TÖRÖKBÁLINT ÚJ VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖKBÁLINT ÚJ VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS"

Átírás

1 TÖRÖKBÁLINT ÚJ VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

2 Tartalomjegyzék Építészeti műszaki leírás 2 Tájépítészet 7 Tartószerkezet 7 Épületgépészet 8 Épületvillamosság 9 Helyiség program 10 Beépítési adatok 12 Költségbecslés 12 Tervjegyzék 1 Helyszínrajz 2 Alaprajz 3 Alaprajz 4 Homlokzatok, metszet 5 Homlokzatok, metszet 6 Látványterv 1

3 Helyszín és annak elemzése A tervezési helyszín Törökbálint közigazgatási centrumában található. A környező tömbbeépítések esetén fellelhetőek az egykori falusias jelleg fő elemei. Az épületek elsősorban oromfalukkal fordulnak az utca fele. Az idővel elaprózódó telekosztások miatt a hosszházas kertudvarok szélessége jelentősen lecsökkent. Az épületállomány változó képet festve a városiasodás, urbánus attitűd jeleit mutatja. A helyszínt erősen meghatározza a tömbbelsőben található Kálvária-domb, mely a kialakítandó városi parkkal kapcsolódva új, egyedi közterületi felületévé válhat a településnek. A Városháza helyszínéül szolgáló telek mind az újonnan létesülő városi parkhoz, mind a történeti hagyományok jeleit magán hordozó tömbkerethez csatlakozik. Ezt a helyzeti előnyt igyekeztünk a tervezésünk során szem előtt tartani és maximálisan kihasználni. Irányelv A Városháza, mint intézmény a helyiségprogramon túl egy olyan szellemi közösséget is jelent, mely egy élő, működő város hétköznapjainak fontos színtere lehet. A város élhetőségéhez számtalan tényezőn túl a közterületeinek megfelelő kialakítása és az adminisztratív rendszereinek gördülékeny működése is hozzátartozik. Ezért olyan épület tervezésére törekedtünk, mely a helyzetéből adódóan jó közterületi kapcsolatokat létesít, miközben belső funkcionális elrendezése könnyű és átlátható üzemeltetést tesz lehetővé. Mit is jelent a Városháza? Mennyiben analóg a család házával? A város nem egy nagy család, itt nem ismer mindenki mindenkit. Nem mindenki tudja, hogy a konyhában hol a dugóhúzó, a vasalódeszka pedig a kamrában, az ajtó mögött van. A város házát olyanra kell tervezni, ahol kiismerheti magát az, aki életében először jár benne, de annak sem unalmas, aki nap mint nap benne dolgozik. Úgy reprezentál, hogy közben mértéktartó és egyben kifejezi a közösség egészséges öntudatát, de nem kivagyi. Ezen kívánalmak szintézise alakította tervünket. 2

4 Beépítési lehetőségek vizsgálata 01 az épület mindkét szomszédja felé falat képez, a kialakult belső udvar folytatása lehet a tervezett parknak, azonban rossz arányú, a közlekedők pedig igen hosszasak 02 az átrium által belső, saját világ jön létre, viszont a Városháza működése elzárkózik a csatlakozó terektől, valamint elzárja a Munkácsy utcát a tervezett belső parktól 03 a teljes utcafrontot elfoglaló tömeg zártabb udvart határol le, melynek megnyitása a Művelődési ház felé orientálódik, ennek kialakítása azonban nem kommunikál ebbe az irányba 04 az utcafronton kifeszülő tömeg elzárja az utcát a parktól, a szabdalt tömegalakítás csökkenti a léptékbeli kontrasztot a környezettel, azonban nehezíti a jó belső működést 05 a kialakult belső térrész szerves része tud lenni a tervezett parknak, azonban a Művelődési ház felé záródó tömeg gátolja az épületek esetleges kommunikációját 06 a telken végighúzódó egyszerű irodaház-szerű tömeg elrendezésében folytatja a meglévő beépítési sort, azonban léptékében, magasságában egyáltalán nem illeszkedik bele 07 az L alakú tömeg teret képez a Munkácsy utca felé, azzal jól kommunikál, azonban a parktól elzárkózik, valamint a bejárat és belső közlekedők szempontjából rossz adottságai vannak 3

5 08 a tömeg önmaga által létrehozott udvarával nyit az utca felé, azonban a szomszédoktól elzárkózik és a park felé is komoly vizuális és fizikai akadályt képez az utcáról érkezőknek 09 a telek végébe helyezett tömeg előtt városi tér alakulhat ki, azonban a park szélére tolt épület idegen testként hat, az utca beépítési struktúrájába egyáltalán nem illeszkedik 10 a Z alakú tömeg két teret képez, melyek az utca és a Kálvária-domb irányába nyitnak, a tömeg nagy kiterjedése azonban az utcától idegen, belső működése megkérdőjelezhető 11 a két tömeg összekapcsolás jól illeszkedik az utcaképbe, belátást és átközlekedést enged a park irányába, viszont az utca felőli zsák kellemetlen zugot képez 12 a tömegek hierarchizálása finomítja a beépítésbe való illeszkedést, a keskeny tömeg mindkét oldalán kapcsolat nyílik a park irányába; az utca felőli tér jól körülhatárolható, ünnepélyesebb, burkolt teret képez, míg a Kálvária-dombról leérkezve egy könnyedebb hangulatú, parkosabb területre érkezünk A külső terek ( a város ) A Munkácsy utcára csatlakozó telek épített környezete heterogén képet mutat. A régebbi földszintes lakóépületek utcavonalra merőleges gerincű tetői, valamint a közelmúltban épített közösségi épület emeletes, utcával párhuzamos tetőgerincű tömege a két ellenpontja a környező beépítésnek. E két szélsőérték között számtalan egyéb telepítési mód megtalálható. A tervezett szabályozás a nagy, jelenleg fel-felszakadó keretet közfunkcióval tölti meg belülről, új teret adva a jövő fejlesztéseinek. Az újonnan tervezett városházát tehát úgy kell kialakítani, hogy az utca és a majdani közpark irányába is teret alkotva jelenjen meg, így elkerülhető a hátat fordítás esete. Alapfelvetésünk, hogy a jelenlegi kialakításhoz idomulva, az utcához kapcsolódva egy városias teret (díszteret), míg a tömbbelső felé egy oldottabb, zöldebb pihenőkertet hozzunk létre. A két térrész mind közvetlenül, mind az épületen át összekötésre került, így a helyszín tulajdonképpen épületrészek és szabad terek dinamikus váltakozásából áll. 4

6 Beépítési lehetőségek utcaképi megjelenései 5

7 A belső terek ( a ház ) Adott tehát a két külső tér és a Városháza alapképlete. Az épület tervezésekor additív tömegképzéssel dolgoztunk, mivel ez a jelleg úgy hoz létre a funkció által megkövetelt volument, hogy a meglévő beépítések léptékéhez illeszkedjen. A funkcionális igények és a helyszín adottságainak mérlegelése során jutottunk a koncepció alapjához, mely szerint az épületegyüttes egy oldalfolyosós, egy középfolyosós tömegből, valamint a park szintjére helyezett testületi ülésterem vertikális kubusából áll. Az előbbi két hosszház tetőidoma összeszerkesztett, együttesen mutat koherens egészet. Az ülésterem téri formálása jelszerű, tágabb gondolati asszociációkat enged. A terem helyzetének különlegessége, hogy a dísztéren átközlekedve esetenként feltárható a belső világa, új olvasatot adva a demokratikus intézményi rendszer működési mechanizmusának. Az üléstermet szándékosan nem helyeztük az utcaszint fölé, így rálátást engedve a döntéshozatali folyamatokra. Természetesen a betekintés belső oldali függönyözéssel igény szerint meggátolható. A hosszanti tömegek között alakul ki az épület bejárati zónája, mely a két külső térhez kapcsolódva helyezkedik el. Az épületen belül a közlekedőterületek szintjei szoros vizuális kapcsolatban vannak egymással, könnyen áttekinthetővé téve a belsőt. Az utca szintjén, a dísztér irányából érkezve, vagy a park szintjéről rámpán érkezve az előtér- fogadótér belső kialakítása lehetővé teszi a teljes épület szintbeli átlátását. Ez egyrészt az épület felügyelete szempontjából előnyös, másrészt bárki számára könnyen áttekinthető és megérthető. Funkcionális lehetőségek Az ügyfélszolgálati területet a dísztérhez csatoltan helyeztük el. Így az épület előtt elhaladva látható az intézmény itteni leterheltsége, valamint a belső tér a hétköznapok és a mindennapok részévé is válik. A politikához köthető polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői funkciók az oldalfolyosós épületszárnyban kaptak helyet. Az itteni közlekedő a dísztérhez kapcsolódik, így folytatva az utcaszinten megkezdett nyitott kapcsolati viszonyrendszert. Az épület középfolyosós szárnya a közigazgatási funkciócsoportokat tartalmazza. Itt az optimális helykihasználás, valamint működési szempontból gyorsabb elérés érdekében alkalmaztuk a középfolyosós szisztémát. A rendszer zárt folyosói ódiumát elkerülve azt fellazítottuk, majd áttörésekkel osztottuk, vagyis az ide integrált lépcsők áttöréseivel, valamint a többi födémáttöréssel, felülvilágítókkal egy térben kapcsolt struktúrát alakítottunk ki. Az itt folyó mindennapi munka során a különböző szintek egyetlen téri egységet alkotnak. Az ülésterem jellegéből adódóan az előző két rendszertől eltérő. Ezért döntöttünk annak külön tömegbe történő elhelyezése mellett. Milyen lehetőségeink is lehetnek ez esetben? Adekvát a válasz, hogy az üléstermet a 6

8 dísztérrel egy szintbe helyezzük. Ennek az a hátránya, hogy a helyiség inaktív állapota esetén nagy helyet foglal, akadályt képez. Az üléstermet kapcsolhatnánk a belső park felé. Ebben az esetben a funkció egyértelműen csatlakozik a jövőbeni parkhoz, viszont elfordul a város jelenlegi aktív közterületi felületétől. Ezen szempontok vizsgálata után, a tanácsterem kevésbé kézenfekvő elhelyezése mellett döntöttünk. A telek adottságából fakadó egy szintbeli eltérést kihasználva a termet a jövő, a park szintjére helyeztük, ezzel izgalmas téri játékot indítva meg. Az ülésterem a belső struktúra, a szélesebb tömeg folytatásába került, az előcsarnokból közvetlen vizuális kapcsolattal rendelkezik. A terem felületének dísztérrel határos része a köztér aktív zónája, leülő és várakozófelület is egyben. Homlokzati kialakítás Az épület hőszigetelő rendszerű vékonyvakolattal van ellátva (törtfehér színben). A lábazati és környező tereppel érintkező magasságban, a felület védelmében nemes beton burkolatot helyeztünk. Ez egyrészt megakadályozza a felület mechanikai sértését, valamint tartósan biztosítja a lábazati zóna esztétikus megjelenését. A közlekedő területek előterébenpadlótól mennyezetig- hőhídmentes acél nyílászárókat helyeztünk. Az irodaterületek esetén a szalagablakokat parapettel láttuk el a könnyebb bútorozhatóság, valamint a későbbi átalakíthatóság végett. Az üvegszerkezetek előtt helyenként fix, helyenként mozgatható szitázott, színes üveglamellás kiegészítő szerkezetet helyeztünk. Az egyes lamellák dőlésszöge a belső funkció és a csatlakozó közterület kapcsolata határozza meg. A lamellák helyenként felületté állnak össze, más részeken élben látszódva szinte észrevehetetlenek. Az épület tetőszerkezetére cserépfedést terveztünk, melyek külső oldali vízelvezetéssel rendelkeznek. Tájépítészet A dísztér a jelenleg is meglévő járda burkolatához csatlakozik. A téren a gépjármű közlekedés áthaladása burkolati szinten nincs megkülönböztetve a tér gyalogos burkolatától. Ennek célja a tér egybefüggő összességének prezentálása. A téren, az ülésterem tetőszerkezetének részeként ülőbútorokat helyeztünk el. A tér orientáltságából adódóan alkalmas városi rendezvények bonyolítására. A jövőbeni városi park irányába épített mellvédekkel kialakított füvesített teraszokat hoztunk létre. A támfalak vonalvezetése egyrészt oldottá teszi a Kálvária-domb meredek domboldalát, másrészt a park felől érkezőt rávezeti az itteni bejáratra. Az épület környezetében 106 db. parkolót helyeztünk el. A városi parkba benyúló parkoló területek lazább elrendezésű (ligetes) képet mutatnak. Ide árnyékot adó fákat telepítettünk. Fontos, hogy a szükségszerűen elhelyezendő parkoló a domb és a patak szinti területeket ne válassza el egymástól -nem elaprózva azt- megőrizve a helyszín jelenlegi tágasságát. Kerékpártárolókat a dísztérhez kapcsolódva helyeztünk el Tartószerkezet A tervezett városháza épülete eltolt egységű, négy szintes kialakítású. Az épület Az egyes egységek eltérő szerkezeti kialakítással készülnek. Így az építmény három dilatációs mezőből áll. Az épületegyüttes befoglaló mérete 26 x 83 m. Az épületet sávalapokkal- az MSZ pontja szerinti ellenőrzés végrehajtása után- gazdaságosan megvalósítható. A meglévő növényállomány gyökérzete szempontjából is ez a legoptimálisabb megoldás. A közművek tervezésénél figyelembe kell 7

9 venni a feltöltés tulajdonságait, azok alatt tömörített talajcsere készül a szükséges vastagságban, ezzel együtt biztosítani kell a kapcsolatok elmozdulásának a lehetőségét. A beton és vasbetonszerkezetek tervezésénél figyelembe kell venni a területen esetleg tapasztalható agresszív talajvíz korróziós hatását. Anyagminőségek: Beton: csömöszölt: C20 32/fn vasalt: C20-16/kk (S54 cementadagolással) Betonacél: B60.50 Betontakarás: min. 5 cm Az irodaszárny épületei vasbeton pillérvázas szerkezetű, kitöltő falakkal. A pillérek mérete 30/30 cm. Az épület merevségét haránt vasbeton falak biztosítják. Az ülésterem teherhordó függőleges és ferde falai monolit vasbeton szerkezetűek, 30 cm vastagsággal. A teljes épület födémszerkezete monolit vasbeton síklemez, 20 cm vastagsággal. A fölszinti ügyfélforgalmi homlokzaton a födémet acélszerkezetű pillérek támasztják. Anyagminőségek: beton: C20 16/kk betonacél: B60.50 (egyedi vas esetén) C15H (hegesztett háló) Épületgépészet Az épületben közönségforgalmi és igazgatási valamint kiszolgáló helyiségek kerültek elhelyezésre. A telek környezetében kiépített közműhálózat található- a környező utcákban húzódó víz- és a gáz közcsőről, valamint közcsatornáról- bekötésének lehetősége adott. A víz- és gáz mérését épületen kívül oldjuk meg. Hidegvízellátás: Az városháza napi vízfogyasztása az 1/1995(I.31) KHVM rendelet alapján: 105 fő (dolgozó) 25 l/fő,nap l/nap 130 fő (ügyfél) 20 l/fő,nap l/nap A vizes csoportok alaprajzilag két egységbe helyeztük. A padlóban vízvezeték számára kötést nem szabad készíteni, ezért a hidegvíz (és a meleg víz, valamint a cirkulációs víz) alapvezetéket épületen kívül (földben) helyezzük el úgy, hogy vizes csoportonként (konyha, kazán és öltöző számára is) egyegy bekötést készítünk. Az épületen belüli vízvezetékek falban illetve álmennyezeti térben szerelendők. A víz szűrését, lágyítását épület gépészeti terében oldjuk meg. Belépésekkor helyi elzárókat irányoztunk elő. Melegvíz ellátás: Használati melegvizet készítünk a vizes csoportok, a személyzeti öltöző és a büfé számára. A használati melegvíz központilag kerül előállításra, a gépészeti helyiségbe telepített 1000 liter űrtartalmú, indirekt fűtésű melegvíz termelővel. A vezetékben lévő víz lehűlésének megakadályozására szivattyúval hajtott cirkulációs hálózat létesül. A szivattyút idővezérlésű kapcsoló működteti beállított programnak megfelelően. Használati melegvizet a későbbiek során a délnyugati tájolású tetőre helyezett napkollektorokkal, a kieső időszakban pedig kazánnal állítjuk elő. Oltóvíz biztosítása: Az négyszintes. A mértékadó tűzszakasz 2757,4 m². A mértékadó tűzszakaszra a szükséges oltóvíz mennyisége a 46. (5) bekezdése alapján: 3900 l/min. Belső tüzivíz igény (két nedves tűzcsap egyidejű igénye): 600 l/min. A Városháza számára tüzivíz ellátó berendezést tervezünk nedves fali tűzcsapok beépítésével. A beépített tűzcsapok száma szintenként 1 db. 8

10 Csatornázás: Az épületre hulló csapadékvíz mennyisége: 25 l/s A tetőfelületre hulló csapadékvizeket belső lefolyók segítségével vezetjük talajszintig, innen összegyűjtve esővíztározóba kötjük. A túlfolyóhoz csatlakozva a felesleget telken belül szikkasztjuk Gázellátás: Gázellátást igényel a parkszinten kialakított gépészeti helyiségbe telepítendő kondenzációs falikazán. A kazán számára a helyiség levegőjétől független füstgázelvezető rendszert tervezünk, melyet a tető hóhatára fölé - 50 cm magasságig vezetjük ki. Központi fűtés: A helyiségek hőveszteségének, valamint a természetes és mesterséges szellőztetésből (depresszióból) adódó hőigény pótlására 70/55 C hőfoklépcsővel üzemelő radiátoros fűtőtesteket tervezünk. A radiátorok helyi szabályozással, termosztatikus fejjel ellátott szelepekkel kell ellátni. A tervezés során elsődleges célunk volt az energiatudatos gondolkodás. A korábban leírt kollektorok mellett olyan passzív eszközök beépítését tartjuk célszerűnek, melyek alkalmazásával a későbbiekben energia takarítható meg. A fenntartható tervezés eszméje alapján már a tervezés kezdeti periódusában figyelembe kell venni olyan beépítési, telepítési megoldásokat, melyekkel - mint például ún. napcsapdákkal- jelentős passzív energia plusz nyerhető. Szellőzés A nyitható nyílászáróval nem rendelkező (pl vizesblokkok) helyiségekbe ventilátoros elszívást készítünk úgy, hogy, hogy az elszívó rácsok és álmennyezetbe rejtett csőventilátor segítségével egységenként 150 m³/h levegőt juttatunk tető fölé. A személyzeti öltöző helyiségei az öltőzőt leszámítva külső nyílászáróval rendelkeznek, ezért mesterséges szellőzést kialakítani nem szükséges. Épületvillamosság A méretlen fővezetéket, földkábelt a délnyugati homlokzat előteréhez kapcsolódó elektromos elosztó helyiség fogadja. A főkapcsoló és a főmérő ide kerül beépítésre. A világítási rendszerek és egyes épületrészek szerkezetének rendeltetésével, esztétikai és belsőépítészeti követelményeivel harmonizáló világítótestekkel és energiatakarékos fényforrásokkal kerülnek kiépítésre. A lámpatestek kialakításánál az ütésállóság is fő szempont. A világítási hálózatok kapcsolása fokozatokban történik, még a nagyobb terű helyiségekben is. A fényforrások kiválasztásánál különös gondot kell fordítani a színvisszaadás biztosítására, ami lehetőleg 3300K alatt legyen. Az utak és a ház külső világítása szürkületkapcsolóról reteszelve történik. A dugaszoló aljzatok érintésvédelemmel kerülnek ellátásra. (benyúlásmentes). Az érintésvédelem módja nullázás, (PEN) az épület fém hálózatainak összekötésével kialakított egyenpotenciálú hálózattal kiegészítve. Az egyenponteciálú hálózat kialakítását legalább 4 mm2 keresztmetszetű rézvezetékkel kell elkészíteni. A hálózatba az épület valamennyi nagykiterjedésű fém hálózatát és fémszerkezetét be kell kötni. Az érintésvédelmi vezetéket minden üzemszerű feszültség alatt álló berendezésekhez ki kell vezetni, és azokat be kell kötni. Az érintésvédelem hatékonyságáról méréssel kell meggyőződni. A dugaszolóaljzatok hálózatait és a konyhai villamos berendezéseket érintésvédelmi relével látjuk el. A 2002.(I.23.) BMr. 9. szám /II.kötet III. fejezete szerint az épületre villámhárító rendszert kell telepíteni. Az épület főkapcsoló berendezésében elhelyezésre kerülő tűzvédelmi kapcsoló leválasztja a hálózatról valamennyi elektromos berendezés energia ellátását. A különböző helyeken lévő elosztókban lehetőség van a helyi áramtalanításokra. Automatikus tűzjelző berendezés lekapcsolja a légtechnikai berendezéseket, áramtalanítja az épületet és jelzést ad a tűzoltóság felé, amennyiben telepítését a tűzvédelmi hatóság előírja. 9

11 Helyiség program tervezett program park szint testületi ülésterem 118,76 m m 2 öltöző 13,60 m 2 15 m 2 iktató 52,68 m 2 50 m 2 irattár 108,68 m m 2 park szint összesen 293,72 m m 2 utcaszint szélfogó és előcsarnok 68,04 m 2 70 m 2 ügyfélváró és ügyfélszolgálat 151,34 m m 2 konyha étkező 64,75 m 2 60 m 2 városfejlesztési iroda 125,93 m m 2 fénymásoló 13,50 m 2 15 m 2 főépítész 19,35 m 2 20 m 2 tárgyaló 19,35 m 2 20 m 2 fénymásoló, borítékoló 13,50 m 2 15 m 2 teakonyha 10,25 m 2 10 m 2 adóhatósági irodavezető 18,38 m 2 20 m 2 adóhatósági I csoport 57,15 m 2 60 m 2 adóhatósági II csoport 57,15 m 2 60 m 2 anyakönyvvezető 18,45 m 2 20 m 2 szociális és hagyatéki ügyintéző 47,03 m 2 50 m 2 tárgyaló 19,12 m 2 20 m 2 hatósági iroda 38,01 m 2 40 m 2 utcaszint összesen 741,30 m m 2 emelet jegyző 40,07 m 2 40 m 2 aljegyző 18,02 m 2 20 m 2 jegyzői és jogi iroda 45,08 m 2 50 m 2 szervezés 20,06 m 2 30 m 2 alpolgármesterek 61,44 m 2 40 m 2 pénzügyi irodavezető 30,43 m 2 30 m 2 pénztár és páncélhelyiség 10,80 m 2 10 m 2 pénzügy I csoport 40,50 m 2 40 m 2 pénzügy II csoport 35,55 m 2 35 m 2 rekreációs szoba 19,80 m 2 20 m 2 városrendészet irodavezető 19,58 m 2 20 m 2 iroda 28,58 m 2 30 m 2 öltöző 14,75 m 2 15 m 2 informatika 10,06 m 2 10 m 2 szerver 20,70 m 2 20 m 2 munkaügy 20,03 m 2 20 m 2 műszaki iroda 81,00 m 2 80 m 2 pénzügyi vezető 29,70 m 2 30 m 2 pénzügyi iroda 14,85 m 2 15 m 2 intézményvezető 20,47 m 2 20 m 2 tárgyaló 19,13 m 2 20 m 2 városgondnokság titkárság 38,01 m 2 40 m 2 10

12 emelet összesen 638,61 m m 2 tető szint polgármester 36,55 m 2 40 m 2 titkárság és ügyfélváró 49,39 m 2 50 m 2 teakonyha 9,12 m 2 10 m 2 tárgyaló 39,57 m 2 40 m 2 polgármesteri kabinet 61,44 m 2 50 m 2 tető szint összesen 196,07 m m 2 összes program által meghatározott hasznos terület 1869,70 m m 2 tervezett program park szint közlekedő 117,75 m 2 0 m 2 takarítószer tároló 7,20 m 2 0 m 2 lépcső és lift 13,34 m 2 0 m 2 elektromos helyiség 15,40 m 2 0 m 2 mosdó 27,07 m 2 0 m 2 épületfelügyelet 12,90 m 2 0 m 2 gépészet 60,77 m 2 0 m 2 zsiliptér 15,15 m 2 0 m 2 raktár 22,98 m 2 0 m 2 audiovizuális központ 9,92 m 2 0 m 2 park szint összesen 302,48 m 2 0 m 2 utcaszint lépcső és lift 17,70 m 2 0 m 2 mosdó 32,40 m 2 0 m 2 közlekedő 132,30 m 2 0 m 2 mosdó 27,37 m 2 0 m 2 utcaszint összesen 209,77 m 2 0 m 2 emelet közlekedő 211,39 m 2 0 m 2 lépcső és lift 17,70 m 2 0 m 2 mosdó 32,40 m 2 0 m 2 mosdó 27,37 m 2 0 m 2 emelet összesen 288,86 m 2 0 m 2 tető szint közlekedő 36,45 m 2 0 m 2 lépcső és lift 17,70 m 2 0 m 2 mosdó 32,40 m 2 0 m 2 tető szint összesen 86,55 m 2 0 m 2 összes program által nem meghatározott hasznos terület 887,66 m 2 0 m 2 összes hasznos terület 2757,36 m 2 11

13 Beépítési adatok telek adatok 488/1, 489/1, 489/2, 490 telekméret előírások 9232 m2 Vi-1 legnagyobb terepszint feletti beépítettség 30 % legnagyobb terepszint alatti beépítettség 30 % legnagyobb szintterületi mutató 1,3 legnagyobb épületmagasság 12 m legkisebb zöldfelületi arány 40 % tervezett állapot terepszint feletti beépítettség 13,27 % terepszint alatti beépítettség 2,00 % szintterületi mutató 0,4 épületmagasság 10,55 m zöldfelület aránya 68 % Költségbecslés M2 EGYSÉGÁR, EFT/M2 (áfával) KÖLTSÉG, EFT FŐ HELYISÉGEK BRUTTÓ SZINTTERÜLETE (program szerinti helyiségek a hozzájuk tartozó közlekedő, tartózkodó területekkel, szociális helyiségekkel) KIEGÉSZÍTŐ HELYISÉGEK BRUTTÓ SZINTTERÜLETE 91, (gépészeti helyiségek, gépkocsi tároló, stb.) EGYÉB ÉPÍTETT SZERKEZETEK TERÜLETE 286, (előtetők, egyéb födémek) BURKOLT KÜLTÉRI TERÜLETEK KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

beépítési koncepció A Károly körút térfala

beépítési koncepció A Károly körút térfala beépítési koncepció Szimbolikus, és funkcionális értelemben a központi elem egyértelműen a Városháza. A téren belül ennek az épületnek kell méltó, a funkciót kifejező megjelenéssel a középpontban állni.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 377/2011. (X. 5.) Kt. sz. határozatában,

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

M Ű SZAKI LEÍRÁS. I. Általános mű szaki leírás

M Ű SZAKI LEÍRÁS. I. Általános mű szaki leírás 3. sz. Melléklet M Ű SZAKI LEÍRÁS I. Általános mű szaki leírás 1. ÉPÍTÉSZET Általános megjegyzések Az építész alaprajz szerinti méretek "nyers" méretek és a vakolatlan falak közötti távolságot jelentik.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő.

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő. Kedves Miklós! Mintha csak borozgatás közben mesélnék. A kollégiummal szemközti terület anno libalegelő volt. Valami miatt tudták a régiek, hogy az itteni talaj nem alkalmas épület alapozására. Az egykori

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

A gazdaságos felújítás

A gazdaságos felújítás A gazdaságos felújítás Részletes tájékoztató a költség-optimalizált energetikai korszerűsítésről magánépíttetők és intézmény üzemeltetői számára Energetikai felújítást fontolóknak Kiadó: Belügyminisztérium

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések 3. sz. Melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS I. Általános műszaki leírás 1. ÉPÍTÉSZET Általános megjegyzések Az építész alaprajz szerinti méretek "nyers" méretek és a vakolatlan falak közötti távolságot jelölik. Ahol

Részletesebben

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT i BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT ii BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. Tartalom

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. Tartalom Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak... 4 3. Villamos szerelőaknák... 5 4. Villamos átvezetések... 6 5. Tűzterjedési gát keresztezése villamos vezetékrendszerrel... 6 6. Kisfeszültségű erősáramú villamos

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SzABÁLYZATA (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2010-ben véleményezett dokumentációja

Részletesebben

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN ELŐSZÓ A következő oldalakon egy, az ESÉLY XXI. KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG által készített dokumentáció olvasható. Ezt az anyagot a tulajdonukban, kezelésükben lévő épületeket és azok környezetét akadálymentesíteni

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA HELYZETELEMZŐ ÉS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI KONCEPCIÓJA RENDELETTERVEZET

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA HELYZETELEMZŐ ÉS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI KONCEPCIÓJA RENDELETTERVEZET BUDAPEST A RÖVIDÍTÉSEK 4. 1. FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI HELYZETFELTÁRÓ FŐVÁROS ÉS BUDAPEST OTÉK 2. HELYZETÉRTÉKELŐ RENDEZÉSI ELTÉRÉS FŐVÁROS A 111. TELEPÜLÉSSZERKEZETI MELLÉKLETEK HELYZETELEMZŐ RENDEZÉSI

Részletesebben

Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint?

Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint? XII. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint? Engedélyezési terv Mészáros János XII. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Hogyan tervezzünk családi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló Készült a FŐMTERV vezette tervező csapat részletes pályázati anyaga alapján 2011. július HELYSZÍN, ADOTTSÁGOK A Moszkva tér mely Buda és

Részletesebben

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK 7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK Az épületenergetika az Európai Unió energia és klímapolitikájának egyik fő prioritási területe. Az épületek energiahatékonyságáról

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben