Ikt.szám: /2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság augusztus 21-én megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikt.szám: 3670-8/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. augusztus 21-én megtartott üléséről"

Átírás

1 1 Ikt.szám: /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság augusztus 21-én megtartott üléséről Helyszín: Eger, Dobó István tér 2. I. sz. tárgyaló Jelen vannak: a bizottság tagja, levezető elnök Baranyi Zoltán szakértő Szarvák Zsolt szakértő Sós István alpolgármester főépítész Szajlai Olimpia Főépítészi Csoport Bori Attila Városüzemeltetési Iroda Koósné N. Ildikó Városüzemeltetési Iroda Koltai Ottó Egri Civil Kerekasztal S. Vasi Ildikó Pro-Terra Kft. Verebély-Papp Tibor Pro-Terra Kft. Auer Jolán Tájoló Terv Kft. Macsinka Klára Mobil City Bt. Hanczár Zsoltné KÉSZ Tervező Kft. Tóth Gábor KÉSZ Tervező Kft. Visnyei Györgyi Egri Építész Iroda Fohl Károly Egri Építész Iroda Türk Antal Egri Közműtervező Bt. Széplaki Csaba Hm-i Vízmű Zrt. Mogyorósi Katalin Pro Régió Ügynökség Pókné Lukicza Szilvia jegyzőkönyvvezető Tárgy: Bizottsági ülés napirendi pontjai. Képviselő úr az ülés levezető elnöke üdvözli a megjelenteket. A bizottság három fővel képviselteti magát, határozatképes. A bizottság három egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendek felvételét és tárgyalását.

2 2 1. napirendi pont: Javaslat Eger város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről készített beszámoló elfogadására (Az előerjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Dr. Juhászné dr. Krecz Erzsébet Ismertette az önkormányzati gazdálkodás I. féléves helyzetéről készített beszámolót. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A bizottság támogatja az Eger város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről készített beszámoló Közgyűlés elé terjesztését, és az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő: 1. A évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos december 31-ig 2. A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente 3. A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos december 31-ig

3 3 4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 5. A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6. A évi költségvetés előkészítő munkáit a évi központi költségvetési törvény- tervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelem szerint Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 80/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság támogatja az Eger város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről készített beszámoló Közgyűlés elé terjesztését, és az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő: 1. A évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos december 31-ig

4 4 2. A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente 3. A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos december 31-ig 4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 5. A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6. A évi költségvetés előkészítő munkáit a évi központi költségvetési törvény- tervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelem szerint 2. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet tervezete Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Hatvani hóstya városrész Széna tér, Farkasvölgy utca, Tátra utca zöldterületeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítása (III. forduló) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5 5 Az idéntől érvényes Építési Törvény szerint a Közgyűlésnek a Szabályozási Tervben a véleményezési szakaszt egy közgyűlési határozattal le kell zárni. Ez a bizonyos II. forduló. Ez után kerül jóváhagyásra a Testület elé a terv. Akkor van ennek jelentősége, ha a véleményezési szakasz lezárásakor bizonyos vélemények nem egyeznek. Lehetnek olyan államigazgatási szervek, akiknek a véleménye az önkormányzati akarattal nem egyezik, és ilyenkor az állami főépítész elé kerül az anyag, és ő hozza meg a döntést, illetve hív össze egyeztetést, ha szükséges, hogy ez a véleménykülönbség kezelésre kerülhessen. Majd egy egyeztetett anyag kerül III. fordulóba jóváhagyásra a Testület elé. Ebből a jelen esetben a III. forduló az igaz, nem voltak ellentétes államigazgatási vélemények, nincs változás, ugyan az kerül a Közgyűlés elé, ami a II. fordulóban volt. Államigazgatási eljárás lezárult, állami főépítész nyilatkozata megszületett. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: I. Eger MJV képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV településszerkezeti tervét és annak leírását: 2.9. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK Eger dombvidéki mezőgazdasági területeit sajátos tájkarakter jellemzi. Kiemelt jelentőségű feladat : - az egri történelmi borvidék szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas területeinek védelme, - a nemzeti ökológiai hálózat mezőgazdasági tájhasználatú területein a természetes és természetközeli élőhelyek megőrzése és a - vízbázis-védelmi elvárások érvényesítése a mezőgazdasági tájhasználat során. A tájkarakter jellemzőinek megtartása és a fenti célok érvényesítése érdekében a mezőgazdasági területeken az OTÉK terület-felhasználási egységein túlmenően már a Településszerkezeti terv is övezeteket határol le. A mezőgazdasági területek az alábbi terület-felhasználási egységekre és övezetekre tagolódnak:

6 6 Területfelhasználási egység Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület Kertes mezőgazdasági terület Övezet Borvidéki általános mez_gazdasági terület Borvidéken kívüli mez_gazdasági terület Borvidéki kertes mez_gazdasági terület Borvidéken kívüli kertes mez_gazdasági terület A mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységen felül, a szerkezeti tervlap külön rögzíti azokat a pincés területeket, ahol a helyi építési szabályzatban foglalt módon, a terület eredeti építészeti és funkcionális jellegének fennmaradását biztosítani kell. A terület-felhasználásból kikerülnek azok a pincés területrészek, amik a jogszabályi környezet változása révén, különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználásba sorolhatók át. 2.9/A KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Területfelhasználási egység Különleges beépítésre nem szánt pincés idegenforgalmi terület övezet Kizárólagosan területrész (Kkpi) kerthasználatú A terület-felhasználásba azok a területrészek kerülnek, mind a külterületen mind a belterületen (a délkeleti külterületi részen, a Farkasvölgyi utca és a Tátra utca mentén), amiken a kerthasználat és a zöldfelületi fedettség a meghatározó. A kerthasználat karakterét és technológiáját a felszín alatt húzódó pincejáratok, valamit a működésüket biztosító pinceszellőzők védelme határozza meg. Beépítésük nem csak épületek létrehozásánál korlátozott, de építmények létesítése szempontjából is. Burkolt, alappal rendelkező út, terasz, kerti építmény, közműpótló, támfal, feltöltés, bevágás csak a védelmi szempontok szemelőtt tartásával valósítható meg. Területfelhasználás módosulása: 1. A Farkasvölgyi utcához kapcsolódó 7993 hrsz-ú és a 8214 hrsz-ú zöldterületi terület-felhasználásba sorolt közkerti ingatlanok beépítésre nem szánt különleges pincés idegenforgalmi terület-felhasználási besorolásba és egyéb kiszolgáló út besorolásba kerül. 2. A Széna téri 8564/1 hrsz-ú közkert 485 m 2 részterülete, kisvárosias lakóterületi besorolásba kerül. A fenti terület-felhasználási változásnak nincs hatása a fő infrastrukturális hálózatok rendszerére, az úthálózati hierarchiára, a kiépített és meglévő közműhálózati rendszerre, az értékvédelmi, a táj és környezetvédelmi elhatározásokra és követelményekre.

7 7 A biológiai aktivitás érték az átsorolás következtében -0,311 értékponttal csökken. A biológiai aktivitási érték csökkenése a településszerkezeti tervi módosítások révén keletkezett többlet terhére érvényesíthető. Jelen határozat melléklete a TSZTm/2013/Hatvani jelű módosító tervlap. A módosítással érintett területen a korábbi TSZT elhatározásai hatályukat vesztik. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember 30. II. A Bizottság támogatja Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését az Eger, Hatvani hóstya városrész Széna tér, Farkasvölgy utca, Tátra utca zöldterületeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 81/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: I. Eger MJV képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV településszerkezeti tervét és annak leírását: 2.9. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK Eger dombvidéki mezőgazdasági területeit sajátos tájkarakter jellemzi. Kiemelt jelentőségű feladat : - az egri történelmi borvidék szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas területeinek védelme, - a nemzeti ökológiai hálózat mezőgazdasági tájhasználatú területein a természetes és természetközeli élőhelyek megőrzése és a - vízbázis-védelmi elvárások érvényesítése a mezőgazdasági tájhasználat során. A tájkarakter jellemzőinek megtartása és a fenti célok érvényesítése érdekében a mezőgazdasági területeken az OTÉK terület-felhasználási egységein túlmenően már a Településszerkezeti terv is övezeteket határol le. A mezőgazdasági területek az alábbi terület-felhasználási egységekre és övezetekre tagolódnak:

8 8 Területfelhasználási egység Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület Kertes mezőgazdasági terület Övezet Borvidéki általános mez_gazdasági terület Borvidéken kívüli mez_gazdasági terület Borvidéki kertes mez_gazdasági terület Borvidéken kívüli kertes mez_gazdasági terület A mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységen felül, a szerkezeti tervlap külön rögzíti azokat a pincés területeket, ahol a helyi építési szabályzatban foglalt módon, a terület eredeti építészeti és funkcionális jellegének fennmaradását biztosítani kell. A terület-felhasználásból kikerülnek azok a pincés területrészek, amik a jogszabályi környezet változása révén, különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználásba sorolhatók át. 2.9/A KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Területfelhasználási egység Különleges beépítésre nem szánt pincés idegenforgalmi terület övezet Kizárólagosan területrész (Kkpi) kerthasználatú A terület-felhasználásba azok a területrészek kerülnek, mind a külterületen mind a belterületen (a délkeleti külterületi részen, a Farkasvölgyi utca és a Tátra utca mentén), amiken a kerthasználat és a zöldfelületi fedettség a meghatározó. A kerthasználat karakterét és technológiáját a felszín alatt húzódó pincejáratok, valamit a működésüket biztosító pinceszellőzők védelme határozza meg. Beépítésük nem csak épületek létrehozásánál korlátozott, de építmények létesítése szempontjából is. Burkolt, alappal rendelkező út, terasz, kerti építmény, közműpótló, támfal, feltöltés, bevágás csak a védelmi szempontok szemelőtt tartásával valósítható meg. Területfelhasználás módosulása: 1. A Farkasvölgyi utcához kapcsolódó 7993 hrsz-ú és a 8214 hrsz-ú zöldterületi terület-felhasználásba sorolt közkerti ingatlanok beépítésre nem szánt különleges pincés idegenforgalmi terület-felhasználási besorolásba és egyéb kiszolgáló út besorolásba kerül. 2. A Széna téri 8564/1 hrsz-ú közkert 485 m 2 részterülete, kisvárosias lakóterületi besorolásba kerül. A fenti terület-felhasználási változásnak nincs hatása a fő infrastrukturális hálózatok rendszerére, az úthálózati hierarchiára, a kiépített és meglévő közműhálózati rendszerre, az értékvédelmi, a táj és környezetvédelmi elhatározásokra és követelményekre.

9 9 A biológiai aktivitás érték az átsorolás következtében -0,311 értékponttal csökken. A biológiai aktivitási érték csökkenése a településszerkezeti tervi módosítások révén keletkezett többlet terhére érvényesíthető. Jelen határozat melléklete a TSZTm/2013/Hatvani jelű módosító tervlap. A módosítással érintett területen a korábbi TSZT elhatározásai hatályukat vesztik. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember 30. II. A Bizottság támogatja Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését az Eger, Hatvani hóstya városrész Széna tér, Farkasvölgy utca, Tátra utca zöldterületeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán. 3. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Észak-keleti külterület Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítása (I. forduló) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ez a Szabályozási Terv módosítás jelentős külterületi részét érinti a városnak. Miután ez egy összetett nagy feladat, volt már egy előzetes bizottsági bemutatása is. S. Vasi Ildikó Auer Jolán Tervezői és tájképvédelmi területek ismertetést tartottak. Macsinka Klára Keresik annak a lehetőségét, hogy ne olyan hamar húzódjon rá az út nyomvonala a vasútra, picit több fejlesztési területet adni a városnak ezen a bizonyos oldalon. Amiért végül is nem döntöttek a hatalmas nagy kerülő utat megtévő nyomvonal mellett, annak három oka volt. Egyrészt műszaki, településfejlesztési, környezet és tájvédelmi szempontok. Ez a bizonyos nyomvonal műszakilag elég súlyos beruházási költségekkel járnak, tekintve, hogy a nyomvonalnak nagyon sok szakaszán 3-8 m közötti földmunkával, töltésekkel. bevágásokkal kellene számolni. Sőt bizonyos változatokban alagút építése is szerepel, a Donát útnak a környezetében. Nagyon súlyosan meg kell vizsgálni a beruházás előtt azt, hogy a költség haszon hogyan fog alakulni. Azt is tudni kell, hogy amikor megjelenik egy út, akármennyire távol is a várostól, az vonzza a beépítést. Elérkezik az az idő, amikor a településnek a szélén fog haladni a tehermentesítő út. Ebben az esetben egy olyan dombot hagynának itt beépülni, ami sokkal inkább, egy csodálatos kilátást biztosító közterületként kell, hogy megjelenjen. Ezek alapján a szempontok alapján javasolták ezt a nyomvonalat és nem az eredeti hatalmas dombot kerülő nyomvonalat.

10 10 Hanczár Zsoltné A területre több olyan funkció került elhelyezésre, ami igényesebb közművesítésre is jogos lenne a beruházó részéről. Az Önkormányzatot nem lehet olyan helyzetbe hozni, hogy ha elkezdenek közművesíteni, akkor megállíthatatlanul ennek a területnek a lakhatóvá tételét oldanák meg. Úgy gondolják, hogy közművel lehet ennek elejét venni, még pedig úgy, különösen arra vigyáznak, hogy a vízhálózat ne kerüljön fejlesztésre. Ha a vízhálózat megjelenik, akkor a villanyt azonnal ki fogják építeni. Ennek elejét véve, úgy szabályozták, hogy a külterületi telepen tulajdonképpen villamos energia ellátáson kívül közhálózati ellátást más közműből nem javasolnak. Ez természetesen önkormányzati kompetencia, hogy mit enged meg, de abba a tudatba kell a Képviselő testületnek majdan dönteni, ha bevállalja, hogy a vízvezetéket kiépíti, megállíthatatlan lesz a közművesítés és lakásként használt mezőgazdasági kerteknek a használata. Szarvák Zsolt Ennyire szigorúan nem akarja az Önkormányzat azt a területet a későbbiekben esetleg bevonni úgyse, hogy ha valaki önerősen, magánerősen kiépíti a vízhálózatot? Van ennek valami oka? Hanczár Zsoltné A Képviselő testület dönthet. Nem akadályozzák meg, úgy írják elő, hogy hiányos közművesítése van, kötelezettség ahhoz, hogy valaki a beruházását megvalósítsa, csak villamos energia vonatkozásában van. Szarvák Zsolt Ez egy olyan torzulást eredményezne a városba, inkább más irányba kellene építési telkeket kialakítani? Hanczár Zsoltné Ez maradjon meg mezőgazdasági területnek, kis kertes területnek. Ahhoz a villamos energia elég, és meg lehet oldani a vizet, amilyen szinten kell. Szarvák Zsolt Hordja ki lajtos kocsival majd a vizet. Hanczár Zsoltné Fúrathat kutat, vagy lajtos kocsival is vihet ki vizet. Közműpótlás lehetséges. S. Vasi Ildikó Egy magánvezeték magán területeken megy keresztül, annak a mások által való igénybevétele korlátozott. Ha pedig egy közterületen menő közvezeték jön létre, akkor teljes joggal, akik annak a közelében utca szinten, vagy telek szinten rá tudnának kapcsolódni, azok élnek azzal az igénnyel, hogy közvezetékről kapjanak ellátást. Hanczár Zsoltné Csinálnak egy társulást, építenek egy vezetéket, csak arra kell vigyázni, hogy ne tudjon közvezetékké válni. Ha közvezetékké válik, akkor megállíthatatlan folyamat lesz.

11 11 Auer Jolán Ezen a területen nagyon fontos környezetvédelmi szempont, hogy a szennyvizek keletkezését kordába kell tartani. Hanczár Zsoltné A szabályozási előírásba nagyon szigorúan beleírták, hogy ott milyen szennyvíz megoldás lehet. Vezetékes ivóvíznél muszáj, hogy kiépüljön a közcsatorna, az már olyan mennyiségű terhelést hoz, amit nem lehet másként kezelni. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Eger város Településszerkezeti Tervének módosításával, valamint Eger Észak-keleti külterület Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével, és a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásával, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tétellel. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője A szabályozási terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásának határideje: szeptember 15. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 82/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Eger város Településszerkezeti Tervének módosításával, valamint Eger Észak-keleti külterület Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével, és a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásával, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tétellel. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész

12 A Főépítészi Csoport vezetője A szabályozási terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásának határideje: szeptember napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Hajdúhegy Városrész, 24. sz. főút - belterületi határ /2 hrsz ú út és 0943/1 hrsz-ú út által határolt terület Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítése kapcsán, valamint Településszerkezeti Tervének módosítása (I. forduló) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ez egy lassan 15 éves program, ahol Hajdúhegyen egy Építőközösség lakóterület fejlesztést irányozott elő, külterületi mezőgazdasági ingatlanokból. Legutóbb azzal akadt meg a dolog a jóváhagyás során, hogy pont az ivóvíz biztosítása nem volt megoldott. Szarvák Zsolt Túlnyomásos rendszert fognak alkalmazni, nem kell a városnak építeni több száz millió forintért? Így van. Korábban már ezt a döntést meghozták, csak a Vízmű számáról nem volt elfogadható, ezért kellett egy I. fordulós egyeztetés tartani, hogy a műszaki részletei tisztázódjanak. Visnyei Györgyi Tervezői ismertetést tartott. Türk Antal Tervezői ismertetést tartott a közművek elhelyezéséről. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításával az Eger, Hajdúhegy Városrész 24. sz. főút - belterületi határ /2hrsz-út /1hrsz-út által határolt terület Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítése kapcsán, és a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásával, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tétellel.

13 13 Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője A szabályozási terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásának határideje: szeptember 20. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 83/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításával az Eger, Hajdúhegy Városrész 24. sz. főút - belterületi határ /2hrsz-út /1hrsz-út által határolt terület Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítése kapcsán, és a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásával, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tétellel Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője A szabályozási terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásának határideje: szeptember napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosítására (az egyéb ipari gazdasági területekre (Gip) vonatkozó előírások kapcsán) (I. forduló) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ez a Déli iparterület szabályozási előírásai között egy félreérthető kitételt hivatott korrigálni, a 21.. (3)-bek. c./ pontja úgy hangzott, hogy a területen a település gazdálkodási épületei kivétel hulladék elhelyezés és hulladékgazdálkodás helyezhetők el. A hulladék elhelyezés és hulladékgazdálkodás kifejezetten a hulladéktárolókat célozta. Ugyanakkor egy konkrét pályázat kapcsán, a pályázat elbírálói és írói számára nem volt egyértelmű, hogy bizonyos hulladékválogatók, komposztáló és egyéb területek kialakíthatók-e itt? Az egyértelműség kedvéért kivétel hulladék. szakaszt törölnék a szabályozási előírásból, és ilyen módon egyértelművé válik ez a terület. Hiszen a területen a szerkezeti terv is hulladékgazdálkodási területet határoz meg. Ezt a félreérthető szakaszt korrigálnák. Ez sajnos szintén csak Szabályozási Terv módosítás keretében történhet.

14 14 Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Eger, Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet államigazgatási egyeztetésre bocsátását, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tételét! Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember 15. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 84/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Eger, Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet államigazgatási egyeztetésre bocsátását, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tételét! Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Eger, Szépasszonyvölgy városrészen, a Pavilonsor mögötti közlekedési közterület övezeti megosztására vonatkozóan.

15 15 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ismertette az Eger, Szépasszonyvölgy városrészen, a Pavilonsor mögötti közlekedési közterület övezeti megosztására vonatkozó rendelet-tervezetet. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításával Eger, Szépasszonyvölgy városrész pavilonsor mögötti (3769/4 helyrajzi számú) kivett közterület megnevezésű ingatlan vonatkozásában, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv részmódosításával és a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásával, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tétellel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője Határidő: augusztus 29. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 85/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításával Eger, Szépasszonyvölgy városrész pavilonsor mögötti (3769/4 helyrajzi számú) kivett közterület megnevezésű ingatlan vonatkozásában, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv részmódosításával és a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásával, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tétellel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője Határidő: augusztus 29.

16 16 7. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 0131/28 hrsz-ú ingatlanrész törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a 610/2012. (X. 25.) közgyűlési határozat módosításáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Sós István Az Ipari Park környezetében van egy magántulajdonú terület, ami határos a telephellyel. Egy kivett út az Önkormányzat tulajdonában van, ezt a két területet kellene elcserélni ahhoz, hogy egységessé váljon az Ipari Park területe. Itt 1 m 2 -nyi differencia van, amit ki kell vonni a törzsvagyonból, és ezt majd a telek tulajdonosa veszi meg 200.-Ft/m 2 áron. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 610/2012. (X. 25.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a Bajzát Rita (szül.: 1984., an: Balogh Terézia, cím: 3324 Felsőtárkány, Fő u. 56.) és Bajzát Péter (szül: 1978., an: Balogh Terézia, cím: 3324 Felsőtárkány, Fő u. 56.) tulajdonát képező egri 0131/27 hrsz-ú kivett mészégető elnevezésű ingatlan 1511 m 2 területű tulajdonjogát elcseréli az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező egri 0131/28 hrsz-ú kivett út elnevezésű ingatlan 1512 m 2 területű tulajdonjogára, telekhatár-rendezés útján. Az egri 0131/27 hrsz-ú és az egri 0131/28 hrsz-ú ingatlan 1 m 2 térmértékre vetített nettó eladási ára Ft (azaz kétszáz forint). A beépítetlen ingatlan az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 86. (1) bekezdésének k) pontja értelmében mentes az adó alól. A tulajdonjog csere következtében keletkező értékkülönbözetet a magánszemély cserélő felek megfizetni kötelesek. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet alapján a július 10. napján jogerőre emelkedett, telekalakítás engedélyezésére vonatkozó határozat szerinti, változás után egri 0131/36 hrsz-ú 1512 m 2 térmértékű ingatlanrész más célú hasznosítását engedélyezteti az Önkormányzat a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége előtti eljárásban. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a csereszerződés aláírására. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Aljegyző, Jogi és Hatósági Irodavezető Határidő: december 31.

17 Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta /2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 610/2012. (X. 25.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a Bajzát Rita (szül.: 1984., an: Balogh Terézia, cím: 3324 Felsőtárkány, Fő u. 56.) és Bajzát Péter (szül: 1978., an: Balogh Terézia, cím: 3324 Felsőtárkány, Fő u. 56.) tulajdonát képező egri 0131/27 hrsz-ú kivett mészégető elnevezésű ingatlan 1511 m 2 területű tulajdonjogát elcseréli az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező egri 0131/28 hrsz-ú kivett út elnevezésű ingatlan 1512 m 2 területű tulajdonjogára, telekhatár-rendezés útján. Az egri 0131/27 hrsz-ú és az egri 0131/28 hrsz-ú ingatlan 1 m 2 térmértékre vetített nettó eladási ára Ft (azaz kétszáz forint). A beépítetlen ingatlan az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 86. (1) bekezdésének k) pontja értelmében mentes az adó alól. A tulajdonjog csere következtében keletkező értékkülönbözetet a magánszemély cserélő felek megfizetni kötelesek. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet alapján a július 10. napján jogerőre emelkedett, telekalakítás engedélyezésére vonatkozó határozat szerinti, változás után egri 0131/36 hrsz-ú 1512 m 2 térmértékű ingatlanrész más célú hasznosítását engedélyezteti az Önkormányzat a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége előtti eljárásban. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a csereszerződés aláírására. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Aljegyző, Jogi és Hatósági Irodavezető Határidő: december napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés Eger, Délkeleti külterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosításához (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Az anyag, ami a bizottság előtt van a most érvényes Építési Törvényhez kapcsolódik, miszerint közgyűlési határozat kell ahhoz, hogy ha valaki meg akarja változtatni az Önkormányzaton kívül a Szabályozási Tervet. Közgyűlésnek be kell tudni mutatni, hogy az a cél, amit a Szabályozási Tervmódosítás céloz, az az Önkormányzat számára támogatható. Erre szigorú tartalmi követelményekkel rendelkező Beépítési Tanulmányt kell készíteni.

18 18 S. Vasi Ildikó Tervezői ismertetést tartott. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bolyki Pincészet kapcsán készített telepítési tanulmánytervet, és elvi hozzájárulását Eger, Délkeleti külterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosításához. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember 15. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 87/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bolyki Pincészet kapcsán készített telepítési tanulmánytervet, és elvi hozzájárulását Eger, Délkeleti külterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosításához. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember 15. Rázsi Botond Alpolgármester úr kérésére levezető elnök úr előbbre hozza a 16. és 17. napirendi pontok megtárgyalását.

19 napirendi pont: Előterjesztés a 12. sz. választókerület körzeti alap felhasználásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja, hogy a 12. sz. választókörzet évi választókörzeti feladatainak kiadásai címszámról ,- Ft a Felnémeti Szüreti Napok megrendezéséhez kerüljön felhasználásra. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 88/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja, hogy a 12. sz. választókörzet évi választókörzeti feladatainak kiadásai címszámról ,- Ft a Felnémeti Szüreti Napok megrendezéséhez kerüljön felhasználásra. 17. napirendi pont: Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 12. sz. választókerületben (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Az előterjesztés határozati javaslatában csak az Ft van feltüntetve az Almár vasúti töltés melletti külterületi út felújítási munkáira. A Ft összeg az Egri úti járda aszfaltozási munkáira, nincs feltüntetve. Kéri a döntési javaslat e szerinti módosítását. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja, hogy a évi választókörzeti alapból Ft az Almár vasúti töltés melletti külterületi út felújítási munkáira, valamint az Egri u. páratlan oldali járda aszfaltozási munkáira kerüljön felhasználásra. Felelős: Tuza Róbert irodavezető Határidő: szeptember 30.

20 20 Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 89/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja, hogy a évi választókörzeti alapból Ft az Almár vasúti töltés melletti külterületi út felújítási munkáira, valamint az Egri u. páratlan oldali járda aszfaltozási munkáira kerüljön felhasználásra. Felelős: Tuza Róbert irodavezető Határidő: szeptember napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés Eger, K2 út és környéke nyugat területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítására (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) A K2 út mellett a Kőlyuki pincesoron a jelenlegi Szabályozási Terv egy 8 m-es zónát jelöl ki az út mellett arra, hogy ott parkolók, pihenőparkok, kertépítmények kerülhessenek elhelyezésre. Illetve ebbe a 8 m-es övezetbe bizonyos korlátok mellett max. 4 db bortároló inox tartály elhelyezésére nyílik lehetőség. Sós István Az építtetőnek a támfal megépítésére van engedélye? Mivel a támfal már elkészült. Nem tud választ adni. Sós István Az egész terület az építtető tulajdona? A Szabályozási Tervre vonatkozó javaslatot ismeri, hogy most mire van beadva építési engedély, ezt nem tudja. Sós István Úgy gondolja, hogy a rendet mindenkinek be kell tartania. Amíg a Tisztelt Bizottság nem győződik meg arról, hogy minden rendjében zajlik, addig várni kellene a döntéssel. Kérdése, hogy az új megépített Kőlyuktető út melletti 8 m-es sáv a módosítás kapcsán úgy módosul, hogy a tartályokat nem lehet ott felállítani? Ez része ennek a szabályozásnak?

21 21 Jelenlegi lehetőség, hogy négyesével lehet tartályokat elhelyezni a 8 m-es sávban. Úgy gondolja, hogy a Szabályozási Terv módosítás azt célozza, hogy ez változzon meg, és ne lehessen elhelyezni oda tartályokat. Sós István Volt-e az vizsgálva, ha a tartályok oda kerülnek a vízfolyás közvetlen közelébe, árvíz és vagyonvédelmi szempontok miatt nem lesz-e veszélyeztetve a létesítmény? Jelenleg is van egy 3 m-es biztonsági zóna a Szabályozási Tervben, az államigazgatási eljárás során mind a Környezetvédelem, mind a Vízügyi Hatóság be van vonva az eljárásba. Jelezni fogja, ha az eljárás nem megfelelő. Szarvák Zsolt Egyetért Sós István Alpolgármester úr által felvetett sorrendiséggel. Ez érinti a Szabályozási Terv módosítást? Olyan építési lehetőséget adnak a mostani módosítással, amit korábban nem lehetett. Szarvák Zsolt Azzal, ha most a bizottság megszavazza, azzal nem követ el jogi hibát? Arra való hivatkozással nem kerülheti ki a jogkövetkezményeit egy engedély nélküli építkezésnek. Baranyi Zoltán Úgy tudja, hogy 3 m-nél alacsonyabb ez a támfal. Biztos, hogy van engedélyük. A támfal 3 m 85 cm magas. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a bortároló tartályok elhelyezéséről készített telepítési tanulmánytervet, és elvi hozzájárulását adja Eger, K2 út és környéke nyugat területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosításához.

22 22 Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész: a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember 15. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 90/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a bortároló tartályok elhelyezéséről készített telepítési tanulmánytervet, és elvi hozzájárulását adja Eger, K2 út és környéke nyugat területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosításához. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész: a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés Eger, Rákóczi út 1301/5 hrsz-ú ingatlanon üzemanyagtöltő állomás és autómosó létesítéséhez Ismertette az előterjesztést. Gál Judit Tanácsnok Asszony kérését tolmácsolja. Egy tanulmányt kér, amiben a lakosság megkérdezése is szerepel, hogy a környező lakosok hozzájárulnak-e a beruházáshoz. Szarvák Zsolt A beruházó úr kapott meghívót? Nem hívták meg, mert akkor lehet az anyagról vitázni, ha készült már előkészítő anyag. Amit hozzánk eljuttatott, az internetről levett képek és néhány helyszínt bemutató fotó volt. Szarvák Zsolt Kérése, hogy a következő bizottsági ülésre a beruházást megvalósítani kívánó személyt hívja meg az illetékes Főépítészi Csoport. Kérdéseket tudna feltenni a bizottság, és a kívánt beruházásról így többet megtudhatna. A teleknek ő a tulajdonosa?

23 23 Nem sikerült kideríteni, úgy nyilatkozott, mintha az övé lenne a telek, közben telekkönyvileg nem ez látszik. Rengeteg kérdés van. Most a bizottság elé azért gondolták behozni, hogy azt a kérdést megvitatják, hogy töltőállomást lehet létesíteni ott, vagy sem. Ha lehet létesíteni, akkor viszont tervileg ki kell dolgozni. De ha nem lehet, akkor nem akarta költségbe verni a beruházót. Szarvák Zsolt Ne verje a bizottság költségbe, jöjjön be a következő ülésre, és hallgassuk meg az elképzelését. Tehát a bizottság kérdése a telek tulajdon, megközelítés, parkolóhelyek, belső közlekedési útvonalak. A Rákóczi út felől lenne a megközelítés. Rendelkezik a beruházó ezzel kapcsolatban egy nyilatkozattal. Kéri a Főépítészi Csoport vezetőjét Rátkai Attilát hozza vissza az előterjesztést a szeptemberi bizottsági ülésre a kiegészítésekkel, a beruházó által készített beépítési tanulmánnyal és a beruházó meghívásával. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 91/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága kéri vissza az előterjesztést újbóli megtárgyalásra szeptemberi ülésre a kiegészítésekkel, a beruházó által készített beépítési tanulmánnyal és a beruházó meghívásával. 11. napirendi pont: Előterjesztés az 57/2012. (II.23.) számú közgyűlési határozat módosításáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése módosítja az 57/2012. (II.23.) számú közgyűlési határozatot, mely szerint hozzájárul az Eger, 25404/19 helyrajzi számú ingatlan teljes területének és a 25404/13 helyrajzi számú ingatlanból a

24 24 kérelmező költségére történő használat szerinti felmérésnek megfelelő térmértékű rész értékesítéséhez, haszonbérlőnk, Grassi Giovanni Ostoros, Damjanich út 5. részére Ft.-/m 2 értékesítési áron. A változással és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik. Az adásvételi szerződést a külföldi állampolgár ingatlanszerzését engedélyező okirat hivatalunkhoz történő beérkezését követően készítjük elő. A termőföld adás-vétele az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet. Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető Határidő: december 31. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 92/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése módosítja az 57/2012. (II.23.) számú közgyűlési határozatot, mely szerint hozzájárul az Eger, 25404/19 helyrajzi számú ingatlan teljes területének és a 25404/13 helyrajzi számú ingatlanból a kérelmező költségére történő használat szerinti felmérésnek megfelelő térmértékű rész értékesítéséhez, haszonbérlőnk, Grassi Giovanni Ostoros, Damjanich út 5. részére Ft.-/m 2 értékesítési áron. A változással és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik. Az adásvételi szerződést a külföldi állampolgár ingatlanszerzését engedélyező okirat hivatalunkhoz történő beérkezését követően készítjük elő. A termőföld adás-vétele az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet. Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető Határidő: december 31.

25 napirendi pont: Előterjesztés Egységes Vízkorlátozási Terv elfogadásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Széplaki Csaba Ismertetést tartott a vízkorlátozási tervről. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. által elkészített Egységes Vízkorlátozási Tervet és felhatalmazza a Polgármestert annak cégszerű aláírására. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: szeptember 15. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 93/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. által elkészített Egységes Vízkorlátozási Tervet és felhatalmazza a Polgármestert annak cégszerű aláírására. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: szeptember napirendi pont: Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 6. sz. választókerületben (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

26 26 Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja, hogy a évi választókörzeti alapból ,- Ft felhalmozási célú támogatásként kerüljön átadásra a Dobó István Vármúzeumnak. Felelős: Tuza Róbert irodavezető Határidő: október 30. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 94/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Eger Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja, hogy a évi választókörzeti alapból ,- Ft felhalmozási célú támogatásként kerüljön átadásra a Dobó István Vármúzeumnak. Felelős: Tuza Róbert irodavezető Határidő: október napirendi pont: Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 8. sz. választókerületben (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja, hogy a évi választókörzeti alapból Ft, a évi választókörzeti alapból Ft, összesen Ft a Domus lépcső átépítési munkáira kerüljön felhasználásra. Felelős: Tuza Róbert irodavezető Határidő: szeptember 30.

27 27 Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 95/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja, hogy a évi választókörzeti alapból Ft, a évi választókörzeti alapból Ft, összesen Ft a Domus lépcső átépítési munkáira kerüljön felhasználásra. Felelős: Tuza Róbert irodavezető Határidő: szeptember napirendi pont: Előterjesztés választókörzeti alap felhasználásáról a 10. sz. választókerületben (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja, hogy a évi választókörzeti alapból Ft a Vallon u. több pontján járda akadálymentesítési munkáira kerüljön felhasználásra. Felelős: Tuza Róbert irodavezető Határidő: szeptember 15. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 96/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja, hogy a évi választókörzeti alapból Ft a Vallon u. több pontján járda akadálymentesítési munkáira kerüljön felhasználásra. Felelős: Tuza Róbert irodavezető Határidő: szeptember napirendi pont: Előterjesztés a évi választókörzeti alap felhasználásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

28 28 Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja a évi választókörzeti alapból Ft felhalmozási célú támogatásként kerüljön felhasználásra a birkózó csarnok felújítási munkáira. Felelős: Tuza Róbert irodavezető Határidő: október 30. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 97/2013. (VIII. 21.) sz. döntés Eger Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja a évi választókörzeti alapból Ft felhalmozási célú támogatásként kerüljön felhasználásra a birkózó csarnok felújítási munkáira. Felelős: Tuza Róbert irodavezető Határidő: október napirendi pont: Tájékoztató a fenntartható városfejlesztési programok elkészítésének tervezett megvalósításáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Bori Attila Az anyag minden bizottsági ülésre tájékoztató formájában tárgyalásra került. Azok a bizottságok, akik már tárgyalták, még mindegyik elfogadta, támogatta. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatának menetét és ütemtervét tartalmazza a tájékoztató. Az első körös véleményezése jövő áprilisára kell, hogy elkészüljön az anyag, melyet egy központi jóváhagyás után szeptemberben lehetne véglegesíteni. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

29 29 Több hozzászólás nem lévén Képviselő levezető Elnök úr az ülést bezárta. K. m. f. bizottság tagja levezető elnök Szarvák Zsolt szakértő Pókné Lukicza Szilvia jegyzőkönyvvezető

30 30 Melléklet 1. napirendi pont JAVASLAT Eger város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről készített beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartási törvény alapján figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről szóló kormányrendeletre elkészült Eger Város önkormányzati gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló beszámolója. Az önkormányzati első féléves beszámoló magában foglalja az év első hat hónapja gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez szükséges mellékleteket, kimutatásokat, ábrákat. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati beszámolóhoz kapcsolódó mellékletek, kimutatások, ábrák, valamint a szöveges értékelés alapján vitassa meg és fogadja el a I. féléves zárással összefüggésben készített anyagot. Eger, augusztus 14. Habis László sk. Polgármester

31 31 Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő: 1. A évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos december 31-ig 2. A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente 3. A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos december 31-ig 4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 5. A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6. A évi költségvetés előkészítő munkáit a évi központi költségvetési törvénytervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelem szerint

32 32 2. napirendi pont: Ikt.sz.: /2013. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet tervezete Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Hatvani hóstya városrész Széna tér, Farkasvölgy utca, Tátra utca zöldterületeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítása (III. forduló) Tisztelt Közgyűlés! Eger MJV Önkormányzata Eger, Hatvani hóstya városrész Széna tér, Farkasvölgy utca, Tátra utca zöldterületeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítását végzi. A tervezési terület nagysága és határai: A tervezési terület nagysága 18.3 hektár. 1. tömb ( A terület) Farkasvölgy utca Borház sor által határolt pincés részterület: A módosítással érintett terület a Hatvani hóstya területén, a Farkasvölgyi árok környezetében helyezkedik el, a víz-folyást kísérő zöld-területhez kapcsolódik. A tömböt a Farkasvölgy utca Borház sor határolja. 2. tömb ( B C terület) Koszorú utca - Mátyás király út Tátra utca által határolt részterület: A tömbrész a Hatvani hóstya déli határán helyezkedik el. A Tátra utca felöl lejt a terület északi irányban, a Farkasvölgyi árok felé egyenetlenül. A területek jelenleg a város gondozása alá tartozó zöldterületként működnek. Eger MJV Önkormányzatának szándékában áll az ingatlanok értékesítése, melyre a jelenlegi szabályozási terv módosítás után kerülhet sor, a területen lévő pince és lakótelek tulajdonosok részére. A szükséges szabályozási és szerkezeti terv módosításhoz az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulását adta február 18-i ülésén. EMJV Közgyűlése március 28-i ülésén I. fordulóban tárgyalta Eger, Hatvani hóstya városrész Széna tér, Farkasvölgy utca, Tátra utca zöldterületeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítását. A Közgyűlés egyetértett a tervek államigazgatási egyeztetésre való bocsátásával, valamint az egyeztetés lezárását követően a tervek kifüggesztésével.

33 33 A Közgyűlési döntésnek megfelelően lezajlott az államigazgatási egyeztetési eljárás. Ellentétes vélemény nem érkezett. Az Állami Főépítész tett javaslatot kisebb rajzi és szöveges pontosításokra, melyet a tervező beépített a végleges tervdokumentációba. A tervek lakossági véleményezésre kifüggesztésre kerültek. Lakossági észrevétel nem érkezett a tervekkel kapcsolatban. EMJV Közgyűlése június 27-én II. fordulóban tárgyalta az államigazgatási véleményeket, valamint az azok alapján módosított terveket. A közgyűlés elfogadta az államigazgatási véleményeket és lezárta a véleményezési szakaszt. A tervet végső szakmai véleményezésre megküldte a Főépítész az Állami Főépítésznek, akinek véleménye a közgyűlésen kerül felolvasásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy MJV Településszerkezeti Tervének módosításáról szóló határozati javaslatot, valamint Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. Eger, augusztus 21. Mellékletek: - Előterjesztés - Jóváhagyandó munkarészek: - Településszerkezeti terv - Szabályozási terv - Rendelet tervezet FICZERE GYÖRGY tanácsnok Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger MJV képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV településszerkezeti tervét és annak leírását: 2.9. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK Eger dombvidéki mezőgazdasági területeit sajátos tájkarakter jellemzi. Kiemelt jelentőségű feladat : - az egri történelmi borvidék szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas területeinek védelme, - a nemzeti ökológiai hálózat mezőgazdasági tájhasználatú területein a természetes és természetközeli élőhelyek megőrzése és a - vízbázis-védelmi elvárások érvényesítése a mezőgazdasági tájhasználat során. A tájkarakter jellemzőinek megtartása és a fenti célok érvényesítése érdekében a mezőgazdasági területeken az OTÉK terület-felhasználási egységein túlmenően már a

34 34 Településszerkezeti terv is övezeteket határol le. A mezőgazdasági területek az alábbi terület-felhasználási egységekre és övezetekre tagolódnak: Területfelhasználási egység Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület Kertes mezőgazdasági terület Övezet Borvidéki általános mez_gazdasági terület Borvidéken kívüli mez_gazdasági terület Borvidéki kertes mez_gazdasági terület Borvidéken kívüli kertes mez_gazdasági terület A mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységen felül, a szerkezeti tervlap külön rögzíti azokat a pincés területeket, ahol a helyi építési szabályzatban foglalt módon, a terület eredeti építészeti és funkcionális jellegének fennmaradását biztosítani kell. A területfelhasználásból kikerülnek azok a pincés területrészek, amik a jogszabályi környezet változása révén, különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználásba sorolhatók át. 2.9/A KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Területfelhasználási egység Különleges beépítésre nem szánt pincés idegenforgalmi terület övezet Kizárólagosan kerthasználatú területrész (Kkpi) A terület-felhasználásba azok a területrészek kerülnek, mind a külterületen mind a belterületen (a délkeleti külterületi részen, a Farkasvölgyi utca és a Tátra utca mentén), amiken a kerthasználat és a zöldfelületi fedettség a meghatározó. A kerthasználat karakterét és technológiáját a felszín alatt húzódó pincejáratok, valamit a működésüket biztosító pinceszellőzők védelme határozza meg. Beépítésük nem csak épületek létrehozásánál korlátozott, de építmények létesítése szempontjából is. Burkolt, alappal rendelkező út, terasz, kerti építmény, közműpótló, támfal, feltöltés, bevágás csak a védelmi szempontok szemelőtt tartásával valósítható meg. Területfelhasználás módosulása: 3. A Farkasvölgyi utcához kapcsolódó 7993 hrsz-ú és a 8214 hrsz-ú zöldterületi területfelhasználásba sorolt közkerti ingatlanok beépítésre nem szánt különleges pincés idegenforgalmi terület-felhasználási besorolásba és egyéb kiszolgáló út besorolásba kerül. 4. A Széna téri 8564/1 hrsz-ú közkert 485 m 2 részterülete, kisvárosias lakóterületi besorolásba kerül. A fenti terület-felhasználási változásnak nincs hatása a fő infrastrukturális hálózatok rendszerére, az úthálózati hierarchiára, a kiépített és meglévő közműhálózati rendszerre, az értékvédelmi, a táj és környezetvédelmi elhatározásokra és követelményekre. A biológiai aktivitás érték az átsorolás következtében -0,311 értékponttal csökken. A biológiai aktivitási érték csökkenése a településszerkezeti tervi módosítások révén keletkezett többlet terhére érvényesíthető. Jelen határozat melléklete a TSZTm/2013/Hatvani jelű módosító tervlap. A módosítással érintett területen a korábbi TSZT elhatározásai hatályukat vesztik.

35 35 Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember napirendi pont: Ikt.sz.: 22-39/2013. napirend Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Észak-keleti külterület Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítása (I. forduló) Tisztelt Közgyűlés! Eger MJV Közgyűlése 2003-ban fogadta el Településfejlesztési koncepcióját, majd 2004-ben a teljes közigazgatási területre kiterjedő Településszerkezeti tervét. Most az Önkormányzat a településszerkezeti elhatározások figyelembe vételével az észak-keleti városrészre vonatkozóan önálló helyi építési szabályzat készítését tervezi és annak rajzi mellékletét képező a területre vonatkozó Szabályozási tervet kíván megalkotni. A rendezés révén a tervezés alá vont területen a terület sajátosságait figyelembe vevő építési szabályok elfogadására nyílik lehetőség. A mintegy 1560 hektáros tervezési terület határai: Délen a vasútvonaltól kezdődő Donát utcai és Nagy Eged utcai beépítés menti belterületi határ, s a Noszvajra vezető 2504 jelű országos közút, Keleten a közigazgatási határ Noszvaj és Felsőtárkány Községek szomszédságában, Északon a Felsőtárkányra vezető jelű országos közút a belterületi határig, majd a Felsőtárkány-patak a vasút vonaláig, Nyugaton a vasút vonala a Donát utcai belterületi határig. A szabályozás során az alábbi célokat kívánja az Önkormányzat érvényesíteni a Településfejlesztési koncepcióval és a Településszerkezeti tervvel összhangban: A külterület térbeli rendjének, területfelhasználási egységei, övezetei meghatározásakor a tájrendezés, tájvédelem szempontjából az alábbi célok érvényesítése: az Egri történelmi borvidék tájkarakterének megőrzése, a nemzeti ökológiai hálózat folytonosságának biztosítása, a vízkészletek védelmének biztosítása, a nem borvidéki mezőgazdasági területek hasznosítása, a roncsolt felületek tájrehabilitációja.

36 36 Az idegenforgalmi fejlesztéseket, a város saját értékeire, a történelmi, kulturális, szőlőtermesztési és borászati hagyományokra, kell alapozni. A borászat és borturisztika terén meg kell őrizni a pincés területek hagyományos építészeti jellegét, vizuális kapcsolatát a szőlőterületekkel, törekedve a köz- és magánterületek látvány- és használati értékének növelésére. Biztosítani kell a borászattal, egyéb mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő gazdasági tevékenység szintereit. Meg kell határoznia Nagy Eged és környezete területén a turisztikai-, sport- és szabadidős tevékenység kereteit, azok tájképi és környezeti hatásainak korlátait. Kiemelten kell kezelni a közlekedési hálózat javítása tekintetében: az ÉD-i összekötő út nyomvonalának kijelölését egyes szakaszának szabályozási szintű rögzítését, mely hozzájárul a város belterületeit szolgáló kapcsolatok javításához, s a külterületek megközelíthetőségét is javítja. A nyomvonal csak a Cifrakapu utcai csomópontig kerülne szabályozási vonallal szabályozásra, attól északra alternatív nyomvonalak kerülnének megjelenítésre (területhasználatban nem megkülönböztetve), az érintett területen be nem építhető telekrészekként ábrázolva. Törekedve a nyomvonal Cifrakapu utcai csomóponttól északra levő szakaszának nyomvonal keresése során arra, hogy a hatályos Településszerkezeti tervben jelölt nyomvonal által érintett Natura 2000 területeken kívül további Natura 2000 területek érintése ne forduljon elő. a külterületeken található gazdálkodást folytató ingatlanok, a termőföldek, a kiskertek közúti megközelítését biztosító külterületi úthálózat rendezését A rendezés várható hatásai A tervkészítése során a köz- és a magánérdek összehangolásával kiszámíthatóvá és tervezhetővé válnak a területhasználati lehetőségek, megfogalmazásra kerülnek a köz- és a magántulajdonú területek építésjogi feltételei, az adott külterületen megjelenő fejlesztési igények környezetalakítási vonatkozásai. Az É-D-i összekötő út kapcsán a realitásokkal számoló ütemezett megvalósítás és szabályozás következtében az út mentén és annak környezetében lévő területek fejlesztési lehetőségei tisztázódnak. A külterületi területeken az építkezések a helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályzat alkalmazásával valósulhatnak meg, az építéshatósági eszközök egyértelművé válnak tekintettel a januárban hatályba lépő jogszabályi változásokra. Nem jöhet létre a tájkaraktert meghatározó tájhasználatú területeken olyan nem kívánt jelenség, mely az általános országos érvényű szabályozás adta lehetőségekben, a helyi specialitások figyelmen kívül hagyásával benne rejlenek. Nyilvánvalóvá válnak a védett természeti területek, ökológiai hálózat területei, borvidéki szőlőterületek, a vízbázis védelmi területek, s ez által felhívják ezekre a figyelmet, s így is biztosítják a védelmet. Rendezett körülmények között lehet Eger érintett külterületén a különféle idegenforgalmi, a mezőgazdasági és egyéb fejlesztéseket tervezni és létrehozni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hallgassa meg a szabályozási javaslat tervezői ismertetését, és döntsön a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról és 30 napos közszemlére tételéről. Eger, augusztus 21. FICZERE GYÖRGY tanácsnok

37 37 Mellékletek: 1. Jóváhagyandó munkarészek - Településszerkezeti terv - Szabályozási terv - Rendelet tervezet 2. Alátámasztó munkarészek Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Eger város Településszerkezeti Tervének módosításával, valamint Eger Észak-keleti külterület Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével, és a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásával, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tétellel. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője A szabályozási terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásának határideje: szeptember napirendi pont: Ikt.sz.: /2013. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Hajdúhegy Városrész, 24. sz. főút - belterületi határ /2 hrsz ú út és 0943/1 hrsz-ú út által határolt terület Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítése kapcsán, valamint Településszerkezeti Tervének módosítása (I. forduló) Tisztelt Közgyűlés! A Hajdúhegy városrészhez északi irányból csatlakozó külterületi ingatlanok tulajdonosai már több alkalommal kezdeményezték a tulajdonukban lévő terület belterületbe vonását és lakóterületté nyilvánítását.

38 ben történt az első konkrét előrelépés, amikor az önkormányzattól kapott megbízás alapján az Egri Építész Iroda Kft. tervezői elkészítették a belterület északi irányú bővítési lehetőségének vizsgálatát. Ebben feltárták a terület adottságait és megvizsgálták a beépítés lehetőségeit és feltételeit, valamint ezek alapján elkészítették a terület településszerkezeti vázlatát. A tervezett új lakóterület, a 2004-ben elfogadott és azóta is hatályos településszerkezeti tervben, mint funkciójában jelentősen megváltozó, általános jellegű kertvárosias lakóterület szerepel ben az ingatlantulajdonosok megalakították az Eger, Hajdúhegy hrsz. alatti Építőközösséget, így lehetővé vált, hogy az Építőközösség finanszírozásával megtegyék az építési telkek kialakításához szükséges további lépéseket. Elkészítették a Területismertető Talajmechanikai- Geotechnikai szakvéleményt, valamint a terület régészeti tanulmányát, továbbá 2011-ben egy beépítési tervet, ami tartalmazza a tervezett új telekhatárokat és a javasolt beépítést, valamint a közlekedés- fejlesztési és közműfejlesztési javaslatok konkrét meghatározását. A tervezési terület a Hajdúhegy városrész folytatásában szántó művelési ágba sorolt, mintegy 17, 2 hektáros terület. A terv készítése során szabályozásra kerül a kertvárosias lakóterületen belül az építés szabályozása, mértéke, a tervezett úthálózat, ill. a tervezett közmű nyomvonalak és védőtávolságuk. A meglévő városi vízvezeték hálózatról a tervezett lakóterület egészének ellátásához szükséges vízmennyiség nem biztosítható. A tervezési terület elláthatóságához magaslati víztározó, cca. 2x300m 3 medencék kialakítása, építése szükséges április 10-én tartott egyeztető tárgyaláson a tervezők és a vízmű képviselői megegyezésre jutottak a terület vízellátását érintő kérdésben. A Heves Megyei Vízmű Zrt. belegyezett abba, hogy az ingatlanok beépítése során a felmerülő vízellátási problémák konkrét jelentkezéséig lehetőség lenne a vízellátás nyomásfokozóval történő megoldására, majd a későbbiekben amennyiben az Önkormányzatnak lesz rá forrása, hosszú távú beruházásként elkészülhet a víztározó. Az egyeztetésen elhangzottak alapján EMJV Önkormányzata és az Építőközösség között korábban megkötésre került településrendezési szerződés módosításra került. A módosított szerződés szerint a Felek megállapodnak abban, hogy a fejlesztési terület vízellátását nyomásfokozó beépítésével biztosítják, melynek költségét az Építőközösség viseli. A vízellátás víziközmű rendszerhez jobban illeszkedő megoldását jelentő cca. 2 x 300 m 3 víztározó medence kiépítésének költségeit Felek a későbbiekben az Önkormányzat forrásbiztosítás megoldottsága függvényében külön megállapodás szerint vállalják. Beruházó tudomásul veszi, hogy a területen építési engedély kiadásának feltétele a nyomásfokozó elkészülte, üzembe helyezése. A Beruházó a későbbi belterületbe vonás során egyszeri közműfejlesztési hozzájárulást köteles fizetni, mely telkenként körülbelül Ft. Ennek befizetésére ütemezetten kerül majd sor. A terület egészére vonatkozó közműfejlesztési összköltség nagyjából 100 millió forint, melyet az Építőközösség fizet az Önkormányzat részére. A készülő szabályozási terv a belterületbe vonás jogi feltételeit és lehetőségét biztosítja, míg a településrendezési szerződés rendelkezik az építési engedély kiadási feltételeiről, melynek feltétele a nyomásfokozó kiépítése.

39 39 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hallgassa meg a szabályozási javaslat tervezői ismertetését. Eger, augusztus 21. Mellékletek: 1. Jóváhagyandó munkarészek - Településszerkezeti terv - Határozati javaslat - Szabályozási terv - Rendelet tervezet 2. Alátámasztó munkarészek 3. Településrendezési szerződés FICZERE GYÖRGY tanácsnok Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításával az Eger, Hajdúhegy Városrész 24. sz. főút - belterületi határ /2hrsz-út /1hrsz-út által határolt területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán, és a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásával, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tétellel. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából főépítész az Építésügyi Iroda vezetője A szabályozási terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásának határideje: szeptember napirendi pont: Ikt.sz.: /2013. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosítására (az egyéb ipari gazdasági területekre (Gip) vonatkozó előírások kapcsán) (I. forduló) Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzata 21. (3) (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ipari gazdasági övezeteken belül mi helyezhető el és mi nem létesíthető. A rendelkezés c) pontja zárójeles szövegrészként figyelemfelhívó

40 40 utalást tartalmaz. Kivételként a Különleges hulladékkezelő, hulladéklerakó területe rendeltetése került meghatározásra, ami valóban nem valósítható meg a város belterületén. A rendelkezés megfogalmazása nem pontos, félrevezető lehet, egyéb iparterületen megvalósítható hulladékkezelés létesítmény, hulladékudvar létesítését, fejlesztését is korlátozhatja. A déli iparterületen belül a Különleges szennyvíztisztító telep építési övezet közvetlenül határos a környező ipari területekkel. A szennyvíztisztító telep, szabályozási terven rögzített védőtávolsága lefedi Kőlyuk út és Kistályai út közötti területeket. A védőtávolság bűz és fertőzésveszély szempontjából szűkíti az ipari rendeltetések körét, így ezen a területen a hulladékkezelés átrakó, válogató és logisztikai létesítményeinek telepítése elképzelhető. A Déli iparterületen az Eger patak keleti oldalán hulladékátrakó hulladéktömörítő működik. Ennek fejlesztéseként a védőtávolságon belül a tervezett hulladékudvar megvalósíthatóságának lehetőségét teremti meg helyi építési szabályzat előírásának pontosítása! Ezért az Eger Megyei Jogú Város 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzata 21. (3) bekezdésének c, pontjának zárójeles szövegrészének törlését javasoljuk! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, döntsön a helyi építési szabályzat módosításának államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról és 30 napos közszemlére tételéről! Eger, augusztus 12. FICZERE GYÖRGY Tanácsnok Mellékletek: 1. Jóváhagyandó munkarész - Rendelet - tervezet 2. Alátámasztó munkarész Bizottsági döntés: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását! Határozati javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Eger, Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet államigazgatási egyeztetésre bocsátását, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tételét! Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember 15.

41 41 6. napirendi pont: Ikt.sz.: / Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI. 27.) számú rendelet módosításáról Eger, Szépasszonyvölgy városrész Pavilonsor mögötti (3769/4 helyrajzi számú) kivett közterületre vonatkozóan (I. forduló) Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2008. (VI. 27.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat és a mellékleteként elfogadott szabályozási terv a Szépasszonyvölgy városrész területén az érintett ingatlant különböző beépítésre nem szánt zöldterületi és közterületi közlekedési övezetbe sorolja. A szabályozási terv módosításának a célja a pavilonsor mögött húzódó, jelenleg Köu-4 övezetbe tartozó kiszabályozott út övezeti besorolásának pontosítása, a meglévő állapothoz igazodva. Az érintett területen a vendéglátó és szálláshely szolgáltató egységek előtt parkolók épültek ki. A parkoló felületek kizárólag azokat szolgálják, akik igénybe veszik a parkolók mögött működő gazdasági szolgáltatói tevékenységet. A pavilonsor és a Disznófő sor parkoló igényeit a központi parkoló elégeti ki. A jelenlegi KÖu-4 övezeti besorolás nem ad lehetőséget az övezeten belül lévő útterület és parkoló terület szétválasztására, a magánfinanszírozásban megvalósított parkolók értékesítésére, mivel közterületi közúti, tehát el nem idegeníthető övezetbe tartozóként kezeli a szabályozási terv a közlekedési felületet és a parkoló felületet együttesen. A megépült út és a szabályozási terven jelölt út nyomvonala nem teljesen egyezik meg. A módosítás a helyszíni felmérésnek megfelelően igazodik a meglévő állapothoz, azaz korrigálja az eltérést az adott területen. A módosítás keretében a településszerkezeti terv nem változik, az egyes részterületek területfelhasználási besorolása megmarad, nem növekszik a beépítésre szánt területek nagysága, nem növekszik a beépítési intenzitás így a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 41. -nak megfelelően a tervmódosítás egyszerűsített eljárásban a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hallgassa meg a szabályozási javaslat tervezői ismertetését, és döntsön a terv államigazgatási és partnerségi egyeztetésre bocsátásáról. Eger, augusztus 6. FICZERE GYÖRGY Tanácsnok

42 42 Mellékletek: 3. Jóváhagyandó munkarész - Rendelet - tervezet - Szabályozási terv módosítása 4. Alátámasztó munkarész Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításával Eger, Szépasszonyvölgy városrész pavilonsor mögötti (3769/4 helyrajzi számú) kivett közterület megnevezésű ingatlan közlekedési övezeti megosztása vonatkozásában, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv részmódosításával és a terv államigazgatási egyeztetésre és partnerségi egyeztetésre bocsátásával. 7. napirendi pont: Ikt.sz.:477-32/2013 ELŐTERJESZTÉS napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 0131/28 hrsz-ú ingatlanrész törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a 610/2012. (X.25.) közgyűlési határozat módosításáról Tisztelt Közgyűlés! Az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonát képezi az egri 150/1 hrsz-ú kivett telephely (a volt OMYA telephely), mellyel határos az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő egri 0131/28 hrsz-ú kivett út megjelölésű ingatlan. Az Agria Vállalkozói Park beruházási munkálatai a magánszemélyek által birtokolt egri 0131/27 hrsz-ú kivett mészégető használatát érintették. A magánszemélyek jogi képviselője a tulajdonjogi helyzet megoldására az érintett ingatlanrészek tulajdonjogának csere illetve telekhatár-rendezés útján történő rendezését javasolta. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 610/2013. (X. 25.) számú határozata alapján Bajzát Rita (szül.: 1984., an: Balogh Terézia, cím: 3324 Felsőtárkány, Fő u. 56.) és Bajzát Péter (szül: 1978., an: Balogh Terézia, cím: 3324 Felsőtárkány, Fő u. 56.) magánszemélyek a közös tulajdont képező egri külterületi

43 /27 hrsz-ú kivett mészégető elnevezésű ingatlan 1511 m 2 területű tulajdonjogát értékkülönbözet nélkül elcserélik az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező egri külterületi 0131/28 hrsz-ú kivett út elnevezésű ingatlan 1511 m 2 területű tulajdonjogára, telekhatár-rendezés útján. A július 10. napján jogerőre emelkedett, telekalakítási engedélyezésre vonatkozó határozat szerint a csere tárgyát képező útrész 1512 m 2 térmértékkel került feltüntetésre. A változási vázrajz készítése kapcsán 1 m 2 kerekítési különbözet keletkezett. Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012 (II.24.) rendelet 3. melléklete szerint az egri 0131/28 hrsz-ú kivett út megjelölésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozik. Az elidegenítés feltétele a különbözetként keletkezett 1 m 2 ingatlanrész törzsvagyonból történő kivonása. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012 (II.24.) rendelet 23. (8) bekezdése a) pontja alapján, a törzsvagyon részét képező ingatlanokat érintő elidegenítésről, a törzsvagyoni körből történő kivonással egyidejűleg a Közgyűlés dönt. A törzsvagyonból történő kivonást követően kerül sor a csereszerződés megkötésére. Az egri 0131/27 hrsz-ú ingatlan és az egri 0131/28 hrsz-ú ingatlan 1 m 2 -re vetített értéke 200,- Ft. A jogerős telekalakítási határozat szerint jelentkező 1 m 2 -nyi ingatlanrész (amely beépítetlen ingatlanrésznek minősül) ellenértékét az érintett magánszemélyek megfizetni kötelesek. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 86. (1) bekezdésének k) pontja értelmében 86. (1) Mentes az adó alól: k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi rendelet-tervezetet és határozati javaslatot. Eger, napirendi pont: Csathó Csaba Tanácsnok Ikt.sz.: /2013. napirend Elvi állásfoglalás kérés Eger, Délkeleti külterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosításához

44 44 Tisztelt Közgyűlés! Eger 0640/19, 0634/18, 0634/19 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban Bolyki János György borturizmushoz és bortermeléshez kapcsolódó építési beruházást szeretne megvalósítani. Mivel a jelenlegi szabályozási terv ezt az alacsony beépítési százalék miatt nem teszi lehetővé, szabályozási terv módosítás szükséges. A módosítással kapcsolatosan a kérelmező telepítési tanulmánytervet nyújtott be Eger MJV Főépítészi Csoportjához, mely alapján lehet elbírálni a beruházási szándékot, és a módosítás engedélyezését. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és foglaljon állást a kérelem tárgyában. Eger, augusztus 21. FICZERE GYÖRGY tanácsnok Mellékletek: - Kivonat Eger, Délkeleti külterület Szabályozási tervéből - Telepítési tanulmányterv - Kérelem Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bolyki Pincészet kapcsán készített telepítési tanulmánytervet, és elvi hozzájárulását Eger, Délkeleti külterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosításához. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember napirendi pont:

45 45 Ikt.sz.: /2013. napirend Elvi állásfoglalás kérés Eger, K2 út és környéke nyugat területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítására Tisztelt Közgyűlés! Eger 0706/70 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban Juhászvin Kft. bortároló tartály telepítési tervét nyújtotta be Eger MJV Főépítészi Csoportjához. A jelenleg hatályos szabályozási terv a bortárolók elhelyezési lehetőségét a 0708/1 hrsz-ú út menti kijelölt sávban határozza meg. Mivel a jelenleg meglévő tartályok, és az újonnan elhelyezendő bortárolók nem ebben a sávban kapnának helyet, így a megvalósításhoz szükséges a K2 jelű út és környéke nyugat szabályozási terv módosítása. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és foglaljon állást a kérelem tárgyában. Eger, augusztus 21. Mellékletek: - Kivonat Eger, K2 jelű út és környéke - nyugat Szabályozási tervéből - Telepítési tanulmányterv - Kérelem FICZERE GYÖRGY tanácsnok Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a bortároló tartályok elhelyezéséről készített telepítési tanulmánytervet, és elvi hozzájárulását adja Eger, K2 út és környéke nyugat területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosításához. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: szeptember 15.

46 napirendi pont: Ikt.sz.: /2013. napirend Elvi állásfoglalás kérés Eger, Rákóczi út 1031/5 hrsz-ú ingatlanon üzemanyagtöltő állomás és autómosó létesítéséhez Tisztelt Urbanisztikai Bizottság! Eger 1301/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban Posztós Tivadar beépítési előírás iránti kérelmet nyújtott be Eger MJV Főépítészi Csoportjához, üzemanyagtöltő állomás és autómosó kialakításával kapcsolatosan. A Főépítészi Csoport a hatályos Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése 27/2008.(VI.27.) számú rendeletével jóváhagyott Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzata alapján tájékoztatta a kérelmezőt, hogy üzemanyagtöltő állomás elhelyezését nem teszi lehetővé a hatályos szabályzat. A 25. számú főút felől történő megközelítés újonnan történő kialakításáról pontos információkat nem állt rendelkezésre, így problémásnak vélték a megközelítés kialakítását. Az autómosó elhelyezését településképi szempontból nem javasolták, mivel a terület jelentősen terhelt hasonló funkcióval. Kérelmező későbbi egyeztetés alapján a mellékelt kérelmet nyújtotta be. Az egyeztetés során a felvetett problémákat részben tisztázta, azonban az üzemanyagtöltő állomás létesítésére a szabályozási terv módosítása után nyílik lehetőség. Ezért kéri Eger MJV Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottságát foglaljon állást az üzemanyagtöltő állomás elhelyezésével kapcsolatban. Mivel a Helyi Építési Szabályzat szerint a területen nem lehet üzemanyagtöltő állomást elhelyezni, ezért annak megvalósítása csak a Helyi Építési Szabályzat módosítása esetén lehetséges. A módosítás elindításához telepítési tanulmányterv készítése szükséges, amit Eger MJV Közgyűlése előtt be kell mutatni. Amennyiben a Közgyűlés hozzájárulását adja a szabályozási terv módosításhoz, a kérelmező finanszírozásával megkezdődhet a módosítás, mely később 3 fordulóban kerül az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint Eger MJV Közgyűlése elé. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és foglaljon állást az üzemanyagtöltő állomás engedélyezésével kapcsolatban. Eger, június 17. FICZERE GYÖRGY tanácsnok

47 47 Mellékletek: - Kérelem - Beépítési előírás Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága támogatja Eger, Rákóczi út 1031/5 hrsz-ú ingatlanon üzemanyagtöltő állomás és autómosó létesítését, és a szabályozási terv módosításához szükséges telepítési tanulmányterv közeljövőben történő Eger MJV Közgyűlése elé terjesztését. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: november napirendi pont: Iktató szám: /2013 Előterjesztés.napirend Tisztelt Közgyűlés! az 57/2012. (II.23.) számú közgyűlési határozat módosításáról Az Eger, Kőporos-dűlőben elhelyezkedő 25404/19 helyrajzi számú ingatlan és a 25404/13 helyrajzi számú ingatlan használat szerinti részének vételi szándékával keresték fel a helyrajzi számú ingatlanon működő borászat tulajdonosa önkormányzatunkat évben. A használat szerinti állapot rendezésére vételi ajánlatot tett az önkormányzat tulajdonában lévő 25404/19 ingatlan teljes területére, vonatkozó vásárlásra és a 25404/13 helyrajzi számú ingatlan egy részének vásárlására. A Képviselő-testület hozzájárult a használati állapot szerinti rendezés lebonyolításához az alábbiak szerint: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, az EmmeZeta Holding Kft Budapest, Tátra út 20/b. vételi ajánlatát. Az ajánlatban megfogalmazott 25404/19 hrszú, 1997 m 2 térmértékű, Eger, Kőporos-dűlőben elhelyezkedő ingatlan és a 25404/13 hrsz-ú 1 ha 2541 m 2 térmértékű, ugyancsak Eger, Kőporos-dűlőben elhelyezkedő ingatlanból 4726 m 2 területnagyságú, ingatlan rész értékesítését a kölcsönösen kialkudott Ft./m 2, azaz összesen Ft., azaz tizenhárommillió négyszáznegyvenhatezer forint vételár megfizetésével. A változási vázrajz elkészítése, záradékolása, engedélyeztetése, átvezetése a kérelmező feladata és költsége. Vevők tudomással bírnak arról, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor az vásárolni kívánt ingatlanrész még nem önálló tárgya az ingatlannyilvántartásnak, továbbá hogy az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére

48 48 a jogerős telekalakítási engedély és annak mellékletét képező záradékolt változási vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetésével együttesen kerül sor. A termőföld adás-vétele az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. A 2012 évi határozat végrehajtása nem valósult meg, a kérelmező által előterjesztésben szereplő cég nem vásárolhatta meg, a termőföld törvény szerint a kérelemben megfogalmazott ingatlant és ingatlan részt évben a cég tulajdonosa felkereste önkormányzatunkat, hogy a törvényi lehetőségeket figyelembe véve magánszemélyként kívánja megvásárolni az általa használt ingatlant és ingatlan részt, kérte önkormányzatunkat, hogy a korábbi határozat ezen részeinek módosításával az értékesítéshez járuljon hozzá. A korábbi Közgyűlési határozatot figyelembe véve Ft.-/m 2 árat határozunk meg az értékesítésre. Az alábbi térképvázlaton zöld színnel kitöltve jelöltük a megvásárolni kívánt ingatlant és ingatlanrészt.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. október 30. 14. szám H A T Á R O Z A T O K 541/2014. (X.30.) közgyűlési hat. - tól 544/2014. (X.30.) közgyűlési hat. az Agria Humán Közhasznú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. augusztus 22-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. augusztus 22-i ülésén elhangzottakról 2636-9/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. augusztus 22-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Pál György tag Dr. Misz Mihály tag

Részletesebben

Ikt.szám: 3670-11/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. november 4-én megtartott üléséről

Ikt.szám: 3670-11/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. november 4-én megtartott üléséről 1 Ikt.szám: 3670-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. november 4-én megtartott üléséről Helyszín: Eger, Kossuth L. u. 28. sz. épület tárgyalója Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2009. december 09-i nyílt ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2009. december 09-i nyílt ülésén elhangzottakról Iktatószám: 4794-13/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2009. december 09-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Karacs Rudolf Dr. Megyesi Melinda

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére 8. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére Tárgy: A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal Az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

dr. Csabai Péter, elöljáró Makra Krisztina, képviselő Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő Majorossy Imréné, nem képviselő tag

dr. Csabai Péter, elöljáró Makra Krisztina, képviselő Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő Majorossy Imréné, nem képviselő tag Szám: 11/2016. 1028 Budapest, Máriaremetei út 37. Telefon: 376-5966 E-mail: szentirmai.mate@ masodikkerulet.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ának 2016. október 27-i rendes üléséről 13.30 órai kezdettel.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére Tárgy: Telekhatár rendezési ügyek Sorszám: IV/5 Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben

/ ( IV... ) 45/2011. (IX.27.)

/ ( IV... ) 45/2011. (IX.27.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.../2012. (IV...) önkormányzati rendelete önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

2017. február 16. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. február 16. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés 2017. február 16. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés 7. napirendi pont - Döntés a folyamatban lévő településrendezési eszközt módosító eljárásokról; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester Tisztelt

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának 2016. január 20án 10. 00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10. 00

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 31-én, 10.45 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag Iktatószám: 5956-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Alpolgármester Úr irodájában 2012. június 28-án a Rendkívüli Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. 2966-11/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Jékli Sándor

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 26-i ülésére Tárgy: Dr. Józsa Csaba kérelme a 2190 hrsz-ú telek vételi ajánlat Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. főépítész Balogh Lászlóné Építésügyi Iroda

JEGYZŐKÖNYV. főépítész Balogh Lászlóné Építésügyi Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2010. szeptember 13-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Ficzere György a bizottság elnöke Nyerges Andor Kutnyák Gyula Ifj. Gálfi Antal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 1371-10/2015 a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2015. augusztus 27. Jelen vannak: A Városgazdálkodási Bizottság részéről:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 177/2015.(VII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről Ikt.szám: 262 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. augusztus 30.-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. március 31. napján 13 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba Szin Zoltán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Autokar Kft. ingatlancsere kérelme Iktatószám: 4858/2017. Melléklet:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 133/2012. (IV. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER K IEGÉSZÍTÉS AZ Á LLÁSFOGLALÁS A C SEPEL III ERŐ M Ű F EJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL CÍMŰ, 263. SZÁMÚ ELŐ TERJESZTÉSHEZ Előterjesztő: Készítette: Tóth

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9111 Tényő, Győri u. 59. tel: 96/468-026, fax: 96/549-039 e-mail: polgarmester@tenyo.hu jegyzo@tenyo.hu 3-T/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Tényő Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

. napirend. Tisztelt Közgyűlés!

. napirend. Tisztelt Közgyűlés! . napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) rendeletének módosítására (az egri 6663 hrsz.-ú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben