Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról"

Átírás

1 Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 5. számú, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 7/a,7/b, 7/c, 7/d, 7/e számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A fejlesztési kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 5. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

2 2 6. Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplő adatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 7. (1) Az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát a 13. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja. (2) A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt összege feletti részét az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 67..(2) bek. alapján az önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel elvonja. 8. Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 14., 15., 16. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B.. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A.. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. K.m.f. Czompó István polgármester Vezér Ákos jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: április 27. Vezér Ákos jegyző 2

3 3 1. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés ezer Ft-ban előirányzat összege %-a Működési bevételek ,9% 1. Intézményi működési bevételek ,7% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,6% 2.1 Helyi adók ,4% 2.2 Átengedett központi adók ,0% 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,7% Támogatások ,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív támogatások ,0% 3.2. Központosított előirányzatok ,0% 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% - ebből támogatásértékű működési bevétel ,0% 3.4 Fejlesztési célú támogatások ,0% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,4% 5. Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatási bevételek ,8% 6. Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű működési bevétel ,2% 7. - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,5% - ebből támogatásértékű működési bevétel ,7% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel ,1% - ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel ,0% 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,3% 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6% 10. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele Hitelfelvétel (felhalmozási) ,6% 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek mindösszesen ,9% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,1% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,6% 3. Dologi jellegű kiadások ,8% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4% 5. Speciális célú támogatások ,1% 6. - ebből támogatásértékű működési kiadás ,0% 7. Folyószámla hitel

4 4 Működési kiadások ,6% 8. Beruházási kiadások ,1% 9. Felújítási kiadások ,2% 10. Egyéb felhalmozási kiadások ,6% Felhalmozási kiadások összesen ,2% 11. Általános tartalék ,0% 12. Céltartalék ,0% 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások mindösszesen ,4% Költségvetési létszámkeret 148,5 fő 148 fő 148 fő 4

5 5 2. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat évi mérlege Megnevezés ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,9% II. Támogatások ,0% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,8% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele ,3% VI. Pénzforgalom nélküli bevételek ,4% VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen ,9% KIADÁSOK - - I. Működési kiadások (hiteltörlesztés nélkül) ,6% II. Felhalmozási kiadások (hiteltörlesztés nélkül) ,3% III. Tartalékok ,0% Általános tartalék ,0% Céltartalék ,0% IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) ,1% Kiadások mindösszesen ,4% 5

6 6 3. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés ezer Ft-ban előirányzat összege %-a Működési bevételek ,9% 1. Intézményi működési bevételek ,7% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,6% 2.1 Helyi adók ,4% 2.2 Átengedett központi adók ,0% 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,7% Támogatások ,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív támogatások ,0% 3.2. Központosított előirányzatok ,0% 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% 4. - ebből támogatásértékű működési bevétel ,0% Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatási bevételek ,2% Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű működési bevétel ,2% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,5% - ebből támogatásértékű működési bevétel ,7% 5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6% 6. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek mindösszesen ,2% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,1% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,6% 3. Dologi jellegű kiadások ,8% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4% 5. Speciális célú támogatások ,1% 6. - ebből támogatásértékű működési kiadás ,0% 7. Folyószámla hitel Működési kiadások ,6% 8. Általános tartalék ,0% 9. Céltartalék ,0% 10. Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások mindösszesen ,8% Költségvetési létszámkeret 148,5 fő 148 fő 148 fő 6

7 7 4. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés ezer Ft-ban előirányzat összege %-a 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. tőkebevételei ,4% 3. Pénzügyi befekektetés bevétele Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,1% -ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel Folyamatban lévő beruházások címzett és 5. céltámogatása ,0% 6. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Új, induló beruházás CÉDE támogatása Folyamatban lévő beruházások CÉDE 8. támogatása ,0% 9. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú ,0% 10. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,3% 11. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány ,0% 12. Felhalmozási célú hitel , Bevételek összesen ,6% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,3% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai ,2% 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai ,8% 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,3% Kiadások összesen ,2% 7

8 8 5. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételei és kiadásai, ezer Ft-ban Sorsz. Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Működési bevételek ,9% 1. Intézményi működési bevételek ,9% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,6% 2.1 Helyi adók ,4% 2.2 Átengedett központi adók ,0% 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,7% Támogatások ,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív támogatások ,0% 3.2. Központosított előirányzatok ,0% 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% - ebből támogatásértékű működési bevétel ,0% 3.4 Fejlesztési célú támogatások ,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,4% 5. Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatási bevételek ,1% 6. Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű működési bevétel ,2% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,5% - ebből támogatásértékű működési bevétel ,4% 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel ,1% - ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel ,0% 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,3% 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,1% 10. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele Hitelfelvétel (felhalmozási) ,6% 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek mindösszesen ,9% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,3% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,4% 3. Dologi jellegű kiadások ,1% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0% 5. Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,9% 6. Működésre átadott pénzeszköz ,1% -ebből előző évi maradvány átadása ,0% -ebből támogatás értékű működési kiadás ,0% 7. Intézményfinanszírozás ,5% I. Működési kiadások ,7% 8. Beruházási kiadások ,1% 9. Felújítási kiadások ,2% 10. Hiteltörlesztés ,0% 11. Hitelkamat kiadás ,5% 12. Felhalmozásra átadott pénzeszköz ,3% II. Felhalmozási kiadások összesen ,2% 8

9 9 13. Általános tartalék ,0% 14. Céltartalék ,0% 15. Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások mindösszesen ,3% Költségvetési létszámkeret 33 fő 32,5 fő 32,5 fő ebből: polgármester 1 fő 1 fő 1 fő jegyző 1fő 1fő 1fő osztályvezető 2 fő 2 fő 2 fő köztisztviselő 15 fő 15 fő 15 fő technikai alkalmazott 4 fő 4 fő 4 fő szakmai tevékenységet ellátó 4 fő 4 fő 4 fő intézményüzemeltetés 6 fő 5,5 fő 5,5 fő 9

10 6. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként, So r- sz. ezer Ft-ban Ebből Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Intézmény / szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a előirányzat összege %-a előirányzat összege %-a Saját v. bérelt ingatlantartása ,5% Önkormányzatok igazgatási 2 tevékenysége ,5% ,9% ,3% Országgyűlési választással 3 kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati 4 képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Vízkárelhárítás ,0% Város és községgazdálkodási 6 feladatok ,0% ,2% ,8% Köztemető fenntartási feladatok ,0% Közvilágítási feladatok ,8% Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat ,3% ,2% ,1% Munkaegészségügyi ellátás ,0% Védőnői szolgálat ,3% ,0% ,9% Állategészségügyi tevékenység ,4% Rendszeres szociális pénzbeli 14 ellátások ,1% ,2% Rendszeres gyermekvédelmi 15 pénzbeli ellátások ,1% Munkanélküli ellátások ,5%

11 Eseti pénzbeli szociális ellátások ,2% Eseti pénzbeli gyermekvéd. 18 ellátások ,2% Települési hulladékok kez., közter. 19 Tev ,6% Közösségi színterek tevékenysége Máshova nem sorolható egyéb 21 szolgáltatás ,1% ,2% ,4% 22 Általános tartalék ,0% Céltartalék ,0% Kiadások összesen ,4% ,3% ,4% 25 Intézmény finanszírozása (támogatása) ,5% Mindösszesen ,7% ,3% ,4% Sorsz Intézmény / szakfeladat Dologi kiadások Ebből Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a előirányzat összege %-a Saját v. bérelt ingatlan karbantartása ,5% Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,4% ,0% Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Vízkárelhárítás ,0% Város és községgazdálkodási 6 feladatok ,4% Köztemető fenntartási feladatok ,0%

12 Közvilágítási feladatok ,8% Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat ,7% Munkaegészségügyi ellátás ,0% Védőnői szolgálat ,5% Állategészségügyi tevékenység ,4% Rendszeres szociális pénzbeli 14 ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd. 18 ellátások Települési hulladékok kez., közter. 19 Tev ,6% Közösségi színterek tevékenysége Máshova nem sorolható egyéb 21 szolgáltatás ,2% Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen ,1 % % 25 Intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen ,1 % % Speciális célú támogatások Létszám (fő) Intézmény / szakfeladat Eredeti Módosítot t Teljesítés Eredeti Módosított Tényleges előirányzat összege %-a előirányzat fő %-a 12

13 Saját v. bérelt ingatlantartása Önkormányzatok igazgatási 2 tevékenysége ,9% ,0% Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 3 végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási 6 feladatok ,5-0,0% Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat ,2% 1 1-0,0% Munkaegészségügyi ellátás Védőnői szolgálat ,0% Állategészségügyi tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli 14 ellátások ,9% Rendszeres gyermekvédelmi 15 pénzbeli ellátások ,3% Munkanélküli ellátások ,5% Eseti pénzbeli szociális ellátások ,5% Eseti pénzbeli gyermekvéd. 18 ellátások ,0% Települési hulladékok kez., közter. 19 Tev Közösségi színterek tevékenysége

14 Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen ,4% 33 32,5 0 0% 25 Intézmény finanszírozása (támogatása) ,5% Mindösszesen ,2% 33 32,5 0 0% 14

15 A speciális célú támogatásokból működésre átadott pénzeszközök és támogatás értékű működési kiadások: Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Bursa Hungarica % Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység 100% támogatása Római Katolikus Egyházközség -Orgona koncertek megrendezése % Vasutas Települések Szövetsége tagdíj % Magyar Önkormányzatok Szövetsége % Katasztrófa Alap % Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács % Dunaújvárosi Önkormányzatnak politechnika oktatási segédanyagra % Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány % Peter Cerny Alapítvány % Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány % Polgárőrség % Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja % Máltai Szeretetszolgálat % Kutyabarát Klub % Pusztaszabolcsi Sport Club % Önkéntes Tűzoltók Egyesülete % Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület % Kulturális Értékmentő Egyesület % Cikola FC Sport Egyesület % Erőnlét Egyesület % Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület % Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület % Harmónia Nyugdíjas Egyesület % Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Egyesülete % Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer % Staufenberg Önkormányzata % Józsfes Gyermekekért Alapítvány % Ércentrum Alapítvány % Adonyi Kistérségi Társulás részére működési hozzájárulás % Összesen: %

16 16 7/a. számú melléklet - Zsiráf Óvoda évi bevételei és kiadásai, Megnevezés ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,5% Költségvetési támogatás ,0% Előző évi maradvány átvétele Előző évi pénzmaradvány ,0% Működésre átvett pénzeszköz ,0% Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen: ,2% Kiadások Személyi juttatások ,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% Dologi kiadások ,0% Előző évi pénzmaradvány átadás ,0% Beruházás ,0% Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások összesen: ,3% Költségvetési létszámkeret 18 fő 18 fő 18 fő - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 10 fő 10 fő 10 fő - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 8 fő 8 fő 8 fő 16

17 17 7/b. számú melléklet - Manóvár Óvoda évi bevételei és kiadásai, Megnevezés ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,5% Költségvetési támogatás ,0% Előző évi maradvány átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Működésre átvett pénzeszköz Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen: ,5% Kiadások Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,1% Előző évi pénzmaradvány átadás ,0% Beruházás ,0% Folyószámlahitel Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások összesen: ,1% Költségvetési létszámkeret 26 fő 26 fő 26 fő - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 13 fő 13 fő 13 fő - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: A 384/2003 (X.30.) KT számú határozat alapján megállapított maximális létszám 13 fő 13 fő 13 fő 25 fő 25 fő 25 fő 17

18 18 7/c. számú melléklet -József Attila Általános Iskola évi bevételei és kiadásai, Megnevezés ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,3% Költségvetési támogatás ,0% Előző évi maradvány átvétele Működésre átvett pénzeszköz ,5% - ebből támogatás értékű működési bevétel ,1% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen: ,2% Kiadások Személyi juttatások ,5% Munkaadókat terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások ,7% Előző évi pénzmaradvány átadás ,0% Ellátottak juttatása ,6% Beruházás ,0% Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások összesen: ,3% Költségvetési létszámkeret 48 fő 48 fő 48 fő - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 38 fő 38 fő 38 fő - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 10 fő 10 fő 10 fő 18

19 19 7/d. számú melléklet - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi bevételei és kiadásai, ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,0% Költségvetési támogatás ,6% Támogatásértékű működési bevétel ,0% Bevételek összesen: ,0% Kiadások Személyi juttatások ,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,5% Kiadások összesen: ,0% Költségvetési létszámkeret 21,5 fő 21,5 fő 21,5 fő - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 19 fő 19 fő 19 fő - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 2,5 fő 2,5 fő 2,5 fő ebből Pusztaszabolcsi telephely ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,7% Költségvetési támogatás ,5% Működésre átvett pénzeszköz ,0% Bevételek összesen: ,0% Kiadások Személyi juttatások ,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,9% 19

20 20 Dologi kiadások ,9% Kiadások összesen: ,0% Költségvetési létszámkeret fő ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma fő ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám fő ebből Iváncsai telephely ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Bevételek Költségvetési támogatás ,3% Bevételek összesen: ,3% Kiadások Személyi juttatások ,4% Munkaadókat terhelő járulékok ,5% Dologi kiadások ,6% Kiadások összesen: ,3% Költségvetési létszámkeret 3,25 3,25 2,25 - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 0,25 0,25 0,25 Megnevezés ebből Adonyi telephely ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Bevételek Intézményi működési bevételek ,9% Költségvetési támogatás ,8% Bevételek összesen: ,1% Kiadások Személyi juttatások ,3% Munkaadókat terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,8% Kiadások összesen: ,1% 20

21 21 Költségvetési létszámkeret 6,25 6,25 6,25 - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 0,25 0,25 0,25 21

22 22 7/e. számú melléklet Könyvtár és Művelődési Ház évi bevételei és kiadásai, Megnevezés ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a Költségvetési támogatás ,1% Bevételek összesen: ,1% Kiadások Személyi juttatások ,3% Munkaadókat terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,5% Kiadások összesen: ,1% Költségvetési létszámkeret 2 fő 2 fő 2 fő - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 1 fő 1 fő 1 fő - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 1 fő 1 fő 1 fő 22

23 23 8. számú melléklet - Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként, ezer forintban Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege %-a I. Felújítások Út és járdajavítás Orvosi rendelő és lakás felújítása ,4% Bérlakás felújítás ,6% Szabolcs Vezér Gimnázium fűtésrendszerének felújítása ,0% Szabolcs liget sz. alatti társasház homlokzatjavítási, felújítási munkái ,9% Polgármesteri Hivatal összesen: ,2% Felújítások mindösszesen: ,2% II. Beruházások Intézmény nyilvántarási szofver hozzáférés ,0% Zsiráf Óvoda összesen: ,0% 1 db komplett számítógép ,0% 1 db fénymásoló ,8% Intézmény nyilvántartási szofver hozzáférés ,0% Manóvár Óvoda összesen: ,0% 1 db szemétszállító konténer ,0% József Attila Általános Iskola összesen: ,0% Viziközmű vagyon fejlesztése ,1% Útépítés ,9% Gépállomás u.26. ingatlan megvásárlása MÁV laktanya megvásárlása (II. részszámla) Csapadékvíz elvezetés építése ,4% Csapadékvíz elvezetés építése miatti kártalanítás ,4% Fedett ravatalozó építése ,4% Háziorvosi számítógép ,0% II:Világháborús emlékmű os emlékmű ,3% Rendezési terv ,0% 5 db szemétgyűjtő konténer ,0% Mentőállomás létesítése ,0% Intézmény nyilvántartási szofver hozzáférésiskola Közvilágítás bővítése ,0% 1 db telefonközpont ,0% Polgármesteri Hivatal összesen: ,1% Beruházások mindösszesen: ,1% III. Nem beruházási kiadások Lakásértékesítésből MÁV-nak átadott pénzeszköz ,0% Szabolcs liget sz. alatti társasház homlokzatjavítási, felújítási munkái Közműfejlesztési támogatás magánszemélynek ,9% Társasháznak fizetett közös költség önkormányzati bérlakások után ,0% Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen: ,3% Beruházási hitel kamata ,5% 23

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Előterjesztés. B e s z á m o l ó

Előterjesztés. B e s z á m o l ó Előterjesztés B e s z á m o l ó Csákvár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A 2007. évi költségvetés elfogadásakor elhatároztuk,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben