A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára"

Átírás

1 N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára

2 A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt á r A A kiadványt támogatta: Írta Tyekvicska Árpád Tervezés, nyomdai előkészítés MNL VeML ARCHIVUM Magyar NeMzeti VELUT LevéLtár THESAURUS NOSTER A LEVÉLTÁR A MI KINCSESTÁRUNK MNL Országos Levéltára Köszöntő MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára MNL Baranya Megyei Levéltára A levéltárak az írás megőrzői, a nemzedékeken átívelő MNL emlékezet Békés Megyei tárházai. Levéltára Gyűjteményünk a nógrádi ember MNL Borsod-Abaúj-Zemplén félévezredes sorsának tükre. Megyei Ha Levéltára családja, lakóhelye, MNL Csongrád vagy akár Megyei a nagy Levéltára történelmi sorsfordulók után MNL érdeklődik, Fejér Megyei bizton Levéltára számíthat a segítségünkre. Intézményünk várja Önt! De hozzánk fordulhat akkor is, ha hivatalos ügyeihez van szüksége adatokra, MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára okmányokra, MNL Győr-Moson-Sopron mert mi megőriztük, Megye Soproni gondoztuk, Levéltára rendeztük MNL Hajdú-Bihar őket. Megyei Levéltára A MNL ma Heves embere Megyei gyorsan, Levéltára egyszerűen kíván az információk birtokosa lenni. Ezért hoztuk létre Digitális MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Levéltárunkat, tettük elérhetővé elektronikus könyveinket, MNL Komárom-Esztergom s így Ön a számítógép Megyei mellett Levéltára is részese lehet MNL az Nógrád általunk Megyei megújított Levéltára tudásnak. MNL Pest Megyei Levéltára MNL Somogy Megyei Levéltára MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára MNL Tolna Megyei Levéltára MNL Vas Megyei Levéltára MNL Veszprém Megyei Levéltára MNL Zala Megyei Levéltára A sorozatban szereplő levéltárak Múltunk Mint majd minden egykori nemesi vármegye archívuma, így a Nógrád megyei is az idők során egyre szűkebbnek bizonyult alispáni és nótáriusi levelesládából nőtt ki. A nemesi közgyűlések jegyzőkönyveit Budapest Főváros Levéltára Győr és iratait Megyei eleinte Jogú az Város alispán, Levéltára majd az alispán és a nótárius együttesen, Megyei Jogú utóbb Város mintegy Levéltára három évszáza- Tatabánya Vác don Város át a Levéltára vármegyei főjegyző őrizte és gondozta, legtöbbször saját kúriájában, ritkábban főleg veszélyek idején a megye székhelyén. Hadtörténelmi Levéltár A legkorábbi ránk maradt jegyzőkönyv az 1597 és Környezetvédelmi 1603 közötti nemesi és közgyűlések Vízügyi Levéltár anyagát őrzi, de ennél régebbi Felsőoktatási kötetei is Levéltári voltak a Szövetség vármegyének. Tudjuk Magyar ugyanis, hogy 1596-ban Lépes István nótárius gondatlansága folytán az egri vár ostroma alatt megsemmisültek Nógrád addigi protokollumai. Győri Egyházmegyei Levéltár Tiszántúli A vármegye Református iratai 1682-ben, Egyházkerületi néhány és ládába csomagoltan, Kollégiumi Fülek várába Levéltár kerültek, ahol miután Thököly Veszprémi erdélyi és török Érseki csapatok és Főkáptalani segítségével Levéltár elfoglalta és el-

3 pusztította a várat zömmel a tűzvész martalékává lettek. Megsemmisült a vármegye egész 16. századi és jórészt 17. századi iratanyaga is. A 18. század második felében a vármegye gyűléseinek Szügy község adott otthont. Itt épült fel ban a vármegye első székháza, amelynek jobb oldali melléképületében, a második emelet két szobájában a levéltár is helyet kapott. A szügyi vármegyeháza azonban már 22 év múlva szűknek mutatkozott, ezért 1785-ben levéltárastól átköltözött Balassagyarmatra, ahol egy laktanyát ürítettek ki a részére. Az iratanyag ekkortájt már különös becsben állott, ahogy ezt az építeni szándékolt új székház ügyében 1796-ban tett felterjesztés is tanúsítja: a levéltárat Archivum velut Thesaurus noster A levéltár a mi kincsestárunk megjelöléssel emlegetik. A vármegyei iratokat 1796-tól külön tisztségviselő, választott archivarius kezelte, akinek kötelezően Balassagyarmaton kellett laknia. A vármegye fokozatosan bővítette székházát, mígnem 1834 és 1835 között teljesen átépíttette és megnagyobbíttatta szeptembere után a vármegyeháza új szárnyának földszintjén, egy tűzbiztos helyiségben helyezték el a levéltárat is. A levéltár komolyabb rendezése, amely a legújabb időkig fennmaradt levéltári beosztást és iratcsoportosítást eredményezte, már a II. József halála után visszaállított autonóm vármegye égisze alatt megtörtént. A megye ban külön levéltárnoki státust is rendszeresített. Az iratok számbavétele, lajstromozása azonban nehezen haladt előre, 1848-ban még annak ellenére sem volt befejezve, hogy a levéltárnoki állás folyamatosan betöltésre került. A levéltár némi károsodással szerencsésen átvészelte a Bach-korszakot, bár az első megyefőnök, Andreánszky Sándor császári királyi biztos, túlbuzgóságában, az egész évi iratanyagot meg akarta semmisíttetni. A Bach-korszak bukása, az autonóm vármegyei közigazgatás rövid visszatérése, majd a provizórium éveit követő kiegyezés révén az április 25-i tisztújítással a megye visszanyerte törvényes jogait, mely a levéltár működésében is folyamatosságot hozott. Trianon következtében elcsatolták a megye északi részét, s Balassagyarmat a megmaradt nógrádi és honti részek egyesítése révén létrejött Nógrád-Hont vármegye székhelye lett. A két világháború közötti időszakban a levéltári állapotok lényegesen nem változtak a dualizmus korához képest. Azonban a vármegye iratanyagát érzékeny veszteség érte a II. világháború alatt: 1945 elején a hadikórházi célokra igénybe vett megyeházából sebtében ki kellett költöztetni a levéltárat is, mely előbb az Ipoly partjára került, majd a mai Palóc Múzeum nedves pincéjében nyert elhelyezést, s ezt követően nagymérvű selejtezést hajtottak benne végre. Azonban nemcsak ezek, hanem a későbbi szakszerűtlen és felelőtlen papírgyűjtési kampányok is sújtották az irattárakban lévő levéltári anyagot végén az új megyei vezetés az anyag intézményes őrzését, szakszerű kezelését nem tudta biztosítani. E körülményekre is tekintettel, a tanácsrendszerrel párhuzamosan megalakuló új levéltári szervezet, a Levéltárak Országos Központja úgy határozott,

4 4 5 hogy a megye levéltárát megszüntetve a Pest Megyei Közlevéltár őrizetébe utalja az iratanyagot, amit a következő évben a fővárosba szállítottak. Nógrád megye vezetése csupán november 22- én hozott határozatot arról, hogy Nógrád akkorra már több mint egy kilométerre nőtt írásba öntött emlékezetét Budapestről visszatelepítik, de immár nem Balassagyarmatra, hanem Salgótarjánba, az új megyei kórház elkészültével felszabaduló volt bányai kórház igazgatási épületébe január 1-jével a megye újonnan kinevezett levéltár-igazgatójának, dr. Schneider Miklósnak az irányításával megkezdődött a megye írásos forrásainak hazatelepítése, amely 1968 októberében fejeződött be. A kutatói igényeket felismerve 1974-ben jött létre a balassagyarmati fióklevéltár, majd, a felszámolt és csődeljárással felszámolt vállalti iratok őrzésére, 1993-ban, a levéltár bátonyterenyei fióklevéltára. Jelenünk A levéltár szakembergárdája közel tízezer folyóméternyi Nógrád megyei illetékességű maradandó értékű iratanyagot őriz, a bátonyterenye-tiribesi részlegünkben elhelyezett mintegy 12 ezer folyóméter ún. csődös irat mellett. Munkatársaink évente több ezer állampolgári megkeresésre adnak írásos választ, illetve biztosítanak iratbetekintést. Több mint három és félszáz közfeladatot ellátó intézmény, szerv, szervezet iratkezelését ellenőrizzük, segítjük, vesszük át levéltárérett irataikat. Csak az elmúlt tíz esztendőben több mint félszáz kötettel gazdagítottuk a nógrádi hely- és az országos köztörténetet. Három helyen, salgótarjáni központunkban, valamint balassagyarmati és tiribesi fióklevéltárunkban várjuk a múlt kutatóit. Iskolai csoportok fogadásával, rendezvényeinkkel, honlapunkkal a megye történetének jobb megismerését kívánjuk szolgálni. A kutatókat az elmúlt két évtizedben létrehozott, jól használható, közel harmincezer kötetes könyvtárunk segíti. Gyűjteményünk Irataink Levéltárunk raktáraiban, mintegy 70 ezer doboznyi történeti értékű (örökre megtartandó) írott emléket őrzünk Nógrád megye múltjáról, amelyek napjainkban is állandóan gyarapodnak. Legrégebbi iratunk 1465-ből származik, a legfrissebbek alig pár éve keletkeztek. A gyűjteményünkbe tartozó valamennyi dokumentumról (a papírra írottakról és a mikrofilmen vagy más modern hordozókon rögzítettekről is) katalógust, a levéltári szakma előírásainak megfelelő úgynevezett fond- és állagjegyzéket készítettünk. Ennek folyamatosan aktualizált változatát bármikor megtekintheti honlapunkon, ahol gyorsan és egyszerűen tájékozódhat az Ön érdeklődési körébe tartozó település, intézmény, vállalat, család nálunk őrzött iratairól. Salgótarjáni központunk iratai A salgótarjáni központban kezeljük a megyei hatókörű szervezetek anyagát, valamint a kelet-nógrádi vonatkozásúakat (ide tartoznak a volt Salgótarjáni, Szécsényi és Sziráki járások, a Heves megyéből Nógrádhoz 1950-ben kapcsolt községek, illetve később a Pásztói járás is). Itt található a levéltár szakkönyvtára, illetőleg restaurátor-műhelye is. A központban őrizzük: a feudális és kapitalista kori megyei törvényhatóság, valamint a megyei hatáskörű államigazgatási szervek iratanyagát, a Salgótarjáni, Szécsényi és Sziráki járás körjegyzőségeinek, községeinek, illetve intézményeinek iratait, a tanácsi korszak megyei közigazgatási, a salgótarjáni, szécsényi, pásztói járási hivatal és a községi tanácsok iratait, a tanácsi korszak központi államigazgatása területi szerveinek anyagát, Salgótarján nagyközség, majd rendezett tanácsú város iratait,

5 az említett közigazgatási területeken működő gazdasági szervezetek, szövetkezetek, testületek, egyesületek, illetve az ide kötődő családok, személyek iratait. az MSZMP Nógrád Megyei Bizottságának pártarchívumát (benne az MKP és az MDP iratait). A kutatóhely fénymásolási, mikrofilm-olvasási, digitalizálási szolgáltatással rendelkezik, amelyek igénybevétele részben illeték-, részben pedig térítésköteles! Balassagyarmati fióklevéltárunk iratai Balassagyarmati fiókunk a Nyugat-Nógrádból, a hajdani Balassagyarmati és Rétsági járásból összegyűjtött iratok őrzőhelye. Szakkönyvtárunk egy része is itt kapott helyet. Az alábbi iratokat őrizzük az itteni raktárakban: a feudális korból a balassagyarmati, kékkői, rétsági (nógrádi) szolgabíróságok és járásbíróságok iratait, a Balassagyarmati és Rétsági járás körjegyzőségeinek, községeinek, illetve intézményeinek, hitelügyi szervezeteinek anyagát, a tanácsi korszak balassagyarmati és rétsági járási hivatali, továbbá a községi tanácsok iratait, Balassagyarmat mezőváros, nagyközség, majd rendezett tanácsú város iratait, az említett közigazgatási területeken működő gazdasági szervezetek, szövetkezetek, testületek, egyesületek, illetve az ide kötődő családok, személyek iratait, a Nógrádi Nemzeti Intézet iratait, a Nógrád Vármegyei Múzeum Társulat és jogutódai iratait, Nagy Iván történész hagyatékának Nógrádban maradt részét, a Balassagyarmat közéletére vonatkozó mozgófilmeket, fotónegatívokat. A fiókban kutató- és ügyfélszolgálat működik. Látogatóink fénymásolási, mikrofilm-olvasási, digitalizá lá si (szkennelés max. A/4-es méretig) szolgáltatást vehetnek igénybe. Bátonyterenyei fióklevéltárunk iratai Bátonyterenyén részben nógrádi vállalatok és szövetkezetek, gazdasági vállalkozások történeti értékű dokumentációját gyűjtjük. Az anyag legnagyobb és legértékesebb részét a Nógrádi Szénbányák Vállalat és elődszervezetei iratanyaga teszi ki. Itt őrzi levéltárunk az ország különböző pontjairól hozzánk szállított, végelszámolt vagy csődeljárás során felszámolt gazdasági cégek, vállalkozások iratait, melyek azonban nem részei levéltári gyűjteményünknek, azokat csak ideiglenesen kezeljük itt. Az adatszolgáltatás a fenti iratokban található, munkaviszonyt igazoló dokumentumok másolatbani kiadására vonatkozik. Adatkeresés, illetőleg a tudományos célú kutatás helyben, előzetes egyeztetéssel lehetséges. Könyvtárunk Salgótarjáni központunkban és balassagyarmati fiókunkban helyben és ingyenesen használható, a megyében egyedülálló szakkönyvtár áll látogatóink rendelkezésére a levéltár nyitvatartási idejében. Mintegy harmincezer kötetes könyvtárunk gyűjtőköre főképpen a történelemre és segédtudományaira, a helytörténetre, valamint a levéltár- és könyvtártudományra

6 8 9 terjed ki. Gyűjteményünk kiemelt részét képezik a tematikus sajtótermékek. Helyi vonatkozásban különösen értékes mikrofilmgyűjteménnyel rendelkezünk: majd valamennyi 1945 előtti nógrádi periodika másolatával. Szakkönyvtárunk elektronikus nyilvántartása honlapunkon is elérhetők. Kiadványaink Csak az elmúlt évtizedben több mint félszáz kiadvánnyal gazdagítottuk az országos köztörténet és a nógrádi múlt megismerését. Kiadványainkról honlapunk ad részletes tájékoztatást. A kötetek megtekinthetők és megvásárolhatók intézményünk salgótarjáni központjában, illetve megrendelhetők elektronikus levélben is. Kiadványaink kereshető, digitalizált másolatait megtalálhatja a Magyar Levéltári Portálon (www.archivportal.hu) Mozgóképeink gyűjteménye Levéltárunk mozgóképgyűjteménye mintegy tizenkét órányi lejátszható anyaggal rendelkezik. Döntő részben az 1960-as és 1970-es évek amatőr felvételeit sikerült megmentenünk. Honlapunkon ezekből adunk ízelítőt. Hangtárunk A Magyar Szocialista Munkáspárt megyei archívumából a pártokra vonatkozó iratok mellett hangfelvételeket is örökölt levéltárunk. Ezek az 1959 és 1964 közötti évekből származnak, és különböző pártrendezvényeken elhangzott előadásokat, felszólalásokat, hozzászólásokat rögzítenek, pl. Kádár Jánosnak az 1959-es salgótarjáni bányásznapon elmondott beszédét. Az anyag digitalizált formában is a kutatók rendelkezésére áll. Levéltár az állampolgárokért! Szolgáltatásaink Ismerje meg a múltat! Kutasson levéltárunkban! Levéltárunk pótolhatatlan kincsestárral rendelkezik, Nógrád megye fél évezred alatt keletkezett történeti irataival, melyek segítségével bárki megismerheti a múltat, kutathatja az őt érdeklő történelmi témákat. Levéltárunk munkatársai (akik maguk is számos könyvet, tanulmányt jelentettek már meg) a helyszínen segítik Önt az indulásban, azonban néhány tanáccsal itt is szolgálunk: Amennyiben Ön egy meghatározott történelmi téma iránt érdeklődik, elsőként érdemes megismernie a vonatkozó szakirodalmat és a sajtóanyagot. Ebben könyvtárunk is a segítségére lehet! Minden levéltári kutatás megkezdése előtt célszerű tájékozódni afelől, hogy a kutatni kívánt téma forrásait vagy a kiszemelt iratanyagot valóban mi őrizzük-e, avagy azok valamely más intézményben találhatók. A személyes megjelenés előtt (telefonon, ben) érdemes a kutatás technikai feltételeiről is tájékozódnia. Célszerű áttanulmányoznia levéltárunk kutatási és kutatótermi szabályzatát, melyet honlapunkon is megtalál. Kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot illetékes munkatársunkkal, és így látogasson intézményünkbe, ahová szeretettel várjuk! Családunk története, őseink élete és eredete mindannyiunkat foglalkoztat, a családfakutatás napjainkban reneszánszát éli. Mind többen keresik fel levéltárunkat is nógrádi felmenőik után érdeklődve, hiszen gyűjteményünk nagy része tartalmazhat olyan adatokat, amelyek segítségével számos nyomra bukkanhatnak a hajdan élt emberek és családok életéről. A 18. század elejétől 1895-ig bezárólag rendelkezünk az egyházi anyakönyvek mik ro film má so la ta i val, illetve azok helyben, digitalizált formában is kutathatók től pedig mi őrizzük az állami anyakönyvek másodpéldányait.

7 10 11 Aki egy-egy község, intézmény, szervezet múltjának feltárására adja a fejét, nem kerülheti meg a levéltárban őrzött iratokat, a már publikált könyveken, tanulmányokon túl bizton számíthat a levéltári forrásokra. Gyűjteményünk egy bizonyos nógrádi falura, városra vonatkozó darabjairól egyszerűen és akár azonnal átfogó képet nyerhet, ha honlapunkon, a fond- és állagjegyzékünk keresőrovatába begépeli az Önt érdeklő nevet, majd tanulmányozza a keresés eredményét. Ugyanígy javasoljuk Önnek Digitális Levéltárunk és más internetes tartalmaink megtekintését. Tanároknak, diákoknak Tapasztalataink szerint az általános iskolások magasabb évfolyamai, valamint a középiskolá sok hasznosíthatják leginkább a levéltár nyújtotta segítséget. Salgótarjánban és Balassagyarmaton iskolai osztályok, fakultációs csoportok számára igény szerint bemutatjuk intézményünket, de valamely speciális (pl. helytörténeti) téma körüljárására, vagy akár restaurátor-műhelyünk bemutatására is adottak a lehetőségek. Óráink időpontját és időtartamát rugalmasan igazítjuk az Önök igényeihez. Ha szeretné diákjait elhozni hozzánk, kérjük, tervezett látogatásuk előtt legalább tíz nappal töltse ki a honlapunkon található adatlapunkat, hívjon bennünket, vagy jelezze kéréseit személyesen! Szeretettel várjuk jelentkezését! Iratokra, igazolásokra van szüksége? Segítünk! Levéltárunk majd minden nógrádi hivatal, intézmény és szerv maradandó értékű iratainak gyűjtőhelye, így többek között őrzi a megyében működő iskolák, bíróságok, földhivatalok, egyes munkahelyek közelmúltban keletkezett dokumentációját is. Ilyen módon, mint a jogbiztonság folyamatosságának letéteményeseihez, érdemes hozzánk fordulnia, ha például nyugdíjazásához, építési vagy hagyatéki ügyéhez szükséges igazolásai hiányoznak (elvesztek), és másolatokra lenne szüksége. Az ügyintézéshez szükséges adatszolgáltatási for- manyomtatványunkat honlapunkról is letöltheti, majd aláírva eljuttathatja hozzánk postai levélben, faxon, és természetesen személyesen is. Telefonon és ben (aláírása nélkül), az Ön érdekeinek védelmében, személyes adatokat nem szolgáltathatunk, csupán az ügyintézés módjáról kaphat ilyen módon felvilágosítást. Ügyfeleink leggyakrabban előforduló kéréseit és az adatszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze. Nyugdíjügyben érdeklődik? A levéltár őrzésében lévő iratok között nógrádi gazdasági szervezetek (vállalatok, szövetkezetek, kft.-k) munkaügyi iratai is találhatók. Ha a nyugdíjazási kérelem benyújtásakor korábbi munkaviszonyáról igazolást kérnek, és Önnek nincsenek meg az eredeti iratok, valamint az adott gazdasági szervezet jogutód nélkül már megszűnt, forduljon hozzánk! Hagyatéki ügyet intéz? Levéltárunkban megtalálható a Nógrád Megyei Illetékhivatal közötti iratanyaga, melyben hagyatékokkal, ajándékozásokkal, adásvételekkel kapcsolatos, a közjegyző által hitelesített jogbiztosító dokumentumokat is őrzünk. Emellett községi, városi irataink is tartalmazhatnak hagyatéki ügydarabokat, melyekről ügyfélszolgálatunk ad bővebb felvilágosítást. Ingatlannal kapcsolatban keres iratokat? Közületek, magánszemélyek is gyakorta érdeklődnek építési engedélyek (tervrajzok, használatbavételi engedélyek) iránt. Az épület telekkönyvezésével kapcsolatban a területileg illetékes földhivatalt is célszerű felkeresnie, mert a tulajdoni lapon lévő bejegyzési számokból lehet következtetni az építés idejére. A jelenlegi helyrajzi számokkal levéltárunkban nem azonosíthatók az ingatlanok, mert minden korábbi azonosítási térképet a megyei földhivatal őriz.

8 13 Hadigondozási ügyben keres fel minket? Hadigondozással kapcsolatban érdeklődő ügyfeleinket abban az esetben segíthetjük a leghatékonyabban, ha rendelkezésünkre bocsátják a bevonultak személyi adatait. Figyelmét felhívjuk arra, hogy hadifogsággal, katonai és vitézi kitüntetésekkel, harci sebesülésekkel kapcsolatos iratanyagaink, háborús veszteséglistáink nincsenek, ezekkel kapcsolatban csak a Hadtörténelmi Levéltár illetékes munkatársai nyújthatnak felvilágosítást Önnek. Iratkezelőknek A jogszabályok értelmében a levéltár ötévente, megyei és regionális szintű közigazgatási szervek, illetve városok esetében háromévente ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó iratképzők (önkormányzatok, szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok) iratkezelését. Ennek során különös figyelemmel kísérjük a vonatkozó jogszabályok betartását, az iratkezelési szabályzatban foglaltak érvényesülését, az irattári anyag szakszerű kezelésével, biztonságos megőrzésével és használatával kapcsolatos előírások végrehajtását. Ezzel segítjük elő a maradandó értékű iratok fennmaradását. Honlapunkon mintaszabályzatokkal és mintajegyzőkönyvekkel igyekszünk segíteni az iratkezelők, irattárosok munkáját. Kutasson otthon! Internetes tartalmaink Digitális levéltárunk A levéltárak feladata, hogy az őrizetükben lévő iratanyag tartalmát, használatának módját, lehetőségeit szé- les körben ismertté tegyék. A tájékoztatás egyik legjobb lehetősége a számítástechnika alkalmazása, mely mai világunk fontos kultúraközvetítő eszközévé vált. A Nógrád Megyei Levéltár ebből a megfontolásból törekszik iratainak, nyilvántartásainak digitalizálására, interneten történő közzétételére. Ezért jött létre Nógrád Megye Digitális Levéltára, amely elérhető honlapunkról, s amelyben számos alapvető és közérdeklődésre számot tartó irategyüttesünket dolgoztuk fel elektronikus formában. Az egyes adatbázisokban, szöveg- és adatkeresési lehetőség mellett, többnyire a digitalizált képi másolatot is hozzárendelve, Ön kutathat Nógrád vármegye adózási, illetve nyilvántartási célú feudális kori összeírásai között, megismerheti a legfontosabb dokumentumok közé tartozó vármegyei nemesi közgyűlési jegyzőkönyvek képi másolatát és azok magyar nyelvű kivonatait. Képet kaphat a Rákóczi-szabadságharc nógrádi eseményeiről, a II. Józsefkori közigazgatási iratok ( ) kivonatos ismertetésén keresztül a 18. század végének mindennapjairól. A pecsét- és címerfestmény gyűjtemény egyes heraldikai tételeihez szöveges ismertetőt, leírást is készítettünk. Nagy Iván ( ) történész, akadémikus a magyarországi családtörténeti kutatások legnagyobb alakjai közé tartozik. A hagyatékáról készült iratjegyzék adatbázisa számos megye, település, család történetére tartalmaz információkat. Az 1867 és 1918 közötti fél évszázad Nógrád megyei történetét, fejlődését mutatja be Nógrád vármegye dualizmus kori iratainak adatbázisa. A holokauszt, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc interneten közzétett nógrádi dokumentumai segítik az események megértését, az áldozatok emlékének megőrzését. A Testületek jegyzőkönyvei elnevezésű összeállítás teszi nyilvánossá többek között a Magyar Kommunista Párt, a Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt megyei vezető testületeinek 1945 és 1989 közötti iratait. Kiegészítő adatbázis mutatja be azok életútját, akik a járási, városi vagy megyei pártbizottságok vezetői, vezető munkatársai voltak. Salgótarján 1945 és 1977 közötti kronológiája segíti a megyeszékhely történetének kutatását, míg a digitális könyvtár kiadványaink digitális másolatát tartalmazza, bárki számára letölthető módon. A helységnévtár a történelmi vármegye 344 településéről szolgál értékes információkkal, míg az anyakönyvi adatbázis Salgótarján és elődtelepülései anyakönyvi adatait tartalmazza, a 18. század közepétől az as évek derekáig. Kataszteri térképeink Kataszteri térképeink digitalizált gyűjteményében a jelenlegi Nógrád megye településeinek jó részéről találhat nagyfelbontású szelvényeket, melyeket a megye áttekintő térképe, a településnevek listája, avagy szöveges keresés útján azonosíthat. Az adatbázist a Magyar Levéltári Portál szolgáltatja (www.archivportal.hu). Történelmi blogjaink Történelmi blogjaink honlapunkról érhetők el. Egy-egy jelentős történelmi eseményt, korszakot, kérdést mutatnak be képek, dokumentumok és leírások segítségével.

9 14 15 A Forradalom és szabadságharc Nógrádban 1848/49-ben című összeállításunkkal a szabadságharc hőseire, helyi eseményeire szeretnénk emlékezni. A Nógrádi Motoros Krónika a mobilizáció, a helyi motoros élet történetének tükre, mely magángyűjtemények anyagát és a vonatkozó levéltári dokumentumokat tárja a közönség elé. Az 1956 Forradalom és megtorlás Nógrádban című összeállításunk a forradalmi eseményeket köztük az december 8-i salgótarjáni sortűz tragikus napját mutatja be augusztusában a Szovjetunió és a Varsói Szerződés tagországai végrehajtották Csehszlovákia katonai megszállását. A történések egyik főszereplője a rétsági katonai alakulat volt, amely Léva (Levice) központtal látta el megszállói feladatait. Rétság Léva 1968 című blogunk a 46 évvel ezelőtti eseményeket idézi fel. Az 1989 A rendszerváltás évei egy kisvárosban című öszszeállításunkkal pedig arra teszünk kísérletet, hogy a balassagyarmati történések szemszögéből mutassuk be a sorsfordító időszakot. Kép- és videógyűjteményünk Családi emlékezet programunk fotóalbumokon keresztül mutatja be a 20. század viharos történetét, a személyes sorsokon keresztül láttatva a mögöttünk hagyott évtizedeket. Néhány sokat ígérő cím: A Jenki Hobó esete a kazári szalonnával meg az uradalmi unikornissal, Franciahon kastélyától a mohorai szenespincéig, Grófok sütőlapáttal. A világháborúk megdöbbentő tapasztalatát kívánják érzékeltetni a világháborús fotóalbumok, melyek egy-egy hagyatékot tesznek közzé. Katonafotókat láthatunk a doni harcokról, a hadszíntérről, illetve a megelőző katonai eseményekről. Levéltárunk munkatársai tudományos tevékenységük jelentős részét szentelték a nógrádi zsidóság, s különösen a vészkorszak emlékeinek feltárására, feldolgozására. Az összegyűjtött iratok, fényképek szintén külön összeállításban kerülnek az érdeklődők elé. A nagy író életével kapcsolatosan keletkezett, levéltárunkban őrzött iratok gyűjteménye a Mikszáth-iratok a levéltárban című összeállítás, míg egy másik az 1973-as, tragikus módon, halálos lövéssel zárult balassagyarmati túszejtés dokumentumait, képeit teszi közzé. Levéltárunk több alkalommal rendezett közös programot a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel. Ennek kapcsán gyűjtöttük össze a bűn és a börtönvilág most közzétett dokumentumait. Képeket láthatunk a börtönélet rég- és közelmúltjából, vagy épp megismerkedhetünk Sisa Pista, a híres nógrádi betyár nem épp szokványos életútjával. Beat Bambi Bikini a címe annak az összeállításnak, mely a 2008-ban két helyszínen megrendezett retró-kiállítás képeit idézi fel, a hatvanas hetvenes évek világát bemutatva ben, a szlovák magyar kapcsolatok újabb kori mélypontján, levéltárunk konferenciát rendezett, amely a két nép közös történelmét, kapcsolatát tárgyalta. Összeállításunkban erről emlékezünk meg. Itt említjük, bár külön, önállóan elérhető (www.nogradhistoria.eu) a Közös múlt Nógrádban Spoločná minulosť Novohradu kétnyelvű honlapunkat, mely a szlovák magyar közös történelem és a két nép együttélésének megértését, megismerését szolgálja. A lapon tanulmányok, adatbázisok, képi összeállítások teszik megismerhetővé az országos köztörténetet és a nógrádi helyi történéseket. Elérhetőségeink A Nógrád Megyei Levéltár általános gyűjtőkörű megyei levéltár, amely október 1-jétől a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeként működik. Honlap: Salgótarjáni Központ Cím: 3100 Salgótarján, Bem út 18. Telefon: (+36) 32/ Ügyfél- és kutatófogadás rendje hétfő csütörtök: Balassagyarmati Fióklevéltár Cím: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. Telefon: (+36) 35/ Ügyfél- és kutatófogadás rendje hétfő csütörtök: Bátonyterenyei Fióklevéltár Cím: 3070 Bátonyterenye-Tiribes, Bolyoki u. 8. Telefon: (+36)32/ Ügyfél- és kutatófogadás rendje hétfő csütörtök:

10 Képjegyzék A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i Magyar NeMzeti LevéLtár A sorozatban szereplő levéltárak 1. oldal Nógrádvár képe a 17. században 8. oldal Kiadványaink A salgótarjáni szobordöntés, oldal II.Rákóczi Ferenc levele, oldal A Wehap család fotója, 1938 Komáromy 3. oldal Pöstény kataszteri térképének részlete, 1867 Klára kazári népviseletben Balogh Rudolf felvételén, oldal A levéltár salgótarjáni A MAg központi yaépülete r nemzeti levélt á r 10. oldal Levéltári óra. Betyároktól a terroristákig, 2013 n ó g r á d Megyei levélt á r A 5 oldal Nemességadományozó oklevél részlete, 1584 Fráter József pecsétje 11. oldal Balassagyarmati polgári iskolások, 1899 Bevonulás a Felvidékre, oldal A salgótarjáni központ raktárának részlete 12. oldal Birtoklevél, oldal Katona István: Historia critica priorum Hungariae ducum című művének kötetei, oldal Balassagyarmat főutcája, 20. század eleje A kiadványt támogatta: Kiadja a Írta Magyar Tyekvicska Levéltárosok Árpád Egyesülete Felelős kiadó Tyekvicska Árpád Tervezés, nyomdai Készült 500 előkészítés példányban MNL VeML a székesfehérvári Regia Rex Nyomdában Felelős vezető Kis Ferenc ISBN MNL Országos Levéltára MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára MNL Baranya Megyei Levéltára MNL Békés Megyei Levéltára MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára MNL Csongrád Megyei Levéltára MNL Fejér Megyei Levéltára MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára MNL Heves Megyei Levéltára MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára MNL Nógrád Megyei Levéltára MNL Pest Megyei Levéltára MNL Somogy Megyei Levéltára MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára MNL Tolna Megyei Levéltára MNL Vas Megyei Levéltára MNL Veszprém Megyei Levéltára MNL Zala Megyei Levéltára Budapest Főváros Levéltára Győr Megyei Jogú Város Levéltára Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára Vác Város Levéltára Hadtörténelmi Levéltár Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Győri Egyházmegyei Levéltár Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

11

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MLE Szakmai Nap 2010. március 3. Magyar Levéltári Portál rövid története Közös fejlesztés a Szolgáltató

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 46. szám 8087 A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza FamilySearch.org 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza Magyar levéltárak és a FamilySearch Több mint 50 éves együttműködés Hogyan tovább? A FamilySearch küldetése Egyéneknek és családoknak segítünk

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés Családtörténetek I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés I. A program leírása A személyes történelmi emlékezet alapja a családi emlékezet, amely az egymást követő generációk

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Pályázati azonosító: NKA 3508/01214

Szakmai beszámoló. Pályázati azonosító: NKA 3508/01214 Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: NKA 3508/01214 A pályázatban vállaltaknak megfelelően teljesítettük a szakmai feladatot. Hajdúböszörményben a Város Napjához kapcsolódóan (2015. szeptember 14-én)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

Levéltári digitális tartalomszolgáltatás és fejlesztések: Magyar Levéltári Portál, E-Levéltár és az E-Levéltári Portál

Levéltári digitális tartalomszolgáltatás és fejlesztések: Magyar Levéltári Portál, E-Levéltár és az E-Levéltári Portál Levéltári digitális tartalomszolgáltatás és fejlesztések: Magyar Levéltári Portál, E-Levéltár és az E-Levéltári Portál Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MUZEUM@DIGIT Múzeumi Digitalizálási Konferencia

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Az IBG Alkusz Kft. (7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 2., adószám: 11546252-1-14, Cg.: 14-09- 306272; Számlasz.: 17000019-11482130) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

KORSZERŰ ÉPÍTÉSÜGY MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET. Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság. XXI. Országos Főépítészi Konferencia

KORSZERŰ ÉPÍTÉSÜGY MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET. Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság. XXI. Országos Főépítészi Konferencia KORSZERŰ ÉPÍTÉSÜGY MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET Nemzeti Építészetpolitika Szakmapolitikai eredmények Az építészet stratégiai fontosságú ügy lett Magyarországon. Az Építész Kamara a Kormány stratégia partnere. A

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes A rendezvény időpontja: 2014. január 11 12., szombat és vasárnap A rendezvény helyszínei: Pest megye Budakalász és Szentendre

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk

Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk Fogyasztói panaszok benyújtása és intézésével kapcsolatos információk Prímaenergia Zrt. számára minden vásárlói vélemény rendkívül fontos. A hozzánk érkező visszajelzéseket, partneri, fogyasztói panaszbejelentéseket

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1451 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő Márkusné Vörös Hajnalka VeML adatbázisok az interneten SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ADATBÁZISOK 1. Tervdokumentációk TrF TÉB és TrF-VÁÉV adatbázis 2006 2008. Tervezők,

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK 1. Bethlen Gábor Református Gimnázium 2. Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja 3. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ (3522/00151) DIGITÁLIS FOTÓTÁR A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fotógyűjteményeinek felhasználóbarát közzététele a múzeum honlapján A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai

Részletesebben

GyMJV. Győr MeGyei JoGú Város

GyMJV. Győr MeGyei JoGú Város GyMJV Győr MeGyei JoGú Város LeVéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A G ya r o r s z á G levélt á r A i G y ő r MeGyei JoGú váro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Írta Lengyel Eszter

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben