-áig kellett a Kormány részére hatásvizsgálatot, és a további intézkedésekről december 31-éig előterjesztést készíteni. Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több vizsgálatot végzett 4 az egészségügyi és szociális ellátás területén, azonban a kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei, az ezt szolgáló támogatások 5 felhasználásának gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét nem vizsgálta átfogóan. 2 A krónikus ellátás meghatározása nemzetközileg eltérő, nagyobbrészt idős emberek ellátását jelenti, de magában foglalja a rokkant és krónikus betegek ellátását életkortól függetlenül. Az ide sorolható szolgáltatások is különbözőek, attól függően, hogy kizárólag ápolás, vagy a személyes, illetve otthon nyújtott támogatás is ide sorolandó. 3 A Bizottság és a Tanács március 10-i az egészségügyi ellátás és az idősek ellátásának jövőjére vonatkozó nemzeti stratégiák támogatása" című közös jelentése szerint a népesség öregedése új problémákat vet fel a nemzeti rendszerek számára. 4 A témához kapcsolódó eddig végzett számvevőszéki ellenőrzések jegyzékét a borító belső oldala tartalmazza. 5 Az ápolási és krónikus utókezelő osztályok finanszírozására az E. Alapból 14,5 milliárd Ft, az idősek otthonai és a pszichiátriai betegek bentlakásos intézményei normatív támogatására 41,7 milliárd Ft támogatást folyósított az állami költségvetés a évben. 10

15 BEVEZETÉS A krónikus kórházi ellátáson belül a magyar gyakorlatban szakmai tartalom, finanszírozás szempontjából ápolási, krónikus utókezelő és rehabilitációs ellátás különböztethető meg. A rehabilitációs ellátást az ÁSZ korábban vizsgálta 6, ezért az ellenőrzés csak az ápolási, krónikus utókezelő kórházi osztályok tevékenységére terjedt ki. A szakosított szolgáltatások közül vizsgálatunkat az idősek, valamint a pszichiátriai betegek ápolását, gondozását végző bentlakásos szociális intézményekre szűkítettük. A fogyatékosok intézményi ellátása és a pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációs intézményi ellátása a feladat sokoldalúsága, a bonyolult kapcsolatrendszer miatt önálló vizsgálatot igényel. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: az egészségügyi és szociális ellátás szervezéséért, irányításáért felelős szervezetek döntései és azok végrehajtása eredményeként javultak-e az ápolási, gondozási igények kielégítésének feltételei; a kórházi struktúra átalakítása, a krónikus ellátások megszervezése eredményeként a demográfiai változásoknak, az egészségi állapotnak megfelelően kiépültek-e az ápolás, gondozás megfelelő kapacitásai; a helyi önkormányzatok szociális szolgáltatások megszervezésére tett intézkedései eredményeként javultak-e az időskorúak, az ápolásra, gondozásra szorulók ellátásának feltételei; az ápolást, gondozást nyújtó krónikus kórházak és bentlakásos szociális intézmények pénzeszközei felhasználásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség érvényesült-e. Vizsgálatunkat a teljesítmény-ellenőrzés módszerével végeztük. A részletes ellenőrzési szempontokat előtanulmánnyal alapoztuk meg. Az előkészítés során a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolására és feladatellátásra kötelezett 43 (fővárosi, megyei, megyei jogú városi) önkormányzatot, valamint 107 önkormányzati kórházat kerestünk meg kérdőívvel és adatlappal. A beérkezett válaszok feldolgozása, valamint az ellenőri kapacitás figyelembevételével választottuk ki a helyszíni vizsgálatba vont helyi önkormányzatokat, szociális intézményeket és kórházakat (1/a. és 1/b. számú mellékletek). A vizsgált ellátások és intézmények kapacitás, teljesítmény és finanszírozási adatait, az ellenőrzött intézmények működésének, gazdálkodásának jellemzőit a függelék számú táblázata tartalmazza. Helyszíni ellenőrzést az Egészségügyi Minisztériumnál, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál, 12 helyi önkormányzatnál (fővárosi, 8 megyei, 3 megyei jogú városi önkormányzat), valamint 18 önkormányzati kórházban, 14 bentlakásos szociális otthonban végeztünk. A helyszíni ellenőrzés a évek közötti időszakra terjedt ki, és figyelemmel kísérte a helyszíni vizsgálat befejezése utáni változásokat is Jelentés a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 11

16 BEVEZETÉS Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. -ának (3), (5)-(6) és (9) bekezdéseiben, valamint ának (3) bekezdésében foglaltak adtak jogszabályi alapot. 12

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az egészségügyi és szociális ellátórendszer ápolási, gondozási feladatait az elmúlt évtizedben folyamatosan növelték a lakosság korösszetételéből, egészségi állapotából adódó ellátási igények. Ápolás, gondozás szempontjából különösen érintettek a 65 év felettiek (a lakosság 15,8%-a), akik közül minden nyolcadik ember súlyos önellátási nehézséggel küzd. Az ápolási, gondozási szükségleteket tovább differenciálja, hogy eltérő az ellátottak betegségének súlyossága, az önellátási képesség elvesztésének mértéke, a családi és szociális helyzete. Az önellátásban súlyosan korlátozottak arányát mutatja az alábbi diagram 7 : Önellátásban súlyosan korlátozottak aránya évben enyhe/mérsékelt súlyos % minden életkor év 75 év felett minden életkor év 75 év felett minden életkor év 75 év felett Férfiak Nők Teljes népesség A vizsgált időszakban a krónikus kórházi osztályokon 8 a betegek 7%-át, ezen belül az ápolási, krónikus utókezelő osztályokon mindössze 2-2,2%-át látták el. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése 9 megállapította, hogy a krónikus utókezelő és ápolási ágyak mellett a rehabilitációs célú krónikus ágyak egy részén is ápolási célú ellátás folyt. A szociális indíttatású kórházi ellátás jelensége összefüggött azzal is, hogy az ápolás, gondozás az aktív, vagy a krónikus ellátásban társadalombiztosítási jogviszony alapján az ápolási osztályok kivételével térítési díj nélkül is igénybe vehető volt, a felvételre nem kellett hosszú ideig várakozni. A kórházi működés hatékonysága, a gazdaságosság szempontjából kedvező, hogy a vizsgált időszakban az ápolás átlagos időtartama az aktív ellátásban 17,5%-kal, a krónikus ellátásban 9,1%-kal csökkent. Folyamatosan (összesen 7 Forrás: OLEF Finanszírozás és szakmai tartalom szempontjából megkülönböztethető az ápolási, a krónikus utókezelő és a rehabilitációs osztályon folyó ellátás Jelentés a munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről megállapította, hogy a Rehabilitációs Szakmai Kollégium által elfogadhatónak ítélt 2,5% alatti halálozási arányt két év átlagában meghaladta a belgyógyászati rehabilitációnál a budapesti intézetek 12,8%-os, illetve a megyei kórházak 6,3%- os mutatója. 13

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 39,4%-kal) csökkent a normatív ápolási naphoz viszonyított hosszú ápolási napok száma, amely jelzi, hogy a struktúraátalakítást megelőzően is alkalmazkodni kényszerültek a kórházak a nehezebb gazdálkodási körülményekhez. Az ápolás, gondozás valamennyi eleme megtalálható a hazai egészségügyi és szociális szolgáltatások között, de ezek nem képeznek egységes rendszert sem irányítás, sem finanszírozás, sem ellátás tekintetében. A Szoctv. ugyan kinyilvánítja az egyéni szükségletekre alapozott szolgáltatások egymásra épülő rendszerét, azonban az ellátások igénybevétele nem a felmért ápolási-gondozási szükségleteken alapult, az ellátórendszeren belüli átjárhatóság a gyakorlatban nem működött. A szociális intézményekben 15 ezer volt a várakozók száma, a felvettek harmada azonban önellátó, ez utóbbiak bentlakásos intézménybe kerülésének oka részben az alapszolgáltatások hiánya volt. A Szoctv. keretjelleggel határozza meg a helyi önkormányzatok ellátási kötelezettségét a szociális szolgáltatások területén. Az alapszolgáltatások, az átmeneti elhelyezést biztosító intézmények hiánya következtében az egészségügyi ellátórendszert terhelték az egész napos ápolást, gondozást igénylő, de kórházi kezelésre nem szorulók ellátásának gondjai is. Az otthoni ápolásnál hosszabb, orvosi felügyeletet is igénylő, növekvő számú idős beteg korszerű ellátása érdekében a kórházi ápolási osztályok, ápolási otthonok kialakítása szerepelt ugyan a programokban, azonban a megvalósításhoz szükséges források nem álltak rendelkezésre. Az ápolási, gondozási igények kielégítésének kapacitás feltételei javultak, ennek üteme az egészségügyi és a szociális ágazatban, valamint a közötti években eltérő volt. A kapacitásbővülés a kórházak ápolási és krónikus utókezelő osztályain 31%-os, az idősek és pszichiátriai betegek otthonaiban 15,4%-os volt a vizsgált időszakban. Ezen belül, amíg a között az ápolási osztályok összes kórházi ágyból való részesedése csupán 0,6 százalékponttal, addig a finanszírozási évben a kórházi ágystruktúra átalakítása eredményeként az ápolási osztályok átlagos ágyszáma 29,3%-kal, az elbocsátott betegek száma 30,5%-kal emelkedett. A bentlakásos elhelyezés lehetőségében azonban az ország egyes térségei között továbbra is jellemzőek az egyenlőtlenségek. Az egészségügyi, szociális intézményekben folyó költségigényesebb ápolás, gondozás nagyobb arányt képviselt az ellátásokban, mint a települési önkormányzatok által megszervezendő szociális alapszolgáltatások, vagy az E. Alap által finanszírozott házi szakápolás. Az önkormányzatok által fenntartott idősek és pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni férőhelyek a években 2,2%-kal emelkedtek, a évben 0,2%-kal csökkentek, miközben a becsült kielégítetlen elhelyezési igény és a várakozási idő növekedett. Az igények megalapozottabb felmérése és kielégítése érdekében a évtől az időskorúak a bentlakásos intézményi ellátásra akkor jogosultak, ha napi gondozási igényük meghaladja a 4 órát. Az ápolási, gondozási feladatok egy jelentős része az egészségügyi intézmények (elsősorban a fekvőbeteg ellátást nyújtó kórházak) gyógyító tevékenységéhez és az otthoni szakápoláshoz kapcsolódik. A kórházakban a évben átlagosan 9773 ápolási és krónikus utókezelő ágyon 76 ezer esetet, a költségesebb kórházi ellátás kiváltását szolgáló otthoni szakápolás keretében 46 ezer beteget láttak el. A tartós bentlakásos szociális intézményekben az időskorúak és pszichiátriai betegek otthonaiban férőhely állt rendelkezésre. A szociális 14

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK alapszolgáltatásokat ezen belül házi segítségnyújtást igénybe vevők száma országosan a években 7%-kal emelkedett, de növekedtek a bentlakásos intézményi ellátás iránti igények is. A házi segítségnyújtásban 47 ezer, a szociális étkeztetésben 123 ezer fő részesült a évben, amely a 65 éven felüliek másfél milliót meghaladó létszámához viszonyítva alacsony. A évi költségvetés 10 a házi segítségnyújtásban az ellátottak 10 ezer fővel és a napi gondozási idő 20%-kal történő növelésére 5,1 milliárd Ft, a szociális étkeztetést igénybevevők számának 20 ezer fővel történő bővítésére 2,1 milliárd Ft többlettámogatást tartalmaz. A két ágazat kapacitásbefogadási rendszere nem összehangolt, a befogadás elbírálásánál az adatszolgáltatási és elemzési rendszer nem egységes. Az egészségügyi kapacitásigények meghatározásánál a szociális ellátórendszer régiós, térségi szintű jellemzőinek (pl. alapszolgáltatások kiépítettsége és hozzáférhetősége, a kórházkiváltó ellátások) figyelembevétele sem működik. A két ágazatot érintő közös kapacitásszervezés igényét támasztja alá az is, hogy a szociális és egészségügyi intézmények tulajdonosai nagyrészt ugyanazon önkormányzatok, akiknek feladata az ellátások megszervezése. A kapacitásbefogadás rendszerének összehangolásához hiányzik az olyan típusú rendszeres adatgyűjtés, amely az ápolási-gondozási igények komplex felmérését tartalmazza. Az egészségügyi és szociális ellátások összehangolatlan, párhuzamos fejlesztési törekvései változatlanul a fölös kapacitások és hiányok létrejöttének, fennmaradásának a lehetőségét hordozták magukban. A szociális ellátórendszer koordinálatlan fejlesztésének, ezzel az ellátottság területi egyenlőtlenségei további növekedésének, a felülről nyitott normatív állami hozzájárulás előirányzat túllépésének korlátozását szolgálta a nem állami fenntartók kapacitásszabályozásának (ITKR) bevezetése a évtől. Az új bentlakásos intézményi férőhelyek normatíváinak 50%-os csökkentésével megszűnt a szociális szolgáltatásokhoz igényelhető állami hozzájárulás kapacitásnövelésre ösztönző hatása. A működési feltételeket meghatározó jogszabályok vizsgált időszakban történt módosításai nem ösztönözték a két ágazatba tartozó intézmények együttműködését, az azonos tevékenységek minimumfeltételei, a működési engedélyezési eljárás és az ápolási szakfelügyelet egységes rendjének hiánya nem segítette elő az ellátásokban az indokolatlan párhuzamosságok, koordinálatlanság megszüntetését. A szociális intézményekben végzett ápolás a évtől a szükség szerinti ápolásról leszűkült az alapápolásra, miközben az ott élők körében emelkedett a szakápolást igénylő, egészségügyi panaszok miatt ellátásra szorulók aránya, az intézményben gondozottak kórházi ápolásban töltött napjainak száma. A szociális intézmény orvosa hivatott biztosítani az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást. A szociális intézményi orvosi ellátás mint egészségügyi szolgáltatás nem szerepel az 10 A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény. 15

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK egészségügyi szakmai kódjegyzékben, nem kell hozzá az ÁNTSZ által kiadott működési engedély. A szociális otthonokban végzett egészségügyi szolgáltatásokra finanszírozási szerződés nem köthető, a szociális ellátások normatív támogatása és az E. Alapból finanszírozott ápolás, gondozás között semmilyen kapcsolat nincs. Az egészségügyi ellátórendszer strukturális problémáinak, területi egyenetlenségeinek megoldásában az egészségügyi közszolgáltatások biztosításáért felelős szervezetek között nem volt olyan szereplő, amelynek feladata az egészségügyi ellátások térségi tervezése és összehangolása lett volna, hiányoztak az egymáshoz illeszkedő ágazati szakmai programok, fejlesztési stratégiák. Ezen a helyzeten a RET-ek évi megalakulása sem javított, a fenntartók és az ellátások különböző szintjei (pl. az alapellátás és a szakellátás), az egészségügyi és szociális intézmények között nem megfelelő az optimális betegutak kialakítását elősegítő együttműködés. Hiányoztak az együttműködés szervezeti keretei, a kórházak szakmai programjai, fejlesztési elképzelései és a térségi egészségügyi programok közötti kapcsolat esetleges, kidolgozatlan volt. A bentlakásos idősotthonok rekonstrukcióját, átalakítását, a férőhelyfejlesztést segítő címzett támogatásban 13 intézményt fenntartó önkormányzat részesült a években, a fejlesztések eredményeként 730 férőhellyel emelkedett az idősek ellátását biztosító intézmények kapacitása, 6 intézmény esetében a végrehajtott rekonstrukció során a férőhelyek száma nem emelkedett, az elhelyezési körülmények javultak. A bentlakásos szociális intézmények fejlesztését szakmai pályázati források is segítették, az idősek otthonaiban élő demens betegek életkörülményeinek, gondozásának javítását 275,3 millió Ft-tal (128 db pályázat), a pszichiátriai betegek ellátását 240,7 millió Ft-tal (30 db pályázat) támogatta az ágazati minisztérium. A pályázatok monitorozása, a célkitűzések megvalósításának, eredményességének értékelése nem történt meg. A években az ápolás-gondozás fejlesztését az egészségügyi ágazatban is több pályázat segítette, a támogatások felhasználása az érintett intézményekben a szolgáltatások feltételeinek javítását eredményezte. A pályázati célokhoz rendelt források nagyságára előzetes számítások azonban nem készültek, a fejlesztések várható eredményeit, követelményeit nem határozták meg. A betegellátás színvonalának emelése, az ellátás komfortjának fejlesztése céljából a évben kiírt pályázaton 174 intézmény részesült 500 millió Ft támogatásban, amelyek közül december 31-ig 22 megszűnt, illetve összevonásra került más intézménnyel, részükre 86 millió Ft támogatást folyósítottak. Az OEP a évben komplex otthoni és intézeti hospice ellátás fejlesztésére és a évben az otthoni hospice ellátás bővítésére írt ki pályázatot 450 millió Ft összegben. A pályázat célja volt, hogy az intézeti és az otthoni hospice ellátás bővítésével lehetővé váljon a hospice ellátás komplex, integrált rendszerének fejlesztése, az ország minél teljesebb körű lefedettségének biztosítása, az ellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségének javítása. Az intézeti hospice ellátásra 113 ágykapacitás és otthoni hospice ellátásra 28 szolgáltató került befogadásra. A program azonban nem folytatódott, a megyék kétharmadában intézményi hospice ellátás jelenleg sem működik, valamint az idősellátás komplex intézményeinek kialakítására nem születtek eredményes intézkedések. 16

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június JELENTÉS a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről 1286 2012. június Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: V-2012-115/2011-2012. Témaszám: 06 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről 13097 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0009-339/2013.

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről 0311 2003. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről 0448 2004. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról MAGYARORSZÁG Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról 2007. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Makrogazdaság... 6 A makrogazdasági stabilitást támogató

Részletesebben