Pedagógiai program. Budapest, március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató"

Átírás

1 Pedagógiai program Budapest, március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1

2 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs tapasztalatok...5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI...7 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI...8 HAGYOMÁNYÁPOLÁS...12 SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS...15 A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG...19 A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK...21 GYERMEK -ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK...22 A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK...27 EGYÉNI FEJLESZTÉS...28 INTEGRÁLT OKTATÁS...29 A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK...30 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM...33 EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM...39 SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSE...44 HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RÉSZEI...45 Kerettantervi változatok a helyi tanterv elkészítéséhez A választott kerettanterv feletti óraszámok Heti átlag kötelező alapóraszám tanév Heti átlag kötelező alapóraszám tanév Heti átlag kötelező alapóraszám tanév Heti átlag kötelező alapóraszám es tanévtől érvényes TANKÖNYVEK, TANÍTÁSI SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ALAPELVEI...54 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE...55 ISKOLAOTTHON, NAPKÖZIS FOGLALKOZÁS ÉS KLUBNAPKÖZI...65 NÉMET NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ PROGRAM...70 Német nemzetiségi kétnyelvű heti kötelező óraszám tanév Német nemzetiségi kétnyelvű heti kötelező óraszám tanév Német nemzetiségi kétnyelvű heti kötelező óraszám tanév

3 BEVEZETÉS Tisztelt Olvasó! A Budapest 13. Tankerület Pannónia Általános Iskola (OM azonosító ) Pedagógiai Programját tartja a kezében. A Pannónia Iskola főbejárata a Tutaj utca szám alatt található. Az intézményben folyó tevékenység meghatározója az Alapító Okirat. Az intézményt 1911-ben alapították. Az öreg falak a hagyományok tiszteletére kötelezik a sok-sok itt végzett növendéket, akik máig szeretettel gondolnak az alma materre. Az iskola sokszínűségével, eredményeivel vonzza ma is a tanulás útjára induló kisdiákokat. Közülük sokaknak a szülei is, de van, akinek a nagyszülei is idejártak. Eredményes sporthagyományt teremtők méltó utódainak serlegei csillognak a polcokon. Büszkék vagyunk azokra, akik gyerekéveiket itt töltve maguk sem sejtették, hogy egyszer olimpiai bajnokok lesznek. A különböző érdeklődésű és képességű tanulóknak nagy választékot kínál az iskola. A nevelési és pedagógiai programban lapozva, ezekről részleteiben olvashat az érdeklődő. Külön kiemeljük az eredményesen működő nemzetiségi kétnyelvű német oktatást. Németországi testvériskolai kapcsolat, és ha van rá mód, anyanyelvi tanár segíti a gyerekek sikeres nyelvi előrehaladását. Neves koreográfus készíti elő a nemzetiségi néptánccsoportok fellépéseit. Az iskola reprezentatív környezetet biztosít a táncoktatásnak. Lehetőséget kapnak a modern táncot tanulni vágyók is. Iskolánk elsőként kezdte meg a kerületben a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálását. A fiúk eredményesek a labdajátékokban. A labdát nem annyira kedvelők az iskolával szorosan együttműködő Wado SE-ben karatéznak. A kislányok a ritmikus gimnasztikával alakítják nőies mozgásukat. A fenntarthatóság szem előtt tartásával környezetvédelmi programjainkat egységbe foglalva az ÖKO iskola cím büszke tulajdonosai vagyunk. A Pannónia Iskoláért Alapítvány minden tanév végén Pannónia iskoláért emlékplakettet és Jó tanuló, jó sportoló díjat pénzjutalommal adományoz a nyolc éven át kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulóknak. Nyáron is törekszünk iskolai és kerületi szervezésű táborokba csalogatni őket, hogy a pihenés időszakát is tartalmasan tölthessék el. Sikeres fejlődésüket, előrehaladásukat csak a szülőkkel összefogva érhetjük el. Számítunk rájuk és ők is számíthatnak ránk, mert közös amiért dolgozunk: a Gyermek. Iskolánk honlapján tájékozódhatnak az itt folyó pedagógiai munkáról, melynek címe: Nevelőtestületünk nevelési és pedagógiai programját, valamint helyi tanterveit ajánlja figyelmébe: A Pannónia Általános Iskola Nevelőtestülete 3

4 HELYZETELEMZÉS Eszköz és infrastrukturális feltételek Az intézményben 2009-ben teljes körű felújítást végeztek, kialakítva a 21. század iskolájához szükséges feltételeket, mozgáskorlátozottak számára akadálymentesítést is (liftek, mosdók). A kiscsoportos és egyéni fejlesztéshez egy integrációs szoba, egy fejlesztő szoba, logopédiai foglalkoztató áll a szakemberek rendelkezésére. A mai kor elvárásainak megfelelő kétszintes, lelátóval rendelkező tornacsarnok segíti a mindennapos testmozgást. Iskolánkban mozgásterápiás termet alakítottunk ki, mely nagymozgások fejlesztéséhez szükséges eszközökkel felszerelt. Az iskolában évek óta működő karate foglalkozások a sportágnak megfelelő, speciális teremben zajlanak. A minden igényt kielégítő díszterem alkalmas színházi előadások, rendezvények, táncoktatás, filmvetítés lebonyolítására. Az épületben két számítástechnikai teremben és egy korszerű idegen nyelvi laborban dolgozunk. Iskolai könyvtárunk kötetet számol. Az iskolai információáramlást jól működő iskolarádió segíti. Projekt bemutatókhoz korszerű technikai, a kivetítéshez és hangosításhoz szükséges eszközökkel rendelkezünk. Tantermeink többségében interaktív táblák működnek. Tanulóink modern eszközökkel felszerelt tankonyhában sajátíthatják el a legfontosabb háztartási alapismereteket. Két étkező helyiség biztosítja a gyors és kulturált étkezést. Tetőkertünk zöldítésével alkalmas helyet teremtettünk, hogy gyermekeinket érzelmileg közel hozzuk a természethez. A gyerekek korszerű játékokkal felszerelt udvaron tölthetik el szabadidejüket. Szelektív hulladékgyűjtő edények találhatók osztályonként és folyosónként. Humán feltételek Az iskolában adott a teljes körű szakos ellátottság. Az oktató-nevelő munkában fontos szerepe van a könyvtárosnak. Intézményünk esetében minden évfolyamon egy osztályban fogadunk maximum 3 fő sajátos nevelési igényű tanulót. A velük való foglalkozást a kerületi EGYMI alkalmazottai, gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztens segítik. Az integrációban dolgozó pedagógusok az elmúlt évek során különböző képzéseken vettek részt, hogy kompetensek legyenek a személyre szabott oktatás megvalósításában. Az integrációban folyó munkát is segíti a félállásban dolgozó logopédus. Szükség esetén pszichológus segítségére is számíthatunk. Az ÖKO-munkacsoport a környezeti nevelés iránt elkötelezett pedagógusokból áll. A programsor megvalósításában nagy szerepet játszanak az osztályfőnökök, a szabadidő-szervező és a gyermekvédelmi felelős. Iskolánkban több mint tíz éve foglalkozunk pedagógushallgatók képzésével, gyakorlati helyszín biztosításával. Az ELTE tanítóképző főiskola hallgatói 10 hetes gyakorlatra, csoport előtti tanítási gyakorlatra, hospitálásra, vizsgatanításra jönnek intézményünkbe. A gyakorlatvezetésben több mint 15 kolléga vesz részt. Kiemelkednek a német szakosok, akik közül már ketten az ELTE elismerő jutalmában részesültek. Kapcsolatban állunk gyógypedagógusokat képző intézményekkel, akiknek hallgatói gyakorlatra, illetve az integráció kéttanáros modelljének tanulmányozásra érkeztek hozzánk. 4

5 A tantestületben teljes körben elterjedt IKT eszközök használata a belső továbbképzések eredménye. A HEFOP pályázatban szerzett tudásukat tanáraink multiplikációs tevékenységével adtuk tovább vidéki iskolák sorának. A nálunk járt sok száz pedagógus elismeréssel fogadta a PowerPointtal kísért előadásokat. Innovációs tapasztalatok A sikeres fejlesztéseket kezdeményezi és támogatja az iskolavezetés, az eredményes megvalósítás kivitelezője az innovatív és elkötelezett tantestület. A programok koordinálásával megbízott szakmai vezetők ismérvei: képzett és önképzésre, továbbképzésre motivált és alkalmas munkatársak ben elsőként, nevelőtestületi döntés eredményeként kezdtük meg az előkészítést a sajátos nevelési igényű gyerekek együttneveléséért ép társaikkal, a Prizma Általános Iskolával és a Fővárosi 3. sz. Szakértői Bizottsággal együttműködve. A gyerekek befogadása az 1998/99- es tanévben kezdődött meg. Az igazi reformtörekvések az uniós támogatással érkeztek. A es HEFOP pályázaton konzorciumi tagként vettünk részt. Ez a pályázat, a Messzelátó projekt, az együttnevelés feladatainak megoldásához új lehetőségeket hozott, és iskolánk számára eredményesen zárult. Ebben a projektben fejlesztettük és terjesztettük tovább a kéttanáros modellt. Az együttdolgozás megerősítette a munkakapcsolatot a speciális iskolával és új partnerekkel hozott össze minket. Elkészítettük a differenciált feladatlapok, óravázlatok gyűjteményét, speciális helyi tantervet dolgoztunk ki az SNI-s tanulók érdekében. A HEFOP HÍD projektben konzorcium vezetőként a kerület határait átlépve, új tagokkal bővítve kezdődött meg a munka. Az együttműködés célja az eddigi ismeretek, tapasztalatok átadása, illetve új tagok szakmai kompetenciáinak, speciális módszereinek integrálása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. A HÍD projekt kiemelkedő feladata volt a kompetencia alapú programcsomagok adaptálása, mely lehetővé teszi az SNI-s tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, egyéni fejlesztésüket, szocializációjukat, önálló képességeik kibontakoztatását. A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének sikere érdekében a pedagógusoknak rendelkeznie kell az együttnevelés elméleti és gyakorlati módszereivel, a személyiségközpontú nevelés és differenciálás megvalósulásához szükséges kompetenciákkal. A pályázat keretében kollégáink tanfolyamokon vettek részt, a hatékony együttnevelés, tanulásszervezési módszerek elsajátítása érdekében: differenciálás heterogén csoportokban, kooperatív tanulási technikák, tevékenységközpontú tanítás, multikulturális tartalmak interkulturális nevelés, hatékony tanuló megismerési technikák, tanulásszervezés számítógép felhasználásával. Az iskola filozófiája a nyitottság, a befogadás, ennek következménye, hogy adottságaikban, szociális hátterükben különböző tanulókat együtt kell nevelni. Ennek érdekében a pedagógusoknak folyamatos képzésre, önképzésre van szükségük. Ez vezetett minket további pályázati munkához. A HEFOP as Kagyló projekt lehetőséget adott a gyakorlati munka további segítéséhez. A disszeminációt multiplikáció követte. A kompetencia csomagok adaptációja szélesebb körben folytatódott. Az innovatív és elkötelezett tantestület és a külső hatások szerencsés találkozásával kezdődtek az ÖKO - programjaink. Ahogyan az utóbbi évtizedekben az oktatásirányítás és a szélesebb közvélemény is egyre elkötelezettebbé vált a környezeti kérdések iránt, a mi iskolánkban is megjelentek és egyre terebélyesebbekké váltak a környezeti nevelési programok. Az első papírgyűjtési akciók után megkezdtük a szárazelemgyűjtést, az iskola zöldítését. Sorra jelentek meg a különböző iskolazöldítési pályázatok, azokon elnyert támogatást részben eszközök beszerzésére, részben programok szervezésére fordítottuk. 5

6 Amikor már elég sok tapasztalatunk gyűlt össze, megírtuk az első Comenius projekt pályázatunkat hulladék-felhasználás témájában, ezt követően a másodikat, amelynek témája a szűkebb természeti környezet megismerése és védelme volt. Öt partner ország iskolájával dolgoztunk együtt: Anglia, Ciprus, Franciaország, Litvánia és Németország ben elnyertük az ÖKO iskola címet, majd a megújító pályázatunk eredményeként 2009-ben és 2012-ben újra. Ez által az ÖKO iskolai hálózat tagjai lettünk, ennek eredményeként különböző programok kipróbálására kapunk felkéréseket ben elnyertük az első ízben meghirdetett Erőszakmentes, egészségtudatos iskola címet. ACES-pályázat keretében a következő témákban dolgoztunk: díjnyertes a Konfliktuskezelés az iskolában és környezetünkben (2010), a Diák-önkormányzati jogok (2011), Az önkéntesség éve Európában (2012) és Duna-projekt (2012). Ezek a pályázatok közép-európai országok tanárait és diákjait kapcsolják össze. Lehetőséget nyújtanak a kultúra ápolására, nyelvgyakorlásra, a modern kommunikációs eszközök használatára, barátságok kialakítására (bolgár, szlovén, szlovák, szerb, horvát és erdélyi), ápolására a közös projekteken belül. A támogató iskolavezetés és a diákönkormányzattal való együttműködés kulcsszerepet játszott sikereinkben. A HEFOP pályázatok kapcsán kollégáink egy része gyakorlatot szerzett a tudás átadásban, felnőtt kollégák részére. Az ország számos pontjáról és külföldről keresték fel iskolánkat és a bemutató órákat előadások követték. A megszerzett készség kapcsán öntevékeny belső tantestületi kezdeményezésként egymás továbbképzése is beépült a munkaformák közé. Ennek legszervezettebb formája az interaktív tábla használati tudás átadása volt. Sikeres Referencia intézményi pályázatunk 2012 decemberében zárult, és 5 éves fenntartási kötelezettségnek kell eleget tenni Célunk, olyan referencia intézménnyé válni, amelyben mások számára is példaértékű szakmai munka folyik. Ezt a munkát szakmailag, módszertanilag jól felkészült, napra kész ismeretekkel rendelkező tantestület és iskolavezetés végzi. Jó gyakorlatainkat szeretnénk másokkal megosztani, mint az együttnevelést, az ÖKO programokat, a nemzetiségi nyelvoktatás tapasztalatait, főiskolai gyakorlóhelyi szintérként működni a továbbiakban is. Iskolánk tanulói: A tanulók összetételében a teljes társadalmi keresztmetszet tükröződik. Intézményünknek használói a jó anyagi körülmények közül érkezők és a mindennapi megélhetéssel küzdő családok gyermekei, a tehetségesek és a lemaradók egyaránt. Beiskolázás: Az iskolában végzett pedagógiai munka mutatója a nyolcadik osztályt elhagyók továbbtanulása. Továbbtanulás Gimnáziumba felvettek száma Szakközépiskolába felvettek száma Szakiskolába felvettek száma Nem beiskolázott

7 JÖVŐKÉP Olyan iskola működtetése, mely iránt folyamatos az érdeklődés, ahol szívesen működnek együtt pedagógusok, tanulók, szülők a gyerekek szellemi, érzelmi, erkölcsi és testi egészségének fejlődése érdekében. Az iskolai nevelés és oktatás tartalma és módszerei segítik az egyéni és közösségi sikereket, annak érdekében, hogy diákjaink megtalálják helyüket a társadalomban, a világban. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI 1. Az iskola nyitottsága 2. Sokszínűség 3. A pozitívumokra támaszkodás 4. Az iskolai élet demokratizmusa 5. Hagyományok tisztelete és ápolása 7

8 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI CÉLOK, KULCSKOMPETENCIÁK Az eredményes, hatékony, önálló tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása hatékony, önálló tanulás kompetenciája Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése szóban és írásban, helyes és kreatív nyelvhasználat kulturális és társadalmi tevékenység során anyanyelvi, idegen nyelvi és digitális kompetencia Médiatudatosságra nevelés Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, matematikai, természettudományos és technikai kompetencia Gazdasági és pénzügyi nevelés Személyiségfejlesztés, önismeret és közösségi tudat formálása, hazánk és más FELADATOK A tanulás tanítása: önálló tanulásszervezés kialakítása, módszerek, technikák megismertetése, egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások, csoportos tanulási módszerek, kooperatív munka alkalmazása, gondolkodási kultúra fejlesztése, önművelés igényének kibontakoztatása, egész életen át tartó tanulás igényének, képességének kialakítása Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése szóban és írásban: megfelelő szókincs, nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók fejlesztése, szövegértési, szövegalkotási készség fejlesztése a más kultúrák iránti érdeklődés felkeltése Felkészítés a számítógép készségszintű alkalmazására, az információ megszerzése, feldolgozása, tárolása és közzététele érdekében Médiumok és azok szerepének megismerése és hasznosíthatóságuk Számok, mértékek, alapműveletek ismerete, matematikai fogalmak, összefüggések megértése A mindennapi problémák megoldására a logikai gondolkodás fejlesztése Az egyén önmagához való viszonyának alakítása: önmegismerés, önkontrol, fele- 8 ESZKÖZÖK, ELJÁRÁ- SOK Iskolai könyvtár, bővülő informatikai eszköztár használata, tanórai keretek, tanórán kívüli, iskolán kívüli foglalkozásokon szerzett tapasztalatok Iskolai könyvtár, bővülő informatikai eszköztár használata: adatgyűjtés, adatok rendszerezése, táblázatok, grafikonok értelmezése tanórai keretben, tanórán kívüli, iskolán kívüli foglalkozások külföldi kapcsolatok, diákcsere program Bővülő informatikai eszköztár használata, tanórai keretben, tanórán kívüli, iskolán kívüli foglalkozásokon tapasztalatszerzés, mérések végzése, összefüggések felismerése, gyakorlati tapasztalaton alapuló elméleti ismeretek Iskolai könyvtár, bővülő informatikai eszköztár használata, tanórai keretben drama-

9 CÉLOK, KULCSKOMPETENCIÁK népek kulturális örökségeinek megismertetése, világszemlélet formálása, az európai uniós céloknak megfelelő attitűd kialakítása szociális és állampolgári kompetencia Egészséges életvitel kialakítása, testi, lelki, szociális fejlődés biztosítása Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés, a környezet megóvása az élőtermészet fennmaradásának érdekében Pályaorientáció, a tanulók képességeinek és érdeklődési körének megfelelő, iskola és pályaválasztásának segítése, kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia A művészetek iránti nyitottság, esztétikai érzék fejlesztése, esztétikai-művészeti tudatosság, és kifejezőképesség kompetenciája FELADATOK lősségalakítás, önállóság önfejlesztés igénye Családi életre nevelés, családi szerepek Közösségi szemlélet alakítása, együttműködő képesség fejlesztése, toleranciára nevelés, más emberek problémáival szembeni érzékenység formálása Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Nemzeti önismeret fejlesztése, hagyományápolás; más népek értékeinek, hagyományainak megismertetése Európai azonosságtudat alakítása: nyitott tájékozott személyiség formálása Erkölcsi nevelés, emberi kapcsolatok formáinak elfogadása Egészséges életvitellel kapcsolatos pozitív magatartás és szemlélet fejlesztése Környezettudatos, környezetkímélő magatartás, életvitel kialakítása Természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztése, együttműködés a családdal a megfelelő panelek életmódba építése érdekében Az életkoruknak, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő területek megismertetése Karriertervezés A művészi önkifejezés, műalkotások, előadások elemzésének megalapozása, népi kultúra beépítése ESZKÖZÖK, ELJÁRÁ- SOK tikus játékok, osztályfőnöki órák, tanórán kívüli, iskolán kívüli foglalkozások, erdei iskola, nyári táborok, külföldi kapcsolatok, cseretáborok Tanórán, tanórai úszásoktatás keretében, tanórán kívül, sportrendezvényeken, túraprogramokon, az egészséggel és környezettudatossággal kapcsolatos rendezvények alkalmával megfigyelés és tapasztalatszerzés, szűrő- és mérővizsgálatok eredményeinek felhasználásával Projektmódszer alkalmazása Tanórán, osztályfőnöki órán, tanórán kívül és intézménylátogatások alkalmával tapasztalatszerzés, összefüggések keresése A megfelelő projektek pedagógiai alkalmazása Tanórán és tanórán kívül sokoldalú érzékszervi tapasztalatszerzés, művészeti és kulturális rendezvényeken való részvétel Az iskolai eljárások: Az iskolai eljárások rendjét a köznevelési törvény, annak módosításai és végrehajtási utasításai szabják meg. Az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat valamint az iskolai házirend 9

10 részletezi az iskolai élet munkarendjét. Az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelően a hagyományos 8 osztályos szerkezetben folyik az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai: Alsó tagozat 1-4. évfolyamon. Felső tagozat 5-8. évfolyamon. Az iskola képzési rendje: A tanulók elsőtől negyedik osztályig osztálytermi rendszerben tanulnak. Felső tagozaton a tanítás szaktantermekben folyik. Az iskola emelt szintű képzést biztosít angol nyelvi csoportokban és német nemzetiségi kétnyelvű tagozaton. A csoportbontás elvei, a hagyományos osztálystruktúrát megbontjuk az alábbi esetekben a törvényi előírások figyelembe vételével: informatika idegen nyelv normál és emelt szint technika normál és emelt szint természet-tudományos gyakorlat német nemzetiségi kétnyelvű osztályokban a német nyelven tanított tantárgyak Tanulói jogviszony létesítése: Az első osztályokba jelentkezés alapján kerülnek be a tanulók, a körzeten kívüliek írásbeli kérvényt nyújtanak be az üres helyekre. Amennyiben egy csoport indításánál túljelentkezés mutatkozik, akkor az osztályba kerülés a törvényi előírásoknak, illetve a fenntartó útmutatásainak megfelelően történik. A felvételi eljárás rendje a házi rendben szabályozott. A beiratkozásának feltételei: óvodai szakvélemény, a tanuló születési anyakönyvi kivonata/személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása, német nemzetiségi osztályhoz szülői kérelem (nemzetiségi nyilatkozatot kitöltők előnyben részesülnek). Évfolyamonként maximum 3 sajátos nevelési igényű gyerek kerül beiskolázásra. Az integrációba való kerülés feltétele: a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján az intézmény kijelölése. Integrálunk körzetünkbe tartozó enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos, ép értelmű autista, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket. Fejlesztésükhöz szükséges gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus közreműködése. A német nemzetiségi kétnyelvű osztály létszámtól függő beindulására a törvényi előírások a mérvadóak. A beiskolázásra kerülő tanulók tájékoztatást kapnak a programról. Más intézményből érkező tanuló beiratkozásának feltételei: a tanuló előző tanulmányi eredményeinek, valamint magatartás és szorgalom érdemjegyeinek bemutatása (bizonyítvány, ellenőrző könyv, tájékoztató füzet), lakcímkártya bemutatása. Körzeten kívüliek esetében szülői kérelem benyújtását követően egyéni elbírálás alapján az igazgató dönt a felvételről. 10

11 Átjelentkező tanulóknak az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérést kell végezni idegen nyelvből, és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában a bizonyítvány bejegyzései alapján nem tanult. A szintfelmérés eredményétől függően a szülővel történő egyeztetés alapján döntjük el a bekapcsolódás lehetőségét, az esetleges felzárkóztatás módját. Iskolán belüli programváltásra indokolt esetben, a szülő írásban beadott kérvényének elbírálása alapján az előzőekben szereplő eljárás szerint kerülhet sor az igazgató döntése alapján. Létszámcsökkenésből adódó osztályösszevonás esetén biztosítjuk, hogy az addig tanult nyelvet vigye tovább a tanuló. Törekszünk az emelt szinten tanult tárgyak megtartására az érintett csoportnál. A törvényi előírásoknak megfelelően a tanuló szülői kérésre magántanulói jogviszonyt is létesíthet. A napközis csoportokba minden tanuló felvételt nyerhet igény szerint. 11

12 HAGYOMÁNYÁPOLÁS A hagyományok ápolása nagyon fontos feladata iskolánknak, a múlt megismerésével formálódik diákjaink jövőképe, és ez folytonosságot jelent a múlt, a jelen és a jövő között. Jelképeink: Iskolazászló, melyre minden évben elhelyezik ballagó nyolcadikosaink szalagjaikat Nyomtatott kiadványok: Jeles események alkalmával, programról, vagy évfordulóról nyújtanak tájékoztatást. A cikkeket a gyerekek, a szülők és a tantestület tagjai írják. Kiadványozó az iskola igazgatója. Honlap: Folyamatos tájékoztatást ad az év közbeni eseményekről, aktuális információkról. Hagyományt őrző programjaink megvalósulását segíti: Budapest XIII. kerületi Német Önkormányzat Pannónia Iskoláért Alapítvány Iskolaszék SZK (Szülői Közösség) Pannon DÖK (iskolánk diákönkormányzata) Iskolai munkaközösségek Közös ünnepeink: Évnyitó Október 6-i megemlékezés Október 23-i nemzeti ünnep Terményünnep, a német nemzetiségi tagozat szervezésében Iskolai karácsony Március 15-i nemzeti ünnep Június 4. Nemzeti összefogás napja - megemlékezés Ballagás és tanévzáró Elismerések, kitüntetések: Pannónia Iskoláért Emlékplakett - et kapnak azon diákjaink, akik nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt értek el, illetve nevelőtestületi döntés alapján azok, akik kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végeztek. Jó tanuló, jó sportoló - díjat azok a 7-8.-os diákok kapják, akik jó tanulmányi eredményeik mellett kiváló sportolóként is öregbítették iskolánk hírnevét. Jó sportoló - díjat azok a felsős diákok kapják, akik budapesti vagy országos helyezettek/sportversenyek aktív, rendszeres és eredményes iskolai képviselői. 12

13 Közösségi munkáért - könyvjutalmat kapnak azok a nyolcadikos tanulók, akik kiemelkedő közösségi munkát végeztek. A kitűntetéseket a Pannónia Iskoláért Alapítvány adja. Az igazgató által átadott jutalomkönyvet kapnak az általános nevelőtestületi dicséretben részesülő tanulók. Osztályfőnöki javaslatra oklevelet kapnak közösségi munkáért, jeles tanulmányi eredményért, hiányzásmentes tanévért. Szakmai arculat, hagyományok: Német nemzetiségi kétnyelvű oktatás Emelt szintű angol oktatás ÖKO iskolai programok Erdei iskola, táborok Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja Eredményes sporttevékenység Úszásoktatás a 2-3. évfolyamokon Néptánc oktatás alsó tagozaton Felsőoktatási gyakorlóhelyi működés Bemutató órák tartása Kerületi versenyeken való részvétel Pályázatokon való részvétel Testvériskolai kapcsolatok Nyelvvizsgák Témahét, projekthét Évfolyamfórumok Nyílt hetek, nyílt napok Pályaválasztási szülői értekezlet Ovi-suli, előkészítők Diákönkormányzat működtetése Senior- mentor program működtetése Hagyományt őrző programjaink: Jeles napok örökbefogadása Terményünnep, erntedankfest Túraverseny Egészségnap Márton-nap, a német nemzetiségi tagozat szervezésében Ötödikes avató Halloween Természettudományos napok Mikulás-nap Lucázás Téli vásár Bio büfé Bolhapiac Kerületi karácsonyi hangversenyen Valentin nap Farsang 13

14 Költészet napja, az iskolai könyvtár szervezésében Sportnap (évente két alkalommal) Leg gála az alsó tagozaton DÖK nap Német nemzetiségi tagozat néptánc fellépései Kapcsolattartás az Őszikék nyugdíjas klubbal Szelektív hulladékgyűjtésben való részvétel Táboraink: nyelvi nemzetiségi sport DÖK nemzetközi cseretáborok napközis tábor a kerület szervezésében 14

15 SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A személyiségfejlesztési célok, feladatok és módszerek meghatározásánál figyelembe veszszük, hogy milyen tényezők hatnak a személyiség alakulására. Alapelvek Minden tanulónk személyiségének egyénre szabott, adottságokból kiinduló, differenciált fejlesztése. Minden tanulónk rendelkezzen a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok ismeretével és gyakorlatával (empátia, tolerancia, együttműködés). Minden tanulónk legyen képes a társadalmi munkamegosztásba való későbbi bekapcsolódásra. Minden tanulónk számára szükséges az általános emberi értékek, személyiségvonások fejlesztése. Tényezők 1. Temperamentum, genetikai hatások Pedagógus feladatok differenciált oktatás tolerancia a pedagógus részéről személyre szóló feladatok, elvárások törődés órán kívül is 2. Környezeti hatások elsősorban a szülői, családi háttér megismerése negatív szülői hatások kiszűrése és ezek tompítása, kezelése iskolapszichológus segítségével 3. Személyiség és környezet közti kölcsönhatások a gyermekek reakcióinak megfigyelése, környezetükhöz való viszonyuk, interakcióik vizsgálata segíteni kell a gyermekeket, hogy személyiségüknek leginkább megfelelő helyre kerüljenek a közösségben, a munkamegosztásban, ezáltal identitásuk normális fejlődése biztosítva legyen szükség esetén mediátorok igénybevétele 4. Kulturális hatások kulturális normák, szabályok megismertetése, átadása, gyakoroltatása azonos kulturális norma képviselete Kiemelt célok és fejlesztési feladatok: Célok Értelmi képességek fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás igényének megalapozása. Feladatok Pozitív tanulási attitűd kialakítása, Tanulási technikák megismertetése, Kötelességtudat, önfejlesztési igény kialakítása Problémamegoldó képesség fejlesztése (A tanulás tanítása) Fejlesztendő személyiség jegyek Figyelem koncentráció, figyelem megosztás, alkotó gondolkodás, nyitottság, tudásvágy, kitartás, akaraterő 15

16 Célok Kreativitás kibontakoztatása Az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság kialakítása, önmegismerés Családi életre nevelés és közösségi kapcsolatok elmélyítése, szociális kompetenciák fejlesztése Tudatos nevelés gazdálkodásra Esztétikai nevelés, a szép iránti érzék fejlesztése Környezettudatos magatartás kialakítása, fejlesztése Egészséges nevelés Nemzeti öntudat kialakítása, hazafias nevelés Feladatok Egyéni kifejezésmódok megismertetése Alkotókészség, Manuális képességek fejlesztése (Énkép, önismeret) Magatartási és viselkedési szabályok megismertetése Önismeret, öntudat fejlesztése, önkontrol kialakítása (Énkép, önismeret, erkölcsi nevelés) Szociális minták, szokások, attitűdök, készségek és ismeretek elsajátíttatása Szociális érdekérvényesítés fejlesztése Megkülönböztetés-mentes kialakítása (Felkészülés a felnőtt lét szerepeire) világkép Egyénhez igazodó ésszerű fogyasztás igényének megalapozása (Gazdasági és pénzügyi nevelés) Tradicionális és modern művészetek, művészi kifejezőeszközök megismertetése (Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség) Egészséges és biztonságos élet alapelveinek elsajátíttatása. Az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának megismertetése (Környezettudatosságra nevelés) Fejlesztendő személyiség jegyek Nyitottság, érdeklődés, türelem, kitartás, fantázia Önállóság, kötelességtudat, tolerancia, felelősségérzet, alkalmazkodó képesség, tisztelet, illemtudás, becsületesség, önuralom, fegyelmezettség Segítőkészség, együttműködési készség, tolerancia, előítélet-mentesség problémakezelés Önállóság, összefüggések meglátása, gazdálkodó képesség Nyitottság, fogékonyság, önkifejezés érdeklődés, művészi Érdeklődés, igényesség önmagával és környezetével szemben, kultúráltság, rugalmasság Az egészséges életmód színtereinek megismertetése: egészségvédelem, Felelősség, akaraterő, életmódra helyes táplálkozás, szenvedélybetegségek, testedzés, baleset megelőzés, külső-belső harmónia, döntésképesség szexualitás (Testi, lelki egészség) Hazánk kulturális örökségének megismertetése, nemzettudat megalapozása, nemzeti önismeret, szimbólumok, Hagyománytisztelet, felelősségérzet, ragaszkodás hazaszeretet elmélyítése, hagyományok ápolására ösztönzés (Hon és népismeret) 16

17 Célok Más kultúrák megismerésének igénye de- Állampolgárságra, mokráciára nevelés Feladatok Népcsoportok, szomszédos országok, távolabbi idegen országok kultúrájának, nyelvének megismerése, ilyen a 20 éves a lengyel - magyar barátságra épülő kapcsolat, amelynek keretében egyik évben a mi tanulóink utaznak Lengyelországba,másik évben ők jönnek. Nyelvtanulás iránti érdeklődés felkeltése (Idegen nyelvi kommunikáció A társadalmi együttélés szabályainak, az emberi jogoknak és kötelességeknek megismertetése, gyakoroltatása (Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés) Fejlesztendő személyiség jegyek Hagyománytisztelet, felelősségérzet, nyitottság Felelősség, megbízhatóság, tolerancia, nyitottság A személyiségfejlesztés iránya: tanulóink személyiségének fejlesztését azzal segítjük elő, ha önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk számukra, amely fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti érzékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi normák iránti fogékonyságot legyenek képesek énképükbe integrálni az újabb és újabb ismereteket, folyamatosan gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk, életpályájuk alakításában az iskolánkban folyó nevelés és oktatás pedagógiai szervezését a tanuló ember szempontjából közelítjük meg törekszünk tanulóink ön- és közösségi szemléletének folyamatos formálására váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt Sikerkritérium: a fejlesztendő személyiségjegyek megjelenése a tanulóknál, amit visszajelez az iskola társadalmi környezete (középiskola, szülő). Közösségfejlesztés A közösség és az egyén egyszerre forrása és tárgya a nevelő hatásoknak. Színterei Feladatok Tevékenységek, módszerek Tanórák (tanulócsoport, osztályközösség) Tanórán kívüli foglalkozások (napközi, klubnapközi, szakkör, tanfo- Tanulói közösségek, társas kapcsolatok kialakítása, tudatos nevelői irányítással az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Az osztályközösségben közös cél, érdek, értékrend, tudat és hagyományok kialakítása. Konfliktus kezelési technikák megismertetése Iskolai foglalkozások rendezvények szervezése. Az egyén és az osztályközösség beillesztése az iskolaközösségbe 17 Személyes példa, kölcsönös segítségnyújtás megszervezése, öntevékenység támogatása, szociometria alkalmazása, értékelés Drámapedagógiai eszközök alkalmazása

18 Színterei Feladatok Tevékenységek, módszerek lyam, énekkar, sportfoglalkozás) Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, táborok, erdei iskolák kulturális és sportrendezvények) DÖK Közösségfejlesztés iránya: Programok szervezése és lebonyolítása Az önkormányzatiság kialakítása: önállóság fejlesztése, együttműködésre szoktatás, felelősségtudat alakítása, közösségi érzés erősítése, demokrácia gyakoroltatása Tapasztalás, ismeretszerzés Megbeszélés, véleményalkotás, értékelés tanulóink társas kapcsolataik kialakításában legyenek meghatározóak az erkölcsi, etikai normák legyenek képesek a közösségben felmerülő konfliktusok kultúrált, megfelelő módú kezelésére tartsák tiszteletben tanulóink az iskola tanárai, alkalmazottjai, tanulótársai emberi méltóságát, jogait a szociális kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladatunk a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos területek erősítése ezzel párhuzamosan szükséges a társadalmi-állampolgári kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítő, a közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. 18

19 A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A viselkedészavar előidézői: a tanuló adottságai, organikus tényezők, családi környezet, iskolai környezet, társadalmi környezet. A környezet felé megnyilvánuló magatartás agresszív regresszív Magatartási jegyek rendbontó, durva, nyugtalan, hazug, önző, irigy, alattomos, megbízhatatlan, figyelmetlen, visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, túlzottan érzékeny, gátlásos A beilleszkedési és magatartási problémák okainak feltárása magában foglalja a gyermek környezetének, élettörténetének és pszichikus sajátosságainak vizsgálatát. A beilleszkedési és magatartási zavarok enyhítését segítő tevékenységi formák: 1. Fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, melynek alapja a megfelelő iskolai légkör (szeretetteljes, vidám, elfogadó). Törekedni kell a nyugodt, kiegyensúlyozott, határozott, következetes, kiszámítható nevelői magatartásra. 2. Pozitív tulajdonságok, képességek felkutatása, továbbfejlesztése, ezek elismerése. A biztatás legyen viselkedésünk alapelve. 3. Közös, kedvelt tevékenységek szervezése. Az öröm, a játék fontosságának kiemelése. Tanórán kívüli foglalkozások: kirándulások, erdei iskola, múzeumlátogatások, sportverseny, kulturális rendezvény, diákkörök, diáknap, jeles napok. 4. A tanulók sikerélményhez juttatása. 5. A másság elfogadása, a problémákkal való bánás megtanulása. 6. A pedagógiai munkakultúra folyamatos önértékeléssel, szüntelen megoldáskereséssel célirányosan fejleszthető. 7. Felzárkóztató iskolai tevékenység a gondozás területén a rászoruló tanulók részére. 8. Az évismétlés miatt többször közösséget váltó, iskolai kötődéssel nem rendelkező gyerekekre külön odafigyelés, egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés, fejlesztési terv alapján, differenciálás alkalmazása. 9. Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy célirányosan tervezzenek, szervezzenek, szabályokat alkossanak, elfogadjanak és betartsanak. A logikus következmények megértése segítségükre lehet különleges viselkedésmódok korrigálásában. 10. A tanulókban levő feszültség oldása drámapedagógiai módszerekkel. Az önérvényesítés lényegének megtanítása, hogy saját szükségleteinket és vágyainkat ki tudjuk elégíteni anélkül, hogy ezzel másoknak ártanánk. 11. Esetmegbeszélések, elemzések és az elemzéseken alapuló közös pedagógiai cselekvések, mediáció. 19

20 A tevékenységeket koordinálja az osztályfőnök. 1. Megkeresi a kiváltó okokat. Együttműködik a szülővel. Erősíti a szülő és gyermeke kapcsolatát a gyermekről elmondott pozitív vélemény, fejlődés, dicséret elmondásával. 2. Elemzi, hogy az előidéző ok a tanulóközösségben keresendő-e. 3. Tevékenységében tervezi a problémás tanulóknál alkalmazható formákat. Az osztályközösség gyógyító hatására épít. 4. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a szakszolgálattal. Támaszkodik a fejlesztő pedagógus tanácsaira, segítségére. Kezdeményezi a felmentést, egyéni továbbhaladást. Figyelemmel kíséri a foglalkozásokon való részvételt. 5. Megvizsgálja, hogy a magatartási zavar összefüggésbe hozható-e tanulási nehézséggel. 6. Minden információját megosztja az osztályában tanító nevelőkkel, az iskolavezetéssel. Erősíti a team munkát a problémás eset megbeszélésére, közös cselekvési stratégiák kialakításában. 7. Jelzi a hiányzásokat és intézkedik a gyermekvédelmi eljárások szerint. E tevékenységek feltételei: Tárgyi feltétel: külön termek állnak rendelkezésére megfelelő felszereléssel. Személyi feltételek: gyógypedagógus fejlesztő pedagógus pszichológus logopédus védőnő gyermekvédelmi felelős DÖK segítő tanár szabadidő szervező pedagógiai asszisztensek A beilleszkedési, magatartási zavarral kapcsolatos tevékenységünk eredményességét jelzi: Ha az érintett tanuló: huzamosabb ideig súlyosabb konfliktusok nélkül tanul a közösségben, többnyire elfogadja és betartja a szabályokat együttműködik tanáraival, társaival. Az osztályközösség elfogadja a másságot, befolyásolja és segíti a problémás tanulót. Ha a kiváltó okot az iskolai közösség szolgáltatta, az ok feltárásával és megszüntetésével orvosolt a probléma. Ha iskolánk nevelőközösségének az a többségi véleménye, hogy gyermekeink magatartása, viselkedése összességében javult. (Pl.: türelem, tolerancia, udvariasság stb. figyelhető meg => kevesebb a durvaság, a verekedés, a trágár beszéd.) 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 HELYZETELEMZÉS... 5

BEVEZETÉS... 4 HELYZETELEMZÉS... 5 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 HELYZETELEMZÉS... 5 ESZKÖZ ÉS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK... 5 HUMÁN FELTÉTELEK... 5 INNOVÁCIÓS TAPASZTALATOK... 6 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben