SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT"

Átírás

1 Szociális Gondozási Központ Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT évi szakmai beszámoló

2 Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 245/2011 (XII. 15) számú határozata alapján a Mentálhigiénés Központ, valamint az idős bentlakásos intézmények működtetése és szakmai feladatainak ellátása átkerült a Szociális Gondozási Központ irányítása alá, egyben önállóan működő és gazdálkodó intézménnyé vált. A szakmai és gazdálkodási feladatok ellátása és irányítása év közbeni átadással történt, így nehézségeket jelentett a biztonságos szakmai munka hátterének megteremtése. Mindezen tényezőket tekintetbe véve, a kollégák szakmai felkészültsége, maximális odaadása és ambíciója biztosítéka volt a magas színvonalú, kiváló munkavégzésnek évben is. A szakmai beszámoló részletesen tartalmazza a Szociális Gondozási Központ feladatellátása alá rendelt alap és szakellátási feladatok első félévi összefoglalóját. Nyíregyháza, május r \. -=--z...t----\ O- Szilvásiné BOjdl Márta igazgató.. ;. 2

3 A Szociális Gondozási Központ fenntartója a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás. Ellátási területünkhöz tartozik Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony község közigazgatási területe. A bokortanyákon élősegítségre szoruló idős emberek ellátását a Joáb Olivér Szeretetintézményhez, és a Humán-Net Alapítványhoz tartozó tanya- és falugondnokokkal kőzősen biztosítjuk. Az Intézmény feladatai: Alapszolgáltatás keretében Házi segítségnyújtást Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Idősek nappali ellátását biztosítunk a rászorulóknak. Étkeztetést Támogató szolgáltatást Közösségi ellátást Értelmi fogyatékosok nappali ellátását Szakosított ellátás keretében Idősek otthonát Értelmi fogyatékosok lakóotthonát Egyéb ellátás keretében otthoni szakápolás otthoni hospice ellátás gyógyászati segédeszköz kölcsönzés térítésmentesen hivatásos gondnoki feladatok ellátása Házi segítségnyújtás A szolgáltatás célja, hogya segítségre szoruló emberek testi, lelki és szociális jólétét megőrizze, szinten tartsa és fejlessze. A házi segítségnyújtás keretében azokat a rászoruló személyeket látjuk el, akik otthonukban önmaguk ellátására részben képesek, a gondozásuk indokolt, kérik és elfogadják a segítségnyújtást. A szolgáltatást saját lakókörnyezetben, az önálló életvitel fenntartása érdekében kell biztosítanunk. 3

4 Feladatunk: az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, mentális gondozás, hogy egészségi állapotának, illetve korának megfelelő változásokat elfogadja, házi orvossal, illetve szakorvossal történő folyamatos kapcsolattartás gyógyszerek felíratása, kiváltása, gyógyszere k adagolásának ellenörzése segédeszközök felíratása, használatának megtanítása stb. érdekvédelmi feladatok ellátása, ügyintézés élelmezés (bevásárlás, tálalás, etetés, mosogatás) foglalkoztatás különböző formáihoz való hozzájutás segítése (könyvkölcsönzés, felolvasás stb.) A Szociális Gondozási Központ házigondozói körzeteiben 2012-ben 76 szakképzett gondozó 583 fő rászorulót látott el évben december 31-ig a felvett új ellátottak száma 175 fő volt. Az ellátotti létszám átlagosan 601 fő, me ly a szüneteltetett, illetve a kórházi kezelés alatt álló betegek figyelembevételével értendő. Az ellátottak 65 % - a fogyatékkal él. az összes ellátotti létszámhoz viszonyítva 26% mozgáskorlátozott 14% halmozottan sérült 7% hallássérült 10% pszichiátriai beteg 4% látássérült 2% értelmileg sérült A házi segítségnyújtásban december 31-én részesülő nem szerinti megoszlása ellátottak kor és IIJ Férfi I.Nő év év év év év év év év felett 4

5 Látogatások számának alakulása január 1. és december 31. között 180~--~~~----~------'~~~~--~-----' 160~~~--~~~~-='~~~~~~~~ 140~-----=~~~~~~~~~~7-~- 120~----~-=~~~~--~~~~==~ IEI Férfi I 60.Nő O~~" év év év év év év év év felett Évente az intézmény által biztosított alapszolgáltatásokban részesülők között a legalacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkezőknek, a Debrecen Nyíregyháza Egyházmegyei Karitász segítségével tartós élelmiszer segélyt osztunk évben az adományok ily módon 154 háztartásba jutottak el. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A segélyhívások számának alakulása 2005 és 2012 között A jelzörendszeres házi segítségnyújtás célja az évi III. törvény 65 -a értelmében a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, ill. pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátás, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. Az évek folyamán a nyíregyházi diszpécserközponthoz társult Kálmánháza, Napkor, Nagycserkesz, Nyírtét, Nyírtelek és Sényő. A rendszer bővítésének és a társulásnak köszönhetően 5

6 O ml Segélyhívások száma Nyíregyháza közigazgatási területén 135 jelzőkészülék működik db Nyíregyházán, 14 db a városhoz tartozó bokortanyákon -, míg a társult településeken 93 db segélyhívó készülék biztosítja az idősek számára az azonnali segítségnyújtást.. A szolgálat diszpécser központja Nyíregyházán, a Szent István u. 63. szám alatt található. A Szociális Gondozási Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtásának illetékességi területe Nyíregyháza Megyei Jogú Város, valamint Nyírpazony község közigazgatási területe. A szolgáltatás feladata az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen haladéktalanul megjelenik (30 perc) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket megteszi szükség esetén gondoskodik a további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezéséről A jelzőkészülékek leszerelését követöen azonnal bekötésre kerül a felszabaduló készülék a várakozó listán szereplő idős emberekhez. így a 135 db segélyhívó készülék kihasználtsága csaknem 100%-os (99,88%). A szolgáltatásért fizetendö térítési díj mértékét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése helyi rendeletben szabályozza. A szolgáltatás működéséhez biztosítjuk az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket a jelzést továbbító berendezést a jelzés fogadására alkalmas vevő berendezést a diszpécser központban a személyi számítógépet a hozzá tartozó eszközökkel a gondozónőknek mobiltelefont felszerelt készenléti táskát 6

7 Segélyhívás esetén a város területén az ügyeletes gondozó taxival, míg a 4 tanyai településen a tiszteletdíjas gondozó kerékpárral érkeznek a helyszínre. A társult településeken az ügyeletet teljes ítő gondozók végzik a szolgáltatást első félévben a 135 kihelyezett jelzőkészülékről 472 segélyhívás érkezett. ~ segélyhívások száma településenként: Település neve A segélyhívások száma Nyí regyháza 444 ~ajdabokor 28 A segélyhívás oka A segélyhívások száma Pszichés. probléma 12 Elesés 70 Betegség, rosszullét 244 Krízishelyzet 4 Higiénés szükséglet miatt 86 T éves riasztás 38 Segítés az esti lefekvéshez 8 Egyéb okok: (készülékhiba; tájékoztatás, anácskérés) 10 Eset megoldása Esetek száma Beszélgetés, megnyugtatás 15 G~ógyszeradás saját gyógyszerből 128 Házi- vagy ügyeletes orvos hívása 24 Mentőhívás 36 Gondozás: pelenkacsere, mosdatás, felsegítés, Ifolyadékpótlás, 203 Iféves riasztásról meggyőződés 38 Esti lefekvésnél segítségadás 8 Egyéb: ( készülékjavítás; hozzátartozó értesítése, anácsadás) 20 7

8 A szolgáltatásból a szóban forgó időszakban 42 fő került ki. A kikerülés okai: elhalálozás 12 bentlakásos intézménybe kerülés 6 kórházba kerülés 10 saját kérésre - gondozó, hozzátartozó kérésére - alkalmatlanság a rendszer kezelésére egyéb: más módon oldja meg 6 egészségi állapota javult 4 térítési díj fizetése 4 Egyre nagyobb igény jelentkezik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránt, hiszen a házi orvosok, a szakorvosok egyre gyakrabban javasolják az egyedül élő, idős személyek számára ezt az alapszolgáltatást, me ly biztonságérzetet ad és baj esetén azonnali segítségnyújtást biztosít az ellátottaknak. A várakozólistán jelenleg 12 fő szerepel. Sürgős esetben ideiglenes átcsoportosítással oldjuk meg a jelzőkészülék mielőbbi kihelyezését. A szolgáltatást jelenleg egy fő szakmai egységvezetővel, valamint 6 fő hivatásos gondozónővel és 2 fő tiszteletdíjas gondozóval (bokortanyák) biztosít juk. Otthoni szakápolási és hospice ellátás Nyíregyháza közigazgatási területén élő ápolásra szoruló személyek vehetik igénybe az ellátást, akiknek a háziorvos vagy szakorvos elrendeli a szakápolás biztosítását. A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes, OEP által finanszírozott. Az alap tevékenység a kórházi ápolás lerövidítése, kiváltása a beteg saját lakókörnyezetében. Érvényes működési engedéllyel rendelkezünk, OEP finanszírozási szerződés alapján végezzük feladatunkat. A Szociális Gondozási Központ Otthonápolási Csoportja május 1-től Hospice szakápolási feladatokat is ellát. Célja a betegek fájdalmainak és a tüneteinek csökkentésével, lelki szenvedéseik enyhítésével a lehető legjobb életminőség, fizikai és szellemi aktivitás elérése, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. A betegek számára a palliatív és a terminális szakban a szükséges ellátás biztosítása, onkológussal és háziorvossal együttműködve. A nemzetközi hospice mozgalom szellemiségnek megfelelően a már csak tüneti kezelésben részesíthető, gyógyíthatatlan -.elsősorban daganatos - betegek testi és lelki szenvedéseinek enyhítése, humánus kezelés, az emberi méltóság megőrzését tartva szem előtt. A betegek fájdalmainak és tüneteinek csökkentése, lelki szenvedéseik enyhítése a lehető legjobb életminőség, fizikai és szellemi aktivitás elérése, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. 8

9 A feladatellátás szakmai tartalma, módja Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996 (VI1.26.) NM rendelet 1. sz. mellékiete alapján. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása. A tracheális kanül tisztítása, a betét cseréje, a tevékenység megtanítása. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok. Az intravénás folyadék és elektrolit pótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok. Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után. Decubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett illetve csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok Gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, Mozgás és mozgatás eszközeinek használatának tanítása, hely és helyzetváltoztatás segítése. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása, UH inhalálás, légzésterápia, szívó alkalmazása, oxigénterápia Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai Beszédterápia, fizioterápia, gyógytorna, elektroterápia Haldokló beteg otthonában történő szakápolás november december össz

10 Gyógyászati Segédeszköz Kölcsönző 2000-től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által biztosított gyógyászati segédeszközök kölcsönzését biztosít juk térítésmentesen a Nyíregyházán lakó állampolgárok számára, akik ápolásra szorulnak, vagy mozgásukban korlátozottakká válnak és ezáltal segédeszköz használatára szorulnak. Akik baleset, időszakos bénulás miatt mozgásukban korlátozottá válnak és állapotuk javulásához átmeneti időre szükség van az eszközökre. A kölcsönzés időtartama 6 hónap, illetve szükség esetén meghosszabbítható, az eszközök átvételi elismervények ellenében kerülnek kiadásra, illetve visszavétel re évben sikerült a Gondozási Központ udvarán egy új helyiséget kialakítanunk a Gyógyászati Segédeszköz Kölcsönző számára, amely így könnyen megközelíthetővé vált. Idős nappali ellátás, szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről szükséges gondoskodni térítési díj ellenében, akik azt önmaguknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A Szociális Gondozási Központ a nappali ellátást igénybevevő idős személyek részére biztosít napi egyszeri meleg étkezést saját üzemeltetésű főzőkonyhával. A 3. sz. Idősek Klubjában hétvégi és ünnepnapi étkeztetés, a 7. sz. Idősek Klubjában szükség esetén reggeli és a vacsora is biztosított térítési díj ellenében. A helyszínre történő szállításról az intézmény gondoskodik saját üzemeltetésű gépjárművel. A térítési díj mértékét Nyíregyháza M. J. V. Közgyűlése helyi rendeletben szabályozza ben a szolgáltatást igénybevevők létszáma fő volt. Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak minősül: a 70. életévét betöltött személy, a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, a hadigondozott, a rehabilitációs járadékos, öregségi járadékos, munkaképtelenségi járadékos, rokkantsági nyugellátásban, nyugellátásban részesülő személy, tartósan beteg személy, fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy, és a hajléktalan személy. 10

11 Az étkeztetés ben december 31-én részesülő ellátottak kor és nem szerinti megoszlása 20~~~~~~~~~~~~ 15 1 O J;.I-+--,-,-~ mférfi.nő év év év év év év év év felett Időskorúak nappali ellátása Az Idősek Klubjai a Nyíregyháza város és Nyírpazony község közigazgatási területén, a saját otthonukban élő idős emberek részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az Idősek Klubjának célja a mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni ellátásának biztosítása. Felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt támogatásra szorul. A Szociális Gondozási Központ új szakmai törekvése, hogy az ellátotti körön kívüli idősödő lakosság számára is nyújtson szolgáltatásokat a testi, lelki és szociális jólét megteremtése és biztosítása érdekében. A Szociális Gondozási Központ 6 idősek klubját működtet Nyíregyháza város területén, 156 engedélyezett férőhellyel. A nyitva tartás ideje munkanapokon 8-16 óráig tart. A 3. sz. Idősek vasár és ünnepnapon is nyitva tart. Klubja minden A nappali ellátást nyújtó idősek klubjaiban a következő szolgáltatásokat biztosít juk térítés mentesen, az 1/2000 (1.7) SZCSM rendelet előírásainak megfelelően: 11

12 az évi III. törvény 62.. szerinti étkeztetés, valamint a szükségleteknek megfelelően reggeli és uzsonna biztosítása. A klubtagok az étkeztetést a nappali ellátást nyújtó intézményekben veszik igénybe. Szabadidős programok, kirándulások, fizikai, szellemi és szórakoztató jellegű, foglalkoztatás szervezése, a szellemi frissesség és az önellátásra való képesség megtartása és az élettől való elszigetelődés megelőzése érdekében. A pszichés gondozás, az ellátást igénybe vevőnek a kiegyensúlyozott, nyugodt, nyílt családias légkör biztosítása, a közösségi lét előnyeinek kiaknázása, a szolgáltatáson belüli és azon kívüli életvezetési segítségnyújtás. A mentális munka hatékonyságát növeli a mentálhigiénés szakember által az ellátottak részére szervezett egyéni és csoportos foglalkozások. Az egészségügyi ellátás keretében kétheti rendszerességgel orvosi ellátás biztosítása a körzetben lévő háziorvos közreműködésével. A nappali ellátásban részesülők egészségi állapotának figyelemmel kísérése, a szükséges egészségügyi ellátáshoz való időbeni hozzájuttatás és a szürővizsgálatokon való megjelenés elősegítése a feladat. Alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, a tagok személyes ruházatának tisztítására. Ismeretterjesztő előadások szervezése Hivatalos ügyek intézésének segítése. Sajtótermékek, kőnyvek, társasjátékok biztosítása, tömegkommunikációs eszközök (rádió, videó, televízió) igénybevétele. A generációk közötti együttműködésének segítése Kapcsolatot tartunk civil nyugdíjas szervezetekkel Programjainkat a város időskorú lakossága is szabadon látogathat ja. Rendezvényeinkről tájékoztatást adunk a megyei napilapban, a Nyugdíjas élet című havonta megjelenő újságban, valamint az intézmény honlapján. Az idős nappali ellátás célja A holisztikus szemlélet gyakorlati megvalósítása Ellátottaink testi-szellemi frissességének, lelki egyensúlyának megőrzése Egészséges öregedés elősegítése Élethosszig tartó tanulás elvének gyakorlati megvalósítása Ellátotlaink szociális helyzetének javítása Társadalmi és családi kapcsolataik fenntartásának elősegítése Pszichés állapotuk szinten tartása javítása Az idősek aktivitásának megőrzése A 2012-ben számos változatos, érdekes programot valósítottunk meg az egészségmegőrzés, tudomány, kultúra, manuális foglalkozások témákban, melyeken ellátotljaink nagy kedvvel és aktívan vetlek részt. 12

13 Klubtagjaink számának alakulása az elmúlt féléves időszakban december 31-én 150 fővel zártuk az évet, az év. folyamán 37 főnek szűnt meg a tagsága és 38 fő kérte felvételét a klubjainkba. Az. év folyamán 187 fő vette igénybe az időskorúak nappali ellátását. Az elmúlt időszakban a következőképpen alakult az idősek klubjaiban a létszám EI női klubtagok férfi klubtagok D Összesen Az idősek klubjában a férfi klubtagok tagok kor szerinti összetétele , év év év év év év év 13

14 A női klubtagok kor szerinti összetétele: év év év év 74év év év A számok is mutatják, hogya klubtagok többsége a 70 éven felüli korcsoportba tartozik. Ennek a korosztálynak a tagjai speciális ellátást igényelnek, nagyobb odafigyelést, több törődést. A klubtagok 4,6% látássérült, 10,6% mozgássérült, 8% hallássérült, 18%-uk valamilyen pszichiátriai kórképpel rendelkezik, 2%-uk halmozottan sérült. Mindezekből egyértelműen kiderül, hogy milyen nagy jelentősége van az idősgondozás eme formájának. A hozzátartozók biztonságban tudhatják napközben idős szüleiket. A rendszeres foglalkoztatás, a programok és az élethosszig tartó tanulás eredményeként javul az ellátottak szellemi frissessége, lelki egyensúlyuk is helyreáll. Mindezek által kevesebb terhet rónak az egészségügyi ellátórendszerre és az egészséges öregedés normáinak megfelelően élik mindennapjaikat. 14

15 Idősek Otthona Az Idősek Otthona Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község közigazgatási területén élő szociálisan és egészségi állapotuk miatt rászorultak részére nyújt szakosított ellátást a szociális törvényben megfogalmazottak szerint. Az intézmény két telephelyen működik. A Pacsirta utcán 7 kétágyas, 7 háromágyas 2 négyágyas lakószobákban 43 fő idős embert látunk el. Két szobához közvetlenül kapcsolódik a fürdőszoba, míg a többi lakószobában elhelyezettek 5 fürdőszobát használhatnak. Az idősek három társalgót használhatnak, melyekből kettő étkezéskor ebédlő funkciót is betölt. A harmadik társalgó Imaházként funkcionál az egyházi programok megszervezésekor. Jól felszerelt orvosi rendelőben naponta biztosított az ellátás. A dolgozók részére nővérszoba és öltöző biztosított. Épületünkben évben felújításra, korszerűsítésre került sor, melynek következtében akadálymenetesen közlekedhetnek az idősek. Orosi telephelyen 5 négyágyas szobákban 20 fő idős személyt gondozunk. Minden szobához külön vizesblokk tartozik. Egy nagy társalgóban biztosított a közös programok szervezése. A társalgó étkezési időben ebédlő funkciót is betölt. A telephelyen melegítő konyháról biztosít juk az élelmezést. A főzőkonyha a Pacsirta utcai telephelyen üzemel, ahol december 1. napjától a QUADRO BYTE Zrt által forgalmazott élelmezési program segítségével állít juk össze az étrendet. Naponta háromszori (reggeli-ebéd-vacsora), valamint a cukorbetegek részére napi ötszöri (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora) étkeztetést biztosítunk. Az étrend összeállításánál figyelembe vesszük az intézmény orvosának véleményét, valamint az ellátottak igényeit is. A mosodai feladatokat saját mosodában a Pacsirta utcán végezzük év második felében mindként telephelyen kialakításra került a betegszoba, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a helyszíni szemle során megfelelőnek talált. Ennek következtében mindkét telephely végleges működési engedélyt kapott. Idősek Otthonának szolgáltatásai: Lakhatás o Biztosít juk a komfortos lakhatás (fűtés, áram, hideg és meleg víz, akadálymentesített helyiségek) feltételeit. o Az Idősek Otthona elhelyezésére szolgáló épületek tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetők, épületen belül pedig akadálymentes a közlekedés. A bútorzat, a berendezési és felszerelési tárgyak az ellátottak életkori sajátosságait, egészsegl állapotát tekintve megfelelőek. Mindkét telephely rendelkezik udvarral és parkos résszel, amely alkalmas a szabadidő eltöltésére és a pihenésre. o A lakók elhelyezése két-, három, illetve négyágyas szobákban történik, tekintettel fizikai, pszichés állapotukra, fogyatékosságuk mértékére, szociális kapcsolataikra és speciális szükségleteikre. A házaspárok közös külön szobában történő elhelyezését - igény szerint - biztosít juk. Jelenleg intézményünk szolgáltatásait 1 házaspár veszi igénybe. Az elhelyezés megváltoztatására a szakmacsoport vezető jogosult. 15

16 Folyamatos felügyelet Munkatársaink váltott műszakban folyamatos, napi 24 órás ápolói felügyeletet biztosítanak az ellátottak részére. Étkeztetés o Legalább napi háromszori étkezést - ebből legalább egy alkalommal meleg ételt - biztosítunk az életkori sajátosságok, az egészséges táplálkozás követelményeinek, az egészségi állapotnak és a szociális étkeztetés szabályainak megfelelően. Orvos javaslatára diétás (többszöri) étkezést biztosítunk. o Az étkezés az ebédlőben történik, azonban, ha az ellátott állapota indokolja, orvosi javasiatra átmenetileg a lakószobában is engedélyezett, valamint akiknek az elfogyasztáshoz segítségre van szükségük azoknak a nővérek nyújtanak segítséget a mindenkori étkezésben. o Saját, illetve otthonról hozott élelmiszer hűtőszekrényben történő tárolása esetén a HACCP előírásait figyelembe kell venni. A bolti élelmiszereken feltüntetett szavatosság i időt figyelemmel kell kísérni. Az élelmiszerek biztonságos hűtése és a szavatosság i idő nyomon követése érdekében a személyzet rendelkezésre áll és napi rendszerességgel ellenőrzi azt. o Amennyiben Ellátott étkezést nem vesz igénybe (lemondja), tudomásul veszi, hogy az ebből származó egészségügyi problémákért felelősséget vállal. A szolgálatban lévő nővérek azonban figyelemmel kísérik az ellátottak étkezéseit ilyen esetekben is. o A folyadékpótlás biztosítására az ebédlőkben elhelyezett termosztátban lévő teához ingyenesen jutnak hozzá a lakók a nap bármely időszakában. Ruházat, textília biztosítása o Az Ellátottak saját ruhájukat használják. o Az Ellátott megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházatának hiányában ruházatot biztosítunk (igény és szükség szerint legalább három váltás fehérnemű, és hálóruha, évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházat és utcai cipő, illetve más lábbeli), amely az Intézmény tulajdonát képezi. Az erre vonatkozó igényt, valamint a ruhadarabok elhasználódása esetén az új ruhadarab igénylését a szakmacsoport vezetőnél kell jelezni. o Az Ellátott igénye szerint a saját, illetve intézmény által biztosított ruházat tisztításáról és javításáról gondoskodunk, ide nem értve a vegytisztítást. Vegytisztítást az Intézmény nem vállal. A tisztítás és javítás iránti igényt a főnővérnél kell jelezni. A mosoda helyben biztosított. A mosoda igénybevétele esetén Ellátott vagy a hozzátartozója a ruházatra hímezi vagy alkoholos filctollal ráírja az Ellátott nevét. A fürdőszobában lehetőség van a kisebb ruhadarabok (pl. alsóruházat) mosására saját tisztítószerek igénybevételével, melyet 2-3 fő igénybe is vesz rendszeresen. o Az Intézmény a személyi higiéné érvényesülése érdekében szükség szerint ágyneműt, tisztálkodást segítő textíliát és tisztálkodó szereket, eszközöket biztosít. Az ezekre vonatkozó igényt, valamint elhasználódás, felhasználás esetén új igénylését a szakmacsoport vezetőnél kell jelezni. 16

17 Egészségügyi ellátás Az Intézmény az egészségügyi ellátás keretein belül gondoskodik: Az orvosi ellátásról napi rendszerességgel mind a két telephelyen (Pacsirta utcán Dr Együd Ágnes, Orosi telephelyen Dr Kozma Ottó) gondoskodnak. szükség szerinti alapápolásról (különösen a személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszerezésről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint az inkontinenciában való segítségnyújtásról). szakorvosi, illetve sürgősségi ellátás hoz való hozzájutásról szükség szerint gondoskodunk az ellátott problémájától függően. kórházi kezeléshez való hozzájutásról (Mindenki számára biztosít juk, hogy kórházi kezelést vegyen igénybe, ezen időszakra a napi térítési díj 20 %-át kell csak fizetnie ágyfenntartás címén.) sürgősségi gyógyszerellátásról is gondoskodunk a törvényben meghatározottak alapján. gyógyászati segédeszköz biztosításáról. (intézményünk járókeretet, botot, kapaszkodót, szoba WC-t, fürdetőkocsit stb eszközöket biztosít az ellátottak számára). o Az orvos biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, a jogszabály által meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, szükség esetén a o szakellátásban történő beutalást. Az Intézmény pszichiáter szakorvost is alkalmaz, aki szükség szerint, de legalább heti rendszerességgel kíséri figyelemmel az Ellátott időskorhoz fűződő mentális állapotát. o Az Intézmény a sürgősségi gyógyszerkészletet térítésmentesen (a befizetett személyi térítési díj terhére) biztosítja. A sürgősségi gyógyszerkészletről és az Intézmény által- jogszabály szerint - viselt, o o illetve átvállalt gyógyszerköltségről részletes és pontos tájékoztatást kell adni az Ellátottnak. Minden gondozott részére személyre szabott ápolást, gondozást nyújtunk. Járó-, illetve fekvőbeteg ellátás igénybevételekor a helyszínen kísérjük figyelemmel a nálunk elhelyezettek kezelését. Rendszeresen szervezünk gyógytornát, azokat pedig, akik állapotuk miatt ágyhoz kötöttek, az ápolónők gyógymasszőr segítségével naponta átmozgatják, ezért intézményünkben nagyon ritkán fordul elő. decubitus. Mentálhigiénés ellátás o személyre szabott bánásmód biztosítása, o konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében megbeszélés, o a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtése, o szükség szerint pszichoterápiás foglalkozás, o az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásához szükséges körülmények biztosítása, o gondozási tervek megvalósítása, 17

18 o o a hitélet gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése. Heti rendszerességgel vannak bibliaórák, istentiszteletek különböző felekezetekkel. (Görög katolikus, Evangélikus, Református) intézményen belüli közösségek, társas kapcsolatok támogatása. Szabadidős tevékenységek biztosítása o Az Intézmény fizikai aktivitást igénylő tevékenységeket, szellemi és szórakoztató tevékenységeket, kulturális tevékenységeket igény szerint és az Ellátott kondícióit figyelembe véve szervezi. Kéthetente váltásban kézműves foglalkozást, illetve szellemi foglalkoztatást tartunk, melyhez másik telephelyről, a pszichiátriai ellátástól és a fogyatékos ellátástól érkezik hozzánk kolléga. o A közös tévénézés, filmvetítés, kézimunkázás mellett, zenehallgatást és felolvasó délutánokat tartunk, emellett sajtótermékek, könyvek, társasjátékok is rendelkezésre állnak. o Figyelmet fordítunk arra, hogya nemzeti vagy személyes ünnepnapok alkalmával megemlékezéseket, köszöntéseket szervezzünk, de nagy sikere van a hagyományőrzésnek, egy-egy népi babona, hiedelem feleleven ítésének. Intézménybejutás feltétele: Ha az intézményben szabad férőhely keletkezik, értesítjük az előjegyzésben soron következőt (aki a kéreimét előzetesen már beadta) a férőhely elfoglalásáról. A felvételkor az intézmény vezetője és az ellátott megkötik a megállapodást, valamint ismertetjük az intézmény házirendjét, bemutat juk a szolgálatban lévő ápolót és a szobatársakat. A felvételt követően 24 órán belül az intézmény orvosa egészségi állapotával kapcsolatos dokumentációt, kórházi zárójelentéseket áttanulmányozza, és a gondozottat megvizsgálja, meghatározza a rendszeresen szedett gyógyszereket. A hozzátartozókat megkérjük, hogy a felvételt követően gyakrabban látogassák az ellátottat és az ápolónővel is konzultáljanak a beilleszkedésről. A család segítségével általában két hét alatt megszünnek a felvételkor esetenként tapasztalható zavarok, és kialakul az új környezetben a biztonságérzet. A család nem megfelelő együttműködése esetén a beilleszkedési idő hosszabb időre is elnyúlhat. Intézményünkben évben Pacsirta utcai telephelyen 14 személy hunyt el, 2személy otthonába költözött, és 16 személy felvételére került sor. Orosi telephelyen 11 személy hunyt el, 2 személy otthonába költözütt és 12 személy felvételére került sor év végén 32 fő szerepel az intézmény várólistáján. Ezen személyek között férfi, nő, járóképes, teljes ellátásra szoruló személy is szerepel, vannak olyan személyek is a várólistán, akik még jelenleg nem igénylik az ellátást, de szeretnének továbbra is szerepelni. A legtöbb várólistán szereplő személy a Pacsirta utcai ellátást igényelné, indoklásaikban az szerepel, hogy az Orosi telephely távol van a várostól. 18

19 Életkor és nem szerinti megoszlás az ellátottak körében: év év év év év év 90 fölött Férfi: 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő Nő : 2 fő 3 fő 4 fő 11 fő 11 fo 15 fő 6 fő Összesen: ~ 4fő 5 fő ~ 13 TO.7 fő 7 fő Fogyatékos személyek nappali ellátása A nappali ellátás saját otthonukban élő, egészségi, illetve mentális állapotuk miatt támogatásra, felügyeletre szoruló, önmaguk ellátására segítséggel képes, nagykorú személyek számára biztosít ellátást A fogyatékkal élők vonatkozásában az ellátás elsődleges célja, a minél magasabb színvonaion történő, önálló életviteire felkészítő, meglévő képességek fejlesztésére, illetve szinten tartására irányuló segítő tevékenység biztosítása, csökkentve ezzel a másoktól való függés, kiszolgáltatottság negatív életérzését. A szociális törvény által megfogalmazott alapfeladatok jegyében évben az alábbi, az ellátottak igényeire épülő speciális fejlesztést biztosító szolgáltatási elemeket biztosítottuk: Szabadidős programok szervezése: Az év folyamán 4 alkalommal szerveztünk ellátottaink számára csoportos kirándulást, egy alkalommal bográcsozással egybekötött családi napot. Ünnepi műsorral emlékeztünk meg az ÉNÓ 25. születésnapjáról, melynek szervezésébe a szülők, családtagok is bekapesolódtak. Több alkalommal vettünk részt színházlátogatáson. Teljes ellátotti létszámmal bekapcsolódtunk az ÉFOÉSZ által szervezett Fogyatékkal élők világnapja szervezési, lebonyolítási feladatainak ellátásába. A nyár folyamán 13 fő számára biztosítottunk üdülési lehetőséget (Sárospatak Végardó camping) Esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése, szinten tartása érdekében napi rendszerességgel biztosítottunk kereteket manuális tevékenységekhez. 2. Tánc, zene, irodalmi, hittan foglalkozások Ellátott jaink zenei, irodalmi érdeklődésének szinten tartása, valamint lelki gondozásuk céljából heti rendszerességgel szerveződtek. Hittan foglalkozások keretein belül rendszeresek voltak a templomlátogatások, lelki gyakorlatok. A foglalkozásokon elsajátított irodalmi, zenei, táncprodukciókkal több alkalommal léptünk fel a város különböző rendezvényein. 19

20 3. Önellátási készségek, képességek szinten tartása, fejlesztése: Ellátottaink napirendjét igyekeztünk úgy összeállítani, hogy minél nagyobb mértékben bekapcsolódjanak önmaguk ellátásával, a környezetük rendezésével kapcsolatos teendők végzésébe. Ellátotti mutatók: Ellátottaink többsége középsúlyos, súlyos, illetve halmozottan sérült személy (az összes ellátotti létszám 80%.-a) A fennmaradó 20 % esetében, akiknél enyhe mentális retardációt diagnosztizáltak, viselkedési zavarok és társult pszichiátriai betegségek súlyosbít ják hátrányos helyzetüket. Engedélyezett ellátotti létszám évben ellátásunkból kikerült, más típusú ellátásba került: 4 fő A tárgyév folyamán új ellátott 3 fő 2012.december 31.-án betöltött létszám: Átlagéletkor: Nő: Férfi: 31. fő 33 év 15 fő 16 fő Kihasználtság mutatók Kimutatás fogyatékos személyek nappali ellátásában gondozási napok igénybevételéről 2012 Csak nappali ellátásban gondozási napok száma Nappali ellátás és szociális foglalkoztatás együtt Január Február Március Aprilis Május Június Julius Augusztus Szeptember Október November December összesen 1291 (napi átlaglétszám: 5,1) 4678 ( napi átlaglétszám: 18,51 A kimutatás alapján a napi átlaglétszám 2012 évben csak nappali ellátásra vonatkoztatva: 23,6= 24 fő volt. 20

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka EÜDSZM Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete A kórházi szociális munka Kik a kórházi szociális munkások? A szociális munka egy professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT évi szakmai beszámoló

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT évi szakmai beszámoló SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. i szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 245/2011 (XII. 15) számú határozata alapján

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Az ellátások tartalma

Az ellátások tartalma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátások tartalma Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I. 7.) SzCsM

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

KŐBÁNYAISZIVÁRVÁNYNONPROFIIKFT.r-ALJj^SjjútJlQo^ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621

KŐBÁNYAISZIVÁRVÁNYNONPROFIIKFT.r-ALJj^SjjútJlQo^ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 iu'' -. ' - '. '-i'ict Kőbányai ') 1. > -> > testület ülése KŐBÁNYAISZIVÁRVÁNYNONPROFIIKFT.r-ALJj^SjjútJlQo^ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Általános előírások Az alábbiakban leírt formájú és adattartalmú DBASE III adat FILE-okat 3.5 - os (1.44 Mbyte) FLOPPY lemezre, vagy

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.(111.30.) önkormányzati rendelete a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működé szociális intézmények esetében a személyes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

r ft NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63415/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita a Közgyűléshez

r ft NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63415/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE -, ' ~-.'& 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. : 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 63415/2012.05

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.1 Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Leánykori neve:.. Személyi igazolvány száma:.. Anyja neve:. Születési hely, idő:. Nyugdíj

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: ,

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: , Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: 2655-056, 2655-106 Megközelíthető: A 3-as Metró Kőbánya-Kispesti megállójától a 182, 282 E jelű, a Népliget metrómegállótól a 254 E jelű autóbuszokkal, Ferihegy Vasútállomástól

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben