Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek"

Átírás

1 1

2 2

3 Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek A tudományos kutatás az oktatás, a fejlesztés, az innováció és a társadalmi szerepvállalás mellett főiskolánk polgárainak az egyik legfontosabb közös ügye. A tudományos minőség az egyetemmé válás útján haladó intézményünkben alapvető érték. A világ tudatos megismerésének és megértésének szándéka jelentős hatással van a szemináriumokon zajló vitákra, a tudományos diákköri tevékenységre, kutatócsoportok, tanszékek, intézetek, tudásközpontok mindennapi munkájára. A tudományos kutatás komoly felelősséggel járó tevékenység. A felhalmozott tudás megfelelő erkölcsi alapokon komoly lehetőség a minket körülvevő világ jobbá tételéhez. A kutatóval szemben elvárásként fogalmazódik meg, hogy adjon választ a világ működésére, magyarázza meg az ember, a természeti és társadalmi környezet törvényszerűségeit, ezek összefüggéseit, illetve cáfolja az áltudományos elméleteket és naív nézeteket. A tudományos kutatások célja minden esetben a közösség és az egyén életének javítása, hozzájárulás a társadalmi eredményességhez. A tudományos kutatás közügy. A kutató kötelessége a rá bízott, általa és kutatótársai által vállalt feladatok megoldásáról beszámolni a társadalmi közvéleménynek és a többi kutatónak. A Kutatók Éjszakája a tudomány népszerűsítését, a kutatók és a kutatói munkakörnyezet megismerését szolgálta. A Magyar Tudomány Ünnepe a tudományos minőség, az eredményes kutatómunka, a tudományos szemléletmód, a világ megismerhetőségének és megismerésének az ünnepe. A rendezvénysorozat lehetőséget ad arra, hogy más szakterületek kutatóinak is megmutassuk, hogy milyen kérdések, problémák foglalkoztatnak minket, és mi hogyan, milyen módon, milyen tényekkel, szabályokkal, törvényszerűséggel magyarázzuk másképp ugyanazt a közös világot. A Magyar Tudomány Ünnepén a bölcsész, a természettudós, a társadalomtudós, az embert, a világnézetünket magyarázó, vagy akár a gazdasági, műszaki tudományokban jártas kutatók közösen ünnepelnek. Minden rendezvény egy lehetőség, hogy együtt ünnepeljük a kikezdhetetlen logikára épülő megismerést, a tudomány személetmódját, az eddig elért eredményeket és az ezekből következő lehetőségeket. Ebben a hónapban ünnepeljük a tudósokat is, akik személyes alázattal, a közösség által elvárt elhivatottsággal, soha nem szűnő kíváncsisággal szolgálták a közös ügyet, és produktívan vettek részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. A tudományos kutatások eredményei jelen vannak a mindennapjainkban, szűkebb és tágabb környezetünk működésében, bármely hétköznapunk eseményeiben. Közösen formált kultúránk hátterében észrevételnül, de ott vannak korábbi kutatók, kutatások eredményei is. A kutatók felelőssége a kutatások közösen megfogalmazott célok felé tartó folytatása, a tudományos eredmények tisztelete és elfogadása, a konstrukítv szakmai közéleti szerepvállalás, az eredmények, kudarcok és kérdések másokkal történő megosztása, a versengésre épülő kutatói együttműködés, a minőségi tudományos kutatómunka és a kutatói utánpótlás tehetséggondozása. Ezek nélkül aligha lehetne messzire látni és felelős válaszokat adni a jövőnek. Dr. Ollé János tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes 3

4 EKF Magyar Tudomány Ünnepe - nyitó konferencia EKF Magyar Tudomány Ünnepe - nyitó konferencia nov. 3. (hétfő), óra Messze látó tudomány - felelős válaszok a jövőnek A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitó konferenciája Megnyitó - Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora Dr. Romsics Ignác (az MTA rendes tagja, egyetemi tanár): A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása Dr. Pléh Csaba (az MTA rendes tagja, egyetemi tanár): A tanulás terepei és az új közegek Szünet Dr. Mika János (az MTA doktora, egyetemi tanár): Az éghajlatváltozás és az energiatermelés kölcsönhatásai Dr. Kertész István (az MTA doktora, Professor Emeritus): Újabb eredmények az ókori olimpiai játékok történetének kutatásában Dr. Budai László (az MTA doktora, Professor Emeritus): Az anyanyelv szerepe az idegen nyelvek oktatásában Ebédszünet Dr. Jedlovszky Pál (az MTA doktora, egyetemi tanár): Mi volt előbb, a tyúk, a tojás, vagy a HCN molekula, avagy mit mondhatunk számítogépes szimulációkkal az alapvető biomolekulák keletkezéséről? Dr. Gebei Sándor (az MTA doktora, egyetemi tanár): A Rákóczi-szabadságharc értékelésének szempontjai Szünet Dr. Szlávik János (az MTA doktora, egyetemi tanár): Mi is az a fenntarthatóság és mit is akarunk fenntartani? Dr. Bárdos Jenő (az MTA doktora, egyetemi tanár): A nyelvtudás megítélésének korlátai Szünet Dr. Pap József (habilitált egyetemi docens): Alapítvány a tudományért november A konferencia zárása, Dr. Ollé János, nemzetközi és tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes

5 Történelemtudományi Doktori Iskola Történelemtudományi Doktori Iskola Városi társadalom, városi konfliktusok Az esemény műfaja: hazai tudományos konferencia Tudományterület: történettudomány 2014.november 5. (szerda), Szervező: Történelemtudományi Intézet, Történelemtudományi Doktori Iskola Helyszín: Líceum, 319-es terem Kapcsolattartó: Borbély Zoltán PhD. hallgató, a szervezőbizottság tagja Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája november 5-én tudományos konferenciát szervez Városi társadalmak, városi konfliktusok címmel a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A rendezvény célja, hogy az intézmény PhD hallgatói beszámolhassanak kutatásuk legújabb eredményeiről, felkeltve a figyelmet a feltáratlan forrásokra és a korábban meg nem fogalmazott problémák iránt. A konferencia témája két, egymástól ritkán elválasztható tematikát ölel fel a társadalmi együttélés tárgykörében. A mélyfúrásszerű, mikrotörténeti kutatások, az az egyetlen város, lakóhelyi közösség, háztartás, család vagy az egyének elemzésének segítségével még közelebb kerülhetünk a múlthoz. Reményeink szerint a fórum megfelelő alkalmat biztosít a téma szakembereinek közös gondolkodására, rávilágítva és lehetőséget teremtve a felmerülő kérdések megvitatására. A szervezők célja a szakmai párbeszéd elősegítése mellett a Főiskola hallgatóinak ismereteinek bővítése és a történeti tanulmányaik iránti elköteleződés erősítése. Történelemtudományi Doktori Iskola Dr. Gebei Sándor és dr. Pap József köteteinek bemutatója Az esemény műfaja: Könyvbemutató Tudományterület: történettudomány 2014.november 19. (szerda), Szervező: Történelemtudományi Intézet, Történelemtudományi Doktori Iskola Helyszín: Líceum, 112-es terem Kapcsolattartó: Borbély Zoltán PhD. hallgató, a szervezőbizottság tagja Gebei Sándor II. Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita c. kötette 2014 elején jelent meg az Akadémiai Kiadó és a Líceum Kiadó közös kiadványaként, az EKF kiválósági programjának támogatásával. A kötet a Rákóczi-szabadságharc történetéhez kapcsolódó, tíz tanulmányt foglal magába. Újdonsága a szabadságküzdelem lengyel kontextusba ágyazása. Felhívja a figyelmet a Rzeczpospolita (Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság) és a Rákóczi-féle állam közötti párhuzamosságokra. A kötetet bemutatja: dr. Kovács Ágens egyetemi docens, Debreceni Egyetem. Pap Józsefnek a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetével foglakozó kötete tizenkét tanulmányt foglal magába, 2014 októberében jelent meg fent megjelölt együttműködés keretében. A kézirat elnyerte a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. A közölt tanulmányokban a történetírás klasszikus eljárásai mellett statisztikai, térinformatikai elemzési módszereket is felhasznált a szerző. Az írások legfontosabb feladatát Pap József a makro- és mikroszempontú vizsgálat egységét megteremtő későbbi szintézis megalapozásában látja. A kötetet bemutatja: dr. Cieger András tudományos munkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet. 5

6 Tudásközpontok/Kutatási egységek Egerfood Regionális Egyetemi Tudásközpont Egerfood Regionális Egyetemi Tudásközpont Workshop - Áttekintés a Tudásközpont kutatási eredményeinek nemzetközi konferenciákon történt megjelenítéséről Az esemény műfaja: tudományos workshop Tudományterület: agrártudományok 2014.november 10. (szerda), óra Szervező: Eszterházy Károly Főiskola Egerfood Regionális Egyetemi Tudásközpont Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola G épület, 3300 Eger, Leányka u. 6. Kapcsolattartó: Kalmár Tiborné, intézeti felelős, Az EGERFOOD Regionális Tudásközpont A Tudásközpont kutatásainak és eredményeinek, évi nemzetközi konferenciákon bemutatott előadásaiból válogatott tudományos programmal köszönti a Magyar Tudomány Ünnepét. Pál Károly - High Resolution Melting és egyéb PCR- alapú módszerek Lactobacillus izolátumok elkülönítésére Juhász Ákos - In vitro vastagbél modell baktériumszám változásának nyomon követése real time PCR technikával Hegyi-Kaló Júlia - Az Egri Borvidékről származó Botrytis cinerea izolátumok morfológiai Jellemzése Hudák Orsolya - Borok glicerin tartalmának meghatározása gázkromatográfiás- és enzim alapú bioszenzoros módszerrel Forgó Péter - Természetes diterpén származékok szerkezetvizsgálata modern NMR spektroszkópiai módszerekkel Csiffáry Gábor - Szitanyomott szénelektródok alkalmazása aszkorbinsav bioszenzor fejlesztéshez Korózs Marietta - Különféle prebiotikumok hőstabilitásának vizsgálata Csikós Anett A szőlő lisztharmatot okozó Erisyphe necator változékonysága mikroszatellit markerek alapján Molnár Szabolcs - Hazai propolisz minták összehasonlító vizsgálata Haraszti Júlia - A fontosabb fitoszterinek lehetséges kivonási eljárásainak és stabilitásának összehasonlító tanulmánya Szalontai Helga - Jelölésmentes immunszenzor fejlesztése aflatoxin M1 kimutatására 6

7 Tudományos Diákkörök Tudományos Diákkörök Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Az esemény műfaja: tudományos diákköri konferencia november 26 (szerda) óra Szervező: EKF BTK, CK, GTK, TKTK, TTK tudományos diákkörei, OTDT Helyszín: lásd a részletes programban november 20-tól (http://tdk.ektf.hu/letoltheto_anyagok) Kapcsolattartó: Dr. Reichmann Angelika, a Főiskolai Tudományos Diákköri Bizottság elnöke november 26-án tól kerül megrendezésre az Eszterházy Károly Főiskolán az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia. Az intézményi hagyományoknak megfelelően az intézmény 5 karának BA-, MA-, BSc- és MSc képzéseiben résztvevő hallgatók a főiskolán működő közel 30 tehetségműhely által önállóan szervezett szekciókban, párhuzamosan mutatják be kutatási eredményeiket, illetve műalkotásaikat az országos konferenciához hasonlatos körülmények között. Műfajából adódóan a konferencia a tudományterületek széles spektrumát vonultatja fel a természettudományoktól a bölcsészettudományokon át a művészettudományokig. A rendezvény elsődleges célközönségét a főiskola diáksága jelenti: immár hagyományosan az intézmény rektori szünet elrendelésével járul hozzá, hogy minél több hallgató vehessen részt a konferencián. 7

8 BTK>Anglisztika Tanszék Anglisztika Tanszék Welcome to Utopia, avagy Utazás Utópiába - William Morris Hírek Seholországból regényfordítása Az esemény műfaja: könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés Tudományterület: irodalomtudomány és fordítástudomány november 20. (csütörtök) óra Program: Könyvismertető előadás és kerekasztal-beszélgetés a fordítás közreműködőivel: Csanálosi Roland, doktorandusz hallgató fordítóval (EKF), dr.habil Antal Éva főiskolai tanárral (EKF), az utószó írójával és dr. Kaló Krisztina, főiskolai docenssel (EKF), kontrollfordítóval, valamint Hudácskó Brigitta doktorandusszal (DE). Szervező: BTK, Anglisztika Tanszék Helyszín: B épület, 5. emeleti Tanári Klub, Egészségház u. 4., Eger Kapcsolattartó: Dr. Antal Éva, habilitált főiskolai tanár, BTK dékánhelyettes; Könyvismertető előadás és kerekasztal-beszélgetés a fordítás közreműködőivel: Csanálosi Roland, doktorandusz hallgató fordítóval (EKF), dr.habil Antal Éva főiskolai tanárral (EKF), az utószó írójával és dr. Kaló Krisztina, főiskolai docenssel (EKF), kontrollfordítóval, valamint Hudácskó Brigitta doktorandusszal (DE) William Morris ( ), az angol iparművész, filozófus és író a 19. századvégi szecesszió esztétikájának kiemelkedő alakja, míg írásai a gazdag angol utópikus hagyományhoz kapcsolódnak. Hírek Seholországból (1890, News from Nowhere) című műve gépek és technika nélküli 21. századi Angliát vázol fel, ahol az emberek testvéri közösségben élnek. Hatástörténetében Morris műve Mórusz Tamás humanista Utópiájának méltó örököse: számtalan európai és amerikai követője, bírálója, és értelmezője mind kiemelik a regény általános értékeit, el nem évülő aktualitását. A mű először jelenik meg magyarul az egri Líceum Kiadó gondozásában, és nagy érdeklődésre tarthat számot nem csak a szűkebb szakma, de a széles olvasóközönség részéről, különös tekintettel Morris fantasy és sci-fi irodalomhoz való kapcsolódásaira. Az előadás Morris sokrétű munkásságában és az utópikus irodalomban helyezi el a művet, míg a beszélgetés a fordítás folyamatába, a műhelymunka kérdéseibe enged bepillantást. A fordítás és a könyv kiadása TÁMOP D-12/1/KONV számú, Komplex nemzetköziesítési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán projekt támogatásával valósult meg, illetve a doktorandusz fordító Joseph R. Dunlap ösztöndíjban részesült, melyet az amerikai William Morris Társaságtól nyert el 2013-ban. (http://www.morrissociety.org/about/fellowreports.html) 8

9 Anglisztika Tanszék A fordítás arcai 8 Fordítástudományi kutatások az Eszterházy Károly Főiskolán Az esemény műfaja: konferencia Tudományterület: irodalomtudomány, nyelvészet, pedagógia november 27. (csütörtök) óra BTK>Anglisztika Tanszék Szervező: BTK, Anglisztika Tanszék Helyszín: B épület, 305-ös terem, Egészségház u. 4., Eger Kapcsolattartó: Dr. Vermes Albert, november 27-én kerül megrendezésre az Eszterházy Károly Főiskolán az immár komoly hagyományokkal bíró, A fordítás arcai 8 című fordítástudományi konferencia. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett tudományos találkozón elmúlt években a Főiskola különböző egységeinek oktatói-kutatói mellett hazai és külföldi meghívottak mutatták be a fordítás gyakorlatának és kutatásának különböző területein elért eredményeiket. A konferencia egyik célja, hogy lehetőséget és alkalmat nyújtson a nyilvánvalóan különböző szemléletmódot képviselő nyelvészeti, nyelvfilozófiai és irodalmi megközelítések ütköztetésére és termékeny párbeszédére. Mint azt a korábbi években az előadásokat követő beszélgetések bizonyították, az eltérő megközelítési módok iránti nyitottság új megvilágításba helyezhet olyan alapvetőnek gondolt fogalmakat is, mint a fordíthatóság, idegenség, szószerintiség vagy éppen a kommentár. A tematikailag igen széles spektrumot felölelő konferencia másik hangsúlyos célja a fordítással kapcsolatos ismeretterjesztés, a fordítástudomány eredményeinek megismertetése a közönséggel, és elsősorban is a fordítás iránt érdeklődő főiskolai hallgatókkal 9

10 BTK>Ének-zene Tanszék Ének-zene Tanszék Az Egri Kamaraopera Fesztivál keretében Egy sóhajtásnyi idő Gábos Judit és Udvarhelyi Boglárka koncertje Az esemény műfaja: koncert Tudományterület: zeneművészet november 9. (vasárnap) óra Szervező: EKF és az Egri Szimfonikus Zenekar Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum, Kápolna Kapcsolattartó: Dr. Gábos Judit tanszékvezető egyetemi tanár Charles Gounod: A thuléi király balladája és Margit ékszeráriája a Faust c. operából (Ballade du Roi de Thulé Air des Bijoux) Goethe filozofikus költői drámája a 19. századi közönség meghatározó művészi élménye volt. Gounod operát írt a történet nyomán melyben kizárólag a szerelmi szálra koncentrált. Sokan vélték akkoriban úgy, hogy ez a fajta leegyszerűsítés a Faust-mítosz meghamisításával azonos, ám a darab így is elsöprő sikert aratott, sőt: valóságos Faust-láz sörpört végig Európán. A most elhangzó részletben Margit felidéz egy régi legendát, a thuléi király történetét. A király egész életében ápolta elhunyt kedves emlékét, aki egykor egy kelyhet ajándékozott neki. Minden alkalommal, amikor a kehelyből iszik, megerednek a könnyei. Miközben Margit elmereng a mesén, váratlanul ajándékot kap: egy szerény virágcsokrot és egy ládikát. Margit nem képes legyőzni kíváncsiságát és kinyitja a ládát, melyben szebbnél szebb ékszereket talál. Elkápráztatja a csillogás, nem tudja nem tudhatja hogy épp most kerül a sátán, Mefisztó bűvkörébe. Dvorak: Ruszalka : Ruszalka I. felvonásbeli áriája A Ruszalka Dvorak legnépszerűbb színpadi műve, az egyetlen, amelyet a cseh határokon túl is rendszeresen játszanak. Az opera legismertebb részlete Ruszalkának a holdhoz énekelt áriája. Ruszalka, a sellő szomorúan üldögél a tó partján: szerelmes lett egy ifjú hercegbe, ezért maga is szeretne emberré változni, de ennek súlyos ára van. Emberi fül számára szava sohasem lesz hallható, s ha végül csalódna az emberekben és visszatérne a szellemek birodalmába, az szerelmese számára a halált fogja jelenteni. Az ária népszerűségét mindennél jobban jelzi, hogy popfeldolgozása is ismert. 10 Jacques Offenbach: A Gérolstein-i nagyhercegnő / Legenda a kupáról és A nagyhercegnő rondója Offenbach Gounod, Boito és Verdi kortársa volt, de ő nem az opera színpadán akart sikereket elérni, hanem a könnyedebb szórakoztatást ígérő zenés színházban. Rossini a Champs-Élysées Mozartjaként aposztrofálta. A Gerolstein-i nagyhercegnő ugyan egy képzelt mini-államban játszódik, mégis mindenki felismerte, hogy Offenbach a francia közállapotokon és a szánalmas katonaságon gúnyolódik. A Legenda a kupáról című jelenetében a tulei király történetét amit a Faustban Margit énekel használja fel a komponista.

11 BTK>Ének-zene Tanszék A szöveg tartalmát szinte egy az egyben átveszi, de ezt a megható történetetegy olyan környezetbe helyezi, ami a paródia eszközeként szolgál. A másodikként elhangzó dalban Ah, mennyire szeretem én a katonákat énekli a hercegnő operai modorban. Tetszik neki a férfiak fess uniformisa, bajusza és dekoratív tollbokrétájuk. Még markotányos nőnek is beállna közéjük, csak hogy mindig a közelükben lehessen. Ének-zene Tanszék...Mesterszóknak okos formálása : Zenei terminológia, vita és karaktergyilkosság Magyarországon, Az esemény műfaja: zenetudományi előadás Tudományterület: zeneművészet november 11. (kedd), óra Szervező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ligeti György Épület 018. terem, Budapest, Wesselényi u. 52. Kapcsolattartó: Molnár Szabolcs tanársegéd Chopin és Liszt: a romantika két óriása. Bár mindkettő közép-európai származású, sorsuk életük során több ízben és több szálon is összefonódott. Párizsban találkoznak, 1832-ben. Kölcsönösen tisztelték, sőt főképp ami Lisztet illeti csodálták is egymást. Senkihez sem hasonlítható: magányosan, páratlanul ragyog a művészet égboltján írja Chopinről Liszt. A koncerten elhangzó két Liszt koncert-etűd a 3 Etudes de Concert - az egyik párizsi kiadás címe alapján: 3 Caprices Poétiques - 2. és 3. darabja.: La Leggierezza (könnyedség, könnyűség) és az Un sospiro. Mindkettő valóban költői capriccio: intim, elegáns és Chopin műveinek hangvételét idézi, ugyanakkor a szélesen áradó, az olasz opera és bel canto dallamformálást is idézi. Mégis, ízig-vérig Liszt-művek: előadásmódjuk kötetlenebb, több rétegű, mint a Chopin etűdöké. Chopin Andante spianato et Grande Polonaise brillante c. művét zenekari zongoraműnek szánta, komponálását a Polonézzel kezdte, még 1830-ban, Varsóban. A mű első részét, az Andante-t, 4 évvel később írta, majd a két részt egy merész gondolattal összeillesztette. A két tétel szervesen összefügg és bár párosításuk elég rendhagyónak tűnik, remekül összeillenek. Az első tétel (Andante spianato (spianato: sima, egyenletes)) dallamvilága a zongora - bel canto ékes példája. A második tétel Chopin utolsó stile brillante-ban írt műve, mindvégig bravúros, virtuóz, ugyanakkor minden mozzanatát még a polonézre jellemző hősies gesztusaiban is - átszövi a dallamosság. 11

12 BTK>Ének-zene Tanszék Ének-zene Tanszék Marík Erzsébet, Várady Krisztina zongora négykezes hangverseny Az esemény műfaja: koncert Tudományterület: zeneművészet november 24. (hétfő) óra Szervező: EKF és az Egri Szimfonikus Zenekar Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum, Kápolna Kapcsolattartó: Dr. Várady Krisztina főiskolai docens Wagner: Tannhäuser nyitány (1845) A Tannhäuser Wagner egyik legszebb dallamvilággal átszőtt három felvonásos operája. A témával a zeneszerző már párizsi tartózkodása idején, 1841-ben foglalkozott, librettóját is maga írta a 13. században keletkezett Sängerkrieg auf Wartburg monda és a 16. századi Dannhauser című ének alapján. Az opera zenéje már-már szimfonikus erővel és gazdagsággal rendelkezik, ami kontrasztot képez a belső, személyesebb dallamokkal. A nyitány háromrészes formában, szinte didaktikus világossággal előlegezi az opera fő konfliktusát: a keresztényi, tiszta szeretet és a bűnös, érzéki szerelem ellentétét. A zarándokok kórusának emelkedett dallama csendül fel előbb, s a Vénusz-barlang féktelen tobzódásának hangjai után ismét ez tér vissza, megbékélésként. Strauss: f-moll szimfónia (Op. 12) 3. tétel (1884) Strauss szimfóniái a korai alkotói periódusában születtek, még mielőtt szimfonikus költeményeit megírta volna. E művek program nélküliek, s még a klasszikus forma-és harmóniarendben gyökereznek. Az f-moll szimfónia Op. 12. keletkezési ideje 1884, Strauss mindössze 20 éves volt megírásakor. A szimfónia lírai szépségű lassú tétele a zeneszerző saját átiratában hangzik fel. 12 Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínyjei (Op.28) (1895) Till Eulenspiegel a németalföldi népköltészet bolondos-bölcs fenegyerek-hőse. Ennek a vonzó és egyben szimbólummá nőtt emberalaknak zenei portréja számos lehetőséget nyújtott a harminc esztendős Richard Strauss számára, aki Till Eulenspiegel vidám csínytevéseit valóban epikus részletességgel, leíró módon ábrázolja. A rondóformában feldolgozott szimfonikus költemény minden epizódja a cselekmény egy-egy fordulatát beszéli el: mint kelt zűrzavart hősünk a hetivásár forgatagában, lovával a kofák sátrai közé ugratva és szétszórva áruikat; mint űz gúnyt az utcasarkon prédikáló pap magasröptű szavaiból és hívői gyanútlan nyájából; mint vall szerelmet egy leánynak, aki azonban nem hallgatja meg, és ezzel végső bosszúra ingerli a világ ellen; mint rántja le a leplet a tudós professzorok szemellenzős tanairól... a társadalom azonban nem tűri tovább a rendbontót, Tillt bíróság elé állítják és halálra ítélik. Gúnyos kacaját a halálos ítélet végrehajtását kísérő dobok pergése fojtja el. Tillnek azonban csak teste halt meg, bátor, lázadó szelleme, kritizáló kedve és iróniája tovább él, ezt fejezi ki a szimfonikus költemény megkapó epilógusa.

13 BTK>Filozófia Tanszék és Frankofón Csoport Filozófia Tanszék Hermeneutika, fenomenológia, politikai filozófia Az esemény műfaja: tudományos konferencia Tudományterület: filozófia november 27. (csütörtök), óra Szervező: Filozófia Tanszék, MAB Társadalomelméleti Szakbizottság Helyszín: B épület (Eger, Egészségház u. 4.) Kapcsolattartó: Dr. Schwendtner Tibor A fenomenológia és a hermeneutika politikai filozófiához fűződő kapcsolata az utóbbi években az érdeklődés előterébe került. Az érdeklődés fokozódása több körülménnyel függ össze. Egyfelől Heidegger és a nemzetiszocializmus kapcsolatára vonatkozóan nagyon sok új dokumentum került elő az utóbbi időben: többek között a filozófus gondolati naplójának első három kötete, a Fekete füzetek, melyek az azonnal óriási érdeklődést és heves vitákat váltott ki. A husserli fenomenológia politikai vonatkozásai is kiemelt figyelmet kapnak újabban, különösen az első világháború alatt kifejtett tevékenysége, itt elsősorban a Fichtéről tartott előadására gondolhatunk, amelyet három alkalommal is megtartott szabadságolt katonáknak. Továbbá a hermeneutikai filozófia politikai aspektusai is fontos kutatási témát jelentenek, amennyiben a hermeneutika alapvető problémája a másik, az idegen megértése, a barát-ellenség viszony értelmezése. A konferencia neves magyar szakértők részvételével ezeket a témákat fogja körbejárni. Több előadás foglalkozik majd Heidegger nemrégiben kiadott naplóival. Más kutatók Husserl munkásságának politikai vonatkozásait fogják bemutatni. Az idegen, a barát ellenség viszony középpontba állítása elsősorban Carl Schmitt politikai filozófiájához kötődik, több előadás foglalkozik majd az ő elgondolásaival és kortársaira gyakorolt hatásával. Frankofón Csoport Les régions de France Az esemény műfaja: előadás Tudományterület: francia nyelv, francia civilizáció november 25. (kedd), óra Szervező: Frankofón Csoport Kapcsolattartó: dr. Körömi Gabriella, A régiók Franciaország legmagasabb szintű, legnagyobb területű közigazgatási egységei. A Franciaország európai részét alkotó 96 megye 22 régióra van felosztva, melyek - a kulturális különbségek, a klíma és a földrajzi elhelyezkedés alapján - rendkívül változatosak. Mivel szinte minden régió egy-egy külön ország, Franciaországot gyakran az ezer nemzet vidékének is nevezik. A francia nyelvű előadás célja az, hogy kulturális szempontból mutassa be a francia régiókat. Ismerteti a rájuk jellemző folklórt, hagyományokat, bemutatja legfontosabb városaikat és konyhaművészetüknek jellegzetes vonásait. 13

14 BTK>Magyar Irodalomtudományi Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Történelmi regény és emlékezet Kemény Zsigmondtól napjainkig Az esemény műfaja: hazai tudományos konferencia, kerekasztal-beszélgetés és kiállítás Tudományterület: irodalomtudomány, filozófia november 13. (csütörtök), 9.00 óra Szervező: Magyar Irodalomtudományi Tanszék, társszervező: Magyar irodalomtörténeti Társaság heves Megyei Tagozata Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum 213., Líceum Aula (Eger, Eszterházy tér 1.) Kapcsolattartó: Dr. Kusper Judit főiskolai docens, A történelmi regények a XIX. század második felétől mindig jelentős szerepet töltöttek be irodalmunkban, ám funkciójuk, formájuk az eltelt másfél évszázadban sokat változott. Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulójára is emlékezve e műfajt és a műfajhoz kapcsolódó jelentésrétegeket, emlékezetpoétikát igyekszünk népszerűsíteni több szinten is, e félévben elsősorban a november 13-án megrendezendő Történelmi regény és emlékezet Kemény Zsigmondtól napjainkig című országos konferencián, ahol a szakma kiemelkedő kutatói tartanak előadást. A program első felében Kemény Zsigmondra emlékezünk az ő és kortársai, azaz a 19. század jelentős alkotóinak, műveinek elemzésével, bemutatásával, újraolvasásával. A második rész e regénytípus lehetséges változatait mutatja be a XX. század és napjaink történelmi regényeinek elemzésével. A téma izgalmas és hiánypótló, hiszen a konferencia során nyomon követhetjük magának az emlékezetkultúrának a kialakulását és változását, a kultuszképződést, s megfigyelhetjük, hogy napjainkban is különböző szálakkal, különböző módokon értelmezzük a múlt jelenségeit a művészet, az irodalom segítségével, ráadásul a kérdéskör interdiszciplináris jellege lehetőséget ad arra, hogy a bölcsészettudományok majd minden területe képviseltesse magát, hiszen történelmi, társadalmi, filozófiai, irodalmi, nyelvi aspektusból is érvényes és megválaszolandó kérdésekkel találkozunk. Magyar Irodalomtudományi Tanszék Minden művészetek fején a korona: a mi művészetünk Kelemen László és az első magyar színtársulat Az esemény műfaja: hazai kiállítás Tudományterület: színháztudomány november 13. (csütörtök), óra Szervező: PROTEA Kulturális Egyesület, EKF Magyar Irodalomtudományi Tanszék Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum 208., Líceum Aula (Eger, Eszterházy tér 1.) Kapcsolattartó: Dr. habil. Pintér Márta Zsuzsanna egyetemi docens, ben emlékezünk Kelemen László halálának 200. évfordulójára, 2015-ben pedig arra, hogy 225 éve kezdődött el a hivatásos, magyar nyelvű színjátszás Magyarországon. Kelemen László szimbolikus alakja a magyar színháztörténetnek: neve egybeforrott a magyar hivatásos színjátszás megszületésével, igényessége, elhivatottsága nélkül nem indulhatott volna el Magyarországon az anyanyelvű színjátszás. Rajta keresztül tehát egy egész korszaknak a nagyközönség számára teljesen ismeretlen színházi kultúráját lehet megismertetni.

15 BTK>Magyar Nyelvészeti Tanszék A 14 tablón kiállított anyag Kelemen Lászlóhoz és az általa vezetett színtársulathoz kapcsolódik (rajzok, festmények reprodukciói, az első társulathoz köthető dokumentumok, iratanyagok másolatai, szövegrészletek a repertoárból, a társulat leltára, színlapok és színházi zsebkönyvek, az első színpadképek stb.), de kitekintést ad az 1837-ig, a Nemzeti Színház megépítéséig tartó időszakra is. A kiállítás elsősorban az Eszterházy Károly Főiskola diákjainak szól, de a város közössége, illetve az idelátogató turisták számára is vonzó kulturális program lehet. A kiállítás december 20-ig lesz megtekinthető. Magyar Nyelvészeti Tanszék A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései 5. című nemzetközi tudományos konferencia Az esemény műfaja: konferencia Tudományterület: alkalmazott nyelvészet november 15. (szombat), óra Szervező: Eszterházy Károly Főiskola BTK, Eszterházy Károly Főiskola Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum, Eger, Eszterházy tér 1. II. emelet, 308. terem Kapcsolattartó: Dr. habil Lőrincz Julianna főiskolai tanár, A Bölcsészettudományi Kar központi rendezvénye a magyar tudomány ünnepén Az EKF BTK november 15-diki központi rendezvényét a révkomáromi Selye János Egyetemmel kialakult nemzetközi kapcsolat jegyében rendezzük meg. A konferencia aktualitását az adja, hogy mind a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 2009 óta működő Variológiai kutatócsoportban, mind pedig az EKF BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékén működő kutatócsoportban a tankönyvek szakmaiságát, módszertani kérdéseit, a tankönyvi szövegek érthetőségének különböző. aspektusait vizsgálják a kutató kollégák. Korábban a Selye János Egyetem kutatócsoportja 4 tankönyvkutató szimpóziumot rnedezett, amelyeken részt vettek a mostani konferencián előadó kollégák is. A közös munkába bekapcsolódott a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának, a Veszprémi Egyetem, valamint az EKF Magyar Irodalomtudományi Tanszékének két oktatója, továbbá az Országos Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főmunkatársa. Mivel mind a Selye János Egyetemen, mind pedig az Eszterházy Károly Főiskolán működik anyanyelvoktatással is foglalkozó doktori iskola, a munkába bekapcsolódtak a doktori iskolás hallgatók is. A SJE Magyar Nyelv és Irodalom Doktori programjának két idén végzett nyelvész hallgatója, valamint az EKF Neveléstudományi Doktori iskola Nyelvpedagógiai alprogramjának két határon túli hallgatója: egy felvidéki és egy kárpátaljai hallgató. Reményeink szerint a novemberi nemzetközi konferencia is tovább erősíti a résztvevő magyarországi és határon túli intézmények közötti kapcsolatokat. 15

16 BTK>Történelemtudományi Intézet Történelemtudományi Intézet Háborúk és békék Az esemény műfaja: hazai konferencia Tudományterület: történettudomány, néprajz november 27. (csütörtök), óra Program: 1. A Dózsa-féle parasztháború historiográfiája (Horváth Zita docens, Miskolci Egyetem) 2. A vasvári béke (Kalmár János docens, Eszterházy Károly Főiskola) 3. Európa őskatasztrófája : az első világháború lehetséges narratívái (Németh István, egyetemi tanáreszterházy Károly Főiskola) 4. A világháború egy kisvárosban: rimaszombati katonák a fronton (Kerényi Éva történész-muzeológus, Gömöri Múzeum, Rimaszombat) 5. Az I. világháború hatása a népéletre (Limbacherné Lengyel Ágnes ethográfus-muzeológus, Palóc Múzeum, Balassagyarmat) Szervező: MAB Történettudományi és Néprajzi Szakbizottság, EKF Történelemtudományi Intézet Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum, Eger, Eszterházy tér 1. II. emelet, 319. terem Kapcsolattartó: Dr. Pap József intézetigazgató, egyetemi docens; Emlékkonferencia a Dózsa-féle parasztháború (1514), a vasvári béke (1664) és az I. világháború kitörésének (1914) évfordulója alkalmából A háborús konfliktusok és az ezeket lezáró békék végigkísérik az emberiség történelmét és meghatározzák annak alakulását. Konferenciánk öt előadása élve az évfordulók által kínált alkalommal két háború és egy béke történetéhez kíván adalékokkal szolgálni. Noha ezek az események eltérő történelmi és politikai kontextusban zajlottak, s megítélésük időről időre változott, közös bennük, hogy alapjaiban meghatározták az otthonokban élő és a csatamezőkön harcoló (s esetleg életüket vesztő) kortársak sorsát. A konferencia programjának összeállításakor célunk e közös hatás megvilágítása volt. 16

17 CK>Humán Tudományok Intézete Humán Tudományok Intézete Az óvodapedagógus és tanító szak megújítása Az esemény műfaja: regionális konferencia Tudományterület: neveléstudomány november 27. (csütörtök), óra Program: I. Az óvodapedagógus és tanító képzéssel kapcsolatban végzett, tanulmányokban rögzített kutatási eredmények bemutatása (Jaskó Dr. Gácsi Mária: A pedagógus idea, Sontráné dr. Bartus Franciska: A gyakorlati képzés ideája, Dr. Kelemen Judit: Az óvodapedagógus szak szakmai gyakorlatainak országos összehasonlító elemezése, Marcziné Fazekas Erzsébet: A tanító szak szakmai gyakorlatainak országos összehasonlító elemzése, Dr. Stóka György: Az óvó- és tanítóképzés megújított tantervi rendszere) perces előadások, időtartam: 50 perc II. A kar gyakorlóhelyein és a régió köznevelési intézményeiben végzett pedagógiai módszertani fejlesztések bemutatása perces előadások, időtartam: 120 perc III. TÁMOP B.2 - Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért című projekt K/5 modulja keretében kifejlesztett Pedagógiai Tervek Tára oktatástámogató repozitórium és egyes anyagainak bemutatása perces előadások, időtartam: 50 perc Szervező: EKF Comenius Kar, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Carolina Óvoda és Bölcsőde Helyszín: EKF Comenius Kar főépülete, díszterem, Sárospatak Kapcsolattartó: Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus, a szervező és program bizottság elnöke; A Comenius Kar a Magyar Tudomány Ünnepéhez egy regionális konferenciát kapcsol, amelynek kutatási-fejlesztési kerete a pedagógia. A konferencia-előadások bázisát egyfelől a Kar oktatóinak a TÁMOP B.2. Együttműködés az észak-magyarországi pedagóguskép-zés megújításáért c. projekt K/5-ös moduljában végzett kutatásai, másfelől a régió egyes köz-oktatási intézményeiben újabban lezárt vagy éppen zajló pedagógiai fejlesztések jelentik. Néhány az előadási témák közül: a) kutatási beszámolók (Jaskóné Dr. Gácsi Mária: A pedagógus idea, Sontráné dr. Bartus Franciska: A gyakorlati képzés ideája, Dr. Kelemen Judit és Marcziné Fazekas Erzsébet: Az óvodapedagógus és a tanító szak gyakorlati képzésének országos összehasonlító elemezése, Dr. Stóka György: Az óvó- és tanítóképzés megújított tantervi rendszere, Dr. Sándor Zsuzsa: Pedagógiai Tervek Tára egy oktatástámogató repozitórium kifejlesztése); b) a régió köznevelési intézményeiben végzett pedagógiai módszertani fejlesztések bemutatása (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: TÁMOP A. és B. Hazai és külföldi testvériskolai program; a Comenius 2000 minőségfejlesztési program modellje; Árpád Vezér Gimnázium: Tehetséggondozás és tehetségfejlesztés az iskolában - együttműködés a Magyar Tehet-séggondozó Társasággal). Résztvevők: a Kar oktatói, hallgatói, a gyakorlóhelyek szakvezetői és a régió pedagógusai Sátoraljaújhelytől és Kisvárdától Tokajon és Szerencsen át Sárospatakig. 17

18 GTK>Gazdaságtudományi Intézet Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Globális kihívások a XXI. században Az esemény műfaja: tudományos konferencia Tudományterület: társadalomtudományok november 12. (szerda), Program: 14.00: MEGNYITÓ KÖSZÖNTŐK Helyszín: B épület (Eger, Egészségház u.4.) V. em. Eszterházy Klub : PLENÁRIS ELŐADÁSOK Levezető elnök: Dr. Dávid Lóránt, főiskolai tanár,dékán Dr. Georg Spöttle, biztonságpolitikai tanácsadó: A nemzetközi turizmus biztonságpolitikai kérdései Dr. Szlávik János, egyetemi tanár: Megújuló energiaforrások fenntarthatósági vizsgálata Dr. Csáfor Hajnalka: A duális képzés lehetőségei a főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán : SZEKCIÓK I. SZEKCIÓ: Globális problémák - gyakorlati válaszok Helyszín: B épület V. em. Eszterházy Klub Szekcióelnök: Dr. Szlávik János, egyetemi tanár II. SZEKCIÓ: Globális problémák - elméleti kérdések Helyszín: B épület, I. em. 120 terem Szekcióelnök: Dr. Kádek István, főiskolai tanár (A szekciók részletes programja a gti.ektf.hu oldalon lesz elérhető október 27-től) Szervező: Gazdaságtudományi Intézet, Magyar Közgazdasági Társaság Heves Megyei Szervezete Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola B épület, Egészségház u. 4. Kapcsolattartó: Dr. Csáfor Hajnalka intézetigazgató, GTK Gazdaságtudományi Intézet, intézeti felelős 18 Az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézete hosszú évek óta hagyományosan megrendezi őszi tudományos konferenciáját a Magyar Tudomány Ünnepének rendezvényeihez kapcsolódva. A konferencia témakörei minden évben az aktuális gazdasági és társadalmi kérdések köré szerveződnek. Az idei évben konferenciánk a globális kihívások kérdéskörével foglalkozik. A megváltozott világhelyzet, a globalizáció és a kibontakozó tudásgazdaság a közgazdasági elmélet művelőit is a korábbi kérdések és összefüggések újragondolására, illetve új kérdések megfogalmazására inspirálják. A gazdasági növekedés új problémák elé kerül a nemzetgazdaságok erőteljes interdependenciájának közegében. A növekedési célok és hajtóerők is más hangsúlyokat kapnak. A kibontakozó új gazdaságban gazdasági tényezővé lényegül át a bizalom, a figyelem, a felelősségvállalás is. A konferencián az intézet oktatóinak színvonalas előadási mellett mindig felkérünk külső szakembereket is, hogy az adott év témaköreihez kapcsolódóan plenáris előadásokat tartsanak. Így lesz ez az idei konferenciánk esetében is, ahol a plenáris előadások a biztonságpolitika és a fenntarthatóság témaköreiben hangzanak majd el.

19 GTK>Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Schäffer Erzsébet (Nők Lapja) az egri Kommunikációs Klub vendége Az esemény műfaja: kötetlen beszélgetés Tudományterület: kommunikáció- és médiatudomány november 12. (szerda), Szervező: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, EKF GTK Helyszín: B épület (Eger, Egészségház u.4.) Nagyelőadó Kapcsolattartó: Lóth Gabriella, tanszéki kapcsolattartó, 36/ (3063-as mellék) Az egri Kommunikációs Klub hagyományos rendezvénye az EKF Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének. Ezúttal Magyarország egyik legsikeresebb hetilapja, a Nők Lapja volt főszerkesztőjét és szenior munkatársát kérdezzük újságírói tapasztalatairól és élményeiről, a magyarországi magazinkultúráról és a lapvezetés nehézségeiről. Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Videojátékok a tudományban és a médiában Az esemény műfaja: kerekasztal-beszélgetés kutatókkal és újságírókkal Tudományterület: kommunikáció- és médiatudomány november 18. (kedd), Szervezők: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, EKF GTK Helyszín: B épület (Eger, Egészségház u.4.) Kiselőadó Kapcsolattartó: Lóth Gabriella, tanszéki kapcsolattartó, 36/ (3063-as mellék) A kerekasztal-beszélgetésen társadalomtudományi megközelítéseket képviselő kutatókkal és újságírókkal beszélgetünk arról, hogy milyen tudományos szemléletben és módszerekkel szokás és lehetséges foglalkozni korunk egyik, főleg a fiatalok körében igen népszerű digitális médiumával, a videojátékokkal. A beszélgetést a Kommunikációés Médiatudományi Tanszék vezetője moderálja. 19

20 TKTK>Andragógiai és Közművelődési Tanszék Andragógiai és Közművelődési Tanszék Tanulmányok a kultúra és felnőttképzés köréből c. kötet bemutatója Az esemény műfaja: kötetbemutató Tudományterület: neveléstudomány november 19. (szerda), Szervező: Neveléstudományi Intézet Helyszín: Líceum, Eger, Eszterházy tér 1. I. emelet 213. terem Kapcsolattartó: Dr. Simándi Szilvia, tanszékvezető főiskolai docens, A jelen kötet (...) olyan írásokat tartalmaz, amelyek szerzői hisznek a kultúra ápolásának és terjesztésének eszméjében, többen közülük részt is vállalnak a felnőttoktatásból: ki állami-regionális, ki felsőoktatási, ki közoktatási, ki pedig egyéb szinteken és fórumokon. Ez az írásgyűjtemény előremutató összefogást és harmonikus egymás mellett élést tükröz: a tapasztalt kutatók és vezető oktatók írásai között jól megférnek az egykori és/vagy jelenlegi főiskolai hallgatók (...) munkái is. A tizenöt írás közül (...) öt kapcsolódik szorosan a kultúra szélesen vett tárgyköréhez (a kulturális jog különféle aspektusai, művelődés- és iskolatörténet, a kulturális örökség kérdései, helytörténet), kettő átmenetet képez (élménytársadalom, Facebook), nyolc pedig egyértelműen a felnőttképzés, a karrierépítés vagy az emberi életciklusok valamelyikének andragógiai szempontú bemutatására szorítkozik. (...) Jelen kötettel az Andragógiai és Közművelődési Tanszék működésének újabb mérföldkövéhez érkezett: láthatóvá tette munkatársainak és a holdudvarába tartozóknak az utóbbi években folyó kutatásait, felméréseit, vizsgálatait, tapasztalatait. Részlet a Tanulmányok a kultúra és a felnőttképzés köréből c. kötet előszavából. 20

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek A Lakitelek Népfőiskola Szent-Györgyi Albert Kollégiumának végzős hallgatói: Bacskai Katinka Bodor Mónika Bóka Zsolt dr. Bóta András Böröcz Miklós dr. Burus Tünde Csedreki László Dobján Tibor Fábián Margit

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Az Európai Tudományért Együtt a Határon Túli Magyar Kutatókkal és Egyetemekkel

Az Európai Tudományért Együtt a Határon Túli Magyar Kutatókkal és Egyetemekkel Az Európai Tudományért Együtt a Határon Túli Magyar Kutatókkal és Egyetemekkel Magyarországi nyár PEME Ph.D. - konferencia 2013. augusztus 22-23. BUDAPEST Az Európai Tudományért Együtt a Határon Túli Magyar

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2008. FEBRUÁR 1. I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet A konferencia társrendezői: Magyar Pedagógiai

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER 2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER HÍREK Új tudományos folyóirat 4 Konferencia az Agráron 4 Balesetmentes Európai Est 4 Charles Simonyi Ösztöndíj 4 Kis nyelvek hetei 5 Debreceni Aneszteziológiai Napok 5

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO, 2013. JANUÁR 7-8. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o.

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN. ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN. ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET RENDEZŐ: ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása program az Eötvös Workshop in Science rendezvénysorozat keretében

Részletesebben

Gypsy Studies Konferenciakötet

Gypsy Studies Konferenciakötet Gypsy Studies Konferenciakötet 22. TÍZÉVES A ROMOLÓGIA KONFERENCIAKÖTET 2007. NOVEMBER 23. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Részletesebben

TUDÁSTÉRKÉP REZÜMÉKÖTET. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 ISBN 978-86-89095-05-0. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék, 2014

TUDÁSTÉRKÉP REZÜMÉKÖTET. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 ISBN 978-86-89095-05-0. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék, 2014 MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék TUDÁSTÉRKÉP Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 REZÜMÉKÖTET Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék,

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben

Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE. A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében

Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE. A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében Iskolakultúra 2005/4 Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében konferencia A Magyar Tudományos Akadémián

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II.

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. Géniusz Könyvek A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált

Részletesebben