EKELI HÍRMONDÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EKELI HÍRMONDÓ 1220 2014"

Átírás

1 1. číslo Samosprávne noviny november szám Önkormányzati lap 2014 november Vážení občania našej obce Je dobrým zvykom pred ukončením volebného obdobia urobiť vyhodnotenie činnosti a bilanciu výsledkov samosprávy. Z legislatívy vyplýva, že každá zo samospráv má viac ako 4000 kompetencií, či už originálnych alebo prenesených. Ak samospráva funguje dobre, javí sa to ako samozrejmé, ale nie je jednoduché zabezpečiť funkčnosť obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou ako i služby, napríklad verejné osvetlenie, údržbu verejných priestranstiev a cintorínov, nakladanie s odpadom, vytvoriť vhodné podmienky pre kultúru, šport a činnosť civilných organizácií pôsobiacich na území obce. A popri tom zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu, údržbu a obstaranie nového majetku obce. V roku 2002 hnuteľný a nehnuteľný majetok obce predstavoval hodnotu tis eur. V roku 2006 sa nám podarilo zvýšiť hodnotu majetku na tis. eur a v roku 2010 na tis. eur. Ku koncu roka 2014 sa majetok obce priblíži k 8 miliónom eur. Z týchto hodnôt jednoznačne vyplýva, že samospráva za uplynulé volebné obdobie nadštandardne splnila svoje hlavné poslanie hospodárne a efektívne nakladanie s majetkom obce. V uplynulom volebnom období sa uskutočnilo viacero väčších či menších investičných akcií. V roku 2011 bola zrealizovaná obnova hlavného námestia a niektoré menšie investičné akcie. V novej IBV bola zrealizovaná výstavba novej vetvy vodovodu, postupne sme začali s rekonštrukciou autobusových zastávok, detský park bolo potrebné umiestniť do uzamykateľného priestoru, nakoľko pôvodný park na voľnom priestranstve žiaľ neodolal občanom, ktorí si nevážili spoločne nadobudnuté hodnoty. Podarilo sa zrealizovať rekonštrukciu verejného rozhlasu, čiastočne aj verejného osvetlenia. V rámci programu Leader sme získali lavičky, informačné tabule, stromoradie v tlači sú pohľadnice a leporelá o obci. V roku 2014 sa podarilo z ušetrených finančných prostriedkov zrekonštruovať dom smútku a znovuvybudovať Petőfiho ulicu. Pripravuje projekt na osvetlenie železničnej zastávky. Bývalé odberné miesto bolo zrušené a je potrebné jeho znovuzriadenie s príslušnými súhlasmi a povoleniami. Samospráva každoročne organizuje spoločné podujatia, obecné oslavy, obecné Vianoce, deň dôchodcov, Hetényiho dni, vítanie nových malých občanov, životné jubileá našich občanov. Na rozpočet obce sú priamo naviazané príspevkové a rozpočtové organizácie, základná škola, školský klub, materská škola, klub dôchodcov. Okrem toho formou transférov obec podporuje kultúrnu a športovú činnosť organizácií pôsobiacich na území obce. Každoročne sú do rozpočtu na základe žiadostí, všeobecného záväzného nariadenia a zmlúv zahrnuté dotácie žiadateľom. V roku 2014 boli poskytnuté finančné prostriedky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít pre obecný hasičský zbor, športový klub, Csemadok, miestnu organizáciu zväzu záhradkárov, Rímsko-katolíckej a reformovanej cirkvi na obnovu duchovného dedičstva obce. Veľmi dobrá je spolupráca obce s miestnym rybárskym zväzom a poľovníckymi združeniami. V budúcnosti čaká na samosprávy veľa úloh a novozvolení predstapokračovanie na 2. strane Beszámoló az önkormányzat tevékenységéről Tisztelt Ekeli Lakosok! Az elmúlt évek komoly és lelkiismeretes munkával teltek. Elérkezett a számadás ideje, melynek fontos mutatója az az érték, amelyet faluközösségünkért tehettünk. Az önkormányzatoknak nagyon sokrétű feladatkört kell ellátni. Több mint 4000 eredeti, illetve átvitt jogkör az, amit a községi hivatal végez. Valójában, ami jól működik, az természetesnek tűnik, de nem egyszerű feladat biztosítani a hivatal és az önkormányzati intézmények működését, valamint a szolgáltatásokat: a közvilágítás, hulladékgazdálkodás, közbiztonság, a temetők és közterületek karbantartása. Megfelelő feltételeket biztosítani a kultúra, a sport és a társadalmi (civil) szervezetek működéséhez. Mindemellett tudjuk felújítani, gyarapítani a község vagyonát. Nagyon jól kell gazdálkodni ahhoz, hogy a költségvetésből évről évre beruházásokra is teljen. A község vagyona 2002-ben euró volt ban elérte a eurót, 2010-ben már euróra sikerült gyarapítani, 2014-ben pedig már az idei beruházásokkal együtt megközelíti a 8 millió eurót. Ebből egyértelműen látszik, hogy az önkormányzat az elmúlt három választási időszakban magasan teljesítette egyik fő feladatát, a falu vagyonának megőrzését és gyarapítását. Ezekre az eredményekre Ekel község önkormányzata méltán lehet büszke! Emlékeztetőül, az utolsó választási időszakban a következő beruházások valósultak meg: 2011-ben: A Főtér felújítása, EÚ által támogatott pályázat segítségével 453 ezer euró értékben ben: Vízvezeték bővítése, 20 ezer euró értékben, falufejlesztési terv 18,5 ezer euró értékben, valamint buszmegálló a Fő utcán ban: Gyermekpark a sportközpont területén euró értékben, hangosbemondó korszerűsítése, valamint bővítése a Štúrová és Új Major falu részekben, családi ház megvásárlása községi tulajdonba euróért, a Takarítsuk ki a Duna mentét! határon átnyúló projekt keretében euró értékben padok, információs táblák, valamint 50 db hulladékgyűjtő edény (konténer) tartalma a falu területéről lett eltávolítva ben felújításra került a Halottasház, a Petőfi utca, valamint a sturovai temető alatt a földterület megvásárlását oldottuk meg, valamint új járda lett. Településünk vagyonát gyarapítja az a 17 képből álló gyűjtemény is, amelyet a Nemzetközi festészeti szimpózium Ekel címen megrendezésre került képzőművészeti találkozón résztvevő művészek ajándékoztak a falunak euró értékben. Lakosaink kérésére elkezdtük a vasútállomás megvilágításának előkészületeit is. Folyamatban van ehhez a tervrajz, az építkezési engedély, valamint a tulajdonos, az Állami Vasúti Társaság engedélyének beszerzése. Bízom benne, hogy hamarosan ezt a kérdést is megoldhatjuk, lakosaink teljes megelégedésére. Községünk önkormányzata hagyományainkhoz híven évente színvonalas, nagy tömegeket megmozgató rendezvényeket szervez. Ilyen a Falunap, a Nyugdíjasok Napja és a Hetényi Napok. A település költségvetésére kapcsolódik az alapiskola, a napközi, folytatás a 2. oldalon

2 2. Vážení občania našej obce vitelia obce by mali spoločne pracovať na tom, aby využili všetky možnosti v záujme ďalšieho rozvoja obce. Len spoločným úsilím je možné dosiahnuť pozitívne výsledky. Na záver by som sa chcela poďakovať členom obecného zastupiteľstva a vedúcim organizácií a združení, predstaviteľom cirkví a všetkým občanom, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju, vzhľadu a pozitívnej prezentácii našej obce. 15.-teho novembra bude rozhodnutie o ďalšom vývoji obce vo Vašich rukách. Vo voľbách má každý občan oprávnený voliť možnosť vyjadriť svoj názor. S úctou! Ing. Iveta Feketeová Starostka obce Voľby do orgánov samosprávy obce Voľby do orgánov samosprávy obce sa uskutočnia 15. novembra 2014 od 7.00 hodiny do hodiny Miestom konania volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v budove Obecného úradu, Okoličná na Ostrove 68. Önkormányzati választások A helyi önkormányzati választásokra november 15-én 7.00 órától óráig kerül sor A választások helyszíne: Községi Hivatal, Ekel 68. Beszámoló az önkormányzat tevékenységéről az óvoda és a nyugdíjas klub. Ezen kívül támogatás formájában segítjük a kulturális, sport és tűzoltó szervezet működését ben az önkormányzat általános érvényű rendelet és szerződés alapján támogatásban részesítette a Tűzoltó szervezet, Kiskertészek helyi szervezetét, a Csemadokot, a Sportszervezetet, valamint a Római Katolikus és a Református Egyházközségeket. Ezek a szervezetek tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak falunk sportéletének fellendítéséhez, a kultúra és a hagyományőrző értékek megteremtéséhez. Az Önkormányzat együttműködik a helyi horgász szervezettel és a vadásztársaságokkal. A jövőben is sok feladat vár az Önkormányzatra, melynek azon kell majd dolgozni, hogy minden lehetőséget kihasználva tovább gyarapodjon és szépüljön a falu. Mindezt csak együttműködő képviselőtestület és polgármester tudja kivitelezni, mert nagy célokat csak együttműködve lehet elérni. Végezetül köszönetet mondok a képviselőtestületnek és minden polgárnak az eddigi munkáért és támogatásért. Külön szeretnék köszönetet mondani Bíró Gézának és Németh Norbert mérnöknek, akik tizenkét éven át tagjai voltak az önkormányzatnak és az Ő munkájuknak is köszönhetően sikerült ilyen szép eredményeket elérni. Az idei választáson már nem jelöltették magukat november 15-én az Ekel Község lakosainak kezében lesz a további fejlődés sorsa. Tisztelettel! Fekete Iveta polgármester Členovia miestnej volebnej komisie A helyi választási bizottság tagjai: Ing. Nagyová Renáta predseda /elnök Ing. Tóthová Adriana podpredseda/alelnök Mgr. Kovačicová Zuzana Kaczová Veronika Lukácsová Silvia Kandidáti na voľbu starostu obce A polgármesterjelöltek: 1. Ján Csicsó, Ing., 42 r., ekonóm, Okoličná na Ostrove 296, nezávislý kandidát 2. Iveta Feketeová, Ing., 52 r., poľnohosp. inžinier, Okoličná na Ostrove 69, nezávislá kandidátka Kandidáti na voľbu poslancov - A képviselőjelöltek: 1. Eva Bohosová, 59 r., zdravotná sestra, Okoličná na Ostrove 534, nezávislá kandidátka 2. Mária Bohosová, Mgr., 48 r., ekonóm, Okoličná na Ostrove 158, SMK-MKP 3. Valéria Burkušová, 49 r., ekonóm, Okoličná na Ostrove 435, MOST-HÍD 4. Ferdinand Csepi, 61 r., dôchodca, Okoličná na Ostrove 21, nezávislý kandidát 5. Gizela Csicsóová, PaedDr., 39 r., pedagóg, Okoličná na Ostrove 214, MKDA-MKDSZ 6. Darina Jányová, 36 r., učiteľka MŠ, Okoličná na Ostrove 164, MKDA-MKDSZ 7. Anikó Kelecsényi, Mgr., 38 r., pedagóg, Okoličná na Ostrove 457, MKDA-MKDSZ 8. Ferdinand Kulcsár, MVDr., 49 r., veter. lekár, Okoličná na Ostrove 34, nezávislý kandidát 9. Alexander Kulcsár Szabó, Ing., 70 r., dôchodca, Okoličná na Ostrove 26, nezávislý kandidát 10. Júlia Lőrincz, Bc., 36 r., finančný poradca, Okoličná na Ostrove 316, MOST-HÍD 11. Monika Mayerová, Mgr., 34 r., pedagóg, Okoličná na Ostrove 474, nezávislá kandidátka 12. Ján Méhes, 41 r., štátny zamestnanec, Okoličná na Ostrove 602, nezávislý kandidát 13. Štefan Mlinkovics, 28 r., skladník, Okoličná na Ostrove 159, SZ 14. Tünde Nagy, Mgr., 28 r., pedagóg, Okoličná na Ostrove 527, nezávislá kandidátka 15. Anita Nagyová, 46 r., podnikateľka, Okoličná na Ostrove 65, SMK - MKP 16. Vidor Olláry, 46 r., stavebný technik, Okoličná na Ostrove 338, nezávislý kandidát 17. Július Pataky, Ing., 34 r., technológ, Okoličná na Ostrove 243, nezávislý kandidát 18. Marián Sirotek, 42 r., manažér logistiky, Okoličná na Ostrove 213, KDH 19. Veronika Szabadosová, 28 r., účtovníčka, Okoličná na Ostrove 47, SMK-MKP 20. Zsolt Szokol, 38 r., strojný mechanik, Okoličná na Ostrove Štúrová 49, nezávislý kandidát 21. Anikó Török, Ing., 36 r., ekonóm, Okoličná na Ostrove 140, SMK-MKP 22. Laura Vass, Mgr., 48 r., tajomníčka OV CSEMADOK, Okoličná na Ostrove 29, SMK-MKP

3 INFORMÁCIA PRE VOLIČA Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice dostane volič prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva. Hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva sú označené na ľavom okraji farebným pruhom. Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku). V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora). V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta, jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky. 3. TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓPOLGÁR SZÁMÁRA A szavazás előtt a választópolgár köteles igazolni személyazonosságát a személyazonosító igazolványának felmutatásával. Miután a választópolgár igazolta személyazonosságát és bejegyzésre került a választói névjegyzékbe, a szavazóköri választási bizottságtól a község vagy város hivatali bélyegzőlenyomatával ellátott üres borítékot és két szavazólapot kap. Egyet a község vagy város polgármesterének megválasztására és egyet a községi vagy városi képviselő-testület tagjainak megválasztására. A Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a választópolgár a városrész hivatali bélyegzőlenyomatával ellátott üres borítékot és négy szavazólapot kap, mégpedig egyet a város főpolgármesterének megválasztására és egyet a városi képviselő-testület tagjainak megválasztására, valamint egyet a városrész polgármesterének megválasztására és egyet a helyi képviselő-testület tagjainak megválasztására. A város főpolgármesterének megválasztására és a városi képviselő-testület megválasztására szolgáló szavazólap bal széle színes sávval van megjelölve. A boríték és a szavazólapok átvétele után a választópolgár a szavazólapok kezelésére kijelölt szavazófülkébe lép, ahol sorszámuk bekarikázásával leadhatja szavazatát a kiválasztott jelöltekre. A község (város vagy városrész) polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázza be. A községi (városi vagy helyi) képviselő-testület tagjainak megválasztására szolgáló szavazólapon a választópolgár az egyes jelöltek sorszámát karikázza be, de legfeljebb annyi jelöltét, ahány képviselő megválasztható az adott választókörzetben (az adatot a szavazólap tartalmazza). A szavazófülkében a választópolgár a borítékba helyez egy szavazólapot a községi (városi) képviselő-testület tagjainak megválasztására és egy szavazólapot a község (város) polgármesterének megválasztására. A Szlovák Köztársaság fővárosában, Pozsonyban és Kassa városában a választópolgár a borítékba helyez egy szavazólapot a városi képviselő-testület tagjainak megválasztására, egy szavazólapot a város főpolgármesterének megválasztására, egy szavazólapot a helyi képviselő-testület tagjainak megválasztására és egy szavazólapot a városrész polgármesterének megválasztására. A választópolgár szavazatát úgy adja le, hogy a szavazófülke elhagyását követően a borítékot a szavazóurnába helyezi. Annak a választópolgárnak, aki nem vonult be a szavazófülkébe, a bizottság nem teszi lehetővé szavazatának leadását. A választópolgárnak, aki a választások napján nem tud a szavazóhelyiségbe eljutni, joga van komoly, főként egészségügyi okokból a szavazóköri választási bizottságtól mozgóurnával történő szavazást kérni. Ilyen esetben a szavazóköri választási bizottság két tagját mozgóurnával, borítékkal és a szavazólapokkal a választópolgárhoz küldi. A választópolgár úgy szavaz, hogy a szavazás titkossága be legyen tartva. A választópolgárnak, aki egyedül nem képes kitölteni a szavazólapot egészségkárosodás miatt, vagy mert nem tud olvasni vagy írni, joga van a szavazófülkébe magával vinni egy másik választópolgárt a szavazóköri választási bizottság tagjának kivételével, hogy az helyette, utasításainak megfelelően kitöltse a szavazólapot és a borítékba helyezze.

4 4. Múlt Csorba kúria Halottasház Kulturház, sportcsarnok Iskola Könyvtár, iskola étterem Kultúrház Sportközpont Petőfi utca

5 5. Jelen Csorba kúria Halottasház Ovoda Iskola Könyvtár, iskola étterem Kultúrház Sportközpont Petőfi utca

6 6. Iskolánk A 2013/2014-es tanév A 2013/2014-es tanév is jócskán tartogatott sok szép eredményt, programot és rendezvényt Diákjaink több versenybe bekapcsolódtak és szép eredményeket értek el. Szerepeltünk a Tompa Mihály szavalóverseny körzeti valamint a járási fordulóján és a Vízváry Vilmos szavalóversenyen is. Ott voltunk a Szép magyar beszéd és a Dobré slovo járási fordulóján. Bekapcsolódtunk a Katedra folyóirat levelezős versenyében, es tanév óvodai pillanatai valamint a Katedra Alapítvány által meghirdetett esszéíró versenybe is. Diákjaink szépen szerepeltek a matematika, fizika, technika, biológia, történelem és földrajz olimpián, a Laki Matekon és a Pitagorsz járási fordulóján is. Nagy öröm számunkra, hogy iskolánk jó hírnevét öregbítettük azzal is, hogy ismét eljutottunk a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny járási, országos, valamint a Kárpát-medencei döntőjébe is. Egy jó kézügyességgel megáldott diákunk ötletes és szép plakátot készített a Mentsük meg a Földet című rajzversenyre. Kiemelkedő eredmények születtek a sportversenyeken is. Például a gimnasztika és atlétika versenyen, a diákolimpián és a Kóczán Mór Napokon megrendezett sportversenyen. Ezzel a sok szép eredménnyel iskolánk az előkelő 14. helyet szerezte meg a járás 39 iskolája közül. A tavalyi tanévben is megszerveztük iskolánkon a már hagyománnyá vált programokat, ünnepélyeket. Többek között megemlékeztünk az aradi vértanúkról, az 1848/49-es szabadságharcról és a költészet napjáról. Már 17. alkalommal rendeztük meg a Hetényi János napokat, amit összekötöttünk a Komjáthy István emléknappal. Volt papírgyűjtés, karácsonyi ünnepváró és ünnepség, síkirándulás, farsangi bál, mesevetélkedő, koszorúcska, gyermeknap és még sorolhatnánk. Összegzésképpen elmondható, hogy iskolánk vezetősége, pedagógusai és diákjai mindent megtettek azért, hogy öregbítsék iskolájuk jó hírnevét. Vajkai Katalin pedagógus Az idei színházévadban is két előadáson vettünk részt közösen az iskolásokkal, ismét új élményekkel gazdagodhattak Rumcájsz a rabló és Móka Miki kalandjaival. Októberben a szülőkkel töklámpásokat faragtunk, nem volt hiány a kreativitásban, szebbnél szebb tökfigurák készültek. Ebben az évben is zenés-néptáncos elemekkel gazdagított meseelőadásokban volt részük az ovisainknak a Gömöri Polgári Társulatnak köszönhetően Mács Katalin vezetésevel. Tanulságos történeteket hallhattak a hittanórák alkalmából a helyi lelkészektől. Nagy izgalommal vártuk a Mikulást, aki remek programmal szórakoztatta gyermekeinket, Zsapka Attila Adventi koncertje pedig még meghittebbé tette az ünnepeket. A karácsonyi ünnepvárón az ovisaink a szüleikkel elkészítették saját díszeiket. Falukarácsony alkalmából táncos előadással készültünk. Elbúcsúztattuk a telet, különböző jelmezekbe öltözve tettük színesebbé a farsang hangulatát. Másik nagy ünnepünk alkalmából húsvéti tojásokat készítettünk a locsolóinknak, vidám hangulatban telt a készülődés. Versekkel, dalokkal, tánccal köszöntöttük az Édesanyákat, gyermekeink saját kezüleg készített apró meglepetéssel lepték meg az anyukákat. Első alkalommal idén az Édesapákról sem feledkeztünk meg, versenyjátékokkal szórakoztattuk a jelenlévőket, a remek hangulatban zajlott programot sütögetéssel zártuk. Gyermeknap alkalmából a közlekedési szabályokkal ismerkedhettek meg gyermekeink a keszegfalvai közlekedési parkban, nagyon jól érezték magukat. A református egyházzal karöltve 2012 után másodízben megszerveztük a Szeretethíd elnevezésü jótékonysági délelöttöt, ahol ismét az óvoda kerítés festése és az udvara szebbététele volt a kitüzött cél. Az idei iskolai évtől a ballagóink megható müsorral és az óvó nénik emlékfilmjével búcsúztak. A falunapi felléppésen nagy sikere volt a Katica- és Pillangó csoport közös táncának. Szabó Pongrácz Veronika óvodapedagógus Nemzetközi festészeti szimpózium Ekelen Több ország kiváló festőművészei találkoztak a helyi Lilla Művelődési Központban. A megjelenteket, akik megtöltötték a helyi művelődési központot Fekete Iveta, a falu polgármesternője üdvözölte. A kiállítást Paedr Iván Péter a Magyar Kortárs Galéria vezetője nyitotta meg, majd a továbbiakban a helyi óvodások, az alapiskola énekkara és tánckara mutatta be színes műsorát. A festészeti szimpóziumra a különböző országokból érkező művészek itt helyben egy hét alatt festették meg alkotásaikat. Nagy öröm, hogy emellett a helyi alapiskola tanulóit is bevonták, akik éltek is lehetőséggel, és Dolán György festőművész elmondása szerint néhányukban felfedeztek művészi hajlamot is. A kiállítás alapanyaga közel 40 képből állt, melyet a következő művészek festettek: Wang Qin Kínából, Daniella Jaurequi, Nancy Almazán Mexikóból, Dolán György, Stano Cerny, Natália Blaškovičová, Daniel Brunovsky, Csémy Éva, Kiss Márta és Esztergályos Emília.

7 7. A polgári ügyek testülete Narodení v roku 2014 Újszülöttek 2014-ben Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség, Életedet kísérje áldás és egészség! Szüleidnek te lény a fény, életük aranya, Mosolyod legyen napjaik csillaga! Nagyová Tia január 2. Takács Jázmin március 4. Kollár Natália április 1. Vígh Rajmond március 26. Mlinkovics Terézia április 4. Mlinkovics Balázs Noel április 19. Szűcs Gabriel július 27. Mészáros Adam augusztus 6. Balogh Roland Juraj szeptember 10. Névadó ünnepség A gyermek az öröm, a reménység. Gyenge testében van valami virági, ártatlan lelkében valami égi, egész kedves valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség. (Gárdonyi Géza) Sok éve hagyomány településünkön, hogy ünnepélyesen köszöntsük az adott évben született babákat és családjaikat. Idén sem volt ez másként, október 11-én örömmel láttuk, hogy milyen sokan elfogadták a szíves invitálást. A Hetényi János alapiskola diákja Gacsal Viktória szavalata után a polgármesteraszszony köszöntötte a családokat. A pici ünnepeltek folyamatosan és jókedvűen kommentálták az eseményeket. A szülők és névadó szülők ünnepélyesen ígéretet tettek, hogy a gyermeket legjobb tudásuk és belátásuk szerint embertársait és hazáját szerető felnőtté formálják nevelik. A fogadalomtétel után aláírták a községi emlékkönyvet. Az ünnep végén a családok átvették az emléklapot és az apró figyelmességet. Reméljük, hogy az elkövetkező évben is sok gólya kap majd leszállási engedélyt Ekelen áprlis 26. Baláž Dominik 2014.október 11. Németh Fruzsina Zakály Lola Mészáros Adam Szűcs Gabriel Balogh Roland Juraj Házasságot kötöttek Uzavreli manželstvo 2014.augusztus 9-én Házi Krisztián és Benkó Erika 11. októbra 2014 Bartoš Milan a Mária Kálmanová Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! 25. házassági évforduló Az évek múlásával a ránc elmélyül, a papír megsárgul, de a szeretet, ha igaz, soha nem fakul, a kötés életre szól! /Vándor Judit/ Ebben az évben ünnepelték a 25.házassági évfordulójukat Czita Mihály és Andrea 60. házassági évforduló Hatvan évvel az eskü után szeretetben élni drága kincs, épp úgy mint a gyémánt, amely erős, ritka és ragyogó, mint az kapcsolat, amelyben a házastársak akik ennyi évet töltöttek együtt. Ebben az évben ünnepelték a GYÉMÁNT- LAKODALMUNKAT Uzsák Ernő és Margit Opustili nás v roku 2014 Elhunytak 2014-ben Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas. Mal si rád život, my Teba a Ty nás. Skromný a láskavý si bol vo svojom živote a veľký vo svojej láske a dobrote. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ta mal rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim tokom plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie. Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, Egy gyertya az asztalon Érted ég, Egy fénykép, mely őrzi emléked, S egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Január Svrček Ivan (*1950) Németh Dionýz (*1950) Február Farkas Juraj (*1922) Apríl Kúr Jozef (*1924) Červenáková Alžbeta (*1930) Máj Szalai Vojtech (*1931) Jányová Rozália (*1933) Júl Botková Alžbeta (*1927) August Füssyová Zuzana (*1951) Háziová Irena (*1922) September Márton Tibor (*1961) Pethőová Júlia (*1930) Patakyová Katarína (*1928) Október Mikó Ladislav (*1945) Tisztelet emléküknek! Česť ich pamiatke!

8 8. Sportélet Sportnap Csapatunk Sportnap Sporthorgászok Öregfiúk Polgármester kupa Kiadja az ekeli önkormányzat! Kéziratokat nem örzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztőség címe: Hlavná 68, Okoličná na Ostrove, Tel: 035 / Fax: 035 /

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 1 A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEINEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ Kelt 1990.

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica VoPby do Narodnej rady Slovenskej republiky Informacie pre volica I Datum a cas konania volieb VoFby do Narodnej rady Slovenskej republiky sa konajii v sobotu 5, marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Pravo

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és új évet kíván kedves olvasóinknak a Dunaszerdahelyi Hírnök szerkesztősége. Vianočné a novoročné sviatky plné štastia a pohody praje čitateľom redakcia Dunajskostredského

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre SZEPTEMBER Diákönkormányzat képviselőinek megválasztása Éves munkaterv megbeszélése, elfogadása Beszámolók meghallgatása

Részletesebben

Legyen kedvünk! M. Hogyan szavazzunk? Nyelvünk védelmében. Dunajská Streda v Budapesti

Legyen kedvünk! M. Hogyan szavazzunk? Nyelvünk védelmében. Dunajská Streda v Budapesti Megjelenik kéthetente JÖN A MIKULÁS! KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ - december 5. 15.00 a VMK-ban. PRÍDE MIKULÁŠ! VIANOČNÝ DOM HIER - 5. dec. 15.00 h. Vychádza dvojtýždenne 2010. november.24, 18. évfolyam, 22.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2014/15. tanév Évf. Tanuló neve Verseny Eredmény 1. Csuka Csenge Városi Költészet napi szavaló Városi versmondó Kistérségi versmondó Iskolai

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások

időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások augusztus 22. augusztus 23. augusztus 24. hétfő Alakuló értekezlet 9 óra Krählingné augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) Kohonicz augusztus

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE 8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendje Első tanítási nap 2011.szeptember 1. Őszi szünet Téli szünet Az őszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kapocsi Judit 11.AH Andrási Máté 11.B Kovács Zsanett 11.B Magyari Diána 11.B

Kapocsi Judit 11.AH Andrási Máté 11.B Kovács Zsanett 11.B Magyari Diána 11.B 2012.09.19 Berekfürdő Duatlon megyei döntő Sportversenyek eredményei 2012/2013. I. félév Vass Viktória 9.B Hidasi Dorottya 9.C Potornai Lilla 9.C Hamar János 10.B csapat 1.hely Kapocsi Judit Vályi-Nagy

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Január. Február. Január 23. Képviselő testületi ülés, nyilvános Helyszín: Önkormányzat Hivatala

Január. Február. Január 23. Képviselő testületi ülés, nyilvános Helyszín: Önkormányzat Hivatala Január Január 23. Január 23. 2016/17 tanítási év II. félévének kezdete Január 27. 2016/17 tanítási év, élévi értesítők kiosztása Február Február Farsangi dekoráció, álarc és szemüveg készítése a könyvtár

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Rajzversenyek. Verseny neve Helyezés Gyermek neve

VERSENYEREDMÉNYEK Rajzversenyek. Verseny neve Helyezés Gyermek neve 1 VERSENYEREDMÉNYEK 2014-2015 Rajzversenyek Iskolatej rajzpályázat Tervezd meg a láthatósági mellényedet országos rajzpályázat Móra Ferenc Általános Iskola rajzpályázata Ólomkatona nemzetközi rajzpályázat

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a os tanévre

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a os tanévre A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2015-2016-os tanévre SZEPTEMBER Diákönkormányzat képviselőinek megválasztása Éves munkaterv megbeszélése, elfogadása Beszámolók meghallgatása

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula Verseny eredmények: Iskolai Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulója 8. 4 fő Magyar Beatrix Naszvadi Regina Greguss Beatrix Klaudia Duhaj Bernadett 7.b 1 fő Kukuják Martina(80%

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben