Pedagógiai program. Budapest, március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató"

Átírás

1 Pedagógiai program Budapest, március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1

2 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs tapasztalatok...5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI...7 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI...8 HAGYOMÁNYÁPOLÁS...12 SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS...15 A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG...19 A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK...21 GYERMEK -ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK...22 A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK...27 EGYÉNI FEJLESZTÉS...28 INTEGRÁLT OKTATÁS...29 A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK...30 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM...33 EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM...39 SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSE...44 HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RÉSZEI...45 Kerettantervi változatok a helyi tanterv elkészítéséhez A választott kerettanterv feletti óraszámok Heti átlag kötelező alapóraszám tanév Heti átlag kötelező alapóraszám tanév Heti átlag kötelező alapóraszám tanév Heti átlag kötelező alapóraszám es tanévtől érvényes TANKÖNYVEK, TANÍTÁSI SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ALAPELVEI...54 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE...55 ISKOLAOTTHON, NAPKÖZIS FOGLALKOZÁS ÉS KLUBNAPKÖZI...65 NÉMET NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ PROGRAM...70 Német nemzetiségi kétnyelvű heti kötelező óraszám tanév Német nemzetiségi kétnyelvű heti kötelező óraszám tanév Német nemzetiségi kétnyelvű heti kötelező óraszám tanév

3 BEVEZETÉS Tisztelt Olvasó! A Budapest 13. Tankerület Pannónia Általános Iskola (OM azonosító ) Pedagógiai Programját tartja a kezében. A Pannónia Iskola főbejárata a Tutaj utca szám alatt található. Az intézményben folyó tevékenység meghatározója az Alapító Okirat. Az intézményt 1911-ben alapították. Az öreg falak a hagyományok tiszteletére kötelezik a sok-sok itt végzett növendéket, akik máig szeretettel gondolnak az alma materre. Az iskola sokszínűségével, eredményeivel vonzza ma is a tanulás útjára induló kisdiákokat. Közülük sokaknak a szülei is, de van, akinek a nagyszülei is idejártak. Eredményes sporthagyományt teremtők méltó utódainak serlegei csillognak a polcokon. Büszkék vagyunk azokra, akik gyerekéveiket itt töltve maguk sem sejtették, hogy egyszer olimpiai bajnokok lesznek. A különböző érdeklődésű és képességű tanulóknak nagy választékot kínál az iskola. A nevelési és pedagógiai programban lapozva, ezekről részleteiben olvashat az érdeklődő. Külön kiemeljük az eredményesen működő nemzetiségi kétnyelvű német oktatást. Németországi testvériskolai kapcsolat, és ha van rá mód, anyanyelvi tanár segíti a gyerekek sikeres nyelvi előrehaladását. Neves koreográfus készíti elő a nemzetiségi néptánccsoportok fellépéseit. Az iskola reprezentatív környezetet biztosít a táncoktatásnak. Lehetőséget kapnak a modern táncot tanulni vágyók is. Iskolánk elsőként kezdte meg a kerületben a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálását. A fiúk eredményesek a labdajátékokban. A labdát nem annyira kedvelők az iskolával szorosan együttműködő Wado SE-ben karatéznak. A kislányok a ritmikus gimnasztikával alakítják nőies mozgásukat. A fenntarthatóság szem előtt tartásával környezetvédelmi programjainkat egységbe foglalva az ÖKO iskola cím büszke tulajdonosai vagyunk. A Pannónia Iskoláért Alapítvány minden tanév végén Pannónia iskoláért emlékplakettet és Jó tanuló, jó sportoló díjat pénzjutalommal adományoz a nyolc éven át kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulóknak. Nyáron is törekszünk iskolai és kerületi szervezésű táborokba csalogatni őket, hogy a pihenés időszakát is tartalmasan tölthessék el. Sikeres fejlődésüket, előrehaladásukat csak a szülőkkel összefogva érhetjük el. Számítunk rájuk és ők is számíthatnak ránk, mert közös amiért dolgozunk: a Gyermek. Iskolánk honlapján tájékozódhatnak az itt folyó pedagógiai munkáról, melynek címe: Nevelőtestületünk nevelési és pedagógiai programját, valamint helyi tanterveit ajánlja figyelmébe: A Pannónia Általános Iskola Nevelőtestülete 3

4 HELYZETELEMZÉS Eszköz és infrastrukturális feltételek Az intézményben 2009-ben teljes körű felújítást végeztek, kialakítva a 21. század iskolájához szükséges feltételeket, mozgáskorlátozottak számára akadálymentesítést is (liftek, mosdók). A kiscsoportos és egyéni fejlesztéshez egy integrációs szoba, egy fejlesztő szoba, logopédiai foglalkoztató áll a szakemberek rendelkezésére. A mai kor elvárásainak megfelelő kétszintes, lelátóval rendelkező tornacsarnok segíti a mindennapos testmozgást. Iskolánkban mozgásterápiás termet alakítottunk ki, mely nagymozgások fejlesztéséhez szükséges eszközökkel felszerelt. Az iskolában évek óta működő karate foglalkozások a sportágnak megfelelő, speciális teremben zajlanak. A minden igényt kielégítő díszterem alkalmas színházi előadások, rendezvények, táncoktatás, filmvetítés lebonyolítására. Az épületben két számítástechnikai teremben és egy korszerű idegen nyelvi laborban dolgozunk. Iskolai könyvtárunk kötetet számol. Az iskolai információáramlást jól működő iskolarádió segíti. Projekt bemutatókhoz korszerű technikai, a kivetítéshez és hangosításhoz szükséges eszközökkel rendelkezünk. Tantermeink többségében interaktív táblák működnek. Tanulóink modern eszközökkel felszerelt tankonyhában sajátíthatják el a legfontosabb háztartási alapismereteket. Két étkező helyiség biztosítja a gyors és kulturált étkezést. Tetőkertünk zöldítésével alkalmas helyet teremtettünk, hogy gyermekeinket érzelmileg közel hozzuk a természethez. A gyerekek korszerű játékokkal felszerelt udvaron tölthetik el szabadidejüket. Szelektív hulladékgyűjtő edények találhatók osztályonként és folyosónként. Humán feltételek Az iskolában adott a teljes körű szakos ellátottság. Az oktató-nevelő munkában fontos szerepe van a könyvtárosnak. Intézményünk esetében minden évfolyamon egy osztályban fogadunk maximum 3 fő sajátos nevelési igényű tanulót. A velük való foglalkozást a kerületi EGYMI alkalmazottai, gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztens segítik. Az integrációban dolgozó pedagógusok az elmúlt évek során különböző képzéseken vettek részt, hogy kompetensek legyenek a személyre szabott oktatás megvalósításában. Az integrációban folyó munkát is segíti a félállásban dolgozó logopédus. Szükség esetén pszichológus segítségére is számíthatunk. Az ÖKO-munkacsoport a környezeti nevelés iránt elkötelezett pedagógusokból áll. A programsor megvalósításában nagy szerepet játszanak az osztályfőnökök, a szabadidő-szervező és a gyermekvédelmi felelős. Iskolánkban több mint tíz éve foglalkozunk pedagógushallgatók képzésével, gyakorlati helyszín biztosításával. Az ELTE tanítóképző főiskola hallgatói 10 hetes gyakorlatra, csoport előtti tanítási gyakorlatra, hospitálásra, vizsgatanításra jönnek intézményünkbe. A gyakorlatvezetésben több mint 15 kolléga vesz részt. Kiemelkednek a német szakosok, akik közül már ketten az ELTE elismerő jutalmában részesültek. Kapcsolatban állunk gyógypedagógusokat képző intézményekkel, akiknek hallgatói gyakorlatra, illetve az integráció kéttanáros modelljének tanulmányozásra érkeztek hozzánk. 4

5 A tantestületben teljes körben elterjedt IKT eszközök használata a belső továbbképzések eredménye. A HEFOP pályázatban szerzett tudásukat tanáraink multiplikációs tevékenységével adtuk tovább vidéki iskolák sorának. A nálunk járt sok száz pedagógus elismeréssel fogadta a PowerPointtal kísért előadásokat. Innovációs tapasztalatok A sikeres fejlesztéseket kezdeményezi és támogatja az iskolavezetés, az eredményes megvalósítás kivitelezője az innovatív és elkötelezett tantestület. A programok koordinálásával megbízott szakmai vezetők ismérvei: képzett és önképzésre, továbbképzésre motivált és alkalmas munkatársak ben elsőként, nevelőtestületi döntés eredményeként kezdtük meg az előkészítést a sajátos nevelési igényű gyerekek együttneveléséért ép társaikkal, a Prizma Általános Iskolával és a Fővárosi 3. sz. Szakértői Bizottsággal együttműködve. A gyerekek befogadása az 1998/99- es tanévben kezdődött meg. Az igazi reformtörekvések az uniós támogatással érkeztek. A es HEFOP pályázaton konzorciumi tagként vettünk részt. Ez a pályázat, a Messzelátó projekt, az együttnevelés feladatainak megoldásához új lehetőségeket hozott, és iskolánk számára eredményesen zárult. Ebben a projektben fejlesztettük és terjesztettük tovább a kéttanáros modellt. Az együttdolgozás megerősítette a munkakapcsolatot a speciális iskolával és új partnerekkel hozott össze minket. Elkészítettük a differenciált feladatlapok, óravázlatok gyűjteményét, speciális helyi tantervet dolgoztunk ki az SNI-s tanulók érdekében. A HEFOP HÍD projektben konzorcium vezetőként a kerület határait átlépve, új tagokkal bővítve kezdődött meg a munka. Az együttműködés célja az eddigi ismeretek, tapasztalatok átadása, illetve új tagok szakmai kompetenciáinak, speciális módszereinek integrálása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. A HÍD projekt kiemelkedő feladata volt a kompetencia alapú programcsomagok adaptálása, mely lehetővé teszi az SNI-s tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, egyéni fejlesztésüket, szocializációjukat, önálló képességeik kibontakoztatását. A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének sikere érdekében a pedagógusoknak rendelkeznie kell az együttnevelés elméleti és gyakorlati módszereivel, a személyiségközpontú nevelés és differenciálás megvalósulásához szükséges kompetenciákkal. A pályázat keretében kollégáink tanfolyamokon vettek részt, a hatékony együttnevelés, tanulásszervezési módszerek elsajátítása érdekében: differenciálás heterogén csoportokban, kooperatív tanulási technikák, tevékenységközpontú tanítás, multikulturális tartalmak interkulturális nevelés, hatékony tanuló megismerési technikák, tanulásszervezés számítógép felhasználásával. Az iskola filozófiája a nyitottság, a befogadás, ennek következménye, hogy adottságaikban, szociális hátterükben különböző tanulókat együtt kell nevelni. Ennek érdekében a pedagógusoknak folyamatos képzésre, önképzésre van szükségük. Ez vezetett minket további pályázati munkához. A HEFOP as Kagyló projekt lehetőséget adott a gyakorlati munka további segítéséhez. A disszeminációt multiplikáció követte. A kompetencia csomagok adaptációja szélesebb körben folytatódott. Az innovatív és elkötelezett tantestület és a külső hatások szerencsés találkozásával kezdődtek az ÖKO - programjaink. Ahogyan az utóbbi évtizedekben az oktatásirányítás és a szélesebb közvélemény is egyre elkötelezettebbé vált a környezeti kérdések iránt, a mi iskolánkban is megjelentek és egyre terebélyesebbekké váltak a környezeti nevelési programok. Az első papírgyűjtési akciók után megkezdtük a szárazelemgyűjtést, az iskola zöldítését. Sorra jelentek meg a különböző iskolazöldítési pályázatok, azokon elnyert támogatást részben eszközök beszerzésére, részben programok szervezésére fordítottuk. 5

6 Amikor már elég sok tapasztalatunk gyűlt össze, megírtuk az első Comenius projekt pályázatunkat hulladék-felhasználás témájában, ezt követően a másodikat, amelynek témája a szűkebb természeti környezet megismerése és védelme volt. Öt partner ország iskolájával dolgoztunk együtt: Anglia, Ciprus, Franciaország, Litvánia és Németország ben elnyertük az ÖKO iskola címet, majd a megújító pályázatunk eredményeként 2009-ben és 2012-ben újra. Ez által az ÖKO iskolai hálózat tagjai lettünk, ennek eredményeként különböző programok kipróbálására kapunk felkéréseket ben elnyertük az első ízben meghirdetett Erőszakmentes, egészségtudatos iskola címet. ACES-pályázat keretében a következő témákban dolgoztunk: díjnyertes a Konfliktuskezelés az iskolában és környezetünkben (2010), a Diák-önkormányzati jogok (2011), Az önkéntesség éve Európában (2012) és Duna-projekt (2012). Ezek a pályázatok közép-európai országok tanárait és diákjait kapcsolják össze. Lehetőséget nyújtanak a kultúra ápolására, nyelvgyakorlásra, a modern kommunikációs eszközök használatára, barátságok kialakítására (bolgár, szlovén, szlovák, szerb, horvát és erdélyi), ápolására a közös projekteken belül. A támogató iskolavezetés és a diákönkormányzattal való együttműködés kulcsszerepet játszott sikereinkben. A HEFOP pályázatok kapcsán kollégáink egy része gyakorlatot szerzett a tudás átadásban, felnőtt kollégák részére. Az ország számos pontjáról és külföldről keresték fel iskolánkat és a bemutató órákat előadások követték. A megszerzett készség kapcsán öntevékeny belső tantestületi kezdeményezésként egymás továbbképzése is beépült a munkaformák közé. Ennek legszervezettebb formája az interaktív tábla használati tudás átadása volt. Sikeres Referencia intézményi pályázatunk 2012 decemberében zárult, és 5 éves fenntartási kötelezettségnek kell eleget tenni Célunk, olyan referencia intézménnyé válni, amelyben mások számára is példaértékű szakmai munka folyik. Ezt a munkát szakmailag, módszertanilag jól felkészült, napra kész ismeretekkel rendelkező tantestület és iskolavezetés végzi. Jó gyakorlatainkat szeretnénk másokkal megosztani, mint az együttnevelést, az ÖKO programokat, a nemzetiségi nyelvoktatás tapasztalatait, főiskolai gyakorlóhelyi szintérként működni a továbbiakban is. Iskolánk tanulói: A tanulók összetételében a teljes társadalmi keresztmetszet tükröződik. Intézményünknek használói a jó anyagi körülmények közül érkezők és a mindennapi megélhetéssel küzdő családok gyermekei, a tehetségesek és a lemaradók egyaránt. Beiskolázás: Az iskolában végzett pedagógiai munka mutatója a nyolcadik osztályt elhagyók továbbtanulása. Továbbtanulás Gimnáziumba felvettek száma Szakközépiskolába felvettek száma Szakiskolába felvettek száma Nem beiskolázott

7 JÖVŐKÉP Olyan iskola működtetése, mely iránt folyamatos az érdeklődés, ahol szívesen működnek együtt pedagógusok, tanulók, szülők a gyerekek szellemi, érzelmi, erkölcsi és testi egészségének fejlődése érdekében. Az iskolai nevelés és oktatás tartalma és módszerei segítik az egyéni és közösségi sikereket, annak érdekében, hogy diákjaink megtalálják helyüket a társadalomban, a világban. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI 1. Az iskola nyitottsága 2. Sokszínűség 3. A pozitívumokra támaszkodás 4. Az iskolai élet demokratizmusa 5. Hagyományok tisztelete és ápolása 7

8 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI CÉLOK, KULCSKOMPETENCIÁK Az eredményes, hatékony, önálló tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása hatékony, önálló tanulás kompetenciája Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése szóban és írásban, helyes és kreatív nyelvhasználat kulturális és társadalmi tevékenység során anyanyelvi, idegen nyelvi és digitális kompetencia Médiatudatosságra nevelés Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, matematikai, természettudományos és technikai kompetencia Gazdasági és pénzügyi nevelés Személyiségfejlesztés, önismeret és közösségi tudat formálása, hazánk és más FELADATOK A tanulás tanítása: önálló tanulásszervezés kialakítása, módszerek, technikák megismertetése, egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások, csoportos tanulási módszerek, kooperatív munka alkalmazása, gondolkodási kultúra fejlesztése, önművelés igényének kibontakoztatása, egész életen át tartó tanulás igényének, képességének kialakítása Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése szóban és írásban: megfelelő szókincs, nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók fejlesztése, szövegértési, szövegalkotási készség fejlesztése a más kultúrák iránti érdeklődés felkeltése Felkészítés a számítógép készségszintű alkalmazására, az információ megszerzése, feldolgozása, tárolása és közzététele érdekében Médiumok és azok szerepének megismerése és hasznosíthatóságuk Számok, mértékek, alapműveletek ismerete, matematikai fogalmak, összefüggések megértése A mindennapi problémák megoldására a logikai gondolkodás fejlesztése Az egyén önmagához való viszonyának alakítása: önmegismerés, önkontrol, fele- 8 ESZKÖZÖK, ELJÁRÁ- SOK Iskolai könyvtár, bővülő informatikai eszköztár használata, tanórai keretek, tanórán kívüli, iskolán kívüli foglalkozásokon szerzett tapasztalatok Iskolai könyvtár, bővülő informatikai eszköztár használata: adatgyűjtés, adatok rendszerezése, táblázatok, grafikonok értelmezése tanórai keretben, tanórán kívüli, iskolán kívüli foglalkozások külföldi kapcsolatok, diákcsere program Bővülő informatikai eszköztár használata, tanórai keretben, tanórán kívüli, iskolán kívüli foglalkozásokon tapasztalatszerzés, mérések végzése, összefüggések felismerése, gyakorlati tapasztalaton alapuló elméleti ismeretek Iskolai könyvtár, bővülő informatikai eszköztár használata, tanórai keretben drama-

9 CÉLOK, KULCSKOMPETENCIÁK népek kulturális örökségeinek megismertetése, világszemlélet formálása, az európai uniós céloknak megfelelő attitűd kialakítása szociális és állampolgári kompetencia Egészséges életvitel kialakítása, testi, lelki, szociális fejlődés biztosítása Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés, a környezet megóvása az élőtermészet fennmaradásának érdekében Pályaorientáció, a tanulók képességeinek és érdeklődési körének megfelelő, iskola és pályaválasztásának segítése, kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia A művészetek iránti nyitottság, esztétikai érzék fejlesztése, esztétikai-művészeti tudatosság, és kifejezőképesség kompetenciája FELADATOK lősségalakítás, önállóság önfejlesztés igénye Családi életre nevelés, családi szerepek Közösségi szemlélet alakítása, együttműködő képesség fejlesztése, toleranciára nevelés, más emberek problémáival szembeni érzékenység formálása Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Nemzeti önismeret fejlesztése, hagyományápolás; más népek értékeinek, hagyományainak megismertetése Európai azonosságtudat alakítása: nyitott tájékozott személyiség formálása Erkölcsi nevelés, emberi kapcsolatok formáinak elfogadása Egészséges életvitellel kapcsolatos pozitív magatartás és szemlélet fejlesztése Környezettudatos, környezetkímélő magatartás, életvitel kialakítása Természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztése, együttműködés a családdal a megfelelő panelek életmódba építése érdekében Az életkoruknak, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő területek megismertetése Karriertervezés A művészi önkifejezés, műalkotások, előadások elemzésének megalapozása, népi kultúra beépítése ESZKÖZÖK, ELJÁRÁ- SOK tikus játékok, osztályfőnöki órák, tanórán kívüli, iskolán kívüli foglalkozások, erdei iskola, nyári táborok, külföldi kapcsolatok, cseretáborok Tanórán, tanórai úszásoktatás keretében, tanórán kívül, sportrendezvényeken, túraprogramokon, az egészséggel és környezettudatossággal kapcsolatos rendezvények alkalmával megfigyelés és tapasztalatszerzés, szűrő- és mérővizsgálatok eredményeinek felhasználásával Projektmódszer alkalmazása Tanórán, osztályfőnöki órán, tanórán kívül és intézménylátogatások alkalmával tapasztalatszerzés, összefüggések keresése A megfelelő projektek pedagógiai alkalmazása Tanórán és tanórán kívül sokoldalú érzékszervi tapasztalatszerzés, művészeti és kulturális rendezvényeken való részvétel Az iskolai eljárások: Az iskolai eljárások rendjét a köznevelési törvény, annak módosításai és végrehajtási utasításai szabják meg. Az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat valamint az iskolai házirend 9

10 részletezi az iskolai élet munkarendjét. Az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelően a hagyományos 8 osztályos szerkezetben folyik az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai: Alsó tagozat 1-4. évfolyamon. Felső tagozat 5-8. évfolyamon. Az iskola képzési rendje: A tanulók elsőtől negyedik osztályig osztálytermi rendszerben tanulnak. Felső tagozaton a tanítás szaktantermekben folyik. Az iskola emelt szintű képzést biztosít angol nyelvi csoportokban és német nemzetiségi kétnyelvű tagozaton. A csoportbontás elvei, a hagyományos osztálystruktúrát megbontjuk az alábbi esetekben a törvényi előírások figyelembe vételével: informatika idegen nyelv normál és emelt szint technika normál és emelt szint természet-tudományos gyakorlat német nemzetiségi kétnyelvű osztályokban a német nyelven tanított tantárgyak Tanulói jogviszony létesítése: Az első osztályokba jelentkezés alapján kerülnek be a tanulók, a körzeten kívüliek írásbeli kérvényt nyújtanak be az üres helyekre. Amennyiben egy csoport indításánál túljelentkezés mutatkozik, akkor az osztályba kerülés a törvényi előírásoknak, illetve a fenntartó útmutatásainak megfelelően történik. A felvételi eljárás rendje a házi rendben szabályozott. A beiratkozásának feltételei: óvodai szakvélemény, a tanuló születési anyakönyvi kivonata/személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása, német nemzetiségi osztályhoz szülői kérelem (nemzetiségi nyilatkozatot kitöltők előnyben részesülnek). Évfolyamonként maximum 3 sajátos nevelési igényű gyerek kerül beiskolázásra. Az integrációba való kerülés feltétele: a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján az intézmény kijelölése. Integrálunk körzetünkbe tartozó enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos, ép értelmű autista, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket. Fejlesztésükhöz szükséges gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus közreműködése. A német nemzetiségi kétnyelvű osztály létszámtól függő beindulására a törvényi előírások a mérvadóak. A beiskolázásra kerülő tanulók tájékoztatást kapnak a programról. Más intézményből érkező tanuló beiratkozásának feltételei: a tanuló előző tanulmányi eredményeinek, valamint magatartás és szorgalom érdemjegyeinek bemutatása (bizonyítvány, ellenőrző könyv, tájékoztató füzet), lakcímkártya bemutatása. Körzeten kívüliek esetében szülői kérelem benyújtását követően egyéni elbírálás alapján az igazgató dönt a felvételről. 10

11 Átjelentkező tanulóknak az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérést kell végezni idegen nyelvből, és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában a bizonyítvány bejegyzései alapján nem tanult. A szintfelmérés eredményétől függően a szülővel történő egyeztetés alapján döntjük el a bekapcsolódás lehetőségét, az esetleges felzárkóztatás módját. Iskolán belüli programváltásra indokolt esetben, a szülő írásban beadott kérvényének elbírálása alapján az előzőekben szereplő eljárás szerint kerülhet sor az igazgató döntése alapján. Létszámcsökkenésből adódó osztályösszevonás esetén biztosítjuk, hogy az addig tanult nyelvet vigye tovább a tanuló. Törekszünk az emelt szinten tanult tárgyak megtartására az érintett csoportnál. A törvényi előírásoknak megfelelően a tanuló szülői kérésre magántanulói jogviszonyt is létesíthet. A napközis csoportokba minden tanuló felvételt nyerhet igény szerint. 11

12 HAGYOMÁNYÁPOLÁS A hagyományok ápolása nagyon fontos feladata iskolánknak, a múlt megismerésével formálódik diákjaink jövőképe, és ez folytonosságot jelent a múlt, a jelen és a jövő között. Jelképeink: Iskolazászló, melyre minden évben elhelyezik ballagó nyolcadikosaink szalagjaikat Nyomtatott kiadványok: Jeles események alkalmával, programról, vagy évfordulóról nyújtanak tájékoztatást. A cikkeket a gyerekek, a szülők és a tantestület tagjai írják. Kiadványozó az iskola igazgatója. Honlap: Folyamatos tájékoztatást ad az év közbeni eseményekről, aktuális információkról. Hagyományt őrző programjaink megvalósulását segíti: Budapest XIII. kerületi Német Önkormányzat Pannónia Iskoláért Alapítvány Iskolaszék SZK (Szülői Közösség) Pannon DÖK (iskolánk diákönkormányzata) Iskolai munkaközösségek Közös ünnepeink: Évnyitó Október 6-i megemlékezés Október 23-i nemzeti ünnep Terményünnep, a német nemzetiségi tagozat szervezésében Iskolai karácsony Március 15-i nemzeti ünnep Június 4. Nemzeti összefogás napja - megemlékezés Ballagás és tanévzáró Elismerések, kitüntetések: Pannónia Iskoláért Emlékplakett - et kapnak azon diákjaink, akik nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt értek el, illetve nevelőtestületi döntés alapján azok, akik kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végeztek. Jó tanuló, jó sportoló - díjat azok a 7-8.-os diákok kapják, akik jó tanulmányi eredményeik mellett kiváló sportolóként is öregbítették iskolánk hírnevét. Jó sportoló - díjat azok a felsős diákok kapják, akik budapesti vagy országos helyezettek/sportversenyek aktív, rendszeres és eredményes iskolai képviselői. 12

13 Közösségi munkáért - könyvjutalmat kapnak azok a nyolcadikos tanulók, akik kiemelkedő közösségi munkát végeztek. A kitűntetéseket a Pannónia Iskoláért Alapítvány adja. Az igazgató által átadott jutalomkönyvet kapnak az általános nevelőtestületi dicséretben részesülő tanulók. Osztályfőnöki javaslatra oklevelet kapnak közösségi munkáért, jeles tanulmányi eredményért, hiányzásmentes tanévért. Szakmai arculat, hagyományok: Német nemzetiségi kétnyelvű oktatás Emelt szintű angol oktatás ÖKO iskolai programok Erdei iskola, táborok Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja Eredményes sporttevékenység Úszásoktatás a 2-3. évfolyamokon Néptánc oktatás alsó tagozaton Felsőoktatási gyakorlóhelyi működés Bemutató órák tartása Kerületi versenyeken való részvétel Pályázatokon való részvétel Testvériskolai kapcsolatok Nyelvvizsgák Témahét, projekthét Évfolyamfórumok Nyílt hetek, nyílt napok Pályaválasztási szülői értekezlet Ovi-suli, előkészítők Diákönkormányzat működtetése Senior- mentor program működtetése Hagyományt őrző programjaink: Jeles napok örökbefogadása Terményünnep, erntedankfest Túraverseny Egészségnap Márton-nap, a német nemzetiségi tagozat szervezésében Ötödikes avató Halloween Természettudományos napok Mikulás-nap Lucázás Téli vásár Bio büfé Bolhapiac Kerületi karácsonyi hangversenyen Valentin nap Farsang 13

14 Költészet napja, az iskolai könyvtár szervezésében Sportnap (évente két alkalommal) Leg gála az alsó tagozaton DÖK nap Német nemzetiségi tagozat néptánc fellépései Kapcsolattartás az Őszikék nyugdíjas klubbal Szelektív hulladékgyűjtésben való részvétel Táboraink: nyelvi nemzetiségi sport DÖK nemzetközi cseretáborok napközis tábor a kerület szervezésében 14

15 SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A személyiségfejlesztési célok, feladatok és módszerek meghatározásánál figyelembe veszszük, hogy milyen tényezők hatnak a személyiség alakulására. Alapelvek Minden tanulónk személyiségének egyénre szabott, adottságokból kiinduló, differenciált fejlesztése. Minden tanulónk rendelkezzen a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok ismeretével és gyakorlatával (empátia, tolerancia, együttműködés). Minden tanulónk legyen képes a társadalmi munkamegosztásba való későbbi bekapcsolódásra. Minden tanulónk számára szükséges az általános emberi értékek, személyiségvonások fejlesztése. Tényezők 1. Temperamentum, genetikai hatások Pedagógus feladatok differenciált oktatás tolerancia a pedagógus részéről személyre szóló feladatok, elvárások törődés órán kívül is 2. Környezeti hatások elsősorban a szülői, családi háttér megismerése negatív szülői hatások kiszűrése és ezek tompítása, kezelése iskolapszichológus segítségével 3. Személyiség és környezet közti kölcsönhatások a gyermekek reakcióinak megfigyelése, környezetükhöz való viszonyuk, interakcióik vizsgálata segíteni kell a gyermekeket, hogy személyiségüknek leginkább megfelelő helyre kerüljenek a közösségben, a munkamegosztásban, ezáltal identitásuk normális fejlődése biztosítva legyen szükség esetén mediátorok igénybevétele 4. Kulturális hatások kulturális normák, szabályok megismertetése, átadása, gyakoroltatása azonos kulturális norma képviselete Kiemelt célok és fejlesztési feladatok: Célok Értelmi képességek fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás igényének megalapozása. Feladatok Pozitív tanulási attitűd kialakítása, Tanulási technikák megismertetése, Kötelességtudat, önfejlesztési igény kialakítása Problémamegoldó képesség fejlesztése (A tanulás tanítása) Fejlesztendő személyiség jegyek Figyelem koncentráció, figyelem megosztás, alkotó gondolkodás, nyitottság, tudásvágy, kitartás, akaraterő 15

16 Célok Kreativitás kibontakoztatása Az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság kialakítása, önmegismerés Családi életre nevelés és közösségi kapcsolatok elmélyítése, szociális kompetenciák fejlesztése Tudatos nevelés gazdálkodásra Esztétikai nevelés, a szép iránti érzék fejlesztése Környezettudatos magatartás kialakítása, fejlesztése Egészséges nevelés Nemzeti öntudat kialakítása, hazafias nevelés Feladatok Egyéni kifejezésmódok megismertetése Alkotókészség, Manuális képességek fejlesztése (Énkép, önismeret) Magatartási és viselkedési szabályok megismertetése Önismeret, öntudat fejlesztése, önkontrol kialakítása (Énkép, önismeret, erkölcsi nevelés) Szociális minták, szokások, attitűdök, készségek és ismeretek elsajátíttatása Szociális érdekérvényesítés fejlesztése Megkülönböztetés-mentes kialakítása (Felkészülés a felnőtt lét szerepeire) világkép Egyénhez igazodó ésszerű fogyasztás igényének megalapozása (Gazdasági és pénzügyi nevelés) Tradicionális és modern művészetek, művészi kifejezőeszközök megismertetése (Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség) Egészséges és biztonságos élet alapelveinek elsajátíttatása. Az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának megismertetése (Környezettudatosságra nevelés) Fejlesztendő személyiség jegyek Nyitottság, érdeklődés, türelem, kitartás, fantázia Önállóság, kötelességtudat, tolerancia, felelősségérzet, alkalmazkodó képesség, tisztelet, illemtudás, becsületesség, önuralom, fegyelmezettség Segítőkészség, együttműködési készség, tolerancia, előítélet-mentesség problémakezelés Önállóság, összefüggések meglátása, gazdálkodó képesség Nyitottság, fogékonyság, önkifejezés érdeklődés, művészi Érdeklődés, igényesség önmagával és környezetével szemben, kultúráltság, rugalmasság Az egészséges életmód színtereinek megismertetése: egészségvédelem, Felelősség, akaraterő, életmódra helyes táplálkozás, szenvedélybetegségek, testedzés, baleset megelőzés, külső-belső harmónia, döntésképesség szexualitás (Testi, lelki egészség) Hazánk kulturális örökségének megismertetése, nemzettudat megalapozása, nemzeti önismeret, szimbólumok, Hagyománytisztelet, felelősségérzet, ragaszkodás hazaszeretet elmélyítése, hagyományok ápolására ösztönzés (Hon és népismeret) 16

17 Célok Más kultúrák megismerésének igénye de- Állampolgárságra, mokráciára nevelés Feladatok Népcsoportok, szomszédos országok, távolabbi idegen országok kultúrájának, nyelvének megismerése, ilyen a 20 éves a lengyel - magyar barátságra épülő kapcsolat, amelynek keretében egyik évben a mi tanulóink utaznak Lengyelországba,másik évben ők jönnek. Nyelvtanulás iránti érdeklődés felkeltése (Idegen nyelvi kommunikáció A társadalmi együttélés szabályainak, az emberi jogoknak és kötelességeknek megismertetése, gyakoroltatása (Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés) Fejlesztendő személyiség jegyek Hagyománytisztelet, felelősségérzet, nyitottság Felelősség, megbízhatóság, tolerancia, nyitottság A személyiségfejlesztés iránya: tanulóink személyiségének fejlesztését azzal segítjük elő, ha önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk számukra, amely fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti érzékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi normák iránti fogékonyságot legyenek képesek énképükbe integrálni az újabb és újabb ismereteket, folyamatosan gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk, életpályájuk alakításában az iskolánkban folyó nevelés és oktatás pedagógiai szervezését a tanuló ember szempontjából közelítjük meg törekszünk tanulóink ön- és közösségi szemléletének folyamatos formálására váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt Sikerkritérium: a fejlesztendő személyiségjegyek megjelenése a tanulóknál, amit visszajelez az iskola társadalmi környezete (középiskola, szülő). Közösségfejlesztés A közösség és az egyén egyszerre forrása és tárgya a nevelő hatásoknak. Színterei Feladatok Tevékenységek, módszerek Tanórák (tanulócsoport, osztályközösség) Tanórán kívüli foglalkozások (napközi, klubnapközi, szakkör, tanfo- Tanulói közösségek, társas kapcsolatok kialakítása, tudatos nevelői irányítással az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Az osztályközösségben közös cél, érdek, értékrend, tudat és hagyományok kialakítása. Konfliktus kezelési technikák megismertetése Iskolai foglalkozások rendezvények szervezése. Az egyén és az osztályközösség beillesztése az iskolaközösségbe 17 Személyes példa, kölcsönös segítségnyújtás megszervezése, öntevékenység támogatása, szociometria alkalmazása, értékelés Drámapedagógiai eszközök alkalmazása

18 Színterei Feladatok Tevékenységek, módszerek lyam, énekkar, sportfoglalkozás) Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, táborok, erdei iskolák kulturális és sportrendezvények) DÖK Közösségfejlesztés iránya: Programok szervezése és lebonyolítása Az önkormányzatiság kialakítása: önállóság fejlesztése, együttműködésre szoktatás, felelősségtudat alakítása, közösségi érzés erősítése, demokrácia gyakoroltatása Tapasztalás, ismeretszerzés Megbeszélés, véleményalkotás, értékelés tanulóink társas kapcsolataik kialakításában legyenek meghatározóak az erkölcsi, etikai normák legyenek képesek a közösségben felmerülő konfliktusok kultúrált, megfelelő módú kezelésére tartsák tiszteletben tanulóink az iskola tanárai, alkalmazottjai, tanulótársai emberi méltóságát, jogait a szociális kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladatunk a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos területek erősítése ezzel párhuzamosan szükséges a társadalmi-állampolgári kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítő, a közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. 18

19 A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A viselkedészavar előidézői: a tanuló adottságai, organikus tényezők, családi környezet, iskolai környezet, társadalmi környezet. A környezet felé megnyilvánuló magatartás agresszív regresszív Magatartási jegyek rendbontó, durva, nyugtalan, hazug, önző, irigy, alattomos, megbízhatatlan, figyelmetlen, visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, túlzottan érzékeny, gátlásos A beilleszkedési és magatartási problémák okainak feltárása magában foglalja a gyermek környezetének, élettörténetének és pszichikus sajátosságainak vizsgálatát. A beilleszkedési és magatartási zavarok enyhítését segítő tevékenységi formák: 1. Fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, melynek alapja a megfelelő iskolai légkör (szeretetteljes, vidám, elfogadó). Törekedni kell a nyugodt, kiegyensúlyozott, határozott, következetes, kiszámítható nevelői magatartásra. 2. Pozitív tulajdonságok, képességek felkutatása, továbbfejlesztése, ezek elismerése. A biztatás legyen viselkedésünk alapelve. 3. Közös, kedvelt tevékenységek szervezése. Az öröm, a játék fontosságának kiemelése. Tanórán kívüli foglalkozások: kirándulások, erdei iskola, múzeumlátogatások, sportverseny, kulturális rendezvény, diákkörök, diáknap, jeles napok. 4. A tanulók sikerélményhez juttatása. 5. A másság elfogadása, a problémákkal való bánás megtanulása. 6. A pedagógiai munkakultúra folyamatos önértékeléssel, szüntelen megoldáskereséssel célirányosan fejleszthető. 7. Felzárkóztató iskolai tevékenység a gondozás területén a rászoruló tanulók részére. 8. Az évismétlés miatt többször közösséget váltó, iskolai kötődéssel nem rendelkező gyerekekre külön odafigyelés, egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés, fejlesztési terv alapján, differenciálás alkalmazása. 9. Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy célirányosan tervezzenek, szervezzenek, szabályokat alkossanak, elfogadjanak és betartsanak. A logikus következmények megértése segítségükre lehet különleges viselkedésmódok korrigálásában. 10. A tanulókban levő feszültség oldása drámapedagógiai módszerekkel. Az önérvényesítés lényegének megtanítása, hogy saját szükségleteinket és vágyainkat ki tudjuk elégíteni anélkül, hogy ezzel másoknak ártanánk. 11. Esetmegbeszélések, elemzések és az elemzéseken alapuló közös pedagógiai cselekvések, mediáció. 19

20 A tevékenységeket koordinálja az osztályfőnök. 1. Megkeresi a kiváltó okokat. Együttműködik a szülővel. Erősíti a szülő és gyermeke kapcsolatát a gyermekről elmondott pozitív vélemény, fejlődés, dicséret elmondásával. 2. Elemzi, hogy az előidéző ok a tanulóközösségben keresendő-e. 3. Tevékenységében tervezi a problémás tanulóknál alkalmazható formákat. Az osztályközösség gyógyító hatására épít. 4. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a szakszolgálattal. Támaszkodik a fejlesztő pedagógus tanácsaira, segítségére. Kezdeményezi a felmentést, egyéni továbbhaladást. Figyelemmel kíséri a foglalkozásokon való részvételt. 5. Megvizsgálja, hogy a magatartási zavar összefüggésbe hozható-e tanulási nehézséggel. 6. Minden információját megosztja az osztályában tanító nevelőkkel, az iskolavezetéssel. Erősíti a team munkát a problémás eset megbeszélésére, közös cselekvési stratégiák kialakításában. 7. Jelzi a hiányzásokat és intézkedik a gyermekvédelmi eljárások szerint. E tevékenységek feltételei: Tárgyi feltétel: külön termek állnak rendelkezésére megfelelő felszereléssel. Személyi feltételek: gyógypedagógus fejlesztő pedagógus pszichológus logopédus védőnő gyermekvédelmi felelős DÖK segítő tanár szabadidő szervező pedagógiai asszisztensek A beilleszkedési, magatartási zavarral kapcsolatos tevékenységünk eredményességét jelzi: Ha az érintett tanuló: huzamosabb ideig súlyosabb konfliktusok nélkül tanul a közösségben, többnyire elfogadja és betartja a szabályokat együttműködik tanáraival, társaival. Az osztályközösség elfogadja a másságot, befolyásolja és segíti a problémás tanulót. Ha a kiváltó okot az iskolai közösség szolgáltatta, az ok feltárásával és megszüntetésével orvosolt a probléma. Ha iskolánk nevelőközösségének az a többségi véleménye, hogy gyermekeink magatartása, viselkedése összességében javult. (Pl.: türelem, tolerancia, udvariasság stb. figyelhető meg => kevesebb a durvaság, a verekedés, a trágár beszéd.) 20

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szigetszentmiklósi Tankerület OM-032 538 Szervezeti egység kód: 132002 cím: 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail:

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben