Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek"

Átírás

1 1

2 2

3 Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek A tudományos kutatás az oktatás, a fejlesztés, az innováció és a társadalmi szerepvállalás mellett főiskolánk polgárainak az egyik legfontosabb közös ügye. A tudományos minőség az egyetemmé válás útján haladó intézményünkben alapvető érték. A világ tudatos megismerésének és megértésének szándéka jelentős hatással van a szemináriumokon zajló vitákra, a tudományos diákköri tevékenységre, kutatócsoportok, tanszékek, intézetek, tudásközpontok mindennapi munkájára. A tudományos kutatás komoly felelősséggel járó tevékenység. A felhalmozott tudás megfelelő erkölcsi alapokon komoly lehetőség a minket körülvevő világ jobbá tételéhez. A kutatóval szemben elvárásként fogalmazódik meg, hogy adjon választ a világ működésére, magyarázza meg az ember, a természeti és társadalmi környezet törvényszerűségeit, ezek összefüggéseit, illetve cáfolja az áltudományos elméleteket és naív nézeteket. A tudományos kutatások célja minden esetben a közösség és az egyén életének javítása, hozzájárulás a társadalmi eredményességhez. A tudományos kutatás közügy. A kutató kötelessége a rá bízott, általa és kutatótársai által vállalt feladatok megoldásáról beszámolni a társadalmi közvéleménynek és a többi kutatónak. A Kutatók Éjszakája a tudomány népszerűsítését, a kutatók és a kutatói munkakörnyezet megismerését szolgálta. A Magyar Tudomány Ünnepe a tudományos minőség, az eredményes kutatómunka, a tudományos szemléletmód, a világ megismerhetőségének és megismerésének az ünnepe. A rendezvénysorozat lehetőséget ad arra, hogy más szakterületek kutatóinak is megmutassuk, hogy milyen kérdések, problémák foglalkoztatnak minket, és mi hogyan, milyen módon, milyen tényekkel, szabályokkal, törvényszerűséggel magyarázzuk másképp ugyanazt a közös világot. A Magyar Tudomány Ünnepén a bölcsész, a természettudós, a társadalomtudós, az embert, a világnézetünket magyarázó, vagy akár a gazdasági, műszaki tudományokban jártas kutatók közösen ünnepelnek. Minden rendezvény egy lehetőség, hogy együtt ünnepeljük a kikezdhetetlen logikára épülő megismerést, a tudomány személetmódját, az eddig elért eredményeket és az ezekből következő lehetőségeket. Ebben a hónapban ünnepeljük a tudósokat is, akik személyes alázattal, a közösség által elvárt elhivatottsággal, soha nem szűnő kíváncsisággal szolgálták a közös ügyet, és produktívan vettek részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. A tudományos kutatások eredményei jelen vannak a mindennapjainkban, szűkebb és tágabb környezetünk működésében, bármely hétköznapunk eseményeiben. Közösen formált kultúránk hátterében észrevételnül, de ott vannak korábbi kutatók, kutatások eredményei is. A kutatók felelőssége a kutatások közösen megfogalmazott célok felé tartó folytatása, a tudományos eredmények tisztelete és elfogadása, a konstrukítv szakmai közéleti szerepvállalás, az eredmények, kudarcok és kérdések másokkal történő megosztása, a versengésre épülő kutatói együttműködés, a minőségi tudományos kutatómunka és a kutatói utánpótlás tehetséggondozása. Ezek nélkül aligha lehetne messzire látni és felelős válaszokat adni a jövőnek. Dr. Ollé János tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes 3

4 EKF Magyar Tudomány Ünnepe - nyitó konferencia EKF Magyar Tudomány Ünnepe - nyitó konferencia nov. 3. (hétfő), óra Messze látó tudomány - felelős válaszok a jövőnek A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitó konferenciája Megnyitó - Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora Dr. Romsics Ignác (az MTA rendes tagja, egyetemi tanár): A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása Dr. Pléh Csaba (az MTA rendes tagja, egyetemi tanár): A tanulás terepei és az új közegek Szünet Dr. Mika János (az MTA doktora, egyetemi tanár): Az éghajlatváltozás és az energiatermelés kölcsönhatásai Dr. Kertész István (az MTA doktora, Professor Emeritus): Újabb eredmények az ókori olimpiai játékok történetének kutatásában Dr. Budai László (az MTA doktora, Professor Emeritus): Az anyanyelv szerepe az idegen nyelvek oktatásában Ebédszünet Dr. Jedlovszky Pál (az MTA doktora, egyetemi tanár): Mi volt előbb, a tyúk, a tojás, vagy a HCN molekula, avagy mit mondhatunk számítogépes szimulációkkal az alapvető biomolekulák keletkezéséről? Dr. Gebei Sándor (az MTA doktora, egyetemi tanár): A Rákóczi-szabadságharc értékelésének szempontjai Szünet Dr. Szlávik János (az MTA doktora, egyetemi tanár): Mi is az a fenntarthatóság és mit is akarunk fenntartani? Dr. Bárdos Jenő (az MTA doktora, egyetemi tanár): A nyelvtudás megítélésének korlátai Szünet Dr. Pap József (habilitált egyetemi docens): Alapítvány a tudományért november A konferencia zárása, Dr. Ollé János, nemzetközi és tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes

5 Történelemtudományi Doktori Iskola Történelemtudományi Doktori Iskola Városi társadalom, városi konfliktusok Az esemény műfaja: hazai tudományos konferencia Tudományterület: történettudomány 2014.november 5. (szerda), Szervező: Történelemtudományi Intézet, Történelemtudományi Doktori Iskola Helyszín: Líceum, 319-es terem Kapcsolattartó: Borbély Zoltán PhD. hallgató, a szervezőbizottság tagja Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája november 5-én tudományos konferenciát szervez Városi társadalmak, városi konfliktusok címmel a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A rendezvény célja, hogy az intézmény PhD hallgatói beszámolhassanak kutatásuk legújabb eredményeiről, felkeltve a figyelmet a feltáratlan forrásokra és a korábban meg nem fogalmazott problémák iránt. A konferencia témája két, egymástól ritkán elválasztható tematikát ölel fel a társadalmi együttélés tárgykörében. A mélyfúrásszerű, mikrotörténeti kutatások, az az egyetlen város, lakóhelyi közösség, háztartás, család vagy az egyének elemzésének segítségével még közelebb kerülhetünk a múlthoz. Reményeink szerint a fórum megfelelő alkalmat biztosít a téma szakembereinek közös gondolkodására, rávilágítva és lehetőséget teremtve a felmerülő kérdések megvitatására. A szervezők célja a szakmai párbeszéd elősegítése mellett a Főiskola hallgatóinak ismereteinek bővítése és a történeti tanulmányaik iránti elköteleződés erősítése. Történelemtudományi Doktori Iskola Dr. Gebei Sándor és dr. Pap József köteteinek bemutatója Az esemény műfaja: Könyvbemutató Tudományterület: történettudomány 2014.november 19. (szerda), Szervező: Történelemtudományi Intézet, Történelemtudományi Doktori Iskola Helyszín: Líceum, 112-es terem Kapcsolattartó: Borbély Zoltán PhD. hallgató, a szervezőbizottság tagja Gebei Sándor II. Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita c. kötette 2014 elején jelent meg az Akadémiai Kiadó és a Líceum Kiadó közös kiadványaként, az EKF kiválósági programjának támogatásával. A kötet a Rákóczi-szabadságharc történetéhez kapcsolódó, tíz tanulmányt foglal magába. Újdonsága a szabadságküzdelem lengyel kontextusba ágyazása. Felhívja a figyelmet a Rzeczpospolita (Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság) és a Rákóczi-féle állam közötti párhuzamosságokra. A kötetet bemutatja: dr. Kovács Ágens egyetemi docens, Debreceni Egyetem. Pap Józsefnek a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetével foglakozó kötete tizenkét tanulmányt foglal magába, 2014 októberében jelent meg fent megjelölt együttműködés keretében. A kézirat elnyerte a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. A közölt tanulmányokban a történetírás klasszikus eljárásai mellett statisztikai, térinformatikai elemzési módszereket is felhasznált a szerző. Az írások legfontosabb feladatát Pap József a makro- és mikroszempontú vizsgálat egységét megteremtő későbbi szintézis megalapozásában látja. A kötetet bemutatja: dr. Cieger András tudományos munkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet. 5

6 Tudásközpontok/Kutatási egységek Egerfood Regionális Egyetemi Tudásközpont Egerfood Regionális Egyetemi Tudásközpont Workshop - Áttekintés a Tudásközpont kutatási eredményeinek nemzetközi konferenciákon történt megjelenítéséről Az esemény műfaja: tudományos workshop Tudományterület: agrártudományok 2014.november 10. (szerda), óra Szervező: Eszterházy Károly Főiskola Egerfood Regionális Egyetemi Tudásközpont Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola G épület, 3300 Eger, Leányka u. 6. Kapcsolattartó: Kalmár Tiborné, intézeti felelős, Az EGERFOOD Regionális Tudásközpont A Tudásközpont kutatásainak és eredményeinek, évi nemzetközi konferenciákon bemutatott előadásaiból válogatott tudományos programmal köszönti a Magyar Tudomány Ünnepét. Pál Károly - High Resolution Melting és egyéb PCR- alapú módszerek Lactobacillus izolátumok elkülönítésére Juhász Ákos - In vitro vastagbél modell baktériumszám változásának nyomon követése real time PCR technikával Hegyi-Kaló Júlia - Az Egri Borvidékről származó Botrytis cinerea izolátumok morfológiai Jellemzése Hudák Orsolya - Borok glicerin tartalmának meghatározása gázkromatográfiás- és enzim alapú bioszenzoros módszerrel Forgó Péter - Természetes diterpén származékok szerkezetvizsgálata modern NMR spektroszkópiai módszerekkel Csiffáry Gábor - Szitanyomott szénelektródok alkalmazása aszkorbinsav bioszenzor fejlesztéshez Korózs Marietta - Különféle prebiotikumok hőstabilitásának vizsgálata Csikós Anett A szőlő lisztharmatot okozó Erisyphe necator változékonysága mikroszatellit markerek alapján Molnár Szabolcs - Hazai propolisz minták összehasonlító vizsgálata Haraszti Júlia - A fontosabb fitoszterinek lehetséges kivonási eljárásainak és stabilitásának összehasonlító tanulmánya Szalontai Helga - Jelölésmentes immunszenzor fejlesztése aflatoxin M1 kimutatására 6

7 Tudományos Diákkörök Tudományos Diákkörök Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Az esemény műfaja: tudományos diákköri konferencia november 26 (szerda) óra Szervező: EKF BTK, CK, GTK, TKTK, TTK tudományos diákkörei, OTDT Helyszín: lásd a részletes programban november 20-tól (http://tdk.ektf.hu/letoltheto_anyagok) Kapcsolattartó: Dr. Reichmann Angelika, a Főiskolai Tudományos Diákköri Bizottság elnöke november 26-án tól kerül megrendezésre az Eszterházy Károly Főiskolán az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia. Az intézményi hagyományoknak megfelelően az intézmény 5 karának BA-, MA-, BSc- és MSc képzéseiben résztvevő hallgatók a főiskolán működő közel 30 tehetségműhely által önállóan szervezett szekciókban, párhuzamosan mutatják be kutatási eredményeiket, illetve műalkotásaikat az országos konferenciához hasonlatos körülmények között. Műfajából adódóan a konferencia a tudományterületek széles spektrumát vonultatja fel a természettudományoktól a bölcsészettudományokon át a művészettudományokig. A rendezvény elsődleges célközönségét a főiskola diáksága jelenti: immár hagyományosan az intézmény rektori szünet elrendelésével járul hozzá, hogy minél több hallgató vehessen részt a konferencián. 7

8 BTK>Anglisztika Tanszék Anglisztika Tanszék Welcome to Utopia, avagy Utazás Utópiába - William Morris Hírek Seholországból regényfordítása Az esemény műfaja: könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés Tudományterület: irodalomtudomány és fordítástudomány november 20. (csütörtök) óra Program: Könyvismertető előadás és kerekasztal-beszélgetés a fordítás közreműködőivel: Csanálosi Roland, doktorandusz hallgató fordítóval (EKF), dr.habil Antal Éva főiskolai tanárral (EKF), az utószó írójával és dr. Kaló Krisztina, főiskolai docenssel (EKF), kontrollfordítóval, valamint Hudácskó Brigitta doktorandusszal (DE). Szervező: BTK, Anglisztika Tanszék Helyszín: B épület, 5. emeleti Tanári Klub, Egészségház u. 4., Eger Kapcsolattartó: Dr. Antal Éva, habilitált főiskolai tanár, BTK dékánhelyettes; Könyvismertető előadás és kerekasztal-beszélgetés a fordítás közreműködőivel: Csanálosi Roland, doktorandusz hallgató fordítóval (EKF), dr.habil Antal Éva főiskolai tanárral (EKF), az utószó írójával és dr. Kaló Krisztina, főiskolai docenssel (EKF), kontrollfordítóval, valamint Hudácskó Brigitta doktorandusszal (DE) William Morris ( ), az angol iparművész, filozófus és író a 19. századvégi szecesszió esztétikájának kiemelkedő alakja, míg írásai a gazdag angol utópikus hagyományhoz kapcsolódnak. Hírek Seholországból (1890, News from Nowhere) című műve gépek és technika nélküli 21. századi Angliát vázol fel, ahol az emberek testvéri közösségben élnek. Hatástörténetében Morris műve Mórusz Tamás humanista Utópiájának méltó örököse: számtalan európai és amerikai követője, bírálója, és értelmezője mind kiemelik a regény általános értékeit, el nem évülő aktualitását. A mű először jelenik meg magyarul az egri Líceum Kiadó gondozásában, és nagy érdeklődésre tarthat számot nem csak a szűkebb szakma, de a széles olvasóközönség részéről, különös tekintettel Morris fantasy és sci-fi irodalomhoz való kapcsolódásaira. Az előadás Morris sokrétű munkásságában és az utópikus irodalomban helyezi el a művet, míg a beszélgetés a fordítás folyamatába, a műhelymunka kérdéseibe enged bepillantást. A fordítás és a könyv kiadása TÁMOP D-12/1/KONV számú, Komplex nemzetköziesítési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán projekt támogatásával valósult meg, illetve a doktorandusz fordító Joseph R. Dunlap ösztöndíjban részesült, melyet az amerikai William Morris Társaságtól nyert el 2013-ban. (http://www.morrissociety.org/about/fellowreports.html) 8

9 Anglisztika Tanszék A fordítás arcai 8 Fordítástudományi kutatások az Eszterházy Károly Főiskolán Az esemény műfaja: konferencia Tudományterület: irodalomtudomány, nyelvészet, pedagógia november 27. (csütörtök) óra BTK>Anglisztika Tanszék Szervező: BTK, Anglisztika Tanszék Helyszín: B épület, 305-ös terem, Egészségház u. 4., Eger Kapcsolattartó: Dr. Vermes Albert, november 27-én kerül megrendezésre az Eszterházy Károly Főiskolán az immár komoly hagyományokkal bíró, A fordítás arcai 8 című fordítástudományi konferencia. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett tudományos találkozón elmúlt években a Főiskola különböző egységeinek oktatói-kutatói mellett hazai és külföldi meghívottak mutatták be a fordítás gyakorlatának és kutatásának különböző területein elért eredményeiket. A konferencia egyik célja, hogy lehetőséget és alkalmat nyújtson a nyilvánvalóan különböző szemléletmódot képviselő nyelvészeti, nyelvfilozófiai és irodalmi megközelítések ütköztetésére és termékeny párbeszédére. Mint azt a korábbi években az előadásokat követő beszélgetések bizonyították, az eltérő megközelítési módok iránti nyitottság új megvilágításba helyezhet olyan alapvetőnek gondolt fogalmakat is, mint a fordíthatóság, idegenség, szószerintiség vagy éppen a kommentár. A tematikailag igen széles spektrumot felölelő konferencia másik hangsúlyos célja a fordítással kapcsolatos ismeretterjesztés, a fordítástudomány eredményeinek megismertetése a közönséggel, és elsősorban is a fordítás iránt érdeklődő főiskolai hallgatókkal 9

10 BTK>Ének-zene Tanszék Ének-zene Tanszék Az Egri Kamaraopera Fesztivál keretében Egy sóhajtásnyi idő Gábos Judit és Udvarhelyi Boglárka koncertje Az esemény műfaja: koncert Tudományterület: zeneművészet november 9. (vasárnap) óra Szervező: EKF és az Egri Szimfonikus Zenekar Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum, Kápolna Kapcsolattartó: Dr. Gábos Judit tanszékvezető egyetemi tanár Charles Gounod: A thuléi király balladája és Margit ékszeráriája a Faust c. operából (Ballade du Roi de Thulé Air des Bijoux) Goethe filozofikus költői drámája a 19. századi közönség meghatározó művészi élménye volt. Gounod operát írt a történet nyomán melyben kizárólag a szerelmi szálra koncentrált. Sokan vélték akkoriban úgy, hogy ez a fajta leegyszerűsítés a Faust-mítosz meghamisításával azonos, ám a darab így is elsöprő sikert aratott, sőt: valóságos Faust-láz sörpört végig Európán. A most elhangzó részletben Margit felidéz egy régi legendát, a thuléi király történetét. A király egész életében ápolta elhunyt kedves emlékét, aki egykor egy kelyhet ajándékozott neki. Minden alkalommal, amikor a kehelyből iszik, megerednek a könnyei. Miközben Margit elmereng a mesén, váratlanul ajándékot kap: egy szerény virágcsokrot és egy ládikát. Margit nem képes legyőzni kíváncsiságát és kinyitja a ládát, melyben szebbnél szebb ékszereket talál. Elkápráztatja a csillogás, nem tudja nem tudhatja hogy épp most kerül a sátán, Mefisztó bűvkörébe. Dvorak: Ruszalka : Ruszalka I. felvonásbeli áriája A Ruszalka Dvorak legnépszerűbb színpadi műve, az egyetlen, amelyet a cseh határokon túl is rendszeresen játszanak. Az opera legismertebb részlete Ruszalkának a holdhoz énekelt áriája. Ruszalka, a sellő szomorúan üldögél a tó partján: szerelmes lett egy ifjú hercegbe, ezért maga is szeretne emberré változni, de ennek súlyos ára van. Emberi fül számára szava sohasem lesz hallható, s ha végül csalódna az emberekben és visszatérne a szellemek birodalmába, az szerelmese számára a halált fogja jelenteni. Az ária népszerűségét mindennél jobban jelzi, hogy popfeldolgozása is ismert. 10 Jacques Offenbach: A Gérolstein-i nagyhercegnő / Legenda a kupáról és A nagyhercegnő rondója Offenbach Gounod, Boito és Verdi kortársa volt, de ő nem az opera színpadán akart sikereket elérni, hanem a könnyedebb szórakoztatást ígérő zenés színházban. Rossini a Champs-Élysées Mozartjaként aposztrofálta. A Gerolstein-i nagyhercegnő ugyan egy képzelt mini-államban játszódik, mégis mindenki felismerte, hogy Offenbach a francia közállapotokon és a szánalmas katonaságon gúnyolódik. A Legenda a kupáról című jelenetében a tulei király történetét amit a Faustban Margit énekel használja fel a komponista.

11 BTK>Ének-zene Tanszék A szöveg tartalmát szinte egy az egyben átveszi, de ezt a megható történetetegy olyan környezetbe helyezi, ami a paródia eszközeként szolgál. A másodikként elhangzó dalban Ah, mennyire szeretem én a katonákat énekli a hercegnő operai modorban. Tetszik neki a férfiak fess uniformisa, bajusza és dekoratív tollbokrétájuk. Még markotányos nőnek is beállna közéjük, csak hogy mindig a közelükben lehessen. Ének-zene Tanszék...Mesterszóknak okos formálása : Zenei terminológia, vita és karaktergyilkosság Magyarországon, Az esemény műfaja: zenetudományi előadás Tudományterület: zeneművészet november 11. (kedd), óra Szervező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ligeti György Épület 018. terem, Budapest, Wesselényi u. 52. Kapcsolattartó: Molnár Szabolcs tanársegéd Chopin és Liszt: a romantika két óriása. Bár mindkettő közép-európai származású, sorsuk életük során több ízben és több szálon is összefonódott. Párizsban találkoznak, 1832-ben. Kölcsönösen tisztelték, sőt főképp ami Lisztet illeti csodálták is egymást. Senkihez sem hasonlítható: magányosan, páratlanul ragyog a művészet égboltján írja Chopinről Liszt. A koncerten elhangzó két Liszt koncert-etűd a 3 Etudes de Concert - az egyik párizsi kiadás címe alapján: 3 Caprices Poétiques - 2. és 3. darabja.: La Leggierezza (könnyedség, könnyűség) és az Un sospiro. Mindkettő valóban költői capriccio: intim, elegáns és Chopin műveinek hangvételét idézi, ugyanakkor a szélesen áradó, az olasz opera és bel canto dallamformálást is idézi. Mégis, ízig-vérig Liszt-művek: előadásmódjuk kötetlenebb, több rétegű, mint a Chopin etűdöké. Chopin Andante spianato et Grande Polonaise brillante c. művét zenekari zongoraműnek szánta, komponálását a Polonézzel kezdte, még 1830-ban, Varsóban. A mű első részét, az Andante-t, 4 évvel később írta, majd a két részt egy merész gondolattal összeillesztette. A két tétel szervesen összefügg és bár párosításuk elég rendhagyónak tűnik, remekül összeillenek. Az első tétel (Andante spianato (spianato: sima, egyenletes)) dallamvilága a zongora - bel canto ékes példája. A második tétel Chopin utolsó stile brillante-ban írt műve, mindvégig bravúros, virtuóz, ugyanakkor minden mozzanatát még a polonézre jellemző hősies gesztusaiban is - átszövi a dallamosság. 11

12 BTK>Ének-zene Tanszék Ének-zene Tanszék Marík Erzsébet, Várady Krisztina zongora négykezes hangverseny Az esemény műfaja: koncert Tudományterület: zeneművészet november 24. (hétfő) óra Szervező: EKF és az Egri Szimfonikus Zenekar Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum, Kápolna Kapcsolattartó: Dr. Várady Krisztina főiskolai docens Wagner: Tannhäuser nyitány (1845) A Tannhäuser Wagner egyik legszebb dallamvilággal átszőtt három felvonásos operája. A témával a zeneszerző már párizsi tartózkodása idején, 1841-ben foglalkozott, librettóját is maga írta a 13. században keletkezett Sängerkrieg auf Wartburg monda és a 16. századi Dannhauser című ének alapján. Az opera zenéje már-már szimfonikus erővel és gazdagsággal rendelkezik, ami kontrasztot képez a belső, személyesebb dallamokkal. A nyitány háromrészes formában, szinte didaktikus világossággal előlegezi az opera fő konfliktusát: a keresztényi, tiszta szeretet és a bűnös, érzéki szerelem ellentétét. A zarándokok kórusának emelkedett dallama csendül fel előbb, s a Vénusz-barlang féktelen tobzódásának hangjai után ismét ez tér vissza, megbékélésként. Strauss: f-moll szimfónia (Op. 12) 3. tétel (1884) Strauss szimfóniái a korai alkotói periódusában születtek, még mielőtt szimfonikus költeményeit megírta volna. E művek program nélküliek, s még a klasszikus forma-és harmóniarendben gyökereznek. Az f-moll szimfónia Op. 12. keletkezési ideje 1884, Strauss mindössze 20 éves volt megírásakor. A szimfónia lírai szépségű lassú tétele a zeneszerző saját átiratában hangzik fel. 12 Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínyjei (Op.28) (1895) Till Eulenspiegel a németalföldi népköltészet bolondos-bölcs fenegyerek-hőse. Ennek a vonzó és egyben szimbólummá nőtt emberalaknak zenei portréja számos lehetőséget nyújtott a harminc esztendős Richard Strauss számára, aki Till Eulenspiegel vidám csínytevéseit valóban epikus részletességgel, leíró módon ábrázolja. A rondóformában feldolgozott szimfonikus költemény minden epizódja a cselekmény egy-egy fordulatát beszéli el: mint kelt zűrzavart hősünk a hetivásár forgatagában, lovával a kofák sátrai közé ugratva és szétszórva áruikat; mint űz gúnyt az utcasarkon prédikáló pap magasröptű szavaiból és hívői gyanútlan nyájából; mint vall szerelmet egy leánynak, aki azonban nem hallgatja meg, és ezzel végső bosszúra ingerli a világ ellen; mint rántja le a leplet a tudós professzorok szemellenzős tanairól... a társadalom azonban nem tűri tovább a rendbontót, Tillt bíróság elé állítják és halálra ítélik. Gúnyos kacaját a halálos ítélet végrehajtását kísérő dobok pergése fojtja el. Tillnek azonban csak teste halt meg, bátor, lázadó szelleme, kritizáló kedve és iróniája tovább él, ezt fejezi ki a szimfonikus költemény megkapó epilógusa.

13 BTK>Filozófia Tanszék és Frankofón Csoport Filozófia Tanszék Hermeneutika, fenomenológia, politikai filozófia Az esemény műfaja: tudományos konferencia Tudományterület: filozófia november 27. (csütörtök), óra Szervező: Filozófia Tanszék, MAB Társadalomelméleti Szakbizottság Helyszín: B épület (Eger, Egészségház u. 4.) Kapcsolattartó: Dr. Schwendtner Tibor A fenomenológia és a hermeneutika politikai filozófiához fűződő kapcsolata az utóbbi években az érdeklődés előterébe került. Az érdeklődés fokozódása több körülménnyel függ össze. Egyfelől Heidegger és a nemzetiszocializmus kapcsolatára vonatkozóan nagyon sok új dokumentum került elő az utóbbi időben: többek között a filozófus gondolati naplójának első három kötete, a Fekete füzetek, melyek az azonnal óriási érdeklődést és heves vitákat váltott ki. A husserli fenomenológia politikai vonatkozásai is kiemelt figyelmet kapnak újabban, különösen az első világháború alatt kifejtett tevékenysége, itt elsősorban a Fichtéről tartott előadására gondolhatunk, amelyet három alkalommal is megtartott szabadságolt katonáknak. Továbbá a hermeneutikai filozófia politikai aspektusai is fontos kutatási témát jelentenek, amennyiben a hermeneutika alapvető problémája a másik, az idegen megértése, a barát-ellenség viszony értelmezése. A konferencia neves magyar szakértők részvételével ezeket a témákat fogja körbejárni. Több előadás foglalkozik majd Heidegger nemrégiben kiadott naplóival. Más kutatók Husserl munkásságának politikai vonatkozásait fogják bemutatni. Az idegen, a barát ellenség viszony középpontba állítása elsősorban Carl Schmitt politikai filozófiájához kötődik, több előadás foglalkozik majd az ő elgondolásaival és kortársaira gyakorolt hatásával. Frankofón Csoport Les régions de France Az esemény műfaja: előadás Tudományterület: francia nyelv, francia civilizáció november 25. (kedd), óra Szervező: Frankofón Csoport Kapcsolattartó: dr. Körömi Gabriella, A régiók Franciaország legmagasabb szintű, legnagyobb területű közigazgatási egységei. A Franciaország európai részét alkotó 96 megye 22 régióra van felosztva, melyek - a kulturális különbségek, a klíma és a földrajzi elhelyezkedés alapján - rendkívül változatosak. Mivel szinte minden régió egy-egy külön ország, Franciaországot gyakran az ezer nemzet vidékének is nevezik. A francia nyelvű előadás célja az, hogy kulturális szempontból mutassa be a francia régiókat. Ismerteti a rájuk jellemző folklórt, hagyományokat, bemutatja legfontosabb városaikat és konyhaművészetüknek jellegzetes vonásait. 13

14 BTK>Magyar Irodalomtudományi Tanszék Magyar Irodalomtudományi Tanszék Történelmi regény és emlékezet Kemény Zsigmondtól napjainkig Az esemény műfaja: hazai tudományos konferencia, kerekasztal-beszélgetés és kiállítás Tudományterület: irodalomtudomány, filozófia november 13. (csütörtök), 9.00 óra Szervező: Magyar Irodalomtudományi Tanszék, társszervező: Magyar irodalomtörténeti Társaság heves Megyei Tagozata Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum 213., Líceum Aula (Eger, Eszterházy tér 1.) Kapcsolattartó: Dr. Kusper Judit főiskolai docens, A történelmi regények a XIX. század második felétől mindig jelentős szerepet töltöttek be irodalmunkban, ám funkciójuk, formájuk az eltelt másfél évszázadban sokat változott. Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulójára is emlékezve e műfajt és a műfajhoz kapcsolódó jelentésrétegeket, emlékezetpoétikát igyekszünk népszerűsíteni több szinten is, e félévben elsősorban a november 13-án megrendezendő Történelmi regény és emlékezet Kemény Zsigmondtól napjainkig című országos konferencián, ahol a szakma kiemelkedő kutatói tartanak előadást. A program első felében Kemény Zsigmondra emlékezünk az ő és kortársai, azaz a 19. század jelentős alkotóinak, műveinek elemzésével, bemutatásával, újraolvasásával. A második rész e regénytípus lehetséges változatait mutatja be a XX. század és napjaink történelmi regényeinek elemzésével. A téma izgalmas és hiánypótló, hiszen a konferencia során nyomon követhetjük magának az emlékezetkultúrának a kialakulását és változását, a kultuszképződést, s megfigyelhetjük, hogy napjainkban is különböző szálakkal, különböző módokon értelmezzük a múlt jelenségeit a művészet, az irodalom segítségével, ráadásul a kérdéskör interdiszciplináris jellege lehetőséget ad arra, hogy a bölcsészettudományok majd minden területe képviseltesse magát, hiszen történelmi, társadalmi, filozófiai, irodalmi, nyelvi aspektusból is érvényes és megválaszolandó kérdésekkel találkozunk. Magyar Irodalomtudományi Tanszék Minden művészetek fején a korona: a mi művészetünk Kelemen László és az első magyar színtársulat Az esemény műfaja: hazai kiállítás Tudományterület: színháztudomány november 13. (csütörtök), óra Szervező: PROTEA Kulturális Egyesület, EKF Magyar Irodalomtudományi Tanszék Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum 208., Líceum Aula (Eger, Eszterházy tér 1.) Kapcsolattartó: Dr. habil. Pintér Márta Zsuzsanna egyetemi docens, ben emlékezünk Kelemen László halálának 200. évfordulójára, 2015-ben pedig arra, hogy 225 éve kezdődött el a hivatásos, magyar nyelvű színjátszás Magyarországon. Kelemen László szimbolikus alakja a magyar színháztörténetnek: neve egybeforrott a magyar hivatásos színjátszás megszületésével, igényessége, elhivatottsága nélkül nem indulhatott volna el Magyarországon az anyanyelvű színjátszás. Rajta keresztül tehát egy egész korszaknak a nagyközönség számára teljesen ismeretlen színházi kultúráját lehet megismertetni.

15 BTK>Magyar Nyelvészeti Tanszék A 14 tablón kiállított anyag Kelemen Lászlóhoz és az általa vezetett színtársulathoz kapcsolódik (rajzok, festmények reprodukciói, az első társulathoz köthető dokumentumok, iratanyagok másolatai, szövegrészletek a repertoárból, a társulat leltára, színlapok és színházi zsebkönyvek, az első színpadképek stb.), de kitekintést ad az 1837-ig, a Nemzeti Színház megépítéséig tartó időszakra is. A kiállítás elsősorban az Eszterházy Károly Főiskola diákjainak szól, de a város közössége, illetve az idelátogató turisták számára is vonzó kulturális program lehet. A kiállítás december 20-ig lesz megtekinthető. Magyar Nyelvészeti Tanszék A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései 5. című nemzetközi tudományos konferencia Az esemény műfaja: konferencia Tudományterület: alkalmazott nyelvészet november 15. (szombat), óra Szervező: Eszterházy Károly Főiskola BTK, Eszterházy Károly Főiskola Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum, Eger, Eszterházy tér 1. II. emelet, 308. terem Kapcsolattartó: Dr. habil Lőrincz Julianna főiskolai tanár, A Bölcsészettudományi Kar központi rendezvénye a magyar tudomány ünnepén Az EKF BTK november 15-diki központi rendezvényét a révkomáromi Selye János Egyetemmel kialakult nemzetközi kapcsolat jegyében rendezzük meg. A konferencia aktualitását az adja, hogy mind a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 2009 óta működő Variológiai kutatócsoportban, mind pedig az EKF BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékén működő kutatócsoportban a tankönyvek szakmaiságát, módszertani kérdéseit, a tankönyvi szövegek érthetőségének különböző. aspektusait vizsgálják a kutató kollégák. Korábban a Selye János Egyetem kutatócsoportja 4 tankönyvkutató szimpóziumot rnedezett, amelyeken részt vettek a mostani konferencián előadó kollégák is. A közös munkába bekapcsolódott a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának, a Veszprémi Egyetem, valamint az EKF Magyar Irodalomtudományi Tanszékének két oktatója, továbbá az Országos Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főmunkatársa. Mivel mind a Selye János Egyetemen, mind pedig az Eszterházy Károly Főiskolán működik anyanyelvoktatással is foglalkozó doktori iskola, a munkába bekapcsolódtak a doktori iskolás hallgatók is. A SJE Magyar Nyelv és Irodalom Doktori programjának két idén végzett nyelvész hallgatója, valamint az EKF Neveléstudományi Doktori iskola Nyelvpedagógiai alprogramjának két határon túli hallgatója: egy felvidéki és egy kárpátaljai hallgató. Reményeink szerint a novemberi nemzetközi konferencia is tovább erősíti a résztvevő magyarországi és határon túli intézmények közötti kapcsolatokat. 15

16 BTK>Történelemtudományi Intézet Történelemtudományi Intézet Háborúk és békék Az esemény műfaja: hazai konferencia Tudományterület: történettudomány, néprajz november 27. (csütörtök), óra Program: 1. A Dózsa-féle parasztháború historiográfiája (Horváth Zita docens, Miskolci Egyetem) 2. A vasvári béke (Kalmár János docens, Eszterházy Károly Főiskola) 3. Európa őskatasztrófája : az első világháború lehetséges narratívái (Németh István, egyetemi tanáreszterházy Károly Főiskola) 4. A világháború egy kisvárosban: rimaszombati katonák a fronton (Kerényi Éva történész-muzeológus, Gömöri Múzeum, Rimaszombat) 5. Az I. világháború hatása a népéletre (Limbacherné Lengyel Ágnes ethográfus-muzeológus, Palóc Múzeum, Balassagyarmat) Szervező: MAB Történettudományi és Néprajzi Szakbizottság, EKF Történelemtudományi Intézet Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum, Eger, Eszterházy tér 1. II. emelet, 319. terem Kapcsolattartó: Dr. Pap József intézetigazgató, egyetemi docens; Emlékkonferencia a Dózsa-féle parasztháború (1514), a vasvári béke (1664) és az I. világháború kitörésének (1914) évfordulója alkalmából A háborús konfliktusok és az ezeket lezáró békék végigkísérik az emberiség történelmét és meghatározzák annak alakulását. Konferenciánk öt előadása élve az évfordulók által kínált alkalommal két háború és egy béke történetéhez kíván adalékokkal szolgálni. Noha ezek az események eltérő történelmi és politikai kontextusban zajlottak, s megítélésük időről időre változott, közös bennük, hogy alapjaiban meghatározták az otthonokban élő és a csatamezőkön harcoló (s esetleg életüket vesztő) kortársak sorsát. A konferencia programjának összeállításakor célunk e közös hatás megvilágítása volt. 16

17 CK>Humán Tudományok Intézete Humán Tudományok Intézete Az óvodapedagógus és tanító szak megújítása Az esemény műfaja: regionális konferencia Tudományterület: neveléstudomány november 27. (csütörtök), óra Program: I. Az óvodapedagógus és tanító képzéssel kapcsolatban végzett, tanulmányokban rögzített kutatási eredmények bemutatása (Jaskó Dr. Gácsi Mária: A pedagógus idea, Sontráné dr. Bartus Franciska: A gyakorlati képzés ideája, Dr. Kelemen Judit: Az óvodapedagógus szak szakmai gyakorlatainak országos összehasonlító elemezése, Marcziné Fazekas Erzsébet: A tanító szak szakmai gyakorlatainak országos összehasonlító elemzése, Dr. Stóka György: Az óvó- és tanítóképzés megújított tantervi rendszere) perces előadások, időtartam: 50 perc II. A kar gyakorlóhelyein és a régió köznevelési intézményeiben végzett pedagógiai módszertani fejlesztések bemutatása perces előadások, időtartam: 120 perc III. TÁMOP B.2 - Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért című projekt K/5 modulja keretében kifejlesztett Pedagógiai Tervek Tára oktatástámogató repozitórium és egyes anyagainak bemutatása perces előadások, időtartam: 50 perc Szervező: EKF Comenius Kar, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Carolina Óvoda és Bölcsőde Helyszín: EKF Comenius Kar főépülete, díszterem, Sárospatak Kapcsolattartó: Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus, a szervező és program bizottság elnöke; A Comenius Kar a Magyar Tudomány Ünnepéhez egy regionális konferenciát kapcsol, amelynek kutatási-fejlesztési kerete a pedagógia. A konferencia-előadások bázisát egyfelől a Kar oktatóinak a TÁMOP B.2. Együttműködés az észak-magyarországi pedagóguskép-zés megújításáért c. projekt K/5-ös moduljában végzett kutatásai, másfelől a régió egyes köz-oktatási intézményeiben újabban lezárt vagy éppen zajló pedagógiai fejlesztések jelentik. Néhány az előadási témák közül: a) kutatási beszámolók (Jaskóné Dr. Gácsi Mária: A pedagógus idea, Sontráné dr. Bartus Franciska: A gyakorlati képzés ideája, Dr. Kelemen Judit és Marcziné Fazekas Erzsébet: Az óvodapedagógus és a tanító szak gyakorlati képzésének országos összehasonlító elemezése, Dr. Stóka György: Az óvó- és tanítóképzés megújított tantervi rendszere, Dr. Sándor Zsuzsa: Pedagógiai Tervek Tára egy oktatástámogató repozitórium kifejlesztése); b) a régió köznevelési intézményeiben végzett pedagógiai módszertani fejlesztések bemutatása (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: TÁMOP A. és B. Hazai és külföldi testvériskolai program; a Comenius 2000 minőségfejlesztési program modellje; Árpád Vezér Gimnázium: Tehetséggondozás és tehetségfejlesztés az iskolában - együttműködés a Magyar Tehet-séggondozó Társasággal). Résztvevők: a Kar oktatói, hallgatói, a gyakorlóhelyek szakvezetői és a régió pedagógusai Sátoraljaújhelytől és Kisvárdától Tokajon és Szerencsen át Sárospatakig. 17

18 GTK>Gazdaságtudományi Intézet Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Globális kihívások a XXI. században Az esemény műfaja: tudományos konferencia Tudományterület: társadalomtudományok november 12. (szerda), Program: 14.00: MEGNYITÓ KÖSZÖNTŐK Helyszín: B épület (Eger, Egészségház u.4.) V. em. Eszterházy Klub : PLENÁRIS ELŐADÁSOK Levezető elnök: Dr. Dávid Lóránt, főiskolai tanár,dékán Dr. Georg Spöttle, biztonságpolitikai tanácsadó: A nemzetközi turizmus biztonságpolitikai kérdései Dr. Szlávik János, egyetemi tanár: Megújuló energiaforrások fenntarthatósági vizsgálata Dr. Csáfor Hajnalka: A duális képzés lehetőségei a főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán : SZEKCIÓK I. SZEKCIÓ: Globális problémák - gyakorlati válaszok Helyszín: B épület V. em. Eszterházy Klub Szekcióelnök: Dr. Szlávik János, egyetemi tanár II. SZEKCIÓ: Globális problémák - elméleti kérdések Helyszín: B épület, I. em. 120 terem Szekcióelnök: Dr. Kádek István, főiskolai tanár (A szekciók részletes programja a gti.ektf.hu oldalon lesz elérhető október 27-től) Szervező: Gazdaságtudományi Intézet, Magyar Közgazdasági Társaság Heves Megyei Szervezete Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola B épület, Egészségház u. 4. Kapcsolattartó: Dr. Csáfor Hajnalka intézetigazgató, GTK Gazdaságtudományi Intézet, intézeti felelős 18 Az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézete hosszú évek óta hagyományosan megrendezi őszi tudományos konferenciáját a Magyar Tudomány Ünnepének rendezvényeihez kapcsolódva. A konferencia témakörei minden évben az aktuális gazdasági és társadalmi kérdések köré szerveződnek. Az idei évben konferenciánk a globális kihívások kérdéskörével foglalkozik. A megváltozott világhelyzet, a globalizáció és a kibontakozó tudásgazdaság a közgazdasági elmélet művelőit is a korábbi kérdések és összefüggések újragondolására, illetve új kérdések megfogalmazására inspirálják. A gazdasági növekedés új problémák elé kerül a nemzetgazdaságok erőteljes interdependenciájának közegében. A növekedési célok és hajtóerők is más hangsúlyokat kapnak. A kibontakozó új gazdaságban gazdasági tényezővé lényegül át a bizalom, a figyelem, a felelősségvállalás is. A konferencián az intézet oktatóinak színvonalas előadási mellett mindig felkérünk külső szakembereket is, hogy az adott év témaköreihez kapcsolódóan plenáris előadásokat tartsanak. Így lesz ez az idei konferenciánk esetében is, ahol a plenáris előadások a biztonságpolitika és a fenntarthatóság témaköreiben hangzanak majd el.

19 GTK>Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Schäffer Erzsébet (Nők Lapja) az egri Kommunikációs Klub vendége Az esemény műfaja: kötetlen beszélgetés Tudományterület: kommunikáció- és médiatudomány november 12. (szerda), Szervező: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, EKF GTK Helyszín: B épület (Eger, Egészségház u.4.) Nagyelőadó Kapcsolattartó: Lóth Gabriella, tanszéki kapcsolattartó, 36/ (3063-as mellék) Az egri Kommunikációs Klub hagyományos rendezvénye az EKF Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének. Ezúttal Magyarország egyik legsikeresebb hetilapja, a Nők Lapja volt főszerkesztőjét és szenior munkatársát kérdezzük újságírói tapasztalatairól és élményeiről, a magyarországi magazinkultúráról és a lapvezetés nehézségeiről. Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Videojátékok a tudományban és a médiában Az esemény műfaja: kerekasztal-beszélgetés kutatókkal és újságírókkal Tudományterület: kommunikáció- és médiatudomány november 18. (kedd), Szervezők: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, EKF GTK Helyszín: B épület (Eger, Egészségház u.4.) Kiselőadó Kapcsolattartó: Lóth Gabriella, tanszéki kapcsolattartó, 36/ (3063-as mellék) A kerekasztal-beszélgetésen társadalomtudományi megközelítéseket képviselő kutatókkal és újságírókkal beszélgetünk arról, hogy milyen tudományos szemléletben és módszerekkel szokás és lehetséges foglalkozni korunk egyik, főleg a fiatalok körében igen népszerű digitális médiumával, a videojátékokkal. A beszélgetést a Kommunikációés Médiatudományi Tanszék vezetője moderálja. 19

20 TKTK>Andragógiai és Közművelődési Tanszék Andragógiai és Közművelődési Tanszék Tanulmányok a kultúra és felnőttképzés köréből c. kötet bemutatója Az esemény műfaja: kötetbemutató Tudományterület: neveléstudomány november 19. (szerda), Szervező: Neveléstudományi Intézet Helyszín: Líceum, Eger, Eszterházy tér 1. I. emelet 213. terem Kapcsolattartó: Dr. Simándi Szilvia, tanszékvezető főiskolai docens, A jelen kötet (...) olyan írásokat tartalmaz, amelyek szerzői hisznek a kultúra ápolásának és terjesztésének eszméjében, többen közülük részt is vállalnak a felnőttoktatásból: ki állami-regionális, ki felsőoktatási, ki közoktatási, ki pedig egyéb szinteken és fórumokon. Ez az írásgyűjtemény előremutató összefogást és harmonikus egymás mellett élést tükröz: a tapasztalt kutatók és vezető oktatók írásai között jól megférnek az egykori és/vagy jelenlegi főiskolai hallgatók (...) munkái is. A tizenöt írás közül (...) öt kapcsolódik szorosan a kultúra szélesen vett tárgyköréhez (a kulturális jog különféle aspektusai, művelődés- és iskolatörténet, a kulturális örökség kérdései, helytörténet), kettő átmenetet képez (élménytársadalom, Facebook), nyolc pedig egyértelműen a felnőttképzés, a karrierépítés vagy az emberi életciklusok valamelyikének andragógiai szempontú bemutatására szorítkozik. (...) Jelen kötettel az Andragógiai és Közművelődési Tanszék működésének újabb mérföldkövéhez érkezett: láthatóvá tette munkatársainak és a holdudvarába tartozóknak az utóbbi években folyó kutatásait, felméréseit, vizsgálatait, tapasztalatait. Részlet a Tanulmányok a kultúra és a felnőttképzés köréből c. kötet előszavából. 20

MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2014

MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2014 MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2014 Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés A konferencia célja, hogy bemutassa új kutatási eredményeinket amelyek lehetővé teszik egészségünk megőrzését, betegségek, fejlődési problémák

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz MEGHÍVÓ az és az Oktatási Hivatal szervezésében Időpont: 2015. szeptember 23. Helyszín: Mercure Budapest Buda Hotel, 1013 Budapest, Krisztina krt. 41 43. A TERVEZETT PROGRAM: 9:00 10:00 REGISZTRÁCIÓ KÖNYVEK

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát.

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát. VIII. ORSZÁGOS TURISZTIKAI KONFERENCIA KÖRNYEZET BIZTONSÁG TURIZMUS 2016. OKTÓBER 14. PÉCS ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED I. KÖRLEVÉL A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,, Turizmus Tanszéke, MTA

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Selye János Egyetem. oktatók és hallgatók, szakmai nyilvánosság. Doc. RNDr. Tóth János, PhD., a SJE rektora

Selye János Egyetem. oktatók és hallgatók, szakmai nyilvánosság. Doc. RNDr. Tóth János, PhD., a SJE rektora Tudomány és Technika Hetének rendezvényei A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) minden évben megrendezi Szlovákia-szerte a Tudomány és Technika Hetének

Részletesebben

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező:

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező: A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) minden évben megrendezi Szlovákia-szerte a Tudomány Hetének rendezvényeit. A hagyományosan minden évben megrendezett

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2013. évi beszámolója I. A tudományos osztály 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos osztály neve: Filozófiai és Történettudományok Osztály 2. A tudományos

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Projektgazda: BME GTK APPI

Projektgazda: BME GTK APPI Projektgazda: BME GTK APPI Pályázati cél: szakmai pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjának kialakítása és a hálózati működés létrehozása a KMR-ben Partnereink MELLearN Szabad

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

KISS TÍMEA 1 Beszámoló a Selye János Egyetem Tanárképző Karán megrendezett IV. Tankönyvkutató Szimpóziumról

KISS TÍMEA 1 Beszámoló a Selye János Egyetem Tanárképző Karán megrendezett IV. Tankönyvkutató Szimpóziumról Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 119 121. KISS TÍMEA 1 Beszámoló a Selye János Egyetem Tanárképző Karán megrendezett IV. Tankönyvkutató Szimpóziumról A

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című

A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológiai Tanszéke és Neveléstudományi Tanszéke meghívja A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című Humánökológia és nevelés alcímű tudományos szimpóziumára

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN

A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN TÁMOP-4.2.2.D A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI IKT eszközökkel támogatott, formális tanulási kereteket támogató

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017 tavasza Segédlet a tudományos diákköri munka készítéséhez Megyeriné dr. Runyó Anna megyerine@avkf.hu OTDK - Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Mi lesz veled, kis nyelv? A kis nyelvek és kultúrák közvetítésének módszertani és szervezeti kérdései, perspektívái a Bologna-rendszer tükrében. Konferencia a Berlini Humboldt Egyetem Szlavisztikai Intézetének

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Színvonalas előadásokkal lezajlottak az MTA Területi Akadémiai Bizottságok éves közgyűlései

Színvonalas előadásokkal lezajlottak az MTA Területi Akadémiai Bizottságok éves közgyűlései Színvonalas előadásokkal lezajlottak az MTA Területi Akadémiai Bizottságok éves közgyűlései Az elmúlt hét rendkívül mozgalmas volt az MTA Területi Akadémiai Bizottságok számára, mert ezekben a napokban

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25.

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25. M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA MOSONMAGYARÓVÁR 2013. november 25. A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Kooperatív módszerek az iskolában

Kooperatív módszerek az iskolában 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Kooperatív módszerek az iskolában Időpont: 2011. július 10 16. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 30 fő Célcsoport: tanítók Részvételi díj: 50 Ron Programfelelős(ök)/programszervező(k):

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben