LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS 2010. október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem"

Átírás

1 SE FOK Sugárvédelem, 2010/2011 LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat 1

2 Sugárterhelések osztályozásának szempontjai - Sugárforrás elhelyezkedése: külsı, belsı sugárzás (az emberi testhez viszonyítva) - Sugárzás eredete, forrása: természetes, mesterséges - Sugárzás fajtája: α-, β-, γ-, neutron,. - Sugárterhelés szabályozása, ellenırzése (expozíciós fajták): tervezett, veszélyhelyzeti, meglévı - Idıtartam (akut( akut: : nap alatt, krónikus nikus: évek) -Exponált csoportok, személyek (expozíciós kategóriák): foglalkozási, lakossági, orvosi, (bióták?) Az elhatárolódás, kategorizálás, osztályozás több esetben nem egyértelmő! 2

3 Külsı és belsı sugárterhelés külsı belsı Dózisteljes. Lekötött dózis: D(t) dt τ 0 τ idı Integrálási idıtartam szabályozáshoz: τ = 50 év (felnıtt), 70 év (gyermek) 3

4 Lakossági sugárterhelés eredete, forrása, dózisa Természetes sugárterhelés évi 2,5 msv effektív dózis (külsı + belsı) Mesterséges sugárterhelés évi 1,7 msv effektív dózis (elsısorban külsı, orvosi diagnosztika) 4

5 Természetes: Kozmogén és földkérgi radionuklidok Univerzum (ionok, α-, β-, n-, müon- sugárzás) n γ γ 5

6 Természetes: kozmikus sugárzások dózisa 15 km 10.. µsv h -1 µsv óra km 5... µsv óra -1 Himalája 6,7 km 1.. µsv óra -1 Mexikóváros 2,3 km 0,1.. µsv óra -1 Tengerszint 0 km 0,03.. µsv óra -1 6

7 A földkérgi sugárterhelést meghatározó természetes radioaktív bomlássorok Tórium sorozat Th-232 T=14 mrd év Aktínium sorozat U-235 T=0,72 mrd év Urán sorozat U-238 T=4,5 mrd év... Rn s Rn-219 3,9 s Rn-222 3,8 nap Pb-208 stabil Pb-207 stabil Pb-206 stabil Lényeges folyam.: Rn-emanáció: a Rn nemesgáz a kristályrácsból kiszabadul a talajgázokba Rn-exhaláció: a Rn a talajból kikerül a légkörbe. 7

8 Rn-222 koncentrációk Különösen télen, amikor kicsi a szellıztetés, a lakótérben felgyülemlik a Rn-nemesgáz. Az emberek többsége életének kb. 80 %-ban zárt térben tartózkodik (dolgozik, szórakozik, alszik, ) Lakószoba (indoor) Bq/m 3 Rn-222 (nemesgáz) Ra-226 α Rn-222 szellızés Külsı légkör (outdoor) 5-10 Bq/m 3, h= m magasságig exhaláció talaj Bq/m 3 Rn-222 8

9 Radon és leányelemei a lakóterekben (Rn-forrás: épületanyag, falak 9

10 Rn-koncentráció változása 5-6 óránkénti, néhány perces szellıztetés esetén C Rn (Bq/m 3 ) 300 Néhány perces szellıztetések h 9 h 12 h 15 h 18 h 10

11 Mesterséges forrásokból eredı sugárterhelés - orvosi sugárterhelés (mint páciens, rtg diagn.) - atomerımővek, izotóplaboratóriumok környezetében a levegı, növényzet radionuklid koncentrációja - radioakt. hull. tárolók környezetében a kutak, forrás vizek radionuklid tartalma Ezek a jelentısebb, mesterséges lakossági sugárterhelés járulék komponensek. 11

12 Nukleáris üzembıl, izotóplaboratóriumból kikerülı radioaktív anyag mozgása a környezetben: expozíciós útvonalak külsı sugárterh. belégzés Forrás Légkör öntözés Talaj Élelmiszer növény Takarmány növény felvétel Ember Felszíni víz Szedimentum Állat, állati termék Vízi növény, hal külsı sugárterh. A radioaktív anyag migrációja a bioszférában és besugárzási útvonalak az ember esetén (szaggatott nyíl a sugárzás, folyamatos nyíl a radioaktív anyag terjedését jelöli) 12

13 Légköri terjedés nukleáris létesítmény (atomerımő, ), izotóplaboratórium, környékén Normál üzem mellett a forrástól 2-3 km távolságban már rendszerint nem mérhetı a szennyezıdés, csak becsülhetı a kibocsátásból és a meteorológiai adatokból (Gauss-féle terjedési modellek). 13

14 Átlagos környezeti dózisszintek, a konfidencia intervallumokkal (természetes) Forrás, komponensek Kozmikus, külsı, effektív dózis, éves Kozmogén radionuklidok belégzése, lenyelése (belsı, lekötött effektív dózis), éves Földkérgi, külsı, effektív dózis, szabadban, éves lakóépületben, éves Földkérgi, belsı, lekötött eff. dózis (kivétel: Rn leányelemei), éves Földkérgi, belsı, lekötött eff. dózis, Rn és leányelemei, éves Földkérgi, belsı, lekötött egyenérték dózis tüdıre, Rn és leányelemei, év Átlagos dózis és intervallum (msv) 0,38 (0,3-1,0) 0,012 (0,008-0,02) 0,45 (0,3-0,6) 0,55 (0,4-0,8) 0,27 (0,2-0,5) 1,2 (0,5-5,0) 10 Technológiák következményeként, emelkedett természetes expozíció: lakóépületben, repülés nagy magasságban (TENORM, ) 14

15 Átlagos környezeti dózisok (folytatás: mesterséges források) Forrás, komponensek Orvosi, külsı (elsısorban rtg diagn), effektív dózis, éves Atomerımővek (1-5 km távolságban), éves Atombomba (Hirosima, Nagaszaki, városterületeken belül) Atomfegyver kísérletek, északi félteke Csernobili baleset, effektív dózis r 30 km-es körön belül Közép- és Nyugat Európa Észak Amerika Japán déli félteke déli félteke Átlagos dózis és intervallum (msv) 1,5 (0,1-5) 0,01 ( - 0,1) ,1-2 < 0, ,1-2 0,01 0,01 < 0,01 SE rtg munkahelyeken a dolgozók (utóbbi 3 évben): 0,5 msv / év SE fogászati rtg munkahelyeken a dolgozók (u 3 év): < 0,3 msv / év SE izotópos munkahelyeken a dolgozók (u 3 év): 0,7 msv / év 15

16 Orvosi sugárterhelések (eff. dózis per vizsgálat) E [msv] Végtagok Mellkas felv. Mammográfia Epevizsg. Hasi CT Mellkas-CT Érfestés Intervenc pajzsm máj-lép-szc.(tc-99m) vese-szc. mammo-szc.(tc-99m) szívizomperf. (Tc-99m) daganat (PET) szívizomperf.(tl-201) 16

17 Tipikus mérési körülmények, feladatok Tipikus mérési körülmények Külsı sugárzás mérése (esetek közel 100 %-ban a fogorv. alkalmazásban) - képi diagnosztika - sugárterápia - rtg sugárzás, energia: 60 kev ( kev), ionizációs kamrával dózis, ill. dózisteljesítmény mérés Radioaktív izotóp, mint nyomjelzı mérése szöveti mintákban, ill. nukleáris medicina (esetek néhány %-ban) - anyagcsere (in vivo: lágy szövetek, csontok ) - fogminták radionuklid szennyezıdése (kémiai mintafeldolgozás, majd mérés NaI(Tl), folyadék-szcintillációs stb. detektorral) - aktivációs elemzések - α-, β- és γ-sugárzás, mint szennyezıdés mérése dörzsmintában stb. 17

18 Környezeti monitorozás Folyamatos (néhány percenkénti) mérés, kb. 1 m magasságban, rendellenesség gyors észlelésére Esıcsúcsok : megnıtt lemosódás a talajra, a levegıbıl 18

19 Személyi doziméterek 19

20 Egésztest számláló, inkorporált radioizotóp kimutatására (mérési geometriák) detektor Ív geometria Szék geometria Álló geometria (mozgó, vagy rögzített detektor) Fekvı scanning geometria Fekvı ágy geometria 20

21 Szkennelı egésztest számláló, két detektorral 21

22 A Cs-137 megjelenése a fıvárosi lakosságban (Andrási A., (KFKI) mérései). (A Cs-137 E=662 kev energiájú gamma-sugárzást bocsát ki, ami nagyrészt áthatol az emberi testen, azaz az emberbe, belégzéssel, élelmiszerrel bekerült radionuklid az emberi testen kívül is jól mérhetı.) Légköri atomfegyver kísérletek, SzU-USA,

23 90 Sr radionuklid (tiszta β-sugárzó. s 1-2 mm testszövetben is elnyelıdik a sugárzás, azaz emberi testen kívül alapvetıen nem mérhetı, ezért csak mintavétellel és pl. folyadékszcintillációs detektorral) Sr-90 aktivitás fogakban, Bpesten (Turai I.: Sugáreg. ismeretek, 1993) mbq/gca maradó fog Atomfegyver kísérletek (SzU,..) SzU-USA egyezm. tejfog év 23

24 Irodalom: Nemzetközi Biztonsági Alapszabályzat: az ionizáló sugárzás elleni védelem és a sugárforrások biztonsága (fordítás 1996-ban, az eredeti kiadvány: IAEA Safety Series No. 115, Vienna, 1996) Köteles Gy. (szerk): Sugáregészségtan. Medicina Könyvkiadó, Budapest Kanyár B., Béres Cs., Somlai J., Szabó S. A.: Radioökológia és környezeti sugárvédelem. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2004 (2. kiadás) évi CXVI. törvény az atomenergiáról. Magyar Közlöny 1996/112. szám (XII.18.) Az egészségügyi miniszter 16/2000 (VI.8.) EüM rendelete. Magyar Közlöny 2000/55. szám, A környezetvédelmi miniszter 15/2001. (VI.6.) KÖM rendelete. Magyar Közlöny, 2001/62. szám, EU Radiation Protection No. 136, European guidelines on radiation protection in dental radiology ICRP Public. No 103, Pergamon P., NewYork, London, Fehér I., Deme S. (szerk): Sugárvédelem. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010 (600 oldalas, 8 szerzı). 24

A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE. Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére. 2. változat OKK-OSSKI

A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE. Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére. 2. változat OKK-OSSKI A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére 2. változat OKK-OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály I. Ionizáló Sugárzások Főosztálya Budapest, 2002. december 1.

Részletesebben

Sugárvédelem a Nukleáris Medicinában

Sugárvédelem a Nukleáris Medicinában Nukleáris medicina kötelező szintentartó tanfolyam A SZEMÉLYZET SUGÁRTERHEL RTERHELÉSE A NUKLE LEÁRIS MEDICINÁBAN Sugárvédelem a Nukleáris Medicinában Belső Lenyelt és/vagy belélegzett radionuklidok Külső

Részletesebben

A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI

A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI Csete István Országos Mérésügyi Hivatal Az ionizáló sugárzások elleni védelem fontos része a sugárforrások és a sugárzási terek mérése.

Részletesebben

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat A természetes háttérsugárzás Mérésleí rás Az ionizáló sugárzások mindenütt jelen vannak környezetünkben, így testünk folyamatos sugárzásnak van kitéve. Ennek az ún. természetes háttérsugárzásnak az intnzitása

Részletesebben

Hazai környezetradiológia Fukushima után

Hazai környezetradiológia Fukushima után Hazai környezetradiológia Fukushima után Ugron Ágota 1, Déri Zsolt 2, Fülöp Nándor 1, Homoki Zsolt 1, Kelemen Mária 3, Kövendiné Kónyi Júlia 1, Ormosiné Laca Éva 4, Szabó Gyula 1, Turai István 1 1Országos

Részletesebben

A kiterjesztett INES skála alkalmazása hazai radiológiai eseményekre

A kiterjesztett INES skála alkalmazása hazai radiológiai eseményekre A kiterjesztett INES skála alkalmazása hazai radiológiai eseményekre Ballay László, Elek Richárd, Vida László, Turák Olivér Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Részletesebben

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre 1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre Az ember állandóan ki van téve a különböző természetes, vagy mesterséges eredetű ionizáló sugárzások hatásának. Ez a szervezetet érő sugárterhelés

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 3. SZÁM SUGÁRHIGIÉNE

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 3. SZÁM SUGÁRHIGIÉNE SUGÁRHIGIÉNE Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2008-ban KOCSY GÁBOR 1, GUCZI JUDIT 1, KÖVENDIÉ KÓNYI JÚLIA 1, SZABÓ GYULA 1, UGRON ÁGOTA 1, FÜLÖP NÁNDOR 1, GLAVATSZKIH NÁNDOR 1, HÁRSNÉ TAKÁTS

Részletesebben

Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest

Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest Rövid áttekintés az Intézet múltjáról és eredményeirl, jelenlegi

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám 2001. június 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám (2001. június) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport vezetősége.

Részletesebben

A környezeti kibocsátás meghatározásának új módszere az atomerımő hermetikus téri túlnyomással járó üzemzavara esetén

A környezeti kibocsátás meghatározásának új módszere az atomerımő hermetikus téri túlnyomással járó üzemzavara esetén A környezeti kibocsátás meghatározásának új módszere az atomerımő hermetikus téri túlnyomással járó üzemzavara esetén Deme Sándor* 1, C. Szabó István 2, Láng Edit 1, Pázmándi Tamás 1 1 MTA KFKI Atomenergia

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Atommagfizika az oktatásban. Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Atommagfizika az oktatásban. Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Atommagfizika az oktatásban Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése Gyırfi Tamás Témavezetı: Dr. Raics Péter DEBRECENI EGYETEM Fizikai Tudományok

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN Készítette: Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi szak Udvardi Beatrix Földtudomány BSc szak Témavezetık: Szabó Csaba, Ph.D. ELTE TTK Kızettani

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A MECSEKI URÁNBÁNYA REKULTIVÁCIÓJÁNAK ELLENŐRZÉSE BIOINDIKÁCIÓS MÓDSZERREL Szerző: Máté Borbála Témavezető: dr. Kovács Tibor Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok

Részletesebben

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. oldal 35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrl szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

DOZIMETRIA, SUGÁRHATÁSOK

DOZIMETRIA, SUGÁRHATÁSOK DOZIMERIA, SUGÁRHAÁSOK Varga József Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet 2 Atomfegyver kísérletek Kollektív effektív dózis összetevői, 2006 Intervenciós fluoroszkópia (orvosi) 7% Hagyományos radiológia,

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SUGÁRSÉRÜLTEK ELLÁTÁSÁNAK MINIMUM KÖVETELMÉNYEIRL

ÚTMUTATÓ A SUGÁRSÉRÜLTEK ELLÁTÁSÁNAK MINIMUM KÖVETELMÉNYEIRL Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest ÚTMUTATÓ A SUGÁRSÉRÜLTEK ELLÁTÁSÁNAK MINIMUM KÖVETELMÉNYEIRL Budapest 2007 Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. Környezetvédelmi előírások. A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. Környezetvédelmi előírások. A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok Wölfling Anna Környezetvédelmi előírások A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának. tájékoztatója. 16. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának. tájékoztatója. 16. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 16. szám 2001. december 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 16. szám (2001. december) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 13. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 13. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 13. szám 2000. december Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 13. szám (2000. december) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport vezetősége.

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 23. szám. 2005. március

Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 23. szám. 2005. március Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 23. szám 2005. március Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 23. szám (2005. március) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport vezetősége.

Részletesebben

VESZÉLYEK - HATÁSOK. 2007/2008 I. félév Kockázatelemzés - MSc

VESZÉLYEK - HATÁSOK. 2007/2008 I. félév Kockázatelemzés - MSc VESZÉLYEK - HATÁSOK Technikai eredetű veszélyek csoportosítása érvényesülés szerint Típus Megnyilvánulás Védekezés potenciális látens permanens transzponált Meghibásodás, elhasználódás, üzemzavar, baleset,

Részletesebben

Gazdasági körülmények, életmód, szokások 40% Genetikai adottságok 30% Környezeti tényezık Munkakörnyezeti ártalmak 20% Lakókörnyezeti ártalmak

Gazdasági körülmények, életmód, szokások 40% Genetikai adottságok 30% Környezeti tényezık Munkakörnyezeti ártalmak 20% Lakókörnyezeti ártalmak 1. Az egészség fogalom, és annak WHO- definíciója, a népegészségügyi jellemzık legfontosabb befolyásoló tényezıi, foglalkozási expozíció, foglalkozási ártalom, fokozott expozíció, foglalkozási mérgezés,

Részletesebben

Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód

Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód Dr. Tompa Anna és Dr. Jakab Mátyás Országos Fodor József Közegészségügyi Központ, Országos Kémiai Biztonsági Intézete, Budapest,

Részletesebben

56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április

56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április 56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám (2014. április) ISSN 1417-8257 Felelős kiadó: Bujtás

Részletesebben