pályázandó terület neve Az európai örökség megőrzése Humánerőforrásfejlesztés, Környezetvédele m Az európai örökség megőrzése Fenntartható fejlődés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pályázandó terület neve Az európai örökség megőrzése Humánerőforrásfejlesztés, Környezetvédele m Az európai örökség megőrzése Fenntartható fejlődés"

Átírás

1 Beled Község INNOCENTER Innovációs Központ Kht. Közép- és Kelet- Európai Regionális Környezetvédeli Központ Rosenberg Hungária Kft. Bioprojekt Kft. Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Felsőzsolca Város Ökotárs i alap egőrzése egőrzése Bel- és igazságügyi együttűködés Gyerek és NGO-k bevonásának elősegítése a környezetvédele területén cíe A beledi Barthodeiszky kastély felújítása Nyugat-Dunántúl Tessedik Sáuel Digitális Iskolahálózat: ódszertani Észak-Magyarország központ kialakítása és a kiterjesztés előkészítése Megújuló REC Konferenciaköz pont Közép-Magyarország Esztergoi Víziváros Közép-Dunántúl űelékegyütte sének felújítása Innovációs központ létrehozása a Nyugatdunántúli régióban Nyugat-Dunántúl Szervezett bűnözés elleni harc a Sárvíz Kistérségi Közép-Dunántúl Rendőrörs létrehozásával Halozottan hátrányos helyzetű gyerekek Észak-Magyarország integrációja Felsőzsolcán A ne korányzati szervezetek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a Közép-Magyarország környezetvédele területén - nyílt i prograal

2 Gabro i és Szolgáltató Kft. Ajka Város i alap Középületek akadályentesítés ének elősegítése cíe Gabro Kft. fejlesztése a kíéletesebb dialízis kezelésekért Közszolgáltatás akadálytalanul az Ajkai kistérségben Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. Ösztöndíjprogra - "Beindító" fővárosi roa gyakornoki ösztöndíj projekt Közép-Dunántúl Solóvásárhely Község Önkéntes Központ Hárskúti Megújuló Energia Központ A fenntartható gazdasági elősegítése "Soló hegy ivóvízhálózat bővítése" Közösségi ÉRTÉK-tőzsde kialakítása, a Piactér odell eghonosítása, a szektorok közti együttűködés fejlesztése Hárskúti Megújuló Energia Központ - biokecsketelep és sajtüze egvalósítása Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Közép-Dunántúl VOLÁN Egyesülés Ügyfélközpontú szolgáltatás kialakítása, szervezeti kultúra erősítése Közép-Magyarország

3 NEURO CT. Pécsi Diagnosztikai Központ Kft. Zánkai Gyerek és Ifjúsági Centru Kht. Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület i alap Tudoányos kutatás NGO-k bevonásának elősegítése a környezetvédele területén cíe "Menteni a enthetőt" - Nagy térerejű ágneses agrezonancia képalkotással végzett neurológiaii alkalazott kutatások Egészségegőr zéshez kapcsolódó fejlesztés a zánkai Gyerek ls Ifjúsági Centruban Civilek a környezetvédele ért, a fenntartható ért, a vidék egújulásáért Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Magyarország Műszaki és Terészettudoányi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Tudoányos kutatás Megújuló, illetve alternatív energiaforrások vidékfejlesztésb en való alkalazhatóság ának felkutatása Közép-Magyarország Orosháza Város TRITOM Építőipari, Kereskedeli és Szolgáltató Kft. Orosháza, Gyopárosi Gyógy- és Élényfürdő környezetbarát koplex fejlesztési prograja Vestas V kw típusú szélerőű létesítése a Vas egyei Vönöckön Dél-Alföld Közép-Magyarország

4 cíe Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgála t Egyesület egészségügyi kapacitás fejlesztése obil tüdőszűrő álloás beszerzésével Közép-Magyarország Kistokaj Községi Önkorányzat Orfű Pécsi-tó Reginális Fejlesztő és Üzeeltető Kht. OTKA Iroda (Országos Tudoányos Kutatási Alapprograok Iroda) Zala Megyei Önkorányzat i alap Gyerek és K+F Térségi integrációs Ifjúsági Központ építése Megújuló energiával a egújuló Orfűért - Terálvízre alapuló, egújuló energetikai intaprojekt Nezetközi elisertségű fiatal kutatók tudoányos életpályájának elősegítése A Zala Megyei Önkorányzat inforatikai stratégiája II. üteének egvalósítása - e-governent és egészségügy Észak-Magyarország nincs Dél-Dunántúl nincs Közép-Magyarország nincs Nyugat-Dunántúl Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttűködés Az Észak- Alföld, Nyugat- Dunántúl és Észak- Magyarország regionális tevékenységéne k egerősítése Brüsszelben nincs Észak-Alföld

5 Óbuda-Békásegyer i Szolgáltató Kht. DOTE Fejlesztéséért Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Bhaktivedanta Kulturális és Tudoányos Intézet egőrzése cíe Óbudai Egészség Olipia a betegség egelőzésért és az egészség fejlesztésért A debreceni orvostörténeti gyűjteények kiállításához Gyűjtőhely és Elékház kialakítása a Kenézy Villa felújításával Tudáscentru kialakítása a Fertő-Hanság turisztikai régióban Indiai Egészségegőr ző- és fejlesztő Központ létrehozása és űködtetése nincs nincs nincs Közép-Magyarország Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország Szolnok Megyei Jogú Város Környezettudato s nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája Észak-Alföld Junior Achieveent Magyarország Oktatási és Vállalkozásszervezé si Bakonyszobathely Község Gyerek és Diákvállalkozás i és karrier központok létrehozása és űködtetése az ország 7 régiójában a sikeres fiatalokért Új típusú napközi otthonos foglalkozások egvalósítása odell értékkel a Bakonyalján Dél-Alföld Közép-Dunántúl

6 Megyei Gyerekvédeli Központ Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia CHIC Középagyarországi Innovációs Központ Kht. Hernád Község TISZA VOLÁN Közlekedési és Szolgáltató Zrt. Partners for Deocratic Change Hungary - Partner Hungary Gyerek és egőrzése Gyerek és cíe A gyerekvédeli gondoskodásban élők életkörülényei nek javítása Nógrád egyében A egseisült történeli harangok reja és lengéscsillapító szerkezet elhelyezése a Mátyás teploban Közigazgatási intézények hatékonyságána k javítása szabadfelhasználású szoftverek bevezetésével, ával Kistérségi intaprojekt energiahatékony sági beruházásra és egújuló energiák bevezetésére Szeged város környezetkíélő közösségi közlekedésének fejlesztése Önfejlesztő közösségi hálózat a társadali neek esélyegyenlőség éért Észak-Magyarország Közép-Magyarország Közép-Magyarország Közép-Magyarország Dél-Alföld Közép-Magyarország

7 Heves Megyei Önkorányzat "Segítő Kezek Idősek Otthona" Gyulai a Gyerek és cíe "Adj esélyt!" Esélyterető progra halozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációjára "Segítő Kezek Idősek Otthona" Gyulai korszerűsítése, uniós előírásoknak való egfelelése Észak-Magyarország Dél-Alföld Balatonfüred Város egőrzése nincs a projektnek cíe!!!! Közép-Dunántúl "FIZ" Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési, Ingatlanforgalazási és Szolgáltató Kft. Balesetentes-, környezettudato s közlekedés a fenntartható jegyében Észak-Magyarország Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Csongrád Megyei Önkorányzat Csengersia Önkorányzat Százhalobatta Város i alap Középületek akadályentesítés ének elősegítése nincs a projektnek cíe!!!! nincs a projektnek cíe!!!! Megújuló energiaforrások használata, "Alternatív energia a érdekében" Fogyatékkal élők esélyegyenlőség ének egteretése általános iskolák akadályentesít ése által Dél-Dunántúl Dél-Alföld Észak-Alföld Közép-Magyarország

8 Tura Város Gyerek és cíe Tura i inforációs és tanácsadó hálózatának bővítése koplex rendszeren keresztül nincs Közép-Magyarország Nagykálló Város Biológiai szennyvíztelep létesítése eleven iszapos tiszta technológiával Észak-Alföld "Tedej" Agrárterelő és Szolgáltató Zrt. Hajdúböszöré nyi kistérség közérdekű szerves hulladék kezelő központ létesítése Észak-Alföld Pápa Város Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdáslkodási Diósd Község Magyary Zoltán Felsői Közalapítvány i alap i alap egőrzése Középületek akadályentesítés ének elősegítése Ösztöndíj- és obilitási prograok A pápai Eszterházy kastély reja A fenntartható odellezése ökológiai intagazdaság létrehozásával a Gyulai Kistérségben Diósd és a környező települések közintézényei nek akadályentesít ése pályáztatás útján A Magyary Zolltán kieelkedő kutatói, posztdoktori ösztöndíj fenntartása Közép-Dunántúl Dél-Alföld Közép-Magyarország Közép-Magyarország

9 Püspökszilágy Község Közkincs Művészeti és Kulturális Kht. egőrzése cíe Erdei iskola létesítése Püspökszilágyo n A szellei kulturális és történeli egőrzése és népszerűsítése hazánkban Közép-Magyarország Dél-Dunántúl Békés-Hajdú Energia Hatékonység Fejlesztési Társulás BHEHFT önkorányzati intézényeinek környezetbarát koplex energetikai fejlesztési prograja Dél-Alföld Mátrai Gyógyintézet Megújuló energiát felhasználó fűtési rendszer a Észak-Magyarország környezetszenny ező, pakura alapú kazánok kiváltására Generáció 2020 Közhasznú Egyesület nincs Civil szervezetek huán erőforrás fejlesztése konzultációs és képzési hálózati progra keretében Észak-Magyarország Fűzfői Hulladékégető Kft. A Fűzfői Hulladékégető Kft. veszélyeshullad ékárteletlanítási technológiájána k korszerűsítése Közép-Dunántúl

10 Baranya Ifjúságért Kieelten Közhasznú Társaság Gyerek és cíe Tett-Háló Baranyában - A "Tett-Háló" koplex i szolgáltatás fejlesztése Dél-Dunántúl Újkígyós Nagyközség Betegségegelő ző, egészségfejleszt ő tevékenységek ösztönzése - Egészségház bővítése, létesítése Újkígyóson Dél-Alföld Gaudiu Nostru Pécsi Egyházegyei Püspökszentlász lói Arborétu és Oktatási Központ kialakítása Dél-Dunántúl Pécsi Egyházegye egőrzése Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történeli ének egőrzése Dél-Dunántúl Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület Csongrád Város Paksi Reforátus Egyházközség Gyerek és egőrzése egőrzése Kistérségi Ifjúsági Központ kialakítása és térségi i hálózat fejlesztése Művelődési Központ és Városi Galéria egújítása Csongrád Városban Jövőnk a últunkból építkezik Dél-Dunántúl Dél-Alföld Dél-Dunántúl Huán Integrációs Műhely Közhasznú CIVIL AKADÉMIA Közép-Magyarország Agrowatt Környezetvédeli Szolgáltató Kht. Tudoányos kutatás Biogáz kutató központ építése Dél-Alföld

11 cíe Szeged-Honvéd téri Reforátus Egyházközség egőrzése Védett űelék épület felújítása és Missziós házként történő hasznosítása Szegeden Dél-Alföld Nádasdy a Művészetért és a Környezetért egőrzése A történeli jelentőségű Nádasdy-kastély holokzat felújítása és közű kialakítása a hasznosítási tervek alapján Közép-Magyarország Körös-vidéki Környezetvédeli és Vízügyi Igazgatóság egőrzése Fürdőúzeu létrehozása Gyulán Dél-Alföld Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Dabas Város "SMS" (Sclerosis Multiplexesek Segítése - Save Multiplex Sclerosis) Mintaprojekt Dabas város i potenciáljának növeléséért Együttnevelési Központ létrehozásán keresztül Dél-Alföld Közép-Magyarország Kiskörös Város A kiskörösi Petőfi Sándor Általános Iskola napközi és iskolaotthonos foglalkozásaina k fejlesztése Dél-Alföld

12 Budapesti Szociális Forrásközpont Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság egőrzése cíe Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése és ehhez szakeberképzé s 3 régióban A Hotel Gellért szecessziós stílusú főholokzatána k felújítása Közép-Magyarország Közép-Magyarország Ceglédbercel Község Gyerek és Esélyegyenlőség egteretése a Ceglédbercel Eötvös József Általános Iskola bővítése révén Közép-Magyarország Hookégy Község Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány ÉLET Tóth László Általános Iskola i alap Gyerek és Jövő önkorányzata Hookégyen Kistérségi ozgásprogra egvalósítása az ország 570 kistelepülésén (? - nincs cí) Iskolahálózat Kecskeéten a halozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjának érdekében Dél-Alföld Közép-Magyarország Közép-Magyarország Dél-Alföld Sarkad Város Sarkad város intézényeinek környezetbarát koplex energetikai fejelsztési prograja Dél-Alföld

13 cíe Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Civil szervezetek innovatív huánerőforrás fejlesztése, civil ódszertani és képzési központ létrehozása Észak-Alföld Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Preier G. Med Kereskedeli Kft. Játszóudvar kialakítása és napközis csoportszobák eszközbeszerzés e A Preier G. Med Kft. otthonápolási szolgáltatás inőségi fejlesztését elősegítő beruházása Közép-Magyarország Közép-Magyarország IMMI - Nezetközi Multiédia Intézet Korszerű Multiédia Központ létrehozása Győr városában Nyugat-Dunántúl Öregcsertő Község E-önkorányzat alapjainak egteretése Dél-Alföld Közgazdasági Politechniku Gináziu és Szakközépiskola Felnőttképzés, szakképzés és vállalkozásfejles ztés ösztönzése Közép-Magyarország Huán Erőforrásért Egyesület Dél- Alföldi Régió Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület A kopetenciafelérés ódszertanának célcsoportspecifikus adaptálása A határőrség végrehajtói álloányának kounikációs és konfliktuskezelő készségeinek javítása Dél-Alföld Közép-Magyarország

14 cíe KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet Tudoányos kutatás Norvég-Magyar Akadéiai Kutatási Együttűködés Közép-Magyarország Állabiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára egőrzése Álloányvédel i progra egvalósítása a Történeti Levéltárban Közép-Magyarország Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Gyerek és Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat és Huánsegítő Tanácsadó Központ egvalósítása Dél-Alföld Felsőszolgáltató Kht. Felnőttképzések unkaerőpiac orientált fejlesztése Közép-Magyarország Bajót Község Nyíregyházi Inforatikai Kht. Művészeti és Szabadűvelődési Dél-Nyírségi Többcélú Önkorányzati Kistérségi Társulás egőrzése Kézen fogva - fejlesztő és foglalkoztató projekt Magyarországi és határon túli önkorányzatok IT kopetenciáján ak növelése Budapest legrangosabb civil kulturális palotájának létrehozása a Pesti Vigadó épületében A Dél-nyírségi kistérség adinisztratív kapacitásának növelése térinforatika használatával Közép-Dunántúl Észak-Alföld Közép-Magyarország Észak-Alföld

15 AA-MED Orvosi Kereskedeli és Szolgáltató Kft. SuperGroup Művészeti és Kounikációs Kft. Burattino Általános és Szakképzőiskola Intelligens Települések Országos Szövetsége Oktatási és i Huán Magyar Tudoányos Akadéia (MTA) Száítástechnikai és Autoatizálási Kutató Intézet Szoor Dezső egyéni vállalkozó egőrzése Gyerek és nincs Tudoányos kutatás cíe Litoterápiás és Radiológiai Intézet korszerűsítése, Észak-Magyarország bővítése és eszközparkjának fejlesztése Kulturális világ egőrzése "Kis Közép-Magyarország erdély" "A Burattino Iskolától a felnőttéválásig." Koplex Közép-Magyarország esélyegyenlőség i progra Elektronikus közigazgatás az önkorányzatok nál Palócföld gazdálkodási hagyoányaina k egőrzése és fejlesztése, kistérségi integrált ökológiai terelési rendszer kialakítása Új, környezetbarát és versenyképes robottechnológi ák agyarnorvég kutatásalapú innovációja célcsoportok száára (HUNOROB) Terészetvédel i tanösvény és európai színvonalú agyar szürke arhaintagazdaság kialakítása Közép-Magyarország Közép-Magyarország Közép-Magyarország Közép-Magyarország

16 Szexuális Nevelés és Kultúra Elősegítéséért Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Eötvös Loránd Tudoányegyete Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht. Magyar Állai Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) Medicover Egészségközpont ZRt. Duna-Mecsek Területfejlesztési cíe Iskolai AIDS egelőzés koplex szexuális nevelés keretében éves fiatalok körében E-learning és portáltechnológi a alkalazása az Edelényi Kistérségben fogyasztás, terelés és kounikáció A Vasútegészségü gyi Kht. prevenciós tevékenysége és az azt táogató kapacitás fejlesztése A agyarországi fenntarthatóan kiterelhető (dinaikus) geoterikus energiavagyon felérésének egalapozása A Medicover ZRt. preventív beavatkozásaina k fejlesztése Észak-Magyarország Észak-Magyarország Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Közép-Magyarország Akadályentesí tések egvalósításána Középületek i alap akadályentesítés ének elősegítése k a a Duna-Mecsek alapítvány által érintett települések területén Dél-Dunántúl

17 Petőfiszállás Község Medicin-Liget Egészségegőrzőés Gondozó Szegedi Tudoányegyete Terészettudoányi Kar Terészeti Földrajzi és Geoinforatikai Tanszék Tudoányos kutatás cíe Szakai kopetenciafejl esztés Petőfiszálláson A korszerű intézényi idősgondozás tárgyi feltételeinek fejlesztése a Kincses Sziget Idősek Otthonában A belvízveszély és belvízgazdálkod ás eléletének és gyakorlatának kutatási egalapozása Dél-Alföld Észak-Magyarország Dél-Alföld Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása i alap és egelőzés Az egészségügy fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben a egelőzés jegyében Dél-Alföld Tisza Joule Kft. Hagyoányok Háza Szülészeti- Nőgyógyászati Prevenciós Tudoányos Társaság egőrzése Koplex terál energiarendszer Martfűn (visszasajtolás, kísérőgáz hasznosítás) Jövőnk e XX. - XXI. A-HA! Országos Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Progra Észak-Alföld Közép-Magyarország Közép-Magyarország Nyírbogát Nagyközség Idősek Otthona felújítása, odernizációja és bővítése Nyírbogáton Észak-Alföld

18 Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás CENTRAL GEO Bányaérési Agrotechnikai és Ingatlangazdálkodási Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Keszeg Község Kárpátok Nezetközi Magyar Olipiai Bizottság i alap i alap i alap Középületek akadályentesítés ének elősegítése Középületek akadályentesítés ének elősegítése Tudoányos kutatás NGO-k bevonásának elősegítése a környezetvédele területén cíe Akadályentesí tés a Fejér és Koáro- Esztergo egyékben Tanulási partnerségek kezdeényezése Középületek akadályentesít ésének elősegítése a Letenye térségben Több-léptékű folyadék áralás odellező rendszer kidolgozása repedéses kőzetekben A fenntartható balatoni turizus helyi együttűködésé re épülő gazdasági, társadali odelljének egvalósítása Egycsoportos óvoda és kéttanterves általános iskola létesítése Keszeg Községben Civilek a környezettudato sságért és a környezetvédele ért Sportolj az egészségedért! Közép-Dunántúl Dél-Alföld Nyugat-Dunántúl Észak-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Magyarország Közép-Magyarország

19 Törökbálint Nagyközség Vác Város Nyírbátor Város Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Koáro- Esztergo Megyei Önkorányzat Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézénye Magyar Tudoányos Akadéia (MTA) Balatoni Linológiai Kutatóintézet i alap Gyerek és Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttűködés Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttűködés Diszkriináció elleni küzdele, jogvédele Tudoányos kutatás cíe Integrált nevelés és iskola előkészítés Közép-Magyarország Törökbálinton Regionális fejlesztési Tudásközpont létrehozása Vác város és a Közép-Magyarország kistérség kopetencia növelése érdekében A regionális fejlesztés különböző szintjeinek kopetencia Észak-Alföld növelése a Nyírbátori Kistérségben Jogsegély szolgálat országos hálózatának egpályáztatása Közép-Magyarország a Siketek és Nagyothallók Országos Szolgálata által Koáro- Esztergo Megyei pszichiátriai betegséggel élők entálhygiénés ellátása színvonalának javítása Hal rajok űszeres felderítése és nyoonkövetés e sekély vízterekben Közép-Dunántúl Észak-Dunántúl

20 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cíe Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal huánerőforráskezelő rendszerének fejlesztése Közép-Magyarország Kaszaper Község Ösztöndíj- és obilitási prograok Az egykori Wenckhei uradalo űelék jellegű energiaterelő telepének felújítása és beutatása Pusztaszőlősön Dél-Alföld Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete Zalaapáti Község Ösztöndíj- és obilitási prograok Patika Akadéia A Zalaapáti Apátság értékeinek egóvása Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Mezőkövesd Város Agrárinnovációs központ létrehozása Mezőkövesden a fenntartható gazdasági biztosítása érdekében Észak-Magyarország Magyar Tartaloipari Szövetség Magyar Önkorányzatok Európai Szövetsége Hadjárat A Digitális Írástudatlanság Ellen (HADITE) Szövetségben a kopetens önkorányzatok ért Közép-Magyarország Közép-Magyarország

21 Életpálya i alap Szár Néet Kisebbségi Települési Önkorányzat K+F Bel- és igazságügyi együttűködés Országos Rendőrfőkapitányság cíe A agyarországi kutatásfejlesztési és innovatív ötletek egvalósításána k és gazdasági hasznosításának a A gazdaságot és a lakosság életinőségét veszélyezetető szervezett bűnözés elleni harc képességének egerősítése Szár Községi Faluház építése, kistérségi alközpont létrehozása Közép-Magyarország Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Bűnegelőzési Egészség egőrzési és Oktatási - BEO Mentálhigiénés, Egészségegőr ző és Rekreáció Gyerek Központ Létrehozása Dél-Alföld Budapest-Csepel Európai Jogakadéia Egyesület i alap Ösztöndíj- és obilitási prograok E-learning keretrendszer bevezetése Csepelen Ösztöndíj prograok az európai jogalkalazási, jogalkotási, jogászképzési gyakorlat egirerésére és hazai hasznosítására Közép-Magyarország Közép-Magyarország

22 Békés Megye Környezetért Egyesület Szarvas Város Gyerek és cíe V.I.K.I.N.G. Ifjúsági, Inforációs és Tanácsadó Szolgálat létrehozása és űködtetése az orosházi kistérségben Szarvas terálvízének és biológiailag tisztított szennyvízének elhelyezése és utótisztítása tó wetland rendszerében Dél-Alföld Dél-Alföld Hódezővásárhely Megyei Jogú Város Regionális Környezeti Nevelő Központ kialakítása Dél-Alföld Roa Oktatási Alap Gyerek és Utolsó padból is lehetünk elsők - A halozottan hátrányos helyz., különösen roa fiatalok i integrációja Közép-Magyarország Letenye Város Ösztöndíj- és obilitási prograok Regionális Kiállítási Központ létesítése a letenyei Szapáry- Andrássy kastélyban Nyugat-Dunántúl Sajószentpéter Város Budapest Főváros IV. kerület Társulási központ Sajószentpétere n Budapest IV. Kerület Önkorányzatá nak koplex e- közigazgatási fejlesztése Észak-Magyarország Közép-Magyarország

23 Tudoányos Iseretterjesztő Társulat Bács- Kiskun Megyei Egyesülete Földérési és Távérzékelési Intézet Deokratikus Átalakulásért Intézet Gelse Község Forego Magyarország Alapanyag Hasznosító és Kereskedeli Kft. Szabolcs-Szatár- Bereg egyei Fejlesztési Ügynökség Kht. Nyírkarász Község Magyarországi Prostituáltak Érdekvédeli Egyesülete Ösztöndíj- és obilitási prograok Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttűködés cíe Kecskeéti Zsinagóga az európai védelében Digitális Magyarország Dél-Alföld Közép-Magyarország A Visegrádi Országok tapasztalatainak átadása a Nyugat Balkán és GUAM országok száára Közép-Magyarország Gelsei Terálfürdő kialakítása a betegségegelő Nyugat-Dunántúl zés és az egészségfejleszt és jegyében "Elhasznált hordozható eleek és akkuulátorok visszagyűjtési Közép-Magyarország rendszerének fejlesztése Magyarországo n" Hulladékból tiszta energia Szabolcs Észak-Alföld Szatár-Bereg egyében i koplexu létesítése Észak-Alföld Nyírkarász községben Prostituáltak és egyéb veszélyeztetett csoportok rendszeres Közép-Magyarország szűrése obil szűrőbusz segítségével

24 A Szegedi Idegsebészetért cíe Az idegsebészeti inforatikai hátterének fejlesztése Dél-Alföld Borsod-Abaúj- Zeplén Megyei Önkorányzat Ösztöndíj- és obilitási prograok A Borsod-Abaúj- Zeplén Megyei Levéltár tudoányos kutatóközpontjá nak létrehozása Észak-Magyarország Makó Város Önkorányzat "MACI" Károlyi István Gyerekközpont Gyerek és Gyerek és "Eönkorányzati integrált inforatikai rendszer bevezetése Makó Város Önkorányzatá nál" Halozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelését hasznosító intézény fejlesztése Dél-Alföld Észak-Alföld Állai gondozott gyerekek "Speciális Gyerekotthoná Közép-Magyarország nak" létrehozása a Fóti Károlyi István Gyerekközpon tban Jászberény Város Ösztöndíj- és obilitási prograok "Jászberény a Jászság őrzője - Jászberény Főtér történeli jelentőségű, űeléki épületeinek felújítása" Észak-Alföld

25 Cívis Hotels ZRt. Kecskeét Megyei Jogú Város Platán Otthon Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Göncöl Neesnádudvari Róai Katolikus Plébánia Közép-Európai vállalkozói Tudásközpont Oktató Kutató és Szolgáltató Kft. Majsa Városi Rendelőintézet - Tiszaújváros Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Regionális Érdekvédele Ösztöndíj- és obilitási prograok i alap Gyerekvédele Ösztöndíj- és obilitási prograok Ösztöndíj- és obilitási prograok egészségügy Gyerek és cíe A Debreceni Grand Hotel Aranybika űelék Észak-Alföld épületegyüttesén ek felújítása Platán Otthon - entálhigiénés gondozás Dél-Alföld javítása Gyerek- és védeli feladatok integrált ellátása a kisteleki kistérségben Egyedi Műelék Koplex Hasznosítása A Neesnádudvar i Róai Katolikus Teplo reja Kisvállalkozói Innovációs Központ létrehozása Budapesten Kiskunajsai Új-Energia Centru kialakítása Kapj kedvet az egészséghez Útlevél az egészséghez Koplex segítőprogra a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok társadali integrációjáért Dél-Alföld Közép-Magyarország Dél-Alföld Közép-Magyarország Dél-Alföld Észak-Magyarország Nyugat-Dunántúl Észak-Alföld

26 Savaria TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ Kieelten Közhasznú Társaság Budapest Főváros Zöld Út Fuvarozó és Szolgáltató Kft. Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Kéttanítású Nyelvű és Nyelvoktató Néet Nezetiségi Általános Iskola Érteli Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédeli Szövetsége (ÉFEOSZ) Szabolcs- Szatár-Bereg egyei Egyesülete "SÉF Szakiskola" Kereskedeli és Vendéglátó Kht. Szenna Pack Csoagolóeszközgyártó Kft. i alap Ösztöndíj- és obilitási prograok Ösztöndíj- és obilitási prograok Ösztöndíj- és obilitási prograok cíe A nyugatdunántúli régió felsőfokú szakképzésének egújítására szolgáló odellprojekt Fővárosi ösztöndíj és obilitási progra Építési hhulladékok és eddőhányók újrahasznosítása, útalapban történő felhasználása nincs a projektnek cíe!!!! ÉFEOSZ Oktatási és Szociális Szolgáltató Központ EU inőség a hazai eléleti és gyakorlati szakképzésben Lakossági elvárásoknak egfelelő tiszta technológia bevezetése és ezáltal egy élhetőbb környezet kialakítása Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl

27 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Algyő Nagyközség Magyar Barofitudoányért Közhasznú Györő Város Önkorányzatának Polgáresteri Hivatala cíe A Dél-dunántúli helyi gazdaságának fejlesztésének a Pécs város tervezett fejlesztéseihez való kapcsolódási pontok révén nincs a projektnek cíe!!!! Lúdtenyésztési i, innovációs odellgazdaság kialakítása Györői Integrált Körzeti (Kistérségi) Tudásportál Kialakítási Progra (1.célterület) Dél-Dunántúl Dél-Alföld Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Esztergo és Neyrgesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Ösztöndíj- és obilitási prograok Duna-enti települések integrált védele Közép-Dunántúl Tiszaenti Települések Térségfejlsztési Társulása i alap Középületek akadályentesítés ének elősegítése Középületek akadályentesít ése a Tiszatér Társulás tag- és együttűködő településein Észak-Alföld EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság A szilvásváradi Szalajka-völgy terészetvédel i fejlesztése környezettudato s neveléssel Észak-Magyarország Első Pesti Borház Zrt. Tudoányos kutatás K+F tevékenység a borászati ellékterékek hasznosítására a fenntartható érdekében Közép-Magyarország

28 Békéscsabai Regionális Képző Központ Debreceni Egyete Orvos- és Egészségtudoányi Centru Szabolcs-Szatár- Bereg egyei Kereskedeli és Iparkaara Aba Sáuel Kulturális Szobathelyi Kistérség Többcélú Társulás EU-ROMA Országos Egyesület Kerecsend Község i alap i alap Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttűködés Tudoányos kutatás K+F Ösztöndíj- és obilitási prograok Középületek akadályentesítés ének elősegítése Gyerek és Gyerek és cíe Vállalkozói versenyképesség et biztosító egységes Keletközép európai felnőttképzési és szolgáltatási hálózat létrehozása Dél-Alföld Új őssejt-alapú terápiás eljárások fejlesztése előrehaladott Észak-Alföld perifériás artériás betegség kezelésére K+F tevékenység javítása Szabolcs Észal-Alföld Szatár-Bereg egyében Aba Sáuel elékpark és Inforációs Központ a történeli és régészeti Észak- Magyarország egóvására és egisertetésér e Akadályentesí tés a Szobathelyi Nyugat-Dunántúl Kistérségben Második Esély Roa Képző Központ létrehozása Debrecenben Óvodabővítéskorszerűsítés hátrányos helyzetű roa szárazású és fogyatékos gyerekek integrált neveléséhez Észak-Alföld Észak-Magyarország

29 Tehetségekért Kereskedeli és Szolgáltató Kft. Kaposvár Megyei Jogú Város Debreceni Egyete Pornóapáti Község Néet Települési Kisebbségi Önkorányzat Budapesti Corvinus Egyete Újszentargita Község Magyar Szegénységellenes Hálózat Duna-Körös-Maros- Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Kht. (DKMT Kht.) i alap Gyerek és Tudoányos kutatás Tudoányos kutatás K+F Európai egőrzése Gyerek és cíe Halozottan hátrányos helyzetű gyerekek Közép-Dunántúl integrálása kollégiui keretek között Huáninkubációs létesítény Dél-Dunántúl egvalósítása Biohajtóanyag Kuttaóközpont létrehozása az Észak-Alföld Észak-alföldi Régióban Korszerű bioszolár fűtőű egvalósítása Nyugat-Dunántúl Pornóapátiban Budapesti Corvinus Egyete Alkalazott Kutatás- Fejlesztési Alap Árpád-házi Szent Margit róai katolikus teplo és parókia hasznosítási tervek alapján történő felújítása Szécsényi Gyerekesély Progra Az önkorányzatok kapacitásának növelése a DKMT Eurorégióban az inforációs technológia eszközeivel Közép-Magyarország Észak-Alföld Közép-Magyarország Dél-Alföld

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Izland és Liechtenstein hozzájárulása

Részletesebben

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Magyarország és az EU Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Hozzájárulás az európai társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez

Részletesebben

1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program

1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program . 2. számú melléklet 1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program (Ft) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Részletesebben

21081 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2010. június 1-től 2011. január 31-ig terjedő időszakra című program

21081 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2010. június 1-től 2011. január 31-ig terjedő időszakra című program . 2. számú melléklet 21081 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2010. június 1-től 2011. január 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Budapest

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KOLLÉGIUM NEA-TF-14-SZ DÖNTÉSI LISTA (ALAPÍTVÁNY,EGYESÜLET)

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KOLLÉGIUM NEA-TF-14-SZ DÖNTÉSI LISTA (ALAPÍTVÁNY,EGYESÜLET) Rangsor Döntés száma Pályázati azonosító neve Adószám i cél 1 2 3 1806 /2014. (02.01.) sz. 1807 /2014. (02.01.) sz. 1808 /2014. (02.01.) sz. -0346-0463 Szociális Szolgáltatásokért 18287998119 Bakonyi Kaland

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja

Közbeszerzési Értesítő. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja KÉ 2011. évi 102. szám, 2011.09.02. -- -- Tisztelt Olvasó! Tájékoztatjuk, hogy 2008. július 1-jét követően a hiteles Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A Békéscsabai Repülőtér, burkolt kifutópálya és a kapcsolódó létesítmények kiépítése

A Békéscsabai Repülőtér, burkolt kifutópálya és a kapcsolódó létesítmények kiépítése Határok Nélkül z INTERREG III Közösségi Kezdeményezés, Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia Montenegró Határ menti Együttműködési Program keretében megvalósult fejlesztések 2004-2006 Határok Nélkül

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei 18 486,4

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei 18 486,4 1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez neve I. ORSZÁGGYŰLÉS I. F E J E Z E T 1. melléklet a 2013. évi... törvényhez Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

A Fenntartható Fejlődés Helyi Programja LOCAL AGENDA 21 2014. december

A Fenntartható Fejlődés Helyi Programja LOCAL AGENDA 21 2014. december Készítette Mórahalom Város Önkormányzatának megbízásából az ENV-INFO Kft., Szeged A Fenntartható Fejlődés Helyi Programja LOCAL AGENDA 21 2014. december TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ... 4 1.1. A Local Agenda

Részletesebben

Régión innen, határon túl

Régión innen, határon túl 2 Régión innen, határon túl VÁTI Régión innen, határon túl Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés határon átnyúló programjai keretében megvalósult fejlesztések, 2004-2006 Az INTERREG az Európai Unió négy

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-09-C - döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-09-C - döntési lista 1 NCA-CIV-09-C-0001 Civil Szemle 2 NCA-CIV-09-C-0003 Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Helyi Szabolcs- Szatmár-Bereg Rozsály Civil Szemle hosszútávú stratégiájának meghatározása esélynövelő roma koordinátorok

Részletesebben

2015. évi költségvetési adatok - 1.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

2015. évi költségvetési adatok - 1.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 00 00 00 00 I. ORSZÁGGYŰLÉS 01 01 01 00 00 Országgyűlés hivatali szervei 560,0 20860,5 560,0 20860,5 55,7 2329,8 01 01 01 00 00 K1 - Személyi juttatások 11216,2 11216,2 908,5 01 01 01 00 00 K2 - Munkaadókat

Részletesebben

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista kollégiumi (a 1 NCA-NK-09-C-0001 ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Komárom- Esztergom Komárom Jókai Unokái gyermekújság szerkesztése és kiadása a határ mentén 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft A támogatási

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja

IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja Dombóvár Város Önkormányzata IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja Készítette: Reflektor munkacsoport Tartalom I. Bevezetés.4 II. Az Ivanich-terv nemzetközi és hazai háttere..5 II.1.

Részletesebben

OMMF-11 formailag érvényes lista. 1. oldal, összesen: 6

OMMF-11 formailag érvényes lista. 1. oldal, összesen: 6 ir.szám OMMF-11 OMMF-11-0001 Munkavédelmi fórum az építőipari vállalkozások vezetői részére 851000 MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Magyar 2800 Tatabánya Kossuth L. u. 106. Tatabányai Komárom-Esztergom

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes

Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes ALADICS 2006. május SÁNDOR 23. 1 Az MFB Rt. tevékenységi főbb területei Híd szerep, Magyar Fejlesztési Bank Rt. és és a bankcsoport Sikeres Magyarországért Hitelprogramok

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 2013-2017 PROGRAM 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 2.

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 2013-2017 PROGRAM 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 2. TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013-2017 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÚT 2. KÉSZÍTETTE: EXPERIA KFT. Tartalomjegyzék MOTTÓ:... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Dunaföldvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunaföldvár Város Önkormányzata 2013 2018. 1 TARTALOM Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT...4 1.1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...5

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik

VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik Váltó-sáv Alapítvány Budapest, 2012. 1 Tartalomjegyzék Közép-Magyarországi Régió

Részletesebben