SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50."

Átírás

1 SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50.

2 Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály, Brauner Zsófia, Erdős Zoltán, Gulyás Ildikó, Halász János, Juhász Zoltán Kozárné Szabó Ilona, Ligetkuti Ákos, Lóth István, Matula Kálmánné, Orbán Árpádné, Szántóné Józsa Julianna, Vánkos Györgyné A kadványt támogatja a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Készült:...Nyomdában Példányszám: Felelős Kiadó: Halász János 2003

3 A Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola szakma- és iskolatörténeti kiadványa fennállása 50. évfordulóján kép2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előszó és köszöntő 2. Bevezetés 2.1. A szakoktatás kialakulásának előzményei, a kezdetek 2.2. Az ipari technikumok létrejötte 3. Az iskola hőskora, a minőségi szakképzés feltételrendszerének kiépítése 3.1. Az iskola alapítása 3.2. A 6. számú Kohó- és Gépipari Technikum Erő- és Szerszámgépgyártó tagozat 4. Új képzési formák keresése, a szakközépiskolai rendszer kialakítása, profilváltás 4.1. Eredmények, korszerűsítések, áttérés a szakközépiskolai rendszerre, Kossuth Lajos nevének felvétele 4.2. Szakmai profilváltás 5. Napjaink szakképzése, kihívások, elvárások és a realitás 5.1. A szakmák, szakmacsoportok bővülése 5.2. A két tanítási nyelvű képzés beindítása 6. Egyéb iskolarendszerű képzéseink 6.1. Felnőttképzés a Kossuthban 7. Hagyományaink 7.1. Diákönkormányzat 7.2. Ünnepségeink 8. A Kossuth jövője 8.1. A jövő tervei, lehetőségei 9. A tantestület elismerései 10. Zárszó 11. Névsorok Igazgatók Igazgatóhelyettesek Műhelyfőnökök Tanáraink (akik legalább két évet tanítottak iskolánkban) Esti és levelező tagozaton tanító ok Vezetőaink Angol anyanyelvi ok A jubileumi év tantestülete A jubileumi évben iskolánkban dolgozók Végzős diákjaink (nappali, esti, levelező)

4 1. ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNTŐ Tisztelettel köszöntjük iskolánk vezetősége, tantestülete, dolgozói és tanulói nevében mindazokat, akik kézbe veszik és forgatják e könyv lapjait. Szerencsés egybeesése a kiadásnak, hogy névadónk, Kossuth Lajos születésének 200., iskolánk fennállásának 50. évfordulóját ünnepeljük a 2002/2003-as tanévben. Az iskola fél évszázados munkája pedig szorosan összefügg a magyar szakképzés elmúlt 50 évének történetével. Köszönetünk mindazoknak, akik ezalatt az 50 év alatt - közvetlenül vagy közvetve - segítettek abban, hogy mintegy 13 ezer fő végzett tanuló hagyhatta el iskolánkat, és - reményeink szerint - kapott életre szóló útravalót a Kossuthban. Sajnos az iskola dolgozói és tanulói közül nagyon sokan már nincsenek közöttünk. Köszönetünk, megbecsülésünk jeléül rájuk külön is emlékezünk. Intézményünk - születésétől napjainkig - az oktatáspolitikai feltételekhez alkalmazkodva előbb technikumi, majd szakközépiskolai, napjainkban pedig kéttannyelvű középiskolai keretek között végezte illetve végzi pedagógiai -szakmai munkáját. Jelenlegi hivatalos megnevezése: Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola A nevében foglaltak szerint a gyakorló... jelenti az iskolának a mérnök- képzésben vállalt szerepét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar és az egyéb főiskolákkal való kapcsolatrendszerben. A kéttannyelvű jelző arra a képzési formára utal, melyben a tanulók a tantárgyak jelentős részét angolul tanulják, és amelynek köszönhetően stabil, magasszintű nyelvtudás mellett érettségiznek. A szakképzés elmúlt 50 éve történetének egy jelentős szeletét van alkalmunk tisztelettel az Ön figyelmébe ajánlani a csepeli Kossuth fél évszázados történetét bemutatva. Tisztelettel: Kálmán László igazgató Erdős Zoltán igazgató Halász János igazgató

5 AZ ÉN ISKOLÁM KÉP3 (iniciálészerűen) Mint az iskola volt diákját - jelenlegi át - felkértek, hogy írjak az évkönyvbe. Az iskola fél évszázadából több mint harminc évet alkalmam volt figyelemmel kísérni. Hogy mit jelent nekem a Kossuth? Talán a férjem fogalmazta meg legtalálóbban egyetlen szóval: az életed. Ha nem is az életem, de az életem egy része, hiszen rengeteg emlék, ezer szál köt az iskolához. A tágabb családból többen is tanítottak itt. Az iskolában dolgozott az édesapám, ide járt az unokabátyám, az öcsém, a fiam ig Vincze Sándor úr osztályába jártam. Azok közé tartoztam, akik tudatosan választották az öntő tagozatot. Abban az időben felvételivel lehetett bekerülni az iskolába. A felvételin többször is megkérdezték tőlem a felvételiztető ok, hogy jól meggondoltam, biztos öntő tagozatra akarok-e járni. Mivel szerintem sokkal érdekesebb volt az öntő tagozaton a gyakorlati képzés, ezért a döntésemet nem változtattam meg. Gyakorlaton a szürkevas öntődében, precíziós öntődében, laboratóriumban, mintakészítőben, hegesztő és forgácsoló műhelyben voltunk. Kabinetrendszerű oktatás folyt. Minden tanterem mellett volt egy i kabinet, ami inkább szertárnak felelt meg. Reggelenként a kabátokat a pincében lévő ruhatárban az osztály ruhatárosainak le kellett adni, hogy a szünetekben könnyebben tudjunk vándorolni a megfelelő osztályba. A nak könnyebb dolga volt, mivel a szemléltető eszközöket, csak a másik terembe kellett bevinni. Az iskolában főként férfiak tanítottak. A mi osztályunkat két nő tanította: Simon Béláné a laboratóriumi gyakorlatot és Adorján Gyuláné az oroszt, a többi tantárgyat férfiak tanították. Utolsó évfolyam volt a miénk, akik négy év után az érettségivel egyidejűleg technikumi végzettséget szereztek. Abban az időben a Kossuth Lajos Öntő-és Gépipari Technikum jónevű iskolának számított. Az itt végzett diákok válogathattak a munkahelyek között. Mégis nagyon megörültünk, amikor érettségi előtt megkérdezték tőlünk, ha végzünk, itt maradnánk-e az iskola tanműhelyében dolgozni. Az osztályból mind a négyen Benkő György, László Gyula, Szkorik Lajos és én is igent mondtunk ben az Egyesült Izzó és az iskola között létrejött szerződés értelmében az iskola öntvényeket gyártott az exportra termelő Izzó részére. Kezdetben a tanulókon és Gyurácz Ferenc szakoktatón kívül Garami István, Kovács József, Tóth János és Csüllög István dolgozott az öntödében ben, mikor mi végeztünk már komoly termelés folyt. A 70-es évek közepére a termelés meghaladta az évenkénti 100 tonnát, úgy, hogy az öntvények átlagsúlya 2,5 kg/db alatt volt től a precíziós öntődében is megindult a termelés. Ekkor már több mint húszan dolgoztunk a két öntődében, főleg itt végzett diákok. Az elmúlt 30 évben különböző munkakörökben dolgoztam. Voltam magkészítő, technikus, műszaki ügyintéző, diszpécser, szakoktató és jelenleg. A munka és a saját gyerekeim nevelése mellett igyekeztem tanulni, tovább képezni magam. Vincze Sándor úr, annak idején mindig azt mondta, hogy ilyen rossz osztálya még nem volt, mint mi, amióta a Kossuthban tanít. Elfelejtette hozzátenni, hogy ilyen jó sem. Hiszen mint utólag kiderült, mi voltunk az első osztálya. A 30 éves osztálytalálkozónkon örömmel hallgatta, hogy a 36 fős osztályunkból melyből már sajnos öt fiú meghalt - milyen sokan végeztek egyetemeken, főiskolákon. Van köztünk jogász, közgazdasági tudományok doktora, festőművész, mérnök,, vállalkozó, közéletből jól ismert ember, vannak olyanok, akik a szakmában dolgoznak. Nem lettünk szakbarbárok, olyan alapokat kaptunk az iskolától, melyre biztosan építkezhettünk. Hálásak vagyunk ainknak, hiszen örök életre szóló útravalót kaptunk tőlük. Sajnos ma már közülük sokan nem élnek. Az iskola profilja, neve az elmúlt időben igen megváltozott. Hol van már az az idő, amikor csak úgy jöhettünk be az iskolába, ha fejünkön volt az egyensapka, és a köpenyünkre ki volt tűzve a piros-kék színű jelvény rajta KLGT. Diákként, ként rengeteg emlék fűz az iskolához, melyeket leírva biztos készülhetne akár egy könyv, hiszen ezalatt a 34 év alatt igen sok minden történt. A jelenlegi ok közül is sokan voltak kossuthos diákok, azzal a különbséggel, hogy ők érettségi után elmentek, majd később visszajöttek: Vagyóczki Imre, Illés István, Molnár László, Hajdú Péter, Lóth István, Juhász Zoltán, Tóth László, Zwanzinger Gyula, Szilágyi László. A teljesség igénye nélkül megpróbálom felsorolni azokat, akik szintén ide jártak, később itt tanítottak, illetve itt dolgoztak: Benkő György, Zöllei Sándor, dr. Pápai Ferenc, Tóth Sándor, Balogh Sándor, Pákozdi László, Molnár István, ifj. Garami István, Kléber Pál, Faragó Ístván, Kerekes Gábor, Árvai Gábor, Dorogi László, Balogh Mátyás a névsort még sokáig folytathatnám. Az iskola évkönyvét ajánlom: - a volt diákoknak, akik figyelemmel kísérhetik, hogy mi minden történt azóta, mióta ők elballagtak az iskolából; - a jelenlegi diákoknak, hogy összehasonlítást tudjanak tenni, milyen volt régen és milyen most az iskola, mert a múltunk nélkül, nincsen jövőnk; - mindenkinek, akit érdekel iskolánk múltja és jelene. Vánkos Györgyné Garami Éva műszaki

6 2. BEVEZETÉS Egy iskola életében 50 év nem túl sok, de nem is kevés idő. Végiggondolva ezen időszak történéseit és az alapítás évét figyelembe véve a 6. számú Technikum a Kossuth Lajos Technikum a Kossuth Lajos Szakközépiskola a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola, az iskola története viharos évtizedeken vezet keresztül. Egy nagy gyáróriás a Csepel Művek - tőszomszédságában az ötvenes évek talán legkorszerűbb és legszínvonalasabban felszerelt iskolája volt. Az állandó politikai és oktatási irányváltoztatás komoly változásokat hozott az iskola életében is. Hogy mégis megmaradt Budapest egyik legjobb műszaki iskolájának, azt elsősorban hagyományainak, jó vezetőinek és i gárdájának köszönheti. Ezt a vezérfonalat követve mutatja be ez a jubileumi évkönyv - a hazai szakoktatás történeti, tartalmi változásában, fejlődésében - Budapest egy nem túl öreg, de neves iskolájának múltját, jelenét és jövőjét A szakoktatás kialakulásának előzményei, a kezdetek A szakképzés története szinte egybeesik az emberiség történetével. Már az ókori egyiptomi és babiloni forrásokban találhatók utalások a szakmai képzésre, természetesen akkoriban ezt még nem lehet tudatosan így nevezni. Ezekből az időkből főleg a kézművesipar fejlettségére utaló leletek maradtak fenn. Pannóniából és a Római Birodalom tartományaiból sok emlék és lelet maradt az utókor számára, például a Budapesten található Aquincumban. A Római Birodalom bukását követően pár száz év múlva jelentek meg őseink Pannóniában a honfoglaláskor. A magyar történelemben a szakképzés ennek ellenére már a honfoglalás előtt jelen volt. Már akkor is mesterek készítették a mindennapos használati tárgyakat, a tudás pedig apáról fiúra szállt. A középkorban az egyháznak volt meghatározó szerepe. II. Géza király számos nemzetiséget telepített be Magyarországra. Ezek a betelepülők természetszerűen hozták magukkal saját szakmáikat, szaktudásukat, szorgalmukat és szervezeti formáikat. V. István uralkodása alatt jelentősen fejlődött a kézműipar és a kereskedelem, hiszen jelentős szabadságot biztosított képviselőinek. Az Anjouk uralkodása alatt az iparfejlődés új irányt és lendületet vett. Ekkor váltak a céhek országszerte általánossá. A napjainkban is ismert első céhszabályzat Kassáról származik, ez az ottani szűcsök céhszabályzata. Károly Róbert - a főnemesek hatalmának korlátozására törekedve - támogatta a városokat és az iparosokat, 1402-ben pedig az országos rendek sorába iktatta őket. Ekkor már érvényesült a céhek szerinti elkülönülés és a szoros munkamegosztás. A céh azonos szakmával foglalkozók szervezete volt. Védte tagjainak érdekeit, szabályozta a munka és a termelés folyamatát, gondoskodott a szakma utánpótlásáról és továbbképzéséről. A céhbe való bekerülésnek és a mesterré válásnak igen kemény útja volt. Akik ide tartoztak, fiatalon kezdték el tanulni az adott szakmát. Inasként kezdtek, a szakmai rangsor végén álltak. Legényekként másutt is szerencsét próbáltak, majd a remek sikeres elkészítése után és a mesternek járó juttatások megadása után maguk is mesterekké váltak. Magyarországon a mezőgazdaságban használt eszközök előállításának szakmái fejlődtek (például: kovács, bognár, asztalos, öntő stb). A kovácsmesterség már viszonylag korán szerepel a hazai szakmák között. További jelentős szakmának számított az ötvösmesterség. A XVII. és XVIII. század iparosainak nagy részét már a céhekben képezték. Főleg a XVII. századra esnek azok az iskolaalapítási törekvések, amelyek a későbbiekben meghatározták a szakképzést: Apáczai Csere János ( Magyar Enciklopédia művében többek között a mezőgazdaságról és várépítésről írt); Gróf Esterházy Ferenc ( a pozsonyi Tallóson a mezőgazdasági ismeretek oktatása); Gróf Esterházy Miklós ( váci katonai nevelőintézet); Tessedik Sámuel ( Európa első számú gyakorlati gazdasági ipari szakiskolája Szarvason) Az 1760-as évek elejétől a Habsburg Birodalom közoktatás-politikája hatott Magyarország tanügyeinek az alakulására ban Selmecbányán megalakult a bányászati szakemberképző iskola; 1764-ben az uralkodó felállította a magyar tanügyek intézésére a Tanügyi Bizottságot; 1770-ben Mária Terézia megalapította a selmecbányai bányásziskolát, amelyből a későbbi Bányászati Akadémia lett; 1782-ben II. József megalapította a budai egyetemen a Mérnökképző Intézetet, ahol elsősorban földmérnököket és vízügyi szakembereket képeztek. Az 1783-as rendelet kötelezővé tette a céhekben ipart tanuló inasoknak a vasárnapi rajziskola látogatását. XIX. század fordulóján az ország fejlesztése és iparosítása halaszthatatlanná vált. Az évi országgyűlés hazánk ipari és műszaki oktatásával kapcsolatban fontos határozatokat hozott. Például elhangzott egy indítvány egy magyar műegyetem felállítására ben királyi rendeletben megalapították a József Ipartanodát Pesten, ami a későbbi Budapesti Műszaki Egyetem jogelődje volt. A diákok mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi képzési formák közül választhattak. A Habsburg abszolutizmus idején az 1849-es középiskolák szabályzata kétfajta középiskolát különböztetett meg. A 6 osztályból + 2 év líceumból álló gimnáziumot és a 6 osztályos reáliskolát. Ez utóbbi kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági képesítést adott. A német tannyelvűvé vált és a pesti egyetem mérnökintézetével egyesült József Ipartanoda felsőfokú Technikai Intézet lett. A dualizmus korszakában lassan ugyan, de megindult a fejlődés. Az 1867-es kiegyezés után beindult a nagyipar fejlődése, ami igényelte a jól képzett szakembereket. Komoly előrelépést jelentett az 1872-es I.

7 Ipartörvény, amely hatályon kívül helyezte a céheket, valamint szabályozta a tanoncképzést ben megszületett a II. Ipartörvény, mely végre tanonciskola vagy tanfolyam felállítására kötelezte azokat a városokat és községeket, ahol legalább 50 inast foglalkoztattak az iparosok. Valóban középfokú intézménynek az úgynevezett felső ipariskolák számítottak. Ezek a polgári iskola IV. osztályát végzettek számára - egy előzetes gyakorlati év után - 3 éves szakképzést nyújtottak, érettségit azonban nem adtak. A főváros első ilyen intézményében 5 szakosztály működött; építészeti, gépészeti, vegyészeti, fém- és vasipari. A bethleni konszolidáció időszakára a szélsőségek elutasítása a jellemző és az új ideológiának tekintett keresztény nemzet gondolata. A középiskola reformja tulajdonképpen semmi új változást nem hozott az iskolarendszerben, mert továbbra is csak megerősítette a nyolcosztályos középiskolát. Az évi 12. törvény szabályozta az iparostanonc-képzés új rendjét. Ennek alapján jelent meg 1924-ben az új tanonciskolai szervezeti és szabályzati terv. Az 1938-ban kiadott törvényben az addigi iskolaszerkezetet újraszabályozták: gyakorlati irányú középiskolává minősítették a felsőkereskedelmi, mezőgazdasági és felső ipariskolát ben már voltak szakiskolák középiskolai rangban Magyarországon. Számuk nagyon kevés, mivel még mindig a gimnáziumok voltak túlsúlyban. 1948/49-re a szakiskolák száma meghaladta a gimnáziumokét. Az 1949-es fordulat legtöbb területen nyomot hagyó célja, a nehézipar, gyáripar rendkívüli mértékű fejlesztése volt. Ennek megfelelően az iparoktatás irányítását átvette a Munkaerőtartalékok Hivatala. A tanulóidőt 2, illetve 1 évre leszállították, megszüntették a kisipari tanulóintézeteket, rátértek a kétműszakos oktatásra. A tanműhelyekben bevezették a produktív munkát, azaz a termelést Az ipari technikumok létrejötte Az 1950-es évek elején a történelmi hangulat, a gazdasági és politikai légkör elsősorban az ország nehéziparának fejlesztése azt a kérdést állította előtérbe, hogy szükséges egy szakmailag jól képzett munkás és középvezetői káderréteg kinevelése november 12-én végre megszületik a rendelet az ipari technikumok és a közgazdasági középiskolák felállításáról. Ennek megfelelően 1951/52-ben bővült a technikumi hálózat, új tagozatok jelentek meg a középfokú szakoktatás intézményeiben. Ezzel tulajdonképpen sikeresen beindult a középfokú szakoktatás ban jogszabályok szintjén is újraszabályozták a technikumi rendszert. A törvény a következőket mondja ki a technikum mint iskolatípus általános feladatáról: - célja, hogy az ipar különböző ágai számára a haza érdekében művelt, hazaszerető szakembereket neveljen; - meghatározott ipari területeken, a gyártási műveletekről, a termelőeszközök kezeléséről, szerkezetéről, a termelésre ható tényezőkről, valamint a berendezések üzembenntartásáról szilárd középfokú szakmai elméleti ismereteket adjon; - a tanulók számára szakmájuknak megfelelő egyéb ismeretek és készségek elsajátításához megfelelő gyakorlati képzést biztosítson; - mindemellett megfelelően biztosítsa az általános műveltség megszerzéséhez szükséges feltételeket. Az 1956-os politikai események az oktatásban is komoly feszültségeket gerjesztettek. Az ipari tanuló képzés megoldatlan problémái más politikai folyamatok által felerősítve tanulók százait sodorta fegyveres harcba. Nagyon nehéz időszak következett, nemcsak az oktatás területén, hanem az ország gazdasági életében is. Társadalmunk szerkezete megváltozott. A legfontosabb feladat az volt, hogy az iskolát közelebb kell hozni az élethez, a termeléshez. A reformot előkészítő munkálatok még 1957/58-ban megkezdődtek. Ez a reform nem volt más, mint az elért eredmények ésszerű továbbfejlesztése.

8 3. AZ ISKOLA HŐSKORA, A MINŐSÉGI SZAKKÉPZÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE 3.1. Az iskola alapítása Csepel újkori életének jelentős határválasztója a Csepel Művek idetelepülése, amihez az engedélyt 1892-ben kapták meg az alapítók. Ettől kezdve összefonódik a gyár és a település története. A Csepeli Vasművek alapítói Weiss Manfréd és Weiss Berthold először 1882-ben létrehozták az első magyar konzervgyárat. Tulajdonosai mindig előrelátóak voltak, alkalmazkodtak a változó korok változó igényeihez ben megalakult a Csepeli Acélgyártó Üzem ahol a Siemens Martin technológiát alkalmazták. Nagy előnye volt a konkurenciával szemben, mert helyben volt öntödéje és kovácsműhelye. Létrejött a Csepeli Csőgyár, amely az első melegen hengerelt varrat nélküli csőgyártást valósította meg Magyarországon. Csepel oktatásában is változás állt be, 1912-ben községi jellegű iparos tanonciskola alakult, 2 ral és 40 fő tanulóval. A gyár termelése az 1920-as években ismét új profillal bővült, beindult a kerékpár- és a varrógépgyártás. A község lakosságának a száma rohamosan nőtt és hamarosan elérte a 40 ezret. Megindultak a törekvések arra, hogy Csepelt várossá nyilvánítsák. Az 1940-es évek végén a Szent Benedek Rend segítségével az első létrehozott középiskola a Jedlik Ányos Általános Gimnázium volt ben egy Ipari Gimnázium létesítésének gondolata vetődött fel. A tervezési munkákat az Oktatásügyi Minisztérium irányította, a tanulók beiskolázását a Fővárosi Tanács Oktatási Osztálya szervezte és a beiratkozás a Jedlik Ányos Általános Gimnáziumban történt július 5-én a csepeli Ipari Gimnáziumnak már 96 beiratkozott tanulója volt. Három párhuzamos osztály indult és a II. Rákóczi Ferenc úti Általános Iskola régi épületének I. emeletén kapott három termet. 4 főhivatású t neveztek ki, egy fizika-matematika, egy kémia-biológia szakost, ábrázoló-rajz és egy műhelygyakorlat szakos t. Az iskola igazgatásával ideiglenesen dr. Pozsonyi Tivadart, a Jedlik Ányos Gimnázium igazgatóját bízták meg. Az I. félévben a műhelygyakorlat hiánya nehézségeket okozott, mivel az Erzsébeten és Csepelen létesített új iskolák számára a pesterzsébeti gimnázium alagsorában a tanműhely csak december 1-jére készült el. Már az első évben működött tanulószoba körülbelül 30-as létszámmal. A tanulók nagy része kapott ösztöndíjat, ruha- és könyvsegélyt. A tanulók többsége a csepeli munkásság gyermekei közül került ki. KÉP4: AZ ISKOLA ÉPÜLETÉNEK TERVE 1951 tavaszán megindult az új iskolaépület építése. Ideiglenesen műhely céljaira, az akkori épület földszinti részét vették igénybe és ott lakatos-, gép-, hegesztő- és kovácsműhelyt rendeztek be. A következő tanév (1951/52) már új változásokat sejtetett, mert az iskola irányítását a Kohó- és Gépipari Minisztérium Oktatási Osztálya vette át. Igazgatónak Kálmán László mérnök-t nevezték ki. Öt új osztályt iskoláztak be és ezzel a fiatal iskolának összesen nyolc osztálya lett 300 fővel. Ennek megfelelően ez a tanév - a megnövekedett létszám miatt - már 12 főhivatású ral indulhatott meg. Az év folyamán Kálmán László igazgatót a Vendel utcai technikumba helyezték át. Az intézményben ekkor az ötvenes évek gazdasági és oktatási elvárásainak megfelelően öntőtechnikus, gépésztechnikus és gépgyártás-technológia technikus szakok működtek. KÉP2: AZ ISKOLA FŐÉPÜLETÉNEK ELKÉSZÜLÉSE A szemtanú így emlékezik az iskolaépület felépülésére: VISSZAEMLÉKEZÉS A KOSSUTH TECHNIKUM SZÜLETÉSÉRE szeptember 19-én a jubileumi év nyitóünnepségén - szemben állva az iskolával - döbbentem rá, hány év telt el azóta, hogy kossuthos lettem. Ráadásul milyen mozgalmas évek! 52 évvel ezelőtt a csepeli Rákóczi úton kezdtük meg tanulmányainkat a 6. sz. Gépipari Technikumban. Az évnyitón tájékoztattak bennünket arról, hogy az iskola rövid időn belül új épületbe fog költözni. Az első napok egyikén rövid kirándulásra indultunk új iskolaépületünk helyszínére. Ekkor találkoztunk először az üres telekkel. Többször eljártunk ezen a sarkon elképzeltük, hogyan fog kinézni az új épület. A következő találkozás már év vége felé történt. Munkanapot szerveztek részünkre, ahol ainkkal együtt építőanyagokat, téglákat, cementzsákokat segítettünk lerakodni. Nyári szünetben önkéntes jelentkezés alapján egyhetes turnusokban dolgoztunk az építkezésen. Nem volt kötelező, de alig emlékszem olyan diáktársamra, aki ezen a munkán ne vett

9 volna részt. Ekkor láttuk meg az első nagy gödröt, az iskola kiásott pincéjét. A folyamatosan végzett munka eredményeként őszre már álltak a falak. Tél kezdetére a nyílászárók is helyükre kerültek, hamarosan az iskola tetőt is kapott. Megindult a műhelyépület építése is. Amikor lehetőségünk adódott, jöttünk dolgozni, segíteni. Az események felgyorsultak, 52 tavaszán a berendezési tárgyak behordásában, felszerelésében segédkeztünk. Az 1952/53-as tanév már az új épületben ért bennünket. Tán két tanév telt el és iskolánk felvette Kossuth Lajos nevét. Azóta gondolok rá és emlegetem az iskolát mint A KOSSUTH. Gondolom régi diáktársaim is így vannak ezzel! Mindennap, amikor iskolába jöttem bár ez csak a későbbiekben, az évek múlásával tudatosodott bennem büszkén, jó érzéssel néztem az épületre, szinte saját munkámat is láttam az elkészült új iskolában. Ez a büszkeség, ez a jóérzés tért vissza a lelkembe most is, ahogy szemben álltam az iskolával, néztem a felfrissült, de mégis ódon épületet. Kívánom, hogy az elkövetkezendő években minden volt, jelenlegi és leendő kossuthos diák ilyen szeretettel, jó emlékekkel gondoljon Alma Materére. Józsa Sándor öregdiák 3.2. A 6. számú Kohó- és Gépipari Technikum Erő- és Szerszámgépgyártó tagozat Az iskola építése olyan gyorsan haladt, hogy 1952-re elkészült a főépület. Ennek megfelelően a diákok a harmadik évet (1952/53) már az új épületben kezdhették meg, a mai helyén, a Kossuth Lajos utcában. Még a tanév megkezdése előtt, 1952 augusztusában Cser Gábor igazgató került az iskola élére. Ebben a tanévben újabb 200 tanulóval gazdagodott az iskola diáksága, az osztályok száma 13 lett, így összesen már 400 főre növekedett a tanulólétszám. Az iskola neve ebben az időben, egészen 1956-ig 6. számú Kohó- és Gépipari Technikum Erő- és Szerszámgépgyártó tagozat volt. Ebben az évben kerültek az iskolába az első mérnökok, és a Csepel Vas- és Fémművek is sok segítséget nyújtott, így a Kossuth-díjas Szentpéteri László mérnök- is itt dolgozott ebben az időben. Az iskola tanműhelye még a régi helyén maradt, mert a tanműhely épülete különböző gátló körülmények miatt nem készült el a főépülettel egy időben. Az új tanműhely átadására csak 1953 szeptemberében került sor. Az újonnan elkészült tanműhely a következő részekből állt: - lakatos műhelyek az előképzéshez, - gépműhely sok szerszámgéppel, melyek a korabeli viszonyokhoz képest igen korszerűek voltak, - hegesztő műhely, - motoros műhely, - öntöde, amely a kor viszonylatában milliós nagyságrendű termelési értékeket hozott létre. Ekkor még csak kis kúpoló kemencével rendelkező, hivatalos nevén szürke vasöntöde volt, aminek az építkezése 1954/55-ben fejeződött be, (ezzel párhuzamosan folyt a szertárak és a tanműhelyek felszerelése is). Természetesen az évek során bővítették az öntödét, nagy kúpoló kemencét építettek, és így lett később precíziós öntöde. Az itt tartott szakmai gyakorlatoknak az volt a legnagyobb előnye, hogy a diákok olyan munkadarabot készítettek, amit később fel is használtak a gazdaság egyéb területein. KÉP6: AZ ÖNTÖDE Az öntöde létrehozása egyben azt is jelentette, hogy az iskola az 1953/54-es tanévben új tagozattal bővült, ennek megfelelően az öntőipar számára is képeztek technikusokat. Az 1953/54-es tanévben ad először a csepeli technikum technikusokat az iparnak. A legelső osztályba beiratkozott 120 tanulóból 58 érte el a negyedik évet és szerzett technikusi oklevelet. Ugyanebben az évben történik meg az iskola hivatalos átadása is. Az átadási ünnepélyen jelen volt Erdei Gruz Tibor oktatásügyi miniszter, valamint Magyar János a kohó- és gépipari miniszter első helyettese. Az 1955/56-os iskolaév végén Cser Gábor igazgatót a Kohó- és Gépipari Minisztérium más munkaterületre helyezte és újra Kálmán László igazgató került az iskola élére. Az 1956/57-es esztendő az iskola életében újabb nehézségeket, zökkenőt hozott. Az ismeretes történelmi események miatt az iskola épülete megrongálódott. A károkat a minisztérium anyagi segítségével gyorsan helyrehozták és még abban az évben - az osztályszámok nagymértékű csökkenése miatt - végre lehetett hajtani az iskola belsejének részbeni átépítését, az irodahelyiségek és a szertárak bővítését, KISZ-szoba létesítését és a rajzterem nagyobbítását.

10 Az 1957/58-as tanévben a pesterzsébeti technikum diákotthonának zsúfoltsága miatt a technikum kollégista tanulói az iskola épületében, a földszinten létesített kollégiumban nyertek elszállásolást. A diákotthoni tanulók létszáma körülbelül 50 fő volt. Főleg a kevésbé népszerű öntő tagozat tanulóinak biztosítottak elhelyezést. Ettől az évtől kezdve az egyes évfolyamok osztályszámai állandósultak. A gépész tagozatra 3 osztályt (115 tanuló), az öntő tagozatra 1 osztályt (37 tanuló) iskoláztak be. KÉP7: AZ ISKOLAJELVÉNY Az iskolajelvény 1957-ből, tervezője Majláth Kálmán ( ig iskolánk diákja), aki az emlékkiállíátsra kölcsönözte az elkészült mintadarabot, e levél kíséretében: KÉP8: (nincs aláírás) Az iskola alapításának kezdetétől a mindenkori nevelőtestület gondot fordított a tanulók önkifejezésének, kreativitásának kibontakoztatására. Az oktató-nevelő munka szerves része volt a kultúra ápolása, tisztelete, megszerettetése a diákokkal. Ebben a munkában szerencsésen ötvöződött a közösségi szellemet erősítő színjátszás és a kórusmozgalom. KÉP9: A SIKERES VEGYESKÓRUS KÉP10: A KÓRUS IDŐNKÉNT ZENEKARRAL IS KIEGÉSZÜLT Az első színjátszó csoport l953-tól kezdte meg működését Vass József vezetésével. Sikert és felejthetetlen közös élményt ajándékoztak diáknak, nak egyaránt. KÉP11: A SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT A LEÁNYKÉRŐ CÍMŰ VÍGJÁTÉKOT ADJA ELŐ 1956-BAN Az iskola megépítésekor a szép, nagy tornaterem kiegészült színpaddal, így itt a testnevelés órákon túl kulturális rendezvények, ünnepélyek valósulhattak meg. A sportudvar kialakítása később történt meg. A testnevelés órák mellett az iskolai sportélet is hamar megindult. Főleg a labdajátékok - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda - voltak népszerűek. KÉP12: DÁVID SÁNDOR SPORÚJSÁGÍRÓ, SPORTRIPORTER, 1955-BEN VÉGZETT ISKOLÁNKBAN Dávid Sándor, a valamikori diák, vívó, majdan sportújságíró, hat olimpia szakavatott kommentátora (vívás, lovaglás, cselgáncs, sportlövészet sportágakban) így emlékezik meg a kossuthos Tróger és Kopasz urakról Szaltószabadság című könyvében:. Én például egy idős tornaomra emlékszem a legnagyobb szeretettel, akinek a legkisebb gondja is nagyobb volt annál, semhogy ilyesmiken törje a fejét. Perényi úr sportember volt a szó klasszikus, igazi értelmében."all round" - azt hiszem, az angolok ezt a kifejezést használták reá. Nem volt a sportnak olyan ága, olyan vállfaja, amely iránt ne érdeklődött volna, és ne igyekezett volna felhívni a mi figyelmünket is rá. Szentségtörésnek hangzik, de leírom, hogy nem röstellt olykor a dupla órájából tíz, sőt húsz percet is arra pocsékolni, hogy ismertesse a hét legfontosabb sporteseményeit, eredményeit, meséljen azok szereplőiről, akiket személyesen ismert, felkeltse érdeklődésünket a nem vagy csak kevéssé ismert sportágak iránt. Ma is úgy látom őt, amint ül az asztal sarkán, zakóját levette, két hüvelykujját a nadrágtartójába akasztotta (ezért lett átkozott humorunk révén Trozsó úr, így becézvén a hózentráger trógerből alkotott nevét), és meséli kedves történeteit. Például azt, amikor Ausztriában járva, még századunk elején, megismerkedett a sísporttal, s ekként egyike volt azoknak, akik hazahozták, meghonosították az akkor legmodernebb síkötést. Igen, nyilván kitalálták már: ő tudott Bilgeriről is mindent. És ha most megkérdezhetném: "Tanár úr, ezt a csizmát is, ugye, ő találta ki?" akkor biztos lehetnék a pontos, korrekt válaszban. Sőt. Lehet, hogy összehozná Bilgerit a tornával is. Talán nem is lenne olyan nehéz. Hiszen komoly sportember, de akár csak az átlagember is, egyszerűen nem lehet meg torna nélkül. Hogy miért nem, az egyszerű. Mert nem tudja elkerülni. Mi sem tudtuk annak idején. Egy másik testnevelő om nem az asztal sarkán ül, hanem áll a középiskola aulájában, télikabátban. Alig idősebb mint mi, egyelőre még azt sem tudjuk, hogy ő lesz az új testnevelőnk. Ha nem lenne

11 meglehetősen kopasz, talán le is tegeznénk. Ehelyett szájtátva bámuljuk a trükkjét: keze a zsebében, a markában stopperóra, mi bemondjuk, hány másodpercnél állítsa meg, ő kihúzza a zsebéből az órát, mutatja - és mindig hajszálra annyi, amennyit kértünk. "Ez tiszta csalás" - vélik többen, ő meg jót nevet. "A levegőben nem lehet csalni. Mert ismeritek a viccet a dadogós ejtőernyősről?..."kiderült, hogy ejtőernyőzik. És tornázik hozzá. "Vagy csak mondja." "Úgy gondolod, öcsi?" Erre ott helyben fölmegy szép lassan, komótosan erőkézállásba. Télikabátja a fejére borul, a zsebeiből hullik a kőre az aprópénz, kulcsok, mifene. "Így kell ezt valahogy csinálni. De különben majd ti is szépen megtanuljátok." Mi. Erről szó sem lehet. Közölnénk is vele, de közben bemutatkozik. "Sáritz Ferenc vagyok. Én foglak tanítani benneteket." Szeretném mindjárt leszögezni, hogy Sáritz "Kopasz" nem költött alak. Az utóbbi néhány évben a sportlövő-válogatott kondicionálóedzője. A mi osztályunk egyharmada pedig körülbelül a negyedik év végére tudott előre szaltót ugrani. Minden szívből jövő ellenkezésünk dacára. Ellenkezésünket a Sáritz-féle pirulákkal törte le: hasizom-erősítő gimnasztikával, az idők végeztéig. Pontosabban addig, amíg nem volt kedvünk valami komolyat tornázni vagy legalábbis értelmesen viselkedni. Volt. ( ) Kopasz úr nem vitette ki a tornateremből a tornaszereket. Viszont huszonegy gyerekből három birkózott, beleértve az egész iskola legkiválóbb matematikusát Engelmannt is, aki ma az egyik amerikai egyetemen tanít matematikát; kettő vitorlázórepülő volt, kettő atletizált, Reiner Jocó hokizott, Jakab gyorskorcsolyázott és bennünket evett a sárga irígység, amikor reggel a jégről jövet a hóna alatt cipelte azt a gyönyörű bordó, kötött koriruháját. Ketten vívtunk, Erdősi Vera a Vasas négyesében evezősbajnok lett, a focistákat nem is számolom, és Égerer Misi is, a kis, vézna, szemüveges Misi, kiderült, hogy a legerősebb mindünk közül: súlyemelésben vitte a bajnokságig. És nem a miénk volt a legjobb osztály! Németh Feri például, akiből az öttusa olimpiai bajnoka lett Rómában, fölöttünk járt egy évvel. KÉP13: NÉMETH FERENC ÖTTUSÁZÓ, 1954-BAN VÉGZETT ISKOLÁNKBAN, AZ 1960-AS RÓMAI OLIMPIA KÉTSZERES BAJNOKA 4. ÚJ KÉPZÉSI FORMÁK KERESÉSE, A SZAKKÖZÉPISKOLAI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, PROFILVÁLTÁS 4.1. Eredmények, korszerűsítések, áttérés a szakközépiskolai rendszerre, Kossuth Lajos nevének felvétele Az iskolareform előkészítésére alakult egy szakoktatási albizottság, az Oktatási Reformbizottság, amely 1960 februárjában összefoglalta a szakoktatás továbbfejlesztésének globális kérdéskörét. Kiemelte, hogy a szakoktatás feladatait az általános iskola 8 osztályára épülő 2 és 3 éves ipari tanuló iskolák, illetve az általános iskolára épülő 4 éves technikumok látják el. Az állam kemény munkával, de létrehozta az egységes szakmunkásképzés rendszerét. Az ipari tanuló iskolák szakmunkásvizsgára készítették elő a tanulókat. Ezekben az intézményekben a gyakorlati képzés és az elméleti oktatás aránya 4+1, ami biztosította a megfelelő szakmai képzettséget, de a végzős tanulók általános műveltsége alacsony, azaz az iskolák nem igazán készítették fel a tanulókat magasabb fokú tanulmányokra. Ennek megoldására a bizottság javaslatot is tett: megfelelően kvalifikált szakmunkásokat és a jövő technikusainak alapképzését a középiskolák rendszerébe ágyazott szakközépiskolák képezzék. A szakközépiskolák tanulmányi ideje 4 év, céljuk szakmai irányú középfokú műveltség és egy szakmában szakmunkás végzettség nyújtása legyen, a tanulók érettségit és szakmunkásvizsgát tegyenek. Az iskola elvégzése után így a diákok szakmájukban elhelyezkednek, vagy felsőfokú szaktechnikumba, illetve egyetemre jelentkezhetnek. A technikumok és gimnáziumok nagy részéből 4 éves szakközépiskolákat kell létesíteni, a- melyek érettségit adnak, magasan kvalifikált szakmunkásokat képeznek és mindemellett a felsőfokú tanulmányokra is előkészítenek. Ezt 1968-ig teljes rendszerben ki kellett alakítani ben először jött létre olyan egységes közoktatási rendszer hazánkban, amelynek az alsó- és a középfokú szakképzés is szerves része volt. Ezzel a szakmunkásképzés a középiskolákban valósul meg. 1960/61-ben már 47 iskolában folyt ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi irányú szakközépiskolai képzés. Az évi III. törvény alapján létrehozott szakközépiskolákban az általános műveltségi anyag tartalma lényegében megegyezett a gimnáziumi tantervek előkészítő fázisában feltételezett középiskolai műveltségi

12 tananyaggal és a tanítandó közismeretei tananyag minimumát tartalmazta. Megalkotásával tehát a korábbi háromszintű (szakmunkás, technikus, mérnök) képzés helyébe az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés és a kereskedelem területén négyszintű szakképzési rendszer lépett, melyek a következők: szakmunkás, középfokú technikus, felsőfokú technikus és a mérnök. Az 1965 utáni évekre a szakmunkásképzés korszerűsítésére irányuló reformok voltak a jellemzőek. Kísérleti jelleggel létrehozták az úgynevezett emelt szintű ( B tagozat) képzést. Ennek az volt a célja, hogy a szakmunkások is, megszerezhessék a középfokú műveltséget. A következő fontos momentum a szakközépiskolák történetében az, hogy felmerült a túlzott szakosítottság problémája, amit meg kellett szüntetni átfogóbb szakmacsoportok kialakításával. Az oktatás tartalmának kialakításánál pedig arra kell törekedni, hogy egy-egy szakmacsoporton belül a tanulók olyan széles alapképzést kapjanak, amelynek révén a végzettek képesek lesznek a termelőfolyamattól a középirányításig terjedő területen való munkavállalásra. Az új szakközépiskolák szakosítása során kezdetben 37 szakmacsoportot alakítottak ki. Ennek megfelelően az évi törvény kimondta, hogy a szakközépiskolai képesítés: - általános irányú középiskolai végzettséghez kötött munkakörök betöltésére; - a szakmai ágazatnak megfelelő középfokú végzettséget igénylő munkák végzésére; - valamennyi felsőfokú oktatási intézményben felvételi vizsgára való jelentkezésre jogosít. A fentieknek megfelelően 1965 szeptemberében megkezdték működésüket a szakközépiskolák. A szakközépiskolai képzés ipari, építőipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, közlekedési, hírközlési, közgazdasági, egészségügyi, illetőleg a gazdaság igényeinek megfelelően más ágazatokban folyik. Az 1960/61. tanév végén az iskola közel egy évtizedes munkáját lezáró kiállítás nyílt az iskolában. A tanulók és ok által készített tablók, dokumentumok híven tükrözték az iskolában folyó tartalmas szakmai, pedagógiai, művészeti, kulturális munkát. kép14: AZ ISKOLA KORABELI FELSZERELTSÉGÉNEK MUTATÓI A korabeli kiállítást meglátogató vendégek elismeréssel nyilatkoztak az iskola eredményeiről, felszereltségéről. KÉP15A-B: A KIÁLLÍTÁS EMLÉKKÖNYVÉNEK BEJEGYZÉSEINEK Az iskola működésének első évtizedében nemcsak a szakminisztériumnak, az ipar, a szakma, a pedagógia elismerését bírta, hanem a szülők, diákok szeretetét. A mellékelt fotók is bizonyítják a korabeliek visszaemlékező szavait, hogy színes, sokoldalú diákélet zajlott az iskola falai között saját kórussal, zenekarral, színjátszó csoporttal. KÉP16: A ZENEKAR DIÁKOKBÓL VERBUVÁLÓDOTT KÉP17:.A HÁZIBULIK HANGULATA AZ ISKOLA FALAIN BELÜL A hatvanas évek újabb sportsikereket is hozott az iskora számára egyéni sportágban. Csermely József evezős olimpiai ezüstérmes lett Mexikóban. KÉP18:CSERMELY JÓZSEF EVEZÉSBEN OLIMPIAI EZÜSTÉRMES, 1963-BAN VÉGZETT ISKOLÁNKBAN Az 1960-as évekkel kezdődő - több mint egy évtizedet felölelő - időszakban jelentős fejlődést mutat az iskolában folyó pedagógiai munka től kezdődően először a Budapesti Műszaki Egyetemmel együttműködve valósul meg a gyakorló iskolai tevékenység. A majdani műszaki ok gyakorlati képzési helyévé válik az iskola től kezdődően a szakfelügyeleti továbbképzések helyszínéül is szolgál az intézmény. Mindezek az iskolában folyó szakmai munka példaértékét mutatják. Az igazgató, Kálmán László elsőként végzi el a testületből a mérnök-i szakot a Budapesti Műszaki Egyetemen és társait is ösztönzi e képzettség megszerzésére, így presztizzsé válik az iskola nevelői körében a továbbtanulás. Az 1964/65-ös tanévben az osztályszámok további bővítéseként a gépész tagozatra négy, az öntő tagozatra egy osztályt iskoláztak be. A nevelői létszám alakulása: 23 fő elméleti, 13 fő gyakorlati tárgyakat tanított. Ekkor az iskola már felvette Kossuth Lajos nevét, így lett Kossuth Lajos Gépipari Technikum.

13 KÉP19: A LEGKORSZERŰBB SZEMLÉLTETŐ ÉS KISÉRLETI ESZKÖZÖK NÖVELTÉK A TANÍTÁS HATÉKONYSÁGÁT Az iskola tanműhelyei az évek során többször - az igényeknek és az újabb technológiai eljárások követelményeinek megfelelően bővítést, illetve átépítést igényeltek. Az 1963/64-es évben az egyes kisebb műhelyek szétszórtságát megszüntették, továbbá az új tanterveknek megfelelően laboratóriumokat és szertárakat létesítettek. A KGM Oktatási Osztályának segítségével jelentős mennyiségű felszerelést vásároltak és sikerült a szakmai oktatás színvonalát az előző évekhez képest emelni ben 7 darab EAN-1000 csúcsesztergapadot készítettek. Elkészült a kúpoló kemence és 10 darab mérőasztal az elektromos laboratórium részére ban az Egyesült Izzó részére elkezdték az öntést. Még az év nyarán a főépületben lényeges átalakításokat végeztek. Tíz új szertári helység létesült, azokat be kellett rendezni. Előadótermeket készítettek elő a kabinetrendszerű oktatás számára. KÉP20: TANÁRI KABINET Az 1966/67-es évben megkezdődött az iskolában a szaktantermi (kabinetrendszerű) oktatás, ami azt jelentette, hogy minden tantárgyat külön tanteremben tanítottak. Az alagsori raktárhelyiségeket központi ruhatárrá alakították át, és ősztől kezdve biztosították a tanulók kabátjainak osztályonkénti ruhatári elhelyezését. Ugyanebben a tanévben megkezdődött az iskola déli szárnyán egy háromszintes új épületrész építése, amit az 1967/68-as tanévben már az oktatás számára igénybe is vettek. Itt található minden szinten egy-egy nagy előadó, amelynek akkori színvonala és berendezése főiskolai, illetve egyetemi jellegű volt november 20-án volt az épületrész ünnepélyes átadása, amelyen megjelent a KGM részéről Kovács István és dr. Kocsis József miniszterhelyettes. KÉP21A,B: AZ ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY ÉS AZ EGYIK ELŐADÓTEREM Más szempontból is nevezetes volt az 1968/69-as tanév, hisz a következő évfolyamtól kezdődően kerül majd bevezetésre a szakközépiskolai képzés az országos megjelenéssel szinte azonos időpontban. Ugyancsak ebben az évben részesült Kálmán László igazgató állami kitüntetésben, a Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapta. Egy korabeli dokumentum így értékeli munkáját: KÉP22: KÁLMÁN LÁSZLÓ IGAZGATÓ Kálmán László, igazgató 12 éve áll az iskola élén és 25 éve dolgozik az oktatásügy szolgálatában. Sokéves munkája eredménye látszik meg nemcsak az iskolában, hanem iparoktatás más területein. Az iskola fejlesztésével., bővítésével, jelenleg az öntödei rész tervezésében, a munkák irányításában és ellenőrzésben való igen tevékeny részvételével rendkívül nagy` munkát végzet. Az iskola fejlesztésén, bővítésén, a kabinetrendszerű oktatás bevezetésén és korszerűsítésén túl az iskola minden nevelő-oktató munkájából jelentős részt vállal, kezében tarja az elméleti-gyakorlati oktatás irányítását, a szakmai és közismereti tárgyak kabinetjeinek szertárainak mintaszerű fejlesztését, kiegészítését, a gyakorlati oktatás előkészítésének és vezetésének mintaszerű ellenőrzését. Ellenőrző és irányító tevékenységének köszönhető, hogy az igen nagy létszámú iskolában mintaszerű a rend és tisztaság, színvonalas az oktatás, eredményes a tanulók erkölcsi, ideológiai és társadalmi nevelése. Igen sokat tesz a tantestület egységéért, a i munka eredményességének, hatékonyságának növeléséért. Német, lengyel és cseh testvériskolákkal való gyümölcsöző kapcsolat révén az iskola eredményeit külföldön is megismerték, külföldön járt tanulóink pedig a kellemes élményeken túl. igen sok értékes tapasztalatot is szereztek. Ezeknek a kapcsolatoknak a kiépítése szinte egészében az igazgató érdeme. Nemcsak az iskolai munkában, de a középfokú szakoktatás irányításában is vezető szerepet játszik. A módszertani és szakfelügyeleti csoportok vezetésén túl részt vesz az országos szakoktatási munkákban, az új szakközépiskolai oktatás előkészítő munkában éppúgy, mint az országos jellegű pedagógiai problémák megoldásában szakfelügyelet szervezése-tervezése; módszertani csoportok létrehozatala, szervezése, irányítása. Két év óta a TESCO szervezésében az Egyesült Arab Köztársaság szakoktatóinak képzésével igen fontos nemzetközi oktatómunkát vállalt az iskolában, biztosította a jövendő arab ok egy részének módszeres, színvonalas felkészítését,, elméleti és gyakorlati képzését. A nemzetközi tárgyalások eredményeként elismerést szerzett oktatásügyünknek egy távoli országban.

14 Az új gazdasági mechanizmus bevezetése az iskolára sem volt hatástalan. Azon elgondolásból kiindulva hogy az iskola korszerű felszerelését kihasználva az oktatás célkitűzését maximálisan figyelembe véve, továbbá államunknak az iskolára fordított költségeit csökkentve - valamennyi KGM. technikumban először - Kálmán László igazgató kezdeményezése alapján, olyan kooperációs kapcsolat épült ki a Kossuth Technikum és az Egyesült Izzó Vállalat között amely a népgazdaság szempontjából, is jelentős. Az iskola jelenleg egymillió forint értékben igen bonyolult öntvényeket szállít az Egyesült Izzó részére, amelyet állami vállalat - a rövid határidő miatt - nem teljesíthet. E kezdeményezés, igen eredményesnek bizonyult. A i testület minden tagjának gondjában-bajában szívesen osztozik, mindent megtesz azért, hogy a vezetése alatt álló testület ai elégedetten, végezhessék munkájukat a lehető legjobb körülmények között. Szívén viseli az iskola minden dolgozójának sorsát, és erélyesen megköveteli, hogy mindenki a legjobb tudása és képessége szerint végezze el feladatát és teljesítse az iskolai munkatervből ráháruló feladatokat. Mérnöki oklevele mellett megszerezte a mérnök-pedagógiai képzettséget is. Munkája elismeréseként az Oktatásügy Kiváló Dolgozója és a Szocialista Munkáért Érdemérem ezüst fokozata kitüntetéseket kapta. KÉP23A: TANÁRI SEGÍTSÉGGEL KÖNNYEBB KÉP23B:LÁZAS MUNKA A MŰHELYBEN Kálmán László volt az, aki az iskola hírnevét igazgatói munkájával megalapozta. A vezetése alatt álló iskolában olyan magas szintű pedagógiai munka folyt, hogy a végzősök 70-80%-át az ország különböző egyetemeire vették fel. Egy kossuthos öregdiák - aki jelenleg iskolánk a - így emlékezik vissza ezekre az évekre: MIT JELENT SZÁMOMRA A KOSSUTH? Az közötti tanulóéveimet a Kossuth Lajos Gépipari Technikumban éltem meg. Nagyon sokat jelentett nekem az iskola atmoszférája, amit korszerű felszereltsége, a ok személyisége, a tanított ismeretek és a számonkérések komoly tekintélye együtt alkotott. Az iskola mind regionálisan, mind szakmailag a legjobbak közé tartozott akkoriban (no azért ma is komoly súlya van), minden ballagó diák büszkén viselte a szalagja mellett kossuthos jelvényét. Ezen felnőtté válási korban átélt időszak a személyiségemet határozottan formálta, mélyen hatott rá a ok személyes példaadása, az emberi alapértékek mint tisztelet, becsület, emberség értékrendi elhelyezése. A aim a minta értékközvetítésen túl a tudásuk legjavát adva jól megalapozták az egyetemi tanulmányaimat, amely először igazán az első kollokviumok viszonylag könnyebb akadályvételekor köszönt vissza. Nekem többet jelentett mindezeknél a Kossuth. Engem a székácsi rajz- ábrázolás szeretete, precizitása segített hozzá, hogy térlátásom és igényességem kialakuljon, és ugyanezt a BME-n is taníthassam, majd későbbi pályafutásom során az iparban is a konstrukciós hierarchia minden szintjét bejárhassam, egyéni sikereimet elérhessem. Bennem a matematika versenyek életformává alakították a versenyszellemet, ami egyéb területekre is kihatással volt. Az iparban eltöltött két évtizedem alatt a szamárlétra legmagasabb szintjéig csak a versenyben való állandó megmérettetés juttathatott el és valószínűleg a versenyszellem gyakorolt hatást arra, hogy a csak manapság előkerülő permanens tanulás elvét én már harminc éve gyakorlom (jelenleg éppen az ELTE-n). Akkoriban a Radnóti Táncklub igazolt versenytáncosaként az évente megrendezett szalagavatókon a saját iskolámban is én táncolhattam a nyitókeringőt. Nekem sokkal többet jelentett ez az iskola még ennél is. Számomra is látható volt, és mintaként szolgált a négy évvel korábban ugyanitt végzett testvérem iskolai élete. A négy éves "Kossuthos jegyben járást" követően, ma már harminc éve, feleségemet is innen választottam (vagy Ő engem) és kiegyensúlyozott, boldog családi életet sikerült kialakítanunk. Néhány házasév elteltével (már nem diákszerelemből) fiúgyerekünk született, aki így született kossuthosként egyéb lehetőségeit és terveit elvetve a Kossuth Lajos Szakközépiskola tanulójává vált, itt lett ő is felnőtté és autószerelővé, bár ma már a pénzvilágban dolgozik. Nekem többet jelent ez az iskola még az eddigieknél is, mert ma -az előbbiek alapján - az én iskolámban taníthatok. Minden erőmmel azon vagyok, hogy az atmoszféra adta értékközvetítésemben érvényesüljön a megértés, következetesség, szakmaszeretet, tisztelet, mert ezt tanultam. Lóth István véndiák/ Nemcsak a pedagógiai munka fejlődött töretlenül, hanem a tanulók sokoldalú fejlesztését szolgáló kulturális tevékenység is. l963-tól az iskolában folyó kulturális és irodalmi munka a szellemi pezsgés központjává vált. Krasznavölgyi Tibor magyar-történelem-művészettörténet szakos irányításával csaknem két évtizeden át működött az irodalmi szakkör. Jól megkomponált műsorok, látványos díszletek, ötletes

15 jelmezek tették látványossá, szórakoztatóvá ezeket a rendezvényeket. A úr egyénisége, humora, modern gondolkodása sok tanuló számára meghatározó volt. Így emlékezik életének ezen szakaszára Orosz Ferenc, az egykori diák, aki ma Csepel alpolgármestere: Több mint negyven éve... Egy emberöltőnek több mint a fele telt el, azóta, hogy fiatal szabolcsi (Nyírtass) gyermekként én is a Kossuthba" járhattam. Féltve őrzöm - bizony már megsárgultak - azokat az emlékeket, dokumentumokat, amelyek felidézik az akkori időket. Szép és jó emlékeim vannak kiváló aimról, akik mindent megtettek, hogy az ipar jó szakembereket kapjon. Emberek, jóra tanítók voltak! Hatgyermekes családban nőttem fel, Csillagtelepen laktunk. Fáradhatatlan szüleim és aim -kikre az volt a jellemző, hogy örültek, ha jól teljesítettünk - olyan erőt, értéket adtak, melyre még ma is építhetek. Büszkék voltunk a fogaskerekes KLGT-s jelvényünkre. Arra, hogy aink az életre készítettek fel, nem feledkeztek. meg szellemi, kulturális és testi fejlődésünkről, a szakmai tanulmányi munkáról. Tudták, hogy az ember úgy egész, ha van fizikai, szellemi ereje, kitartása, akarata, hite. A fél évszázados egykori iskolám tantestületének, ainak, és hallgatóinak nem is kívánhatnék jobbat, mint akkor nekem, nekünk volt. Budapest, január 29.

16 kép24: KORABELI MEGHÍVÓ EGY MŰVÉSZETI RENDEZVÉNYRE Néhány cím a megvalósult művészeti műsorokból: - Európai városok (film, próza, vers) - Balladaest - Az ősi kultúra nyomában - Barokk est - Operaest - A meghívott előadók a Csokonai Színházból (Debrecen) jöttek. kép25a,b: meghívó A KULTURÁLIS ESEMÉNYEKRE A DIÁKOK ÁLTAL KÉSZÍTETT MEGHÍVÓK A kórusmozgalom az iskola kulturális életének elmaradhatatlan területe volt től Bogár István óraadó vezetésével megalakult az énekkar. Számos fellépés bizonyítja, hogy bár rövid ideig működött, szép sikereket ért el. kép26: ÉNEKLŐ IFJÚSÁG Az iskolazenekart Vári Lajos szervezte és vezette, amely majdnem egy évtizedig működött sikeresen a különböző iskolai ünnepélyeken. KÉP27: AZ ISKOLAZENEKAR Később Dr. Nyomárkay István, majd Balogh András magyar szakos ok is bekapcsolódtak a Kraszanvölgyi Tibor által vezetett irodalmi szakköri munkába. A következőkben egy olyan egykori diák visszaemlékezését olvashatják, aki nemcsak a Kossuthban tanult, de akinek fia is koptatta az iskola padjait.vizsgáztató ként napjainkaban is gyakran tesz hivatalos látogatást a régi Alma Materben: 1967-ben jelentkeztem a Kossuth Lajos Gép- és Öntőipari Technikumba. Őszintén szólva: nem igazán éreztem elhivatottságot a vasas szakma iránt, a pályaválasztás szülői akarat, döntés eredménye volt. A 4,8-as általános iskolai átlag, a többszörös túljelentkezés miatt, nem jelentett biztos sikert. A felvétel után a szüleimmel szembeni kötelességtudatnak köszönhetően, sikeresen vettem a különböző tantárgyak jelentette akadályokat, miközben olyan egyéniségek adták át tudásukat, akik képesek voltak lépésről-lépésre a szakma szeretetére is rávezetni ben sikeresen leérettségiztem, ekkor azonban nem éreztem elegendő késztetést arra, hogy egyetemre jelentkezzem. Jellemző módon, autószerelőként helyezkedtem el a Budapesti Közlekedési Vállalatnál ban vonultam be katonának, ahol az egyik katonatárasam ötletét elfogadva beiratkoztam egy egyetemi előkészítő tanfolyamra. (Állandó kimaradási engedélyhez lehetett így jutni.) Nem éreztem túl nehéznek, ezért leszerelés után 1975-ben - jelentkeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karára. Kissé tartottam attól, hogy a középiskolai végzettségem miatt hátrányban leszek a szakirányú képzettségűekkel szemben, de félelmem alaptalannak bizonyult. Géptanból, anyagismeretből, elektrotechnikából, ábrázoló geometriából és a többi szakmai tárgyból gyakorlatilag alig kellett tanulnom valamit, csak az ismeretek felújítására volt szükségem. Ekkor derült ki számomra, hogy milyen magas oktatási színvonalat képviselt a technikum. A közlekedésmérnöki diploma megszerzése, majd a sikeres szakmai munkával eltelt évek után mint a Volánbusz Rt. érdi üzemigazgatója kerültem középiskolámmal ismét kapcsolatba. Fiam révén - aki sikeresen szerezte meg az autószerelői képesítést, technikusi vizsgát is tett - tovább erősödött kötődésem az iskolához ben, érettségi vizsgánk 30. évfordulóján, megtartottuk első osztálytalálkozónkat. Az iskolában, a régi osztályfőnöki termünkben gyülekeztünk, ahol osztályfőnökünk, Krasznavölgyi Tibor jelenlétében emlékeztünk meg az itt eltöltött évekre, és számoltunk be egymásnak életutunkról. Nem lepett meg, hogy hozzám hasonlóan mindenki nagyon sok kellemes, és már részben feledésbe merült, emléket őriz közös életünkről.

17 Egyidősek vagyunk az iskolával, és a megszerzett élettapasztalat is azt bizonyítja, hogy őszinte hálával tartozunk ainknak, sajnos közülük sokan már nem élnek iskolánknak, megköszönve azt a tudást, életszemléletet, amelyet, sokszor még akaratunk ellenére is, átadtak nekünk. Kívánom minden volt, jelenlegi és leendő diáknak, hogy az iskola mindenki számára azt jelentse, amit nekem. Életem során, még ha ennek nem is voltam mindig tudatában, sokat jelentettek az itt eltöltött évek. Jó volt itt lenni, jó ide tartozni. Máté István az 1971-ben végzett IV./c tanulója * Érettségi tabló a II. em. folyosóján, a matek terem mellett. A testnevelés és a sport területén is további sikerek születtek. Bekapcsolódtunk a kerületi, budapesti, országos bajnokságokba. A kerület iskolái a tanév folyamán kupaküzdelmekben mérték össze erejüket: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda atlétika sportágakban. A legtöbb győzelmet a kossuthosok szerezték. Legendás volt az öntős tanulókból álló kötélhúzó csapatunk, ami legyőzhetetlennek bizonyult. A kupát vándordíjak, November 7 Kupa, Jedlik-, Bajáki-, Kossuth-Kupa, "KISZ"-Felszabadulási Kupa. A Csepeli Vasas vándordíj jelenleg is az iskola birtokában van. Az iskola sportudvarának kialakítása nagy lendületet adott a szabadtéri sportjátékoknak, elsősorban a labdarúgásnak. Hosszú éveken keresztül szerepeltünk a budapesti élvonalban. Legnagyobb sikerünket l évben értük el, amikor megnyertük az Országos Középiskolai Labdarúgó Kupát. KÉP28: A KUPANYERTES CSAPAT BAN Az iskola tanulói közül igen sokan sportoltak. Voltak akik már úgy jöttek ide, hogy egyesülethez tartoztak, de igen sokan itt szerették meg a sportot, és a testnevelők irányításával kerültek különböző sportiskolák, sportegyesületek szakosztályaiba. A Csepel Sport Clubbal nagyon jó volt a kapcsolatunk. NB I-es labdarúgók, kézi-, kosárlabdások, válogatott atléták, birkózók, evezősök, kajak-kenusok, kerékpárosok, öttusázók váltak belőlük. KÉP29: ADORJÁN ANDRÁS SAKKOZÓ 1968-BAN VÉGZETT ISKOLÁNKBAN. OLIMPIAI BAJNOK AUENOS AIRES, VILÁGBAJNOK JELÖLT BAN. Bár Adorján András neve szerepelhetett volna akár a kultúráról szóló részben is. Talán kevesen tudják, hogy kiváló sakkozói teljesítménye mellett napjainkban költőként is sikerrel mutakozott be. E versét az évkönyv olvasóinak dedikálta: KÉP30: (nincs aláírás) 4.2. Szakmai profilváltás 1972-ig az iskola gépgyártó, közlekedésgépgyártó-, gépész- és öntőtechnikusok ezreit adta a magyar gépiparnak, elsősorban a Csepel Vas-és Fémművek, valamint a Csepel Autógyár igényei szerint. Az egyre népszerűbb szakközépiskolai képzés és a hagyományos gépipari szakmák iránti igény csökkenése új képzési formák, új szakmák oktatását eredményezte ben tett képesítő vizsgát az utolsó hagyományos technikus osztály, ezután nappali tagozaton fokozatosan beindulnak az autószerelő osztályok. A régi szakmák közül egyedül az öntőtechnikus képzés maradt az iskolában évfolyamonként egy osztállyal. A tanműhelyben Magyar Sándor műhelyfőnök vezetésével jelentős termelés indult, amely sok hátránya mellett egy kis pénzt és némi változatosságot jelentett a hagyományos kalapács-, fűrészkeret-, szemétlapát-korszakhoz képest. A hetvenes évek kossuthos tanulói bizonyára emlékeznek a koptatódob, szárazbélyegző és útzár elkészítése közben szerzett gyakorlati ismeretekre. A gépek és a szerszámok kopása miatt az anyagi haszon azonban nem volt számottevő.

18 Kálmán Lászlót az akkori Fővárosi Tanács Művelődésügyi Főosztályára helyezték a szakoktatási osztály vezetőjének. Távozása után egy ideig Hervai Benjámin igazgatóhelyettes lett a megbízott igazgató, majd az 1976/77. tanévben Erdős Zoltán került az iskola élére. KÉP31: ERDŐS ZOLTÁN IGAZGATÓ Az új profilok bevezetése rengeteg nehézséget okozott. A szemléltetésben és a szakmai oktatásban használt eszközök beszerzésén kívül szükség volt szakmailag erre a területre orientált oktatókra és okra. A gyakorlati oktatás biztosítása érdekében jelentős erőfeszítéseket tettek és tesznek. Így került sor az 1976/77-es tanév során a gépjármű-diagnosztikai műhelyek átadására, mely felszereltségében és esztétikumában igen korszerű Természetesen megint új neve lett az iskolának, elhagyta a gépipari technikum jelzőt, helyette Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző lett. A hetvenes évek elején a közlekedésben elszaporodtak a repülőbalesetek. A balesetek körülményeit vizsgáló bizottságok mindannyiszor a repülők műszaki állapotát vizsgálva rámutattak a karbantartók képzettségének hiányára, elégtelenségére. A szakképzett munkaerő hiánya sürgette a döntést, hogy a repülőgépműszerész és a repülőgép-szerelők képesítésével egy országos beiskolázású, szakmai körökben elismert intézményt bízzon meg a minisztérium. Így l974-ben megindulhatott a repülős szakmák tanítása. Az újonnan beindított repülőgép-műszerész és repülőgép-szerelő tagozaton azonban hiányoznak még a szemléltető eszközök és tankönyvek. Az oktatás szakmaiságát biztosító műszaki dokumentációt a meglévő ismeretekből egy szakértő bizottság állította össze. Az elméleti oktatás mellett a gyakorlati oktatás megszervezése nem kis feladat elé állította az iskolavezetést. Kezdetben a Pestvidéki Gépgyár, a MÉM-Budaőrs, Ferihegy, a MALÉV adott otthont a gyakorlati képzésnek. Az ezeket a helyszíneket kiegészítő tanműhely sajnos egyre szűkösebbnek bizonyult a sokoldalú, színvonalas képzés kielégítésére. Szükségessé vált a korszerű gyakorlati képzést szolgáló tanhangár létesítése. E gondolat megvalósítására a 80-as években került sor, így erről a következő fejezetben írunk részletesebben. kép32: : ÖNTÉS AZ ÚJ ÖNTÖDÉBEN Az 1974-ben elkészült új öntöde, ami előállított termékeivel komoly, évente több milliós bevételt jelentett az iskolának és az iskolát fenntartó Fővárosi Tanácsnak. Egészen 1992-ig folyt képzés és termelés az öntödében, ez utóbbi különlegesen szép darabja - a nem rég felújított Sándor-palotába készült csillár -, mely preciziós öntéssel készült. kép33: A SÁNDOR-PALOTA CSILLÁRJAI A KOSSUTHBAN KÉSZÜLTEK Az elméleti oktatás színvonalát azokban az években meghatározták az igényes technikusképzéshez szokott ok, a szaktantermi rendszer, az átlagosnál jobb eszközállomány és a többszörös túljelentkezésből kiválogatott jó tanulási képességű diákok. Nagyon nehéz volt bejutni a repülőgép-műszerész osztályokba, de még az autószerelők is legalább négyes bizonyítvánnyal és csak nehéz írásbeli és szóbeli felvételi vizsga megoldása után bízhattak a felvételben. A korabeli oktatáspolitika újabb és újabb fordulatai meglepték a okat és megnehezítették a színvonalas tanítást. Amikor már az egész ország ötnapos munkahéten dolgozott mi még mindig páros és páratlan hetekre készítettünk órarendet, és csak minden második szombat volt szabad. Először az 1983/84-es tanévben vezettük be az ötnapos munkahetet, amely újabb tananyag átdolgozást jelentett, hiszen a heti óraszám jelentősen csökkent, az érettségi-képesítő vizsga követelményei viszont változatlanok maradtak. A szakmunkás képzési célú szakközépiskola egy következő állomása volt a nyolcvanas évek próbálkozásainak. A heti kétnapos gyakorlat miatt tovább csökkenő elméleti órák száma ismét tananyagváltozást igényelt. Lassan kezdtük megszokni, hogy két-három évente új elképzelések és új tantervek szerint kell tanítani. A régebben technikumként működő iskolák nem tudtak beletörődni abba, hogy megszűnt a technikusképzés re 3 év szünet után sikerült meggyőzni a minisztériumokat a technikusképzés ismételt bevezetéséről. Az iskolák többsége a felkínált 2+3 vagy 3+2 rendszer helyett a 4+1 oktatási formát választotta, amely a negyedik középiskolai év után érettségit és szakmunkás végzettséget ad. Aki technikus bizonyítványt akart szerezni, annak egy újabb év tanulást követően képesítő vizsgát kellett tennie. Az 1985/86-os tanévben induló autószerelő, repülőgép-szerelő, repülőgép-műszerész és öntő osztályok először 1990-ben vizsgáztak az új rendszerű 4+1-es technikus bizonyítvány megszerzéséért. Talán ez a képzési forma élt leghosszabb ideig a Kossuthban, hiszen az utolsó 4+1-es technikusok 2002-ben vizsgáztak iskolánkban. E változásokkal teli időszakban azonban a i gárda viszonylag kevesbé változott, sokan több évtizedet is eltöltöttek a Kossuthban. Lombosné André Adrienn több, mint egy évtizedig tanított az iskola falai között, visszaemlékezésében így vall élményeiről, emlékeiről:

19 LENT ÉS FENT "Mindig így volt e világi élet, Egyszer fázott, másszor lánggal égett;" (Vörösmarty Mihály: A vén cigány) Ötvenévesek lettünk, a Kossuth és én ben itt tanultam a tanítást friss diplomásként. Egy jó nevű, majdnem kizárólag fiúkat különféle műszaki szakmákra oktató-nevelő szakközépiskolában kezd magyar-orosz szakos nőnek lenni emberpróbáló feladat volt. De hát igaz a mondás, miszerint teher alatt nő a pálma. Ha pálmákra nem is, de az iskola előtti park ezüstfáinak tavaszi bódító illatára emlékszem, ahogy arra a vadvirágos ösvényre is, amely a HÉV-től a parkig vezet. Hervai Béni bácsi, az akkori igazgató atyai szavakkal fogadott, s nem akármilyen pedagógusok közé csöppentem kollégaként. Évekig egy kabinetben dolgozhattam Ragányi Ernőné, Évával, a kitől érdemes volt ellesni a szakma néhány fogását. Emlékszem a kávé-szünetekre, amikor Udvardiné Julival, Horváth Kornéllal, Roboz Péterrel, Bajkai Palival vagy épp Bangha Józsi bácsival jókat beszélgettünk. Krasznavölgyi Tibor, dr. Blasszauer Róbert, Cserjés Attila nagyszerű magyar szakos kollégák voltak. (Az utóbbi kettő azóta az igazgatóságot is kipróbálta másutt.) Tóth Joli és Bakné Ibike legendás barátsága, Adorján Gyuláné, Irma örök megújulása, munkabírása, szókimondása lenyűgözött. Örülök, hogy X- 15-dik születésnapján családi körben köszönthettem. Nem tudok minden emléket, barátot felsorolni, de azt érzem, én a Kossuthban lettem igazi rá. Tanítványaim közül többen ma már barátaim. Az érettségi találkozókra elmenvén fölidézzük közösen a kossuthos élményeinket. Órák, kirándulások, vizsgák. Amire büszkék lehetünk, hogy ez az iskola tartást is adott, nemcsak tudást. Hiszem, hogy a szakmát a gyakorlatban lehet leginkább elsajátítani, de akinek morális téren hiányosságai vannak, azokat az iskolákból kilépvén szinte lehetetlen pótolni. Sokat kaptam a vidéki gyerekektől, szüleiktől. A Posztógyár utcai kollégiumban tartott szüli értekezleteken öröm volt látni a népviseletben megjelent anyukákat, apukákat. Ha kirándulni mentünk, a busz népdaloktól volt hangos. Igaz, a budapesti, leginkább csepeli kópék hatása a négy év alatt érezhető volt, de bizonyos, hogy mindannyian gazdagodtunk. Öntősök, autósok és repülősök voltak az akkori diákjaink. Máig emlékszem az öntősök csillogó szemére, amikor irodalomórán meséltem nekik. Később tudtam meg, hogy Tóth Anita verselget azóta is. Sok jó autószerelő került ki a Kossuthból. Talán egyik-másik emlékszik még rám, ha nem is helyesírási kérdésekre vagy orosz szavakra. Tavaly egy angliai út szervezője voltam, s amikor hazaértünk, egy aggódó apukának adhattam át mostani iskolám egyik fiúcsemetéjét. Kiderült, a gyereket nem, de a papáját tanítottam a Kossuthban... Remélem, megértik, én tiszteletbeli repülősnek érzem magam ma is. Három saját repülőgép-szerelő osztályom volt, és a társamat is itt ismertem meg. Lombos Vilmos életében meghatározó volt a Kossuthba kerülés. Repülős műhelyfőnök-helyettesként kezdte itt a pályafutását mint igen jó szakember. Oktatóként leginkább sárkányszerkezettant, majd elméleti tárgyakat is tanított. E1őször az alagsori műhelyben, aztán az emeleten, utána a bázison, Bobák Gyuri mellett. Hány repül s anekdotát hallgattunk tőle! Háromszéki Mikivel, Badovszky Gyurival ha beszélgettek, nevetéstől volt hangos a tér. Klemen Laci bácsira mindketten szívesen emlékeztünk. Jó ember volt. Segítette az újak beilleszkedését. Büszke vagyok arra, hogy Szabó Pistát mint művészt -aki még mindig itt tanít- új munkahelyemre, az Ady Endre Gimnáziumba többször meginvitálhattam. Tanítványaim közül nem egy lett felelős vagy épp híres ember. A Beszkid családból ketten is jártak ide. Rimóc, szülőhelyük vezetői lettek: Andor polgármester, az én Jánosom képviselte Néha találkozunk, és elbüszkélkednek sikereikkel. Példamutató családi életet élnek. (Ha jól számolok, kilenc unokája van a kedves Beszkid nagyszülőknek...) Talán kevesen tudják, hogy a magyar filmsiker, a Csinibaba zenéjét szolgáltató Kispál és a Borz együttes egyik zenésze akkor a repülőgép-szerelő Vittay Feri volt. (Én is csak a 15 éves találkozónkon tudtam meg.) Ma már számos egykori tanítványomat nevezhetem kollégámnak, de az első magyar szakon végzett volt diákom, barátnőm (Szalai Imre, kitűnő repülős kollégám lánya), a sokoldalú tehetséggel megáldott Éva lett. Minden osztályomtól kaptam valamit. Az osztályfőnökséget is itt szerettem meg. Azóta ismét egy munkahelyen vagyok, Angyalföldön élek és tanítok. Évek óta csak magyart négy- és hatévfolyamos osztályokban. Egy-egy kossuthos csoportom tanulmányi színvonala magasabb volt, mint némely gimnáziumié. A diplomákat illetőén is biztos a vezeti helyük, igaz, profiljuknak megfelelően műszaki területeken. Érettségi elnök szoktam lenni, az ELTE jogi felvételijén javító vagyok, lektoráltam szövegszerkesztési tankönyveket, az Internetre tanulást segítő, interaktív programot készítettem magyar nyelvből, irodalomtankönyv-írásban segítettem, és a XIII. kerület oktatási intézményeiben dolgozók érdekképviseleti titkára vagyok a Pedagógusok Szakszervezetében. Az idén fejezem be a kétéves közoktatás-vezetői szakot a BME-n. A mi iskolánk csak 15 éves, de készülünk a jubileumi gálára; a József Attila Színházban tartjuk tavasszal, én vagyok a műsor egyik felelőse. Jövőre érettségizik 34 gyerekem, ebből egy saját. Ha szakmai önéletrajzot készítek, az első eredmények, tevékenységek helyszíne mégis a Kossuth marad.

20 Sajnálom, ha kezdő ként nem tudtam mindig mindenkinek kellő hasznára lenni. A múlton már nem segíthetek. Legutóbb akkor voltunk együtt sokan, amikor a férjemet kísértük utolsó útjára. Akkor is eszembe jutott, hányszor búcsúztunk már. Talán a mindennapokban kellene jobban kifejezni a megbecsülésünket egymás iránt. Nem kellene ódzkodnunk a magunk megmutatásában, és a különbségeket értékként is lehetne kezelni. Én nem azért jöttem el a Kossuthból, mert nem éreztem jól magam ebben a közösségben, hanem mert a kislányunk, Orsi születése után messzinek bizonyult egymástól Csepel és a Váci út. Erdős Zoltán, későbbi igazgatóm búcsúztatott, s én nem örömmel váltottam. Járdaépítés és szombati tanítás utáni bulik, ballagások és berepülések, építőtáborok és esti, levelező, sói három- és négyéves tagozatok, finom ebédek, kedves öreg takarító nénik, figyelmes portások, barátságos, jó humorú kollégák, sok hangulatos ünnepély, kirándulás, Kossuth-nap, Ladányi Marikával való barátságom (ő most az ELTE-a tanít), húszévi házasságom és még megannyi szép emlék! Sokan már nem mellettünk vannak, de hiszem, hogy amíg emlékeztetünk rájuk, velünk. Úgy legyen! Elnézést a bizalmas megnevezésekért, de ezek az én személyes emlékképeim. Kívánom az iskola jelenlegi igazgatójának, Halász Jánosnak, akit én még igen fiatal tehetséges repülős kollégaként ismertem meg, hogy legyen sok öröme ezen a helyen. Kedves Kossuth és kossuthosok! Isten éltessen sokáig bennünket! Sok szeretettel: Lombomé André Adrienne (a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskola magyar-orosz szakos a, osztályfőnök nappali és levelező tagozaton 1975-től 1988-ig) Újabb lendületet vett a 70-es évek vége felé a Kossuth kulturális élete, amikor is Szabó István matematika fizika szakos kezdett tanítani az iskolában. Szabó úr civilben lantművész, a Vagantes régi magyar zenét játszó trió művészeti vezetője a diákokból zenekart verbuvált. Reneszánsz zenét játszottak, 1984-ben bemutatták Balassi Bálint: Szép magyar comoediáját, óriási sikerrel. Ezek a bemutatók sok érdeklődőt vonzottak, nem volt ritka, hogy 100 vendég is megjelent az esteken. kép34a,b: MEGHÍVÓ A BALASSI-ESTRE Ugyancsak ebben az időszakban Dr. Bak Andrásné magyar szakos vezetésével havonta egy alkalommal megjelent a Kossuthosok Lapja. Közérdekű témákat tárt az ifjúság elé, ami elkerülte a politikát. Állandó rovatai: zene, humor, slágerlista. Ezzel egy időben mindennap, a nagyszünetben az iskolarádió műsora tette még színesebbé a diákéletet. Az iskolai élet pozitívumai mellett a negatívumok is elhangozhattak. A mintegy 10 évig jól működő iskolarádió műsora és az iskolaújság - anyagi okokból - sajnos egyre ritkábban jelent meg, majd teljesen elmaradt. Napjainban ismét próbálkoznak a diákok rádióadással, de ezt még a régi siker nem övezi. A szakmai profilváltás következtében lehetővé vált, hogy egyre nagyobb számban kerüljenek be az iskolába - szigorú felvételi követelmények teljesítése után - Budapestről és agglomerációs körzetéből, valamint az ország egész területéről tehetséges, jó felkészültségű fiatalok. Ez az országos szintű beiskolázás lehetővé tette, hogy csak a legjobbak tanulhassanak tovább a Kossuthban. A tanulmányi versenyeken a teljesség igénye nélkül kitünően szerepelt ezekben az években Aczél András, Ailer József, Széll Péter. Hogy mire készítette fel diákjait a Kossuth, erről ír Aczél András - matematika versenyek győztese, helyezettje - lírai visszaemlékezésében: AZ ABLAK A stewardess még egyszer körbejárt és mindenkinek felhívta a figyelmét, hogy a film vetítése alatt a napellenzőket tartsuk lehúzva. Buzgóságát nem igazán értettem. A műsor ismeretében erős kétségeim voltak, hogy egy kis beszűrődő fény a film élvezeti értékét még bármennyivel csökkenteni tudná. Ravasz dolgok ezek a plafonra szerelt képernyők. Egyszer a repülési adatokat írják ki, máskor egy térképen csúszunk apró sziluettként, mintha csak ceruzával rajzolnám az útvonalat az otthoni földgömbre, amit még kisgyerekként kaptam a nagymamámtól. Van valami lenyűgöző abban, ahogy összezsugorodik a világ alattunk. Pár óra alatt látod a Hudson öblöt, vagy éppen Baffin földet. Hatalmas foltok a térképen és mégis gyorsan tovatűnnek. Gyorsan? De hiszen

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Pedagógiai program Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 2014 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető - az intézmény rövid története... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink...

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Az oktatás története Csengelén

Az oktatás története Csengelén Az oktatás története Csengelén Lantos István Lantosné Horváth Irén Bevezető A község lakosaiként, és a csengelei Általános Iskolában dolgozó pedagógusokként, élénken érdeklődünk az iskola története, jelene

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve

A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve A Szekszárdi Kolping Iskola Évkönyve 2013 2 Kedves Olvasó! Iskolánk történetében ez a hatodik alkalom, hogy évkönyvet jelentetünk meg. Tesszük ezt a 21. században, az elektronika világában, amikor már

Részletesebben

10. szám 2006. A tartalomból: Fenntartható közoktatás. EU és az oktatás. XVI. évfolyam. Nevelőtanár? Kollégiumpedagógus? 8.old. 9.old.

10. szám 2006. A tartalomból: Fenntartható közoktatás. EU és az oktatás. XVI. évfolyam. Nevelőtanár? Kollégiumpedagógus? 8.old. 9.old. Szakmai - módszertani, információs folyóirat A tartalomból: Nevelőtanár? Kollégiumpedagógus? Fenntartható közoktatás EU és az oktatás 4.old. 8.old. 9.old. XVI. évfolyam 2006. 10. szám Kisfaludy Károly

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja Sokan szívünkön viseljük a város fejlődését, szépülését. A mikéntjét esetleg eltérő módon képzeljük, de akinek kedves településünk, az örül minden apró eredménynek.

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

jével adott át bennünket a megyének, s 1992-ben teljesen kiürítettük a Bajcsy-Zsilinszky

jével adott át bennünket a megyének, s 1992-ben teljesen kiürítettük a Bajcsy-Zsilinszky S Z A K M A I - M Ó D S Z E R T A N I, I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T Kiadja a Kollégiumi Szövetség Alapította a Kollégiumokért Sajtóalapítvány A TARTALOMBÓL: 50 éves a komáromi Középfokú Kollégium

Részletesebben

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária XXI. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. július 2. Bajnokcsapat Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária A Gépmúzeum pályázati fejlesztéséről Kádár

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME Alig több mint negyedév telt el azóta, hogy megkaptuk a bizalmat önöktől az. egyesület irányítására. Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak, mi is történt

Részletesebben

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Kötodés Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Az írásokat összegyűjtötte: Gyöngyösi Olga Kedves Pedagógustársam! Tisztelt Olvasó! A 2009. év pedagógusnapjára

Részletesebben

É V K Ö N Y V. A bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára. Bonyhád, 1995.

É V K Ö N Y V. A bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára. Bonyhád, 1995. É V K Ö N Y V A bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára Bonyhád, 1995. 1 Szerkesztette: Dr. Bábel Ernő Kiadja: a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Pályázat. Budapest, 2015. március. Készítette: Kis Mihály

Pályázat. Budapest, 2015. március. Készítette: Kis Mihály Pályázat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XI. kerület Tankerülete Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Budapest, 2015. március Készítette:

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK ÉVE

TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK ÉVE TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK 50 ÉVE Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. 271390 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató Köszöntő Ötvenéves a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet. Öt évtizede gyűjti,

Részletesebben

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 4. szám TARTALOM Gránit díszoklevél 1 2014. 08. 30. 10 ÓRA Gyémánt díszoklevelek 2 Arany díszoklevelek

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben