Makói Civil Szervezetek Szövetsége MACISZ 6900 Makó Szegedi u.20. Tel: 30/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makói Civil Szervezetek Szövetsége MACISZ 6900 Makó Szegedi u.20. Tel: 30/494-4041 Email: macisz@vipmail.hu"

Átírás

1 Makói Civil Szervezetek Szövetsége MACISZ 6900 Makó Szegedi u.20. Tel: 30/ Makó Város Önkormányzati Képviselő-Testülete Makó Széchenyi tér 22. Tárgy: Tájékoztató a Makói Civil Szervezetek Szövetségének tevékenységéről. Tisztelt Képviselő-Testület! A Makói Civil Szervezetek Szövetségét (MACISZ) március 8-án jegyezte be jogerősen a Csongrád Megyei Bíróság. A Szövetség céljai: A Szövetség a Makó és térsége civil szervezetek segítésére, hagyományainak ápolására és továbbfejlesztésére létrehozott társadalmi szervezet, amelynek legfontosabb célkitűzése: - Makó városban és térségében működő civil szerveztek összefogása, szakmai fejlődésének elősegítése, a közösségi szellem kialakítása, fejlesztése. - A civil szervezetek közötti kommunikáció segítése. - Civil szervezetekkel kapcsolatos fórumok, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése. - Együttműködés más civil szervezetekkel, szövetségekkel. - Hatékony és kölcsönös együttműködés kialakítása és ápolása a városban és térségében működő hivatalokkal, cégekkel. - A Szövetség közreműködik akár önállóan, akár tagszervezetein keresztül- városi, térségi társadalmi rendezvényeken. - Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. - Minden egyéb alkalmas és lehetséges módon arra törekszik, hogy összefogja mindazokat, akik a Szövetségnek az alapítás óta bármikor tagjai, vezetői, védnökei voltak vagy jelenleg azok, illetve bármilyen módon hozzájárultak szellemisége, jó hírneve kialakításához és fenntartásához. Segíti az önállóan működő tagszervezeteit, célkitűzéseikhez közvetlen vagy közvetett támogatást nyújt. 1

2 A csatlakozó civil szervezetek érdekképviselete. A MACISZ-t 10 civil szervezet hozta létre: Erdei Ferenc Társaság Erdélyi Püspök utcai óvoda Alapítványa Földeák Polgárőr Egylet Írisz Táncsport Egyesület Makó Budo Klub Makói Majorette Egyesület Makói Polgárőr Egyesület Marosmenti Utánpótlás Futball Club Mozgáskorlátozottak Csongrás Megyei Szervezete Makói Csoportja Veszélyeztetettek és Hátrányos helyzetűek Országos Szövetsége Jelenleg közel 10 szervezet jelezte még csatlakozási szándékát. A Szövetség elnöke: Baloghné Vass Katalin, alelnöke: Gyömbér Péter, titkára: Horváth Lászlóné. A MACISZ emblémája: hagymavirág. Az embléma a kistérségre jellemző hagymatermesztésre is utal, de elsősorban a szervezetek önállóságát (a hagymavirág különálló kis virágocskái) szimbolizálja, melyek együtt szerves egészet alkotnak. Fennállásunk eddigi rövid ideje alatt részt vettünk városban megrendezésre került, civil témát is érintő különböző fórumokon, rendezvényeken. A Szövetség elnöke előadást tartott a Civil szervezetek szerepe a Makói Kistérségben címmel olasz és német vendégek előtt a kistérségek találkozója program keretében. Igyekszünk minél szélesebb körben feltárni lehetőségeinket és megpróbálunk ezekkel a lehetőségekkel élni is. Ezért bekapcsolódtunk a Civil Egyeztető Fórum munkájába, a Leader + programba, valamint a tagszervezeteink céljainak megvalósítását segítendő a HEFOP pályázatba is. Szeptember 28-a volt a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretén belül az elektor állítás határideje. A civil szektor működésének támogatására létrehozott kollégiumok tagjainak mandátuma lejárt, ezért az idén ősszel választásokra kerül sor. Ekkor fog eldőlni, hogy a pályázat úján felosztásra kerülő NCA pénzek felett kik bábáskodnak majd. A térségben működő, jelölt állítási feltételeknek megfelelő civil szervezeteket igyekeztünk arra ösztönözni, hogy állítsanak saját jelöltet, ezáltal Makó és térsége képviseljen jelentős erőt Csongrád megyében. Sok esetben sajnos süket fülekre találtunk. Nagyon sok munkába és időbe fog telni, mire a civilek ráébrednek arra, hogy elszigetelten nem tudnak érvényesülni. A Szövetség elnöke pályázatírói képesítéssel is rendelkezik, gyakran segít pályázatok elkészítésében, azok lobbijában. Mindezt nem csak a tagszervezetek számára, hanem a kistérségben működő erre igényt tartó szervezet számára is. Fontos feladatunknak tekintjük a hatékonyabb munka érdekében, hogy aktualizáljuk azt a civillistát, melyet 2003-ban Baloghné Vass Katalin összegyűjtött a városban és a kistérségben tevékenykedő szervezetekről. Csak így tudunk személyes kapcsolatokat kialakítani és ezeken a kapcsolatokon keresztül közös programokat szervezni, egységes erőt létrehozni. Tagszervezeteink vezetősége felismerte mennyivel könnyebb, célra vezetőbb összedolgozni, mint önállóságunkat félve begubózni. Ennek eredményeként rendszeresen részt veszünk egymás programjain, színesítve ezzel városunk életét. Erre mutat jó példát az október 8-án megrendezett II. Makói Országos Ifjúsági Mazsorett Találkozó, ahol (bár a Makó Majorette Egyesületé volt a főszerep) a rendről és a vagyonbiztonságról a Makói Polgárőr Egyesület 2

3 gondoskodott, az ajándék átadásánál az utánpótlás focisták segédkeztek, a fúvószenét pedig a Magán Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara szolgáltatta. Jelenleg a szervezet munkatervének kidolgozása van folyamatban. A egyik legnagyobb problémánk az, hogy nem rendelkezünk irodahelységgel. Szükségünk lenne legalább egy fő adminisztrációs tevékenységet is ellátó munkatársra, mivel a tagszervezetek képviselőinek saját szervezetük működtetése, irányítása köti le idejük és energiájuk jórészét. Azt gondoljuk és hisszük, hogy az általunk végzett munka fogja majd a többi szervezet számára is vonzóvá tenni Szövetségünket és egyre többen érzik majd fontosnak, hogy a Makói Civil Szervezetek Szövetségének tagjává válljanak. Makó, október 10. Baloghné Vass Katalin Elnök 3

4 Tisztelt Képviselő-testület! A Művelődési Bizottság múlt heti ülésén felmerült néhány kérdés a Makói Civil Szervezetek Szövetségének (MACISZ) tevékenységéről szóló tájékoztatóval kapcsolatosan. Ezért kiegészítésként szeretném a tájékoztatóhoz a következőket hozzáfűzni. Társadalmi szervezetek mindig valamilyen hiányosság pótlására, megoldatlan problémák kezelésére jönnek létre. A MACISZ-t, mint minden társadalmi szervezetet önszerveződés alapján, olyan civil szervezetek hoztak létre, amelyek fontosnak tartották, hogy közös munkájuknak törvényes keretet biztosítsanak. Ez a szervezet azért jött létre, mert mi fontosnak tartottuk. Ha elfogadjuk, ha nem az oly sokszor emlegetett 3 szektorú társadalomban egyre fontosabb szerepet kapnak a civilek, hiszen ezek a szervezetek specifikusan jönnek létre. Saját területükön hogy így mondjam olyan információ mennyiséggel rendelkeznek, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezért bizonyos pénzforrások megszerzésének egyik feltétele a civilekkel való együttműködés. Nem csupán az Uniós pályázatok feltételrendszere, hanem a hazai és helyi érdekvédelmi hiányosságok is gerjesztették a szövetség megalakulásának igényét. Civilként én kicsit másképpen gondolkodom, mint azok, akik nem tagjai semmilyen civil szervezetnek, csak kívülállóként van elképzelésük a civilségről. Csak az ismeri a civil élet igazi nehézségeit, szépségeit, mozgatórugóit, aki maga is aktív résztvevője ennek a rendszernek, részt vesz a civil mindennapokban, megvívja harcait. Igyekszünk olyan munkát végezni, amely a kistérség civil szervezeteit arra ösztönzi, hogy csatlakozzanak hozzánk, akarjanak részesei lenni eredményeinknek. Fél évvel a bejegyzés után kicsit furcsa eredményekről beszélni, de én azt mondom: az idő majd megmutatja. Természetesen a csatlakozás önkéntes alapon történik. A lehetőség mindenki számára adott akár a csatlakozásra, akár másik szervezet létrehozására is. Jómagam valamint a szövetség elnökségének és ellenőrző bizottságának tagjai társadalmi munkában végzzük tevékenységünket, anyagi juttatást nem kapunk. Makó Város Önkormányzata pénzeszközzel nem támogatja a szervezetet. A MACISZ önálló jogi személyként működő egyesület, melynek felügyeleti szerve a Csongrád Megyei Ügyészség. Engedjék meg, hogy megköszönjem dr. Siket István alpolgármester úrnak, hogy ügyvédként és a civil élet pártfogójaként segített az alapszabály kidolgozásában. Szeretném megköszönni Király Tündének és a kistérségi iroda munkatársainak, azt a segítségét és önzetlenséget, amellyel ösztönzik a civil szervezeteket a közös pályázatokon való részvételre elősegítve ezzel a városba érkező anyagi források növekedését. Végezetül a civilek számára fontos hírekkel is tudok szolgálni: a híresztelésekkel ellentétben az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) pénzei nincsenek zárolva. Megkezdték a támogatási szerződések kiküldését. Az aláírást követő 15 napon belül a nyertes civil szervezetek számára átutalásra kerül a szerződés szerinti ütemezésben a megítélt működési támogatás. 21 makói és 11 a térségben működő szervezet kap 2005 évi működéséhez támogatást ebből a forrásból. Természetesen a jövőben is szívesen állok valamennyi civil rendelkezésére, aki igényli személyes és szervezeti segítségemet. Köszönöm a lehetőséget és megtisztelő figyelmüket. 4

5 1. Pátfalváért Egyesület Apátfalva Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány Csanádpalota Földeák Polgárőr Egylet Földeák Földeáki Torna Club Földeák Návay Lajos Diáksport Egyesület Földeák Együtt Közösen Királyhegyesért Királyhegyes Mosolygó Gyermekarcok" Alapítvány Kiszombor A Kiszombori Diákokért" Alapítvány Kiszombor Alapítvány a Művészeti Nevelésért Makó Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetsége Makó Csongrád Megyei Közművelődési Egyesület Makó Erdélyi Püspök Utcai Óvoda Alapítvány Makó Makó és Környéke - Művészeti Alapítvány Makó Makói "Budó Klub" Sportegyesület Makó Makói Kézilabda Club Makó Makói Lelkisegély Alapítvány Makó Makói Majorette Egyesület Makó Makói Múzeumért Köszhasznú Alapítvány Makó Makói Nők Klubja Egyesület Makó Makói Polgárőr Egyesület Makó (Rákos) Makói Spartacus Vasas Sportegyesület Makó Maros Táncegyüttes Baráti Köre Makó Maros-menti Utánpótlás Futball Club Makó Maroslelei Nyugdíjas klub Maroslele Nagyéri "Szeptember végén" Nyugdíjas Egyesület Nagyér Óföldeáki Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Egylet Óföldeák

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A PÁPAI KISTÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ CIVIL HÁLÓ SZÖVETSÉG EREDMÉNYEI, JAVASLATAI

A PÁPAI KISTÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ CIVIL HÁLÓ SZÖVETSÉG EREDMÉNYEI, JAVASLATAI 79. A PÁPAI KISTÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ CIVIL HÁLÓ SZÖVETSÉG EREDMÉNYEI, JAVASLATAI 2007-2011. Dr. Baloghné Uracs Marianna sk. CHSZ vezetőségi tag - 1 - 1. MEGALAKULÁS A Pápai kistérség 49 településén több mint

Részletesebben

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról B1 EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL B2 Barabás Miklós, Európa Ház Sebestény István, Civitalis Egyesület Nagy Renáta, Civitalis Egyesület A kiadványban megjelentetett elemzés a 2009.

Részletesebben

Civil Területfejlesztési Kisokos

Civil Területfejlesztési Kisokos kisokos:layout 1 7/29/10 4:40 PM Page 3 Civil Területfejlesztési Kisokos Tájékoztató füzet civileknek Milyen szerepet töltenek be a civilek a területfejlesztésben? A társadalmi egyeztetés; a partnerség

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2007-ben az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kőbányai Kábítószerügyi

Tárgy: Javaslat a Kőbányai Kábítószerügyi ( fs.' +-!4 ofc:f, l.l\_d.l. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Népjóléti

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: 2013. évi Bűnmegelőzési Program Sorszám: IV/4 Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 19-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4.

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4. 2 Tartalom 2. Az NCA Tanács volt elnökei és alelnökei 8. Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! Hogy civil pozíciójuk eleve a közpénz részrehajló, befolyásolt

Részletesebben

KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG VIII. KONGRESSZUSÁRA 2007 Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége RO-400489 Cluj/Kolozsvár

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54.

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54. 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Bodó Barna: Civil érdek védelem 6. oldal Csáki Rozália: A gondolattól a cselekedetig 8. oldal Sebestény István: Civil érdekkép 9. oldal Szenkovics Dezső: Integrációs

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat 2010. április 15. I. évfolyam, 2.sz. KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat civil szféra határon innen, határon túl TÉR Fény Ifjúsági Szervezet Hódegyházán A Fény Ifjúsági Szervezet 2007. október 14-étôl

Részletesebben