A 2011-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2011-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/12"

Átírás

1 Képzési program fejlesztésére irányuló célok január 31-i vezetőségi átvizsgálás 4. sz. melléklete Bioenergetika képzés indítása. dékán február 1. Megvalósult, a Természeti Erőforrás-gazdálkodás és Vidékfejlesztési Kar novemberében meghirdette a (Bio)energetikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szakot, amelyet a 2011/2012-es tanév keresztfélévében nappali és levelező tagozaton elindítottunk. TVK: Környezetvédelem, környezetgazdálkodás terén 1 szakirányú to- dékán szeptember 1. vábbképzési szak hirdetése. Részben megvalósult, A Szenátus 2011-ben elfogadta a Környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szakirányú továbbképzési szak és a Környezetgazdálkodásikörnyezetvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására vonatkozó javaslatot, amelyet az Oktatási Hivatal felé továbbítottunk, az engedélyező határozatot 2011 áprilisában megkaptuk. Tudományos kutatás fejlesztésére irányuló célok Általánossá válik a kooperációs kutatómunka, nemzetközi kooperációink tudományos megjelenése. rektorhelyettes Megvalósult, A korábbi évekhez képest jelentős előrelépés történt mind a kooperációs K+F tevékenység, mind a nemzetközi kooperációk tekintetében. A pályázatok részletes dokumentációja a projektfelelősöknél megtalálható. Tudástérkép szoftver bevezetése: olyan információs bázis kialakítása, amely szeptember 01. lehetővé teszi a főiskolán keletkező szellemi termékek tudományterületenkénti projektvezető nyilvántartását és az oktatók részére történő hozzáférés biztosítását. Megvalósult, A TÁMOP / sz. pályázatos projekt támogatásával szeptemberére elkészült a TUDÁSTÁR elnevezésű szoftver, amelynek feltöltése a KRF szellemi termékeivel, publikációival az ősz folyamán megindult. További részletes beszámolók és dokumentációk találhatók a projektért felelős FITC irodájában, illetőleg a KRF tudástár felhasználói kézikönyv a Minőségirányítási Informatikai Rendszerben. Hallgatók értékelésének fejlesztésére irányuló célok GTR üzemeltetési tapasztalatai IKK igazgató Megvalósult, 1. A 2011 évi jogszabályi változások követése. 2. Rendszer automatizálása, ezáltal kevesebb munkaerő ráfordítással kevesebb hibával működhet a rendszer 3. Pénzügyi folyamatok áttekintése, átalakítása a megváltozott igényeknek megfelelően. 4. Elektronikus bejelentkezés, beiratkozás 5. Diplomadolgozatok elektronikus feltöltése, kezelése 6. Rendszer papír felhasználásának optimalizálása 7. Felületek folyamatos alakítása a felhasználó barátság érdekében 1/12

2 Az oktatás személyi és infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére irányuló célok GTK: a tudományos minősítésben résztvevők előrehaladásának ösztönzése, az akkreditációs követelményeknek való megfelelés további erősítése. A tárgyévben az oktatók közül PhD fokozatot szerez 3 fő. dékán Értékelés: Megvalósult, A 2011-es évben előrelépés történt a fokozatot szerzett oktatók számában és arányában is. A Kar oktatói közül tudományos minősítést szerzett 6 fő: Dr. Játékos Edit, Dr. Tőzsér Anett, Dr. Molnár Csilla, Dr. Nagy-Kovács Erika, Dr. Herneczky Andrea és Dr. Mérai Györgyi (utóbbi 2 a vállaláskor igen, de jelenleg nem a Kar állományába tartozik. Ezzel az oktatók minősítettségi aránya jelentősen javult, a 2011 decemberi állapot szerint a 70%-ot közelíti. TVK: 1 egyetemi tanár, 1 habil, PhD fokozattal rendelkező, 1DSc fokozattal rendelkező oktató. dékán szeptember 01. Részben megvalósult, az egyetemi tanári pályázat sikeresen lezárult és Dr. Kondorosi Éva további jogviszonyos egyetemi tanár személyével 4 főre növekedett a Karhoz kötődő egyetemi tanárok száma. Dr. Kondorosi Éva a biológia, biotechnológia tudományterület elismert kutatója, általa továbberősödött a Környezettudományi Intézet kutatási potenciálja. Dr. habil. Nagy Péter Tamás egyetemi docens kollégával bővült 2011-ben a Környezettudományi Intézet habil, PhD fokozattal rendelkező oktatók állománya, aki vegyészként a szakok kémia és kémiához kapcsolható tantárgyainak tárgyfelelőse és e mellett Tass-pusztán a hallgatói labor vezetését is ellátja. Az 1 DSc fokozattal rendelkező oktató felvétele nem történt meg az intézményünket is érintő központi költségvetési megszorítások miatt. 2/12

3 A hatékony energiafelhasználást támogató energiaracionalizálási programok elindítása: SZBKI Eger fosszilis energiahordozók kiváltása megújuló energiahordozók felhasználásával (biomassza, napkollektor), Energiahatékonyságot növelő fejlesztés végrehajtása (szigetelés, nyílászáró csere). gazdasági főigazgató Részben megvalósult, a Főiskola összesen Ft összegű forrást nyert az Egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének energetikai célú racionalizálására. (Pályázat megnevezése: KEOP-5.3.0/B/ ) A pályázatban megvalósításra tervezett feladatok a következők: - Épület külső hőszigetelése, műanyag nyílászáró csere - Tetőszigetelés, bádogozás - Vb. fa apríték tároló építése - Útépítés, szélesítés - Belső építőmesteri munkák elkészítése - Belső épületgépészeti (víz-csatorna- központi fűtés, szellőzés, épületen belüli kollektor csövezés, kémény bélelés) munkák kivitelezése - Kazán puffer tárolók, kollektor és tartószerkezeteinek szállítása és beépítése (rész-ajánlatételi lehetőség) - Homlokrakodó és fa aprítógép beszerzés és üzembe helyezése A kivitelezés január 27-i állapot szerint a következő szakaszban van: A kivitelező kiválasztására 2011-ben a közbeszerzés kiírásra került, de az érvénytelen ajánlattétel miatt nyertes nem került kihirdetésre ben az ismételt kiírás előkészítésre került és a terv teljes megvalósításának tervezett határideje október 1. Az SZBKI mellett elkészült a Főiskola teljes területére vonatkozó energiaracionalizálási program. 3/12

4 A főiskola valamennyi épületére vonatkozóan az épületenergetikai tanúsítványok megszerzése a fosszilis energiahordozók kiváltására történő felkészülés céljából. Megvalósult, A tanúsítványokról a táblázatot a csatolt melléklet tartalmazza. gazdasági főigazgató március. 31. Épület jele Épület megnevezése Energetikai szempontból számított m2 CO2 kibocsájtás t/a Összesített energetikai jellemző kwh/m2a Energetikai jellemző megengedett érték kwh/m2a Energetikai besorolás %-ban Energetikai besorolási osztály Energia hatékonysági megnevezés "A" épület Központi épületrész , ,8 B Követelménynél jobb Volt kollégiumi szárny 3282,9 66,77 139, ,5 C Követelménynek megfelelő Könyvtári szárny 1220,9 17,56 83, ,1 B Követelménynél jobb "B" épület Többcélú oktatási épület 2709,7 48,32 99,94 110,68 90,3 B Követelménynél jobb "C" épület HISZK épület ,64 118,78 163,7 72,6 A Energiatakarékos "D" épület Mezőgazd.géptároló ép. 812,3 21,02 148,58 174,84 85 B Követelménynél jobb "G" épület Karbantartói részleg ép. 154,6 7,42 255,97 236,87 108,1 D Követelményt megközelítő "L" épület Logisztikai központ ép. 1608,5 26,26 92,51 96,25 96,1 C Követelménynek megfelelő "M" épület Étterem,konyha épület M 204,5 7,07 179,7 170,4 105,5 D Követelményt megközelítő "N" épület Állattenyésztési Tanszék 298,1 9, ,15 81,2 B Követelménynél jobb "K" épület Kúria épülete 314,8 11,73 197,31 195,53 100,9 D Követelményt megközelítő "E" épület Gazd. és Műsz. Igazg. ép. 364,5 10,73 168,45 192,25 87,6 B Követelménynél jobb Kutató épület Fleischmann R. kutatóintéze ,32 118,92 132, D Követelményt megközelítő "A" épület Diákotthon 4382,1 105,82 119,71 111,08 107,8 D Követelményt megközelítő "B" épület Kollégium 2918,2 71,91 117,38 115,2 101,9 D Követelményt megközelítő Szumma: 30756,1 599,83 4/12

5 A tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások fejlesztésére irányuló célok GTK: az önálló tanulás támogatásának továbbfejlesztése újabb tananyagok dékán kialakításával és feltöltésével az ELME működésének keretében és marketing, valamint pénzügy és számvitel alapszakon. Megvalósult, A mentor rendszer keretében jelenleg 27 kurzushoz érhető el e-learning-es tananyag. A kereskedelem és marketing, valamint pénzügy és számvitel alapszakokhoz kapcsolódó tananyagok kialakítása folyamatosan zajlik. Vezeték nélküli internet és webmail rendszer elérésének biztosítása, mobileszközök támogatása. IKK igazgató szeptember 01. Megvalósult, Oktatási területeken a Wifi és a mobileszközök támogatásának biztosítása megtörtént, jelenleg alapszolgáltatás szinten internet elérés biztosított. A webmail rendszer kialakítása külső ingyenes szolgáltatással kerül megoldásra, a tárgyalások ezzel kapcsolatban folyamatban vannak. A név szerinti bejelentkezés támogatásának kialakítása folyamatban van, ez a tevékenység a 2012 évi tervben is szerepeltetve lesz. Összehangolt olvasáskultúra fejlesztés az élethosszig tartó tanulás érdekében könyvtári koordinátor január-december (magyar kultúra napja, víz világnapja, költészet napja, esélyegyenlőség napja, filmhónap, irodalmi hét, könyv a természettudományokban könyvbemutató) Megvalósult, A konzorciumi formában elnyert és megvalósított TÁMOP / sz. projekt célja az volt, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást. Ennek érdekében a pályázat megvalósításának esztendeje alatt, számos olvasás és könyvtárhasználatot népszerűsítő előadáson vehettek részt az érdeklődők, a főiskola könyvtárában. Magyar Kultúra Napja (2011. február 8.) A Magyar Kultúra napjához kapcsolódó előadói est vendége Müller Péter ismert író, dramaturg, a hazai magyar ezoterikus szakirodalom kimagasló alakja volt Víz Világnapja (2011. március 23.) A Károly Róbert Főiskola Könyvtára egész napos előadás-sorozatot rendezett. A nap résztvevői a főiskola oktatói, illetve meghívott előadók voltak. A Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára, valamint az Aquaprofit ZRt munkatársai. A nap folyamán megismerkedhettek az érdeklődők a Károly Róbert Főiskolán működő Öko-Klub munkájával, és természetfotó kiállítás is kisérte a rendezvényt. Esélyegyenlőség (2011.május 10.) Tari Annamária pszichológus előadását hallhattuk a év közötti generáció mindennapi problémáiról. Megfilmesített könyvek programsorozat A Könyvtár vendége volt Koltai Róbert színművész, aki az Indul a bakterház című film forgatásának kulisszatitkairól mesélt. A programsorozat keretében a közönség találkozhatott Rácz Zsuzsával az Állítsátok meg Terézanyut című film alapjául szolgáló regény írójával, Pécsi Ildikó művésznővel, aki annak idején Noémi szerepét játszotta az Aranyember című filmben, Réz András filmesztétával, akinek előadásából megtudhatták, hogy beszélő viszonyban van-e egymással a film és az alapjául szolgáló irodalmi mű. Ezt a programsorozatot Vujity Tvrtko, a Pokoli történetek c. riportregény szerzője zárta. 5/12

6 Őszi könyvtári napok Vendégeink voltak: Bencze Ilona színművésznő, Sas István reklámpszichológus, Dolák-Saly Róbert, Tóth Krisztina, Kepes András, Mikó István, Bari Ilona. Könyv a Természettudományokban, természettudomány a könyvekben A Könyv a természettudományban, természettudomány a könyvekben programsorozat első vendége Juhász Árpád geológus volt. Az előadás nagy érdeklődésre tartott számot, hiszen egy nagyon népszerű, ugyanakkor sok tudományágban jártas személyiséget láthattunk vendégül könyvtárunkban. Bemutatott számos általa írt tudományos könyvet is. Pl: Lemeztechtonika, Katasztrófák évtizede, A kék bolygó, A kőolaj nyomában, Hegyek ormán-tengerek mélyén. A programsorozat zárásaként a bükki füvesember előadását hallhattuk. Szabó Gyuri bácsi előadása "Immun- és idegrendszeri, daganatos betegségek, babavárás" témákról szólt. Az előadás után lehetőség volt gyógyteák vásárlására, tanácsadásra, valamint a könyvek megvásárlásra és dedikálásra is. A fenti programokon túl, a projekt lehetővé tette, hogy a modern információtechnika közvetítésével olyan egységes adatbázis épülhessen ki, amely segíti a dokumentumokhoz való szabad hozzáférést és széleskörű megismerését a világhálón keresztül. A pályázat lehetőséget biztosított a könyvtárosok szakirányú szakmai továbbképzésére. Az eltelt egy év alatt jelentős mértékben megnövekedett a beiratkozott olvasók száma. A hallgatói karrier-tanácsadási szolgáltatás fejlesztése, biztosítása Megvalósult, 1. A munkaerőpiacra való belépéssel kapcsolatos előadássorozat HIK vezető negyedév negyedévében a vállalásnak megfelelően megrendezésre került az előadássorozat Álláskeresés, karriertervezés a XXI. században címmel, Dr. Réthy István előadóval. Az egyes előadásokon résztvevők száma 15 fő. Az előadássorozat mérföldköveit a következők adták: - on-line álláskeresés - a közösségi médiák lehetőségei és veszélyei - önéletrajz, motivációs-levél írás - felvételi interjú, kiválasztási módszerek, állásajánlat, jövedelemalku. 2. Jogi tanácsadás Segítségnyújtás a hallgatók részére a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdések jogilag alátámasztott tájékoztatásának megvalósításában, a hallgatók jogkövető magatartásának biztosításában, munkajogi kérdésekben. Megvalósítása hetente 2 óra személyes tanácsadás, illetve telefonon, ben történő megkeresési lehetőséggel folyamatosan működik, január 6-ig 61 megkeresés történt. 3. Karrier- és tanulmányi tanácsadás Keretében történik a tanulmányi tanácsadás biztosítása, kapcsolattartás munkáltatókkal, Munkaügyi Központokkal, a központhoz érkező állás és gyakornoki le- 6/12

7 hetőségek kezelése. Megvalósítása napi 4 óra személyes tanácsadás, illetve telefonon, ben történő megkeresési lehetőséggel. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a hallgatóink/végzett hallgatóink számára gyakornoki- és/vagy álláslehetőségeket kínáló cégekkel. A beérkező gyakornoki- és álláslehetőségekről hirdetőtáblán, az intézmény honlapján folyamatosan tájékoztatjuk jelenlegi és végzett hallgatóinkat, valamint az érdeklődőket január 10-e óta 108 megkeresés, ezen belül 278 db ajánlat érkezett központunkhoz. 4. Állásbörze szervezése november 9-én került megrendezésre a rendezvény, 21 kiállító és 230 regisztrált látogató részvételével. Egészségfejlesztési és mentálhigiénés támogató szolgáltatások fejlesztése HIK vezető 2011-től folyamatos Megvalósult, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadáson segítséget nyújtunk a hallgatóknak az intézményi közösségbe történő beilleszkedésben, krízishelyzetek kezelésében. Megvalósítása kéthetente 2 óra személyes tanácsadás, illetve ben történő megkeresési lehetőséggel, január 6-ig 44 megkeresés történt. Sportcentrum szolgáltatási palettájának kialakításához hallgatói vélemények Minőségirányítási április 30. begyűjtése. Igazgatóság Megvalósult, a HÖK március 23-án egy komplex anyagot nyújtott be a főiskola rektora felé, amely tartalmazza a hallgatók sportélet fejlesztésére vonatkozó javaslatait is. Ökociklus program sikeres lebonyolítása. programfelelős Megvalósult, a főiskola mindkét karát érintő intenzív program 13 ország 30 felsőoktatási intézményéből gyűjtött össze oktatókat és hallgatókat (60 vendéghallgató, 50 meghívott oktató és kutató, svéd, izlandi, lengyel, olasz, magyar és dél-afrikai vidékfejlesztési projektigazgatók, kormánytisztviselők) május 15-től június 15-ig a fenntartható fejlődés minden területét felölelő komplex kurzus, terepgyakorlatok és tudományos konferencia megrendezésével elindítson egy hosszú távú nemzetközi programot, amelynek célja curriculumfejlesztés, oktatási és kutatási stratégiák kidolgozása, közös akadémiai fokozatok (joint degrees) létrehozása és regionális fejlesztési programok kidolgozásához és megvalósításához szakmai segítség nyújtása. 7/12

8 Gyakorlati képzőhelyek számának bővítése a gyakorlatigényes szakokon tanuló hallgatók számára konzorciumi szerződés alapján a fenntarthatóság és a versenyszféra szabályai szerint működő feltételek alapján (kontrolling iroda, gazdasági szolgáltató iroda, dísznövény kertészet, wellness szálloda, tankonyha tancukrászda, tanétterem). Megvalósult, gazdasági főigazgató, együttműködő partner: Károly Róbert Nonprofit Kft. gyakorlati képzőhely leírás befogadóképesség/nap/fő 100 m 2 terület, millió lenyomat évente, 3 digitális nyomdagép, 1 Digitális Nyomda- Működik számítógép 1 Dísznövénykertészet - Működik 1445 m2 terület, 300 fajta, közel 6000 növény 4 Étterem- Nyitás: felszolgáló tankabinet 16 fő + 1 fő gyakorlatvezető 64 főzőkonyha 300 adag/főétkezés 5 tancukrászda 16 fő + 1 fő gyakorlatvezető 64 tanétterem 88 fő/étkezés 20 szakács tankabinet 18 fő + 1 fő gyakorlatvezető 72 tanbüfé 2-3 fő 12 Hotel Opál Nyitás: szoba, 78 férőhely, 6 Részleg 12 Jegyzet- és ajándékbolt - Működik 60 m2 terület, db a készlet, 1 fénymásoló, 1 pénztárgép, 1 számítógép 2 Kertészet (növényház) - Működik 3030 m2 terület, tő növény 5 Diákotthon Működik 27 szoba, 69 férőhely 4 részleg 8 Pincészet 2400 hl 3 Számviteli szolgáltatások Működik munkaasztal hardverrel és szoftverekkel 8 Szántóföldi növénytermesztés Működik 400 ha terület szántó, gyümölcsös, energiaerdő, park 60 Szőlészet 34 ha szőlő 60 Tan-rendezvényszervezés iroda Működik 2 munkaasztal hardverrel és szoftverrel 2 Tan-rendezvényszervezés, rendezvény helyszíneken alkalmanként Működik Havonta átlagban 5-10 rendezvény 8 8/12

9 Mentori, tutori rendszer kiépítése, fejlesztése, módszertani fejlesztések alkalmazása: e-learning, blended learning (web-suppliment) széleskörű HIK vezető június 30. és hatékony alkalmazása Megvalósult, a mentor.karolyrobert.hu weboldalon telepített Moodle LMS rendszerben online matematika és informatikai kurzusok blended learning formájában segítik mind a nappali, mind a levelező tagozaton tanuló hallgatóikat. A belépés minden hallgatónak a GTR-es jelszóval történik. A rendszerben tett tevékenységüket (legyen az lecke megtekintése vagy teszt megoldása) a rendszer rögzíti és kizárólag az oktatónak enged erről információt. A hallgatók a saját maguk eredményeiről visszamenőleg is kapnak információt, így nyomon követhetik elért eredményeiket, illetve fejlődésüket. Az online kurzusok elsősorban az előadásokat kísérik (leckeformátumú tananyagok), valamint tudásellenőrző teszteket tartalmaznak. Az elért eredményről azonnali és objektív képet kapnak. A belső információs rendszer fejlesztésére irányuló célok Minőségirányítási Informatikai Rendszer fejlesztése minőségirányítási informatikus Megvalósult, a Minőségirányítási Informatikai Rendszer 2011-ben tervezett és megvalósult fejlesztései során létrehozott új menüpontok: Menüpont neve Funkciója Beszerzések Beszerzéshez tartozó szerződés minták Eszköz/szolgáltatás igénylő és megrendelő (618.doc) Elektronikus ügyintézés formátumú eszközigénylő Egyéb változások: A Beiskolázás menüpont tartalma már strukturált linkekkel érhető el. A formanyomtatványok menüpont alá egy kereső került beépítésre. A 620-as űrlap több változtatáson is keresztülment, pl.: a befagyott űrlapok koordinátor általi átvétele, az űrlapokban már minden résztvevő látja az űrlapot lezárás után is. A rendszer az adatbázis átállások megkönnyítése érdekében, egy központosított fájlból veszi az adatbázis címet. Pályakövetéses vizsgálatok oktatási igazgató február-március HIK vezető Megvalósult, A pályakövetési vizsgálatok megtörténtek 2011-ben, azok eredményeit rövidített összefoglaló és teljes tanulmány formájában az intézmény honlapján nyilvánosságra hoztuk. A tanulmányt nyomtatott kiadvány formájában is megjelentettük, amit eljuttattunk a jelentkezők, hallgatók, az intézmény érintett szervezeti egységei, valamint a felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban állómunkaerő-piaci szereplők részére. A pályakövetési eredményeket az intézményvezetés (Szenátus december 19-i ülésén) előtt az oktatási igazgató részletesen ismertette. VIR bevezetése: a hatékonyabb és gyorsabb döntéshozatalt támogató információs rendszer működtetése, ezáltal a vevői elégedettség növelése. gazdasági főigazgató szeptember 01. Megvalósult: A VIR július 1-től működik, a működést az 5/2011. Vezetői Információs Rendszer működéséről szóló rektori utasítás tartalmazza. 9/12

10 A nyilvánosság fejlesztésére irányuló célok Nyílt napok szervezése, lebonyolítása. Benyújtott pályázat szerint Megvalósult, A normál felvételi időszakhoz kapcsolódó beiskolázási időszakban a Karok 2 nyílt nap, valamint 3 tájékoztató nap szervezésében és lebonyolításában vettek részt eredményesen. Az intézményben január 27-én egész napos és szeptember 23-án délelőtt a Kutatók éjszakája rendezvény előtt Nyílt napot tartottunk. Mind a két nyílt napi rendezvény célja az volt, hogy meghívjuk a továbbtanulni vágyó diákokat, érdeklődő tanárokat és szülőket, hogy megismertessük őket intézményünkkel, a meghirdetett képzésekkel és hogy minél pontosabb, részletesebb felvételi információkkal tudjunk szolgálni a diákoknak és szüleiknek. A kutatók éjszakája rendezvény ugyancsak hasonló célokat szolgált, de az előbb említetteken felül nemcsak azokat az érdeklődőket vártuk, akik továbbtanulni szándékoznak, hanem akik érdeklődnek a technikai és tudományos újdonságok iránt, ez a rendezvény elsősorban a Főiskolánk kutatói műhelyeire fókuszált. Minden nyílt napi rendezvényről állítható, hogy kimagasló volt a látogatói arány. Tekintettel a nagy érdeklődésre valamint arra, hogy 2011-ben egy sikeres felvételi eredményen vagyunk túl, úgy ítéljük meg, hogy érdemes kiemelt figyelmet és energiát fordítani az ilyen jellegű rendezvényekre. Zöld oldal fejlesztése minőségirányítási informatikus, Környezettudományi In től folyamatos tézet Megvalósult, A zöld oldal bővült a főiskola egyik kutatási témájának bemutatásaként, a biomassza leírásával és az energia stratégiáról szóló Valóságos Kincsesbánya fórumon történtek ismertetésével februárban a Zöld főiskola témakörben zajló képzés anyagaival Helyi együttműködések fejlesztése: várossal, TISZK-el közös programok. főtitkár szeptember 30. Helyi TV-ben szakértői programok az intézmény munkatársainak részvételével. Megvalósult, TISZK-kel közös programok: december 15-én került sor az ÉMOR-TISZK Zrt. és a Károly Róbert Főiskola egyik kiemelkedő közös rendezvényére, az Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés az ÉMOR-TISZK Zrt. szakképző iskoláiban (TIOP / ) című pályázat Projektzáró rendezvényére, ahol a Károly Róbert Főiskolához kötődő középiskolák részvételével egy a felsőoktatás és a közoktatási jövőjét érintő kerekasztal beszélgetésre is sor került. A rendezvényt a főiskola oktatási rektorhelyettese nyitotta meg. Sor került a TIOP projekt eredményeinek bemutatására (ÉMOR-TISZK Zrt. vezérigazgatója), a tagiskolák tapasztalatainak ismertetésre a TISZK tagintézményeinek képviselőin keresztül. Az ezt követően megrendezett kerekasztal beszélgetés témája a közoktatási intézmények új fenntartói rendjének kérdése volt, ennek hatása az oktatásra, az új felvételi rendszer, új nyelvvizsga-követelmény hatásai, a felsőoktatás jövője. A témák összeállítására tagiskolák és egyéb meghívottak által megfogalmazott kérdések figyelembe vételével került sor. Résztvevők: Európa Szakképző Iskola, Miskolc, Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája, Hatvan, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola, Tokaj, Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Lőrinci, Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tokaj szeptember 16. napján rendezte meg a Károly Róbert Főiskola hagyományos rendezvényeként a Kutatók éjszakáját, amelyen Gyöngyös város és a környező települések lakossága valamint a TISZK-ek tagiskolái is részt vettek. 10/12

11 Helyi TV-ben szakértői programok az intézmény munkatársainak részvételével: Bioenergetikai konferencia Dr. Dinya László, Holló Ervin Tudomány napja - 5 évre akkreditálva Dr. Magda Sándor Zöld energia Dr. Gergely Sándor Paprikakonferencia Dr. Tégla Zsolt 8 nemzetközi együttműködés megkötése. Megvalósult, együttműködési megállapodások: - Houstoni RICE Egyetem - ENSZ Űrügyi Hivatala - Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft - Dow AgroSciences Export S.A.S. Közös pályázat beadásában megnyilvánuló együttműködések - EMAVE (European Master in Viticulture and Enology - LAMORO Local Development Agency (Olaszország) - Oulu Applied University of Sciences (Finnország) - Norwegian College for Agriculture anfnd Rural Development (Norvégia) - Regional Planning Authority Altmark (Németország) - REC Country Office (Szlovákia) - Vice-Ministry of Land Management of the Canarian Government (Spanyolország) - Regional Development Authority (Norvégia) általános rektorhelyettes tudományos Kutatók éjszakája rektorhelyettes Megvalósult, 2010-ben csatlakozott elsőként a Károly Róbert Főiskola a Kutatók Éjszakája országos rendezvényhez, majd szeptember 23-án ismét megrendezte a programot. A programok ingyenesek és nyilvánosak voltak az érdeklődők számára. PLENÁRIS ELŐADÁSOK: - Globális kihívások helyi válaszok - A bükki füvesember gyógynövényei cukorbetegség, emésztőrendszer, bőrbetegségek, allergia - A kígyómérgek változatos világa - A KRF távérzékelési kutatásai a katasztrófa felmérésétől az aknakereséséig - Kinek az érdeke a zöldenergia? - A helyi gazdaság újraélesztése - A kender, mint a magyar szántóföldi növénytermesztés perspektivikus növénye - Gázolaj helyett algaolaj - Borbírálat mindenkinek 11/12

12 - Miért vagyunk korruptak? A korrupció, mint (köz)gazdasági jelenség - A sör kulisszatitkai - Érdekességek a világ legnagyobb részecskegyorsítójáról CERN LHC - Hullámlovaglás, avagy léteznek-e hatékony befektetői stratégiák a tőzsdén - Amerika leminősítése - avagy hogyan minősíthetők a hitelminősítők? - Az ipad a jövő számítógépe? - Placebo - A költő, mint katonatiszt - Vasnál nehezebb elemek keletkezése BEMUTATÓK ÉRDEKESSÉGEK: Díszcserje bemutató, Földi lézerszkenner avagy 3D embermodell, Gömböcsimogatás, Gyereksarok - ugrálóvár, arcfestés, Gyógynövényismeret, Hőkamera - Készítsd el saját tested hőtérképét!, Képzésbörze, Látványkémia, Öko-Klub, Passzív ház modell, Vércsoport- és hemoglobinszint vizsgálata, Zöldenergia, Zöld-totó, Látványtőzsde, Csillagles. 12/12

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A 2010-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése. Minőség- és környezeti cél Felelős Határidő

A 2010-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése. Minőség- és környezeti cél Felelős Határidő Képzési program fejlesztésére irányuló célok TVK: 2 új alapszak, 7 új felsőfokú szakképzési szak, 1 új dékán 2010. május 31. mesterképzési szak szakindítási kérelmének benyújtása a MAB-hoz. 2 új alapszak

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások Eger, február 14.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások Eger, február 14. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY GINOP 5.2.5-16-2016-00001 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások Eger, 2017. február 14. EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM a Heves megyei munkaerő-piaci

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata

Lajosmizse Város Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata www.lajosmizse.hu Basky András polgármester A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén Előkészítő munkálatok, a pályázat benyújtása Lajosmizse

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Edutus Főiskola bemutatása

Edutus Főiskola bemutatása Edutus Főiskola bemutatása Tatabánya, Budapest 2017.04.10. 1 Edutus Főiskola története Modern Üzleti Tudományok Főiskolája o 1992. Alapítás: Tatabánya, gazdasági képzés o 1995. Budapesti Tagozat o 1998.

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8

A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8 Képzési program fejlesztésére irányuló célok 2013. január 31-i vezetőségi átvizsgálás 3. sz. melléklete Nemzetközi képzési stratégia kidolgozása, Erasmus, ErasmusMundus, Dr. Némethy Sándor 2012. 03. 31.

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Szerződés értéke (ellenszolgáltatás értéke - nettó) / Szerződés (teljesítés) időtartama

Szerződés értéke (ellenszolgáltatás értéke - nettó) / Szerződés (teljesítés) időtartama TAMOP2.2.309/120090017 TIOP3.1.109/120090019 1/7 oldal KÖZZÉTÉTEL a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2011. évi egyszerű közbeszerzés eljárás értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2017/2018. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2017/2018. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2017/2018. tanév I. félévére Dátum Esemény 2017. augusztus 27. (vasárnap) augusztus 31. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét szeptember 4. (hétfő): 8 órától ÁJK 12 órától GÉIK

Részletesebben

Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól. 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése december 16.

Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól. 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése december 16. Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése 2009. december 16. Napirend: 1. Előterjesztés a Gödöllő belterület, 4938. helyrajzi számú étterem

Részletesebben

13. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-i rendes ülésére

13. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-i rendes ülésére Tárgy: Támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása EFOP-os

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Molnár Bálint

Oktatói önéletrajz Dr. Molnár Bálint egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1976-1981 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Matematikus Tudományos fokozatok, címek:: 1997, PhD Budapesti

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

2017. november Emberközpontú tudomány

2017. november Emberközpontú tudomány A M a g y a r T u d o m á n y Ü n n e p e 2017. november 3-30. Emberközpontú tudomány A rendezvény címe A rendezvény típusa (pl. előadás, emlékülés, konferencia, kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, március 23.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, március 23. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgá infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz TIOP 1.2.3/08/1 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, 2010. március 23. Kedvezményezettek Miskolci Egyetem:

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről 1. Tájékoztatás a Látogató Bizottság érkezéséről és a 2012. évi intézmény akkreditációs eljárásról Előterjesztő: Dr. Mikáczó Andrea

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola 2009. évi közbeszerzési terve. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 3 megvalósításának tervezett időpontja

Budapesti Gazdasági Főiskola 2009. évi közbeszerzési terve. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 3 megvalósításának tervezett időpontja Budapesti Gazdasági Főiskola 2009. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége 1 CPV kód I. Árubeszerzés Audiovizuális eszközök Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH IT SERVICES HUNGARY MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ICT-MUNKAADÓJA Teljeskörű ICT outsorcing portfólió 4 telephely Németül

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben