Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)"

Átírás

1 Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, p ábra 2. Paládi-Kovács Attilával: Néprajzi Kutatóintézet. A Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézeti (szerk.: Glatz Ferenc.) MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, p Magyar parasztviseletek. Planétás kiadó, Budapest, p. 343, 203 fekete-fehér fénykép, 78 ábra. Forrásközlő kötetek 1. Az Mester Emberek Míveinek árazása. Csapók, gubások és szűrszabók, süvegesek és kalaposok árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, p Az Mester Emberek Míveinek árazása. Szűcsök és kesztyűsök árszabásai ( ) MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 1997, p Az Mester Emberek Míveinek árazása. Váltó- és vásármíves magyar szabók, német szabók és zubbonyosok árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, p Az Mester Emberek Míveinek árazása. Tímárok, kordovánosok és irhások, bocskorosok, magyar és német vargák, csizmadiák és kapcakötők árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, p Az Mester Emberek Míveinek árazása. Takácsok, festők és gombkötők, gombcsinálók árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, p Szerkesztések 1. Szőttesek tegnap és ma. A Hevesen, augusztus én tartott konferencia előadásai. Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Heves, p. 121, 135 színes, ill. fekete-fehér kép. 2. Kézi szövés ipari társadalmakban. A Hevesen, augusztus én tartott konferencia előadásai. Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Heves, p. 166, 85 színes és fekete-fehér kép 3. Gazda Klára: A székely népviselet. Néprajzi Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, oldal, 8 tábla rajzos illusztráció Katalógusok 1. Szabadtéri Múzeum Balassagyarmat. Palóc Múzeum, Balassagyarmat, p fekete-fehér fénykép 2. Népi építkezés. Népművészet évszázadai III. István Király Múzeum. Székesfehérvár, p. 48. fényképek

2 3. Felső-Tiszavidék. Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájegységei 1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Szentendre, p fekete-fehér fotó, ábra 4. Verhnüh Tiszajszkij Kraj. Geograficseszkije Edinsztva Etnograficseszkovo Muzeja pod Otkrütom Nyebom. I. Szentendre, p foto 5. Upper Tisza Region. Regional units of the Open Air Museum 1. Ethnographical Open Air Museum, Szentendre, p foto. 6. Felső-Tiszavidék. Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájegységei 1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, p fekete-fehér foto, ábra 7. Ober-Theiβ Region. Regionale Baugruppen in Ungarischen Freilichtmuseum 1. Ungarischen Freilichtmuseum, Szentendre, S. 82, 60. Abb. 8. Tóth Bélával: Tímárok. A bajai tímárműhely a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Mesterségek, műhelyek 1. Tímárok. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre p ábra 9. Tóth Bélával: Gerber. Die Gerberei aus Baja im Ungarischen Freilichtmuseum. Gewerbe und Werkstätte 1. Gerber. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre S Abb. 10. Tóth Bélával: Tanners. The tannery from Baja in the Hungarian Open Air Museum. Crafts and Workshops 1. Tanners Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre p fotos századi képek a falusi öltözködésről. In: Sásköpeny és aranycsipke századi rajzolók közép-európai viseletképei a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből. (szerk.: Gellér Katalin) Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest, pp színes fénykép th Century Pictures About Rural Costumes. In: Sedge Cloak and Gold Lace Pictures of Central European costumes by 19th century artists from the collection of the Hungarian National Museum. (Ed: Gellér Katalin) Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest, pp színes fénykép Könyvfejezetek, tanulmányok 1. Szűrszabók és szűcsök Gyöngyösön. In: Tanulmányok Gyöngyösről (szerk.: Havas Péter, Kecskés Péter). Gyöngyös, pp Gyöngyösi szűcsök és szűrszabók. In: Mezővárosi kultúra Heves megyében (szerk.: Petercsák Tivadar). Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében 3. Budapest-Eger, pp Magyar ruha európai tükörben. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (szerk.: Halász Péter). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp A népélet ábrázolása magyar néma játékfilmekben. In: Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára (szerk.: Mohay Tamás). Ethnika, KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen, pp A céhes mesterek termékeinek árazása. Tsak egy mester Emberhez illő öltözet, s mértékletes Élet modgya. In: Parasztkultúra, populáris kultúra és a 2

3 központi irányítás (szerk.: Kisbán Eszter). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Bevezetés. In: Az Mester Emberek Míveinek árazása. Csapók, gubások és szűrszabók, süvegesek és kalaposok árszabásai ( ) (szerk.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? In: Vas megye népművészete (szerk.: Gráfik Imre). Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, pp fekete-fehér, 13 színes fénykép 8. Bevezetés. In: Mester Emberek Míveinek árazása. Szűcsök és kesztyűsök árszabásai ( ) (szerk.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp A magyar bunda. In: Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére (szerk.: Kuti Klára). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Öltözködés. In: Magyar Néprajz IV. Életmód (szerk.: Füzes Endre, Kisbán Eszter). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp , pp bibl., 64 ábra, 47 fekete-fehér, 10 színes foto 11. Polgárosodás a 18. századi magyar közrendű férfiak öltözködésében. A mellény. In: Isten áldja a tisztes ipart! Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére (szerk.: Kücsán József, G. Szende Katalin). Soproni Múzeumalapítvány, Sopron, pp Bevezetés. In: Az Mester Emberek Míveinek árazása. Váltó- és vásármíves magyar szabók, német szabók és zubbonyosok árszabásai ( ) (szerk.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Bevezetés In: Az Mester Emberek Míveinek árazása... Tímárok, kordovánosok és irhások, bocskorosok, magyar és német vargák, csizmadiák és kapcakötők árszabásai ( ) (szerk.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Ruha teszi az embert. In: Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára (szerk.: Benedek Katalin, Csonka Takács Eszter). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Parasztviselet. In: Nógrád megye népművészete (szerk.: Kapros Márta). Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Balassagyarmat, pp fekete-fehér és színes fénykép, 9 ábra. 16. Pamukkal töltött és tűzött téli ruhák. In: Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére (szerk.: Hála József, Szarvas Zsuzsanna, Szilágyi Miklós). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp angol nyelvű rezümé 17. A vásárhelyi tímárcéh hétköznapjai ( ). In: Merítés. Néprajzi tanulmányok Szilágyi Miklós tiszteletére (szerk.: Bali János, Jávor Kata). MTA Néprajzi Kutatóintézet - ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszéke, Budapest, pp

4 18. Bevezetés. In: Az Mester Emberek Míveinek árazás... Takácsok, festők és gombkötők, gombcsinálók árszabásai ( ) (szerk.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, pp Malokerešská gúňa In: Národopis slovákov v Maďarsku. Magyarországi szlovákok néprajza. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp Kékbeli közrendűek. In: Az idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára (szerk.: Andrásfalvy Bertalan Domokos Mária Nagy Ilona). L Harmattan, Budapest, pp Szabók. In: A magyar kézműipar története (szerk.: Szulovszky János). Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, pp Tudományos cikkek 1. A kender feldolgozása a Zempléni hegyvidék középső részén. Műveltség és Hagyomány VIII pp fekete-fehér fénykép, 2 ábra 2. A paraszti ruházat változása Nógrád megyében. Néprajzi Értesítő LII pp Épületkiválasztástól a bemutatásig TÉKA 1983/2-3. p Hofer Tamással: Adatok az észak-magyarországi csűröskertes települések kérdéséhez. Agria XXIII pp A debercsényi harangláb. Ház és Ember IV pp A sárközi szőttes története. Ethnographia pp feketefehér fénykép 7. Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? Vasi Szemle pp fekete-fehér fénykép 8. Úri és paraszti bőrruhák. A szűcsvirágozás kezdetei. Néprajzi Értesítő LXXV pp Asszonyi Magyar Öltözet, mely válból és szoknyából áll. A XIX. századi magyar paraszti öltözetek történeti háttere. Ethnographia pp The Image of "Hungarian Dress" in Europe. Acta Ethnographica Hungariaca pp A kittelnadrágtól a farmerig. VIII. Kézművesipartörténeti Szimpózium - Veszprém, november MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém pp századi hatások a magyar női parasztviselet elemeiben. Vállas szoknya - pruszlik és rokolya. Népi Kultúra Népi Társadalom, XVII. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp ábra 13. Halóruha gyászruha. Studia Comitatensia pp Flórián M., [Balassa I., Dankó I., Felföldi L., Hála J., Kisbán E., Tátrai Zs.] Robert Townson néprajzi megfigyelései Magyarországon. Néprajzi Látóhatár VII pp A közrendűek szűrposztó öltözete. (A csapó- és szűrszabó árszabások néhány tanulsága). Népi Kultúra Népi Társadalom XIX. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp

5 16. A színház és a (köz)nép a 19. század elején. Ethnographia pp Gerezna. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX pp A kiskőrösi gúnya. Ethno-lore. MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXII pp A ruhakészítés történetéből. Szabók, varrónők, konfekcióipar. História XXVII/2. pp Vágó Pál illusztrációi az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben köteteiben. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve pp Nemzetközi konferenciák kiadványai 1. A sárközi szőttes múltja és jelene. In: Szőttesek tegnap és ma. A Hevesen, augusztus én tartott konferencia előadásai (szerk.: Flórián Mária). Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Heves, pp színes fénykép 2. A kereskedelem/piac hatása a szőttesek táji sajátosságaira - a navajo szőttesek példáján. In: Kézi szövés ipari társadalmakban A Hevesen, augusztus én tartott konferencia előadásai (szerk.: Flórián Mária). Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Heves, pp színes kép 3. Flórián M., [Balassa I., Dankó I., Felföldi L., Hála J., Kisbán E., Tátrai Zs.] A magyar öltözködésről. In: Robert Townson néprajzi megfigyelései Magyarországon ; Robert Townson s ethnographic observations in Hungary. On Hungarian dressing In: Robert Townson magyarországi utazásai. Az szeptember 26-án Debrecenben tartott Townson Emlékülés előadásai (szerk.: Rózsa Péter). Debrecen, Verbürgerlichung der nichtadeligen Männerbekleidung in Ungarn. Die Weste. In: Etchnic Communities, Ethnic Studies - Ethnic Costumes Today. (Ed: Kodolányi ifj. János). Hungarian Ethnographical Society, Budapest, pp Cultural micro-regions in Northern Hungary and the maintenance of their boundaries. In: Making and Breaking of Borders. Ethnological Interpretations, Presentations, Representations (eds. Korhonen T., Routsala H., Uusitalo E.). Studia Fennica Ethnologica pp fekete-fehér fénykép Népszerűsítő kötetek 1. Magyar népviseletek. Kolibri könyvek. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, p színes kép 2. Magyar népviseletek. Kolibri könyvek. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, p színes kép 3. Egy régmúltban gyökerező hímzésstílus: az alföldi szőrhímzés. In: Dél- Alföldi szőrhímzések (szerk.: Chabracsekné Kisházi Terézia). Magyar Művelődési Intézet, Budapest, pp illusztráció 5

6 4. Magyar népviseletek. Móra Könyvkiadó, Budapest, p színes kép 6

7 Népszerűsítő cikkek 1. Hollókői tervek és a falumúzeum. Palócföld. Nógrádi írók és művészek antológiája, Salgótarján, pp Egy nógrádi népviseletről. Palócföld. Nógrádi írók és művészek antológiája, Salgótarján, pp Balassagyarmat története. In: Balassagyarmat (szerk.: Zólyomi József). Balassagyarmati Városi Tanács, Balassagyarmat, pp feketefehér fénykép 4. A Felső-Tiszavidék Szentendrén. In: Adatok Szatmár néprajzához (szerk.: Németh Péter- Farkas József). A Szatmár Múzeum Közleményei I. Mátészalka, pp A falu néprajza. In: Hollókő (szerk.: Mendele Ferenc). Nógrád Megyei Idegenforgalmi Hivatal, Salgótarján, pp Balassagyarmat története. In: Balassagyarmat (szerk.: Zólyomi József). Balassagyarmati Városi Tanács, Balassagyarmat, pp A falu néprajza. In: Hollókő (szerk.: Mendele Ferenc). Nógrád Megyei Idegenforgalmi Hivatal. Salgótarján, pp A (jánossomorjai Szent Anna fogadalmi) kápolna textiljei. TÉKA pp A bajai tímárműhely. TÉKA pp Népviseletek. In: Népművészeti Akadémia. Vizsgakérdések. (szerk.: Balassa M. Iván). A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Népi Iparművészeti Tanács Központi Kiadványa, Budapest, pp Svájci szabadtéri múzeum Ballenberg. TÉKA pp Szövőszék Békéscsabáról. TÉKA 2-3. pp A bajai tímárműhely. TÉKA pp Bőrderékalj Székesfehérvárról. TÉKA pp Élő múzeum TÉKA pp Úrasztali kendő újrahímezése. TÉKA pp Pajta és disznóól Karancsberényből. TÉKA pp A somoskői lakóház bontása. TÉKA pp Beszámoló a bajai tímárműhely munkálatairól. TÉKA pp Beszélhetünk-e 1992-ben Budapesten élő népművészetről? In: Élő népművészet. X. Országos Népművészeti Kiállítás katalógusa. Néprajzi Múzeum, Budapest, pp Is it possible to talk about living popular art in Budapest in 1992? In: Élő népművészet. X. Országos Népművészeti Kiállítás katalógusa. Néprajzi Múzeum, Budapest, pp Kézművesség-népművészet című állandó kiállítás a soproni múzeumban. Ethnographia pp Hevesi szövők. Magyar Iparművészet 1995/2. március-április pp Amiről a viseletek mesélnek. Babakiállítás a Jász Múzeumban. Redemptio IV. évf. 2. sz. 2 3 oldal április 7

8 25. Virág az úrihímzésben. Mesterség és Művészet. Hírmondó pp A magyar bőrművességről. Mesterség és Művészet. Hírmondó pp Töltött és tűzött meleg ruhák. Mesterség és Művészet. Hírmondó pp A jászok történetéről és öltözködésékről. A jászok népviselete című kiállítás megnyitószövege július 25. Redemptio, augusztus Bíró Friderika 60 éves. Ház és Ember pp Kecskés Péter 60 éves. Ház és Ember pp Köszönetnyilvánítás Paládi-Kovács Attilának. Néprajzi Hírek /1-2. pp K. Csilléry Klárára emlékeztünk. Néprajzi Hírek XXXIV pp Magyar népi viseletek [Hungarian folk costumes] Video series I. Bag, Decs, Jászság, Kalocsa. 90 minutes; II. Hosszúhetény, Méra, Rábaköz. 90 minutes; III. Magyarbőd, Martos (upper Hungary), Kásád, Mohács (ethnic Croatians), Véménd (ethnic Germans) 129 minutes. PAL. Made by the Muharay Elemér Fok Art Association, produced by Konkam Studio. Budapest Hungarian Heritage Vol. 6. Nr pp Lexikon-szócikkek Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.: Bajusz 189, báránybőr sipka 218, bricsesznadrág 376, bujáki viselet , bujka 383, csecsemőöltözet , dejtári viselet 572, diósjenői viselet , dolmány , dupét 630, ellenzős nadrág 671, esőabrosz 726. Magyar Néprajzi Lexikon II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.: Fejkendő , fejviselet , fésű , főkötő , fűző 249, gyermeköltözet , hajápolás (Diószegi Vilmossal) , hajviselet , homlokbársony 572, hosszú haj 586, jegykendő 678, kabát (Horváth Teréziával) 701, kalap , kalapdísz Magyar Néprajzi Lexikon III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.: Karancs vidéki viselet 70, konty 256, kontycsavargató 256, kontyfa 257, kontykarika 258, kontyruha 260, kontyvánkos 260, kontyvas , korozsma , koszorú (Györgyi Erzsébettel) , köpenyeg , körhaj 306, mándli 515, mellény Horváth Teréziával , mente , nadrág (Gáborján Alicezal) 678. Magyar Néprajzi Lexikon IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.: Őrhalmi viselet , pantalló 173, párta Gáborján Alice-al , posztómelles 266, posztóruha , rajthúzli , salavári 393, süveg 514, szakáll Magyar Néprajzi Lexikon V. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982.: Tarfej 209, turai viselet , ujjas (Horváth Teréziával) , untercikk

9 Magyar Nagylexikon Magyar Nagylexikon 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.: Alsóruha 648. Magyar Nagylexikon 3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.: Bajusz 29, bíbor 814. Magyar Nagylexikon 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.: Bocskor 174, bőrmelles 458. Magyar Nagylexikon 6. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.: Csizma , csökölyi viselet 178, csuklya 199, daróc 328, debreceni viselet 362, dolmány 707. Magyar Nagylexikon 7. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.: Elejbőr 171, érsekcsanádi viselet 465, fehérhímzés 735, fejkendő , fejviselet 476, felsőruha Magyar Nagylexikon 8. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.: Főkötő , gatya , göcseji viselet , guba 865, gyapjúszőttesek , gyászviselet 923. Magyar Nagylexikon 9. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.: Gyermekruha 5, hajviselet 130, hátibőr 275, hétfalusi csángó viselet 427, hímzés 482, hódmezővásárhelyi hímzés 525, hortobágyi pásztorviselet 628, ing 873. Magyar Nagylexikon 10. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.: Kacagány 397, kalap , kalocsai hímzések 462, kalocsai viselet 466, kalotaszegi hímzések 465, kalotaszegi szőttesek 466, kalotaszegi viselet 468, kapuvári viselet 543, kazári viselet 685, kendő 760. Magyar Nagylexikon 11. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.: Konty 292, koszorú 380, ködmön 413, köpönyeg 439, kötény 468, kucsma 606, kunsági hímzés 635, lábbeli 700, lajbi, mellény 727. Magyar Nagylexikon 12. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.: Ludányi viselet 281, mellény 896, melles 896, mente 925, menyasszonyi viselet 928. Magyar Nagylexikon 13. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.: Mezőkövesdi hímzések 88, mezőségi hímzések 91, moldvai csángó viselet 230, nadrág 438, népviselet Magyar Nagylexikon 14. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.: Orosházi hímzés 214, öv , pantalló 483, papucs 511, párta 557, pendely 644. Magyar Nagylexikon 15. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.: Pruszlik 158, püspökbogád-egerági viselet 208, rábaközi hímzés 231, rajthúzli 284, rokolya 546, sapka 794, sárközi hímzés, szőttes, viselet 809, saru 823. Magyar Nagylexikon 16. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.: Sióagárdi hímzés, viselet 97, suba 313, süveg 348, szakáll , székelyföldi viselet 577, széki szőttes, viselet 587, szoknya Magyar Nagylexikon 17. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.: Szűr 69, torockói viselet 592, törökkoppányi viselet 655, turai hímzés, viselet 790, tüsző 833, ujjas 883. Magyar Nagylexikon 18. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.: Váll 150, vállkendő 157, zeke 812. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 9

10 Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és újkor I. Balassi Kiadó, Budapest, : Árszabás , bőrruhák (Tompos Lillával) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és újkor II. Balassi Kiadó, Budapest, 2004.: Csecsemőöltözet Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és újkor III. Balassi Kiadó, Budapest, 2005.: Fejviselet (Tompos Lillával) , gyermekek és fiatalok öltözködése 386, guba , hajzsírozás 483. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és újkor IV. Balassi Kiadó, Budapest, 2005.: Harisnya, kapca (Tompos Lillával) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és újkor IV. Balassi Kiadó, Budapest, 2006.: kesztyű (Tompos Lillával) 379., keszkenő (Gerelyes Ibolyával, László Emőkével) Kéziratok Kéziratos dokumentációk a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Adattárában A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Felső-Tiszavidék tájegységének épületeiről készültek: 1. Botpalád istálló SZNMAN D Építési javaslat (1969) 2. Botpalád gabonás kamra SZNMAN D Berendezési terv (1973) 3. Milota lakóház - SZNMAN D Bontási dokumentáció (1969), Építési javaslat (1969) 4. Kishodos tyúkól - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 5. Kishodos málégóré - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 6. Sonkád sütőház SZNMAN D Bontási dokumentáció (1971), Építési javaslat (1971), Berendezési terv (1971) 7. Botpalád disznóól SZNMAN D Építési javaslat (1970) 8. Tiszakóród gémeskút SZNMAN D Építési javaslat (1969) 9. Milota kerítés, kapu SZNMAN D Bontási dokumentáció (1973), Építési javaslat (1973) 10. Sonkád disznóól - SZNMAN D Bontási dokumentáció (1973), Építési javaslat (1973) 11. Uszka lakóház SZNMAN D Bontási dokumentáció (1972), Építési javaslat (1972) Berendezési terv (1973) 12. Botpalád méhes SZNMAN D Építési javaslat (1969) 13. Panyola méhes SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 14. Tarpa tőkéskapu SZNMAN D Építési javaslat (1969) 15. Tiszabecs abora - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 16. Sonkád gémeskút - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1973) 17. Botpalád fásszín - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 18. Sonkád málégóré SZNMAN D Bontási dokumentáció (1970), Építési javaslat (1970) 19. Botpalád juhhodály SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 20. Kispalád istálló SZNMAN D Építési javaslat (1971) 21. Tiszabecs abora - SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1969) 22. Kispalád szelep SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1970) 10

11 23. Baja tímárműhely SZNMAN D Bontási dokumentáció (1982), Építési javaslat (1983), Berendezési terv (1985) 24. Botpalád istálló SZNMAN D Építési javaslat (1969) 25. Gulács gémeskút SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1973) 26. Tiszabecs disznóól SZNMAN D Építési javaslat (1970) A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Észak-Magyarország (I) tájegységének épületeiről készültek: 1. Somoskő lakóház SZNMAN D Bontási dokumentáció (1986) 2. Karancskeszi lakóház SZNMAN D Bontási dokumentáció (1985, Építési javaslat (1985), Berendezési terv (1986) 3. Karancskeszi - istálló SZNMAN D Rekonstrukciós javaslat (1986) 4. Debercsény harangláb SZNMAN D Bontási dokumentáció (1982), Építési javaslat (1983) 5. Karancsberény pajta SZNMAN D Bontási dokumentáció (1985), Építési javaslat (1985) 6. Karancsberény disznóól SZNMAN D Bontási dokumentáció (1986), Építési javaslat (1986) Leadott kéziratok Magyar Néprajz I. MTA Néprajzi Kutatóintézete (2 ív) Népviselet korszakai: Honfoglalás előtti kor, Korai feudalizmus kora, Kései feudalizmus, A kapitalizmus kora Angol enciklopédia MTA Néprajzi Kutatóintézete (kb. 5 ív) Az öltözködés rendszerei és időbeli változásai:7.9.1 Kutatástörténet, Társadalom, táj, Öltözettípusok, életkor, nemek, Ünnepi öltözetek, A viselet megszűnése, Revival mozgalmak, Textil, Len, gyapjú, kender, szabó, takács, kékfestő, gombkötő, paszományos, kalapos, süveges, kötélgyártó Tanulmányok Változások a köznép öltözködésében a 18. században (0,5 ív) MTA Néprajzi Kutatóintézet Évkönyve Fur cloaks in Hungarian garments. Continuities from the 16th century to the 20th century - (1 ív) Jyväskylä, konferencia-kötet Trakták a 19. század eleji fogadókban (1 ív) Pécsi Egyetem, Néprajzi Tanszék A mezőkövesdi viselet helye a hazai parasztöltözetek között felfedezésének idején (1 ív) - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága Magyar Tudománytárba írt szócikkek: Népviseletek, Ünnepi, hétköznapi öltözetek, Hivatáshoz kapcsolódó egyenruhák, Városi falusi öltözetek, Bocskai-ruha (0,5 ív) _ MTA Történettudományi Intézet A nemzeti háziipar és mesterei a század fordulóján (0,5 ív) Magyar Néprajzi Társaság 11

12 Flórián Mária hivatkozási listája Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, Bellon Tibor Fügedi Márta Szilágyi Miklós (szerk.): Tárgyalkotó népművészet. Bp., Újraközlés: Palóc főkötők: Bakó Ferenc: A jelenkori palóckutatás... Palócok I Eger, Gáborján Alice: Magyar népviseletek. Néprajzi Értesítő LXIII , Fülemile Ágnes Stefány Judit: A kazári Dissertationes Ethnographicae , Kósa László: Paraszti polgárosodás Bp., ; Turnau, Irene: European Occupational Dress... Warsaw, Varga Marianna: Magyar népviseletek Bp Varga Marianna: Palóc népviseletek Palócok III Eger, , Varga Marianna: A magyar népviseletekről. Bp , Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye népművészete. Balassagyarmat, , 198, 228, Kapros Márta: A matyó kézimunkák... Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. XXVII-XXVIII , 227, Péterbencze Anikó: Kecele, kacó, zsámboki matyó. Életmód és Tradíció 6. Bp Kapros Márta: A születés szokásai Studia Folkloristica et Etnographica 18. Debrecen 52, 323, 324 A kender feldolgozása a Zempléni hegyvidék középső részén. Műveltség és Hagyomány VIII pp Fügedi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc, Fügedi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén megye... válogatott bibliográfia. Miskolc, bibliográfiában 3. Krupa András: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szlovákok... A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai XV Magyar Néprajz III. Kézművesség. Bp., bibliográfiában 5. Gáborján Alice: Magyar népviseletek. Néprajzi Értesítő LXIII Dobrossy István Fügedi Márta: A kendermunkához kapcsolódó árucsere... Néprajzi tanulmányok Debrecen, Szilágyi Miklós: Gyűjtői naplófeljegyzések... Herman Ottó Múzeum évkönyve XLIV. 552, 546, 555, 560. Szabadtéri Múzeum Balassagyarmat. Balassagyarmat, Magyar Néprajz IV. Életmód. Építkezés. Bp., bibliográfiában 2. Kapros Márta: A születés szokásai... Studia Folkloristica et Etnographica 18. Debrecen,

13 A paraszti ruházat változása Nógrád megyében. Néprajzi Értesítő LII pp Méry Margit: Szlovákiai magyar parasztviseletek. Bratislava, Bakó Ferenc: A jelenkori palóckutatás.. Palócok I Eger, Fülemile Ágnes Stefány Judit: A kazári Dissertationes Ethnographicae 7. Bp Varga Marianna: Magyar népviseletek... Bp Varga Marianna: A magyar népviseletekről. Bp , Hofer Tamás: XIX. századi stílusváltozások... Ethnographia LXXXVIII Kapros Márta: Kézi szőttes In: Kézi szövés ipari társadalmakban Heves, Kósa László: Paraszti polgárosodás Bp., ; , 264, Magyar Néprajz: III. Kézművesség. Bp bibliográfiában 10. Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye népművészete. Bgyarmat, Varga Marianna: Palóc népviseletek. Palócok III Eger Péterbencze Anikó: Kecele Életmód és Tradíció Kapros Márta: Főkötők és... Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX , Landgráf-Pekala-Szittner: Nagy szövéskönyv Bp., bibliográfiában Népi építkezés. Népművészet évszázadai III. István király Múzeum. Székesfehérvár, Kücsán József és Perger Gyula (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Győr, A falu néprajza, népviselete. In: Mendele Ferenc (szerk.): Hollókő. Pp Hn. (Salgótarján) 1. Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye... Balassagyarmat, Felső-Tiszavidék. Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájegységei 1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Szentendre, Csupor István. Hétköznapi és ünnepi... In: A táplálkozáskultúra Kalocsa, Kósa László: Paraszti polgárosodás... Bp., ; K. Csilléry Klára: Lakáskultúra. MN. IV. Bp., bibliográfiában 4. Kósa László: Hétszilvafa... Bp., Magyar népviseletek. Móra Kiadó, Bp., Kapros Márta: Főkötők és... Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX , Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Bp Varga Marianna: A magyar népviseletekről. Bp Bathó Edit: A jász viselet. Jászberény,

14 Szűrszabók és szűcsök Gyöngyösön. In: Tanulmányok Gyöngyösről (szerk.: Havas Péter, Kecskés Péter). Gyöngyös, Kósa László: Paraszti polgárosodás. Bp., , Magyar Néprajz III. Kézművesség Bp. - bibliográfiában 3. Cs. Schwalm Edit: Viselet In: Heves megye népművészete, Eger, , 460, Varga Marianna: Palócok III. Eger, , Varga Marianna: A magyar népviseletekről. Bp., Kapros Márta: Nógrád megye Balassagyarmat, Kecskés Péter: Valásos társulatok... Ház és Ember Kapros Márta: Feliratos textíliák... Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXV Nagybákay Péter: Céholtár. Magyar Művelődéstört. Lexikon, Bp., Bőrderékalj Székesfehérvárról. TÉKA H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben... Néprajzi Értesítő LXXXV Flórián Mária Balassa M. Iván: Észak-Magyarország tájegység. TÉKA 2. sz Fügedi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén megye... válogatott bibliográfia. Miskolc, bibliográfiában A debercsényi harangláb. Ház és Ember IV Kapros Márta: Nógrád megye... Balassagyarmat, Flórián Mária - Hofer Tamás Adatok az észak-magyarországi csűröskertes települések kérdéséhez. Agria XXIII Fügedi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete, válogatott bibliográfia. Miskolc, bibliográfiában 2. Fügedi Márta: BAZ megye népművészete. Miskolc, A sárközi szőttes története Ethnographia Varga Marianna: Mezőkövesdi matyó hímzés. Mezőkövesd, Katona Edit: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Bp., , Magyar Néprajz. VIII. Társadalomnéprajz, Bp. - bibliográfiában 4. Fügedi Márta: Szőttesek figurális díszítményei. In: Kézi szövés ipari társadalmakban Heves, Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok. Miskolc, , 29, 31, 32, 43, Szojka Emese: Parasztos és modern. Néprajzi Értesítő LXXXV Lantosné Imre Mária: Hagyomány és újítás. In: Kézi szövés ipari társadalmakban Heves,

15 8. Szilágyi Miklós: Szekszárd és Sárköz... A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XX Magyar ruha európai tükörben. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (szerk.: Halász Péter). Magyar Néprajzi Társaság, Bp., Varga Marianna: A magyar népviseletekről. Bp., Flórián M., Tóth Béla: Tímárok. A bajai tímárműhely a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Mesterségek, műhelyek 1. Tímárok. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Gráfik Imre: Mesterséggyűjtemény. In: Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Bp., Magyar Néprajz IV. Életmód. Építkezés. Bp., bibliográfiában 3. T. Papp Zsófia: Siklós kereskedői... In: Népek együttélése.. Pécs, , 483, 486, Turnau, Irena: Kwartalnik Mistoni Kzulturu Materialnej ismertetés 5. Szulovszky János: Bőrművesség... In: Szulovszky János (szerk.): A magyar kézművesipar... Bp., A népélet ábrázolása magyar néma játékfilmekben. In: Mohay Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára Debrecen., Fügedi Márta: BAZ megye népművészete. Miskolc, Fügedi Márta: Mítosz és valóság... Officina musei 6. Miskolc, , 62, Tari, János: Néprajzi tematikájú filmezés... Ethnographia Tari, János: Néprajzi filmezés Magyarországon. Bp., , Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok... Miskolc, , 58 Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? Vasi Szemle Nagy Zoltán: Körmend Fontes Castriferriensis N , 73, 75 Úri és paraszti bőrruhák. A szűcsvirágozás kezdetei. Néprajzi Értesítő LXXV Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Bp Gazda Klára: A székely népviselet. Néprajzi Tanulmányok. Bp Cs. Gergely Gizella: A letűnt bundaviselet nyomában. Csíkszereda, , Horváth József: A XVII. századi végrendeletek Múzeumi füzetek Aszód Selmeczi Kovács Attila: Néprajzi Értesítő LXXV Benne: Úri és paraszti bőrruhák. DEMOS 31/ ismertetés 4

16 Asszonyi Magyar Öltözet, mely válból és szoknyából áll. A XIX. századi magyar paraszti öltözetek történeti háttere. Ethnographia Bathó Edit: Jász viselet. Jászsági Füzetek Kücsán József és Perger Gyula (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye. Győr, Kisbán, Eszter: Asszonyi magyar öltözet... Ethn. - DEMOS Heft ismertetés A kittelnadrágtól a farmerig. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém T. Papp Zsófia: Bp. In: Népek együttélése Pannónia Könyvek , 483, 486, századi hatások a magyar női parasztviselet elemeiben. Vállas szoknya - pruszlik és rokolya. Népi Kultúra Népi Társadalom. XVII Bathó Edit: A jász viselet. Jászberény, Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben., Bp Gazda Klára: Néprajzi Tanulmányok., Bp , Cs. Schwalm Edit: Viselet In: Heves megye népművészete, Eger, , Kisbán, Eszter: - DEMOS Heft ismertetés 6. Nagy Ilona: Népi Kultúra Népi Társadalom. XVII. Benne: 18. századi hatások... - DEMOS 31/ ismertetés 7. Szűcs, Judit: Society and clothing...csongrád, Halóruha - gyászruha. Studia Comitatensia pp Tompos Lilla: Gyász. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon Bp., A sárközi szőttes múltja és jelene. In: Flórián Mária (szerk.): Szőttesek tegnap és ma. Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet. Heves, Domonkos Ottó: A magyarországi takácsok... Sopron, Lantosné Imre Mária: Hagyomány... In: Kézi szövés ipari társadalmakban Heves, Bellon Tibor Fügedi Márta Szilágyi Miklós (szerk.): Tárgyalkotó népművészet. Bp., újraközlés 4. Domonkos Ottó: A magyarországi takácsok... Sopron, Landgráf-Pekala-Szittner: Nagy szövéskönyv Bp., bibliográfiában 6. A Néprajzi Múzeum gyűjteményei Bp Domonkos, Ottó : Flórián, Mária (szerk.): Szőttesek tegnap és ma. - DEMOS Bd Heft ismertetés 5

17 A céhes mesterek termékeinek árazása. "Tsak egy mester Emberhez illő öltözet, s mértékletes Élet modgya". In: Parasztkultúra, populáris kultúra és a központi irányítás (szerk.: Kisbán Eszter). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Bp Gazda Klára: Néprajzi Tanulmányok. Bp., H. Csukás Györgyi: Építőiparosok árszabásai. Bp., és 11. jegyzet és 12., 14. és 16. jegyzet 4. Cs. Schwalm Edit: Viselet In: Heves megye népművészete, Eger, Flórián M. (szerk., közreadja) Az Mester Emberek Míveinek árazása. Csapók, gubások és szűrszabók, süvegesek és kalaposok árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások. X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Égető Melinda: Vagyon szép szőlőhegye... Doc. Eth bibliográfia 3. T. Papp Zsófia: Egy baranyai mezőváros Siklós iparosai X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Domonkos Ottó: A magyarországi takácsok mintakönyvei. Sopron, Turnau, Irene: Hand-felting in Europe... Warsaw, , Bathó Edit: A jász viselet. Jászberény, , 104, H. Bathó Edit: Adatok a Jászság... In: Szállástól a mezővárosig Jászfényszaru, , Katona Edit: Posztóból...In: Somogy megye népművészete. Kaposvár, , 174, 175, Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Bp., Gazda Klára : A székely népviselet. Néprajzi Tanulmányok. Bp., Domonkos Ottó: A magyarországi... szabók Bp H. Csukás Györgyi: Építőiparosok... árszabásai ( ) Bp., , H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben...néprajzi Értesítő LXXXV Fügedi Márta: BAZ megye népművészete. Miskolc, Jeney-Tóth Annamária: Míves emberek Erdélyi Tudományos Füzetek 247. Kolozsvár Cs. Schwalm Edit: Viselet In: Heves megye népművészete, Eger, Kücsán József és Perger Gyula (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Győr, Nagy Mari - Vidák István: Nemezkészítés. Bp bibliográfiában 19. Pach Zsigmond Pál: A vidéki posztóipar... Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok Pach Zsigmond Pál: stamina panni grossi... Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok Domonkos, Ottó: Az mester Emberek Míveinek árazása Csapók, gubások - DEMOS Heft ismertetés 6

18 22. Kupó, Jenő: Népi Kultúra - Népi Társadalom. XIX. Benne: A közrendűek szűrposztó öltözete. DEMOS 32/ ismertetés Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? In: Vas megye népművészete (szerk: Gráfik Imre) Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, Katona Edit: Posztóból In: Somogy megye népművészete. Kaposvár, Für Lajos: A berceli zenebona In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Bp., Balogh Jánosné Horváth Terézia: Az öltözködés és In: Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Győr, , Verebélyi Kincső: Mindennapok...Timp Kiadó, Debrecen, Nagy Zoltán: Körmend mezőváros... Fontes Castriferriensis N 0 2. Szombathely, , 73, 75. Flórián Mária (szerk., közreadja) Az Mester Emberek Míveinek árazása. Szűcsök és kesztyűsök árszabásai ( ) MTA Néprajzikutatóintézet Bp., Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások... X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Égető Melinda: Vagyon szép szőlőhegye... Doc. Eth bibliográfia 3. Domonkos Ottó: A magyarországi takácsok mintakönyvei. Sopron, Kincses Katalin Mária: Szirmay András...Folia Rákócziana 9/ , 20, Kapitány Orsolya és Imrő Judit (szerk.): Somogy megye népművészete. Kaposvár, H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben... Néprajzi Értesítő LXXXV Jeney-Tóth Annamária: Míves emberek... Erdélyi Tudományos Füzetek 247. Kolozsvár, Kücsán József és Perger Gyula (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Győr, T. Papp Zsófia: Egy baranyai... X. Kézművesipartörténeti Szimpózium... Bp., Kapros Márta: Főkötők... Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX , Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye népművészete. Bgyarmat, A "magyar bunda". In: Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére. (szerk.: Kuti Klára) MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások. X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Szarvas Zsuzsa: Morzsák.-Benne: A "magyar bunda". DEMOS 33/ ismertetés 7

19 Öltözködés. In: Füzes Endre- Kisbán Eszter (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód Akadémiai Kiadó, Bp., Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások... X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Szilágyi Miklós: Halászó parasztok... Doc. Ethn Kapros Márta: Főkötők és Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX , Faragó Tamás (szerk.): Magyarország társadalomtörténete Bp Újraközlés: Cs. Schwalm Edit: Szőttesek... In: Heves megye népművészete Eger, , Lackner, Mónika und Péter Granasztói: Cifraszűr.. Kittsee, Szende Katalin: Ezüstöv... Századok , 420, 421, Szende Katalin: Otthon... Társadalom és Művelődéstörténeti Tanulmányok , 153, 154, Varga Marianna: Mezőkövesdi matyó hímzés. Mezőkövesd, Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig. Bp., , 22, 11. Bárkányi Ildikó: Gyermekek és fiatalok...csongrád, Katona Edit: Textil- és viseletgyűjtemény. In: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Bp , Katona Edit: Posztóból készült... In: Somogy megye népművészete. Kaposvár, , 174, 175, 14. Knézy Judit: A paraszti viselet... In: Somogy megye népművészete. Kaposvár, , Varga Marianna: Hímzések, csipkék... In: Somogy megye népművészete. Kaposvár, Bellon Tibor Fügedi Márta Szilágyi Miklós (szerk.): Tárgyalkotó népművészet. Bp A népviselet fogalma: újraközlés 17. Kapros Márta (szerk.): Nógrád megye népművészete. Bgyarmat, Szemerkényi Ágnes: Magyar Néprajz IV. Életmód. Benne: Öltözködés. DEMOS 33/ ismertetés 19. Tompos Lilla: Gyász. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Bp., Jankus Kinga: A halotti hiedelmek szerepe... In: Múlt és jelen. Studia Ethnologica Hungarica V Gazda Klára Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Bp., , Kósa László: Hétszilvafa... Bp., Flórián M. (szerk., közreadja) Az Mester Emberek Míveinek árazása. Váltó- és vásármíves magyar szabók, német szabók és zubbonyosok árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások... X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Égető Melinda: Vagyon szép szőlőhegye... Doc. Eth bibliográfia 8

20 3. T. Papp Zsófia: Egy baranyai mezőváros VEAB Kézművesipartörténeti Munkabizottság, Bp. 112, Cs. Schwalm Edit: Viselet In: Heves megye népművészete, Eger, Kincses Katalin Mária: Szirmay András feljegyzései Folia Rákócziana 9/ , 21, 22, 31, Kapitány Orsolya és Imrő Judit (szerk.): Somogy megye népművészete. Kaposvár, H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben...néprajzi Értesítő LXXXV Jeney-Tóth Annamária: Míves emberek... Erdélyi Tudományos Füzetek 247. Kolozsvár, , Kücsán József és Perger Gyula (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Győr, Papp Zsófia: Siklós kereskedői... In: Népek együttélése Dél-Pannóniában Pécs., , 483, 486, Szabó Piroska: Az Mester Emberek Míveinek árazása Váltó- és vásármíves magyar szabók... árszabásai DEMOS 34/ ismertetés Polgárosodás a 18. századi magyar közrendű férfiak öltözködésében. A mellény. In: Isten áldja a tisztes ipart. Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére (szerk.: Kücsán József, G. Szende Katalin). Soproni Múzeumalapítvány, Sopron, Szende Katalin: Ezüstöv, Rókaprém Századok Szende Katalin: Otthon a városban Társadalom és Művelődéstörténeti Tanulmányok 32. Bp., A közrendűek szűrposztó öltözete. (A csapó- és szűrszabó árszabások néhány tanulsága). Népi Kultúra - Népi Társadalom XIX. Bp., Méry Margit: Szlovákiai magyar parasztviseletek. Bratislava, Kupó, Jenő: - DEMOS 32/ ismertetés Flórián Mária (szerk., közreadja) Az Mester Emberek Míveinek árazása... Tímárok, kordovánosok... árszabásai ( ). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások... X. Kézművesipartörténeti Szimpózium Égető Melinda: Vagyon szép szőlőhegye... Doc. Eth bibliográfia 3. Kincses Katalin Mária: Szirmay András feljegyzései Folia Rákócziana 9/ , Bathó Edit: A jász viselet. Jászsági Füzetek, Jászberény, H. Bathó Edit: Adatok a Jászság... In: Szállástól a mezővárosig Jászfényszaru, , H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben...néprajzi Értesítő LXXXV

Flórián Mária bibliográfiája

Flórián Mária bibliográfiája Flórián Mária bibliográfiája Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92. 45 ábra 2. Magyar népviseletek. Kolibri könyvek. Móra Ferenc Könyvkiadó,

Részletesebben

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005)

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) Budapest Veszprém 2005 A köszöntőt írta: H. Csukás Györgyi A bibliográfiát összeállította

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny 2010/2011 kerületi forduló

Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny 2010/2011 kerületi forduló 2010-2011-es tanév életvitel és gyakorlati ismeretek tanulmányi verseny kerületi fordulója KOROK DIVATJAI Sorszámod: Témakör neve: 1. Teszt 104 pont Elérhető maximális pontszám: Elért pontszám: 2. Gyakorlati

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tárgyalkotó népművészet Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tartalom Bevezető. I. fejezet Mi a népművészet? Lexikon-szócikk a magyar népművészetről 7 Fél Edit-Hofer Tamás-K. Csüléry

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

ALFÖLD KALOCSAI SÁRKÖZ

ALFÖLD KALOCSAI SÁRKÖZ Alföld Kalocsai Sárköz 93 ALFÖLD KALOCSAI SÁRKÖZ A honfoglalás óta magyar lakta területet, a törökök már 1526-ban elfoglalták. Az elmenekült lakossága csak 1686 után tért vissza. Délrõl bunyevácok is betelepültek,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Mesteremberek szervezetei, készítményei. Publikálatlan levéltári források feltárása, elemzése, közlése (16-19. század)

Mesteremberek szervezetei, készítményei. Publikálatlan levéltári források feltárása, elemzése, közlése (16-19. század) A Mesteremberek szervezetei, készítményei. Publikálatlan levéltári források feltárása, elemzése, közlése (16-19. század) volt pályázatunk címe a 2002-2005 közötti periódusban. Maga a téma azonban a harmadik

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok)

Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok) Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok) Marcali Somogy megye északnyugati részén, a Balatontól 13 km-re, a Kis-Balaton és a Nagyberek által határolt részen

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

Levéltári Szakfelügyelet

Levéltári Szakfelügyelet Levéltári Szakfelügyelet 2015 Vezető szakfelügyelő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető, Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára e-mail: szakfelugyelet@mnl.gov.hu telefon: 478-6058 fax: 478-6036

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bányász Judit. A tervezés szakmai alapjai: a magyar népviselet. A követelménymodul megnevezése: Divat- és stílustervezés

MUNKAANYAG. Bányász Judit. A tervezés szakmai alapjai: a magyar népviselet. A követelménymodul megnevezése: Divat- és stílustervezés Bányász Judit A tervezés szakmai alapjai: a magyar népviselet A követelménymodul megnevezése: Divat- és stílustervezés A követelménymodul száma: 0991-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Kosárlabda gyermek leány országos bajnokság döntő, Sopron, május 9-12 Csoportbeosztás "A" csoport: Vasas Csata, Mizo Pécs 2010, Baja Újvárosi DKSE "B" csoport: Soproni Darazsak, Debreceni SC SI, Savaria

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

2008-ban elért csúcseredmények:

2008-ban elért csúcseredmények: 2008-ban elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs. (25-29) 200 m gyors Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:05,91 2008.01.20. Eindhoven Régi: Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:06,54 2007.08.29.

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Jobbágytelki Falumúzeum

Jobbágytelki Falumúzeum Jobbágytelki Falumúzeum Tárgylista Tárgy száma Megnevezése Készült Adományozó Adományozó születési dátuma 1 Borsörlő 1950 Kiss Péter 1932 május 19 2 Papi szék Kiss Péter 1932 május 19 3 Menyasszonyi blúz

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/4.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

MARTOS. batyuztak, vagyis a városokba hordták be terményeiket eladni.

MARTOS. batyuztak, vagyis a városokba hordták be terményeiket eladni. Felföld Martos 87 MARTOS Martos a Kisalföld észak-keleti részén fekszik. Naszvad, Imely, Izsa, Ógyalla, Komárom-szentpéter, Perbete, Hetény is ehhez a viseletcsoporthoz sorolható. Az egykori Komárom megyében,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére

ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére Szerkesztette: Jakab Albert Zsolt Kinda István Kriza János Néprajzi Társaság Szabadtéri Néprajzi Múzeum Székely Nemzeti Múzeum Kolozsvár 2015 A kötet kiadását

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Békéscsaba, Bajza u. 33.

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Békéscsaba, Bajza u. 33. Mmeghívó A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÕI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület, Békéscsaba Hagyományok Háza, Budapest Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége, Budapest Fõvédnök: Schmittné Makray Katalin,

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben