A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele."

Átírás

1 A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-ÉN ELŐFIZETÉSI DIJ: EGY ÉVRE 6 PENGŐ FÉLÉVRE 3 PENGŐ EGYES SZÁM ÁRA 60 FILLÉR IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM AUGUSZTUS AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Hlier László dr. felvétele. TARTALOM: Rpics Rymund dr.: Életf. Fényes Dezső dr.: A mudi (hjtókuty). Tsnádi-Kubcsk András : Az gncs története. Rövid közlemények. Szbó Ferenc dr.: Az ngornyúl és Könyvekről. tenyésztése. Mi újság z Álltkertben?

2 ^ÍÍÍÍJÍÍÍÍÍH x x Budpest Székesfővárosi Állt- és Növénykert (m(mmj&m?m(mffi KOMOR VILMOS (mfz(v. (>mm. krngy vezetésével mzzo. Budpesti Hngversenyzenekr (m&z/. minden kedden, csütörtökön és szombton este 8-tól 11-ig mzzo. z Álltkertben hngversenyez. mm. mm. Elődásr kerülnek teljes operák, operettek, szimfóniák és blettek. rmm. Az elődások során külföldi és hzi elsőrngú művészek szerepelnek. Számozott zenekri ülőhelyek. wm&. (mm, (zmz->. mz/zv. A ngyvendéglő és kávéház bérlője: Gundel Károly. mzízt. mztzt. (m(m(mmzm(mmzm(mmz(zm(m}>z(^ (vzvzvzízízízíztzvzvztz/ztzw '//.'.?/. /.?/. (mm mm. W/MM/. ozzm. mzízt. ozmo. V//.-/.C-/M. 5Í UNDEL álltkerti vendéglői kiváló konyháiról közismertek P O L G Á R I Á R A K Z E N E Éttermei és terrsz Gellértsszállóbn vidékről felránduló közönség és külföldi látogtóknk kedvelt szórkozási helye. J Í SCHREIER kereskedelmi BÉLA részvénytárs. BUDAPEST VII., Izbel-utc 34. sz. Tel.i és Vesz és eld mindennemű száls, és szemestkrmányt, őrleményféléket, gbon, nemüeket. fűszer., hüve. lyes. és gyrmtárut. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x :: x

3 Szent István koporsój. A Műemlékek Országos Bizottságink felvétele. ÉLETFA. írt : Rpics Rymund. Az»életf«növénynév, így nevezzük egyik ciprusféle kerti fenyőnket. Már ez is érdemesíti rr, hogy bővebben megismerjük és eredetét kinyomozzuk. Az életf zonbn művészetben is szerepel, sőt egy időben mgyr népművészet turáni eredetűnek trtott elemei között is emlegették. Nemrég pedig egyik népkuttónk termékenységi jelképnek minősítette és prdicsomi lmfávl krt zonosítni. Ez és egyéb körülmény - melyről még bővebben lesz szó időszerűvé és szinte kötelességünkké teszi, hogy z életf növénytni és történeti szerepére rávilágítsunk. Azok mgyr kuttók, kik z életf kérdésével eddig fogllkoztk, e kifejezés mi természetes értelméből indultk ki. Az élet fáj ugyn mi lehetne más, mint termékenység fáj! De ezt, látszólg természetes zonosítást már csk z életf növénytni és nevezéstni szerepe is kétségessé teszi. Miként említettük, növénytnbn egy ciprusféle fenyő, Biot nemzetség viseli ezt nevet (biote z élet görög nevej, hsználtos zonbn áltlábn ciprusfélék (például Cupressus sempervirens, Chmecypris Lwsonin, Thuj occidentlis, Biot orientális) nevének. Már pedig ezeket z örökzöld ciprusféle fákt gykrn ültetik temetőkben, vgyis éppen hlál birodlmábn. Biztos, hogy z életf nem termékenység jelképe, hnem vlmiképen hlottk fáj. A látszólgos ellentétet z élet vllási értelmezése oldj meg ; z életf nem földi élet, hnem túlvilági élet, z örökélet fáj. Ezért ültetik temetőkben, ezért örökzöld fák neve, s z így értelmezett életf története könnyen követhető vissz Nílus országáb, Egyiptomb, hol hit túlvilági életben már z ókorbn volt legerősebb, s honnn z örökélet és feltámdás más jelképe is ered. Az ókori Egyiptomnk két tisztelt, szentnek trtott fáj volt, dtolypálm (Phoenix detylifer) és szikomorusz-füge (Ficus sycomorus). Az egyiptomi ember e kettő nélkül nemcsk kertet, hnem z életet, sőt túlvilágot sem tudt elképzelni. Egyiptomi kertek lprjzán, vlmint mgányosn rjzolt vgy festett fákbn mindig ez kettő ismerhető fel. A dtolypálm mgs, krcsú törzsével, gykrn képen is feltűntetett szárnys, néh zonbn szárnyltságot nem muttó, hosszú leveleivel és két oldlt lehjló terméscsoportjávl tűnik ki. A szikomorusz-füge kurt, vstg törzséről, többnyire sötéten színezett ngy és árnys koronájáról ismerhető fel ngyon könnyen. Az egyiptomik hlottnk, illetve visszjáró lelkének mindzt meg krták dni, mit életében földön élvezett. Házb temették el, s ház körül kis kertet ültettek; természetesen ebben sem hiányozhtott dtolypálm és szikomoruszfüge, miként z bemuttott két eredeti ó-egyiptomi képen láthtó. A hlott lelke visszjárt kertbe, s hogy ihsson és ehessen, itlt és ételt is tettek od számár. De lélek szívesen csillpított szomját kerti medence vizéből és éhségét szikomorusz-f fügéjével is. A túlvilági életnek ebben, földi élettől még nem teljesen elvált, kezdetleges hitvilágábn támdt z életf és z élet vize elnevezés is. Ezt kifejezést először egyiptomi jk lkított és z egyiptomi sírkertek két fáj, dtolypálm és szikomorusz-füge volt z ókorbn z élet, miként most már tudjuk, túlvilági élet, z örökélet fáj. Az egyiptomik hite túlvilági örökéletről ngyon befolyásolt keresztény hitvilágot. Az ókereszténység z egyiptomi hitvilág jelképeiből ngyon sokt vett át. Egyebek között z élet-

4 fát és z élet vizét is. A közvetítő János postol volt. A régieket gykrn fogllkozttt világ vége ; sokkl közelebb várták, mint korunkbn, mikor Föld és z égitestek titkit természettudományból ismerjük. János postol világ végéről jóskönyvet úgynevezett poklipszist írt s ebben jelképesen szerepelteti személyeket és tárgykt ; például közismert négy pokliptikus lovs (vgyis pestis, z éhínség, háború és hlál), továbbá bárány, mely Krisztus-t jelenti és egyebek. János postol könyvének II. fejezete így szól :»1. És megmuttt z életvizének tiszt árját, világos volt, mint kristály, s eredett Isten és bárány trónjából. 2. És ennek és folymnk színén kétoldlt z életfáját, mely tizenkét gyümölcsöt hord, és minden hónpr egy gyümölcsöt hoz, és f levelei népek orvossági.«hogy z ókeresztények z egyiptomik kétféle életfáj közül melyiket vették át, zt több ókeresztény művészeti lkotás pontosn megmuttj. Ilyen például 777. Constntius Rvennábn, Gll Pici di muzóleumábn őrzött kőkoporsój. Az oldlán láthtó dombormű szórói-szór zt látomást tárj elénk, melyet z életfávl kpcsoltbn idéztünk János postol könyvéből. Középen egyszerű sziklemelvény trón, rjt áll Krisztus-t jelképező bárány, ljából z élet vizének négy ág folyik, s kétoldlt áll egy-egy életf, mindegyiken három és három, összesen tizenkét g3 7 ümölcs, ezek z év tizenkét hónpját, vgyis z örökkévlóságot jelzik. Noh két életf domborművön nem természetes, mégis nyombn felismerhető, hogy dtolyó-egyiptomi sírkert. A kép jobboldlán egy szikomorusz-fügef és két dtolypálm, köztük terített sztl. {Köbe vésve egy oszlopon kirói múzeumbn.) Ó-egyiptomi sírkert; vissztérő hlott szomját oltj és éhségét csillpítj. Jobb oldlt szikomorusz-fügef, középen dtolypálm. (Kép»Hlottk könyvé bői. Dombormű í? í B I pálm, s h összehsonlítjuk z egyiptomi sírkertek képein láthtó dtolypálmákkl, könnyű felismerni kpcsoltot. Az ókeresztény művészet tehát z egyiptomiktól dtolypálmát vette át életfánk, s h nem ültethette z európi sírkertekbe, leglább kőkoporsókr véste képét, mint túlvilági örökélet ősi jelképét. Ameddig z európi korszellemet z ókeresztény hitvilág képviselte, s meddig Európábn z ókori keleti kpcsoltok emlékei éltek, z életf gykrn szerepelt művészetben, kivált kőkoporsókon. így jutott el hozzánk is, és npjinkbn sok-sokezer ember szemléli Szent István koporsóján. Ez díszes kőkoporsó mult százdbn került Nemzeti Múzeumb s eleinte ngyon eltértek vélemények még rról is, vájjon Székesfehérvárról hozták-e, és Szent István korából, vgy vlmelyik régebbi szávló-e. M zt trtják, hogy dombor zdból művű dísze megfelel. I. százd korszellemének és ngyon vlószínű, hogy Székesfehérvárott tlálták, hol évszázdokig őrizte z első mgyr király tetemét. Szent István koporsójánk doniborművén háromféle tárgyt láthtunk. Az egyik ngyl, ezt kőfrgómester két rövid lpon és két hosszú oldl közepén véste ki. Nyilvánvló, hogy ez hlál ngyl, mely z elhunyt lelkét Constntius kőkoporsóján ; kétoldlt egy-egy dtolypálm mint életf. (Rosen nyomán.)

5 z égbe kíséri. A másik tárgyt koporsó ismertetői egy ideig»rózsá«-nk vélték. Ht»rózsá«-t látunk koporsón, z egyik hosszú oldlán négyet, másikon kettőt. Mindegyiket szlgfontszerűen kpcsolódó ind fogj körül. Erről»rózsá«-ról már kimutttm (^Természettudományi Közlöny«, 1934), hogy ind-lótusz (Nelumbo nucifer). Szent István koporsójánk»rózsá«-in ugynis ngyon feltűnő, hogy következetesen nyolc-szirmúk. A nyolc szirom»rózsák«-on olyn szbályosn ismétlődik, hogy ez virág biztosn másvlmi, nem pedig rózs, melyet mindig ötszirmúnk rjzolnk. Keleten művészetben gykori nyolcszirmú virág és mindig z ind-lótusz virágját ábrázolj. Gykrn tlálkozunk vele indár fűzve is, ezen szbályos térközökben ismétlődik. A lótusz ngyon régi virág, már szumirok is ismerték és nyolcszirmú virágnk ábrázolták.»a Természete es évfolymánk 29. oldlán két képen mutttm be szumir-lótuszt. Még gykoribb z ind művészetben. Szent virág volt, Indiábn m is z, és biztos, hogy z ókeresztény művészetbe is ilyen minőségében jutott, és Szent István koporsóján is z örökéletet jelképezi. Végül kőkoporsó egyik hosszú oldlán két nyolc-szirm lótusz mellett egy-egy f áll. Ezeket fákt már régebbi leírók is életfánk minősítették. Biztos, hogy e két fábn Szent István sokkl később készült koporsóján is ugynz tárgy ismétlődik, melyet III. Constntius-én ismertünk meg, vgyis z életfát jelképező dtolypálm. III. Constntius koporsójánk frgómestere zonbn még látott, h tlán nem is dtolypálmát, de leglább jó rjzot ról, ellenben Szent István koporsójánk kőfrgój már csk képzelet lpján, vgy ngyon rossz minták nyomán volt kénytelen dtolypálm domborművű képét kifrgni. Az életf, miként láttuk, túlvilági örökélet jelképe, tehát Szent István koporsójánk hrmdik díszítő eleme is z örökéletet hirdeti hlál birodlmábn. Szent István koporsójánk természetes dtolypálm lkjától ngyon eltérő, s már csk mint jelkép szereplő életfáj rr tnít, hogy Európábn z életf térbeli és időbeli távolság következtében egyre jobbn elszkdt eredeti egyiptomi tárgyától. Az életf foglm és neve megmrdt és tovább szerepelt, de már nem volt fontos, hogy dtolypálm, csk z örökéletet hirdető f hlál birodlmábn, koporsón és sírkertben. így érkezik el z életf hhoz z újbb állomásához, mikor ókori tárgyától, dtolypálmától végképen elszkd és új tárgyr, ciprusr kerül. Az örökzöld-ciprus (Cupressus sempervirens) szintén ősrégi szent f. Hzáj Perzsi észki része, Cilici, Szíri, Rhodos, Krét és Ciprus. Ezen területen már régi időkben kezdték kertekbe és kivált templomok köré ültetni. Különösen kedvelik sudár lkját. Itáli déli részén is már z ókorbn kezdték ültetni, de csk keveset. A középkorbn is inkább csk z rbok áltl meghódított európi területeken honosodott meg. Annál divtosbbá lett zonbn megújhodás korábn, IV. és V. százdbn. Akkor lett z olsz táj egyik legszebb díszítő eleme. Olszországot ciprusok nélkül m már el sem tudjuk képzelni. A skutri temető ciprusi Konstntinápoly kisázs városrészében. Ázsi délnyugti részében, vlmint Európ déli félszigetein is, temetőkben leggykrbbn ciprust ültetnek. Ebben nincs különbség felekezetek között. Több régi temető híres ciprusiról. Ilyen például Konstntinápoly kisázs városrészének, Skutrink mohmedán temetője. Csk természetes, hogy mikor és hol sírkertet ciprussl ültetik be, z életf természeti tárgy sem lehet más, mint hódító szépségű ciprus. A megújhodás korától kezdve Európ déli félszigetein ddig z észki htárvonlig, meddig még ültethető, ciprus z örökélet fáj. Most már csk név, mert keresztény hitvilág nem ismeri sírkertben táplálkozó lélek látogtását, de mint név tovább él, h másutt nem, leglább növénytnbn, melynek újkori lpjit kkor kezdték lerkni. A ciprus z Alpoktól észkr és nálunk már nem ültethető, mert télen elfgy. Szépségét zonbn középeurópi kertész sem szívesen nélkülözi, ezért világ minden táját felkuttták ciprus termetű örökzöld fenyőkért. Kndából 1566-bn hozták Prisb közönséges-túját (Thuj occidentlis), régebbi százdokbn ez helyettesítette Európ középső részében ciprust s ezért z életf. A VIII. százd elején került Európáb Jpán-

6 Életf (Biot orientális) váltkozik fsorbn fehérlevelű lisztes-berkenyével (Sorlnis ri) Népligetben. Rpics Rymundné felvétele. bn, Kínábn és Turkesztánbn honos életf (Biot orientális). Tudjuk, hogy Európ középső részében és nálunk VIII. százd végén kezdték temetőket kitelepíteni, hjdn ugynis templomokbn és templomok körül temettek. A Kínábn honos életfát cskhmr templomok körül, sírkertekben, mjd templom közeléből eltávolított temetőkben is kezdték ültetni. Ezért kpt z életf nevet nemcsk közhsználtbn, hnem tudományos Biot lkjábn is. Szép termetével és sötétzöld színével leginkább lklms rr, hogy szélsőséges éghjltunk ltt ciprust helyettesítse. Ültetik is mindenfelé kertekben. Budpesten, Népligetben, kúposán nyírt lisztes-berkenyével (Sorbus ri) váltkozv ültették, sötétzöld színe fehérlevelű fák között különösen jól érvényesül. De leggykrbbn látjuk temetőkben. Szépen fejlett öreg példányi régi temetőinknek vlóbn méltó díszei. Nem igényes f, különféle tljunkbn is jól fejlődik, ezért mindenféle értelemben megérdemli nálunk z életf nevet; ennek igzi jelentését rohnó élet bizony régen elfelejtette. AZ AGANCS TÖRTENETE. írt: Tsnádi-Kubcsk András. III. Számfölötti szrvk. A fölösszámú szrvk és gncsszárk, mint különlegességek, kezdettől fogv érdekelték z embereket. Ritksággyüjtők, vdászok, főurk számár keresett cikkek voltk. Jól megfizettek értök... ezért régtől fogv hmisították őket. Különösen becsesek voltk egyidőben négykmpójú zergetrófeák. Négykmpójú élő zergét vjmi ritkán láttk. Alston írt le egyet, egy másiknk fényképét pedig z egyik berlini vdászújság közölte 1912-ben. Ennyi körülbelül z összes eddig ismert péld. Néhány évtizeddel ezelőtt, csodáltosképen, négy-, ötkmpójú, sőt ht- és nyolckmpójú zergetrófeákt kezdtek árulni. Kobell többet ábrázolt is közülük. Sok ember szeret olysvlmivel kérkedni, mi másnk nincsen és nem is lehet. Biztos kéz, látó szem öröme, mindez hiábvló, öreg vdászcimborák! Száz esztendőben h egyszer kd olyn ritk szerencse, hogy vlki négykmpójú zergét ejthet el. Óh, áldott emberi butság! R. Mder jónevű gyűjtő 280 koronát fizetett egy ilyen példányért! Mder mg példányát Szent-Gllenben vásárolt, de vdásztársi hmrosn kiderítették, hogy ngyszerű zsákmányt Slzburgbn készítették. A többkmpójú zergetrófeák gyártás ekkorár már nnyir fellendült, hogy tisztességtelen iprágnk htósági eljárássl kellett véget vetni. A»szerencséskezű vdász«-t, ki Mder-t flhoz állított, nyolc hónpr zárták be. A hmisítást következőképen hjtották végre. A szrdíniái házi juhok között ránylg gykori négyszrvú példány. A ritkságkészítők tehát levették házijuh szrvcspjiról tülköt, zután megfelelően körülvágv homlokcsontot, hogy z többé ne legyen felismerhető, megfrgott szrvcspokr ráillesztették zergekmpókt. H gykorlottkezű ember végezte dolgot, hmisítást lig lehetett észrevenni. Ngyon jól ismerték z emberi természetet, kik zokt négykmpójú zergéket»lőtték«. Mennél rendellenesebb z gncs, nnál kevésbbé gncs, de nnál inkább ritkság. Boldogult Lósy József, kitűnő álltbúvár és szenvedélyes vdász, csendes gúnnyl mosolyog ezen z emberi gyengeségen.»a torzulás vlódi értéket nem d z gncsnk,«de»nnál többet mutt, nnál többet ér vdász szemében«.»az értéket szbályos túlfejlődés és z ősiség, z erő igzi jelei dják meg csupán. A torzok esetleg elárulják zt, hogy

7 pgonybn, erdőben vdorzó kezére vn bízv vd és megdják zt megszívlelni vló tnulságot, hogy z álltot golyóvl kell lőni. Abbn, mikor z őz nyúlsörétre mrd, senki se tláljon dicsőséget és ne lásson mellékgncsokbn, z erdő nyomoránk címerében, büszke trófeát.«ldsy-nk igz vn, hogy miért, zt hmrosn látni fogjuk. A négyes zergekmpóknál is keresettebb volt zoknk z álltoknk szrvvl ékes koponyáj, melyek egyébként nem viselnek szrvt vgy gncsot. Bőséges irodlm vn például szrvvl vgy gnccsl ékeskedő nyúlnk. Vlmikor, földtörténeti múltbn éltek szrvvl felfegyverzett rágcsálók. Ilyen volt például z észkmeriki Nebrskábn z lsó plioeénkorbn elterjedt Epigulus htcheri. Ez különös állt földltti lyukkbn trtózkodott és jellegzetesen ásó életmódj volt. A kipusztult csládnk több neme és fj élt miocén kortól kezdve; vlmennyi álltnk htlms postorbitlis szrv volt. Ám ezek z álltok jóvl z ember megjelenése előtt kihltk és mrdványik is csk z utolsó félévszázdbn kerültek npvilágr. Az ember ezért mitsem tudv róluk, szrvvl felfegyverzett rágcsálókt tlált ki mg multságár. Gessner Konrád, mjd z ő nyomán Forer írt le elsőízben részletesebben szrvt viselő nyulkt. Az egyik nyiílkoponyánk szemüreg és fül között egyenként tíz centiméter hosszt!, kevéssé görbült, vékony két szrv volt, z egyiknek rövid oldlág is nőtt. Mi megítélésünk szerint ezek esetleg bőrszrúsodások, illetve bőrszrvk (cornu cutneum képződmények) lehettek. Egy másik koponyánk csk töredéke mrdt meg, mintegy ht ujj hosszú»őz«-gnccsl. Ez töredék természetesen nem szármzhtott nyxú koponyájából. Az első példányt szász válsztófejedelem ritksággyüjteményében őrizték, másodikt Hunut uránk várábn mutogtták VI. százdbn. Gessner megemlíti, hogy előtte Gssendus is írt szrvlt nyulkról. Egy orvos özvegyénél láttk szerinte»szrvt viselő nyulkt. Ezek, mint mondották, Norvégiából vlók. Az egyik már nem élt.«plinius, Aelinus és többi ókori író mitsem tud szrvlt nyúlról, de tele vn hírével régi rb irodlom. Alczuin (f 1283) és Dmiri ( 1405) beszél csodáltos Mirg-ről, homlokán szrvt viselő, nyúlhoz hsonló álltról. Vlmennyi élőlény menekül előle, h megpillntj. A tenger közepén él egy szigeten.«a szrvlt nyúl meséje tehát z rboktól került z európi irodlomb és lehetséges, hogj T cornu dneum egyes ritk esetei trtották fenn mese hitelét mult százd derekáig. Ridinger 1760 táján őzgncsot viselő, feketefoltos nyult ábrázolt, Szrvs rágcsáló (Epigulus htcheri), Észk-Amerik plioeénjében élt. A*. Bruce Horsfll rjz. Lurop pedig 1830-bn, vdászti munkájábn, külön fejezetet szentelt z álltnk. M szrvt viselő nyúl hgyományos vdásztréf. Behet, hogy régiek gncsos-nyúltörténeteiben gyökeredző, nemzedékről-nemzedékre szálló mondáknk végső mrdvány. Fitl, gyenge kis őzbkok stny gncscsökevényeit szokták kitömött nyúlfejekre illeszteni. Árttln beugrtások, kedélyes nevetések tréfás trófeái ezek. Csenevész őzgncs. Ilyen példányokból készül»nyúlgnes«. Ndler Herbert felvétele sját gyűjteményéből.

8 Az Arsinoitherium koponyáj. Ndler Herbert beszélte szerzőnek, hogy Ausztriábn több helyen is látott gncsos nyúlfejeket kitömve. Ngyszerű gyűjteményében tuctnyi fejletlen»nyárss«őzgncsot őriz, ezeknek bármelyike lklms lenne nyúltrofeák készítésére. Közülök egyet fényképen is bemuttunk olvsóinknk. Számfölötti szrvk és gncsszárk természetesen lehetségesek, de nem nyulkon. A Föld kipusztult állti között számos olyn kdt, melyik több pár szrvt viselt. Andrews például Egyiptom felső eocénkori rétegeiből leírt egy óriás ptás álltot, z Arsinoitherium-ot. Ez szörnyeteg htlms szrvpárt viselt orrcsontján, egy másik, kisebb szrvpárt pedig homlokcsontján. Egyetlen kihlt vgy élő emlős álltnk sem volt ekkor szrv z orrán. A kopony hossz, z öregliktól szrvcsp csúcsáig egy méter és kilenc centiméter. Két pár szrv volt Nyugtindi lsó pliocén korszkábn élt Sivtherium gignteum-n&k, zsiráffélék ősi rokonánk. A ngyobbik szrvcsppár üreges volt, mégis elég erős lehetett hhoz, hogy z állt fegyvernek hsználhss. Észkmerik eocén-kori rétegeiből kerültek npvilágr z Uinttherium lticeps mrdványi. Az Uinttherium életmódj ngyjából hsonlított mi elefántokéhoz. Koránk legngyobbtestű szárzföldi emlős állt volt. Fogzt elárulj, hogy vízilovkhoz és tpirokhoz hsonlón, mgs koronájú zápfogivl szétnyomt lágy növényi táplálékát. Végtgji oszlopszerűek, z elefántéhoz hsonlók, felső állkpcsábn kétélű, végükön vésőformán kiszélesedő, htlms szemfogk voltk. Az elefántng}'ságtí állt koponyáján három pár szrv meredt fölfelé. A tehénnek vlmivel kisebb szrvcspji voltk. A Dinocert-k hová z Uinttherium is trtozott - - z eocén végén kihltk, nélkül, hogy z ősmeriki szárzultot vlh elhgyták voln. A több szrvpárt viselő álltok tehát nem mindig véletlen szülöttei. M is él egy ntilopfj, z ind Tetrceros qudricornis, melynek négy szrv vn. A tíz-tizenkétcentiméteres, hosszbb szrvpár z os frontlis hátsó részén, z egyhrmd hossztxságú elülső szrvpár pedig közvetlenül z orbit mögött nőtt. Szrv csk hímnek vn. A kistermetű állt mgsság mrjáig centiméter. Ngy félénksége mitt bjos dolog életmódját szbdbn megfigyelni. A fogságbn gondozott állt, még h fitlon fogták is, korosodv egyre vdbb lesz. A bk párzás idején nnyir ingerült, hogy vkmerően nekimegy minden más álltnk és elszántn megtámdj ismert etetőjét is. Megszoktuk már, hogy állndón kétszrvú álltokt lássunk írj Szly Bél, zért z ember többszrvú példáitokt ősidők ót A Sivtherium gignteum képe.

9 Az Uinttherium lticeps. Elöl bik, mögötte tehén. R. Bruce Horsfll rjz. élénk érdeklődéssel figyelte. Ezek z álltok évszázdok ót büszkeségei z álltkerteknek és vdsoknk. Fölösszrvú j uhot trtottk 1568-bn báró Zy felsőmgyrországi birtokán, 1730-bn bécsi Belvedere-ben, 1862-ben bécsi álltkertben, mult százd végén Moszkvábn, Hmburgbn, Münchenben. Több példány volt mult százd elején stuttgrti álltkertnek. Antwerpenben 1858-bn egy négyszrvú kos 30 frnkért cserélt gzdát. Többszrvú kecskéket trtottk Bécsben, mülhuseni álltseregletben, FLohenlohe hercegnő prkjábn, Frnkfurtbn, Coburgbn (feljegyezték, hogy z ott fogvtrtott négyszrvú példány utódi is négyszrvúk voltk), Sn- Frnciscobn. vgy egy homlokcsp ketté ágzik és két szrv nőhet egy cspon. A legtöbb esetben ez mgyrázt z igzi számfölötti szrvk keletkezésének. A kuttók egy része régót hngozttj, hogy juhok számfölötti szrvit növekedő cspok hsításávl mesterségesen is létrehozhtják. (Schweinfurth, Ther, Linné, Hhn). Fitzinger z emlősálltokról írt népszerű természettudományi munkájábn fölösszrvú juhokkl hosszsn fogllkozv, hngozttj, hogy» htos vgy nyolcs szrvk legtöbbször nem természeti véletlen folytán nőttek, hnem fitl álltok négyes szrvcspját meghsítják pásztorok, mjd további növekedésökben sorsukr bízzák.«bergmiller és mások ismertettek eseteket, midőn fitl zergén, kecskén, juhon félig fejlett szrv szrútülök ltt megsérült (mesterséges bevtkozás nélkül, kőhullástól, öklelés közben, bukás következtében) és fölösszámú szrv növekedett. Az ilyen módon megsérült zergeszrvk különben sem trtoznk túlságos ritkságok közé. A szrvcsp letörik szrúkmpóvl együtt és csk egy csonk, némi szrúborítássl vgy nélkül, jelzi sérülést. Plinius»Histori nturlistábn háromszrvú»ind brmot«(vlószínűleg zebut) említ. Adtát átveszi középkor végén Albertus Mgnus. Háromszrvú ökörkoponyát tláltk Turkesztánbn és Kojevnikov százdfordulón bevezeti z dtot z irodlomb. Juhokon és kecskéken számfölötti szrv ránylg olyn gykori, hogy régebben külön fjtákb fogllták egybe őket. Bújjon VIII. százd derekán»áltlános természethistoriá«-jábn esztelenségnek bélyegzi ezt szokást, mondván, A számfölötti szrvk között vnnk olynok, melyeken tülök sját szrvcspján nőtt. Ezeknek szrvcspj éppúgy homlokcsont kinövése, kár rendes szrvcsp. Miben sem különbözik tőle. Ezek z igzi számfölötti szrvk. H szrvcsp hiányzik, tülök mozgékonyn csüng bőrön és csupán bőrszrúsodás, z úgynevezett bőrszrv. Ez nemcsk z állt fején nőhet, hnem jkán, z orrcsont fölött, nykán, hátán, végtgjin vgy lpockáj fölött is. Vnnk csüngő-, fityegőszrvú jószágok, ezeken bőrszrvk homlokcspok hiány mitt rendes szrvk helyén nőnek, kárhányszor elfjzást, korcsulást jelezve. Bőrszrvk régót ismeretesek. Aldrovndi»Természet historiá«-jábn egy ökröt ábrázol tizenöt centiméter hosszú cornu cutneum-m.dl nykán. Bergmiller zergéken látott bőrszrvkt. Fölösszámú szrvk keletkeznek, h fitl állt növekedő szrvcspj megsérül, kettéhsd. Ilyen esetben több homlokcsp fejlődhetik \ négyszrvú ntilop (Tetrceros qudricomis). Brehm nyomán.

10 hogy szrvk lkj és szám nnyir változó, hogy z fj meghtározásár nem lklms. Ehhez felfogáshoz cstlkozott később Giebel, megszüntetvén z Ovis polycert fj, illetve lfj önállóságát. Érdekes, hogy legutóbbi esztendőkben egyre ngyobb zoknk búvároknk szám, kik zt vllják, hogy szrv és z gncs éppen rendkívüli változékonyság mitt kárhányszor nem lklms fj pontos meghtározásár. Négyszrvú merino-kos Dél-Amerikábn, Chileben. Hgenbeck hmburgi álltkereskcdö közlése szerint mcrino-juhok között gykrn kd példány. négyszrvú Toul bécsi őséletbúvár 1907-ben egy négyszrvú juh (Ovis) koponyát ismertetett Eggenburg negyedkori rétegeiből. Egy másik példányt bécsi Hofmuseum őriz, hihetőleg szintén fitlbb negyedkori üledékből. Négyszrvú juhkopony került npvilágr mecklenburgi tőzegtelepekből, Angliábn pedig rómi sírokból. Islndbn fölösszrvú juhok olyn gykorik voltk, hogy z irodlom z isindi juhfjtát Ovis polycert névvel jelölte meg. Wilhelm írj, hogy legtöbbjük háromszrvú volt. A hrmdik szrv középen nőtt homlokcsontból és egyenes volt. Pethe Ferenc hzánkfi is megemlékezik róluk»természet Historiá«-jábn (1815), Fitzinger pedig Ovis brchyur borelis névre kereszteli»z észki juhfjtát*. Ther, Linné, Stephensen, Hhn, Szly, mind fogllkozik vele. Csodáltosképen gzdg fölösszrvú juhok ismeretében mgyr irodlom. Zy Ferenc báró felesége, Gr Borbál 1568 július 22-én kelt levelében rról értesíti urát, hogy»z vdk jól vnnk, z dám vdk is és z belény, z drvk és z tengeri kecskék, z 4 és 5 szrvú bárányok«. Augusztus 23-án Ugróczról Kssár menesztett levelében viszont vártln szerencsétlenségről számol be:»meg ilyen Bánthoni esett, hogy ngy Boldogsszony npjár vló werrdór z ötszrvú báránt z ebek megölték vót, kiket rjth tláltánk, de én is zt kik mitt lött, legottn meg- Négyszrvú megölettem.«az országos Az elmúlt félezredév emberét különösen érdekelték szörnyszülöttek és állti torzok. H átlpozzuk mult százd htvns, hetvenes és nyolcvns éveinek vidéki újságjit, telve vnnk ilyen»csudák«emlegetésével. Telve vnnk velők z orvosi könyvek, régi krónikák, lklmi nyomttványok és röplpok. Ezért érthető, hogy főúri vdskertek sem lehettek el nélkülük. A Belvedere álltseregletében, Bécsben, 1730-bn nem kevesebb mint négy négyszrvú juh volt. Két év multán ugynott már egy ötszrvú juhot is mutogttk. Müller 1859-ben Lengyelországbn látott Mgyrországból átterelt juhnyájt több négyszrvú juhhl. Szly Bél ngyszebeni múzeum gyűjteményéből írt le egy négyszrvti és egy ötszrvú juhkoponyát, vlmint egy ötszrvú kecskekoponytetőt. Vlmennyin rjt volt még szrútülök. A Nemzeti Múzeum őslénytáránk birtokábn is vn egy négyszrvú juhkoponytető négy szrvcsppl. Jáger 1862-ben egy négyszrvri kosról zt írj, hogy : oemberre ártlmtln, de vlmennyi álltnk elkeseredett ellensége. A legngyobb ebet is felöklelte.«az álltot erején felül vlószínűleg rendellenes szrvi kptták el, mert két középső, ngyobbik szrv homlokán fölfelé állt, kár kecske szrv. Jáger z első, ki htározottn megállpítj, hogy fölösszámú szrvk öröklődnek és öröklődhetik négyszrvú kosok vd, összeférhetetlen természete is. Indiábn, Sziriábn, Perzsiábn, Kukázusbn, Afrikábn, Chileben, Perubn, tehát jóformán z egész világon, hová juhok és kecskék eljutottk, ismeretes z álltok sokszrvúság, polykersiá-j. Nem kevésbbé érdekesek zok z esetek, midőn szrvtln nőstényeknek nő szrvuk. A szjg-ntilop tehenének nincsen szrv, de frnkfurti álltkertben 1907-ben gondoztk egy juh koponytöredéke szrvcspokkl, Mgyrországról. Természettudományi Múzeum őslénytáránk birtokábn.

11 ttár-ntiloptehenet (Sig ttric L.), melynek tizennégycentiméteres, lntlkún görbült szrv volt. Megesik, hogy z egyik nősténynek vn szrv, másiknk meg nincs. A kilós muflonkosok szrv négy-ht kilót nyom és centiméter hossz, görbülete mentén mérve. Az ilyen htlms fej díszhezképest csupán rövid szrvcskák zok, melyek egy-egy nőstényen hiábvlóskodnk. Álltkertekben többször trtottk szrvs muflonjerkét, például Drezdábn, 1863-bn. Fölösszámú szrvknál gykoribb eset, h z egyik vgy másik szrv hiányzik. A legkülönbözőbb»egyszrvú«álltokról olvshtunk. Némelyik tudósítás mesebeli egyszrvútól szármzik, többi zonbn megállj helyét. Plinius egyszrvú mondáitól szármzik poroszországi egyszrvú bölény meséje, melyet, mint vlóságot, Stell Ersmus említ VI. százd elején. Több igzság vn z erdélyi Kárpátok egyszrvú zergéinek mondájábn. Gessner és Coroll írj, hogy»z oroszországi és erdélyi Kárpátokbn élnek álltok, melyek mindenben hsonlítnk jólismert zergére, csupán homlokuk közepén vn egyetlen fekete szrv, olyn, mint zergekmpó. Lengyel neve Sklnkoz és szemtnúk állítás szerint gykrn hozzák Krkób«. Szly Bél zt hiszi, hogy lövéstől, bukás közben, kőhullástól megcsonkított példányokról vn szó, miben bizonyár igz is vn. Kőhullás, hógörgeteg mgshegységben élő legtöbb zergét, vdkecskét, vdjuhot és ntilopfjt veszélyezteti. Wilcek sok évi tpsztlt lpján írj, hogy Vl-Svrnche-bn évente sok kőszálikecske (Cpr ibex L.) pusztult el hógörgeteg és kőomlás ltt.»legtöbbnyire erős bkok, mert ezek, úgylátszik, bátrbbn néznek szembe veszedelemmel«. Még gykrbbn törik el szrv z ellenséggel vgy vetélytárssl folyttott küzdelemben. A tülkösszrvúk hímjei rettentő párzási hrcokt vívnk. A ngytestű tulokntilopok között is legngyobb, legizmosbb állt, htlms jávorntilop (Turotrgus oryx Pli.) öreg bikái gykort olyn hevesen tűznek össze, hogy»kölcsönösen mély sebeket ejtenek egymáson vgy eltörik szrvukt«írj Brehm. Csordájukbn még fitlbb bikákt sem tűrik. A négy méter hosszú és mjdnem két méter mgs bikáknk hetvenht centiméteres szrvuk vn. A teheneké még hosszbb, mert vén bikák szrv hsználttól ngyon megkopik, kárhányszor csk hrminc-negyven centiméter hosszú. Megszokott látvány házikecskék tülekedése. Az óvilág kecskeállomány igen változtos, mi méreteit, szőrözetét, különösen pedig szrvit illeti. Bármelyik fjtát nézzük, bkok szrvukt kitűnően tudják hsználni. Pechnel-Loesche írj z Afrik déli részében élő házikecskéről :»Áz álltok bátorság mi foglmink szerint vlóbn szoktln. A nyáj erősebb példányi helytállnk gyengébbekért és z európi juhászkutyák sem bírnk velük. Begdereksbb juhászkutyánk, legjobb pomerán fjt, vonkodott velük szemben kötelességét teljesíteni. Gykrn felöklelték, még nőstények is, úgyhogy szégyen- Egykmpójú zergetrofe. A másik kmpó zergcbk életében letört, csupán csonkj mrdt meg. Ndler Herbert felvétele sját trofegy ü j teményéből. szemre menekülnie kellett. Egy hrpós, vd mészároskuty, melyet egy portugál telepen néhány kecskére uszítottk, még jobbn pórul járt. Ez már ismerte ellenfeleit, nem is mert nekikmenni, csk hngosn csholv ugrált körülöttük. A vezérbk végre ezt is megunt. Hirtelen nekiugrott htlms kutyánk, ledöntötte, felkpt szrvár és vgy ht lépésnyire dobt. Mielőtt felugorhtott voln, ismét rjtrontott és gzdánk kellett belevtkozni, hogy megmentse komolybb sérüléstől.«még sziljbb házikecske vdon élő rokon, kőszálikecske. Vén bkji kkor szrvt viselnek, hogy h kényelmesen krnk pihenni, orruk hegyét közvetlenül szügyük előtt földre teszik, zután fejüket nehéz szrvpárrl előre hjtják olyképen, hogy orrnyergük, homlokuk, vlmint szrvuk lsó fele földön fekszik. A szrv súly megüti tíz-tizenöt kilót, hossz meghldj centimétert. Képzelhető, mekkor verekedés z, mikor két vetélytárs méri össze fejedelmi díszét.»az erős bkok kitrtón tülekednek* írj Brehm.»Egymásr rohnnk, mint kecskebkok, hátsó lábukr állnk, iprkodnk döfést oldlt terelni s végre szrvukkl hevesen, ngy zjjl öklelődznek.«szívós verekedők vdjuhok is. Az rbok között sörényes juhok (Ammotrgus lervi Pli.) párvidláról legendák keringnek. Az ember nem tudj, mondják mit csodáljon inkább, zt

12 Viskodó gnúbikák melbournei álltkertben. Mondile felvétet fárdhttlnságot-e, mikor szerelmes kosok, fejüket leszegve, félóráig vgy még tovább tülekednek, vgy z őrjöngő öklelést, miközben olyn lökést is elviselnek, mely z elefánt koponyáját is beszkítná. A viskodók egyike kárhányszor holtn mrd porondon. A nekivdult kos tülekedő, öklelő kedve tetőfokán sját fjtáj nőstényeire is veszedelmes. Vlmennyi vdjuh között legngyobb középázs kcsgár (Ovis mmon pol Blyth.J. A kosok szrvánk hegye rendszerint letört. Severtzov Pmirbn megdöbbenve látt, hogy mgsbb szirtek lján koponyák tömege hever.»a párzás ideje késő ősszel vn. Ebben z időben kosok életre-hlálr küzdenek egymássl és ezeknek küzdelmeknek, nem pedig frksoknk kell tuljdonítni tömeges pusztulásukt. H kcsgárokt vlóbn frksok tépnék szét, gykort lehetne nőstények és fitl kosok koponyáit látni, mert frks ezekkel könnyebben bánik el, mint z öreg kosokkl, de úgyszólván csk koskoponyákt lehet tlálni. Négy-ötéves kosokét, melyek leghrcisbbk. Ritkább megvénült kos koponyáj. A koponyák nem hevernek szétszórtn, hnem cskis meredek sziklflk lján. A meredek sziklflk fölött rendszerint fűvel benőtt, lpos helyek vnnk, z álltok kedvelt legelésző helyei. Feltehető, hogy z ilyen legelő egyúttl kosok küzdőtere, honnn legyőzött, olykor győztessel együtt, mélységbe zuhn.«híres verekedők bivlyok és bölények is. A gurról (Bos [BibosJ frontlis gurush. Smith), Indi vdbivlyáról jegyezte fel Brehm, hogy» vén bikák szrvi jelentékenyen megrövidülnek, mert hegyük erősen lekopik, gykrbbn le is törik.«a bölények párvidliról régi tudósításink vnnk. Vdság, dc és hirtelen hrg jellemzi z európibölényt. A párzás ideje rendesen ugusztusbn, néh szeptemberben vn. Ebben z időben bölény kövér és erős. A remeteségben élő öreg bikák felkeresik csordát és megkezdődik párvidl. A fitlbb, gyengébb bikánk tágítni kell, vgy elpusztul ben bilovici erdőben egy hároméves kimúlt bikát tláltk. Egyik láb szét volt roncsolv és egyik szrv tőből kitört. Mondnom sem kell, hogy ugynilyen vd vidlok voltk hímek között földtörténeti múltbn is. Ennek remek példáját ismertette Moodie, z merikik nemrég elhunyt ngynevű őséletbúvár. Az észkmeriki Michign állni negyedkori (pleisztocén) rétegeiből npvilágr került egy őstulok-félének (Symbos cvifrons Leidy) koponyáj, melynek mély sérülése vn bloldli szemgödre ltt. A seb szrvdöféstől szármzott és gyógyulóbn volt, mikor z állt elpusztult. Csk egyes példák ezek z esetek tömegéből. Törtszrvú bikák és bkok ránylg gykrn vnnk és ezeket z»egyszrvú«álltokt nézték vlmikor külön álltfjok vgy változtok ritk példányink. AZ ANGORANYÚL ES TENYÉSZTÉSE. írt : Szbó Ferenc dr. (Folyttás.) Tkrmányozás. A fődolog, hogy mindig kifogástln, hibátln, pormentes tkrmánnyl etessünk, s hogy tápértéke fedezze z állt szükségletét. Mindig nnyit dgoljunk, hogy álltink z eleséget jóízűen, ne túlmohón, de mrdék nélkül fogysszák el. Mert milyen hib z éheztetés, éppen olyn súlyos hib túlzott táplálás. Áltlábn npont kétszer, reggel és este etessünk. A tkrmánydg fejlett álltok számár három-négy dek brk és négy-öt dek szálstkrmány. Az erőtkrmányt legcélszerűbb lehetőleg többféle tkrmányból úgynevezett lágy eleséggé összekeverni, mert ezáltl z etetés nem lesz egyoldlú és z álltok nem válogthtnk, s mivel lágy eleségbe drákt keverünk, z emésztést is megkönnyíti. Az ngornyúl tenyésztésének

13 Az álltok gondozás, gypjú ápolás és termelése. Az ngornyúl fésülése. Hölzel felvétele. főliszn gypjú, ezért mgvkkl etessünk, ugynis tpsztlás szerint mgok előnyös htássl vnnk gypjúr. A szálstkrmányfélék közül legjobb jóminőségű lucernszén, ezt zonbn célszerű egy nppl z etetés előtt vízzel megpermetezni, egyrészt mert ezáltl pormentesebbé válik, másrészt ettől kis füllesztéstől jobb lesz z íze. Nyáron szénát zöld tkrmánnyl pótoljuk, de csk reggeli dgot és ügyelnünk kell, hogy levágott zöld tkrmány leglább egy npig álljon, mert frissen sokszor emésztési zvrt és felfúvódást okoz. Mivel lágy eleség elkészítéséhez elég vizet hsználunk, még külön ittni csk fis nyákt kell, elles után második hétig. Hogy z erő tkrmány keverékének mi legyen trtlm, z helyi viszonyoktól függ. Ezért nem célszerű utsítást dni, mert lehet, hogy egyes vidékeken olcsóbbn hsonlón jó vgy tlán még jobb keveréket lehet készíteni. Csk egy példát dunk, mely megkönnyítheti tenyésztő munkáját. A fejlett nyúl npi dgj reggel négy dek lágy eleség, négy dek lucernszén, este z első npon ht dek főtt burgony, második npon vízben ázttott három-négy dek tengeridr, hrmdik npon vízben ázttott három dek szemes zb. Az ngorát főképen kiváló minőségű gypjáért tenyésztjük, tehát főcél, hogy mennél több elsőrendű finomságit gypjút termeljünk. Az ngór szerzetének több mint kilencven százlék gypjúszőr, ellenben z úgynevezett fedőszőr bundánk csk igen kis százlék és rövid ; más fjták fedőszőre mindig hosszbb és ngyobb százlék. A gypjúszálk hossz átlg, miként zt már említettük, húsz-huszonöt centiméter, de elérheti hrminc centimétert is, vstgság pedig tíz-huszonht mikron 1 ) között váltkozik. Mennél hosszbbk és vékonybbk szálk, nnál finombb gypjú. A legvékonybb és legfinombb nőstény gypj, kevésbbé finom heréiteké, legdurvább hímeké. Mindig ügyelnünk kell, hogy lenyírt gypjú idegen nygoktól mentes, tiszt legyen. Ebből célból vn már férőhelynek kettős feneke és külső lucern-zsebe is. Fontos továbbá, hogy gypjú ne legyen gubncos. Ezt megkdályozhtjuk nyulk gondozásávl. Ez gondozás életük hetedik hetében kezdődik. Fitl álltinkt hetenként egyszer fésüljük és keféljük. Fésülésre egyszerű fémfésűt, kefélésre pedig gumibetétes, célhegyű kefét hsználunk. Mind két munkánál rendszeresen járunk el, mégpedig fésülést fejtől fr felé hldv és vissz, kefélést pedig gerincoszloptól tlpvonl felé, rétegenként hldv és vissz végezzük. A helyesen kezelt nyúl gypjánk hsznosítás nem okoz ngy gondot. A gypjút főképen nyírás és tépés áltl kpjuk. Ezenkívül fésüléssel és keféléssel is kpunk gypjút. A legértékesebb tépés áltl kpott gypjú, mert ennek feldolgozás legkönnyebb. A tépést ngyon óvtosn kell végeznünk, nehogy még éretlen gypjúszálkt is kitépjük, mert ezzel z álltnk fájdlmt okozunk, másrészt helyükön csupsz foltok mrdnk, s ezeken csk hosszú idő multán nő újr ') Kgy mikron milliméter ezredrésze. A lágy eleség trtlm következő: lo kg «búzkorp, szójbb dr, tengeri dr, zb dr, zúzott lenmg, szénsvs mész, konyhsó dkg és fejenként két-három csepp esukmájolj. Szopttós nyáknk z ellést követő második héttől kezdve kisnyulk számánk rányábn pótlékot dunk. Az elválsztás után pedig nyulinkt fejlődésüknek megfelelően tápláljuk. Az etetés elemi szbály, hogy előbb djuk z brkot, után lucernát. Az ngornyúl nyírás. Hölzel felvétele.

14 gypjú. A tépésnek nyírássl szemben z hátrány, hogy több munkávl jár, mert gykrbbn kell hozzáfogni, munk zonbn gzdságos, mert ezáltl több z elsőrendű gypjú. A gypjútermelésnek legkedveltebb módj mégis nyírás, mert ez legegyszerűbb és legkevesebb szkértelmet kívánj. Ebben is be kell trtni szbályokt, mindig gerincvonltól tlpvonl felé kell nyírni. Egyszerű ollóvl rétegenként nyírunk. A nyúl fejét és lábit, vlmint hs lját sohsem szbd nyírni. A termelt gypjúnk leglább tíz centiméteresnek kell lennie, mert z ennél rövidebb gy^pjú feldolgozás már bjos. Ahhoz, hogy gypjú tíz centiméter hosszúr megnőjön, leglább három hónp szükséges, tehát átlg évente négyszer nyírhtunk. A legtöbb gypjút heréltek dják, kevesebbet hímek és legkevesebbet nőstények dnk. A nőstényeket sohsem fosztjuk meg teljesen gypjúktól, csk mérsékelten nyírjuk, hogy túlságosn igénybe ne vegyük őket. Egy jó állomány évi gypjútermelése példányonként 21 '5 dek, tehát z sokt emlegetett dolog, hogy három hímnyúl évi gypj egy kiló, nem felel meg vlóságnk, mert noh lehet három hímnyúl, mely évente egy kiló gypjút termel, ezt zonbn áltlánosítni nem lehet. A gypjútermelésre tkrmányozás, z időjárás és z álltok elhelyezése és gondozás vn befolyássl. A helyesen táplált nyúl több gypjút termel, mint rosszul tkrmányozott. A legtöbb gypjú télen terem, szbdlevegőn trtott álltok több gypjút növesztenek, mint zárt helyiségben lévők, viszont utóbbik gypj finombb. A nyírás után következik gypjú megtisztítás, mjd osztályozás. Elsőrendű hosszú, nem gubncos, vékonyszálú gypjú, ez főképen nyúl hátáról kerül le. A kevésbbé finom, másodrendű gypjú z oldlkról vló, végül hrmdrendű többi testrészről lenyírt gubncos gypjú. A gypjút osztályozás után ppírzcskókb vgy szélesnyílású üvegekbe rkjuk és lergsztjuk, hogy mofytól megvédjük, ztán elrktározzuk. Az ilymódon kezelt gypjút mindig könnyen lehet értékesíteni. A férőhelyek gondozás és tisztántrtás. Az eredményes tenyésztésnek egyik legfontosbb feltétele, hogy álltinkt és ketrecüket tisztán trtsuk. Az ólkból z ürüléket és mindenféle tkrmányhulldékot gondosn el kell távolítni. Az etető- és ittóedényeket tisztár súroljuk és hetenként egyszer ngytkrítást végzünk. Ilyenkor síiroljuk le ketrec flit és oldlit forró lúggl vgy vlmi fertőtlenítő oldttl és ugynekkor tisztítsuk és fertőtlenítsük fenékdeszk ltt levő tálcákt is. Ezeket legcélszerűbb mészbe mártott söprű vei bemázolni. Ajánltos földnek fertőtlenítő oldttl vló fellocsolás is, mert ezáltl helyiséget portlnítjuk és porbn élő kártokozó nygokt is elpusztítjuk. Ugynebből célból meszeljük be helyiség flit oltott mésszel is, mit jánltos évenként többször megismételni. Az ngorgypjú felhsználás és értékesítése. Az ngorgypjú mindzoknk z nygoknk készítésére lklms, melyek legfinombb birkgypjúból készülnek, cskhogy utóbbit mindenben felülmúlj, mert z ngorgypjú nnyir finom, hogy sokkl könnyebb, tízszerte melegebb, igen sim és lágy tpintású, ezért viselése is sokkl kellemesebb. Főképen rokkán font lz fonlkból készült divtcikkek szép bolyhosság tetszetős. Ngy hátrányuk, hogy z egyes gypjúszálk könnyen kihullnk, mi viselőjüket elkedvetleníti. Ezt rossz tuljdonságot leginkább hzi fonálból készült divtcikkeken tpsztljuk. A külföldi és géppel gyártott cikkekből szálk zért nem hullnk, mert ott z ngorszálkhoz durvább felületű gypjúfonlkt kevernek, ezek z ngorszálk síkosságát ellensúlyozzák és kihullásukt megkdályozzák. Ezek z úgynevezett ngorázott fonlk. A kísérleti vizsgáltok szerint negyven-htvn százlék gypjúvl kevert, ngorázott fonlk váltk be legjobbn. Ezekből fonlkból készülnek legfinombb szövetek és fehérneműfélék. Egy kiló ngorgypjúból húszezer méter fonál vgy három méter szövet készül. Ezek tuljdonságok z ngór elsőbbségét birkgypjúvl szemben feltétlenül igzolják, mi bizonyíték nnk is, hogy z ngornyúl tenyésztésével jövedelmezőség szempontjából érdemes fogllkozni. Hzánkbn z ngorgypjú értékesítése mindezideig bjosn sikerült, mert feldolgozásávl gyárink nem fogllkoztk és ' külföldi értékesítés sem váltott be egészen hozzáfűzött reményeket. Az utóbbi időkben helyzet jvult, egyrészt mert külföld miként már említettük hjlndó termelt ngorgypjút átvenni, másrészt mert gyárink is kezdenek z ngorgypjú feldolgozásávl fogllkozni. Tlán éppen z állított meg fejlődésében ezt tenyésztési ágt, mert eddig tenyésztők termelt gypjúmennyiséget hcsk mguk fel nem dolgozták lig tudták értékesíteni. Tnácsos voln egy állmi gypjúbeváltó hivtlt létesíteni, mert ezzel gypjúértékesítés megbízhtó kezekbe kerülne és termelők munkájuk gyümölcsét látnák. Vlószínű, hogy ilyen beváltóhely z ngornyúl tenyésztésének sokkl többet hsználn, mint tervezett tenyészálltkiosztás, mert hiábvló termelés, h tenyésztő nem tudj z árut kellő áron értékesíteni. A nyulk betegségei. Mielőtt betegségek tárgylásár térnénk, egy szintén ngyon fontos körülményre kell figyelmet felhívnunk, mégpedig betegség megelőzésére vló intézkedésekre. Ezek zok gondossági rendszbályok, melyeket már z egyes fejezetekben említettünk, de fontosságuk mitt megismételünk. Ilyenek jól megépített és tisztán trtott férőhelyek, ezek álltinkt meghűléses bántlmktól, külső és belső élősködőktől, továbbá fertőzésektől védik meg, továbbá helyes tkrmányozás, mivel nyulkt z emésztőszervi bántlmktól és csontrendszerbeli hibáktól óvjuk meg. Végül helyes tenyésztési irány ; lehetőleg kerülnünk kell rokontenyésztést, mert z z álltok ellenállóképességét csökkenti. Ezeknek z elveknek pontos betrtás betegségek elleni küzdelemben már mg ngy előny, mert z egészséges körülmények között trtott álltok erősebb ellenállóképességüknél fogv z esetleges betegségeket könnyebben leküzdik. Az összes betegségek tárgylás felesleges, mert stílyosbb megbetegedések esetében még gykorlott tenyésztő is jólteszi, h szkemberhez fordul; ezzel sok kellemetlenséget és nygi kárt hárít el mgától. A gykoribb betegségek egyik ngy csoportjábn vnnk z emésztőszervi bántlmk. Ilyen elsősorbn felfúvódás, melyet rendszerint frissen etetett zöldtkrmánnyl vgy más, romlott tkrmánnyl vló etetés okoz. Ilyenkor z állt szomorú, ketrec srkáb húzódik, hs dobszerűen megdgd. Ezt egy kávésknál vízbe cseppentett két-

15 három csepp szlmiákszesszel vgy egy evőknál mészvízzel orvosoljuk, esetleg beöntést dunk és egy-két npig csk szárztkrmánnyl etetünk. A betegség kezdetén rendszerint gyors gyógyulás. Másik emésztőszervi bántlom bélgyulldás, ennek ok lehet meghűlés, rossz tkrmány, bélférgesség, különböző bktériumok ; tünete hsmenés. A gyógyítás bj ok szerint változik. Enyhe esetekben elég, h betegnek ivóvíz helyett teát, továbbá szárztkrmányt, pirított zbot dunk. vsúlyosbb megbetegedés esetén szkemberhez forduljunk segítségért. Székrekedés esetén egy kávésknál ricinus vgy más hshjtó segít bjon. Ide kell sorolnunk még száj megbetegedéseit, különböző szájgyulldásokt is. Ezek többnyire nyálfolyásbn nyilvánulnk, nyálkhártyák élénk vörösek. A gyógyítás módj npont kétszer-háromszor egy-kétszáziékos timsós vgy klórkáliuinos oldttl vló öblítés. A meghűléses bántlmk közül leggykoribb megbetegedés náth, ez vízfolyásbn és tüsszögésben nyilvánul. Amíg csk meghűlés okozz és váldék tiszt, citromlének, vgy kétszázlékos borsvoldtnk z orrb fecskendezése vgy meuynyiben sebek is vnnk z orr nyálkhártyájánk mentholos vzelinnel vló bekenése jánltos, mi cskhmr gyógyulást eredményez. Súlyosbb dolog rosszindultú náth vgy házinyúlszopornyic esetében. Ezt betegséget z orr- és fejnyálkhártyát megtámdó igen sokféle bktérium okozz. Tünetei igen mgs láz, étvágytlnság, tüsszögés, gykori kezdetben híg, mjd genyes orrfolyás, lesoványodás és végül elhullás. A súlyosn beteg álltokt orvosolni nem lehet. Az ilyeneket le kell ölni, hullájukt el kell égetni, z egészséges álltokt pedig előzően el kell tőlük különíteni. Ezenkívül férőhelyeket és etetőedényeket gondosn fertőtleníteni kell. Az elkülönítés lklmávl z egészséges nyulkt vegyük ki betegek közül, mert ekként leglább z új férőhelyeket nem fertőzik meg. A betegség tkrmánnyl és ivóvízzel, továbbá kitüsszögött vízcseppekkel terjed tovább. Az újonnn beszerzett álltokt két hétig trtsuk szigorú megfigyelés ltt. Mivel bjt sokszor Coccidium-dk. is okozzák, tnácsos álltorvoshoz fordulni. A nyulk legveszedelmesebb betegsége bélcoccidisis. Okozój Coccidium cuniculi nevű véglény, ez májt, bél, orr és torok nyálkhártyáját támdj meg és szerint, hogy melyik leginkább megtámdott szerv, véres hsmenésben, tüsszögésben nyilvánul. A hsmenés mindig súlyos vérömléses bélgyulldás következménye. A bélsár híg, fekete-vöröses, nyúlós, nyálkás, z álltok hmr lesoványodnk és elhullnk. Az elhullási százlék igen ngy, mjdnem száz, és mivel betegség ellen mindezideig biztos szerünk nincs, egyike zoknk betegségeknek, melyek egy virágzó nyúltenyésztést is hmr tönkre tehetnek. Főképen fitl álltok betegednek meg, de mjdnem minden idősebb nyúl bélsrából is kimutthtó. Az álltok z eleségtől és ivóvíztől fertőződnek. Igen gykrn vnnk káros htássl szervezetet gyengítő körülmények például vsúti szállítás, meghűlés ezek következtében rendes körülmények között tlán ártlmtln Coccidium-k is megindítják káros folymtokt. Védekezni főképen beteg álltok elkülönítésével, szárz tkrmánnyl és férőhelyek állndó fertőtlenítésével kell. Végül ngyon vigyázzunk z újonnn vásárolt álltokr, ezekről bélsárvizsgálttl kell megállpítni, hogy egészségesek-e vgy sem. A betegség gyógyításár z álltgyógyásztbn igen sokféle szerrel kísérleteztek, de eredménytelenül. Meg kell említenem Román Bél áltl hsznált szert, mely szerinte igen eredményes és még Coccidium okozt náthát is gyógyítj. Ez szer következő : Lenyírt gypjútermelő ngornyúl. Hölzel felvétele. Forrlás után lngyosr hűtött 20 liter vízhez hozzákeverünk 4 kg sirupus simplex-et, 25 gr cresolin medic-et, 5 gr oleum nisi vulgris-t, 40 gr ntr. crbonic. puriss. cryst-ot. Ezt z orvosságot literes üvegekben tároljuk és ledugszoljuk. H betegség jelentkezik, ebből szerből három-négy npig npont háromszor egy knálll dunk beteg álltinknk. Az álltkertben ezzel szerrel még nem kísérleteztünk, mivel ezideig nem volt rá szükségünk. A bőr megbetegedései közül legveszedelmesebb rühösség. Ez legtöbbször fülön jelentkezik és heves viszketegséget okoz, mjd sárgásbrn felrkodások keletkeznek. Orvoslás vroknk oljjl vló felpuhítás és eltávolítás, továbbá rühkenőcsök lklmzás. Ebben z esetben is szükséges z elkülönítés és fertőtlenítés. A felsoroltkon kívül még számos megbetegedés vn, tárgylásuk zonbn felesleges, mert felismerni és orvosolni csk álltorvos tudj. Ezeket betegségeket még gykorlott tenyésztő sem tudj kellőképen felismerni, s h gyógyításukr mégis válllkozik, sokszor igeu ngy kárt okoz vele mgánk. Irodlom. Seiler Ernő :»A selyemszőrű ngornyúl és más hsznothjtó nyúlfjták tenyésztése.«verőczei Andrássovich Géz :»Házinyúl tenyésztés, gerezn és

16 ngorgypjú termelés.* Román Bél :»Az ngornyúltenyésztés kézikönyve.«éhik Gyul dr. :»Prémesálltok tenyésztése.«burghrdt :»Die Kninchenzucht.«Mrié Luise Roon :»Soll ich Angorkninchen züchten?«(fnd und Fru, 21 Jhrgng, 22. sz oldl.) Nyúltenyésztéssel fogllkozó mgyr folyóirtok. A MAGYAR Rovtvezető : Abonyi Ljos dr. A MUDI KUTYA (HAJTÓKUTYA). írt : Fényes Dezső dr. Volt osztrák sógorink még kuty Bch-világbn ráukfogták, hogy jogászok és knászok vgyunk mi mgyrok. Hát z igz, hogy jogász vn nálunk éppen elég. (Az ügyvédek pnszkodnk, hogy sok z eszkimó, kevés fók.) De nem csk jogászink vnnk. Kitűnő gzdáink, mérnökeink, orvosink, tudósink, íróink, művészeink is vnnk, egyszóvl, szkembereink vnnk, minden téren. Ngy szükség nincs rájuk, mert jogászok - köztudomás szerint mindenhez értenek. Mégis megesik (állítólg), hogy kikérik szkemberek véleményét. Meg is hllgtják őket, udvrisn. Es zt mondják, hogy jójó. Aztán elintézik z ügyet. Az meg, hogy mgyr nemzet másik fele knász lenne, túlzás, helytelen áltlánosítás. Voltk vlmikor céhbeli s vérbeli knászok, legkivált Békésben, Bkonybn, meg Gömörben. Kutykemény emberek voltk. Nykukb ksztották z ustort meg trisznyát, beleköptek mrkukb, megfogták kézbevló bltát, oszt kihjtottk mkkolttni. Kinn is háláltk megtisztelem disznóvl z erdőben egész télen. De mármár kipusztult vlóságos, céhbeli knászok vére, nemzetsége. A jómultkoribn községi kondást, jobbn mondv hjtókutyáját kerestem z egyik plóc flubn. Ügyes kis kutyk volt, rá vló nézve. Ügy is hittk, hogy»ügyes«. Cifrszőrű, négyszemű, fecskelábú, csigszemű, kurt úgy született frktln. Kettős sskörme volt mind két hátrólsó lábán. A pásztorok zt trtják, hogy erről ismerni meg vlóságos hjtókutyát. Nem tudtm rá megegyezni. Pedig három kutyáj volt z öregnek. Egyik puliform, másik pumiform, hrmdik meg z vlóságos hjtókuty, kiről most szó vn. így kezdtem : De sok kutyáj vn, Igus bácsi! Csk egy ige. Az három szál. *) - Azt z ügyes kis bkot megvenném. - Az Ügyest? Hát... nem dom! Micsináln z illyen mgmfurm cselédember kuty nélkül? De tessék elhinni, tekintetes urm, hűséges egy szolg... nem tkrocc dogodr, te büdös! Tuggy büdös, hogy ról vn szó, zér pislog ide büdös. Fáin egy kutyk, cskhogy genge. Megtisztelem... disznó köröl erős kuty kell. De zér tessék elhinni... Hát nem dt. Egy évre rá megest csk megpróbáltm. A tvlyi kondást nem tláltin. Elköltözött más vidékre. A kutyáj is elköltözött, másvilágr. Bárhnem megétette vlki. *) A motóllán 1 ige = 3 szál. 1 pászm = 30 ige. Az új kondás városi úrform. Horpdt kemény klp. Kockás szkkó, pntlló. Mgs kucsukgllér, nykkendő nélkül. Félretposott, hegyesorrú, sárg félcipő, hrisny nélkül. Hón ltt sétpálc. Kezében detektívregény. Kutyáj nincs. A disznó meg... tudjfene merre vn. Hát h már mi mgyr knászok is ilyen művelt úriemberek, itt z ideje, hogy külföldet elvégre mi mgunk tájékoztssuk hzánk felől, népünk felől, mgyrfjt pásztorkutyáink felől. Elsőbb zonbn mi mgunk ismerjük meg mgunkt és mgunkét : népünket, földünket, mgyrfjt kutyáinkt. Most éppen mgyr pásztorkutyákról és különösen mudiról vn szó. Csengő szól ott vlhol Verő-oldlbn, Gyugdelpuszt felett, Másistenbérc ltt... A juhász elől megyén, mellette kiskutyáj. Mögötte birk, eggycsomób. Oszt h kárbtéved vgy széjjelszkd, elszéled, juhász csk süvít eggyet, juh összeszld, észnélkül, egyszerre. De zér tessék elhinni svndr eggy állt juh. Kicsiny, z igz, de ngy gmbáj, vgyis száj. H nem trtják jól, semmiremegy, felforog eggyik másik után. Tvszkor, fű-újoláskor, motozr, úgy tud veszni, kr légy őszkor. A ló, meg szrvsmrh, elébb betegeskegyik. De juh csk gondol eggyet... oszt megdöglik. A szrvsmrhát megest másféleképen hjtj z lklms kiskuty. Elölről. Szemközt fordol vele, oszt mindég csk z orr után kpdos. A mrh meg csk fejit rázz, oszt mindég csk kutykár tör. Azt hiszi mrh, hogy ő hjtj kutykát. Ngy feji, de kevés z eszi. Megtisztelem... disznó nem ollyn, mint rendes mrh, teszem zt juh. Rendetlen. H elérehjtják, vissztör hátrfele. Kinn legelőn meg hány, nnyifelé csévelyeg, bele kárb... hogy gyűjjön rá rossz uehesség! Tíz ember vgy száz ember is nem tudj összetrtni, mégh nphosszt futkos is, lelketlen, mégh lábát leszldj is. De eggy ember meg eggy jó kiskuty meggyőzi. Ügyes te! A Göndört te! A Brnát te! A Sedrest te héccencségit! Az Ügyes máris ott cihol Göndör orr előtt, forog, kr motoll. Belekpckodik Brn fráb, kr A»13ujzi (Szécscny)«nevfi mudi-szuk (cifr).

17 A»Hjtö Rtijzi«nevű mudi-szuk; pj»i'gyes (Nyirjes*, nyj»bujzi (Széesény)«. pklincs. Körölkpj Sedrest meg mind z egész kondát százfele vn egyszerre. A knász meg rátámszkodik hétszergörbe hgyítóbotjár, oszt néz bele világb. Csk pofáj jár, hogy pipáj ki ne higgyék. A juhász is, csordás is szeretyi jó hjtókutyát. De csk knász tudj zt igzán megbecsölni... Hjtókuty, mert juhot, szrvsmrhát és megtisztelem sertést is hjt. Idefenn, ebbe görbe plóc trtományb, úgy szoktják mondni, hogy hjt. Odle meg z Alföldségen, úgy mondják, hogy terel. (Nem is tunnk zok odle mgyról. A lyétlár zt mondják, hogy ljtorj!) De zér eggykuty. Városi urk, kik hjtókutyát nem ismerik, zt hiszik tlán, hogy ez is vlmi átkozott kopó, ki vdt... szrvst, őzet, nyult hjtj kifele htárból, kifele világból. Isten őrizz! A városi úr kérdezi juhászt : Mondj csk brátom, mit eszik kutyáj? Hát mit én. Hát mg mit eszik? Hát szlonnát meg kenyeret. A kutyáj is szlonnát eszik? Azt már nem! Hát juhász kutyáj kenyeret eszik cskugyn. (De zért úgy négyszemközött minden tisztességes pásztorember megmondj, hogy nem is hjtókuty z, ki nyult nem tudj megfogni. H jó kuty, jóllkik kuty is. Meg gzdáj is. Nono.) A Dun meg Tisz között, Pest vármegyében, sokt vdásztm ott, még háború előtt, tehénjárásokon, turjányokon, széles székes mezőkön. Ott, rrfelé sok effjt kutyát láttm, volt kit úgy hitt gzdáj, hogy»mudi.«azt mondt neki :»Mudi te! Az elejibe te!«a hjtókuty fjt neve mesterség szerint itt Plóc-földön. A Mudi meg egyik-másik hjtókuty keresztneve Dun-Tisz-között. De bátrn átvihetjük mudi nevet áltlánosítássl fjtár is, mert szép név, és értelmes. Azért értelmes, mert semmit se jelent. Nem okoz foglomzvrt. A Tiszántúl ugynez kuty német puli. A Dunántúl meg juhász-spicc. Vló igz, mert ez kuty német is, puli is, juhász is, meg spicc is. Szóvl mondv mgyrfjt. A merinó birk nem közvetlen Spnyolországból szármzott be hzánkb. A VIII. százd végén, I, százd elején, Szászországból és Sziléziából került be hozzánk finom posztógypjs elektorális merinóbirk, s vele együtt mint kísérője z eredeti német juhászkuty, spicc, másik nevén Pommer, mgyrosítv pumi. A frksform német juhászkuty (Deutscher Scháferhund) csk Elzász átcstolás (1871) után lett németek nemzeti kutyáj. A világ két legügyesebb és legokosbb kutyájánk, mgyr pulink és német spiccnek keveredéséből szármzott mind pumi, mind mudi. A pumi félúton jön-megy puli s spicc között. A mudi meg félúton pumi s spicc között. Nem helyes z megszorítás, hogy puli dunántúli tájfjtáj pumi. Mert pumi merinóbirkávl mindenütt együtt jár és vele együtt terjedt el országszerte. A mudi szármzás, rendeltetése hsonló. A jellege meg, minél merinósbb vidék, nnál spiccesebb mudij. Mindössze csk ez különbség kettő között. Mind kettő egyre-másr másfélszázéves népi tenyésztés. Sohse felejtem el, pedig régen volt. A Hortobágy közepén álltm, duplpuskávl vállmon. Egy helyben álltm, és körülnéztem, hogy meddig látni köröskörül. A juhász ott állt mellettem. A birk megterült, szélesen, és csendesen nylt z pró, kemény, székes füvet. A látóhtáron gépkocsi porzott. Sebesen hjtott. A juhász odszólt kutyájánk. Szegény hűséges kiskuty ment, mint kilőtt golyó. Megfordított birkát, de egyet, hogy, hogynem, mégis csk elvágott lelketlen gép. A juhász nem szólt egy szót se. Még csk bjusz hegye se mozdult meg. Odbllgott, és kmpósbotját úgy, hogy városi gvllér z ujj között forgtj sétpálcát, kiskuty fejeközepébe fordított. A döglött birkát nykáb vette, s tovább bllgott. A mgyr juhász kutyáj csk egyszer életében követ el hibát. Nem csod hát, hogy mgyr puli, pumi s mudi végtelen ügyes és okos. A mudi legelevenebb három között :»ollyn, kr bemzim.«h otthon vn, tele vn vele szob vgy z udvr. A szemét gzdáj szeméről le nem veszi. S egy pisszentésre vgy intésre szinte reflex-szerűen engedelmeskedik. Ennél ügyesebb és okosbb kuty nincs. A mudibn pr excellence luxuskutyát látok. Kicsiny. Formás. Tkros. Feltűnő s érdekes, kivált cifr. De muttós csupfekete is,»ollyn, kr bogár.* A szőrét nem úgy, mint puliét és pumiét könnyű tisztántrtni, gondozni. Kefe, fésű... ennyi z egész. Az z lklmtlnság sincs vele, mit drótszőni kutyák»trimmelése«okoz. Egy másik ngyon érdekes és értékes változt felvidéki hjtókutyánk vlóságos knászkuty. Ez juhász-hjtónál lényegesen ngyobb, erősebb. Ebben mgyr rendőrkutyát látom, mert z kuty, ki megkövetem lássn disznót meggyőzi, z mindenre képes, mi kutyából kitelik. A komondor, kuvsz, puli s pumi divtos lett külföldön. Mi mgyrok ebben is külföldi divtot utánozzuk. M már mgunk is elhisszük, és meg is győződtünk felől, hogy mgyr pásztorkutyák világ legszebb és legjobb kutyái. A pumi meg mudi egykuty. Cskhogy ez spiccesebb. De nem lábbvló.

18 RÖVID KÖZLEMÉNYEK Eldönthető-e nádifrks-kérdés? Az megértő és reám nézve igen megtisztelő»nehány megjegyzés«, melyet kiváló álltbúvárunk, Éhik Gyul dr. egyetemi mgántnár A Természet 1938 júniusi számábn»toldi frks«című cikkemhez fűzött, úgy érzem, kötelességemmé teszi nnk kijelentését, hogy mgyrságunk szándékos megbántásánk vádjávl, részemről még gondoltbn sem illettem jeles tudósunkt. De ugynkkor tollmr kívánkozik kérdés is, hogy néhány tévedés tisztázás után, vájjon eldönthető-e végre nádifrks-kérdés? A végleges döntést természetesen hivtásos álltbúvárinktól várjuk ebben sokt vittott kérdésben, z igzság megvilágításához zonbn legyen szbd néhány újbb megjegyzéssel ez lklomml is hozzájárulnom. Azt tlán felesleges említenem, hogy egy évtizedekkel később (1879-ben) készült ellenőrizhetetlen és művészi szempontból sem kifogástln képmásoltnk tudományos állttni kérdésben semmiféle bizonyító ereje nem lehet. Ehik Gyul dr. jeles tudósunknk zzl nézetével szemben pedig, hogy álltrendszertni szempontból nincs és nem lehetett kisebb vlódi frksunk, tisztelettel felteszem kérdést, hogy bbn z időben, midőn z Alföld jórészt lktln pusztság, helyenként pedig csk omocsár és ég«volt, vájjon mérföldekre terjedő mocsrk, vlmint mocsárvilág és hegyi éghjltnk feltűnő és z álltok áltl is bizonyár megérzett ngy különbözősége nem helyettesíthették-e» Kárpátok koszorúj és z Alföld rónáj«között zt bizonyos képzeletbeli sövényt nnyir, hogy ngyobb mocsáros nádsrengetegek szárzultin szórványos vérkeveredések ellenére, mint z Url lján Oroszországbn (Brehm A.»Az álltok világ«v. köt old.), itt nálunk is keletkezhetett ngyobb hegyifrks kisebb puszti lkj, vgy h úgy tetszik, közönséges frksnk egy rövidebblábú változt, melynek egy késői utód Mgyr Nemzeti Mzeum leltárábn 1484 szám ltt vn m is nyilvántrtv, egy másik példány pedig Szeged htárábn levő királyhlomi m. kir. erdő- és vdőri iskol állttni gyűjteményében láthtó kitömve. (tirohosk Smu m. kir. erdőmérnök :»Nádifrksról«.»Nimród-Vdászújság«1932. évf. 77. old.) A jeles álltbúvárunk áltl felhozott sünkuty és sündisznó, vlmint borzkuty és borzdisznó esete, felfogásom szerint, éppen mellett szól, hogy z vttlnok inkább még ott is külön elnevezéssel élnek, hol szkember erre rendszertnilg nem lát okot, nemhogy más feltűnően különböző álltfjt (skált) vonnánk egy jól ismert álltfj (frks) neve lá. Éhik Gyul dr. megállpításából tudjuk, hogy skál szó hzánkbn először 1801-ben jelent meg, nádifrks név pedig csk 1756-bn került forglomb, vlószínűleg mindent osztályozni szerető németek»rohrwolf«-jánk mintájár. Vájjon fel lehet-e komolyn tételezni, hogy skál VIII. százd közepéig évszázdokig élhetett hzánkbn nélkül, hogy nevet kpott voln? Azok bizonyos régi jobb életfeltételek pedig, szerény nézetem szerint, elsősorbn frksoknk kedveztek. Kzzel feltevéssel összhngbn vn, hogy VIII. százdbn z Alföld mocsár- és nádrengetegeiben, illetve ezeknek környékén frks, régi feljegyzések tnúság szerint, vlóságos cspás volt és éppen pestmegyei Adcs szomszédságábn wlly bőven vn sokszorit írj Gáti István :»A természet histórij«című könyvében 1798-bn (Term. Tud. Közlöny évf old.)»hogy Februáriusb z egy Dbsi htáron Pest Vármegyében, egy vdászttl 50-ig vlót hullttk eh. Ismerve zonbn frksokt, zokt régi jó életfeltételeket skálok számár csk frksok kizárásávl merném kedvezőeknek mondni. Mármrosbn ugynis zt tpsztltuk, hogy frks kutyát is elsőrngú csemegének trtj, s h szerét teheti, még z erős és fogós kopókr is nnk rendje és módj szerint vdászik. H ehhez hozzávesszük, hogy frks Brehm szerint még rókák elszporodásánk is képes gátt vetni ( Brehm :»Az észki srktól z egyenlítőig«, 102 old.), vájjon nem kell-e vlószínűnek trtnunk, hogy ménesek támdásibn edződött erős nádi- és rétifrksok skált, ezt rókánál nem, vgy lig ngyobb és mentsvár híján levő vdkutyfélét, h rossz csillgzt közéjük vezette, egy-kettőre nykon csípték és bekebelezték? Lehet, hogy skálok feltűnése z Alföldön mult százd 70-es éveiben éppen z lföldi frksok fokoztos kipusztulásávl vn összefüggésben. Midőn még megköszönöm Ehik Gyul dr.-nk, hogy legutóbbi cikkemmel fogllkozott, legyen szbd kifejeznem zt reményemet is, hogy hivtásos álltbúvárink újbb megfontolás után, ezt sokt bogozgtott állttni gordiusi csomót előbb-utóbb ketté fogják vágni zzl megállpítássl, hogy nádifrks-kérdés tuljdonképen nincsen. Amit nnk neveztünk, z csk egy fenn nem trthtó tudományos feltevés volt. Blskovich János A vízi-pjzsik. Európ mocsrink, vizes rétjeinek egyik érdekes növénykéje vízi-pjzsik (Hydrocotyle vulgáris). Hzánk egyik ritkább növényfj, Zl- és Somogy-megyében drávprti mocsrkbn ismeretes, újbbn zonbn Bltonfenyvesen is megtlálták. Nem gykorlottszemű fűvész figyelmét könnyen elkerüli, mert bizony nem feltűnő jelenség. Indszerű szár tljon kúszik vgy néh vízben lebeg, vékony, fonálszerű, rendesen csk egy-két rsznyi, de lehet másfélméteres is. A szárcsomókon eredő leveleknek különös z lkjuk, mert többnyire rövid levélnyél kerek, középen kissé mélyedő lemez közepén illeszkedik. Az ilyen levelet pjzsosnk nevezzük, zért kpt növény»pjzsik«nevet. Diószegi semmitmondó»gázló«nevet dt neki. A vízi-pjzsik leveleit még z is jellemzi, hogy színük fényes-zöld, élük csipkés vgy rövidkrélyos. A füvészek z ilyen leveleket köldökhöz is hsonlítják, ilyen eredetű tudományos neve, mely vízi-köldököt jelent. A pjzsos levelek tömege tljon ngyon jellegzetes látvány, miként zt fényképünk is muttj. Egyébként pjzsos levél növényvilágbn elég ritk, pjzsos levele például srkntyúkánk (Tropeolum) és z ind-lótusznk (Nelumbo) vn. A vízi-pjzsik z ernyősök csládjáb trtozik, de miként levelei mitt közismert ernyős nemzetségektől ngyon különbözik, virágzti sem könnyen árulják el rendszertni rokonságot. A virágztok ugynis egyenként erednek levelek hónljábn, holott z ernyősök csládjábn virágztok szár és z ágk csúcsán kisebb vgy ngyobb összetett ernyővé csoportosulnk.

19 A virágzti kocsány kurtább levélnyélnél, csúcsán szegényes kis ernyős virágztot visel, ebben össze-vissz öt pró virágocskát számlálhtunk s z lig háromnegyed milliméternyi virágok zöldesfehérek vgy legfeljebb piroslók. A vízi-pjzsik virágj és virágzt tehát természetnek vlóbn szerény lkotás. Európ közepének nyugtibb részeiben, hol vízi-pjzsik gykoribb, gyógynövény volt, mert csípős ízű leveleket hjdn vizelethjtónk hsználták. Rpics R. Sátori József dr. tisátorlkó mogyorós-pele«című cikke késztet rr, hogy»a Természete szerkesztőségével és olvsóivl kétrendbeli tpsztltomt közöljem. Kétízben láttm mogyorós-pelét fényes nppl, mind kétszer szeptember elején délután 3 és 4 ór között. Első lklomml három-négy évvel ezelőtt Hont-Szurdokon, hol z erdőben lévő vdászház előtt nyers fágkból épült lugson sokáig játékosn ide-od mászkált, második lklomml tvly Svábhegyen, bükkfákkl sűrűn benőtt kertemben, kerti úton sétált. Mind két esetben vgy negyedóráig figyelhettem kedves, csinos kis álltot. Jámbor Ljos Vizipjzsik (Hydrocotyle vulgáris) Bltonfenyvesen. Vjd László felvétele. KÖNYVEKRŐL Réthly Antl és Bcsó Nándor : Időjárás, éghjlt és Mgyrország éghjlt képpel és ht melléklettel. A Mgyr Meteorológ Társság kidvány. Az időjárás és éghjlt tnulmányozásánk korunkbn igen ngy jelentősége. Csk légi közlekedést és mezőgzdságot említjük, ezek e két tudományág nélkül lig tudnánk meglenni. Ezért igen ngy örömmel üdvözölhetjük hzi természettudományi irodlmunk egyik kiváló új termékét, Réthly Antl és Bcsó Nándor művét. A 400 oldlnál ngyobb terjedelmű kötet első részében Bcsó Nándor fogllj össze zokt természettni ismereteket, melyekre z időjárás vizsgálójánk szüksége vn, és írj le vizsgáltokhoz hsznált időjárástni műszereket, hőmérőket, légsúly mérőket, hrmtmérőket, npsugárzásmérőket. De nemcsk felsorol, hnem természettni igzságokt gykorlti élet emberét is közelről érdeklő vonzó köntösben tárj z olvsó elé, műszerek mesteri leírásávl pedig leköti olvsójánk figyelmét. Megemlékezik legújbb eredményekről (sztrtoszfér-, ionoszfér-kuttás ; z időjárás előrejelzése hosszbb időtrtmr), ismerteti legújbb mérőműszereket, úgyhogy z olvsó vlóbn lpos és kor színvonlánk megfelelő tájékozttást tlál munkábn. Igen érdekes és hsznos»védekezés z időjárási károk ellem című fejezet. A mű első részében lévő előkészítő ismereteket ngy szkvtottsággl hsználj fel Réthly Antl SLT. éghjltról szóló második rész megírásábn. Először z éghjlti»állndók«(átlgértékek, szélső értékek, npi és évi ingdozások) meghtározásávl fogllkozik, mjd z időjárási és éghjlti elemek, légnyomás, hőmérséklet, cspdék, tljnedvesség, levegőnedvesség, szél jelentőségéről szól. Gzdsági szempontból igen becses tlj és tljmenti levegő felmelegedéséről írt fejezet, továbbá növényzet és z éghjlt kpcsoltánk részletes és igen érdekes tárgylás. Ngyon tnulságos hegyi és mgslti éghjltról szóló rész. Az erdő éghjlti jelentőségével kpcsoltbn igen értékes és szkszerű megállpításokt közöl z Alföld fásításánk jelentőségéről. Külön felhívjuk figyelmet z ármentesítésről és z Alföld állítólgos éghjltváltozásáról írt fejezetre. Ebben szerző érthetően és világosn cáfolj meg zt téves véleményt, hogy»mivel közel háromnegyed évszázdos vízszbályozási munkáltok (ármentesítés, folymszbályozás, lecspolások) htlms párolgó vízfelületeket szüntettek meg és így kevesebb pár jut levegőbe, z Alföld éghjlt szárzzá, sőt sivtgossá vált«. Hogy ez nem így vn, z bból is követ-

20 kezik, hogy» cspdék járását és mennyiségét egészen más tényezők : szelek irány, hegyek lkulás stb. szbják meg.«a szerző külön fejezetet szentel hzánk éghjltánk. Ebben részletesen ismerteti Mgyrország különféle területeinek éghjlti viszonyit; kiváló és igen értékes Blton éghjltáról szóló fejezet, ennek elolvsás bltonmenti lkosokr, gzdákr, üdülőkre, Blton kuttóir hszonnl jár. Mjd részletesen fogllkozik hzánk légnyomási, hőmérsékleti, különösen cspdékviszonyivl, zután szeleinek irányávl és sebességével, levegőjének nedvességével és npfény trtmávl. Örömmel olvshtjuk hzánk npsugárzási viszonyiról szóló beszámolót, ennek szerzője Tkács Ljos. Budpest közönsége különösen hálás lehet Budpest éghjltáról írt kitűnő fejezetért. A könyv szövege M. Kir. Országos Meteorológ Intézet történetével és jelentőségének ismertetésével ér véget. A mű tárgyköre tehát felöleli mindzt, mi z időjárás és éghjlt körében tudományos és nemzeti szempontból fontos. A szerzőknek bőséges tudományos ismereteik és óriási tpsztltik lpján sikerült megoldniuk zt könnyed elődási módot, mely mind szkférfiknk, mind rokon szkok művelőinek, mind pedig ngyközönségnek egyránt megfelel. Trtozzék vlki bármilyen fogllkozási ághoz, hszonnl és élvezettel olvshtj e könyvet! Ngy érdeme munkánk z is, hogy tárgyilgosn ismerteti benne z időjárássl és éghjlttl fogllkozó mgyr kuttók munkásságát és hogy nyomtékosn kiemeli mgyr nemzeti szempontokt. Császár Elemér dr. Ngylevelfí-fügef (Ficus mcrophyü) z álltkertben. Hlier László dr. felvétele. mi UJ S A G ' ALLPTKERTBEn BUDRPEST SZÉKESFÖURROS ALLRT- ÉS nouénvkertjének MOZLEÍTIÉnyEI A ngylevelű-fügef. A füge-nemzetség mjdnem minden díszkertészetben és mgánlkásbn láthtó néhány fján (Ficus elstic és pndurt) kívül pálmházunkbn még más fügefákt is tenyésztünk, illetve gondo- zunk. Ezek ugyn nem vlmi muttós kereskedelmi dísznövények, de nálunk ritk, különleges melegégövi érdekességek kár fejlett példányok, ngy fák, kár mgsb felkúszott csoportok ezért igen ngy z értékük. Az évtizedek ót ngy gonddl nevelt növényekkel muttjuk be, hogyn élnek, milyen z lkúk és mekkorák hzájukbn. Ngy segítségünkre vnnk ebben hzi urdlmk, mert kisebb üvegházikbn különféle módon megszerzett, ritk melegégövi növényeket hosszú ideig nevelik, s mikor már nnyir megnőttek, hogy z üvegház számukr nem elég ngy, legtöbb esetben álltkertünknek jándékozzák. Pálmházunk térfogt igen megfelelő hhoz, hogy benne később csknem természetes ngyságukt elérhessék, így került álltkertünkbe tizenht évvel ezelőtt már százévesnél idősebb, nyolc-tizenkét méter mgs, terebélyes fákká fejlődött ngylevelű-fügef (Ficus mcrophyll)- példányok szép sor báró Nikolics rdmegyei kertészetéből. Ennek fügefjnk növése és levélzete ngyjábn hsonló kucsuk-fügefáéhoz (Ficus elstic), levelei ugyn nem olyn fényesek, ági és különösen törzse nem olyn egyenes növésű, ezért utóbbinál kevésbbé díszítő htású, mégis értékesebb, mert kevés vn belőle és pálmházunkbn lévő ngy példányok fejlettsége szinte pártln. Dugványokról szporodik, ezeket jnuárbn-februárbn vgdljuk le z nynövényről és melegházbn, külön izzsztó-

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A GL30-sorozat innovatív ültetőgép. Sikeres ültetés Sikeres betakarítás!

A GL30-sorozat innovatív ültetőgép. Sikeres ültetés Sikeres betakarítás! A GL30-sorozt innovtív ültetőgép progrmj Sikeres ültet Sikeres betkrítás! A Grimme GL 30 soroztávl ngyon is helyénvló z ültet! Fogjon hozzá: A Grimme innovtív ültetőelemeivel, ültetőegységeivel, melyek

Részletesebben

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke?

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke? . Logritmus I. Nulldik ZH-bn láttuk:. Mennyi kifejezés értéke? (A) Megoldás I.: BME 0. szeptember. (7B) A feldt ritmus definíciójából kiindulv gykorltilg fejben végiggondolhtó. Az kérdés, hogy -öt hánydik

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A Peszéri-erdőben jártunk

A Peszéri-erdőben jártunk A Peszéri-erdőben jártunk Mesél z erdő, mesél z erdő Hobo A május már csk ilyen. Rövid, szeszélyes és terepen lenni csk keveset lehet. Néh eszembe jut, bárcsk lehetne tnévben is egy újrtervezés gomb, és

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Arányosság. törtszámot az a és a b szám arányának, egyszer en aránynak nevezzük.

Arányosság. törtszámot az a és a b szám arányának, egyszer en aránynak nevezzük. Arányosság Az törtszámot z és szám rányánk, egyszeren ránynk nevezzük. Az rány értéke zt ejezi ki, hogy z szám hányszor ngyo számnál, illetve szám hányszor kise z számnál. Az rányokkl végezhet két legontos

Részletesebben