HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE november 6., péntek 54. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 86/2009. (XI. 6.) HM utasítás a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról /2009. (XI. 6.) HM utasítás a évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl /2009. (XI. 6.) HM utasítás a fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának rendjérõl szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás módosításáról /2009. (XI. 6.) KüM utasítás a külszolgálati pályázati rendszerrõl /2009. (XI. 6.) ÖM utasítás a belföldi hivatalos kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat kiadásáról szóló 10/2009. (VI. 19.) ÖM utasítás módosításáról V. Személyügyi hírek Az Állami Számvevõszék személyügyi hírei A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi hírei Álláspályázatok A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pályázatot hirdet a Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pályázatot hirdet a Pásztói Múzeum igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pályázatot hirdet a Palóc Múzeum igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Felsõvadász, Kupa és Gadna községek képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére Körösszakál és Bedõ Község Önkormányzatainak Társult Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a január 1-jével létrejövõ közös polgármesteri hivatal jegyzõi munkakörének betöltésére Mezõberény város jegyzõje pályázatot hirdet Mezõberény Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában titkársági ügyintézõi munkakör betöltésére Nagyhalász város jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodáján adóügyi ügyintézõi álláshely betöltésére 12536

2 12504 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám Tiszabecs Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a megüresedõ jegyzõi állás betöltésére Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Törtel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jegyzõi munkakör betöltésére A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatói munkakörének betöltésére VI. Alapító okiratok 60/2009. (XI. 6.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség alapító okiratának módosításáról /2006. (HK 23.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg) VII. Pályázati felhívások A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. pályázati felhívásai ingatlanok hasznosítására VIII. Közlemények Az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter együttes közleménye a fekvõ- és járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértékérõl A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról IX. Hirdetmények A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. október ) A Cégközlöny 44. számában (2009. október 29.) megjelent felszámolási eljárásokról Bélyegzõk érvénytelenítése Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése 12658

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter 86/2009. (XI. 6.) HM utasítása a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdésének f) pontja alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelõ Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településérõl és mûködésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló évi XXXIV. törvényre, valamint a Stratégiai Légiszállítási Képességrõl szóló többoldalú egyetértési megállapodás kihirdetésérõl szóló 93/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletre, a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról a következõ utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire, valamint a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományára terjed ki. 2. A Nehéz Légiszállító Ezred állományában szolgálatot teljesítõ magyar katonák állományilletékes parancsnoka az MH Pápa Bázisrepülõtér (a továbbiakban: MH PBRT) parancsnoka, ellátásuk az MH hazai ellátó rendszerében a hazai ellátási szabályok alkalmazásával történik. 3. A HM Haderõ-tervezési Fõosztály jelen utasítás hatálybalépését követõ 15 napon belül elkészíti és felterjeszti jóváhagyásra a Magyarországi telepítésû NATO és EU többnemzeti katonai szervezetek állománytábláját és kiadja az állománytábla kivonatot az MH PBRT parancsnoka részére. 4. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) felelõs a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állománya pénzügyi ellátásának tervezéséért és a nemzeti hozzájárulás átutalásáért. A Nehéz Légiszállító Ezredben beosztást betöltõk hazai személyi járandóságát a HM KPÜ Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Igazgatóság MH Pápa Bázisrepülõtér Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra biztosítja. 5. Az MH PBRT parancsnokának adatszolgáltatása és a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar személyi állomány által készített éves utazási terv alapján, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnoka felelõs a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományának ideiglenes kiküldetései során felmerülõ költségek devizanapidíjak és azok járulékai, valamint a szállásköltség megtervezéséért. A tervezés a tárgyévi jóváhagyásra kerülõ Multilaterális Együttmûködési Terv (MET) keretén belül történik. 6. Az MH PBRT parancsnoka felelõs a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományának ideiglenes kiküldetéseire vonatkozó kiutazási engedélyek elkészítéséért, majd ezt követõen jóváhagyásra a programfelelõs MH ÖHP felé történõ megküldéséért. 7. Az MH ÖHP parancsnoka az általa jóváhagyott kiutazási engedélyeket ellenjegyzésre megküldi a költségviselõ HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség felé. 8. A Nehéz Légiszállító Ezred magyar állománya elhelyezési feltételeinek biztosításáért a külön jogszabályban meghatározott lakhatási támogatások kivételével a HM Infrastrukturális Ügynökség felelõs. A lakhatási támogatások biztosításáért a HM Védelemgazdasági Fõosztály mint a HM központi lakásgazdálkodási szerve felelõs. A lakhatási támogatások megállapítására a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet alapján kerülhet sor.

4 12506 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám 9. Az MH ÖHP parancsnoka jelen utasítás hatálybalépését követõ a) 8 napon belül intézkedik a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományának az utaltsági rendbe történõ felvételére, illetve az MH PBRT-hez történõ utalására; b) 30 napon belül intézkedést ad ki az egyes ellátási területek utaltsági renden felüli szabályozása érdekében. 10. Az MH PBRT parancsnoka biztosítja a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományának teljes körû személyügyi ellátását. 11. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Budapest, október 29. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

5 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A honvédelmi miniszter 87/2009. (XI. 6.) HM utasítása a évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelet rendelkezéseire a évi munkaszüneti napok körüli munkarenddel kapcsolatban az alábbi utasítás adom ki: 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire. 2. A évi munkaszüneti napok körüli a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó munkarend a következõ: a) december 24., péntek: pihenõnap, b) december 11., szombat: pénteki munkarend szerinti munkanap. 3. (1) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél december 27. és december 31. között a hivatásos és szerzõdéses katonák, köztisztviselõk, közalkalmazottak, munkavállalók részére az éves szabadság, illetve a ki nem adott, kifizetésre nem kerülõ és érvényben lévõ szabadnapok terhére biztosítani kell a szolgálati helytõl való távolmaradást. (2) A HM-ben és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó HM szervezeteknél csak a hivatali ügyintézéshez minimálisan szükséges létszámot szervezeti egységenként (titkárság, fõosztály) legalább 1 fõ vezetõ beosztású hivatali ügyeletest és 1 fõ ügyintézõt kell a szolgálati (munka)helyen biztosítani. A hivatali ügyeletes szükség esetén legyen képes az adott szervezet személyi állományának kiértesítésére. (3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetek vezetõi biztosítsák telefonon történõ elérhetõségüket. (4) Az állomány évi szabadságának felhasználását az állományilletékes parancsnokok (vezetõk) olyan módon tervezzék, hogy az biztosítsa az (1) (2) bekezdésekben foglaltak végrehajtását. 4. Ezen utasításban foglaltak végrehajtása nem érinti a készenléti és ügyeleti, valamint a lakossági ellátási feladatok folyamatos biztosítását. 5. Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek a évi tevékenységre vonatkozó terveiket az ezen utasításban foglaltak figyelembevételével készítik el. 6. Felhatalmazást kap a HM Honvéd Vezérkar fõnöke, az MK Katonai Biztonsági Hivatal, az MK Katonai Felderítõ Hivatal és a HM Állami Egészségügyi Központ fõigazgatója, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora, hogy az alárendelt szervezetei munkarendjét különös tekintettel az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoztatottak munkarendjére ezen utasítással összhangban részletesen szabályozza. 7. Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba, és január 31-én hatályát veszti. Budapest, október 28. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

6 12508 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A honvédelmi miniszter 88/2009. (XI. 6.) HM utasítása a fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának rendjérõl szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás módosításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 24. (9) bekezdése és 49. (5) bekezdésének p) pontja alapján a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ utasítást adom ki: 1. (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának rendjérõl szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Gazdálkodást végzõ szervezetek a 2. Ágazati célelõirányzatok alcímen belül:] a) a 3. társadalmi szervek támogatása jogcímcsoport 7. Magyar Hadtudományi Társaság, 13. Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása jogcímek (a társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasításban foglaltaknak megfelelõen), valamint a 16. Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása jogcím tekintetében (kétoldalú megállapodás alapján) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály; (2) Az Ut. 3. (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Gazdálkodást végzõ szervezetek a 2. Ágazati célelõirányzatok alcímen belül:] d) a 3. társadalmi szervek támogatása jogcímcsoport az a) pontban foglaltakon kívüli valamennyi jogcíme (a társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasításban foglaltaknak megfelelõen), a 36. MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása jogcímcsoport (kétoldalú megállapodás alapján), valamint a 37. Honvéd Együttes Mûvészeti Nkft. támogatása jogcímcsoport (mely elõirányzat tekintetében a HM és az Oktatási és Kulturális Minisztérium közötti megállapodással az érintett tárcák fejezetek közötti elõirányzat-átadást hajtanak végre) tekintetében a HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM SZEF); 2. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Budapest, november 2. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A külügyminiszter 12/2009. (XI. 6.) KüM utasítása a külszolgálati pályázati rendszerrõl A Magyar Köztársaság diplomáciai, konzuli és nemzetközi szervezetek mellett mûködõ állandó képviseletein (a továbbiakban: külképviseletek) a diplomata és konzuli (a továbbiakban: diplomata), valamint az igazgatási és mûszaki, a konzuli ügyintézõi, továbbá a kisegítõ (a továbbiakban együtt: igazgatási-mûszaki) munkakörök betöltésének rendjét a 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. -ában foglaltak alapján az alábbiak szerint szabályozom. A külképviseleteken a diplomata és az igazgatási-mûszaki munkaköröket az 1.3. és az 5.3. pontban foglalt kivétellel a Külügyminisztérium által meghirdetett zártkörû külszolgálati pályázat útján kell betölteni. 1. A pályázók köre 1.1. Pályázatot a) a Külügyminisztériummal közszolgálati, illetve munkajogviszonyban álló köztisztviselõ és munkavállaló (a továbbiakban: köztisztviselõ) nyújthat be, aki megfelel a 2. pontban részletezett pályázati feltételeknek, eredményes külügyi alapvizsgát tett és aa) elsõ külszolgálat, továbbá a tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegérõl és azok kifizetésérõl szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról szóló 8/2009. (IX. 18.) KüM rendelet mellékletében felsorolt államokba benyújtott pályázat esetén legalább egy évet, egyéb esetekben legalább két évet eltöltött a Külügyminisztérium belföldi állományában (várakozási idõ), ab) akinek külföldi munkaköre a külképviselet bezárása, átszervezés, illetve létszámcsökkentés miatt megszûnik, és külszolgálatának idõtartama a munkakör megszûnésekor nem éri el a három évet. b) a 3. számú mellékletben felsorolt, a Külügyminisztériummal kétoldalú megállapodást kötött központi közigazgatási szervek köztisztviselõje és munkavállalója a hatályos megállapodásokban foglalt feltételek szerint. A 2. pontban rögzített pályázati feltételek esetükben is irányadók A várakozási idõbe nem számít bele a bármilyen jogcímen engedélyezett fizetés nélküli szabadság idõtartama. Az 1.1. pontban megjelölt várakozási idõk figyelmen kívül hagyásával benyújtott pályázat érvénytelen Pótpályázatot a pályázatra kiírt munkakörben külszolgálatot teljesítõ kihelyezett is benyújthat (hosszabbítás) A speciális képesítést igénylõ munkakörök esetében, amennyiben az adott munkakörre a kiírt pályázat, a rendkívüli pályázat, illetve pótpályázat eredménytelen volt, nyílt pályázat útján is betölthetõk. A 2. pontban rögzített pályázati feltételek ez esetben is irányadók A pályázó házastársa/élettársa pályázatot nyújthat be a házastársa által megpályázott munkakör szerinti állomáshelyen meghirdetett igazgatási-mûszaki vagy diplomata munkakörre, amennyiben megfelel a 2. pontban rögzített pályázati feltételeknek. A pályázat benyújtásának további feltétele a magyar állampolgárság és a büntetlen elõélet. Ez a szabály a kihelyezett házastársára érvényes akkor is, ha a kihelyezett már külszolgálatát tölti, és abból a pályázat benyújtásának idõpontjában még legalább két év van hátra. A házastárs külszolgálatának ideje azonban ebben az esetben sem terjedhet túl a kihelyezett külszolgálatának idõtartamán. 2. Pályázati feltételek 2.1. A pályázatra kiírt munkakör ellátásához szükséges szakmai képesítés, valamint a fogadó országnak az 1. számú mellékletben felsorolt hivatalos vagy munkanyelvének ismerete az alábbiak szerint: a) diplomata vagy konzuli munkakör: diplomáciai rang (az 1.4. pontban említett pályázatok kivételével), felsõfokú iskolai végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû C típusú felsõfokú nyelvvizsga, érvényes konzuli szakmai vizsga (konzuli munkakör betöltéséhez), B kategóriájú vezetõi engedély (a konzuli munkakör betöltéséhez feltétel, egyéb diplomata munkakörben elõnyt jelent), b) gazdasági felelõs, gazdasági vezetõ: középfokú (gazdasági vezetõ esetében felsõfokú) szakirányú végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû C típusú középfokú nyelvvizsga,

8 12510 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám érvényes gazdasági felelõsi vizsga, B kategóriájú vezetõi engedély, c) rejtjelezõ, kommunikációs munkatárs, rendszergazda: középfokú (rendszergazda munkakörben felsõfokú) szakirányú végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû A típusú alapfokú nyelvvizsga (rendszergazda esetében C típusú középfokú), érvényes rejtjelezõi vizsga, rejtjelezõi munkakör betöltéséhez gépi rejtjelezés esetén legalább kétéves, kézi rejtjelezés esetén legalább egyéves külügyminisztériumi közszolgálati jogviszony, d) titkárnõ, TÜK-kezelõ: középfokú szakirányú végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû C típusú középfokú nyelvvizsga, érvényes TÜK-vizsga, e) konzuli ügyintézõ: középfokú végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû C típusú középfokú nyelvvizsga, érvényes konzuli ügyintézõi vizsga, f) gépkocsivezetõ: hivatásos gépjármûvezetõi engedély, ötéves szakmai gyakorlat, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû A típusú alapfokú nyelvvizsga, g) hivatalsegéd, gondnok, szakács: szakmunkás képesítés, B kategóriájú gépjármûvezetõi engedély, a külképviseleten hasznosítható valamely szakmában (pl. szakács-felszolgáló, villanyszerelõ, autószerelõ, kazánfûtõ stb.) gyakorlati jártasság, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû A típusú alapfokú nyelvvizsga, h) takarító, reprezentációs kisegítõ: általános iskolai végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû A típusú alapfokú nyelvvizsga Összevont munkakörök esetén a pályázónak mindegyik munkakör betöltéséhez szükséges valamennyi feltételt teljesítenie kell Az iskolai végzettségre, szakképesítésre, illetve a gyakorlati idõre vonatkozó követelményeknek igazgatási-mûszaki munkakörben, hivatali érdekbõl a munkakör betöltéséhez szükséges nyelvvizsga kivételével a pályázónak a külszolgálat megkezdésének idõpontjában eleget kell tennie, ennek hiányában a pályázó nem helyezhetõ ki külszolgálatra. 3. A pályázat kiírása 3.1. A pályázatot a váltás esedékessége elõtti naptári évben kell meghirdetni. A pályázati kiírást a Humánerõforrások Fõosztálya készíti el és teszi közzé a Külügyminisztériumi Közleményekben és a KüM belsõ honlapján. Ezzel egyidejûleg a pályázati kiírásról értesíti a külképviseleteket A pályázati kiírásban a meghirdetett külképviseleti munkakört (összevont munkakört) pontosan meg kell határozni. Csak olyan munkakört lehet meghirdetni, amelyrõl az illetékes felügyelõ szakállamtitkár által jóváhagyott munkaköri leírás rendelkezésre áll. A munkakör megjelölésén, tartalmán a pályázat végleges elbírálásáig nem lehet változtatni. A munkaköri leírásokat a pályázók a Humánerõforrások Fõosztályán a pályázat benyújtását megelõzõen megtekinthetik A nem tervezhetõ, év közben megüresedõ és betöltendõ helyeket rendkívüli pályázaton kell meghirdetni. Amennyiben a 3.1. pont alatt kiírt vagy a rendkívüli pályázat eredménytelen, pótpályázatot kell kiírni. A rendkívüli és pótpályázatoknál jelen utasítást értelemszerûen kell alkalmazni. Az elõírt várakozási idõket a pótpályázat esetében nem kell alkalmazni.

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A pályázat benyújtása 4.1. A meghirdetett munkakörökre a pályázónak házastárs/élettárs foglalkoztatása esetén a házastársnak is a pályázatot a 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. A pályázati adatlapon szerepelnie kell a munkahelyi felettes (fõosztályvezetõ, misszióvezetõ) véleményének és aláírásának. A munkahelyi felettes az adatlap aláírását és továbbítását nem tagadhatja meg. Amennyiben a pályázatot nem támogatja, azt a pályázati adatlapon érdemben indokolnia kell Diplomata munkakör esetén egy pályázó a 3.1. pont szerint kiírt pályázaton egyidejûleg legfeljebb két helyre nyújthat be pályázatot, megjelölve a szakmai szempontok szerinti sorrendet A pályázónak a 4.1. pontban megjelölt pályázati adatlap benyújtásával egyidejûleg minden megpályázott helyre vonatkozóan be kell nyújtani a szakmai felkészültségét, a feladatkör ellátása iránti motiváltságát és annak betöltésével kapcsolatos elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati adatlap benyújtását megelõzõen a Humánerõforrások Fõosztálya közremûködésével megismerte a meghirdetett munkakörhöz tartozó munkaköri leírást, a részletes munkaköri feladatokat, valamint a vonatkozó képesítési és egyéb feltételeket, továbbá tájékozódott a fogadó ország és a külképviselet jellemzõ életkörülményeirõl, a lakásviszonyokról és az iskoláztatási feltételekrõl. Az elõbbiek megismerésében az érintett külképviselet köteles megfelelõ tájékoztatást, segítséget nyújtani a pályázónak A pályázatok beérkezési határideje augusztus 31. A Humánerõforrások Fõosztálya október 15-ig elvégzi a szükséges egyeztetéseket, és a pályázatokat döntésre elõkészíti. Az érvénytelen pályázatokról az érvénytelenség okának feltüntetése mellett külön kimutatást készít, melyet a döntéshozók rendelkezésére bocsát és értesíti a pályázókat. Az 5.1. pontban megjelölt döntéshozók november 30-ig döntenek a pályázatokról. A sikeres pályázatokat a Humánerõforrások Fõosztálya december 15-ig a KüM belsõ és külképviseleti tájékoztatási honlapján közzéteszi, és az érintett külképviseleteket egyidejûleg értesíti. 5. A pályázatok elbírálása 5.1. A benyújtott pályázatokat a Humánerõforrások Fõosztálya a terület és a munkakör szerint illetékes fõosztályvezetõkkel, a misszióvezetõvel, a terület és a munkakör szerint illetékes felügyelõ szakállamtitkárral, valamint a Külügyminisztériumban mûködõ szakszervezettel véleményezteti, majd ennek alapján javaslatot tesz a külképviseleti helyek betöltésére. A döntést a) diplomata munkakörökre kiírt pályázatok esetén az államtitkár javaslata alapján a miniszter, b) igazgatási-mûszaki munkakörökre kiírt pályázatok esetén az államtitkár hozza meg Az elbírálás során elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a megpályázott térséget ismerik, a megpályázott munkakörhöz kapcsolódó tudományos fokozattal vagy az állomáshelyen hasznosítható ritka nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznek és az utasítás 1.1 pontjában elõírt várakozási idõnél hosszabb ideje (három vagy több éve) dolgoznak belföldi állományban Megfelelõ pályázó hiányában az 5.1. pontban megjelölt döntéshozó a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja és a szolgálati érdek szem elõtt tartásával dönthet pótpályázat kiírásáról Az 5.1. pontban megjelölt döntéshozók szolgálati érdekbõl, illetve különösen elsõ kihelyezés esetén, a 2. pontban elõírt feltételek szem elõtt tartásával pályázat, pótpályázat kiírása nélkül dönthetnek egyes diplomata, illetve igazgatási-mûszaki munkakörök betöltésérõl (kijelölés). 6. Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a külszolgálati pályázati rendszerrõl szóló 8/2004. számú KüM utasítás hatályát veszti. Budapest, október 16. Dr. Balázs Péter s. k., külügyminiszter

10 12512 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám 1. számú melléklet a 12/2009. (XI. 6.) KüM utasításhoz Bilaterális képviseletek Ország Hivatalos nyelv Munkanyelv Albánia albán angol, olasz Algéria arab francia Argentína spanyol angol Ausztrália angol Ausztria német Belgium francia, holland, német angol Bosznia-Hercegovina bosnyák, horvát, szerb angol, orosz Brazília portugál Bulgária bolgár angol, orosz Ciprus görög angol Csehország cseh angol, szlovák Dánia dán angol, német Dél-afrikai Köztársaság angol Egyesült Arab Emirátusok arab angol Egyiptom arab angol Észtország észt angol Finnország finn, svéd angol Franciaország francia Görögország görög angol Hollandia holland angol Horvátország horvát angol, szerb India hindi angol Indonézia indonéz angol Irak arab angol Irán perzsa angol Írország angol Izrael héber angol Japán japán angol Jordánia arab angol Kanada angol, francia Katar arab angol Kazahsztán kazak, orosz angol Kenya angol, szuahéli Kína kínai angol Korea koreai angol Kuba spanyol Kuvait arab angol Lengyelország lengyel angol Libanon arab francia, angol Líbia arab angol Litvánia litván angol Macedónia macedón angol, bolgár, szerb Marokkó arab francia

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám Ország Hivatalos nyelv Munkanyelv Mexikó spanyol Moldova moldovai orosz, angol, román Montenegró szerb angol, orosz Nagy-Britannia angol Németország német Nigéria angol Norvégia norvég angol Olaszország olasz francia, angol Oroszország orosz Pakisztán angol Palesztina arab angol Portugália portugál francia, angol, spanyol Románia román angol, francia Spanyolország spanyol, katalán francia, angol Svájc német, francia, olasz angol Svédország svéd angol Szaúd-Arábia arab angol Szerbia szerb angol, orosz Szingapúr kínai, angol Szíria arab francia, angol Szlovákia szlovák angol, cseh, német Szlovénia szlovén angol, német Thaiföld thai angol Törökország török angol, francia Tunézia arab francia Ukrajna ukrán orosz USA angol Vatikán olasz francia, angol Vietnam vietnámi angol, francia Multilaterális képviseletek Ausztria Bécs/EBESZ angol, francia Bécs/ENSZ angol, francia Belgium Brüsszel/EU angol, francia Brüsszel/NATO angol Franciaország Párizs/UNESCO angol, francia Strasbourg/ET Állandó Képviselet angol, francia OECD Állandó Képviselet angol, francia Svájc Genf ENSZ/WTO angol, francia USA New York/ENSZ angol, francia

12 12514 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám 2. számú melléklet a 12/2009. (XI. 6.) KüM utasításhoz Pályázati adatlap évi tartós külszolgálathoz Az évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdés szerint NEM NYILVÁNOS a kitöltésétõl számított 10 évig. I. A pályázó tölti ki (Az adatlap pontosan és hiánytalanul, lehetõleg számítógépen vagy nyomtatott nagybetûkkel töltendõ ki. Számítógépes kitöltés esetén szíveskedjék ügyelni arra, hogy a 3. oldal ne csússzon át a negyedikre.) A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai Neve: Születési hely, idõ: Állampolgársága(i): Esetleges elõzõ állampolgárságai, megszûnésük idõpontja és módja: Rendelkezik-e a fogadó ország állampolgárságával a megpályázott helyek vonatkozásában: Büntetlen elõéletû-e: Családi állapota: A házasságkötés helye és idõpontja, élettárs esetén az élettársi nyilatkozat idõpontja: Legmagasabb iskolai végzettsége (intézmény neve, kar, szak, a végzettség megszerzésének idõpontja): Szakképzettsége (igazgatási-mûszaki munkakör esetén szakirányú végzettség, szakmunkás képesítés, továbbá a KÜM-ben szerzett szakképzettsége): Ha Ön hivatalsegéd, gondnok, szakács munkakörre pályázik, szíveskedjék megjelölni, ha fõ szakképzettsége mellett gyakorlati jártassággal rendelkezik a külképviseleten hasznosítható valamely más szakmában: Külügyminisztériumi jogviszony kezdete:

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai Amennyiben jelenleg nem a KÜM-ben dolgozik, rendelkezett-e korábban külügyminisztériumi jogviszonnyal (munkaszerzõdés is), s mikor, milyen munkakör(öke)t töltött be: Jelenlegi munkahelye, munkaköre, telefonszáma (szíveskedjék feltüntetni, ha házastársa nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas): Köztisztviselõi jogviszony kezdete: Külügyminisztériumi felvételi vizsgájának idõpontja: Külügyi szakmai alapvizsgájának típusa és idõpontja: Közigazgatási alapvizsgájának idõpontja (amennyiben mentesítve van a vizsgakötelezettség alól, szíveskedjék megjelölni a mentesítés indokát): Közigazgatási szakvizsgájának idõpontja (amennyiben mentesítve van a vizsgakötelezettség alól, szíveskedjék megjelölni a mentesítés indokát): Jelenlegi diplomáciai rangja: Külügyi nyelvvizsgái (típusa, szintje, vizsga idõpontja): Nem a KÜM-ben tett nyelvvizsgái (típusa, szintje, mikor, hol vizsgázott): Egyéb nyelvismerete és annak szintje: Mely vizsgával rendelkezik az alábbiak közül: konzuli szakmai, konzuli ügyintézõi, TÜK, rejtjelezõ, gazdasági felelõs, ECDL: Legutóbbi nemzetbiztonsági ellenõrzésének szintje, idõpontja: NEM NYILVÁNOS!

14 12516 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai Van-e jelenleg érvényes KÜM-nyelvvizsga-kötelezettsége (nyelv, típus, szint, határidõ): Elõzõ külszolgálata során kapott-e halasztást idegennyelv-ismeret megszerzésére, s ha igen, nyelvvizsga-kötelezettségének eleget tett-e (nyelv, típus, szint, vizsga idõpontja): Áll-e fegyelmi büntetés hatálya alatt, ill. jelenleg folyik-e ellene fegyelmi eljárás? Van-e érvényes tanulmányi szerzõdése a Külügyminisztériummal? Ha igen, milyen, s az várhatóan mikor fejezõdik be? Korábbi tartós külszolgálatai során betöltött munkakörei munkaszerzõdés is (állomáshely, mitõl-meddig): Érvényes gépjármûvezetõi engedélye (kategória): Külszolgálatra vele utazó gyermekei (név, születési idõ év, hó, nap): Megpályázott állomáshelyek 1. és munkakörök: Egyéb közölnivalója: A köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletben és a külszolgálati pályázati rendszerrõl szóló 12/2006. és 8/2004. KÜM-utasításban foglaltakat ismerem. A benyújtott pályázathoz tartozó munkaköri leírást megismertem és azt elfogadom, a munkakör betöltéséhez szükséges feltételekkel tisztában vagyok. Tájékozódtam a fogadó ország és a külképviselet jellemzõ élet- és munkakörülményeirõl, valamint az iskoláztatási feltételekrõl. A kötelezõ nemzetbiztonsági ellenõrzésnek és az orvosi alkalmassági vizsgálatnak családommal együtt alávetem magam. Kijelentem, hogy a pályázatban általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 3. (1) bekezdés a) és (2) bekezdés a) pontjai szerint ezennel írásbeli hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy személyes adataimat a Külügyminisztérium a jogszabályban elõírt módon kezelje. Kelt, 200 A pályázó aláírása Házastárs/élettárs aláírása NEM NYILVÁNOS

15 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám II. A munkahelyi vezetõ tölti ki (ha a munkakör a házastárs / élettárs munkakörével együtt került kiírásra és a házastárs / élettárs külügyminisztériumi jogviszonyban áll, az adatlapot mindkét személy munkahelyi vezetõjének ki kell töltenie) A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai A pályázó (házastárs/élettárs) mióta tölti be jelenlegi munkakörét: A munkahelyi vezetõ mióta felettese a pályázónak (házastársának/élettársának): A pályázó (házastársa/élettársa) legutóbbi teljesítményértékelésének eredménye az adott munkakörben (%): A munkahelyi vezetõ véleménye (érdemi indoklás, különösen abban az esetben, ha a pályázóról (házastársáról vagy élettársáról) a munkahelyi vezetõ a korábbiakban nem készített ill. nem kellett készítenie minõsítést vagy teljesítményértékelést): Keltezés, a munkahelyi vezetõ neve, aláírása: NEM NYILVÁNOS!

16 12518 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A pályázat beérkezésének idõpontja: A pályázó által megadott adatok a személyügyi nyilvántartásban rögzített adatoknak megfelelnek/nem felelnek meg. Utóbbi esetben az eltérés(ek) jelzése: A pályázó és külügyi köztisztviselõ házastársa/élettársa legutóbbi két minõsítésének idõpontja, eredménye: A pályázó és külügyi köztisztviselõ házastársa/élettársa legutóbbi teljesítményértékelésének idõpontja, eredménye: III. Humánerõforrások Fõosztálya tölti ki A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai A pályázó a külszolgálati pályázati rendszerrõl szóló 8/2004. KÜM-utasítás 1.1 és 3.4 pontjában meghatározott várakozási idõvel a megpályázott állomáshelyek esetében 1. rendelkezik/nem rendelkezik 2. rendelkezik/nem rendelkezik 3. rendelkezik/nem rendelkezik Megjegyzés: A pályázó (továbbá házastársi pályázat esetén a házastárs / élettárs) az iskolai végzettségre, szakképesítésre és a gyakorlati idõre vonatkozó követelményeknek a megpályázott állomáshelyek esetében 1. megfelel/nem felel meg 2. megfelel/nem felel meg 3. megfelel/nem felel meg Ha nem felel meg, a pályázat érvénytelenségének oka: A pályázó (továbbá házastársi pályázat esetén a házastárs / élettárs) az állomáshelyre elõírt, munkakörének megfelelõ szintû idegennyelv-vizsgával a megpályázott állomáshelyek esetében 1. rendelkezik/nem rendelkezik 2. rendelkezik/nem rendelkezik 3. rendelkezik/nem rendelkezik Megjegyzés: NEM NYILVÁNOS!

17 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A pályázat érvényes / nem érvényes. Érvénytelensége esetén annak indoklása: A pályázat érvénytelenségérõl a pályázó tájékoztatást kapott (idõpont): Budapest, 200 HEFO területi referens Személyügyi Osztály vezetõje Humánerõforrások Fõosztálya vezetõje NEM NYILVÁNOS! 3. számú melléklet a 12/2009. (XI. 6.) KüM utasításhoz A Külügyminisztériummal kétoldalú megállapodást kötött központi közigazgatási szervek Az Országgyûlés Külügyi Hivatala

18 12520 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám Az önkormányzati miniszter 12/2009. (XI. 6.) ÖM utasítása a belföldi hivatalos kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat kiadásáról szóló 10/2009. (VI. 19.) ÖM utasítás módosításáról A belföldi hivatalos kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat kiadásáról szóló 10/2009. (VI. 19.) ÖM utasítást (a továbbiakban: Utasítás) az alábbiak szerint módosítom: 1. Az Utasítás 2. melléklete helyébe a jelen utasítás melléklete lép. 2. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti. Varga Zoltán s. k., önkormányzati miniszter 2. melléklet a 12/2009. (XI. 6.) ÖM utasításhoz Az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat 1. Az Önkormányzati Minisztériumban (a továbbiakban: ÖM) ideiglenes külföldi kiküldetés elrendelése, valamint a kiküldetést teljesítõk költségtérítésének elszámolása során a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.), a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben, az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet, valamint az ebben a Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. A Szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat hatálya azon külföldi hivatalos utazásokban részt vevõkre terjed ki, akik részére az ÖM rendelte el a kiutazást Ideiglenes külföldi kiküldetést teljesít az a kiküldött, akinek meghatározott külföldi állomáshelyen a folyamatos munkavégzése esetenként nem haladja meg a három hónapot. A kiküldetés elrendelése 3.1. A külföldi utazások a miniszter által jóváhagyott éves kiutazási és fogadási terv alapján történnek. A terven felüli utazásokat a Nemzetközi Fõosztály javaslata alapján a közjogi és koordinációs szakállamtitkár engedélyezi Az éves kiutazási és fogadási terv miniszteri jóváhagyását követõen a kiküldetés elrendelésére jogosult vezetõ (miniszter, államtitkár, az illetékes szakállamtitkár, kabinetfõnök) rendelheti el az utazást az éves terv alapján. A szakállamtitkárok kiutazásait minden esetben a miniszter vagy az államtitkár engedélyezi. A kiküldetés engedélyezésének rendje 4.1. A kiküldött az elutazás idõpontját megelõzõen legkésõbb hét munkanappal korábban, feljegyzésben értesíti a kiküldetésre elrendelésére jogosult vezetõ aláírásával a Nemzetközi Fõosztályt a kiküldetésrõl (1. függelék). A feljegyzés mellé csatolni kell a kiküldetés programját A kiküldetés csak abban az esetben indítható meg, ha a kiutazó a korábbi utazásával elszámolt, illetve az elszámolását a Nemzetközi Fõosztály részére benyújtotta a számlák, egyéb kapcsolódó dokumentumok hiánytalan átadásával.

19 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A Nemzetközi Fõosztály ellenjegyzésre továbbítja az utazási elrendelõt a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálynak, a terven felüli utazásokat felterjeszti vezetõi engedélyezésre, majd intézkedik az utazás megszervezésérõl, elõkalkulációt készít a felmerülõ költségekrõl, és minden szükséges aláírással az elrendelõt átadja a valutaellátmány számfejtésének és kifizetésének céljából a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálynak A valuta felvételére az utazás megkezdése elõtt legkorábban 5 munkanappal kerülhet sor A kiküldetést teljesítõ kiküldött a külföldi utazásával kapcsolatban meghatározott feladatát mindenkor a kiküldetési cél és a takarékossági szempontok együttes figyelembevételével köteles teljesíteni A kiküldöttet külföldi tartózkodása során elszámolásos költségtérítés illeti meg, amely magában foglalja: a) a napidíjat, b) a szállásköltséget, c) az utazási költséget, d) a kiküldetéshez kapcsolódó egyéb dologi költségeket. Napidíj 5.1. Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ személy napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdõ és befejezõ idõpontja a Magyar Köztársaság államhatárának átlépése, légi és vízi út esetén pedig az indulás és érkezés szerinti idõpont Az 5.1. bekezdés alkalmazása során a) nem vehetõ figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ személy 4 óránál rövidebb idõt tölt külföldön, b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ személy 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb idõt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül Ha az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ személy a kiküldetés idõtartama alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül, az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell A napidíjat az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése elõtt az érintett választása szerint, az 5.4. bekezdésre is tekintettel készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni Amennyiben az ÖM napidíj-, illetve szállásköltség-elõleget biztosít a kiküldött részére (tekintettel arra, hogy a meghívó fél utólag fedezi a napidíj és/vagy szállás költségeit), az ilyen címen felvett elõleget a kiküldetés befejezését követõ öt munkanapon teljes egészében az elszámolással együtt vissza kell fizetni Elõleg csak abban az esetben utalható ki, ha korábbi utazásával az utazó elszámolt, illetve elszámolásra a dokumentumokat hiánytalanul átadta a Nemzetközi Fõosztálynak, kivéve, ha a kiküldöttnek elszámolási határidõn belül meg kell kezdenie a következõ utazását A külföldi napidíj összegét a vonatkozó hatályos szabályozás alapján személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A személyi jövedelemadót a bérszámfejtés az állományba tartozó munkatársak illetményébõl levonja a kiküldött írásbeli nyilatkozata alapján (2. függelék). Az állományban nem lévõ kiküldötteknek az elszámolással egyidejûleg a házipénztárban kell befizetniük a napidíjukat terhelõ adó összegét (3. függelék) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ személy a kiküldetés befejezõ idõpontját követõ három munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a kiküldetés idõtartama alatt részesült-e díjtalan ebédben, illetve vacsorában, továbbá ha részére a napidíj teljes összegét elõre kifizették a kiküldetés befejezõ idõpontját követõ öt munkanapon belül visszafizeti a 5.4. bekezdésben meghatározott összeget. Szállásköltség 6.1. A kiküldött a számlával igazolt szállásköltség megtérítésére jogosult, amennyiben feladatát a külföldre érkezés napján nem tudja befejezni, illetõleg azon a napon hazautazni nem tud A szállások kategóriáinak meghatározása az egyes országok szállodakategóriái között tapasztalható különbségek figyelembevételével az alábbi szempontok szerint történik: az állami vezetõk négy-, ötcsillagos szállodát, más kiküldöttek három- a Nemzetközi Fõosztály vezetõjének döntése alapján négycsillagos szállodát vehetnek igénybe.

20 12522 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám 6.3. Delegáció kiutazása esetén az egy szállodában történõ elhelyezés helyét az határozza meg, hogy a 6.2. pont szerint a delegáció vezetõje mely szálláskategóriára jogosult A napi szállásköltség felsõ határát a kiutazás elõtt meg kell határozni. Az elõre meghatározott költségnél magasabb összeg csak kivételesen, elõre nem látható körülmények bekövetkezése esetén, a kiküldetést elrendelõ utólagos engedélyével számolható el A szállásköltség elszámolásának alapja az eredeti szállodai számla. A szállodai (hotel, motel stb.) számlán külön tételként megjelenõ ebéd, vacsora, egyéb fogyasztás (pl. minibár) és szolgáltatás költsége (kivéve a hivatalos célú telefon- és internethasználat) teljes egészében a kiküldöttet terheli A szálláskeretet a 4. függelék tartalmazza. A szálláskeret legfeljebb az alapösszeg 50%-áig eltéríthetõ. Utazási költségek 7. Repülõgéppel történõ utazás esetén a miniszter és 1 fõ kísérõ business osztályra szóló repülõjegyet vehet igénybe. Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó más személyek Európán belüli utazásnál turistaosztályra szóló, tengeren túli vagy a repülési idõt tekintve 4 óránál hosszabb utazásnál business osztályra szóló jegyet igényelhetnek. A kormányrendelet hatálya alá nem tartozó utazók turista osztályra szóló jegyet vehetnek igénybe. 8. Gépkocsival történõ utazás esetén: 8.1. Hivatali személygépkocsival történõ kiutazás esetén belsõ nyomtatványt kell leadni a KSZF Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési Fõosztályra. Az úti cél elérését útvonal/útnyilvántartással kell igazolni (5. függelék). Az esetlegesen felmerülõ dologi költségek (parkolás, útdíjak) számla ellenében megtérítésre kerülnek Saját vagy házastárs tulajdonában álló gépjármûvel történõ kiutazás esetén a gépjármû hivatalos célú használatára akkor kerülhet sor, ha a gépkocsi megfelel a forgalomban tartási követelményeknek (érvényes mûszaki vizsga, kötelezõ felelõsségbiztosítás, zöldkártya) és a gépjármû tulajdonosa jármûre érvényes teljes körû casco és balesetbiztosítással rendelkezik. Az elszámoláshoz útnyilvántartást kell készíteni és csatolni kell a felmerülõ tankolási, útdíjszámlákat (5. függelék) Az elõre nem tervezhetõ indokolt dologi kiadások fedezetét a kiküldöttnek folyósított napidíj 50%-ának megfelelõ összegben lehet megállapítani A kiküldetési helyre érkezéskor, visszainduláskor, valamint átszálláskor jármûhasználati díjként számlával igazoltan megilleti a kiküldöttet a repülõtéri minibusz, szükség esetén taxi használatának díja (20.00 óra és óra között Budapestre induló és Budapestre érkezõ járatokhoz) A helyi közlekedés során felmerülõ költségeket (villamos, autóbusz stb.) a leadott menetjegyek ellenértéke alapján kell megtéríteni, feltéve, hogy a menetjegyen feltüntették az árát A parkolási és autópálya-használati díjak, hivatalos célú telefon-, internethasználat bizonylat alapján elszámolhatók A valutaellátmányból a dologi kiadások terhére nem számolható el térkép-, szoftver-, könyvvásárlás, eszközbeszerzés, a kiküldött felróható magatartásából származó anyagi kár ellenértéke, közlekedés-rendészeti és más hatósági bírság, hatósági intézkedés költségei és egyéb, a kiküldetés céljával össze nem egyeztethetõ költségek. Elszámolással kapcsolatos egyéb tudnivalók A kiküldött az utazáshoz szükséges külföldi fizetõeszköz átvételekor költségelszámolási nyomtatványt vesz át, melyen fel kell tüntetni az átadott valuta összegét A kiküldetés befejezését követõen a kiküldött haladéktalanul, de legkésõbb a hazaérkezését követõ 3 munkanapon belül köteles az elszámolási nyomtatványt úti jelentés átadásával együtt a Nemzetközi Fõosztályon leadni A kiküldetés megtörténtét és a feladat teljesítését a kiküldöttnek a kiküldetés elrendelõjével igazoltatnia kell A kitöltött és minden szükséges aláírást tartalmazó elszámolási nyomtatványhoz csatolni kell a felszámított költségek jogosságának elbírálásához szükséges eredeti bizonylatokat (repülõjegy és/vagy beszállókártya, szállodaszámla, egyéb dologi kiadások számlái) A külföldi kiküldetési ellátmány elszámolásakor a kiküldöttnek büntetõjogi felelõsség terhe mellett nyilatkoznia kell a ténylegesen igénybe vett étkezésrõl.

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2012. (III. 1.) HM utasítás a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM 27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 7/2011. (XII. 16. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben