Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2014 (V.5.), 10/2014 (V.29.), 11/2014 (VI.26.) és 13/2014 (IX.17.) 16/2014 (XI.06.) rendeletekkel módosított 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi a) bevételi főösszeget ezer forintban, b) kiadási főösszeget ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. 2. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az általános tartalék összege ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből 352 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. 3. Az Ör. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde kiadása ezer forint. (Ebből az Óvodáé ezer forint, az Élelmezésé ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde saját tervezett bevétele 50 ezer forint, az Élelmezésé ezer forint (1. sz. melléklet). Az intézmények összesen ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek. 4. Az Ör. 5. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai ezer forint, melyből személyi kiadások ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft, felhalmozási kiadások ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet tartalmaz. (2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 265 ezer forint, 9. sz. mellékletben e Ft átvett pénzeszköz, így a tervezett összbevétele eft. Az intézmény ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (8. számú melléklet) 5. Az Ör. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai ezer forint, melyből személyi kiadások ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft, az átadott pénzeszközök ezer forint, a felújítási kiadások eft, felhalmozási kiadások ezer Ft, Értékpapír vásárlás 90 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. 6. Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul

2 2 Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul 7. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Cserszegtomaj, január 28. Bartha Gábor sk. polgármester dr. Milus Lajos sk. jegyző Kihirdetve: Cserszegtomaj, január 29. dr. Milus Lajos sk. jegyző

3 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai számú melléklet adatok ezer Ft-ban S. sz. Megnevezés Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés Hivatal Önkormányzat Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Általános tartalék Hitelek 0 9. Értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő)

4 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai számú melléklet

5 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei számú melléklet S. Megnevezés Önk. igazg. Adó Választás Hiv. összesen Képv. testület Tartalék Közutak fenntartása, üzemeltetése Utak építése, felújítása Zöldterület gondozás Sportlétesí tmény fenntartása Temetők Közvil. Állami támogatás Házi- orvos P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz Községgazd. Közfoglalkoztatás Kőkeresztek Rendezvények Műv.ház, Teleház fenntartás, Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtár adatok ezer Ft-ban Önk. összesen Összesen sz TASZI műk. Támogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Általános tartalék Hitelek Értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek Korábban nyújtott kölcsönök évi költségvetési kiutalás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő)

6 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban számú melléklet S. Megnevezés Utak Sportlétesí Képv. Általános Zöldterü-let közfoglalkoztatás Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal építése, Közutak Község-gazd. tmény Temetők testület tartalék gondozás felújítása fenntartás Házi- Kőkeresztek részv. Közösségi Közvil. Állami támogatás P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz Rendezvények Műv ház., Teleház Könyvtár orvos fejl Önk. összesen adatok ezer Ft-ban Összesen sz önkánt 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Általános tartalék Működési kiadás összesen Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitelek Értékpapírok Felhalmozási kiadás összesen KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Hitelek működési célra Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Működési célú átvett pénzeszk évi költségvetési kiutalás Pénzmaradvány felhasználás működési célra Működési bevétel összesen Felhalmozási és tőke jell.bev Költségvetési támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Hitelek felhalmozási célra Korábban nyújtott kölcsönök Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra Felhalmozási bevétel összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő) 19,00 7,00 1,00 7,92 7,08 1,00 2,50 4,50 4,00 1,00 2,00 1,00 2,50 13,50 36,42 21,58

7 4. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2014.év S. sz. adatok ezer Ft-ban Támogatott szervezet Szakfeladat összeg 1. Kis-Balaton Vizitársulás Rendőrőrs Bursa Hungarica Pénzbeni ellátások TASZII támogatás (182/2013(XI.14.) határozat alapján TASZII évi működésének támogatása TASZII évi állami támogatás családsegítés TASZII évi állami támogatás gyermekjóléti szolgálat TASZII évi működésének támogatása Mesesziget Családi Napközi Aranykorúak Nyugdíjas Klubja Cserszegtomaji Tátika Népdalkör Z+D Cserszegtomaji Sportklub Labdarúgó Szakosztály Z+D Cserszegtomaji Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály Z+D Cserszegtomaji Sportklub AsztaliteniszSzakosztály Z+D Cserszegtomaji Sportklub Kézilabda Szakosztály Diáksportkör moderntánc Diáksportkör Íjászat Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége Kis Szent Teréz Plébánia Magyarok Nagyasszonya Plébánia Magyarok Nagyasszonya Plébánia Z+D Cserszegtomaji Sportklub pályázati önrész Szeghalmi Bálint Református Egyház Kék Balaton Citerazenekar Shotokan Karate Egyesület Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület Peter Cerny Alapítvány Bejáró tanulók buszbérlete Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Állami lakossági víz- és csatornadíj támogatás , Máltai Szeretetszolgálat Összesen b i z o t

8 S. sz. Megnevezés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Felújítási és Felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban KIADÁS Felújítás Felhalmozás Pénzmaradvány terhére Koncessziós díj terhére Víziközmű szla Kormányfunkció Környezetvédelmi alap szla Átvett pénzeszköz I. Eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközbeszerzés ÖNK Számítástechnikai eszközbeszerzés PH Számítástechnikai eszközbeszerzés OVI Térmegfigyelő rendszer Közvilágítás fejlesztés Tárgyi eszköz beszerzés Önk Tárgyi eszközök OVI Kisértékű tárgyi eszköz Önk Kisértékű tárgyi eszköz PH Kisértékű tárgyi eszköz OVI II. Közműépítés Tárgyi eszköz beszerzés Barlang utca ivóvíz Barlang utca szennyvíz Bottyaháti utca ivóvíz Pajtika köz szennyvíz Hársfa utca szennyvíz (IV. ütem egy része) III. Tervek készítése Településrendezési terv Közvilágítás tervezés (Barát u. É-i rész; Diósi utca a Koponári kereszteződésig Sümegi út melletti járda-kerékpárút tervezés Iskola tér/buszmegálló áthelyezés tervezése, engedélyezése Flórián tér/ Csókakői utca csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyezése Lovas u-völgy u-gagarin u átkötőút tervének engedélyeztetése IV. Tulajdonjog rendezések Kápolna sor K-i rész Fenyves utca Csabagyöngye utca Bottyaháti utca V. Utak felújítása Béke utca Sziklai utca Csabagyöngye utca/ Fenyves utca alsó Iskola utca VI. Épületek/Egyéb építmények Kultúrház (7.000) és kert (2.000) felújítás Okkerbányai "birtok" rendbe tétele Európa tér buszmegálló helyrehozatala Óvoda udvar rendezés Iskola udvar rendezés (vízelvezetés, lelátó) Kútbarlang lejárata Két állásos garázs a körzeti rendőriroda mellett Sümegi úti buszmegálló Cserszegi fűszeres tér kialakítása Okkerbánya rekultiváció Kőkereszt felújítás Urnafal mindkét temetőbe Sportpálya melletti terület térkőburkolata Keszthelyi úti gyalogút korszerűsítése Irattár bővítés, 2 fő részére munkahely kialakítás, berendezés vásárlás "Cserszegtomaj zölden gondolkodik" térhez gyalogút korszerűsítése FORRÁS Egyéb forrás 5. sz. melléklet

9 6. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata és intézményeinek intézményi működési bevétele 2014 Ezer forint Sorszám Megnevezés Hivatal önkormányzati jogalkotás Községgazdá lkodás Temető Művház Csatorna Ovi étk Isk étk munkahelyi étk szoc étk Összesen 1. 2 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártésrítés 0 7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0 8. Egyéb működési bevétel Egyéb sajátos bevétel (1+ +8) Működési kiadásokhoz kapcsolódó 10. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % ÁFA bevétel és visszatérülés 12. (10+11) Kamatbevétel Intézményi működési bevételek ( )

10 7. sz. melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2014 Ezer forint S. sz. Megnevezés 1. Építmény adó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózk. után Iparűzési adó Helyi adók összesen (1+4) Pótlékok, bírságok Gépjárműadó (40%) Átengedett központi adók (7+10) Önk. sajátos működési bevételei ( ) Normatív állami hozzájárulások Egyes szociális feladatok támog Önkormányzat költségvetési tám. (13+14)

11 Önkormányzat évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet Mell.s.sz. A költségvetési törvény szerinti jogcím mutató fajlagos (Ft) Állami tám összesen Önkormányzat Hivatal Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés 2. I. 1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) 7, I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 961, II.1. Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap , II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap , III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa (1) Családsegítés III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat III.3.c Szociális étkezés , III.5a Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 5, IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 2 961, Üdülőhelyi feladatok támogatása 1, III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Összesen:

12 Önkormányzat évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet

13 9. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele 2014.év S. sz. 1. adatok ezer Ft-ban Támogatott szervezet Sümegi úti buszmegálló építéséhez NYDOP Szakfeladat összeg b i z o t pályázati összeg Vis Maior támogatás Nemzeti Kulturális Alap évi IFA differenciált kiegészítés Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása Állami lakossági víz- és csatorna díj szolg , OGY, Helyi Önkormányzati választás állami támogatása Óvoda Alapítványi támogatása Pénzeszköz átvétel összesen

14 Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2014.év 10. számú melléklet ezer Ft adatok ezer Ft-ban Megnevezés I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó ÖSSZ. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 6. Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék Hitelek, értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pe * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek, hitelfedezetek 0 22 Pénzmaradvány (igénybevét) BEVÉTEL ÖSSZESEN

15 Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2014.év 10. számú melléklet

16 Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2014.év 10. számú melléklet

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése Kiadások Megnevezése adatok e/ft-ban Működési bevételek

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben