SAMSUNG 2+3 ÉV TELJES KÖRŰ GARANCIA PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAMSUNG 2+3 ÉV TELJES KÖRŰ GARANCIA PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI"

Átírás

1 SAMSUNG 2+3 ÉV TELJES KÖRŰ GARANCIA PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI I. Promócióban való részvétel feltételei 1. Minden egyes, a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u.2. VII. emelet) ( Samsung ) promóciója keretében,a promóciós terméklistán szereplő a Samsung Electronics Magyar Zrt. hologramjával ellátott, magyar nyelvű garanciajeggyel rendelkező Samsung háztartási gép ("Termék") az I. számú mellékletben felsorolt üzletekben történő vásárlása esetén a vásárló ( Vásárló ) külön fizetési kötelezettség nélkül a Samsung Electronics Magyar Zrt. által a Termékre biztosított két (2) éves jótállási időn túl további három (3) éves jótállásra jogosult az erről kiállított jótállási jegyben feltüntetett feltételek szerint, amennyiben az alábbiak szerint részt vesz a promócióban. 2. A promócióban az a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 év feletti személy ("Vásárló") vehet részt, aki bármely magyarországi üzletben a promócióba bevont Terméket megvásárolta, továbbá ezen Termékek mindenkori tulajdonosa. 3. A promóció június 5-től augusztus 31-ig tart. A promóció ideje alatt az 1. számú mellékletben felsorolt üzletek egyikében a promócióba bevont Termék vásárlása esetén a Vásárló szeptember 30-ig jelentkezhet a promócióban való részvételre azzal, hogy a regisztracio.samsung.hu internetes oldalon megtalálható regisztrációs formula kitöltésével regisztrálja a Terméket. A Samsung által vállalt további három (3) éves kiterjesztett garancia kizárólag a Termék regisztrációja esetén érvényes. Az interneten kívüli regisztráció végett kérjük, hívja a Samsung díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számát A promócióban részt vevő Termékek: Mosógépek WF0602WJC/YLE WF1704WSV/YLE WF0704W7V/YLE WF1704WSV2/YLE WF0704W7V1/YLE WF1802WFVS/YLE WF0804Y8E/YLE WF706U4SAWQ/LE

2 WF1124XAC/YLE WF906U4SAWQ/LE WF1600WCW/YLE WF60F4E0W0W/LE WF1602W5C/YLE WF60F4E0W2W/LE WF1602WQU/YLE WF70F5E2W2W/LE WF1602WUV/XEO WF70F5E5W4W/LE WF1702W5V/YLE WF60F4E2W2X/LE WF80F5E5W4W/LE WF70F5E5U4W/LE Hűtőszekrények RF62QERS1/XEO RZ80FHIS1/XEO RL55VQBRS1/XEO RSH7UNBP1/XEO RL55VTE1L1/XEO RL56GSBSW1/XEF RL55VTEBG1/XEO RL58GEGMG1/XEF RL56GHGSW1/XEF RSA1ZTVG1/XEO RL56GSBMG1/XEF RSA1DTVG1/XEO RL58GHGIH1/XEF RB29FERNCSA/EF RL60GQERS1/XEF RB29FERNDSA/EF RR82PHIS1/XEO RB29FERNDWW/EF RSA1UTMG1/XEO RB29FSRNDSA/EF RSA1VTMG1/XEO RB29FSRNDWW/EF RSA1ZTMG1/XEO RB31FDRNDSA/EF RSG5PURS1/XEO RB31FERNCSA/EF RSH7ZNRS1/XEO RB31FERNDBC/EF RT32FARADSP/EO RB31FSRNDWW/EF RT38FDAADSP/EO RB31FERNDBC/EF RB31FERNDWW/EF RB31FSRNDSA/EF 4. A promócióban való részvétel előfeltétele, hogy a Vásárló szeptember 30-ig regisztráljon az internetes oldalon vagy felhívja a Samsung telefonos ügyfélszolgálatát amelyet a SYKES Közép-Európa Kft. üzemeltet az ország bármely részéről ingyenesen hívható számon és a regisztráció során megadja az alábbi adatokat: név nem születési dátum lakcím cím telefonszám termékérdeklődés termékkategória > terméktípus > modellkód termék sorozatszáma

3 vásárlás helye vásárlás ideje felhasználás típusa A Termék üzembe helyezésekor illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából. Amennyiben a Vásárló rendelkezik My Samsung profillal, regisztracio.samsung.hu oldalon bejelentkezve a fenti személyes adatok megadása nélkül is regisztrálhatja a Terméket az oldalon. A regisztrációt követően a Vásárló egy aktivációs t kap. A Vásárló a levélben található aktivációs hivatkozásra kattintva tudja megerősíteni a regisztrációkor megadott adatok helyességét. A My Samsung profillal rendelkező Vásárlók nem kapnak ilyen adatmegerősítő levelet. Az adatok megerősítése, illetve az aktivációs visszaigazolása után a Vásárló a megadott címre megkapja az extra garanciát igazoló oldal címét. A levélben található hivatkozásra történő kattintással elért oldal az új garanciaidő hivatalos igazolása. Amennyiben a Vásárló nevében a Samsung Telefonos Ügyfélszolgálat regisztrálja a Terméket egy ideiglenes címen keresztül, úgy az igazoló lapot a SYKES Közép-Európa Kft. díjmentesen juttatja el a Vásárlónak a regisztrációkor megadott postai címre. Az extra garancia igénybe vételéhez a jelzett oldal nyomtatott példányának, a vásárlást igazoló számlának, valamint a kereskedő által kitöltött és lebélyegzett jótállási jegynek a Samsung szervizek bármelyikében történő együttes bemutatása szükséges. A garancia kizárólag a hivatalos magyarországi Samsung szervizekben érvényesíthető. A hivatalos Samsung Szervizek listáját itt tekintheti meg: VICE.LOCATION Amennyiben a 4 éves garancia időszakban a készülék teljes cserére szorul, úgy az új készülékre nem érvényes a plusz 2 év garancia, arra a Samsung általános jótállási irányelvei vonatkoznak (részletek: ge=policy.warranty ) 5. A promócióban való részvételre az jogosult, aki hiánytalanul és helyesen adta meg a jelen részvételi feltételek 4. pontja alapján a regisztrációhoz szükséges adatokat és maradéktalanul teljesítette a jelen részvételi feltételekben felsorolt előfeltételeket.

4 6. Érvénytelen regisztráció esetén a jótállási jegy kiállítására nem kerül sor. Érvénytelen jelentkezés esetén nem áll módunkban erről értesíteni a jelentkezőt, ám a Samsung telefonos ügyfélszolgálatán keresztül történő megkeresés esetén tájékoztatni tudjuk arról, hogy szerepel-e az elfogadott jelentkezők listáján. Érvénytelen jelentkezésnek minősül többek között, de nem kizárólag, ha a jelentkező az internetes regisztráció során megkívánt személyes adatokat vagy egyéb, a megvásárolt Termékre vonatkozó adatokat hiányosan vagy hibásan adta meg, illetve a jelentkező egyéb okból nem felel meg a jelen részvételi feltételekben előírt feltételeknek. A Samsung a regisztrációk hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal. 7. A regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi és elfogadja a promóció részvételi feltételeit, valamint önkéntesen, kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Promócióval kapcsolatban megadott adatainak a Samsung általi a Promóció lefolytatása és a Promóció tárgyával összefüggő feladatok végrehajtásának céljából való kezeléséhez, továbbá a promóció lebonyolításában résztvevő személyek részére történő továbbításához a jelen részvételi feltételek és a Samsung Adatkezelési Tájékoztató (http://www.samsung.com/hu/info/privacy.html) szerint. 8. A személyes adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A személyes adatokat a Promóció megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A Vásárlónak az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Adatvédelmi Törvény") rendelkezései ( és 30. alfejezetei) tartalmazzák. A Vásárló az adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Adatvédelmi Törvény 21. -ban meghatározott esetekben a Vásárló tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Samsung köteles bizonyítani. Amennyiben a Vásárló az Adatvédelmi Törvény szerint kéri személyes adatainak törlését, a Samsung számára a személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Vásárló visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással

5 kapcsolatosan nincsenek követelései. Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Vásárló hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők (az Adatvédelmi Törvény 6. (5) pontja értelmében). II. Egyéb rendelkezések 1. A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a promócióban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt. 2. A fenti 1.pontban meghatározott vis maior eseményen túl Samsung mint szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen promóciót megváltoztassa vagy visszavonja. A szervező ez esetben biztosítja, hogy a regisztrált illetve jogosult személyek részesüljenek más, az eredeti promócióban ajánlottal megegyező értékű előnyökből. 3. A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik. 4. A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Vásárló, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Vásárló irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Vásárló által a Termékért fizetett összeget. A Termék ára és jelen részvételi feltételek által biztosított előnyök minden esetben úgy kerültek meghatározásra, hogy a kompenzáció a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Ptk (2) szerint megfelelően biztosított. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

6 5. Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 6. Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Vásárló és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának. I. sz. Melléklet A Promócióban résztvevő Media Markt műszaki áruházak: Media Markt üzlet neve Irányítószám Város Cím MEDIA MARKT ARÉNA KFT 1084 Budapest Kerepesi út 9. MEDIA MARKT ÁRKÁD KFT 1106 Budapest Örs vezér tere 25. MEDIA MARKT BÉKÉSCSABA KFT 5600 Békéscsaba Andrássy út MEDIA MARKT BUDAÖRS KFT 2040 Budaörs Petőfi Sándor u. 64. MEDIA MARKT DEBRECEN KFT 4024 Debrecen Csapó u. 30. MEDIA MARKT DUNA KFT 1138 Budapest Váci út 178. MEDIA MARKT GYŐR KFT 9027 Győr Budai út. 1 MEDIA MARKT KECSKEMÉT KFT 6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2. MEDIA MARKT KISPEST KFT 1191 Budapest Üllői út MEDIA MARKT MAMMUT KFT 1024 Budapest Lövőház út 2-4. MEDIA MARKT MEGAPARK KFT 1204 Budapest Mártírok útja 292. MEDIA MARKT MISKOLC KFT 3533 Miskolc Király u. 1/A MEDIA MARKT NYÍREGYHÁZA KFT 4400 Nyíregyháza László u. 12. MEDIA MARKT PÉCS KFT 7622 Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. 11. MEDIA MARKT PÓLUS KFT 1152 Budapest Szentmihályi út 131. MEDIA MARKT STOP SHOP KFT 1037 Budapest Bécsi út 136.

7 MEDIA MARKT SZEGED KFT 6724 Szeged Londoni krt. 3. MEDIA MARKT SZÉKESFEHÉRVÁR KFT 8000 Székesfehérvár Palotai út 6. MEDIA MARKT SZOLNOK KFT 5000 Szolnok Felső Szandai rét 1. MEDIA MARKT SZOMBATHELY KFT 9700 Szombathely Varasd u 1. MEDIA MARKT WESTEND KFT 1062 Budapest Váci út 1-3. MS E-COMMERCE KFT 2040 Budapest Petőfi Sándor u. 64. Euronics üzlet megnevezés I.SZ. CÍM Euronics Szaküzlet 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. Euronics Szaküzlet 4034 Debrecen, Balmazújvárosi út 4. Euronics Szaküzlet 4400 Nyíregyháza, Jókai Mór tér 7- Nagy Imre tér 1 Euronics Szaküzlet 6728 Szeged, Párizsi krt Euronics Szaküzlet 6000 Kecsemét, Kurucz krt. 8. III. Euronics Szaküzlet 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11 Fsz/2 Euronics Szaküzlet 2700 Cegléd, Kárpáthy Aurél u.2. Euronics Szaküzlet 5000 Szolnok, Ady Endre út (II) 28. Euronics Szaküzlet 3000 Hatvan, FAMILI CENTER;Bibó utca 3. Euronics Szaküzlet 3200 Gyöngyös, Vásár út 2.(Tesco) Euronics Szaküzlet 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 56 (Tesco) Euronics Szaküzlet 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy F.u. 156 Euronics Szaküzlet 5700 Gyula, Csabai út 3/A (Tesco) Euronics Szaküzlet 6900 Makó, Csanád Vezér tér 31. Euronics Szaküzlet 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 32 Euronics Szaküzlet 4100 Berettyóújfalu,4100, Dózsa Gy. U.13. Euronics Szaküzlet 4700 Mátészalka; Szalkai László u. 19/b. Euronics Szaküzlet 3580 Tiszaújváros,ÚJ-Szent István u. 30! Euronics Szaküzlet 3900 Szerencs, Gyár u.40. Euronics Szaküzlet 5350 Tiszafüred, Fő út 31 Euronics Szaküzlet 4800 Vásárosnamény;Beregszászi út 1.(TESCO) Euronics Szaküzlet 5520 Szeghalom; Kinizsi u.9. Euronics Szaküzlet 3060 Pásztó, Fő u.69 Euronics Szaküzlet 5030 Békés, Széchényi tér 9. Euronics Szaküzlet 3170 Szécsény, Rákóczi út 111. Euronics üzlet megnevezése Irsz. Város Cím Euronics 8200 Veszprém Budapest út Euronics 8230 Balatonfüred Kossuth L. u. 16. Euronics 8400 Ajka Tűzoltó u 1/b Euronics 8500 Pápa Celli u 73. Euronics 7632 Pécs 2. Megyeri út 76. Euronics 9700 Szombathely Varasd u 10. Euronics 8000 Székesfehérvár Palotai út 1.

8 Euronics 8360 Keszthely Murvás u. 2. Euronics 8600 Siófok Tanácsház u. 9. Euronics 8800 Nagykanizsa Zrínyi u. 15. Euronics 9600 Sárvár Batthyány u. 40. Euronics 7100 Szekszárd Mátyás K. u. 6. Euronics 2500 Esztergom Dobogókői út 84. Euronics 9400 Sopron Határdomb u 2. ( Alphapark ) Euronics 8300 Tapolca Deák F. u Euronics 9200 Mosonmagyaróvár Fő utca 35. Euronics 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere Euronics 2400 Dunaújváros Béke tér 3. Euronics 9023 Győr Vasvári P. u. 1/A (Győr Plaza) Euronics 2800 Tatabánya Fő tér 10. Euronics 2890 Tata Ady E. u. 22. Euronics 2840 Oroszlány Rákóczi u. 90. Euronics 8900 Zalaegerszeg Stadion út 5. Euronics 7500 Nagyatád Széchenyi tér 10. Euronics 9900 Körmend Rákóczi u 57/A Euronics 8100 Várpalota Árpád u. 45. (Palota Center) Euronics 7621 Pécs 1. Kossuth tér 5. Euronics 3525 Miskolc Szentpáli út 2-6. Euronics 7300 Komló Kossuth u 75. fsz. 2 Euronics 3300 Eger 1. Rákóczi u. 90. Euronics 6500 Baja Csermák tér 4. (Dunatáj Áruház) Euronics 7400 Kaposvár Berzsenyi D. u. 9. Euronics 3100 Salgótarján 2. Bem József u Euronics 1117 Budapest 7. Hunyadi J. út 19. Euronics 7150 Bonyhád Széchenyi tér 5. Euronics 8700 Marcali Rákóczi u. 13. Euronics 8060 Mór Vértes út. 2586/36 hrsz. Euronics 2900 Komárom Mártírok útja 1-3. Euronics 7200 Dombóvár Hunyadi tér 5. Euronics 1212 Budapest 2. Görgey Artúr tér 20. Euronics 9330 Kapuvár Gesztenye sor 5. Euronics 7030 Paks Barátság u. 3. Euronics 2600 Vác Deres u 2. Euronics 2100 Gödöllő Bossányi Krisztina utca 2. Euronics 1045 Budapest 8. Árpád u Euronics 8200 Veszprém 2. Mártírok útja 13. Euronics 7090 Tamási Szabadság u 41. Euronics 8630 Balatonboglár Szabadság út. 8. Euronics 9300 Csorna Árpád u.2. Euronics 7570 Barcs Erkel F. u. 1. Euronics 8800 Nagykanizsa 2. Dózsa Gy u Euronics 2030 Érd Budai u 13.

9 Euronics 9500 Celldömölk Sági u 18. Euronics 7800 Siklós Dózsa Gy. U 2/A Euronics 7900 Szigetvár József A u 81/1 Euronics 7700 Mohács 2. Pécsi u 3353 hrsz Euronics 3526 Miskolc 2. Szentpéteri kapu 80. Euronics 2220 Vecsés Fő u Euronics MEGA 2040 Budaörs ( Bp. 9 ) Malomkő u 5. Euronics MEGA 2011 Budakalász ( Bp. 10 ) Omszk park 4. Euronics MEGA 1082 Budapest 11. (corvin) Futó u Euronics MEGA 1191 Budapest 12. (köki) Vak Bottyán u 75/ B (203 üzlet) Euronics MEGA 1148 Budapest 13. ( sugár) Örs Vezér tere 24. Nehagyjaki.hu Szaküzlet 1211 Budapest Szikratávíró út 5-7. Vöröskő Kft Veszprém Pápa út 36. EURONICS M.O KFT 1119 BUDAPEST Petzval József út Euronics- Metalion Üzletház 4110 Biharkeresztes Széchenyi út 65 TYUKÁSZ MŰSZAKI 6640 Csongrád KERESZT U. 25. Szamos-Coop FEHÉRGYARMAT 4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 20. FERVILL Műszaki Bolt 3360 Heves ERKEL. F. U. 1. Kápolnai Műszaki 3700 Kazincbarcika Hadak útja 2 ÁFÉSZ ÁRUHÁZ 6237 Kecel FŐ TÉR 7 VIDEOPHONE MŰSZAKI ÜZLET 6100 Kiskunfélegyháza Szegedi út 48. KRAUSZ ÉS TÁRSA VILLAMOSSÁGI 6400 Kiskunhalas Fűrész u. 8. PROVINCIAL Kiskunlacháza DÓZSA GY U. 131 Renomé Arzenál Kft 4600 Kisvárda Szt. László u. 20. EURONICS MŰSZAKI ÜZLET 5800 Mezőkovácsháza ÁRPÁD U VÉNUSZ ÁRUHÁZ 2750 Nagykőrös SZABADSÁG TÉR 6. VIKEND Nyírbátor Zrínyi út 4. EURONICS MŰSZAKI ÜZLET 5900 Orosháza Kistemplom u. 2/a KÁPOLNAI KFT 3600 Ózd VASVÁR U. 37. Global Áruház 3250 Pétervására Szent Márton út 5. Műszaki Áruk Üzlete 4465 Rakamaz Hunyadi u. 40. FORTUNA ÁRUHÁZ 3950 Sárospatak RÁKÓCZI u. 45. JELENKER ÜZLETHÁZ 5540 Szarvas Szabadság u SPECTRUM ÜZLETHÁZ 6600 Szentes NAGY F. U.2. Euronics Műszaki Üzlet 6060 Tiszakécske Vízhányó u. 2/B CHIP ELEKTRONIK 5200 Törökszentmiklós KOSSUTH U 120. MŰSZAKI ÜZLETHÁZ 5200 Törökszentmiklós Batthyány út 71.

10 RA Trade Hálózat Boltnév Ir. Szám Város Cím Klub Média Auchan M5 Soroksár Klub Média Auchan M5 Soroksár 1239 Budapest Soroksár Bevásárló u. 2. NR-Ker Műszaki Szaküzlet Gyöngyös NR-Ker Műszaki Szaküzlet Gyöngyös 3200 Gyöngyös Zrínyi u. 10. Klub Média Auchan Tópart Klub Média Auchan Tópart 2120 Dunakeszi Nádas u. 6. Elektro-top Műszaki Szaküzlet Elektro-top Műszaki Szaküzlet 1043 Budapest Árpád u. 58. Informatéka Informatéka 1067 Budapest Teréz krt. 31. Annex Hangcener Kft Annex Hangcener Kft 1173 Budapest Szent István Krt 16. QWERTY COMPUTER KFT QWERTY COMPUTER KFT 1111 Budapest Bartók Béla u.14. Samsung Partner Üzlet Samsung Partner Üzlet 3200 Gyöngyös Hanisz Tér 1. Elektron-X Műszaki Áruház Elektron-X Műszaki Áruház 3000 Hatvan Dózs György Tér 11. Video 2000 studio Kft. Video 2000 studio Kft Jászberény Dózsa Gy. u. 26. EUROWORLD Műszaki Kisáruház EUROWORLD Műszaki Kisáruház 2660 Balassagyarmat Rákóczi u. 32 Literati Electronic Kft. Literati Electronic Kft Békéscsaba Andrássy u. 8. P & P Műszaki Áruház P & P Műszaki Áruház 7030 Paks Dózsa Gy. 25. Sebo Műszaki Szaküzlet Sebo Műszaki Szaküzlet 9700 Szombathely Pálya út. 1. Biki Hi-Fi Shop Sony Gold Shop Biki Hi-Fi Shop Sony Gold Shop 4025 Debrecen Bajcsi-Zsilinszki u. 2. Idea Műszaki Áruház/Eu-Trade.hu Kft. Idea Műszaki Áruház/Eu-Trade.hu Kft Sopron Mátyás király út 20. Családi Kör Műszaki Szaküzlet Családi Kör Műszaki Szaküzlet 2230 Gyömrő Szent István út 21. Planvideo Márkabolt Planvideo Márkabolt 8315 Gyenesdiás Kereskedő útja 4-6. PM-Outlet Kft. PM-Outlet Kft Dorog Esztergomi utca 2. Elektro Digit Műszaki Szaküzlet Elektro Digit Műszaki Szaküzlet 6800 Hódmezővásárhely Andrássy út Elektro-top Műszaki áruház Elektro-top Műszaki áruház 2440 Százhalombatta Vörösmarty u.2. Trivex Műszaki Áruház Trivex Műszaki Áruház 2800 Tatabánya Ságvári u. 21. Zelektron Műszaki Áruház Zelektron Műszaki Áruház 8900 Zalaegerszeg Kossuth L. u Elektro Zala Plaza Elektro Zala Plaza 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi 3/a Klubmedia Pécs Klubmedia Pécs 7621 Pécs Rákoczi u. 46 Auchan Áruházak Ir.szám Cím Város Auchan Liget Csömör 2141 Határ ut 6. CSÖMÖR Auchan Mo.Kft. Dunakeszi 2120 Nádas út 6. DUNAKESZI Auchan Mo.Kft. Szekesfehervar 8000 Sóstó Ipari Park, Holland Fasor 2. SZEKESFEHERVAR Auchan Szigetszentmiklós 2310 Háros u SZIGETSZENTMIKLÓS Auchan Debrecen 4031 Kishatár út 7. DEBRECEN Auchan Miskolc 3516 Pesti út 9. MISKOLC Auchan Mo.Kft. Kecskemet 6000 Dunafördvári út 2. KECSKEMET Auchan Mo.Kft. Soroksar 1239 Bevasarló út 2. BUDAPEST Auchan Budakalasz 2011 Omszk Park 1. BUDAKALASZ Auchan Fot 2151 Fehérkő út 1. FOT Auchan Szeged 6728 Zápor út 4. SZEGED Auchan Óbuda 1033 Szentendrei u.115 BUDAPEST Auchan Mo.Kft. Miskolc 3527 József Attila út 87. MISKOLC Auchan Mo.Kft. Maglod 2234 Eszterházy János utca 1. MAGLOD Auchan Törökbálint 2045 Torbágy út 1. TÖRÖKBÁLINT Auchan Budaörs 2040 Sport u BUDAÖRS Auchan Szolnok 5000 Felső Szandai Rét 1. SZOLNOK Auchan Mo.Kft. Albertfalva 1119 Hunyadi János út 19. BUDAPEST

11 Auchan Mo. Kft. Solymar 2083 Szent Flórián út 2. SOLYMAR Pólus 5K (XV. ker) TESCO ÁRUHÁZ Fogarasi 10K (XIV. ker) Kaposvár 7K CÍM 1152 Budapest, Szentmihályi utca Budapest, Pillangó u Kaposvár, Berzsenyi u Szeged, Szeged 10K Rókusi krt Székesfehérvár 10K 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi utca Nyíregyháza, Pazonyi út. 36., Nyíregyháza 10K Kosbor u Miskolc, Miskolc 8K Szentpéteri kapu Debrecen, Debrecen 11K Kishegyesi út Pécs, Pécs 11K Makay István út Kecskemét, Kecskemét 10K Talfája Eger, Eger 7K Rákóczi út Szombathely, Szombathely 8K Zanati utca Veszprém, Veszprém 7K Külső-Kádártai u Budapest, Megapark 15K (XX. ker) Mártírok útja Budaörs, Budaörs 15K Kinizsi utca Sopron, Sopron 7K Ipar krt Nagykanizsa, Nagykanizsa 7K Boszorkány u Győr, Győr 8K Királyszék u Szekszárd, Szekszárd 7K Tartsay V. utca Békéscsaba, Békéscsaba 7K Szarvasi út Tatabánya, Tatabánya 7K Bláthy Ottó utca Budapest, Pesti út 8K (XVII. ker) Pesti út Zalaegerszeg, Zalaegerszeg 7K Sport u Esztergom, Esztergom 5K Mátyás király u. 30.

12 Baja 7K Hódmezővásárhely 7K Váci út 12K (XIII. ker.) Mosonmagyaróvár 7K Siófok 5K Pápa 5K Campona 12K (XXII. ker.) Dunaújváros 7K Cegléd 5K Gyöngyös 7K Kiskunhalas 5K Ajka 5K Salgótarján 5K Komló 3K Kiskőrös 3K Százhalombatta 3K Kalocsa 3K Tiszaújváros 3K Gödöllő 5K Kisvárda 3K Komárom 5K Jászberény 5K Paks 3K Székesfehérvár- Palota 3K Tapolca 4K Kiskunfélegyháza 5K Pécs 7 K 6500 Baja, Gránátos u Hódmezővásárhely, Hódtó u Budapest, Gács u Mosonmagyaróvár, Királyhidai u Siófok, Vak B. u Pápa, Celli út Budapest, Nagytétényi u Dunaújváros, Aranyvölgyi út Cegléd, Malomtó szél Gyöngyös, Vásár u Kiskunhalas, Fejérföld utca Ajka, Fő út Salgótarján, Rákóczi út Komló, Kossuth Lajos u Kiskőrös, Kossuth Lajos u Százhalombatta, Damjanich u Kalocsa, Bátyai út Tiszaújváros, Örösi út 1/a Gödöllő, Thegze Lajos u Kisvárda, Városmajor út Komárom, Bajcsy u.7. Gyár u Jászberény, Nagykátai út 2/a Paks, Tolnai út 2/ Székesfehérvár, Palotai út Tapolca, Veszprémi út Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/b Pécs, Budai Vám 1.

13 Csepel 10K (XXI. ker.) Szarvas 3K Siklós 3K Makó 3K Szolnok 7K Szentes 5K Érd 5K Ózd 5K Mezőkövesd 3K Orosháza 5K Mátészalka 5K Sátoraljaújhely 3K Keszthely 5K Soroksári út 9K (IX. ker.) Hengermalom 3K (XI. ker. Újbuda Center) Várpalota 3K Nagykőrös 3K Tata 5K Körmend 3K Csorna 3K Karcag 3K Vecsés 10K Kazincbarcika 5K Aréna Plaza 7K (VIII. ker) Dombóvár 3K Oroszlány 3K 1214 Budapest, Salak út 12., 1214 Bp, II Rákóczi F. út Szarvas, Csabai út Siklós, Harkányi út Makó, Aradi u Szolnok, Téglagyári út Szentes, Alsórét Érd, Budafoki út Ózd, Brassói út Mezőkövesd, Egri u Orosháza, Vásárhelyi út 23/a 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1/a Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u Keszthely, Csapás u Budapest, Koppány u Budapest, Hengermalom u Várpalota, Fehérvári u Nagykőrös, Ceglédi u Tata, Győri út Körmend, Sport u Csorna, Bartók Béla u. 3/c 5300 Karcag, Kisújszállási u Vecsés, Fő út Kazincbarcika, Attila u. 10/B Budapest, Kerepesi út Dombóvár, Köztársaság u Oroszlány, Környei út 3-5.

14 Bonyhád 3K Dabas 3K Balatonboglár 3K Szeged 2 Shell 5K Bécsi út 7K (III. ker.) Miskolc Avas 3K Gyula 5K Hatvan 5K Kecskemét 5K Szerencs 3K Budakeszi 3K Balassagyarmat 3K Dunaharaszti 5K Mohács 3K Tököl 5K Hajdúszoboszló 5K Sárvár 3K Sárbogárd 3K Berettyóújfalu 3K Dunakeszi 3K Szigetvár 3K Monor 3K Marcali 3K Nagyatád 3K Balatonfüred 3K Hajdúböszörmény 5K Tiszafüred 3K 7150 Bonyhád, Völgység u. 8. Dabas 8630 Balatonboglár, Klapka u Szeged, Szabadkai út Budapest, Bécsi út Miskolc, Mésztelep u. 1/A Gyula, Csabai út Hatvan, Bibó István út Kecskemét, Izsáki út 12/B Szerencs, Gyár u Budakeszi, Bianka u Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u Dunaharaszti, Némedi út Mohács, Pécsi út Tököl, Hermina u Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0228/ Sárvár, Rákóczi u Sárbogárd, Ady Endre út Berettyóújfalu, Honvéd u Dunakeszi, Fő út Szigetvár, Almáspatak u Monor, 4-es fő út 33,90 km 8700 Marcali, Noszlopy u Nagyatád, Szabadság u Balatonfüred, Széchenyi u Hajdúböszörmény Külső-Újvárosi u Tiszafüred, Madách Imre u. 2.

15 Vác 5K Bicske 3K Tolna 3K Abony 3K Nyírbátor 3K Pécs 5K Nyergesújfalu 3K Törökszentmiklós 3K Nagykáta 3K Püspökladány 3K Dunakeszi 5K Kőszeg 3K Köki 5K (XIX.ker.) Debrecen 5K 2600 Vác, Deres út Bicske, Csabdi út Tolna, Szedresi u Abony, Szolnoki út Nyírbátor, Debreceni u Pécs, Kincses út Nyergesújfalu, Ipari park 019/8. hrsz Törökszentmiklós, Szőlőhátuljadűlő Nagykáta, Jászberényi út 1/D Püspökladány, Bocskai u Dunakeszi, Fóti út Kőszeg, Pogányi út Budapest, Vak Bottyán u. 75/b Debrecen, Mikepércsi út 73/A. Best Byte üzlet megnevezése Irányítószám Cím Best Byte Alle üzletközpont 1117 Budapest, Október 23. utca Best Byte Váci út 1134 Budapest, Váci út 19. Extreme Digital üzlet megnevezése Ir. Szám Cím Erzsébet körút 1073 Budapest, Erzsébet krt. 15. Mamut bemutatóterem 1024 Budapest, Lövőház u Móricz Zsigmond körtér 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 15. Pólus Center bemutatóterem 1152 Budapest, Szetmihályi út 131. Sugár üzletkp Budapest, Örs vezér tere 24. Debrecen 4024 Debrecen, Piac u. 56. Győr 9021 Jókai u Kecskemét 6000 Kecskemét, Korona u. 2. Miskolc 3530 Miskolc, Corvin u. 7. Pécs 7621 Rákóczi út 49. Szeged 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 60. Székesfehérvár (Alba Pláza) 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.

16 Áruház Budaörs Ferencváros Debrecen Kelet-Pest Pécs Szeged Miskolc Győr Nyíregyháza Szombathely Budakalász Székesfehérvár Kecskemét Áruház címe 2041 Budaörs, Budapark Keleti Bp., Gyáli út Debrecen, Balmazújvárosi út 1152 Budapest, Városkapu u Pécs, Makay István út Szeged, Budapesti út Miskolc, József A út Győr-Ménfőcsanaki Csomópont 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 9700 Szombathely, 11-es Huszár út Budakalász, Lupaszigeti u Szfv. Jezsuita utca Kecskemét, Úrrét 236.

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

SAMSUNG RÁADÁS LEIFHEIT SZETT PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

SAMSUNG RÁADÁS LEIFHEIT SZETT PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI SAMSUNG RÁADÁS LEIFHEIT SZETT PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI I. Promócióban való részvétel feltételei 1. Minden egyes, a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

EXKLUZÍV MÉDIA CSOMAG. 1.oldal: SAMSUNG EXKLUZÍV MÉDIA CSOMAG- 2014 PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI A MEDIA MARKT ÁRUHÁZAKBAN

EXKLUZÍV MÉDIA CSOMAG. 1.oldal: SAMSUNG EXKLUZÍV MÉDIA CSOMAG- 2014 PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI A MEDIA MARKT ÁRUHÁZAKBAN EXKLUZÍV MÉDIA CSOMAG 1.oldal: SAMSUNG EXKLUZÍV MÉDIA CSOMAG- 2014 PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI A MEDIA MARKT ÁRUHÁZAKBAN 5.oldal: SAMSUNG EXKLUZÍV MÉDIA CSOMAG PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

Részletesebben

SAMSUNG KITERJESZTETT GARANCIA PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

SAMSUNG KITERJESZTETT GARANCIA PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI SAMSUNG KITERJESZTETT GARANCIA PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI I. Promócióban való részvétel feltételei 1. Minden egyes, a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér

Részletesebben

SAMSUNG SUHD TV RÁADÁS SAMSUNG GALAXY KÉSZÜLÉKKEL PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SAMSUNG SUHD TV RÁADÁS SAMSUNG GALAXY KÉSZÜLÉKKEL PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SAMSUNG SUHD TV RÁADÁS SAMSUNG GALAXY KÉSZÜLÉKKEL PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1. Promócióban való részvétel feltételei 1.1 A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye:

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

Boltszám Irsz Település Cím

Boltszám Irsz Település Cím 2. számú Melléklet Áruház típusa Boltszám Irsz Település Cím Hipermarket 41770 8400 Ajka Fő út 66. Hipermarket 41650 6500 Baja Gránátos u. 11. Hipermarket 41019 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán u. 56.

Részletesebben

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a TESCO Abony Hipermarket 2740, Abony, Szolnoki út 118. TESCO Ajka Hipermarket 8400, Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730, Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza Hipermarket 1087, Budapest,

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca 2. számú Melléklet Az akcióban résztvevő áruházak Azonosító Név Irsz Város Utca TESCO Ajka Hipermarket 8400 Ajka Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730 Albertirsa Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Nyári kiegészítő termékekkel rendelkező dm üzletek

Nyári kiegészítő termékekkel rendelkező dm üzletek B 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 2060 Bicske, Kossuth tér 1. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

SAMSUNG " VÁSÁROLJON SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT ÉS NYERJEN 2 FŐ RÉSZÉRE VACSORÁT VAGY FŐZŐTANFOLYAMOT" PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

SAMSUNG  VÁSÁROLJON SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT ÉS NYERJEN 2 FŐ RÉSZÉRE VACSORÁT VAGY FŐZŐTANFOLYAMOT PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI SAMSUNG " VÁSÁROLJON SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT ÉS NYERJEN 2 FŐ RÉSZÉRE VACSORÁT VAGY FŐZŐTANFOLYAMOT" PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI I. Promócióban való részvétel feltételei 1. Minden egyes, a Samsung

Részletesebben

A Philips SensoTouch árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips SensoTouch árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips SensoTouch árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips SensoTouch árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési akció")

Részletesebben

SAMSUNG CRYSTAL BLUE ÉS RÁADÁS TABLET PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

SAMSUNG CRYSTAL BLUE ÉS RÁADÁS TABLET PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI SAMSUNG CRYSTAL BLUE ÉS RÁADÁS TABLET PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI I. Promócióban való részvétel feltételei 1. Minden egyes, a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung

Részletesebben

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips Perfect Care árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. baranya megye

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. baranya megye baranya megye Komló Buszpályaudvar pavilon 06:00-11:00 06:00-12:00 06:00-12:00 06:00-12:00 06:00-12:00 06:00-12:00 zárva 13:00-16:30 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Mohács Pécsi út 61.

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím

Sorszám Áruház Megye Város Cím Sorszám Áruház Megye Város Cím 1 Tesco Pest Abony 2 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 3 Tesco Pest Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. 4 Penny Bács-Kiskun Bácsalmás Damjanich-Szent J.u.

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Átvételi és fizetési lehetőségek

Átvételi és fizetési lehetőségek Átvételi és fizetési lehetőségek 1. 2. Személyes átvétel Személyesen átvehető: 1056 Budapest Irányi utca 27. Félemelet 10-16 óra között Postai átvétel Költségek: Fizetés módja lehet: a. Készpénzben átvételkor

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím

Sorszám Áruház Megye Város Cím Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Pest Abony 2 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 3 Tesco Pest Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. 4 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos

Részletesebben

A FILMVILÁG az alábbi helyeken kapható

A FILMVILÁG az alábbi helyeken kapható A FILMVILÁG az alábbi helyeken kapható Árushely kód Cím Árustípus 101039 1011 Budapest Batthyány tér HÉV RELAY 101042 1011 Budapest Batthyány tér Metró RELAY 101117 1091 Budapest Kerepesi út 9. INMEDIO

Részletesebben

Spilly Spoon gyógyszeradagoló kanalat forgalmazó dm üzletek

Spilly Spoon gyógyszeradagoló kanalat forgalmazó dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u. 2. B 6500 Baja, Eötvös u. 5. 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth

Részletesebben

SAMSUNG BORTÁRSASÁG PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

SAMSUNG BORTÁRSASÁG PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI SAMSUNG BORTÁRSASÁG PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI I. Promócióban való részvétel feltételei 1. Minden egyes, a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1. fióktelepe:

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Fotópult modullal rendelkező dm üzletek listája

Fotópult modullal rendelkező dm üzletek listája A Albertirsa, Vasút u. 4-11. B Budapest, Batthyány tér 5-6. Budapest, Hűvösvölgyi út 138. Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. Budapest, Margit krt. 50-52. Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert Budapest,

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

Magyar Hüperión folyóirat beszerzési helyei

Magyar Hüperión folyóirat beszerzési helyei Magyar Hüperión folyóirat beszerzési helyei 1011 Budapest Batthyány tér HÉV 1011 Budapest Batthyány tér Metró 1031 Budapest Csobánka tér 2 1122 Budapest Déli pu. asztal 1033 Budapest Szentendrei út 115

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Jótálláskibővítés kizárólag az itt felsorolt hivatalos partnereinknél vásárolt BRAVIA készülék esetében igényelhető

Jótálláskibővítés kizárólag az itt felsorolt hivatalos partnereinknél vásárolt BRAVIA készülék esetében igényelhető Auchan Auchan Csömör 2141 Csömör, Határ út 6. (28) 888-700 Auchan - Dunakeszi 2120 Dunakeszi, Nádas u. 6. (27) 888-700 Auchan - Kecskemét 6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2. (76) 888-700 Auchan - Óbuda

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt Multipont Program Partneri kör kuponos akciójához KUPONOS AKCIÓ 2013. október-december A Kuponos akciót a Multipont Program Zrt. (1117, Budafoki út 79., a továbbiakban

Részletesebben

Képeslapot forgalmazó dm üzletek listája

Képeslapot forgalmazó dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri u.2 Szabadság tér 6500 Baja, Eötvös u. 5. B 2660 Balassagyarmat, Zichy u. 2. 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u.4 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az Ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitvatartási ideje

Az Ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitvatartási ideje Az Ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitvatartási ideje (Az Általános Üsz. 4.sz., a Domino Üsz. 4. sz., az Adathálózati és Internet ellátás- és hozzáférés ÁSzF 4.sz., a Bérelt vonali szolgáltatás

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

Cardex modullal rendelkező dm üzletek

Cardex modullal rendelkező dm üzletek 7150 Bonyhád, Zrínyi utca 35. TESCO A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 1076 Bp. Garay tér 20. 2040 Budaörs, Malomkő u. 7. 2040 Budaörs, Szabadság út 40. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca

Részletesebben

érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott

érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott SAMSUNG AJÁNDÉK AVATAR 3D BLU-RAY LEMEZ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI I. Promócióban való részvétel feltételei 1. A Samsung Electronics Magyar Zrt. (cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2.; a továbbiakban:

Részletesebben

Az akcióban a Szerencsejáték Zrt. alábbi lottózói vesznek csak részt:

Az akcióban a Szerencsejáték Zrt. alábbi lottózói vesznek csak részt: Az akcióban a Szerencsejáték Zrt. alábbi lottózói vesznek csak részt: Bács-Kiskun megye: 111. sz. lottózó Baja 6500 Pázmány Péter u. 2. 116. sz. lottózó Jánoshalma 6440 Rákóczi u. 12. 114. sz. lottózó

Részletesebben

TESCO - FRIESLANDCAMPINA Kalandozz a Pöttyös ízekkel és szerezd meg a Plüss Pajtikat! nyereményjáték részvételi szabályai

TESCO - FRIESLANDCAMPINA Kalandozz a Pöttyös ízekkel és szerezd meg a Plüss Pajtikat! nyereményjáték részvételi szabályai TESCO - FRIESLANDCAMPINA Kalandozz a Pöttyös ízekkel és szerezd meg a Plüss Pajtikat! nyereményjáték részvételi szabályai 1. Jelen szabályzat a FrieslandCampina Hungária Zrt. (Cg.01-10-047784; székhely:

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

Az Erste Alapkezelő Zrt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 6. hirdetménye

Az Erste Alapkezelő Zrt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 6. hirdetménye Az Erste Alapkezelő Zrt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 6. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az Erste Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) mint

Részletesebben

NESTLÉ Mikulás 2014. Promóció hivatalos szabályzata.

NESTLÉ Mikulás 2014. Promóció hivatalos szabályzata. NESTLÉ Mikulás 2014 Promóció hivatalos szabályzata. 1. A Promóció szervezője A "Nestlé Mikulás 2014 promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 109 Budapest, Lechner

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Irányítószám Város Cím. Budapest

Irányítószám Város Cím. Budapest 1. számú melléklet az OTP Bank Nyrt. értékpapír üzletági szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetményhez Budapest Irányítószám Város Cím 1. 1013 Budapest Alagút u. 3. 2. 1011 Budapest Iskola u. 38-42.

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10- 040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK I. Promócióban való részvétel feltételei RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1. A jelen részvételi feltételek tárgya ( Részvételi Feltételek ) a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung

Részletesebben

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 234 Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10. (06 77) 501 350 253 Bács-Kiskun Kalocsa

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

SAMSUNG AJÁNDÉK MOZIJEGYEK -2014 PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

SAMSUNG AJÁNDÉK MOZIJEGYEK -2014 PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI SAMSUNG AJÁNDÉK MOZIJEGYEK -2014 PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI I. A Promócióban való részvétel általános feltételei 1. A Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér

Részletesebben

WENGER TÁSKÁK FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

WENGER TÁSKÁK FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA WENGER TÁSKÁK FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából a The Continuity

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz.

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz. 1. sz. Melléklet A Hitelezési Üzletág Általános Szerződési Feltételeiről szóló Üzletszabályzat első számú kiegészítése kézizálogkölcsön nyújtásához elnevezésű szabályzathoz Zálogházak és befogadható zálogtárgyak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

tél Felmelegít. Kívül -belül.

tél Felmelegít. Kívül -belül. tél 2014 Készülj tél fel, hamarosan itt a Változik az időjárás, egyre rövidebbek a nappalok, már látjuk az ősz első nyomait a levegőben. A tél már úton van, de akad még egy kis időnk arra, hogy együtt

Részletesebben

PYREX/PYROFLAM TÁSKÁK FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

PYREX/PYROFLAM TÁSKÁK FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA PYREX/PYROFLAM TÁSKÁK FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából a

Részletesebben

KERESKEDŐ VÁROS UTCA/HÁZSZÁM IRSZ MARSO PONT AJAK 4-ES FŐÚT 313-AS KM 4524 MA-VI GUMISZERVIZ KFT.

KERESKEDŐ VÁROS UTCA/HÁZSZÁM IRSZ MARSO PONT AJAK 4-ES FŐÚT 313-AS KM 4524 MA-VI GUMISZERVIZ KFT. KERESKEDŐ VÁROS UTCA/HÁZSZÁM IRSZ MARSO PONT AJAK 4-ES FŐÚT 313-AS KM 4524 MA-VI GUMISZERVIZ KFT. BAJA MÁRTONSZÁLLÁSI ÚT HRSZ 0404/2 6500 RADIÁL-TRADE BAJA DÓZSA GYÖRGY U. 64. 6500 KWIK FIT BAJA SZEGEDI

Részletesebben

Irányítószám Település Megye Árushely címe Vasárnapi nyitva tartás Típus 8400 Ajka Veszprém Fő út 66. zárva Inmedio 8400 Ajka Veszprém Kossuth utca

Irányítószám Település Megye Árushely címe Vasárnapi nyitva tartás Típus 8400 Ajka Veszprém Fő út 66. zárva Inmedio 8400 Ajka Veszprém Kossuth utca 8400 Ajka Veszprém Fő út 66. zárva Inmedio 8400 Ajka Veszprém Kossuth utca Hrsz: 1384 zárva Pavilon 2170 Aszód Pest Falujárok útja 3. zárva Pavilon 6500 Baja Bács-Kiskun Gránátos u. 11. zárva Inmedio 6500

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

Parka Fekete színben is kapható, méretek: 36-48, minden darab. www.kik-textilien.com. Sapka

Parka Fekete színben is kapható, méretek: 36-48, minden darab. www.kik-textilien.com. Sapka www.kik-textilien.com 2015. október 7-től Sapka Hosszú garbó Sötétpiros színben is kapható, méretek: 34-48, csak 3190,- Parka Fekete színben is kapható, méretek: 36-48, ŐSZI HANGULAT Felső Méretek: 36-48,

Részletesebben

SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor

SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

Részletesebben

NESTLÉ Húsvét 2015. Promóció hivatalos szabályzata.

NESTLÉ Húsvét 2015. Promóció hivatalos szabályzata. NESTLÉ Húsvét 2015 Promóció hivatalos szabályzata. 1. A Promóció szervezője A "Nestlé Húsvét 2015 promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

a K&H vagyonvédett portfólió augusztus nyíltvégű alapok alapja nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H vagyonvédett portfólió augusztus nyíltvégű alapok alapja nyilvános forgalomba hozataláról hirdetmény a K&H vagyonvédett portfólió augusztus nyíltvégű alapok alapja nyilvános forgalomba hozataláról a befektetési alap, befektetési jegy megnevezése, névértéke, forgalomba hozandó befektetési jegyek

Részletesebben

Cégnév Irányítószám Város Cím

Cégnév Irányítószám Város Cím 4. számú Melléklet Vodafone értékesítési helyek Márkaüzleteink: Név Irányítószám Város Cím KECSKEMÉT 6000 Kecskemét Kisfaludy Ház,Kisfaludy u. 5. PÉCS 7621 Pécs Jókai tér 2. BÉKÉSCSABA 5600 Békéscsaba

Részletesebben

a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja nyilvános forgalomba hozataláról hirdetmény a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja nyilvános forgalomba hozataláról a befektetési alap, befektetési jegy megnevezése, névértéke, forgalomba hozandó befektetési

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitva tartási ideje

Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitva tartási ideje Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitva tartási ideje 1 (Az Általános Üsz. 4.sz., a Domino Üsz. 4. sz., az Adathálózati és Internet ellátás- és hozzáférés ÁSzF 4.sz.,

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az OTP Jelzálogbank Rt. ( Kibocsátó vagy Jelzálogbank, cégjegyzékszám: 01-10-044659, cégbejegyzés: 2001. október 9., székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) 400.000.000.000

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK A létrehozandó sorozat rövid bemutatása Az Alap neve: BUDAPEST BONITAS PLUS ALAP Az Alapkezelő a Vezérigazgató 2013.12.16-i hatályú, 18/2013. számú vezérigazgatói

Részletesebben

a K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap nyilvános forgalomba hozataláról hirdetmény a K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap nyilvános forgalomba hozataláról a befektetési alap, befektetési jegy megnevezése, névértéke, forgalomba hozandó befektetési jegyek

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Ünnepi LEGO láz a Tesco Üzletsoron! akció hivatalos játékszabálya

Ünnepi LEGO láz a Tesco Üzletsoron! akció hivatalos játékszabálya Ünnepi LEGO láz a Tesco Üzletsoron! akció hivatalos játékszabálya 1. Az akció szervezője A Ünnepi LEGO láz a Tesco Üzletsoron! akció (a továbbiakban: Akció ) szervezője a HPS Kft. (székhely: 1054. Budapest,

Részletesebben