KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata"

Átírás

1 KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A számú igénylésazonosítójú, Belügyminisztérium Vis Maior pályázata keretében a Béke, Dózsa György, Táncsics és Vasút utcák helyreállítása Újtikos településen vállalkozási szerződés keretében elnevezésű beszerzés iránt indított közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatalára elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta.: 1., Megállapítást nyert, hogy a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4025 Debrecen, Barna u. 15.) Nánás-Út Mély-Magas Építő és Karbantartó Kft. (4080 Hajdúnánás, Polgári út 699/4.) Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) ajánlattevők ajánlatai megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 2., Megállapítást nyert, hogy a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4025 Debrecen, Barna u. 15.) Nánás-Út Mély-Magas Építő és Karbantartó Kft. (4080 Hajdúnánás, Polgári út 699/4.) Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) ajánlattevők ajánlatai érvényesek. 3., Az érvényes ajánlatot tevők ajánlatainak értékelése a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően, az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában megjelölt bírálati szempont, azaz a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás figyelembe vételével történt. Nánás-Út Mély-Magas Építő és Karbantartó Kft. (4080 Hajdúnánás, Polgári út 699/4.) Nettó ajánlati ár: Ft. Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) Nettó ajánlati ár: Ft. Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4025 Debrecen, Barna u. 15.) Nettó ajánlati ár: Ft. 4., A nyertes ajánlattevő: Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) Kiválasztásának indoka:

2 A Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) ajánlata az ajánlattételi felhívásban meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat. 5., Az eljárás eredménye: Az eljárás eredményes. 6., A Képviselő-testület felhatalmazza a t arra, hogy a Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) kösse meg a vállalkozási szerződést nettó Ft, azaz bruttó Ft áron, melyből Ft pályázati támogatás, Ft önkormányzati saját erő. 7., A Képviselő-testület a Ft önkormányzati saját erőt az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. Felelős: Takács József Határidő: 6., pont esetén: január 31. Újtikos, 2014.január 31. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

3 Képviselő-testületének 2/2014. (I. 10.) számú határozata ának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja, valamint a 107. alapján, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényre megtárgyalta Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerződésének módosítására című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1./ Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt társasági szerződés módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés módosítását, mint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) tagja támogatja. 2./ Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja. 3./ Képviselő-testülete felhívja a Polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetését értesítse. Felelős: Takács József Határidő: azonnal Újtikos, 2014.január 31. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

4 Képviselő-testületének 4/2014. (II. 05.) számú határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló i jelentést, melyet elfogadott. Határidő:-- Felelős:---- Újtikos, 2014.február 5. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

5 Képviselő-testületének 5/2014. (II. 05.) számú határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő-testület a munkahelyi étkezés térítési díját március 1-től az alábbiak szerint határozza meg: Norma Nettó 27 % bruttó (Ft/fő/nap) áfa , A Képviselő-testület a vendégétkezés térítési díját március 1-től az alábbiak szerint határozza meg: Norma Nettó 27 % bruttó (Ft/fő/nap) áfa , A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: február 28., illetve folyamatos Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 28. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

6 Képviselő-testületének 6/2014. (II. 05.) számú határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások önköltségszámításainak és a bérleti díjak elfogadására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő-testület a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az autóbusz bérbeadására vonatkozó önköltségszámításait a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 2., A Képviselő- testület az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjait február 10-től az alábbiak szerint fogadja el: Megnevezés Alapterület Bérleti díj összege (bruttó) Kossuth u. 1/a. szám alatti szolgálati lakás Arany János u. 12. szám alatti fodrászüzlet Művelődés Ház nagyterme - az országgyűlési választásokkal kapcsolatos politikai rendezvények esetén - Piaci, vásári tevékenység esetén: - a helyi politikai rendezvények esetén térítésmentes - egyéb esetben 137 m Ft/hó 21,7 m Ft/hó Ft/óra Ft/óra térítésmentes Ft/óra 3., A Képviselő- testület felhívja a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen Felelős: Takács József 1. melléklet a 6/2014. (II. 05.) számú határozathoz

7 Iveco típusú, 19+1 fős autóbusz önköltségszámítása évre Üzemanyag : ,- Ft Bér: ,- Ft Biztosítás: ,- Ft Egyéb (karbantartási, javítási, szerelési költségek): ,- Ft Kiadás összesen: ,- Ft Önköltség: 185 Ft/km 2. melléklet a 6/2014. (II. 05.) számú határozathoz Házi segítségnyújtás önköltség számítása évre Ellátotti létszám terv fő 36 Elláttott napok száma terv nap 251 Foglalkoztatotti létszám terv fő/év 2,75 Napi gondozási óraszám terv óra/nap 8,00 Gondozási óra terv óra/év 5 522,0 Normatíva terv Ft Egy órára jutó normatíva terv Ft/fő/óra 945 Felosztandó kiadások terv Ft Egy órára jutó kiadás terv Ft/fő/óra (teljes önköltség) Számított térítési díj terv Ft/fő/óra melléklet a 6/2014. (II. 05.) számú határozathoz Szociális étkeztetés önköltség számítása évre Szociális étkeztetés

8 Étkezési napok száma Elláttott napok száma 251 Felhasznált nyersanyag Egy napra jutó étkezés 252 ebből: tízóra (felnőtt étk 0%) ebéd (felnőtt étk 100%) 252 uzsonna (felnőtt étk. 0%) Normatíva Egy éktezési napra jutó normatíva 220,6 Rezsi költség Egy étkezési napra jutó rezsi 399 Számított önköltség 650 Térítési díj 430 Jelenlegi térítési díj 335 Újtikos, 2014.február 5. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

9 Képviselő-testületének 7/2014. (II. 05.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Hortobágy- menti Térségfejlesztő Társulás társulási megállapodásának módosítására elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő-testület a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulása Társulási megállapodás módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti formában elfogadja. 2., A Képviselő-testület a Hortobágymenti Térségfejlesztő Társulása Társulási megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerinti formában elfogadja. 3., A Képviselő-testülete felhatalmazza Takács József t a Társulási megállapodás módosító okiratának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 5. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

10 Képviselő-testületének 8/2014. (II. 05.) számú határozata Képviselő testülete megtárgyalta Javaslat Urnafal kialakítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő-testület egyetért az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő temetőben urnafal kialakításával. 2., A Képviselő-testület az urnafal kialakításának költségét az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. Határidő: április 30. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 5. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

11 Képviselő-testületének 9/2014. (II. 05.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta az Idősek Klubjának helyreállítására benyújtott ajánlatokat és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő-testület az Idősek Klubjának helyreállítási munkálatainak elvégzésével a Silver Beton Kft-t (4096 Újtikos, Béke u. 221 hrsz.) bízza meg bruttó Ft vállalási áron. 2., A Képviselő- testület a Ft összegű saját erőt az önkormányzat 214. évi költségvetésének terhére biztosítja. 3., A Képviselő- testület felhatalmazza a t a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: március 15. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 5. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

12 Képviselő-testületének 10/2014. (II. 05.) számú határozata képviselő-testülete évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. A Képviselő- testület felhatalmazza a t a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteink, nyilatkozatainak aláírására. határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: Takács József Újtikos, 2014.január 31. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

13 Képviselő-testületének 11/2014. (II. 05.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelöléssel kapcsolatos megkeresését és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő- testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy nem kíván az ivóvíz és csatornaszolgáltatás területén szolgáltatót váltani. A Képviselő- testület a TRV Zrt. tevékenységével szemben elégedettségét fejezi ki. 2., A Képviselő- testület felhatalmazza a t, hogy a határozat 1., pontjában foglaltak lapján levélben keresse meg a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalt. Határidő: február 28. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 28. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

14 Képviselő-testületének 14/2014. (II.12.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat Újtikos Községi Önkormányzat évre vonatkozó Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület a sportkoncepciót a határozat melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Takács József l. Alapelvek Melléklet a 14/2014. (II.12.) számú határozathoz Sportfejlesztési Koncepciója ( ) 1. (továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sport tevékenység és feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok számára a megfelelő feltételeket a rendszeres testedzéshez. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a rendszeres testedzést szolgáló sport infrastruktúrát fejlessze. 2. Az Önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a községfejlesztési, környezetvédelmi, a közművelődési és más szabadidős ágazatok terveit és elősegíti a sport meghatározó szerepének kibontakozását a településen. 3. A testnevelés és a sport részterületi egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek, fejlesztésük szorosan összefügg egymással. 4. Az Önkormányzat sportlétesítménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, e koncepcióban rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, születési vagy egyéb különbségtétel nélkül. ll. Fő célkitűzések 1. Biztosítani kell a településen a sportolási lehetőségeket. 2. Az Önkormányzat által fenntartott Újtikosi Lurkó- Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató intézményben tovább kell bővíteni azokat az anyagi-, tárgyi-, személyi feltételeket, melyek

15 biztosítják a gyermekek egészséges testi fejlődését és megalapozzák a testnevelés és sport értékeinek tartós beépülését a gyermekek életébe. 3. A testnevelés és sport rendszerét úgy kell működtetni, hogy értékei a lakosság egyre szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő értelmes eltöltéséhez. 4. Az önkormányzat tulajdonú sportlétesítmények hasznosításáról, fejlesztéséről figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára gondoskodni kell. 5. Be kell beindítani a labdarúgás utánpótlás nevelést. Ezen túl törekedni kell további szakosztályok beindítására és támogatására. 6. Szorgalmazni kell a helyi sportegyesület, és azon belül szakosztályok létrehozását, buzdítva a sportolni vágyókat arra, hogy legyenek tagjai egy olyan közösségnek, mely az egészséget és a testmozgást szolgálja, valamint versenysportban történő részvételre lehetőséget ad akár önállóan, akár más egyesülettel együttműködve. 7. Figyelemmel kell kísérni, és sportpályafutásukat anyagi lehetőségek rendelkezésre állása esetén segíteni kell azon közoktatásban részt vevő gyermekeknek, akik valamilyen sportban kiemelkedő képességekkel bírnak. lll. Az országos sportpolitikai elveket a sportról szóló évi l. törvény fogalmazza meg: Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák -, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó. Az állam az ifjúsági egészséges fejlődése érdekében biztosítja a közoktatás és felsőoktatás testnevelését és sportját, valamint az intézményen kívüli diáksportot. Az állam a szabadidősport és a diáksport támogatásával is előmozdítja a mozgás gazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést. lv. A testnevelés és sport egyes részterületeivel kapcsolatos célok és feladatok Nevelési oktatási intézmények Újtikosi Lurkó Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató - biztosítani kell az óvoda pedagógusok szakirányú továbbképzésének feltételeit, - meg kell valósítani a tartáshibák időbeni kiszűrését, - sporteszközöket kell biztosítani az óvoda sportfeladatok ellátásához - pályázati támogatás igénybe vételével az óvodát tornaszobával kell bővíteni. Sportlétesítmény-fenntartás,-működtetés,-felújítás,- fejlesztés Az Újtikos, Kossuth u. 263 hrsz-ú ingatlanon lévő labdarúgópálya fenntartásáról és működtetéséről az Önkormányzat gondoskodik. Cél a meglévő labdarúgópálya rendszeres és megfelelő karbantartása, állagmegóvása, és fejlesztése, bővítése.

16 A labdarúgó pálya fejlesztését minden rendelkezésre álló eszközzel elő kell segíteni, hogy a sportot kedvelő vágyó közönség rendeltetésének megfelelően tudja használni. Cél a sportpálya komplex fejlesztése, bővítése, amely során olyan sportpálya kerül kialakításra, mely többrétű sportolási lehetőséget nyújt és ingyenesen hozzáférhető a lakosság számára. A településen található sportcélra hasznosítható területek vagy létesítmények állagát fel kell mérni és a lakosság, illetve civil szervezetek bevonásával gondoskodni kell felújításukról és további működtetésükről. Helyi-média A közösségi sport eseményeiről, eredményeiről pontos és rendszeres tájékoztatást kell a helyi újságban és az önkormányzat honlapján nyújtani. A koncepció gyakorlati megvalósítása - az Önkormányzat éves költségvetésére függvényében a képviselő-testület egyedi döntései szerint évekre szóló sportfejlesztési programját Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2014. (II.12.) számú határozatával fogadta el. Újtikos, február 12. Takács József Újtikos, 2014.február 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

17 Képviselő-testületének 15/2014. (II.12.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázat benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő- testület pályázatot nyújt be a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján az Újtikos, Kossuth utca 263 hrsz-ú közcélú, önkormányzati tulajdonú és fenntartású labdarúgó pálya fejlesztésére az alábbiak szerint: A fejlesztés összköltsége Ft + 27%-os Áfa, azaz bruttó Ft, melyből a támogatási igény Ft, az önkormányzati önerő Ft. 2., A Képviselő- testület a Ft összegű önerőt az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. Határidő: február 13. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

18 Képviselő-testületének 16/2014. (II.12.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a sport 2014.évi támogatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta. 1., A Képviselő-testület az óvodai, iskolai sporttevékenység és utánpótlás csapatok sprttal kapcsolatos tevékenységére Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2014.évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 2., A Képviselő-testület felhívja a t, hogy az előirányzat átcsoportosításról a következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. Határidő: értelemszerűen Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

19 Képviselő-testületének 17/2014. (II.12.) számú határozata Képviselő- testülete felhatalmazza a t, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatás fejlesztése keretében az új mikrobusz beszerzése tárgyában a szükséges előkészítő feladatok ellássa. Határidő: március 30. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

20 Képviselő-testületének 18/2014. (II.26.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat folyószámlahitel felvételére elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a számlavezető pénzintézeténél Ft összegű folyószámlahitel felvételét kezdeményezi. 2., A hitel futamideje: szerződéskötéstől december 31-ig. 3., A képviselő-testület vállalja, hogy a hitelt és járulékait a évi költségvetésébe tervezi. 4., A képviselő-testület felhatalmazza a t a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására. Felelős: Takács József Határidő: a hitelkérelem benyújtására március 31., a további teendőkre folyamatos Újtikos, 2014.február 26. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

21 Újtikos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (III.12.) számú határozata Képviselő testülete megtárgyalta a Javaslat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadására elnevezésű előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: ának Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felkéri a t, hogy Hajdúnánás város ét a határozatról tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Takács József Határidő: azonnal Felelős: Takács József Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

22 Képviselő- testületének 21/2014. (III.12.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Művelődési Ház felújítására benyújtott ajánlatok elbírálására előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő- testület az Újtikos, Fő u. 11. szám alatt lévő, Újtikos Művelődési Ház felújításának munkálatainak elvégzésével a Tó Ép - Ker Kft-t ((4220 Hajdúböszörmény, Polgári u.13.) bízza meg nettó Ft Ft Áfa, azaz bruttó Ft vállalási áron az alábbiak szerint: - pályázati támogatás: Ft - önkormányzati önerő: Ft. 2., A Képviselő- testület a Ft összegű önerőt az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. 3., A Képviselő- testület felhatalmazza a t a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: 3., pont esetén: március 30. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

23 Képviselő- testületének 22/2014. (III.12.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat közbeszerzési megbízási szerződés megkötésére elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő- testület a Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu-, és tanyagondnoki szolgáltatás pályázatban szereplő autóbusz beszerzésének közbeszerzési feladatainak ellátásával a Pályázati és Projektiroda Kft-t (4400 Nyíregyháza, Kalevala stny. 22. III./13.) bízza meg nettó Ft Ft Áfa, azaz bruttó Ft megbízási díj ellenében. 2., A Képviselő- testület a Ft összeget az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. 3., A Képviselő- testület felhatalmazza a t a megbízási szerződés aláírására. Határidő: 3., pont esetén : azonnal Felelős: Takács József Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

24 Képviselő- testületének 23/2014. (III.12.) számú határozata Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat Újtikos Községi Önkormányzatának évi Közbeszerzési Tervének elfogadására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Újtikos Községi Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervét a melléklet szerint, illetve felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a terv a város hivatalos honlapján történő megjelenéséről. Határidő: értelemszerűen Felelős: Takács József 1. melléklet a 23/2014. (III.12.) számú határozathoz ÚJTIKOS KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE ( ) Egyszerű közbeszerzési értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárások: Eljárás megnevezése, A közbeszerzési eljárás Közbeszerzés tárgya Becsült érték Nettó Ft típusa tervezett időpontja új mikrobusz beszerzése egyszerűsített 10 millió március Nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárások: nem tervezünk. Közösségi eljárásrendbe tartozó közbeszerzési eljárások: nem tervezünk. Központosított közbeszerzés keretein belüli beszerzések: nem tervezünk. A közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő megjelentetéséről intézkedtem. A változtatás, módosítás jogát a Kbtv. 5.. (4.) bek. foglaltak alapján az Önkormányzat fenntartja.

25 Újtikos, 2014.március 12. Takács József Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

26 Képviselő- testületének 24/2014. (III.12.) számú határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta az Újtikosi Termelő-és Értékesitő Szociális Szövetkezettel kötendő haszonkölcsön szerződés elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Képviselő-testület a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Újtikosi Termelő-és Értékesitő Szociális Szövetkezettel kötendő haszonkölcsön szerződést. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a t a Haszonkölcsön szerződés aláírására. Határidő: értelemszerűen Felelős: Takács József HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhelye: 4096 Újtikos, Arany János u. 12., képviseli: Juhász Margit al), mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó másrészről az Újtikosi Termelő-és Értékesitő Szociális Szövetkezet (székhelye: 4096 Újtikos, Arany János u. 12., képviseli: Takács József igazgatóság elnöke), mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény 4/A. (a továbbiakban: Kftv.) és Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2008. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 6. (5) bekezdése alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik meg: 1. Kölcsönadó kijelenti, hogy jelen haszonkölcsön szerződés megkötése (hasznosítás) előtt meggyőződött arról, hogy Kölcsönvevő megfelel az ingyenes használatba adás jogszabályban előírt feltételeinek. 2. Kölcsönadó december 31. napi állapot szerinti tételes vagyonleltár-jegyzék szerint térítésmentes használatra haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevő részére a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben tételesen felsorolt ingó tárgyi eszközöket, amelyet Kölcsönvevő az általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz. A használat joga Kölcsönvevőt március 15. napjától március 15. napjáig 2, azaz kettő éven át illeti meg.

27 3. A haszonkölcsön szerződés lejártáig teljes egészében Kölcsönadó tulajdonát képezi a közfoglalkoztatási program megvalósítása során létrehozott, illetve megszerzett ingó tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgy. A haszonkölcsönbe adott vagyoni eszközök (melyeket a szerződés 1. számú melléklete sorol fel tételesen) a szerződés ideje alatt mindvégig Kölcsönadó tulajdonát képezik. Az ingó tárgyi eszköz két év ingyenes használat után visszakerül Kölcsönadóhoz, kivéve, ha Kölcsönadó és Kölcsönvevő az ingyenes használat időtartamának meghosszabbításában megállapodik, melyet külön okiratban rögzítenek. 4. Kölcsönvevő a hasznosításra kapott vagyonelemeket kizárólag az Újtikosi Termelő- és Értékesitő Szociális Szövetkezet Alapszabályában foglalt tevékenységeinek megvalósításához és elsősorban a közfoglalkoztatottak és közfoglalkoztatásból kikerülők foglalkoztatása céljából használhatja. 5. Kölcsönvevő a használatba vett vagyonelemek működtetését saját felelősségére - saját finanszírozással - végzi. Köteles ehhez az általa végzett tevékenységhez szükséges engedélyeket - saját költségén beszerezni. Kölcsönvevő köteles a vagyonelemeket rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes használat következménye. Az üzemeltetés során történő természetes elhasználódások/elhullások pótlása saját költségén Kölcsönvevő kötelezettsége. Kölcsönvevő a rendeltetésszerű használattal kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére nem tarthat igényt. 6. Kölcsönvevő a vagyonelemeket Kölcsönadó engedélye nélkül harmadik személy használatába nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén azokért a károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek volna be. 7. Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles mindazokat a vagyonelemeket a kölcsönbeadás-kori állapotban (az ingó tárgyi eszközök természetes amortizációját leszámítva) Kölcsönadónak visszaadni, amelyek törvény erejénél fogva, vagy a Felek külön megállapodása alapján nem kerülnek Kölcsönvevő tulajdonába. 8. Kölcsönadó kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt a meglevő biztosítást hatályban tartja, költségeit a tulajdonos viseli. Kölcsönvevő jelen szerződéssel érintett - a kölcsönadó által nem biztosított - vagyonelemek tekintetében szabadon biztosítást köthet, annak költségeit viseli. 9. Kölcsönadó jogosult a használatot ellenőrizni, Kölcsönvevő köteles a használatról a Kölcsönadót tájékoztatni. A Kölcsönvevő köteles a tárgyévet követő negyedév utolsó napján a kölcsönbe kapott eszközökről leltárt felvenni. A leltár dokumentálására a haszonkölcsön-szerződés 2. számú mellékletét képező Leltározási könyv szolgál. A Kölcsönvevő köteles a leltár dokumentumokat a negyedévet követő 20. napig a kijelölt állami képviselő részére megküldeni. 10. A Kölcsönadó köteles a negyedévet követő 20. napig a vagyoni helyzetére vonatkozó beszámolót időszaki mérleget, eredmény kimutatást készíteni és a kijelölt állami képviselő részére megküldeni.

28 11. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a hasznosításra kapott eszközök hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala előtt, (az arra jogosult szövetkezeti szerv vagy személy) a kijelölt állami képviselő véleményét kikéri. Ha Kölcsönvevő ezen jogszabályi kötelezettségét megsérti, a haszonkölcsön-szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani. 12. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen haszonkölcsön szerződéssel érintett vagyonelemek tekintetében beállt jelentős változásról a kijelölt állami képviselőt a változás beállásától számított 8 munkanapon belül tájékoztatják, továbbá vállalják, hogy a kijelölt állami képviselő vagyonelemekkel kapcsolatos tevékenységét az általa kért adatszolgáltatás teljesítésével, helyszíni ellenőrzés lehetővé tételével a haszonkölcsön szerződés ideje alatt biztosítják. 13. Jelen haszonkölcsön szerződés megszűnik: a) a 2. pontban meghatározott időtartam lejártával, kivéve, ha a felek az ingyenes használat időtartamának meghosszabbításában állapodnak meg. b) a szociális szövetkezet megszűnésével. 14. Kölcsönadó részéről rendkívüli felmondásnak van helye, ha - a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált, - a kölcsönvevő a vagyonelemeket rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja. 15. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben Szerződő Felek a Ptk. rendelkezéseit, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvényt és az önkormányzati rendeletet tekintik irányadónak. 16. a /2014. ( ) sz. határozatával jelen haszonkölcsön szerződést jóváhagyta és felhatalmazta az alt, továbbá az Újtikosi Termelőés Értékesitő Szociális Szövetkezet közgyűlése felhatalmazta az Elnököt a szerződés megkötésére. Szerződő Felek jelen haszonkölcsön szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írták alá. A szerződés március 15. napján lép hatályba. Újtikos, március

29 Juhász Margit Újtikos Község Önkormányzat ale kölcsönadó Takács József Újtikosi Termelő-és Értékesítő Szociális Szövetkezet igazgatóság elnöke kölcsönvevő Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

30 Képviselő- testületének 25/2014. (III.12.) számú határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat Közbeszerzési Bírálóbizottság megalakítására elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő - testület a- Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásárán elnyert autóbusz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési bírálóbizottságba az alábbi személyeket választja: - Ilyés Miklós, műszaki szakértő, - dr. Bánk Attila, jogi szakértő, - Tyukodi Alexandra pénzügyi szakértő, - Pályázati és Projektiroda Kft. közbeszerzési szakértője, - Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség-vezető 2., A Képviselő-testület felhatalmazza a t a szükséges teendők ellátására. Határidő: értelemszerűen Felelős: Takács József Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben