Új típusú oklevél nyomtatási mezői és adatforrásai. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új típusú oklevél nyomtatási mezői és adatforrásai. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Új típusú oklevél nyomtatási mezői és adatforrásai Változat: Végleges állapot, Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Az oklevél törzsrésze... 1 A törzsrészen szereplő előzményvégzettség adatai (felsőfokú szakképzés utáni szakirányú alapképzés, illetve szakirányú továbbképzés esetén) záradék: specializáció (önálló szakképesítéssel nem járó szakirány) záradék: tanári modul záradék: tanítói műveltségi terület záradék: kreditbeszámítás záradék: képzés és záróvizsga nyelve záradék: másodlat... 5 Nem implementált záradék... 5 A karbantartandó adatok összefoglalása... 5 Angol fordítás... 9 Jelen dokumentum az ETR alá fejlesztett új típusú oklevél-generátor végleges állapotát ismerteti a működéshez szükséges adatok függvényében. A kar által kiadott új típusú oklevelek 1 generálása a Munkaasztal modulból az adott kar kiválasztása után a Diploma ikon Diploma fülén az [Infó] gombbal feljövő lista OKLEVÉL (bolognai) nyomtatása tétellel indítható. Sorszám Intézményi azonosító Viselt név Az oklevél törzsrésze Munkaasztal / Diploma / Diploma: Oklevél száma Az ETR-üzemeltetés kezeli (Paraméterező / Paraméterek / ETR paraméterek / OM_AZON csoport : a legfelső szintű egység 2 OMazonosítója) Munkaasztal / Adatok / Személyes adatok: Vezetéknév + Keresztnév + Előtag 3 Munkaasztal / Adatok / Személyes adatok: Születési hely és idő / Idő Születési idő (év, hó nap) Születés országa Munkaasztal / Adatok / Személyes adatok: Születési hely és idő / Ország Születés települése Munkaasztal / Adatok / Személyes adatok: Születési hely és idő / Város 1 Nincsenek megvalósítva az alábbi, a 79/2006. korm. rend. 10. melléklet V. részében felsorolt új típusú oklevelek: V/A. Alapképzésben szerezhető oklevél közös képzés esetén, V/E. Mesterképzésben szerezhető oklevél, közös képzés esetén. 2 A legfelső szintű egység a GFHF esetén önmaga, a többi kezelési kör esetén az SZTE. 3 Angol nyelvű oklevél esetén a névsorrend Keresztnév + Vezetéknév állampolgárságtól függetlenül (a vezetéknév mindig nagybetűsített); kivéve, ha a vezetéknév csak -né képzős asszonynévből áll. Magyar nyelvű oklevél esetén a vezetéknév nagybetűsítése nem elsődleges magyar állampolgár esetén történik meg. 1/9

2 Születési név Felsőoktatási intézmény Szak Szak képzési ideje Záróvizsga-bizottság határozatának ideje (év, hó nap) Oklevél fokozata (szintje) Szakképzettség megzése Oklevél minősítése Kelet (év, hó, nap) Aláírók Munkaasztal / Adatok / Személyes adatok: Szül. vez.n. + Szül. ker.n 3 Az oklevélhez csatolt szaktörzslaphoz kapcsolt akkreditált szak kezelési köréből számítódik: a legfelső szintű kezelési kör 2 + az akkreditált szak kezelési körének. A k forrása: ez ETR belső kezelésikör-nyilvántartása 4. Az oklevélhez csatolt szaktörzslaphoz kapcsolt akkreditált szakból: az akkreditált szakhoz megadott DIPL0: szak oklevélbeli dinamikus tulajdonság értéke: Akkreditáció / Szakok / [ DTL] listán a DIPL0: szak oklevélbeli alatti megzés; ill. az akkreditált szak megzése, ha a fenti nincs beállítva: Akkreditáció / Szakok: Szak megzése (A szak nevéből a névből a BA, BSc, MA, MSc szavak törlődnek). Az oklevélhez csatolt szaktörzslaphoz kapcsolt akkreditált szak megzése: Akkreditáció / Szakok: Tan. idő Munkaasztal / Diploma / Záróvizsga: felső képernyőrész Értékelés füle / Dátum mező 5 Alap-, mester- stb. Akkreditáció / Szakok: Oklevél [szint] mező Munkaasztal / Diploma / Diploma: Diplomabejegyzés NB. Ide a KKK-k 2. pontjában felsorolt szakképzettségek egyike írandó az ott szereplő formában! Munkaasztal / Diploma / Diploma: Eredmény A záróvizsga-bizottság elnöke(i) és Rektor megjelölések A törzsrészen szereplő előzményvégzettség adatai (felsőfokú szakképzés utáni szakirányú alapképzés, illetve szakirányú továbbképzés esetén) Intézmény OM-azonosító 6 Fokozat 7 Szakképzettség/ Szakképesítés Oklevél száma 7 Oklevél kelte 7 Időtartam 6 Munkaasztal / Adatok / Végzettségek / Alapadatok: Intézm. Munkaasztal / Adatok / Végzettségek / Alapadatok: Intézményi azonosító Munkaasztal / Adatok / Végzettségek / Alapadatok: Típus Munkaasztal / Adatok / Végzettségek / Alapadatok: Képzettség Munkaasztal / Adatok / Végzettségek / Bizonyítványadatok: Száma Munkaasztal / Adatok / Végzettségek / Bizonyítványadatok: Kiállítás dátuma Munkaasztal / Képzések / Szak / [ Tul.] / DIPLP2: előzményképzés hoszsza 4 Az intézmény- és kar nevének elejéről eltávolítódik a rövidítés, ennek azonban feltétele, hogy a rövidítés szerepeljen a Admin / Intézmények / Intézmény: Hosszú név (sic!) mezőben. 5 A záróvizsga dátumát a Diploma / Záróvizsga pont Értékelés fülén rögzítsük, ne a szak-törzslap záróvizsgaadatai közt lévő teljesítési dátumon. Az előbbiről ui. az adatokat átvihetjük az utóbbira a Diploma / [! Kiértékel] gombbal, de a fordított összehangolást a rendszer nem támogatja. 6 Csak felsőfokú szakképzés utáni szakirányú alapképzés esetén kötelező. 7 Csak szakirányú továbbképzés esetén kötelező. 2/9

3 A fentiek szerint rögzített előzményvégzettség a Munkaasztal / Képzések / Szak / Előzményvégzettségek fülön a [+Hozzáad] gombbal kapcsolható a hallgató érintett képzéséhez. 1. záradék: specializáció (önálló szakképesítéssel nem járó szakirány) Specializáció (szakirány) Kelet (év, hó, nap) 9 A hallgató szakján kell megadni a DIPL1: szakirány, spec. tulajdonságban. A tulajdonságból választható tételek az alábbi forrásokból származnak: önálló szakképzettséget nem adó szakirányok: az Akkreditáció / Szakok / Szakirányok listából; kpr.-es specializációk: a hallgató szakjához behívott, az akkreditált szakkal azonos szintű, nem tanárképes kpr.-ek oklevélbeli ; ösvényes specializációk 8 : az Akkreditáció / Szakok / [ DTL] listán a DIPL1a: ösvényes specializáció tulajdonság alatt felsorolt megzések; második szakosodások: a Munkaasztal / Képzések / Képzés / [ Tul.] listán a 2_SZAKOSODÁS_FELV_SZAK tulajdonságnál értékkel rendelkező képzések kpr.-jei. A fenti megzéseket összhangba kell hozni a KKK-val! NB. Ebbe a záradékba a KKK-k 8. pontjának differenciált szakterületi ismeretek részében említett olyan szakirányok, specializációk, egyéb szakterületek vehetők fel, amelyek a 2. pontban nincsenek a szakképzettség részeként megemlítve. Megjegyzés: Lehet több specializációt (szakirányt) felvenni: azok egy záradékban jelennek meg úgy, hogy ik pontosvesszővel elválasztva (ábécésorrendben) íródnak be a rovatba. A rovat maximális mérete leütés: a szöveg két sorban jelenik meg a szóhatáron eltörve. Ennél hosszabb szövegeket az oklevél-generáló nem kezel. Fontos! Az oklevél kiállítójának a felelőssége, hogy a lehetséges készletből korrekt tételeket vegyen fel a záradékba. Pl. az önálló szakképzettséget adó szakirányok kiválaszthatók lesznek ugyan, de azok a diplomabejegyzésbe foglalandók be, nem a záradékba. Az összes előforduló lehetőséget nem lehet informatikai eszközökkel lekövetni, ezért erre vonatkozó megszorításokat a rendszer nem tartalmaz. 8 Csak azokat a specializációkat kell felsorolni a DIPL1a: ösvényes specializáció tulajdonságban, amelyek nem behívott kpr.-ként kerültek megvalósításra, és az oklevélzáradékban szerepeltetni kell. Az ösvényes specializáció csak az adott akkreditált szakra járó hallgatónak jelölhető be. Más szak képzési tervéből származó specializációnak mindenképpen behívott kpr.-nek kell lennie. 9 A záradékok esetén a keltezés és az aláíró csak az utolsóként nyomtatott után jelenik meg. 3/9

4 2. záradék: tanári modul Tanári modul Kelet (év, hó, nap) 9 A hallgató szakján kell megadni DIPL2: tanári modul tulajdonságban. Itt a hallgató szakjához behívott, az akkreditált szakkal azonos szintű, tanárképes kpr.-ek oklevélbeli i közül választhatunk. Az érintett oklevélbeli megzések összhangba hozandók a KKK-val! Megjegyzés: Lehet több tanári szakirányt is felvenni: azok egy záradékban jelennek meg úgy, hogy ik pontosvesszővel elválasztva (ábécésorrendben) íródnak be a rovatba. A rovat maximális mérete leütés: a szöveg két sorban jelenik meg a szóhatáron eltörve. Ennél hosszabb szövegeket az oklevél-generáló nem kezel. 3. záradék: tanítói műveltségi terület Műveltségi terület Kelet (év, hó, nap) 9 A hallgató szakján kell megadni DIPL3: tanító-műveltségterület tulajdonságban. Itt a tanítói műveltségi területeknek az ETR-üzemeltetés által karbantartott, a KKK-ban felsorolt listájából lehet választani. Megjegyzés: Lehet több tanári műveltségterületet is felvenni: azok egy záradékban jelennek meg úgy, hogy ik pontosvesszővel elválasztva (ábécésorrendben) íródnak be a rovatba. A rovat maximális mérete leütés: a szöveg két sorban jelenik meg a szóhatáron eltörve. Ennél hosszabb szövegeket az oklevél-generáló nem kezel. 4. záradék: kreditbeszámítás Intézménynév Kreditérték Kelet (év, hó, nap) 9 A hallgató szakján kell megadni DIPL4a: kreditet adó intézmény tulajdonságban. Itt szabad szöveget lehet megadni. A hallgató szakján kell megadni DIPL4b: beszámított tulajdonságban, ahol számot lehet rögzíteni. Megjegyzés: A fenti megoldással csak egy ilyen záradék adható meg. Több intézmény esetén a ket pontosvesszővel elválasztva kell felsorolni (max leütés két sorban a szóhatáron eltörve), és az összesített kreditértéket megadni. 4/9

5 5. záradék: képzés és záróvizsga nyelve Nyelv Kelet (év, hó, nap) 9 Az oklevélhez csatolt szaktörzslaphoz kapcsolt akkreditált szaknál megadott nyelv (Akkreditáció / Szakok / Adatlap: Nyelv); ha az nem magyar és nem is üres. Ez felülbírálható a hallgató szakján megadott DIPL5: képzés nyelve tulajdonsággal. nincs 6. záradék: másodlat Törzslapszám Kelet (év, hó, nap) 9 Az oklevélhez csatolt szak-törzslap kapcsolatok törzslapja(i)nak törzsszáma(i) időben csökkenő sorrendben rendezve. Az oklevél-generáló max. két törzsszám kijelzésére van felkészítve. Az aktuális dátum Nem implementált záradék A jogelődről szóló záradékot, minthogy ilyen nem fordulhat elő, nem implementáltuk. 10 A karbantartandó adatok összefoglalása Munkaasztal modul o Adatok ikon Személyes adatok: Viselt név: Vezetéknév, Keresztnév, Előtag Születési idő Születési hely: Ország, Város Születési név: Szül. vez.n. + Szül. ker.n. Végzettségek: Alapadatok alfül o Intézm. 11 o Intézményi azonosító o Típus o Képzettség Bizonyítványadatok alfül o Száma o Kiállítás dátuma 10 A GFHF esetén a névváltozására utal az alábbi rektor aláírta nem hivatalos automatikus záradék, ha a hallgató a korábbi intézménynév alatt kezdte el a szakot: A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola december 31- ig Szegedi Hittudományi Főiskola néven működött. 11 Ha az Intézm. vagy bármelyik más rovat rövidnek bizonyulna a beviendő megzéshez képest, akkor magyarról magyarra fordítással az itteni rövidítés helyett a teljes megzés rögzíthető. 5/9

6 o Diploma ikon Záróvizsga fül Felső képernyőrész: o Adatai alfül Sikeres: be kell pipálva lennie o Értékelés alfül Dátum: a záróvizsga-bizottság határozatának időpontja 5 o Kapcs. szak-törzslapok alfül: a diplomát adó hallgatói szaktörzslap(ok) felvétele a listára (ugyanannak kell lennie, mint a Diploma fülön!) Diploma fül Oklevél száma Kiállítás dátuma: minden keltezés alapja (kivéve a másodlati záradékét) Diplomabejegyzés: a szakképzettség megzése (úgy adandó meg, ahogy az oklevélen kívánják szerepeltetni) Eredmény: úgy adandó meg, ahogy az oklevélen kívánják szerepeltetni [javasolt formátum: szöveges minősítés (numerikus minősítés), pl. jó (3,62), cum laude (3,62) ] Kapcs. szak-törzslapok alfül: a diplomát adó hallgatói szaktörzslap(ok) felvétele a listára (ugyanannak kell lennie, mint a Záróvizsga fülön!) o Képzések ikon / Szak fül Előzményvégzettségek alfül: a megfelelő szakon a [+Hozzáad] gombbal felveendő egy és csak egy előzményvégzettség felsőfokú szakképzés utáni szakirányú alapképzés, illetve szakirányú továbbképzés esetén. o Képzések ikon / Szak fül vagy Tanulmányi bokor ikon / Szakok, képzések fül [ Tul] gomb a megfelelő szakra állva o DIPL1: szakirány, spec.: ha specializáció (önálló szakképesítéssel nem járó szakirány) záradék feltüntetése szükséges, akkor itt kiválasztandó a megfelelő tétel a kapcsolódó akkreditált szaknál felsorolt szakirányok, a behívott nem tanárképes kpr.-ek és az akkreditációs szak DIPL1a: ösvényes specializáció tulajdonságában rögzített i közül. o DIPL2: tanári modul: ha tanári modul záradék feltüntetése szükséges, akkor itt kiválasztandó a megfelelő tétel a behívott nem tanárképes kpr-eknél rögzített oklevélbeli megzések közül. o DIPL3: tanító-műveltségterület: ha tanítói műveltségi terület záradék feltüntetése szükséges, akkor itt kiválasztandó a megfelelő tétel a KKK szerinti műveltségterületek ETRüzemeltetés által karbantartott listájából. o DIPL4a: kreditet adó intézmény: ha kreditbeszámítás záradék feltüntetése szükséges, akkor ide írandó be szabad szövegként a kreditet adó intézmény(ek listája). A működéshez a DIPL4b: beszámított kredit tulajdonság beállítása is szükséges. 6/9

7 o DIPL4b: beszámított kredit: ha kreditbeszámítás záradék feltüntetése szükséges, akkor itt rögzítendő számként a beszámítandó kreditérték. A működéshez a DIPL4a: kreditet adó intézmény tulajdonság beállítása is szükséges. o DIPL5: képzés nyelve: ha a nyelv záradékban feltüntetendő nyelv nem egyezik meg az akkreditált szak nyelvével, akkor it választandó ki a feltüntetendő nyelv (vagy a magyar, ha ne legyen záradék). o DIPLP2: előzményképzés hossza: felsőfokú szakképzés utáni szakirányú alapképzés esetén itt adandó meg az előzménytanulmány félévekben számított időtartama. o Képzések ikon / Törzslap fül vagy Tanulmányi bokor ikon / Törzslapok, képzések fül A megfelelő törzslapra állva o Törzsszám: a másodlat kiadásakor kijelzendő törzslapszám. Akkreditáció modul o Szakok ikon Felső képernyőrész: Szak megzése (a KKK szerinti hivatalos név után BA, ill. BSc utótag tehető) Okl. megn.: a szakképzettség KKK szerinti hivatalos megzése 12 Adatlap fül: Képzési idő: Tan. idő Oklevél: a szak szintje, az alapképzéshez a Bachelor képzés tételt válasszuk Nyelv: ha a magyartól eltérő nyelv van kiválasztva, akkor a nyelvi záradék megjelenítésre kerül Szakirányok fül Bal oldali lista: Itt felsorolandók a szak önálló szakképzettséget nem eredményező szakirányai a KKK szerinti hivatalos megzésükkel. o [ DTL] gomb DIPL0: szak oklevélbeli : Itt adandó meg az akkreditációs szak megzése helyett az a karaktersorozat, amely az oklevélben a szak ként fog megjelenni. Akkor használandó, ha az akkreditált szak szakirányszintű, vagy a megzés speciális adatokat, rövidítést stb. tartalmaz. DIPL1a: ösvényes specializáció: Itt sorolandók fel a szak azon specializáció, amelyek ösvényként lettek megvalósítva. Ha több ilyen van, akkor több értéket rögzítsünk (ne egy értékben soroljuk fel őket: ez utóbbi ui. egy tételnek fog számítani). 12 Az oklevél-generátor jelenlegi változata a szakképzettség oklevélbeli megzését nem használja, ennek ellenére ez az adat is karbantartandó. Ha a szakképzettség oklevélbeli megzése a szakirány (vagy sportág stb.) szerint változik, akkor a változó részt célszerű kapcsos zárójelek közé zárni. Ezzel előre biztosítható egy esetleges jövőbeli informatikai feldolgozás előfeltétele. 7/9

8 Tantervező modul o Képzési program listából a behívott kpr. kiválasztása Képzés fül: itt megadandó a specializáció, ill. tanári modul KK szerinti hivatalos megzése Képzési szint: legyen azonos az akkreditált szaknál beállított Oklevél szinttel (alapképzésnél: Bachelor képzés ) Képzés típusa: tanári modulnál legyen tanárképes, specializációnál pedig ettől eltérő Admin modul o Intézmények fül / Intézmény menüpont 13 Megfelelő kari szintű egység kiválasztása Adatai fül o Hosszú név: az egység (kar) rövidítése [sic!]; egyezzen meg a kezelési kör megzésében lévő rövidítéssel Paraméterező modul o Paraméterek fül ETR paraméterek menüpont 14 OM_AZON csoportkódú tételek az SZTE és a GFHF egységekre o Item: az egység rövidítése o Numerikus: kezelési kör azonosítója GFHF esetén, ill. üres SZTE esetén o Szöveges: az intézmény (SZTE, ill. GFHF) OM-azonosítója 13 Az intézmény- (ill. kezelésikör-) k karbantartása az ETR-üzemeltetés felelőssége. 14 Az OM-azonosítók karbantartása az ETR-üzemeltetés felelőssége. 8/9

9 Angol fordítás Fordítás helye Felelős Születési ország Fordítás nem szükséges, az országok készlete már tartalmazza Felsőoktatási intézmény Nyelvelő / bármely kezelési kör / Kezelési körök kiállító Felsőoktatási intézmény rövidítése Admin / Intézmények / Intézmény / [Nyelvi v.] gomb / Hosszú megzés mező (csak, ha az angol megzés is tartalmaznak rövidítést!) Szak megzése A választott megoldástól függően: a) Nyelvelő / DTL-értékek / ASZAK: DIPL0: szak oklevélbeli típus b) Akkreditáció / Szakok / [Nyelvi v.] gomb / Megzés mező kiállító Oklevél minősítése 1. záradék: specializáció (szakirány) megzése a) általános fordítás: Nyelvelő / Diplomabejegyzés b) adott oklevél esetén: Munkaasztal / Diploma / Diploma / [Nyelvi v.] gomb / Diplomabejegyzés mező Nyelvelő / SZTE kezelési kör / SZTE statikus szövegek / Minősítés típus 1. Szakirány: Akkreditáció / Szakok / Szakirányok / [Nyelvi v.] gomb / Akkreditációs szakirány megzése mező 2. Kpr.-es specializáció: Tantervező / Képzés / [Nyelvek] / Oklevél megzése mező 3. Ösvényes specializáció: Nyelvelő / DTL-értékek / ASZAK: DIPL1a: ösvényes specializáció típus 4. Második szakirány: mint a 2. kpr.-es specializáció kiállító Szakképzettség megzése kiállító 2. záradék: tanári modul Tantervező / Képzés / [Nyelvek] / Oklevél megzése kiállító megzése mező 3. záradék: tanítói műveltségi terület Nyelvelő / SZTE kezelési kör / SZTE statikus szövegek / Oklevélzáradék típus / %műveltség% név 4. záradék: kreditet adó Nyelvelő / DTL-értékek / HALLG_SZAK: DIPL4a: kiállító intézmény kreditet adó intézmény típus 5. záradék: képzés nyelve Nyelvelő / SZTE kezelési kör / Nyelvek Előzményvégz.: Intézmény Munkaasztal / Adatok / Végzettségek / [Nyelvi. v] / kiállító Intézménynév mező Előzményvégz.: Szakképzettség Munkaasztal / Adatok / Végzettségek / [Nyelvi. v] / kiállító / Szakképesítés Képzettség mező Előzményvégz.: Fokozat Nyelvelő / SZTE kezelési kör / SZTE statikus szövegek / Bolognai oklevélfokozat típus 9/9

Bolognai oklevél nyomtatása ETR-ből. Racskó Tamás SZTE ESZK 2009. 06. 02.

Bolognai oklevél nyomtatása ETR-ből. Racskó Tamás SZTE ESZK 2009. 06. 02. Bolognai oklevél nyomtatása ETR-ből Racskó Tamás SZTE ESZK 2009. 06. 02. A bolognai oklevél szerkezete Törzsrész: Személyi adatok (név; születési hely, idő, név) Intézmény (név, OM-azonosító) Szak (megnevezés,

Részletesebben

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATAI Az oklevelek kötelező formaszövegeit a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER - SEGÉDLET

FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER - SEGÉDLET Jelen dokumentum célja Jelen dokumentum célja bemutatni azokat az adatokat, adatköröket, amelyek feltöltése elengedhetetlen a sikeres adatküldéshez a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR). A FIR-be

Részletesebben

OKLEVÉL. Felhasználói dokumentáció verzió 2.7. Budapest, 2011.

OKLEVÉL. Felhasználói dokumentáció verzió 2.7. Budapest, 2011. Felhasználói dokumentáció verzió 2.7 Budapest, 2011. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0 2010.01.18. 5.3 Oklevél sablonon használható egyéb változók 28. 2.0 2010.01.18. 6.2 Kiadott

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Feladat leírása: Az adatbázisban tárolt adatok

Feladat leírása: Az adatbázisban tárolt adatok Feladat leírása: Közfoglalkoztatott vagyok, ennek keretében a Debreceni Méliusz Juhász Péter könyvtárban kaptam munkát. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) programban veszek részt.

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

Neptun.Net Oktatásszervezői segédanyag. Debreceni egyetem május 07.

Neptun.Net Oktatásszervezői segédanyag. Debreceni egyetem május 07. Neptun.Net Oktatásszervezői segédanyag Debreceni egyetem 2008. május 07. Szervezeti egységek (28000 (Tanszék Tárgyak (46800) Hozzáad gomb Tárgyak kezelése új tárgy felvitele a rendszerbe Tanszék Ezen a

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Egyetemi Számítóközpont

Egyetemi Számítóközpont Adminátor a Dzsungelben Felsőoktatás: OSAP adatszolgáltatás, hallgatói támogatási idő Kövesi-Nagy Dániel SZTE Számítóközpont ETR-menedzsment informatikai munkatárs A bürokratikus dzsungel Törvényalkotó,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz

Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz A Modulo indítása: https://modulo.kefo.hu/modulo FIGYELEM! A BÖNGÉSZŐ PROGRAMBAN ENGEDÉLYEZNI FELL A FELUGRÓ ABLAKOKAT, KÜLÖNBEN A FENTI HIBAÜZENET NEM JELENIK

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Munkavédelmi

Részletesebben

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ K01-16-02 nyomtatvány 1. OLDAL ALAPADATOK... 1 2. OLDAL FELPERESEK... 3 3. OLDAL FELPERESEK KÉPVISELŐI... 7 4. OLDAL FELPERESEK JOGI KÉPVISELŐI...

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

MODULO MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Jelentkezés 3 Nyilatkozatok 4 Szakdolgozat/diplomamunka/tanulmány 5 Beadás

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara lehetőséget

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

2017-től felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2017-től felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Hatodéves jelentkezés a Moduloban

Hatodéves jelentkezés a Moduloban Hatodéves jelentkezés a Moduloban Fogadónyilatkozat generálás PTE Klinikák és PTE háziorvos mentorok kivételével az összes választott gyakorlati helyről fogadónyilatkozatot kell beszerezni. Az aláírandó

Részletesebben

E-OKMÁNYOK. Net. Riport és Fast Report alapú nyomtatási sablonok szerkesztése nyomtatása

E-OKMÁNYOK. Net. Riport és Fast Report alapú nyomtatási sablonok szerkesztése nyomtatása E-OKMÁNYOK Net. Riport és Fast Report alapú nyomtatási sablonok szerkesztése nyomtatása Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv Elektronikus index Teljes elektronikus index Törzslap Felhasználói

Részletesebben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses **

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses ** SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN * Jelentkezési határidő: 2011. május 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR. 11 hó

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR.  11 hó Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR www.mfk.uni-miskolc.hu 20 16 11 hó FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Telefon: +36 46 565 051 Email: mfkto@uni-miskolc.hu

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Felhasználói Dokumentáció

Felhasználói Dokumentáció ÚJ KÖZSZOLGÁLATI ÉLETPÁLYA ÁROP-2.2.17 PROJEKT Felhasználói Dokumentáció Vezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Telefon: +36 (1) 795 1000 Honlap: www.kormany.hu

Részletesebben

MODULO BTK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V SZTE HSZI július 17.

MODULO BTK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V SZTE HSZI július 17. MODULO 2 BTK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Jelentkezés 3 Nyilatkozatok 4 Szakdolgozat/diplomamunka/tanulmány/portfólió

Részletesebben

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el. Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe

Részletesebben

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek Vizsgakezelés az ETR megújult webes felületén Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek A vizsgák kezelésével kapcsolatban számos paraméterezési lehetőség áll rendelkezésre az ETR rendszerében. Jelen

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Fakitermelések ütemezése és dokumentálása

Fakitermelések ütemezése és dokumentálása Fakitermelések ütemezése és dokumentálása ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/FAKITERMELÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS DOKUMENTÁLÁSA A Fakitermelések ütemezése és dokumentálása menüpont három terület kezelésére

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

A FÉLÉV BEJELENTKEZÉSÉRŐL, SZAKIRÁNY- VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK FELVÉTELÉRŐL

A FÉLÉV BEJELENTKEZÉSÉRŐL, SZAKIRÁNY- VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK FELVÉTELÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013-2014-1 FÉLÉV BEJELENTKEZÉSÉRŐL, SZAKIRÁNY- VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK FELVÉTELÉRŐL Tisztelt Hallgató! A 2013-2014-1 félévre vonatkozó szakirány-választás, illetve az adott

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Nyilvántartási szám: ISO 9001: 503/1256(2)-1177(2) BIZALMAS INFORMÁCIÓ JET-SOL JET-SOL TARTALOMJEGYZÉK 1 Sportszervezeti adminisztráció... 3 1.1 Sportszervezeti adatok

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

ŰRLAP PERBEHÍVÁS BEJELENTÉSÉHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN

ŰRLAP PERBEHÍVÁS BEJELENTÉSÉHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN ŰRLAP PERBEHÍVÁS BEJELENTÉSÉHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN P14-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL PERBEHÍVOTT... 4 3. OLDAL INDOKOLÁS... 8 ŰRLAP PERBEHÍVÁS BEJELENTÉSÉHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE ŰRLAP JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSÉHEZ MEGSZŰNÉS/HALÁL ESETÉN. JOGUTÓD PERBELÉPÉSÉNEK BEJELENTÉSE P17-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL ÉRINTETT FELEK... 4 3. OLDAL JOGUTÓD... 5 4. OLDAL

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika

TOVÁBBTANULÁS Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika TOVÁBBTANULÁS 2016 Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Angol szótár V2.0.0.0

Angol szótár V2.0.0.0 Angol szótár V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu. Internet: www.szis.hu.

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika

TOVÁBBTANULÁS Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika TOVÁBBTANULÁS 2017 Készítette: Molnár Róbertné Kiegészítette: Takácsné Pelles Erika A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK

Részletesebben

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv 1 A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - biológia

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

2011/2012. áprilisi szakosodási kör

2011/2012. áprilisi szakosodási kör 2011/2012. áprilisi szakosodási kör Tisztelt Hallgatók és Oktatók! A 2012/2013. tanév első félévében induló képzésekre 2012. április 16-tól 22-ig lehet jelentkezni az ETR-ben. A szakosodásban részt vesz

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

FEOR szám kereső V2.0.0.0

FEOR szám kereső V2.0.0.0 FEOR szám kereső V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet: www.szis.hu

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

ŰRLAP JOGI KÉPVISELŐ BEJELENTÉSÉHEZ, TOVÁBBÁ A JOGI KÉPVISELET MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP JOGI KÉPVISELŐ BEJELENTÉSÉHEZ, TOVÁBBÁ A JOGI KÉPVISELET MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP JOGI KÉPVISELŐ BEJELENTÉSÉHEZ, TOVÁBBÁ A JOGI KÉPVISELET MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSÉHEZ P13-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL ÚJ SZEMÉLY BEJELENTÉSE... 4 3. OLDAL VISSZAVONÁS...

Részletesebben

Bevezetés. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró testületek és személyek

Bevezetés. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró testületek és személyek 1 Bevezetés A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 1.. 5. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a SZIE Ybl Miklós

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

MODULO KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V SZTE HSZI július 17.

MODULO KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V SZTE HSZI július 17. MODULO 2 KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 4 Tanulmányi adatok 4 Jelentkezés 5 További igények, információk

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-17. mesterdiploma Osztatlan képzés felsőfokú szakképesítés A bolognai rendszer 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) doktori diploma Ph.D. / D.L.A. 4 félév /

Részletesebben

ŰRLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATI, NEM EGYEDI HATÓSÁGI HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATA ÉRDEKÉBEN BENYÚJTOTT KERESETLEVÉLHEZ

ŰRLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATI, NEM EGYEDI HATÓSÁGI HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATA ÉRDEKÉBEN BENYÚJTOTT KERESETLEVÉLHEZ ŰRLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATI, NEM EGYEDI HATÓSÁGI HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATA ÉRDEKÉBEN BENYÚJTOTT KERESETLEVÉLHEZ K02-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL FELPERES ADATAI... 4 3. OLDAL

Részletesebben

On-line képzési program nyilvántartás

On-line képzési program nyilvántartás On-line képzési program nyilvántartás a Képző szervezetek funkciói 2016.01.15. 1 Tartalomjegyzék 1. Képző szervezet funkciói... 3 1.1 Program regisztráció... 3 1.1.1 Új képzési program regisztrációja...

Részletesebben

ŰRLAP JOGUTÓD PERBEVONÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP JOGUTÓD PERBEVONÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP JOGUTÓD PERBEVONÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ P18-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL JOGUTÓD... 4 3. OLDAL INDOKOLÁS... 8 ŰRLAP JOGUTÓD PERBEVONÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ P18-16-01 nyomtatvány

Részletesebben

H N S A d a t K a p c s o l a t

H N S A d a t K a p c s o l a t HNS AdatKapcsolat HNS AdatKapcsolat 2009 március 31 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2009 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.:

Részletesebben