Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER"

Átírás

1 Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata nevében, Kiss Tibor polgármester, Gyengéné Dr. Lévai Adrienn jegyző, és a Képviselő testület tagjai! Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk október november - december havi munkájáról és a községet érintő fő kérdésekről kívánom a lakosságot tájékoztatni! A képviselőtestület üléseinek napirendi pontjai közül a következőket emelem ki. Tájékoztatót hallgattunk meg a fogorvosi körzet helyzetéről, melynek során Dr. Furcsa Mariann doktornő részletesen beszámolt munkájáról, melyről elismerően szóltunk. Itt szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a doktornő anyai örömök elé néz, s január 1-el az őt helyettesítő fogorvosfogorvosok végzik a betegellátást településünkön. Vadász Ferenc Hivatalvezető Úr tájékoztatta a képviselőtestületet a Járási Hivatal Sárrétudvari kirendeltségének munkájáról, melyet úgy értékeltük, hogy a járási rendszer kialakítása és működése során településünk és a kormányhivatal közötti együttműködés jónak és eredményesnek mondható. Az oktatás állami fenntartásba vétele kapcsán a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi tankerületének tevékenységéről kértünk tájékoztatót. Fontosnak éreztük, hogy önkormányzatunk továbbra is pontos információkkal rendelkezzen a község általános iskolájáról. A tájékoztató és a mindennapi tapasztalatunk alapján megállapíthattuk, hogybiztosítottak az oktatás-nevelés feltételei, iskolánk tanulói szakképzett, jól felkészült pedagógusok felügyelete alatt tanulhatnak, s a szükséges tárgyi eszközök is rendelkezésre állnak. Elfogadásra került Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató. Áttekintettük a bevételek és kiadások alakulását, melyek időarányos

2 teljesítést mutattak. Költségvetésünk egyensúlyának megőrzése érdekében pályáztunk az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. A november 29-i Belügyminiszteri döntés értelmében településünk 28 millió 900 ezer Ft. összegű támogatást kapott. A támogatást a közüzemi szolgáltatásokhoz és élelmiszerbeszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekre és a feladatfinanszírozás rendszerében az óvodai, közművelődési, településüzemeltetési és iskolafenntartási feladataink hiányzó forrásaira használhatunk fel. Az önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati felhívására és az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Ennek keretén belül 40 felsőoktatásban tanuló diákot támogatunk havi 2000 Ft.-al, illetve két diák középiskola tanulmányait segítjük. A képviselőtestület további támogatásokról döntött, melyek december hónapban jutnak el az érintettekhez. Ennek megfelelően2000 Ft./fő egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesítjük a 60 év feletti lakosokat, valamint a gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermekek kaphatnak támogatást. A bölcsődés és óvodás gyermekek 2000 Ft./fő, míg az általános és középiskolás tanulók 4000 Ft. /fő összegben. A település fejlesztési feladataink tekintetében folytattuk a pályázataink előkészítését és magvalósítását. A belterületi csapadékvíz elvezető árkok korszerűsítése pályázatunk kivitelezése az érintett szakaszokonszeptember végén megkezdődött. Már a munkálatok elkezdése előtt több lakossági egyeztetést tartottunk, melyet a munkavégzés során folyamatosan fenntartottunk. Természetes, hogy egy ilyen nagy beruházás feltételezi a lakosokkal történő folyamatos konzultációt, hiszen nagyon sok ingatlan előtt történt jelentős földmunka és bejáró átépítés. Köszönöm a lakosság együttműködését és a türelmét! A Magyar Közút Zrt.fenntartásában lévőútjaink melletti munkavégzést december elején be kell fejeznünk, azok márciustól indulhatnak újra. Az önkormányzati utak melletti munkát az időjárási körülményektől függően tovább végezhetik a kivitelezőink. A Támogatási Szerződés értelmében a kivitelezéssel augusztus 31-ig kell végeznünk. December-január hónapokban e mellett elvégezzük a jelentősebb befogadó csatornák kotrását és tisztítását is, annak érdekében, hogy a településen összegyűlt csapadékvíz akadálytalanul lefolyhasson. A Sárrétudvari és térsége ivóvízminőség-javító beruházás projektünk tekintetében is előreléptünk október 14-én lezártuk a tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére megindított közbeszerzési eljárást. A közbeszerzésre egy érvényes ajánlat érkezett, melyet a Társulási Tanács a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánított. Így került nyertesnek nyilvánítva a Sárrétudvari 2013 konzorcium, amely a hajdúszoboszlói Aqua-Generál Kft. és a nagykanizsai Hidrofilt Kft. együttműködését jelenti a projekt megvalósításában november 14-én aláírásra került a kivitelezői szerződés. Ez év decemberében már megindulnak a felújítások és technikai korszerűsítések a vízmű telepünkön. Mint ismeretes a projekt során olyan vízkezelési technológia kerül megvalósításra és telepítésre, amely garantálja a szolgáltatott ivóvíz határértéknek megfelelő paramétereit, illetve azt, hogy a kezelt víz az elosztó hálózatban is képes legyen megtartani minőségét. E mellett 2014 tavaszán hálózati rekonstrukciók kerülnek elvégzésre a Kölcsey utca Kossuth út és Zrínyi utca közötti területein. Kicserélésre kerül a vízhálózat a vízműtelep és az érintett ingatlanok vízóraaknája között márciusában kezdődnek a vízmű telepünkön olyan technológiai munkavégzések, amelyek együtt járhatnak bizonyos nyomásingadozással és átmeneti vízhiánnyal. Ezekről a munkálatokról, azok időpontjáról és az ivóvízellátásban bekövetkező kellemetlenségekről időben tájékoztatjuk a lakosságot. A szennyvízelvezetés pályázatunk kezelése során a szükséges előkészítések tovább folytak. December hónap során lezárásra kerül a mérnöki feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás, és megjelenik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívás. A beruházás munkálatait a jövő év tavaszán meg kell indítanunk.

