A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára"

Átírás

1 N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára

2 A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt á r A A kiadványt támogatta: Írta Tyekvicska Árpád Tervezés, nyomdai előkészítés MNL VeML ARCHIVUM Magyar NeMzeti VELUT LevéLtár THESAURUS NOSTER A LEVÉLTÁR A MI KINCSESTÁRUNK MNL Országos Levéltára Köszöntő MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára MNL Baranya Megyei Levéltára A levéltárak az írás megőrzői, a nemzedékeken átívelő MNL emlékezet Békés Megyei tárházai. Levéltára Gyűjteményünk a nógrádi ember MNL Borsod-Abaúj-Zemplén félévezredes sorsának tükre. Megyei Ha Levéltára családja, lakóhelye, MNL Csongrád vagy akár Megyei a nagy Levéltára történelmi sorsfordulók után MNL érdeklődik, Fejér Megyei bizton Levéltára számíthat a segítségünkre. Intézményünk várja Önt! De hozzánk fordulhat akkor is, ha hivatalos ügyeihez van szüksége adatokra, MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára okmányokra, MNL Győr-Moson-Sopron mert mi megőriztük, Megye Soproni gondoztuk, Levéltára rendeztük MNL Hajdú-Bihar őket. Megyei Levéltára A MNL ma Heves embere Megyei gyorsan, Levéltára egyszerűen kíván az információk birtokosa lenni. Ezért hoztuk létre Digitális MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Levéltárunkat, tettük elérhetővé elektronikus könyveinket, MNL Komárom-Esztergom s így Ön a számítógép Megyei mellett Levéltára is részese lehet MNL az Nógrád általunk Megyei megújított Levéltára tudásnak. MNL Pest Megyei Levéltára MNL Somogy Megyei Levéltára MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára MNL Tolna Megyei Levéltára MNL Vas Megyei Levéltára MNL Veszprém Megyei Levéltára MNL Zala Megyei Levéltára A sorozatban szereplő levéltárak Múltunk Mint majd minden egykori nemesi vármegye archívuma, így a Nógrád megyei is az idők során egyre szűkebbnek bizonyult alispáni és nótáriusi levelesládából nőtt ki. A nemesi közgyűlések jegyzőkönyveit Budapest Főváros Levéltára Győr és iratait Megyei eleinte Jogú az Város alispán, Levéltára majd az alispán és a nótárius együttesen, Megyei Jogú utóbb Város mintegy Levéltára három évszáza- Tatabánya Vác don Város át a Levéltára vármegyei főjegyző őrizte és gondozta, legtöbbször saját kúriájában, ritkábban főleg veszélyek idején a megye székhelyén. Hadtörténelmi Levéltár A legkorábbi ránk maradt jegyzőkönyv az 1597 és Környezetvédelmi 1603 közötti nemesi és közgyűlések Vízügyi Levéltár anyagát őrzi, de ennél régebbi Felsőoktatási kötetei is Levéltári voltak a Szövetség vármegyének. Tudjuk Magyar ugyanis, hogy 1596-ban Lépes István nótárius gondatlansága folytán az egri vár ostroma alatt megsemmisültek Nógrád addigi protokollumai. Győri Egyházmegyei Levéltár Tiszántúli A vármegye Református iratai 1682-ben, Egyházkerületi néhány és ládába csomagoltan, Kollégiumi Fülek várába Levéltár kerültek, ahol miután Thököly Veszprémi erdélyi és török Érseki csapatok és Főkáptalani segítségével Levéltár elfoglalta és el-

3 pusztította a várat zömmel a tűzvész martalékává lettek. Megsemmisült a vármegye egész 16. századi és jórészt 17. századi iratanyaga is. A 18. század második felében a vármegye gyűléseinek Szügy község adott otthont. Itt épült fel ban a vármegye első székháza, amelynek jobb oldali melléképületében, a második emelet két szobájában a levéltár is helyet kapott. A szügyi vármegyeháza azonban már 22 év múlva szűknek mutatkozott, ezért 1785-ben levéltárastól átköltözött Balassagyarmatra, ahol egy laktanyát ürítettek ki a részére. Az iratanyag ekkortájt már különös becsben állott, ahogy ezt az építeni szándékolt új székház ügyében 1796-ban tett felterjesztés is tanúsítja: a levéltárat Archivum velut Thesaurus noster A levéltár a mi kincsestárunk megjelöléssel emlegetik. A vármegyei iratokat 1796-tól külön tisztségviselő, választott archivarius kezelte, akinek kötelezően Balassagyarmaton kellett laknia. A vármegye fokozatosan bővítette székházát, mígnem 1834 és 1835 között teljesen átépíttette és megnagyobbíttatta szeptembere után a vármegyeháza új szárnyának földszintjén, egy tűzbiztos helyiségben helyezték el a levéltárat is. A levéltár komolyabb rendezése, amely a legújabb időkig fennmaradt levéltári beosztást és iratcsoportosítást eredményezte, már a II. József halála után visszaállított autonóm vármegye égisze alatt megtörtént. A megye ban külön levéltárnoki státust is rendszeresített. Az iratok számbavétele, lajstromozása azonban nehezen haladt előre, 1848-ban még annak ellenére sem volt befejezve, hogy a levéltárnoki állás folyamatosan betöltésre került. A levéltár némi károsodással szerencsésen átvészelte a Bach-korszakot, bár az első megyefőnök, Andreánszky Sándor császári királyi biztos, túlbuzgóságában, az egész évi iratanyagot meg akarta semmisíttetni. A Bach-korszak bukása, az autonóm vármegyei közigazgatás rövid visszatérése, majd a provizórium éveit követő kiegyezés révén az április 25-i tisztújítással a megye visszanyerte törvényes jogait, mely a levéltár működésében is folyamatosságot hozott. Trianon következtében elcsatolták a megye északi részét, s Balassagyarmat a megmaradt nógrádi és honti részek egyesítése révén létrejött Nógrád-Hont vármegye székhelye lett. A két világháború közötti időszakban a levéltári állapotok lényegesen nem változtak a dualizmus korához képest. Azonban a vármegye iratanyagát érzékeny veszteség érte a II. világháború alatt: 1945 elején a hadikórházi célokra igénybe vett megyeházából sebtében ki kellett költöztetni a levéltárat is, mely előbb az Ipoly partjára került, majd a mai Palóc Múzeum nedves pincéjében nyert elhelyezést, s ezt követően nagymérvű selejtezést hajtottak benne végre. Azonban nemcsak ezek, hanem a későbbi szakszerűtlen és felelőtlen papírgyűjtési kampányok is sújtották az irattárakban lévő levéltári anyagot végén az új megyei vezetés az anyag intézményes őrzését, szakszerű kezelését nem tudta biztosítani. E körülményekre is tekintettel, a tanácsrendszerrel párhuzamosan megalakuló új levéltári szervezet, a Levéltárak Országos Központja úgy határozott,

4 4 5 hogy a megye levéltárát megszüntetve a Pest Megyei Közlevéltár őrizetébe utalja az iratanyagot, amit a következő évben a fővárosba szállítottak. Nógrád megye vezetése csupán november 22- én hozott határozatot arról, hogy Nógrád akkorra már több mint egy kilométerre nőtt írásba öntött emlékezetét Budapestről visszatelepítik, de immár nem Balassagyarmatra, hanem Salgótarjánba, az új megyei kórház elkészültével felszabaduló volt bányai kórház igazgatási épületébe január 1-jével a megye újonnan kinevezett levéltár-igazgatójának, dr. Schneider Miklósnak az irányításával megkezdődött a megye írásos forrásainak hazatelepítése, amely 1968 októberében fejeződött be. A kutatói igényeket felismerve 1974-ben jött létre a balassagyarmati fióklevéltár, majd, a felszámolt és csődeljárással felszámolt vállalti iratok őrzésére, 1993-ban, a levéltár bátonyterenyei fióklevéltára. Jelenünk A levéltár szakembergárdája közel tízezer folyóméternyi Nógrád megyei illetékességű maradandó értékű iratanyagot őriz, a bátonyterenye-tiribesi részlegünkben elhelyezett mintegy 12 ezer folyóméter ún. csődös irat mellett. Munkatársaink évente több ezer állampolgári megkeresésre adnak írásos választ, illetve biztosítanak iratbetekintést. Több mint három és félszáz közfeladatot ellátó intézmény, szerv, szervezet iratkezelését ellenőrizzük, segítjük, vesszük át levéltárérett irataikat. Csak az elmúlt tíz esztendőben több mint félszáz kötettel gazdagítottuk a nógrádi hely- és az országos köztörténetet. Három helyen, salgótarjáni központunkban, valamint balassagyarmati és tiribesi fióklevéltárunkban várjuk a múlt kutatóit. Iskolai csoportok fogadásával, rendezvényeinkkel, honlapunkkal a megye történetének jobb megismerését kívánjuk szolgálni. A kutatókat az elmúlt két évtizedben létrehozott, jól használható, közel harmincezer kötetes könyvtárunk segíti. Gyűjteményünk Irataink Levéltárunk raktáraiban, mintegy 70 ezer doboznyi történeti értékű (örökre megtartandó) írott emléket őrzünk Nógrád megye múltjáról, amelyek napjainkban is állandóan gyarapodnak. Legrégebbi iratunk 1465-ből származik, a legfrissebbek alig pár éve keletkeztek. A gyűjteményünkbe tartozó valamennyi dokumentumról (a papírra írottakról és a mikrofilmen vagy más modern hordozókon rögzítettekről is) katalógust, a levéltári szakma előírásainak megfelelő úgynevezett fond- és állagjegyzéket készítettünk. Ennek folyamatosan aktualizált változatát bármikor megtekintheti honlapunkon, ahol gyorsan és egyszerűen tájékozódhat az Ön érdeklődési körébe tartozó település, intézmény, vállalat, család nálunk őrzött iratairól. Salgótarjáni központunk iratai A salgótarjáni központban kezeljük a megyei hatókörű szervezetek anyagát, valamint a kelet-nógrádi vonatkozásúakat (ide tartoznak a volt Salgótarjáni, Szécsényi és Sziráki járások, a Heves megyéből Nógrádhoz 1950-ben kapcsolt községek, illetve később a Pásztói járás is). Itt található a levéltár szakkönyvtára, illetőleg restaurátor-műhelye is. A központban őrizzük: a feudális és kapitalista kori megyei törvényhatóság, valamint a megyei hatáskörű államigazgatási szervek iratanyagát, a Salgótarjáni, Szécsényi és Sziráki járás körjegyzőségeinek, községeinek, illetve intézményeinek iratait, a tanácsi korszak megyei közigazgatási, a salgótarjáni, szécsényi, pásztói járási hivatal és a községi tanácsok iratait, a tanácsi korszak központi államigazgatása területi szerveinek anyagát, Salgótarján nagyközség, majd rendezett tanácsú város iratait,

5 az említett közigazgatási területeken működő gazdasági szervezetek, szövetkezetek, testületek, egyesületek, illetve az ide kötődő családok, személyek iratait. az MSZMP Nógrád Megyei Bizottságának pártarchívumát (benne az MKP és az MDP iratait). A kutatóhely fénymásolási, mikrofilm-olvasási, digitalizálási szolgáltatással rendelkezik, amelyek igénybevétele részben illeték-, részben pedig térítésköteles! Balassagyarmati fióklevéltárunk iratai Balassagyarmati fiókunk a Nyugat-Nógrádból, a hajdani Balassagyarmati és Rétsági járásból összegyűjtött iratok őrzőhelye. Szakkönyvtárunk egy része is itt kapott helyet. Az alábbi iratokat őrizzük az itteni raktárakban: a feudális korból a balassagyarmati, kékkői, rétsági (nógrádi) szolgabíróságok és járásbíróságok iratait, a Balassagyarmati és Rétsági járás körjegyzőségeinek, községeinek, illetve intézményeinek, hitelügyi szervezeteinek anyagát, a tanácsi korszak balassagyarmati és rétsági járási hivatali, továbbá a községi tanácsok iratait, Balassagyarmat mezőváros, nagyközség, majd rendezett tanácsú város iratait, az említett közigazgatási területeken működő gazdasági szervezetek, szövetkezetek, testületek, egyesületek, illetve az ide kötődő családok, személyek iratait, a Nógrádi Nemzeti Intézet iratait, a Nógrád Vármegyei Múzeum Társulat és jogutódai iratait, Nagy Iván történész hagyatékának Nógrádban maradt részét, a Balassagyarmat közéletére vonatkozó mozgófilmeket, fotónegatívokat. A fiókban kutató- és ügyfélszolgálat működik. Látogatóink fénymásolási, mikrofilm-olvasási, digitalizá lá si (szkennelés max. A/4-es méretig) szolgáltatást vehetnek igénybe. Bátonyterenyei fióklevéltárunk iratai Bátonyterenyén részben nógrádi vállalatok és szövetkezetek, gazdasági vállalkozások történeti értékű dokumentációját gyűjtjük. Az anyag legnagyobb és legértékesebb részét a Nógrádi Szénbányák Vállalat és elődszervezetei iratanyaga teszi ki. Itt őrzi levéltárunk az ország különböző pontjairól hozzánk szállított, végelszámolt vagy csődeljárás során felszámolt gazdasági cégek, vállalkozások iratait, melyek azonban nem részei levéltári gyűjteményünknek, azokat csak ideiglenesen kezeljük itt. Az adatszolgáltatás a fenti iratokban található, munkaviszonyt igazoló dokumentumok másolatbani kiadására vonatkozik. Adatkeresés, illetőleg a tudományos célú kutatás helyben, előzetes egyeztetéssel lehetséges. Könyvtárunk Salgótarjáni központunkban és balassagyarmati fiókunkban helyben és ingyenesen használható, a megyében egyedülálló szakkönyvtár áll látogatóink rendelkezésére a levéltár nyitvatartási idejében. Mintegy harmincezer kötetes könyvtárunk gyűjtőköre főképpen a történelemre és segédtudományaira, a helytörténetre, valamint a levéltár- és könyvtártudományra

6 8 9 terjed ki. Gyűjteményünk kiemelt részét képezik a tematikus sajtótermékek. Helyi vonatkozásban különösen értékes mikrofilmgyűjteménnyel rendelkezünk: majd valamennyi 1945 előtti nógrádi periodika másolatával. Szakkönyvtárunk elektronikus nyilvántartása honlapunkon is elérhetők. Kiadványaink Csak az elmúlt évtizedben több mint félszáz kiadvánnyal gazdagítottuk az országos köztörténet és a nógrádi múlt megismerését. Kiadványainkról honlapunk ad részletes tájékoztatást. A kötetek megtekinthetők és megvásárolhatók intézményünk salgótarjáni központjában, illetve megrendelhetők elektronikus levélben is. Kiadványaink kereshető, digitalizált másolatait megtalálhatja a Magyar Levéltári Portálon (www.archivportal.hu) Mozgóképeink gyűjteménye Levéltárunk mozgóképgyűjteménye mintegy tizenkét órányi lejátszható anyaggal rendelkezik. Döntő részben az 1960-as és 1970-es évek amatőr felvételeit sikerült megmentenünk. Honlapunkon ezekből adunk ízelítőt. Hangtárunk A Magyar Szocialista Munkáspárt megyei archívumából a pártokra vonatkozó iratok mellett hangfelvételeket is örökölt levéltárunk. Ezek az 1959 és 1964 közötti évekből származnak, és különböző pártrendezvényeken elhangzott előadásokat, felszólalásokat, hozzászólásokat rögzítenek, pl. Kádár Jánosnak az 1959-es salgótarjáni bányásznapon elmondott beszédét. Az anyag digitalizált formában is a kutatók rendelkezésére áll. Levéltár az állampolgárokért! Szolgáltatásaink Ismerje meg a múltat! Kutasson levéltárunkban! Levéltárunk pótolhatatlan kincsestárral rendelkezik, Nógrád megye fél évezred alatt keletkezett történeti irataival, melyek segítségével bárki megismerheti a múltat, kutathatja az őt érdeklő történelmi témákat. Levéltárunk munkatársai (akik maguk is számos könyvet, tanulmányt jelentettek már meg) a helyszínen segítik Önt az indulásban, azonban néhány tanáccsal itt is szolgálunk: Amennyiben Ön egy meghatározott történelmi téma iránt érdeklődik, elsőként érdemes megismernie a vonatkozó szakirodalmat és a sajtóanyagot. Ebben könyvtárunk is a segítségére lehet! Minden levéltári kutatás megkezdése előtt célszerű tájékozódni afelől, hogy a kutatni kívánt téma forrásait vagy a kiszemelt iratanyagot valóban mi őrizzük-e, avagy azok valamely más intézményben találhatók. A személyes megjelenés előtt (telefonon, ben) érdemes a kutatás technikai feltételeiről is tájékozódnia. Célszerű áttanulmányoznia levéltárunk kutatási és kutatótermi szabályzatát, melyet honlapunkon is megtalál. Kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot illetékes munkatársunkkal, és így látogasson intézményünkbe, ahová szeretettel várjuk! Családunk története, őseink élete és eredete mindannyiunkat foglalkoztat, a családfakutatás napjainkban reneszánszát éli. Mind többen keresik fel levéltárunkat is nógrádi felmenőik után érdeklődve, hiszen gyűjteményünk nagy része tartalmazhat olyan adatokat, amelyek segítségével számos nyomra bukkanhatnak a hajdan élt emberek és családok életéről. A 18. század elejétől 1895-ig bezárólag rendelkezünk az egyházi anyakönyvek mik ro film má so la ta i val, illetve azok helyben, digitalizált formában is kutathatók től pedig mi őrizzük az állami anyakönyvek másodpéldányait.

7 10 11 Aki egy-egy község, intézmény, szervezet múltjának feltárására adja a fejét, nem kerülheti meg a levéltárban őrzött iratokat, a már publikált könyveken, tanulmányokon túl bizton számíthat a levéltári forrásokra. Gyűjteményünk egy bizonyos nógrádi falura, városra vonatkozó darabjairól egyszerűen és akár azonnal átfogó képet nyerhet, ha honlapunkon, a fond- és állagjegyzékünk keresőrovatába begépeli az Önt érdeklő nevet, majd tanulmányozza a keresés eredményét. Ugyanígy javasoljuk Önnek Digitális Levéltárunk és más internetes tartalmaink megtekintését. Tanároknak, diákoknak Tapasztalataink szerint az általános iskolások magasabb évfolyamai, valamint a középiskolá sok hasznosíthatják leginkább a levéltár nyújtotta segítséget. Salgótarjánban és Balassagyarmaton iskolai osztályok, fakultációs csoportok számára igény szerint bemutatjuk intézményünket, de valamely speciális (pl. helytörténeti) téma körüljárására, vagy akár restaurátor-műhelyünk bemutatására is adottak a lehetőségek. Óráink időpontját és időtartamát rugalmasan igazítjuk az Önök igényeihez. Ha szeretné diákjait elhozni hozzánk, kérjük, tervezett látogatásuk előtt legalább tíz nappal töltse ki a honlapunkon található adatlapunkat, hívjon bennünket, vagy jelezze kéréseit személyesen! Szeretettel várjuk jelentkezését! Iratokra, igazolásokra van szüksége? Segítünk! Levéltárunk majd minden nógrádi hivatal, intézmény és szerv maradandó értékű iratainak gyűjtőhelye, így többek között őrzi a megyében működő iskolák, bíróságok, földhivatalok, egyes munkahelyek közelmúltban keletkezett dokumentációját is. Ilyen módon, mint a jogbiztonság folyamatosságának letéteményeseihez, érdemes hozzánk fordulnia, ha például nyugdíjazásához, építési vagy hagyatéki ügyéhez szükséges igazolásai hiányoznak (elvesztek), és másolatokra lenne szüksége. Az ügyintézéshez szükséges adatszolgáltatási for- manyomtatványunkat honlapunkról is letöltheti, majd aláírva eljuttathatja hozzánk postai levélben, faxon, és természetesen személyesen is. Telefonon és ben (aláírása nélkül), az Ön érdekeinek védelmében, személyes adatokat nem szolgáltathatunk, csupán az ügyintézés módjáról kaphat ilyen módon felvilágosítást. Ügyfeleink leggyakrabban előforduló kéréseit és az adatszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze. Nyugdíjügyben érdeklődik? A levéltár őrzésében lévő iratok között nógrádi gazdasági szervezetek (vállalatok, szövetkezetek, kft.-k) munkaügyi iratai is találhatók. Ha a nyugdíjazási kérelem benyújtásakor korábbi munkaviszonyáról igazolást kérnek, és Önnek nincsenek meg az eredeti iratok, valamint az adott gazdasági szervezet jogutód nélkül már megszűnt, forduljon hozzánk! Hagyatéki ügyet intéz? Levéltárunkban megtalálható a Nógrád Megyei Illetékhivatal közötti iratanyaga, melyben hagyatékokkal, ajándékozásokkal, adásvételekkel kapcsolatos, a közjegyző által hitelesített jogbiztosító dokumentumokat is őrzünk. Emellett községi, városi irataink is tartalmazhatnak hagyatéki ügydarabokat, melyekről ügyfélszolgálatunk ad bővebb felvilágosítást. Ingatlannal kapcsolatban keres iratokat? Közületek, magánszemélyek is gyakorta érdeklődnek építési engedélyek (tervrajzok, használatbavételi engedélyek) iránt. Az épület telekkönyvezésével kapcsolatban a területileg illetékes földhivatalt is célszerű felkeresnie, mert a tulajdoni lapon lévő bejegyzési számokból lehet következtetni az építés idejére. A jelenlegi helyrajzi számokkal levéltárunkban nem azonosíthatók az ingatlanok, mert minden korábbi azonosítási térképet a megyei földhivatal őriz.

8 13 Hadigondozási ügyben keres fel minket? Hadigondozással kapcsolatban érdeklődő ügyfeleinket abban az esetben segíthetjük a leghatékonyabban, ha rendelkezésünkre bocsátják a bevonultak személyi adatait. Figyelmét felhívjuk arra, hogy hadifogsággal, katonai és vitézi kitüntetésekkel, harci sebesülésekkel kapcsolatos iratanyagaink, háborús veszteséglistáink nincsenek, ezekkel kapcsolatban csak a Hadtörténelmi Levéltár illetékes munkatársai nyújthatnak felvilágosítást Önnek. Iratkezelőknek A jogszabályok értelmében a levéltár ötévente, megyei és regionális szintű közigazgatási szervek, illetve városok esetében háromévente ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó iratképzők (önkormányzatok, szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok) iratkezelését. Ennek során különös figyelemmel kísérjük a vonatkozó jogszabályok betartását, az iratkezelési szabályzatban foglaltak érvényesülését, az irattári anyag szakszerű kezelésével, biztonságos megőrzésével és használatával kapcsolatos előírások végrehajtását. Ezzel segítjük elő a maradandó értékű iratok fennmaradását. Honlapunkon mintaszabályzatokkal és mintajegyzőkönyvekkel igyekszünk segíteni az iratkezelők, irattárosok munkáját. Kutasson otthon! Internetes tartalmaink Digitális levéltárunk A levéltárak feladata, hogy az őrizetükben lévő iratanyag tartalmát, használatának módját, lehetőségeit szé- les körben ismertté tegyék. A tájékoztatás egyik legjobb lehetősége a számítástechnika alkalmazása, mely mai világunk fontos kultúraközvetítő eszközévé vált. A Nógrád Megyei Levéltár ebből a megfontolásból törekszik iratainak, nyilvántartásainak digitalizálására, interneten történő közzétételére. Ezért jött létre Nógrád Megye Digitális Levéltára, amely elérhető honlapunkról, s amelyben számos alapvető és közérdeklődésre számot tartó irategyüttesünket dolgoztuk fel elektronikus formában. Az egyes adatbázisokban, szöveg- és adatkeresési lehetőség mellett, többnyire a digitalizált képi másolatot is hozzárendelve, Ön kutathat Nógrád vármegye adózási, illetve nyilvántartási célú feudális kori összeírásai között, megismerheti a legfontosabb dokumentumok közé tartozó vármegyei nemesi közgyűlési jegyzőkönyvek képi másolatát és azok magyar nyelvű kivonatait. Képet kaphat a Rákóczi-szabadságharc nógrádi eseményeiről, a II. Józsefkori közigazgatási iratok ( ) kivonatos ismertetésén keresztül a 18. század végének mindennapjairól. A pecsét- és címerfestmény gyűjtemény egyes heraldikai tételeihez szöveges ismertetőt, leírást is készítettünk. Nagy Iván ( ) történész, akadémikus a magyarországi családtörténeti kutatások legnagyobb alakjai közé tartozik. A hagyatékáról készült iratjegyzék adatbázisa számos megye, település, család történetére tartalmaz információkat. Az 1867 és 1918 közötti fél évszázad Nógrád megyei történetét, fejlődését mutatja be Nógrád vármegye dualizmus kori iratainak adatbázisa. A holokauszt, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc interneten közzétett nógrádi dokumentumai segítik az események megértését, az áldozatok emlékének megőrzését. A Testületek jegyzőkönyvei elnevezésű összeállítás teszi nyilvánossá többek között a Magyar Kommunista Párt, a Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt megyei vezető testületeinek 1945 és 1989 közötti iratait. Kiegészítő adatbázis mutatja be azok életútját, akik a járási, városi vagy megyei pártbizottságok vezetői, vezető munkatársai voltak. Salgótarján 1945 és 1977 közötti kronológiája segíti a megyeszékhely történetének kutatását, míg a digitális könyvtár kiadványaink digitális másolatát tartalmazza, bárki számára letölthető módon. A helységnévtár a történelmi vármegye 344 településéről szolgál értékes információkkal, míg az anyakönyvi adatbázis Salgótarján és elődtelepülései anyakönyvi adatait tartalmazza, a 18. század közepétől az as évek derekáig. Kataszteri térképeink Kataszteri térképeink digitalizált gyűjteményében a jelenlegi Nógrád megye településeinek jó részéről találhat nagyfelbontású szelvényeket, melyeket a megye áttekintő térképe, a településnevek listája, avagy szöveges keresés útján azonosíthat. Az adatbázist a Magyar Levéltári Portál szolgáltatja (www.archivportal.hu). Történelmi blogjaink Történelmi blogjaink honlapunkról érhetők el. Egy-egy jelentős történelmi eseményt, korszakot, kérdést mutatnak be képek, dokumentumok és leírások segítségével.

9 14 15 A Forradalom és szabadságharc Nógrádban 1848/49-ben című összeállításunkkal a szabadságharc hőseire, helyi eseményeire szeretnénk emlékezni. A Nógrádi Motoros Krónika a mobilizáció, a helyi motoros élet történetének tükre, mely magángyűjtemények anyagát és a vonatkozó levéltári dokumentumokat tárja a közönség elé. Az 1956 Forradalom és megtorlás Nógrádban című összeállításunk a forradalmi eseményeket köztük az december 8-i salgótarjáni sortűz tragikus napját mutatja be augusztusában a Szovjetunió és a Varsói Szerződés tagországai végrehajtották Csehszlovákia katonai megszállását. A történések egyik főszereplője a rétsági katonai alakulat volt, amely Léva (Levice) központtal látta el megszállói feladatait. Rétság Léva 1968 című blogunk a 46 évvel ezelőtti eseményeket idézi fel. Az 1989 A rendszerváltás évei egy kisvárosban című öszszeállításunkkal pedig arra teszünk kísérletet, hogy a balassagyarmati történések szemszögéből mutassuk be a sorsfordító időszakot. Kép- és videógyűjteményünk Családi emlékezet programunk fotóalbumokon keresztül mutatja be a 20. század viharos történetét, a személyes sorsokon keresztül láttatva a mögöttünk hagyott évtizedeket. Néhány sokat ígérő cím: A Jenki Hobó esete a kazári szalonnával meg az uradalmi unikornissal, Franciahon kastélyától a mohorai szenespincéig, Grófok sütőlapáttal. A világháborúk megdöbbentő tapasztalatát kívánják érzékeltetni a világháborús fotóalbumok, melyek egy-egy hagyatékot tesznek közzé. Katonafotókat láthatunk a doni harcokról, a hadszíntérről, illetve a megelőző katonai eseményekről. Levéltárunk munkatársai tudományos tevékenységük jelentős részét szentelték a nógrádi zsidóság, s különösen a vészkorszak emlékeinek feltárására, feldolgozására. Az összegyűjtött iratok, fényképek szintén külön összeállításban kerülnek az érdeklődők elé. A nagy író életével kapcsolatosan keletkezett, levéltárunkban őrzött iratok gyűjteménye a Mikszáth-iratok a levéltárban című összeállítás, míg egy másik az 1973-as, tragikus módon, halálos lövéssel zárult balassagyarmati túszejtés dokumentumait, képeit teszi közzé. Levéltárunk több alkalommal rendezett közös programot a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel. Ennek kapcsán gyűjtöttük össze a bűn és a börtönvilág most közzétett dokumentumait. Képeket láthatunk a börtönélet rég- és közelmúltjából, vagy épp megismerkedhetünk Sisa Pista, a híres nógrádi betyár nem épp szokványos életútjával. Beat Bambi Bikini a címe annak az összeállításnak, mely a 2008-ban két helyszínen megrendezett retró-kiállítás képeit idézi fel, a hatvanas hetvenes évek világát bemutatva ben, a szlovák magyar kapcsolatok újabb kori mélypontján, levéltárunk konferenciát rendezett, amely a két nép közös történelmét, kapcsolatát tárgyalta. Összeállításunkban erről emlékezünk meg. Itt említjük, bár külön, önállóan elérhető (www.nogradhistoria.eu) a Közös múlt Nógrádban Spoločná minulosť Novohradu kétnyelvű honlapunkat, mely a szlovák magyar közös történelem és a két nép együttélésének megértését, megismerését szolgálja. A lapon tanulmányok, adatbázisok, képi összeállítások teszik megismerhetővé az országos köztörténetet és a nógrádi helyi történéseket. Elérhetőségeink A Nógrád Megyei Levéltár általános gyűjtőkörű megyei levéltár, amely október 1-jétől a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeként működik. Honlap: Salgótarjáni Központ Cím: 3100 Salgótarján, Bem út 18. Telefon: (+36) 32/ Ügyfél- és kutatófogadás rendje hétfő csütörtök: Balassagyarmati Fióklevéltár Cím: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. Telefon: (+36) 35/ Ügyfél- és kutatófogadás rendje hétfő csütörtök: Bátonyterenyei Fióklevéltár Cím: 3070 Bátonyterenye-Tiribes, Bolyoki u. 8. Telefon: (+36)32/ Ügyfél- és kutatófogadás rendje hétfő csütörtök:

10 Képjegyzék A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i Magyar NeMzeti LevéLtár A sorozatban szereplő levéltárak 1. oldal Nógrádvár képe a 17. században 8. oldal Kiadványaink A salgótarjáni szobordöntés, oldal II.Rákóczi Ferenc levele, oldal A Wehap család fotója, 1938 Komáromy 3. oldal Pöstény kataszteri térképének részlete, 1867 Klára kazári népviseletben Balogh Rudolf felvételén, oldal A levéltár salgótarjáni A MAg központi yaépülete r nemzeti levélt á r 10. oldal Levéltári óra. Betyároktól a terroristákig, 2013 n ó g r á d Megyei levélt á r A 5 oldal Nemességadományozó oklevél részlete, 1584 Fráter József pecsétje 11. oldal Balassagyarmati polgári iskolások, 1899 Bevonulás a Felvidékre, oldal A salgótarjáni központ raktárának részlete 12. oldal Birtoklevél, oldal Katona István: Historia critica priorum Hungariae ducum című művének kötetei, oldal Balassagyarmat főutcája, 20. század eleje A kiadványt támogatta: Kiadja a Írta Magyar Tyekvicska Levéltárosok Árpád Egyesülete Felelős kiadó Tyekvicska Árpád Tervezés, nyomdai Készült 500 előkészítés példányban MNL VeML a székesfehérvári Regia Rex Nyomdában Felelős vezető Kis Ferenc ISBN MNL Országos Levéltára MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára MNL Baranya Megyei Levéltára MNL Békés Megyei Levéltára MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára MNL Csongrád Megyei Levéltára MNL Fejér Megyei Levéltára MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára MNL Heves Megyei Levéltára MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára MNL Nógrád Megyei Levéltára MNL Pest Megyei Levéltára MNL Somogy Megyei Levéltára MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára MNL Tolna Megyei Levéltára MNL Vas Megyei Levéltára MNL Veszprém Megyei Levéltára MNL Zala Megyei Levéltára Budapest Főváros Levéltára Győr Megyei Jogú Város Levéltára Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára Vác Város Levéltára Hadtörténelmi Levéltár Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Győri Egyházmegyei Levéltár Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

11

I. E-kutatás különböző honlapokon

I. E-kutatás különböző honlapokon E-KUTATÁS A LEVÉLTÁRBAN\ADATBÁZISOK (BFL-microsite) I. E-kutatás különböző honlapokon A BFL adatbázisai több honlapon érhetők el. Mindegyik honlap sajátos tartalmakat kínál, eltérő keresési lehetőségekkel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE

A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári Kollégiuma A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE Javaslat a levéltári szervezet reformjára Kidolgozta a Levéltári Kollégium által kiküldött munkabizottság (Lakos

Részletesebben

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOM KATONA CSABA KEREKES DÓRA KÖRMENDY LAJOS LAKATOS ANDOR: Internet és levéltár... 3 HORVÁTH J. ANDRÁS: Kutatók és kutatások Budapest Főváros Levéltárában 2003-ban... 25 BREINICH GÁBOR: Az eszmétől

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

Magyar Nemzeti Filmarchívum

Magyar Nemzeti Filmarchívum Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Magyar Nemzeti Filmarchívum SZAKDOLGOZAT Pápainé Nyeste Györgyi ELTE BTK Informatikus könyvtáros kiegészítő

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása

A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása Ez a melléklet a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ szakmai programját mutatja be részletesen.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ MÁTÉ CSABA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * A TÁMOP projekt keretében

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2013. március Március 15. nemzeti ünnep története 1848. március 15. egyik legnagyobb nemzeti ünnepe a magyarságnak, melynek története

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja:PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

L. Simon László. Új közgyűjteményi és közművelődési rendszer vidéken Előterjesztői expozé és zárszó * Előterjesztői expozé

L. Simon László. Új közgyűjteményi és közművelődési rendszer vidéken Előterjesztői expozé és zárszó * Előterjesztői expozé L. Simon László Új közgyűjteményi és közművelődési rendszer vidéken Előterjesztői expozé és zárszó * Előterjesztői expozé A művelődést minden egyes nemzedéknek verejtékes munkával kell újra és újra kiküzdenie,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG OROSZ BÁLINT osztályvezetô, VÁTI Kutatási és Mûemléki Iroda AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG A mai magyar mûemlékállomány több mint 10 000 objektumból áll, településeink

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során?

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során? Ha mindez így marad, akkor ez ennek a 140 éves történetnek a vége BUKSZ-beszélgetés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feloszlatásáról Lővei Pál Klaniczay Gábor A BUKSZ-Beszélgetéseket lapunk első évtizedében

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

KILENC KORSZERÛBB KÖZINTÉZMÉNY

KILENC KORSZERÛBB KÖZINTÉZMÉNY 2 TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS. Bár a hõmérõ higanyszála még megközelítette a 20 fokot a héten, de a Magyar Közút megyei igazgatósága és a NYÍRVV Nonprofit Kft. is felkészült a téli idõjárásra. 4 ÁTADTÁK A BORBÁNYAI

Részletesebben