PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének hőbázisára alapozva elkészítendő energetikai koncepció érdekében az NNK Kft Debrecen, Iskola u. 3. szám alatti cég képviseletével folytatandó tárgyalás polgármesteri felhatalmazásáról. 81/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat II. félévi üléstervének elfogadásáról. 82/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. számára az OTP Bank Nyrt-nél fennálló 41 millió Ft összegű folyószámlahitel meghosszabbításának hozzájárulásáról. 83/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat külterületi lakott hely hivatalos nevének megállapításáról. 84/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a püspökladányi állomáson lévő fűtőház/mozdonyszín épületének áttelepítésével kapcsolatos ügyekben való eljárásban polgármesteri felhatalmazásáról. 85/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a 31/2013. (IV. 3.) önkormányzati testületi határozat visszavonásáról. 86/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői beosztásának ellátására pályázat kiírásáról. 87/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás július december 31-ig történő ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal feladatellátási megállapodás kötéséről. 88/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról. 89/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felmondásáról. 90/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat közterületek átnevezéséről. 91/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat az Európai Mobilitási Hét programhoz való csatlakozásról és Európai Autómentes Nap szervezéséről. 92/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. 93/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat az OTP Bank Nyrt-től munkabér hitelkeret jóváhagyásának kéréséről. 94/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat az OTP Bank Nyrt-től folyószámla hitelkeret jóváhagyásának kéréséről. 95/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról. 96/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás megszűntetésének és vagyonfelosztásának jóváhagyásáról. 97/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat új nevének megállapításának támogatásáról és alapító okirat tervezetének elfogadásáról. 98/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Járási Hivatal kialakításához megkötött megállapodás módosításáról. 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza tanácskozó termében megtartott június 27-i soron következő n y í l t üléséről. Jelen vannak: Dombi Imréné polgármester, Márkus Gábor és Kiss Zsigmond alpolgármesterek, Petőné Papp Margit, Szabó Attiláné tanácsnokok, Kovács Krisztina, Tóth László, dr. Felszeghy Szabolcs, Duró Ferenc, Borsos László, Kincses László képviselők, Keserű László jegyző. Tanácskozási joggal megjelentek: Pánti Zoltán aljegyző Kiss Istvánné a Karacs Ferenc Múzeum igazgatója, Papp Lászlóné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Dedéné Sári Andrea a Tájékoztató Központ vezetője, Tányér József a Városi Könyvtár vezetője, Ráczné Hegedűs Ilona a Segítő Kezek Intézmény vezetője, Pandur Erika a Városgazdálkodási iroda vezetője, Jeney Tibor a Városfejlesztési iroda vezetője, Macsaj-Kovács András a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Dankó Alpár István Orvosi Ügyelet Kft. szakmai igazgatója, Bartháné Balogh Anna a KLIK Püspökladányi Tankerület igazgatója, Arnóth Sándorné a KLIK Püspökladányi Tankerület oktatási referense, Bencző László projektvezető, az NNK Kft. részéről. További megjelentek: sajtó képviselői, érdeklődő városlakók. Jegyzőkönyvvezető: Karacs Zoltán. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 11 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Szabó Attiláné tanácsnokot és Tóth László képviselőt javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen szavazat.

3 2 Megállapítom, hogy a képviselő-testület Szabó Attiláné tanácsnokot és Tóth László képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. A meghívóban szereplő napirendekhez felvételre javaslom a következőket: - Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirat módosítására, - Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás megszűntetéséről, - Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerülete által megküldött előterjesztés véleményezéséről, - Előterjesztés megállapodás módosítására, - Zárt ülés keretében bejelentés önkormányzati ügyben. Javaslom továbbá, hogy a 6/j) napirendet, amint megérkezik a kivitelező, az aktuális napirendi pontunk után azonnal tárgyaljuk. Aki a napirendet a kiegészítéssel és módosítással elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 10 igen, 1 tartózkodás. N a p i r e n d e k : 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dombi Imréné polgármester 2. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről. Előadó: Macsaj-Kovács András elnök 3. Tájékoztató a Román Nemzetiségi Önkormányzat működéséről. Előadó: Cozma-Callini Ecuard Octavian elnök 4. Tájékoztató a mezőőri szolgáltatásokról. Előadó: Dombi Imréné polgármester 5. Előterjesztés az önkormányzat II. félévi üléstervének jóváhagyására. Előadó: Dombi Imréné polgármester 6. K ü l ö n f é l é k a) Beszámoló az orvosi ügyelet évi tevékenységéről. Előadó: Dr. Dankó Alpár István szakmai igazgató b) Előterjesztés folyószámlahitel megújításához. Előadó: Varga Lajos ügyvezető igazgató c) Előterjesztés külterületi lakott hely elnevezéséről. Előadó: Dombi Imréné polgármester

4 3 d) Előterjesztés fűtőház/mozdonyszín áttelepítés lehetőségéről. Előadó: Dombi Imréné polgármester e) Előterjesztés a 31/2013. (IV. 3.) önkormányzat testületi határozat visszavonására. Előadó: Dombi Imréné polgármester f) Előterjesztés intézményvezetői megbízás ellátására irányuló pályázat kiírására. Előadó: Dombi Imréné polgármester g) Előterjesztés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester h) Előterjesztés Püspökladány helyi esélyegyenlőségi programja jóváhagyására. Előadó: Dombi Imréné polgármester i) Előterjesztés társulási megállapodás felmondásáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester j) Előterjesztés az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Debrecen) energetikai koncepció (előzetes döntés-előkészítő anyag) készítés Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének hőbázisára alapozva. Előadó: Dombi Imréné polgármester k) Előterjesztés közterületek átnevezéséről. Előadó: Rásó János munkacsoport elnöke l) Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét programhoz való csatlakozásról. Előadó: Dombi Imréné polgármester m) Előterjesztés SZMSZ-ek módosításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester n) Előterjesztés munkabér hitelkeret meghosszabbításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester o) Előterjesztés folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester p) Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirat módosítására. Előadó: Dombi Imréné polgármester r) Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás megszűntetéséről. Előadó: Dombi Imréné polgármester

5 4 s) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerülete által megküldött előterjesztés véleményezéséről. Előadó: Dombi Imréné polgármester t) Előterjesztés megállapodás módosítására. Előadó: Dombi Imréné polgármester u) Bejelentés önkormányzati ügyben. (zárt ülés) Előadó: Dombi Imréné polgármester 1. Napirend szóbeli kiegészítése Május 28-án köszöntöttem a megjelenteket az Eszközkezelő zártkörű szakmai tájékoztatóján. Az Eszközkezelőtől itt volt Ternyák Edit szóvivő asszony és Németh Tamás ügyfélszolgálati vezető. A családsegítőből, gyámhivataltól, nagycsaládosoktól, Járási Hivataltól, illetve a Polgármesteri Hivatal osztályáról érkeztek vendégek a megbeszélésre. Az Eszközkezelő munkájáról annyit kell, hogy tudjunk, az önkormányzatnak semmi hivatalos teendője nincs, ami miatt szóba jöhet, az a fajta segítség, útba igazítás a püspökladányi emberek felé, ha pl. püspökladányi lakos nem tudja fizetni hitelét, akkor, hogyan milyen módon tudja felkeresni az Eszközkezelő munkatársait. Megköszönöm a megjelenteknek, hogy részt vettek ezen, hiszen ők találkoznak a szociális szférában lévő emberek ilyenfajta megkereséseivel és így sokkal egyszerűbben meg tudják keresni a ladányi emberek az Eszközkezelő munkatársait. Május 31-én a Dorogi Márton Város Könyvtár és Művelődési Központban került megrendezésre a Városi Pedagógusnap, ahol átadhattam az idei Csenki Imre néptanító díjat. Ebben az évben Czigler Dezsőné Erzsike kapta ezt a nagyon szép kitüntető díjat. Ezúton is szeretnék gratulálni a pedagógusnak. Június 4-én a TESCO munkatársával egyeztettem. Budapestről érkezett hozzám igazgató úr, akivel elég átfogóan tudtunk a TESCO-val kapcsolatban egyeztetni. Az egyeztetésnek a végső konklúziója a TESCO járattal kapcsolatban volt. Jelen pillanatban elküldtek a Városüzemeltető Kft. felé egy szerződést, melyet igazgató úrék átvizsgáltak és különböző javításokat eszközöltek, ezzel a szerződéssel kapcsolatban. Ezt a szerződést már elküldték Budapestre és ígéretet tett nekem a TESCO igazgatója, hogy mindenképpen megnézik a mi szerződésünket. Amennyiben mind a két fél elfogadhatónak tartja, abban az esetben aláírásra fog kerülni a szerződés. A püspökladányi TESCO áruházban a pénztárak mögött különböző iroda helyiségek vannak. Önkormányzatunknak a TESCO áruház felajánlott ingyen és bérmentve egy iroda helyiséget, amit az önkormányzat arra használja fel, amire akarja. Szerződés még nincs, hiszen ez egy szóbeli megállapodás

6 5 volt igazgató úrral. A részletekkel kapcsolatban természetesen az önkormányzatnak szerződést kell kötnie, több megbeszélés fogja még ezt az egyeztetést követni. Természetesen, amikor ezek az egyeztetések meglesznek, illetve a szerződés vagy a megállapodás elkészül, a képviselő-testületet tájékoztatni fogom. Június 5-én szennyvíz pályázatunk helyszíni ellenőrzésének jegyzőkönyvét írtam alá. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. Behoztam a megkeresést is, illetve magát az ellenőrzésnek a jegyzőkönyvét is. Valóban, ahogy itt a polgármesteri jelentésben szerepel, a megtekintett dokumentációk rendszerezetten rendelkezésre állnak. Mindent rendben találtak és néhány dolgot szeretnék felsorolni, hogy miket néztek meg. A számlákhoz kapcsolódó szerződések és az azokhoz kapcsolódó teljesítésigazolások. A benyújtott nyilatkozatok összhangja az azokat megalapozó bizonylatokkal, az állami támogatás követelményeinek betartása, a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesítése, a projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése. Zárásként még annyi szerepel, hogy a projekt befejezési határideje jelen állapot szerint tartható. Június 6-án az Aquateam Kft-től Fazekas Zsigmond igazgató úrral történt egyeztetés közfoglalkoztatásról. Ez az ivóvíz minőség javító programunk, ami elindult, tehát az arzénmentesítés. A szerződésben a kivitelező 10 fő foglalkoztatottat kíván a kivitelezés befejezéséig foglalkoztatni. Ezzel kapcsolatban történt meg az egyeztetés és maga a foglalkoztatásnak a szerződéseit, a foglalkoztatottakkal majd a Kft. vezetője fogja aláírni. Június 13-án a püspökladányi szállásadókkal tárgyaltam. Nagyon fontosnak tartja, azt Püspökladány Város Önkormányzata, hogy akik a szállásokkal kapcsolatban részt vesznek itt Püspökladányban, egy olyanfajta együttműködés alakuljon ki, ami az elmúlt időszakban az elmúlt években nem volt. Ennek az első megbeszélése történt, azt gondolom, hogy több olyan javaslat elhangzott a szállásadók részéről, ami megfontolást kíván az önkormányzat részéről. Megállapították a szállásadók, hogy nagyon örülnének egy olyan közös kiadványnak ahol az összes szállásadó szerepelne, illetve Püspökladánynak olyan értékeit szerepeltetnénk ami egységes lenne és a különböző szálláshelyeken ezt ki tudnák rakni, illetve az internetre, Püspökladány honlapjára egy egységes szerkezetben tudnánk elhelyezni. Ezt a továbbiakban adatgyűjtések alapján folytatni fogjuk, hiszen arra kértem a szállásadókat, hogy jelen pillanatban, amivel rendelkeznek prospektusok, ajánlják saját magukat, azokat gyűjtsük össze, hiszen az lehet egy kiindulási alap ebben a közös kiadványban. Az önkormányzat is mindenképpen hozzá teszi azokat az értékeket, amit érdemes Püspökladányba megnézni, illetve igénybe venni, gondolok itt a Gyógyfürdőre, és ezt közösen a szállásadókkal kell, hogy összeállítsuk. Fogunk még többet találkozni, ez volt az első ilyen alkalom, de mindenkinek az volt a kérése, hogy ezt folytassuk, és amennyiben ez lehetséges tegyük rendszeressé. Az önkormányzat részéről teljes a nyitottság és nagyon örülnék ha képviselő társaim is bekapcsolódnának ezekbe az egyeztetésekbe.

7 6 Június 13-án, ugyanezen a napon történt a lebontásra váró MÁV épülettel kapcsolatban egyeztetés. Ezzel kapcsolatban néhány dolgot szeretnék elmondani. A tavalyi évben, amikor körvonalazódni látszott, lehetett tudni azt az ütemezést, hogy a vasúti beruházás milyen ütemben fogja érinteni Püspökladányt, többen megkeresték önkormányzatunkat azzal kapcsolatban, több képviselő társam is, akik jelezték azt, hogy a vasút területén az úgynevezett MÁV fűtőháznak az épülete, ami 1860-ban épült, milyen megőrzendő épület. Nem élvez műemléki jogosultságot, de azt gondolom, hogy azok a művészettörténészek, akik megnézték ezt az épületet, többek között Ritó Pál úr is, az ő javaslata is egyértelműen az volt, érdemes arra ez az épület, hogy megmentésre kerüljön. A tavalyi évben többször folytattunk megbeszéléseket a MÁV-val és az észrevételeket az önkormányzat részéről továbbítottam a vezérigazgatóság felé. Egyértelműen a beszélgetésekből, illetve az azóta megkezdett tárgyalásokból kifolyólag, első körben a MÁV azt szerette volna, hogy mentsük meg ezt az épületet. Igaz, hogy az előkészítés során nem figyeltek kellően erre az épületre, egyértelműen azt mondta a MÁV, hogy lebontásra érdemes ez az épület, de belátták azt, hogy amennyiben lehetséges, maradjon meg ez az épület más helyen. Legelőször azt szerették volna, hogyha ez a MÁV területen, saját tulajdonban maradna, és itt elbontják, ahol most van és egy másik MÁV területen újra felépítésre kerül. Időközben kaptunk a NIF Zrt.-nek a főépítészétől egy megkeresést, amiben arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a MÁV területén nincs alkalmas hely, nem találtak olyan szabad területet ahová ezt az ingatlant újraépíteni tudnák. Ekkor kerestek meg bennünket azzal, hogy az önkormányzat tud e felajánlani valami olyan területet, ahol újjáépítésre kerülne. Az épület. Ekkor a Városfejlesztési iroda munkatársai összeültek és próbáltak keresni olyan területeket, ami 100%-ban önkormányzati tulajdonban van, ahova elhelyezhető ez az épület. Amikor a területek körvonalazódtak, ismételten leültünk a MÁV-nak a képviselőivel és ez szerepel a polgármesteri jelentésben. Elmondtuk azt, hogy az önkormányzat milyen területeket tud felajánlani és a kollégák megmutatták a térképeken, hogy hol vannak ezek a területek. A KÖZKÉV-nek a területe volt az, amire azt mondta a MÁV, mivel közel van a vasúthoz, közel van a forgalomhoz, hogy számukra is elfogadható. Egy szóbeli tájékoztatás alapján elfogadhatónak tartják azt a területet. Innentől kezdve bármi nemű további egyeztetés folyhasson az önkormányzat és a MÁV között, ami már konkrétan erről az épületről, illetve az önkormányzati területről szólna, ami a kivitelezésre vonatkozik, ennek az épületnek csak a bontása van benne. Ezt időközben tudtuk meg. A bontást úgy kell végrehajtani, hogy az ott lévő elemeket újra tudjuk hasznosítani vagy tudják hasznosítani, így ide másfajta munkálatok szükségesek. Ennek valószínűleg jóval több lesz a költsége. Ha újjáépítésre kerül ez az épület, abból, amit kinyernek ebből az épületből, nem lesz kevés a költsége. Nagyon sokszor szoktunk foglalkozni a testületi ülésen azzal, hogy egy-egy építés, beruházás mennyibe kerül. Az előzetes becslések alapján, amit irodavezető úrékkal csak nagyvonalakban rakosgattunk össze, maga ez az újjáépítés is több 10 mft-ba fog kerülni. A további tárgyalásokhoz, megbeszélésekhez, amiket a területről, az

8 7 újjáépítésről kell, hogy folytassunk, már mindenképpen szükséges az, hogy a képviselő-testület megadja majd a felhatalmazást, hiszen itt már önkormányzati vagyont, illetve forrást fog jelenteni. Június 14-én nevelőszülőkkel folytattam egyeztetést Pánti Zoltán aljegyző úrral. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a nevelőszülői hálózat Püspökladányban elég magas színvonalon működik. Mindenképpen kötelező feladatként biztosítani kell a vérszerinti szülőknek a láthatását a gyermekekkel. Jelen pillanatban ez az általános iskolában van megoldva, tehát az iskolai foglalkozások után a délutáni órákban van arra lehetőség, hogy aki nem tud ellátogatni Debrecenbe, hiszen ott van kötelezően kijelölve a láthatás, az itt a püspökladányi iskolában találkozhasson a vérszerinti szülőkkel. Az elmúlt évben már többször jelezték a nevelőszülők, hogy nagyon jó lenne, ha ezt valamilyen formában közös gondolkodással, meg tudnák úgy oldani, hogy egy másik helyre tennénk át. Itt első körben aljegyző úrral és a nevelőszülőkkel folytattunk megbeszélést, amit utána további tárgyalások követtek. A Segítő Kezek intézményvezető asszonyát is bevontuk a tárgyalásokba, hogy az intézményben lenne jó megoldani a vérszerinti szülők látogatását. Most júliusban nyári ülésezési szünet lesz, a tegnapi nap folyamán itt volt a Polgármesteri Hivatalban a Segítő Kezeknek a megbízott igazgatója, a nevelőszülői hálózat egyesület képviselője, a Hajdú-Bihar megyei nevelőszülők igazgatója és sikerült úgy megegyezni, hogy a Szent István utcán a Segítő Kezek Intézményben lesz ez a láthatás megoldva. Ezt azért mondtam, mert az augusztusi polgármesteri jelentésben fog szerepelni, de valószínű júliusban az ülésezési szünet miatt nem fogunk találkozni. Megoldódott ez az ügy, az igazgató asszony és a Hajdú- Bihar megyei nevelőszülői hálózat fogja az együttműködési megállapodást aláírni, amely mind a két fél részéről elfogadható. Június 19-én Nádas Imrénével és Koleszár Erzsébettel egyeztettem pályázatok megvalósításáról. Mint tudják tisztelt képviselő társaim, több nyertes pályázatunk van itt Püspökladányban. A két tánccsoportnak a vezetőjével az egyik pályázat megvalósulásával kapcsolatban egyeztettem, amelyet már az óta a DEKOM, mint konzorciumvezető partner nyert meg és egy olyan további egyeztetés lesz, ahol a két együttesnek a vezetője, illetve a DEKOM-nak a vezetője fog a következőkben tárgyalni. Az én részem annyi volt csak, hogy a két vezetővel üljek le, mondjam el a lehetőségeket, amit a DEKOM-tól az igazgató úr elmondott nekem, a két egyesületnek a vezetője ebbe beleegyezett. Innentől kezdve nekik hármójuknak kell az egyeztetéseket a továbbiakban megtenni, az egyesületnek a vezetői nagyon örültek ennek a lehetőségnek, és amikor már körvonalazódni fog, hogy hogyan tudják ezt a pályázatot megvalósítani, akkor fogjuk a képviselő-testületet is tájékoztatni ezzel kapcsolatban. Június 20-án Kerekasztal megbeszélést tartottunk, melyen Dr. Tóth Ferenc r. alezredes, rendőrkapitány úr, Csiha Imre az ERTI Kísérleti Állomás vezetője, Faragó Zoltán a Püspökladányi Polgárőrség elnöke, Varga Lajos a Városüzemeltető

9 8 és Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője, Kiss Zsigmond és Márkus Gábor alpolgármesterek vettek részt. Erre a kerekasztal megbeszélésre azért kerítettünk sort, mert a temetőnek az üzemeltetője a Városüzemeltető Kft. Több megkeresés érkezett ide az önkormányzathoz, a fogadóórákon, hozzám jó magamhoz, a polgármesteri fogadóórákon, ahol jelezték a püspökladányi lakosok, hogy temetések alkalmával elég sokszor járnak be autóval és nem tartják be a sebesség korlátozást, ami a temetőnek a területére vonatkozik. Függetlenül attól, hogy hány órát írunk, akár délelőtt, akár délután. Szeretném elmondani, hogy ezzel kapcsolatban már több körben folytattunk egyeztetéseket, kapitány úr és a Polgárőrségnek a vezetője is mindenképpen a támogatásáról biztosította az önkormányzatunkat és a Városüzemeltető Kft.- t. Még is sort kellett, hogy kerítsünk erre a kerekasztal megbeszélésre, mert az ellenőrzések ellenére folytatódtak a viráglopások és a sebességkorlátozások be nem tartása. A másik dolog, ami miatt össze kellett, hogy üljünk, az, az volt, hogy az ERTI vezetője jelezte azt, egy olyan feladatot látnak el munkaidő után, tehát városunknak egy olyan szolgáltatási lehetőséget nyújtanak az ERTI-ben, ami nem kötelező. Az ő kötelező munkaidejükön túl, a munkaidő kezdetétől délután 4 óráig, amíg az ERTI-ben a munkák folynak, az ERTI, mint tulajdonos, mint gazda, bármikor bezárhatja a nagykaput is és a kis kaput is, mert befejeződik a munkaidő. Az elmúlt időszakban történtek olyan események, ami igazgató urat ebben a segítő szándékában azt gondolom, hogy egy kicsit megingatta. Még pedig azzal kapcsolatban, hogy a munkaidő lejárta után nem tud arra garanciát vállalni, hogy oda az ERTI területére ki és milyen emberek mennek be, és azt sem lehet tudni, hogy ki milyen szándékkal megy be az ERTI területére. Jelezte igazgató úr számomra, hogy gondolkozik abban, hogy a munkaidő lejárta után bezárja az ERTI-nek a kapuit. Egy nagyon szemléletes példát mondott nekem igazgató úr, amit szeretnék Önökkel megosztani. A példa, amit elmondott igazgató úr, az, az volt, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának a kezelésében, működtetésében van most már a múzeum. A múzeum az egy épület ahol munka folyik, a múzeumnak a nyitvatartási keretein belül. A múzeumhoz tartozik egy nagyon szép udvar, amit egy kapun keresztül lehet megközelíteni. Ha az a kapu nyitva marad és a múzeum be van zárva és arra az udvarra, csak azért, hogy be lehessen menni arra a területre, oda olyan személyek mennének be, akik nem oda valóak és nem úgy viselkednek, ahogy megilleti azt a területet. Megkérdezte tőlem igazgató úr, hogy abban az esetben az önkormányzat mit tenne, nyitva hagyná-e a múzeumnak a kapuját? Ez a kérdés nyitott kérdésként marad, mindenki elgondolkozhat azon, hogy nyitva hagyná-e, vagy bezárná-e. Ezen a megbeszélésen, ami június 20-án folyt a rendőrség, alpolgármesterek részvételével, biztosítottuk arról igazgató urat, hogy a rendőrség vállalta azt, hogy járőrözni fog az ERTI területén és nem lesz bezárva 4 óra után a kapu és továbbra is ki tudnak menni a ladányi emberek. A polgárőrök is járőrözést fognak arra tartani, úgy, hogy a biztonság továbbra is folyamatosan fent fog állni. Szóban ennyit szerettem volna elmondani a polgármesteri jelentéssel kapcsolatban.

10 9 Kérdések BORSOS LÁSZLÓ képviselő Beszámoló 3. oldalán június 14-én a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás ülésén vett részt alpolgármester úr, így alpolgármester úrtól kérdezném, hogy hangzott-e el olyan Püspökladány városát érintő közérdekű információ, amiről esetleg tudnunk kellene? az alábbi választ adta Borsos László képviselő kérdésére Azt már több testületi ülésen elmondtam, a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. december 31-ével felmondta a szerződését. 180 nap, fél év áll rendelkezésre, mert kötelezően írja elő a törvény, hogy 180 napig még a szolgáltatást az addigi körülmények között folytatnia kell. Ezen a napon alpolgármester úr képviselte az önkormányzatunkat, még pedig azzal kapcsolatban, hogy ügyvédnek a bevonásával folynak azok az egyeztetések, hogy július 1-jétől milyen lehetőségei vannak azoknak az önkormányzatoknak, akik a Bihari Hulladékgazdálkodásban, mint tulajdonosok részt vesznek. Az utóbbi időben körvonalazódott az, hogy milyen formában fog tovább folyni ez a hulladékszállítás. Az előzetes egyeztetések alapján, melyet ügyvéd úr lefolytatott a kisebbségi tulajdonossal, a 49%-ban kisebbségi tulajdonostól az önkormányzatok megvásárlási szándékot jeleztek. Ez a vásárlási szándék, hogy 100%-ban önkormányzati tulajdonú legyen a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft., június végéig áll. Jelen pillanatban még nem kaptunk arról információt, hogy a kisebbségi tulajdonos elfogadja-e az önkormányzatoknak, mint többségi tulajdonosnak az ajánlatát. Bízunk benne, hogy el fogja fogadni, amennyiben bármilyen válasz fog történni, természetesen a tanácsnak újra össze kell ülnie, hogy marad-e ez a felállás vagy pedig a továbbiakban, hogyan fog lépni a tanács. Így az előzetes egyeztetések alapján, amit ügyvéd úr folytatott, nagyon úgy néz ki, hogy a kisebbségi tulajdonos elfogadja a többségi tulajdonos ajánlatát, de hivatalos információt még nem kaptunk ezzel kapcsolatban. A hulladékszállítással kapcsolatban nekem is lett volna hasonló tartalmú kérdésem, így köszönöm képviselő úrnak, hogy ezt itt most, hallhattuk. De messze nem meggyőző az információ mennyisége, másfél munkanap van ugyanis hátra az első félévből. A mi testületünk erről nem tárgyalt, a mi testületünk erről senkit nem hatalmazott fel, hogy tulajdon néhányadba beszálljon a Püspökladányi Önkormányzat, nem mondom azt, hogy a testület nem tenné meg ezt a felhatalmazást, de nem tárgyaltuk. Ezért szerettem volna megjegyezni ezt, mert példátlannak gondolom, hogy akkor hétfőtől kezdve mi fog történni a szemétszállítással, itt a városunkba is. Kérdéseim: két alkalommal szerepel a

11 10 polgármesteri beszámolóban június 4-én és június 14-én a Geo-Terra 96 Kft.-vel kapcsolatos egyeztetés, majd pedig valamilyen beruházás ünnepélyes avatására való meghívás. Amennyiben ez ilyen fontos dolog, akkor jó lenne tudatni a lakossággal, hogy mi is volt ez a beruházás? Aztán van a 17-i napon bentlakásos otthon építésének kivitelezőjével aláírásra került az építési szerződés. A kérdés arra vonatkozik, hogy akkor, amikor egyeztetett a városvezetése a kivitelezővel a munkálatok határidejéről, arról mi, televízió által, áprilisban, illetve márciusban értesültünk, hogy már májusban indulhatnak a munkák, most itt vagyunk június végén, tarthatók-e a határidők? (Letelt az idő) az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Július 1-jétől meg lesz oldva, úgy ahogy ezidáig a szemétszállítás Püspökladányban, tehát a Bihari Hulladéklerakó az 51%-ban a tag önkormányzatoknak a tulajdona, a többségi tulajdonjog mindenképpen biztosítás arra, hogy a szolgáltatás nem csak Püspökladányban, hanem a hulladék lerakóhoz kapcsolódó 41 településen is meg legyen oldva. A képviselő-testület nem döntött ezzel kapcsolatban, azért nem képviselő úr, mert nincs döntési helyzet. Ügyvéd úr egy megkereséssel volt a kisebbségi tulajdonos felé, abban az esetben lesznek az önkormányzatok döntési helyzetben, amennyiben forrásokra lesz szükség. Tudni kell ezzel kapcsolatban, hogy a tag önkormányzatoknak, akik ebben a Bihari Hulladéklerakóban benne vannak, mindenki beszállt ebbe a közös dologba, mint többségi tulajdonos. A részesedéseket egy települési önkormányzat sem vette ki, tehát olyan tőkével rendelkezik a Bihari Hulladéklerakó a tag települései révén, ami egy alapot képez arra, hogy ezt a felajánlást, illetve megajánlást megtegye a vételi szándékáról. Az, hogy elfogadja-e a kisebbségi tulajdonos, hogy igen vagy nem, utána következik majd az összeg, amit természetesen ügyvéd úr fog lefolytatni ezzel kapcsolatban. Döntési helyzetben a települési önkormányzatok jelen pillanatban még nincsenek. Biztos vagyok abban, hogy a határidő lejárta után, amikor a kisebbségi tulajdonos nyilatkozni fog, onnantól kezdve fel fognak gyorsulni az események és biztos vagyok benne, hogy döntési helyzetekbe lesznek, nem csak a mi önkormányzatunk, hanem az összes többi önkormányzat is. Június 4-én a Geo-Terra 96 beruházásának ünnepélyes avatásával kapcsolatban egyeztettünk. Személyesen hozták el a meghívót, amit itt a 14-i látogatáson lehet is látni. Az önkormányzatunkat Kiss Zsigmond alpolgármester úr és Keserű László jegyző úr képviselte. Két körös volt ez az egyeztetés, több államtitkár urat, miniszter urat is hívtak erre a nevezetes eseményre. Jómagam azért nem tudtam elmenni, mert első körben délelőtt 11 órára volt a meghívás, de időközben a Kft. tulajdonosai délutánra tették át ezt az ünnepséget. Amennyiben képviselő társaim kíváncsiak a részletekre, többet szeretnének erről megtudni, akkor alpolgármester úr, illetve jegyző úr tud választ adni ezzel kapcsolatban.

12 11 A bentlakásos otthon építésével kapcsolatban a szerződésben úgy szerepel, hogy a szerződés aláírását követően van a területnek az átadása, ami azt jelenti, hogy a szerződést követően 8 hónap áll a kivitelezési munkáknak a befejezésére. DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő Június 6-án Dr. Lehel Ferenc tiszti főorvossal Márkus Gábor alpolgármester úr egyeztetett tüdőszűréssel kapcsolatban. Ez lenne az egyik kérdésem, hogy erről mit tudhatunk? Továbbá köztudott, hogy július 1-je Semmelweis nap, az egészségügyben munkaszüneti nap, azt szeretném meg tudni és ezáltal a lakosságot is tájékoztatni arról, hogy született-e döntés az ügyelet mikéntjéről? az alábbi választ adta Dr. Felszeghy Szabolcs képviselő első kérdésére A tüdőszűrés végrehajtása az önkormányzatok részére kötelező feladat. Időközben volt egy olyan jelzés, hogy ezt az önkormányzatok felé meg fogják szüntetni, ezt törvény által nem teszik az önkormányzatoknak kötelezővé. Ezt a törvényt nem fogadták el, tehát maradt ugyanúgy az önkormányzatoknak kötelező feladat. Azt jelenti, hogy az önkormányzat megtette a lépéseket, hogy egy olyan tüdőszűrő berendezés kerüljön itt beállításra, ami meggyorsítja a tüdőszűrést és olcsóbbá teszi. Ennek a tárgyi eszköznek a beszerzésére a testületi döntésünk értelmében a forrásokat elkülönítettük, és jelen pillanatban folyamatban van, tehát a közbeszerzés talán már napok kérdése és megvalósul. Tiszti főorvos úr ezzel tisztában van, de még is azt javasolta, hogy kezdje el a rendelőintézet a tüdőszűrést Püspökladányban és ezzel kapcsolatban történt egy egyeztetés. A tüdőszűrések folynak, az értesítések mennek ki a püspökladányi lakosok felé. KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Dr. Felszegy Szabolcs képviselő második kérdésére Ma reggel személyes tárgyalás keretében Dr. Hegedűs Melinda igazgató asszony arról tájékoztatott, hogy ügyeleti ellátás működni fog aznap. Mivel június 4-én egyes szám első személyben szerepel, hogy a vállalkozót fogadta polgármester asszony, ezért azt gondoltam van tudomása róla milyen témakörben tárgyalt a vállalkozóval? De ha nem volt még sem hajlandó válaszolni a kérdésre, hogy mi ennek a beruházásnak a tartalma, akkor szeretném, hogy alpolgármester úr vagy jegyző úr adna erre választ. Érdekes verzió, nagyon érdekes verzió. Utolsó kérdésem most arra vonatkozna, hogy mivel szintén kétszer szerepel az anyagban, a rendőrkapitány úrral, a polgárőr egyesület vezetőjével való tárgyalás, most már természetesen tudjuk ennek okait, ennek kellő publicitása volt az elmúlt hónapban

13 12 és most már azt is hallottuk és ez most már számomra megnyugtató, hogy az arborétum kapuja nem lesz zárva. Szeretném megjegyezni nem csak a hasonlat sántított a múzeummal, hanem igen sok minden más is. Ugyanis az arborétum nincsen körbe kerítve, tehát ott bárki bárhonnan bemegy különösen rossz szándékkal és műanyag vagy valós fegyverrel (Letelt az idő.) az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Június 4-e, a vállalkozó hozta a meghívót, bejelentkezés nélkül jöttek a vállalkozástól és számomra hoztak egy egyes szám első személynek szóló meghívót. Ennyi történt. KISS ZSIGMOND alpolgármester az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Semmilyen titok nem övezte ezt a rendezvényt, a rendezvény lényege az volt, hogy egy Püspökladányi érdekeltségű vállalkozó tulajdonos, Veres Sándor úr kereste meg az önkormányzatunkat, hogy az elmúlt közel 20 éves munkájukról számoljanak be egy rendezvényen keresztül. Folyamatosan beruháztak, fejlesztettek, pályázatokat nyertek és tulajdonképpen egy komplexumot mutattak be és azt adták át ünnepélyesen 20 év után. Ez a komplexum Báránd és Kaba közötti úton, a Kabai úton található. Ennek volt egy átadó ünnepsége, itt tulajdonképpen bemutatták azt, hogy 20 év alatt miken mentek keresztül, meghívták azokat az embereket, akik segítettek benne, hogy idáig juthasson. Átadásra került ez a komplexum, de igazából, ami engem megkapott, az, az volt, hogy ott a telephelyen egy régi parasztházban megnyílt egy csengő és egy kolomp kiállítás, ami nagyon impozánsan lett összeállítva. Érdemesnek tartom arra, hogy Püspökladány lakossága, a gyerekek, főleg a diákok és az óvodások is megismerhessék ezt a gyűjteményt. Nagyon szép egyébként és javaslom majd az intézményvezetőknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot a vállalkozással. Vélemények Végül is így már a válasz kikerekedett. Azt a részét azonban, ahogy jól hallottam, Báránd és Kaba közt, ez úgy tűnik nem egy Püspökladányi területen levő telephely. Ebből pedig csak arra következtetek, hogy valószínűleg ez a cég nem is Püspökladányban fizet iparűzési adót. Ennek ellenére még is fontos lehetett, hogy ez ilyen módon kapjon félig publicitást. Én azt gondolnám, hogy ettől sokkal, de sokkal fontosabb ügyek nem szerepelnek a beszámolóba. Így aztán kétségeim vannak afelől, hogy a beszámolónak az igazi tartalma az arról szól-e, mint amire a törvény kötelezi a polgármestert, vagy csak arról szól, hogy amiről akar, arról

14 13 beszámol, amiről nem akar, arról meg nem számol be. Az arborétummal kapcsolatban, mert az imént nem volt időm, szeretném még egyszer elmondani, nem az arborétum kapuján múlik az, hogy finoman fogalmazva nem jó szándékú emberek azt tesznek, amit akarnak. Akár Püspökladányban, akár máshol. Ha erre ez a reakciója a területet felügyelő vagy üzemeltető cégnek vagy intézetnek, az viszont elég szomorú, mert az viszont azt mutatja, hogy nem vették észre, hogy a területen bárki, bármikor mozog és bármit tesz. Így hát szerencse, hogy ürügyként ezt a reakciót az önkormányzat tudta kezelni és elhárul annak a veszedelme vagy kockázata, hogy a Püspökladányi lakosság ne tudja hétvégén az arborétumot látogatni, ha akarja. Különös tekintettel a szállásadókra, akik pedig turistákat szeretnének itt elhelyezni és akkor az egyik Püspökladányi nevezetesség, esetleg hétvégén nem lehetne látogatható, ez abszurdum. Egyébként köszönjük meg annak a politikai szervezetnek, amely ilyen helyzetben hozta Püspökladányt. KISS ZSIGMOND alpolgármester Képviselő úrnak válaszolnám, hogy a Geo-Terra 96 Kft. püspökladányi cég egyébként és Püspökladány határában is van telephelyük. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a Nádudvari út mellett a volt képviselőnknek, doktor úrnak a telephelyét vásárolták meg és majd később kezdték el a Kabai útfélen lévő telephelyüket. Egyébként is én azt mondtam, hogy püspökladányi lakos tulajdonos érdekeltségeiről van szó, tehát ő ma is Püspökladányban lakik a fő utcánkon. Amit elmondott képviselő úr itt az arborétummal kapcsolatba, hogy elhárul a veszedelem, azt gondolom, az elmúlt időszakban több szó esett ezzel a dologgal kapcsolatban. Igen, nagyon fontos a szállásadóknak az, hogy azokat a vendégeket, akik ide érkeznek, Püspökladányba invitálják a fürdőbe, illetve az arborétumba, hiszen ezek olyan területek, amivel Püspökladány büszkélkedhet. Történt egy sajnálatos esemény és ezzel kapcsolatban mindenkinek le kell vonnia a konzekvenciát. Annyit akarok ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nem szeretnénk azt, ha itt az arborétum területén Püspökladány határában vagy Püspökladány határain belül, bármi olyan esemény történne, ami az ide látogató embereknek és a helyi embereknek a hétköznapjait átforgatná. Sajnálattal tapasztaltam azt az elmúlt időszakban, hogy az interneten olyan dolgok is megjelentek, ami a továbbiakban, nem tudom a közvéleményben mit fog kiváltani, hiszen már videók is vannak ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban fent. Bárki által hozzáférhető, azok a lakosok is hozzá tudnak férni, akik már erről tájékozódtak, vagy tudják miről van szó. Az a megkeresés, ami eljött hozzám, én ezt egy borítékba körbe adnám képviselő társaimnak, nézzék meg. Az illetékeseket kérem, mert csak kérni tudom, hogy ezeket a gázálarcban, fegyverrel a kezükben a Sárrétet nagybetűkkel kiírt dolgokat, amennyiben mód és lehetőség van rá, vegyük le az internetről, mert Püspökladányra nem vetnek jó fényt.

15 14 BORSOS LÁSZLÓ képviselő Igazából nem véleményem lenne, csak egy észrevételem. A június 4-ével kapcsolatban úgy emlékszem mindannyian ott voltunk a Nemzeti Összetartozás Napján és úgy gondolom, hogy a szöveges részben nem szerencsés ezt ünnepnek nevezni. Nevezhetjük rendezvénynek, természetesen a mondat további része, hogy megemlékező beszédet tartott polgármester asszony, az úgy helytálló. Megemlékező beszédet tartottam azon az összejövetelen, pontosan azért van így írva, hogy megemlékező beszéd volt. DURÓ FERENC képviselő A képekhez szeretnék hozzászólni. Már több újságcikk és képanyag is készült erről a rendezvényről, ami a zárt kertekben egy magánterületen volt, itt készültek ezek a képek. Az arborétum területét egyáltalán nem érintette, de arról majd a rendőrség gondolom a megfelelő helyen és időben tájékoztatja a lakosságot és utána mi is tájékoztatni fogjuk. Az, hogy most kit borzaszt el és kit nem, az egy másik kérdés. Az, hogy ki mit tesz fel az internetre, azt meg lehet nézni, vannak ennél borzasztóbb dolgok is, sajnos. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 8 igen, 3 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta. 6/j. Napirend TÓTH LÁSZLÓ képviselő A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy polgármester asszony vegye fel a kapcsolatot az NNK Kft.-vel a termálvíz hulladékhőjének hasznosításával kapcsolatban. Az elmúlt időszakban önkormányzatunk Újszilvásra kapott egy meghívást, ahol a geotermális fűtési rendszerek kiépítésével kapcsolatba tekinthettük meg a beruházást. Újszilváson Bencző Lászlóék voltak a projektvezetők, akik elkészítették ezt a beruházást. Magának a beruházásnak a célja az, hogy Újszilváson ivóvizet használnak intézményeknek a fűtésére. Ez azt jelenti, hogy egy alacsonyabb hőmérsékletű víznek veszik le a hőenergiáját és a

16 15 közintézményeket ebből a hőből fűtik. Ezen a megtekintésen ahová invitálták az önkormányzatunkat, Márkus Gábor alpolgármester úr vett részt és Varga Lajos igazgató úr. Amikor ők hazaérkeztek Püspökladányba és elmondták, hogy mit tapasztaltak Újszilváson és megosztották a gondolataikat velünk, akkor el kezdtük azon gondolkozni, ha Újszilváson egy 30 valamennyi fokos víznek az energiájából intézményeket lehet fűteni, akkor a mi 300m 3 -t naponta elengedő gyógyvizünknek, aminek jóval magasabb a hőfoka, abból mennyi energiát tudnánk hasznosítani. Ekkor kezdődött el először az együtt gondolkozások, információ szerzések és ellátogatott hozzánk Bencző László úr, aki szakmailag elmondta, hogyan is működik ez és milyen lehetőségek vannak. Néhányszor találkoztunk, az utóbbi időben talán kétszer tudtunk Bencző úrral találkozni, azonnal éreztük azt, hogy erről mindenképpen előterjesztés kell, hogy a képviselő társaink is lássák első perctől kezdve, menjünk-e ebbe a dologba, hasznosítsuk-e ezt a hőmennyiséget. Kérdések Legelőször szeretném sajnálatomat kifejezni, hogy Bencző úrékkal nem találkozott polgármester asszony két évvel ezelőtt, mert akkor nem fogtunk volna bele abba a kétes biomassza kalandba, amit bizonyos szempontból még mindig nem tudtunk megemészteni novemberében, amikor a rendkívüli ülésen arról tárgyaltunk és parádés módon sikerült egyetérteni a többségnek abban, hogy mit nem kéne csinálni nekünk, de még is az lesz a jó. Felszeghy doktor úrral mind a ketten azt mondtuk, hogy a meleg vízben, a geotermiában sokkal nagyobb esélyei vannak Püspökladánynak, mint a biomasszában. Másfél évvel később úgy látszik kellett egy empirikus tapasztalat, arra vonatkozólag, hogy a geotermia Tisztelt képviselő úr a kérdését legyen kedves feltenni. Máris szeretnék erre reagálni, amiket Ön itt elmond a kérdéseknél. Az előző időszakban, most a mostanról beszélünk, hogy, hogy jött ide Bencző László, összefoglaltam tömören, röviden, hogy honnan van ez a kapcsolat. Teljes mértékben visszautasítom azt a teóriáját, amit elmond képviselő úr, még pedig azzal kapcsolatban, hogy már jelezte, a geotermiával kell Püspökladánynak foglalkoznia. Visszaemlékszek azokra az ülésekre, amikor között, igaz, hogy képviselő úr nem volt itt, de az Ön pártszervezetéhez tartozó képviselők helyet foglaltak tőlem itt baloldalra eső részen. Pontosan az Önök pártja volt az, akik azt mondták, hogy ezekkel a geotermikus dolgokkal megfontoltan kell bánni, mert mit fogunk itt az utókorra hagyni, milyen problémák merülhetnek fel és pontosan a szocialista képviselők voltak azok, akik afelé tolták a testületet, illetve az önkormányzatot, hogy ne ezzel foglalkozzunk. Nagyon jól emlékszem még ezekre a testületi ülésekre és igen, Bencző úrék már valóban, akkor is jöttek. Nagyon nagy lehetőségek vannak ebben

17 16 a gyógyvízben, amit nem hasznosít Püspökladány Város Önkormányzata, illetve a Városüzemeltető Kft. Képviselő úr ne úgy adja már elő, hogy most feltalálja a spanyolviaszt. Annak idején az Ön képviselő társai voltak azok, akik ilyen-olyan módon mindig megfúrták ezt a fajta elképzelést. Kérdésem, amit Ön megszakított, szeretném jelezni és azt is szeretném jelezni, hogy a közti időszakban ugyan úgy 2/3-os többsége volt a Fidesznek, mint most. Jelen pillanatban tehát nem értem, hogy egy kisebbségi ellenvélemény mitől lenne determináló egy döntésnél Megvonom a szót képviselő úrtól, a kérdést köszönöm szépen. Kincses László képviselő folyamatosan mondja a magáét. Képviselő úr, viselkedjen már, legyen kedves, itt van egy lehetőség egy olyan hasznosításra, ami azt gondolom, hogy Újszilváson a közintézmények fűtését tudják megoldani ezzel a lehetőséggel, Püspökladányban is megoldható ez a fajta módszer. Dombi Imréné polgármester megvonta a szót Kincses László képviselőtől. MÁRKUS GÁBOR alpolgármester Szeretném megkérdezni projektvezető úrtól, hogy hogyan, milyen technológiával lehetséges ennek a 300, naponta 300m 3 használt meleg víznek a technológiai átvitele, hogy fűtésre lehessen használni? Önök milyen lehetőségeket látnak még ebben a városban, ebből az energia felhasználásról? BENCZŐ LÁSZLÓ projektvezető az alábbi választ adta Márkus Gábor alpolgármester kérdésére Az ötlet valóban onnan jött, hogy ezt a használt termálvizet, ami körülbelül 300m 3, ami elfolyik naponta, ezt, hogy lehet hasznosítani. A fürdőjük, tehát a termálvíz, ami feljön a földből ez 43,1 fokos, amikor használt termálvíz lesz belőle, tehát a lakosság használja, megfürdik benne, akkor is még fokos ez a víz. Ez tökéletesen arra lehetőséget ad, amint az előterjesztésben is látták, de nyilván hogyha az 5-ös ábrára mennek, ahol egy csővezeték tervét jeleztük, kijelölve azokat az önkormányzati intézményeket, amiket úgy gondolunk, belefér, egy egyszerű hőcserélős megoldással. Ezt keresztülküldjük a városon, amiben természetesen a szekunder oldalon a lágy víz van, tehát ez nem károsítja a vezetéket, hőveszteség nincs, hisz gyakorlatilag naponta kapjuk ezt a 300m fokos vizet, ami elegendő puffert jelent ahhoz, hogy a hőcserélés után egy úgy nevezett hőszivattyús

18 17 rendszerrel, a megfelelő hőmennyiséget tudjuk biztosítani, azoknak az intézményeknek, amelyeket kijelöltek vagy úgy gondolják megfelelő lesz ez irányú távhő bekapcsolására. Ez további lehetőségeket jelent, hisz elegendő mennyiségű hő van ahhoz, hogy ha esetleg a lakosság felé vagy egyéb közintézmények bekapcsolására lehetőség, pénz, támogatás nyílik, akkor ez folyamatosan bővíthető és fejleszthető. MÁRKUS GÁBOR alpolgármester Azt szeretném még megkérdezni, hogy hűtési rendszert is lehet-e ebből építeni? Vagy hűtésre is lehet-e használni? BENCZŐ LÁSZLÓ projektvezető az alábbi választ adta Márkus Gábor alpolgármester kérdésére Természetesen, tehát maga a hőszivattyú az úgy működik, egyszerűen a gáz folyamát megfordítjuk és ún. fan-cool rendszert építünk be, akár ebbe a konferencia terembe vagy tanácskozóterembe, akkor ez természetesen hűtésre is szolgál a megfelelő időszakban. Bár ennek az anyagnak energetikai koncepció döntés előkészítő anyag a címe, én meglehetősen hiányosnak tapasztaltam és éppen ezért néhány egyszerű számítást sem lehetett elvégezni belőle. Ezért szeretném megkérdezni, hogy honnan származnak ezek az adatok? Számoltak-e a gázmotoroknak a fenntartási költségével, hogy az mennyit csökkent ebből a bizonyos megtermelhető többlet energiából? Az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mivel itt a földgáz igény soron a gyógyfürdőnél szerepel egy forint összeg, az eft/év, de mögötte három kérdőjel van három zárójel közzé téve, olyan, mint ha nem lehettek volna biztosak ebben az adatban. Még egy forintos kérdés van, ugye a térkép utáni lapon van az összesítés, hogy tulajdonképpen az első ütem, amelyik a sportcsarnok, ha jól értelmeztem. Ennek a kialakításának a költségei, illetve megtakarításai végén szerepel egy olyan szám, hogy az önkormányzati épületek energia költségek csökkentésével évi 32 mft-ot lehetne ilyesfajta módon megtakarítani. De az első ütemben csak a sportcsarnok van, ahol maximum 5 mft ez a megtakarítható összeg. Szeretném megkérdezni, hogy a beruházás költségekre vonatkozó 345 mft az, akkor az első ütemről szól vagy az első, második ütemről szól, illetve, hogy ebben a költségben mennyi a geotermális technológia költsége, mennyi a csővezetéké és miből adódik össze ez az összeg? BENCZŐ LÁSZLÓ projektvezető az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére

19 18 Engedje meg, hogy visszafelé válaszoljak. Az első számú felkérés úgy történt, hogy vizsgáljuk meg és hangsúlyozom, vizsgáljuk meg, annak a lehetőségét, hogy a gyógyfürdő komplexumot, a fürdőt és a sportcentrumot, hogy tudnánk átalakítani gazdaságosan, geotermikus energiával történő fűtéshez, illetve hűtéshez. Miután elmentünk a szakemberekkel és megvizsgálták, akkor találkoztunk polgármester asszonnyal és nagyon őszintén elmondtuk, hogy ez így nem éri meg. Abból a szempontból nem éri meg, hogy nagyon kicsi, tehát mi nem tudunk garantálni sportrendezvényeket, nem tudunk több fürdővendéget bevonni a fürdőbe, esetleg a gyógycentrumhoz. Van egy adott igény, amit jelen pillanatban, jelen állapotban felhasznál a fürdő és a sportcentrum. Továbbá a sportcentrumnak a hűtése nem volt megoldva, mert ott valami hiányzott, ezt is megvizsgáltuk, tettünk rá javaslatot, hogy mit lehet vele kezdeni. Ez így nem gazdaságos, jeleztük is polgármester asszonynak, alpolgármester úrnak, hogy ez így nem jó. Ekkor tettünk egy másik javaslatot, hogy azt a hőt, ami az úgy nevezett használt termálvízből keletkezik, sokkal, de sokkal gazdaságosabban tudnánk használni. A gazdaságosság, akkor eredményez forintális megtakarítást, hogy ha a lakosságot is és a közintézményeket is bevonjuk. Ekkor kaptunk még egy felhatalmazást, készítsünk el egy számadatot, megkaptuk a fürdő adatait, a felhasznált vízmennyiséget és kiszámoltuk azt, hogy ebből, ha átfordítjuk azt a mennyiségű energiát forintálisan, tehát a 140 akármennyi forint amennyibe a gáz kerül, ez egy viszonyszám. Ez körülbelül 32 mft jelenlegi gázárnak megfelelő energiát jelent. Az, hogy az önkormányzat, a képviselő-testület, vagy az ezzel megbízott cég, ha úgy dönt, hogyan tudja ezt az önkormányzatnak, a lakosság bevont részének értékesíteni, milyen áron, mi ezzel nem foglalkoztunk, hisz még nem vagyunk ebben a stádiumban. Abban a pillanatban, amikor remélhetőleg erre felhatalmazást kapunk, hogy tovább dolgozzunk, el kell jönnünk és fel kell mérnünk az épületeket, amelyeknek a tervrajzait megkaptuk. Szükségünk van visszamenőleg kettő év villany- és gázszámlákra, és akkor fogunk tudni ezzel, ezzel a pontos számmal előállni. Mi jelen pillanatban a 300m fokos víznek a megtakarítását tudtuk kiszámolni. Nem állunk még abba a stádiumban, hogy erre a kérdésre számszerűleg tudjak válaszolni. KISS ZSIGMOND alpolgármester Két kérdésem lenne. Látjuk ezt az 5-ös mellékletet, ahol vázlatként fel van tüntetve, hogy először is hova vinnék ezt a meleg vizet. Kérdésem az lenne, hogy egyébként vizsgálták-e azt, hogy ezek a vezetékek, hogyan fognak eljutni azokhoz az objektumokhoz, amiket fűteni szeretnénk? Mert nyilván itt megrajzolva, hogy átmegyek itt a magántulajdonokon, ezt itt túl egyszerű lenne, nyilvánvaló itt az utak mellett, de hát ott vannak közművezetékek, út van, egyéb dolgok. Annyira zsúfolt már maga a 42-es is, hogy egy egyszerű szennyvíz rákötés sem mindennapi feladat. Másik kérdésem, ami a fürdőhöz kapcsolódik, hogy nyilván Önök végeztek ilyen

20 19 beruházást, van olyan fürdő vagy település, ahol ez már működik is, ezzel a beruházással nyereségessé tudták-e tenni a fürdőt vagy nagyban hozzájárult-e a fürdőnek a bevételéhez ez a beruházás, ami itt megvalósult? BENCZŐ LÁSZLÓ projektvezető az alábbi választ adta Kiss Zsigmond alpolgármester kérdésére Igen. Gyakorlatilag a hő cserélőzéssel, a hő szivattyúzással a fosszilis energiát egyegy fürdő esetében ki lehet zárni. Ugyanis az Önök településén van kettő darab 60 kw-os gázmotor, az tökéletesen ellátná a fürdő esetében és a sportcentrum esetében azt a villamos energia igényt, amely a hő szivattyúkat megtáplálja. Plusz az még sokkal több is, tehát nekünk nincs szükségünk ennyi villamos energiára. A másik kérdés, nem vizsgáltuk meg, hiszen ugyancsak ahogy képviselő társa kérdezte, mi fogtuk és a legoptimálisabbat néztük, természetesen ettől messzemenőleg el lehet térni, kis utcában el lehetne vinni a vezetéket, ahol nincs annyi engedélyeztetési kötelezettség, nem kell annyi közmű engedélyt beszereznünk stb. Ez egy koncepció, ez egy vázrajz úgy módosítunk rajta, ahogy az optimális és az észszerűség határain belül legyen. KISS ZSIGMOND alpolgármester A kis utcákra akartam egyébként én is rátérni, nyilván ha megvalósulnak itt az első lépések, tovább lehetne vinni a vezetékeket. Amennyiben ezek a vezetékek kimennek csillag alakban mindenfelé a városban, esetlegesen ráköthetnek a város lakosai is erre a hálózatra. Nagymértékben csökken-e, tehát a hő veszteségre lennék kíváncsi, hogy nagymértékben csökken-e a hőmérséklete ennek a víznek, ha sok helyre juttatjuk el? BENCZŐ LÁSZLÓ projektvezető az alábbi választ adta Kiss Zsigmond alpolgármester kérdésére Újszilváson úgy oldottuk meg, hogy fagyhatár alá levittük ezt az egyszerű KPE csövet, kapott egy 2 cm-es szigetelést és mivel folyamatos a puffertartályból, a napi megközelítőleg 300m 3 -ből leengedett víz, egy fokot sem veszítünk vele. Ott 31 fokos az ivóvíz, ami kering, tehát körülbelül egy hőmérsékletről beszélünk, nincs veszteség, esetleg 1 fok. Úgy szeretnénk a beruházást megvalósítani, hogy az, maximálisan bővíthető legyen. Olyan keresztmetszeteket kell választani, ami nyilván a beruházás első fázisában többnek tűnhet, tehát nem 80-as csövet teszünk le, hanem egyből 160-ast, hisz a település másik végére is, remélhetőleg egyszer el tudunk érni, el kell érni. Azokat a lakosokat sem szabad kizárni belőle, akik a település szélein élnek vagy esetleg ott egy vállalkozás, ott egy iroda épület, amelyet el kell látnunk ezzel az energiával. Kihangsúlyozva, hogy ez mind-mind

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 49/2013. (VII. 24.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. január 19-i ülésének jegyzőkönyve 1/2012. (I.19.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 56/2015. (V. 22.) önkormányzati testületi határozat külterületi lakott hely elnevezéséről. J E

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. július 24-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 43/2013. (VII.24.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 20/2016. (III. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Városi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 65/2014. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2011. május 18-án tartott üléséről 1) 15/2011. (V. 18.) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. december 19-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. december 19-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. december 19-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 164/2013. (XII. 19.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat 2014. I. félévi üléstervének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-21/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. december 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 83/2011. (XII. 14.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az ivóvíz

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 21/2014. (IV. 17.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A 2013.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a: 24/2014./III.14./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 47. 1 TARTALOMJEGYZÉK 47/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 21. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. február 11-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. február 11-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. február 11-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 11/2010. (II. 11.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásának szándékáról a Petőfi Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 81/2015. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0018 azonosítószámú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat a szabadpiaci energia beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. szeptember 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. szeptember 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. szeptember 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 73/2014. (IX. 17.) önkormányzati testületi határozat támogatási igény benyújtásáról. 74/2014.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben