A 2011-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2011-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/12"

Átírás

1 Képzési program fejlesztésére irányuló célok január 31-i vezetőségi átvizsgálás 4. sz. melléklete Bioenergetika képzés indítása. dékán február 1. Megvalósult, a Természeti Erőforrás-gazdálkodás és Vidékfejlesztési Kar novemberében meghirdette a (Bio)energetikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szakot, amelyet a 2011/2012-es tanév keresztfélévében nappali és levelező tagozaton elindítottunk. TVK: Környezetvédelem, környezetgazdálkodás terén 1 szakirányú to- dékán szeptember 1. vábbképzési szak hirdetése. Részben megvalósult, A Szenátus 2011-ben elfogadta a Környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szakirányú továbbképzési szak és a Környezetgazdálkodásikörnyezetvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására vonatkozó javaslatot, amelyet az Oktatási Hivatal felé továbbítottunk, az engedélyező határozatot 2011 áprilisában megkaptuk. Tudományos kutatás fejlesztésére irányuló célok Általánossá válik a kooperációs kutatómunka, nemzetközi kooperációink tudományos megjelenése. rektorhelyettes Megvalósult, A korábbi évekhez képest jelentős előrelépés történt mind a kooperációs K+F tevékenység, mind a nemzetközi kooperációk tekintetében. A pályázatok részletes dokumentációja a projektfelelősöknél megtalálható. Tudástérkép szoftver bevezetése: olyan információs bázis kialakítása, amely szeptember 01. lehetővé teszi a főiskolán keletkező szellemi termékek tudományterületenkénti projektvezető nyilvántartását és az oktatók részére történő hozzáférés biztosítását. Megvalósult, A TÁMOP / sz. pályázatos projekt támogatásával szeptemberére elkészült a TUDÁSTÁR elnevezésű szoftver, amelynek feltöltése a KRF szellemi termékeivel, publikációival az ősz folyamán megindult. További részletes beszámolók és dokumentációk találhatók a projektért felelős FITC irodájában, illetőleg a KRF tudástár felhasználói kézikönyv a Minőségirányítási Informatikai Rendszerben. Hallgatók értékelésének fejlesztésére irányuló célok GTR üzemeltetési tapasztalatai IKK igazgató Megvalósult, 1. A 2011 évi jogszabályi változások követése. 2. Rendszer automatizálása, ezáltal kevesebb munkaerő ráfordítással kevesebb hibával működhet a rendszer 3. Pénzügyi folyamatok áttekintése, átalakítása a megváltozott igényeknek megfelelően. 4. Elektronikus bejelentkezés, beiratkozás 5. Diplomadolgozatok elektronikus feltöltése, kezelése 6. Rendszer papír felhasználásának optimalizálása 7. Felületek folyamatos alakítása a felhasználó barátság érdekében 1/12

2 Az oktatás személyi és infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére irányuló célok GTK: a tudományos minősítésben résztvevők előrehaladásának ösztönzése, az akkreditációs követelményeknek való megfelelés további erősítése. A tárgyévben az oktatók közül PhD fokozatot szerez 3 fő. dékán Értékelés: Megvalósult, A 2011-es évben előrelépés történt a fokozatot szerzett oktatók számában és arányában is. A Kar oktatói közül tudományos minősítést szerzett 6 fő: Dr. Játékos Edit, Dr. Tőzsér Anett, Dr. Molnár Csilla, Dr. Nagy-Kovács Erika, Dr. Herneczky Andrea és Dr. Mérai Györgyi (utóbbi 2 a vállaláskor igen, de jelenleg nem a Kar állományába tartozik. Ezzel az oktatók minősítettségi aránya jelentősen javult, a 2011 decemberi állapot szerint a 70%-ot közelíti. TVK: 1 egyetemi tanár, 1 habil, PhD fokozattal rendelkező, 1DSc fokozattal rendelkező oktató. dékán szeptember 01. Részben megvalósult, az egyetemi tanári pályázat sikeresen lezárult és Dr. Kondorosi Éva további jogviszonyos egyetemi tanár személyével 4 főre növekedett a Karhoz kötődő egyetemi tanárok száma. Dr. Kondorosi Éva a biológia, biotechnológia tudományterület elismert kutatója, általa továbberősödött a Környezettudományi Intézet kutatási potenciálja. Dr. habil. Nagy Péter Tamás egyetemi docens kollégával bővült 2011-ben a Környezettudományi Intézet habil, PhD fokozattal rendelkező oktatók állománya, aki vegyészként a szakok kémia és kémiához kapcsolható tantárgyainak tárgyfelelőse és e mellett Tass-pusztán a hallgatói labor vezetését is ellátja. Az 1 DSc fokozattal rendelkező oktató felvétele nem történt meg az intézményünket is érintő központi költségvetési megszorítások miatt. 2/12

3 A hatékony energiafelhasználást támogató energiaracionalizálási programok elindítása: SZBKI Eger fosszilis energiahordozók kiváltása megújuló energiahordozók felhasználásával (biomassza, napkollektor), Energiahatékonyságot növelő fejlesztés végrehajtása (szigetelés, nyílászáró csere). gazdasági főigazgató Részben megvalósult, a Főiskola összesen Ft összegű forrást nyert az Egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének energetikai célú racionalizálására. (Pályázat megnevezése: KEOP-5.3.0/B/ ) A pályázatban megvalósításra tervezett feladatok a következők: - Épület külső hőszigetelése, műanyag nyílászáró csere - Tetőszigetelés, bádogozás - Vb. fa apríték tároló építése - Útépítés, szélesítés - Belső építőmesteri munkák elkészítése - Belső épületgépészeti (víz-csatorna- központi fűtés, szellőzés, épületen belüli kollektor csövezés, kémény bélelés) munkák kivitelezése - Kazán puffer tárolók, kollektor és tartószerkezeteinek szállítása és beépítése (rész-ajánlatételi lehetőség) - Homlokrakodó és fa aprítógép beszerzés és üzembe helyezése A kivitelezés január 27-i állapot szerint a következő szakaszban van: A kivitelező kiválasztására 2011-ben a közbeszerzés kiírásra került, de az érvénytelen ajánlattétel miatt nyertes nem került kihirdetésre ben az ismételt kiírás előkészítésre került és a terv teljes megvalósításának tervezett határideje október 1. Az SZBKI mellett elkészült a Főiskola teljes területére vonatkozó energiaracionalizálási program. 3/12

4 A főiskola valamennyi épületére vonatkozóan az épületenergetikai tanúsítványok megszerzése a fosszilis energiahordozók kiváltására történő felkészülés céljából. Megvalósult, A tanúsítványokról a táblázatot a csatolt melléklet tartalmazza. gazdasági főigazgató március. 31. Épület jele Épület megnevezése Energetikai szempontból számított m2 CO2 kibocsájtás t/a Összesített energetikai jellemző kwh/m2a Energetikai jellemző megengedett érték kwh/m2a Energetikai besorolás %-ban Energetikai besorolási osztály Energia hatékonysági megnevezés "A" épület Központi épületrész , ,8 B Követelménynél jobb Volt kollégiumi szárny 3282,9 66,77 139, ,5 C Követelménynek megfelelő Könyvtári szárny 1220,9 17,56 83, ,1 B Követelménynél jobb "B" épület Többcélú oktatási épület 2709,7 48,32 99,94 110,68 90,3 B Követelménynél jobb "C" épület HISZK épület ,64 118,78 163,7 72,6 A Energiatakarékos "D" épület Mezőgazd.géptároló ép. 812,3 21,02 148,58 174,84 85 B Követelménynél jobb "G" épület Karbantartói részleg ép. 154,6 7,42 255,97 236,87 108,1 D Követelményt megközelítő "L" épület Logisztikai központ ép. 1608,5 26,26 92,51 96,25 96,1 C Követelménynek megfelelő "M" épület Étterem,konyha épület M 204,5 7,07 179,7 170,4 105,5 D Követelményt megközelítő "N" épület Állattenyésztési Tanszék 298,1 9, ,15 81,2 B Követelménynél jobb "K" épület Kúria épülete 314,8 11,73 197,31 195,53 100,9 D Követelményt megközelítő "E" épület Gazd. és Műsz. Igazg. ép. 364,5 10,73 168,45 192,25 87,6 B Követelménynél jobb Kutató épület Fleischmann R. kutatóintéze ,32 118,92 132, D Követelményt megközelítő "A" épület Diákotthon 4382,1 105,82 119,71 111,08 107,8 D Követelményt megközelítő "B" épület Kollégium 2918,2 71,91 117,38 115,2 101,9 D Követelményt megközelítő Szumma: 30756,1 599,83 4/12

5 A tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások fejlesztésére irányuló célok GTK: az önálló tanulás támogatásának továbbfejlesztése újabb tananyagok dékán kialakításával és feltöltésével az ELME működésének keretében és marketing, valamint pénzügy és számvitel alapszakon. Megvalósult, A mentor rendszer keretében jelenleg 27 kurzushoz érhető el e-learning-es tananyag. A kereskedelem és marketing, valamint pénzügy és számvitel alapszakokhoz kapcsolódó tananyagok kialakítása folyamatosan zajlik. Vezeték nélküli internet és webmail rendszer elérésének biztosítása, mobileszközök támogatása. IKK igazgató szeptember 01. Megvalósult, Oktatási területeken a Wifi és a mobileszközök támogatásának biztosítása megtörtént, jelenleg alapszolgáltatás szinten internet elérés biztosított. A webmail rendszer kialakítása külső ingyenes szolgáltatással kerül megoldásra, a tárgyalások ezzel kapcsolatban folyamatban vannak. A név szerinti bejelentkezés támogatásának kialakítása folyamatban van, ez a tevékenység a 2012 évi tervben is szerepeltetve lesz. Összehangolt olvasáskultúra fejlesztés az élethosszig tartó tanulás érdekében könyvtári koordinátor január-december (magyar kultúra napja, víz világnapja, költészet napja, esélyegyenlőség napja, filmhónap, irodalmi hét, könyv a természettudományokban könyvbemutató) Megvalósult, A konzorciumi formában elnyert és megvalósított TÁMOP / sz. projekt célja az volt, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást. Ennek érdekében a pályázat megvalósításának esztendeje alatt, számos olvasás és könyvtárhasználatot népszerűsítő előadáson vehettek részt az érdeklődők, a főiskola könyvtárában. Magyar Kultúra Napja (2011. február 8.) A Magyar Kultúra napjához kapcsolódó előadói est vendége Müller Péter ismert író, dramaturg, a hazai magyar ezoterikus szakirodalom kimagasló alakja volt Víz Világnapja (2011. március 23.) A Károly Róbert Főiskola Könyvtára egész napos előadás-sorozatot rendezett. A nap résztvevői a főiskola oktatói, illetve meghívott előadók voltak. A Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára, valamint az Aquaprofit ZRt munkatársai. A nap folyamán megismerkedhettek az érdeklődők a Károly Róbert Főiskolán működő Öko-Klub munkájával, és természetfotó kiállítás is kisérte a rendezvényt. Esélyegyenlőség (2011.május 10.) Tari Annamária pszichológus előadását hallhattuk a év közötti generáció mindennapi problémáiról. Megfilmesített könyvek programsorozat A Könyvtár vendége volt Koltai Róbert színművész, aki az Indul a bakterház című film forgatásának kulisszatitkairól mesélt. A programsorozat keretében a közönség találkozhatott Rácz Zsuzsával az Állítsátok meg Terézanyut című film alapjául szolgáló regény írójával, Pécsi Ildikó művésznővel, aki annak idején Noémi szerepét játszotta az Aranyember című filmben, Réz András filmesztétával, akinek előadásából megtudhatták, hogy beszélő viszonyban van-e egymással a film és az alapjául szolgáló irodalmi mű. Ezt a programsorozatot Vujity Tvrtko, a Pokoli történetek c. riportregény szerzője zárta. 5/12

6 Őszi könyvtári napok Vendégeink voltak: Bencze Ilona színművésznő, Sas István reklámpszichológus, Dolák-Saly Róbert, Tóth Krisztina, Kepes András, Mikó István, Bari Ilona. Könyv a Természettudományokban, természettudomány a könyvekben A Könyv a természettudományban, természettudomány a könyvekben programsorozat első vendége Juhász Árpád geológus volt. Az előadás nagy érdeklődésre tartott számot, hiszen egy nagyon népszerű, ugyanakkor sok tudományágban jártas személyiséget láthattunk vendégül könyvtárunkban. Bemutatott számos általa írt tudományos könyvet is. Pl: Lemeztechtonika, Katasztrófák évtizede, A kék bolygó, A kőolaj nyomában, Hegyek ormán-tengerek mélyén. A programsorozat zárásaként a bükki füvesember előadását hallhattuk. Szabó Gyuri bácsi előadása "Immun- és idegrendszeri, daganatos betegségek, babavárás" témákról szólt. Az előadás után lehetőség volt gyógyteák vásárlására, tanácsadásra, valamint a könyvek megvásárlásra és dedikálásra is. A fenti programokon túl, a projekt lehetővé tette, hogy a modern információtechnika közvetítésével olyan egységes adatbázis épülhessen ki, amely segíti a dokumentumokhoz való szabad hozzáférést és széleskörű megismerését a világhálón keresztül. A pályázat lehetőséget biztosított a könyvtárosok szakirányú szakmai továbbképzésére. Az eltelt egy év alatt jelentős mértékben megnövekedett a beiratkozott olvasók száma. A hallgatói karrier-tanácsadási szolgáltatás fejlesztése, biztosítása Megvalósult, 1. A munkaerőpiacra való belépéssel kapcsolatos előadássorozat HIK vezető negyedév negyedévében a vállalásnak megfelelően megrendezésre került az előadássorozat Álláskeresés, karriertervezés a XXI. században címmel, Dr. Réthy István előadóval. Az egyes előadásokon résztvevők száma 15 fő. Az előadássorozat mérföldköveit a következők adták: - on-line álláskeresés - a közösségi médiák lehetőségei és veszélyei - önéletrajz, motivációs-levél írás - felvételi interjú, kiválasztási módszerek, állásajánlat, jövedelemalku. 2. Jogi tanácsadás Segítségnyújtás a hallgatók részére a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdések jogilag alátámasztott tájékoztatásának megvalósításában, a hallgatók jogkövető magatartásának biztosításában, munkajogi kérdésekben. Megvalósítása hetente 2 óra személyes tanácsadás, illetve telefonon, ben történő megkeresési lehetőséggel folyamatosan működik, január 6-ig 61 megkeresés történt. 3. Karrier- és tanulmányi tanácsadás Keretében történik a tanulmányi tanácsadás biztosítása, kapcsolattartás munkáltatókkal, Munkaügyi Központokkal, a központhoz érkező állás és gyakornoki le- 6/12

7 hetőségek kezelése. Megvalósítása napi 4 óra személyes tanácsadás, illetve telefonon, ben történő megkeresési lehetőséggel. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a hallgatóink/végzett hallgatóink számára gyakornoki- és/vagy álláslehetőségeket kínáló cégekkel. A beérkező gyakornoki- és álláslehetőségekről hirdetőtáblán, az intézmény honlapján folyamatosan tájékoztatjuk jelenlegi és végzett hallgatóinkat, valamint az érdeklődőket január 10-e óta 108 megkeresés, ezen belül 278 db ajánlat érkezett központunkhoz. 4. Állásbörze szervezése november 9-én került megrendezésre a rendezvény, 21 kiállító és 230 regisztrált látogató részvételével. Egészségfejlesztési és mentálhigiénés támogató szolgáltatások fejlesztése HIK vezető 2011-től folyamatos Megvalósult, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadáson segítséget nyújtunk a hallgatóknak az intézményi közösségbe történő beilleszkedésben, krízishelyzetek kezelésében. Megvalósítása kéthetente 2 óra személyes tanácsadás, illetve ben történő megkeresési lehetőséggel, január 6-ig 44 megkeresés történt. Sportcentrum szolgáltatási palettájának kialakításához hallgatói vélemények Minőségirányítási április 30. begyűjtése. Igazgatóság Megvalósult, a HÖK március 23-án egy komplex anyagot nyújtott be a főiskola rektora felé, amely tartalmazza a hallgatók sportélet fejlesztésére vonatkozó javaslatait is. Ökociklus program sikeres lebonyolítása. programfelelős Megvalósult, a főiskola mindkét karát érintő intenzív program 13 ország 30 felsőoktatási intézményéből gyűjtött össze oktatókat és hallgatókat (60 vendéghallgató, 50 meghívott oktató és kutató, svéd, izlandi, lengyel, olasz, magyar és dél-afrikai vidékfejlesztési projektigazgatók, kormánytisztviselők) május 15-től június 15-ig a fenntartható fejlődés minden területét felölelő komplex kurzus, terepgyakorlatok és tudományos konferencia megrendezésével elindítson egy hosszú távú nemzetközi programot, amelynek célja curriculumfejlesztés, oktatási és kutatási stratégiák kidolgozása, közös akadémiai fokozatok (joint degrees) létrehozása és regionális fejlesztési programok kidolgozásához és megvalósításához szakmai segítség nyújtása. 7/12

8 Gyakorlati képzőhelyek számának bővítése a gyakorlatigényes szakokon tanuló hallgatók számára konzorciumi szerződés alapján a fenntarthatóság és a versenyszféra szabályai szerint működő feltételek alapján (kontrolling iroda, gazdasági szolgáltató iroda, dísznövény kertészet, wellness szálloda, tankonyha tancukrászda, tanétterem). Megvalósult, gazdasági főigazgató, együttműködő partner: Károly Róbert Nonprofit Kft. gyakorlati képzőhely leírás befogadóképesség/nap/fő 100 m 2 terület, millió lenyomat évente, 3 digitális nyomdagép, 1 Digitális Nyomda- Működik számítógép 1 Dísznövénykertészet - Működik 1445 m2 terület, 300 fajta, közel 6000 növény 4 Étterem- Nyitás: felszolgáló tankabinet 16 fő + 1 fő gyakorlatvezető 64 főzőkonyha 300 adag/főétkezés 5 tancukrászda 16 fő + 1 fő gyakorlatvezető 64 tanétterem 88 fő/étkezés 20 szakács tankabinet 18 fő + 1 fő gyakorlatvezető 72 tanbüfé 2-3 fő 12 Hotel Opál Nyitás: szoba, 78 férőhely, 6 Részleg 12 Jegyzet- és ajándékbolt - Működik 60 m2 terület, db a készlet, 1 fénymásoló, 1 pénztárgép, 1 számítógép 2 Kertészet (növényház) - Működik 3030 m2 terület, tő növény 5 Diákotthon Működik 27 szoba, 69 férőhely 4 részleg 8 Pincészet 2400 hl 3 Számviteli szolgáltatások Működik munkaasztal hardverrel és szoftverekkel 8 Szántóföldi növénytermesztés Működik 400 ha terület szántó, gyümölcsös, energiaerdő, park 60 Szőlészet 34 ha szőlő 60 Tan-rendezvényszervezés iroda Működik 2 munkaasztal hardverrel és szoftverrel 2 Tan-rendezvényszervezés, rendezvény helyszíneken alkalmanként Működik Havonta átlagban 5-10 rendezvény 8 8/12

9 Mentori, tutori rendszer kiépítése, fejlesztése, módszertani fejlesztések alkalmazása: e-learning, blended learning (web-suppliment) széleskörű HIK vezető június 30. és hatékony alkalmazása Megvalósult, a mentor.karolyrobert.hu weboldalon telepített Moodle LMS rendszerben online matematika és informatikai kurzusok blended learning formájában segítik mind a nappali, mind a levelező tagozaton tanuló hallgatóikat. A belépés minden hallgatónak a GTR-es jelszóval történik. A rendszerben tett tevékenységüket (legyen az lecke megtekintése vagy teszt megoldása) a rendszer rögzíti és kizárólag az oktatónak enged erről információt. A hallgatók a saját maguk eredményeiről visszamenőleg is kapnak információt, így nyomon követhetik elért eredményeiket, illetve fejlődésüket. Az online kurzusok elsősorban az előadásokat kísérik (leckeformátumú tananyagok), valamint tudásellenőrző teszteket tartalmaznak. Az elért eredményről azonnali és objektív képet kapnak. A belső információs rendszer fejlesztésére irányuló célok Minőségirányítási Informatikai Rendszer fejlesztése minőségirányítási informatikus Megvalósult, a Minőségirányítási Informatikai Rendszer 2011-ben tervezett és megvalósult fejlesztései során létrehozott új menüpontok: Menüpont neve Funkciója Beszerzések Beszerzéshez tartozó szerződés minták Eszköz/szolgáltatás igénylő és megrendelő (618.doc) Elektronikus ügyintézés formátumú eszközigénylő Egyéb változások: A Beiskolázás menüpont tartalma már strukturált linkekkel érhető el. A formanyomtatványok menüpont alá egy kereső került beépítésre. A 620-as űrlap több változtatáson is keresztülment, pl.: a befagyott űrlapok koordinátor általi átvétele, az űrlapokban már minden résztvevő látja az űrlapot lezárás után is. A rendszer az adatbázis átállások megkönnyítése érdekében, egy központosított fájlból veszi az adatbázis címet. Pályakövetéses vizsgálatok oktatási igazgató február-március HIK vezető Megvalósult, A pályakövetési vizsgálatok megtörténtek 2011-ben, azok eredményeit rövidített összefoglaló és teljes tanulmány formájában az intézmény honlapján nyilvánosságra hoztuk. A tanulmányt nyomtatott kiadvány formájában is megjelentettük, amit eljuttattunk a jelentkezők, hallgatók, az intézmény érintett szervezeti egységei, valamint a felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban állómunkaerő-piaci szereplők részére. A pályakövetési eredményeket az intézményvezetés (Szenátus december 19-i ülésén) előtt az oktatási igazgató részletesen ismertette. VIR bevezetése: a hatékonyabb és gyorsabb döntéshozatalt támogató információs rendszer működtetése, ezáltal a vevői elégedettség növelése. gazdasági főigazgató szeptember 01. Megvalósult: A VIR július 1-től működik, a működést az 5/2011. Vezetői Információs Rendszer működéséről szóló rektori utasítás tartalmazza. 9/12

10 A nyilvánosság fejlesztésére irányuló célok Nyílt napok szervezése, lebonyolítása. Benyújtott pályázat szerint Megvalósult, A normál felvételi időszakhoz kapcsolódó beiskolázási időszakban a Karok 2 nyílt nap, valamint 3 tájékoztató nap szervezésében és lebonyolításában vettek részt eredményesen. Az intézményben január 27-én egész napos és szeptember 23-án délelőtt a Kutatók éjszakája rendezvény előtt Nyílt napot tartottunk. Mind a két nyílt napi rendezvény célja az volt, hogy meghívjuk a továbbtanulni vágyó diákokat, érdeklődő tanárokat és szülőket, hogy megismertessük őket intézményünkkel, a meghirdetett képzésekkel és hogy minél pontosabb, részletesebb felvételi információkkal tudjunk szolgálni a diákoknak és szüleiknek. A kutatók éjszakája rendezvény ugyancsak hasonló célokat szolgált, de az előbb említetteken felül nemcsak azokat az érdeklődőket vártuk, akik továbbtanulni szándékoznak, hanem akik érdeklődnek a technikai és tudományos újdonságok iránt, ez a rendezvény elsősorban a Főiskolánk kutatói műhelyeire fókuszált. Minden nyílt napi rendezvényről állítható, hogy kimagasló volt a látogatói arány. Tekintettel a nagy érdeklődésre valamint arra, hogy 2011-ben egy sikeres felvételi eredményen vagyunk túl, úgy ítéljük meg, hogy érdemes kiemelt figyelmet és energiát fordítani az ilyen jellegű rendezvényekre. Zöld oldal fejlesztése minőségirányítási informatikus, Környezettudományi In től folyamatos tézet Megvalósult, A zöld oldal bővült a főiskola egyik kutatási témájának bemutatásaként, a biomassza leírásával és az energia stratégiáról szóló Valóságos Kincsesbánya fórumon történtek ismertetésével februárban a Zöld főiskola témakörben zajló képzés anyagaival Helyi együttműködések fejlesztése: várossal, TISZK-el közös programok. főtitkár szeptember 30. Helyi TV-ben szakértői programok az intézmény munkatársainak részvételével. Megvalósult, TISZK-kel közös programok: december 15-én került sor az ÉMOR-TISZK Zrt. és a Károly Róbert Főiskola egyik kiemelkedő közös rendezvényére, az Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés az ÉMOR-TISZK Zrt. szakképző iskoláiban (TIOP / ) című pályázat Projektzáró rendezvényére, ahol a Károly Róbert Főiskolához kötődő középiskolák részvételével egy a felsőoktatás és a közoktatási jövőjét érintő kerekasztal beszélgetésre is sor került. A rendezvényt a főiskola oktatási rektorhelyettese nyitotta meg. Sor került a TIOP projekt eredményeinek bemutatására (ÉMOR-TISZK Zrt. vezérigazgatója), a tagiskolák tapasztalatainak ismertetésre a TISZK tagintézményeinek képviselőin keresztül. Az ezt követően megrendezett kerekasztal beszélgetés témája a közoktatási intézmények új fenntartói rendjének kérdése volt, ennek hatása az oktatásra, az új felvételi rendszer, új nyelvvizsga-követelmény hatásai, a felsőoktatás jövője. A témák összeállítására tagiskolák és egyéb meghívottak által megfogalmazott kérdések figyelembe vételével került sor. Résztvevők: Európa Szakképző Iskola, Miskolc, Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája, Hatvan, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola, Tokaj, Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Lőrinci, Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tokaj szeptember 16. napján rendezte meg a Károly Róbert Főiskola hagyományos rendezvényeként a Kutatók éjszakáját, amelyen Gyöngyös város és a környező települések lakossága valamint a TISZK-ek tagiskolái is részt vettek. 10/12

11 Helyi TV-ben szakértői programok az intézmény munkatársainak részvételével: Bioenergetikai konferencia Dr. Dinya László, Holló Ervin Tudomány napja - 5 évre akkreditálva Dr. Magda Sándor Zöld energia Dr. Gergely Sándor Paprikakonferencia Dr. Tégla Zsolt 8 nemzetközi együttműködés megkötése. Megvalósult, együttműködési megállapodások: - Houstoni RICE Egyetem - ENSZ Űrügyi Hivatala - Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft - Dow AgroSciences Export S.A.S. Közös pályázat beadásában megnyilvánuló együttműködések - EMAVE (European Master in Viticulture and Enology - LAMORO Local Development Agency (Olaszország) - Oulu Applied University of Sciences (Finnország) - Norwegian College for Agriculture anfnd Rural Development (Norvégia) - Regional Planning Authority Altmark (Németország) - REC Country Office (Szlovákia) - Vice-Ministry of Land Management of the Canarian Government (Spanyolország) - Regional Development Authority (Norvégia) általános rektorhelyettes tudományos Kutatók éjszakája rektorhelyettes Megvalósult, 2010-ben csatlakozott elsőként a Károly Róbert Főiskola a Kutatók Éjszakája országos rendezvényhez, majd szeptember 23-án ismét megrendezte a programot. A programok ingyenesek és nyilvánosak voltak az érdeklődők számára. PLENÁRIS ELŐADÁSOK: - Globális kihívások helyi válaszok - A bükki füvesember gyógynövényei cukorbetegség, emésztőrendszer, bőrbetegségek, allergia - A kígyómérgek változatos világa - A KRF távérzékelési kutatásai a katasztrófa felmérésétől az aknakereséséig - Kinek az érdeke a zöldenergia? - A helyi gazdaság újraélesztése - A kender, mint a magyar szántóföldi növénytermesztés perspektivikus növénye - Gázolaj helyett algaolaj - Borbírálat mindenkinek 11/12

12 - Miért vagyunk korruptak? A korrupció, mint (köz)gazdasági jelenség - A sör kulisszatitkai - Érdekességek a világ legnagyobb részecskegyorsítójáról CERN LHC - Hullámlovaglás, avagy léteznek-e hatékony befektetői stratégiák a tőzsdén - Amerika leminősítése - avagy hogyan minősíthetők a hitelminősítők? - Az ipad a jövő számítógépe? - Placebo - A költő, mint katonatiszt - Vasnál nehezebb elemek keletkezése BEMUTATÓK ÉRDEKESSÉGEK: Díszcserje bemutató, Földi lézerszkenner avagy 3D embermodell, Gömböcsimogatás, Gyereksarok - ugrálóvár, arcfestés, Gyógynövényismeret, Hőkamera - Készítsd el saját tested hőtérképét!, Képzésbörze, Látványkémia, Öko-Klub, Passzív ház modell, Vércsoport- és hemoglobinszint vizsgálata, Zöldenergia, Zöld-totó, Látványtőzsde, Csillagles. 12/12

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről 1. Tájékoztatás a Látogató Bizottság érkezéséről és a 2012. évi intézmény akkreditációs eljárásról Előterjesztő: Dr. Mikáczó Andrea

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Szerződés értéke (ellenszolgáltatás értéke - nettó) / Szerződés (teljesítés) időtartama

Szerződés értéke (ellenszolgáltatás értéke - nettó) / Szerződés (teljesítés) időtartama TAMOP2.2.309/120090017 TIOP3.1.109/120090019 1/7 oldal KÖZZÉTÉTEL a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2011. évi egyszerű közbeszerzés eljárás értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8

A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8 Képzési program fejlesztésére irányuló célok 2013. január 31-i vezetőségi átvizsgálás 3. sz. melléklete Nemzetközi képzési stratégia kidolgozása, Erasmus, ErasmusMundus, Dr. Némethy Sándor 2012. 03. 31.

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE 1 FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS A TÁMOP 3.1.4. szerződés aláírása 2009.július

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum: Üzleti reggeli Gödöllőn Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Üröginé Ács Anikó felnőttképzési szakértő 2013. október 25. Rendszerszintű változások

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola 2009. évi közbeszerzési terve. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 3 megvalósításának tervezett időpontja

Budapesti Gazdasági Főiskola 2009. évi közbeszerzési terve. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 3 megvalósításának tervezett időpontja Budapesti Gazdasági Főiskola 2009. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége 1 CPV kód I. Árubeszerzés Audiovizuális eszközök Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010 Oldal: 1/10 A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA PROGRAMJA 2010 Szerkesztésért felelős: Minőségirányítási Igazgatóság, Főtitkári Hivatal Ellenőrzésért felelős: minőségirányítási igazgató Jóváhagyó: a Szenátus nevében

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai DPR intézményi szakmai fórum 2011. április 12. Dr. Tarrósy István, egyetemi adjunktus, osztályvezető (BTK PIKO) Stratégiai cél: 1. cél: Képzésfejlesztés, tananyagfejlesztés

Részletesebben

Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása

Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása Máray Tamás Mohácsi János 2008.03.26. ISO 9001 2008.03.26. NIIF Intézet 1 Tanúsított cég NIIF program Hazai kutatói hálózat: NIIF Program (több

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH

ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH ITSH START PROGRAM 2014 Informatikai Oktatási Konferencia 2014 Forgács Judit CEO ITSH IT SERVICES HUNGARY MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ICT-MUNKAADÓJA Teljeskörű ICT outsorcing portfólió 4 telephely Németül

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben