Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)"

Átírás

1 Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, p ábra 2. Paládi-Kovács Attilával: Néprajzi Kutatóintézet. A Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézeti (szerk.: Glatz Ferenc.) MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, p Magyar parasztviseletek. Planétás kiadó, Budapest, p. 343, 203 fekete-fehér fénykép, 78 ábra. Forrásközlő kötetek 1. Az Mester Emberek Míveinek árazása. Csapók, gubások és szűrszabók, süvegesek és kalaposok árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, p Az Mester Emberek Míveinek árazása. Szűcsök és kesztyűsök árszabásai ( ) MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 1997, p Az Mester Emberek Míveinek árazása. Váltó- és vásármíves magyar szabók, német szabók és zubbonyosok árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, p Az Mester Emberek Míveinek árazása. Tímárok, kordovánosok és irhások, bocskorosok, magyar és német vargák, csizmadiák és kapcakötők árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, p Az Mester Emberek Míveinek árazása. Takácsok, festők és gombkötők, gombcsinálók árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, p Szerkesztések 1. Szőttesek tegnap és ma. A Hevesen, augusztus én tartott konferencia előadásai. Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Heves, p. 121, 135 színes, ill. fekete-fehér kép. 2. Kézi szövés ipari társadalmakban. A Hevesen, augusztus én tartott konferencia előadásai. Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Heves, p. 166, 85 színes és fekete-fehér kép 3. Gazda Klára: A székely népviselet. Néprajzi Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, oldal, 8 tábla rajzos illusztráció Katalógusok 1. Szabadtéri Múzeum Balassagyarmat. Palóc Múzeum, Balassagyarmat, p fekete-fehér fénykép 2. Népi építkezés. Népművészet évszázadai III. István Király Múzeum. Székesfehérvár, p. 48. fényképek

2 3. Felső-Tiszavidék. Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájegységei 1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Szentendre, p fekete-fehér fotó, ábra 4. Verhnüh Tiszajszkij Kraj. Geograficseszkije Edinsztva Etnograficseszkovo Muzeja pod Otkrütom Nyebom. I. Szentendre, p foto 5. Upper Tisza Region. Regional units of the Open Air Museum 1. Ethnographical Open Air Museum, Szentendre, p foto. 6. Felső-Tiszavidék. Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájegységei 1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, p fekete-fehér foto, ábra 7. Ober-Theiβ Region. Regionale Baugruppen in Ungarischen Freilichtmuseum 1. Ungarischen Freilichtmuseum, Szentendre, S. 82, 60. Abb. 8. Tóth Bélával: Tímárok. A bajai tímárműhely a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Mesterségek, műhelyek 1. Tímárok. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre p ábra 9. Tóth Bélával: Gerber. Die Gerberei aus Baja im Ungarischen Freilichtmuseum. Gewerbe und Werkstätte 1. Gerber. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre S Abb. 10. Tóth Bélával: Tanners. The tannery from Baja in the Hungarian Open Air Museum. Crafts and Workshops 1. Tanners Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre p fotos századi képek a falusi öltözködésről. In: Sásköpeny és aranycsipke századi rajzolók közép-európai viseletképei a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből. (szerk.: Gellér Katalin) Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest, pp színes fénykép th Century Pictures About Rural Costumes. In: Sedge Cloak and Gold Lace Pictures of Central European costumes by 19th century artists from the collection of the Hungarian National Museum. (Ed: Gellér Katalin) Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest, pp színes fénykép Könyvfejezetek, tanulmányok 1. Szűrszabók és szűcsök Gyöngyösön. In: Tanulmányok Gyöngyösről (szerk.: Havas Péter, Kecskés Péter). Gyöngyös, pp Gyöngyösi szűcsök és szűrszabók. In: Mezővárosi kultúra Heves megyében (szerk.: Petercsák Tivadar). Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében 3. Budapest-Eger, pp Magyar ruha európai tükörben. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (szerk.: Halász Péter). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp A népélet ábrázolása magyar néma játékfilmekben. In: Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára (szerk.: Mohay Tamás). Ethnika, KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen, pp A céhes mesterek termékeinek árazása. Tsak egy mester Emberhez illő öltözet, s mértékletes Élet modgya. In: Parasztkultúra, populáris kultúra és a 2

3 központi irányítás (szerk.: Kisbán Eszter). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Bevezetés. In: Az Mester Emberek Míveinek árazása. Csapók, gubások és szűrszabók, süvegesek és kalaposok árszabásai ( ) (szerk.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? In: Vas megye népművészete (szerk.: Gráfik Imre). Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, pp fekete-fehér, 13 színes fénykép 8. Bevezetés. In: Mester Emberek Míveinek árazása. Szűcsök és kesztyűsök árszabásai ( ) (szerk.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp A magyar bunda. In: Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére (szerk.: Kuti Klára). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Öltözködés. In: Magyar Néprajz IV. Életmód (szerk.: Füzes Endre, Kisbán Eszter). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp , pp bibl., 64 ábra, 47 fekete-fehér, 10 színes foto 11. Polgárosodás a 18. századi magyar közrendű férfiak öltözködésében. A mellény. In: Isten áldja a tisztes ipart! Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére (szerk.: Kücsán József, G. Szende Katalin). Soproni Múzeumalapítvány, Sopron, pp Bevezetés. In: Az Mester Emberek Míveinek árazása. Váltó- és vásármíves magyar szabók, német szabók és zubbonyosok árszabásai ( ) (szerk.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Bevezetés In: Az Mester Emberek Míveinek árazása... Tímárok, kordovánosok és irhások, bocskorosok, magyar és német vargák, csizmadiák és kapcakötők árszabásai ( ) (szerk.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Ruha teszi az embert. In: Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára (szerk.: Benedek Katalin, Csonka Takács Eszter). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Parasztviselet. In: Nógrád megye népművészete (szerk.: Kapros Márta). Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Balassagyarmat, pp fekete-fehér és színes fénykép, 9 ábra. 16. Pamukkal töltött és tűzött téli ruhák. In: Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére (szerk.: Hála József, Szarvas Zsuzsanna, Szilágyi Miklós). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp angol nyelvű rezümé 17. A vásárhelyi tímárcéh hétköznapjai ( ). In: Merítés. Néprajzi tanulmányok Szilágyi Miklós tiszteletére (szerk.: Bali János, Jávor Kata). MTA Néprajzi Kutatóintézet - ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszéke, Budapest, pp

4 18. Bevezetés. In: Az Mester Emberek Míveinek árazás... Takácsok, festők és gombkötők, gombcsinálók árszabásai ( ) (szerk.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Malokerešská gúňa In: Národopis slovákov v Maďarsku. Magyarországi szlovákok néprajza. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp Kékbeli közrendűek. In: Az idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára (szerk.: Andrásfalvy Bertalan Domokos Mária Nagy Ilona). L Harmattan, Budapest, pp Szabók. In: A magyar kézműipar története (szerk.: Szulovszky János). Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, pp Tudományos cikkek 1. A kender feldolgozása a Zempléni hegyvidék középső részén. Műveltség és Hagyomány VIII pp fekete-fehér fénykép, 2 ábra 2. A paraszti ruházat változása Nógrád megyében. Néprajzi Értesítő LII pp Épületkiválasztástól a bemutatásig TÉKA 1983/2-3. p Hofer Tamással: Adatok az észak-magyarországi csűröskertes települések kérdéséhez. Agria XXIII pp A debercsényi harangláb. Ház és Ember IV pp A sárközi szőttes története. Ethnographia pp feketefehér fénykép 7. Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? Vasi Szemle pp fekete-fehér fénykép 8. Úri és paraszti bőrruhák. A szűcsvirágozás kezdetei. Néprajzi Értesítő LXXV pp Asszonyi Magyar Öltözet, mely válból és szoknyából áll. A XIX. századi magyar paraszti öltözetek történeti háttere. Ethnographia pp The Image of "Hungarian Dress" in Europe. Acta Ethnographica Hungariaca pp A kittelnadrágtól a farmerig. VIII. Kézművesipartörténeti Szimpózium - Veszprém, november MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém pp századi hatások a magyar női parasztviselet elemeiben. Vállas szoknya - pruszlik és rokolya. Népi Kultúra Népi Társadalom, XVII. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp ábra 13. Halóruha gyászruha. Studia Comitatensia pp Flórián M., [Balassa I., Dankó I., Felföldi L., Hála J., Kisbán E., Tátrai Zs.] Robert Townson néprajzi megfigyelései Magyarországon. Néprajzi Látóhatár VII pp A közrendűek szűrposztó öltözete. (A csapó- és szűrszabó árszabások néhány tanulsága). Népi Kultúra Népi Társadalom XIX. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp

5 16. A színház és a (köz)nép a 19. század elején. Ethnographia pp Gerezna. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX pp A kiskőrösi gúnya. Ethno-lore. MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXII pp A ruhakészítés történetéből. Szabók, varrónők, konfekcióipar. História XXVII/2. pp Vágó Pál illusztrációi az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben köteteiben. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve pp Nemzetközi konferenciák kiadványai 1. A sárközi szőttes múltja és jelene. In: Szőttesek tegnap és ma. A Hevesen, augusztus én tartott konferencia előadásai (szerk.: Flórián Mária). Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Heves, pp színes fénykép 2. A kereskedelem/piac hatása a szőttesek táji sajátosságaira - a navajo szőttesek példáján. In: Kézi szövés ipari társadalmakban A Hevesen, augusztus én tartott konferencia előadásai (szerk.: Flórián Mária). Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Heves, pp színes kép 3. Flórián M., [Balassa I., Dankó I., Felföldi L., Hála J., Kisbán E., Tátrai Zs.] A magyar öltözködésről. In: Robert Townson néprajzi megfigyelései Magyarországon ; Robert Townson s ethnographic observations in Hungary. On Hungarian dressing In: Robert Townson magyarországi utazásai. Az szeptember 26-án Debrecenben tartott Townson Emlékülés előadásai (szerk.: Rózsa Péter). Debrecen, Verbürgerlichung der nichtadeligen Männerbekleidung in Ungarn. Die Weste. In: Etchnic Communities, Ethnic Studies - Ethnic Costumes Today. (Ed: Kodolányi ifj. János). Hungarian Ethnographical Society, Budapest, pp Cultural micro-regions in Northern Hungary and the maintenance of their boundaries. In: Making and Breaking of Borders. Ethnological Interpretations, Presentations, Representations (eds. Korhonen T., Routsala H., Uusitalo E.). Studia Fennica Ethnologica pp fekete-fehér fénykép Népszerűsítő kötetek 1. Magyar népviseletek. Kolibri könyvek. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, p színes kép 2. Magyar népviseletek. Kolibri könyvek. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, p színes kép 3. Egy régmúltban gyökerező hímzésstílus: az alföldi szőrhímzés. In: Dél- Alföldi szőrhímzések (szerk.: Chabracsekné Kisházi Terézia). Magyar Művelődési Intézet, Budapest, pp illusztráció 5

6 4. Magyar népviseletek. Móra Könyvkiadó, Budapest, p színes kép 6

7 Népszerűsítő cikkek 1. Hollókői tervek és a falumúzeum. Palócföld. Nógrádi írók és művészek antológiája, Salgótarján, pp Egy nógrádi népviseletről. Palócföld. Nógrádi írók és művészek antológiája, Salgótarján, pp Balassagyarmat története. In: Balassagyarmat (szerk.: Zólyomi József). Balassagyarmati Városi Tanács, Balassagyarmat, pp feketefehér fénykép 4. A Felső-Tiszavidék Szentendrén. In: Adatok Szatmár néprajzához (szerk.: Németh Péter- Farkas József). A Szatmár Múzeum Közleményei I. Mátészalka, pp A falu néprajza. In: Hollókő (szerk.: Mendele Ferenc). Nógrád Megyei Idegenforgalmi Hivatal, Salgótarján, pp Balassagyarmat története. In: Balassagyarmat (szerk.: Zólyomi József). Balassagyarmati Városi Tanács, Balassagyarmat, pp A falu néprajza. In: Hollókő (szerk.: Mendele Ferenc). Nógrád Megyei Idegenforgalmi Hivatal. Salgótarján, pp A (jánossomorjai Szent Anna fogadalmi) kápolna textiljei. TÉKA pp A bajai tímárműhely. TÉKA pp Népviseletek. In: Népművészeti Akadémia. Vizsgakérdések. (szerk.: Balassa M. Iván). A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Népi Iparművészeti Tanács Központi Kiadványa, Budapest, pp Svájci szabadtéri múzeum Ballenberg. TÉKA pp Szövőszék Békéscsabáról. TÉKA 2-3. pp A bajai tímárműhely. TÉKA pp Bőrderékalj Székesfehérvárról. TÉKA pp Élő múzeum TÉKA pp Úrasztali kendő újrahímezése. TÉKA pp Pajta és disznóól Karancsberényből. TÉKA pp A somoskői lakóház bontása. TÉKA pp Beszámoló a bajai tímárműhely munkálatairól. TÉKA pp Beszélhetünk-e 1992-ben Budapesten élő népművészetről? In: Élő népművészet. X. Országos Népművészeti Kiállítás katalógusa. Néprajzi Múzeum, Budapest, pp Is it possible to talk about living popular art in Budapest in 1992? In: Élő népművészet. X. Országos Népművészeti Kiállítás katalógusa. Néprajzi Múzeum, Budapest, pp Kézművesség-népművészet című állandó kiállítás a soproni múzeumban. Ethnographia pp Hevesi szövők. Magyar Iparművészet 1995/2. március-április pp Amiről a viseletek mesélnek. Babakiállítás a Jász Múzeumban. Redemptio IV. évf. 2. sz. 2 3 oldal április 7

8 25. Virág az úrihímzésben. Mesterség és Művészet. Hírmondó pp A magyar bőrművességről. Mesterség és Művészet. Hírmondó pp Töltött és tűzött meleg ruhák. Mesterség és Művészet. Hírmondó pp A jászok történetéről és öltözködésékről. A jászok népviselete című kiállítás megnyitószövege július 25. Redemptio, augusztus Bíró Friderika 60 éves. Ház és Ember pp Kecskés Péter 60 éves. Ház és Ember pp Köszönetnyilvánítás Paládi-Kovács Attilának. Néprajzi Hírek /1-2. pp K. Csilléry Klárára emlékeztünk. Néprajzi Hírek XXXIV pp Magyar népi viseletek [Hungarian folk costumes] Video series I. Bag, Decs, Jászság, Kalocsa. 90 minutes; II. Hosszúhetény, Méra, Rábaköz. 90 minutes; III. Magyarbőd, Martos (upper Hungary), Kásád, Mohács (ethnic Croatians), Véménd (ethnic Germans) 129 minutes. PAL. Made by the Muharay Elemér Fok Art Association, produced by Konkam Studio. Budapest Hungarian Heritage Vol. 6. Nr pp Lexikon-szócikkek Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.: Bajusz 189, báránybőr sipka 218, bricsesznadrág 376, bujáki viselet , bujka 383, csecsemőöltözet , dejtári viselet 572, diósjenői viselet , dolmány , dupét 630, ellenzős nadrág 671, esőabrosz 726. Magyar Néprajzi Lexikon II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.: Fejkendő , fejviselet , fésű , főkötő , fűző 249, gyermeköltözet , hajápolás (Diószegi Vilmossal) , hajviselet , homlokbársony 572, hosszú haj 586, jegykendő 678, kabát (Horváth Teréziával) 701, kalap , kalapdísz Magyar Néprajzi Lexikon III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.: Karancs vidéki viselet 70, konty 256, kontycsavargató 256, kontyfa 257, kontykarika 258, kontyruha 260, kontyvánkos 260, kontyvas , korozsma , koszorú (Györgyi Erzsébettel) , köpenyeg , körhaj 306, mándli 515, mellény Horváth Teréziával , mente , nadrág (Gáborján Alicezal) 678. Magyar Néprajzi Lexikon IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.: Őrhalmi viselet , pantalló 173, párta Gáborján Alice-al , posztómelles 266, posztóruha , rajthúzli , salavári 393, süveg 514, szakáll Magyar Néprajzi Lexikon V. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982.: Tarfej 209, turai viselet , ujjas (Horváth Teréziával) , untercikk

9 Magyar Nagylexikon Magyar Nagylexikon 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.: Alsóruha 648. Magyar Nagylexikon 3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.: Bajusz 29, bíbor 814. Magyar Nagylexikon 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.: Bocskor 174, bőrmelles 458. Magyar Nagylexikon 6. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.: Csizma , csökölyi viselet 178, csuklya 199, daróc 328, debreceni viselet 362, dolmány 707. Magyar Nagylexikon 7. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.: Elejbőr 171, érsekcsanádi viselet 465, fehérhímzés 735, fejkendő , fejviselet 476, felsőruha Magyar Nagylexikon 8. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.: Főkötő , gatya , göcseji viselet , guba 865, gyapjúszőttesek , gyászviselet 923. Magyar Nagylexikon 9. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.: Gyermekruha 5, hajviselet 130, hátibőr 275, hétfalusi csángó viselet 427, hímzés 482, hódmezővásárhelyi hímzés 525, hortobágyi pásztorviselet 628, ing 873. Magyar Nagylexikon 10. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.: Kacagány 397, kalap , kalocsai hímzések 462, kalocsai viselet 466, kalotaszegi hímzések 465, kalotaszegi szőttesek 466, kalotaszegi viselet 468, kapuvári viselet 543, kazári viselet 685, kendő 760. Magyar Nagylexikon 11. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.: Konty 292, koszorú 380, ködmön 413, köpönyeg 439, kötény 468, kucsma 606, kunsági hímzés 635, lábbeli 700, lajbi, mellény 727. Magyar Nagylexikon 12. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.: Ludányi viselet 281, mellény 896, melles 896, mente 925, menyasszonyi viselet 928. Magyar Nagylexikon 13. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.: Mezőkövesdi hímzések 88, mezőségi hímzések 91, moldvai csángó viselet 230, nadrág 438, népviselet Magyar Nagylexikon 14. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.: Orosházi hímzés 214, öv , pantalló 483, papucs 511, párta 557, pendely 644. Magyar Nagylexikon 15. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.: Pruszlik 158, püspökbogád-egerági viselet 208, rábaközi hímzés 231, rajthúzli 284, rokolya 546, sapka 794, sárközi hímzés, szőttes, viselet 809, saru 823. Magyar Nagylexikon 16. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.: Sióagárdi hímzés, viselet 97, suba 313, süveg 348, szakáll , székelyföldi viselet 577, széki szőttes, viselet 587, szoknya Magyar Nagylexikon 17. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.: Szűr 69, torockói viselet 592, törökkoppányi viselet 655, turai hímzés, viselet 790, tüsző 833, ujjas 883. Magyar Nagylexikon 18. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.: Váll 150, vállkendő 157, zeke 812. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 9

10 Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és újkor I. Balassi Kiadó, Budapest, : Árszabás , bőrruhák (Tompos Lillával) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és újkor II. Balassi Kiadó, Budapest, 2004.: Csecsemőöltözet Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és újkor III. Balassi Kiadó, Budapest, 2005.: Fejviselet (Tompos Lillával) , gyermekek és fiatalok öltözködése 386, guba , hajzsírozás 483. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és újkor IV. Balassi Kiadó, Budapest, 2005.: Harisnya, kapca (Tompos Lillával) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és újkor IV. Balassi Kiadó, Budapest, 2006.: kesztyű (Tompos Lillával) 379., keszkenő (Gerelyes Ibolyával, László Emőkével) Kéziratok Kéziratos dokumentációk a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Adattárában A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Felső-Tiszavidék tájegységének épületeiről készültek: 1. Botpalád istálló SZNMAN D Építési javaslat (1969) 2. Botpalád gabonás kamra SZNMAN D Berendezési terv (1973) 3. Milota lakóház - SZNMAN D Bontási dokumentáció (1969), Építési javaslat (1969) 4. Kishodos tyúkól - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 5. Kishodos málégóré - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 6. Sonkád sütőház SZNMAN D Bontási dokumentáció (1971), Építési javaslat (1971), Berendezési terv (1971) 7. Botpalád disznóól SZNMAN D Építési javaslat (1970) 8. Tiszakóród gémeskút SZNMAN D Építési javaslat (1969) 9. Milota kerítés, kapu SZNMAN D Bontási dokumentáció (1973), Építési javaslat (1973) 10. Sonkád disznóól - SZNMAN D Bontási dokumentáció (1973), Építési javaslat (1973) 11. Uszka lakóház SZNMAN D Bontási dokumentáció (1972), Építési javaslat (1972) Berendezési terv (1973) 12. Botpalád méhes SZNMAN D Építési javaslat (1969) 13. Panyola méhes SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 14. Tarpa tőkéskapu SZNMAN D Építési javaslat (1969) 15. Tiszabecs abora - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 16. Sonkád gémeskút - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1973) 17. Botpalád fásszín - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 18. Sonkád málégóré SZNMAN D Bontási dokumentáció (1970), Építési javaslat (1970) 19. Botpalád juhhodály SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 20. Kispalád istálló SZNMAN D Építési javaslat (1971) 21. Tiszabecs abora - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 22. Kispalád szelep SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1970) 10

11 23. Baja tímárműhely SZNMAN D Bontási dokumentáció (1982), Építési javaslat (1983), Berendezési terv (1985) 24. Botpalád istálló SZNMAN D Építési javaslat (1969) 25. Gulács gémeskút SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1973) 26. Tiszabecs disznóól SZNMAN D Építési javaslat (1970) A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Észak-Magyarország (I) tájegységének épületeiről készültek: 1. Somoskő lakóház SZNMAN D Bontási dokumentáció (1986) 2. Karancskeszi lakóház SZNMAN D Bontási dokumentáció (1985, Építési javaslat (1985), Berendezési terv (1986) 3. Karancskeszi - istálló SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1986) 4. Debercsény harangláb SZNMAN D Bontási dokumentáció (1982), Építési javaslat (1983) 5. Karancsberény pajta SZNMAN D Bontási dokumentáció (1985), Építési javaslat (1985) 6. Karancsberény disznóól SZNMAN D Bontási dokumentáció (1986), Építési javaslat (1986) Leadott kéziratok Magyar Néprajz I. MTA Néprajzi Kutatóintézete (2 ív) Népviselet korszakai: Honfoglalás előtti kor, Korai feudalizmus kora, Kései feudalizmus, A kapitalizmus kora Angol enciklopédia MTA Néprajzi Kutatóintézete (kb. 5 ív) Az öltözködés rendszerei és időbeli változásai:7.9.1 Kutatástörténet, Társadalom, táj, Öltözettípusok, életkor, nemek, Ünnepi öltözetek, A viselet megszűnése, Revival mozgalmak, Textil, Len, gyapjú, kender, szabó, takács, kékfestő, gombkötő, paszományos, kalapos, süveges, kötélgyártó Tanulmányok Változások a köznép öltözködésében a 18. században (0,5 ív) MTA Néprajzi Kutatóintézet Évkönyve Fur cloaks in Hungarian garments. Continuities from the 16th century to the 20th century - (1 ív) Jyväskylä, konferencia-kötet Trakták a 19. század eleji fogadókban (1 ív) Pécsi Egyetem, Néprajzi Tanszék A mezőkövesdi viselet helye a hazai parasztöltözetek között felfedezésének idején (1 ív) - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága Magyar Tudománytárba írt szócikkek: Népviseletek, Ünnepi, hétköznapi öltözetek, Hivatáshoz kapcsolódó egyenruhák, Városi falusi öltözetek, Bocskai-ruha (0,5 ív) _ MTA Történettudományi Intézet A nemzeti háziipar és mesterei a század fordulóján (0,5 ív) Magyar Néprajzi Társaság 11

12 Flórián Mária hivatkozási listája Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, Bellon Tibor Fügedi Márta Szilágyi Miklós (szerk.): Tárgyalkotó népművészet. Bp., Újraközlés: Palóc főkötők: Bakó Ferenc: A jelenkori palóckutatás... Palócok I Eger, Gáborján Alice: Magyar népviseletek. Néprajzi Értesítő LXIII , Fülemile Ágnes Stefány Judit: A kazári Dissertationes Ethnographicae , Kósa László: Paraszti polgárosodás Bp., ; Turnau, Irene: European Occupational Dress... Warsaw, Varga Marianna: Magyar népviseletek Bp Varga Marianna: Palóc népviseletek Palócok III Eger, , Varga Marianna: A magyar népviseletekről. Bp , Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye népművészete. Balassagyarmat, , 198, 228, Kapros Márta: A matyó kézimunkák... Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. XXVII-XXVIII , 227, Péterbencze Anikó: Kecele, kacó, zsámboki matyó. Életmód és Tradíció 6. Bp Kapros Márta: A születés szokásai Studia Folkloristica et Etnographica 18. Debrecen 52, 323, 324 A kender feldolgozása a Zempléni hegyvidék középső részén. Műveltség és Hagyomány VIII pp Fügedi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc, Fügedi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén megye... válogatott bibliográfia. Miskolc, bibliográfiában 3. Krupa András: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szlovákok... A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai XV Magyar Néprajz III. Kézművesség. Bp., bibliográfiában 5. Gáborján Alice: Magyar népviseletek. Néprajzi Értesítő LXIII Dobrossy István Fügedi Márta: A kendermunkához kapcsolódó árucsere... Néprajzi tanulmányok Debrecen, Szilágyi Miklós: Gyűjtői naplófeljegyzések... Herman Ottó Múzeum évkönyve XLIV. 552, 546, 555, 560. Szabadtéri Múzeum Balassagyarmat. Balassagyarmat, Magyar Néprajz IV. Életmód. Építkezés. Bp., bibliográfiában 2. Kapros Márta: A születés szokásai... Studia Folkloristica et Etnographica 18. Debrecen,

13 A paraszti ruházat változása Nógrád megyében. Néprajzi Értesítő LII pp Méry Margit: Szlovákiai magyar parasztviseletek. Bratislava, Bakó Ferenc: A jelenkori palóckutatás.. Palócok I Eger, Fülemile Ágnes Stefány Judit: A kazári Dissertationes Ethnographicae 7. Bp Varga Marianna: Magyar népviseletek... Bp Varga Marianna: A magyar népviseletekről. Bp , Hofer Tamás: XIX. századi stílusváltozások... Ethnographia LXXXVIII Kapros Márta: Kézi szőttes In: Kézi szövés ipari társadalmakban Heves, Kósa László: Paraszti polgárosodás Bp., ; , 264, Magyar Néprajz: III. Kézművesség. Bp bibliográfiában 10. Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye népművészete. Bgyarmat, Varga Marianna: Palóc népviseletek. Palócok III Eger Péterbencze Anikó: Kecele Életmód és Tradíció Kapros Márta: Főkötők és... Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX , Landgráf-Pekala-Szittner: Nagy szövéskönyv Bp., bibliográfiában Népi építkezés. Népművészet évszázadai III. István király Múzeum. Székesfehérvár, Kücsán József és Perger Gyula (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Győr, A falu néprajza, népviselete. In: Mendele Ferenc (szerk.): Hollókő. Pp Hn. (Salgótarján) 1. Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye... Balassagyarmat, Felső-Tiszavidék. Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájegységei 1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Szentendre, Csupor István. Hétköznapi és ünnepi... In: A táplálkozáskultúra Kalocsa, Kósa László: Paraszti polgárosodás... Bp., ; K. Csilléry Klára: Lakáskultúra. MN. IV. Bp., bibliográfiában 4. Kósa László: Hétszilvafa... Bp., Magyar népviseletek. Móra Kiadó, Bp., Kapros Márta: Főkötők és... Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX , Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Bp Varga Marianna: A magyar népviseletekről. Bp Bathó Edit: A jász viselet. Jászberény,

14 Szűrszabók és szűcsök Gyöngyösön. In: Tanulmányok Gyöngyösről (szerk.: Havas Péter, Kecskés Péter). Gyöngyös, Kósa László: Paraszti polgárosodás. Bp., , Magyar Néprajz III. Kézművesség Bp. - bibliográfiában 3. Cs. Schwalm Edit: Viselet In: Heves megye népművészete, Eger, , 460, Varga Marianna: Palócok III. Eger, , Varga Marianna: A magyar népviseletekről. Bp., Kapros Márta: Nógrád megye Balassagyarmat, Kecskés Péter: Valásos társulatok... Ház és Ember Kapros Márta: Feliratos textíliák... Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXV Nagybákay Péter: Céholtár. Magyar Művelődéstört. Lexikon, Bp., Bőrderékalj Székesfehérvárról. TÉKA H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben... Néprajzi Értesítő LXXXV Flórián Mária Balassa M. Iván: Észak-Magyarország tájegység. TÉKA 2. sz Fügedi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén megye... válogatott bibliográfia. Miskolc, bibliográfiában A debercsényi harangláb. Ház és Ember IV Kapros Márta: Nógrád megye... Balassagyarmat, Flórián Mária - Hofer Tamás Adatok az észak-magyarországi csűröskertes települések kérdéséhez. Agria XXIII Fügedi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete, válogatott bibliográfia. Miskolc, bibliográfiában 2. Fügedi Márta: BAZ megye népművészete. Miskolc, A sárközi szőttes története Ethnographia Varga Marianna: Mezőkövesdi matyó hímzés. Mezőkövesd, Katona Edit: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Bp., , Magyar Néprajz. VIII. Társadalomnéprajz, Bp. - bibliográfiában 4. Fügedi Márta: Szőttesek figurális díszítményei. In: Kézi szövés ipari társadalmakban Heves, Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok. Miskolc, , 29, 31, 32, 43, Szojka Emese: Parasztos és modern. Néprajzi Értesítő LXXXV Lantosné Imre Mária: Hagyomány és újítás. In: Kézi szövés ipari társadalmakban Heves,

15 8. Szilágyi Miklós: Szekszárd és Sárköz... A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XX Magyar ruha európai tükörben. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (szerk.: Halász Péter). Magyar Néprajzi Társaság, Bp., Varga Marianna: A magyar népviseletekről. Bp., Flórián M., Tóth Béla: Tímárok. A bajai tímárműhely a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Mesterségek, műhelyek 1. Tímárok. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Gráfik Imre: Mesterséggyűjtemény. In: Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Bp., Magyar Néprajz IV. Életmód. Építkezés. Bp., bibliográfiában 3. T. Papp Zsófia: Siklós kereskedői... In: Népek együttélése.. Pécs, , 483, 486, Turnau, Irena: Kwartalnik Mistoni Kzulturu Materialnej ismertetés 5. Szulovszky János: Bőrművesség... In: Szulovszky János (szerk.): A magyar kézművesipar... Bp., A népélet ábrázolása magyar néma játékfilmekben. In: Mohay Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára Debrecen., Fügedi Márta: BAZ megye népművészete. Miskolc, Fügedi Márta: Mítosz és valóság... Officina musei 6. Miskolc, , 62, Tari, János: Néprajzi tematikájú filmezés... Ethnographia Tari, János: Néprajzi filmezés Magyarországon. Bp., , Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok... Miskolc, , 58 Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? Vasi Szemle Nagy Zoltán: Körmend Fontes Castriferriensis N , 73, 75 Úri és paraszti bőrruhák. A szűcsvirágozás kezdetei. Néprajzi Értesítő LXXV Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Bp Gazda Klára: A székely népviselet. Néprajzi Tanulmányok. Bp Cs. Gergely Gizella: A letűnt bundaviselet nyomában. Csíkszereda, , Horváth József: A XVII. századi végrendeletek Múzeumi füzetek Aszód Selmeczi Kovács Attila: Néprajzi Értesítő LXXV Benne: Úri és paraszti bőrruhák. DEMOS 31/ ismertetés 4

16 Asszonyi Magyar Öltözet, mely válból és szoknyából áll. A XIX. századi magyar paraszti öltözetek történeti háttere. Ethnographia Bathó Edit: Jász viselet. Jászsági Füzetek Kücsán József és Perger Gyula (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye. Győr, Kisbán, Eszter: Asszonyi magyar öltözet... Ethn. - DEMOS Heft ismertetés A kittelnadrágtól a farmerig. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém T. Papp Zsófia: Bp. In: Népek együttélése Pannónia Könyvek , 483, 486, századi hatások a magyar női parasztviselet elemeiben. Vállas szoknya - pruszlik és rokolya. Népi Kultúra Népi Társadalom. XVII Bathó Edit: A jász viselet. Jászberény, Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben., Bp Gazda Klára: Néprajzi Tanulmányok., Bp , Cs. Schwalm Edit: Viselet In: Heves megye népművészete, Eger, , Kisbán, Eszter: - DEMOS Heft ismertetés 6. Nagy Ilona: Népi Kultúra Népi Társadalom. XVII. Benne: 18. századi hatások... - DEMOS 31/ ismertetés 7. Szűcs, Judit: Society and clothing...csongrád, Halóruha - gyászruha. Studia Comitatensia pp Tompos Lilla: Gyász. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon Bp., A sárközi szőttes múltja és jelene. In: Flórián Mária (szerk.): Szőttesek tegnap és ma. Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet. Heves, Domonkos Ottó: A magyarországi takácsok... Sopron, Lantosné Imre Mária: Hagyomány... In: Kézi szövés ipari társadalmakban Heves, Bellon Tibor Fügedi Márta Szilágyi Miklós (szerk.): Tárgyalkotó népművészet. Bp., újraközlés 4. Domonkos Ottó: A magyarországi takácsok... Sopron, Landgráf-Pekala-Szittner: Nagy szövéskönyv Bp., bibliográfiában 6. A Néprajzi Múzeum gyűjteményei Bp Domonkos, Ottó : Flórián, Mária (szerk.): Szőttesek tegnap és ma. - DEMOS Bd Heft ismertetés 5

17 A céhes mesterek termékeinek árazása. "Tsak egy mester Emberhez illő öltözet, s mértékletes Élet modgya". In: Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás (szerk.: Kisbán Eszter). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Bp Gazda Klára: Néprajzi Tanulmányok. Bp., H. Csukás Györgyi: Építőiparosok árszabásai. Bp., és 11. jegyzet és 12., 14. és 16. jegyzet 4. Cs. Schwalm Edit: Viselet In: Heves megye népművészete, Eger, Flórián M. (szerk., közreadja) Az Mester Emberek Míveinek árazása. Csapók, gubások és szűrszabók, süvegesek és kalaposok árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások. X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Égető Melinda: Vagyon szép szőlőhegye... Doc. Eth bibliográfia 3. T. Papp Zsófia: Egy baranyai mezőváros Siklós iparosai X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Domonkos Ottó: A magyarországi takácsok mintakönyvei. Sopron, Turnau, Irene: Hand-felting in Europe... Warsaw, , Bathó Edit: A jász viselet. Jászberény, , 104, H. Bathó Edit: Adatok a Jászság... In: Szállástól a mezővárosig Jászfényszaru, , Katona Edit: Posztóból...In: Somogy megye népművészete. Kaposvár, , 174, 175, Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Bp., Gazda Klára : A székely népviselet. Néprajzi Tanulmányok. Bp., Domonkos Ottó: A magyarországi... szabók Bp H. Csukás Györgyi: Építőiparosok... árszabásai ( ) Bp., , H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben...néprajzi Értesítő LXXXV Fügedi Márta: BAZ megye népművészete. Miskolc, Jeney-Tóth Annamária: Míves emberek Erdélyi Tudományos Füzetek 247. Kolozsvár Cs. Schwalm Edit: Viselet In: Heves megye népművészete, Eger, Kücsán József és Perger Gyula (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Győr, Nagy Mari - Vidák István: Nemezkészítés. Bp bibliográfiában 19. Pach Zsigmond Pál: A vidéki posztóipar... Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok Pach Zsigmond Pál: stamina panni grossi... Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok Domonkos, Ottó: Az mester Emberek Míveinek árazása Csapók, gubások - DEMOS Heft ismertetés 6

18 22. Kupó, Jenő: Népi Kultúra - Népi Társadalom. XIX. Benne: A közrendűek szűrposztó öltözete. DEMOS 32/ ismertetés Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? In: Vas megye népművészete (szerk: Gráfik Imre) Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, Katona Edit: Posztóból In: Somogy megye népművészete. Kaposvár, Für Lajos: A berceli zenebona In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Bp., Balogh Jánosné Horváth Terézia: Az öltözködés és In: Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Győr, , Verebélyi Kincső: Mindennapok...Timp Kiadó, Debrecen, Nagy Zoltán: Körmend mezőváros... Fontes Castriferriensis N 0 2. Szombathely, , 73, 75. Flórián Mária (szerk., közreadja) Az Mester Emberek Míveinek árazása. Szűcsök és kesztyűsök árszabásai ( ) MTA Néprajzikutatóintézet Bp., Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások... X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Égető Melinda: Vagyon szép szőlőhegye... Doc. Eth bibliográfia 3. Domonkos Ottó: A magyarországi takácsok mintakönyvei. Sopron, Kincses Katalin Mária: Szirmay András...Folia Rákócziana 9/ , 20, Kapitány Orsolya és Imrő Judit (szerk.): Somogy megye népművészete. Kaposvár, H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben... Néprajzi Értesítő LXXXV Jeney-Tóth Annamária: Míves emberek... Erdélyi Tudományos Füzetek 247. Kolozsvár, Kücsán József és Perger Gyula (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Győr, T. Papp Zsófia: Egy baranyai... X. Kézművesipartörténeti Szimpózium... Bp., Kapros Márta: Főkötők... Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX , Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye népművészete. Bgyarmat, A "magyar bunda". In: Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére. (szerk.: Kuti Klára) MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások. X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Szarvas Zsuzsa: Morzsák.-Benne: A "magyar bunda". DEMOS 33/ ismertetés 7

19 Öltözködés. In: Füzes Endre- Kisbán Eszter (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód Akadémiai Kiadó, Bp., Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások... X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Szilágyi Miklós: Halászó parasztok... Doc. Ethn Kapros Márta: Főkötők és Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX , Faragó Tamás (szerk.): Magyarország társadalomtörténete Bp Újraközlés: Cs. Schwalm Edit: Szőttesek... In: Heves megye népművészete Eger, , Lackner, Mónika und Péter Granasztói: Cifraszűr.. Kittsee, Szende Katalin: Ezüstöv... Századok , 420, 421, Szende Katalin: Otthon... Társadalom és Művelődéstörténeti Tanulmányok , 153, 154, Varga Marianna: Mezőkövesdi matyó hímzés. Mezőkövesd, Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig. Bp., , 22, 11. Bárkányi Ildikó: Gyermekek és fiatalok...csongrád, Katona Edit: Textil- és viseletgyűjtemény. In: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Bp , Katona Edit: Posztóból készült... In: Somogy megye népművészete. Kaposvár, , 174, 175, 14. Knézy Judit: A paraszti viselet... In: Somogy megye népművészete. Kaposvár, , Varga Marianna: Hímzések, csipkék... In: Somogy megye népművészete. Kaposvár, Bellon Tibor Fügedi Márta Szilágyi Miklós (szerk.): Tárgyalkotó népművészet. Bp A népviselet fogalma: újraközlés 17. Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye népművészete. Bgyarmat, Szemerkényi Ágnes: Magyar Néprajz IV. Életmód. Benne: Öltözködés. DEMOS 33/ ismertetés 19. Tompos Lilla: Gyász. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Bp., Jankus Kinga: A halotti hiedelmek szerepe... In: Múlt és jelen. Studia Ethnologica Hungarica V Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Bp., , Kósa László: Hétszilvafa... Bp., Flórián M. (szerk., közreadja) Az Mester Emberek Míveinek árazása. Váltó- és vásármíves magyar szabók, német szabók és zubbonyosok árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások... X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Égető Melinda: Vagyon szép szőlőhegye... Doc. Eth bibliográfia 8

20 3. T. Papp Zsófia: Egy baranyai mezőváros VEAB Kézművesipartörténeti Munkabizottság, Bp. 112, Cs. Schwalm Edit: Viselet In: Heves megye népművészete, Eger, Kincses Katalin Mária: Szirmay András feljegyzései Folia Rákócziana 9/ , 21, 22, 31, Kapitány Orsolya és Imrő Judit (szerk.): Somogy megye népművészete. Kaposvár, H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben...néprajzi Értesítő LXXXV Jeney-Tóth Annamária: Míves emberek... Erdélyi Tudományos Füzetek 247. Kolozsvár, , Kücsán József és Perger Gyula (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Győr, Papp Zsófia: Siklós kereskedői... In: Népek együttélése Dél-Pannóniában Pécs., , 483, 486, Szabó Piroska: Az Mester Emberek Míveinek árazása Váltó- és vásármíves magyar szabók... árszabásai DEMOS 34/ ismertetés Polgárosodás a 18. századi magyar közrendű férfiak öltözködésében. A mellény. In: Isten áldja a tisztes ipart. Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére (szerk.: Kücsán József, G. Szende Katalin). Soproni Múzeumalapítvány, Sopron, Szende Katalin: Ezüstöv, Rókaprém Századok Szende Katalin: Otthon a városban Társadalom és Művelődéstörténeti Tanulmányok 32. Bp., A közrendűek szűrposztó öltözete. (A csapó- és szűrszabó árszabások néhány tanulsága). Népi Kultúra - Népi Társadalom XIX. Bp., Méry Margit: Szlovákiai magyar parasztviseletek. Bratislava, Kupó, Jenő: - DEMOS 32/ ismertetés Flórián Mária (szerk., közreadja) Az Mester Emberek Míveinek árazása... Tímárok, kordovánosok... árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások... X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Égető Melinda: Vagyon szép szőlőhegye... Doc. Eth bibliográfia 3. Kincses Katalin Mária: Szirmay András feljegyzései Folia Rákócziana 9/ , Bathó Edit: A jász viselet. Jászsági Füzetek, Jászberény, H. Bathó Edit: Adatok a Jászság... In: Szállástól a mezővárosig Jászfényszaru, , H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben...néprajzi Értesítő LXXXV

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek Abafája [Apalina] Huszár-kastély 4178. Kovács András: Reneszánsz címeres kandalló Abafájáról. = Erdélyi Múzeum, 66, 1994, 1/2. 83 84., Abasár r. k. templom

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Kulturális és művészeti programok

Kulturális és művészeti programok Kulturális és művészeti programok 90 Kulturális és művészeti programok Kulturális és művészeti programok Bridge of Understanding OSI: 7 830 000 Ft A program a világpolitikai helyzetre kívánt reagálni olyan

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket]

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket] Hullám Szálló 8191. Kemény Mária: A keszthelyi Hullám Szálló. = Pannon Tükör, 1, 1996, 1. 55 59., r. k. ferences templom 8192. M. Anda Judit Prokopp Mária: Keszthely. Plébániatemplom. 3. teljesen átdolg.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319 314 NKA HÍRLEVÉL n TARTALOMJEGYZÉK n Az NKA végrehajtási rendeletének módosítása 315 n A Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 316 n A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium

Részletesebben

2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110 000,00 Budapest

2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110 000,00 Budapest 5. sz. táblázat Támogatások Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Kedvezményezett neve 2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye 1., Atlas Hungaricus : Magyarország nyomtatott térképei, 1528-1850. 1-2. Bp., 1996. 2., Encyclopaedia humana Hungarica. 1., Emese álma.

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista kollégiumi (a 1 NCA-NK-09-C-0001 ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Komárom- Esztergom Komárom Jókai Unokái gyermekújság szerkesztése és kiadása a határ mentén 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft A támogatási

Részletesebben