Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója füzet Noszvaj, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2014. 3. füzet Noszvaj, 2014. szeptember"

Átírás

1

2

3 Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója füzet Noszvaj, szeptember

4 XII. évfolyam 3. szám 2014 Szerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Hegedűsné Majnár Márta, Kapitány Orsolya, Dr. Páll István Technikai szerkesztő: Matucza Ferenc Felelős kiadó: Dr. Bereczki Ibolya Dr. Páll István elnök Alapító szerkesztő: Szablyár Péter HU ISSN Kiadja a Magyarországi Tájházak Szövetsége (3325 Noszvaj, Honvéd út 4.) A kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg. Szerkesztőség: 3325 Noszvaj, Honvéd út 4. Sokszorosítás: Magyarországi Tájházak Szövetsége A Pogrányi Tájház (Fotó: Danter Izabella)

5 Helyzetjelentés Tájházi Hírlevél szám Magyar tájházak, néprajzi és helytörténeti gyűjtemények Szlovákiában A szlovákiai magyarság történetét, népi kultúráját dokumentáló tárgyi emlékek szép számban találhatóak meg a szlovákiai országos, regionális, illetve helyi hatáskörű muzeális intézményekben. A Szlovákiai Múzeumok és Galériák Nyilvántartásában regisztrált és működési engedéllyel ellátott intézmények mellett a 20. század 60-as éveitől napjainkig számos olyan további muzeális gyűjtemény és kiállítóhely jött létre, amely a Pozsonytól Királyhelmecig húzódó dél-szlovákiai régiókban élő magyarok tárgyi emlékeit gyűjti össze és mutatja be. A 2009/206. számú szlovák múzeumi törvény értelmében az ilyen kiállítóhelyek nyilvántartását a Szlovák Nemzeti Múzeum végzi. Emellett a szlovákiai magyarság tájházainak, néprajzi és helytörténeti gyűjteményeinek a nyilvántartását és szakmai tanácsadását 2002-től önkéntesen végzett munkaként felvállalja a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, polgári társulásként működő szakmai egyesület, melynek tagjai muzeológusok, néprajzkutatók, könyvtárosok, pedagógusok és helytörténészek. Évente egyszer különböző helyszínnel más-más témakört górcső alá véve szakmai találkozót rendez a felvidéki magyar kiállítóhelyek és gyűjtemények tulajdonosai, fenntartói és kezelői számára. Ezek megvalósításához hathatósan és rendszeresen hozzájárulnak a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és Magyarországi Tájházak Szövetsége, amely megalakulása óta (2002) igény szerint kapcsolatot tart fenn a felvidéki tájházak fenntartóival és kezelőivel. Szlovákiában a működési engedéllyel rendelkező múzeumok mellett jelenleg több mint 100 olyan létesítményről tudunk, amelyek az ország déli régióiban élő magyarok történeti fejlődését és népi kultúráját bemutató közérdekű (muzeális?) gyűjteménnyel rendelkeznek és (muzeális?) kiállítóhelyként működnek. Gazdag gyűjteményükkel, amely több tízezret számlál, jelentősen hozzájárulnak a felvidéki magyarok kultúrtörténetének és az általuk lakott táj természeti értékeinek megőrzéséhez és bemutatásához. Ezek főként emlékszobák, emlékházak, tájházak, helytörténeti és néprajzi kiállításokat bemutató intézmények, amelyek létrehozói, tulajdonosai, fenntartói, működtetői helyi községi önkormányzatok, egyesületek, vagy más jogi, illetve magán személyek. Tevékenységük elsősorban a helyi közösség tárgyi és szellemi értékeinek felkutatására, összegyűjtésére és bemutatására irányul, viszont a múzeumi munka további szakmai tevékenységeire, mint pl. a tudatos és tudományos kutatómunkán alapuló gyűjteménygyarapítás, szakmai nyilvántartás és műtárgyvédelem, nem terjed ki. 3

6 A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja Az első tájházak (értsd: szabadtéri néprajzi gyűjtemények, amelyek az adott település vagy tájegység hagyományos tárgyi kultúráját a helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal, a népi építészet szempontjából jelentős épületekben mutatják be berendezett lakásbelsők, műhelyek, gazdasági épületek, egyszerűbb ipari létesítmények formájában) Szlovákia magyarlakta régióiban, az as években egy-egy műemléki védelem alatt álló paraszti lakóházakban kerültek berendezésre. A műemléki szakemberek által kiválasztott, majd a műemlékek állami jegyzékébe beiktatott épületek szakszerű berendezése a regionális múzeumok szakembereinek irányítása alatt valósult meg. Az adott település tárgyi kultúráját bemutató gyűjtemények fellelésében és gyűjtésében sok helyütt segítettek a Csemadok (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete, ma Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség) helyi alapszervezeteinek önkéntesei. Az első műemléki védelem alatt álló tájházként berendezett lakóépület Kolonban 1970-ben nyílt meg és máig látogatható. Ezt követte a Martosi és az Alistáli Tájház (megnyíltak 1975-ben), a Vágsellyei Tájház (megnyílt 1979-ben), a Taksonyi Tájház (megnyílt 1984-ben), a Nyékvárkonyi (megnyílt 1987-ben) és Királyfiakarcsai Tájház (megnyílt 1988-ban). Ugyanezekben az évtizedekben, a Kisalföld északi részén, a még akkor viszonylag jó állapotban megmaradt hagyományos ipari létesítmények úgyszintén műemléki védelem alá kerültek, majd a felújításuk után napjainkig műszaki kiállítóhelyekként működnek. A Kis-Duna középső és alsó szakaszán egymástól nem túl nagy távolságra négy különböző típusú vízimalom működik muzeális intézményként. Ezek közül a tallósi cölöpös vízimalom 1982-ben, a Kis-Duna tőkési ágának partján álló téglaépületben működő dunatőkési vízimalom 1987-ben, a dunai típusú hajómalom Gútán 1990-ben és a jókai lábasmalom 1994-ben nyílt meg a nagyközönség előtt. Szepsiben (Délkelet-Szlovákia) a műemléki védelem alatt álló kovácsműhely 1989-ben lett muzeális kiállítóhely, a műemléképület Nagytárkányi Sóházban pedig helytörténeti és néprajzi kiállítás látható. Ezekben az években alakultak meg a műemlékként számon tartott épületekben az irodalmi közérdekű muzeális kiállítóhelyek, mégpedig a Mikszáth Kálmán Emlékház Szklabonyán, a Madách Kastély Alsósztregován és a Balassi Bálint Emlékkiállítás a Kékkői Várban. A műemléki védelem alatt álló épületekben elhelyezett muzeális intézmények létrehozásával egy időben, a magyar közösségek folyamatosan léptek fel azzal az igényükkel, hogy a helyi hagyományokat bemutató tárgyi emlékeket egy-egy közösségen belül egy kiválasztott központi helyen közérdekű gyűjteménnyé alakítva őrizzék meg. A helyi pedagógusok és a kultúrát szerető emberek közreműködésével helytörténeti, néprajzi kiállításokat rendeztek. Az így összegyűjtött tárgyi emlékek gyűjteményei megőrzésükkel és fokozatos bővítésükkel, több esetben a helyi községi önkormányzatok támogatásával önálló állandó kiállítássá, helyi múzeummá 4

7 Tájházi Hírlevél szám Az Alistáli Tájház (Fotó: Danter Izabella) alakultak át. Az első ilyen néprajzi gyűjtemény a Nyitra környéki Zoboralján jött létre. Lédecen a megürült régi iskola épületében 1969-ben került sor egy nagyszabású állandó néprajzi kiállítás létrehozására. A Csemadok népzene és néptánc gyűjtéssel foglalkozó munkatársai és a helyi önkéntesek ezekben az években Szlovákia déli régióiban (Zoboralja, Csallóköz, Mátyusföld, Ipolymente, Nógrád, Gömör, Zemplén, stb.) folyamatosan végeztek terepkutatásokat, melyeknek keretén belül az anyagi kultúra tárgyi eszközeinek gyűjtése is megvalósult. Ezek képezték az országos és regionális népművészeti rendezvények kísérőprogramjaként szervezett néprajzi kiállítások anyagát, amely megteremtette az as években létrejött falumúzeumok, tájházak alapjait. De tájházak, néprajzi és helytörténeti gyűjtemények alakultak egyéni kezdeményezésre is. Létrehozásuk folyamatába felkérésre bekapcsolódtak a regionális múzeumok szakemberei, illetve magyarországi muzeológusok, akik segítettek a megfelelő helyi népi építészeti elemeket őrző épület kiválasztásában, a népi lakáskultúrát bemutató korhű enteriőrök berendezésében, a helyi lakosok hagyományos életformáját bemutató kiállítások létrehozásában. Pozitív példaként említünk itt meg néhányat, mint pl. a máig nagy látogatottságú Nagymegyeri Tájházat (megnyílt 1980-ban), a Bősi Tájházat (megnyílt 1982-ben), a Nagyfödémesi Tájházat (megnyílt 1991-ben), a garamszentgyörgyi Duba-Tájházat (megnyílt 1996-ban), a Medveshidegkúti Tájházat (megnyílt 2002-ben), a Szőgyéni Tájházat (megnyílt 5

8 A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja 2006-ban). Ezeken a kiállítóhelyeken maga az épület őrzi a vidékre jellemző népi építészeti jellegzetességeket, az egyes helyiségekben korhű enteriőröket találunk. Több esetben az egész porta bemutatása is megvalósul a gazdasági épületekkel, a földművelés és állattartás eszközeivel, illetve a helyi hagyományos iparos műhelyekkel, háziipar és házimunkák, a nyersanyagok házi feldolgozásának eszköztárával. Leginkább pl. a helyi cipész- és csizmadiaműhely (Nagymegyer, Zsigárd), kovácsműhely (Dunamocs), a kenderfeldolgozás és takácsmesterség eszközei (Barsvárad, Zsigárd) kapnak itt helyet. A tájházként berendezett falusi lakóházak egy-egy helyiségeiben a paraszti lakáskultúra bemutatása mellett gyakran találhatóak olyan kiállítások is, amelyek a helyi népi kultúra egyéb területére jellemzőek, pl. a helyi népviseletet, háziipart, gazdálkodási ágazatokat, vagy a település történeti fejlődését dokumentálják. A népi enteriőrök mellett a felvidéki magyarság történeti fejlődésére vonatkozó korabeli dokumentumok és tárgyak gyűjteménye található a Felvidéki Házban Barsváradon (megnyílt 2006-ban). Néhány tájházban a népi lakáskultúra bemutatása mellett kézművesház is működik, ilyenek pl. az Ipolyszalkai Tájház (megnyílt 2003-ban) vagy a Kéméndi Tájház (megnyílt 2006-ban). Egyéni, lokális, illetve községi kezdeményezés eredményeként alakultak meg az emlékházak, az emlékszobák, az emlékhelyek, amelyek részei a társadalmi, kulturális és irodalmi élet jelentős személyiségeinek emléket állító állandó kiállítások. Ezek célja egyrészt a bemutatott személy életéhez és munkásságához fűződő dokumentumok és tárgyi emlékek összegyűjtése, bemutatása. Másrészt a magyar közösség számára kultikus helyként lehetőséget nyújtanak a hozzájuk kötődő személyiségek művészi és életüzenete iránti tiszteletadásra. Ilyen eredeti gyűjteménnyel rendelkező emlékhely pl. Fábry Zoltán szülőháza Stószon, a Csontos Vilmos Emlékház Zalabán, vagy a Szabó Gyula Emlékház Losoncon. Emlékszobát rendeztek be Zsély Aladár tiszteletére Bussán, Czuczor Gergelyre emlékezve Andódon. Jedlik Ányos Emlékszoba van Szímőn, Forgon Mihály Emlékszoba Gömörmihályfalán, Zalabai Zsigmond Emlékszoba Ipolypásztón, Feketeházy János Emlékszoba Vágsellyén, Galgóczy Tibor Emlékszoba a nagytárkányi Sóházban, Dr. Batthányi Strattmann László emlékszoba Felbáron és Kaszás Attila Emlékhelyet rendeztek be a Zsigárdi Tájházban. A felvidéki községekben található közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítások legnagyobb csoportját az ún. falumúzeumok és állandó kiállítások alkotják. Ezek célja a község vagy a régió társadalmi és kulturális fejlődésének megörökítése és bemutatása, a lokálisan összegyűjtött és fennmaradt tárgyi emlékek segítségével. Az elképzelés, hogy a településnek legyen helyi közérdekű muzeális intézménye, legfőképp valamilyen évforduló (pl. a község első írásos emlékének kerek évfordulója, a helyi neves személyiséghez kötődő évforduló), vagy közösségi tevékenység (pl. falunap) megünneplésének idejére öltött valós formát. A gyűjtemény el- 6

9 Tájházi Hírlevél szám A Beretkei Tájház (Fotó: Danter Izabella) helyezésére, a kiállítás megrendezésére ezekben az esetekben a rendelkezésre álló községi vagy magántulajdonban levő épületben (lakóház, megürült vagy megszűnt iskola épülete, művelődési ház, helyi kúria, kiskastély, stb.) került sor. Így talált otthonra pl. Szőgyénben a tájház szomszédságában álló lakóházban a régészeti kiállítás (megnyílt 2006-ban), a Kerekes család házában Búcson a Felvidéki Népviseleti Babák Múzeuma (megnyílt 2010-ben), Gímesen a Forgách kastélyban a néprajzi kiállítás (megnyílt 2011-ben). Felújított lakóházakban látható a néprajzi kiállítás pl. Szécsénkében, Serkén, Nagysallón vagy a helytörténeti kiállítás a zselízi Bagolyvárban (megnyílt 2013-ban). Helytörténeti, néprajzi kiállítások, helyi galériák találhatók községi épületekben pl. Izsán, Udvardon, Hetényben, Szőgyénben. Helytörténeti kiállításokat bemutató községi múzeumok épültek pl. Nagymácsédon, Apátújfaluban és Várgedén. Bényben egy lakóházban működik a kézművesház, Ipolyszalkán pedig Ziman Magdolna saját lakóházát kibővítve, Magyar Háznak nevezve, őrzi és mutatja be kézműves alkotásainak gyűjteményét. Az egyes épületek állaga, a kiállítások szakmai színvonala, a gyűjtemények dokumentálásának és feldolgozásának minősége feltűnően változó és függ a rendelkezésre álló anyagi feltételektől, a muzeális intézmény személyi ellátottságától, a 7

10 A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja személyek szakmai felkészültségétől, a tulajdonos, a fenntartó, a működtető ügyességétől és leleményességétől. Fenntarthatóságuk folyamatában több körülmény is gondot okozhat. A kiállításoknak helyet adó épület állaga az évek során megromlik. Számos kiállítás napjainkig változtatás nélkül látható, elszürkül, hiányoznak azok az inspirációs tényezők, amelyek segítik megújulásában, vonzóbbá tételében. Az 1990-es évektől több helyütt a községi önkormányzatok részére a fenntartásuk, karbantartásuk jelentős nehézségeket okozott, és további létezésük az anyagi forrás, szakember hiánya, a rendezetlen tulajdonviszonyok, a helyiségekkel kapcsolatos problémák miatt veszélybe került. De vannak örvendetes példák is ebből az időszakból, amikor a helyi lakósok újra felfedezték saját kulturális értékeik prezentálásának fontosságát, s így a már létező gyűjtemények megújulhattak, vagy új helyszínen, új tárgyakkal egészülhettek ki. A műemléki védelem alatt álló épületekben berendezett tájházak, műszaki múzeumok és irodalmi kiállítóhelyek kis hányada működik az országos, illetve regionális múzeumi hálózat részeként. Működésüket a szlovák műemléki (2009/208. sz.) és múzeumi törvény (2009/206. sz.) szabályozza. Esetükben általánosan megállapítható, hogy a muzeális intézmény és a neki otthont adó település lakossága között gyenge a kapcsolat. A helyi közösség által létrehozott és fenntartott közérdekű (muzeális?) gyűjtemények és kiállítóhelyek viszont a közösség mindennapjainak szerves részét képezik, de jogállásuk nem rendezett. Az említett műemléki törvény értelmében ezek az épületek, gyűjtemények a helyi községi önkormányzat által jóváhagyott határozat értelmében helyi védettséget élvezhetnek. Szigorúbb megkötésekkel a múzeumi törvény értelmében pedig a helyi községi önkormányzat kérheti a regisztrációjukat a múzeumok jegyzékébe. A felvidéki magyar vidéki közérdekű (muzeális?) gyűjtemények, tájházak, kiállítóhelyek, emlékházak nagy többségének működését nem szabályozza a szlovák múzeumi, illetve műemléki törvény, tehát nem beszélhetünk sem működési engedéllyel nyilvántartott, sem pedig helyi védelem alatt álló közművelődési intézményekről. A politikai és a törvényalkotó közeg által nyújtott lehetőségek túl nagy terhet jelentenek a vizsgált gyűjtemények fenntartói számára ahhoz, hogy a törvények által megszabott kereteknek meg tudjanak felelni. Az itt felsorakoztatott közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek nagy többsége önkormányzati fenntartású, illetve civil egyesület által létrejött és a helyi önkormányzat által támogatott közérdekű muzeális intézmény. Helyzetük megoldása pozitívnak mondható akkor, ha a gyűjtemény vagy kiállítóhely hosszú távú megmaradását a helyi községi önkormányzat általános érvényű határozata biztosítja, illetve a helyi művelődési ház vagy könyvtár részlegeként működnek. Ha megalakulásuk pillanatától szervesen be tudnak épülni a település közművelődési és oktatási rendszerébe, fenntarthatóságuk biztosításának érdekében kötődnek a 8

11 Tájházi Hírlevél szám A Zsigárdi Tájház (Fotó: Danter Izabella) lakosságnak azon rétegéhez, amely fontosnak tartja az intézményt, mint a saját kulturális értékeinek őrző- és bemutatóhelyét. Tevékenységükre garanciát jelent egy civil egyesület is, amely felvállalja a gyűjtemény és kiállítóhely gondozását, irányítását. Tagjai közül kerülnek ki azok az emberek, akik a helyet élettel, tevékenységgel töltik meg, biztosítják a látogathatóságot, hiszen a legtöbb esetben nyitva tartásukról önkéntesek gondoskodnak. Ilyetén gyakran arra is kialakulnak a feltételek, hogy az intézmény a település turisztikai rendezvényeinek színtere, résztvevője legyen. Általános érvényű azonban az, hogy a felvidéki magyar vidéki közérdekű (muzeális?) gyűjtemények, tájházak, kiállítóhelyek, emlékházak nagy többsége nem került be a szélesebb regionális vagy országos turisztikai hálózatba. Egyrészt nem szerepelnek a regionális nevezetességeket hirdető programkínálatokban, másrészt személyi és anyagi adottságaik hiánya miatt nincsenek felkészülve az érdeklődők rendszeres fogadására. Nincs állandó nyitvatartási idejük és nagy többségük nem tudja biztosítani az akadálymentes látogathatóságot. Ezek az intézmények legtöbb esetben csupán a helyi községi napok alkalmából vagy más kulturális rendezvények idejére nyitnak ki, máskor a megtekintési igényt előre be kell jelenteni. A folyamatos látogatottságot aktuális kiállítások, érdekes rendezvények rendszeres megvalósításával, új kulturális értékek létrehozásával lehet biztosítani. A kiállítóhely létrejötte után ez azonban a fenntartónak legtöbbször gondot okoz, s nem igényli 9

12 A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja egy jól működő folyamatos szakmai kapcsolat kiépítését sem a regionális, illetve országos gyűjtemények szakembereivel. A Mátyusföldi Muzeológiai Társaság által szervezett éves regionális találkozókon általában személy vesz részt, a Magyarországi Tájházak Szövetségének 8 felvidéki tagja van, akiknek rendelkezésükre állnak a szövetség kiadványai, emellett képzési programjain, szakmai találkozóin is időnként részt vesznek. A dél-szlovákiai magyarság körében működő közérdekű muzeális intézmények elsődleges küldetése a helyi lakosság szülőföldhöz való kötődésének erősítése, a lokálpatriotizmus érzésének kifejezése, a helyi kulturális értékek megőrzése és bemutatása az ifjabb generáció, saját környezetük és a látogatók számára. Emlékhelyek ezek, ahol a múlt megelevenedik és bemutatásra kerül. Emellett lehetőséget nyújtanak más kulturális és társadalmi rendezvények (pl. beszélgetések, kulturális rendezvények, előadások, stb.) megvalósítására is. A tájházak és a szlovákiai magyarság helytörténeti, néprajzi gyűjteményei és kiállításai fenntarthatósága biztosításának szempontjából szükséges azoknak a társadalmi és gazdasági adottságoknak és körülményeknek az alapos vizsgálata, amelyek között léteznek, illetve amelyek sajátságos helyzetükben segítik létezésüket. Analízisüket egyenként kell elvégezni, vizsgálni kell stratégiai lehetőségeiket, meg kell határozni működésük erős és gyenge oldalait, fejlődésük reális útját és azokat a tényezőket, amelyek létezésükre negatívan hatnak. A közérdekű muzeális intézmények fenntarthatósága és fejlődése sokféle tényezőtől függ. Alapját a helyes és megvalósítható stratégia kidolgozása jelenti, amely az intézmény küldetésének meghatározásából indul ki és megteremti a feltételeket sajátos arculatának kialakításához. Szükség van egy jó tervre, amely tárgyalja a rendelkezésre álló épület sajátosságait, a gyűjtemény létrehozásához és fenntartásához szükséges anyagi és személyi háttér biztosításának feltételeit. A saját anyagi lehetőségei mellett mérlegeli a nemzetközi alapok és pályázati támogatások által nyújtott lehetőségeket. Biztosítja a gyűjtemény szakmai hozzáértéssel való kiépítésének, kezelésének (nyilvántartás, dokumentáció, megőrzés, tisztítás, konzerválás, restaurálás, kutatás, interpretáció) feltételeit. Az intézmény terve számol a dinamikus műszaki fejlődés kihívásai által meghatározott új technológiák alkalmazásával. Utat és lehetőséget jelöl ki arra, hogy az intézmény szervesen beépüljön a település kulturális vérkeringésébe, megteremti azt a kapcsolatrendszert, amely során hatékonyan el tudja látni feladatát a bemutatás (rendszeres meghatározott nyitva tartás, kísérő rendezvények, kommunikáció múzeumpedagógiai programok, értékközvetítés kiadványok) területén. A jól működő kommunikációs csatornák kiépítése hozzájárul a kiállítóhely ismertsége, elfogadottsága és pozitív megítélése növeléséhez. S végül szem előtt tartja, hogy a hathatós, látványos és eredményes megvalósításhoz nélkülözhetetlen 10

13 Tájházi Hírlevél szám A Bősi Tájház (Fotó: Danter Izabella) a létrehozó, a fenntartó, a működtető intézmény, a kiállítóhely, a gyűjtemény és a helyi lakosság szoros együttműködése. A Dél-Szlovákia magyarlakta régióiban jelenleg működő vidéki közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek hálózata kedvező feltételek mellett jelentős szerepet játszhat a kulturális értékek megőrzésének és bemutatásának folyamatában. Ezek az intézmények elsődlegesen a kulturális és épített örökség, valamint a néphagyományok, helytörténeti értékek megőrzésére és bemutatására szolgálnak. Támogatják a helyi lakosság közös kulturális tevékenységeit és egészében pozitívan hatnak a politikai, társadalmi és gazdasági közegre. A vizsgált intézmények a helyi gazdaságon és közösségen belül pozitív folyamatokat indíthatnak el, egyrészt a helyi értékek megőrzésének, az idegenforgalom és a vidékfejlesztés területén való felhasználásának szempontjából, másrészt a helyi lakosság megtartásának, az identitás formálásának, az új munkahelyek létrehozásának lehetősége érdekében. 11

14 A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja Állam, megye, helyi önkormányzat, jogi személy által fenntartott népi műemlék épület, benne tájház, irodalmi és műszaki kiállítóhely: Taksonyi Tájház Vágsellyei Tájház Martosi Tájház Tájház, Alistál Tájház, Nyékvárkony Tájház, Királyfiakarcsa Tájház, Kolon Mikszáth Kálmán Emlékház, Szklabonya Madách Kastély, Alsósztregova Balassi Bálint Emlékkiállítás, Kékkő Jókai Mór Emlékkiállítás, Komárom Lehár Ferenc Emlékkiállítás, Komárom Czuczor Gergely Emlékkiállítás, Érsekújvár Vámbéry Ármin Emlékkiállítás, Dunaszerdahely II. Rákóczy Ferenc Emlékkiállítás Rodostó ház, Kassa Vízimalom, Tallós Vízimalom, Jóka Vízimalom, Dunatőkés Vízimalom, Gúta Kovácsműhely, Szepsi Sóház, Nagytárkány Helyi önkormányzat, egyesület, egyház, magánszemély által fenntartott tájházak, kiállítóhelyek, gyűjtemények (esetenként helyi védelem alatt álló épületekben) Tájházak: Tájház, Csicsó Tájház, Bős Tájház, Nagymegyer Nagyfödémesi Tájház Zsigárdi Tájház Duba Tájház, Garamszentgyörgy Tájház, Tardoskedd Tájház, Nagylót Tájház, Pográny Szőgyéni Tájház Nagyék Tájháza, Palást Tájház, Ipolyszakállos Tájház, Ipolynyék Palóc Tájház, Inám Felvidéki Ház, Barsvárad Tájház és kézművesház, Kéménd Tájház, Libád Tájház és kézművesház, Ipolyszalka Tájház, Csata Tájház, Farnad Tájház, Medveshidegkút Tájház, Tornaújfalu Tájház, Kecső Tájház, Harkács Tájház, Deresk Tájház, Beretke 12

15 Tájházi Hírlevél szám Tájház, Körtvélyes Tájház, Jablonca Kőrösi Református Tájház, Berzétekőrös Tájház, Perbenyík Tájház, Kiskövesd Tájház, Kisráska Kovácsműhely, Dunamocs Emlékszobák, emlékházak: Falumúzeum és Czuczor Gergely Emlékszoba, Andód Jedlik Ányos Emlékszoba, Szímő Kaszás Attila Emlékhely és kiállítás a Zsigárdi Tájházban Feketeházy János Emlékszoba, Vágsellye Dr. Batthányi Strattmann László Emlékszoba, Felbár Faluház és Gulyás Lajos Emlékszoba, Kisújfalu Falumúzeum és Zsélyi Aladár Emlékszoba, Bussa Emlékszoba, Antal-ház, Százd Falumúzeum és Zalabai Zsigmond Emlékszoba, Ipolypásztó Szabó Gyula Emlékház, Losonc Forgon Mihály Emlékszoba, Gömörmihályfala Fábry Zoltán Emlékház, Stósz Csontos Vilmos Emlékház, Zalaba Galgóczy Tibor Emlékszoba, Nagytárkány Franz Schubert Emlékszoba, Zselíz, Bagolyvár Falumúzeumok, néprajzi szobák, néprajzi, helytörténeti és egyéb gyűjtemények, állandó kiállítások: Felvidéki Népviseleti Babák Múzeuma, Búcs Szepsi Laczkó Máté Bormúzeum, Szepsi Falumúzeum, Kelenye Falumúzeum, Lévárt Falumúzeum, Szete Falumúzeum Nagycsalomja Falumúzeum, Apátújfalu Falumúzeum, Várgede Múzeum, Nagymácséd Múzeum, Palást Múzeum, Százd Ladóczky Vilmos Tájmúzeuma, Egyházasbást Kalondai Palóc Múzeum és Közösségi Ház, Kalonda Városi Múzeum, Nagykapos Majláth József Regionális Múzeum, Királyhelmec Városi Múzeum, Zselíz Néprajzi és Helytörténeti Múzeum, Zsély Néprajzi gyűjtemény és emlékszoba, Verebély-Felsőaha Néprajzi kiállítás, Lédec Néprajzi kiállítás a Forgách Kastélyban, Gímes Néprajzi kiállítás, Szímő Néprajzi kiállítás, Pered A hagyományos gazdálkodás eszközei, Jóka 13

16 A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja Néprajzi kiállítás, Dunamocs Néprajzi kiállítás, Nagysalló Néprajzi kiállítás, Serke Néprajzi kiállítás, Gömörhosszúszó Néprajzi kiállítás, Hetény Néprajzi szoba, Szécsénke Halló József néprajzi gyűjteménye, Ipolyszalka Magyar Ház - Ziman Magdolna néprajzi gyűjteménye, Ipolyszalka Helytörténeti és néprajzi kiállítás a Sóházban, Nagytárkány Helytörténeti kiállítás, Szepsi Helytörténeti és néprajzi kiállítás, Izsa Helytörténeti és néprajzi kiállítás, Udvard Történeti panoptikum, Csúz Régészeti kiállítás Szőgyén Kézművesház, Bény Lilla Galéria, Hetény Szőgyéni Községi Galéria Danter Izabella A Tardoskeddi Tájház (Fotó: Danter Izabella) 14

17 Búcson a Babamúzeumban szeptember 13-án került sor a felvidéki népviseleteket megörökítő babacsaládok (egy kollekción belül 3 generációt képviselő 7 baba) gyűjteménye létrehozásának tizenötödik évfordulója megünneplésére. Dél-Szlovákia magyarlakta régióiban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Beíratási Programjának keretében ben indult az a mozgalom, amely célja volt egy-egy községnek vagy kisrégiónak a hagyományos népviseleteit megörökítő babaruházat elkészítése. Az elkészült munkák közös kiállításon való bemutatására 1998-ban került sor. Az így kialakult babagyűjtemény gondozója 1999-től a búcsi székhelyű A Kultúráért és Turizmusért Társulás Tájházi Hírlevél szám A Felvidéki Népviseletes Babák Háza A Felvidéki Népviseletes Babák Háza (Fotó: Kerekes András) lett, amely az elkövetkező években bel- és külföldön 250 helyen szervezte meg a népviseletes babák gyűjteményének bemutatását, illetve a gyűjtemény további kiegészítését és bővítését. A társulás tagjai 2005-től rendszeresen részt vesznek a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság rendezvényein, amelyeken elsősorban a gyűjteménygondozással és a bemutatással kapcsolatos témakörökben szereznek tapasztalatokat tól tagjai és aktív résztvevői a Magyarországi Tájházak Szövetsége által rendezett programoknak, 2008-tól csatlakoztak a Kárpátmedencei Asszonyok Érdekszövetségéhez. Szobiné Kerekes Eszter és Kerekes András, a társulás alapítói és vezető ügyintézői búcsi családi házuk felújításával megteremtették a Felvidéki Népviseletes Babák Háza (Babamúzeum) létrehozásához szükséges feltételeket. A megnyitásra 2010 májusában került sor. Azóta a ház és az udvara barátságos körülmények között fogadja a gyűjtemény iránt érdeklődő látogatókat, lehetőséget nyújt különböző múzeumpedagógiai programok megvalósítására. A kiállítóhely minden évben bekapcsolódik a Kulturális Örökség napjai Nyitott Kapuk programjába is. A Vidéki turizmus a Duna mentén c. projekt keretében létrehozták a internetes turisztikai portált, amely a Búcs környéki mikro régió turizmust elősegítő vállalkozásait és kulturális-természeti látnivalóit gyűjti össze és mutatja be. 15

18 A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja Részlet a népviseletes babákat bemutató állandó kiállításból (Fotó: Kerekes András) A Kultúráért és Turizmusért Társulás évente más-más aktuális céllal megrendezi az Emese Udvarházi Napokat, az idén már tizenötödik alkalommal. A rendezvénysorozat keretében ünnepelték meg a Felvidéki Népviseletes Babagyűjtemény létrehozásának tizenötödik évfordulóját. A társulás vezetősége meghívta az állandó és pártoló tagokat, a községből elszármazottakat, a népviseletes babagyűjtemény létrehozóit és azokat, akik támogatták és figyelemmel kísérik tizenöt éves önkéntes munkájukat. A rendezvényen bemutatásra kerültek a társulás önkéntes munkájának főbb állomásai. A részletes beszámolók és meleg hangú visszaemlékezések után a résztvevők megtekintették a Felvidéki Népviseletes Babák Házának állandó kiállítását. A délutáni programot autóbuszos körutazás töltötte ki, melynek keretében megismerhették nemzeti értékeinket a régió tájházaiban és kiállítóhelyein. Ellátogattak Dunamocsra, ahol a helytörténeti gyűjteményt Szegi Ilona mutatta be. Izsán, az idén megnyílt múzeumban, Sipos Anna kalauzolta a vendégeket. Hetényben a Lilla Galériában Luca Sára polgármesterasszony fogadta a csoportot. Koczka Katalin Bényben a Kézműves Házat mutatta be. A kirándulás utolsó helyszínei a Szőgyéni és a Farnadi Tájház voltak, ahol Berényi Kornélia illetve Harangozó Kornélia volt a tárlatvezető. A tizenötéves jubileumi rendezvényen több együttműködőnek és civil partnerszervezet képviselőinek üdvözlő szavai is elhangzottak. A Magyarországi Tájházak Szövetsége és a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság nevében Danter Izabella üdvözlő levélben gratulált az ünneplő közösségnek. Danter Izabella 16

19 Tájházi Hírlevél szám Tájházas tapasztalatok Sóvidék A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évek óta végez néprajzi alapkutatásokat Erdélyben, többek közt Sóvidéken is 1. Ezen kutatások elsősorban néprajzi interjúkból és néprajzi-építészeti felmérésekből állnak. Azonban ahogyan jelen összefoglalásunkból is kitűnik kutatásaink nagyon fontos részének tekintjük a helyi értékek felkutatásának és felmérésének munkálatait is. A néprajzi muzeológiában hangsúlyosan jelen van a helyben megőrzés elve, azaz a néprajzi és népi építészeti emlékek felkutatásának, állagmegóvásának, majd pedig tudományosan megalapozott formában történő bemutatásának feladatrendje is. Erre láthatunk példákat legutóbbi, 2014 júliusában végzett kutatóutunk során. A korábbi terepmunkáink alatt igyekeztük feltérképezni a Sóvidékhez tartózó településeket, megfogalmazni a jellegzetességeket, s felfigyelni a rendhagyó néprajzi és építészeti jelenségekre. Sóvidék települései közül Atyhában és Siklódon a viszonylagos elzártságuknak köszönhetően illetve megközelíthetőségi nehézségeik miatt nagyobb számban őrződtek meg archaikusabb épületek, melyek egy része mára sajnos lakatlanná, s így elhanyagolttá, egyre romló állapotúvá vált. Sóvidék egyéb településein, elsősorban a főbb közlekedési útvonalak mentén (Sóváradon, Szovátán, Parajdon, Alsó- és Felsősófalván, Korondon) nagyobb változások történtek a településképekben 2. Ezen településeken található épületek egy része átépítésre került, s az elzártabban fekvő falvakhoz képest jóval kevesebb eredeti(bb) állapotú lakóház maradt fenn. Azonban ezen településeken érhető tetten az a fajta igény, hogy a településnek legyen saját tájháza. Korondon évtizedek óta meglévő és működő tájház mellett az utóbbi években Felsősófalván, Parajdon és Alsósófalván indultak meg kezdeményezések tájház létrehozására. Felsősófalván jelenleg még tárgygyűjtés állapotában tartanak a munkálatok, illetve egy tájháznak kitűzött épület is van, amit az elkövetkezendő években kívánnak felújítani. Ezzel szemben Alsósófalván és Parajdon a tájház létrehozás jóval előrehaladottabb fázisával találkozhattunk. Parajdon magánkézben lévő és tárgyakkal felszerelt lakóépületből kívánnak meg létrehozni egy tájházat, amit egy lelkes magyarországi csapat koordinál. Jelenleg az épület és a tárgyak állagvédelme mellett a porta és a csűr rendbetétele az elsődleges feladatuk. Alsósófalván már egy kapuit megnyitott tájházat tekinthettünk meg, ami a faluban egykoron jelen lévő kézműves mester- 1 Vass Erika Buzás Miklós: Az Erdélyi épületegyüttes a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Telepítésikoncepció, 2006 november) In.: Ház és Ember A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 20. Szentendre, Bíró Gábor: Sóvidék népi építészete. A magyar népi építészeti archívum kiadványai 5. Szentendre,

20 A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja ségek tárgyi állományának bemutatása mellett Sükösd Ferenc helyi festőművész munkásságának kíván emléket állítani. A július végén végzett terepmunkánk alatt célunk volt a Sóvidéken jelenleg is megtalálható néprajzi értékek mélyrehatóbb felgyűjtése. Így találkozhattunk például Felsősófalván egy jelenleg is aktív 75 éves zsindelyfaragóval vagy épp a tőle néhány házra lakó gyógynövényeket gyűjtő, feldolgozó és használó idős asszonnyal. S így jutottunk el az alsósófalvi tájházhoz, illetve egy Parajdon jelenleg előkészületi állapotban talált leendő tájházhoz. Ezen látogatásaink tapasztalatait összegezzük az alábbiakban. Parajdi leendő tájház Az 1990-es évek közepén Altdorfer Csaba építész, Groh Csaba régész Franta Dezső restaurátor baráti körükkel Visegrádon éves összejöveteleket szerveztek, melynek a Visegrádi Kurzus nevet adták. Ott döntötték el, hogy építészeti felméréseket végeznek Parajdon, hogy az eltűnő és átalakuló, átépülő egykori építészeti jellegzetességeket és faluképet leírhassák. Így találtak rá egy lebontásra váró épületre is, amit az új tulajdonosától megvásároltak azzal a céllal, hogy megmentsék a lakóházat a bontástól. Az épületet berendezésével együtt sikerült megszerezniük. A telek tartozéka a lakóház mellett egy nyári konyha és egy csűr is. A ház alapozását helyi, zömmel a környéken gyűjtött görgetegkővel oldották meg. A ház falszerkezete keresztfejes boronafal, melyet tapasztottak és fehérre meszeltek. Az épület udvari homlokzatán és az utcafronton deszkamellvédes tornác áll. A deszkák bizonyos területen a talaj közelében károsodtak, ami leginkább növényzettel, illetve a tetőről lecsorgó vízzel függ össze. Az épület födéme váltódeszkás pórfödém, a szerkezet mestergerenda nélkül épült, így indokolt az alátámasztás nélkül áthidalt kb. 5m-es fesztávon a gerenda behajlása. Az épület tetőszerkezete torokgerendás tetőszerkezet, ami a födémtől független, a szarufák végei a keresztgerendák végén nyugvó szelemenbe csapoltak. Az épület többféle cseréppel fedett, a léctávolsága meglehetősen nagy (valószínűleg fazsindelyhez igazított), a cserépsorok hézagai futnak, az egymást követő sorok nincsenek fél cserépszélességgel eltolva. A fedést több különböző korú és minőségű cserépből foltosan javították, amit lehetőségeikhez mérten javasoltunk a tulajdonosoknak, hogy javítsák, egységesítsék. A ház szoba-konyha-kamra elosztású. Az első szoba inkább tisztaszobaként funkcionálhatott újabb bútorokkal berendezve, míg a konyhában élte a család a mindennapjait, itt is aludtak a kihúzható ágyakon. Az épületben cserepes már nem volt (ennek darabjait a szoba falába építették be), a fűtést és ételkészítést a konyhában álló csikótűzhelyen oldották meg. A kamrából nyílik a padlásajtó. Az épületnek 18

Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata

Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata Alapfogalmak Tájház: a népi építészet szempontjából jelentős, esetleg népi műemlékeknek minősített épületekben berendezett lakásbelsőket

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON A határmenti együttműködés jegyében 2008. decemberében pályázatot nyújtott be Kozárd Község Önkormányzata a Palóc Út Egyesület tagjaként és a fejlesztési

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

A Csongrádi Információs Központ Stratégiai terve a 2014-2020 időszakra. (tervezet)

A Csongrádi Információs Központ Stratégiai terve a 2014-2020 időszakra. (tervezet) A Csongrádi Információs Központ Stratégiai terve a 2014-2020 időszakra (tervezet) Az intézmény bemutatása: Könyvtár Csongrádon, 1955 óta működik könyvtár, amelynek fenntartója Csongrád város Önkormányzata

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu KOMÁROMI Klapka György Múzeum 2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu Ikt. szám: 6/2014 Tárgy: Szakmai beszámoló a 3506/01895 számú pályázat elszámolásához

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107 Szakmai beszámoló a pályázathoz azonosító szám 3508/01107 A találkozó ismertetése 2013. augusztus 26 28-án rendeztük meg a természettudományos muzeológusok 31. találkozóját. A Magyar Természettudományos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: 2. sz. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye szoborgyűjteményének fertőtlenítése Pályázati azonosító: 3560/00214

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye szoborgyűjteményének fertőtlenítése Pályázati azonosító: 3560/00214 1 NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázat 4. Téma Különösen veszélyeztetett múzeumi műtárgyak állagvédelmére, konzerválására, restaurálására és preparálására Kecskeméti Katona József Múzeum MAGYAR NAIV

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban

Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban Szakmai anyagok beszerzése: Görögkatolikus temető, Mándoki templomkert rekonstruált (11 db) és eredeti (8 db) sírjelei, és a Dél-Dunántúl

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Közös értékeink a hungarikumok

Közös értékeink a hungarikumok Közös értékeink a hungarikumok Terra Madre Világnap A hagyományos termékek és az értéktárak jelentősége 2014. december 9. 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a hungarikumokról A Hungarikumok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ LEADER 2014

BESZÁMOLÓ LEADER 2014 BESZÁMOLÓ LEADER 2014 Célterület megnevezése: rendezvények Életminőség javítása helyi és térségi szolgáltatások minőségi fejlesztésével, valamint civil szervezetek megerősítésével Pályázó neve: Községi

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ (3522/00151) DIGITÁLIS FOTÓTÁR A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fotógyűjteményeinek felhasználóbarát közzététele a múzeum honlapján A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai

Részletesebben