A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele."

Átírás

1 A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-ÉN ELŐFIZETÉSI DIJ: EGY ÉVRE 6 PENGŐ FÉLÉVRE 3 PENGŐ EGYES SZÁM ÁRA 60 FILLÉR IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM AUGUSZTUS AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Hlier László dr. felvétele. TARTALOM: Rpics Rymund dr.: Életf. Fényes Dezső dr.: A mudi (hjtókuty). Tsnádi-Kubcsk András : Az gncs története. Rövid közlemények. Szbó Ferenc dr.: Az ngornyúl és Könyvekről. tenyésztése. Mi újság z Álltkertben?

2 ^ÍÍÍÍJÍÍÍÍÍH x x Budpest Székesfővárosi Állt- és Növénykert (m(mmj&m?m(mffi KOMOR VILMOS (mfz(v. (>mm. krngy vezetésével mzzo. Budpesti Hngversenyzenekr (m&z/. minden kedden, csütörtökön és szombton este 8-tól 11-ig mzzo. z Álltkertben hngversenyez. mm. mm. Elődásr kerülnek teljes operák, operettek, szimfóniák és blettek. rmm. Az elődások során külföldi és hzi elsőrngú művészek szerepelnek. Számozott zenekri ülőhelyek. wm&. (mm, (zmz->. mz/zv. A ngyvendéglő és kávéház bérlője: Gundel Károly. mzízt. mztzt. (m(m(mmzm(mmzm(mmz(zm(m}>z(^ (vzvzvzízízízíztzvzvztz/ztzw '//.'.?/. /.?/. (mm mm. W/MM/. ozzm. mzízt. ozmo. V//.-/.C-/M. 5Í UNDEL álltkerti vendéglői kiváló konyháiról közismertek P O L G Á R I Á R A K Z E N E Éttermei és terrsz Gellértsszállóbn vidékről felránduló közönség és külföldi látogtóknk kedvelt szórkozási helye. J Í SCHREIER kereskedelmi BÉLA részvénytárs. BUDAPEST VII., Izbel-utc 34. sz. Tel.i és Vesz és eld mindennemű száls, és szemestkrmányt, őrleményféléket, gbon, nemüeket. fűszer., hüve. lyes. és gyrmtárut. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x :: x

3 Szent István koporsój. A Műemlékek Országos Bizottságink felvétele. ÉLETFA. írt : Rpics Rymund. Az»életf«növénynév, így nevezzük egyik ciprusféle kerti fenyőnket. Már ez is érdemesíti rr, hogy bővebben megismerjük és eredetét kinyomozzuk. Az életf zonbn művészetben is szerepel, sőt egy időben mgyr népművészet turáni eredetűnek trtott elemei között is emlegették. Nemrég pedig egyik népkuttónk termékenységi jelképnek minősítette és prdicsomi lmfávl krt zonosítni. Ez és egyéb körülmény - melyről még bővebben lesz szó időszerűvé és szinte kötelességünkké teszi, hogy z életf növénytni és történeti szerepére rávilágítsunk. Azok mgyr kuttók, kik z életf kérdésével eddig fogllkoztk, e kifejezés mi természetes értelméből indultk ki. Az élet fáj ugyn mi lehetne más, mint termékenység fáj! De ezt, látszólg természetes zonosítást már csk z életf növénytni és nevezéstni szerepe is kétségessé teszi. Miként említettük, növénytnbn egy ciprusféle fenyő, Biot nemzetség viseli ezt nevet (biote z élet görög nevej, hsználtos zonbn áltlábn ciprusfélék (például Cupressus sempervirens, Chmecypris Lwsonin, Thuj occidentlis, Biot orientális) nevének. Már pedig ezeket z örökzöld ciprusféle fákt gykrn ültetik temetőkben, vgyis éppen hlál birodlmábn. Biztos, hogy z életf nem termékenység jelképe, hnem vlmiképen hlottk fáj. A látszólgos ellentétet z élet vllási értelmezése oldj meg ; z életf nem földi élet, hnem túlvilági élet, z örökélet fáj. Ezért ültetik temetőkben, ezért örökzöld fák neve, s z így értelmezett életf története könnyen követhető vissz Nílus országáb, Egyiptomb, hol hit túlvilági életben már z ókorbn volt legerősebb, s honnn z örökélet és feltámdás más jelképe is ered. Az ókori Egyiptomnk két tisztelt, szentnek trtott fáj volt, dtolypálm (Phoenix detylifer) és szikomorusz-füge (Ficus sycomorus). Az egyiptomi ember e kettő nélkül nemcsk kertet, hnem z életet, sőt túlvilágot sem tudt elképzelni. Egyiptomi kertek lprjzán, vlmint mgányosn rjzolt vgy festett fákbn mindig ez kettő ismerhető fel. A dtolypálm mgs, krcsú törzsével, gykrn képen is feltűntetett szárnys, néh zonbn szárnyltságot nem muttó, hosszú leveleivel és két oldlt lehjló terméscsoportjávl tűnik ki. A szikomorusz-füge kurt, vstg törzséről, többnyire sötéten színezett ngy és árnys koronájáról ismerhető fel ngyon könnyen. Az egyiptomik hlottnk, illetve visszjáró lelkének mindzt meg krták dni, mit életében földön élvezett. Házb temették el, s ház körül kis kertet ültettek; természetesen ebben sem hiányozhtott dtolypálm és szikomoruszfüge, miként z bemuttott két eredeti ó-egyiptomi képen láthtó. A hlott lelke visszjárt kertbe, s hogy ihsson és ehessen, itlt és ételt is tettek od számár. De lélek szívesen csillpított szomját kerti medence vizéből és éhségét szikomorusz-f fügéjével is. A túlvilági életnek ebben, földi élettől még nem teljesen elvált, kezdetleges hitvilágábn támdt z életf és z élet vize elnevezés is. Ezt kifejezést először egyiptomi jk lkított és z egyiptomi sírkertek két fáj, dtolypálm és szikomorusz-füge volt z ókorbn z élet, miként most már tudjuk, túlvilági élet, z örökélet fáj. Az egyiptomik hite túlvilági örökéletről ngyon befolyásolt keresztény hitvilágot. Az ókereszténység z egyiptomi hitvilág jelképeiből ngyon sokt vett át. Egyebek között z élet-

4 fát és z élet vizét is. A közvetítő János postol volt. A régieket gykrn fogllkozttt világ vége ; sokkl közelebb várták, mint korunkbn, mikor Föld és z égitestek titkit természettudományból ismerjük. János postol világ végéről jóskönyvet úgynevezett poklipszist írt s ebben jelképesen szerepelteti személyeket és tárgykt ; például közismert négy pokliptikus lovs (vgyis pestis, z éhínség, háború és hlál), továbbá bárány, mely Krisztus-t jelenti és egyebek. János postol könyvének II. fejezete így szól :»1. És megmuttt z életvizének tiszt árját, világos volt, mint kristály, s eredett Isten és bárány trónjából. 2. És ennek és folymnk színén kétoldlt z életfáját, mely tizenkét gyümölcsöt hord, és minden hónpr egy gyümölcsöt hoz, és f levelei népek orvossági.«hogy z ókeresztények z egyiptomik kétféle életfáj közül melyiket vették át, zt több ókeresztény művészeti lkotás pontosn megmuttj. Ilyen például 777. Constntius Rvennábn, Gll Pici di muzóleumábn őrzött kőkoporsój. Az oldlán láthtó dombormű szórói-szór zt látomást tárj elénk, melyet z életfávl kpcsoltbn idéztünk János postol könyvéből. Középen egyszerű sziklemelvény trón, rjt áll Krisztus-t jelképező bárány, ljából z élet vizének négy ág folyik, s kétoldlt áll egy-egy életf, mindegyiken három és három, összesen tizenkét g3 7 ümölcs, ezek z év tizenkét hónpját, vgyis z örökkévlóságot jelzik. Noh két életf domborművön nem természetes, mégis nyombn felismerhető, hogy dtolyó-egyiptomi sírkert. A kép jobboldlán egy szikomorusz-fügef és két dtolypálm, köztük terített sztl. {Köbe vésve egy oszlopon kirói múzeumbn.) Ó-egyiptomi sírkert; vissztérő hlott szomját oltj és éhségét csillpítj. Jobb oldlt szikomorusz-fügef, középen dtolypálm. (Kép»Hlottk könyvé bői. Dombormű í? í B I pálm, s h összehsonlítjuk z egyiptomi sírkertek képein láthtó dtolypálmákkl, könnyű felismerni kpcsoltot. Az ókeresztény művészet tehát z egyiptomiktól dtolypálmát vette át életfánk, s h nem ültethette z európi sírkertekbe, leglább kőkoporsókr véste képét, mint túlvilági örökélet ősi jelképét. Ameddig z európi korszellemet z ókeresztény hitvilág képviselte, s meddig Európábn z ókori keleti kpcsoltok emlékei éltek, z életf gykrn szerepelt művészetben, kivált kőkoporsókon. így jutott el hozzánk is, és npjinkbn sok-sokezer ember szemléli Szent István koporsóján. Ez díszes kőkoporsó mult százdbn került Nemzeti Múzeumb s eleinte ngyon eltértek vélemények még rról is, vájjon Székesfehérvárról hozták-e, és Szent István korából, vgy vlmelyik régebbi szávló-e. M zt trtják, hogy dombor zdból művű dísze megfelel. I. százd korszellemének és ngyon vlószínű, hogy Székesfehérvárott tlálták, hol évszázdokig őrizte z első mgyr király tetemét. Szent István koporsójánk doniborművén háromféle tárgyt láthtunk. Az egyik ngyl, ezt kőfrgómester két rövid lpon és két hosszú oldl közepén véste ki. Nyilvánvló, hogy ez hlál ngyl, mely z elhunyt lelkét Constntius kőkoporsóján ; kétoldlt egy-egy dtolypálm mint életf. (Rosen nyomán.)

5 z égbe kíséri. A másik tárgyt koporsó ismertetői egy ideig»rózsá«-nk vélték. Ht»rózsá«-t látunk koporsón, z egyik hosszú oldlán négyet, másikon kettőt. Mindegyiket szlgfontszerűen kpcsolódó ind fogj körül. Erről»rózsá«-ról már kimutttm (^Természettudományi Közlöny«, 1934), hogy ind-lótusz (Nelumbo nucifer). Szent István koporsójánk»rózsá«-in ugynis ngyon feltűnő, hogy következetesen nyolc-szirmúk. A nyolc szirom»rózsák«-on olyn szbályosn ismétlődik, hogy ez virág biztosn másvlmi, nem pedig rózs, melyet mindig ötszirmúnk rjzolnk. Keleten művészetben gykori nyolcszirmú virág és mindig z ind-lótusz virágját ábrázolj. Gykrn tlálkozunk vele indár fűzve is, ezen szbályos térközökben ismétlődik. A lótusz ngyon régi virág, már szumirok is ismerték és nyolcszirmú virágnk ábrázolták.»a Természete es évfolymánk 29. oldlán két képen mutttm be szumir-lótuszt. Még gykoribb z ind művészetben. Szent virág volt, Indiábn m is z, és biztos, hogy z ókeresztény művészetbe is ilyen minőségében jutott, és Szent István koporsóján is z örökéletet jelképezi. Végül kőkoporsó egyik hosszú oldlán két nyolc-szirm lótusz mellett egy-egy f áll. Ezeket fákt már régebbi leírók is életfánk minősítették. Biztos, hogy e két fábn Szent István sokkl később készült koporsóján is ugynz tárgy ismétlődik, melyet III. Constntius-én ismertünk meg, vgyis z életfát jelképező dtolypálm. III. Constntius koporsójánk frgómestere zonbn még látott, h tlán nem is dtolypálmát, de leglább jó rjzot ról, ellenben Szent István koporsójánk kőfrgój már csk képzelet lpján, vgy ngyon rossz minták nyomán volt kénytelen dtolypálm domborművű képét kifrgni. Az életf, miként láttuk, túlvilági örökélet jelképe, tehát Szent István koporsójánk hrmdik díszítő eleme is z örökéletet hirdeti hlál birodlmábn. Szent István koporsójánk természetes dtolypálm lkjától ngyon eltérő, s már csk mint jelkép szereplő életfáj rr tnít, hogy Európábn z életf térbeli és időbeli távolság következtében egyre jobbn elszkdt eredeti egyiptomi tárgyától. Az életf foglm és neve megmrdt és tovább szerepelt, de már nem volt fontos, hogy dtolypálm, csk z örökéletet hirdető f hlál birodlmábn, koporsón és sírkertben. így érkezik el z életf hhoz z újbb állomásához, mikor ókori tárgyától, dtolypálmától végképen elszkd és új tárgyr, ciprusr kerül. Az örökzöld-ciprus (Cupressus sempervirens) szintén ősrégi szent f. Hzáj Perzsi észki része, Cilici, Szíri, Rhodos, Krét és Ciprus. Ezen területen már régi időkben kezdték kertekbe és kivált templomok köré ültetni. Különösen kedvelik sudár lkját. Itáli déli részén is már z ókorbn kezdték ültetni, de csk keveset. A középkorbn is inkább csk z rbok áltl meghódított európi területeken honosodott meg. Annál divtosbbá lett zonbn megújhodás korábn, IV. és V. százdbn. Akkor lett z olsz táj egyik legszebb díszítő eleme. Olszországot ciprusok nélkül m már el sem tudjuk képzelni. A skutri temető ciprusi Konstntinápoly kisázs városrészében. Ázsi délnyugti részében, vlmint Európ déli félszigetein is, temetőkben leggykrbbn ciprust ültetnek. Ebben nincs különbség felekezetek között. Több régi temető híres ciprusiról. Ilyen például Konstntinápoly kisázs városrészének, Skutrink mohmedán temetője. Csk természetes, hogy mikor és hol sírkertet ciprussl ültetik be, z életf természeti tárgy sem lehet más, mint hódító szépségű ciprus. A megújhodás korától kezdve Európ déli félszigetein ddig z észki htárvonlig, meddig még ültethető, ciprus z örökélet fáj. Most már csk név, mert keresztény hitvilág nem ismeri sírkertben táplálkozó lélek látogtását, de mint név tovább él, h másutt nem, leglább növénytnbn, melynek újkori lpjit kkor kezdték lerkni. A ciprus z Alpoktól észkr és nálunk már nem ültethető, mert télen elfgy. Szépségét zonbn középeurópi kertész sem szívesen nélkülözi, ezért világ minden táját felkuttták ciprus termetű örökzöld fenyőkért. Kndából 1566-bn hozták Prisb közönséges-túját (Thuj occidentlis), régebbi százdokbn ez helyettesítette Európ középső részében ciprust s ezért z életf. A VIII. százd elején került Európáb Jpán-

6 Életf (Biot orientális) váltkozik fsorbn fehérlevelű lisztes-berkenyével (Sorlnis ri) Népligetben. Rpics Rymundné felvétele. bn, Kínábn és Turkesztánbn honos életf (Biot orientális). Tudjuk, hogy Európ középső részében és nálunk VIII. százd végén kezdték temetőket kitelepíteni, hjdn ugynis templomokbn és templomok körül temettek. A Kínábn honos életfát cskhmr templomok körül, sírkertekben, mjd templom közeléből eltávolított temetőkben is kezdték ültetni. Ezért kpt z életf nevet nemcsk közhsználtbn, hnem tudományos Biot lkjábn is. Szép termetével és sötétzöld színével leginkább lklms rr, hogy szélsőséges éghjltunk ltt ciprust helyettesítse. Ültetik is mindenfelé kertekben. Budpesten, Népligetben, kúposán nyírt lisztes-berkenyével (Sorbus ri) váltkozv ültették, sötétzöld színe fehérlevelű fák között különösen jól érvényesül. De leggykrbbn látjuk temetőkben. Szépen fejlett öreg példányi régi temetőinknek vlóbn méltó díszei. Nem igényes f, különféle tljunkbn is jól fejlődik, ezért mindenféle értelemben megérdemli nálunk z életf nevet; ennek igzi jelentését rohnó élet bizony régen elfelejtette. AZ AGANCS TÖRTENETE. írt: Tsnádi-Kubcsk András. III. Számfölötti szrvk. A fölösszámú szrvk és gncsszárk, mint különlegességek, kezdettől fogv érdekelték z embereket. Ritksággyüjtők, vdászok, főurk számár keresett cikkek voltk. Jól megfizettek értök... ezért régtől fogv hmisították őket. Különösen becsesek voltk egyidőben négykmpójú zergetrófeák. Négykmpójú élő zergét vjmi ritkán láttk. Alston írt le egyet, egy másiknk fényképét pedig z egyik berlini vdászújság közölte 1912-ben. Ennyi körülbelül z összes eddig ismert péld. Néhány évtizeddel ezelőtt, csodáltosképen, négy-, ötkmpójú, sőt ht- és nyolckmpójú zergetrófeákt kezdtek árulni. Kobell többet ábrázolt is közülük. Sok ember szeret olysvlmivel kérkedni, mi másnk nincsen és nem is lehet. Biztos kéz, látó szem öröme, mindez hiábvló, öreg vdászcimborák! Száz esztendőben h egyszer kd olyn ritk szerencse, hogy vlki négykmpójú zergét ejthet el. Óh, áldott emberi butság! R. Mder jónevű gyűjtő 280 koronát fizetett egy ilyen példányért! Mder mg példányát Szent-Gllenben vásárolt, de vdásztársi hmrosn kiderítették, hogy ngyszerű zsákmányt Slzburgbn készítették. A többkmpójú zergetrófeák gyártás ekkorár már nnyir fellendült, hogy tisztességtelen iprágnk htósági eljárássl kellett véget vetni. A»szerencséskezű vdász«-t, ki Mder-t flhoz állított, nyolc hónpr zárták be. A hmisítást következőképen hjtották végre. A szrdíniái házi juhok között ránylg gykori négyszrvú példány. A ritkságkészítők tehát levették házijuh szrvcspjiról tülköt, zután megfelelően körülvágv homlokcsontot, hogy z többé ne legyen felismerhető, megfrgott szrvcspokr ráillesztették zergekmpókt. H gykorlottkezű ember végezte dolgot, hmisítást lig lehetett észrevenni. Ngyon jól ismerték z emberi természetet, kik zokt négykmpójú zergéket»lőtték«. Mennél rendellenesebb z gncs, nnál kevésbbé gncs, de nnál inkább ritkság. Boldogult Lósy József, kitűnő álltbúvár és szenvedélyes vdász, csendes gúnnyl mosolyog ezen z emberi gyengeségen.»a torzulás vlódi értéket nem d z gncsnk,«de»nnál többet mutt, nnál többet ér vdász szemében«.»az értéket szbályos túlfejlődés és z ősiség, z erő igzi jelei dják meg csupán. A torzok esetleg elárulják zt, hogy

7 pgonybn, erdőben vdorzó kezére vn bízv vd és megdják zt megszívlelni vló tnulságot, hogy z álltot golyóvl kell lőni. Abbn, mikor z őz nyúlsörétre mrd, senki se tláljon dicsőséget és ne lásson mellékgncsokbn, z erdő nyomoránk címerében, büszke trófeát.«ldsy-nk igz vn, hogy miért, zt hmrosn látni fogjuk. A négyes zergekmpóknál is keresettebb volt zoknk z álltoknk szrvvl ékes koponyáj, melyek egyébként nem viselnek szrvt vgy gncsot. Bőséges irodlm vn például szrvvl vgy gnccsl ékeskedő nyúlnk. Vlmikor, földtörténeti múltbn éltek szrvvl felfegyverzett rágcsálók. Ilyen volt például z észkmeriki Nebrskábn z lsó plioeénkorbn elterjedt Epigulus htcheri. Ez különös állt földltti lyukkbn trtózkodott és jellegzetesen ásó életmódj volt. A kipusztult csládnk több neme és fj élt miocén kortól kezdve; vlmennyi álltnk htlms postorbitlis szrv volt. Ám ezek z álltok jóvl z ember megjelenése előtt kihltk és mrdványik is csk z utolsó félévszázdbn kerültek npvilágr. Az ember ezért mitsem tudv róluk, szrvvl felfegyverzett rágcsálókt tlált ki mg multságár. Gessner Konrád, mjd z ő nyomán Forer írt le elsőízben részletesebben szrvt viselő nyulkt. Az egyik nyiílkoponyánk szemüreg és fül között egyenként tíz centiméter hosszt!, kevéssé görbült, vékony két szrv volt, z egyiknek rövid oldlág is nőtt. Mi megítélésünk szerint ezek esetleg bőrszrúsodások, illetve bőrszrvk (cornu cutneum képződmények) lehettek. Egy másik koponyánk csk töredéke mrdt meg, mintegy ht ujj hosszú»őz«-gnccsl. Ez töredék természetesen nem szármzhtott nyxú koponyájából. Az első példányt szász válsztófejedelem ritksággyüjteményében őrizték, másodikt Hunut uránk várábn mutogtták VI. százdbn. Gessner megemlíti, hogy előtte Gssendus is írt szrvlt nyulkról. Egy orvos özvegyénél láttk szerinte»szrvt viselő nyulkt. Ezek, mint mondották, Norvégiából vlók. Az egyik már nem élt.«plinius, Aelinus és többi ókori író mitsem tud szrvlt nyúlról, de tele vn hírével régi rb irodlom. Alczuin (f 1283) és Dmiri ( 1405) beszél csodáltos Mirg-ről, homlokán szrvt viselő, nyúlhoz hsonló álltról. Vlmennyi élőlény menekül előle, h megpillntj. A tenger közepén él egy szigeten.«a szrvlt nyúl meséje tehát z rboktól került z európi irodlomb és lehetséges, hogj T cornu dneum egyes ritk esetei trtották fenn mese hitelét mult százd derekáig. Ridinger 1760 táján őzgncsot viselő, feketefoltos nyult ábrázolt, Szrvs rágcsáló (Epigulus htcheri), Észk-Amerik plioeénjében élt. A*. Bruce Horsfll rjz. Lurop pedig 1830-bn, vdászti munkájábn, külön fejezetet szentelt z álltnk. M szrvt viselő nyúl hgyományos vdásztréf. Behet, hogy régiek gncsos-nyúltörténeteiben gyökeredző, nemzedékről-nemzedékre szálló mondáknk végső mrdvány. Fitl, gyenge kis őzbkok stny gncscsökevényeit szokták kitömött nyúlfejekre illeszteni. Árttln beugrtások, kedélyes nevetések tréfás trófeái ezek. Csenevész őzgncs. Ilyen példányokból készül»nyúlgnes«. Ndler Herbert felvétele sját gyűjteményéből.

8 Az Arsinoitherium koponyáj. Ndler Herbert beszélte szerzőnek, hogy Ausztriábn több helyen is látott gncsos nyúlfejeket kitömve. Ngyszerű gyűjteményében tuctnyi fejletlen»nyárss«őzgncsot őriz, ezeknek bármelyike lklms lenne nyúltrofeák készítésére. Közülök egyet fényképen is bemuttunk olvsóinknk. Számfölötti szrvk és gncsszárk természetesen lehetségesek, de nem nyulkon. A Föld kipusztult állti között számos olyn kdt, melyik több pár szrvt viselt. Andrews például Egyiptom felső eocénkori rétegeiből leírt egy óriás ptás álltot, z Arsinoitherium-ot. Ez szörnyeteg htlms szrvpárt viselt orrcsontján, egy másik, kisebb szrvpárt pedig homlokcsontján. Egyetlen kihlt vgy élő emlős álltnk sem volt ekkor szrv z orrán. A kopony hossz, z öregliktól szrvcsp csúcsáig egy méter és kilenc centiméter. Két pár szrv volt Nyugtindi lsó pliocén korszkábn élt Sivtherium gignteum-n&k, zsiráffélék ősi rokonánk. A ngyobbik szrvcsppár üreges volt, mégis elég erős lehetett hhoz, hogy z állt fegyvernek hsználhss. Észkmerik eocén-kori rétegeiből kerültek npvilágr z Uinttherium lticeps mrdványi. Az Uinttherium életmódj ngyjából hsonlított mi elefántokéhoz. Koránk legngyobbtestű szárzföldi emlős állt volt. Fogzt elárulj, hogy vízilovkhoz és tpirokhoz hsonlón, mgs koronájú zápfogivl szétnyomt lágy növényi táplálékát. Végtgji oszlopszerűek, z elefántéhoz hsonlók, felső állkpcsábn kétélű, végükön vésőformán kiszélesedő, htlms szemfogk voltk. Az elefántng}'ságtí állt koponyáján három pár szrv meredt fölfelé. A tehénnek vlmivel kisebb szrvcspji voltk. A Dinocert-k hová z Uinttherium is trtozott - - z eocén végén kihltk, nélkül, hogy z ősmeriki szárzultot vlh elhgyták voln. A több szrvpárt viselő álltok tehát nem mindig véletlen szülöttei. M is él egy ntilopfj, z ind Tetrceros qudricornis, melynek négy szrv vn. A tíz-tizenkétcentiméteres, hosszbb szrvpár z os frontlis hátsó részén, z egyhrmd hossztxságú elülső szrvpár pedig közvetlenül z orbit mögött nőtt. Szrv csk hímnek vn. A kistermetű állt mgsság mrjáig centiméter. Ngy félénksége mitt bjos dolog életmódját szbdbn megfigyelni. A fogságbn gondozott állt, még h fitlon fogták is, korosodv egyre vdbb lesz. A bk párzás idején nnyir ingerült, hogy vkmerően nekimegy minden más álltnk és elszántn megtámdj ismert etetőjét is. Megszoktuk már, hogy állndón kétszrvú álltokt lássunk írj Szly Bél, zért z ember többszrvú példáitokt ősidők ót A Sivtherium gignteum képe.

9 Az Uinttherium lticeps. Elöl bik, mögötte tehén. R. Bruce Horsfll rjz. élénk érdeklődéssel figyelte. Ezek z álltok évszázdok ót büszkeségei z álltkerteknek és vdsoknk. Fölösszrvú j uhot trtottk 1568-bn báró Zy felsőmgyrországi birtokán, 1730-bn bécsi Belvedere-ben, 1862-ben bécsi álltkertben, mult százd végén Moszkvábn, Hmburgbn, Münchenben. Több példány volt mult százd elején stuttgrti álltkertnek. Antwerpenben 1858-bn egy négyszrvú kos 30 frnkért cserélt gzdát. Többszrvú kecskéket trtottk Bécsben, mülhuseni álltseregletben, FLohenlohe hercegnő prkjábn, Frnkfurtbn, Coburgbn (feljegyezték, hogy z ott fogvtrtott négyszrvú példány utódi is négyszrvúk voltk), Sn- Frnciscobn. vgy egy homlokcsp ketté ágzik és két szrv nőhet egy cspon. A legtöbb esetben ez mgyrázt z igzi számfölötti szrvk keletkezésének. A kuttók egy része régót hngozttj, hogy juhok számfölötti szrvit növekedő cspok hsításávl mesterségesen is létrehozhtják. (Schweinfurth, Ther, Linné, Hhn). Fitzinger z emlősálltokról írt népszerű természettudományi munkájábn fölösszrvú juhokkl hosszsn fogllkozv, hngozttj, hogy» htos vgy nyolcs szrvk legtöbbször nem természeti véletlen folytán nőttek, hnem fitl álltok négyes szrvcspját meghsítják pásztorok, mjd további növekedésökben sorsukr bízzák.«bergmiller és mások ismertettek eseteket, midőn fitl zergén, kecskén, juhon félig fejlett szrv szrútülök ltt megsérült (mesterséges bevtkozás nélkül, kőhullástól, öklelés közben, bukás következtében) és fölösszámú szrv növekedett. Az ilyen módon megsérült zergeszrvk különben sem trtoznk túlságos ritkságok közé. A szrvcsp letörik szrúkmpóvl együtt és csk egy csonk, némi szrúborítássl vgy nélkül, jelzi sérülést. Plinius»Histori nturlistábn háromszrvú»ind brmot«(vlószínűleg zebut) említ. Adtát átveszi középkor végén Albertus Mgnus. Háromszrvú ökörkoponyát tláltk Turkesztánbn és Kojevnikov százdfordulón bevezeti z dtot z irodlomb. Juhokon és kecskéken számfölötti szrv ránylg olyn gykori, hogy régebben külön fjtákb fogllták egybe őket. Bújjon VIII. százd derekán»áltlános természethistoriá«-jábn esztelenségnek bélyegzi ezt szokást, mondván, A számfölötti szrvk között vnnk olynok, melyeken tülök sját szrvcspján nőtt. Ezeknek szrvcspj éppúgy homlokcsont kinövése, kár rendes szrvcsp. Miben sem különbözik tőle. Ezek z igzi számfölötti szrvk. H szrvcsp hiányzik, tülök mozgékonyn csüng bőrön és csupán bőrszrúsodás, z úgynevezett bőrszrv. Ez nemcsk z állt fején nőhet, hnem jkán, z orrcsont fölött, nykán, hátán, végtgjin vgy lpockáj fölött is. Vnnk csüngő-, fityegőszrvú jószágok, ezeken bőrszrvk homlokcspok hiány mitt rendes szrvk helyén nőnek, kárhányszor elfjzást, korcsulást jelezve. Bőrszrvk régót ismeretesek. Aldrovndi»Természet historiá«-jábn egy ökröt ábrázol tizenöt centiméter hosszú cornu cutneum-m.dl nykán. Bergmiller zergéken látott bőrszrvkt. Fölösszámú szrvk keletkeznek, h fitl állt növekedő szrvcspj megsérül, kettéhsd. Ilyen esetben több homlokcsp fejlődhetik \ négyszrvú ntilop (Tetrceros qudricomis). Brehm nyomán.

10 hogy szrvk lkj és szám nnyir változó, hogy z fj meghtározásár nem lklms. Ehhez felfogáshoz cstlkozott később Giebel, megszüntetvén z Ovis polycert fj, illetve lfj önállóságát. Érdekes, hogy legutóbbi esztendőkben egyre ngyobb zoknk búvároknk szám, kik zt vllják, hogy szrv és z gncs éppen rendkívüli változékonyság mitt kárhányszor nem lklms fj pontos meghtározásár. Négyszrvú merino-kos Dél-Amerikábn, Chileben. Hgenbeck hmburgi álltkereskcdö közlése szerint mcrino-juhok között gykrn kd példány. négyszrvú Toul bécsi őséletbúvár 1907-ben egy négyszrvú juh (Ovis) koponyát ismertetett Eggenburg negyedkori rétegeiből. Egy másik példányt bécsi Hofmuseum őriz, hihetőleg szintén fitlbb negyedkori üledékből. Négyszrvú juhkopony került npvilágr mecklenburgi tőzegtelepekből, Angliábn pedig rómi sírokból. Islndbn fölösszrvú juhok olyn gykorik voltk, hogy z irodlom z isindi juhfjtát Ovis polycert névvel jelölte meg. Wilhelm írj, hogy legtöbbjük háromszrvú volt. A hrmdik szrv középen nőtt homlokcsontból és egyenes volt. Pethe Ferenc hzánkfi is megemlékezik róluk»természet Historiá«-jábn (1815), Fitzinger pedig Ovis brchyur borelis névre kereszteli»z észki juhfjtát*. Ther, Linné, Stephensen, Hhn, Szly, mind fogllkozik vele. Csodáltosképen gzdg fölösszrvú juhok ismeretében mgyr irodlom. Zy Ferenc báró felesége, Gr Borbál 1568 július 22-én kelt levelében rról értesíti urát, hogy»z vdk jól vnnk, z dám vdk is és z belény, z drvk és z tengeri kecskék, z 4 és 5 szrvú bárányok«. Augusztus 23-án Ugróczról Kssár menesztett levelében viszont vártln szerencsétlenségről számol be:»meg ilyen Bánthoni esett, hogy ngy Boldogsszony npjár vló werrdór z ötszrvú báránt z ebek megölték vót, kiket rjth tláltánk, de én is zt kik mitt lött, legottn meg- Négyszrvú megölettem.«az országos Az elmúlt félezredév emberét különösen érdekelték szörnyszülöttek és állti torzok. H átlpozzuk mult százd htvns, hetvenes és nyolcvns éveinek vidéki újságjit, telve vnnk ilyen»csudák«emlegetésével. Telve vnnk velők z orvosi könyvek, régi krónikák, lklmi nyomttványok és röplpok. Ezért érthető, hogy főúri vdskertek sem lehettek el nélkülük. A Belvedere álltseregletében, Bécsben, 1730-bn nem kevesebb mint négy négyszrvú juh volt. Két év multán ugynott már egy ötszrvú juhot is mutogttk. Müller 1859-ben Lengyelországbn látott Mgyrországból átterelt juhnyájt több négyszrvú juhhl. Szly Bél ngyszebeni múzeum gyűjteményéből írt le egy négyszrvti és egy ötszrvú juhkoponyát, vlmint egy ötszrvú kecskekoponytetőt. Vlmennyin rjt volt még szrútülök. A Nemzeti Múzeum őslénytáránk birtokábn is vn egy négyszrvú juhkoponytető négy szrvcsppl. Jáger 1862-ben egy négyszrvri kosról zt írj, hogy : oemberre ártlmtln, de vlmennyi álltnk elkeseredett ellensége. A legngyobb ebet is felöklelte.«az álltot erején felül vlószínűleg rendellenes szrvi kptták el, mert két középső, ngyobbik szrv homlokán fölfelé állt, kár kecske szrv. Jáger z első, ki htározottn megállpítj, hogy fölösszámú szrvk öröklődnek és öröklődhetik négyszrvú kosok vd, összeférhetetlen természete is. Indiábn, Sziriábn, Perzsiábn, Kukázusbn, Afrikábn, Chileben, Perubn, tehát jóformán z egész világon, hová juhok és kecskék eljutottk, ismeretes z álltok sokszrvúság, polykersiá-j. Nem kevésbbé érdekesek zok z esetek, midőn szrvtln nőstényeknek nő szrvuk. A szjg-ntilop tehenének nincsen szrv, de frnkfurti álltkertben 1907-ben gondoztk egy juh koponytöredéke szrvcspokkl, Mgyrországról. Természettudományi Múzeum őslénytáránk birtokábn.

11 ttár-ntiloptehenet (Sig ttric L.), melynek tizennégycentiméteres, lntlkún görbült szrv volt. Megesik, hogy z egyik nősténynek vn szrv, másiknk meg nincs. A kilós muflonkosok szrv négy-ht kilót nyom és centiméter hossz, görbülete mentén mérve. Az ilyen htlms fej díszhezképest csupán rövid szrvcskák zok, melyek egy-egy nőstényen hiábvlóskodnk. Álltkertekben többször trtottk szrvs muflonjerkét, például Drezdábn, 1863-bn. Fölösszámú szrvknál gykoribb eset, h z egyik vgy másik szrv hiányzik. A legkülönbözőbb»egyszrvú«álltokról olvshtunk. Némelyik tudósítás mesebeli egyszrvútól szármzik, többi zonbn megállj helyét. Plinius egyszrvú mondáitól szármzik poroszországi egyszrvú bölény meséje, melyet, mint vlóságot, Stell Ersmus említ VI. százd elején. Több igzság vn z erdélyi Kárpátok egyszrvú zergéinek mondájábn. Gessner és Coroll írj, hogy»z oroszországi és erdélyi Kárpátokbn élnek álltok, melyek mindenben hsonlítnk jólismert zergére, csupán homlokuk közepén vn egyetlen fekete szrv, olyn, mint zergekmpó. Lengyel neve Sklnkoz és szemtnúk állítás szerint gykrn hozzák Krkób«. Szly Bél zt hiszi, hogy lövéstől, bukás közben, kőhullástól megcsonkított példányokról vn szó, miben bizonyár igz is vn. Kőhullás, hógörgeteg mgshegységben élő legtöbb zergét, vdkecskét, vdjuhot és ntilopfjt veszélyezteti. Wilcek sok évi tpsztlt lpján írj, hogy Vl-Svrnche-bn évente sok kőszálikecske (Cpr ibex L.) pusztult el hógörgeteg és kőomlás ltt.»legtöbbnyire erős bkok, mert ezek, úgylátszik, bátrbbn néznek szembe veszedelemmel«. Még gykrbbn törik el szrv z ellenséggel vgy vetélytárssl folyttott küzdelemben. A tülkösszrvúk hímjei rettentő párzási hrcokt vívnk. A ngytestű tulokntilopok között is legngyobb, legizmosbb állt, htlms jávorntilop (Turotrgus oryx Pli.) öreg bikái gykort olyn hevesen tűznek össze, hogy»kölcsönösen mély sebeket ejtenek egymáson vgy eltörik szrvukt«írj Brehm. Csordájukbn még fitlbb bikákt sem tűrik. A négy méter hosszú és mjdnem két méter mgs bikáknk hetvenht centiméteres szrvuk vn. A teheneké még hosszbb, mert vén bikák szrv hsználttól ngyon megkopik, kárhányszor csk hrminc-negyven centiméter hosszú. Megszokott látvány házikecskék tülekedése. Az óvilág kecskeállomány igen változtos, mi méreteit, szőrözetét, különösen pedig szrvit illeti. Bármelyik fjtát nézzük, bkok szrvukt kitűnően tudják hsználni. Pechnel-Loesche írj z Afrik déli részében élő házikecskéről :»Áz álltok bátorság mi foglmink szerint vlóbn szoktln. A nyáj erősebb példányi helytállnk gyengébbekért és z európi juhászkutyák sem bírnk velük. Begdereksbb juhászkutyánk, legjobb pomerán fjt, vonkodott velük szemben kötelességét teljesíteni. Gykrn felöklelték, még nőstények is, úgyhogy szégyen- Egykmpójú zergetrofe. A másik kmpó zergcbk életében letört, csupán csonkj mrdt meg. Ndler Herbert felvétele sját trofegy ü j teményéből. szemre menekülnie kellett. Egy hrpós, vd mészároskuty, melyet egy portugál telepen néhány kecskére uszítottk, még jobbn pórul járt. Ez már ismerte ellenfeleit, nem is mert nekikmenni, csk hngosn csholv ugrált körülöttük. A vezérbk végre ezt is megunt. Hirtelen nekiugrott htlms kutyánk, ledöntötte, felkpt szrvár és vgy ht lépésnyire dobt. Mielőtt felugorhtott voln, ismét rjtrontott és gzdánk kellett belevtkozni, hogy megmentse komolybb sérüléstől.«még sziljbb házikecske vdon élő rokon, kőszálikecske. Vén bkji kkor szrvt viselnek, hogy h kényelmesen krnk pihenni, orruk hegyét közvetlenül szügyük előtt földre teszik, zután fejüket nehéz szrvpárrl előre hjtják olyképen, hogy orrnyergük, homlokuk, vlmint szrvuk lsó fele földön fekszik. A szrv súly megüti tíz-tizenöt kilót, hossz meghldj centimétert. Képzelhető, mekkor verekedés z, mikor két vetélytárs méri össze fejedelmi díszét.»az erős bkok kitrtón tülekednek* írj Brehm.»Egymásr rohnnk, mint kecskebkok, hátsó lábukr állnk, iprkodnk döfést oldlt terelni s végre szrvukkl hevesen, ngy zjjl öklelődznek.«szívós verekedők vdjuhok is. Az rbok között sörényes juhok (Ammotrgus lervi Pli.) párvidláról legendák keringnek. Az ember nem tudj, mondják mit csodáljon inkább, zt

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ NAGY LAJOS KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ TARTALOM A KÍGYÓ A KUTYA A MEDVE AZ ELEFÁNT A SAS A HANGYA A SZARVASMARHA A HAL A LÉGY AZ OROSZLÁN A DISZNÓ A KANÁRI A VÍZILÓ A GÓLYA A LÓ A PAPAGÁJ A MACSKA A LÚD A NYÚL

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ

GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ TOLNAI GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ í IRODALMI KINCSEK! Száznegyven magyar egyetemi tanár, iró és hirlapiró állt össze abból a célból, hogy a Tolnai Világlapja olvasóinak százezreit egy olyan

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből 2013. XI. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

V A D O N A SZERETET RABSÁGÁBAN? Kis állat nagy goáil A társállatok háziasítást. 2002/6. szám 396 Ft Előfizetőknek: 330 Ft

V A D O N A SZERETET RABSÁGÁBAN? Kis állat nagy goáil A társállatok háziasítást. 2002/6. szám 396 Ft Előfizetőknek: 330 Ft V A D O N 2002/6. szám 396 Ft Előfizetőknek: 330 Ft A SZERETET RABSÁGÁBAN? Kis állat nagy goáil A társállatok háziasítást Rippl-Rónai József: Kalitkás nő, 1892 Az emberlakta világ alapvető késztetése ősidőktől

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben