A Kamara Elnökségének február 7-i 15. sz. határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kamara Elnökségének 2014. február 7-i 15. sz. határozata"

Átírás

1 A Nápoly tartományba, a évi turistaszezon elejét és közepét magában foglaló időszakra szervezett utazási formák költségeihez való részleges hozzájárulásként kirendelt támogatási összegekről szóló nyílt pályázati felhívás és szabályzat A Kamara Elnökségének február 7-i 15. sz. határozata 1

2 1. szakasz A PROGRAM CÉLJA A turistaszezon meghosszabbításának elősegítése érdekében a Nápolyi Kereskedelmi Kamara a Nápoly tartományba irányuló, a turistaszezon elejét és közepét magában foglaló időszakra szervezett utazási formák költségeihez való részleges hozzájárulásként támogatási összegeket rendel ki e pályázati felhívás/szabályzat 2. szakasza szerint. 2. szakasz FORRÁSOK ÉS A TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSE A program pénzügyi kerete EUR, melyet teljes egészében a Nápolyi Kereskedelmi Kamara finanszíroz. A rendelkezésre álló források teljes összegét származási piac szerint négy részre osztják. Az egyes részekre rendelkezésre álló legmagasabb összeget az alább részletezzük: - Egyesült Királyság EUR - Németország EUR - Oroszország EUR - Egyéb országok EUR A kiosztott támogatási összegeket a Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i, január 1-jén hatályba lépett és december 31-ig érvényben lévő 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379, ), a április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján rendelik ki. 3. szakasz A TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK KEDVEZMÉNYEZETTJEI, VALAMINT A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK A jelen pályázati felhívás/szabályzat kedvezményezettjei közé tartoznak azon olaszországi és tengerentúli utazásszervezők, valamint olaszországi és tengerentúli utazásszervezőkhöz kapcsolódó utazási irodák, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek: - Az olaszországi utazásszervezőknek a) a helyi Kereskedelmi Kamaránál nyilvántartásba vett utazásszervezőknek kell lenniük, illetve b) utazásszervezői tevékenység folytatására szóló működési engedéllyel kell rendelkezniük. - Az utazásszervezőkhöz kapcsolódó utazási irodáknak a) a helyi Kereskedelmi Kamaránál nyilvántartásba vett utazási irodának kell lenniük, illetve b) utazási irodaként folytatott tevékenységre szóló működési engedéllyel kell rendelkezniük. - A tengerentúli utazásszervezőknek a vonatkozó országban hatályos törvények szerinti, utazásszervezőként történő működésre szóló engedéllyel kell rendelkezniük. A fenti követelmények teljesítését igazoló dokumentumokat (a helyi Kereskedelmi Kamaránál való nyilvántartásba vételt és a társaság aktív státuszát igazoló cégkivonatot, valamint az utazásszervezőként vagy utazási irodaként folytatott tevékenységre vonatkozó működési engedélyt) a kitöltött pályázati űrlaphoz kell mellékelni. Ennek elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen. A támogatási összegekre való jogosultság érdekében a pályázóknak a jelen pályázati felhívás/szabályzat megjelenésének időpontjában teljesíteniük kell a fenti követelményeket. 2

3 4. szakasz ENGEDÉLYZETT FELHASZNÁLÁS A program célja a szervezett utazási formák népszerűsítése charter-járatok, menetrendszerű repülőjáratok és all-inclusive utazások révén, melyek magukban foglalják hotelben vagy egyéb szállásnyújtónál beleértve a kempingekben való elszállásolást Nápoly tartományban az alábbi időszakok alatt: a) Nápoly városa: június 15 és szeptember 15 között legalább 2 egymás utáni éjszakára szóló szállással. b) Nápoly tartomány további részei: április 1-étől július 15-ig, illetve szeptember 15-től november 15-ig legalább 6 egymás utáni éjszakára szóló szállással. Az egyes származási piacokra kiosztott teljes támogatási összeg harminc százaléka a jelen pályázati felhívás/szabályzat 2. szakasza szerint all-inclusive utazásokként szervezett utazási formákra rendelendő ki. A fenti kvóta elérését követően az all-inclusive utazásokként szervezett utazási formák finanszírozása a hátralévő, egyes származási piacokra kirendelt támogatási összegekért verseng egyéb finanszírozásokkal a támogatási összegek felhasználására irányadó általános szabályok szerint. Támogatási összegek odaítélhetők olyan utazási formákra is, amelyek esetén a Nápoly városában vagy tartományában való tartózkodás nem a nápolyi Capodichino Repülőtérre érkező vagy onnan induló repülőjáratok igénybe vételével történik. A jelen pályázati felhívásban/szabályzatban említett támogatási összegek nem ítélhetők oda olyan utazási formákra, amelyek nem foglalnak magukban repülővel való utazást. 5. szakasz A TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK MÉRTÉKE A program keretében az alábbi támogatási összegeket osztják ki: a) Nápoly városa számára: 25 EUR/látogató b) Nápoly tartományának további részein való tartózkodás esetén: 40 EUR/látogató az EU tagállamaiból érkező repülőjáratok esetén; 65 EUR/látogató nem az EU tagállamaiból érkező repülőjáratok esetén. A fenti a) és b) pontokban megjelölt támogatási összegek 20 EUR/látogató mértékkel növelhetők, amennyiben az utazási forma olyan nemzetközi repülőtérről érkező repülőjárattal történik, ahonnan az elmúlt két évben (2012-ben és 2013-ban) nem üzemeltek járatok a nápolyi Capodichino Repülőtérre. Az egyes pályázók (utazásszervezők vagy utazási irodák) az egyes származási piacokhoz kirendelt teljes összeg legfeljebb 20%-ának megfelelő támogatási összeget igényelhetnek a jelen pályázati felhívás/szabályzat 2. szakaszában meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha egy adott származási piacra kiosztott források meghaladják a megfelelően benyújtott és a Vizsgálóbizottság által elfogadhatónak ítélt pályázatok keretében igényelt támogatási összeget, akkor a Kereskedelmi Kamara február 7-i 15. sz. határozatával jóváhagyott eljárásrend szerint azon pályázok, akik már benyújtották pályázatukat a fent megjelölt legmagasabb százalékra, azok a pályázatok benyújtásának időrendi sorrendje szerint további forrásokra lehetnek jogosultak. Amennyiben továbbá az egyes piacokra, az all-inclusive típusú utazási formákra kiosztott források 30%-os kvótája meghaladja a megfelelően benyújtott és a Vizsgálóbizottság által elfogadhatónak ítélt pályázatok keretében igényelt támogatási összeget, akkor minden további rendelkezésre álló forrást az utazási formák hátralévő kategóriáihoz (charter-járatok és menetrendszerű repülőjáratok) a pályázatok benyújtásának időrendi sorrendje szerint kell kirendelni. 3

4 6. szakasz A TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK IGÉNYLÉSI ELJÁRÁSA A jelen pályázati felhívásban/szabályzatban említett támogatási összegekre szóló, a pályázó jogi képviselője által cégszerűen aláírt pályázatokat az A) jelű mellékletben található pályázati űrlapon, a jelen pályázati felhívás/szabályzat 3. szakaszában megjelölt dokumentumokkal együtt, valamint a de minimis állami támogatásról szóló nyilatkozatot (a jelen pályázati felhívás/szabályzat C) jelű melléklete) a Nápolyi Kereskedelmi Kamarának címezve (COM.TUR) a Kereskedelmi Kamara február 7-i 15. sz. határozata szerinti program megjelölésével legkésőbb az utazás megkezdése előtt 10 (tíz) napon belül kell benyújtani. A pályázatokat hitelesített (PEC) formájában kizárólag a következő címre lehet eljuttatni: A pályázatok tárgysorában a következő szerepeljen: A Nápoly tartományba, a turistaszezon elejét és közepét magában foglaló időszakra szervezett utazási formák költségeihez való részleges hozzájárulásként kirendelt támogatási összegekről szóló pályázati felhívás és szabályzat. A címzett hitelesített címe használandó valamennyi pályázat esetén, valamint minden olaszországi pályázatot hitelesített címről kell küldeni. Más országok esetén a pályázatok benyújtása csak abban az esetben kötelező hitelesített címről, ha rendelkezésre áll hitelesített szolgáltatás. A Nápolyi Kereskedelmi Kamara és annak COM.TUR Szakági Ügynöksége nem tehető felelőssé a műszaki meghibásodások miatt és/vagy egyéb okokból be nem érkezett pályázatokért. A támogatási összegre jogosult utazási formák megkezdésére vonatkozó határidőre tekintettel (Nápoly városa esetén szeptember 15., illetve Nápoly tartomány esetén november 15.), a szeptember 5. után (Nápoly városa esetén), illetve november 5. után (Nápoly tartomány esetén) benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. A fenti feltételek bármelyikének figyelmen kívül hagyása esetén a pályázat érvénytelen lehet. 7. szakasz A PÁLYÁZATOK FELDOLGOZÁSA A pályázatokat a Vizsgálóbizottság a Kereskedelmi Kamara február 7-i 15. sz. határozatában jóváhagyott eljárásrend szerint, illetve az egyes származási piacokhoz rendelkezésre álló források kimerítéséig a benyújtás időrendi sorrendjében bírálja el. A Vizsgálóbizottság minden támogatási összegre szóló pályázatot a beérkezéstől számított harminc (30) nap várható határidőn belül elbírál, és ellenőrzi annak érvényességét és jogosultságát. A Vizsgálóbizottság felkérheti a pályázót, hogy egészítsen ki egy hiányos pályázatot, melyet aztán legkésőbb 7 (hét) napon belül kell visszajuttatni. A Vizsgálóbizottság háromhavi rendszerességgel összeállítja a valamennyi benyújtott pályázatot tartalmazó listát, mely azt is részletezi, hogy a pályázatot elfogadták vagy elutasították. Ezt a listát a Kereskedelmi Kamarához terjesztik elő jóváhagyásra. A Kamara határozatát követően a Kamara COM.TUR Szakági Ügynöksége értesíti a pályázókat hitelesített vagy fax útján az elbírálási folyamat eredményéről, valamint ismerteti a pályázat hivatkozási számát, melyre a későbbi levelezésben hivatkozni kell. Bármely, a Kamara által támogatott utazási formákat érintő változásról, illetve azok törléséről legkésőbb az utazás megkezdése előtt 48 órával hitelesített ben kell tájékoztatást adni. Ennek elmulasztása esetén a támogatási összegeket vissza kell téríteni. A rendelkezésre álló források kimerítése után beérkezett pályázatokat a beérkezés időrendi sorrendje szerint várólistára helyezik, majd a korábban jóváhagyott pályázatok módosítása vagy törlése esetén a későbbiekben jóváhagyást kaphatnak és finanszírozásra lehetnek jogosultak. 4

5 8. szakasz A TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK KIUTALÁSA A jóváhagyott támogatási összegek kiutalásához a pályázóknak az utazási forma részét képező tartózkodás végétől számított 30 (harminc) napon belül el kell küldeniük a B) jelű mellékletben található kitöltött pályázatot. A fenti határidő nem teljesítése esetén a jóváhagyott összegeket visszavonhatják. A pályázati űrlapot hitelesített futárszolgálattal (előnyben részesített) vagy személyesen (a postai alkalmazott általi kézbesítés személyes kézbesítésnek minősül), illetve tértivevényes ajánlott küldeményként kell eljuttatni az alábbi postacímre: COM.TUR Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli Corso Meridionale, Napoli Olaszország. Ennek elmulasztása esetén a pályázat nem fogadható el a támogatási összegek kiutalására. A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: - a látogatóknak szállást adó hotel(ek) vagy egyéb szállásnyújtó(k) jogi képviselője által aláírt nyilatkozat (a jelen pályázati felhívás/szabályzat D) jelű melléklete szerint), mely tartalmazza a látogatók nevét, valamint egy azt tanúsító nyilatkozatot, hogy az olasz rendőrséget tájékoztatták ezekről a nevekről - az egyes beutazó látogatók nevére szóló repülőjegyek, vagy számára kiállított utalvány másolata. A pályázatokat a pályázó teljes nevével (jogi név és cím) és a következő szöveggel: A Nápoly tartományba, a turistaszezon elejét és közepét magában foglaló időszakra szervezett utazási formák költségeihez való részleges hozzájárulásként kirendelt támogatási összegekről szóló pályázati felhívás és szabályzat Pályázat hivatkozási száma:... kívülről, jól olvashatóan ellátott lezárt borítékban kell benyújtani. A Vizsgálóbizottság minden támogatási összeg kiutalására szóló pályázatot a beérkezéstől számított harminc (30) nap várható határidőn belül elbírál, és ellenőrzi annak teljességét. A Vizsgálóbizottság felkérheti a pályázót, hogy egészítsen ki egy hiányos pályázatot, melyet aztán legkésőbb 7 (hét) napon belül kell visszajuttatni. A Bizottság háromhavonta összeállítja a jóváhagyott támogatási összegek listáját. A Kereskedelmi Kamara COM.TUR Szakági Ügynöksége 60 (hatvan) napon belül folyósítja a jóváhagyott támogatási összegeket (kizárólag banki átutalással). 9. szakasz AZ ELJÁRÁSVEZETŐ ÉS A TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ KAPCSOLATTARTÓ Eljárásvezető: Ilaria Desiderio A jelen pályázati felhívás/szabályzat tartalmával kapcsolatos tájékoztatást az alábbi címen kérhet: Telefon: Titkárságvezető ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Minden beérkezett információt kézi és elektronikus formában dolgozzuk fel, és kizárólag a begyűjtés céljára történő adminisztratív eljárások végrehajtása érdekében, valamint a hatályban lévő törvények és jogszabályok szerint kerülnek felhasználásra. 5

6 A személyes adatok védelméről szóló, június 30-i 196. sz. törvényrendelet értelmében kérjük, vegye figyelembe, hogy a Nápolyi Kereskedelmi Kamara és annak COM.TUR Szakági Ügynöksége birtokába kerülő személyes információkat a fent említett törvény 13. cikke szerint kizárólag a jelen pályázati felhívás/szabályzat céljaira használjuk fel. Az eljuttatott információkat a Nápolyi Kereskedelmi Kamara használja fel, illetve a Kamara és COM.TUR Szakági Ügynöksége jár el adatkezelőként. A pályázata feldolgozása érdekében Önnek el kell juttatni a szükséges információkat, ellenkező esetben elesik a támogatási összegre való jogosultságától. Mellékletek A) melléklet A támogatási összegek kirendeléséről szóló pályázati űrlap B) melléklet A jóváhagyott támogatási összegek kiutalásáról szóló pályázati űrlap C) melléklet De minimis nyilatkozati űrlap D) melléklet A szállásnyújtók nyilatkozati űrlapja 6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíj program célja... 3 2. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása Kódszám: 2011-ÚSZT-TU-1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM)

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról vonatkozó szabályokról Ságvár Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31.

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31. Pályázati útmutató a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz Budapest, 2015. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívás tárgya...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 14/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 14/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 14/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: IPR-13

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: IPR-13 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. december 13. Módosítás dátuma 2014. január 09. 2014. március 11. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására Pályázat kódja:

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 47/2011.(X.28.) önkormányzati rendelettel módosított 35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a munkahelyteremtés támogatásáról Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap 2015. évi pályázati felhívása Sorszám: III/4 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes Csikós Józsefné ügyintéző Gazdasági Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

TÁMOGATÁSI TERÜLET REZSI 2013 MAGYAR MÉDIA MECENATÚRA. Tartalomjegyzék

TÁMOGATÁSI TERÜLET REZSI 2013 MAGYAR MÉDIA MECENATÚRA. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3 1.1. A pályázati eljárás célja... 3 1.2. A pályázói kör... 3 1.3. A bírálóbizottság és az értékelési

Részletesebben

PA LYA ZATI FELHI VA S az EGT Finanszı roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem

PA LYA ZATI FELHI VA S az EGT Finanszı roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem PA LYA ZATI FELHI VA S az EGT Finanszı roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem felso oktata si, oktata si/ke pze si inte zme nyek

Részletesebben

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához BONUS HU Program Kódszám: EU_BONUS_12 1

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 A TANÁCS 2008/9/EK IRÁNYELVE (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap 2014. évi pályázati felhívása Sorszám: III/5. Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Csikós Józsefné Gazdasági Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja:

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A nemzetiségi civil szervezetek 2014. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-CISZ-14 Meghirdetés dátuma: 2013. október 11. Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA CIVIL SZERVEZETEK NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTJEINEK TÁMOGATÁSÁRA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA CIVIL SZERVEZETEK NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTJEINEK TÁMOGATÁSÁRA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA CIVIL SZERVEZETEK NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTJEINEK TÁMOGATÁSÁRA Pályázat kódszáma: KÜM-2007-NEFE NGO pályázat A Magyar

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2011 (VI. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2011 (VI. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2011 (VI. 22.) számú KÖZLEMÉNYE a kertészeti gépek technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Kormány 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelete a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról

A Kormány 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelete a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról CIVIL VILÁG A Kormány 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelete a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról A Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a

Részletesebben

KMUSZ2014. Tartalomjegyzék

KMUSZ2014. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 1. A pályázati eljárás célja, a pályázói kör és a bírálat... 3 1.1. A pályázati eljárás célja... 3 1.2. A pályázói kör... 4 1.3. A bírálóbizottság és a bírálat menete...

Részletesebben

HU-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2012/S 112-185823. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2012/S 112-185823. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185823-2012:text:hu:html HU-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2012/S 112-185823 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Közösség építés az eplényi IKSZT-ben. Projektazonosító: TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106

TÁMOGATÓI OKIRAT. Közösség építés az eplényi IKSZT-ben. Projektazonosító: TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 TÁMOGATÓI OKIRAT Közösség építés az eplényi IKSZT-ben Projektazonosító: TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 TÁMOGATÓI OKIRAT EMIR iktatószám: K-2013-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-0680463/130 Értesítem, hogy a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Kiskereskedelmi tevékenységre beérkezett pályázatok elbírálása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed

Részletesebben