A 2011-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2011-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/12"

Átírás

1 Képzési program fejlesztésére irányuló célok január 31-i vezetőségi átvizsgálás 4. sz. melléklete Bioenergetika képzés indítása. dékán február 1. Megvalósult, a Természeti Erőforrás-gazdálkodás és Vidékfejlesztési Kar novemberében meghirdette a (Bio)energetikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szakot, amelyet a 2011/2012-es tanév keresztfélévében nappali és levelező tagozaton elindítottunk. TVK: Környezetvédelem, környezetgazdálkodás terén 1 szakirányú to- dékán szeptember 1. vábbképzési szak hirdetése. Részben megvalósult, A Szenátus 2011-ben elfogadta a Környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szakirányú továbbképzési szak és a Környezetgazdálkodásikörnyezetvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására vonatkozó javaslatot, amelyet az Oktatási Hivatal felé továbbítottunk, az engedélyező határozatot 2011 áprilisában megkaptuk. Tudományos kutatás fejlesztésére irányuló célok Általánossá válik a kooperációs kutatómunka, nemzetközi kooperációink tudományos megjelenése. rektorhelyettes Megvalósult, A korábbi évekhez képest jelentős előrelépés történt mind a kooperációs K+F tevékenység, mind a nemzetközi kooperációk tekintetében. A pályázatok részletes dokumentációja a projektfelelősöknél megtalálható. Tudástérkép szoftver bevezetése: olyan információs bázis kialakítása, amely szeptember 01. lehetővé teszi a főiskolán keletkező szellemi termékek tudományterületenkénti projektvezető nyilvántartását és az oktatók részére történő hozzáférés biztosítását. Megvalósult, A TÁMOP / sz. pályázatos projekt támogatásával szeptemberére elkészült a TUDÁSTÁR elnevezésű szoftver, amelynek feltöltése a KRF szellemi termékeivel, publikációival az ősz folyamán megindult. További részletes beszámolók és dokumentációk találhatók a projektért felelős FITC irodájában, illetőleg a KRF tudástár felhasználói kézikönyv a Minőségirányítási Informatikai Rendszerben. Hallgatók értékelésének fejlesztésére irányuló célok GTR üzemeltetési tapasztalatai IKK igazgató Megvalósult, 1. A 2011 évi jogszabályi változások követése. 2. Rendszer automatizálása, ezáltal kevesebb munkaerő ráfordítással kevesebb hibával működhet a rendszer 3. Pénzügyi folyamatok áttekintése, átalakítása a megváltozott igényeknek megfelelően. 4. Elektronikus bejelentkezés, beiratkozás 5. Diplomadolgozatok elektronikus feltöltése, kezelése 6. Rendszer papír felhasználásának optimalizálása 7. Felületek folyamatos alakítása a felhasználó barátság érdekében 1/12

2 Az oktatás személyi és infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére irányuló célok GTK: a tudományos minősítésben résztvevők előrehaladásának ösztönzése, az akkreditációs követelményeknek való megfelelés további erősítése. A tárgyévben az oktatók közül PhD fokozatot szerez 3 fő. dékán Értékelés: Megvalósult, A 2011-es évben előrelépés történt a fokozatot szerzett oktatók számában és arányában is. A Kar oktatói közül tudományos minősítést szerzett 6 fő: Dr. Játékos Edit, Dr. Tőzsér Anett, Dr. Molnár Csilla, Dr. Nagy-Kovács Erika, Dr. Herneczky Andrea és Dr. Mérai Györgyi (utóbbi 2 a vállaláskor igen, de jelenleg nem a Kar állományába tartozik. Ezzel az oktatók minősítettségi aránya jelentősen javult, a 2011 decemberi állapot szerint a 70%-ot közelíti. TVK: 1 egyetemi tanár, 1 habil, PhD fokozattal rendelkező, 1DSc fokozattal rendelkező oktató. dékán szeptember 01. Részben megvalósult, az egyetemi tanári pályázat sikeresen lezárult és Dr. Kondorosi Éva további jogviszonyos egyetemi tanár személyével 4 főre növekedett a Karhoz kötődő egyetemi tanárok száma. Dr. Kondorosi Éva a biológia, biotechnológia tudományterület elismert kutatója, általa továbberősödött a Környezettudományi Intézet kutatási potenciálja. Dr. habil. Nagy Péter Tamás egyetemi docens kollégával bővült 2011-ben a Környezettudományi Intézet habil, PhD fokozattal rendelkező oktatók állománya, aki vegyészként a szakok kémia és kémiához kapcsolható tantárgyainak tárgyfelelőse és e mellett Tass-pusztán a hallgatói labor vezetését is ellátja. Az 1 DSc fokozattal rendelkező oktató felvétele nem történt meg az intézményünket is érintő központi költségvetési megszorítások miatt. 2/12

3 A hatékony energiafelhasználást támogató energiaracionalizálási programok elindítása: SZBKI Eger fosszilis energiahordozók kiváltása megújuló energiahordozók felhasználásával (biomassza, napkollektor), Energiahatékonyságot növelő fejlesztés végrehajtása (szigetelés, nyílászáró csere). gazdasági főigazgató Részben megvalósult, a Főiskola összesen Ft összegű forrást nyert az Egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének energetikai célú racionalizálására. (Pályázat megnevezése: KEOP-5.3.0/B/ ) A pályázatban megvalósításra tervezett feladatok a következők: - Épület külső hőszigetelése, műanyag nyílászáró csere - Tetőszigetelés, bádogozás - Vb. fa apríték tároló építése - Útépítés, szélesítés - Belső építőmesteri munkák elkészítése - Belső épületgépészeti (víz-csatorna- központi fűtés, szellőzés, épületen belüli kollektor csövezés, kémény bélelés) munkák kivitelezése - Kazán puffer tárolók, kollektor és tartószerkezeteinek szállítása és beépítése (rész-ajánlatételi lehetőség) - Homlokrakodó és fa aprítógép beszerzés és üzembe helyezése A kivitelezés január 27-i állapot szerint a következő szakaszban van: A kivitelező kiválasztására 2011-ben a közbeszerzés kiírásra került, de az érvénytelen ajánlattétel miatt nyertes nem került kihirdetésre ben az ismételt kiírás előkészítésre került és a terv teljes megvalósításának tervezett határideje október 1. Az SZBKI mellett elkészült a Főiskola teljes területére vonatkozó energiaracionalizálási program. 3/12

4 A főiskola valamennyi épületére vonatkozóan az épületenergetikai tanúsítványok megszerzése a fosszilis energiahordozók kiváltására történő felkészülés céljából. Megvalósult, A tanúsítványokról a táblázatot a csatolt melléklet tartalmazza. gazdasági főigazgató március. 31. Épület jele Épület megnevezése Energetikai szempontból számított m2 CO2 kibocsájtás t/a Összesített energetikai jellemző kwh/m2a Energetikai jellemző megengedett érték kwh/m2a Energetikai besorolás %-ban Energetikai besorolási osztály Energia hatékonysági megnevezés "A" épület Központi épületrész , ,8 B Követelménynél jobb Volt kollégiumi szárny 3282,9 66,77 139, ,5 C Követelménynek megfelelő Könyvtári szárny 1220,9 17,56 83, ,1 B Követelménynél jobb "B" épület Többcélú oktatási épület 2709,7 48,32 99,94 110,68 90,3 B Követelménynél jobb "C" épület HISZK épület ,64 118,78 163,7 72,6 A Energiatakarékos "D" épület Mezőgazd.géptároló ép. 812,3 21,02 148,58 174,84 85 B Követelménynél jobb "G" épület Karbantartói részleg ép. 154,6 7,42 255,97 236,87 108,1 D Követelményt megközelítő "L" épület Logisztikai központ ép. 1608,5 26,26 92,51 96,25 96,1 C Követelménynek megfelelő "M" épület Étterem,konyha épület M 204,5 7,07 179,7 170,4 105,5 D Követelményt megközelítő "N" épület Állattenyésztési Tanszék 298,1 9, ,15 81,2 B Követelménynél jobb "K" épület Kúria épülete 314,8 11,73 197,31 195,53 100,9 D Követelményt megközelítő "E" épület Gazd. és Műsz. Igazg. ép. 364,5 10,73 168,45 192,25 87,6 B Követelménynél jobb Kutató épület Fleischmann R. kutatóintéze ,32 118,92 132, D Követelményt megközelítő "A" épület Diákotthon 4382,1 105,82 119,71 111,08 107,8 D Követelményt megközelítő "B" épület Kollégium 2918,2 71,91 117,38 115,2 101,9 D Követelményt megközelítő Szumma: 30756,1 599,83 4/12

5 A tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások fejlesztésére irányuló célok GTK: az önálló tanulás támogatásának továbbfejlesztése újabb tananyagok dékán kialakításával és feltöltésével az ELME működésének keretében és marketing, valamint pénzügy és számvitel alapszakon. Megvalósult, A mentor rendszer keretében jelenleg 27 kurzushoz érhető el e-learning-es tananyag. A kereskedelem és marketing, valamint pénzügy és számvitel alapszakokhoz kapcsolódó tananyagok kialakítása folyamatosan zajlik. Vezeték nélküli internet és webmail rendszer elérésének biztosítása, mobileszközök támogatása. IKK igazgató szeptember 01. Megvalósult, Oktatási területeken a Wifi és a mobileszközök támogatásának biztosítása megtörtént, jelenleg alapszolgáltatás szinten internet elérés biztosított. A webmail rendszer kialakítása külső ingyenes szolgáltatással kerül megoldásra, a tárgyalások ezzel kapcsolatban folyamatban vannak. A név szerinti bejelentkezés támogatásának kialakítása folyamatban van, ez a tevékenység a 2012 évi tervben is szerepeltetve lesz. Összehangolt olvasáskultúra fejlesztés az élethosszig tartó tanulás érdekében könyvtári koordinátor január-december (magyar kultúra napja, víz világnapja, költészet napja, esélyegyenlőség napja, filmhónap, irodalmi hét, könyv a természettudományokban könyvbemutató) Megvalósult, A konzorciumi formában elnyert és megvalósított TÁMOP / sz. projekt célja az volt, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást. Ennek érdekében a pályázat megvalósításának esztendeje alatt, számos olvasás és könyvtárhasználatot népszerűsítő előadáson vehettek részt az érdeklődők, a főiskola könyvtárában. Magyar Kultúra Napja (2011. február 8.) A Magyar Kultúra napjához kapcsolódó előadói est vendége Müller Péter ismert író, dramaturg, a hazai magyar ezoterikus szakirodalom kimagasló alakja volt Víz Világnapja (2011. március 23.) A Károly Róbert Főiskola Könyvtára egész napos előadás-sorozatot rendezett. A nap résztvevői a főiskola oktatói, illetve meghívott előadók voltak. A Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára, valamint az Aquaprofit ZRt munkatársai. A nap folyamán megismerkedhettek az érdeklődők a Károly Róbert Főiskolán működő Öko-Klub munkájával, és természetfotó kiállítás is kisérte a rendezvényt. Esélyegyenlőség (2011.május 10.) Tari Annamária pszichológus előadását hallhattuk a év közötti generáció mindennapi problémáiról. Megfilmesített könyvek programsorozat A Könyvtár vendége volt Koltai Róbert színművész, aki az Indul a bakterház című film forgatásának kulisszatitkairól mesélt. A programsorozat keretében a közönség találkozhatott Rácz Zsuzsával az Állítsátok meg Terézanyut című film alapjául szolgáló regény írójával, Pécsi Ildikó művésznővel, aki annak idején Noémi szerepét játszotta az Aranyember című filmben, Réz András filmesztétával, akinek előadásából megtudhatták, hogy beszélő viszonyban van-e egymással a film és az alapjául szolgáló irodalmi mű. Ezt a programsorozatot Vujity Tvrtko, a Pokoli történetek c. riportregény szerzője zárta. 5/12

6 Őszi könyvtári napok Vendégeink voltak: Bencze Ilona színművésznő, Sas István reklámpszichológus, Dolák-Saly Róbert, Tóth Krisztina, Kepes András, Mikó István, Bari Ilona. Könyv a Természettudományokban, természettudomány a könyvekben A Könyv a természettudományban, természettudomány a könyvekben programsorozat első vendége Juhász Árpád geológus volt. Az előadás nagy érdeklődésre tartott számot, hiszen egy nagyon népszerű, ugyanakkor sok tudományágban jártas személyiséget láthattunk vendégül könyvtárunkban. Bemutatott számos általa írt tudományos könyvet is. Pl: Lemeztechtonika, Katasztrófák évtizede, A kék bolygó, A kőolaj nyomában, Hegyek ormán-tengerek mélyén. A programsorozat zárásaként a bükki füvesember előadását hallhattuk. Szabó Gyuri bácsi előadása "Immun- és idegrendszeri, daganatos betegségek, babavárás" témákról szólt. Az előadás után lehetőség volt gyógyteák vásárlására, tanácsadásra, valamint a könyvek megvásárlásra és dedikálásra is. A fenti programokon túl, a projekt lehetővé tette, hogy a modern információtechnika közvetítésével olyan egységes adatbázis épülhessen ki, amely segíti a dokumentumokhoz való szabad hozzáférést és széleskörű megismerését a világhálón keresztül. A pályázat lehetőséget biztosított a könyvtárosok szakirányú szakmai továbbképzésére. Az eltelt egy év alatt jelentős mértékben megnövekedett a beiratkozott olvasók száma. A hallgatói karrier-tanácsadási szolgáltatás fejlesztése, biztosítása Megvalósult, 1. A munkaerőpiacra való belépéssel kapcsolatos előadássorozat HIK vezető negyedév negyedévében a vállalásnak megfelelően megrendezésre került az előadássorozat Álláskeresés, karriertervezés a XXI. században címmel, Dr. Réthy István előadóval. Az egyes előadásokon résztvevők száma 15 fő. Az előadássorozat mérföldköveit a következők adták: - on-line álláskeresés - a közösségi médiák lehetőségei és veszélyei - önéletrajz, motivációs-levél írás - felvételi interjú, kiválasztási módszerek, állásajánlat, jövedelemalku. 2. Jogi tanácsadás Segítségnyújtás a hallgatók részére a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdések jogilag alátámasztott tájékoztatásának megvalósításában, a hallgatók jogkövető magatartásának biztosításában, munkajogi kérdésekben. Megvalósítása hetente 2 óra személyes tanácsadás, illetve telefonon, ben történő megkeresési lehetőséggel folyamatosan működik, január 6-ig 61 megkeresés történt. 3. Karrier- és tanulmányi tanácsadás Keretében történik a tanulmányi tanácsadás biztosítása, kapcsolattartás munkáltatókkal, Munkaügyi Központokkal, a központhoz érkező állás és gyakornoki le- 6/12

7 hetőségek kezelése. Megvalósítása napi 4 óra személyes tanácsadás, illetve telefonon, ben történő megkeresési lehetőséggel. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a hallgatóink/végzett hallgatóink számára gyakornoki- és/vagy álláslehetőségeket kínáló cégekkel. A beérkező gyakornoki- és álláslehetőségekről hirdetőtáblán, az intézmény honlapján folyamatosan tájékoztatjuk jelenlegi és végzett hallgatóinkat, valamint az érdeklődőket január 10-e óta 108 megkeresés, ezen belül 278 db ajánlat érkezett központunkhoz. 4. Állásbörze szervezése november 9-én került megrendezésre a rendezvény, 21 kiállító és 230 regisztrált látogató részvételével. Egészségfejlesztési és mentálhigiénés támogató szolgáltatások fejlesztése HIK vezető 2011-től folyamatos Megvalósult, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadáson segítséget nyújtunk a hallgatóknak az intézményi közösségbe történő beilleszkedésben, krízishelyzetek kezelésében. Megvalósítása kéthetente 2 óra személyes tanácsadás, illetve ben történő megkeresési lehetőséggel, január 6-ig 44 megkeresés történt. Sportcentrum szolgáltatási palettájának kialakításához hallgatói vélemények Minőségirányítási április 30. begyűjtése. Igazgatóság Megvalósult, a HÖK március 23-án egy komplex anyagot nyújtott be a főiskola rektora felé, amely tartalmazza a hallgatók sportélet fejlesztésére vonatkozó javaslatait is. Ökociklus program sikeres lebonyolítása. programfelelős Megvalósult, a főiskola mindkét karát érintő intenzív program 13 ország 30 felsőoktatási intézményéből gyűjtött össze oktatókat és hallgatókat (60 vendéghallgató, 50 meghívott oktató és kutató, svéd, izlandi, lengyel, olasz, magyar és dél-afrikai vidékfejlesztési projektigazgatók, kormánytisztviselők) május 15-től június 15-ig a fenntartható fejlődés minden területét felölelő komplex kurzus, terepgyakorlatok és tudományos konferencia megrendezésével elindítson egy hosszú távú nemzetközi programot, amelynek célja curriculumfejlesztés, oktatási és kutatási stratégiák kidolgozása, közös akadémiai fokozatok (joint degrees) létrehozása és regionális fejlesztési programok kidolgozásához és megvalósításához szakmai segítség nyújtása. 7/12

8 Gyakorlati képzőhelyek számának bővítése a gyakorlatigényes szakokon tanuló hallgatók számára konzorciumi szerződés alapján a fenntarthatóság és a versenyszféra szabályai szerint működő feltételek alapján (kontrolling iroda, gazdasági szolgáltató iroda, dísznövény kertészet, wellness szálloda, tankonyha tancukrászda, tanétterem). Megvalósult, gazdasági főigazgató, együttműködő partner: Károly Róbert Nonprofit Kft. gyakorlati képzőhely leírás befogadóképesség/nap/fő 100 m 2 terület, millió lenyomat évente, 3 digitális nyomdagép, 1 Digitális Nyomda- Működik számítógép 1 Dísznövénykertészet - Működik 1445 m2 terület, 300 fajta, közel 6000 növény 4 Étterem- Nyitás: felszolgáló tankabinet 16 fő + 1 fő gyakorlatvezető 64 főzőkonyha 300 adag/főétkezés 5 tancukrászda 16 fő + 1 fő gyakorlatvezető 64 tanétterem 88 fő/étkezés 20 szakács tankabinet 18 fő + 1 fő gyakorlatvezető 72 tanbüfé 2-3 fő 12 Hotel Opál Nyitás: szoba, 78 férőhely, 6 Részleg 12 Jegyzet- és ajándékbolt - Működik 60 m2 terület, db a készlet, 1 fénymásoló, 1 pénztárgép, 1 számítógép 2 Kertészet (növényház) - Működik 3030 m2 terület, tő növény 5 Diákotthon Működik 27 szoba, 69 férőhely 4 részleg 8 Pincészet 2400 hl 3 Számviteli szolgáltatások Működik munkaasztal hardverrel és szoftverekkel 8 Szántóföldi növénytermesztés Működik 400 ha terület szántó, gyümölcsös, energiaerdő, park 60 Szőlészet 34 ha szőlő 60 Tan-rendezvényszervezés iroda Működik 2 munkaasztal hardverrel és szoftverrel 2 Tan-rendezvényszervezés, rendezvény helyszíneken alkalmanként Működik Havonta átlagban 5-10 rendezvény 8 8/12

9 Mentori, tutori rendszer kiépítése, fejlesztése, módszertani fejlesztések alkalmazása: e-learning, blended learning (web-suppliment) széleskörű HIK vezető június 30. és hatékony alkalmazása Megvalósult, a mentor.karolyrobert.hu weboldalon telepített Moodle LMS rendszerben online matematika és informatikai kurzusok blended learning formájában segítik mind a nappali, mind a levelező tagozaton tanuló hallgatóikat. A belépés minden hallgatónak a GTR-es jelszóval történik. A rendszerben tett tevékenységüket (legyen az lecke megtekintése vagy teszt megoldása) a rendszer rögzíti és kizárólag az oktatónak enged erről információt. A hallgatók a saját maguk eredményeiről visszamenőleg is kapnak információt, így nyomon követhetik elért eredményeiket, illetve fejlődésüket. Az online kurzusok elsősorban az előadásokat kísérik (leckeformátumú tananyagok), valamint tudásellenőrző teszteket tartalmaznak. Az elért eredményről azonnali és objektív képet kapnak. A belső információs rendszer fejlesztésére irányuló célok Minőségirányítási Informatikai Rendszer fejlesztése minőségirányítási informatikus Megvalósult, a Minőségirányítási Informatikai Rendszer 2011-ben tervezett és megvalósult fejlesztései során létrehozott új menüpontok: Menüpont neve Funkciója Beszerzések Beszerzéshez tartozó szerződés minták Eszköz/szolgáltatás igénylő és megrendelő (618.doc) Elektronikus ügyintézés formátumú eszközigénylő Egyéb változások: A Beiskolázás menüpont tartalma már strukturált linkekkel érhető el. A formanyomtatványok menüpont alá egy kereső került beépítésre. A 620-as űrlap több változtatáson is keresztülment, pl.: a befagyott űrlapok koordinátor általi átvétele, az űrlapokban már minden résztvevő látja az űrlapot lezárás után is. A rendszer az adatbázis átállások megkönnyítése érdekében, egy központosított fájlból veszi az adatbázis címet. Pályakövetéses vizsgálatok oktatási igazgató február-március HIK vezető Megvalósult, A pályakövetési vizsgálatok megtörténtek 2011-ben, azok eredményeit rövidített összefoglaló és teljes tanulmány formájában az intézmény honlapján nyilvánosságra hoztuk. A tanulmányt nyomtatott kiadvány formájában is megjelentettük, amit eljuttattunk a jelentkezők, hallgatók, az intézmény érintett szervezeti egységei, valamint a felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban állómunkaerő-piaci szereplők részére. A pályakövetési eredményeket az intézményvezetés (Szenátus december 19-i ülésén) előtt az oktatási igazgató részletesen ismertette. VIR bevezetése: a hatékonyabb és gyorsabb döntéshozatalt támogató információs rendszer működtetése, ezáltal a vevői elégedettség növelése. gazdasági főigazgató szeptember 01. Megvalósult: A VIR július 1-től működik, a működést az 5/2011. Vezetői Információs Rendszer működéséről szóló rektori utasítás tartalmazza. 9/12

10 A nyilvánosság fejlesztésére irányuló célok Nyílt napok szervezése, lebonyolítása. Benyújtott pályázat szerint Megvalósult, A normál felvételi időszakhoz kapcsolódó beiskolázási időszakban a Karok 2 nyílt nap, valamint 3 tájékoztató nap szervezésében és lebonyolításában vettek részt eredményesen. Az intézményben január 27-én egész napos és szeptember 23-án délelőtt a Kutatók éjszakája rendezvény előtt Nyílt napot tartottunk. Mind a két nyílt napi rendezvény célja az volt, hogy meghívjuk a továbbtanulni vágyó diákokat, érdeklődő tanárokat és szülőket, hogy megismertessük őket intézményünkkel, a meghirdetett képzésekkel és hogy minél pontosabb, részletesebb felvételi információkkal tudjunk szolgálni a diákoknak és szüleiknek. A kutatók éjszakája rendezvény ugyancsak hasonló célokat szolgált, de az előbb említetteken felül nemcsak azokat az érdeklődőket vártuk, akik továbbtanulni szándékoznak, hanem akik érdeklődnek a technikai és tudományos újdonságok iránt, ez a rendezvény elsősorban a Főiskolánk kutatói műhelyeire fókuszált. Minden nyílt napi rendezvényről állítható, hogy kimagasló volt a látogatói arány. Tekintettel a nagy érdeklődésre valamint arra, hogy 2011-ben egy sikeres felvételi eredményen vagyunk túl, úgy ítéljük meg, hogy érdemes kiemelt figyelmet és energiát fordítani az ilyen jellegű rendezvényekre. Zöld oldal fejlesztése minőségirányítási informatikus, Környezettudományi In től folyamatos tézet Megvalósult, A zöld oldal bővült a főiskola egyik kutatási témájának bemutatásaként, a biomassza leírásával és az energia stratégiáról szóló Valóságos Kincsesbánya fórumon történtek ismertetésével februárban a Zöld főiskola témakörben zajló képzés anyagaival Helyi együttműködések fejlesztése: várossal, TISZK-el közös programok. főtitkár szeptember 30. Helyi TV-ben szakértői programok az intézmény munkatársainak részvételével. Megvalósult, TISZK-kel közös programok: december 15-én került sor az ÉMOR-TISZK Zrt. és a Károly Róbert Főiskola egyik kiemelkedő közös rendezvényére, az Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés az ÉMOR-TISZK Zrt. szakképző iskoláiban (TIOP / ) című pályázat Projektzáró rendezvényére, ahol a Károly Róbert Főiskolához kötődő középiskolák részvételével egy a felsőoktatás és a közoktatási jövőjét érintő kerekasztal beszélgetésre is sor került. A rendezvényt a főiskola oktatási rektorhelyettese nyitotta meg. Sor került a TIOP projekt eredményeinek bemutatására (ÉMOR-TISZK Zrt. vezérigazgatója), a tagiskolák tapasztalatainak ismertetésre a TISZK tagintézményeinek képviselőin keresztül. Az ezt követően megrendezett kerekasztal beszélgetés témája a közoktatási intézmények új fenntartói rendjének kérdése volt, ennek hatása az oktatásra, az új felvételi rendszer, új nyelvvizsga-követelmény hatásai, a felsőoktatás jövője. A témák összeállítására tagiskolák és egyéb meghívottak által megfogalmazott kérdések figyelembe vételével került sor. Résztvevők: Európa Szakképző Iskola, Miskolc, Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája, Hatvan, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola, Tokaj, Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Lőrinci, Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tokaj szeptember 16. napján rendezte meg a Károly Róbert Főiskola hagyományos rendezvényeként a Kutatók éjszakáját, amelyen Gyöngyös város és a környező települések lakossága valamint a TISZK-ek tagiskolái is részt vettek. 10/12

11 Helyi TV-ben szakértői programok az intézmény munkatársainak részvételével: Bioenergetikai konferencia Dr. Dinya László, Holló Ervin Tudomány napja - 5 évre akkreditálva Dr. Magda Sándor Zöld energia Dr. Gergely Sándor Paprikakonferencia Dr. Tégla Zsolt 8 nemzetközi együttműködés megkötése. Megvalósult, együttműködési megállapodások: - Houstoni RICE Egyetem - ENSZ Űrügyi Hivatala - Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft - Dow AgroSciences Export S.A.S. Közös pályázat beadásában megnyilvánuló együttműködések - EMAVE (European Master in Viticulture and Enology - LAMORO Local Development Agency (Olaszország) - Oulu Applied University of Sciences (Finnország) - Norwegian College for Agriculture anfnd Rural Development (Norvégia) - Regional Planning Authority Altmark (Németország) - REC Country Office (Szlovákia) - Vice-Ministry of Land Management of the Canarian Government (Spanyolország) - Regional Development Authority (Norvégia) általános rektorhelyettes tudományos Kutatók éjszakája rektorhelyettes Megvalósult, 2010-ben csatlakozott elsőként a Károly Róbert Főiskola a Kutatók Éjszakája országos rendezvényhez, majd szeptember 23-án ismét megrendezte a programot. A programok ingyenesek és nyilvánosak voltak az érdeklődők számára. PLENÁRIS ELŐADÁSOK: - Globális kihívások helyi válaszok - A bükki füvesember gyógynövényei cukorbetegség, emésztőrendszer, bőrbetegségek, allergia - A kígyómérgek változatos világa - A KRF távérzékelési kutatásai a katasztrófa felmérésétől az aknakereséséig - Kinek az érdeke a zöldenergia? - A helyi gazdaság újraélesztése - A kender, mint a magyar szántóföldi növénytermesztés perspektivikus növénye - Gázolaj helyett algaolaj - Borbírálat mindenkinek 11/12

12 - Miért vagyunk korruptak? A korrupció, mint (köz)gazdasági jelenség - A sör kulisszatitkai - Érdekességek a világ legnagyobb részecskegyorsítójáról CERN LHC - Hullámlovaglás, avagy léteznek-e hatékony befektetői stratégiák a tőzsdén - Amerika leminősítése - avagy hogyan minősíthetők a hitelminősítők? - Az ipad a jövő számítógépe? - Placebo - A költő, mint katonatiszt - Vasnál nehezebb elemek keletkezése BEMUTATÓK ÉRDEKESSÉGEK: Díszcserje bemutató, Földi lézerszkenner avagy 3D embermodell, Gömböcsimogatás, Gyereksarok - ugrálóvár, arcfestés, Gyógynövényismeret, Hőkamera - Készítsd el saját tested hőtérképét!, Képzésbörze, Látványkémia, Öko-Klub, Passzív ház modell, Vércsoport- és hemoglobinszint vizsgálata, Zöldenergia, Zöld-totó, Látványtőzsde, Csillagles. 12/12

A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8

A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8 Képzési program fejlesztésére irányuló célok 2013. január 31-i vezetőségi átvizsgálás 3. sz. melléklete Nemzetközi képzési stratégia kidolgozása, Erasmus, ErasmusMundus, Dr. Némethy Sándor 2012. 03. 31.

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben

2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Szöveges beszámoló 2012. 04.20.

2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Szöveges beszámoló 2012. 04.20. Károly Róbert Főiskola 2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Szöveges beszámoló 2012. 04.20. Dr. Magda Sándor rektor Ivády Imréné gazdasági főigazgató 1 I. Általános értékelés (Feladatkör,

Részletesebben

ZÖLD ENERGIA FELSŐOKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

ZÖLD ENERGIA FELSŐOKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ZÖLD ENERGIA FELSŐOKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ZENFE Partnerek: Debreceni Egyetem Károly Róbert Főiskola Nyugat-magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem 2 3 Zöld Energia Felsőoktatási

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2013/2014. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2013/2014-es tanévben A 2013/2014. tanév a felsőoktatási struktúraátalakítás kezdeti

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik intézményakkreditációs kör, a WSÜF második értékelése) WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Könyvtárhasználat... 38 Szolgáltatásaink... 38 Elérhetőségek, nyitva tartás... 40

Könyvtárhasználat... 38 Szolgáltatásaink... 38 Elérhetőségek, nyitva tartás... 40 SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Viplakné Kánai Piroska Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 500 példányban

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS SZOMBATHELY 2013. JÓVÁHAGYTA A TTK KARI TANÁCSA A 12/2013. (II.25.) SZ. HATÁROZATÁVAL -2- Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2 0 0 8.

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2 0 0 8. EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2 0 0 8. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Feladatkör, tevékenység 3 1.1. Intézményi alapadatok 3 1.2. Intézményi feladatok szakmai értékelése 3 1.2.1.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató 2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305 Havi hírek Sajtótájékoztató A főiskola havi sajtótájékoztatójának az Amerikai Kuckó adott otthont. A főiskola szokásos havi sajtótájékoztatója ezúttal

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/2. sz. MAB határozat MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA 2007. december 7. Intézményi akkreditációs jelentés 2007/10/XI/2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2013. évről

Közhasznúsági jelentés a 2013. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2013. évről Budapest, 2014.05.22 Dr. Zárda Sarolta rektor Szenátusi határozat száma:

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 100 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola 2008. évi szöveges beszámoló jelentése. Budapest, 2009. április 15.

A Budapesti Műszaki Főiskola 2008. évi szöveges beszámoló jelentése. Budapest, 2009. április 15. A Budapesti Műszaki Főiskola 2008. évi szöveges beszámoló jelentése Budapest, 2009. április 15. 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe BUDAPESTI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2007. évi GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2007. évi GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2007. évi GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE BEVEZETÉS A 2006. decemberében elkészült intézményfejlesztési tervet (IFT) az OKM 2007-ben elfogadta, és megtörtént ennek felülvizsgálata

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2007. évi GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2007. évi GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2007. évi GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE BEVEZETÉS A 2006. decemberében elkészült intézményfejlesztési tervet (IFT) az OKM 2007-ben elfogadta, és megtörtént ennek felülvizsgálata

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A 2012. ÉVI MUNKATERV ALAPJÁN MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

B E S Z Á M O L Ó A 2012. ÉVI MUNKATERV ALAPJÁN MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET B E S Z Á M O L Ó A 2012. ÉVI MUNKATERV ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTA Flender Éva mb. igazgató 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2012. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2012. TARTALOMJEGYZÉK I Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)... 3 I.1. A Szolnoki Főiskolán ellátott tevékenység

Részletesebben

2009. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2009. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2009. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben