A tűznek nem szabad kialudni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tűznek nem szabad kialudni"

Átírás

1 XVI. évfolym, 4. szám (53.) A december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes erre egy megfelelő lklmt kivárni. Ez z lklom ebben z évben érkezett el, mikor több nevezetes évforduló is kpcsolódik településünk jeles lkjihoz. A progrmok témáját könyvtár helytörténeti dokumentumi lpján válogttm össze, és ezek ktulitás még Kodály-emlékévvel is kiegészült. Szintén kpór jött, hogy tvsszl pályázni tudtunk Művészeti és Szbdművelődési Alpítványhoz helytörténeti elődások rendezésére, és sikerült támogtást nyernünk. Mottóként következő, Kodály Zoltántól szármzó idézetet válsztottm: Kellemes krácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvsónknk! A kunyhó hű mrdt... A flu megmentette trdíció folytonosságát. A mi dolgunk átvenni tőle és tovább ápolni. A tűznek nem szbd kiludni. Időpontként z őszi-téli hónpokt jelöltem ki, mikor z itt élő emberek számár már kevesebb kinti tennivló. Így került sor október 19-én este z első elődásr, melynek két témáj is volt. Richter Gedeon, mgyr gyógyszergyártás A trtlomból meglpozój 135 évvel ezelőtt, szept. 23-án született Ecséden, jelenlegi iskol épületében. Nevét 10 éve viseli községünk áltlános iskoláj. Emlékét Mozglms őszi npok méltóképpen ápolják z iskol pedgógusi és tnulói, ezáltl szinte már Feldebrőn gyermekeink többet tudnk ról, mint felnőttek. Ezért kértem fel Ngy Lászlóné igzgtónőt Richter Gedeonról szóló kiselődásr. Az este második témáj is szorosn z iskolához kpcsolódott. Pelyhe Flórián nyuglmzott pedgógus Nemzetközi közelmúltbn évekig kuttt, mjd feldolgozt z Ecsédi Rómi Ktolikus Elemi könyvtáros Népiskol krónikáját. Munkáj bekötött kézirtként tlálhtó meg könyvtár konferenci Egerben helyismereti gyűjteményében. Vendégünket furulyszóvl és népdlcsokorrl köszöntöttük. A meghtó percek után meghllgttuk érdekes, z iskol történetét Helytörténeti összefoglló elődását. Az zt követő, jó hngultú beszélgetés során idősebb vendégeink is újr z iskolpdbn érezték mgukt. vetélkedő Gyöngyösön A novemberi elődásunk témáj: november 28-án hlt meg Ecséden Dr. Pikler Gyul jogtudós, ki 1864-ben született Temesváron. Nemzetközi hírű tudós és Olvsásfejlesztési egyetemi tnár volt, 20. százd elején kiemelkedő lkj főváros szellemi tréning életének. Az 1920-s években nyugdíjzták. Ezután Ecséden telepedett le, hol könyvtárosoknk feleségének volt földbirtok. Itt hlt meg 1937-ben, és sírj is itt tlálhtó. Elődónk, Dr. Sád József egyetemi tnár lpos ismerője z ő életének. Igen izglms elődást hllhttunk Pikler Gyuláról, kit z ecsédi emberek Hóembernek Téli gyermekkönyvhét neveztek el. Megtudhttuk, pl. hogy milyen zseniális, ugynkkor ellentmondásos Hevesen egyéniség volt. Egyetemi elődásivl, melyekre nemcsk jogi, de más egyetemekről is tódultk diákok, többször is prlmenti interpellációk fogllkoztk. A szép számú hllgtóság (40-50 fő) szintén nem érkezett felkészületlenül. Több történetet elmeséltek, melyeket régi öregektől hllottk Hóemberről. Elődónkt is sikerült meglepni, mikor közönség soriból előkerült Pikler Gyul eredeti, kutybőrből készült diplomáj. A késő estébe nyúló beszélgetés során közösen próbáltuk megfejteni, mi lehetett titk, hogy ez gykrn külföldre járó, ízig-vérig városi tudós ember Ecsédre vonult vissz, és itt szinte teljes mgánybn élt másfél évtizedig. Ígéretet kptunk Sád József úrtól, hogy mint ideje engedi, újr előveszi ezt témát, és tovább kuttj. A decemberi témánk időben is, de lélekben is legközelebb áll npjinkhoz és z ecsédi emberekhez: Községünk népi hgyományi Péter József életműve hlálánk 5. évfordulój és Kodály-emlékév lklmából. Még ktuálisbbá vált

2 2 záltl, hogy időközben bejegyzés ltt áll Péter József Népművészeti Alpítvány. A könyvtár zsúfolásig megtelt. Péter Józsefről tudni kell, hogy szinte egész életét néptáncnk, z Ecsédi Népi Együttes létrehozásánk és életben trtásánk szentelte, z áltl színpdr állított Ecsédi lkodlms c. elődás pedig messze földön híressé tette községünket. Mindemellett még rr is volt gondj, hogy ppírr vesse könyvtárbn csk Józsi bácsi könyve -ként emlegetett Ecséd történetét, melyben flu történetét, nevezetes eseményeit meséli el. A Kodály Zoltánról szóló megemlékezés után Mksáné Ngy Ktlin, Dübörgő Néptánccsoport vezetője volt z elődónk, ki stílusosn Borbál ággl érkezett. A bevezetőben helyi hgyományokról, téli ünnepkör szokásiról szólt. Ezután végigkövettük Péter Józsi bácsi életútját, mihez házi helytörténészünk, Oláh József fotóiból készült egy kis kiállítás. Rendkívül szép, trtlms, és élvezetes elődást hllhttunk színesítve citerszóvl, népdlcsokorrl, közös népdlénekléssel. Láthttunk régi videofilmeket, és rchív felvételről hllgttuk meg zt három ecsédi népdlt, melyek A Mgyr Népzene Tárábn szerepelnek. Az elődás Wss Albert szép versével zárult, és bár már este nyolc ór felé járt z idő (öt órkor kezdődött), még senki nem indult hz. Ismét többen egészítették ki hllottkt érdekes és értékes hozzászólásikkl, kötetlen beszélgetés pedig fél tízig trtott. Összegezve tpsztltokt, egyik törzsvendégünket idézném: Jó volt ez sorozt, és elérte célját. Felhívt figyelmet rr, hogy jobbn meg kell becsülni z értékeinket. Szerencsénkre vnnk, kik ezt teszik, kik őrzik tüzet. Máskülönben ezeket könyvtári rendezvényeket sem tudtuk voln megvlósítni. A siker elsősorbn z elődók érdeme, és mások is sokt segítettek. Támogtt progrmjinkt Községi Önkormányzt. Gyerekek és felnőttek is szerepeltek népdlll, verssel, zenével. Minden lklomml jelen volt helyi Ecséd TV, és nem utolsósorbn hllgtóság, kik között voltk állndó résztvevők, de olynok is, kik csk egy vgy két lklomml jöttek el. Volt, ki megjegyezte: már egészen ide szokik, volt, ki korábbn soh nem volt tg, és most beirtkozott könyvtárb. És olyn is, ki megkérdezte, hogy jövő évre mit tervezek. Gondolkodom folyttáson, és várom, hogy Borbál ág kivirágozzék. Deméné Novák Zsuzs Ecséd Kipróbáltuk, jánljuk Ötletek, módszerek kollégáink trsolyából Mozglms őszi npok Feldebrőn Negyven éves feldebrői könyvtár 1967 őszén dták át feldebrői könyvtárt, mely Községfejlesztési Alpból, helyi kivitelezésben épült, s kkor igzi különlegességnek számított, hiszen ez volt z első önálló épületben lévő, ilyen célr épített kis községi könyvtár megyében. Azót sok minden történt Ennek felelevenítésére Könyves vsárnp progrmjához cstlkozv október 7-én délután 2 órától születésnpi prtit trtottunk. Meghívóbn invitáltm korábbi, jelenlegi és leendő könyvtárhsználókt. A meghívót jól hngzó Tlálkozzunk könyvtárbn szlogennel zártm. A kerek évforduló lklmából pályáztot hirdettem A könyvtárról jut eszembe címmel, melyre olyn lkotásokt vártm, melyek tükrözik könyvtárról áltlábn, illetve feldebrői könyvtárról konkrétn kilkult gondoltokt. Bármilyen témábn, szbdon válsztott technikávl lehetett indulni. A beékezett lkotásokból kiállítást rendezünk, melynek megnyitój születésnpi prtin lesz ígértem felhívásbn. S így is lett. Elérkezett np, s én úgy készültem, mint egy otthoni vendégségre. Csládi válllkozásbn (Anyukám és én) szombton elkészítettük sütiket. Vsárnp délelőtt elvégeztem z utolsó simításokt, s mint kis herceg tele voltm izglomml, s díszbe öltöztettem szívemet. Polgármesterünk köszöntője után Bőhmné Mitterhuber Ktlin és Kincs Gyöngyike korábbi könyvtárosok felidézték z kkori munkát, legérdekesebb eseményeket, mjd én is bemutttm npjink könyvtárát, z igénybe vehető szolgálttásokt, utlv változásokr. Külön öröm volt számunkr, hogy vendégünk volt Tőzsérné Andik, Frks Mártik és Kulcsárné Mrik. A születésnpi pályázt eredményeként igényes lkotásokkl gzdgodott bibilioték: oljfestmény, plkát, rjz, fotó, vers, próz, kerámi lkotás egyránt érkezett. Miután megnéztük kiállítást, köszöntöttem LEGeket, így legfitlbb (két és fél éves), legidősebb (80 éves), legtöbb könyvet kölcsönző, legtöbb olvsást népszerűsítő versenyen résztvevő, legtöbb könyvtárközi kölcsönzést

3 3 kérő és könyvtár számár legtöbb művészi munkát készítő olvsót, vlmint pedgógusok közül legtöbb könyvtári órát igénybevevő és legtöbb könyvtári rendezvényen részt vevőt. Az irodlmi műsorbn helyi elődók szerepeltek. Koczk Szófi, négyéves kislány Himnuszt, egy korábbi olvsó, Brtáné Gáspár Róz Vörösmrty: Gondoltok könyvtárbn című költeményét mondt el. Háziorvosunk új oldláról muttkozott be, elszvlt Szbó Lőrinc: Semmiért egészen című versét. Felesége sját prózi írását, lányuk pedig sját versét dt elő. Földi Gyul, kedves olvsó könyvtár 40. születésnpj lklmából írt verset, ezzel köszöntve z intézményt. A szervezés során rábukkntm egy olyn helyi költőre is, kiről eddig nem is tudtm, hogy verseket ír, s így Lénárt László gondoltiból is kptunk ízelítőt. Mondhtnám, hogy részben kényszer (nygi források hiány) szülte zt megoldást, hogy z ünnepséget helyi lkotók, elődók műsorávl színesítsem. Ez igz, mint hogy z is, mindig is híve voltm nnk hogy helyben élőket ismerjük meg, hiszen sokn nem is tudjuk, közelünkben élő embertársink milyen értékkel bírnk. S mi más lenne lklmsbb e felfedezések közkinccsé tételére mint könyvtár. Korábbn is több ilyen kiállítás, elődói bemuttkozás volt már. Úgy érzem ezúttl sem cslódtm feldebrőiekben. Tehetséges lkotókkl, elődókkl tlálkoztunk, kik mrdndó élményben részesítettek bennünket, s különleges eseményhez méltó módon ünnepelhettünk közreműködésükkel. A Népmese Npj Megtrtottuk Népmese Npját is, hol felelevenítettük mesemondás ősi művészetét, megemlékeztünk mesegyűjtőkről és mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes üzeneteiről, rról mindennpjinkbn is hsználhtó tudásról, mi népmese sjátj. Ezúttl szomszédos település, Verpelét óvodásit is meghívtm. Az óvónők z első szór prtnerek voltk ebben, Dér Annmári mesemondást is válllt. Elhozták tvly még óvodás Gergye Bencét, ki mesemondó versenyt nyert, így mi is részesei lehettünk mély átélésű mesélésének. A feldebrőiek közül négyéves Koczk Szófi és Rbné Vjn Ktlin nyuk mesélt. A kicsik bájosság, felnőttek kedves hngj, meséikbe szőtt szép történeteik elvrázsoltk kicsiket és ngyokt egyránt. Külön öröm volt számomr, hogy verpeléti óvónők nemcsk z ovisokt hozták el, még szülőket, ngyszülőket is sikerült feldebrői könyvtárb csábítniuk, s természetesen helyi gyerekek és szüleik érdeklődésének is ngyon örültem. Kölyök Olvshow Részt vettünk Ngy Olvshow progrmsorozt keretében áltlános iskolás korúknk meghirdetett országos pályázton is. A kölyökolvsó három fordulóján feldt egy-egy szépirodlmi lkotáshoz kpcsolódott. A fejtörők megoldásár történetek elolvsás, egy csipetnyi fntázi és játékos kedv szükségeltetett. A három próbát sikeresen teljesítők elnyerik Kölyökolvsó címet. Nálunk z áltlános iskol hetven tnulój közül 13 jelentkezett felhívásomr. Végül nyolcn csinálták végig mind három fordulót. Remélem ők igzi Kölyökolvsók lesznek, ugynis z ezzel járó jelvényeket és okleveleket ünnepélyes keretek között szeretném nekik átdni, természetesen könyvtárbn. Mi már helyben nemrégiben rendeztünk egy Kölyökolvsó tlálkozót, hová nemcsk kis kölykök, hnem néhányuknk z nyukáj is eljött, ők folymtosn élénk érdeklődéssel figyelték z eseményeket, z utcán is megállítottk olykor; mikor vihetik következő könyvet, megjelent-e már z Interneten z új feldtsor? Érdekes feldtok voltk, s igzán ötletes megoldások születtek. Volt olvsást népszerűsítő plkát- és vrázsige készítés. Az utóbbikból íme néhány: Abrk dbr olvsás Te vgy legjobb szórkozás. (Blogh Péter 4. oszt.) Bűverő rejlik minden könyvben, Olvss, hogy jándékot kpj belőle! (Szőlősi Judit 3. oszt.) Abr, bbr, fbr, z olvsás legjobb szkm! (Frks Viktóri 5. oszt.) Abrkbdr rohnás, legjobb dolog z olvsás! (Kászonyi Attil 5. oszt.) H sokt olvsol Látóköröd kitágul Megismered ngyjink, Hogyn éltek páink, Honnn jött népünk, És hogyn éljünk! (Ludányi Viktóri 5. oszt.) H nem megy z olvsás, ne keseregj, rá se ránts! Menni fog h bízol benne, Kezdd vékonybb könyvekkel! Ez z én jó tnácsom Jó szórkozást kívánok! (Frnci Boglárk 8. oszt.)

4 4 Ezen kölyökolvsó tlálkozón először elbeszélgettünk z elolvsott könyvekről, ki-ki elmondt számár legérdekesebb történetet. Ezzel z volt célom, hogy felkeltsék egymás érdeklődését z áltluk olvsott mű iránt is. Ezt progrmot már z elején elterveztem, s hogy képben legyek z elmúlt hetekben én is kölyökolvsó lettem. Jó volt vissztérni gyerekkönyvekhez! Zjlik hát z élet könyvtárbn. Szerencsére. Bár bevllom őszintén ősszel egy kicsit izgultm. Sjnos kisiskolákt érintő iskol összevonások Feldebrőt sem kerülték el. Verpeléttel társulv helyben csk ht osztály mrd. Már ez is elég szomorú, de ennek sors is veszélybe kerülhet, ugynis szülők ezekből z osztályokból is sok gyereket elvittek. Így korábbi 130 fős létszámml működő iskol hová környező településekről: Trnszentmári, Verpelét, Aldebrő, Tóflu, Kápoln is jártk diákok m 71-en tnulnk. Azok kik környékről már nem idejárnk iskoláb csökkentették z olvsók táborát. Szerencsére z itt tnuló áltlános és hzjáró középiskolások érdeklődése megmrdt, s felnőttek is gykrn betérnek. Az idősebbek, kismmák olvsnivlóért jönnek, mások egy önéletrjz számítógépen történő megírásáért vgy lemezen hozott szöveg kinyomttásáért, fénymásolni, fxolni, rejtvényt fejteni, menetrendet, pályáztot megnézni, nyomttványt letölteni, stb. Ngyon hsznos volt számomr z őszi szkmi np; megtetszett Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárbn látott közösségi tér kilkítás, könyvtár ezen funkciójánk erősítése. A látottk lpján én is tervezem nnk megoldását hogy például egy-egy délutáni beszélgetésre is igénybe vegyék brátnők, ismerősök. Egyre nehezebb helyzetben vnnk kis flvk, egyre nehezebb z önkormányztok helyzete, s bizonytlnság mitt kevésbé toleránsk z emberek. Ebben nem könnyű időben tlán még ngyobb feldt hárul könyvtárkr, könyvtárosokr, hiszen zontúl, hogy végzik zt szolgálttást mi feldtuk, többek között szociális funkciókt is ellátnk. S mindezt úgy kell tennünk, hogy olykor mi mgunk is támogtásr szorulunk, hiszen nehézségek minket sem kerülnek el. Ehhez munkához kívánok minden kedves Kollégánk kitrtást, jó egészséget, könyvtárt működtetni kró fenntrtót és z ünnep közeledtével békés, boldog krácsonyt! Vdásziné Vrg Év Feldebrő Téli gyermekkönyvhét Hevesen A Heves Városi Művelődési Intézet városi könyvtáránk gyermekrészlegében népszerűek z évtizedes hgyománnyl bíró téli gyermekkönyvheti rendezvények. Ezen több npon át trtó progrmsorozton ebben z évben több, mint 700 gyermek vett részt. Már november második felében ünneplőbe öltöztettük könyvtárt, így készülve z ünnepekre és progrmjinkr. Az idei téli gyermekkönyvhetet december 3án Csáki Zsigmond polgármester úr nyitott meg. Köszöntőjében hngsúlyozt könyvtár szerepét, kiemelve zt z élményt, mi z embert egy ilyen helyen megérinti, könyvek vrázsát, bennük lévő tudáshlmz fontosságát. Mondndójábn hngsúlyozt, hogy z olvsás megszerettetésében milyen fontos szerepe vn csládnk, z iskolánk és könyvtárnk. Ezen npon került sor NÉPEK MESÉI elnevezésű uniós rjzpályázt eredményhirdetésére, és díjk átdásár. A pályázti kiírásnk megfelelően rjzok kizárólg A/4-es méretben, de bármilyen technikákkl készülhettek. A már hetekkel korábbn meghirdetett rjzpályáztr összesen 160 pálymunk érkezett. A szkvtott zsűri Együd Árpádné, Juhászné Kis Edit, Szbri Zoltán döntése lpján z lábbi eredmények születtek: I. helyezettek: Polyák Luc (I.sz. Tgóvod), Pll Eszter (III.sz. Tgóvod), Kis Nikolett, Fenyves Alexndr ( Körzeti Ált. Tgisk.), Jurányi Viktóri (Hevesi József Ált. Tgisk.), Ecsedi Attil, Árvi Luci, Hrnos Lill (Újtelepi Ált. Tgisk.) II. helyezettek: Fodor Ágnes (III. sz. Tgóvod), Török Ann (I.sz. Tgóvod), Lbod Gábor (Körzeti Ált. Tgisk.), Mezei Virág, Sári Ntáli (Hevesi József Ált. Tgisk.), Horváth Vivien, Bkos Mrinn Boglárk (Újtelepi Ált. Tgisk.) III. helyezettek: Kovács Gergő (III.sz. Tgóvod), Járvási Judit (Körzeti Ált. Tgisk.), Kohán Gergely (Újtelepi Ált Tgisk.), Ljer István (Benedek Elek Áltlános Iskol, Molnár Kludi (Kempelen Frks Ált. Tgiskol), Susányi Brbr (Hevesi József Ált. Tgiskol).

5 5 A helyezetteken kívül szép meseillusztrációjukért külön díjbn részesültek: Pege Odett, Ngy István (I.sz. Tgóvod), Ptkovics Dór, Vereb Viktóri, Ngy Nór, Szbó Milán, Bencsik Bence, Kis Boglárk (III.sz. Tgóvod), Molnár Elizbet (Kempelen Frks Ált. Tgisk.), Keskeny Kálmán, Csontos Tmás, Lólé Bink, Sikúr Rikrd, Pjtók Dávid, Ngy Bbett (Hevesi József Ált. Tgisk.) Borbás Csenge, Borbás Bert, Járvási Kt (Újtelepi Ált. Tgisk.) Ligeti Viol, Dru Rék (Körzeti Ált. Tgisk.) A Hevesi Tehetséges Gyermekekért Közlpítvány díját Sikur Imre Hevesi József Áltlános Tgiskol tnulój vehette át. A könyvjutlmkt és oklevelet Csáki Zsigmond polgármester úr dt át díjzottknk. December 4-én város iskoláiból 60-n egy csodáltos író-olvsó tlálkozó részesei lehettek Zsíros Simon Mári költővel. Az írónő megismertette gyerekeket Lúds Mtyi vissztér című meséjével, mjd sok-sok szép verset is elődott olvsóinknk. Kedves személyisége, közvetlen viselkedése, csodáltos elődásmódj elvrázsolt közönségét. Hgyományos könyvheti rendezvényünk kisiskolások versmondó versenye, melyen 22 lsó tgoztos kisdiák vett részt város három tgiskolájából. A zsűri tgji Erdészné Turcsányi Ktlin, Törökné Kán Andre és Kovács Sándor pedgóus, ez lklomml sem voltk könnyű helyzetben. A gyermekek mgbiztos verstudássl, egyéniségükhöz illő versválsztássl, tiszt szép beszéddel káprázttták el zsűrit és közönséget. Évek ót tpsztlhtó felkészítő tnárok előkészítő, lpos munkáj versmondó verseny előtt, hiszen hozzánk már csk legjobb, legtehetségesebb versmondókt jutttják tovább minden áltlános iskolából. Köszönhető tlán ez nnk, hogy igyekszünk ezt rngos eseményt minden évben megrendezni kisdiákoknk, így tudtosn készülnek rá pedgógusok, gyerekek egyránt. A Hevesi Tehetséges Gyermekekért Közlpítvány díját Oláh Milán Körzeti Áltlános Iskol tnulój érdemelte ki Kányádi Sándor: Kecske című versének elmondásávl. I. helyezettek: Szbó Adrián 2.oszt. (Újtelepi Ált. Tgisk.), Oláh Milán 3.oszt (Körzeti Ált. Tgisk.) Felkészítő tnárok: Kozm Péterné, Szbó Imre Tiborné. II. helyezettek: Klóczki Zsófi 2/ (Körzeti Ált. Tgisk.), Török Virág 3.oszt (Hevesi József Ált. Tgisk.), Gyrmti Blázs 4. oszt, (Újtelepi Ált. Tgisk.) Felkészítő tnárok: Sinkovics Ágnes, Bliné Ngy Rozáli, Kecskés Tmásné. III. helyezettek: Blog Zoltán 2.oszt. (Újtelepi Ált. Tgisk.), Tóth Fnni 3/. (Körzeti Ált. Tgisk.) Felkészítő tnárok: Kozm Péterné, Sándor Istvánné. A gyermekkönyvhét zárásként került sor rr z jándékműsorr, mit Heves Város Önkormányztánk támogtásávl szervezhettünk meg Művelődési Központbn. Vendégünk Gágogó együttes volt, kik sok új verssel, dlll, közös játékkl lepték meg gyerekeket. A több mint 300 óvodáshoz, kisiskoláshoz műsor végén megérkezett várv várt Télpó, ki minden gyermeket egy-egy szloncukorrl jándékozott meg. Köszönjük, z intézményvezetőknek, óvónőknek, pedgógusoknk, z önkormányztnk, Télpónk, vlmint Hevesi Tehetséges Gyermekekért Közlpítvány kurtóriumánk, hogy munkájukkl, támogtásukkl hozzájárultk évi téli gyermekkönyvhét sikeréhez. Törökné Kán Andre Heves Műhelytitkok Helytörténeti vetélkedő Gyöngyösön Immár 17. lklomml rendeztük meg november 22-én helytörténeti versenyt, mely tlán elmondhtjuk ennyi idő után, hogy komoly hgyományr tekint vissz. A verseny kiírój minden évben z Önkormányzt, nnk Kulturális és Okttási Bizottság. A felhívás tnév végén jut ki z iskolákb pontos tém és szkirodlom megjelölésével, hogy nyáron, ill. tnév elején legyen idő bejárni z esetleges meglátogtndó helyszíneket. Mg verseny z október 23- előtti héten szokott megrendezésre kerülni. Kivételt jelentett ez z év, mivel korábbiktól eltérően később, csk szeptember végén indult kiírás, és november 22-én volt szóbeli vetélkedő. A résztvevők város áltlános- és középiskolásiból kerülnek ki úgy, hogy egy-egy iskolát egy-egy négy fős cspt képvisel. Előfordul z is, hogy egy-egy iskolábn házi versenyre is sor kerül. Kb éve városkörnyék iskoláink tnulói is meghívást kpnk vetélkedőre: ez évben Detk, Gyöngyössolymos, Mátrszentimre, és Ngyréde cspti voltk jelen. A temtik. Mindig vlmilyen tém köré csoportosítjuk vetélkedő nygát, és természetesen mindig Gyöngyös város, Mátr, Mátrlj településeivel kpcsoltos z jánlás, z irodlomjegyzék. Itt mindenképpen hngsúlyoznám városkörnyékre vló tudtos odfigyelést, hiszen miért mrdnánk ki közelben lévő érdekességek, látványosságok? Gyöngyöst és Mátrát sokszor nehéz is elválsztni egymástól. Az elmúlt évek jeles témái: történelem egy-egy szksz, műemlékek, gzdságtörténet, természeti értékek, Mátrvidék néprjz, mátrlji várk. Az utóbbi években két évfordulóhoz kpcsoltuk versenyt: holokuszthoz, ill bn 1956-hoz. Vlljuk be, nekünk, felnőtteknek sem könnyű ezekben témákbn kellőképpen tájékozódnunk, különösen kkor, h még nnk helyi vontkozásit is szeretnénk számb venni. Rádásul itt még gyerekekről, fitlokról vn szó... Az ismeretek feldolgozásábn ezért fontosnk trtottuk, hogy legyen verseny előtt néhány nppl egy felkészítő elődás, hol Dr. Horváth László helytörténész hozt közelebb holokuszt éveit.

6 6 A versenyek előtt z utóbbi 6-8 évben volt egy-egy előzetesen elkészítendő pálymunk, beugró, melyet szóbeli versenyen szokott zsűri értékelni, z utolsó fordulóbn. Gykrn születtek ngyon szép és trtlmábn is értékes dolgoztok. Kiemelhetném közülük zokt, mikor egy-egy mátrlji várt látogttk meg gyerekek, és fotózták végig még láthtó romokt (Mrkz, Domoszló, Gyöngyöspt, Bene-vár). A holokuszt kpcsán egyes csptok komoly kuttást végeztek, és nemcsk hogy kimentek zsidó temetőbe, hnem sikerült kinyomozniuk z egykori túlélőket, hozzátrtozókt. Ez évben különböző gyűjteményeket, kincseket, tájházkt ismerhettek meg gyerekek. Az propó két új gyöngyösi kiállítás, felújított Mátr Múzeum, és városi könyvtárbn nyílott Huszár Ljos Éremtár volt. Ezeken kívül feldt volt ferences műemlékkönyvtár, z egyházi kincstár, mátrfüredi plóc múzeum, solymosi vízimlom, detki régészeti múzeum, z bsári és kisnáni tájházk megtekintése, és hozzájuk kpcsolódó szkirodlom feldolgozás is. Sok szépet, érdekeset láthttk versenyzők! A versenyek lebonyolítását minden évben városi könyvtár és Mátr Múzeum munktársi szokták végezni (tém megjelölése, kitlálás, irodlomjegyzékek összeállítás, forgtókönyvek elkészítése, játékvezetés, zsűrizés). Ennek ok, hogy nem vgyunk pedgógusok, ill. helytörténet iránti elkötelezettség. A forgtókönyvek elkészítése jelent számunkr ngyobb feldtot, ekkor igyekszünk érdekessé, látványossá tenni z egyes fordulókt. Emlékezetes feldványok voltk tlán nemcsk nekünk! z elmúlt évekből pl. Mátr Múzeum gyűjteményéből helyszínre hozott és bemuttott tárgyk bemuttás, felismerése (mi ez? jellegű feldt). Említhetnénk másik évből városi TV áltl készített rövidfilmeket mátrlji várkról (sikerült stábot is jól megdolgozttnunk!), vgy legutóbbi, zsűri áltl készített, Hol járunk? és Mit látunk? feldt kockái z egyes kiállításokról, z ott láthtó tárgykról (projektoros vetítés). A vetélkedő helyszíne Zeneiskol, mely két ngy termével, berendezésével, és segítőkészséggel áll rendelkezésünkre. Legutóbb z egyik teremben 6 cspt (középiskolások), másikbn pedig 10 (kisiskolások). versenyzett. A háttér munkáltokt Polgármesteri Hivtl Intézményfelügyeleti munktárs irányítj és fogj össze, és ő bonyolítj kiértesítéseket, ill. jutlmzást is. A verseny mögött természetesen pályáztok, szponzorok állnk, ezeket ugyncsk kollég irányítj. Díjzás. Minden versenyző jutlm vlmilyen hzvihető jándék (ppíráruk, szponzorok), helyezettek ezek mellett utlványokkl, könyvekkel térnek hz. (Természetesen felkészítő tnárokról sem feledkeznek meg kiírók). Az utóbbi 6-8 évben versenyt követő néhány hét vlmelyikén kirándulást is szervez z önkormányzt munktárs olyn helyre, mely vlmilyen módon kpcsolódik témához. A kirándulásr z összes tnuló és felkészítő tnár, ill. segítők is meghívást kptk (két busznyi társság). Emlékezetes helyszínek voltk közelmúltbn Visegrád, Szolnok (színházi elődás és Dmjnich Múzeum), Budpest (zsingóg és zsidó múzeum, mjd z álltkert), prlment és Csodák plotáj, tvly Jászberény (múzeum és álltkert). A vetélkedőről városi TV és helyi sjtó is tudósít. Hogyn tovább? Sjnos, z nygi problémák itt is jelentkeznek, ez évben szükséges nygi hátteret igen nehéz volt előteremteni, emitt csúszott is kiírás. Az igen kedvelt jutlom, kirándulás éppen z nygik mitt el is mrdt. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy helyi értékek ismerete, megismertetése és ápolás mint z nnyi fórumon el is hngzik! tlán továbbr is fontos mrd, és z rr illetékesek is fontosnk vélik jövőben is. Az egyik tnárnő úgy foglmzott nemrégiben: ő bizony máskor is elvitte már megmuttni diákjink gyöngyösi templomokt, még z Orbán és püspöki templomot is kinyitttt, mert nem biztos, hogy később eljut od gyerek, leglább most láss. Diákji most is itt voltk, és végigjárták mind kilenc helyszínt. Bizony nem könnyű mindennpi munk és tnulnivló mellett plusz feldtot válllni gyereknek és pedgógusnk. Ez vetélkedő is csupán egy lehetőség múltunk megismerésére. Lovász Béláné Gyöngyös Hírek, információk Megszűnt kötészet Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárbn szeptemberétől megszűnt Bródy Sándor Könyvtár kötészete. A megyei könyvtár jelenleg B.V.B. Nyomd és Kidó Kft.-vel kötteti dokumentumit. A cég elérhetőségei: B.V.B. Nyomd és Kidó Kft., cím: Eger, Fdrusz J. u. 4., tel.: (36) , (36) , fx: (36) , mobil: (30) , e-mil: Kpcsolttrtó: Budvári Blázs Új helyen BSK Módszertni Osztály A Módszertni Osztály megyei könyvtár főépületébe költözött, kötészet helyére. Az új helyen is szeretettel várj kollégák jelentkezését személyesen, e-milben vgy telefonon Frks Márt és Komlóné Szbó Ágnes 36/ os telefonszámon, illetve és e-mil címen.

7 7 Nemzetközi könyvtáros konferenci Egerben A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár új kezdeményezésként A regionális könyvtári ellátás tpsztlti z Európi Unió tgországibn címmel november 8-9-én kétnpos nemzetközi könyvtárszkmi konferenciát rendezett. A progrmon z Eszterházy Károly Főiskol Könyvtár, vlmint Főegyházmegyei Könyvtár munktársi; z MKE Heves Megyei Szervezetének képviselői, Heves megyei kistérségi társulások képviselői, városi könyvtárk igzgtói, kistérségi mozgókönyvtárk munktársi és debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Módszertni Osztályánk munktársi vettek részt. A Bródy Sándor Könyvtár meghívásár konferenciár Eger testvérvárosi közül Przemyslből, Kutn Horából és Gyergyószentmiklósról 8 fős könyvtáros delegáció érkezett. A rendezvény célj volt, hogy résztvevő európi uniós országok könyvtáros képviselői megismerjék egymás tpsztltit regionális könyvtári ellátás területén vlmint, hogy szkmi együttműködési megállpodás írjnk lá közös rendezvények szervezésére, könyvcserék lebonyolításár, szkmi kidványok és publikációk megjelentetésére, tnulmányutk szervezésére november 8-án konferenciát Hbis László, Eger MJV polgármestere nyitott meg. Ezen npon résztvevők szkmi elődásokt hllgttk meg: Dr. Brtos Év kistelepülések könyvtári ellátásánk mgyrországi tpsztltiról trtott összefogllót, ezt követően Báki Mgdoln Erdélyből A gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár szerepe Gyergyói-medencében címmel muttt be könyvtárukt. Ezt követően résztvevők lengyel könyvtárügy regionlitását kiválón szemléltető Przemyski Przegld Kulturlny című folyóirtot ismerhették meg, mely z európi országok kulturális sokszínűségét hivtott művészi színvonlon bemuttni. E folyóirt kidój és szerkesztői przemysli Igncy Krsicki Városi Könyvtár munktársi: Agnieszk Korniejenko, Pweł Kozioł, Pweł Tomsz Kozioł és Andrzej Skibniewski. A Kutn Hor-i Városi Könyvtár igzgtónője, Gbriel Jrkulisová cseh könyvtári rendszer fölépítését és regionális feldtit ismertette jelenlévőkkel. Végül Heves megyei kistérségi mozgókönyvtári tpsztltokról Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár KSZR szolgálttási kiépülő kistérségi mozgókönyvtári ellátás tükrében címmel Tőzsér Istvánné és munktársi trtottk elődást november 9-én vendégek Eger város nevezetességeivel ismerkedtek, mjd ünnepélyes keretek között progrm zárásként résztvevő országok képviselői együttműködési megállpodást írtk lá könyvtár glériájábn. Frks Márt, Eger

8 8 Könyvjánló Gyöngyös régi képeslpokon : százdfordulótól 1948-ig. Írt és szerkesztette B. Gál Edit, Guszmnné Ngy Ágnes. Gyöngyös - Veszprém, p. Ki ne szeretne színes fényképeket nézegetni, lbumokt lpozni?! Különösen szívesen tesszük ezt kkor, h településünk, városunk múltját régi, ritk, - m már csk gyűjtők tuljdonábn meglevő - képeslpok segítenek felidézni. A képeslp emléket ébreszt, gyönyörködtet. Szövegezése vllomás feldójánk érzelmeiről, hngultáról. A levelezőlpok több mint 130 éve részesei mindennpi életünknek. Az ikonográfii dokumentumok, így posti képes levelezőlpok szerepe, jelentősége vitthttln egy dott táj, település történetének megismerésében. A rjz, kép z információközlésnek mindig fontos eszköze volt, s mrdt z m is. A vizuális dokumentumok objektivitás, tárgyszerűsége z, mi előnyben részesíti rjzzl, grfiki ábrázolássl szemben. Ez utóbbik művészibbek, s ezáltl szubjektívebbek fényképnél, mely mg vlóságábn rögzíti tényeket. Ezeken ugynis jól nyomon követhető egy-egy település változás: megőrzik rég elfeledett, lebontott, átlkult épületeket, utcákt, prkokt, állmigzgtási, kulturális épületeket, műemlékeket, közigzgtási centrumokt (városház, bíróság, pénzintézetek, templomok, iskolák). A kereskedelmi egységeket (pictereket, boltokt, vendéglátóhelyeket) bemuttó lpok többnyire reklám céljából jelentek meg. A közlekedés fejlődése, járművek, vsútállomás, post, lktny, háborús emlékművek, országzászlók is elmrdhttln témájuk képeslpoknk. A veszprémi AGENDA NATURA Kidó jóvoltából, krácsonyár megjelenő Gyöngyös régi képeslpokon című impozáns kidvány egy hngultos időutzásr hívj olvsóját. A város képi reprezentációir koncentrálv, régi, beszédes képeslpokon keresztül, megérezteti zt z urát, mely belengte várost. A Mátr regényes fekvésű völgyében, z Alföld kpujábn drág gyöngyként tündöklő várost mdártávltból, látképeken tárj elénk kötet első fejezete. A csinosbbn épült mezővárost ábrázoló üdvözlő lpok város szerkezetének lkulását kronológii sorrendben szemléltetik. A Mozik képeslpok város jelentős épületeit történetiségükben reprezentálják.ezt követik város szívét lkotó Főtér (Hnisz Imre-tér) ngytemplomml (Szt. Bertln templom), ngy picz, Jóki (Cspó) utc, Kossuth Ljos utc, Solymos (Petőfi) utc színes változti, melyek megelevenítik számunkr korbeliek mindennpjit. Gyöngyös Nevezetes épületei sorábn többek között hjdni Vármegyeház, Városház, Postépület, Királyi Járásbíróság, közkórház, z Áltlános Bnk Rt., Huszárlktny százdfordulós épületei elevenednek meg. A ngy hgyományokkl rendelkező iskolák szinte külön fejezetet képviselnek. A Főtér mellett város egyik jelentős szimbólumánk tekinthető Orczy-kstély épületének változti is érdekesek m emberének. A Templomok, kegyhelyek képeslpji Gyöngyös lkóink vllásos életét tükrözik. Szomorú mementóként állnk előttünk város ún. ktsztróf képeslpji z 1917-ben leégett Gyöngyös látképe, kiégett Szt. Bertln templom, Főtér házi. A tűzvész hírére városb látogtó királyi párt is megörökítették képeslpok, vlmint z Önkéntes Tűzoltó Egyesület és lkosság áldoztos munkáját. A Szőlő és bor városábn nem mrdhtnk ki szüret és frksmályi pincesor ábrázolási.a fürdő és strnd, z éttermek város polgárink, mindenkori idegenforglmánk is kedvelt színhelyei voltk. A kidó és szerkesztők nevében köszönettel trtozunk Szőke Csbánk, gyöngyösi Mátr Művelődési Központ Bélyeggyűjtő Egyesület elnökének, ki közvetítette, s rendelkezésre bocsátott Vincze Bertln mgángyűjtő képeslpgyűjteményét, egy élet gyűjtőmunkájánk eredményét. A város közgyűjteményei, Mátr Múzeum és Vchott Sándor Városi Könyvtár, képeslpgyűjteményük szép, ritk példányivl gzdgították kidványt. A kötet megrendelhető közvetlenül kidótól: Agend Ntur Bt. Veszprém, Mikszáth K. u Tel.: Guszmnné Ngy Ágnes szerkesztő Ünnepek és emléknpok : forgtókönyvek nemzeti évfordulók, iskoli ünnepek, emléknpok megrendezéséhez. Írt Döme Zsuzs. Budpest, Eötvös J. Kvk., p. Olyn pedgógusoknk és művelődésszervezőknek nyújt segítséget kötet, kik szeretnének nemzeti ünnepeinkről különféle műsorokkl méltón megemlékezni, és zokt tnítványik és közönségük számár közelebb hozni. A könyv tizennégy forgtókönyvet trtlmz március 15-ei, október 23-i és holokusztnk emléket állító ünnepségek megrendezéséhez. A drmtikus jeleneteket, nrrátori közreműködést, szvltokt, dlokt trtlmzó forgtókönyvek mindegyike felhsznált irodlom jegyzékével zárul.

9 9 Képzés, továbbképzés Olvsásfejlesztési tréning közkönyvtárk könyvtárosink február 7-én British Council és Könyvtári Intézet egynpos tréninget szervez modern olvsókörök szervezéséről és működtetéséről közkönyvtárk könyvtárosi számár budpesti helyszínen. Jelentkezési htáridő: jnuár 5. A továbbképzés következő témköröket öleli fel: Miként válhtnk z olvsókörök és z olvsóláncok z olvsók ktív és kretív társdlmi fórumává? Ötletek és gykorlti tnácsok z olvsókörök és z olvsóláncok sikeres működtetéséhez Az olvsókörök elindítás és működtetése kör tgji igényeinek figyelembevételével A fcilitátorok szerepe z olvsókörökben A könyvtártól függetlenül és önállón is működő körök létrehozás Olvsók egymás közötti könyvpromóciój Az olvsásfejlesztési tréning plenáris elődásokt és csoportmunkát trtlmz. A tréninget Fion Edwrds, z Opening the Book, Ngy-Britnniábn évek ót sikeresen működő, országos olvsásfejlesztési válllkozás egyik munktárs, Pontefrcti Városi Könyvtár állndó szkmi tnácsdój irányítj. A tréning plenáris ülését szinkrontolmács segítségével hllgthtják meg résztvevők, csoportos fogllkozásokt olyn mgyr szkemberek és tnárok vezetik, kik korábbn már részt vettek British Council áltl trtott olvsásfejlesztési tréningeken. A képzés február 7-én (csütörtökön) 9 órától 16 óráig trt. Célcsoport: képzésre jelentkezhetnek közkönyvtárk (esetleg szkkönyvtárk) könyvtárosi, kik közvetlenül érintettek z olvsásfejlesztésben; olvsókörök indítását tervezik vgy már dolgoznk ilyen területen. A jelentkezés feltétele: közép- vgy felsőfokú könyvtárosi szkképzettség, jó kommunikációs készség, olvsókkl vló közvetlen kpcsolttrtás. Az ngol nyelv ismerete előny, de nem feltétel. A képzésre 30 fő jelentkezését várják (részvételi díj nincs). Ellátás: képzés előtti npon résztvevők számár szállást (melyhez másnp reggeli trtozik), ill. képzés ideje ltt ebédet ingyenesen biztosítunk. Jelentkezés: A jelentkezési lp Könyvtári Intézet honlpjáról tölthető le. (Közvetlen link: A kitöltött lpot posti úton kell beküldeni jnuár 5-ig Dr. Hngodi Ágnes nevére, Könyvtári Intézet címére (1827 Budpest Budvári Plot F ép.). A jelentkezés elfogdását jelentkezési htáridő letelte után írásbn visszigzolják, egyúttl részletes progrmot küldenek. További információ: Dr. Hngodi Ágnes (Könyvtári Intézet) Kovácsné Eördögh Rit (British Council), Pályáztok Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlpján (http://www.nfu.hu) folymtosn jelennek meg z európi uniós pályázti kiírások. Ezek között vnnk olynok, melyek nem könyvtárknk kiírt pályáztok, de mennyiben egyegy dott térség, település pályázik témábn lehetőség vn könyvtári szempontok érvényesítésére is. Az lábbi EMOP pályáztr külön szeretnénk felhívni kollégák figyelmét (további pályáztok leírás Könyvtári Intézet honlpján (http://www.ki.oszk.hu) érhető el.) Pályázti kód: Támogtás megnevezése: Támogtás formáj: Támogtás elnyerésének módj: Forrás megnevezése: Forrás összege: Bedás kezdete: Bedási htáridő: Elérhetőség: Támogtás célj: Kedvezményezettek köre: Támogtott tevékenység: Támogtás mértéke (%): Támogtás minimum összege: Támogtás mximum összege: Támogthtó projektek szám: ÉMOP Vidékfejlesztési progrmot kiegészítő településfejlesztés vissz nem térítendő kétfordulós pályázt Európi Regionális Fejlesztési Alp (ESZA) 2554 millió A komponens keretében nem városi települések fiziki megújítás helyi értékek felismerése, megbecsülése, környezettudtos szemléletmód elterjesztése z 5000 fő állndó lkosnál lcsonybb lkosságszámml illetve 100fő/km2 népsűrűségnél lcsonybb népsűrűséggel rendelkező községi, ngyközség Egyéb közösségi célú infrstruktúr fejlesztése; (pl. közfunkciót ellátó intézmények fejlesztése). 90% 3 millió 150 millió

10 10 Innen-onnn E-könyvek igény szerint z Országos Széchenyi Könyvtárbn Régi könyvek új formábn! ezzel szlogennel indított útjár z Országos Széchenyi Könyvtár új szolgálttását. Nehezen hozzáférhető vgy távoli könyvtárkbn őrzött ritkságokt tesz elérhetővé digitális formábn z OSZK új internetes szolgálttás. A szolgálttásbn z OSZK mellett Ausztri, Dáni, Észtország, Németország, Portugáli, Szlováki, Szlovéni egyetemi és állmi könyvtári vesznek részt. Egyelőre 13 könyvtár állományából válogthtnk z érdeklődők. Az OSZK állományából zokt z 1840 és 1920 közötti könyveket lehet digitális formábn megrendelni, melyeket már nem védenek szerzői jogok. Az érdeklődők kiválsztott ritkságot egy internetes űrlpon rendelhetik meg, melynek elküldése után e-milben kpnk árjánltot rról: mennyibe kerül kért könyv digitlizálás. A megrendelt könyvet z online elérés mellett CD-n vgy DVD-n is kérhetik z érdeklődők. Emellett szövegfelismertetést is lehet kérni, ezzel szolgálttássl szvk kereshetők szövegben. A szolgálttás elsősorbn kuttókt, diákokt, gyűjtőket, gyengén látókt célozz meg. A már megrendelt könyveket egy központi szerveren tárolják digitális formábn, így zok bármikor újr elérhetővé válnk. A szolgálttás internetes honlpj szerint z ebooks on Demnd (EOD) progrm 2006 őszén indult. A projektet z Európi Unió zzl célll támogtj, hogy kulturális szférábn új üzleti modellt dolgozzon ki régi könyvek ( ) digitlizálásár. A szolgálttás nem profitorientált, kért díjk csupán tárolás és fenntrtás költségeit fedezik. A szolgálttás Internetes oldlon érhető el. Gyermekirodlmi dtbázis A Könyvtári Intézet Gyűjteményszervezési Osztályánk munktársi áltl készített gyermekirodlmi válogtás mgyr nyelven megjelent gyermekirodlom legjvát trtlmzz rövid nnotációk kíséretében, ezáltl hsznos kluz lehet szülőknek, óvónőknek, tnítóknk, gyermekolvsóknk és könyvtárosoknk gyermek- és ifjúsági könyvek "útvesztőjében". Az dtbázisbn z 1994 és 2005 között kidott vgy újr kidott könyvekből tlálnk bőséges (mintegy 750 címből álló), és igényesen összeállított válsztékot z érdeklődők. Olyn szépirodlmi művek szerepelnek benne, melyek vlódi értéket képviselnek, és mrdndó élményt nyújtnk gyermekolvsóknk, tehát képesek rr, hogy megszerettessék z irodlmt, z olvsást vlmennyi korosztállyl. A válogtást Boldizsár Ildikó mesekuttó lektorált. Az dtbázisbn szereplő műveket korcsoportok szerint, vlmint műfj szerint is besorolták szerkesztők, de úgy is csoportosították z olvsnivlókt, hogy inkább fiúknk vgy lányoknk, netán mindkét nemnek egyránt jánlhtó z dott olvsmány. Ennek megfelelően, hsználó áltl meghtározott szempontot, szempontokt megdv lehet böngészni z dtbázisbn, de lehet úgy is keresni, h vlki egy dott szerző műveiről vgy konkrét művéről szeretne tájékozódni. A különféle keresési szempontok lpján kpott "tláltokról" Nyomttási nézet segítségével listák készíthetők. Ezen kívül lehetőség vn z jánlott és elolvsott könyveket 1-től 5-ig terjedő skálán osztályozni és így véleményt nyilvánítni, ezáltl felkelteni mások érdeklődését könyvek iránt! Jelenleg (2007. december 12.) legmgsbb pontot kpott művek listáját Weöres Sándor Bóbitáj vezeti 658 ponttl, jelentősen megelőzve 9. helye álló J. K. Rowling Hrry Potter és bölcsek köve című művét (177 pont). Az dtbázis weboldlon érhető el. Új könyvtári, zenei blog Elindult Hngtárnok címmel z egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Zenei Részlegének blogj, melyet zenei részleg vezetője, Zsoldos Mrinn szerkeszt. A blog könyvtár 2.0 eszközeit felhsználv szeretné felhívni egyrészt mgánk zenei könyvtárnk létére blogoló közösség, z Internethsználók és Heves megyeiek figyelmét, másrészt részleget népszerűsíteni. Meglévő olvsóiknk zenei híreket, részleg újdonságit szeretné közvetíteni, másrészt új tgokt szerezni. Szkmi rész A zenei könyvtári munk, melyben válogtott bibliográfi tlálhtó témávl kpcsoltbn. Petheő doktor rovt, melyben dr. Petheő István gyermekgyógyász főorvos (ki zenei részleg régi, lelkes tgj) szubjektív véleményét, gondoltit, élményeit írj le kedvenceiről, zenebrátok közösségét célozz meg. A Fórum egyik része kívánságlistként működik tgoknk, míg többi részében bárki leírhtj lemezélményeit, létrehozht új témát zenével kpcsoltbn. A blog Internetes oldlon érhető el. ISSN Kidj: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 3300 Eger, Kossuth Ljos u. 16. Tel.: 36/ , Fx: 36/ Felelős kidó: Tőzsér Istvánné igzgtó Szerkeszti: Frks Márt Komlóné Szbó Ágnes Módszertni Osztály Tel.: 36/ , 20/ Megjelenik: negyedévenként. Készült 180 példánybn.

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Blmzújvárosi Áltlános Iskol Bocski István Tgintézmény 4060 Blmzújváros, Hortoágyi út 12. Tel: 0652/370-082 E-mil: ocski4060@gmil.com We: www.lmzocski.hu Versenyeredmények (2015/2016) felső tgozt Mgyr nyelv

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK

II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK 178 Örökségünk Gubicz András II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK helyi A iek vgy elszármzott Bráti Egyesülete értelmégi. 2002-ben Reményik lkult, tgjink szép sorát túlnyomó követve: többsége

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka 1.z örökség Mit kezdhetünk egy ilyen épülettel? z lphelyzet elődás Csoportonként rjzos ötletbörze rról, hogy ki mihez kezdene egy ilyen lehetőséggel. Közös döntéshoztl rról, mit szeretnének megvlósítni.

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

2012 évi támogatások PINTYŐKE FESZTIVÁL AZ ÓVODÁS GYERMEKEK NÉPI ÉS GYERMEKJÁTÉK FESZTIVÁLJA, TALÁLKOZÓJA D HEVESI EMLÉKHÉT 37 500 30 000 30 000

2012 évi támogatások PINTYŐKE FESZTIVÁL AZ ÓVODÁS GYERMEKEK NÉPI ÉS GYERMEKJÁTÉK FESZTIVÁLJA, TALÁLKOZÓJA D HEVESI EMLÉKHÉT 37 500 30 000 30 000 Pályázó neve ÁLTLÁNOS ISKOL ÉS ÓVO KISKNIZS HEVESI SÁNOR ÁLTLÁNOS ISKOL Jogcím Pályázat címe PINTYŐKE FESZTIVÁL Z ÓVOÁS GYERMEKEK NÉPI ÉS GYERMEKJÁTÉK FESZTIVÁLJ, TLÁLKOZÓJ Igényelt támogatás összege OKISB

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben