Varga Attiláné. Tanai Péter 20/ Varga Attiláné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné"

Átírás

1 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon Név Telefon Múzeum , Széchenyi tér 5. muzeu m.hu/xjm/kincseink.php Varga Attiláné 96/ um.hu Varga Attiláné 96/ m.hu Múzeum Kiállítás , Kiss János u. 9. Tanai Péter 20/ Tanai Péter 20/ zeum.hu smuzeum.hu Múzeum Madáchgyőjtemény , Széchenyi tér 5. muzeu m.hu/xjm/madach.php Csécs Teréz 20/ Csécs Teréz 20/ muzeum.hu Múzeum, Várkazamata- Kıtár , Bécsikapu tér 5. muzeu m.hu/xjm/lightneasy.php?page=kotar Varga Attiláné 96/ um.hu Varga Attiláné 96/ m.hu

2 Állandó címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) nyitva tartás idıszaka Nyitva tartás (mely hónapokban naponta mettıl meddig) Zárva tartási hónapok, napok - és környékének története A földszinti régészeti bemutatja a régészeti anyagot a neolitikumtól a népvándorlás koráig, akadálymentesített környezetben. Az emeleten a barokk díszterem után a honfoglalás és a középkori a gyıri vár emlékeivel, ismerkedhet meg a látogató. A rendkívül gazdag céhes ipartörténeti anyag után a a városkörnyéki falvak paraszti lakáskultúrája, a szılımővelés, a pásztormővészet és a szigetköz halászati eszközei láthatók. A város 19. század közepi életét, tárgyi világát, a város iparosodásának emlékei a II. világháborúig kalauzolnak. A légópincében a II. világháború gyıri bombázásai áldozatainak állítottunk emléket. kivételével naponta óráig, október 1-április 30. között hétfı kivételével naponta óráig; csoportokat elızetes bejelentkezés után a téli idıszakban más idıpontban is fogadunk Madách-győjtemény Szabó József evangélikus püspök győjteményében a Madách Imréhez és fımővéhez, Az ember tragédiájához kapcsolódó festmények, szobrok, érmek, alkalmazott grafikai mőtárgyak mellett a Tragédia különleges kiadásai is megtalálhatók. A 19. századi magyar és idegen nyelvő könyveken túl a Tragédia színházi elıadásaihoz kapcsolódó tárgyi emlékek is megjelennek a on. A a Tragédia kiadás- és színházi története mellett a győjtıt is bemutatja. kivételével naponta óráig, október 1-április 30. között hétfı kivételével naponta óráig Patkó Imre Győjtemény A Vastuskós háznak nevezett épületben Patkó Imre újságíró, diplomata győjteménye a külföldön élı magyar alkotók és jelentıs nyugat-európai mővészek alkotásait mutatja be, melyek betekintést engednek a magyar képzımővészet fejlıdésébe a 20. század elejétıl a 70-es évekig, felvonultatva olyan mővészeket, mint Anna Margit, Bak Imre, Barcsay, Egry, Kassák, Mattis-Teusch, Kondor Béla és mások. A kollekciót Braque, Calder, Chagall és Lucien Hervé munkái egészítik ki. A tetıtérben a távol-keleti, tibeti, óceániai, kínai néprajzi győjtemény látható. A győjtemény zömét az afrikai mővészet emlékei alkotják. kivételével naponta óráig Várkazamata - Kıtár város hatalmas erıdítményeibıl mára csupán a Káptalandombot övezı Kastély-bástya és az egykori Bécsi-kaput zı Sforza-félbástya maradt fenn. Az utóbbi kazamatáiban és udvarán kapott helyet a római kori sírköveket, útjelzı köveket bemutató kıtár, a középkori vár töredékei és a Horváth József téglagyőjteménye anyagából rendezett. kivételével naponta óráig Október 1-április 30. között zárva

3 Az otthon melege - Cserépkályha-történeti Fruhmann Antal gyıri kályhásmester ajándéka: lakóháza, mőhelye és cserépkályha győjteménye egyedülálló a maga nemében. A mőhely eredeti rendeltetésének megfelelıen áll a látogatók rendelkezésére, a lakóházban a kályhásmesterség gyıri történetét bemutató tekinthetı meg. AZ újonnan épült pavilonban felállított kályhák a győjtemény legreprezentatívabb darabjai, melyek egy nagy múltú, napjainkban újra reneszánszát élı képzmőves mesterség emlékeivel ismertetik meg a látogatót. A a város iparos és vállakozó tradícióinak bemutatására is szolgál. kivételével naponta óráig, október 1-április 30. között hétfı kivételével naponta óráig

4 Korcsoport ajánlás Foglalkozás típusa (Jelölje x-szel) A múzeumpedagógiai szolgáltatások jellemzıi A program címe Kapcsolódó címe óvodás korcsoport (életkor) Iskolai korcsoport (életkor) Egyéb, éspedig: (életkor) Speciális nevelési igényő csoport (igen/nem, éspedig:) Tantárgyhoz kapcsolódó múzeumi óra Tematikus foglalkozás Tárlat-vezetés Mőhelyfoglakozás Szakkör Szünidei foglalkozás Ismeretterjesztı elıadás- sorozat Szak- és középiskolásoknak szakmai gyakorlat Egyéb, éspedig: Kapcsolódó tantárgyak (maximum 5) Program idıtartama (perc) Elızetes tájékozódási lehetıség pedagógusoknak, diákoknak (internetes útvonal) Letölthetı segédanyag a foglalkozáshoz pedagógusoknak (internetes útvonal) Letölthetı segédanyag diákoknak Egyéb eszközök, segédanyagok: (munkafüzet,, DVD) ( terem, berendezés, felszerelés, IKT eszközök) A foglalkozás helyszíne: A csiszolt kıkortól a népvándorlás koráig, régészet, vak, gyengénlátó, mozgáskorlátozot t m.hu nem nem IKT A i Arrabona élete, régészet, vak, gyengénlátó, mozgáskorlátozot t x nem nem IKT A i A török idık ben hadtörténet, ages/muzped/1_fil m_vezeto_var ages/muzped/1_fil m_vezeto_var A i

5 Megszólalt a vaskakas hadtörténet, ages/muzped/2_fil m_vezeto_varharco k ages/muzped/2_fil m_vezeto_varharc ok A i Az Apátúrház barokk terme Díszterem ek építészettörténet, szimbólumok, Bencés rend története ages/muzped/04_k atolikus_megujhoda s_es_muveszet ages/muzped/04_k atolikus_megujhod as_es_muveszet.p df A i Inasok, legények, mesterek, céhes ipar gazdaságtörténet, céhes ipar története, oktatás ages/muzped/03_a _var_elete_bekeido ben ages/muzped/03_a _var_elete_bekeid oben infrastrukturális A népélet emlékei, néprajzi társadalomés népismeret, népmővésezt, családi életre nevelés a reformkorban nem hadtörténet, tudománytörténet, irodalom, erkölcs feadatlap IKT eszközök A világháború százada nem helytörténet IKT eszközök

6 A pusztulás képei és emlékhely Légópince nem Történelem, hadtörténet A győjtı és győjteménye - a Madáchgyőjtemény Madáchgyőjtemény a x magyar irodalom, társasjáték Madách Imre és Az ember tragédiája - agyőjtemény tükrében I. Madáchgyőjtemény a nem magyar irodalom, társasjáték Madách Imre és Az ember tragédiája - agyőjtemény tükrében 2. Madáchgyőjtemény a nem magyar irodalom, társasjáték A reneszánsz kori vár és a török elleni küzdelem Várkazamata - Kıtár Arrabona sírkövei Várkazamata - Kıtár

7 Az otthon melege, mozgáskorlátozot t x x környezetismeret,- IKT, DVD A i Sárból várat - tőznek házat x környezetismeret,- 5 nap füzet, agyagformázás, kályhacsemep minta készítés, DVD terem, filmvetítés,, terem Sárból várat - tőznek házat 8-16 x x környezetismeret,- 10x60 perc füzet, agyagformázás, kályhacsempe minta készítés, DVD infrastrukturális terem, filmvetítés,, terem Sárból várat - tőznek házat Igen, értelmi x környezetismeret, - 4x45 vándorkönyv, füzet, agyagformázás, kályhacsempe minta készítés, DVD infrastrukturális terem, filmvetítés,, terem

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Gyır-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 9 10. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 9 10. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 9 10. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. ILYEN

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. november december havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 11 12. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. november december havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 11 12. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. november december havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 11 12. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR BUDENZ-HÁZ YBL-GYŐJTEMÉNY Arany János u. 12., Tel.:

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. március április havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 3 4. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. március április havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 3 4. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. március április havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 3 4. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fı u. 6. AMITİL MEGİRÜLNEK

Részletesebben

A/ SZALAGON A TÖRTÉNELEM - régészeti, történeti, helytörténeti órák és foglalkozások

A/ SZALAGON A TÖRTÉNELEM - régészeti, történeti, helytörténeti órák és foglalkozások Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum UTAZÓ MÚZEUM - programok Íme egy program, amelynél át sem kell lépnünk az épület kapuját! A Múzeum házhoz megy! Az Utazó Múzeum című programcsomag keretében múzeumpedagógus,

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Konferencia Gorsium Régészeti Park 50 éves fennállása alkalmából a Szent István Király Múzeum szervezésében

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Konferencia Gorsium Régészeti Park 50 éves fennállása alkalmából a Szent István Király Múzeum szervezésében SZÉKESFEHÉRVÁR RENDEZVÉNYEK MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2008. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLIV. évfolyam 9 10. szám GORSIUM 50 Konferencia Gorsium Régészeti Park 50 éves fennállása

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. március április havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 3 4. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. március április havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 3 4. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. március április havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 3 4. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Bartók Béla tér 1. Az ANTAL-LUSZTIG

Részletesebben

alapdokumentumok módosításai, stb. teljesülése)

alapdokumentumok módosításai, stb. teljesülése) MEGYEI HATÓKÖRŐ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELİ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM VEZETİJE: ÓDOR JÁNOS GÁBOR I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN -

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN - A KEZDETEK 1984-BEN FRANCIAORSZÁGBAN TÖRTÉNELMI MŰEMLÉKEK NYÍLT NAPJA (MELY HISTORIC MONUMENTS OPEN DAY NÉVEN VÁLT ISMERTTÉ) CÍMMEL EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS INDULT ÚTJÁRA, AZZAL A CÉLLAL, HOGY AZOK A

Részletesebben

Szerencsi kistérség SZERENCSI KISTÉRSÉG

Szerencsi kistérség SZERENCSI KISTÉRSÉG Szerencsi kistérség Régió: Észak-Magyarország Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén A kistérség vidéke nem egységes sem földrajzát, sem gazdaságát, sem kulturális örökségét tekintve. A változatosságot tükrözi, hogy

Részletesebben

Tamási kistérség TAMÁSI KISTÉRSÉG

Tamási kistérség TAMÁSI KISTÉRSÉG Tamási kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Tolna A kistérség a Dunántúli-dombság egyik részén, a Tolnai-hegyhát területén fekszik. A kedvezı természeti, tájképi adottsága miatt kiemelkedı szerepet játszik

Részletesebben

Mátészalkai kistérség

Mátészalkai kistérség Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföld Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg A Mátészalkai kistérség az Ecsedi-láp Nyírség felıli oldalán helyezkedik el. Már az új kıkorban is éltek itt emberek, de a honfoglaló

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. november december havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 11 12. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. november december havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 11 12. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. november december havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 11 12. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fő u. 6. GUNDA

Részletesebben

Vásárosnaményi kistérség

Vásárosnaményi kistérség Vásárosnaményi kistérség Régió: Észak-Alföldi, Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megközelíthetı: Nyíregyházáról vasúton és a 41. számú közúton. Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 4800

Részletesebben

VÁLOGASSON KEDVÉRE MÚZEUMI ÓRÁINK, TEMATIKUS FOGLALKOZÁSAINK, SZAKKÖREINK KÖZÖTT TANÍTVÁNYAI ÉLETKORÁNAK MEGFELELŐEN!

VÁLOGASSON KEDVÉRE MÚZEUMI ÓRÁINK, TEMATIKUS FOGLALKOZÁSAINK, SZAKKÖREINK KÖZÖTT TANÍTVÁNYAI ÉLETKORÁNAK MEGFELELŐEN! SZERVEZETT ISKOLAI CSOPORTOKNAK SZÓLÓ MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSAINK RÉSZLETES ADATBÁZISA: www.szikm.hu/muzeumpedagogia VÁLOGASSON KEDVÉRE MÚZEUMI ÓRÁINK, TEMATIKUS FOGLALKOZÁSAINK, SZAKKÖREINK KÖZÖTT

Részletesebben

Tárlatvezetés, séta a Várostörténeti Múzeum. zenehallgatás és a tárgyakkal való közelebbi ismerkedés a kiállítás 19. század végi lakószoba

Tárlatvezetés, séta a Várostörténeti Múzeum. zenehallgatás és a tárgyakkal való közelebbi ismerkedés a kiállítás 19. század végi lakószoba BARANYA MEGYE (BA) MÚZEUM NEVE Várostörténeti Múzeum, Pécs FOGLALKOZÁS BA/1 BA/2 BA/3 Címe Tímármesterek Tímármesterségbőrművesség Gyere Te is múzeumba! nyomában - városi séta Érintett korosztály ált.isk.

Részletesebben

Mezőkovácsházai kistérség

Mezőkovácsházai kistérség Mezőkovácsházai kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Békés A kistérség természeti táját a Békés-Csanádi löszhát, a Maros és Körös folyók, illetve azok mellékfolyóinak vízrendszere határozza meg. Egyes

Részletesebben

PROJEKTERVEZET Múlt-Túra Kulturális örökség menedzselése

PROJEKTERVEZET Múlt-Túra Kulturális örökség menedzselése PROJEKTERVEZET Múlt-Túra Kulturális örökség menedzselése Készítette: Doros Judit Kulturális Örökség Tanulmányok 2. évfolyam, levelező tagozat Neptun-kód: EWIPIX 2013. Programcsomag bemutatása MÚLT-TÚRA

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. sz. Tel: 42/510-443 Fax:

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2013. november december havi programokról XLIX. évfolyam 11 12. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2013. november december havi programokról XLIX. évfolyam 11 12. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2013. november december havi programokról XLIX. évfolyam 11 12. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Székesfehérvár, Fő u. 6. ÁRON NAGY 100 Emlékkiállítás

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. Országos Konferenciája. Gyır. 2008. július 9 11. Konferencia kisokos

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. Országos Konferenciája. Gyır. 2008. július 9 11. Konferencia kisokos A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. Országos Konferenciája Gyır 2008. július 9 11. Konferencia kisokos 1 Gyırt a folyóvizek mentén szövi, öleli át a természet. A pihenni,

Részletesebben