Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról"

Átírás

1 Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 5. számú, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 7/a,7/b, 7/c, 7/d, 7/e számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A fejlesztési kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 5. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

2 2 6. Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplő adatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 7. (1) Az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát a 13. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja. (2) A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt összege feletti részét az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 67..(2) bek. alapján az önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel elvonja. 8. Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 14., 15., 16. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B.. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A.. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. K.m.f. Czompó István polgármester Vezér Ákos jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: április 27. Vezér Ákos jegyző 2

3 3 1. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés ezer Ft-ban előirányzat összege %-a Működési bevételek ,9% 1. Intézményi működési bevételek ,7% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,6% 2.1 Helyi adók ,4% 2.2 Átengedett központi adók ,0% 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,7% Támogatások ,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív támogatások ,0% 3.2. Központosított előirányzatok ,0% 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% - ebből támogatásértékű működési bevétel ,0% 3.4 Fejlesztési célú támogatások ,0% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,4% 5. Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatási bevételek ,8% 6. Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű működési bevétel ,2% 7. - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,5% - ebből támogatásértékű működési bevétel ,7% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel ,1% - ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel ,0% 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,3% 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6% 10. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele Hitelfelvétel (felhalmozási) ,6% 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek mindösszesen ,9% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,1% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,6% 3. Dologi jellegű kiadások ,8% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4% 5. Speciális célú támogatások ,1% 6. - ebből támogatásértékű működési kiadás ,0% 7. Folyószámla hitel

4 4 Működési kiadások ,6% 8. Beruházási kiadások ,1% 9. Felújítási kiadások ,2% 10. Egyéb felhalmozási kiadások ,6% Felhalmozási kiadások összesen ,2% 11. Általános tartalék ,0% 12. Céltartalék ,0% 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások mindösszesen ,4% Költségvetési létszámkeret 148,5 fő 148 fő 148 fő 4

5 5 2. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat évi mérlege Megnevezés ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,9% II. Támogatások ,0% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,8% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele ,3% VI. Pénzforgalom nélküli bevételek ,4% VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen ,9% KIADÁSOK - - I. Működési kiadások (hiteltörlesztés nélkül) ,6% II. Felhalmozási kiadások (hiteltörlesztés nélkül) ,3% III. Tartalékok ,0% Általános tartalék ,0% Céltartalék ,0% IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) ,1% Kiadások mindösszesen ,4% 5

6 6 3. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés ezer Ft-ban előirányzat összege %-a Működési bevételek ,9% 1. Intézményi működési bevételek ,7% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,6% 2.1 Helyi adók ,4% 2.2 Átengedett központi adók ,0% 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,7% Támogatások ,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív támogatások ,0% 3.2. Központosított előirányzatok ,0% 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% 4. - ebből támogatásértékű működési bevétel ,0% Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatási bevételek ,2% Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű működési bevétel ,2% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,5% - ebből támogatásértékű működési bevétel ,7% 5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6% 6. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek mindösszesen ,2% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,1% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,6% 3. Dologi jellegű kiadások ,8% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4% 5. Speciális célú támogatások ,1% 6. - ebből támogatásértékű működési kiadás ,0% 7. Folyószámla hitel Működési kiadások ,6% 8. Általános tartalék ,0% 9. Céltartalék ,0% 10. Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások mindösszesen ,8% Költségvetési létszámkeret 148,5 fő 148 fő 148 fő 6

7 7 4. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés ezer Ft-ban előirányzat összege %-a 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. tőkebevételei ,4% 3. Pénzügyi befekektetés bevétele Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,1% -ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel Folyamatban lévő beruházások címzett és 5. céltámogatása ,0% 6. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Új, induló beruházás CÉDE támogatása Folyamatban lévő beruházások CÉDE 8. támogatása ,0% 9. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú ,0% 10. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,3% 11. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány ,0% 12. Felhalmozási célú hitel , Bevételek összesen ,6% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,3% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai ,2% 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai ,8% 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,3% Kiadások összesen ,2% 7

8 8 5. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételei és kiadásai, ezer Ft-ban Sorsz. Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Működési bevételek ,9% 1. Intézményi működési bevételek ,9% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,6% 2.1 Helyi adók ,4% 2.2 Átengedett központi adók ,0% 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,7% Támogatások ,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív támogatások ,0% 3.2. Központosított előirányzatok ,0% 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% - ebből támogatásértékű működési bevétel ,0% 3.4 Fejlesztési célú támogatások ,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,4% 5. Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatási bevételek ,1% 6. Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű működési bevétel ,2% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,5% - ebből támogatásértékű működési bevétel ,4% 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel ,1% - ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel ,0% 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,3% 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,1% 10. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele Hitelfelvétel (felhalmozási) ,6% 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek mindösszesen ,9% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,3% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,4% 3. Dologi jellegű kiadások ,1% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0% 5. Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,9% 6. Működésre átadott pénzeszköz ,1% -ebből előző évi maradvány átadása ,0% -ebből támogatás értékű működési kiadás ,0% 7. Intézményfinanszírozás ,5% I. Működési kiadások ,7% 8. Beruházási kiadások ,1% 9. Felújítási kiadások ,2% 10. Hiteltörlesztés ,0% 11. Hitelkamat kiadás ,5% 12. Felhalmozásra átadott pénzeszköz ,3% II. Felhalmozási kiadások összesen ,2% 8

9 9 13. Általános tartalék ,0% 14. Céltartalék ,0% 15. Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások mindösszesen ,3% Költségvetési létszámkeret 33 fő 32,5 fő 32,5 fő ebből: polgármester 1 fő 1 fő 1 fő jegyző 1fő 1fő 1fő osztályvezető 2 fő 2 fő 2 fő köztisztviselő 15 fő 15 fő 15 fő technikai alkalmazott 4 fő 4 fő 4 fő szakmai tevékenységet ellátó 4 fő 4 fő 4 fő intézményüzemeltetés 6 fő 5,5 fő 5,5 fő 9

10 6. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként, So r- sz. ezer Ft-ban Ebből Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Intézmény / szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a előirányzat összege %-a előirányzat összege %-a Saját v. bérelt ingatlantartása ,5% Önkormányzatok igazgatási 2 tevékenysége ,5% ,9% ,3% Országgyűlési választással 3 kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati 4 képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Vízkárelhárítás ,0% Város és községgazdálkodási 6 feladatok ,0% ,2% ,8% Köztemető fenntartási feladatok ,0% Közvilágítási feladatok ,8% Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat ,3% ,2% ,1% Munkaegészségügyi ellátás ,0% Védőnői szolgálat ,3% ,0% ,9% Állategészségügyi tevékenység ,4% Rendszeres szociális pénzbeli 14 ellátások ,1% ,2% Rendszeres gyermekvédelmi 15 pénzbeli ellátások ,1% Munkanélküli ellátások ,5%

11 Eseti pénzbeli szociális ellátások ,2% Eseti pénzbeli gyermekvéd. 18 ellátások ,2% Települési hulladékok kez., közter. 19 Tev ,6% Közösségi színterek tevékenysége Máshova nem sorolható egyéb 21 szolgáltatás ,1% ,2% ,4% 22 Általános tartalék ,0% Céltartalék ,0% Kiadások összesen ,4% ,3% ,4% 25 Intézmény finanszírozása (támogatása) ,5% Mindösszesen ,7% ,3% ,4% Sorsz Intézmény / szakfeladat Dologi kiadások Ebből Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a előirányzat összege %-a Saját v. bérelt ingatlan karbantartása ,5% Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,4% ,0% Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Vízkárelhárítás ,0% Város és községgazdálkodási 6 feladatok ,4% Köztemető fenntartási feladatok ,0%

12 Közvilágítási feladatok ,8% Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat ,7% Munkaegészségügyi ellátás ,0% Védőnői szolgálat ,5% Állategészségügyi tevékenység ,4% Rendszeres szociális pénzbeli 14 ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd. 18 ellátások Települési hulladékok kez., közter. 19 Tev ,6% Közösségi színterek tevékenysége Máshova nem sorolható egyéb 21 szolgáltatás ,2% Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen ,1 % % 25 Intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen ,1 % % Speciális célú támogatások Létszám (fő) Intézmény / szakfeladat Eredeti Módosítot t Teljesítés Eredeti Módosított Tényleges előirányzat összege %-a előirányzat fő %-a 12

13 Saját v. bérelt ingatlantartása Önkormányzatok igazgatási 2 tevékenysége ,9% ,0% Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 3 végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási 6 feladatok ,5-0,0% Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat ,2% 1 1-0,0% Munkaegészségügyi ellátás Védőnői szolgálat ,0% Állategészségügyi tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli 14 ellátások ,9% Rendszeres gyermekvédelmi 15 pénzbeli ellátások ,3% Munkanélküli ellátások ,5% Eseti pénzbeli szociális ellátások ,5% Eseti pénzbeli gyermekvéd. 18 ellátások ,0% Települési hulladékok kez., közter. 19 Tev Közösségi színterek tevékenysége

14 Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen ,4% 33 32,5 0 0% 25 Intézmény finanszírozása (támogatása) ,5% Mindösszesen ,2% 33 32,5 0 0% 14

15 A speciális célú támogatásokból működésre átadott pénzeszközök és támogatás értékű működési kiadások: Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Bursa Hungarica % Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység 100% támogatása Római Katolikus Egyházközség -Orgona koncertek megrendezése % Vasutas Települések Szövetsége tagdíj % Magyar Önkormányzatok Szövetsége % Katasztrófa Alap % Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács % Dunaújvárosi Önkormányzatnak politechnika oktatási segédanyagra % Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány % Peter Cerny Alapítvány % Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány % Polgárőrség % Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja % Máltai Szeretetszolgálat % Kutyabarát Klub % Pusztaszabolcsi Sport Club % Önkéntes Tűzoltók Egyesülete % Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület % Kulturális Értékmentő Egyesület % Cikola FC Sport Egyesület % Erőnlét Egyesület % Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület % Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület % Harmónia Nyugdíjas Egyesület % Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Egyesülete % Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer % Staufenberg Önkormányzata % Józsfes Gyermekekért Alapítvány % Ércentrum Alapítvány % Adonyi Kistérségi Társulás részére működési hozzájárulás % Összesen: %

16 16 7/a. számú melléklet - Zsiráf Óvoda évi bevételei és kiadásai, Megnevezés ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,5% Költségvetési támogatás ,0% Előző évi maradvány átvétele Előző évi pénzmaradvány ,0% Működésre átvett pénzeszköz ,0% Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen: ,2% Kiadások Személyi juttatások ,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% Dologi kiadások ,0% Előző évi pénzmaradvány átadás ,0% Beruházás ,0% Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások összesen: ,3% Költségvetési létszámkeret 18 fő 18 fő 18 fő - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 10 fő 10 fő 10 fő - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 8 fő 8 fő 8 fő 16

17 17 7/b. számú melléklet - Manóvár Óvoda évi bevételei és kiadásai, Megnevezés ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,5% Költségvetési támogatás ,0% Előző évi maradvány átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Működésre átvett pénzeszköz Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen: ,5% Kiadások Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,1% Előző évi pénzmaradvány átadás ,0% Beruházás ,0% Folyószámlahitel Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások összesen: ,1% Költségvetési létszámkeret 26 fő 26 fő 26 fő - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 13 fő 13 fő 13 fő - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: A 384/2003 (X.30.) KT számú határozat alapján megállapított maximális létszám 13 fő 13 fő 13 fő 25 fő 25 fő 25 fő 17

18 18 7/c. számú melléklet -József Attila Általános Iskola évi bevételei és kiadásai, Megnevezés ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,3% Költségvetési támogatás ,0% Előző évi maradvány átvétele Működésre átvett pénzeszköz ,5% - ebből támogatás értékű működési bevétel ,1% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen: ,2% Kiadások Személyi juttatások ,5% Munkaadókat terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások ,7% Előző évi pénzmaradvány átadás ,0% Ellátottak juttatása ,6% Beruházás ,0% Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások összesen: ,3% Költségvetési létszámkeret 48 fő 48 fő 48 fő - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 38 fő 38 fő 38 fő - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 10 fő 10 fő 10 fő 18

19 19 7/d. számú melléklet - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi bevételei és kiadásai, ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,0% Költségvetési támogatás ,6% Támogatásértékű működési bevétel ,0% Bevételek összesen: ,0% Kiadások Személyi juttatások ,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,5% Kiadások összesen: ,0% Költségvetési létszámkeret 21,5 fő 21,5 fő 21,5 fő - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 19 fő 19 fő 19 fő - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 2,5 fő 2,5 fő 2,5 fő ebből Pusztaszabolcsi telephely ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,7% Költségvetési támogatás ,5% Működésre átvett pénzeszköz ,0% Bevételek összesen: ,0% Kiadások Személyi juttatások ,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,9% 19

20 20 Dologi kiadások ,9% Kiadások összesen: ,0% Költségvetési létszámkeret fő ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma fő ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám fő ebből Iváncsai telephely ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Bevételek Költségvetési támogatás ,3% Bevételek összesen: ,3% Kiadások Személyi juttatások ,4% Munkaadókat terhelő járulékok ,5% Dologi kiadások ,6% Kiadások összesen: ,3% Költségvetési létszámkeret 3,25 3,25 2,25 - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 0,25 0,25 0,25 Megnevezés ebből Adonyi telephely ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,9% Költségvetési támogatás ,8% Bevételek összesen: ,1% Kiadások Személyi juttatások ,3% Munkaadókat terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,8% Kiadások összesen: ,1% 20

21 21 Költségvetési létszámkeret 6,25 6,25 6,25 - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 0,25 0,25 0,25 21

22 22 7/e. számú melléklet Könyvtár és Művelődési Ház évi bevételei és kiadásai, Megnevezés ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Költségvetési támogatás ,1% Bevételek összesen: ,1% Kiadások Személyi juttatások ,3% Munkaadókat terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,5% Kiadások összesen: ,1% Költségvetési létszámkeret 2 fő 2 fő 2 fő - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 1 fő 1 fő 1 fő - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 1 fő 1 fő 1 fő 22

23 23 8. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként, ezer forintban Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a I. Felújítások Út és járdajavítás Orvosi rendelő és lakás felújítása ,4% Bérlakás felújítás ,6% Szabolcs Vezér Gimnázium fűtésrendszerének felújítása ,0% Szabolcs liget sz. alatti társasház homlokzatjavítási, felújítási munkái ,9% Polgármesteri Hivatal összesen: ,2% Felújítások mindösszesen: ,2% II. Beruházások Intézmény nyilvántarási szofver hozzáférés ,0% Zsiráf Óvoda összesen: ,0% 1 db komplett számítógép ,0% 1 db fénymásoló ,8% Intézmény nyilvántartási szofver hozzáférés ,0% Manóvár Óvoda összesen: ,0% 1 db szemétszállító konténer ,0% József Attila Általános Iskola összesen: ,0% Viziközmű vagyon fejlesztése ,1% Útépítés ,9% Gépállomás u.26. ingatlan megvásárlása MÁV laktanya megvásárlása (II. részszámla) Csapadékvíz elvezetés építése ,4% Csapadékvíz elvezetés építése miatti kártalanítás ,4% Fedett ravatalozó építése ,4% Háziorvosi számítógép ,0% II:Világháborús emlékmű os emlékmű ,3% Rendezési terv ,0% 5 db szemétgyűjtő konténer ,0% Mentőállomás létesítése ,0% Intézmény nyilvántartási szofver hozzáférésiskola Közvilágítás bővítése ,0% 1 db telefonközpont ,0% Polgármesteri Hivatal összesen: ,1% Beruházások mindösszesen: ,1% III. Nem beruházási kiadások Lakásértékesítésből MÁV-nak átadott pénzeszköz ,0% Szabolcs liget sz. alatti társasház homlokzatjavítási, felújítási munkái Közműfejlesztési támogatás magánszemélynek ,9% Társasháznak fizetett közös költség önkormányzati bérlakások után ,0% Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen: ,3% Beruházási hitel kamata ,5% 23

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23. KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban!

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban! Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet 2009. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2010. (IV.29.) számú rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló zárszámadásról (egységes szerkezetben ) Várdomb Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról

Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról Heves Megye Önkormányzatának 5/203. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 202. évi gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény és az

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés.

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés. Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 1 Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/28. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány kimutatásáról Az Önkormányzat Képvisel -testülete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 17.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 17.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/009. (IV. 7.) rendelete az önkormányzat 008. évi költségvetési gazdálkodásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Független Könyvvizsgálói Jelentés

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Elvégeztük Budakeszi Város Önkormányzata mellékelt 2010. december 31-i egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának

Részletesebben