3 A szeméttelepünk rekultivációja is befejeződött november 7-én megtörtént a műszaki átadás. A rekultiváció során átrostálásra került az évek óta felhalmozott szemét, amely a megfelelő záró réteg rendszerrel (pld: geotextillia), 30 cm-es humuszos termőréteggel és vegetációs füvesítéssel lefedésre került. Jelenleg teljesen rendezett a terület, s nyomatékosan felhívom minden lakostárs figyelmét, hogy oda már SZEMETET KISZÁLLÍTANI SZIGORÚAN TILOS! A Művelődési Ház felújítása októberben megkezdődött. Kicseréltük a nyílászárókat, megtörtént az épület szigetelése, s a belső munkák során a burkolat cseréje zajlik. Az átadást tavasszal tervezzük. Jelen tájékoztatóban szólni kívánok a START közmunkaprogramról is, ami 2011 óta jelentős szeletét képezi önkormányzati munkánknak.a 2013-as évi közmunkaprogramról beszámolót hallgatott meg a képviselőtestület. A beszámoló anyagából idézek néhány gondolatot és tényt. Jelenleg 61 fő dolgozik a Mezőgazdasági Start Munkaprogramban 14,29 ha szántóföldön és 7498 m2 belterületen Az idei évben sikerült vásárolni többek között egy új szippantó kocsit, üzemanyag tároló tartályt, kettő nagyobb teljesítményű szivattyút. November hónap során egy másik, fűthető fóliasátrat tudunk felépíteni A megtermelt konyhakerti növényeket átadtuk a bölcsőde és az iskola konyhájának..az értékesítés mellett folyamatos a tartósítási munkák elvégzése.. A Segítő Kezek SZSZK és Gyermekjóléti Szolgálat 4-es számú Idősek Klubjában 10 fő dolgozik..segítik a házi gondozónők munkáját és a házi segítségnyújtás szakmai tevékenységén túlmutató feladatokat látnak el 41 fő gondozott esetében.. A belvízelvezetés program keretében 15 főt foglalkoztat az önkormányzat. A felhasználható pályázati összegből a szokásos eszközökön kívül még vásároltunk műanyag áteresz csöveket, sódert és cementet. A munka a vízelvezető rendszer karbantartását érinti. A közúthálózat javítása programban 19 fő foglalkoztatása zajlik. Ez a program bizonyos szinten a belvizes programmal összhangban zajlik.. Két bio-és megújuló energiafelhasználás nevű program zajlik a településen. Az egyik a még tavalyi évben a Művelődési Házban felszerelt biomassza kazánhoz tartozik A másik ilyen típusú program még tavaly decemberben indult, a Kossuth utcai óvodát érinti. Az épület egyik alsó helyiségében lett kialakítva egy kazán helyiség, továbbá különálló épületként egy tüzelőanyag tároló. Az új kazán az óvoda jelenlegi fűtési rendszerére csatlakozik rá. Ezáltal csökkenthető a gázfogyasztás Az itt jellemzett programokon kívül csatlakoztunk a Téli Közmunka programhoz is. Ez a program két hónapi munkát és négy hónapos képzést jelent. 25 fő decembertől márciusig alapkompetencia képzésen, míg 20 fő ugyanebben az időben kerti munkás képzésen vesz részt. Önkormányzatunk a ismét beadta pályázatát a szociális tűzifa támogatásra. Belügyminiszteri támogatással és önkormányzati önerővel a tavalyi évhez hasonlóan kb. 170 m3 tűzifát tudunk kiosztani az arra rászorult lakosoknak. Rendeletünk értelmében 0,5-1 m3 mennyiségű fát tudunk biztosítani ingatlanonként, a településen állandó lakhelyen bejelentett lakosoknak. Az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a Ft-ot, egyedülálló személy esetében pedig a Ft-ot. További feltételként csak annak a családnak adható támogatás, ahol a lakás fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítják. Az önkormányzatunktól ellátást kapó azon lakosok esetében, ahol az eddigi jövedelemigazolások alapján látható a támogatásra való jogosultság, személyre szóló értesítést küldtünk ki. A többi lakostársunkat plakát formájában értesítettük a lehetőségről. A támogatási kérelmeket december 20-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A szociális tűzifa kiosztásának várható ideje január.

4 Tisztelt lakostársak! Tájékozató végén engedjék meg, hogy a közelgő év vége és az előttünk álló ünnepekre tekintettel, megköszönjem mindazok munkáját, akik a 2013-as évben szerepet vállaltak településünk fejlődéséért, közösségi rendezvényeink sikereiért. Kiss Tibor polgármester UTÓIRAT- melynek közzétételén sokat gondolkodtam, de mégis meg kell tennem! Többszöri méltatlan rágalmazásra kell ugyanis felelnem- bízva abban, hogy terjesztését már végre abbahagyja valaki, vagy abbahagyják valakik! 18 éves korom óta becsületesen dolgozom a településen, így polgármesteri feladataimat is így látom el. Nem sikkasztottam (hogy is tehettem volna??), a rendőrség sem vitt el bilincsben. (hogy is lehet ilyet terjeszteni, vagy akár elhinni??) Tisztelettel: Kiss Tibor-polgármester HAJDÚ-BIHAR MEGYE FEJLESZTÉSE ( ) A megyei önkormányzatok feladata jelentősen átalakult az elmúlt időszakban. A korábbi, zömében intézményfenntartó szerep megszűnt. Az egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális intézmények egy része az államhoz, egy másik része pedig a települési önkormányzatokhoz került. A megyei önkormányzat hivatali struktúrája megváltozott. Fő feladat a megyei fejlesztési ügyek lebonyolítása, amelynek része az előző időszak nyertes pályázatainak nyomon követése, ellenőrzési folyamatok elvégzése, illetve a as tervezési időszak előkészítése, későbbi megvalósítása. A feladat nem egyszerű. A tervezés időszakában át kell gondolni, hogy a megye gazdasági szereplői, önkormányzatai, közösségei milyen fejlesztési elképzelésekkel bírnak. Ezeket a terveket be kell illeszteni egy összetett megyei fejlesztési rendbe, olyanba, amit a magyar kormány és az Európai Unió is támogat közötti időszakban mintegy milliárd forint Európai Uniós fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra. A legtöbb forrás, várhatóan mintegy milliárd forint a foglalkoztatás ösztönzésére jut. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítására több mint milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány 708 milliárd forintot szán innovációra, 870 milliárd forintot a közlekedés fejlesztésére, 830 milliárd forintot az alacsony szén-dioxid-kibocsátás megvalósítására, és mintegy 500 milliárd forintot az energia-felhasználás hatékonyságának javítására. A nagyobb horderejű fejlesztések ágazati forrásból valósulhatnak meg, amely a szakminisztériumok aktív közreműködésével történik, de ezek is része kell, hogy legyenek a megyei fejlesztési dokumentációnak. A területi programok a megye közvetlen fejlődését szolgálják között külön forrás áll rendelkezésre megyei szinten (33 milliárd forint). A városok és térségeik külön alfejezetből is pályázhatnak fejlesztési forrásra (22 milliárd forint). A megyei jogú város területi fejlesztési kerete 10 milliárd forint. Ezen konkrét összegek mellett, a még országosan nem felosztott CLLD kategória is rendelkezésre áll, amely a korábbi LEADER néven futó támogatási lehetőségeket tartalmazza.

5 A láthatóan jelentős források minél hatékonyabb felhasználása teljes körű együttműködést kíván a megye lakóitól. Új szabályokat kell megtanulnunk a következő Európai Uniós pénzügyi ciklus világáról. A támogatásokat komplex pályázatok formájában lesz lehetőség a leghatékonyabban lehívni. Mit is jelenthet ez? Egy sarkított példával szeretném a komplexitást bemutatni. A pályázó önkormányzat, amennyiben összegyűjti a területen keletkező mezőgazdasági hulladékot - megfelelő technológiával energia-előállításra fordítja - az energiát az általa fenntartott intézményekben felhasználja - a költségvetésében megtakarítást ér el - a megspórolt összegből a település lakói számára különböző képesítések (szakmai, nyelvi, számítástechnikai stb.) megszerzését biztosíthatja. Ez egy komplex pályázati csomag, amire forrást lehet igénybe venni. Fontos információ, hogy a rendelkezésre álló források 60%-a gazdaságélénkítésre, a gazdaság fejlesztésére lesz felhasználva. A korábbi időszakban a források felhasználásának aránya 80-20% volt a nem gazdasági szféra javára. Így aztán az elnyert összegekből megszépültek a települések, megújultak az intézmények, csodálatos településközpontok jöttek létre, de viszonylag kevés munkahely keletkezett, hiszen ez az ágazat kevesebb forrást kapott. Tény, hogy az önkormányzati világ kiéhezett volt a fejlesztésekre, hiszen hosszú időn át alig volt lehetőség, illetve a saját forrás is korlátozottan állt rendelkezésre. Lényeges feladat a vállalkozók olyan tevékenységének a segítése, amelyből munkahely keletkezik, ami így közvetetten szintén segítség a településeknek. Nagyobb támogatási arányú programok megjelenése is várható, de megjelennek a visszatérítendő támogatások körébe sorolható kiírások is. Érthető, ha van olyan élethelyzet, ahol az önrész megteremtése is gondot okoz, de arra is van gyakorlati példa, hogy kamatmentes támogatás is óriási segítség lehet. A megyei önkormányzat munkatársai felkeresik a települési önkormányzatokat, majd a településeken tevékenykedő vállalkozásokat is. A kapcsolattartás módja a későbbiek során kerül végleges kimunkálásra. Minden településre el kell jutnia minden lényeges információnak, hiszen egész Hajdú-Bihar megye fejlesztése fontos. A tisztességes együttműködés alapja lehet annak, hogy januárjától egy megújult, a teljes lakóközösség fejlődését szolgáló fejlesztési időszak kezdődjön Hajdú-Bihar megyében. Ebben a munkában Hajdú-Bihar megye minden lakójának együttműködésére számítunk! Bodó Sándor a megyei önkormányzat elnöke

6 SZÜLŐK BÁLJA JÓTÉKONYSÁGI EST A JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN november 23-án a Sárrétudvari Iskolás Gyermekekért Alapítvány és a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola megrendezte jótékonysági bálját. Az iskolánkba járó 320 tanuló ez évben is számos olyan családot, vállalkozót, támogatót mozgósított, akik bizonyították segítőkészségüket. Köszönjük azoknak a támogatását is, akiknek nincs általános iskolába járó gyermeke, mégis érezték a támogatás erkölcsi és anyagi fontosságát, jelentőségét. 15. alkalommal rendeztük meg a Szülők bálját. A rendezvényre 203-an vásároltak jegyet, ebből 201 fő tisztelt meg bennünket jelenlétével. 41 fő élt a támogatójegy megvásárlásának lehetőségével. A sikeres hangulatról versmondók, mesemondók, néptáncegyüttesek, a zenei tagozat növendékei, valamint a szülők és az iskola dolgozói gondoskodtak. A szülők fergeteges tánccal, az iskola dolgozói a Lúdas Matyi című komédiával mutatkoztak be. A műsor után feltálalt vacsora, a támogatóknak köszönhetően, igen gazdag volt. A tálalásra került húsleves, töltött káposzta, birkapörkölt elfogyasztása után következett az önfeledt szórakozás. A szülők által tett Ft-os felajánlásoknak, valamint a támogatói tomboláknak köszönhetően közel egy órán át tartott a nyertesek sorsolása. Voltak, akik pénzbeni felajánlással, voltak, akik jegyvásárlással és közel százan tombola felajánlással segítették a rendezvény sikerét. A segítő szándék (jegyvásárlás, tombolafelajánlás, büfé, természetbeni és pénzbeni támogatások) elérte célját: a rendezvény bevétele Ft lett, mely összeget a tanulók érdekeit szolgáló iskolai felszerelés javítására kívánjuk fordítani. Támogatóink: Bagdi Katalin, Báthori Kick & Thai Boksz Gym. Egyesület Sárrétudvari Szakosztálya, Bodó Sándor és családja, Dan Béla és felesége, Dan Lajos és családja, Dan Tamás, Dr. Grigerné Dr. Furcsa Mariann és férje, Dr. Lendvai Csaba és felesége, Dr. Szabó Sándor és felesége, Gali Istvánné, Guba Péter és felesége, Gubáné Zagyva Henrietta és családja, Gyengéné Dr. Lévai Adrienn és családja, Hangás-Rét Kft., Hegedűs Zoltán és családja Erzsébet u., Hegedűs Zoltánné Béke u., ifj. Sólyom Péter és családja, Kiss László és felesége Zrínyi u., Kiss Tibor és családja Kossuth u. 89., Kiss Tibor Püspökladány, Kun Tibor és családja, Lévai György és felesége, Madar János és felesége, Madarné Szabó Gizella, Makainé Madar Edit és családja, Márkus József és felesége, Nagy Gyula és felesége, Nagy László és felesége, Németh Lajos és felesége, Orbán Lajosné, Sárrétudvari Birkózó SE., Szabó Lajos és felesége, Szabó Márton és felesége, Szekrényesi Imre és felesége, Szekrényesi Sándor, Tóth Tamás és felesége, Tóth Jenőné, Zics Tamás és felesége. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóknak, az adományozóknak, a tombola felajánlóknak, az alapítványnak, a szülői munkaközösségnek, iskolánk dolgozóinak és tanulóinak segítségét, munkáját. Külön megköszönjük iskolánk volt tanulójának, Dan Tamásnak adományát, aki iskolánkat 500 ezer forinttal és a művészeti tagozatot egy modern szintetizátorral támogatta. A közelgő ünnepekre való tekintettel kívánunk mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új esztendőt! Mile Gézáné művészeti igazgatóhelyettes

7 Sikerekben gazdag tanévkezdés A korábbi évekhez hasonlóan az idei tanév is bővelkedik tantárgyi versenyekben. Bár még versenynaptárunk kezdetén járunk, azonban tanítványaink e néhány hónap alatt is számos sikert tudhatnak magukénak. Bodó Anna 5. b osztályos tanuló a püspökladányi Tündérkönyvtár olvasópályázatán, az 5-7. osztályosok kategóriájában, - 67 induló közül -, III. díjat nyert, melyet napjaink sikerkönyv írójától, Bosnyák Viktóriától vehetett át. A november 16-án, Püspökladányban megrendezett Olvasom, értem megyei szövegértési versenyen is dicséretesen szerepeltek tanítványaink. Gál Soma a XI., Madar Ákos a XII., míg Jenei Bence a XIII. helyen végzett. Könyvjutalomban részesült Bodó Anna, aki az V. helyezést érte el. Kiemelkedően szerepelt Balogh Márió 5. b osztályos diákunk is, akinek teljesítményét a Roma mesemondó verseny területi döntőjében különdíjjal és értékes könyvjutalommal hálálta meg a zsűri. Ezek a sikerek is híven tükrözik azt a kitartó és odaadó munkát, amit a gyerekekkel közösen, nap mint nap végzünk. Bízunk a további sikeres folytatásban. Bodóné Kiss Annamária felkészítő tanár Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek hogy emberek lehessetek! (Wass Albert) Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. (Jelenések könyve 3rész 20. verse) Kedves Sárrétudvari Testvéreim! Karácsony készül emberek, ezt nem lehet nem észrevenni, hisz hetek óta itt is ott is erre figyelmeztetnek és emlékeztetnek az üzletek kirakatai, a reklámok, s az ünnephez kapcsolódó külsőségek. Karácsony készül, s olyan jó lenne, ha nem ragadna el bennünket a vásárlási láz, a megfelelési kényszer, a sok felesleges ünnepi giccs, hanem csöndben, lélekben készülnénk a karácsonyestre. Hisz valljuk be, lélekben ma is azokra a régi szép karácsonyesti hangulatok meghitt pillanataira vágyunk, melyeket gyermekként megéltünk. Azokra a pillanatokra, melyeket a mai világunk minden felesleges, ünnepre aggató cicomájától mentesen a legnagyobb szeretetben éltünk meg. Azokra melyekben lehet, hogy csak egy jelképes fenyőág, s néhány alma és dió jelezte az ünnepi külsőségeket, de mégis sokkal többet adtak szeretetteli élményeket. A család összegyűlt, a kis szoba-konyhát betöltötte a frissen sült kalács illata, s a

8 család apraja nagyja együtt énekelték a Krisztus születését hirdető énekeket. Nem voltak nagy és értékes ajándékok a fa vagy a fenyőág tövében, de mégis minden megvolt, mert az ünnep lényegét Krisztus Urunk születését ünnepelték az emberek. Ez a mennyei öröm vonzotta a családokat karácsonykor a templomba, hol évről évre nagy örömet hirdetett szívükben a karácsonyi angyal. S az ember valóban rácsodálkozott lélekben Isten végtelen szeretetére, mely megjelent minden embernek. Ez volt karácsony lényege, mondanivalója, ajándéka. Ez állt a régi karácsonyaink középpontjában. S ma áhítatos lélekkel gondolunk vissza a régi szép napokra, s tán titkon arra vágyunk, bárcsak ma is így volna. Karácsonyunk nagyon megváltozott, s sokkal több időt, pénzt, energiát őröl fel életünkből az ünnep, mint régen. Sokkal nagyobb gondot fordítunk a külsőségekre. Szeretnénk, ha minden tökéletes lenne. De az ünnep soha nem az emberi akaratból igazán ünnep. S ma sem mi tehetjük ünneppé a karácsonyestet, hanem az ünnepelt! aki most is meg akar születni, aki most is meg akar önmagával ajándékozni. Íme az ajtónk előtt áll és zörget! Jön, közeledik, az ünnepi előkészületekben. Adventi utunkon mellénk szegődik és várja, hogy észrevegyük, hogy meghalljuk, hogy rá is figyeljünk, az ünnepeltre. Nem tolakodik, nem erőszakoskodik úgy, mint oly sok minden más az életünkben, hanem csendben vár ránk. Karácsony készül emberek!!!mely az jelenti, hogy Isten egy új esélyt ad arra, hogy az ünnep valóban azt adja, ami igazán megajándékozottá tehet minden embert. Az ajándék maga az Isten szeretete, mely megjelent a betlehemi bölcsőben, mely megváltott a nagypénteki kereszten, hogy ÉLETünk legyen, hogy HITünk legyen, hogy ERŐnk legyen, hogy REMÉNYségünk legyen és hogy mindezek mellett a szívünkben igazi, önzetlen SZERETET legyen. Jézus kopog, keres ma is az ünnepi előkészületekben és várja, hogy a 21.századi emberi szívek, otthonok megnyíljanak előtte, mert csak Vele lehet igazán ünnep az ünnep. Nem tudom, hogy ki mire vágyik, mire óhajtozik így karácsony táján, de azt hiszem, hogy karácsonykor mindannyian egyek vagyunk abban, hogy igazából a SZERETETre vágyunk. Arra, amit nem lehet, s talán nem is kell kifejezni ajándékokban, hanem átadni kell egy mosolyban, egy ölelésben, egy kézfogásban, az egymásra való odafigyelésben, melyek ajándékok nélkül is ajándékká tehetik az életet, úgy mint gyermekkorunk meghitt karácsonyestjeiben. Karácsonykor Isten egy gyermek képében jött el, minden gyermekéhez, csecsemőtől az aggastyánig. Ezzel a gyermekkel, a Jézus Krisztus Krisztusban megjelent isteni szeretettel legyen teljes az ünnep és akkor minden más külsőség is valódi örömet nyújt az ünnepben. Jézus Krisztus ma is jön, zörget a szívünk ajtaján, keres a karácsonyi előkészületekben és várja, hogy szívünket, életünket megnyitva előtte, megáldja ünnepünket. Áldott adventi várakozást és békés, boldog karácsonyi ünnepet kívánok minden embernek! A Sárrétudvari Református Egyházközség nevében: Hézser Tímea lelkipásztor

9 Kedves Testvérek! Ebben az esztendőben is útnak indítottuk karácsonyi jókívánságokat tartalmazó levelünket, melyben egy régi hagyományt tovább ápolva meghirdettük a karácsonyi borítékos adakozás lehetőségét. Évről évre egyre többen fejezik ki hálájukat Isten iránt a borítékban elhelyezett önkéntes adományaikkal, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk meg minden adakozó testvérünknek. Ebben az évben is szeretettel várjuk, hogy ki-ki anyagi lehetőségei szerint, a maga módján segítse azt a szolgálatot, melyet Isten nevében végzünk a gyülekezetben. Isten dicsőségére szánt karácsonyi adományaikat szeretettel várjuk a Lelkészi Hivatalban illetve a templomban elhelyezett adománygyűjtőkbe ünnepi alkalmainkon, melyeket a következő rendben tartunk: December 24-én, kedd, Szenteste du. 5 óra:szentesti istentisztelet Gyermekek szolgálatával Dec. 25-én Kar.1 napján szerdán, de. 9 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással Dec.26-án Kar.2 napján, csütörtök, de. 9 óra Ünnepi istentisztelet kereszteléssel Dec. 29-én vasárnap, de. 9 óra:istentisztelet kereszteléssel Dec. 31-én, kedden du. 5 óra Óévi hálaadó istentisztelet jan.1, szerdán de. 9 óra Újévi könyörgés Szeretettel hívjuk és várjuk kedves szeretteivel együtt ünnepi alkalmainkra! Hálás szívvel köszönünk meg minden gyülekezetünknek nyújtott támogatást és ezúton is köszöntünk minden adakozót az ige szavaival: A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére (1.Thesszalonikai levél 5. rész 23 verse) A település minden lakosának Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! Sárrétudvari Református Egyházközség

10 400 éves jubileumot ünnepeltünk a sárrétudvari református gyülekezetben A sárrétudvari református templomot az első írásos feljegyzés 1613-ban említi. A templom 400 éves fennállását rendezvénysorozattal ünnepelte gyülekezetünk szeptember 28-án délelőtt versmondó verseny került megrendezésre, délután jótékonysági hangversenynek adott helyet a templom, ahol a református ifjúsági énekkarunk, a Debreceni Református Kollégium Kántusa, a Zagyva László Vegyes Kar, és Mészáros János Elek, Simándy díjas énekművész lépett fel október 5-én Egyházmegyei Énekkari Találkozó volt, ahol 5 énekkar szolgált október 13-án délután hálaadó istentiszteletet tartottunk, igét hirdetett NT Szabadi Árpád esperes. Az istentiszteleten NT Hézser Tímea lelkipásztor, majd Kiss Tibor polgármester, a gyülekezet gondnoka köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket. Köszöntőjében röviden ismertette a templom történetét. A visszaemlékezést ajándékozás követte. Kiss Tibor gondnok és családja keresztelőkészletet, a presbitérium egy kelyhet és egy úrasztalai terítőt adományozott. Köszöntőt mondott Bodó Sándor országgyűlési képviselő, a megyei önkormányzat elnöke, és Eszenyi Balázs, az egyházmegye főgondnoka, a megjelent lelkészek pedig igével köszöntötték a gyülekezetet. Elhangzottak a szavalóverseny különdíjas versei, valamint a presbitérium által nyáron meghirdetett rajzverseny eredménye is ismertetésre került. Az istentisztelet után mindenki láthatta a templomban kiállított több száz éves bibliákat, csatos imakönyveket, énekeskönyveket, keresztelő és konfirmációs emléklapokat, egyházi iratokat, melyeket a gyülekezet tagjai bocsátottak rendelkezésre, a kiállítás idejére. A kiállításon megtekinthetők voltak az úrasztalai edények, a legkülönlegesebb 1677-ből való aranyozott ezüstkehely, amely a Debreceni Református Kollégium Múzeumában van kiállítva. Az istentiszteleten résztvevőket a presbitérium kerámia plakettel, és a templom történetét magába foglaló kiadvánnyal ajándékozta meg. A 400 éves falak közötti ünnepségsorozat jelképezi egyházközségünk hitmegtartó, közösségformáló erejét. Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki jelenlétével rendezvényeinket megtisztelte, anyagi vagy természetbeni felajánlásával segítette méltó megünneplését a jeles évfordulónak. Kissné dr. Hegedűs Gabriella az egyházközség jegyzője

11 Idősek napi megemlékezés Október hónapban az Idősek Világnapját ünnepeljük. Az Idősek Nemzetközi Napját 1991-ben vezették be. Ez az ünnep az szép korúakért van, róluk szól s tisztelnünk kell őket. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük őket. Igyekszünk odafigyelni idős társainkra, törekszünk egymás mélyebb megértésére, jobb megismerésére, hogy lássuk meg és keressük egymásban az értékeset, az elsajátításra, a követésre méltót. A fiatal nemzedék az elődök által megalkotott világba születik bele. Életünk akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előrehaladtával saját utódainknak értékesebb világot, példát tudunk átadni. Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. Sokat segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük megosztásával. Községünkben október 16-án került megrendezésre Idősek napi megemlékezésünk. Műsorunk kezdéseként Kiss Tibor polgármester úr köszöntötte a kedves vendégeket. Településünk gyermekei és a Sárrétudvari Nótakör Egyesület tagjai rövid műsorukkal varázsoltak vidám hangulatot a megjelentek arcára. A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata két meghívott vendéggel kedveskedett az idősek számára. A további jó hangulatról több mint másfél órán keresztül Szeredi Krisztina és Benkóczy Zoltán előadó művészek gondoskodtak, akik műsorukkal fokozták jókedvet és táncba hívták a jelenlévő vendégeket. EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG LAKOSSÁGA SZÁMÁRA A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága önkormányzatunk 2012-ben benyújtott Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok lebonyolítása Sárrétudvari Nagyközség lakossága számára című pályázatát az elbírálás után támogatásra alkalmasnak minősítette. A támogató a pályázatban meghatározott projekt megvalósítására Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Európai Szociális Alapból és a hazai költségvetési előirányzatból. Önkormányzatunk számára kiemelten fontos a programsorozat hatékony lebonyolítása, mely lehetővé teszi a település lakosai számára az egészséges életmód elemeinek megismerését és elsajátítását, ennek

12 érdekében pénzügyi vezetői szolgáltatást vett igénybe a Goodwill Consulting Kft-vel megkötött szerződés keretében. Az egészségtervben leírtaknak megfelelően szeretnénk beiktatni az önkormányzat települési programjaiba a mozgás lehetőségét, mely szemléletváltozást hozhat a lakosok életébe. Hangsúlyozni szeretnénk az egészséges életmód fontosságát, az előadásoknak és a közös sok esetben csapatépítő sporttevékenységeknek köszönhetően megismerhetjük az egészséges, tudatos táplálkozás szempontjait, a stressz, a dohányzás és egyéb tényezők káros hatásait. A megvalósítási időszak kezdő időpontja: szeptember 1, a 12 témából és körülbelül 40 alkalomból és foglalkozásból álló programsorozat tehát már elkezdődött, jelenleg is tart és szervezése folyamatban van. A szakmai lebonyolításában a Net Humán Alapítvány nyújt számunkra segítséget, mely vállalta, hogy a programok megvalósítását augusztus 29-ig elvégzi. Szeptemberben 1 alkalommal stresszkezelő előadáson vehettek részt az érdeklődők, a lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztés témakörben, melyet követ 5 alkalomnak megfelelő csoportfoglalkozás stresszkezelő gyakorlatokkal. Októberben a program keretében biciklitúrát szerveztünk az általános iskolai tanulók számára, ezt követően sportbajnokság, azaz 4 fordulós nagypályás focibajnokság zajlott az ifjúság részvételével, népszerűsítve ez által a testmozgást elősegítő szabadidős tevékenységeket. Novemberben drog-, és alkoholellenes interaktív kiállítás volt látható a Sárrétudvari Református Egyházközség imatermében, melyen közel 250 látogató vett részt. A kiállítás nagyon hatásos eszközökkel, riasztó fotósorozattal és megrendítő, lelkileg felkavaró videofilmek, illetve feszültségoldó bibliai idézetek felhasználásával szembesítette az érdeklődőket a valóságosan létező problémákkal. Egészségnap keretében, a dohányzás megelőzése és dohányzásról való leszoktatást támogató programok megvalósítása témakörben az előadáson és csoportfoglalkozáson kívül megismerkedhettünk a tibeti hangtálas kezelési módszer titkaival, grafológiai elemzésen vettünk részt, gyógyhatású alapanyagból készült gyümölcsturmixokat kóstolhattunk. A pályázat keretében jelentős eszközbeszerzésre is sor került, a családsegítő szolgálat épületében levő hiányos bútorzatú helyiségeket maradéktalanul bebútoroztuk, egy hangulatos klubszobát alakítottunk ki, melyben a hétvégén hazalátogató középiskolások első összejövetele már meg is történt. A családi életre való felkészülést támogató programok témakörben még legalább 4 alkalommal szeretnénk hasonló klubfoglalkozást tartani, várhatóan februárban, egy pénteki napon lesz a következő, melyre szeretettel várunk minden középiskolás diákot. (A konkrét időpont hamarosan meghirdetésre kerül.) A foglalkozás szakértő vezetésével történik, a jó hangulatú beszélgetések témája a születéstől az iskolás korig felmerülő problémák megoldása, mindezt érdekes szituációs játékokkal szemléltetve. November végén nagy érdeklődést váltott ki településünk lakói körében a Sárrétudvariból elszármazott Dr. Németh Attila proktológus Proktológia egyszerűen és világosan című előadása, melyen a főorvos úr a szakterületéhez tartozó betegségek kialakulásáról és kezeléséről adott részletes felvilágosítást a jelenlévőknek. December elején megtörtént egy egészségügyi állapotfelmérés településünk 150 lakójára vonatkozóan, a táplálkozás és energiaegyensúly megtartása, a túlzott só és energia bevitellel kapcsolatosan, a következő hasonló felmérés jövő év augusztusában várható. Következő év januárjában sportfoglalkozás keretében előreláthatólag 10 fitness program megvalósítását tervezzük, heti két alkalomma, 1 óra időtartamú, könnyen elsajátítható latin ritmusokra épülő zumba foglalkozás gondoskodik energiaegyensúlyunk megőrzéséről. Az érdeklődők megjelenésére feltétlenül számítunk! Ezt követően életmódtábor témakörben - településünk asszonyainak részvételére számítva - főzőtanfolyam indul, ahol egy könnyed, kellemes időtöltés során az egészséges alapanyagokat és főzési technikákat ismerhetjük meg.

13 A következő nagy jelentőséggel bíró programunk június hónapban, a Falunapi rendezvényünk keretében valósul majd meg, 3 napon keresztül közel 15 sport jellegű program lebonyolítását tervezzük, hangsúlyt fektetve többek között a néptánc, mint testmozgást elősegítő szabadidős tevékenység lehetőségére. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata fontos feladatának tekinti a település egészséges életfeltételeinek biztosítását és az egészséget befolyásoló tényezők kedvező alakítását. Az életmegőrző programokat magába foglaló egészségterv, más megközelítésben, új közösségi problémakezelési módszernek minősül, amely az érintettek, azaz a lakosság, a civil szervezetek, a helyi önkormányzat, az oktatási intézmények, nem utolsó sorban az egészségügyi dolgozók aktív részvételére épít. Reményeink szerint eléri célját, az egészségkárosító magatartások elleni törekvés és egészséges életmód kialakítása iránti igény megfogalmazódását Sárrétudvari lakossága körében. Sárrétudvari, december 5. Nádházi Krisztina pályázati ügyintéző VII. Kívánságok Kosara 2013 nov. 09-én egy fergeteges, előadásnak lehettek részesei Sárrétudvariban azok, akik eljöttek megnézni a VII. alkalommal megrendezésre kerülő Kívánságok Kosara című kívánságműsort. A helyi Művelődési Központban került megrendezésre a kívánságműsor. Először a Sárrétudvari Nótakör Egyesület elnöke köszöntötte a művészeti csoportok vezetőit és tagjait, valamint az érdeklődőket. Bodó Sándor a Hajdú Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke, országgyűlési képviselő, egyben a kívánságműsor fővédnöke köszöntötte a jelenlevőket, és a rendezvényt megnyitotta. A kívánságműsor kezdetén először a Nótakör Egyesület csoportja lépett színpadra. Előadásukban friss csárdásokat hallhattak. Kiss Tibor Sárrétudvari polgármesterének köszöntője után a két konferanszié Kovácsné Baranyai Katalin és Eszenyi Imréné a színpadon ülve már rutinosan, hozzáértően olvasták fel a kívánságokat és konferálták be a műsorszámokat. Az amatőr énekeseket és a meghívott csoportokat Tordai Zoltán és cigányzenekara kísérte. Vendégszerepelt körünkben a helyi egyesület 13 tagja mellett a Kossuth Olvasókör Népdalköre Püspökladányból Műsorunkban közreműködtek: Bodó Imréné, Bokor Gábor, Eszenyi Imre, Horváth Ferencné, Iványi Józsefné, Nagy Gyuláné, Nyíri Erzsébet, Rácz Dóra, Tóth Zoltán, Tóthné Szabó Mária, Török Imréné, Szabó Márton, Zagyva Lászlóné.

14 Az előadók egy-egy műsorszám erejéig léptek fel a színpadra. Változatos műsorszámok követték egymást. Ki-ki kedvére válogathatott a szebbnél-szebb nóták, népdalok, slágerek, táncdalok és versek kosarából Műsorunkban 12 előadó mutatkozott be a lelkes közönségnek. 9 énekes és 4 versmondó tette emlékezetessé a délutánt. A 4 és fél órás kívánságműsor szenzációsan nagy élményt nyújtott és jó hangulatot teremtett. Többen elérzékenyültek egy-egy vers vagy szomorú nóta hallgatása közben, és voltak, akik együtt énekeltek az énekessel. Műsorunkban zömmel magyar nóták hangzottak el. A nótakincsünk megőrzése mellett célul tűztük ki, hogy a helyi fiatalokkal megismertessük és megszerettessük a magyar nótát, s hívjuk őket sorainkba. Egy fiatal előadót, a Kossuth Olvasókör kis dalos pacsírtáját sikerült bemutatni a kedves közönségnek. A fináléra minden közreműködő újra színpadra lépett és a Szeressük egymást gyerekek című közös szám eléneklése után Kiss Tibor polgármester egy-egy Emléklapot, míg a Nótakör vezetője egy-egy szál virágot nyújtott át minden előadónak. Az utolsó ének elhangzása után a Nótakör elnöke az egyesület nevében köszönetet mondott a műsorban részvevő minden közreműködőnek, a vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást, és részvételükkel megtiszteltek bennünket. Rendezvényt támogatták: Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat, Bodó Sándor, Sárrétudvari Önkormányzat, Kiss Tibor, Gyengéné dr. Lévai Adrienn, dr. Fülöp Enikő, Madar János képviselő, Guba Péterné, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Püspökladány, Segítő Kezek 4. számú Idősek Klubja Sárrétudvari, Dobos Sándor vállalkozó, HORIZONT KFT - Szabó Béla és felesége, Kiss Kálmán és felesége, Madar Gyula és felesége, Hegedűs Imre és felesége, Sólyom Péter és felesége, Kiss Istvánné, Nyíri Gyuláné, Nyíri Lajosné, Csibi Sándorné, Török Istvánné, Kovács Sándor és párja Püspökladány, Egri Gyuláné - Kossuth Olvasókör tagjai, Zagyva László Vegyes Kar - Szabó Lajosné, Zagyva Gyuláné, Földes Nosztalgia Klub tagjai, Kovács László és felesége Üllő, Fülöp Sándor és felesége, Némethné Nyíri Irma, Madar Gyula tanár, Földesi Lajosné, Zagyva Péter, Hegedűs György, Balkus László és a Sárrétudvari Nótakör Egyesület tagjai. Szeretetteljes Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánok a Nótakör minden tagjának és minden kedves olvasónak! Török Imréné /

15 A Zagyva László Vegyes Kar hírei Szeptember 2-án megkezdtük a próbáinkat. Jó volt újra összejönni, és egy jó hangulatú bográcsozás közben a nyári élményeinkről beszámolni egymásnak, felidézni a közös kirándulás élményeit, megbeszélni az év folyamán még ránk váró feladatokat. A református egyház jótékonysági koncertjén volt az első fellépésünk, ahol Sárosi Dániel orgonaművész játéka, a Református Ifjúsági Kórus, a Debreceni Református Kollégium Kántusa, és a Zagyva László Vegyes Kar éneke méltóképpen megalapozta Mészáros János Elek Simándy díja művész úr emlékezetes koncertjét. Ezután a Négyszáz éves évforduló alkalmából megtartott ünnepi istentiszteleten énekelt a kórus, hiszem, hogy szép élménnyel gazdagította a hallgatóságot. Már év közben is gyűjtögettük az anyagot az Udvari Kalendárium megjelentetéséhez, amit sikerült is elkészítenünk, és egy kulturális műsor keretén belül október 23-án átadtunk az érdeklődő közönségnek. Háromszázötven példány készült a kalendáriumból, amelyből 100 db-ot a támogatóinknak, és az íróknak tiszteletpéldányként adtunk át. A kulturális rendezvényünk támogatója a Hajdu-Bihar Megyei Önkormányzat volt, amit ez úton is szeretnénk megköszönni. Közben elkészítettünk két pályázatot, amelyet a működésünkre, és a jubileumi rendezvényünk megtartására nyújtottunk be. Reméljük sikeres lesz mind a kettő, mert nagy szükségünk lesz a rendezvény megtartásához a támogatásra. Közben nagy örömmel vettük kézhez az eszköz vásárlásra beadott pályázatunk helybenhagyó határozatát. Szeretnénk vásárolni egy új zongorát, amelyet fellépésekre is el tudunk szállítani, számítógépet, szekrényt, és a 2015 évi kalendárium kiadási költségéhez is meg lesz az alapunk. Készültünk Hajdúszovátra az V. Hajdú Kórustalálkozóra de sajnos nagyon kevés kórus tudta vállalni a fellépést, emiatt a rendezőség elhalasztotta a rendezvény megtartását február 1-re. Készülünk az adventi várakozás megünneplésére, ahol a harmadik, és negyedik hétvégi alkalommal énekel a kórusunk. Ezután egy kis összejövetellel hangolódik a kórus is az ünnepekre, és januárig téli pihenőt tartunk. Már eddig is komolyan készültük a kórus alakulásának 140 évfordulójára, de az új évben még célirányosabban, kiválasztva az egyházi és világi koncertre a műsorszámokat kell készülnünk a méltó megünneplésre. Ez úton is megköszönjük minden támogatónknak az egész éves munkánkhoz, a kalendárium kiadásához nyújtott önzetlen segítségét. A kórus minden tagja nevében kívánok a község lakosainak Istentől gazdagon megáldott meghitt karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, békés, boldog új évet! Szabó Lajosné kóruselnök Tájékoztató a Segítő Kezek 4-es számú Idősek Klubjának eseményeiről Szeptember: - Nyárbúcsúztató bográcsozás - Névnapok, születésnapok megünneplése - Versmondó délelőtt a templomban, Nagy Gyuláné és Báthory Éva mondott verset - Tiszteletes asszony látogatása - Mesemondó délelőtt a magyar népmese napja alkalmából Október: - Szemészeti állapotfelmérés, vizsgálat - Idősek Napja Püspökladányban Csillagos dalok c. népdalcsokorral léptünk fel - Süteménysütés a templom 400. évfordulója alkalmából - A Művelődési Házban rendezett községi Idősek Napja Szeredi Krisztina és Benkóczi Zoltán műsorát néztük meg

16 - Szőke Kálmánné munkatársunk nyugdíjas búcsúztatója - Kreatív nap keresztszemes hímzés, horgolás - Október 23-i ünnepségen való részvétel, koszorúzás, felvonulás - Névnapot ünnepeltünk - Alternatív gyógymód, a mágnesterápia megismerése November: - Megemlékezés az elmúlt egy évben elhunyt ellátottainkról - A Kontraszt című kiállítás megtekintése az imaházban - Intézményi kirándulás Budapestre, a Parlamentet tekintettük meg - Kreatív karácsonyi készülődés a Mozgáskorlátozottak Egyesületével közösen - Dr.Németh Attila sebész-proktológus előadását hallgattuk meg a Művelődési Házban - Hagyományörző nap, gyékényfonással próbálkoztunk - Első adventi gyertyagyújtáson való részvétel December: - Előadás a mágnes jótékony hatásáról - Születésnapot ünnepeltünk - Mikulásnapi ebéd Búcsú egy munkatárstól Szőke Kálmánné Irmuska 40 éves pályafutása után nyugdíjba vonult. Október 18-án, utolsó munkanapján az Idősek Klubjának tagjai és munkatársai boldog nyugdíjas éveket kívánva köszöntek el Tőle. Mindnyájan reméljük, hogy a későbbiekben gyakori vendége lesz volt munkahelyének! Visszavárjuk! Egy pálya útja véget ér. A gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs más vonatra száll. Az idő vonatán lassan döcög tovább, s ha kinéz ablakán, nem fut el úgy a táj, ahogy elfutott - az ifjúság. Az ember a múltba ezerszer visszanéz, s szeretné újraélni mindazt, ami szép. Lassítaná az időt, s megállítaná a legszebb perceket, de az idő kerekét megállítani nem lehet. Amilyen hosszú volt az út, annyi szépet rejt a múlt! Ahogy este a Nap leszáll, úgy válik múlttá a jelen, míg pirkad a hajnal, a jövő csak sejtelem. Az ember a múltba ezerszer visszanéz, könnyűnek látszik a búcsúzás. De búcsúzni mindig nehéz. Kemenceépítés Nyár végén nagy lelkesedéssel fogtunk az udvari kemence megépítéséhez, mely mostanra elkészült. Felavatva ugyan még nem volt, de ami késik, nem múlik, s reméljük sok finomság fog benne kisülni. Köszönetet mondunk Szabó Irénnek, aki felajánlotta a klub számára a szükséges tégla és cserépmennyiséget. Hasonlóan hálásak vagyunk Molnár Gyula tagunknak és Gali Lajosnak a kivitelezésért, valamint az önkormányzatnak, amiért rendelkezésünkre bocsátotta traktorát és segítséget biztosított a téglabontáshoz. Megköszönjük a segítők munkáját is!

17 További köszönetek Tóth Jenőnének köszönjük a felajánlott koszorúalapokat, melyeket egy rendezvény során használtunk fel. Fedett kerékpártárolónkra csatornát Kiss Kálmántól és feleségétől kaptunk, Nekik is köszönjük önzetlenségüket! Továbbá André Sándor biharnagybajomi lakosnak is köszönjük a közreműködését, örülünk, hogy megismertette velünk a gyékényfonást. Ez úton kívánunk minden egyes ellátottunknak és településünk valamennyi lakosának áldott karácsonyt és boldog, békés új évet! Földesi Jánosné és az Idősek Klubjának valamennyi dolgozója Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete 2013 utolsó negyedévében a következő programokat valósította meg: November 14-én Áldott Karácsonyra Készülődve című kézműves és kulturális rendezvényt tartott. A projekt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által kiírt pályázatán nyert Ft vissza nem térítendő támogatást, utólagos finanszírozással. A rendezvény fővédnöke Bodó Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke. Az egész napos műsorban részt vettek és együttműködtek velünk az Idősek Otthona sárrétudvari dolgozói, gondozói; a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal; a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Püspökladány; a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja; Értelmi Fogyatékosokért Szülői Egyesület, Debrecen. Részt vettek és vetélkedtek a civilszervezetek közül: Sárrétudvari Nyugdíjas Klub és Népdalkör Egyesület, Sárrétudvari Dalosklub Egyesület, Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja, Bárándért Egyesület tagjai, Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjai Biharnagybajomból, akik gyékényből és nádból készült karácsonyi díszeket mutattak be. A projekt megvalósításához anyagi segítséget nyújtottak: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, SZOMI TEJ, Pérei ABC, Makai ABC, Bojtor József boltja, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Debrecen. Segítségüket ezúton is szeretnénk megköszönni. Rendezvényünk nagyon jól sikerült és szívesen megőrizzük hagyományainkat. Miklós napján egyesületünk tagjaihoz is megérkezik a Mikulás, a gyerekek csomagot kapnak, meglátogatjuk az időseket, ágyban fekvőket otthonukban, karácsony közeledtével rájuk is gondolunk! Mindenkinek kívánunk Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Egészségben Gazdag Új Évet! Varga Ambrusné elnök

18 Ünnepélyes könyvátadás A Kézenfogva Testvéreinkkel Sárrétudvari Alapítvány december 7-én rendezte meg ebben az évben immár hetedik alkalommal a Halló magyar című kiadvány ünnepélyes átadását, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Budapest, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával tudott megvalósítani. Az elmúlt évekhez hasonlóan mindig egy meghitt, és csodálatos napnak lehetnek tanúi azok, akik jelen vannak, akár írók, támogatók, hiszen a Kárpát medence magyarjai találkoznak egymással. A rendezvény fővédnöke: Bodó Sándor Úr, térségünk országgyűlési képviselője volt, aki már ismerősként köszöntött sok vendéget, hiszen a Felvidékről, a Vajdaságból, a Bodrogközből, Budapestről, Mezőtúrról, és a környező településekről is érkeztek vendégek. Mintegy 40 író tollából találhatók írások a könyvben, amely mindig nagyon várt az elszakított területeken élők között, hiszen boldogan olvassák, és érzik az anyaországhoz való kötődésüket. Az alapítvány csak részben tudja bemutatni az éves tevékenységét, amely igen sok helyet foglalt volna el a könyvben, így van, amire csak címszavakban utaltunk. Emléket állítottunk egy csodálatos egyszerű embernek, Konyár településen élt Csádi Sanyi bácsinak, akit sokan ismertek településünkön, valamint a Barati Attila kedves barátunk sírkert avatásáról is található megemlékezés. Újabb kapcsolatok révén új barátaink érkeztek Bodrog-halomról, akik csodálatos éneklésükkel elkápráztatták a jelenlévőket. Azt gondolom, akik a második adventi gyertyagyújtáson jelen voltak, meggyőződhettek erről, milyen szívvel és lélekkel énekelték az adventi várakozás szebbnél szebb dalait, valamint, a régi kántálási énekeket. A kiadványunk öt országban, tehát a Kárpát-medencében élő magyar testvéreink írásait tartalmazzák, de van egy írás, amely az USA-ból érkezett előadó Ildikó Curtis tevékenységét is bemutatja, az ember kereskedelem elleni harcát, amelyet magyar szívvel, és lélekkel vív. Reménykedünk abban, hogy mindenki megtalálja a szívéhez legközelebb álló írást, és abban örömét találja. Köszönjük az önkormányzatunk anyagi támogatását, valamint minden jó szándékú író, támogató segítségét éves tevékenységünkhöz. A közelgő ünnepekre Istentől gazdagon megáldott békés, szeretetteljes Karácsonyt, Békés, Boldog Új Esztendőt kívánva: alapítványunk alapítói és kuratóriuma nevében: Tóthné Szabó Mária. Sárrétudvari, december 10.

19 Sárrétudvariból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület A Sárrétudvariból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület éves közgyűlése, találkozója ez év november utolsó szombatján lezajlott. Tartalmas találkozót tudhatunk magunk mögött. Bár a rendezvényre érkezettek létszáma nem érte el a korábbi évekét, lelkes és elkötelezett tagjai most is itt voltak. Most sem jöttünk üres kézzel, ajándékunk két szépen faragott kézműves templomi persely-láda, amelyet Sárrétudvari közösségének ajándékoztunk, s amely a település templomának, református gyülekezetének, 400 éves ünnepének megtisztelése. Hiszen a református templom és a gyülekezet története elválaszthatatlan a falu történetétől. A tavalyi ében hozzájárultunk a térkövezés munkálataihoz is- Tevékenységünk a szülőfalu, Sárrétudvari, múltjának, történetének feltárása, hagyományainak megőrzése, továbbadása. Mindezen tevékenységünk, természetesen akkor hathatós és maradandó, ha jelent is jól ismerjük. Ezért Baráti Körünk,a találkozói alkalmával, mindig egy gazdasági kulturális szerveződést, tevékenységet is szándékszik megismerni,megismertetni tagságával, kedvet és erőt adva további vállalásainkhoz. Számítva, arra, hogy rólunk a Baráti Körről is jobban képet kap a lakosság, s szeretettel vár bennünket a szülőföld. A mostani alkalommal a Szomitej gazdaságot látogattuk meg, ahol kedves fogadtatásban volt részünk, köszönet érte. Dicséretes a családi vállalkozás, nagyszerű érzés látni tapasztalni az igyekezetet mint a magyar gazdaság építőkövét. Elmúlt éven a Pegazus Lovardát tekintettük meg és az elkövetkezendőkben is programunk lesz más vállalkozásokat kezdeményezéseket megismerni, hírét vinni az egész országban - Sárrétudvari hírnevét öregbítendő! Mindez elősegíthet a település gazdag kultúrájának országos elismertségét, ez általa falusi túrizmust, s más előremutató szerveződést megmozdulást. Találkozónkat megtisztelte Bodó Sándor a HBM Közgyűlés elnöke-országgyűlési képviselő, kinek ezúton is köszönjük elismerő bíztató szavait. Kiss Tibor polgármester úr és képviselők részvételét, Nádházi igazgató úr fogadását, Hézser Tímea Nagytiszteletű Lelkészasszony szeretetteljes szívhez szóló prédikációját,vendéglátását megtisztelésként értékeljük: számít munkánkra a szülőfalu, s vár bennünket. Továbbra is buzdítunk minden érdeklődőt, a Baráti Kör céljaival azonosulni tudó és azért tenni kész embereket szeretettel várjuk tagjaink sorába. Minél többen vagyunk annál hasznosabbakat tudunk cselekedni, a közösség Sárrétudvari javára. Ez úton mondunk köszönetet a találkozó létrehozásában segítőknek, Guba Péterné Műv.Ház igazgatójának, Nagy Sándornak aki rendelkezésünkre állt lovas fogatával, a gyülekezeti énekkarnak, Mile Gézáné igazgatóhelyettesnek a Jókai Mór Iskola a találkozón szereplő tanulóinak, Hegedűs Györgynek, a szakácsoknak Tóth Andreának, és minden kedves közreműködőnek akik velünk,értünk voltak, segítettek. Boros István, Boros Évike. Megköszönöm a résztvevő tagoknak, hogy fáradságot időt nem kímélve eljöttek, éves közgyűlésünkre, találkozónkra. Együttgondolkodásra, egymás és szülőfalu megtisztelésére. Kívánunk szép ünnepi készülődést Adventi várakozást, Áldott Karácsonyt. SÁRRÉTUDVARI POLGÁRŐRSÉG Egyesületünk évről-évre megvalósított programja a település személyi- és vagyonvédelmének biztosítása, a vidékünkre jellemző külterületek fokozott ellenőrzése, az egyedül élő, idős állampolgárok segítése, a közterületeken elkövetett bűncselekmények megelőzése, településünk lakosainak közbiztonság érzetének javítása civil, önkéntes, anyagias szemléletektől mentes, ellenszolgáltatás nélküli tevékenység által. Bűnmegelőzési tevékenységünket évben is demonstratív megjelenéssel és rejtett figyeléssel végeztük. A szolgáltatások ellátása napi rendszerességgel történt, kétnaponta éjszakai járőrszolgálat vállalásával, illetve közös rendőri járőrszolgálat szervezésével. Alapvető élet és vagyonvédelmi feladatunk, valamint településünk kulturális- és sportrendezvényeinek, illetve az ünnepi alkalmak

20 biztonságos lebonyolítása érdekében megvalósított állandó tevékenységünk mellett idén kiemelt figyelmet fordítottunk a betakarítási időszakban a mezőgazdasági termékek védelmére, az erdős területek megóvására, a tiltott hulladéklerakások felderítésére. Együttműködési megállapodást kötöttünk a településen működő családsegítő szolgálattal a hátrányos helyzetű családok, elsősorban gyermekek áldozattá válását megakadályozó célkitűzés érdekében. Részt vettünk a novemberi küldöttgyűlésen, mely során megfogalmazódott a polgárőrség hatékony működésének meghatározó tényezőjének, azaz az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a helyi önkormányzattal illetve egyéb civil szervezetekkel, mint együttműködő partnerekkel kialakított partneri kapcsolat fontossága. A szervezetünk működéséhez és munkánk végzéséhez nélkülözhetetlenül szükséges anyagi támogatásokért köszönet illeti meg a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot, illetve Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának képviselő testületét. Az OPSZ által nyújtott I. és II. félévi támogatás, valamint a pályázati lehetőségek útján nyert működési támogatások szintén jelentősen hozzájárulnak egyesületünk hatékony működéséhez, ezúton szeretnénk megköszönni Nádházi Krisztina pályázati ügyintézőnek is önfeláldozó munkáját. A közösségi programokkal, célfeladatokkal szeretnénk vonzóvá tenni az ifjúság számára a polgárőr szervezeti életet. Az egyesület munkájában történő fiatalok bevonásával nagyobb hangsúlyt kaphat a polgárőr szervezetekben rejlő közösségi nevelő hatás. Hosszú távú célunk, hogy növekedjen a polgárőrök hivatástudata, erősödjön a lakosság megbecsülését biztosító, a polgárőrséggel szembeni bizalmat tápláló példamutató magatartás. A lakossági bejelentéseket a következő telefonszámon várjuk: 30/ vagy 30/ Sárrétudvari, december 3. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet kívánunk minden lakosnak! Mezei Sándorné gazdasági vezető A Hajdúszoboszlói Mikulásnál jártak a Sárrétudvari elsősök. A Sárrétudvari 1. osztályos gyerekek december 6-án ellátogattak Hajdúszoboszlóra, ahol együtt sétálhattak a mikulással. Csodálkozó tekintettel figyelték a manók műsorát, de az est tetőpontja mégis az, amikor a buszhoz való sétálás közben ismét találkoztak egy vendéglő mikulásával. A gyerekek nagy örömükben verssel és dalokkal köszöntötték őt. A tulajdonos a vidám hangulatot hallva, frissen sült kolbásszal látta vendégül a gyerekeket. Amíg elkészült az étel addig a gyerekek a télapó társaságában énekeltek és táncoltak. Az 1. b osztályos tanulók és szülök, megköszönik ezt a szép, estét Örvendi Tibor tulajdonosnak, továbbá Fejes Tamásnak és a többi kedves alkalmazottnak.

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-7/2012 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2015. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező Sárrétudvari

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2014. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2014. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ: 1005408160 TÁMOGATÓ HATÁROZAT AZONOSÍTÓJA: 1705461664 PÁLYÁZAT CÍME: EGYÜTT A JÖVŐÉRT RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben