SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT"

Átírás

1 Szociális Gondozási Központ Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT évi szakmai beszámoló

2 Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 245/2011 (XII. 15) számú határozata alapján a Mentálhigiénés Központ, valamint az idős bentlakásos intézmények működtetése és szakmai feladatainak ellátása átkerült a Szociális Gondozási Központ irányítása alá, egyben önállóan működő és gazdálkodó intézménnyé vált. A szakmai és gazdálkodási feladatok ellátása és irányítása év közbeni átadással történt, így nehézségeket jelentett a biztonságos szakmai munka hátterének megteremtése. Mindezen tényezőket tekintetbe véve, a kollégák szakmai felkészültsége, maximális odaadása és ambíciója biztosítéka volt a magas színvonalú, kiváló munkavégzésnek évben is. A szakmai beszámoló részletesen tartalmazza a Szociális Gondozási Központ feladatellátása alá rendelt alap és szakellátási feladatok első félévi összefoglalóját. Nyíregyháza, május r \. -=--z...t----\ O- Szilvásiné BOjdl Márta igazgató.. ;. 2

3 A Szociális Gondozási Központ fenntartója a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás. Ellátási területünkhöz tartozik Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony község közigazgatási területe. A bokortanyákon élősegítségre szoruló idős emberek ellátását a Joáb Olivér Szeretetintézményhez, és a Humán-Net Alapítványhoz tartozó tanya- és falugondnokokkal kőzősen biztosítjuk. Az Intézmény feladatai: Alapszolgáltatás keretében Házi segítségnyújtást Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Idősek nappali ellátását biztosítunk a rászorulóknak. Étkeztetést Támogató szolgáltatást Közösségi ellátást Értelmi fogyatékosok nappali ellátását Szakosított ellátás keretében Idősek otthonát Értelmi fogyatékosok lakóotthonát Egyéb ellátás keretében otthoni szakápolás otthoni hospice ellátás gyógyászati segédeszköz kölcsönzés térítésmentesen hivatásos gondnoki feladatok ellátása Házi segítségnyújtás A szolgáltatás célja, hogya segítségre szoruló emberek testi, lelki és szociális jólétét megőrizze, szinten tartsa és fejlessze. A házi segítségnyújtás keretében azokat a rászoruló személyeket látjuk el, akik otthonukban önmaguk ellátására részben képesek, a gondozásuk indokolt, kérik és elfogadják a segítségnyújtást. A szolgáltatást saját lakókörnyezetben, az önálló életvitel fenntartása érdekében kell biztosítanunk. 3

4 Feladatunk: az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, mentális gondozás, hogy egészségi állapotának, illetve korának megfelelő változásokat elfogadja, házi orvossal, illetve szakorvossal történő folyamatos kapcsolattartás gyógyszerek felíratása, kiváltása, gyógyszere k adagolásának ellenörzése segédeszközök felíratása, használatának megtanítása stb. érdekvédelmi feladatok ellátása, ügyintézés élelmezés (bevásárlás, tálalás, etetés, mosogatás) foglalkoztatás különböző formáihoz való hozzájutás segítése (könyvkölcsönzés, felolvasás stb.) A Szociális Gondozási Központ házigondozói körzeteiben 2012-ben 76 szakképzett gondozó 583 fő rászorulót látott el évben december 31-ig a felvett új ellátottak száma 175 fő volt. Az ellátotti létszám átlagosan 601 fő, me ly a szüneteltetett, illetve a kórházi kezelés alatt álló betegek figyelembevételével értendő. Az ellátottak 65 % - a fogyatékkal él. az összes ellátotti létszámhoz viszonyítva 26% mozgáskorlátozott 14% halmozottan sérült 7% hallássérült 10% pszichiátriai beteg 4% látássérült 2% értelmileg sérült A házi segítségnyújtásban december 31-én részesülő nem szerinti megoszlása ellátottak kor és IIJ Férfi I.Nő év év év év év év év év felett 4

5 Látogatások számának alakulása január 1. és december 31. között 180~--~~~----~------'~~~~--~-----' 160~~~--~~~~-='~~~~~~~~ 140~-----=~~~~~~~~~~7-~- 120~----~-=~~~~--~~~~==~ IEI Férfi I 60.Nő O~~" év év év év év év év év felett Évente az intézmény által biztosított alapszolgáltatásokban részesülők között a legalacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkezőknek, a Debrecen Nyíregyháza Egyházmegyei Karitász segítségével tartós élelmiszer segélyt osztunk évben az adományok ily módon 154 háztartásba jutottak el. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A segélyhívások számának alakulása 2005 és 2012 között A jelzörendszeres házi segítségnyújtás célja az évi III. törvény 65 -a értelmében a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, ill. pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátás, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. Az évek folyamán a nyíregyházi diszpécserközponthoz társult Kálmánháza, Napkor, Nagycserkesz, Nyírtét, Nyírtelek és Sényő. A rendszer bővítésének és a társulásnak köszönhetően 5

6 O ml Segélyhívások száma Nyíregyháza közigazgatási területén 135 jelzőkészülék működik db Nyíregyházán, 14 db a városhoz tartozó bokortanyákon -, míg a társult településeken 93 db segélyhívó készülék biztosítja az idősek számára az azonnali segítségnyújtást.. A szolgálat diszpécser központja Nyíregyházán, a Szent István u. 63. szám alatt található. A Szociális Gondozási Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtásának illetékességi területe Nyíregyháza Megyei Jogú Város, valamint Nyírpazony község közigazgatási területe. A szolgáltatás feladata az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen haladéktalanul megjelenik (30 perc) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket megteszi szükség esetén gondoskodik a további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezéséről A jelzőkészülékek leszerelését követöen azonnal bekötésre kerül a felszabaduló készülék a várakozó listán szereplő idős emberekhez. így a 135 db segélyhívó készülék kihasználtsága csaknem 100%-os (99,88%). A szolgáltatásért fizetendö térítési díj mértékét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése helyi rendeletben szabályozza. A szolgáltatás működéséhez biztosítjuk az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket a jelzést továbbító berendezést a jelzés fogadására alkalmas vevő berendezést a diszpécser központban a személyi számítógépet a hozzá tartozó eszközökkel a gondozónőknek mobiltelefont felszerelt készenléti táskát 6

7 Segélyhívás esetén a város területén az ügyeletes gondozó taxival, míg a 4 tanyai településen a tiszteletdíjas gondozó kerékpárral érkeznek a helyszínre. A társult településeken az ügyeletet teljes ítő gondozók végzik a szolgáltatást első félévben a 135 kihelyezett jelzőkészülékről 472 segélyhívás érkezett. ~ segélyhívások száma településenként: Település neve A segélyhívások száma Nyí regyháza 444 ~ajdabokor 28 A segélyhívás oka A segélyhívások száma Pszichés. probléma 12 Elesés 70 Betegség, rosszullét 244 Krízishelyzet 4 Higiénés szükséglet miatt 86 T éves riasztás 38 Segítés az esti lefekvéshez 8 Egyéb okok: (készülékhiba; tájékoztatás, anácskérés) 10 Eset megoldása Esetek száma Beszélgetés, megnyugtatás 15 G~ógyszeradás saját gyógyszerből 128 Házi- vagy ügyeletes orvos hívása 24 Mentőhívás 36 Gondozás: pelenkacsere, mosdatás, felsegítés, Ifolyadékpótlás, 203 Iféves riasztásról meggyőződés 38 Esti lefekvésnél segítségadás 8 Egyéb: ( készülékjavítás; hozzátartozó értesítése, anácsadás) 20 7

8 A szolgáltatásból a szóban forgó időszakban 42 fő került ki. A kikerülés okai: elhalálozás 12 bentlakásos intézménybe kerülés 6 kórházba kerülés 10 saját kérésre - gondozó, hozzátartozó kérésére - alkalmatlanság a rendszer kezelésére egyéb: más módon oldja meg 6 egészségi állapota javult 4 térítési díj fizetése 4 Egyre nagyobb igény jelentkezik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránt, hiszen a házi orvosok, a szakorvosok egyre gyakrabban javasolják az egyedül élő, idős személyek számára ezt az alapszolgáltatást, me ly biztonságérzetet ad és baj esetén azonnali segítségnyújtást biztosít az ellátottaknak. A várakozólistán jelenleg 12 fő szerepel. Sürgős esetben ideiglenes átcsoportosítással oldjuk meg a jelzőkészülék mielőbbi kihelyezését. A szolgáltatást jelenleg egy fő szakmai egységvezetővel, valamint 6 fő hivatásos gondozónővel és 2 fő tiszteletdíjas gondozóval (bokortanyák) biztosít juk. Otthoni szakápolási és hospice ellátás Nyíregyháza közigazgatási területén élő ápolásra szoruló személyek vehetik igénybe az ellátást, akiknek a háziorvos vagy szakorvos elrendeli a szakápolás biztosítását. A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes, OEP által finanszírozott. Az alap tevékenység a kórházi ápolás lerövidítése, kiváltása a beteg saját lakókörnyezetében. Érvényes működési engedéllyel rendelkezünk, OEP finanszírozási szerződés alapján végezzük feladatunkat. A Szociális Gondozási Központ Otthonápolási Csoportja május 1-től Hospice szakápolási feladatokat is ellát. Célja a betegek fájdalmainak és a tüneteinek csökkentésével, lelki szenvedéseik enyhítésével a lehető legjobb életminőség, fizikai és szellemi aktivitás elérése, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. A betegek számára a palliatív és a terminális szakban a szükséges ellátás biztosítása, onkológussal és háziorvossal együttműködve. A nemzetközi hospice mozgalom szellemiségnek megfelelően a már csak tüneti kezelésben részesíthető, gyógyíthatatlan -.elsősorban daganatos - betegek testi és lelki szenvedéseinek enyhítése, humánus kezelés, az emberi méltóság megőrzését tartva szem előtt. A betegek fájdalmainak és tüneteinek csökkentése, lelki szenvedéseik enyhítése a lehető legjobb életminőség, fizikai és szellemi aktivitás elérése, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. 8

9 A feladatellátás szakmai tartalma, módja Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996 (VI1.26.) NM rendelet 1. sz. mellékiete alapján. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása. A tracheális kanül tisztítása, a betét cseréje, a tevékenység megtanítása. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok. Az intravénás folyadék és elektrolit pótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok. Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után. Decubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett illetve csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok Gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, Mozgás és mozgatás eszközeinek használatának tanítása, hely és helyzetváltoztatás segítése. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása, UH inhalálás, légzésterápia, szívó alkalmazása, oxigénterápia Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai Beszédterápia, fizioterápia, gyógytorna, elektroterápia Haldokló beteg otthonában történő szakápolás november december össz

10 Gyógyászati Segédeszköz Kölcsönző 2000-től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által biztosított gyógyászati segédeszközök kölcsönzését biztosít juk térítésmentesen a Nyíregyházán lakó állampolgárok számára, akik ápolásra szorulnak, vagy mozgásukban korlátozottakká válnak és ezáltal segédeszköz használatára szorulnak. Akik baleset, időszakos bénulás miatt mozgásukban korlátozottá válnak és állapotuk javulásához átmeneti időre szükség van az eszközökre. A kölcsönzés időtartama 6 hónap, illetve szükség esetén meghosszabbítható, az eszközök átvételi elismervények ellenében kerülnek kiadásra, illetve visszavétel re évben sikerült a Gondozási Központ udvarán egy új helyiséget kialakítanunk a Gyógyászati Segédeszköz Kölcsönző számára, amely így könnyen megközelíthetővé vált. Idős nappali ellátás, szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről szükséges gondoskodni térítési díj ellenében, akik azt önmaguknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A Szociális Gondozási Központ a nappali ellátást igénybevevő idős személyek részére biztosít napi egyszeri meleg étkezést saját üzemeltetésű főzőkonyhával. A 3. sz. Idősek Klubjában hétvégi és ünnepnapi étkeztetés, a 7. sz. Idősek Klubjában szükség esetén reggeli és a vacsora is biztosított térítési díj ellenében. A helyszínre történő szállításról az intézmény gondoskodik saját üzemeltetésű gépjárművel. A térítési díj mértékét Nyíregyháza M. J. V. Közgyűlése helyi rendeletben szabályozza ben a szolgáltatást igénybevevők létszáma fő volt. Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak minősül: a 70. életévét betöltött személy, a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, a hadigondozott, a rehabilitációs járadékos, öregségi járadékos, munkaképtelenségi járadékos, rokkantsági nyugellátásban, nyugellátásban részesülő személy, tartósan beteg személy, fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy, és a hajléktalan személy. 10

11 Az étkeztetés ben december 31-én részesülő ellátottak kor és nem szerinti megoszlása 20~~~~~~~~~~~~ 15 1 O J;.I-+--,-,-~ mférfi.nő év év év év év év év év felett Időskorúak nappali ellátása Az Idősek Klubjai a Nyíregyháza város és Nyírpazony község közigazgatási területén, a saját otthonukban élő idős emberek részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az Idősek Klubjának célja a mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni ellátásának biztosítása. Felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt támogatásra szorul. A Szociális Gondozási Központ új szakmai törekvése, hogy az ellátotti körön kívüli idősödő lakosság számára is nyújtson szolgáltatásokat a testi, lelki és szociális jólét megteremtése és biztosítása érdekében. A Szociális Gondozási Központ 6 idősek klubját működtet Nyíregyháza város területén, 156 engedélyezett férőhellyel. A nyitva tartás ideje munkanapokon 8-16 óráig tart. A 3. sz. Idősek vasár és ünnepnapon is nyitva tart. Klubja minden A nappali ellátást nyújtó idősek klubjaiban a következő szolgáltatásokat biztosít juk térítés mentesen, az 1/2000 (1.7) SZCSM rendelet előírásainak megfelelően: 11

12 az évi III. törvény 62.. szerinti étkeztetés, valamint a szükségleteknek megfelelően reggeli és uzsonna biztosítása. A klubtagok az étkeztetést a nappali ellátást nyújtó intézményekben veszik igénybe. Szabadidős programok, kirándulások, fizikai, szellemi és szórakoztató jellegű, foglalkoztatás szervezése, a szellemi frissesség és az önellátásra való képesség megtartása és az élettől való elszigetelődés megelőzése érdekében. A pszichés gondozás, az ellátást igénybe vevőnek a kiegyensúlyozott, nyugodt, nyílt családias légkör biztosítása, a közösségi lét előnyeinek kiaknázása, a szolgáltatáson belüli és azon kívüli életvezetési segítségnyújtás. A mentális munka hatékonyságát növeli a mentálhigiénés szakember által az ellátottak részére szervezett egyéni és csoportos foglalkozások. Az egészségügyi ellátás keretében kétheti rendszerességgel orvosi ellátás biztosítása a körzetben lévő háziorvos közreműködésével. A nappali ellátásban részesülők egészségi állapotának figyelemmel kísérése, a szükséges egészségügyi ellátáshoz való időbeni hozzájuttatás és a szürővizsgálatokon való megjelenés elősegítése a feladat. Alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, a tagok személyes ruházatának tisztítására. Ismeretterjesztő előadások szervezése Hivatalos ügyek intézésének segítése. Sajtótermékek, kőnyvek, társasjátékok biztosítása, tömegkommunikációs eszközök (rádió, videó, televízió) igénybevétele. A generációk közötti együttműködésének segítése Kapcsolatot tartunk civil nyugdíjas szervezetekkel Programjainkat a város időskorú lakossága is szabadon látogathat ja. Rendezvényeinkről tájékoztatást adunk a megyei napilapban, a Nyugdíjas élet című havonta megjelenő újságban, valamint az intézmény honlapján. Az idős nappali ellátás célja A holisztikus szemlélet gyakorlati megvalósítása Ellátottaink testi-szellemi frissességének, lelki egyensúlyának megőrzése Egészséges öregedés elősegítése Élethosszig tartó tanulás elvének gyakorlati megvalósítása Ellátotlaink szociális helyzetének javítása Társadalmi és családi kapcsolataik fenntartásának elősegítése Pszichés állapotuk szinten tartása javítása Az idősek aktivitásának megőrzése A 2012-ben számos változatos, érdekes programot valósítottunk meg az egészségmegőrzés, tudomány, kultúra, manuális foglalkozások témákban, melyeken ellátotljaink nagy kedvvel és aktívan vetlek részt. 12

13 Klubtagjaink számának alakulása az elmúlt féléves időszakban december 31-én 150 fővel zártuk az évet, az év. folyamán 37 főnek szűnt meg a tagsága és 38 fő kérte felvételét a klubjainkba. Az. év folyamán 187 fő vette igénybe az időskorúak nappali ellátását. Az elmúlt időszakban a következőképpen alakult az idősek klubjaiban a létszám EI női klubtagok férfi klubtagok D Összesen Az idősek klubjában a férfi klubtagok tagok kor szerinti összetétele , év év év év év év év 13

14 A női klubtagok kor szerinti összetétele: év év év év 74év év év A számok is mutatják, hogya klubtagok többsége a 70 éven felüli korcsoportba tartozik. Ennek a korosztálynak a tagjai speciális ellátást igényelnek, nagyobb odafigyelést, több törődést. A klubtagok 4,6% látássérült, 10,6% mozgássérült, 8% hallássérült, 18%-uk valamilyen pszichiátriai kórképpel rendelkezik, 2%-uk halmozottan sérült. Mindezekből egyértelműen kiderül, hogy milyen nagy jelentősége van az idősgondozás eme formájának. A hozzátartozók biztonságban tudhatják napközben idős szüleiket. A rendszeres foglalkoztatás, a programok és az élethosszig tartó tanulás eredményeként javul az ellátottak szellemi frissessége, lelki egyensúlyuk is helyreáll. Mindezek által kevesebb terhet rónak az egészségügyi ellátórendszerre és az egészséges öregedés normáinak megfelelően élik mindennapjaikat. 14

15 Idősek Otthona Az Idősek Otthona Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község közigazgatási területén élő szociálisan és egészségi állapotuk miatt rászorultak részére nyújt szakosított ellátást a szociális törvényben megfogalmazottak szerint. Az intézmény két telephelyen működik. A Pacsirta utcán 7 kétágyas, 7 háromágyas 2 négyágyas lakószobákban 43 fő idős embert látunk el. Két szobához közvetlenül kapcsolódik a fürdőszoba, míg a többi lakószobában elhelyezettek 5 fürdőszobát használhatnak. Az idősek három társalgót használhatnak, melyekből kettő étkezéskor ebédlő funkciót is betölt. A harmadik társalgó Imaházként funkcionál az egyházi programok megszervezésekor. Jól felszerelt orvosi rendelőben naponta biztosított az ellátás. A dolgozók részére nővérszoba és öltöző biztosított. Épületünkben évben felújításra, korszerűsítésre került sor, melynek következtében akadálymenetesen közlekedhetnek az idősek. Orosi telephelyen 5 négyágyas szobákban 20 fő idős személyt gondozunk. Minden szobához külön vizesblokk tartozik. Egy nagy társalgóban biztosított a közös programok szervezése. A társalgó étkezési időben ebédlő funkciót is betölt. A telephelyen melegítő konyháról biztosít juk az élelmezést. A főzőkonyha a Pacsirta utcai telephelyen üzemel, ahol december 1. napjától a QUADRO BYTE Zrt által forgalmazott élelmezési program segítségével állít juk össze az étrendet. Naponta háromszori (reggeli-ebéd-vacsora), valamint a cukorbetegek részére napi ötszöri (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora) étkeztetést biztosítunk. Az étrend összeállításánál figyelembe vesszük az intézmény orvosának véleményét, valamint az ellátottak igényeit is. A mosodai feladatokat saját mosodában a Pacsirta utcán végezzük év második felében mindként telephelyen kialakításra került a betegszoba, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a helyszíni szemle során megfelelőnek talált. Ennek következtében mindkét telephely végleges működési engedélyt kapott. Idősek Otthonának szolgáltatásai: Lakhatás o Biztosít juk a komfortos lakhatás (fűtés, áram, hideg és meleg víz, akadálymentesített helyiségek) feltételeit. o Az Idősek Otthona elhelyezésére szolgáló épületek tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetők, épületen belül pedig akadálymentes a közlekedés. A bútorzat, a berendezési és felszerelési tárgyak az ellátottak életkori sajátosságait, egészsegl állapotát tekintve megfelelőek. Mindkét telephely rendelkezik udvarral és parkos résszel, amely alkalmas a szabadidő eltöltésére és a pihenésre. o A lakók elhelyezése két-, három, illetve négyágyas szobákban történik, tekintettel fizikai, pszichés állapotukra, fogyatékosságuk mértékére, szociális kapcsolataikra és speciális szükségleteikre. A házaspárok közös külön szobában történő elhelyezését - igény szerint - biztosít juk. Jelenleg intézményünk szolgáltatásait 1 házaspár veszi igénybe. Az elhelyezés megváltoztatására a szakmacsoport vezető jogosult. 15

16 Folyamatos felügyelet Munkatársaink váltott műszakban folyamatos, napi 24 órás ápolói felügyeletet biztosítanak az ellátottak részére. Étkeztetés o Legalább napi háromszori étkezést - ebből legalább egy alkalommal meleg ételt - biztosítunk az életkori sajátosságok, az egészséges táplálkozás követelményeinek, az egészségi állapotnak és a szociális étkeztetés szabályainak megfelelően. Orvos javaslatára diétás (többszöri) étkezést biztosítunk. o Az étkezés az ebédlőben történik, azonban, ha az ellátott állapota indokolja, orvosi javasiatra átmenetileg a lakószobában is engedélyezett, valamint akiknek az elfogyasztáshoz segítségre van szükségük azoknak a nővérek nyújtanak segítséget a mindenkori étkezésben. o Saját, illetve otthonról hozott élelmiszer hűtőszekrényben történő tárolása esetén a HACCP előírásait figyelembe kell venni. A bolti élelmiszereken feltüntetett szavatosság i időt figyelemmel kell kísérni. Az élelmiszerek biztonságos hűtése és a szavatosság i idő nyomon követése érdekében a személyzet rendelkezésre áll és napi rendszerességgel ellenőrzi azt. o Amennyiben Ellátott étkezést nem vesz igénybe (lemondja), tudomásul veszi, hogy az ebből származó egészségügyi problémákért felelősséget vállal. A szolgálatban lévő nővérek azonban figyelemmel kísérik az ellátottak étkezéseit ilyen esetekben is. o A folyadékpótlás biztosítására az ebédlőkben elhelyezett termosztátban lévő teához ingyenesen jutnak hozzá a lakók a nap bármely időszakában. Ruházat, textília biztosítása o Az Ellátottak saját ruhájukat használják. o Az Ellátott megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházatának hiányában ruházatot biztosítunk (igény és szükség szerint legalább három váltás fehérnemű, és hálóruha, évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházat és utcai cipő, illetve más lábbeli), amely az Intézmény tulajdonát képezi. Az erre vonatkozó igényt, valamint a ruhadarabok elhasználódása esetén az új ruhadarab igénylését a szakmacsoport vezetőnél kell jelezni. o Az Ellátott igénye szerint a saját, illetve intézmény által biztosított ruházat tisztításáról és javításáról gondoskodunk, ide nem értve a vegytisztítást. Vegytisztítást az Intézmény nem vállal. A tisztítás és javítás iránti igényt a főnővérnél kell jelezni. A mosoda helyben biztosított. A mosoda igénybevétele esetén Ellátott vagy a hozzátartozója a ruházatra hímezi vagy alkoholos filctollal ráírja az Ellátott nevét. A fürdőszobában lehetőség van a kisebb ruhadarabok (pl. alsóruházat) mosására saját tisztítószerek igénybevételével, melyet 2-3 fő igénybe is vesz rendszeresen. o Az Intézmény a személyi higiéné érvényesülése érdekében szükség szerint ágyneműt, tisztálkodást segítő textíliát és tisztálkodó szereket, eszközöket biztosít. Az ezekre vonatkozó igényt, valamint elhasználódás, felhasználás esetén új igénylését a szakmacsoport vezetőnél kell jelezni. 16

17 Egészségügyi ellátás Az Intézmény az egészségügyi ellátás keretein belül gondoskodik: Az orvosi ellátásról napi rendszerességgel mind a két telephelyen (Pacsirta utcán Dr Együd Ágnes, Orosi telephelyen Dr Kozma Ottó) gondoskodnak. szükség szerinti alapápolásról (különösen a személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszerezésről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint az inkontinenciában való segítségnyújtásról). szakorvosi, illetve sürgősségi ellátás hoz való hozzájutásról szükség szerint gondoskodunk az ellátott problémájától függően. kórházi kezeléshez való hozzájutásról (Mindenki számára biztosít juk, hogy kórházi kezelést vegyen igénybe, ezen időszakra a napi térítési díj 20 %-át kell csak fizetnie ágyfenntartás címén.) sürgősségi gyógyszerellátásról is gondoskodunk a törvényben meghatározottak alapján. gyógyászati segédeszköz biztosításáról. (intézményünk járókeretet, botot, kapaszkodót, szoba WC-t, fürdetőkocsit stb eszközöket biztosít az ellátottak számára). o Az orvos biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, a jogszabály által meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, szükség esetén a o szakellátásban történő beutalást. Az Intézmény pszichiáter szakorvost is alkalmaz, aki szükség szerint, de legalább heti rendszerességgel kíséri figyelemmel az Ellátott időskorhoz fűződő mentális állapotát. o Az Intézmény a sürgősségi gyógyszerkészletet térítésmentesen (a befizetett személyi térítési díj terhére) biztosítja. A sürgősségi gyógyszerkészletről és az Intézmény által- jogszabály szerint - viselt, o o illetve átvállalt gyógyszerköltségről részletes és pontos tájékoztatást kell adni az Ellátottnak. Minden gondozott részére személyre szabott ápolást, gondozást nyújtunk. Járó-, illetve fekvőbeteg ellátás igénybevételekor a helyszínen kísérjük figyelemmel a nálunk elhelyezettek kezelését. Rendszeresen szervezünk gyógytornát, azokat pedig, akik állapotuk miatt ágyhoz kötöttek, az ápolónők gyógymasszőr segítségével naponta átmozgatják, ezért intézményünkben nagyon ritkán fordul elő. decubitus. Mentálhigiénés ellátás o személyre szabott bánásmód biztosítása, o konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében megbeszélés, o a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtése, o szükség szerint pszichoterápiás foglalkozás, o az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásához szükséges körülmények biztosítása, o gondozási tervek megvalósítása, 17

18 o o a hitélet gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése. Heti rendszerességgel vannak bibliaórák, istentiszteletek különböző felekezetekkel. (Görög katolikus, Evangélikus, Református) intézményen belüli közösségek, társas kapcsolatok támogatása. Szabadidős tevékenységek biztosítása o Az Intézmény fizikai aktivitást igénylő tevékenységeket, szellemi és szórakoztató tevékenységeket, kulturális tevékenységeket igény szerint és az Ellátott kondícióit figyelembe véve szervezi. Kéthetente váltásban kézműves foglalkozást, illetve szellemi foglalkoztatást tartunk, melyhez másik telephelyről, a pszichiátriai ellátástól és a fogyatékos ellátástól érkezik hozzánk kolléga. o A közös tévénézés, filmvetítés, kézimunkázás mellett, zenehallgatást és felolvasó délutánokat tartunk, emellett sajtótermékek, könyvek, társasjátékok is rendelkezésre állnak. o Figyelmet fordítunk arra, hogya nemzeti vagy személyes ünnepnapok alkalmával megemlékezéseket, köszöntéseket szervezzünk, de nagy sikere van a hagyományőrzésnek, egy-egy népi babona, hiedelem feleleven ítésének. Intézménybejutás feltétele: Ha az intézményben szabad férőhely keletkezik, értesítjük az előjegyzésben soron következőt (aki a kéreimét előzetesen már beadta) a férőhely elfoglalásáról. A felvételkor az intézmény vezetője és az ellátott megkötik a megállapodást, valamint ismertetjük az intézmény házirendjét, bemutat juk a szolgálatban lévő ápolót és a szobatársakat. A felvételt követően 24 órán belül az intézmény orvosa egészségi állapotával kapcsolatos dokumentációt, kórházi zárójelentéseket áttanulmányozza, és a gondozottat megvizsgálja, meghatározza a rendszeresen szedett gyógyszereket. A hozzátartozókat megkérjük, hogy a felvételt követően gyakrabban látogassák az ellátottat és az ápolónővel is konzultáljanak a beilleszkedésről. A család segítségével általában két hét alatt megszünnek a felvételkor esetenként tapasztalható zavarok, és kialakul az új környezetben a biztonságérzet. A család nem megfelelő együttműködése esetén a beilleszkedési idő hosszabb időre is elnyúlhat. Intézményünkben évben Pacsirta utcai telephelyen 14 személy hunyt el, 2személy otthonába költözött, és 16 személy felvételére került sor. Orosi telephelyen 11 személy hunyt el, 2 személy otthonába költözütt és 12 személy felvételére került sor év végén 32 fő szerepel az intézmény várólistáján. Ezen személyek között férfi, nő, járóképes, teljes ellátásra szoruló személy is szerepel, vannak olyan személyek is a várólistán, akik még jelenleg nem igénylik az ellátást, de szeretnének továbbra is szerepelni. A legtöbb várólistán szereplő személy a Pacsirta utcai ellátást igényelné, indoklásaikban az szerepel, hogy az Orosi telephely távol van a várostól. 18

19 Életkor és nem szerinti megoszlás az ellátottak körében: év év év év év év 90 fölött Férfi: 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő Nő : 2 fő 3 fő 4 fő 11 fő 11 fo 15 fő 6 fő Összesen: ~ 4fő 5 fő ~ 13 TO.7 fő 7 fő Fogyatékos személyek nappali ellátása A nappali ellátás saját otthonukban élő, egészségi, illetve mentális állapotuk miatt támogatásra, felügyeletre szoruló, önmaguk ellátására segítséggel képes, nagykorú személyek számára biztosít ellátást A fogyatékkal élők vonatkozásában az ellátás elsődleges célja, a minél magasabb színvonaion történő, önálló életviteire felkészítő, meglévő képességek fejlesztésére, illetve szinten tartására irányuló segítő tevékenység biztosítása, csökkentve ezzel a másoktól való függés, kiszolgáltatottság negatív életérzését. A szociális törvény által megfogalmazott alapfeladatok jegyében évben az alábbi, az ellátottak igényeire épülő speciális fejlesztést biztosító szolgáltatási elemeket biztosítottuk: Szabadidős programok szervezése: Az év folyamán 4 alkalommal szerveztünk ellátottaink számára csoportos kirándulást, egy alkalommal bográcsozással egybekötött családi napot. Ünnepi műsorral emlékeztünk meg az ÉNÓ 25. születésnapjáról, melynek szervezésébe a szülők, családtagok is bekapesolódtak. Több alkalommal vettünk részt színházlátogatáson. Teljes ellátotti létszámmal bekapcsolódtunk az ÉFOÉSZ által szervezett Fogyatékkal élők világnapja szervezési, lebonyolítási feladatainak ellátásába. A nyár folyamán 13 fő számára biztosítottunk üdülési lehetőséget (Sárospatak Végardó camping) Esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése, szinten tartása érdekében napi rendszerességgel biztosítottunk kereteket manuális tevékenységekhez. 2. Tánc, zene, irodalmi, hittan foglalkozások Ellátott jaink zenei, irodalmi érdeklődésének szinten tartása, valamint lelki gondozásuk céljából heti rendszerességgel szerveződtek. Hittan foglalkozások keretein belül rendszeresek voltak a templomlátogatások, lelki gyakorlatok. A foglalkozásokon elsajátított irodalmi, zenei, táncprodukciókkal több alkalommal léptünk fel a város különböző rendezvényein. 19

20 3. Önellátási készségek, képességek szinten tartása, fejlesztése: Ellátottaink napirendjét igyekeztünk úgy összeállítani, hogy minél nagyobb mértékben bekapcsolódjanak önmaguk ellátásával, a környezetük rendezésével kapcsolatos teendők végzésébe. Ellátotti mutatók: Ellátottaink többsége középsúlyos, súlyos, illetve halmozottan sérült személy (az összes ellátotti létszám 80%.-a) A fennmaradó 20 % esetében, akiknél enyhe mentális retardációt diagnosztizáltak, viselkedési zavarok és társult pszichiátriai betegségek súlyosbít ják hátrányos helyzetüket. Engedélyezett ellátotti létszám évben ellátásunkból kikerült, más típusú ellátásba került: 4 fő A tárgyév folyamán új ellátott 3 fő 2012.december 31.-án betöltött létszám: Átlagéletkor: Nő: Férfi: 31. fő 33 év 15 fő 16 fő Kihasználtság mutatók Kimutatás fogyatékos személyek nappali ellátásában gondozási napok igénybevételéről 2012 Csak nappali ellátásban gondozási napok száma Nappali ellátás és szociális foglalkoztatás együtt Január Február Március Aprilis Május Június Julius Augusztus Szeptember Október November December összesen 1291 (napi átlaglétszám: 5,1) 4678 ( napi átlaglétszám: 18,51 A kimutatás alapján a napi átlaglétszám 2012 évben csak nappali ellátásra vonatkoztatva: 23,6= 24 fő volt. 20

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 1./ Az intézmény bemutatása: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben