KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata"

Átírás

1 KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A számú igénylésazonosítójú, Belügyminisztérium Vis Maior pályázata keretében a Béke, Dózsa György, Táncsics és Vasút utcák helyreállítása Újtikos településen vállalkozási szerződés keretében elnevezésű beszerzés iránt indított közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatalára elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta.: 1., Megállapítást nyert, hogy a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4025 Debrecen, Barna u. 15.) Nánás-Út Mély-Magas Építő és Karbantartó Kft. (4080 Hajdúnánás, Polgári út 699/4.) Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) ajánlattevők ajánlatai megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 2., Megállapítást nyert, hogy a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4025 Debrecen, Barna u. 15.) Nánás-Út Mély-Magas Építő és Karbantartó Kft. (4080 Hajdúnánás, Polgári út 699/4.) Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) ajánlattevők ajánlatai érvényesek. 3., Az érvényes ajánlatot tevők ajánlatainak értékelése a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően, az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában megjelölt bírálati szempont, azaz a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás figyelembe vételével történt. Nánás-Út Mély-Magas Építő és Karbantartó Kft. (4080 Hajdúnánás, Polgári út 699/4.) Nettó ajánlati ár: Ft. Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) Nettó ajánlati ár: Ft. Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4025 Debrecen, Barna u. 15.) Nettó ajánlati ár: Ft. 4., A nyertes ajánlattevő: Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) Kiválasztásának indoka:

2 A Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) ajánlata az ajánlattételi felhívásban meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat. 5., Az eljárás eredménye: Az eljárás eredményes. 6., A Képviselő-testület felhatalmazza a t arra, hogy a Rega-Trans Kft. (4080 Hajdúnánás, Tanya 0852/30.) kösse meg a vállalkozási szerződést nettó Ft, azaz bruttó Ft áron, melyből Ft pályázati támogatás, Ft önkormányzati saját erő. 7., A Képviselő-testület a Ft önkormányzati saját erőt az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. Felelős: Takács József Határidő: 6., pont esetén: január 31. Újtikos, 2014.január 31. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

3 Képviselő-testületének 2/2014. (I. 10.) számú határozata ának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja, valamint a 107. alapján, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényre megtárgyalta Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerződésének módosítására című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1./ Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt társasági szerződés módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés módosítását, mint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) tagja támogatja. 2./ Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja. 3./ Képviselő-testülete felhívja a Polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetését értesítse. Felelős: Takács József Határidő: azonnal Újtikos, 2014.január 31. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

4 Képviselő-testületének 4/2014. (II. 05.) számú határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló i jelentést, melyet elfogadott. Határidő:-- Felelős:---- Újtikos, 2014.február 5. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

5 Képviselő-testületének 5/2014. (II. 05.) számú határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő-testület a munkahelyi étkezés térítési díját március 1-től az alábbiak szerint határozza meg: Norma Nettó 27 % bruttó (Ft/fő/nap) áfa , A Képviselő-testület a vendégétkezés térítési díját március 1-től az alábbiak szerint határozza meg: Norma Nettó 27 % bruttó (Ft/fő/nap) áfa , A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: február 28., illetve folyamatos Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 28. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

6 Képviselő-testületének 6/2014. (II. 05.) számú határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások önköltségszámításainak és a bérleti díjak elfogadására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő-testület a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az autóbusz bérbeadására vonatkozó önköltségszámításait a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 2., A Képviselő- testület az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjait február 10-től az alábbiak szerint fogadja el: Megnevezés Alapterület Bérleti díj összege (bruttó) Kossuth u. 1/a. szám alatti szolgálati lakás Arany János u. 12. szám alatti fodrászüzlet Művelődés Ház nagyterme - az országgyűlési választásokkal kapcsolatos politikai rendezvények esetén - Piaci, vásári tevékenység esetén: - a helyi politikai rendezvények esetén térítésmentes - egyéb esetben 137 m Ft/hó 21,7 m Ft/hó Ft/óra Ft/óra térítésmentes Ft/óra 3., A Képviselő- testület felhívja a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen Felelős: Takács József 1. melléklet a 6/2014. (II. 05.) számú határozathoz

7 Iveco típusú, 19+1 fős autóbusz önköltségszámítása évre Üzemanyag : ,- Ft Bér: ,- Ft Biztosítás: ,- Ft Egyéb (karbantartási, javítási, szerelési költségek): ,- Ft Kiadás összesen: ,- Ft Önköltség: 185 Ft/km 2. melléklet a 6/2014. (II. 05.) számú határozathoz Házi segítségnyújtás önköltség számítása évre Ellátotti létszám terv fő 36 Elláttott napok száma terv nap 251 Foglalkoztatotti létszám terv fő/év 2,75 Napi gondozási óraszám terv óra/nap 8,00 Gondozási óra terv óra/év 5 522,0 Normatíva terv Ft Egy órára jutó normatíva terv Ft/fő/óra 945 Felosztandó kiadások terv Ft Egy órára jutó kiadás terv Ft/fő/óra (teljes önköltség) Számított térítési díj terv Ft/fő/óra melléklet a 6/2014. (II. 05.) számú határozathoz Szociális étkeztetés önköltség számítása évre Szociális étkeztetés

8 Étkezési napok száma Elláttott napok száma 251 Felhasznált nyersanyag Egy napra jutó étkezés 252 ebből: tízóra (felnőtt étk 0%) ebéd (felnőtt étk 100%) 252 uzsonna (felnőtt étk. 0%) Normatíva Egy éktezési napra jutó normatíva 220,6 Rezsi költség Egy étkezési napra jutó rezsi 399 Számított önköltség 650 Térítési díj 430 Jelenlegi térítési díj 335 Újtikos, 2014.február 5. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

9 Képviselő-testületének 7/2014. (II. 05.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Hortobágy- menti Térségfejlesztő Társulás társulási megállapodásának módosítására elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő-testület a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulása Társulási megállapodás módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti formában elfogadja. 2., A Képviselő-testület a Hortobágymenti Térségfejlesztő Társulása Társulási megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerinti formában elfogadja. 3., A Képviselő-testülete felhatalmazza Takács József t a Társulási megállapodás módosító okiratának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 5. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

10 Képviselő-testületének 8/2014. (II. 05.) számú határozata Képviselő testülete megtárgyalta Javaslat Urnafal kialakítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő-testület egyetért az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő temetőben urnafal kialakításával. 2., A Képviselő-testület az urnafal kialakításának költségét az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. Határidő: április 30. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 5. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

11 Képviselő-testületének 9/2014. (II. 05.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta az Idősek Klubjának helyreállítására benyújtott ajánlatokat és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő-testület az Idősek Klubjának helyreállítási munkálatainak elvégzésével a Silver Beton Kft-t (4096 Újtikos, Béke u. 221 hrsz.) bízza meg bruttó Ft vállalási áron. 2., A Képviselő- testület a Ft összegű saját erőt az önkormányzat 214. évi költségvetésének terhére biztosítja. 3., A Képviselő- testület felhatalmazza a t a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: március 15. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 5. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

12 Képviselő-testületének 10/2014. (II. 05.) számú határozata képviselő-testülete évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. A Képviselő- testület felhatalmazza a t a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteink, nyilatkozatainak aláírására. határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: Takács József Újtikos, 2014.január 31. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

13 Képviselő-testületének 11/2014. (II. 05.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelöléssel kapcsolatos megkeresését és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő- testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy nem kíván az ivóvíz és csatornaszolgáltatás területén szolgáltatót váltani. A Képviselő- testület a TRV Zrt. tevékenységével szemben elégedettségét fejezi ki. 2., A Képviselő- testület felhatalmazza a t, hogy a határozat 1., pontjában foglaltak lapján levélben keresse meg a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalt. Határidő: február 28. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 28. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

14 Képviselő-testületének 14/2014. (II.12.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat Újtikos Községi Önkormányzat évre vonatkozó Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület a sportkoncepciót a határozat melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Takács József l. Alapelvek Melléklet a 14/2014. (II.12.) számú határozathoz Sportfejlesztési Koncepciója ( ) 1. (továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sport tevékenység és feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok számára a megfelelő feltételeket a rendszeres testedzéshez. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a rendszeres testedzést szolgáló sport infrastruktúrát fejlessze. 2. Az Önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a községfejlesztési, környezetvédelmi, a közművelődési és más szabadidős ágazatok terveit és elősegíti a sport meghatározó szerepének kibontakozását a településen. 3. A testnevelés és a sport részterületi egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek, fejlesztésük szorosan összefügg egymással. 4. Az Önkormányzat sportlétesítménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, e koncepcióban rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, születési vagy egyéb különbségtétel nélkül. ll. Fő célkitűzések 1. Biztosítani kell a településen a sportolási lehetőségeket. 2. Az Önkormányzat által fenntartott Újtikosi Lurkó- Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató intézményben tovább kell bővíteni azokat az anyagi-, tárgyi-, személyi feltételeket, melyek

15 biztosítják a gyermekek egészséges testi fejlődését és megalapozzák a testnevelés és sport értékeinek tartós beépülését a gyermekek életébe. 3. A testnevelés és sport rendszerét úgy kell működtetni, hogy értékei a lakosság egyre szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő értelmes eltöltéséhez. 4. Az önkormányzat tulajdonú sportlétesítmények hasznosításáról, fejlesztéséről figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára gondoskodni kell. 5. Be kell beindítani a labdarúgás utánpótlás nevelést. Ezen túl törekedni kell további szakosztályok beindítására és támogatására. 6. Szorgalmazni kell a helyi sportegyesület, és azon belül szakosztályok létrehozását, buzdítva a sportolni vágyókat arra, hogy legyenek tagjai egy olyan közösségnek, mely az egészséget és a testmozgást szolgálja, valamint versenysportban történő részvételre lehetőséget ad akár önállóan, akár más egyesülettel együttműködve. 7. Figyelemmel kell kísérni, és sportpályafutásukat anyagi lehetőségek rendelkezésre állása esetén segíteni kell azon közoktatásban részt vevő gyermekeknek, akik valamilyen sportban kiemelkedő képességekkel bírnak. lll. Az országos sportpolitikai elveket a sportról szóló évi l. törvény fogalmazza meg: Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák -, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó. Az állam az ifjúsági egészséges fejlődése érdekében biztosítja a közoktatás és felsőoktatás testnevelését és sportját, valamint az intézményen kívüli diáksportot. Az állam a szabadidősport és a diáksport támogatásával is előmozdítja a mozgás gazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést. lv. A testnevelés és sport egyes részterületeivel kapcsolatos célok és feladatok Nevelési oktatási intézmények Újtikosi Lurkó Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató - biztosítani kell az óvoda pedagógusok szakirányú továbbképzésének feltételeit, - meg kell valósítani a tartáshibák időbeni kiszűrését, - sporteszközöket kell biztosítani az óvoda sportfeladatok ellátásához - pályázati támogatás igénybe vételével az óvodát tornaszobával kell bővíteni. Sportlétesítmény-fenntartás,-működtetés,-felújítás,- fejlesztés Az Újtikos, Kossuth u. 263 hrsz-ú ingatlanon lévő labdarúgópálya fenntartásáról és működtetéséről az Önkormányzat gondoskodik. Cél a meglévő labdarúgópálya rendszeres és megfelelő karbantartása, állagmegóvása, és fejlesztése, bővítése.

16 A labdarúgó pálya fejlesztését minden rendelkezésre álló eszközzel elő kell segíteni, hogy a sportot kedvelő vágyó közönség rendeltetésének megfelelően tudja használni. Cél a sportpálya komplex fejlesztése, bővítése, amely során olyan sportpálya kerül kialakításra, mely többrétű sportolási lehetőséget nyújt és ingyenesen hozzáférhető a lakosság számára. A településen található sportcélra hasznosítható területek vagy létesítmények állagát fel kell mérni és a lakosság, illetve civil szervezetek bevonásával gondoskodni kell felújításukról és további működtetésükről. Helyi-média A közösségi sport eseményeiről, eredményeiről pontos és rendszeres tájékoztatást kell a helyi újságban és az önkormányzat honlapján nyújtani. A koncepció gyakorlati megvalósítása - az Önkormányzat éves költségvetésére függvényében a képviselő-testület egyedi döntései szerint évekre szóló sportfejlesztési programját Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2014. (II.12.) számú határozatával fogadta el. Újtikos, február 12. Takács József Újtikos, 2014.február 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

17 Képviselő-testületének 15/2014. (II.12.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázat benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő- testület pályázatot nyújt be a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján az Újtikos, Kossuth utca 263 hrsz-ú közcélú, önkormányzati tulajdonú és fenntartású labdarúgó pálya fejlesztésére az alábbiak szerint: A fejlesztés összköltsége Ft + 27%-os Áfa, azaz bruttó Ft, melyből a támogatási igény Ft, az önkormányzati önerő Ft. 2., A Képviselő- testület a Ft összegű önerőt az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. Határidő: február 13. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

18 Képviselő-testületének 16/2014. (II.12.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a sport 2014.évi támogatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta. 1., A Képviselő-testület az óvodai, iskolai sporttevékenység és utánpótlás csapatok sprttal kapcsolatos tevékenységére Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2014.évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 2., A Képviselő-testület felhívja a t, hogy az előirányzat átcsoportosításról a következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. Határidő: értelemszerűen Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

19 Képviselő-testületének 17/2014. (II.12.) számú határozata Képviselő- testülete felhatalmazza a t, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatás fejlesztése keretében az új mikrobusz beszerzése tárgyában a szükséges előkészítő feladatok ellássa. Határidő: március 30. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.február 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

20 Képviselő-testületének 18/2014. (II.26.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat folyószámlahitel felvételére elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a számlavezető pénzintézeténél Ft összegű folyószámlahitel felvételét kezdeményezi. 2., A hitel futamideje: szerződéskötéstől december 31-ig. 3., A képviselő-testület vállalja, hogy a hitelt és járulékait a évi költségvetésébe tervezi. 4., A képviselő-testület felhatalmazza a t a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására. Felelős: Takács József Határidő: a hitelkérelem benyújtására március 31., a további teendőkre folyamatos Újtikos, 2014.február 26. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

21 Újtikos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (III.12.) számú határozata Képviselő testülete megtárgyalta a Javaslat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadására elnevezésű előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: ának Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felkéri a t, hogy Hajdúnánás város ét a határozatról tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Takács József Határidő: azonnal Felelős: Takács József Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

22 Képviselő- testületének 21/2014. (III.12.) számú határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Művelődési Ház felújítására benyújtott ajánlatok elbírálására előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő- testület az Újtikos, Fő u. 11. szám alatt lévő, Újtikos Művelődési Ház felújításának munkálatainak elvégzésével a Tó Ép - Ker Kft-t ((4220 Hajdúböszörmény, Polgári u.13.) bízza meg nettó Ft Ft Áfa, azaz bruttó Ft vállalási áron az alábbiak szerint: - pályázati támogatás: Ft - önkormányzati önerő: Ft. 2., A Képviselő- testület a Ft összegű önerőt az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. 3., A Képviselő- testület felhatalmazza a t a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: 3., pont esetén: március 30. Felelős: Takács József Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

23 Képviselő- testületének 22/2014. (III.12.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat közbeszerzési megbízási szerződés megkötésére elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő- testület a Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu-, és tanyagondnoki szolgáltatás pályázatban szereplő autóbusz beszerzésének közbeszerzési feladatainak ellátásával a Pályázati és Projektiroda Kft-t (4400 Nyíregyháza, Kalevala stny. 22. III./13.) bízza meg nettó Ft Ft Áfa, azaz bruttó Ft megbízási díj ellenében. 2., A Képviselő- testület a Ft összeget az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. 3., A Képviselő- testület felhatalmazza a t a megbízási szerződés aláírására. Határidő: 3., pont esetén : azonnal Felelős: Takács József Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

24 Képviselő- testületének 23/2014. (III.12.) számú határozata Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat Újtikos Községi Önkormányzatának évi Közbeszerzési Tervének elfogadására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Újtikos Községi Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervét a melléklet szerint, illetve felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a terv a város hivatalos honlapján történő megjelenéséről. Határidő: értelemszerűen Felelős: Takács József 1. melléklet a 23/2014. (III.12.) számú határozathoz ÚJTIKOS KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE ( ) Egyszerű közbeszerzési értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárások: Eljárás megnevezése, A közbeszerzési eljárás Közbeszerzés tárgya Becsült érték Nettó Ft típusa tervezett időpontja új mikrobusz beszerzése egyszerűsített 10 millió március Nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárások: nem tervezünk. Közösségi eljárásrendbe tartozó közbeszerzési eljárások: nem tervezünk. Központosított közbeszerzés keretein belüli beszerzések: nem tervezünk. A közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő megjelentetéséről intézkedtem. A változtatás, módosítás jogát a Kbtv. 5.. (4.) bek. foglaltak alapján az Önkormányzat fenntartja.

25 Újtikos, 2014.március 12. Takács József Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

26 Képviselő- testületének 24/2014. (III.12.) számú határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta az Újtikosi Termelő-és Értékesitő Szociális Szövetkezettel kötendő haszonkölcsön szerződés elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Képviselő-testület a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Újtikosi Termelő-és Értékesitő Szociális Szövetkezettel kötendő haszonkölcsön szerződést. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a t a Haszonkölcsön szerződés aláírására. Határidő: értelemszerűen Felelős: Takács József HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhelye: 4096 Újtikos, Arany János u. 12., képviseli: Juhász Margit al), mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó másrészről az Újtikosi Termelő-és Értékesitő Szociális Szövetkezet (székhelye: 4096 Újtikos, Arany János u. 12., képviseli: Takács József igazgatóság elnöke), mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény 4/A. (a továbbiakban: Kftv.) és Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2008. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 6. (5) bekezdése alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik meg: 1. Kölcsönadó kijelenti, hogy jelen haszonkölcsön szerződés megkötése (hasznosítás) előtt meggyőződött arról, hogy Kölcsönvevő megfelel az ingyenes használatba adás jogszabályban előírt feltételeinek. 2. Kölcsönadó december 31. napi állapot szerinti tételes vagyonleltár-jegyzék szerint térítésmentes használatra haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevő részére a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben tételesen felsorolt ingó tárgyi eszközöket, amelyet Kölcsönvevő az általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz. A használat joga Kölcsönvevőt március 15. napjától március 15. napjáig 2, azaz kettő éven át illeti meg.

27 3. A haszonkölcsön szerződés lejártáig teljes egészében Kölcsönadó tulajdonát képezi a közfoglalkoztatási program megvalósítása során létrehozott, illetve megszerzett ingó tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgy. A haszonkölcsönbe adott vagyoni eszközök (melyeket a szerződés 1. számú melléklete sorol fel tételesen) a szerződés ideje alatt mindvégig Kölcsönadó tulajdonát képezik. Az ingó tárgyi eszköz két év ingyenes használat után visszakerül Kölcsönadóhoz, kivéve, ha Kölcsönadó és Kölcsönvevő az ingyenes használat időtartamának meghosszabbításában megállapodik, melyet külön okiratban rögzítenek. 4. Kölcsönvevő a hasznosításra kapott vagyonelemeket kizárólag az Újtikosi Termelő- és Értékesitő Szociális Szövetkezet Alapszabályában foglalt tevékenységeinek megvalósításához és elsősorban a közfoglalkoztatottak és közfoglalkoztatásból kikerülők foglalkoztatása céljából használhatja. 5. Kölcsönvevő a használatba vett vagyonelemek működtetését saját felelősségére - saját finanszírozással - végzi. Köteles ehhez az általa végzett tevékenységhez szükséges engedélyeket - saját költségén beszerezni. Kölcsönvevő köteles a vagyonelemeket rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes használat következménye. Az üzemeltetés során történő természetes elhasználódások/elhullások pótlása saját költségén Kölcsönvevő kötelezettsége. Kölcsönvevő a rendeltetésszerű használattal kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére nem tarthat igényt. 6. Kölcsönvevő a vagyonelemeket Kölcsönadó engedélye nélkül harmadik személy használatába nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén azokért a károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek volna be. 7. Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles mindazokat a vagyonelemeket a kölcsönbeadás-kori állapotban (az ingó tárgyi eszközök természetes amortizációját leszámítva) Kölcsönadónak visszaadni, amelyek törvény erejénél fogva, vagy a Felek külön megállapodása alapján nem kerülnek Kölcsönvevő tulajdonába. 8. Kölcsönadó kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt a meglevő biztosítást hatályban tartja, költségeit a tulajdonos viseli. Kölcsönvevő jelen szerződéssel érintett - a kölcsönadó által nem biztosított - vagyonelemek tekintetében szabadon biztosítást köthet, annak költségeit viseli. 9. Kölcsönadó jogosult a használatot ellenőrizni, Kölcsönvevő köteles a használatról a Kölcsönadót tájékoztatni. A Kölcsönvevő köteles a tárgyévet követő negyedév utolsó napján a kölcsönbe kapott eszközökről leltárt felvenni. A leltár dokumentálására a haszonkölcsön-szerződés 2. számú mellékletét képező Leltározási könyv szolgál. A Kölcsönvevő köteles a leltár dokumentumokat a negyedévet követő 20. napig a kijelölt állami képviselő részére megküldeni. 10. A Kölcsönadó köteles a negyedévet követő 20. napig a vagyoni helyzetére vonatkozó beszámolót időszaki mérleget, eredmény kimutatást készíteni és a kijelölt állami képviselő részére megküldeni.

28 11. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a hasznosításra kapott eszközök hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala előtt, (az arra jogosult szövetkezeti szerv vagy személy) a kijelölt állami képviselő véleményét kikéri. Ha Kölcsönvevő ezen jogszabályi kötelezettségét megsérti, a haszonkölcsön-szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani. 12. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen haszonkölcsön szerződéssel érintett vagyonelemek tekintetében beállt jelentős változásról a kijelölt állami képviselőt a változás beállásától számított 8 munkanapon belül tájékoztatják, továbbá vállalják, hogy a kijelölt állami képviselő vagyonelemekkel kapcsolatos tevékenységét az általa kért adatszolgáltatás teljesítésével, helyszíni ellenőrzés lehetővé tételével a haszonkölcsön szerződés ideje alatt biztosítják. 13. Jelen haszonkölcsön szerződés megszűnik: a) a 2. pontban meghatározott időtartam lejártával, kivéve, ha a felek az ingyenes használat időtartamának meghosszabbításában állapodnak meg. b) a szociális szövetkezet megszűnésével. 14. Kölcsönadó részéről rendkívüli felmondásnak van helye, ha - a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált, - a kölcsönvevő a vagyonelemeket rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja. 15. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben Szerződő Felek a Ptk. rendelkezéseit, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvényt és az önkormányzati rendeletet tekintik irányadónak. 16. a /2014. ( ) sz. határozatával jelen haszonkölcsön szerződést jóváhagyta és felhatalmazta az alt, továbbá az Újtikosi Termelőés Értékesitő Szociális Szövetkezet közgyűlése felhatalmazta az Elnököt a szerződés megkötésére. Szerződő Felek jelen haszonkölcsön szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írták alá. A szerződés március 15. napján lép hatályba. Újtikos, március

29 Juhász Margit Újtikos Község Önkormányzat ale kölcsönadó Takács József Újtikosi Termelő-és Értékesítő Szociális Szövetkezet igazgatóság elnöke kölcsönvevő Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

30 Képviselő- testületének 25/2014. (III.12.) számú határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat Közbeszerzési Bírálóbizottság megalakítására elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1., A Képviselő - testület a- Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásárán elnyert autóbusz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési bírálóbizottságba az alábbi személyeket választja: - Ilyés Miklós, műszaki szakértő, - dr. Bánk Attila, jogi szakértő, - Tyukodi Alexandra pénzügyi szakértő, - Pályázati és Projektiroda Kft. közbeszerzési szakértője, - Adorjániné dr. Szokol Ildikó kirendeltség-vezető 2., A Képviselő-testület felhatalmazza a t a szükséges teendők ellátására. Határidő: értelemszerűen Felelős: Takács József Újtikos, 2014.március 12. Adorjániné dr. Szokol Ildikó

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 07-én, Folyáson a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Önkormányzati Képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Magyar

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1. az előterjesztést megtárgyalta, és

1. az előterjesztést megtárgyalta, és NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYHZATA 79j2014.(IV.24.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: A Városgondnokság alapító okiratának módosítása Iktatószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. DECEMBER 3-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1319-3/2014/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat Alapító okiratot módosító okirat A Dorog Város Egyesített Sportintézménye Dorog Város Képviselő-testülete által 2013. november 29. napján kiadott 150/2013.(XI.29.) sz. alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-43/2014. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 216/2014. (XII.11.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Belső ellenőrzésekről szóló beszámoló 2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 3) Az önkormányzat 2014.évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2196//2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben