HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE november 6., péntek 54. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 86/2009. (XI. 6.) HM utasítás a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról /2009. (XI. 6.) HM utasítás a évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl /2009. (XI. 6.) HM utasítás a fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának rendjérõl szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás módosításáról /2009. (XI. 6.) KüM utasítás a külszolgálati pályázati rendszerrõl /2009. (XI. 6.) ÖM utasítás a belföldi hivatalos kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat kiadásáról szóló 10/2009. (VI. 19.) ÖM utasítás módosításáról V. Személyügyi hírek Az Állami Számvevõszék személyügyi hírei A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi hírei Álláspályázatok A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pályázatot hirdet a Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pályázatot hirdet a Pásztói Múzeum igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pályázatot hirdet a Palóc Múzeum igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Felsõvadász, Kupa és Gadna községek képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére Körösszakál és Bedõ Község Önkormányzatainak Társult Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a január 1-jével létrejövõ közös polgármesteri hivatal jegyzõi munkakörének betöltésére Mezõberény város jegyzõje pályázatot hirdet Mezõberény Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában titkársági ügyintézõi munkakör betöltésére Nagyhalász város jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodáján adóügyi ügyintézõi álláshely betöltésére 12536

2 12504 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám Tiszabecs Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a megüresedõ jegyzõi állás betöltésére Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Törtel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában jegyzõi munkakör betöltésére A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatói munkakörének betöltésére VI. Alapító okiratok 60/2009. (XI. 6.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség alapító okiratának módosításáról /2006. (HK 23.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg) VII. Pályázati felhívások A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. pályázati felhívásai ingatlanok hasznosítására VIII. Közlemények Az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter együttes közleménye a fekvõ- és járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértékérõl A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról IX. Hirdetmények A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. október ) A Cégközlöny 44. számában (2009. október 29.) megjelent felszámolási eljárásokról Bélyegzõk érvénytelenítése Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése 12658

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter 86/2009. (XI. 6.) HM utasítása a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdésének f) pontja alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelõ Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településérõl és mûködésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló évi XXXIV. törvényre, valamint a Stratégiai Légiszállítási Képességrõl szóló többoldalú egyetértési megállapodás kihirdetésérõl szóló 93/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletre, a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról a következõ utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire, valamint a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományára terjed ki. 2. A Nehéz Légiszállító Ezred állományában szolgálatot teljesítõ magyar katonák állományilletékes parancsnoka az MH Pápa Bázisrepülõtér (a továbbiakban: MH PBRT) parancsnoka, ellátásuk az MH hazai ellátó rendszerében a hazai ellátási szabályok alkalmazásával történik. 3. A HM Haderõ-tervezési Fõosztály jelen utasítás hatálybalépését követõ 15 napon belül elkészíti és felterjeszti jóváhagyásra a Magyarországi telepítésû NATO és EU többnemzeti katonai szervezetek állománytábláját és kiadja az állománytábla kivonatot az MH PBRT parancsnoka részére. 4. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) felelõs a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állománya pénzügyi ellátásának tervezéséért és a nemzeti hozzájárulás átutalásáért. A Nehéz Légiszállító Ezredben beosztást betöltõk hazai személyi járandóságát a HM KPÜ Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Igazgatóság MH Pápa Bázisrepülõtér Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra biztosítja. 5. Az MH PBRT parancsnokának adatszolgáltatása és a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar személyi állomány által készített éves utazási terv alapján, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnoka felelõs a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományának ideiglenes kiküldetései során felmerülõ költségek devizanapidíjak és azok járulékai, valamint a szállásköltség megtervezéséért. A tervezés a tárgyévi jóváhagyásra kerülõ Multilaterális Együttmûködési Terv (MET) keretén belül történik. 6. Az MH PBRT parancsnoka felelõs a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományának ideiglenes kiküldetéseire vonatkozó kiutazási engedélyek elkészítéséért, majd ezt követõen jóváhagyásra a programfelelõs MH ÖHP felé történõ megküldéséért. 7. Az MH ÖHP parancsnoka az általa jóváhagyott kiutazási engedélyeket ellenjegyzésre megküldi a költségviselõ HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség felé. 8. A Nehéz Légiszállító Ezred magyar állománya elhelyezési feltételeinek biztosításáért a külön jogszabályban meghatározott lakhatási támogatások kivételével a HM Infrastrukturális Ügynökség felelõs. A lakhatási támogatások biztosításáért a HM Védelemgazdasági Fõosztály mint a HM központi lakásgazdálkodási szerve felelõs. A lakhatási támogatások megállapítására a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet alapján kerülhet sor.

4 12506 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám 9. Az MH ÖHP parancsnoka jelen utasítás hatálybalépését követõ a) 8 napon belül intézkedik a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományának az utaltsági rendbe történõ felvételére, illetve az MH PBRT-hez történõ utalására; b) 30 napon belül intézkedést ad ki az egyes ellátási területek utaltsági renden felüli szabályozása érdekében. 10. Az MH PBRT parancsnoka biztosítja a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományának teljes körû személyügyi ellátását. 11. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Budapest, október 29. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

5 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A honvédelmi miniszter 87/2009. (XI. 6.) HM utasítása a évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelet rendelkezéseire a évi munkaszüneti napok körüli munkarenddel kapcsolatban az alábbi utasítás adom ki: 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire. 2. A évi munkaszüneti napok körüli a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó munkarend a következõ: a) december 24., péntek: pihenõnap, b) december 11., szombat: pénteki munkarend szerinti munkanap. 3. (1) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél december 27. és december 31. között a hivatásos és szerzõdéses katonák, köztisztviselõk, közalkalmazottak, munkavállalók részére az éves szabadság, illetve a ki nem adott, kifizetésre nem kerülõ és érvényben lévõ szabadnapok terhére biztosítani kell a szolgálati helytõl való távolmaradást. (2) A HM-ben és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó HM szervezeteknél csak a hivatali ügyintézéshez minimálisan szükséges létszámot szervezeti egységenként (titkárság, fõosztály) legalább 1 fõ vezetõ beosztású hivatali ügyeletest és 1 fõ ügyintézõt kell a szolgálati (munka)helyen biztosítani. A hivatali ügyeletes szükség esetén legyen képes az adott szervezet személyi állományának kiértesítésére. (3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetek vezetõi biztosítsák telefonon történõ elérhetõségüket. (4) Az állomány évi szabadságának felhasználását az állományilletékes parancsnokok (vezetõk) olyan módon tervezzék, hogy az biztosítsa az (1) (2) bekezdésekben foglaltak végrehajtását. 4. Ezen utasításban foglaltak végrehajtása nem érinti a készenléti és ügyeleti, valamint a lakossági ellátási feladatok folyamatos biztosítását. 5. Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek a évi tevékenységre vonatkozó terveiket az ezen utasításban foglaltak figyelembevételével készítik el. 6. Felhatalmazást kap a HM Honvéd Vezérkar fõnöke, az MK Katonai Biztonsági Hivatal, az MK Katonai Felderítõ Hivatal és a HM Állami Egészségügyi Központ fõigazgatója, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora, hogy az alárendelt szervezetei munkarendjét különös tekintettel az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoztatottak munkarendjére ezen utasítással összhangban részletesen szabályozza. 7. Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba, és január 31-én hatályát veszti. Budapest, október 28. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

6 12508 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A honvédelmi miniszter 88/2009. (XI. 6.) HM utasítása a fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának rendjérõl szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás módosításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 24. (9) bekezdése és 49. (5) bekezdésének p) pontja alapján a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ utasítást adom ki: 1. (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának rendjérõl szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Gazdálkodást végzõ szervezetek a 2. Ágazati célelõirányzatok alcímen belül:] a) a 3. társadalmi szervek támogatása jogcímcsoport 7. Magyar Hadtudományi Társaság, 13. Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása jogcímek (a társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasításban foglaltaknak megfelelõen), valamint a 16. Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása jogcím tekintetében (kétoldalú megállapodás alapján) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály; (2) Az Ut. 3. (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Gazdálkodást végzõ szervezetek a 2. Ágazati célelõirányzatok alcímen belül:] d) a 3. társadalmi szervek támogatása jogcímcsoport az a) pontban foglaltakon kívüli valamennyi jogcíme (a társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasításban foglaltaknak megfelelõen), a 36. MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása jogcímcsoport (kétoldalú megállapodás alapján), valamint a 37. Honvéd Együttes Mûvészeti Nkft. támogatása jogcímcsoport (mely elõirányzat tekintetében a HM és az Oktatási és Kulturális Minisztérium közötti megállapodással az érintett tárcák fejezetek közötti elõirányzat-átadást hajtanak végre) tekintetében a HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM SZEF); 2. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Budapest, november 2. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A külügyminiszter 12/2009. (XI. 6.) KüM utasítása a külszolgálati pályázati rendszerrõl A Magyar Köztársaság diplomáciai, konzuli és nemzetközi szervezetek mellett mûködõ állandó képviseletein (a továbbiakban: külképviseletek) a diplomata és konzuli (a továbbiakban: diplomata), valamint az igazgatási és mûszaki, a konzuli ügyintézõi, továbbá a kisegítõ (a továbbiakban együtt: igazgatási-mûszaki) munkakörök betöltésének rendjét a 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. -ában foglaltak alapján az alábbiak szerint szabályozom. A külképviseleteken a diplomata és az igazgatási-mûszaki munkaköröket az 1.3. és az 5.3. pontban foglalt kivétellel a Külügyminisztérium által meghirdetett zártkörû külszolgálati pályázat útján kell betölteni. 1. A pályázók köre 1.1. Pályázatot a) a Külügyminisztériummal közszolgálati, illetve munkajogviszonyban álló köztisztviselõ és munkavállaló (a továbbiakban: köztisztviselõ) nyújthat be, aki megfelel a 2. pontban részletezett pályázati feltételeknek, eredményes külügyi alapvizsgát tett és aa) elsõ külszolgálat, továbbá a tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegérõl és azok kifizetésérõl szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról szóló 8/2009. (IX. 18.) KüM rendelet mellékletében felsorolt államokba benyújtott pályázat esetén legalább egy évet, egyéb esetekben legalább két évet eltöltött a Külügyminisztérium belföldi állományában (várakozási idõ), ab) akinek külföldi munkaköre a külképviselet bezárása, átszervezés, illetve létszámcsökkentés miatt megszûnik, és külszolgálatának idõtartama a munkakör megszûnésekor nem éri el a három évet. b) a 3. számú mellékletben felsorolt, a Külügyminisztériummal kétoldalú megállapodást kötött központi közigazgatási szervek köztisztviselõje és munkavállalója a hatályos megállapodásokban foglalt feltételek szerint. A 2. pontban rögzített pályázati feltételek esetükben is irányadók A várakozási idõbe nem számít bele a bármilyen jogcímen engedélyezett fizetés nélküli szabadság idõtartama. Az 1.1. pontban megjelölt várakozási idõk figyelmen kívül hagyásával benyújtott pályázat érvénytelen Pótpályázatot a pályázatra kiírt munkakörben külszolgálatot teljesítõ kihelyezett is benyújthat (hosszabbítás) A speciális képesítést igénylõ munkakörök esetében, amennyiben az adott munkakörre a kiírt pályázat, a rendkívüli pályázat, illetve pótpályázat eredménytelen volt, nyílt pályázat útján is betölthetõk. A 2. pontban rögzített pályázati feltételek ez esetben is irányadók A pályázó házastársa/élettársa pályázatot nyújthat be a házastársa által megpályázott munkakör szerinti állomáshelyen meghirdetett igazgatási-mûszaki vagy diplomata munkakörre, amennyiben megfelel a 2. pontban rögzített pályázati feltételeknek. A pályázat benyújtásának további feltétele a magyar állampolgárság és a büntetlen elõélet. Ez a szabály a kihelyezett házastársára érvényes akkor is, ha a kihelyezett már külszolgálatát tölti, és abból a pályázat benyújtásának idõpontjában még legalább két év van hátra. A házastárs külszolgálatának ideje azonban ebben az esetben sem terjedhet túl a kihelyezett külszolgálatának idõtartamán. 2. Pályázati feltételek 2.1. A pályázatra kiírt munkakör ellátásához szükséges szakmai képesítés, valamint a fogadó országnak az 1. számú mellékletben felsorolt hivatalos vagy munkanyelvének ismerete az alábbiak szerint: a) diplomata vagy konzuli munkakör: diplomáciai rang (az 1.4. pontban említett pályázatok kivételével), felsõfokú iskolai végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû C típusú felsõfokú nyelvvizsga, érvényes konzuli szakmai vizsga (konzuli munkakör betöltéséhez), B kategóriájú vezetõi engedély (a konzuli munkakör betöltéséhez feltétel, egyéb diplomata munkakörben elõnyt jelent), b) gazdasági felelõs, gazdasági vezetõ: középfokú (gazdasági vezetõ esetében felsõfokú) szakirányú végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû C típusú középfokú nyelvvizsga,

8 12510 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám érvényes gazdasági felelõsi vizsga, B kategóriájú vezetõi engedély, c) rejtjelezõ, kommunikációs munkatárs, rendszergazda: középfokú (rendszergazda munkakörben felsõfokú) szakirányú végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû A típusú alapfokú nyelvvizsga (rendszergazda esetében C típusú középfokú), érvényes rejtjelezõi vizsga, rejtjelezõi munkakör betöltéséhez gépi rejtjelezés esetén legalább kétéves, kézi rejtjelezés esetén legalább egyéves külügyminisztériumi közszolgálati jogviszony, d) titkárnõ, TÜK-kezelõ: középfokú szakirányú végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû C típusú középfokú nyelvvizsga, érvényes TÜK-vizsga, e) konzuli ügyintézõ: középfokú végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû C típusú középfokú nyelvvizsga, érvényes konzuli ügyintézõi vizsga, f) gépkocsivezetõ: hivatásos gépjármûvezetõi engedély, ötéves szakmai gyakorlat, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû A típusú alapfokú nyelvvizsga, g) hivatalsegéd, gondnok, szakács: szakmunkás képesítés, B kategóriájú gépjármûvezetõi engedély, a külképviseleten hasznosítható valamely szakmában (pl. szakács-felszolgáló, villanyszerelõ, autószerelõ, kazánfûtõ stb.) gyakorlati jártasság, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû A típusú alapfokú nyelvvizsga, h) takarító, reprezentációs kisegítõ: általános iskolai végzettség, állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékû A típusú alapfokú nyelvvizsga Összevont munkakörök esetén a pályázónak mindegyik munkakör betöltéséhez szükséges valamennyi feltételt teljesítenie kell Az iskolai végzettségre, szakképesítésre, illetve a gyakorlati idõre vonatkozó követelményeknek igazgatási-mûszaki munkakörben, hivatali érdekbõl a munkakör betöltéséhez szükséges nyelvvizsga kivételével a pályázónak a külszolgálat megkezdésének idõpontjában eleget kell tennie, ennek hiányában a pályázó nem helyezhetõ ki külszolgálatra. 3. A pályázat kiírása 3.1. A pályázatot a váltás esedékessége elõtti naptári évben kell meghirdetni. A pályázati kiírást a Humánerõforrások Fõosztálya készíti el és teszi közzé a Külügyminisztériumi Közleményekben és a KüM belsõ honlapján. Ezzel egyidejûleg a pályázati kiírásról értesíti a külképviseleteket A pályázati kiírásban a meghirdetett külképviseleti munkakört (összevont munkakört) pontosan meg kell határozni. Csak olyan munkakört lehet meghirdetni, amelyrõl az illetékes felügyelõ szakállamtitkár által jóváhagyott munkaköri leírás rendelkezésre áll. A munkakör megjelölésén, tartalmán a pályázat végleges elbírálásáig nem lehet változtatni. A munkaköri leírásokat a pályázók a Humánerõforrások Fõosztályán a pályázat benyújtását megelõzõen megtekinthetik A nem tervezhetõ, év közben megüresedõ és betöltendõ helyeket rendkívüli pályázaton kell meghirdetni. Amennyiben a 3.1. pont alatt kiírt vagy a rendkívüli pályázat eredménytelen, pótpályázatot kell kiírni. A rendkívüli és pótpályázatoknál jelen utasítást értelemszerûen kell alkalmazni. Az elõírt várakozási idõket a pótpályázat esetében nem kell alkalmazni.

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A pályázat benyújtása 4.1. A meghirdetett munkakörökre a pályázónak házastárs/élettárs foglalkoztatása esetén a házastársnak is a pályázatot a 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. A pályázati adatlapon szerepelnie kell a munkahelyi felettes (fõosztályvezetõ, misszióvezetõ) véleményének és aláírásának. A munkahelyi felettes az adatlap aláírását és továbbítását nem tagadhatja meg. Amennyiben a pályázatot nem támogatja, azt a pályázati adatlapon érdemben indokolnia kell Diplomata munkakör esetén egy pályázó a 3.1. pont szerint kiírt pályázaton egyidejûleg legfeljebb két helyre nyújthat be pályázatot, megjelölve a szakmai szempontok szerinti sorrendet A pályázónak a 4.1. pontban megjelölt pályázati adatlap benyújtásával egyidejûleg minden megpályázott helyre vonatkozóan be kell nyújtani a szakmai felkészültségét, a feladatkör ellátása iránti motiváltságát és annak betöltésével kapcsolatos elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati adatlap benyújtását megelõzõen a Humánerõforrások Fõosztálya közremûködésével megismerte a meghirdetett munkakörhöz tartozó munkaköri leírást, a részletes munkaköri feladatokat, valamint a vonatkozó képesítési és egyéb feltételeket, továbbá tájékozódott a fogadó ország és a külképviselet jellemzõ életkörülményeirõl, a lakásviszonyokról és az iskoláztatási feltételekrõl. Az elõbbiek megismerésében az érintett külképviselet köteles megfelelõ tájékoztatást, segítséget nyújtani a pályázónak A pályázatok beérkezési határideje augusztus 31. A Humánerõforrások Fõosztálya október 15-ig elvégzi a szükséges egyeztetéseket, és a pályázatokat döntésre elõkészíti. Az érvénytelen pályázatokról az érvénytelenség okának feltüntetése mellett külön kimutatást készít, melyet a döntéshozók rendelkezésére bocsát és értesíti a pályázókat. Az 5.1. pontban megjelölt döntéshozók november 30-ig döntenek a pályázatokról. A sikeres pályázatokat a Humánerõforrások Fõosztálya december 15-ig a KüM belsõ és külképviseleti tájékoztatási honlapján közzéteszi, és az érintett külképviseleteket egyidejûleg értesíti. 5. A pályázatok elbírálása 5.1. A benyújtott pályázatokat a Humánerõforrások Fõosztálya a terület és a munkakör szerint illetékes fõosztályvezetõkkel, a misszióvezetõvel, a terület és a munkakör szerint illetékes felügyelõ szakállamtitkárral, valamint a Külügyminisztériumban mûködõ szakszervezettel véleményezteti, majd ennek alapján javaslatot tesz a külképviseleti helyek betöltésére. A döntést a) diplomata munkakörökre kiírt pályázatok esetén az államtitkár javaslata alapján a miniszter, b) igazgatási-mûszaki munkakörökre kiírt pályázatok esetén az államtitkár hozza meg Az elbírálás során elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a megpályázott térséget ismerik, a megpályázott munkakörhöz kapcsolódó tudományos fokozattal vagy az állomáshelyen hasznosítható ritka nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznek és az utasítás 1.1 pontjában elõírt várakozási idõnél hosszabb ideje (három vagy több éve) dolgoznak belföldi állományban Megfelelõ pályázó hiányában az 5.1. pontban megjelölt döntéshozó a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja és a szolgálati érdek szem elõtt tartásával dönthet pótpályázat kiírásáról Az 5.1. pontban megjelölt döntéshozók szolgálati érdekbõl, illetve különösen elsõ kihelyezés esetén, a 2. pontban elõírt feltételek szem elõtt tartásával pályázat, pótpályázat kiírása nélkül dönthetnek egyes diplomata, illetve igazgatási-mûszaki munkakörök betöltésérõl (kijelölés). 6. Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a külszolgálati pályázati rendszerrõl szóló 8/2004. számú KüM utasítás hatályát veszti. Budapest, október 16. Dr. Balázs Péter s. k., külügyminiszter

10 12512 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám 1. számú melléklet a 12/2009. (XI. 6.) KüM utasításhoz Bilaterális képviseletek Ország Hivatalos nyelv Munkanyelv Albánia albán angol, olasz Algéria arab francia Argentína spanyol angol Ausztrália angol Ausztria német Belgium francia, holland, német angol Bosznia-Hercegovina bosnyák, horvát, szerb angol, orosz Brazília portugál Bulgária bolgár angol, orosz Ciprus görög angol Csehország cseh angol, szlovák Dánia dán angol, német Dél-afrikai Köztársaság angol Egyesült Arab Emirátusok arab angol Egyiptom arab angol Észtország észt angol Finnország finn, svéd angol Franciaország francia Görögország görög angol Hollandia holland angol Horvátország horvát angol, szerb India hindi angol Indonézia indonéz angol Irak arab angol Irán perzsa angol Írország angol Izrael héber angol Japán japán angol Jordánia arab angol Kanada angol, francia Katar arab angol Kazahsztán kazak, orosz angol Kenya angol, szuahéli Kína kínai angol Korea koreai angol Kuba spanyol Kuvait arab angol Lengyelország lengyel angol Libanon arab francia, angol Líbia arab angol Litvánia litván angol Macedónia macedón angol, bolgár, szerb Marokkó arab francia

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám Ország Hivatalos nyelv Munkanyelv Mexikó spanyol Moldova moldovai orosz, angol, román Montenegró szerb angol, orosz Nagy-Britannia angol Németország német Nigéria angol Norvégia norvég angol Olaszország olasz francia, angol Oroszország orosz Pakisztán angol Palesztina arab angol Portugália portugál francia, angol, spanyol Románia román angol, francia Spanyolország spanyol, katalán francia, angol Svájc német, francia, olasz angol Svédország svéd angol Szaúd-Arábia arab angol Szerbia szerb angol, orosz Szingapúr kínai, angol Szíria arab francia, angol Szlovákia szlovák angol, cseh, német Szlovénia szlovén angol, német Thaiföld thai angol Törökország török angol, francia Tunézia arab francia Ukrajna ukrán orosz USA angol Vatikán olasz francia, angol Vietnam vietnámi angol, francia Multilaterális képviseletek Ausztria Bécs/EBESZ angol, francia Bécs/ENSZ angol, francia Belgium Brüsszel/EU angol, francia Brüsszel/NATO angol Franciaország Párizs/UNESCO angol, francia Strasbourg/ET Állandó Képviselet angol, francia OECD Állandó Képviselet angol, francia Svájc Genf ENSZ/WTO angol, francia USA New York/ENSZ angol, francia

12 12514 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám 2. számú melléklet a 12/2009. (XI. 6.) KüM utasításhoz Pályázati adatlap évi tartós külszolgálathoz Az évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdés szerint NEM NYILVÁNOS a kitöltésétõl számított 10 évig. I. A pályázó tölti ki (Az adatlap pontosan és hiánytalanul, lehetõleg számítógépen vagy nyomtatott nagybetûkkel töltendõ ki. Számítógépes kitöltés esetén szíveskedjék ügyelni arra, hogy a 3. oldal ne csússzon át a negyedikre.) A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai Neve: Születési hely, idõ: Állampolgársága(i): Esetleges elõzõ állampolgárságai, megszûnésük idõpontja és módja: Rendelkezik-e a fogadó ország állampolgárságával a megpályázott helyek vonatkozásában: Büntetlen elõéletû-e: Családi állapota: A házasságkötés helye és idõpontja, élettárs esetén az élettársi nyilatkozat idõpontja: Legmagasabb iskolai végzettsége (intézmény neve, kar, szak, a végzettség megszerzésének idõpontja): Szakképzettsége (igazgatási-mûszaki munkakör esetén szakirányú végzettség, szakmunkás képesítés, továbbá a KÜM-ben szerzett szakképzettsége): Ha Ön hivatalsegéd, gondnok, szakács munkakörre pályázik, szíveskedjék megjelölni, ha fõ szakképzettsége mellett gyakorlati jártassággal rendelkezik a külképviseleten hasznosítható valamely más szakmában: Külügyminisztériumi jogviszony kezdete:

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai Amennyiben jelenleg nem a KÜM-ben dolgozik, rendelkezett-e korábban külügyminisztériumi jogviszonnyal (munkaszerzõdés is), s mikor, milyen munkakör(öke)t töltött be: Jelenlegi munkahelye, munkaköre, telefonszáma (szíveskedjék feltüntetni, ha házastársa nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas): Köztisztviselõi jogviszony kezdete: Külügyminisztériumi felvételi vizsgájának idõpontja: Külügyi szakmai alapvizsgájának típusa és idõpontja: Közigazgatási alapvizsgájának idõpontja (amennyiben mentesítve van a vizsgakötelezettség alól, szíveskedjék megjelölni a mentesítés indokát): Közigazgatási szakvizsgájának idõpontja (amennyiben mentesítve van a vizsgakötelezettség alól, szíveskedjék megjelölni a mentesítés indokát): Jelenlegi diplomáciai rangja: Külügyi nyelvvizsgái (típusa, szintje, vizsga idõpontja): Nem a KÜM-ben tett nyelvvizsgái (típusa, szintje, mikor, hol vizsgázott): Egyéb nyelvismerete és annak szintje: Mely vizsgával rendelkezik az alábbiak közül: konzuli szakmai, konzuli ügyintézõi, TÜK, rejtjelezõ, gazdasági felelõs, ECDL: Legutóbbi nemzetbiztonsági ellenõrzésének szintje, idõpontja: NEM NYILVÁNOS!

14 12516 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai Van-e jelenleg érvényes KÜM-nyelvvizsga-kötelezettsége (nyelv, típus, szint, határidõ): Elõzõ külszolgálata során kapott-e halasztást idegennyelv-ismeret megszerzésére, s ha igen, nyelvvizsga-kötelezettségének eleget tett-e (nyelv, típus, szint, vizsga idõpontja): Áll-e fegyelmi büntetés hatálya alatt, ill. jelenleg folyik-e ellene fegyelmi eljárás? Van-e érvényes tanulmányi szerzõdése a Külügyminisztériummal? Ha igen, milyen, s az várhatóan mikor fejezõdik be? Korábbi tartós külszolgálatai során betöltött munkakörei munkaszerzõdés is (állomáshely, mitõl-meddig): Érvényes gépjármûvezetõi engedélye (kategória): Külszolgálatra vele utazó gyermekei (név, születési idõ év, hó, nap): Megpályázott állomáshelyek 1. és munkakörök: Egyéb közölnivalója: A köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletben és a külszolgálati pályázati rendszerrõl szóló 12/2006. és 8/2004. KÜM-utasításban foglaltakat ismerem. A benyújtott pályázathoz tartozó munkaköri leírást megismertem és azt elfogadom, a munkakör betöltéséhez szükséges feltételekkel tisztában vagyok. Tájékozódtam a fogadó ország és a külképviselet jellemzõ élet- és munkakörülményeirõl, valamint az iskoláztatási feltételekrõl. A kötelezõ nemzetbiztonsági ellenõrzésnek és az orvosi alkalmassági vizsgálatnak családommal együtt alávetem magam. Kijelentem, hogy a pályázatban általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 3. (1) bekezdés a) és (2) bekezdés a) pontjai szerint ezennel írásbeli hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy személyes adataimat a Külügyminisztérium a jogszabályban elõírt módon kezelje. Kelt, 200 A pályázó aláírása Házastárs/élettárs aláírása NEM NYILVÁNOS

15 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám II. A munkahelyi vezetõ tölti ki (ha a munkakör a házastárs / élettárs munkakörével együtt került kiírásra és a házastárs / élettárs külügyminisztériumi jogviszonyban áll, az adatlapot mindkét személy munkahelyi vezetõjének ki kell töltenie) A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai A pályázó (házastárs/élettárs) mióta tölti be jelenlegi munkakörét: A munkahelyi vezetõ mióta felettese a pályázónak (házastársának/élettársának): A pályázó (házastársa/élettársa) legutóbbi teljesítményértékelésének eredménye az adott munkakörben (%): A munkahelyi vezetõ véleménye (érdemi indoklás, különösen abban az esetben, ha a pályázóról (házastársáról vagy élettársáról) a munkahelyi vezetõ a korábbiakban nem készített ill. nem kellett készítenie minõsítést vagy teljesítményértékelést): Keltezés, a munkahelyi vezetõ neve, aláírása: NEM NYILVÁNOS!

16 12518 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A pályázat beérkezésének idõpontja: A pályázó által megadott adatok a személyügyi nyilvántartásban rögzített adatoknak megfelelnek/nem felelnek meg. Utóbbi esetben az eltérés(ek) jelzése: A pályázó és külügyi köztisztviselõ házastársa/élettársa legutóbbi két minõsítésének idõpontja, eredménye: A pályázó és külügyi köztisztviselõ házastársa/élettársa legutóbbi teljesítményértékelésének idõpontja, eredménye: III. Humánerõforrások Fõosztálya tölti ki A pályázó adatai Házastárs/élettárs adatai A pályázó a külszolgálati pályázati rendszerrõl szóló 8/2004. KÜM-utasítás 1.1 és 3.4 pontjában meghatározott várakozási idõvel a megpályázott állomáshelyek esetében 1. rendelkezik/nem rendelkezik 2. rendelkezik/nem rendelkezik 3. rendelkezik/nem rendelkezik Megjegyzés: A pályázó (továbbá házastársi pályázat esetén a házastárs / élettárs) az iskolai végzettségre, szakképesítésre és a gyakorlati idõre vonatkozó követelményeknek a megpályázott állomáshelyek esetében 1. megfelel/nem felel meg 2. megfelel/nem felel meg 3. megfelel/nem felel meg Ha nem felel meg, a pályázat érvénytelenségének oka: A pályázó (továbbá házastársi pályázat esetén a házastárs / élettárs) az állomáshelyre elõírt, munkakörének megfelelõ szintû idegennyelv-vizsgával a megpályázott állomáshelyek esetében 1. rendelkezik/nem rendelkezik 2. rendelkezik/nem rendelkezik 3. rendelkezik/nem rendelkezik Megjegyzés: NEM NYILVÁNOS!

17 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A pályázat érvényes / nem érvényes. Érvénytelensége esetén annak indoklása: A pályázat érvénytelenségérõl a pályázó tájékoztatást kapott (idõpont): Budapest, 200 HEFO területi referens Személyügyi Osztály vezetõje Humánerõforrások Fõosztálya vezetõje NEM NYILVÁNOS! 3. számú melléklet a 12/2009. (XI. 6.) KüM utasításhoz A Külügyminisztériummal kétoldalú megállapodást kötött központi közigazgatási szervek Az Országgyûlés Külügyi Hivatala

18 12520 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám Az önkormányzati miniszter 12/2009. (XI. 6.) ÖM utasítása a belföldi hivatalos kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat kiadásáról szóló 10/2009. (VI. 19.) ÖM utasítás módosításáról A belföldi hivatalos kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat kiadásáról szóló 10/2009. (VI. 19.) ÖM utasítást (a továbbiakban: Utasítás) az alábbiak szerint módosítom: 1. Az Utasítás 2. melléklete helyébe a jelen utasítás melléklete lép. 2. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti. Varga Zoltán s. k., önkormányzati miniszter 2. melléklet a 12/2009. (XI. 6.) ÖM utasításhoz Az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérõl szóló belsõ szabályzat 1. Az Önkormányzati Minisztériumban (a továbbiakban: ÖM) ideiglenes külföldi kiküldetés elrendelése, valamint a kiküldetést teljesítõk költségtérítésének elszámolása során a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.), a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben, az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet, valamint az ebben a Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. A Szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat hatálya azon külföldi hivatalos utazásokban részt vevõkre terjed ki, akik részére az ÖM rendelte el a kiutazást Ideiglenes külföldi kiküldetést teljesít az a kiküldött, akinek meghatározott külföldi állomáshelyen a folyamatos munkavégzése esetenként nem haladja meg a három hónapot. A kiküldetés elrendelése 3.1. A külföldi utazások a miniszter által jóváhagyott éves kiutazási és fogadási terv alapján történnek. A terven felüli utazásokat a Nemzetközi Fõosztály javaslata alapján a közjogi és koordinációs szakállamtitkár engedélyezi Az éves kiutazási és fogadási terv miniszteri jóváhagyását követõen a kiküldetés elrendelésére jogosult vezetõ (miniszter, államtitkár, az illetékes szakállamtitkár, kabinetfõnök) rendelheti el az utazást az éves terv alapján. A szakállamtitkárok kiutazásait minden esetben a miniszter vagy az államtitkár engedélyezi. A kiküldetés engedélyezésének rendje 4.1. A kiküldött az elutazás idõpontját megelõzõen legkésõbb hét munkanappal korábban, feljegyzésben értesíti a kiküldetésre elrendelésére jogosult vezetõ aláírásával a Nemzetközi Fõosztályt a kiküldetésrõl (1. függelék). A feljegyzés mellé csatolni kell a kiküldetés programját A kiküldetés csak abban az esetben indítható meg, ha a kiutazó a korábbi utazásával elszámolt, illetve az elszámolását a Nemzetközi Fõosztály részére benyújtotta a számlák, egyéb kapcsolódó dokumentumok hiánytalan átadásával.

19 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám A Nemzetközi Fõosztály ellenjegyzésre továbbítja az utazási elrendelõt a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálynak, a terven felüli utazásokat felterjeszti vezetõi engedélyezésre, majd intézkedik az utazás megszervezésérõl, elõkalkulációt készít a felmerülõ költségekrõl, és minden szükséges aláírással az elrendelõt átadja a valutaellátmány számfejtésének és kifizetésének céljából a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálynak A valuta felvételére az utazás megkezdése elõtt legkorábban 5 munkanappal kerülhet sor A kiküldetést teljesítõ kiküldött a külföldi utazásával kapcsolatban meghatározott feladatát mindenkor a kiküldetési cél és a takarékossági szempontok együttes figyelembevételével köteles teljesíteni A kiküldöttet külföldi tartózkodása során elszámolásos költségtérítés illeti meg, amely magában foglalja: a) a napidíjat, b) a szállásköltséget, c) az utazási költséget, d) a kiküldetéshez kapcsolódó egyéb dologi költségeket. Napidíj 5.1. Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ személy napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdõ és befejezõ idõpontja a Magyar Köztársaság államhatárának átlépése, légi és vízi út esetén pedig az indulás és érkezés szerinti idõpont Az 5.1. bekezdés alkalmazása során a) nem vehetõ figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ személy 4 óránál rövidebb idõt tölt külföldön, b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ személy 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb idõt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül Ha az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ személy a kiküldetés idõtartama alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül, az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell A napidíjat az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése elõtt az érintett választása szerint, az 5.4. bekezdésre is tekintettel készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni Amennyiben az ÖM napidíj-, illetve szállásköltség-elõleget biztosít a kiküldött részére (tekintettel arra, hogy a meghívó fél utólag fedezi a napidíj és/vagy szállás költségeit), az ilyen címen felvett elõleget a kiküldetés befejezését követõ öt munkanapon teljes egészében az elszámolással együtt vissza kell fizetni Elõleg csak abban az esetben utalható ki, ha korábbi utazásával az utazó elszámolt, illetve elszámolásra a dokumentumokat hiánytalanul átadta a Nemzetközi Fõosztálynak, kivéve, ha a kiküldöttnek elszámolási határidõn belül meg kell kezdenie a következõ utazását A külföldi napidíj összegét a vonatkozó hatályos szabályozás alapján személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A személyi jövedelemadót a bérszámfejtés az állományba tartozó munkatársak illetményébõl levonja a kiküldött írásbeli nyilatkozata alapján (2. függelék). Az állományban nem lévõ kiküldötteknek az elszámolással egyidejûleg a házipénztárban kell befizetniük a napidíjukat terhelõ adó összegét (3. függelék) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ személy a kiküldetés befejezõ idõpontját követõ három munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a kiküldetés idõtartama alatt részesült-e díjtalan ebédben, illetve vacsorában, továbbá ha részére a napidíj teljes összegét elõre kifizették a kiküldetés befejezõ idõpontját követõ öt munkanapon belül visszafizeti a 5.4. bekezdésben meghatározott összeget. Szállásköltség 6.1. A kiküldött a számlával igazolt szállásköltség megtérítésére jogosult, amennyiben feladatát a külföldre érkezés napján nem tudja befejezni, illetõleg azon a napon hazautazni nem tud A szállások kategóriáinak meghatározása az egyes országok szállodakategóriái között tapasztalható különbségek figyelembevételével az alábbi szempontok szerint történik: az állami vezetõk négy-, ötcsillagos szállodát, más kiküldöttek három- a Nemzetközi Fõosztály vezetõjének döntése alapján négycsillagos szállodát vehetnek igénybe.

20 12522 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 54. szám 6.3. Delegáció kiutazása esetén az egy szállodában történõ elhelyezés helyét az határozza meg, hogy a 6.2. pont szerint a delegáció vezetõje mely szálláskategóriára jogosult A napi szállásköltség felsõ határát a kiutazás elõtt meg kell határozni. Az elõre meghatározott költségnél magasabb összeg csak kivételesen, elõre nem látható körülmények bekövetkezése esetén, a kiküldetést elrendelõ utólagos engedélyével számolható el A szállásköltség elszámolásának alapja az eredeti szállodai számla. A szállodai (hotel, motel stb.) számlán külön tételként megjelenõ ebéd, vacsora, egyéb fogyasztás (pl. minibár) és szolgáltatás költsége (kivéve a hivatalos célú telefon- és internethasználat) teljes egészében a kiküldöttet terheli A szálláskeretet a 4. függelék tartalmazza. A szálláskeret legfeljebb az alapösszeg 50%-áig eltéríthetõ. Utazási költségek 7. Repülõgéppel történõ utazás esetén a miniszter és 1 fõ kísérõ business osztályra szóló repülõjegyet vehet igénybe. Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó más személyek Európán belüli utazásnál turistaosztályra szóló, tengeren túli vagy a repülési idõt tekintve 4 óránál hosszabb utazásnál business osztályra szóló jegyet igényelhetnek. A kormányrendelet hatálya alá nem tartozó utazók turista osztályra szóló jegyet vehetnek igénybe. 8. Gépkocsival történõ utazás esetén: 8.1. Hivatali személygépkocsival történõ kiutazás esetén belsõ nyomtatványt kell leadni a KSZF Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési Fõosztályra. Az úti cél elérését útvonal/útnyilvántartással kell igazolni (5. függelék). Az esetlegesen felmerülõ dologi költségek (parkolás, útdíjak) számla ellenében megtérítésre kerülnek Saját vagy házastárs tulajdonában álló gépjármûvel történõ kiutazás esetén a gépjármû hivatalos célú használatára akkor kerülhet sor, ha a gépkocsi megfelel a forgalomban tartási követelményeknek (érvényes mûszaki vizsga, kötelezõ felelõsségbiztosítás, zöldkártya) és a gépjármû tulajdonosa jármûre érvényes teljes körû casco és balesetbiztosítással rendelkezik. Az elszámoláshoz útnyilvántartást kell készíteni és csatolni kell a felmerülõ tankolási, útdíjszámlákat (5. függelék) Az elõre nem tervezhetõ indokolt dologi kiadások fedezetét a kiküldöttnek folyósított napidíj 50%-ának megfelelõ összegben lehet megállapítani A kiküldetési helyre érkezéskor, visszainduláskor, valamint átszálláskor jármûhasználati díjként számlával igazoltan megilleti a kiküldöttet a repülõtéri minibusz, szükség esetén taxi használatának díja (20.00 óra és óra között Budapestre induló és Budapestre érkezõ járatokhoz) A helyi közlekedés során felmerülõ költségeket (villamos, autóbusz stb.) a leadott menetjegyek ellenértéke alapján kell megtéríteni, feltéve, hogy a menetjegyen feltüntették az árát A parkolási és autópálya-használati díjak, hivatalos célú telefon-, internethasználat bizonylat alapján elszámolhatók A valutaellátmányból a dologi kiadások terhére nem számolható el térkép-, szoftver-, könyvvásárlás, eszközbeszerzés, a kiküldött felróható magatartásából származó anyagi kár ellenértéke, közlekedés-rendészeti és más hatósági bírság, hatósági intézkedés költségei és egyéb, a kiküldetés céljával össze nem egyeztethetõ költségek. Elszámolással kapcsolatos egyéb tudnivalók A kiküldött az utazáshoz szükséges külföldi fizetõeszköz átvételekor költségelszámolási nyomtatványt vesz át, melyen fel kell tüntetni az átadott valuta összegét A kiküldetés befejezését követõen a kiküldött haladéktalanul, de legkésõbb a hazaérkezését követõ 3 munkanapon belül köteles az elszámolási nyomtatványt úti jelentés átadásával együtt a Nemzetközi Fõosztályon leadni A kiküldetés megtörténtét és a feladat teljesítését a kiküldöttnek a kiküldetés elrendelõjével igazoltatnia kell A kitöltött és minden szükséges aláírást tartalmazó elszámolási nyomtatványhoz csatolni kell a felszámított költségek jogosságának elbírálásához szükséges eredeti bizonylatokat (repülõjegy és/vagy beszállókártya, szállodaszámla, egyéb dologi kiadások számlái) A külföldi kiküldetési ellátmány elszámolásakor a kiküldöttnek büntetõjogi felelõsség terhe mellett nyilatkoznia kell a ténylegesen igénybe vett étkezésrõl.

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. április 8-án Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd Tartalomjegyzék 15/2010. (X. 12.) MNB rendelet 3/2010. (X. 12.) KüM rendelet 21/2010. (X. 12.) VM rendelet 236/2010.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

?) i.lszámú előterjesztés

?) i.lszámú előterjesztés ?) i.lszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külfóldi kiküldetés rendjéről

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi poszt betöltésére Berlinben

Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi poszt betöltésére Berlinben Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi poszt betöltésére Berlinben A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot hirdet tudományos és technológiai

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

A Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából. a Balassi Intézet

A Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából. a Balassi Intézet A Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából a Balassi Intézet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Magyarország Pekingi Nagykövetsége

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

2. (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is figyelembe véve kell felülvizsgálni.

2. (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is figyelembe véve kell felülvizsgálni. Heves megye Főjegyzőjének 1/2017. (I.09.) utasítása Heves Megyei Önkormányzati Hivatal belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló Szabályzatának kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra. CXXXVI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2009. december 11. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról 1 2010. évi képzés tervezés Az éves képzési továbbképzési terv elkészítésekor célelőirányzati forrásra nem számíthatunk!

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02)

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02) C 145 A/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.11. PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) TOLMÁCSOLÁSI ÉS KONFERENCIASZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG A IGAZGATÓSÁG TOLMÁCSOLÁS (2008/C

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK 2012 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT Az SZMSZ-ben biztosított rektori jogkörömnél fogva a külföldi kiutazások

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben