Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4."

Átírás

1 Tagozatok beosztása A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Kivéve könyvtártudományi tagozatok: Eszterházy Károly Főiskola (Líceum), Eger, Eszterházy tér 1.

2 Tagozat: A könyvtárügy aktuális kérdései április óra Líceum, 113-as terem Balogh Bernadett, Fekete Márton, Kis Andrea (DE) Az Európai Unió középiskolásainak digitális írásbelisége Burai Bernadett (EKF) Felhő-technológiák Fülep Ádám (EKF) E-papír alkalmazások kutatása az oktatásban Horváth Renáta (EJF) Hagyományos és elektronikus információszolgáltatások építése egy könyvtár idegen nyelvű állományára Jávorka Brigitta (PTE) Rukkola A szomszéd könyve mindig zöldebb Simon Eszter (PTE) Joghallgatók az információk világában Stokker Nóra (EJF) Egy felsőoktatási digitális könyvtár kialakításának lehetőségei Magyarországon Szalacsi Alexandra (PTE) E-könyv kölcsönzés a könyvtárban - Esettanulmányok és tapasztalatok az Egyesült Államokból Tóth Dalma (EKF) Digitális archívumok forradalma

3 Tagozat: A könyvtári munka pszichológiai, pedagógiai és szociológiai vetületei április óra Líceum, 214-es terem Barcza Zsuzsanna (PTE) Egyetemisták az internet galaxisban Bodog András (KE) Könyvtárosok és kémek. A könyvtár és a hírszerzés kapcsolódási pontjai Csorba-Simon Eszter (PTE) Biblioterápia A könyvtár(os) lehetőségei a börtönben Fazekas Mária (PTE) Az információs műveltség mint kompetencia megjelenése az általános iskolai tankönyvekben Fekete Rita (PTE) A szemléletmód, vagy a lehetőségek korlátjai? A közkönyvtárak szolgáltatásainak összehasonlítása a public library és a népkönyvtári modell jellemzői alapján Horváth Noémi (SZIE) Szélesedő szociális szerepek a könyvtárban Kőműves Renáta (ELTE) A büntetés-végrehajtási intézetek művelődési lehetőségei. Börtönkönyvtárak Vargha Bálint (PTE) Az olvasás irányának hatása az érzelemfelismerésre

4 Tagozat: A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai április óra Líceum, 214-es terem Bognár Tímea (EKF) Vándorló könyvek. Tulajdonbejegyzések és ex librisek a Pálffy-család csépi gyűjteményében Farkas Istvánné (EKF) Halotti beszédek a Radvánszky-gyűjteményből (18. század közepe) Farkas Nikoletta (DE) A cenzúra hatása a magyarországi könyvtárakra a szocialista rendszer idején Galyas Virág (EKF) Vizsgakönyvek a barokk idők egyetemén. Szemelvények az egri felsőoktatás múltjából Gaudi Kitti (SZTE) Programunk az olvasó tájékoztatása az összes hazai és külföldi lényeges művészeti eseményekről A Műgyűjtő Körmendiné Pók Zsófia (EKF) Könyvtárak az egészségügy szolgálatában Magyarországon Lupták Annamária (EKF) A miskolci szabadkőműves páholy(ok) tevékenysége Rácsai Rita (EKF) Nőkép a 18. századi református halotti prédikációkban Szűcs Kata Ágnes (SZTE) A Szent Erzsébet-kultusz Magyarországon és Portugáliában

5 Tagozat: Alkalmazott pszichológia I április óra 238-as terem Bacskai Zsófia (PTE) Betegség reprezentáció feltárása migrénesek körében Dallos Andrea (DE) A szexizmus és nemi alapú elutasítás iránti érzékenység helyzetértelmezésre és megbocsátásra gyakorolt hatása Fehér Zsuzsanna, Fábián Helga (PTE) MBAS (male body attitude scale) adaptációja Hal Melinda (PPKE) Személyiségjegyek elemzése a krónikus fejfájás és a szorongásos zavar komorbiditásában Hende Borbála Szilvia (ELTE) Kényszeres vásárlás impulzív vagy kompulzív zavar? Kékes Szabó Marietta (SZTE) A pszichoszociális háttér egészségügyi státuszra gyakorolt hatásának felmérése Asztmás és pánikbeteg fiatalok családreprezentációjának összehasonlító vizsgálata Márki Gabriella (ELTE) A rejtélyes női betegség: az endometriózis pszichoszociális aspektusainak vizsgálata Mészárosné Gál Adrienn (AVKF) Megküzdés a cukorbetegséggel az érzelmek és a kapcsolatok világában Molnár Emese (PTE) Gyulladásos bélbetegek vizsgálata a perfekcionizmus, a külső-belső kontroll és az egészségkontroll-hely tükrében Tamás Viktória (PTE) A súlyos koponyasérülés és a fiatal férfi szindróma összefüggése. Miért kockáztatnak a férfiak?

6 Tisza Kálmán (PTE) Testi-lelki immunitás, életminőség és hipnábilitás: előzetes eredmények egy pszichoonkológiai kutatásból Uram Dóra (ELTE) Szuggesztiók jelentősége a betegtájékoztatásban, különös tekintettel a fogorvosi gyakorlatra Primum nil nocere? Wittmann Victoria (SZTE) A pszichológiai segítséggel kapcsolatos laikus attitűdök

7 Tagozat: Alkalmazott pszichológia II április óra 213-as terem Barkó Mária (DE) A számítógépes játékok használati szokása és kapcsolata bizonyos pszichológiai jellemzőkkel Biró Krisztina Andrea (ELTE) Hitbéli ambivalenciák érzelemkezelési nehézség? Tanulmány a vallásos attitűdök és az alexitímia összefüggéseiről keresztény hívők között Borbély Krisztián, Hörömpöli Ádám (ELTE) Az idői orientáció szerepe a hedonikus döntéshozatalban Csermák Attila, Földes Tamás Andrei, Reindl Antónia (ELTE) AZ Online játékok és a ñgyelmi teljesítmény Viselkedéses és kérdöívvel mért adatainak összevetése Csinger Mercédesz, Jandrasits Andrea (NYME) Az elmeolvasási képesség összehasonlító vizsgálata pedagógusok és nem pedagógusok körében Erdős Adrienn, Gergály Katalin (KRE) Hiperaktivitás az érzelmek tükrében Hajdu Botond, Szombathy Péter (BME) Vizuális ingerek hatása mozgó hangforrások észlelésére Kadó Júlia (KDOSZ) Nem az a jó lovas, akit nem bír ledobni a lova, hanem az, akit nem akar Lauter Adrienn, Polner Bertalan Kristóf (SZTE) Az ötletek adok-veszek jellegű cseréje konstruktív vagy destruktív módon: avagy a szervezeti kreativitás és a versengés összefüggései Nyúl Boglárka (PPKE) A basáskodás: börtönön innen és iskolán túl

8 Szatmári Dóra Eszter (PTE) Zene-függő memória Tokai Dalma (PTE) A tehetség összefüggései a kreativitással, az intelligenciával és az elsajátítási motivációval

9 Tagozat: Általános lélektan I április óra 239-es terem Adonics Adrienn, Hörömpöli Ádám (ELTE) Hogyan fejleszthető a készségtanulás? A prefrontális kéreg és az alvás szerepe Bálint Anna, Hompoth Emőke, Kerepes Leila, Tasi Lia, Tóth-Király István, Vékony Teodóra (SZTE) Áthuzalozás a szokások megváltoztatásának modellezése szekvenciatanulással Fabian Elza (ELTE) Hogyan hat a társak jelenléte a tanulásra? Implicit szekvenciatanulás egyéni és társas helyzetben Fehér Tibor Dániel (KRE) A hatvan mp-es körteszt reliabilitása és validálása Kis Anna, Szakadát Sára (BME) Az első éjszaka hatás objektív és szubjektív komponensei Kojouharova Petia S. (ELTE) Új numerikus szimbólumok automatikus feldolgozása numerikus Stroop feladatban Kresznerits Szilvia, Porpáczi Júlia (SZTE) Új elemzési lehetőség a fluencia teszten nyújtott teljesítmény értékelésére: a teljesítmény idői dimenziói fiataloknál Nagy-Sándor Nikoletta (ELTE) Nem esik messze... A kognitív teljesítmény ára a pszichogenetika tükrében Szászi Barnabás Imre (BME) Tesztelési hatás stresszhelyzetben Tamás Réka (PPKE) Pozitív, magas arousal szintű képek hatása a konszolidációra eltérő tanulási stratégiáknal

10 Tagozat: Általános lélektan II április óra 214-es terem Bagó Bence, Földes Tamás Andrei, Rácz György, Szöllősi Aba (ELTE) A döntéshozatali torzítások mérésének módszertana. Gál Bernadett Ildikó (SZTE) Új lehetőség a neuropszichológiai profil vizsgálatára: WAIS IV. alkalmazása alkoholbetegségben Gyüre Tamás (BME) Kognitív szekvenciatanulás, illetve annak összefüggései a mediotemporalis lebeny szerkezetével szkizofréniában Lengyel Gábor (ELTE) Az újonnan tanult számszimbólumok reprezentációja: az új címkék beépülése a szemantikus rendszerbe Nemecz Zsuzsanna (ELTE) Hol a határ, ha nincs határ? A prozódiai határ egyes összetevőinek szerepe a beszédfeldolgozásban Németh Viola Luca, Ven Nóra (SZTE) Politikai preferenciák és a lezárás iránti igény idegrendszeri korrelátumai Szabó Hangya Lilla, Szentes Barbara (SZTE) Placebo hatás implicit tanulás esetén Takács Dávid (DE) A társas intelligencia és a társas helyzet összefüggései mások viselkedésének bejóslásával Volosin Márta (SZTE) Az időskori kognitív hanyatlás vizsgálata a mini mental teszt és a montreal kognitív vizsgálat összehasonlításával

11 Zsidó András Norbert (PTE) Érzelmi töltetű ingerek hatása a vizuális keresési teljesítményre

12 Tagozat: Általános lélektan III április óra 214-es terem Bandi Szabolcs, Kovács Márton (PTE) Szinesztézia a romantikában - zene, szín és érzelmek Liszt Ferenc művészetében Bata Ágnes, Mácsai Villő (SZTE) A vizuális tárgy és kontextusának vizsgálata a flicker-illúzióval Bellovicz Lilla Kata, Szemes Ágnes (SZTE) Nemi hatások vizsgálata különböző érzelmi arckifejezések felismerésében Dobó Zsófia (KRE) Kontextusfüggőek-e a hamis emlékek a DRM paradigmában? Hodossy Lilla (ELTE) Kardinalitás megértésének fejlesztése 3 éveseknél Juhász Dóra (SZTE) A kettős terhelés hatása az implicit szekvencia tanulásra Lengyel Fanni (SZTE) Az érzelmek hatása az implicit szekvenciatanulásra és konszolidációra Mecser Anikó (KRE) A Facebook függőség- és a motiváció kapcsolatának vizsgálata Magyarországon Urbán Gábor (SZTE) A perceptuális információ hatása az implicit szekvenciatanulásra

13 Tagozat: Az andragógia pedagógiai, pszichológiai kérdései április óra 103-as terem Balázs Bettina (SZIE) Konfliktuskezelés az egészségügyben Csuhai Réka (EKF) Karrier és/vagy gyermekvállalás. Fiatal felnőttek családalapításhoz és karrierépítéshez való viszonyának elemezése Harmos Eszter (SZIE) Az iskolai lemorzsolódás helye és szerepe az életútban Ihász-Báthori Krisztián, Síkfői Judit Olga (NYME) Balkezesként a munka világában Jász Virág (ZSKF) Alkotás, gyógyulás, beilleszkedés. A művészetek nevelő, terápiás és társadalmi integrációs hatásai Kalmár Andrea (ELTE) A magyar hanghasználati karakter Katonka Antónia Rózsa (DE) Férfiak egy elnőisedett pályán Kiss Ádám Gergő (SZIE) Tanulási motivációk és értékstruktúrák vizsgálata egyetemi hallgatók körében Szücs Szabina (DE) Felnőttkori nyelvtanulás motivációi Varga Lilla (PTE) Konnektivizmus a gyakorlatban

14 Tagozat: Élethosszig tartó tanulás április óra 103-as terem Demény Enikő (PTE) A lakótelepi megújulás lehetőségei a közterek, közösségek és a helyi identitás vonatkozásában a pécsi uránvárosi folyamat példáján keresztül Dudás Kálmán (SZIE) A "64 mező" varázsa. Ertl Dóra (SZTE) Új Néző. Társadalmi színház és drámapedagógia felnőttekkel Forrai Szilvia (SZTE) Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon. Szakmapolitikák kontra gyakorlat. Galler Krisztina (PTE) A nyugdíjasegyetem, mint tanulási színtér Hrisztoforidisz Zsuzsanna (KJF) A magyar és a belga attitűd összehasonlításával a multikulturális nevelés létjogosultságának meghatározása Magyarországon Jauch Krisztián (EJF) Oktatás és kultúra, mint reszocializációs eszköz az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben Klima Enikő Réka (ME) Erdőpedagógia-tapasztalati tanulás Oláh Anita (PTE) Tanoda. Úton a sikeres életpálya felé

15 Rendek Tímea (SZTE) Tanultam, tanulok és tanulni fogok? A felnőttkori tanulás lehetőségei és korlátai Bács-Kiskun megyében Stéber Andrea (ELTE) Az informális tanulás lehetőségei különös tekintettel a médiaandragógiára Varga Vivien (EKF) Az információs társadalom és a helyi közösség A közösségfejlesztés lehetőségei Lakon a fiatal és a felnőtt lakosság körében

16 Tagozat: Fejlesztés oktatás nevelés I április óra 215-os terem Arató Vilja (PTE) Mindent a kéznek! Múzeumpedagógiai innováció a bécsi Zoom Kindermuseumban és a gyermekmúzeumok fejlesztésének hazai lehetőségei Czirfusz Dóra (ELTE) Online szociometria avagy osztályközösség a Facebookon Debreczeni Dániel Géza (SZTE) Tartalomfüggetlen online számítógépes játékok induktív és deduktív gondolkodást fejlesztő hatásának vizsgálata Gáspár Tamás (KRE) Az óvodai-iskolai átmenet a fejlődés logisztikus-életciklus modelljében Gelencsér Kinga Virág (SZTE) A zenei képességek és néhány alapkészség fejlettsége ének-zene tagozatos és általános oktatásban résztvevő első évfolyamos tanulók körében Horváth Erika (EKF) Az önkéntes munka és a pályaválasztás kapcsolata Hüber Gabriella (PTE) "A szivárvány színei" - Az Erdélyi Muzéum pedagógiai üzenete Király Bernadett (KRE) Zenepedagógia kodályi alapokon Klicsu Anna (ELTE) Kinek a feladata a szexuális felvilágosítás? Leveli Aliz (PPKE) Video-játék-világ

17 Sebestyén Katalin (DE) KLIKK ÉS KLAVIA TÚRA Informatika tankönyvek terminológiai következetlenségei Szabó Marietta (EKF) Az óvodai mozgásfejlesztés gyakorlatának vizsgálata Szaszkó-Bogár Nikoletta (KF) Pedagógusok és pedagógusjelöltek tekintélyképe Varga Mariann (DE) Hasonlóságok és különbségek. Önkéntesség az észt és a magyar szociális munkában

18 Tagozat: Fejlesztés oktatás nevelés II április óra 215-ös terem Balog Csaba (PTE) Prevenció vagy félelmes jóslat? -- A disztópiák üzenete Bolla Réka (SZE) Környezettudatos életvitelre nevelés az óvodában, és várható hatásai az ökoturizmusra Farkas Éva, Néder Karolina (KF) A pedagógiai értékelés mint a tanítás- tanulás támogatásának módszere alsó tagozatban. "Pedagógusok hangja" az értékelésről Habos Dorottya (PPKE) Motiváció és céltudatosság. Mi motiválja az érdi gimnazistákat a latin mint idegen nyelv választására? Hegedűs Dóra (SZTE) Az egészségfejlesztés megléte és megítélése a kecskeméti oktatási intézményekben, a 2012-es Nemzeti Alaptanterv tükrében Laurinyecz Mónika (EJF) Múzeumpedagógiai nevelés az óvodás korú gyermek életében Nagy Anna (ETDK) Apád mondja meg. Sztereotipikus családkép az általános iskolai irodalom tankönyvekben Nagy Veronika, Valent Ákos (FTDK) Puskázási szokások felmérése a középiskolás diákok körében Oroszi Tímea (KTDK) The importance of Homework in Primary School Pálmai Dóra (PTE) Együtt vagy egymás mellett? A felsőoktatás koedukációja a XIX. Században

19 Szabó Róbert (EKF) Közösségi média az iskolában Téglás Szilvia (BCE) A hazai szakképzés helyzete/ Adalékok a Közgazdasági tárgyak oktatása a középfokú képzésben témájú felmérés előkészítéséhez

20 Tagozat: Fejlődéslélektan április óra 237-es terem Balogh Ádám (DE) "Hogy együtt tisztábban lássunk " Vak fiatalok és felnőttek többszempontú pszichológiai vizsgálata Désfalvi Judit (PPKE) Idősotthonban élők kötődésének vizsgálata Dombi Edina (SZTE) Mitől olyan gördülékeny az emberi kommunikáció? interaktív összehangolódás életkori változásai dialógusokban Kopcsó Krisztina (PTE) Félelem a sötéttől. A jelenség feltérképezése serdülők és egyetemisták körében Kórizs Tímea (PTE) A formai hasonlóság és a funkcióbeli hasonlóság szerepe az óvodások tárgyválasztásainál a mintha-játék során Lauer Panna (PTE) Machiavellista és/ vagy jobb elmeolvasó 11 évesek? - Elmeteória és machiavellizmus a társas kapcsolatok fényében Márkus Lilla, Őze Ágnes (PPKE) Anya-csecsemő interakciók az intencionalitás bontakozása idején (A triádikus interakciók jellemzése a 9-12 hónapos kori "Játékhelyzet-vizsgálat" alapján) Takács Szilvia (BME) Kisgyermekek és felnőttek hiteles szövegemlékezete Timár Tünde (DE) A Kreatív Klíma Kérdőív (KKK) létrehozása a kreativitást serkentő környezeti tényezők mérésére

21 Turbán Liliána (KRE) Az empátia alakulása hiperaktív gyermekeknél Vágvölgyi Réka (PTE) Geometriai és nem-geometriai információk szerepe a gyerekek 2 és 3 dimenziós téri tájékozódásában Varga Zsuzsanna (KRE) A Rey-téri-komplex B változat (Baba-Rey) egységes értékelési rendszerének kidolgozása

22 Tagozat: Felnőttképzés április óra 103-as terem Balázs Viktória (PTE) Validáció Farkas Tamás Péter (KE) Az agrár-mérnöktanár képzés munkaerő-piaci igényeinek felmérése a dél-dunántúli régióban Györfi Veronika (KE) Felnőttképző intézmények honlapjának összehasonlító elemzése Hang Barbara (PTE) Presztízsnövelés a fizikai szakmák világában, különös tekintettel a Szakma Sztár Fesztiválra Pál Margaréta (DF) Munkaerő-piaci képzések hatékonyságának vizsgálata a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárbogárdi Kirendeltség példáján keresztül Petrovszki Anett Ágnes (SZTE) Fókuszban a minőség A minőségbiztosítás problematikája a felnőttképzésben Radányi Norbert (PTE) Validpack - a felnőttoktatói validáció lehetséges eszköze Radicsné Csőre Andrea (NYME) A kosárfonás, mint felnőttképzési lehetőség Sike Boglárka (EKF) Felnőttképzési tapasztalatok elemzése /Egy patinás felnőttképzési cég vidéki kirendeltségén végzett vizsgálatok/ Szabó Barbara (DE) A Debreceni Egyetem felsőfokú szakképzéseinek vizsgálata

23 Takács Renáta Márta (SZTE) Kulcsképzés A kompetenciafejlesztés lehetőségei a munkanélküliség leküzdésében. Vidáné Varga Tímea Krisztina (DF) "Akadálymentesítsd" magad! Felnőttek érzékenyítése fogyatékossággal élő társaikkal való együttélésre tréning keretében.

24 Tagozat: Felnőttnevelés - felnőttoktatás április óra 104-es terem Benkő Gabriella (ELTE) A játék szerepe időskorban Biba Sándor, Kálmán Dóra (PTE) Teljesítményértékelés hatásai a felsőoktatásban Grigalavicius Rita (ZSKF) A geronto-andragógia, mint tudomány fontossága a büntetés-végrehajtás kapcsán egy állami intézményben folytatott kutatás alapján Kardos Bernadett (ELTE) Andragógia szakos hallgatók vélekedései a felnőttkori diszlexiából adódó sajátos tanulási igényekről Németh Petra (DE) Tanulás és sport: Ép és fogyatékos versenysportolók a felnőtt- és felsőoktatásban Pap Anna (ELTE) Andragógia szakos hallgatók vélekedései a felnőtt tanulók sajátos tanulási igényeiről Pap Luca Alexa (SZTE) Hova tovább? Pályaorientációs körkép Szolnokon, kiemelt tekintettel a középiskolai és felnőttképzésben érvényesülő orientációra Szászfalvi Zsófia (DE) A református egyház szerepe az újraindult népfőiskolai mozgalomban. A hazai népfőiskolai mozgalmak református vonala Tálas Ágnes (ELTE) Népfőiskolai munka a Lakiteleki Népfőiskola tükrében Tancsik Richárd (PTE) A vajdasági magyar fiatalok aktív állampolgársága

25 Tűzkő Lili (EKF) Mondjam vagy üzenjem? A Facebook jelenség elemzése fiatal felnőttek körében Vidó Judit (ELTE) A mozgás szerepe a felnőtt tanulók életében

26 Tagozat: Formai és tartalmi feltárás, tájékoztatás április óra Líceum, 113-as terem Adolf Adrienn (ELTE) Birger Hjørland osztályozási elképzelései Bácsi Fanni Ágnes (ELTE) A zenei dokumentumok osztályozása Barton Dávid - Pál Vanda (ELTE) Az open access és az osztályozás Csont István (DE) Bibliográfiai adatok konverziójának támogatása az XLS2XML program segítségével Ilácsa Szabina (PTE) RDA, az első új generációs katalogizálási szabvány Kalmár Csilla (ELTE) Az IFLA szerepe az osztályozási eljárások és rendszerek megújulásában. /RDF, NKOS, SKOS/ Magi Magdolna (EKF) Egy héroszi törekvés a digitális korban a Perseus Projekt Nagy Sándor (DE) ETO jelzetszerkesztési szabályok algoritmizálása Rabné Vajna Katalin (EKF) Az interaktív elektronikus könyvtár, a könyvtár 2.0

27 Tagozat: Hátrányos helyzet, gyermekvédelem április óra 237-es terem Boda Nikolett (DE) Az Arany János tehetséggondozó Program vizsgálata egy egri középiskolában Bódi Alexandra Dorina (KF) A csépai cigány hagyományok és megjelenítésük az óvodai nevelésben Bráz Nikolett (ME) Mindennapok fogságában A szegénységből vezető kiút perspektívái kisikolás szemmel Csernus Bernadett Kitti (DE) Az óvoda-iskola átmenet a hátrányos helyzetű gyermekek esetében Dávid Nikolett (DE) Kooperatív technikák a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében Hangácsi Zsuzsanna (ME) Kisebbségben A szlovákiai cigányok iskolai és társadalmi integrációjáról Kele Nikoletta (EKF) Mi lesz belőlük??? Vizsgálat gyermekotthonból kikerült fiatal felnőttek körében Mahr Klaudia (ELTE) A mesék hatása az Óvodáskorú gyermekre. A képen látott és a szóban hallott mesék hatása az óvodáskorú gyermekre Rausch Attila (SZTE) Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő fiatalok néhány jellemzője az iskolával és a kortárs kapcsolatokkal összefüggésben Vincze Viktória (EKF) A roma kisebbség továbbtanulási sajátosságai

28 Tagozat: Kulturális mediáció - művelődés - kultúraközvetítés április óra 104-es terem Ádász Mariann (SZTE) Tiszta forrásból, az élő tárgyalkotó népművészeti hagyományok továbbörökítésének lehetőségei Szegeden és Csongrád megye településein Bakos Zsófia (EKF) PLÁZAKULTÚRA. A fiatalok szabadidő eltöltési szokásainak elemzése a plázakultúra tükrében Barna Sarolta (SZTE) A Szegedi Kortárs Balett márkaépítése Berke Zsanett (SZTE) Élőkönyvtár, amelyben Mi vagyunk az Élő Könyvek - Az Élőkönyv módszer alkalmazási lehetőségei a kulturális mediáció területén Boháti Dóra, Mihályfi Judit (SZTE) "Lásd, halld, érezd!" Múzeumi kultúraközvetítés fogyatékkal élők számára Harangozó Emese Judit (SZIE) Kulturális esélyegyenlőség? Fogyatékkal élők lehetőségei Békés megyében Hegedűs Szabina (SZTE) A digitális megosztottság problémaköre a tanyasi életmódból fakadó hátrányok kontextusában. Kiszélesített hozzáférési lehetőségek Zákányszéken. Márta Matild (SZTE) Önsegítés, társadalmi terápia és közösségfejlesztés Nemes Hajnal (KE) A CSR tevékenységek közösségekre gyakorolt hatása Pótfi Melinda (DE) Komolyan szükségtelen -e a komolyzene

29 Simon Richárd (EKF) A fiatalok kultúrafogyasztása és szabadidő-eltöltési szokásai Nógrád megyében Skumát Balázs (SZIE) Nemzetiségek, kisebbségek kultúrája kultúrák egymás mellett élése Szarvas város, mint a szlovák kultúra őrzője Szél Katalin (SZTE) Kórusművészet a kultúraközvetítésben

30 Tagozat: Művelődéstörténet-művelődéselmélet április óra 218-as terem Bakos Tímea (EKF) Nagy Iván és a balassagyarmati Palóc Múzeum Csontos Enikő (EJF) Sallai István ( ) élete és pályaképe. Bibliográfia Dudás Orsolya (EKF) Egy kisváros oktatási, kulturális története, jelen helyzete, a foglalkoztatás és helyi identitás tükrében Ha újra indulna a gyár Lupták Annamária (EKF) Az egri egyházi társadalom műveltség- és kultúrapártoló tevékenysége a 18. században Mázi Orsolya (ZSKF) Kultúra és/vagy politika Magyarországon, az elmúlt húsz év tükrében. Finanszírozás, értékek, társadalmi kérdések Mayer Miklós István (EKF) Szapolyai János Zsigmond ( ) erdélyi fejedelem. Kísérlet egy pszichobiográfiai vázlat kidolgozására Pravetz Beáta (SZTE) Pulszky Ferenc gyűjteményei

31 Tagozat: Neveléstörténet április óra 214-es terem Ács Adrienn (PTE) Innovatív törekvések és tehetséggondozás a kalocsai tanítóképző intézetben Dióssy Emese (ELTE) Don Bosco üzenete a XXI. századi pedagógiának Jacsó Rita (EKF) A Mezőkövesdi Római Katolikus Elemi Népiskola a XX. század első felében Jandácsik Pál (DE) Levelek Kiss Árpádnénak: Iskolakísérletek a programozott oktatással az 1970-es években Klujber Márta (EKF) A magyar cserkészmozgalom "életreform" programjának sajátos motívumai Kósa Zsuzsanna (DE) A Debreceni Egyetem Tanárképző Intézete gyakorlógimnáziumának módszertani elvei és gyakorlata az 1930-as években Molnár Dávid (EKF) A polgári iskola műveltségformáló szerepe Törökszentmiklóson a Horthy-korszakban Szabó Viktória (EKF) A jász népi kisgyermeknevelés régen és ma Szente Dorina (ELTE) Az iskolai rituálék és nevelési jelentőségük. Egy iskola példája alapján Szijjártó Nikoletta (NYF) Kiss Lajos pedagógiai tevékenysége Támba Renátó (DE) Gyermekszemlélet a század fordulójának alföldi festészetében

32 Tagozat: Pedagógiai pszichológia április óra 236-os terem Boros Erika (EKF) AZ ÉN CÍMERPAJZSOM A serdülőkorú fiatalok énképének vizsgálata Golarits Orsolya (SZIE) Pályaválasztási bizonytalanság csökkentésének lehetőségei a gimnáziumi tanulók körében Horváth Julia (PPKE) Matematika diákszemmel: attitűdök, vélekedések, szorongás Jurkinya Mihályné (NYME) Pályaorientáció a középiskola küszöbén Kun Adrienn (EKF) Az ikerhelyzet hatása a gyermek személyiségfejlődésére Mersei Hella Mónika (PTE) Olvasott és hallott szövegértés vizsgálata negyedikes gyerekeknél az elmeteória és a mentális lexikon tükrében Molnár Szandra (NYME) Pedagógusok munkahelyi elégedettségének vizsgálata protektív faktorok tükrében. Segít-e a flow élmény és az erények birtoklása? Palotai Gréta (KF) A figyelem pedagógiai aspektusai Szalai Andrea (ELTE) Rajzvizsgálati esettanulmány: Egy nagyothalló és egy ép hallású férfi rajzainak összehasonlító vizsgálata Takács Nikolett (KF) Flow és flow-közeli élmények az általános iskola alsó tagozatában

33 Tagozat: Pedagóguskutatás, óvó-tanítóképzés április óra 213-as terem Bereczky Dalma, Bálint Ágnes, Czoldán Csilla, Ferencz Kitti Franciska, Kis Máté, Krausz Anita, Lukács Krisztina, Nagy Arnold, Nagy Hevesi Ákos, Szabó Sándor (SZTE) A magyar általános iskolai szaktanárok egészségtudatos és értékközvetítő magatartása Besenyei Zsófia (DE) Az óvodapedagógusok felkészültsége és attitűdjei az autista gyerekek integrált nevelésének kapcsán Bűdi Boglárka (EKF) Mesés-e a tudásunk a meséről, avagy mese hatásáról való vélekedés vizsgálata felnőttek körében Czifra Nikolett (DE) Szakdolgozati eredményességvizsgálat a Debreceni Egyetem szociálpedagógia szakán Esze Viktória, Horváth László, Polyecskó Dóra (ELTE) A tanulási stílus, mint foglalkozásspecifikus jellemző vizsgálata - Óvodapedagógusok tanulási stílusával kapcsolatos hatások felmérése Köbli Kitti (PTE) A fejlesztő pedagógus felelőssége tanulási zavarok korai felismerésében Lukács Lilla Judit (ELTE) A filmélmény hatásai a tanárszerep különböző vetületeire és a tanárokkal kapcsolatos attitűd változására Misinkó Ditta (DE) Óvodás korú hátrányos helyzetű gyerekek szocializációjának segítése a konstruktivista pedagógiai neveléssel Palotás Zsófia (DE) Kontraszelekció vagy szakmai elkötelezettség, avagy a szociálpedagógusok pályaképe.

34 Veér Gábor (DE) Tökéletes katona - A szociálpedagógus személyisége a Debreceni Javítóintézetben

35 Tagozat: Személyiségpszichológia I április óra 236-os terem Apostol Klaudia Alexandra (DE) A spirituális és a vallásos személyiség összehasonlítása Bella Dorina, Major Gréta (ELTE) Gyermekkori spiritualitás és jól-lét Czabány Roland, Dóra Márton (ELTE) Jellemzések a jellemző függvényében személyiségdimenziók és nemi hatások Füzi Emőke, Hadházi Sára (KRE) Stroke, megküzdés és agyféltekei lateralitás Kormann Eszter, Káplár Péter (ELTE) A testséma és a testkép viszonya és szituatív stabilitása serdülőkorban Kovács Ildikó, Németh Viola Luca (SZTE) A transzcendencia karakterdimenzió adaptivitásának vizsgálata alkoholbetegség és depresszió esetében Sági Zsuzsanna (DE) Egy fészekből valók Szabó János (DE) Személyiségjegyek a virtuális világban Szokol Zsófia (SZTE) Az énkép-eltérések kapcsolata az élettel való elégedettséggel, irigységgel és versengéssel Vargics Csilla (DE) A gyermekbántalmazás felnőttkori hatásainak vizsgálata - szomatizáció és érzelemszabályozási nehézségek

36 Tagozat: Személyiségpszichológia II április óra 218-as terem Bagó Bence, Szabó Georgina, Váczi Vivien (ELTE) Vívók sportelhagyásának okai és bejóslói - egy narratív pszichológiai megközelítés. Balajthy Dániel (DE) Érzelemszabályozási nehézségek a korai maladaptív sémák és a kötődés tükrében Balló Henrietta (KRE) Konfliktuskezelési módok és szexuális problémák evészavarosoknál Engyel Márton (ELTE) A versengés és az önértékelés kapcsolata. Németh Krisztina (SZIE) Alternatív személyiségfeltáró módszerek alkalmazása coaching és tanácsadás során. Sas Annamária (DE) A telefonfüggőség személyiségbeli hátterének vizsgálata serdülőknél Somogyi Klára (ELTE) Személyes tervekhez kapcsolódó motivációs és érzelmi mintázatok, valamint a pszichológiai jóllét hosszmetszeti összefüggései Szabó Katalin (SZTE) A depressziós tünetek változása a Minnesota Modell szerint kezelt alkoholbetegeknél Turcsik Ádám Bálintné Farkas Gabriella (SZTE) Szer-telen szer-etet a fiatal felnőttkori szerhasználat személyiségpszichológiai, szociális és szülői háttértényezői, protektív faktorok

37 Tagozat: Személyiségpszichológia III április óra 218-as terem Elnök: Tagok: Dr. Oláh Attila (ELTE) Dr. Hatvani Andrea (EKF) Dr. Kiss Enikő (PTE) Csala Barbara, Somoskői Dániel, Tihanyi Benedek (ELTE) Jóga hatása a testtudatosságra, tudatos jelenlétre és pszichés jóllétre Gyurkovics Máté (ELTE) Dopamin-receptor gének hatása a flow-fogékonyságra Hátszegi Eszter (KRE) Korkülönbség a párkapcsolatokban John Balázs (KRE) Klaszteralapú Big Five személyiségprototípusok kapcsolata patológiás mutatókkal Kató Szabolcs (DE) Alvászavarok vizsgálata az érzelemszabályozás, a disszociáció és a személyiségszerveződés tükrében Kocsel Natália (DE) A koraszülés lelki okai. A koraszülő és időre szülő anyák érzelemszabályozásának, korai maladaptív sémáinak és pszichés jóllétének vizsgálata Prievara Dóra Katalin (SZTE) Melyik én vagyok én? - valódi és virtuális énképek összehasonlítása online írói közösségben Ruzsa Gábor (ELTE) Jelentudatos érzelemszabályozás és pszichés jóllét: Miért boldogít a buddhista meditáció? Szegedi Margit (SZTE) Az egészségvédő magatartás és a személyiség kapcsolatának vizsgálata különböző életkori csoportokban

38 Szili M. Hanna (ELTE) Angol nyelvű olvasási teljesítmény és a flow kapcsolata

39 Tagozat: Szociálpszichológia április óra 213-as terem Balla Attila (ELTE) Facebook felhasználók saját és másokról feltételezett motivációi Burkus Bernadett, Lauer Panna, Sellyei Mária Laura (PTE) Egyenlőbb-e? A pozitív diszkrimináció hatása a kedvezményezettek motivációjára, szorongására, önértékelésére, teljesítményére, a csoportnak való megfelelési igényére Csajbók Zsófia (ELTE) Költségvetés-elosztás és asszortativitás a párválasztásban evolúciós pszichológiai nézőpontból Fecser Enikő (PPKE) Határon innen és túl: a kollekzív identitás vizsgálata az erdélyi és magyarországi magyarok körében Jakus László (ELTE) Versenysportolók és a társadalmi igazságosság Kis-Jakab Gréta, Lukács Dóra (PTE) A perspektíva és keretezés szerepe a szerzői jogvédelem szigorításával kapcsolatos attitűdökre Korom Márta, László Szandra (SZTE) Döntéshozatali folyamatok egyéni és társas helyzetben Németh Csaba (NYME) A burnout jelensége a Soproni Rendőrkapitányságon Pósch Krisztián (ELTE) A procedurális igazságosság vizsgálati lehetőségei nemzetközi mintákon

40 Tagozat: Vezetéselmélet - emberi erőforrás április óra 215-ös terem Anczuberger Gábor (NYME) Megy a HR gőzős... avagy a vasúti dolgozók pályaidentitása Berek Andrea (ELTE) Felsőoktatás és minőség. Az élethosszig tartó tanulás megjelenésének vizsgálata néhány intézmény Intézményfejlesztési Tervében Biba Sándor (PTE) Új kihívások a vezetői munka eredményességének növelésében Fehér Dávid (NYME) A katonai életpálya változásai az átalakuló Magyar Honvédségben, katonák esélyei a munkaerőpiacon Földesi Krisztina (ELTE) Egy speciális munkaerőpiac alkalmazhatósági szcenáriói az andragógiában (férfiak és nők a rendőrségen) Horváth László (ELTE) A tanulástámogató iskolai szervezet hatása a tanulói eredményességre Molnár Nikolett (SZIE) A HR pálya bemutatása a területen működő szakemberek és az emberi erőforrás tanácsadó szakos hallgatók véleményének tükrében Sárdi Éva (NYME) Almamellék, egy aprófalu küzdelme a fennmaradásért Tóth Noémi (PPKE) A coaching létjogosultsága, helyzete hazánkban, a coachok szemszögéből

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29.

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29. EGYÉN ÉS KULTÚRA A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira PÉCS 2010. május 27-29. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék 9.00-10.30 PLENÁRIS TEREM Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék Üléselnök: Frecska Ede - Égerházi Anikó Balla Petra: A pszichofarmakológiai munkacsoport bemutatkozása Berecz Roland: A farmakogenetikai

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO, 2013. JANUÁR 7-8. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o.

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai A határtalan elme korlátai Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Hivogató Most 18. alkalommal, és Gyõrben harmadjára Nem végtelen nagy számok ezek.

Részletesebben

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Helyzetelemzés... 8 Az intézmény

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció MSZT 2010. évi közgyűlés Plenáris előadások című éves konferenciájára

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus Program VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus 3 5 éves a Magyar Sporttudományi Társaság 5 th Anniversary of the Hungarian Society of Sport Science Sport egészség és teljesítmény" Sport Health and Performance"

Részletesebben

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2008. FEBRUÁR 1. I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet A konferencia társrendezői: Magyar Pedagógiai

Részletesebben

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért V 0 éves a Vadaskert V Vadaskert Kórház 0 Budapest, Lipótmezei út -5. Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért A Magyar Gyermekés Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságának XXXVII.

Részletesebben

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK 1 XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 19661 MSC Ágoston-Szita Georgina Az új magyarország vidékfejlesztési program képzéseinek szerepe és jelentősége az észak-magyarországi régióban Dr. Szűcs

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA , MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMJA 2014. október 27. november 27. MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015 1 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Plenáris előadások című éves konferenciája és közgyűlése

Részletesebben

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben!

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! Elnöki köszöntő Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! 2013-ban szervezetünk célul tűzte ki, hogy felfrissítse és nívósabbá

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

5 Acut veseelégtelenség kezelésének ápolói feladatai / Gábor Krisztina. 34, [11] fol.: ill.

5 Acut veseelégtelenség kezelésének ápolói feladatai / Gábor Krisztina. 34, [11] fol.: ill. 1 A 2-es típusú cukorbetegség kezelési és gondozási lehetőségei napjainkban / Béres Réka Erzsébet. 70 2 10-14 évesek táplálkozási szokásai / Szabóné Zics Éva. 65 3 Abortusz prevenció / Berkesné Németh

Részletesebben