Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/ Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/ A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges, a határozati javaslatok elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés u) pontja alapján minősített többség szükséges. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló.../2012. (...) önkormányzati rendelete megalkotására Készítette: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző s.k. Némethné Sári Irén irodavezető s.k. Illetékes bizottság: valamennyi bizottság Javasolt meghívott: - 1/8

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. rendelkezései alapján elkészítettük a költségvetési rendelettervezetet (1. számú melléklet), melyet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. -a szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. Az előterjesztést a bizottságoknak meg kell tárgyalniuk, illetve a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak véleményezni, valamint a jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálatról készített írásost jelentést csatolni kell. A nemzetiségi önkormányzatok évi költségvetésről hozott határozatait a költségvetési rendelettervezetbe már nem kell beépítenünk. Az új Áht. előírásai alapján nemcsak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknek, hanem az önállóan működő költségvetési szerveknek is önálló bankszámlával kell rendelkezniük. Külön kell választani a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működését is. Ennek megfelelően ki kell mutatni az egyes intézményeknek nyújtott támogatás mértékét. Az önkormányzati törvény 2013-tól a feladatfinanszírozást helyezi előtérbe, ennek megfelelően az önkormányzati feladatok költségigényét is ki kell mutatni. Az előző évek költségvetési rendeleteitől eltérően ezek a kimutatások részletező táblázatok csatolását teszik szükségessé. A fejezeti szintű kiadások csoportosítása már az önkormányzati feladatoknak megfelelően történik. Az intézmények által felhasznált összevont kereteket a céltartalékok között szerepeltetjük, melyek a felosztást követően az intézmények saját keretében kerülnek felhasználásra. Az Önkormányzat évi költségvetését, a költségvetési rendelettervezetet az alábbiak szerint állítottuk össze: A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezéseit és a 396/2011. (XII. 14.) Kt. határozattal elfogadott évi költségvetési koncepció elveit követtük. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételeket a Fővárosi Közgyűlés rendelettervezete szerint szerepeltetjük a költségvetési rendelettervezetünkben. Az alábbi táblázat mutatja, hogyan alakultak az Önkormányzat főbb bevételi forrásai az előző évek eredeti előirányzatához képest. Adatok E Ft-ban Jogcím megnevezése évi eredeti költségvetés évi eredeti költségvetés évi költségvetés tervezete Változás a évhez viszonyítva intézményi bevételek normatív állami támogatás kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz helyben maradó SZJA iparűzési adó helyi adók gépjármű adó idegenforgalmi adó /8

3 A költségvetési koncepció és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a hatályos január 1-jétől - tartalmazza azt az előírást, hogy működési célú hiány nem tervezhető. A jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében már 2012 során szükséges a költségvetés működési hiányát minimálisra szorítani. A finanszírozási koncepcióban foglaltakhoz képest ezért idén az iskolák esetében 5-10%-os, az óvodák kapcsán 3-6%-os csökkentésre, továbbá az egyéb intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal esetén 10%-os elvonásra került sor. A döntésről az intézményekkel előzetesen egyeztettünk, a megtakarítások kapcsán kikértük véleményüket, javaslatukat. A fenti takarékossági intézkedésekkel együtt a költségvetés működési hiánya a működési jellegű céltartalékokat is figyelembe véve E Ft. A fennmaradó működési hiány döntő része tudatosan képzett céltartalék, amely az évközben előre nem látható helyzetekre biztosít reagálási lehetőséget. Az alábbi táblázat a kiadási előirányzatok változását mutatja: Adatok E Ft-ban Jogcím megnevezése évi módosított költségvetés évi módosított költségvetés évi költségvetés tervezete Változás a évhez képest személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás felújítás beruházás A rendelettervezetben a működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata E Ft-tal csökkent a évi módosított előirányzathoz képest. A csökkenés a korábbiakban jelzett átcsoportosítások valamint a létszámcsökkenésből adódó megtakarítások miatt következett be. A közoktatásban a jogszabályi előírásoknak megfelelően terveztük a pedagógus továbbképzés támogatását. A közoktatási intézményeken kívül valamennyi intézmény részére céltartalékként terveztünk a évi személyi juttatásokból a keresetbe tartozó juttatások 2%-ának megfelelő összeget valamint a közoktatási intézményekben a költségvetési törvényben megjelölt kiemelt munkavégzésért járó Ft/hó/fő összeget. Céltartalékként került tervezésre az óvodáknál a meleg étkeztetést igénybevevők részére juttatott hozzájárulás és annak járulékterhei. Valamennyi foglalkoztatónál jelentkezik a kötelező (soros) előlépés miatti kereset-növekedés illetve a magasabb iskolai végzettség megszerzése miatti előlépésekből adódó többletköltség. A személyi juttatások változásával párhuzamosan a munkáltatót terhelő járulékok összege E Ft-tal csökkent. Az ápolási díj után az Önkormányzatnak nem kell járulékot fizetni, a béren kívüli juttatásokat mostantól 30,94% kedvezményes adó terheli. A költségvetési törvényben meghatározásra került - a költségvetési intézményekre vonatkozóan - a kafetéria keret maximális értéke (200 E Ft). Nem változott az előző évhez képest a rehabilitációs járulék mértéke. Ez a kiadási oldalon E Ft-ot tesz ki. Jelentős még a kiadások között az ÁFA befizetés mértéke, mely tartalmazza a bevételek után fizetendő ÁFA összegét, valamint a tervezett építési beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA fizetési kötelezettséget is. 3/8

4 A dologi kiadások összegében E Ft-os csökkenés következett be a évhez képest. Az intézmények dologi kiadásain belül az önálló gazdálkodásra jóváhagyott előirányzatoknál emelés nem volt tervezhető. Az étkezési és az energiaköltségek tervezésekor a várható áremelkedés tervezésre került. Összességében a működési célú bevételek E Ft-os összege a működési kiadások E Ft-os összegére nem nyújt fedezetet, a hiány mértéke E Ft. A működési hiányt az év közben képződő többletbevételekből, takarékos gazdálkodással finanszírozhatjuk. A tervezéskor a már meghozott intézmény-átszervezésből adódó megtakarítások még nem kerültek figyelembe vételre (szociális terület, iskola és óvoda átadás). A felújítási kiadások között a KEOP pályázatra benyújtott Újlak és Diadal utcai iskolák korszerűsítése megvalósult. A pályázati támogatási szerződés kötése megtörtént, az elszámolás folyamatban van. A tényleges pénzügyi teljesítésből már csak a végszámla kiegyenlítése van hátra. A bevételi oldalon így a támogatás teljes összege szerepel, míg a kiadási oldalon csak a hátralévő kiadás összege. A beruházások között kiemelt fontosságú a szociális városrehabilitáció, melynek során 76%-ban pályázati forrásokból a keresztúri városközpontban hat tízemeletes lakóházat felújítunk, megvalósul a Csicsergő Óvoda és a Gólyafészek Bölcsőde nyílászáró-cseréje és projektarányos akadálymentesítése, a Vigyázó Sándor Művelődéi Ház felújítása, a Népkert korszerű szabadidő parkká való fejlesztése, valamint számos foglalkoztatást javító, reintegrációt elősegítő, helyi identitást erősítő program. Az állami költségvetéshez benyújtott és elfogadott képviselői módosító indítvány segítségével 2012-ben elindulhat a Ferihegyi út meghosszabbítása. Erre a központi költségvetés E Ftot biztosított. A költségvetésünkben ez az összeg nem szerepel, mert a támogatási szerződést még nem kötöttük meg. Az év folyamán a módosítások között szerepel majd ben is szerepel a központi költségvetésben a budapesti kerületi földutak szilárd burkolattal történő ellátását célzó előirányzat. Az összeg egy része jelenleg zárolás alatt van, évközi feloldása után további támogatási összeg várható. Az elosztás alapja is változott a korábbi évhez viszonyítva, jelenleg a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában, a Központi Statisztikai Hivatal december 31-i állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 A helyi közutak adatai adatgyűjtés alapján illeti meg a kerületi önkormányzatokat ez a támogatás ben az uniós pályázatok révén folytatódhatnak a csapadék-csatorna beruházások. Számolni kell továbbra is a Hősök Terei Általános Iskola 2005-ben történt bővítésével kapcsolatos hitel törlesztésével az ehhez kapcsolódó kötvénykibocsátásból eredő tőketörlesztés éves ütemével, valamint az ÖKIF (fejlesztési) hitel törlesztésével is. Ezek összege E Ft. A svájci frank alapú törlesztés kiszámításánál az árfolyamnövekmény figyelembevételre került. Számolni kell továbbá a panelpályázatok során hozott döntések kifizetési kötelezettségével is, melynek évi üteme E Ft. A felhalmozási célú kiadásokkal, E Ft-tal szemben a felhalmozási célú bevételek E Ft-os összege áll. A fejlesztési kiadásokra fedezetet nyújt a évben megkötött fejlesztési célú kedvezményes hitel, illetve a fejlesztési célú többletbevételek. Az Önkormányzat hitelképességének felső határát illetve eladósodásának mértékét a 8. sz. melléklet tartalmazza. A táblázatban az éven belüli, likviditási célú hitel nem szerepeltethető. A felhalmozási célú bevételek növelése céljából javaslom az Önkormányzat tulajdonában még meglévő ELMŰ részvények értékesítését. A részvények a tőzsdei forgalomban jegyzettek között szerepelnek. A évben ezek a részvények nem kerültek értékesítésre. A névértékük E Ft, a jelenlegi piaci értékük 23 millió forint körül van, a pénzügyi piacok mozgásának 4/8

5 függvényében. A határozati javaslatban az értékesítésre vonatkozó minimális értéket rögzíteni szükséges. Ezen értéknek a Ft-ot javaslom meghatározni. Tisztelt Képviselő-testület! A évi gazdálkodás alapját képező költségvetési rendelettervezet takarékos és visszafogott gazdálkodást ír elő annak érdekében, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete kezelhető legyen. Az önkormányzati gazdálkodás minden területén folytatni kell a feladatok ellátásának hatékonysági elemzését, hogy az egyre szűkülő források felhasználása a lehető legjobb célokat szolgálja. Előterjesztésemben javaslatot teszek azoknak a Képviselő-testület által korábban hozott döntéseknek a módosítására vagy visszavonására, illetve hatályon kívül helyezésére, amelyek végrehajtására a évi költségvetés nem nyújt pénzügyi fedezetet, vagy amelyek hatályon kívül helyezése jogszabályváltozás miatt szükséges. Ennek keretében az alábbi határozatok és rendeletek módosítása indokolt: 1) A Képviselő-testület az 58/2007. (III.12.) Kt. határozatának 4. b) pontjával valamint a 46/2010. (II.18.) Kt. határozat 3. pontjával már módosította a 335/2006. (VI.15.) Kt. határozat 7.) pontját. A végrehajtást 2012-ben sem tudjuk megvalósítani, így a végrehajtás felfüggesztését javaslom. 2) A Képviselő-testület a 241/2007. (V.30.) Kt. határozatban döntött a Tempo 30-as övezetek megvalósítására vonatkozó pénzügyi ütemezésről. A pénzügyi nehézségek miatt a határozat végrehajtásának felfüggesztését javaslom. 3) Javaslom Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az 1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 36/1998. (VI.19.) rendelete hatályon kívül helyezését. 4) Az új Áht. alapján benyújtandó mérlegek és kimutatások összetétele megváltozott. A költségvetés és a zárszámadás mellékleteként tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről szóló 49/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és helyette új rendelet megalkotását javaslom. Az új rendelet tervezetét és mellékleteit később csatolom az előterjesztéshez. 5) Az új Áht. változásai miatt a 270/2010. (VI.17.) Kt. határozattal elfogadott, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló szabályzatot is módosítani kell. A határozati javaslat mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezetét később csatolom az előterjesztéshez. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítaniuk. 5/8

6 A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítania. Ennek bemutatását a Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása c. melléklet tartalmazza. A rendkívüli sürgősség indoklása A évi költségvetésről szóló rendelettervezetet a Képviselő-testület elé a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon belül (2012. február 11.) kell benyújtani. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. -a alapján az önkormányzati hivatal az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szervei tartalmi és formai követelmények szerint ellenőrzött elemi költségvetését legkésőbb a Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül (2012. március 13.) köteles megküldeni a Kincstár területileg illetékes igazgatóságának. A fentiekre tekintettel az alábbi határozati és rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Határozati javaslat 1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját bevételei összegét valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a jelen határozat mellékletét képező táblázatban meghatározottak szerint jóváhagyja. Felelős: Riz Levente polgármester Határidő: azonnal 2.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 1136 db ELMŰ részvényt (névérték: E Ft) december 31-ig értékesíteni szándékozik Ft/db minimális áron. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a részvényeket értékesítse. Felelős: Riz Levente polgármester Határidő: azonnal, a részvények értékesítésére: december ) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 335/2006. (VI.15.) Kt. határozat 7.) pontjának és a 241/2007. (V.30.) Kt. határozat 1. pontjának végrehajtását felfüggeszti. Felelős: Riz Levente polgármester Határidő: azonnal 5.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 270/2010. (VI.17.) Kt. határozattal elfogadott, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló szabályzatot visszavonja, és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek együttműködési megállapodását. 6/8

7 6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önállóan működő költségvetési szervekkel az együttműködési megállapodást megkösse. Felelős: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző Határidő: azonnal, az önállóan működő költségvetési szervekkel az együttműködési megállapodás megkötésére: március 15. Rendeletalkotási javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről. Budapest, február 13. Riz Levente polgármester helyett 7/8 Fohsz Tivadar s.k. alpolgármester Az előterjesztés mellékletei: 1. sz. költségvetési rendelettervezet B.1. jelű melléklet: Bevételek év K.1. jelű melléklet: Kiadások év R.1. jelű melléklet: Önkormányzati feladatok és az intézmények bevételi és kiadási összegeinek, jóváhagyott létszámkereteinek bemutatása E.K. jelű melléklet: A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban P.1. jelű melléklet: A pályázatok bevételi és kiadási előirányzatai a évben 2. sz. Képviselő-testületi döntések 2012-re és további évekre vonatkozó hatása 3. sz. Rákosmente Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 4. sz. Rákosmente Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlege: felhalmozásiműködési bontásban 5. sz évi pénzellátási terv és előirányzat-felhasználási ütemterv 6. sz. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és üzletrészek december 31-i állományáról 7. sz évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai 8. sz. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető, éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 9. sz. Rákosmente Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 10. sz. Közvetett támogatások (később kerül benyújtásra) 11. sz. Az Érdekegyeztető Tanáccsal történt egyeztetés emlékeztetője (pótlólag csatolom)

8 12. sz. A költségvetés és a zárszámadás mellékleteként tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről szóló.../2012.(...) önkormányzati rendelet és mellékletei (később kerül benyújtásra) 13. sz. A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek együttműködési megállapodása (később kerül benyújtásra) 8/8

9 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának évi költségvetéséről a következőket rendeli: I. A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. II. Az Önkormányzat évi költségvetésének meghatározása 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét hiányának összegét költségvetési kiadási főösszegét finanszírozási kiadási összegét állapítja meg E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt hiányt az alábbiak szerint finanszírozza: a) E Ft működési célú hitel, b) E Ft fejlesztési célú hitel. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt működési célú hitel (hiány) finanszírozása folyószámlahitel igénybevételével és az év közben képződő többletbevételekkel és a folyamatban lévő átszervezés kiadási megtakarításaiból történik. (4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt fejlesztési célú hitel (hiány) az OTP Bank Nyrt-vel már megkötött fejlesztési célú hitel felvételével illetve a fejlesztési célú többletbevételekkel finanszírozható. (5) A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlaszerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön. 1/9

10 (7) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért kizárólag 1 évnél rövidebb lejáratú, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon. 3. (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.1. jelű melléklet tartalmazza. (2) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.1. jelű melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait valamint létszámkeretét az R. 1. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K. jelű melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.1. jelű melléklet tartalmazza. III. A költségvetés címrendje 4. (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. (1) és (2) bekezdéséhez rendelt mellékletekben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák és általános iskolák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó bevételek és kiadások alcímekre tagolódnak. (2) A bevételeknél a fejezeteket az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok jelölik. A forrásonkénti, a kiadások cél és rendeltetés szerinti megkülönböztetésére, tagolására nyomtatott nagy- illetve kisbetűket kell alkalmazni, ezek alkotják a címeket. 2/9

11 IV. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. (1)-(2) bekezdéséhez rendelt K. 1. és B. 1. jelű mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a Képviselő-testület tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. -ában foglaltak szerint. (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (9) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: - a gázenergia-szolgáltatás díja, - a villamosenergia-szolgáltatás díja, - a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, - a víz- és csatornadíjak, - a tüzelőanyagok beszerzése, 3/9

12 - az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási és kéményseprési díjak, - az élelmiszer-beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. (10) A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet illeti meg. (11) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be. Az önállóan működő költségvetési szervek az étkeztetés személyi térítési díját kivéve a működési bevételeiket kötelesek az elszámolási számlájukra beszedni. Az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeg a finanszírozás részét képezi, azt a saját elszámolási számlájára köteles befizetni. (12) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a évben az alábbiak szerint szabályozza: a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetések, az energia költségek, telefon és internet szolgáltatás költségei, valamint a közétkeztetés kiadásait szintén az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni. b) A kiskincstári rendszer alapján a Polgármesteri Hivatalt az a) pontban meghatározott összegen felül havi E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) A kiskincstári rendszer alapján az önállóan működő költségvetési szerveket az a) pontban meghatározott összegen felül intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limit illeti meg 12 egyenlő részletben. December hónapban köteles az intézmény a többlettámogatást az Önkormányzat részére átutalni. d) A kiskincstári rendszer alapján a Vigyázó Sándor Művelődési Házat összesen - az a) pontban meghatározott összegen felül havi E Ft illeti meg intézményfinanszírozási (pénzforgalmi) limitként december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. e) Az Egészségügyi Szolgálat pénzellátása a nettó finanszírozással az időarányosan járó önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékben teljesül, ezért az Egészségügyi Szolgálat minden tárgyhót követő hó 15-ig, december hónapban december 30-ig köteles a többlet-támogatást az Önkormányzat részére átutalni. Az intézményi finanszírozás az Egészségügyi Szolgálatot 12 részletben illeti meg. (13) A nemzetiségi önkormányzatok 100 E Ft/év önkormányzati támogatásra jogosultak, kivéve a német nemzetiségi önkormányzatot, amely 200 E Ft/év önkormányzati támogatásra jogosult. Ha a kisebbségi önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg a támogatás időarányos része. 4/9

13 6. (1) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására E Ft összeghatárig. (2) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a közbiztonsági tartalék keret felhasználására E Ft összeghatárig. (3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret E Ft-os összegének felhasználására. (4) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék E Ft-os összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre E Ft-ot fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatására. b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. (5) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék E Ft-os összegének felhasználására. (6) Az (1)-(5) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) június 30-ig a szociális célú gazdálkodási tartalék 40 %-a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók. (7) A polgármester az (1)-(5) és (9) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselőtestületnek. (8) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - kereset-kiegészítés céltartaléka esetén E Ft értékig, - intézmények étkezési hozzájárulás céltartaléka esetén E Ft értékig, - intézményvezetők jutalmazása esetén E Ft értékig, - pedagógus továbbképzés esetén E Ft értékig, 5/9

14 - szakmai, tanügy-igazgatási informatikai eszközök beszerzése esetén E Ft értékig, - minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés esetén E Ft értékig, - tankönyvvásárlás állami támogatása esetén E Ft értékig, - rehabilitációs hozzájárulás esetén E Ft értékig, - természetbeni juttatások után fizetendő adók és járulékok esetén E Ft értékig, - ÁFA befizetési kötelezettség esetén E Ft értékig, - szociális továbbképzés esetén E Ft értékig, - intézményi épületek tervszerű karbantartása esetén E Ft értékig a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével. (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyházak támogatási keretének felosztására E Ft értékhatárig. (10) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot a vállalkozások segítésére céltartalék E Ft-os összegének felhasználására Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 62/2008. (XII.19.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján. 7. (1) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 1. jelű melléklet D./ Tartalékok között szereplő, civil szervezetek támogatására és speciális oktatási feladatokra elkülönített előirányzatok felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (2) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 1. jelű melléklet D./ Tartalékok között szereplő, gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (3) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 1. jelű melléklet D./ Tartalékok között szereplő, sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles április 30-ig kiírni és június 30-ig elbírálni, a (2) bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje április 15., az elbírálásé pedig június 15. napja. 8. A Képviselő-testület E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete valamint az Igazgatók Szakmai Szervezete működési költségeire, 300 E Ft-ot a Makk-Marci óvodai sportvetélkedőre és E Ft-ot tanulmányi versenyek lebonyolítására. Az oktatási céltartalék E Ft összegű felhasználásáról a Képviselőtestület egyedileg dönt. 6/9

15 9. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlás céljára képzett tartalék felhasználásáról egyedileg dönt. 10. (1) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 1. jelű melléklet D./ Tartalékok között szereplő, nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról pályázat útján a Képviselő-testület dönt. (2) A pályázatot április 15-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról június 15- ig dönteni kell, a keretösszeg március 31-ig használható fel. 11. A D./ Tartalékok között szereplő, intézményi épületek tervszerű karbantartása keretből az önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) részére bocsátott részelőirányzatok felett az intézmények vezetői jogosultak rendelkezni az alábbiak szerint: a) az egyes költségvetési szervet megillető részelőirányzat az ingatlan falon kívüli kisjavítási és karbantartási munkáira fordítható (pl. festés, mázolás, burkolás, zöldfelület-karbantartás), b) bontással, a falak, a nyílászárók cseréjével, áthelyezésével, a tetőszerkezet, a víz-, villany- és gázvezetékek megbontásával járó átalakítási és javítási munkák nem végeztethetők el. 12. (1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. (2) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, 7/9

16 f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés a jövőre nézve, indoklás nélkül megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető. 13. (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete alapján a évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel. (2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján a évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel. V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 14. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. VI. Vegyes és záró rendelkezések 15. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 8/9

17 16. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az 1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 36/1998. (VI.19.) önkormányzati rendelete. Budapest, február 23. Dr. Rúzsa Ágnes jegyző Riz Levente polgármester A rendelet kihirdetve: napján. Dr. Rúzsa Ágnes jegyző 9/9

18 B.1. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei A B C Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri Hivatal Adatok E Ft-ban A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányitó szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányitó szervtől kapott támogatás Óvodák összesen iskolák összesen A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Tandíj Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányitó szervtől kapott támogatás Iskolák összesen Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel oep E. Irányitó szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül Polgármesteri Hivatal bevételei oldal

19 B.1. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei II. A B C Önkormányzati bevételek A.1.1. Közhatalmi bevételek 300 A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel 500 Közterület-használati díj Sport nevezési djak Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó Átengedett központi adók helyben maradó szja gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási Adatok E Ft-ban 2. oldal

20 B.1. jelű melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei A B C - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 279 * foglalkoztatást helyettesítő juttatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolásidíj * lakásfenntartási támogatás * adósságkezelési támogatás * óvodáztatási támogatás 80 * pénzbeli támogatás Egyéb központi támogatás összesen 0 A.3. Működési támogatások összesen A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP) Keresztúr nevű települések találkozójának pályázati támogatása Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak program támogatás (TÁMOP) Közmunka támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN B./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel / Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek ) Pénzügyi befektetési bevételei Adatok E Ft-ban 3. oldal

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2014. január 24.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2014. január 24. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2014. január 24. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2011. 12. havi módosított előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2012. február 27.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2012. február 27. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2012. február 27. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Bevételek 211. év Megnevezés 211. eredeti előirányzat Módosított előirányzat 212. 2. hó Teljesítés 211. 12. 31. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 3/6. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 5. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

2009. évi Bevételek. I. Polgármesteri Hivatal a/ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 300 kamat bevétel

2009. évi Bevételek. I. Polgármesteri Hivatal a/ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 300 kamat bevétel A/ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a/ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 300 kamat bevétel 51 024 úteljárási díjbevétel 4 000 bérleti díj

Részletesebben

egyéb bevételek, visszatérülések hirdetési bevétel

egyéb bevételek, visszatérülések hirdetési bevétel A B L 1 Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat (29.III.13.) Módosított előirányzat (21.II.22.) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra.

I. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra. Egységes szerkezetbe foglalva: 2007. február 21. Egységes szerkezetbe foglalta: Páncsics Judit Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának az 5/2007. (II. 20.) rendelettel, a 44/2006. (XII. 22.) rendelettel,

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. február 23. Egységes szerkezetbe foglalta: Páncsics Judit Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a 4/2006. (II. 20.) rendelettel, az 52/2005. (XII. 14.) rendelettel,

Részletesebben

Módosított előirányzat 2010.12.31.hó

Módosított előirányzat 2010.12.31.hó 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 I. Polgármesteri Hivatal / MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK a/ Intézményi működési bevételek./ Polgármesteri

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. szeptember 25.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. szeptember 25. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 05. szeptember 5. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 6/05. (II. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya II. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározása. A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének

I. A rendelet hatálya II. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározása. A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. február 23. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 4/2009.(II.20.)rendelettel, 58/2008. (XII. 15.) rendelettel,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek

Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel pályázati tervdokumentáció

Részletesebben

Módosított 11. havi előirányzat. Módosítás

Módosított 11. havi előirányzat. Módosítás ÖSSZESÍTŐ A B C Megnevezés Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Környezetvédelem, zöldterületfenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai Intézményi

Részletesebben

Eredeti költségvetés Módosított költségvetés Módosítás Módosított összeg 12. hó. 282 500 E Ft 352 500 E Ft E Ft 352 500 E Ft

Eredeti költségvetés Módosított költségvetés Módosítás Módosított összeg 12. hó. 282 500 E Ft 352 500 E Ft E Ft 352 500 E Ft ÖSSZESÍTŐ A B C Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai Intézményi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén február 19.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén február 19. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 06. február 9. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 6/05. (II. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 05.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

KIADÁSOK ÉV Módosítások. A CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE havi módosított előirányzat. Egyéb működési kiadások

KIADÁSOK ÉV Módosítások. A CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE havi módosított előirányzat. Egyéb működési kiadások KIADÁSOK. ÉV 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 I. Polgármesteri Hivatal A/ célú.. havi módosított előirányzat ai 9 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint 3 Nyolcévfolyamos

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2015. (XI. 6.) és a 4/2016. (IV.28.)

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás ÖSSZESÍTŐ Eredeti előirányzat (E Módosított előirányzat 21. évi felhasználás A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 15 173 895 167 523 41 65 41

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás ÖSSZESÍTŐ Eredeti előirányzat (E Módosított előirányzat 211. évi felhasználás A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 15 15 16 558 42 35 42 35

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2008. ÉVI BEVÉTELEK. összesen

2008. ÉVI BEVÉTELEK. összesen 1 / 12 Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2009. II. 17.) A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

BEVÉTELEK 2006. ÉV. I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj

BEVÉTELEK 2006. ÉV. I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 2./ MŰKÖTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft F.6. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 160.370 E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai:

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben