TÖRÖKBÁLINT ÚJ VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖKBÁLINT ÚJ VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS"

Átírás

1 TÖRÖKBÁLINT ÚJ VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

2 Tartalomjegyzék Építészeti műszaki leírás 2 Tájépítészet 7 Tartószerkezet 7 Épületgépészet 8 Épületvillamosság 9 Helyiség program 10 Beépítési adatok 12 Költségbecslés 12 Tervjegyzék 1 Helyszínrajz 2 Alaprajz 3 Alaprajz 4 Homlokzatok, metszet 5 Homlokzatok, metszet 6 Látványterv 1

3 Helyszín és annak elemzése A tervezési helyszín Törökbálint közigazgatási centrumában található. A környező tömbbeépítések esetén fellelhetőek az egykori falusias jelleg fő elemei. Az épületek elsősorban oromfalukkal fordulnak az utca fele. Az idővel elaprózódó telekosztások miatt a hosszházas kertudvarok szélessége jelentősen lecsökkent. Az épületállomány változó képet festve a városiasodás, urbánus attitűd jeleit mutatja. A helyszínt erősen meghatározza a tömbbelsőben található Kálvária-domb, mely a kialakítandó városi parkkal kapcsolódva új, egyedi közterületi felületévé válhat a településnek. A Városháza helyszínéül szolgáló telek mind az újonnan létesülő városi parkhoz, mind a történeti hagyományok jeleit magán hordozó tömbkerethez csatlakozik. Ezt a helyzeti előnyt igyekeztünk a tervezésünk során szem előtt tartani és maximálisan kihasználni. Irányelv A Városháza, mint intézmény a helyiségprogramon túl egy olyan szellemi közösséget is jelent, mely egy élő, működő város hétköznapjainak fontos színtere lehet. A város élhetőségéhez számtalan tényezőn túl a közterületeinek megfelelő kialakítása és az adminisztratív rendszereinek gördülékeny működése is hozzátartozik. Ezért olyan épület tervezésére törekedtünk, mely a helyzetéből adódóan jó közterületi kapcsolatokat létesít, miközben belső funkcionális elrendezése könnyű és átlátható üzemeltetést tesz lehetővé. Mit is jelent a Városháza? Mennyiben analóg a család házával? A város nem egy nagy család, itt nem ismer mindenki mindenkit. Nem mindenki tudja, hogy a konyhában hol a dugóhúzó, a vasalódeszka pedig a kamrában, az ajtó mögött van. A város házát olyanra kell tervezni, ahol kiismerheti magát az, aki életében először jár benne, de annak sem unalmas, aki nap mint nap benne dolgozik. Úgy reprezentál, hogy közben mértéktartó és egyben kifejezi a közösség egészséges öntudatát, de nem kivagyi. Ezen kívánalmak szintézise alakította tervünket. 2

4 Beépítési lehetőségek vizsgálata 01 az épület mindkét szomszédja felé falat képez, a kialakult belső udvar folytatása lehet a tervezett parknak, azonban rossz arányú, a közlekedők pedig igen hosszasak 02 az átrium által belső, saját világ jön létre, viszont a Városháza működése elzárkózik a csatlakozó terektől, valamint elzárja a Munkácsy utcát a tervezett belső parktól 03 a teljes utcafrontot elfoglaló tömeg zártabb udvart határol le, melynek megnyitása a Művelődési ház felé orientálódik, ennek kialakítása azonban nem kommunikál ebbe az irányba 04 az utcafronton kifeszülő tömeg elzárja az utcát a parktól, a szabdalt tömegalakítás csökkenti a léptékbeli kontrasztot a környezettel, azonban nehezíti a jó belső működést 05 a kialakult belső térrész szerves része tud lenni a tervezett parknak, azonban a Művelődési ház felé záródó tömeg gátolja az épületek esetleges kommunikációját 06 a telken végighúzódó egyszerű irodaház-szerű tömeg elrendezésében folytatja a meglévő beépítési sort, azonban léptékében, magasságában egyáltalán nem illeszkedik bele 07 az L alakú tömeg teret képez a Munkácsy utca felé, azzal jól kommunikál, azonban a parktól elzárkózik, valamint a bejárat és belső közlekedők szempontjából rossz adottságai vannak 3

5 08 a tömeg önmaga által létrehozott udvarával nyit az utca felé, azonban a szomszédoktól elzárkózik és a park felé is komoly vizuális és fizikai akadályt képez az utcáról érkezőknek 09 a telek végébe helyezett tömeg előtt városi tér alakulhat ki, azonban a park szélére tolt épület idegen testként hat, az utca beépítési struktúrájába egyáltalán nem illeszkedik 10 a Z alakú tömeg két teret képez, melyek az utca és a Kálvária-domb irányába nyitnak, a tömeg nagy kiterjedése azonban az utcától idegen, belső működése megkérdőjelezhető 11 a két tömeg összekapcsolás jól illeszkedik az utcaképbe, belátást és átközlekedést enged a park irányába, viszont az utca felőli zsák kellemetlen zugot képez 12 a tömegek hierarchizálása finomítja a beépítésbe való illeszkedést, a keskeny tömeg mindkét oldalán kapcsolat nyílik a park irányába; az utca felőli tér jól körülhatárolható, ünnepélyesebb, burkolt teret képez, míg a Kálvária-dombról leérkezve egy könnyedebb hangulatú, parkosabb területre érkezünk A külső terek ( a város ) A Munkácsy utcára csatlakozó telek épített környezete heterogén képet mutat. A régebbi földszintes lakóépületek utcavonalra merőleges gerincű tetői, valamint a közelmúltban épített közösségi épület emeletes, utcával párhuzamos tetőgerincű tömege a két ellenpontja a környező beépítésnek. E két szélsőérték között számtalan egyéb telepítési mód megtalálható. A tervezett szabályozás a nagy, jelenleg fel-felszakadó keretet közfunkcióval tölti meg belülről, új teret adva a jövő fejlesztéseinek. Az újonnan tervezett városházát tehát úgy kell kialakítani, hogy az utca és a majdani közpark irányába is teret alkotva jelenjen meg, így elkerülhető a hátat fordítás esete. Alapfelvetésünk, hogy a jelenlegi kialakításhoz idomulva, az utcához kapcsolódva egy városias teret (díszteret), míg a tömbbelső felé egy oldottabb, zöldebb pihenőkertet hozzunk létre. A két térrész mind közvetlenül, mind az épületen át összekötésre került, így a helyszín tulajdonképpen épületrészek és szabad terek dinamikus váltakozásából áll. 4

6 Beépítési lehetőségek utcaképi megjelenései 5

7 A belső terek ( a ház ) Adott tehát a két külső tér és a Városháza alapképlete. Az épület tervezésekor additív tömegképzéssel dolgoztunk, mivel ez a jelleg úgy hoz létre a funkció által megkövetelt volument, hogy a meglévő beépítések léptékéhez illeszkedjen. A funkcionális igények és a helyszín adottságainak mérlegelése során jutottunk a koncepció alapjához, mely szerint az épületegyüttes egy oldalfolyosós, egy középfolyosós tömegből, valamint a park szintjére helyezett testületi ülésterem vertikális kubusából áll. Az előbbi két hosszház tetőidoma összeszerkesztett, együttesen mutat koherens egészet. Az ülésterem téri formálása jelszerű, tágabb gondolati asszociációkat enged. A terem helyzetének különlegessége, hogy a dísztéren átközlekedve esetenként feltárható a belső világa, új olvasatot adva a demokratikus intézményi rendszer működési mechanizmusának. Az üléstermet szándékosan nem helyeztük az utcaszint fölé, így rálátást engedve a döntéshozatali folyamatokra. Természetesen a betekintés belső oldali függönyözéssel igény szerint meggátolható. A hosszanti tömegek között alakul ki az épület bejárati zónája, mely a két külső térhez kapcsolódva helyezkedik el. Az épületen belül a közlekedőterületek szintjei szoros vizuális kapcsolatban vannak egymással, könnyen áttekinthetővé téve a belsőt. Az utca szintjén, a dísztér irányából érkezve, vagy a park szintjéről rámpán érkezve az előtér- fogadótér belső kialakítása lehetővé teszi a teljes épület szintbeli átlátását. Ez egyrészt az épület felügyelete szempontjából előnyös, másrészt bárki számára könnyen áttekinthető és megérthető. Funkcionális lehetőségek Az ügyfélszolgálati területet a dísztérhez csatoltan helyeztük el. Így az épület előtt elhaladva látható az intézmény itteni leterheltsége, valamint a belső tér a hétköznapok és a mindennapok részévé is válik. A politikához köthető polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői funkciók az oldalfolyosós épületszárnyban kaptak helyet. Az itteni közlekedő a dísztérhez kapcsolódik, így folytatva az utcaszinten megkezdett nyitott kapcsolati viszonyrendszert. Az épület középfolyosós szárnya a közigazgatási funkciócsoportokat tartalmazza. Itt az optimális helykihasználás, valamint működési szempontból gyorsabb elérés érdekében alkalmaztuk a középfolyosós szisztémát. A rendszer zárt folyosói ódiumát elkerülve azt fellazítottuk, majd áttörésekkel osztottuk, vagyis az ide integrált lépcsők áttöréseivel, valamint a többi födémáttöréssel, felülvilágítókkal egy térben kapcsolt struktúrát alakítottunk ki. Az itt folyó mindennapi munka során a különböző szintek egyetlen téri egységet alkotnak. Az ülésterem jellegéből adódóan az előző két rendszertől eltérő. Ezért döntöttünk annak külön tömegbe történő elhelyezése mellett. Milyen lehetőségeink is lehetnek ez esetben? Adekvát a válasz, hogy az üléstermet a 6

8 dísztérrel egy szintbe helyezzük. Ennek az a hátránya, hogy a helyiség inaktív állapota esetén nagy helyet foglal, akadályt képez. Az üléstermet kapcsolhatnánk a belső park felé. Ebben az esetben a funkció egyértelműen csatlakozik a jövőbeni parkhoz, viszont elfordul a város jelenlegi aktív közterületi felületétől. Ezen szempontok vizsgálata után, a tanácsterem kevésbé kézenfekvő elhelyezése mellett döntöttünk. A telek adottságából fakadó egy szintbeli eltérést kihasználva a termet a jövő, a park szintjére helyeztük, ezzel izgalmas téri játékot indítva meg. Az ülésterem a belső struktúra, a szélesebb tömeg folytatásába került, az előcsarnokból közvetlen vizuális kapcsolattal rendelkezik. A terem felületének dísztérrel határos része a köztér aktív zónája, leülő és várakozófelület is egyben. Homlokzati kialakítás Az épület hőszigetelő rendszerű vékonyvakolattal van ellátva (törtfehér színben). A lábazati és környező tereppel érintkező magasságban, a felület védelmében nemes beton burkolatot helyeztünk. Ez egyrészt megakadályozza a felület mechanikai sértését, valamint tartósan biztosítja a lábazati zóna esztétikus megjelenését. A közlekedő területek előterébenpadlótól mennyezetig- hőhídmentes acél nyílászárókat helyeztünk. Az irodaterületek esetén a szalagablakokat parapettel láttuk el a könnyebb bútorozhatóság, valamint a későbbi átalakíthatóság végett. Az üvegszerkezetek előtt helyenként fix, helyenként mozgatható szitázott, színes üveglamellás kiegészítő szerkezetet helyeztünk. Az egyes lamellák dőlésszöge a belső funkció és a csatlakozó közterület kapcsolata határozza meg. A lamellák helyenként felületté állnak össze, más részeken élben látszódva szinte észrevehetetlenek. Az épület tetőszerkezetére cserépfedést terveztünk, melyek külső oldali vízelvezetéssel rendelkeznek. Tájépítészet A dísztér a jelenleg is meglévő járda burkolatához csatlakozik. A téren a gépjármű közlekedés áthaladása burkolati szinten nincs megkülönböztetve a tér gyalogos burkolatától. Ennek célja a tér egybefüggő összességének prezentálása. A téren, az ülésterem tetőszerkezetének részeként ülőbútorokat helyeztünk el. A tér orientáltságából adódóan alkalmas városi rendezvények bonyolítására. A jövőbeni városi park irányába épített mellvédekkel kialakított füvesített teraszokat hoztunk létre. A támfalak vonalvezetése egyrészt oldottá teszi a Kálvária-domb meredek domboldalát, másrészt a park felől érkezőt rávezeti az itteni bejáratra. Az épület környezetében 106 db. parkolót helyeztünk el. A városi parkba benyúló parkoló területek lazább elrendezésű (ligetes) képet mutatnak. Ide árnyékot adó fákat telepítettünk. Fontos, hogy a szükségszerűen elhelyezendő parkoló a domb és a patak szinti területeket ne válassza el egymástól -nem elaprózva azt- megőrizve a helyszín jelenlegi tágasságát. Kerékpártárolókat a dísztérhez kapcsolódva helyeztünk el Tartószerkezet A tervezett városháza épülete eltolt egységű, négy szintes kialakítású. Az épület Az egyes egységek eltérő szerkezeti kialakítással készülnek. Így az építmény három dilatációs mezőből áll. Az épületegyüttes befoglaló mérete 26 x 83 m. Az épületet sávalapokkal- az MSZ pontja szerinti ellenőrzés végrehajtása után- gazdaságosan megvalósítható. A meglévő növényállomány gyökérzete szempontjából is ez a legoptimálisabb megoldás. A közművek tervezésénél figyelembe kell 7

9 venni a feltöltés tulajdonságait, azok alatt tömörített talajcsere készül a szükséges vastagságban, ezzel együtt biztosítani kell a kapcsolatok elmozdulásának a lehetőségét. A beton és vasbetonszerkezetek tervezésénél figyelembe kell venni a területen esetleg tapasztalható agresszív talajvíz korróziós hatását. Anyagminőségek: Beton: csömöszölt: C20 32/fn vasalt: C20-16/kk (S54 cementadagolással) Betonacél: B60.50 Betontakarás: min. 5 cm Az irodaszárny épületei vasbeton pillérvázas szerkezetű, kitöltő falakkal. A pillérek mérete 30/30 cm. Az épület merevségét haránt vasbeton falak biztosítják. Az ülésterem teherhordó függőleges és ferde falai monolit vasbeton szerkezetűek, 30 cm vastagsággal. A teljes épület födémszerkezete monolit vasbeton síklemez, 20 cm vastagsággal. A fölszinti ügyfélforgalmi homlokzaton a födémet acélszerkezetű pillérek támasztják. Anyagminőségek: beton: C20 16/kk betonacél: B60.50 (egyedi vas esetén) C15H (hegesztett háló) Épületgépészet Az épületben közönségforgalmi és igazgatási valamint kiszolgáló helyiségek kerültek elhelyezésre. A telek környezetében kiépített közműhálózat található- a környező utcákban húzódó víz- és a gáz közcsőről, valamint közcsatornáról- bekötésének lehetősége adott. A víz- és gáz mérését épületen kívül oldjuk meg. Hidegvízellátás: Az városháza napi vízfogyasztása az 1/1995(I.31) KHVM rendelet alapján: 105 fő (dolgozó) 25 l/fő,nap l/nap 130 fő (ügyfél) 20 l/fő,nap l/nap A vizes csoportok alaprajzilag két egységbe helyeztük. A padlóban vízvezeték számára kötést nem szabad készíteni, ezért a hidegvíz (és a meleg víz, valamint a cirkulációs víz) alapvezetéket épületen kívül (földben) helyezzük el úgy, hogy vizes csoportonként (konyha, kazán és öltöző számára is) egyegy bekötést készítünk. Az épületen belüli vízvezetékek falban illetve álmennyezeti térben szerelendők. A víz szűrését, lágyítását épület gépészeti terében oldjuk meg. Belépésekkor helyi elzárókat irányoztunk elő. Melegvíz ellátás: Használati melegvizet készítünk a vizes csoportok, a személyzeti öltöző és a büfé számára. A használati melegvíz központilag kerül előállításra, a gépészeti helyiségbe telepített 1000 liter űrtartalmú, indirekt fűtésű melegvíz termelővel. A vezetékben lévő víz lehűlésének megakadályozására szivattyúval hajtott cirkulációs hálózat létesül. A szivattyút idővezérlésű kapcsoló működteti beállított programnak megfelelően. Használati melegvizet a későbbiek során a délnyugati tájolású tetőre helyezett napkollektorokkal, a kieső időszakban pedig kazánnal állítjuk elő. Oltóvíz biztosítása: Az négyszintes. A mértékadó tűzszakasz 2757,4 m². A mértékadó tűzszakaszra a szükséges oltóvíz mennyisége a 46. (5) bekezdése alapján: 3900 l/min. Belső tüzivíz igény (két nedves tűzcsap egyidejű igénye): 600 l/min. A Városháza számára tüzivíz ellátó berendezést tervezünk nedves fali tűzcsapok beépítésével. A beépített tűzcsapok száma szintenként 1 db. 8

10 Csatornázás: Az épületre hulló csapadékvíz mennyisége: 25 l/s A tetőfelületre hulló csapadékvizeket belső lefolyók segítségével vezetjük talajszintig, innen összegyűjtve esővíztározóba kötjük. A túlfolyóhoz csatlakozva a felesleget telken belül szikkasztjuk Gázellátás: Gázellátást igényel a parkszinten kialakított gépészeti helyiségbe telepítendő kondenzációs falikazán. A kazán számára a helyiség levegőjétől független füstgázelvezető rendszert tervezünk, melyet a tető hóhatára fölé - 50 cm magasságig vezetjük ki. Központi fűtés: A helyiségek hőveszteségének, valamint a természetes és mesterséges szellőztetésből (depresszióból) adódó hőigény pótlására 70/55 C hőfoklépcsővel üzemelő radiátoros fűtőtesteket tervezünk. A radiátorok helyi szabályozással, termosztatikus fejjel ellátott szelepekkel kell ellátni. A tervezés során elsődleges célunk volt az energiatudatos gondolkodás. A korábban leírt kollektorok mellett olyan passzív eszközök beépítését tartjuk célszerűnek, melyek alkalmazásával a későbbiekben energia takarítható meg. A fenntartható tervezés eszméje alapján már a tervezés kezdeti periódusában figyelembe kell venni olyan beépítési, telepítési megoldásokat, melyekkel - mint például ún. napcsapdákkal- jelentős passzív energia plusz nyerhető. Szellőzés A nyitható nyílászáróval nem rendelkező (pl vizesblokkok) helyiségekbe ventilátoros elszívást készítünk úgy, hogy, hogy az elszívó rácsok és álmennyezetbe rejtett csőventilátor segítségével egységenként 150 m³/h levegőt juttatunk tető fölé. A személyzeti öltöző helyiségei az öltőzőt leszámítva külső nyílászáróval rendelkeznek, ezért mesterséges szellőzést kialakítani nem szükséges. Épületvillamosság A méretlen fővezetéket, földkábelt a délnyugati homlokzat előteréhez kapcsolódó elektromos elosztó helyiség fogadja. A főkapcsoló és a főmérő ide kerül beépítésre. A világítási rendszerek és egyes épületrészek szerkezetének rendeltetésével, esztétikai és belsőépítészeti követelményeivel harmonizáló világítótestekkel és energiatakarékos fényforrásokkal kerülnek kiépítésre. A lámpatestek kialakításánál az ütésállóság is fő szempont. A világítási hálózatok kapcsolása fokozatokban történik, még a nagyobb terű helyiségekben is. A fényforrások kiválasztásánál különös gondot kell fordítani a színvisszaadás biztosítására, ami lehetőleg 3300K alatt legyen. Az utak és a ház külső világítása szürkületkapcsolóról reteszelve történik. A dugaszoló aljzatok érintésvédelemmel kerülnek ellátásra. (benyúlásmentes). Az érintésvédelem módja nullázás, (PEN) az épület fém hálózatainak összekötésével kialakított egyenpotenciálú hálózattal kiegészítve. Az egyenponteciálú hálózat kialakítását legalább 4 mm2 keresztmetszetű rézvezetékkel kell elkészíteni. A hálózatba az épület valamennyi nagykiterjedésű fém hálózatát és fémszerkezetét be kell kötni. Az érintésvédelmi vezetéket minden üzemszerű feszültség alatt álló berendezésekhez ki kell vezetni, és azokat be kell kötni. Az érintésvédelem hatékonyságáról méréssel kell meggyőződni. A dugaszolóaljzatok hálózatait és a konyhai villamos berendezéseket érintésvédelmi relével látjuk el. A 2002.(I.23.) BMr. 9. szám /II.kötet III. fejezete szerint az épületre villámhárító rendszert kell telepíteni. Az épület főkapcsoló berendezésében elhelyezésre kerülő tűzvédelmi kapcsoló leválasztja a hálózatról valamennyi elektromos berendezés energia ellátását. A különböző helyeken lévő elosztókban lehetőség van a helyi áramtalanításokra. Automatikus tűzjelző berendezés lekapcsolja a légtechnikai berendezéseket, áramtalanítja az épületet és jelzést ad a tűzoltóság felé, amennyiben telepítését a tűzvédelmi hatóság előírja. 9

11 Helyiség program tervezett program park szint testületi ülésterem 118,76 m m 2 öltöző 13,60 m 2 15 m 2 iktató 52,68 m 2 50 m 2 irattár 108,68 m m 2 park szint összesen 293,72 m m 2 utcaszint szélfogó és előcsarnok 68,04 m 2 70 m 2 ügyfélváró és ügyfélszolgálat 151,34 m m 2 konyha étkező 64,75 m 2 60 m 2 városfejlesztési iroda 125,93 m m 2 fénymásoló 13,50 m 2 15 m 2 főépítész 19,35 m 2 20 m 2 tárgyaló 19,35 m 2 20 m 2 fénymásoló, borítékoló 13,50 m 2 15 m 2 teakonyha 10,25 m 2 10 m 2 adóhatósági irodavezető 18,38 m 2 20 m 2 adóhatósági I csoport 57,15 m 2 60 m 2 adóhatósági II csoport 57,15 m 2 60 m 2 anyakönyvvezető 18,45 m 2 20 m 2 szociális és hagyatéki ügyintéző 47,03 m 2 50 m 2 tárgyaló 19,12 m 2 20 m 2 hatósági iroda 38,01 m 2 40 m 2 utcaszint összesen 741,30 m m 2 emelet jegyző 40,07 m 2 40 m 2 aljegyző 18,02 m 2 20 m 2 jegyzői és jogi iroda 45,08 m 2 50 m 2 szervezés 20,06 m 2 30 m 2 alpolgármesterek 61,44 m 2 40 m 2 pénzügyi irodavezető 30,43 m 2 30 m 2 pénztár és páncélhelyiség 10,80 m 2 10 m 2 pénzügy I csoport 40,50 m 2 40 m 2 pénzügy II csoport 35,55 m 2 35 m 2 rekreációs szoba 19,80 m 2 20 m 2 városrendészet irodavezető 19,58 m 2 20 m 2 iroda 28,58 m 2 30 m 2 öltöző 14,75 m 2 15 m 2 informatika 10,06 m 2 10 m 2 szerver 20,70 m 2 20 m 2 munkaügy 20,03 m 2 20 m 2 műszaki iroda 81,00 m 2 80 m 2 pénzügyi vezető 29,70 m 2 30 m 2 pénzügyi iroda 14,85 m 2 15 m 2 intézményvezető 20,47 m 2 20 m 2 tárgyaló 19,13 m 2 20 m 2 városgondnokság titkárság 38,01 m 2 40 m 2 10

12 emelet összesen 638,61 m m 2 tető szint polgármester 36,55 m 2 40 m 2 titkárság és ügyfélváró 49,39 m 2 50 m 2 teakonyha 9,12 m 2 10 m 2 tárgyaló 39,57 m 2 40 m 2 polgármesteri kabinet 61,44 m 2 50 m 2 tető szint összesen 196,07 m m 2 összes program által meghatározott hasznos terület 1869,70 m m 2 tervezett program park szint közlekedő 117,75 m 2 0 m 2 takarítószer tároló 7,20 m 2 0 m 2 lépcső és lift 13,34 m 2 0 m 2 elektromos helyiség 15,40 m 2 0 m 2 mosdó 27,07 m 2 0 m 2 épületfelügyelet 12,90 m 2 0 m 2 gépészet 60,77 m 2 0 m 2 zsiliptér 15,15 m 2 0 m 2 raktár 22,98 m 2 0 m 2 audiovizuális központ 9,92 m 2 0 m 2 park szint összesen 302,48 m 2 0 m 2 utcaszint lépcső és lift 17,70 m 2 0 m 2 mosdó 32,40 m 2 0 m 2 közlekedő 132,30 m 2 0 m 2 mosdó 27,37 m 2 0 m 2 utcaszint összesen 209,77 m 2 0 m 2 emelet közlekedő 211,39 m 2 0 m 2 lépcső és lift 17,70 m 2 0 m 2 mosdó 32,40 m 2 0 m 2 mosdó 27,37 m 2 0 m 2 emelet összesen 288,86 m 2 0 m 2 tető szint közlekedő 36,45 m 2 0 m 2 lépcső és lift 17,70 m 2 0 m 2 mosdó 32,40 m 2 0 m 2 tető szint összesen 86,55 m 2 0 m 2 összes program által nem meghatározott hasznos terület 887,66 m 2 0 m 2 összes hasznos terület 2757,36 m 2 11

13 Beépítési adatok telek adatok 488/1, 489/1, 489/2, 490 telekméret előírások 9232 m2 Vi-1 legnagyobb terepszint feletti beépítettség 30 % legnagyobb terepszint alatti beépítettség 30 % legnagyobb szintterületi mutató 1,3 legnagyobb épületmagasság 12 m legkisebb zöldfelületi arány 40 % tervezett állapot terepszint feletti beépítettség 13,27 % terepszint alatti beépítettség 2,00 % szintterületi mutató 0,4 épületmagasság 10,55 m zöldfelület aránya 68 % Költségbecslés M2 EGYSÉGÁR, EFT/M2 (áfával) KÖLTSÉG, EFT FŐ HELYISÉGEK BRUTTÓ SZINTTERÜLETE (program szerinti helyiségek a hozzájuk tartozó közlekedő, tartózkodó területekkel, szociális helyiségekkel) KIEGÉSZÍTŐ HELYISÉGEK BRUTTÓ SZINTTERÜLETE 91, (gépészeti helyiségek, gépkocsi tároló, stb.) EGYÉB ÉPÍTETT SZERKEZETEK TERÜLETE 286, (előtetők, egyéb födémek) BURKOLT KÜLTÉRI TERÜLETEK KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés:

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés: Az épület leírása 1. Elhelyezkedés: A 1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27. szám alatt (hrsz: 210339/2), a volt Posztógyár területén található, É-37 épület hasznos alapterülete: 1.1 Helységleltár I. Szélfogó

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA Bontási munkák tételes költségvetése költségek Organizációs, előkészítő munkák Felvonulás, organizáció és járulékos költségek Belső és szakipari bontási munkák Épületgépészeti

Részletesebben

Műszaki leírás. 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő. 1021 helyrajzi számú ingatlan. felmérési dokumentációjához

Műszaki leírás. 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő. 1021 helyrajzi számú ingatlan. felmérési dokumentációjához Műszaki leírás az 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő 1021 helyrajzi számú ingatlan felmérési dokumentációjához Elhelyezkedés, megközelítés Mezőberény délkelet Magyarországon található, Békés

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

Lakóépületek tervezése II. gyakorlat MET.BME.HU 2013 / 2014 I. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék

Lakóépületek tervezése II. gyakorlat MET.BME.HU 2013 / 2014 I. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék Lakóépületek tervezése II. gyakorlat MET.BME.HU 2013 / 2014 I. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék Forrás: ZSUFA és KALMÁR Építésziroda Széchenyi utcai családi ház 1 1 1. Zónák és funkciók 2. Funkciók

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4400 NYÍREGYHÁZA MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 018 2011. július Rev.01 Page 1 of 9 Megye Régió NYÍREGYHÁZA LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Szabolcs-Szatmár- Bereg Lakosság száma

Részletesebben

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b Irodaház XIII. kerületben 3,5 / m 2 tól! Általános leírás Az irodaház a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésétől 100 méterre helyezkedik el (3-as metró Dózsa György úti megállóhelye), de mégis nyugodt,

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗 Ú VÍ Ú - Ö Í I C N Ö Ö I ᔇ厗VÍ ᔇ厗 4 ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗

Részletesebben

Lakóépületek tervezése III. gyakorlat MET.BME.HU 2011 / 2012 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék

Lakóépületek tervezése III. gyakorlat MET.BME.HU 2011 / 2012 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék Lakóépületek tervezése III. gyakorlat MET.BME.HU 2011 / 2012 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék Forrás: ZSUFA és KALMÁR Építésziroda Széchenyi utcai családi ház 1 1 1. Zónák és funkciók (S.M.) 2.

Részletesebben

OTTHONA ÉPÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ - BUDAPEST IV. KER. BAROSS U. 100.

OTTHONA ÉPÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ - BUDAPEST IV. KER. BAROSS U. 100. 28,60 5 33,67 5 21,33 6,96 11,50 74269 74270 74271 74272 74273 74274 74275 74276 74277 74278 pihen tet veteményes és virágkert tetszinti KONYHAI BEJÁRAT GAZDASÁGI UDVAR BEJÁRATA 74264 Irányi Dániel utca

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Műszaki leírás 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Az épület, 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. szám alatti 39206/31 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. Az épület: egyhajós,

Részletesebben

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5.

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. 01. C Í M L A P Veszprém, Mártírok úti PARKOLÓHÁZ beépítési tanulmányterve tervdokumentációjához. (Veszprém, Mártírok útja 5. 4796. hrsz.) Építész tervezõ

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE II. Oszt. N_ed12 TERVEZÉSI PROGRAMOK. 2015/2016. tanév III. évfolyam 1. félév

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE II. Oszt. N_ed12 TERVEZÉSI PROGRAMOK. 2015/2016. tanév III. évfolyam 1. félév Épülettervezési Tanszék KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE II. Oszt. N_ed12 OK 2015/2016. tanév III. évfolyam 1. félév SZAUNAHÁZ A megadott tervezési program alapján tervezendő egy városszéli szaunaház, mely

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2 ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER Budapest XI. Barázda utca 42.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

Övezet: Lk-FT-1 Beépítés módja: SZ (szabadonálló)

Övezet: Lk-FT-1 Beépítés módja: SZ (szabadonálló) ,00 6,0,,0 8,0 6,00 B NAPLÓKERT UTCA 6,70 8,0 6,00 0,80 B,00 05/5 5,00 8,0 6,70 0,0 É Övezet: Lk-FT- Beépítés módja: SZ (szabadonálló) A A,00 6,00 6,00 5,0 A A TELEKTERÜLET: 808,9 m BEÉPÍTETT TERÜLET:,8

Részletesebben

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 1/18 Dokumentáció A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 2/18 1 AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE 1.1 Az ingatlanok elhelyezkedése,

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Helyszínrajz m=1:500

Helyszínrajz m=1:500 Helyszínrajz m=1:500 Jellemzõ adatok: Építménymagasság számítás: HFdny+HFék+HFény +HFdk / K = Hépítmény 117,30m 2 +,29m 2 +,29m 2 +19,40M 2 / 57,80 fm = 6,84m 38540 38541 Övezeti besorolás: L-2/-VIII-1

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet

Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet Falnézet lámpatestek, berendezési tárgyak, ill. textúrák ábrázolásával (Hertel Anna

Részletesebben

Műszaki leírás. Koncepció - Több, mint irodaház. Beépítés, környezetalakítás, tájépítészet - Ház(ak) a parkban

Műszaki leírás. Koncepció - Több, mint irodaház. Beépítés, környezetalakítás, tájépítészet - Ház(ak) a parkban KKÁT BOIÉ Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Beléptető és Operatív Irányító Épület bővítése TERVPÁLYÁZAT 2010 Műszaki leírás Koncepció - Több, mint irodaház Kézenfekvő gondolat, hiszen a kiírás kettős

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYSZÍNRAJZI VÁZLAT

HELYSZÍNRAJZI VÁZLAT HELYSZÍNRAJZI VÁZLAT :00 83336 83337 Madách utca 83340 8334 /a 83339 8334 6,88 8,8 3/b 8,03 4,8,40 8,07 4,6 83343 83346 3/a 83348 83 83349 83347 36 Budapest Balzac u 7-9 Email: info@proconfhu 8 Budapest,

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

B I L O B A G A R D E N

B I L O B A G A R D E N B I L O B A G A R D E N VEVŐI MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az épület környezete 1.1 Elhelyezkedés Budapest XIX. kerületében a Kossuth Lajos utca 5. szám alatt fekszik az ingatlan fákkal övezett utcában. A telek

Részletesebben

Helyszínrajz 1 : 500. Munkahelyek2 - Hang és Videostúdió Konzulens: Szeift Zsuzsanna, Radnai Gergő 2012/13/1

Helyszínrajz 1 : 500. Munkahelyek2 - Hang és Videostúdió Konzulens: Szeift Zsuzsanna, Radnai Gergő 2012/13/1 É Hangszerkészítő iskola Hang és videostúdió Helyszínrajz 1 : 2/13/1 Nyugati homlokzat 51 99 5 51 43,8 51 2,51 51 99 5 51 9,2 3, 1,3 2, 4,88 1, 3,2 2, 7,6 3, 2, 1, 2,54 51 2, 51 11,21 3,8 6,38 4,7 9,56

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Híd utca 1. 4030 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 003 2011. július Rev.01 Page 1 of 9 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

az Egri Baptista Gyülekezet 3300 Eger, Deák Ferenc u. 9. szám alatti MEGLÉVŐ IMAHÁZ ÉPÜLET OLDALÉPCSŐ és RÁMPA ÁTALAKÍTÁSI TERVE

az Egri Baptista Gyülekezet 3300 Eger, Deák Ferenc u. 9. szám alatti MEGLÉVŐ IMAHÁZ ÉPÜLET OLDALÉPCSŐ és RÁMPA ÁTALAKÍTÁSI TERVE KÜLZETLAP az Egri Baptista Gyülekezet 3300 Eger, Deák Ferenc u. 9. szám alatti MEGLÉVŐ IMAHÁZ ÉPÜLET OLDALÉPCSŐ és RÁMPA ÁTALAKÍTÁSI TERVE Helyszín: 3300, Eger, Deák Ferenc út 9. Hrsz:... Megbízó- építtető:

Részletesebben

CÍMLAP. Piac kialakítása Tata Tata 1879/29 hrsz-ú belterületi ingatlanon Pályázati tervdokumentáció TARTALOMJEGYZÉK

CÍMLAP. Piac kialakítása Tata Tata 1879/29 hrsz-ú belterületi ingatlanon Pályázati tervdokumentáció TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP Piac kialakítása Tata Tata 1879/29 hrsz-ú belterületi ingatlanon Pályázati tervdokumentáció TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS KÖLTSÉGBECSLÉS TERVJEGYZÉK 00 Borító 01 Beépítési

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Hajdúnánás, Dorogi utca 19. Hrsz.: 3398 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak-Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÚJPALOTÁN - BUDAPEST XV. VÁZLATTERV MÁRCIUS 3.

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÚJPALOTÁN - BUDAPEST XV. VÁZLATTERV MÁRCIUS 3. KÖZÖSSÉGI HÁZ ÚJPALOTÁN - BUDAPEST XV. VÁZLATTERV 2016. MÁRCIUS 3. P13 TERVEZETT VILLAMOS MEGÁLLÓ GYALOGOS KAPCSOLAT 5,00 6,00 5,00 1,26 5 42,50 26,60 15,90 INFO PONT 3,02 P28 F+1 F+3 F 9,20 8,00 28,60

Részletesebben

TERVEZÉSI TERÜLET. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése. Tervező: TOTAL-BAU KFT.

TERVEZÉSI TERÜLET. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése. Tervező: TOTAL-BAU KFT. TERVEZÉSI TERÜLET 167.35 JELENLEGI - KIALAKULT ÁLLAPOT m 1:500 57 54 É 2428/2 2686/2 GÁZ 2687/1 2427 55 2687/2 2785 47 49 2428/1 51 53 MEGLÉVŐ 5 CSOPORTSZOBÁS ÓVODA óvoda 2686/1 2687/3 MEGLÉVŐ SPORTPÁLYA

Részletesebben

TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ ÉPÍTÉSZ DOKUMENTÁCIÓ szakág rajz terv lépték lap építész B-xx bontási tervek építész B-01 pince alaprajz 1:100 A3 építész

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján DUNAFÖLDVÁR VAK BOTTYÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA ÚJ PIAC KIALAKÍTÁS NYERTES ÖTLETPÁLYÁZATA Pályamű

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

46,800 10,200 0,500 3,600 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 4,151 0,300 8,361 0,500

46,800 10,200 0,500 3,600 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 4,151 0,300 8,361 0,500 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B B C C D D Török kút 10,200 36,600 46,800 10,200 0,500 3,600 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 3,700 0,120 4,151 0,300 8,361 0,500 1,400 8,800 1,400

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

Komplex 2. pótzh. / május

Komplex 2. pótzh. / május Komplex 2. pótzh. / 2013. május 03-06. Fedett lovarda és kültéri lovaglópálya lelátókkal A tervezési feladat helyszíne Alcsútdoboz külterület. A tervezési területet a jelenleg részben beépített telek jelenti,

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

PTE MŰVÉSZETI CAMPUS. építészeti tervpályázat 2005. átnézeti helyszínrajz m=1:500 5116/2 4649/2

PTE MŰVÉSZETI CAMPUS. építészeti tervpályázat 2005. átnézeti helyszínrajz m=1:500 5116/2 4649/2 +190,00 Radnics u. 1 2 3 4 5 6 7 8 PT MŰVÉSZTI MPUS +196,00 Telekhatár +191,00 +195,00 Jurisics Miklós utca +189,00 +194,00 +188,00 5116/1 +189,43 +187,00 +193,00 5104 5118/2 +183,00 +192,00 +186,15 +186,65

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. "Piac kialakítása Tata 1879/29 hrsz-ú belterületi ingatlanon"

MŰSZAKI LEÍRÁS. Piac kialakítása Tata 1879/29 hrsz-ú belterületi ingatlanon MŰSZAKI LEÍRÁS "Piac kialakítása Tata 1879/29 hrsz-ú belterületi ingatlanon" Tartalomjegyzék 1. Telepítés 2. Piac épület 3. Beépítési adatok 4. Tervezői költségbecslés 5. Tervjegyzék 1/5 helyszínrajz m

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

extenzív zöldtető +7,50 +5,50 +5,50 bambusz (Semiarundinaria fastuosa)

extenzív zöldtető +7,50 +5,50 +5,50 bambusz (Semiarundinaria fastuosa) Bfm08.60 = Budapest Magdolna utca. hrsz.:469 08 Budapest, Baross u. 6-67. 08 Budapest, Práter u.. 9 Budapest, Pajkos u. 4. Janesch Péter É 0-494/0 Pozsgai István T 0-744 9 Bp. Pajkos u. /b = 08,6 Bfm építési

Részletesebben

Óvodák és száz lakás Zöld önkormányzati fejlesztések

Óvodák és száz lakás Zöld önkormányzati fejlesztések Óvodák és száz lakás Zöld önkormányzati fejlesztések 100 lakásos passzívház xiii. kerület budapest REITER FERENC UTCA ZSINÓR UTCA FÁY UTCA JÁSZ UTCA JÁSZ UTCA Helyszín ZSINÓR UTCA HELYSZÍNRAJZ REGGEL telepítés

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 3860 ENCS MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 005 2011. július Rev.01 Page 1 of 10 Megye Régió Lakosság száma Kb. 7.000 Autópálya csatlakozás - Országút 3 Repülőtér Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

BIOHÁZ Budakalász, Ifjúsági Ökoház 2006 Látványképek Tóth Péter

BIOHÁZ Budakalász, Ifjúsági Ökoház 2006 Látványképek Tóth Péter BIOHÁZ Látványképek BIOHÁZ Látványképek BIOHÁZ Látványképek BIOHÁZ Látványképek BIOHÁZ Látványképek FALAK Mivel az épület összes terhét a fa főtartók hordják, ezért a többi szerkezet anyaga (beleértve

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013 (IX.24.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról egységes szerkezetben a 14/2014. (IX.15.); és a 8/2015. (IV.24.) sz. rendelettel

Részletesebben

8407 Beépített br. alapterület Beépítettség 2,00 11,00 24,00 6,00 2,00 1,001,00 1,00. gázcsap villanyóra 2,00. vízakna 1,00 2,00 5,00. szv.

8407 Beépített br. alapterület Beépítettség 2,00 11,00 24,00 6,00 2,00 1,001,00 1,00. gázcsap villanyóra 2,00. vízakna 1,00 2,00 5,00. szv. 8416 Juhász Gy. utca 8410 8411 A L A P A D A T O K : 8413 Telek területe 820,00 m 2 8407 Beépített br. alapterület Beépítettség 225,52 m 2 27,50 % 8409 3,00 6,50 20,00 8,50 8412 2,00 /+5, Földszinti padlóvonal

Részletesebben

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 6551 É 6519 6577 A L A P A D A T O K : 6517 6518 21,18 5,86 13,42 1, 7,36 7,92 3, 2,00 Tass vezér utca +7,10 6560 Ond vezér utca 6578

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

Construma 2010. 04.15.

Construma 2010. 04.15. TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE Construma 2010. 04.15. Van megoldás az elavult, helytelen kialakítású, rossz tűzvédelmi adottságú épületek biztonságának növelésére. Napjainkban a zöldmezős

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5.

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ

Részletesebben

-0,02 -0,02 -0,02-0,02 +9,17 +10,30 +3,80 +3,80. jogerıs engedély szerinti óvoda F+1 +6,70 +2,15 +7,60 +7,20. Hrsz.:1216 55,42 +4,06 +4,22 +4,00

-0,02 -0,02 -0,02-0,02 +9,17 +10,30 +3,80 +3,80. jogerıs engedély szerinti óvoda F+1 +6,70 +2,15 +7,60 +7,20. Hrsz.:1216 55,42 +4,06 +4,22 +4,00 Hrsz.:176/6 Hrsz.:176/7 Hrsz.:176/8 Hrsz.:176/9 lakó F+3+TT +1,75 +1,75 +16,85 Hrsz.:115/7 lakó F+3+TT Rákóczi utca +16,85 +3,5 3,65 Hrsz.:115/3 garázsor 8,7 17,45 3,38 1,1 8,7 +,15 - drótháló kerítéssel

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

Karamell-Snack Kft FA

Karamell-Snack Kft FA Karamell-Snack Kft FA (6300 Kalocsa Ciglidi út 2/A.) tulajdonában lévő telephely 6300 Kalocsa Ciglidi út 2/A, hrsz: 3053/15, 3053/16, 3053/17 Megnevezés Épület megnevezése Porta-irodaép. Nugát üzem Ikerraktár

Részletesebben

TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV TARTALOM BEVEZETŐ ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI IRÁNYELVEK ELHELYEZÉS/MÉRETEK ASZTALOK/SZÉKEK/HATÁROLÓ BÚTOROK ÁRNYÉKOLÁS/ESŐVÉDELEM PODESZT SZINTKIEGYENLÍTÉSHEZ

Részletesebben

Tsz.: HAP 1-236 " D " ÉPÍTÉSI TERÜLET. Dátum : 2007 október HUNGARO-AUSTRO PLAN Kft. Budapest Építészeti Nívódíja 2007 1027 Budapest, Margit krt 24.

Tsz.: HAP 1-236  D  ÉPÍTÉSI TERÜLET. Dátum : 2007 október HUNGARO-AUSTRO PLAN Kft. Budapest Építészeti Nívódíja 2007 1027 Budapest, Margit krt 24. !"#$%$& '(()(*+,-*.*'/( A tervezett irodaház három pince-garázs szinttel, a földszinttel és hat emeleti szinttel rendelkezik. A hatodik emelet homlokzati síkja az épületet határoló homlokzati síkhoz képest

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4024 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 01 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság száma Kb.

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. lakóház és udvar Az értékelés kelte: 2012.05.15 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 576 m 2 Épületek száma: 1 db Építmények száma: db Beépített alapterület:

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 2370 DABAS MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 032 2011. július Rev.01 Page 1 of 18 Megye Régió Pest Dabas LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Közép-Magyarország Lakosság száma Kb. 17.000

Részletesebben

Az intézmény neve: fenntartott Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító:

Az intézmény neve: fenntartott Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 2011 Az intézmény neve: fenntartott Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 200679 Székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Részletesebben

ISKOLAÉPÜLET BŐVÍTÉSÉNEK

ISKOLAÉPÜLET BŐVÍTÉSÉNEK ISKOLAÉPÜLET BŐVÍTÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Építtető: ATALANTA 3000 Ingatlankezelő Kft. 1083 Budapest, Jázmin utca 10. Helyszín: Budapest, VIII. ker. Jázmin utca 10. Hrsz.: 36136/2

Részletesebben

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció Kisméretű családi ház eti-műszaki dokumentáció Építtető...... É... dátum... V R E T A T N MI A mintatervet Bártfai Szabó Gábor építész tervei alapján a Magyar Kamara megbízásából a Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 2060 BICSKE MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 031 2011. július Rev.01 Page 1 of 10 Megye Régió Fejér Lakosság száma 11.579 Autópálya csatlakozás M1 Országút 1 Repülőtér Közép-Dunántúl

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Debrecen, Híd utca 1. HRSZ.: 13559/2 4030 DEBRECEN MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 12 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak Kelet - Magyarország Lakosság

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Körtefa utca 40., hrsz.: 685 2651 RÉTSÁG MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 020 2011. július Rev.01 Page 1 of 10 Megye Régió Nógrád Lakosság száma Kb. 3.000 Autópálya csatlakozás M2 Országút

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Szolnok, Thököly utca 79. HRSZ.: 8533 5000 SZOLNOK MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 14 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Jász-Nagykun-Szolnok Régió Közép-Magyarország Lakosság

Részletesebben

Tájékoztató. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi intézmény - felújítási és karbantartási munkáiról

Tájékoztató. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi intézmény - felújítási és karbantartási munkáiról Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi intézmény - felújítási és karbantartási munkáiról Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2015. (II. 26.) számú határozatában 15 millió

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

3a város közigazgatási terültén, az 1. számú mellékletben lehatárolt területen kívül, azokban az esetekben, amelyeknél

3a város közigazgatási terültén, az 1. számú mellékletben lehatárolt területen kívül, azokban az esetekben, amelyeknél Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról egységes szerkezetben az 1/2014. (II. 06.) és a 23/2014. (IX.

Részletesebben

RóF IDŐSEK OTTHONA. 2766 Tápiószele, Széchenyi út hrsz: 61. Vázlatterv ÉPÍTÉSZ KFT. Építtető: KÁTA ÉPSZÖV Kft. 2760 Nagykáta, Perczel Mór u.

RóF IDŐSEK OTTHONA. 2766 Tápiószele, Széchenyi út hrsz: 61. Vázlatterv ÉPÍTÉSZ KFT. Építtető: KÁTA ÉPSZÖV Kft. 2760 Nagykáta, Perczel Mór u. Építtető: KÁTA ÉPSZÖV Kft. 2760 Nagykáta, Perczel Mór u. Létesítmény megnevezése: IDŐSEK OTTHONA Létesítmény helye: 2766 Tápiószele, Széchenyi út hrsz: 61 Tervfajta: Dátum: RóF 2014. április ÉPÍTÉSZ KFT.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Diószegi út 22. 4030 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 02 2011. július Rev.01 Page 1 of 9 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

TERVEZETT ÉPÜLET +1,00 2,30 -3,17 4,80 6,00 4,80 2,30 18,18 5 2,30 2,30 2,30 5,58 11,95 59 5 4300/2 MÉLYGARÁZS LEJÁRÓJA 4324 45

TERVEZETT ÉPÜLET +1,00 2,30 -3,17 4,80 6,00 4,80 2,30 18,18 5 2,30 2,30 2,30 5,58 11,95 59 5 4300/2 MÉLYGARÁZS LEJÁRÓJA 4324 45 ,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0 +,,0 +,0 VESZPRÉM, UDPEST U.. HRSZ: 00/ Építészeti adatok: Övezeti előírás: Lk-o kisvárosis lakó övezet, oldalhatáros beépítés. maximálisan o,oo% építhető be - legnagyobb építménymagasság:,o

Részletesebben