Kálmán C. György publikációi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kálmán C. György publikációi"

Átírás

1 Kálmán C. György publikációi ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation Baltimore: Johns Hopkins U. P., (b) belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Az irodalom mint beszédaktus. Fejezet az irodalomelmélet történetéből. Budapest: Akadémiai, [Opus Irodalomelméleti Tanulmányok 12.] 173 o. (c) nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány 1. Context. The main factor of the receiver's creativity. Proceedings of the 9th International Congress of Aesthetics. Dubrovnik, Vol. 2. Beograd, Vol. 3. (Abstracts) Beograd, (With Gábor Prószéky, László Kálmán, Ádám Nádasdy) Topic, focus, and auxiliaries in Hungarian. Groningen Arbeiten zur germanistischen Linguistik 24(1984), Some borderline cases of translation. New Comparison 1(1986), No.1.: The rise of the absurd (?) in Hungarian drama. Neohelicon 13(1986), No. 1.: (With Gábor Prószéky, László Kálmán, Ádám Nádasdy) Hocus, focus, and verb types in Hungarian infinitive constructions. In: Werner Abraham, S. de Mey, eds., Topic, focus, and configurationality. Amsterdam: John Benjamins, 1986, (d) hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány; 1. Barabás András, Kálmán C. György és Nádasdy Ádám: Van-e a magyarban tulajdonnév? NyK 79: Beszédaktus-elmélet és irodalomelmélet. Pubikálatlan előadás az MTA Irodalomtudományi Intézetében rendezett irodalomelméleti konferencián, november L. J. Sziki beszámolóját, Acta Litteraria 25(1983), György Mátyás groteszk magánbeszédei. Irodalomtörténeti Közlemények 86(1982): A türelmetlen olvasó. Irodalomtörténet 15(1983): Beszédaktus-elmélet és irodalomelmélet. Helikon 29(1983): Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor kísérletéről. In: Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Az élmény tudatától a tudat élményéig. Budapest: Művelődéskutató Intézet, 1984, Az Akadémia irodalmi pályázatairól, Irodalomtörténeti Közlemények 88(1984): 'Egyszer' és 'mindig': Idő és emlékezés az Egy polgár vallomásaiban. Hungarológiai Közlemények (Novi Sad, YU), 16(1984): Szempontok az irodalomtörténetírás tanulmányozásához. Literatura 11(1984): 162-

2 Biblográfia Lukács Györgyről. MM Tájékoztató 1985, No. 2.: Intertextuális bibliográfia. Helikon 42 (1996), 1-2., Rövid kánon-bibliográfia. Helikon 44 (1998), Kosztolányi-bírálat a MÁ-ban. Üzenet (Subotica, YU) 15(1985): A rossz orvos szerkezetének néhány eleme. Literatura 13(1986), No. 1-2.: Utószó. In: Újvári Erzsi: Csikorognak a kövek. Budapest: Szépirodalmi, 1986, Az Akadémia irodalmi pályázatairól ( ). In: Németh G. Béla, szerk. Forradalom után - kiegyezés előtt. Budapest: Gondolat, 1988, György Mátyás, a kritikus. Literatura, 14( ), No. 3.: Mi a bajom Nagy Lászlóval? (1989), No (Nádasdy Ádámmal, Kálmán Lászlóval, és Prószéky Gáborral) A magyar segédigék rendszere. Általálános Nyelvészeti Tanulmányok 17(1989), Világirodalmi lexikon. Vol. 6., Budapest: Akadémiai, Kompozíció Kontextualizmus Kontextus Korszak Közvetlenség Világirodalmi lexikon. 7., Budapest: Akadémiai, Marginális irodalom Világirodalmi lexikon. 8., Budapest: Akadémiai, Marker. 28. Második közvetlenség Meghatározatlan tárgyiasság Mérték Mimetikus művészet Mimézis Modellelmélet Modernizmus Modorosság Módszer Műértés Műközpontúság Művészi módszer Művészietlenség Művésziség Irodalomtudomány. Kulturális Kisenciklopédia. Budapest: Kossuth, (g) külföldön vagy belföldön kiadott kötet szerkesztése; 1. Beszédaktus-elmélet és irodalomelmélet. Helikon 29(1983): (Válogatás, utószó) Újvári Erzsi. Csikorognak a kövek. Budapest: Szépirodalmi. 1986, 124 o. (h) tudományos munka bírálata, recenziók;

3 3 1.G. Prince. A grammar of stories. Helikon 22(1976): A. Preminger et al., eds. Princeton encyclopedia of poetry and poetics. Helikon 23(1977): W. O. Hendricks. Essays on semiolinguistics and verbal art. Helikon 24(1978): J. Barzun. The use and abuse of art. Helikon 24(1978): D. Lodge. The modes of modern writing. Helikon 24(1978): Lotz János. Szonettkoszorú a nyelvről. Magyar Filozófiai Szemle 22(1978): Noam Chomsky. Reflections on language. Magyar Filozófiai Szemle 22(1978): B. Gray. The grammatical foundations of rhetoric. Helikon 25(1979): A. Hill. Constituent and pattern in poetry. Helikon 25(1979): Gray. The phenomenon of literature. Helikon 26(1980): Szende Tamás. A szó válsága. Helikon 26(1980): M. A. Jazayery et al., eds. Linguistic and literary studies. Helikon 26(1980): J. D. Sapir, Chr. Crocker, eds. The social use of metaphor. Helikon 26(1980): D. Holdcroft. Words and deeds. Filozófiai Figyelő 2(1980): Pléh Csaba. A pszicholingvisztika horizontja. Helikon 27(1981): T. Bennett. Formalism and Marxism. Helikon 27(1981): C. Diamond, J. Teichman, eds. Intention and intentionality. Helikon 27(1981): J. Habermas. Communication and the evolution of society. Helikon 27(1981): T. J. Taylor. Linguistic theory and structural linguistics. Helikon 27(1981): C. Belsey. Critical practice. Helikon 28(1982): J. Verschueren. Pragmatics. Helikon 28(1982): P. Werth, ed. Conversation and discourse. Helikon 28(1982): Horváth I., Veres A., eds. Ismétlődés a művészetben. Helikon 28(1982): Vigh Árpád. Retorika és történelem. Irodalomtörténeti Közlemények 86(1982): H. Schechter, J. G. Semeiks, eds. Patterns in popular culture. Helikon 29(1983): M. L. Pratt. Towards a speech act theory of literary discourse. Helikon 29(1983): B. H. Smith. On the margins of discourse. Helikon 29(1983): S. Fish. Is there a text in this class? Helikon 29(1983): J. R. Searle. Expression and meaning. Helikon 29(1983): Horváth I., Veres A., eds. Ismétlődés a művészetben. Acta Litteraria 25(1983): L. Hanko, V. Voigt, eds. Genre, structure and reproduction in oral literature. Neohelicon 10(1983), No. 1.: G. Genette. Narrative discourse. Helikon 29(1983): D. Freeman, ed. Essays in modern stylistics. Helikon 29(1983): J. Sanford, S. C. Garrod, eds. Understanding written language. Helikon 30(1984): Révai József. Ifjúkori írások. Párttörténeti Közlemények 1984, No. 4.: Bojtár Endre. Egy kelet-européer az irodalomelméletben. Kortárs 29(1985), No.11.: B. Lang. Faces. Helikon 31(1985): J. Greimas, J. Courtés. Semiotics and language. Helikon 31(1985): Az évszázad csapdái. Poszler György tanulmánykötete Lukács Györgyről. Nagyvilág 33(1988): Az esztéta mint műalkotás. (Zoltai Dénes: Egy írástudó visszatér.) Nagyvilág

4 4 33(1988): S. J. Hekman. Hermeneutics and the sociology of knowledge. Helikon 34(1988): után (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet; (b) belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet; 1. Te rongyos (elm)élet! Budapest: Balassi, 1998, 293 o. 2. Mű- és valódi élvezetek. Kritikák, tanulmányok. Pécs: Jelenkor, o. (c) nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány; 1. Comparing criticism to what. Neohelicon 17(1990): 1: Boundaries of interpretive communities. In: D. Fokkema, ed. Proceedings of the 12th Congress of the ICLA, Münich, Vol. 5. München: Iudicium Verlag, 1990, Çeviride Bazı Sınır Durumlar. Metis (İstambul), 14(1991 Kiş)??-?? 4. Signs/signals of literariness. Sign Theory vs Reception Theory. In: Michel Balat, Janice Deledalle-Rhodes, éd. Signs of Humanity. L'homme et ses signes. Vol. 1. The Hague - Paris: Mouton de Gruyter, 1992, Some borderline cases of translation. In José Lambert, André Lefevere, eds. La traduction dans le développement des littératures. Bern etc.: Peter Lang, 1993, What Is Wrong with Interpretive Communities? Hungarian Journal of English and American Studies 3(1997), 1: A New Bibliography of Critical Theory. Donald G. Marshall: Contemporary Critical Theory: A Selective Bibliography. Poetics Today 18(1997): 1: Literariness of Theory. Neohelicon 27(2000):1, Ways of Representing Discontinuous Memories: Re-arranging the Canonical Order by Breaking with Classical Literary Historiography. In Raymond Vervliet, Annemarie Estor, eds. Methods for the Study of Literature as Cultural Memory. Volume 6 of the Proceedings of the XVth Congress of the International Comparative Literature Association Literature as Cultural Memory, Leiden August Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi, 2000,??-??. [Series: Textxet. Studies in Comparative Literature 30 Proceedings of the XVth Congress of the International Comparative Literature Association Literature as Cultural Memory ] 10. Canonised Interpretations. In: Mihály Szegedy-Maszák, ed. National Heritage - National Canon. Budapest: Collegium Budapest Workshop Series, 2001, No. 11, Literaturovedennie, 90-e gody. Inostrannaja Literatura 2001, No. 3., Ideologies of (and in) interpretation. Mintegy 400 lapnyi, többnyire angol nyelvű szöveg a prágai Virtus gondozásában az Open Society Institute/Research Support Scheme honlapján, 2001 tavaszától:

5 On happiness, or the performative without conditions. Neohelicon 28(2001), 2, After Dictatorships: Transition, Modernity, Post-Modernity and Power. In Djelal Kadir, Dorothea Löbbermann, eds. Other Modernisms in an Age of Globalization. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2002, Kanonizirani interpretacii. Literaturna mis l (Sofia) 45(2001), 1-2, Marginal Characters of (Literary Hi)story: The Popular, the Avant-Garde, the Subcultural in Totalizing Literary Historical Narratives. Neohelicon XXX (2003) 2, Is There Meta-Criticism? In: Ezz Eldin Ismail, ed.: Literary Criticism at the Threshold of the Century. Globalism, Literary Theory, Criticism and Meta-Criticism, Cultural Criticism, Feminsim and Post-Colonialism, Text Analyis. Papers of The Second International Conference for Literary Criticism, Kairo, Ain Shams University, The Professionals Field of Operation: Canons. In: Raja Kuncseva at al., eds. Da otgledas szmiszela. Szbornik v cseszt na Radoszvet Kolarov. Szofija, Izdatelszki centar Bojan Penev, Translating Language, Text, Short Story, Genre, Style, Literary Trend and Culture. In: Rein Undusk, ed. At the End of the World. Text, Motif, Culture. Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre, [Collegium Litterarum 18.] Preface. In Radosvet Kolarov, György C. Kálmán, eds. Images of the Other in Literary Communication. 1. Sofija: Bojan Penev Izdazelski Centar, 2006, The Other in/of Literary Theory. In Radosvet Kolarov, György C. Kálmán, eds. Images of the Other in Literary Communication. 1. Sofija: Bojan Penev Izdazelski Centar, 2006, Kafka s Prometheus. Neohelicon 34(2007), 1: (d) hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány; 1. A metafora problémája a beszédaktus-elmélet ihlette irodalomtudományban. Helikon, 36(1990), A magyar avantgarde irodalom kezdeteiről. In: J. Jankovics et al, eds. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. Budapest--Wien: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Interpretáczió-mitológiák (1991): 7: A beszédaktus-elmélet szövegfelfogása. Literatura 16(1991): Értelmezés és profizmus. Magyar Napló 3(1991): 18: A beszédaktus-elmélet és az irodalomelmélet. In: Szili József, szerk. A strukturalizmus után. Érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben. Budapest: Akadémiai, 1992, Profizmus az irodalomtudományban. Helikon 38(1992): A harmincas évek elbeszélő szövegei: terminológia és tipológia. Literatura 1992: Név és beszédaktus. Helikon 38(1992): A harmincas évek elbeszélő szövegei: terminológia és tipológia. In: Kabdebó Lóránd, Kulcsár Szabó Ernő, szerk.: Szintézis nélküli évek. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993, Zsengék, töredékek, kétes hitelűek. In: Kovács Sándor s. k., Odorics Ferenc, szerk.: Dekonferencia. Szeged: JATE Irodalomelméleti Csoport, é. n. [1994],

6 12. A beszédaktus-elmélet szövegfelfogása. In: Antalné Szabó Ágnes, Madarászné Marossy Ágnes, szerk.: Szövegtani szemelvénygyűjtemény. Bp.: ELTE TFK, 1995, Az irodalomtudományi strukuralizmus és az új szemléletek jelentkezése. In: Dobos István, szerk.: Bevezetés az irodalomelméletbe. Szöveggyűjtmény. Debrcen: KLTE, 1995, Ó, be jó itt! In: Odorics Ferenc, Szilasi László, szerk.: FANNI hagyományai. DEkonFERENCIA II. Szeged: Ictus és JATE Irodalomelmélet Csoport, 1995, Irodalom és rendszerek. Helikon 41(1995), Szimbolizáció és irodalomtudomány. In: Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, szerk.: "Jelbeszéd az életünk". A szimbolizáció történte és kutatásának módszeri. Bp.: Osiris- Századvég, 1995, Merre is? Alföld 47(1996), 2, Mi a baj az értelmezői közösségekkel?. Literatura?? (1996), 3., Van-e kanonikus kritika? In: Péter Ágnes, Sarbu Aladár, Szalay Krisztina, szerk. Éhe a szónak. Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen. Bp., Eötvös József Könyvkiadó, Elméletalkotó közösségek. In: Kálmán C. György, Orbán Jolán, szerk.: Irodalom, nyelv, kultúra. Sensus Füzetek 1. Pécs: Jelenkor, 1998, Illetéktelen előszó. In: Nemes Lívia: Alkotó és alkotás. Bp., Animula, 1998, A kis népek kánonjainak vizsgálata. Helikon 44 (1998), Kassák Lajos mint Pusztaszabolcs. Café Babel 27(1998, No.1), Irodalomtudomány, 90-es évek. Jelenkor, 42(1999), Példázat, mise en abyme, metafora - remix -. In: Bedecs László, szerk. Találkozó poétikák. A 70 éves Szili József köszöntése. Miskolc-Budapest, kiadó nélkül, 2000, Harry Potter játékai. Café Babel, 37(2000/1, ősz), A magyar próza 1989 után. In: Prof. Dr. Enyedi György, főszerk. Magyarország az ezredfordulón. Budapest: CEBA Kiadó, 2000 [2001], Mi a baj az értelmezői közösségekkel? In: Az értelmező közösségek elmélete. Budapest: Balassi Kiadó, 2001, Utószó. In: René Wellek - Austin Warren: Az irodalom elmélete. [2. kiadás.] Budapest: Osiris, 2002, Elméletalkotói közösségek. In: Az értelmező közösségek elmélete. Budapest: Balassi Kiadó, 2001, A boldogságról, avagy a feltételek nélküli performatív. PArtoldal 2001, 1. sz., A Literatura pécsi válogatása elé. Literatura 2000/2, A metakritikáról. Helikon 47(2001), Csalárd regény. (Újraolvasás) Jelenkor 45(2002), A módszer ígérete. In: Irodalomelmélet az ezredvégen. Szerk. Ármeán Ottília, Fried István, Odorics Ferenc. Bp. Szeged, Gondolat Pompeji, A szépirodalom és az NKA. Beszélő 3 folyam, 8 (2003) 4, Az irodalomtörténet mellékszereplőiről. Literatura 2003/3, Mennyit értünk egy idegen kultúrából? Kis esettanulmány. In: Zemplényi Ferenc, Kulcsár Szabó Ernő, Józan Ildikó, Jeney Éva, Bónus Tibor, szerk. Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Budapest: Gondolat Kiadói Kör, 2003, Konrád György regényei fikció és kísérlet. Literatura 30(2004), The Novels of György Konrád Fiction and Experiment. Literatura (English Special Issue) 30(2004),

7 7 41. Avantgárd és irodalomtörténet-írás. In: Veres András, szerk. Az irodalomtörténet esélye. Bp., Gondolat, 2004, Kánon és eredet. Café Babel 45-46(2004), Az ártatlanság elvesztése : lehetünk-e laikusok? In Lóránt Zsófia, Scheibner Tamás et al., szerk., Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei. Budapest, L Harmattan, 2006, Második gondolatok Tverdota György Eszmélet-elemzéséről Literatura 32(2006), 1.sz., Viccel az író bácsi (2006): 7-8: A túlélés poétikai problémái Megjelenik Szép Ernő Emberszag című kötete. In: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, szerk. A magyar irodalom történetei tól napjainkig. Budapest: Gondolat, 2007, A részek győzelme a józan egész fölött Megjelenik Tandori Dezső második kötete, az Egy talált tárgy megtisztítása. In: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, szerk. A magyar irodalom történetei tól napjainkig. Budapest: Gondolat, 2007, Sajnos. In: [Szerk. nélkül:] Újraolvasott negyedszázad. Szépírók szimpóziuma a Petfi Irodalmi Múzeumban, szeptember 14. Budapest: [kiadó nélkül Szépírók Társasága], 2007, Evvel a dalban Literatura 32(2007), 2: (g) külföldön vagy belföldön kiadott kötet szerkesztése; 1. Sinkó Ervin. Az út. Kiadatlan naplók és írások. Budapest: Akadémiai, 1990, 653 o. Munkatárs. 2. Profizmus az irodalomtudományban. Helikon 38(1992): Mándy Iván: Budapesti legendák. Budapest: a Városháza kiadása, 1993, 167 o. 4. Rendszerelvű irodalomtudomány. Helikon 41(1995): 4 5. Irodalom, nyelv, kultúra. Exkurzus. Pécs: Jelenkor, o.(sensus Füzetek 1.) Szerkesztés, sorozatszerkesztés (Orbán Jolánnal). 6. Vál., szöveggond., utószó. A korai avantgárd líra. Bp., Unikornis, 2000, 282 o. 7. Szerk., előszó. Az értelmező közösségek elmélete. Budapest: Balassi Kiadó, o. Opus irodalomelméleti Tanulmányok. Új sorozat Értelmezések az elmúlt századból. Bagi Zsolt, Benyovszky Tóth Anita stb. tanulmányai. Pécs: Jelenkor, 2002, 252 o. (Sensus Füzetek 2.) Szerkeszés, sorozatszerkesztés (Orbán Jolánnal). 9. [Szerkesztés] Beck Zoltán: A lehetséges cigány irodalom. Pécs, PTE BTK Romológia Tanszék, Gypsy Studies o. 10. [A fordítás egybevetése az eredetivel:] Wolfgang Iser: Az értelmezés világa. ford. Lajosi Krisztina., Budapest: Gondolat ELTE, 2004, 207 o. 11. Radosvet Kolarov, György C. Kálmán, eds. Images of the Other in Literary Communication. 1. Sofija: Bojan Penev Izdazelski Centar, o. (h) tudományos munka bírálata, recenziók 1. Takács F. T. S. Eliot and the language of poetry. Nagyvilág 35(1990): 11: F. Gerber, ed. Romantic irony. Neohelicon, 18(1991): 1: Petőfi (S. János) hazahozatala. (Szemiotikai szövegtan. 1. A szövegtani kutatás

8 néhány alapkérdése. Szerk. Petőfi S. János, Békési Imre. Szeged, 1990.; Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés. Textológiai tanulmányok. Bp., BUKSZ 1991: 1: Mégiscsak jó irodalomelméletet olvasni (Tsur, Reuven: How Do the Sound Patterns Know They Are Expressive? The Poetic Mode of Speach Perception ; On Metaphoring; The Road to Kubla Khan: A Cognitive Approach) Holmi 1991/5/ TLS. BUKSZ 1991: 4: Stanley Fish: Doing what comes naturally. Helikon 38(1992): Jim Merod: The political responsibility of the critic. Helikon 38(1992): Causal theories of Mind. On believing. Meaning, use and interpretation of language. Speech acts, meaning, and intentions. Helikon 38(1992): Balassa Péter: A látvány és a szavak. Itk 95(1991): 10. Kántor, az örök. (Szamos Rudolf: Kántor a nagyvárosban.) Magyar Napló 4(1992): 8 (április 17.), Recenziótörmelékek a derridológiáról. (Jacques Derrida: Grammatológia.) Magyar Napló 4(1992): 10 (május 15.), Tegeződve. (Szép Ernő: Kispanasz.) Beszélő 3 (1992): 33, Nem semmi, nem elég. (Németh Gábor: A Semmi könyvéből.) Beszélő 3(1992): 34 (augusztus 22.), Így gondozd a szöveget! (Katona József: Bánk Bán, Kosztolányi Dezső: Édes Anna.) Beszélő 3(1992): 36, Sok könnyű darab. (Garaczi László: Nincs alvás!) Beszélő 3(1992): 39 (szeptember 26.), A már megtalált. (Kertész Imre: Gályanapló.) Beszélő 3(1992): 41 (október 10.), The best of Mándy? (Mándy Iván: Kitépett füzetlapok.) Beszélő 3(1992): 44 (október 31.), Művészet, a mi környékünkön. (New Observations, 91.) Beszélő 3(1992): 49 (december 5.), Andersen halott. Beszélő, 4(1993): 6, Hűlt hely. Hajnóczy Péter összegyűjtött munkái. Beszélő, 4(1993): 10, Terjed az ismeret. Ismeretterjesztő könyvek gyerekeknek. Beszélő, 4(1993): 12, F. sz. - avagy a makulátlan, természet adta szépség. Robert Mapplethorpe képei Stockholmban. Beszélő, 4(1993): 13, Mindenki újságíró - Kompjúterjú. (Szerk. Kálmán C. György.) Beszélő, 4(1993): 14, Jönek a bolgárok. Krasztev Péter, szerk. A mutáns egzotikuma. Bolgár posztmodern esszék. Beszélő, 4(1993): 17, Naturalizmus rokokó tánczenére. Carl Michael Bellman: Fredman episztolái és dalai. Beszélő, 4(1993): 20, Aki a beszéd-nélküliért beszél. Tar Sándor: A Te országod. Beszélő, 4(1993): 22, Jó kilátások. A. Cole: A perspektíva. M. Howard: Gauguin. Beszélő, 4(1993): 25, Egy tekercs. Esterházy Péter - Banga Ferenc: Egy nő. Beszélő, 4(1993): 26, Hol is vagyunk? Bojtár Endre: Kelet-Európa vagy Közép-Európa? Beszélő, 4(1993): 27, Hanyadvonal. Sárközi Mátyás: Torkig Bizánccal - Porogi András: Mars & Venus. 8

9 Beszélő 4(1993): 32, A borstörő, az elemző, a humoros, az ábrándos. R. Székely Julianna: Hátsó pöff. 180 o. Váncsa István: Körutazás Amnéziában. 197 o. Gyurkovics Tibor: A Szent Bal. 137 o. Valamennyi: Budapest, 1993, Mécs László Lap- és Könyvkiadó, Scriptor füzetek, ár nélkül. Beszélő 4(1993): 36, Hasek után nyúlni a kriglihez. J. J. Marek: A derék Svejk kalandjai a második világháború után. Beszélő 4(1993): 46, Kis regény, kis csalódás. J. Rylski: Az ezredes. Beszélő 4(1993): 47, A cseh csoda. J. Skvorecky: Csoda. Beszélő 4(1993): 50, A szindróma. Alföldy Jenő: Irodalmi fogalomtár. BUKSZ 4(1993): 1: A szamizdat Beszélő. Holmi 1993 augusztus,???? 37. A póráz és az írók viszonya a 60-as évek Magyarországán. Helikon 39(1993): Feleletre várva. Kulcsár Szabó Ernő, Kabdebó Loránd, szerk., "...de nem felelnek, úgy felelnek." BUKSZ 4(1993): 4: Az irodalomtudomány első tankönyve. Bókay Antal: Az irodalomtudomány alapjai. Literatura 20(1993): A szamizdat Beszélő. (Beszélő. Összkiadás I-III.) Holmi 1993: 8: Belső beszéd. (Lator László: Szigettenger.) Beszélő 5(1994), 11. sz. (márc. 17.), Ebben és ebből élünk. (Parti Nagy Lajos: Se dobok, se trombiták.) Beszélő 5(1994), 13. sz. (márc. 31), Az alapeset. (Vargyas Lajos: Kerítésen kívül.) Beszélő 5(1994), 16. sz. (ápr. 21), Tükörben tükrök. (Kosztolányi Dezső - Tükörben.) Beszélő 5(1994), 18. sz. (máj. 5.), Utazók és kultúrák. (H. Miller: Az amarusszioni kolosszus. M. Vargas Llosa: A beszélő. - E. Waugh: Bombahír.) Beszélő 5(1994), 19. sz. (máj. 12), A neves, Nobel-díjas angol író, Viliem Góulding könyve magyarul. Beszélő 5(1994), 29. sz. (júl. 21.), Ne kelljen választani. (Csalog Zsolt: Falak és falromok. - Esterházy Péter: Egy kékharisnya följegyzéseiből.) Beszélő 5(1994), 31. sz. (aug. 4.), A tudós költő viccelődik. (U. Eco: Bábeli beszélgetés.) Beszélő 5(1994), sz. (aug. 18), Új Szentkuthy-könyv... Beszélő 36(1994), (szept. 1.), Kosarasok a vérzivatarban. (Tibor Fischer: A béka segge alatt.) Beszélő 5(1994), 37. sz. (szept. 15), Énekli, felolvassa, átéli: a szerző. (Kornis, Parti Nagy, Szilágyi Åkos kazettái a Vox Libris sorozatban). Beszélő 5(1994), 43. sz. (okt. 27), Kifullad, ásít. (Bret Easton Ellis: Amerikai Psycho.) Beszélő 5(1994), 45. sz. (november 10), Agy király katonája. (Tilman Spengler: Agymetszők.) Beszélő 5(1994), 46. sz. (nov. 17.), Önéletek rajzai. (J. Conrad - A. Koestler - Václav Cerny: Folytatásos önéletrajz.) Beszélő 5(1994), 48. sz. (dec. 1.), Áthelyezések. (Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma.) Beszélő 5(1994), 50. sz. (dec. 15), A nagy átvágás. (Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában.) Café Babel 13(1994), 3. sz., Nagy szusz. (Lawrence Norfolk: A Lempriere-lexikon.) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik) 27(1994), 296. sz. (dec. 17), 8. 9

10 58. Petőfi Sándor: Megy a juhász szamáron... Café Babel 14(1994), No. 1-2, J. F. McCannell, ed. The Other Perspective. Helikon 40(1994): S. R. Suleiman: Risking Who One Is. Helikon 40(1994): Csak ilyen izék, rémnovellák, vagy mik (Spiró György: T-Boy). Alföld 46 (1995), 2., Szerteszaladni jó (Farkas Zsolt: Mindentől ugyanannyira.) Alföld 46 (1995), 7., Meglepetések és hagyományok. (Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza). Alföld 46 (1995), 11., Vastag regény, éles villanások. (Konrád György: Kőóra) Beszélő 6(1995), 4, január 26, Irodalom a díványon. (Nemes Lívia: Alkotó és alkotás) Beszélő 6(1995), 6, február 9, Az ég vizében (Tolnai Ottó: Kékítőgolyó.) Beszélő 6(1995), 9, március 2, Férfias kettyintések, nőies szerelmeskedések. (Charles Bukowski: Egy vén kujon jegyzetei Anais Nin: Henry és June.) Beszélő 6(1995), 10, március 9, A nagy Grimm (J. és W. Grimm: Gyermek- és családi mesék) Beszélő 6(1995) 13, március 30, Én, te, Isten, szeretet. (Komjáthy Jenő összes költeményei). Beszélő 6(1995), 16, április 20, Az órák és Rousseau. (Carlos Fuentes: A hadjárat) Beszélő 6(1995), 20, május 18, A hangok és a tébolyok (Marguarite Duras: Az alkonzul) Beszélő 6(1995), 21, május 25, Van egy könyv (Esterházy Péter: Egy nő) Beszélő 6(1995), 22, június 1, Holmi klasszikusok. (Válogatott Holmi-antológia) Beszélő 6(1995), 27, július 6, Friss ízek. (Kántor Péter: Mentafű) Beszélő 6(1995), 29-30, július 20, Nagy szusz. (Lawrence Norfolk: A Lemprier-lexikon) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1994, december 1, Költői kalózkodások (Orbán Ottó: Kocsmában méláz a vén kalóz) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, május 13, VI. 77. Noam Chomsky, na végre! (Noam Chomsky: Mondattani szerkezetek Nyelv és elme), Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, június 3, V. 78. Szín(telen)e és visszája. (Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék; Dalos György: A kulcsfigura) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, július 8, V 79. Könnyű, nyári kémek (Alistair MacLean Alistair MacNeill: Halálvonat; Victor Ostrovsky Clair Hoy: A Moszad szolgálatában) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, augusztus 12, VI. 80. Mumus és gagyi. (Stephen King: Az) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, szeptember 9, A boldogabbik vég (Tar Sándor: Minden messze van) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, október 14, A méztelen igazság (Pascal Bruckner: Keserű méz) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, november 11, Csiklandozás és ugrókötél. (Peter Mayle: Hogyan lesz a gyerek?) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, november 11, 17. (Katz Györgyi álnéven.) 84. Filiprót, író és szédelgő (Philip Roth: A Shylock-hadművelet) Magyar Hírlap (Ahogy Tetszik melléklet) 1995, december 9, Brehmtörténetek (Brehm Alfréd: Az állatok világa). Café Babel 17 (1995), N. Katherina Hayles: Chaos Bound. Helikon 41(1995),

11 87. Műbírálat, négy tévedésben. Parti Nagy Lajos: Esti kréta. Beszélő 3. f. 1 (1996), 1., Tér-kép-töredékek. Térey János Varsó-töredéke. Nappali Ház 8 (1996), 2., Két Barthes. Roland Barthes: A szöveg öröme. Angyalosi Gergely: Roland Barthes, a semleges próféta. Beszélő 3. f. 1 (1996), 6., A bomlás virágai. Se apák, se fiúk. Posztszovjet dekameron. Magyar Hírlap 29 (1996), I. 13., Mindenki Ede bácsija. William J. Broad: Teller háborúja. Magyar Hírlap 29 (1996), II.10., Még nem áll a bál. Josef Haslinger: Operabál. Magyar Hírlap 29 (1996), III. 9., Egyben a kettő és fél? Herold Ágnes: Fényudvar. Magyar Hírlap 29 (1996), VI. 1., Mell A haris is madár. Esterházy Péter: Egy kék haris. Magyar Hírlap 29 (1996), VIII. 24., Pénz, hatalom és szex. Robyn Sisman: Különös kapcsolat. Magyar Hírlap 29 (1996), IX. 28., Emlékirat, író. Thassy Jenő: Veszélyes vidék. Magyar Hírlap 29 (1996), X.19., Eldrámásodás. Parti Nagy Lajos: Ibusár. Mauzóleum. Magyar Hírlap 29 (1996), XI.16., Ex Libris. Az irodalom elméletei. I. - Bálint István: Egy felelőtlen férfi vallomásai - Oscar Wilde: Eros kertje - Ferencz Győző: Gyakorlati. Élet és Irodalom 40, (1996), 45., [Katz Györgyi]: Vagy ha nem, hát... Hans Magnus Enzensberger, Irene Dische. Egy házy nyúl csodálatos élete. Ford. Esterházy Péter. Magyar Hírlap 29 (1996), III.9., [Katz Györgyi]: Tébolyult madarak krimije. Tar Sándor: Szürke galamb. Magyar Narancs 8, (1996), 22., mell. XI. 101.[Kóc Salamon]: Néhány bölcs tanács. Esze Dóra: Két tojás. Nappali Ház 8, (1996), 3., Szabadon piszkál a szellem. Eörsi István: Az ötlábú bárány. Publicisztikai írások. Magyar Hírlap 29 (1996), 7.11? 103.Kukuska, genacvale! Bulat Okudzsava: A boldog írnok gyermekei. Magyar Hírlap 29 (1996), 4. 11? 104.Jónapot, szia. (Esterházy Péter: Fancsikó és Pinta Pápai vizeken ne kalózkodj! Bp., Magvető, 1996.) Élet és Irodalom 40(1997), 50. sz. dec. 13., Mesterségem címere. (Jean Baudrillard: Amerika. Bp., Magvető, 1996.) Magyar Hírlap december 14., Higgadt iszonyat. (Tar Sándor: Szürke galamb. Bp., Magvető, 1996.) Magyar Hírlap dec. 28., Hol a giccs mostanában? (Abraham A. Moles: A giccs. Bp., Háttér, 1996) Élet és Irodalom 41(1997), 9. sz. feb. 28., Monsieur Toussaud. (Bozóki András: Magyar Panoptikum. Bp., Kávé, 1996.) Élet és Irodalom 41(1997), 18. sz. (máj. 2.), Húsz perc. (Sánta Ferenc: Húsz óra.) Beszélő 3. f. 2 (1997), 6: Testvéri tankosok (Josef Skvorecky: Pléhkatonák. Bp., Európa, 1997.) Élet és Irodalom 41(1997), 23. sz. (június 6.), Disznóságok könyve. (Marie Darrieusecq: Malacpúder. Bp., Magvető, 1997.) Magyar Hírlap június 7., Hatva van. (Szilágyi Andor: Shalim. Bp., Ab Ovo, 1997). Élet és Irodalom 41(1997), 29. sz. (júl. 18), A nehéz helyzet. (Viktor Jerofejev: Élet egy idiótával. Bp., Európa, 1997.) Élet és 11

12 Irodalom 41(1997), 31. sz. (aug. 1.), Kinek a pap, kinek a sorozatgyilkos. (Arthur Hailey: Nyomozók. Bp., Magyar Könyvklub, 1997.) Magyar Hírlap, aug. 5., A kevesebb és a több. (Raymond Carver: Nem ők a te férjed. Pozsony, Kalligram, 1997.) Élet és Irodalom 41(1997), 34. sz. (aug. 22), Ki az Isten? (Fejtő Ferenc: A zsidő és az Úristen. Bp., Logos, 1997.) Élet és Irodalom 41(1997), 39. sz. (szept. 26), Egy jó kis sikeres élet. (Berend T. Iván: A történelem ahogyan megéltem. Bp., Kulturtrade, 1997) Élet és Irodalom 44(1997): 39. sz. (okt. 31.), Én vagyok én, te vagy te. (Reinhart Kosselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Bp., Jószöveg, 1997.) Élet és Irodalom 41(1997): 49. sz. (dec. 5.), A csajszi meg a rendőr (Salamon András: A kutyák nem felejtenek. Bp., JAK-Balassi, 1997). Alföld 48(1997): 7, Ostinato. (Jules Verne: A makacs Keraban. Bp., Móra, 1961.) Café Babel 22(1996): 4, Ellen Spolsky, ed. Summoning: Ideas of the Covenant and Interpretive Theory. (1993). Poetics Today 18(1997): 1: Carlos Reis: Towards a Semiotics of Ideology. (1993). Poetics Today 18(1997): 1: Címtelen. Jacques Derrida: A disszemináció. Ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán. Dianoia, Jelenkor Kiadó, Pécs, o., 1100 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 19, máj. 8, Kérdezni lehet. A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról. Szerk. Török Petra. Yalahom, Az Országos Rabbiképzõ Intézet Yahalom Zsidó Művelõdéstörténeti Kutatócsoportja, Bp., o., 980 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 33, aug. 14, A lányok, angyalok. Háy János: Valami nehezék. Pécs, Jelenkor Kiadó (Élő Irodalom) 1998, 76 o., 580 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 24, jún 12, Satöbbi, satöbbi. Nick Hornby: Pop, csajok, satöbbi. Ford. M. Nagy Miklós. Budapest, Európa Könyvkiadó, o., 980 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), Baktatás. Konrád György: Hagyaték. Bp., Palatinus, 267 o., Élet és Irodalom 52(1998) 52(1998), 23, jún. 5, Jól kifőzve. John Lanchaster: Érzéki utazás. Ford. Péter Ágnes. Bp., Helikon Kiadó, 1997, 238 o., 848 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 4, jan. 23, Az idea ideája. Erwin Panofsky: Idea. Adalékok a régebbi művészetelmélet fogalmtörténetéhez. Ford. Szántó Tamás. Bp., Corvina - MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 154 o., 1800 Ft. (A Művészettörténet Alapjai.) Élet és Irodalom 52(1998), 44, okt. 30, Solt-olvasókönyv. Solt Ottília: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások 1-2. Bp., A Beszélő politikai és kulturális folyóirat kiadása, 1998., 553, 555 o., 2950 Ft. Élet és Irodalom 52(1998): 39: Kit utáljunk, hogy utáljunk? Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. Bp., Jószöveg Könyvek, 1998, 136 o., 898 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 49, dec. 4, Értekezés a mószerről. Szántó T. Gábor: Mószer. Két kisregény. Bp., Magvető, o., 870 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 9, feb. 27, Jé, jó. Szegedy-Maszák Mihály: Irodalmi kánonok. Debrecen, Csokonai Kiadó (Alföld Könyvek), 195 o., 750 Ft. Élet és Irodalom 52(1998), 29, júl. 17, Emlék és beszéd. Jacques Derrida: Mémoires. Paul de Man számára. Ford. Simon Vanda. Bp., Jószöveg Könyvek, 1998, 169 o., 998 Ft. Magyar Hírlap, 12

13 135.Orientális vadromantika. Benjamin Disraeli: A zsidó herceg. (David Alroy.) Fordító megjelölése nélkül (Németh Andor, 1929). Budapest, GLM Unió Bt. Híres Zsidó Regények o. Magyar Hírlap, 136.Eco-etika. Umberto Eco: Öt írás az erkölcsrõl. Ford. Dorogi Katalin. Bp., Európa, 1998, 115 o. Magyar Hírlap, Titkos családi ügyek. Kozma György: A kalandor lélek. Hová tűnt Nijinsky Casablancában. Bp., Seneca Könyvkiadó, 1998, 206 o., 980 Ft. Magyar Hírlap, Zűrzavar és kora bánat. Nappali Ház, 139.Az értékek megőrzése Orbán Ottó: Hallod-e [,] te sötét árnyék. Új versek, Alföld, 49(1998), április, Szelíd csapdák (Csalog Zsolt: Parasztregény. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978, 444 o.). Beszélő, 141.Örök karnevál. Esterházy Péter: Termelési-regény (kisssregény). Regény. Bp., Magvető, 1979, 474 o. Beszélő, 142.Végre. Kornis Mihály: Végre élsz. Bp., Beszélő, 143.Érettségi dolgozat. (Rögzítse szubjektív benyomásait egy szabadon választott mai magyar költemény kapcsán!) [A Tűz-tánc kötetről.] Café Babel 32(1999): 2: Kép, elbeszélés, valóság. Thomka Beáta, szerk: Narratívák I-II. Bp., Kijárat Kiadó, Népszabadság, 1998, augusztus. 145.A harmadik vagy negyedik Péter. (A Vár ucca 17 Lengyel Péter-különszámáról.) Szép Literaturai Ajándék 5(1998): 2-3: Egy emlékezetes könyv. (Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Ford. Hidas Zoltán. Bp., Atlantis, o.) Élet és Irodalom 43(1999), december 10, Isten helye a fiúgimnáziumban. (Dalos György: Az istenkereső. Bp., Magvető, o.) Élet és Irodalom 43(1999), 26: Vidám szomorúság. (Jónás Tamás: Bentlakás. Versek. Budapest, Noran Kiadó, o.) Élet és Irodalom 43(1999), november 5., Napsugár és tüdővész. (Keats levelei. Vál., ford., bev., jegyzetek: Péter Ágnes. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, o.) Élet és Irodalom 43(1999), augusztus 27, Sic. (Szilágyi Márton: Pajor Gáspár és Kármán József Urániája. Debrecen: 1998, ) Élet és Irodalom 43(1999), 29: Egy divatjamúlt rendszer. (Roland Barthes: A divat mint rendszer. Ford. Mihancsik Zsófia. Bp., Helikon, o.) Élet és Irodalom 43(1999), március 5., Sajnos, nem. (Berkovits György: Virágh Hanga legendát ír. Történelmi-etlen regény. Első könyv: Én, a díszcserje. Bp., Orpheus Kiadó, 1998, 503 o.) Élet és Irodalom 43(1999), április 9., A kamasz profi. (S. E. Hinton: Kívülállók. Ford. László Áron Márk. Bp., Európa, o.) Élet és Irodalom 43(1999), szeptember 24., Görcsök nélkül. (Kibédi Varga Áron: Szavak, világok. Pécs, Jelenkor Kiadó, o.) Élet és Irodalom 43(1999), január 29., Elég sok darab. Kukorelly Endre: Három 100 darab. Pécs, Jelenkor, o. Élet és Irodalom 43(1999), június 4., Megérteni nehéz (de kell). (Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai. Debrecen: Csokonai Kiadó, Alföld Könyvek o.) Élet és Irodalom 43(1999), április 2., Hármas portré. (Schein Gábor: Poétikai kísérlet az Újhold költészetében. Bp., Universitas Kiadó, o.) Élet és Irodalom 43(1999), május 14., Mindenkinek való. (Joszif Brodszkij: Gyűjtőknek való. Bp., Európa, o.) Magyar Hírlap március 4., 8. 13

14 159.K.O., költő. (Karafiáth Orsolya: Lotte Lenya titkos éneke.) Magyar Hírlap 160.Szürreál szex. (Szexuális mélyfúrások. A szürrealisták beszélgetései a szerelemről. Tizenkét beszélgetés, Ford., utószó: Tandori Dezső. Bp., Glória Kiadó, 1999.) Magyar Hírlap 161.A szeméthalmok tövén. (Bodor Ádám: Az érsek látogatása. Bp., Magvető, 1999, 127 o.) Élet és Irodalom 43(1999), 162.A kultúra és kontextusai. (Culture / Contexture. Explorations in Anthropology and Literary Studies. Ed. E. Valentine Daniel, Jeffrey M. Peck. Berkeley - Los Angeles - London, University of California Press, vii o.) Helikon 66(1999): Petri, 81, hétfő. [Petri György: Örökhétfő.] Beszélő 4(1999): 1: A tizenhatodik év. [Oravecz Imre] Beszélő 4(1999): 165.Leporolás. [Temesi Ferenc: Por] Beszélő 4(1999): 7-8: Sűrű és laza. [Konrád György] Beszélő 4(1999): 167.Kérdésáradás. [Mészöly Miklós: Megbocsátás.] Beszélő 4(1999): 4: Váltjuk a rendszert. (Katalógus). [1989 könyveiről.] Beszélő 4(1999): 10: Sinistra előtt. [Bodor Ádám: Az Eufrátesz Babilonnál.] Beszélő 4(1999): 5: Húsz perc. [Sánta Ferenc Húsz óra.] In: Révész Sándor, szerk. Beszélő évek (I. kötet), Budapest: Beszélő, 2000, A szabadidő kulturált eltöltése Háy János: Xanadu. Föld, víz, levegő. Regény. Bp., Palatinus, o., 900 Ft. Alföld 51(2000), 8. sz., Négy klasszikus. (Hazai Attila: Budapesti skizo, Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán: A test angyala, Márton László: Jakob Wuschwitz igaz története, Závada Pál: Jadviga párnája). Beszélő 3. folyam, 5 évf., 2000 szept-okt. (9-10. sz.), A problematikus Eörsi (Eörsi István: Szögek. Összegyűjtött versek Bp., Palatinus--Noran, 2000, 427 o., 2960 Ft.) Élet és Irodalom 44(2000), 41. sz., okt o. 174.Levél köszöntés-ügyben. Élet és Irodalom 44(2000), 15. sz., ápr. 4, 8. o. 175.Ex libris(kenyeres Zoltán: Ady Endre, Eisemann György: Mikszáth Kálmán, Tverdota György: József Attila, Margócsy István: Petőfi Sándor) Élet és Irodalom 44(2000), 29. sz., júl. 21, 17. o. 176.A metafora professzora ( ez is metafora) (Fónagy Iván: A költői nyelvről. Corvina (Egyetemi Könyvtár), Bp., é.n. [1999], 4200 Ft.) Élet és Irodalom 44(2000), 8. sz., feb. 25, 15. o. 177.A kolega. Keresztury Tibor: Reményfutam. Keleti kilátások. Bp., Magyar Narancs könyvek, (Elhangzott a könyv bemutatóján, az Írók Boltjában, április 20- án.) Élet és Irodalom 44(2000), 19. sz., jún. 19, 19. o. 178.A kurzív élet (Kukorelly Endre: Rom. A szovjetónió története. Élet és Irodalom 44(2000), 23. sz., jún. 9., 19. o. 179.Nagy a mi családunk (Esterházy Péter: Harmonia cœlestis. Bp., Magvető, o.) Magyar Hírlap április 21., Szabad, függő. (Tar Sándor: Lassú teher. Bp., Magvető, 1998.) Alföld 51(2000): 1: Kószálni a határon. (Halász László: Az értelem keresése. Debrecen: Csokonai, 2000.) Alföld 52(2001), 7. sz Nyomozom a detektívet. (Bényei Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és a posztmodern. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000, 234 o. ár nélkül. Modern Filológiai Füzetek 57.) Élet és Irodalom 45(2001), 8. sz Ez egy blurb. (Umberto Eco: Gyufalevelek. Ford. Barna Imre. Bp., Európa Könyvkiadó, 2001, 319 o., 1800 Ft.) Élet és Irodalom 45(2001), 23. sz

15 184.Ex libris Kálmán C. György. (Elie Wiesel: A hajnal. Ulpius-ház, 2001, 134 o., 1480 Ft.; Chaim Potok: Az ígéret. Ulpius-ház, 2001, 360 o., 1980 Ft.; Domán István: A talmudiskolák titkai. Ulpius-ház, 2001, 320 o., 1980 Ft.; Barry Yourgrau: Szexegypercesek. Ulpius-ház, 2000, 249 o., 1780 Ft.) Élet és Irodalom 45(2001), 49. sz Ex libris Kálmán C. György. (A magyar irodalmi kánon a XIX. században. Szerk. Takáts József, Kijárat, 2000, 211 o., 980 Ft; Szegedy-Maszák Mihály: Újraértelmezések. Krónika Nova, 2000, 194 o., ár nélkül; Lengyel András: Játék és valóság közt. Tiszatáj, 2000, 241 o., 920 Ft; Kulcsár Szabó Ernő: Irodalom és hermeneutika. Akadémiai, 2000, 302 o., ár nélkül) Élet és Irodalom 45(2001), 22. sz., Az írás legendája. (Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Ford. Kristó Nagy István. Budapest: Trezor Kiadó, o., 3920 Ft.) Élet és Irodalom 44(2001), 47. sz., Naplók, senkinek és mindenkinek. (Szerb Antal: Naplójegyzetek Sajtó alá rendezte, előszó, jegyzetek: Tompa Mária. Közreműködött: Petrányi Ilona. Bp., Magvető, o., 2490 Ft.) Élet és Irodalom 45(2001), 29. sz., Fogyasztás előtt felrázandó. (Kötelezők. Tanulmányok világirodalmi klasszikusokról. Szerk. Bényei Tamás. Budapest, JAK--Kijárat Kiadó [JAK Füzetek 106], 1999, 233 o., 896 Ft.) Jelenkor 44(2001), Önkéntes raboskodás. (Márton László: Kényszerű szabadulás. Testvériség. Pécs: Jelenkor Kiadó, 2001, 199 o., 1400 Ft.) Jelenkor 44(2001), Rövid írás a Latzkovitsról (Latzkovits Miklós: Hogyan tanultam meg koptul? Bp., Kijárat, 2001.) Beszélő 3. folyam, VI. évfolyam (2001), 7-8. sz., Komolyan venni. (Zoltán Gábor: Szőlőt venni. Bp., Magvető, o., 1990 Ft.) Beszélő 3. folyam, VI. évfolyam (2001), 9. sz., Kassák-újraolvasó. (Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról. Szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna. Budapest, Anonymus, o., ár nélkül.) Literatura 2001/2-3, A szeméthalmok tövén. Látó 13(2002), 4. sz., Versek versenye - A huszadik század legszebb magyar versei. Korunk 3. f. 13(2002), 1. sz., Paulus-cetlik. Térey János: Paulus. Budapest, Palatinus, 2001, 315 o. Beszélő 3. folyam, 7(2002), 4. sz A második. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Bp., Magvető, 2002, 467 o. Beszélő 3. folyam, 7(2002), sz Egy tálból. Magyar badar. 300 limerik. Vál., szerk., előszó: Várady Szabolcs. Budapest, Európa Könyvkiadó, o. Beszélő 3. folyam, 7(2002), 11. sz Egyik kedvenc képeskönyvem. Bruno Bourel - Parti Nagy Lajos: Fényrajzok - Budapest - Impressions et lumičres. (Francia fordítás: Yann Foucault). Magvető, Budapest, 2001, 125 o. Élet és Irodalom 46(2002), 3. sz Mindent a (szőlő)szemnek. Ivan Illich: A szöveg szőlőskertjében. Kommentár Hugo de Sancto Victore didascaliconjához. Ford. Tóth Gábor. Budapest, Gond-Cura Alapítvány - Palatinus Kiadó, (Gutenberg Tér sorozat, 2.) 263 o. Élet és Irodalom 46(2002), 15. sz Ismerős vigyor. Eörsi István: Ismerős úr a csúzdán. Publicisztikai írások. Budapest, Noran, 2002, 351 o. Élet és Irodalom 46(2002), 20: A terep bejárása. Petőcz András: Majdnem minden. Összegyűjtött és új versek, Budapest, Ister, 2002, 590 o. Élet és Irodalom 46(2002), 19. sz

16 202.Örökös rögtönzés. Orbán Ottó: Ostromgyűrűben. Versek. Bp., Magvető, 2002, 66 o. Élet és Irodalom 46(2002), 23. sz A jó szolga története. Dušan Šimko: Esterházy lakája. Fordította F. Kováts Piroska. Kalligram, Pozsony, o. Élet és Irodalom 46(2002), 26. sz Első nekifutás. Jónás Tamás: Bánom, hogy a szolgád voltam. Budapest, Romano Cher - Cigányház, 2002, 305 o.. Élet és Irodalom 46(2002), 27. sz Kertész közöttünk. Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Szerk. Scheibner Tamás, Szűcs Zoltán Gábor. L Harmattan Kiadó, h. n. 2002, 217 o. (Dayka Könyvek 1.) Élet és Irodalom 46(2002), 50. sz Az emlékező belső beszéde. Ember Mária: 2000-ben fogunk még élni? Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, o. Élet és Irodalom 46(2002), 7. sz Galgóczy Arpád: Ég áldjon, kedvesem. Válogatás a XVIII.-XIX. századi orosz költészetből. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, o. Élet és Irodalom 46(2002), 11. sz Vallás és vallatás. Szántó T. Gábor: Keleti pályaudvar, végállomás. Bp., Magvető, 490 o. Élet és Irodalom 46(2002), 31. sz Szakmai öntükör. Pályák emlékezete. Szirák Péter beszélgetései irodalomtudósokkal. Budapest, Balassi Kiadó, 2002, 271 o. Élet és Irodalom 46(2002), 35. sz Mulatságos ismerősök. Petőcz András: Egykor volt házibarátaink. Fejezetek egy családregényből. Budapest: Magyar Könyvklub, o. Élet és Irodalom 46(2002), 39. sz Kosátídrofsrev [versfordítások]. Swimming in the Ground. Contemporary Hungarian Poetry. Translated by Michael Castro and Gábor G. Gyukits. Neshui Publishing, St. Louis, MO, xvii+167 o. Élet és Irodalom 46(2002), 47. sz Megérteni Sade-ot? Octavio Paz: Az erotikus túlpart. Sade. Ford. Szőnyi Ferenc. Európa Könyvkiadó, 2002, 101 o. (Mérleg sorozat.) Élet és Irodalom 46(2002), 43. sz Kételyek és bizonyosságok. Keresztury Tibor: Kételyek kora. Tanulmányok a kortárs magyar irodalomról. Bp., Magvető, 2001, 378 o. Jelenkor 45(2002), A népmesélő. Cserna-Szabó András: Fél hét. Budapest, Magvető, Alföld 53(2002): 7: Lajta Erika: A törpeóriás. Regény. Budapest: Magyar Napló, 2002, 214 o Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok. Versek Bp., Magvető, 2002, 79 o Örökös rögtönzés. Orbán Ottó: Ostromgyűrűben. Versek. Bp., Magvető, 2002, 66 o A magánköltő. Kántor Péter: Lóstaféta. Bp., Magvető, 106 o Milyen év volt ez? Magyar Hírlap, december Az extenzió gyönyöre. Závada Pál: Milota. Budapest, Magvető, o. Magyar Hírlap, 2002, április 221.Árnyképek. Kántor Péter: Lóstaféta. Bp., Magvető, o., 1390 Ft. Holmi 15 (2003), 8, Szórul-szóra így igaz. Schein Gábor: Mordecháj könyve. Kisregény. Pécs, Jelenkor Kiadó, (Élő Irodalom.) 87 o., 1000 Ft. Jelenkor 46 (2003) 7-8, Az új Konrád. Konrád György: Fenn a hegyen napfogyatkozáskor. Bp., noran, 2003, 427 o., 2500 Ft. Élet és Irodalom 47(2003): 24: A beszélgetés ünnepe [A hetvenéves Konrád György köszöntése] Élet és Irodalom 47(2003): 13. sz. 225.Árnyképek. Kántor Péter: Lóstaféta. Bp., Magvető, o., 1390 Ft. Holmi 15 16

17 (2003), 8, Miért nem szép? (Parti Nagy Lajos: Grafitnesz) Jelenkor 46 (2003) 10, Az első Kertész-kalauz. Szirák Péter: Kertész Imre. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2003, 224 o., 1500 Ft. ( ) 228.Ex Libris. Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor (Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2003, 255 o., 1990 Ft), Vágvölgyi B. András: Eörsi István (Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2003, 272 o., 1600 Ft.), Görömbei András: Csoóri Sándor (Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2003, 288 o., 1600 Ft.), Szirák Péter: Kertész Imre (Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2003, 224 o., 1500 Ft.) Élet és Irodalom 47(2003), 38. sz., Kertész felszámol. Kertész Imre: Felszámolás. Budapest: Magvető, 2003, 160 o., 1890 Ft. Beszélő 3 folyam, 8 (2003) 10, Költői kalózkodások (Orbán Ottó: Kocsmában méláz a vén kalóz) In: Lator László, szerk. Ostromgyűrűben. In memoriam Orbán Ottó. Budapest: Nap Kiadó, 2003, Örökös rögtönzés. (Orbán Ottó: Hallod-e te sötét árnyék.) In: Lator László, szerk. Ostromgyűrűben. In memoriam Orbán Ottó. Budapest: Nap Kiadó, 2003, Hűlt hely. (Hajnóczy Péterről.) In: Reményi József Tamás, szerk.: A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete. Budapest: Nap Kiadó, 2003, Az ég vizében. In: Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről. Szerkesztette Thomka Beáta. Kijárat Kiadó, Budapest, A civilek bajnoka (Kornis Mihály: Pestis előtt. H. n., Novella Könyvkiadó, 2003, 238 o., 1990 Ft.) Beszélő 3. folyam, 9(2004), 1., Valahogy így. (Bényei Tamás: Az ártatlan ország. Az angol regény 1945 után. Debrecen, 2003, Kossuth Egyetemi Kiadó, 539 o., 1800 Ft.) Élet és Irodalom 48(2004), 36. sz. 236.Ex Libris (Hans-Henning Paetzke: Idegen test. Ifjúságom Kelet-Németországban. Fordította Kinda Gabriella, Alexandra, Pécs, Szignatúra-könyvek 2004, 240 o., 2499 Ft.; Méhes Károly: A kis halottlátó. Alexandra, Pécs, 2004, 184 o., 2499 Ft; Marc Martin Márk: Járt utat kétszer járj! Vallomások a magyartalanságomról. Alexandra, Pécs, 2004, 158 o., 1999 Ft.; Takáts József: Talált tárgy. Beszélgetések. Alexandra, Pécs, 2004, 158 o., 1999 Ft.) Élet és Irodalom 48(2004), 40. sz. 237.Egy európai ábrándozó (Konrád György: A közép tágulása. Gondolkodás Európáról. noran, Bp., 2004, 392 o., 2500 Ft.) Élet és Irodalom 48(2004), 34. sz. 238.Hajózni pontosan, szépen. Margócsy István: Hajóvonták találkozása. Tanulmányok, kritikák a mai magyar irodalomról. Bp., Palatinus Kiadó, 2003, 461 o., 2500 Ft. Élet és Irodalom 48(2004), 5. sz. 239.Történészek és tanúk. Havasréti József, K. Horváth Zsolt, szerk.: Avantgárd: underground: alternatív. Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság Magyarországon. Budapest - Pécs, Artpool Művészetkutató Központ, Kijárat Kiadó, PTE BTK Kommunikációs Tanszék, 2003, 239 o., 2000 Ft. Élet és Irodalom 48(2004), 13. sz. 240.Zsidó-e vagy? (Németh Gábor: Zsidó vagy? Pozsony, Kalligram, o., 1990 Ft.) Jelenkor 47(2004), november, Parti Nagy Lajos: Grafitnesz. Kritika 33(2004), 2. sz., Ex libris (A perifériától a centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől, 1-2. (Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2003, 167 o., ár nélkül; Pécs, Pannónia Könyvek, 157 o., 2500 Ft); Boka László: A befogadás rétegei (Tanulmányok és kritikák) (Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2004, 253 o., ár nélkül); (Tév)eszmék bűvölete (Szerkesztette Jeney Éva, Szegedy-Maszák Mihály. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004, 291 o., 2415 F.); Terek és szövegek. Újabb 17

18 perspektívák a városkutatásban (Szerkesztette N. Kovács Timea, Böhm Gábor, Mester Tibor, Budapest, Kijárat Kiadó, 2005, 316 o., 2600 Ft); Havasi Attila: Manócska meghal, vagy a lét csodás sokfélesége (Pécs, Alexandra, Szignatúra könyvek, 2005, 90 o., 1499 Ft.) Élet és Irodalom 49(2005): 39 (szept. 30) 243.Van miről mesélnie (Karafiáth Orsolya: Café X. Filó Vera illusztrációival. Budapest, Ulpius-ház Könyvkiadó, o., ár nélkül) Élet és Irodalom 49(2005): 13 (ápr. 1.) 244.Egy kis humor (Lajta Erika: A Pompadour szocialista brigád. Budapest, Korona Könyvkiadó, o., 2500 Ft) Élet és Irodalom 49(2005): 50 (dec. ), o. 245.József Attila, a nehéz (József Attila válogatott versei. Összeállította Marno János. Budapest, Palatinus, 2005, 228 o., 1900 Ft) Élet és Irodalom 49(2005): 14 (ápr. 8.), o. 246.Az Eszmélet és a józan ész (Tverdota György: Tizenkét vers. József Attila Eszméletciklusának elemzése. Budapest: Gondolat Kiadó, 2004 [2005], 274 o., 2890 Ft) Élet és Irodalom 49(2005): 21 (máj. 27) 247.Mutogatós nénik (Artizánok (Forgács Zsuzsa Bruria, Gordon Agáta, Bódis Kriszta), szerk.: Éjszakai állatkert. Antológia a női szexualitásról. (A Nemlétező Női Irodalom Kitakart Psyché sorozata.) Budapest, a Jonathan Miller Kiadó és az Artizánok közös kiadása, o., 3180 Ft) Magyar Narancs 17(2005), 47 (nov. 24.), o. 248.Emlékek, szenvtelenül. Vámos Miklós: Hogy volt. Ab Ovo, Budapest, 25, 176 o., 245 o. Élet és Irodalom 50(2006): 2: Érzéki-e a magyar? Magyar Erato. Válogatás a magyar erotikus költészetből. Vál., szerk., jegyzetek: Réz Pál. Budapest, noran, 2005, 515 o. Élet és Irodalom 50(2006): 6: A velünk élő metafora. Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. (Ford. Várhelyi Gabriella, Kövecses Zoltán.) Bp., Typotex (Test és lélek sorozat), 2005, 282 o., 2900 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 10: Magyar-magyar szótár. Milyen a magyar...? 50 hungarikum. Főszerk. Bori István, szerk. Kiss Noémi, Pongrácz Péter, Vaderna Gábor. Bp., L Harmattan, o., 2000 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 13: George Lukacs, Hungarian philosopher. Kiséry András, Miklósi Zoltán, vál., szerk., előszó: Vándorló elmélet. Angolszász írások Lukács Györgyről. (Gutenberg tér 13.) Budapest, Gond-Cura Alapítvány, o., 2200 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 14: A kultúrsokk elmarad. Dušan Šimko: Japán díván. Ford. F. Kováts Piroska. Pozsony, Kalligram, o., 1800 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 18: Panasz és bizonyíték. Bényei Tamás, szerk.: Átjárások. Fiatal anglisták és amerikanisták tanulmányai. [FISZ Könyvek 37.] Fiatal Írók Szövetsége, Bp., 2005, 402 o., ár nélkül. Élet és Irodalom 50(2006): 22: Ady és a zsidó-történetek. Ady Endre: Egy keresztvetés története. Zsidó történetek. Vál., utószó: Kőbányai János. Bp., Múlt és Jövő Kiadása (Múlt és Jövő Klasszikusok.), 2006, 276 o. Élet és Irodalom 50(2006): 23: A Bjúdapeszt-Loszandzselesz tengely. Forgács Éva: A Duna Los Angelesben. Művészeti írások. Bp., Kijárat Kiadó, o., 2600 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 26: A semmi különös. David Foenkinos: A feleségem erotikus potenciálja. Ford. Orbán Gábor. Budapest, Európa, 186 o., 2100 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 30: Édesbús avasi történetek. Markovits Rodion: Reb Áncsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák. S. a. rend., szerk., utószó: Sas Péter. Bp., Noran, 2006, 137 o., 1999 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 34: Hogyan rontsuk el...? Murakami Haruki: Szputnyik, szívecském! Ford. [angolból] 18

19 Komáromy Rudolf. Bp., Geopen Könyvkiadó, o., 2490 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 38: Kép-felkelés. Budapest 1956 a forradalom. Erich Lessing fotográfiái. Írások és visszaemlékezések: Erich Lessing, Fejtő Ferenc, Konrád György, Nicholas Bauquet. Budapest, 1956-os Intézet, 149 o., 9990 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 42: A bonyodalmak öröme. Schein Gábor: Nevetők és boldogtalanok. Füst Milán művészete Budapest, Akadémiai Kiadó, 312 o., 2450 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 46: Megint: mulatságos ismerősök. Petőcz András: A születésnap. Budapest, Palatinus, o.,2300 Ft. Élet és Irodalom 50(2006): 50:

20 Hivatkozások Kálmán C. György írásaira * Barabás András, Kálmán C. György és Nádasdy Ádám: Van-e a magyarban tulajdonnév? NyK 79(1977): Hajdu Mihály: A tulajdonnév mint szófaji kategória. Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése Debrecen, mnytud.arts.klte.hu/sorozat/helynev/14irod.htm Tolcsvai Nagy Gábor: Posztmodern névadás. (A névjelleg változása) D. Lodge. The modes of modern writing. Helikon 24(1978): Zalabai Zsigmond: Tűnődés a trópusokon. Bratislava: Madách, (hiv.: 77.) György Mátyás groteszk magánbeszédei. Irodalomtörténeti Közlemények 86(1982): Kékesi Zoltán Schuller Gabriella: Magyar avantgárd. In: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, szerk. A magyar irodalom történetei tól napjainkig. Budapest: Gondolat, 2007, (27.) Deréky Pál: Latabagomár Ó Talatta Latabagomár és Finfi. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, (hiv.: 51.) Irodalom és beszédaktusok. Helikon 29(1983): 2 Beszélgetés Cseres Tiborral. Kritika 1984: 4: 3-4. (hiv.:4.) Szili József: Az irodalom fogalmának válsága. Nagyvilág 1985: (hiv.: 1240.) Szegedy-Maszák Mihály: Merre tart az irodalom(tudomány)?alföld, 47(1996): 2: (hiv. 8.) = Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány provokációja. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, (második kiadás). (hiv.: a Középpontban: a műalkotás befogadása c. fejezetben és irodalomjegyzékében, 254.) 'Egyszer' és 'mindig': Idő és emlékezés az Egy polgár vallomásaiban. Hungarológiai Közlemények (Novi Sad, YU), 16(1984): Bedecs László: Beszélni nehéz. Tanulmányok Tandori Dezső költészetéről. Bp., Kijárat, (Idézet). Mekis János: Az önéletrajz módozatai. Budapest: FISZ, (hiv. 120, 143, 144.) (Válogatás, utószó) Újvári Erzsi. Csikorognak a kövek. Budapest: Szépirodalmi. 1986, 124 p. Papp Tibor: Egy rossz nevű költő dicsérete. Tiszatáj 42(1988): Kékesi Zoltán Schuller Gabriella: Magyar avantgárd. In: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, szerk. A magyar irodalom történetei tól napjainkig. Budapest: Gondolat, 2007, * A lista teljességre törekszik ugyan, de öszeállítója a hivatkozott szerző maga is tudja, hogy távolról sem teljes.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei Ljudmilla Ulickaja művei a Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban Daniel Stein, tolmács Központi Olvasóterem Elsők és utolsók : elbeszélések Petőfi Emlékkönyvtár Kukockij esetei Benedek Elek Könyvtár

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I.

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. 1. szept. 16. 2. szept. 23. 3. szept. 30. 4. okt. 7. 5. okt. 14. 6. okt. 21. 7. nov. 4. 8. nov. 11. 9. nov. 18. 10. nov. 25. 11. dec. 2. 12. dec. 9. 13. dec.

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

CV - Dr. Fekete Richárd PhD

CV - Dr. Fekete Richárd PhD CV - Dr. Fekete Richárd PhD Dr. Fekete Richárd PhD egyetemi tanársegédirodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet Iroda: A épület, 1213. irodatelefon: 74/528-300/210Email: feketer@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

BESZÁMOLÓK, HÍREK. Thalassa (14) 2003, 2 3: 193 197

BESZÁMOLÓK, HÍREK. Thalassa (14) 2003, 2 3: 193 197 Thalassa (14) 2003, 2 3: 193 197 BESZÁMOLÓK, HÍREK In memoriam Katona Gábor Katona Gábor tanítványom és barátom volt, ma már tudom, hogy nem ismertem eléggé. A pécsi egyetem bölcsészkarának hallgatója

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT KÖRZETI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA EGYÉNI Soltészné Szörfi Anikó Lukács Réka 1. 1-2. osztály Bíró Eszter 4.a 1. 3-4. osztály korcsoport/fiú Bolgár Dániel 3. 1-2. osztály 1 Lukács Réka Bán Lilla Vágási Dorottya

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap Várgesztesi Terepfutás 2013. május 12, vasárnap 500 m 1. 7 Vámos András f 2007-1 2:38 2. 6 Ujhelyi Balázs f 2007-2 2:42 3. 3 Takács-Lissai Máté f 2007-3 2:52 4. 2 Kusztván Menyhért f 2007-4 3:18 5. 1 Miksa

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben