Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1"

Átírás

1 Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1 Bucher Eszter 2 Hazánkban a rendszerváltozás óta eltelt 15 év alatt a civil szektor jelentős számbeli gyarapodáson és fejlődésen ment keresztül. A szférában lezajlott változások eredményeként a civil szervezetek jelentős társadalmi, gazdasági tényezővé váltak. Az egyre inkább uralkodóvá váló minőségi fejlődés eredményeként a környezetvédelem meghatározó szereplőiként jelentek meg a 90 -es évek közepén. A rendszerváltozás óta a település- és környezetfejlesztés terén a lakópolgároknak lehetőségük van arra, hogy közösségek formájában meghatározó szereplőivé váljanak a településeiket és térségeiket érintő feladatok alakításában. A civil szervezetek az állami, a piaci szektor és a társadalom tagjai között összekötő és artikuláló szerepet töltenek be, emellett a civil szervezetek olyan helyismereti és kapcsolati tőkével rendelkeznek, amely pótolhatatlanná teszi őket a helyi ügyek szervezésében, fejlesztésekben. Az élhető települések kialakításában a cél a társadalmi szereplők közötti együttműködés, melyet, mint külső tényező az Európai Unió is támogat. A decentralizáció és a szubszidiaritás elvek a civil szervezetek bevonását segítik a környezeti problémák megoldásába. A környezetvédelem és a környezetfejlesztés terén az együttműködés időszerű és számtalan érvvel alátámasztott, ennek ellenére a társadalmi összefonódás és munkamegosztás kezdeti szakaszai láthatók csupán. A publikáció Baranya megyében a környezetvédelem, a terület- és településfejlesztés terén tevékenykedő civil szervezetek szerepvállalását vizsgálja települési, kistérségi szintre lebontva. Kiemelten foglalkozik a környezetfejlesztésben fontos szerepet játszó kistérségekkel, önkormányzatokkal, a kiépített együttműködési hálókkal, megvizsgálja a létrejött partnerség eredményeit, bemutatja az együttműködések írásos alapjául szolgáló civil stratégiát, környezetfejlesztési terveket. A kutatás rámutat a nonprofit szférán belüli együttműködések nehézségeire és a megfelelő érdekképviselet, érdekvédelem fontosságára, Civil Fórumok, Kerekasztalalok, működési nehézségeire. A kutatás alapját a megyében található nonprofit szervezetek adják. A civilek mellett az ún. kvázi nem kormányzati szervezetek is a vizsgálat szerves részét képezik, melyek nonprofit szervezetként a civil szektor részét jelentik. A kutatás során alkalmazott módszerek a célzott interjú, a települési dokumentumok, valamint fejlesztési stratégiák kritikai elemzése. A környezetfejlesztés egy olyan összetett folyamat, melyben nem csak a vertikális szintű együttműködésekre van szükség, hanem egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a horizontális összefonódások és így a civil szervezetek is. A közösségek megjelenése és szerepvállalása elengedhetetlen, hiszen így a probléma az egyes ember szintjéről indul el és válik a társadalom közös, megoldandó feladatává, ezért válik meghatározóvá a civil szervezetek szerepe: (Kovách 2005) -A civil szervezetek összekötő szerepet és információ-áramlást képesek létrehozni a lakosság, az állami és a piaci szereplők között, képesek a különböző társadalmi szereplők között a társadalmi tőkét és a bizalmat erősíteni. -Társadalmi kontrollként működnek, az intézmények működése így átláthatóbbá és nyilvánosabbá válik, társadalmi elfogadottságuk nő. 1 A tanulmány a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány és a Civil Társadalomért Alapítvány Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban doktoranduszi ösztöndíjának támogatásával készült. 2 Bucher Eszter PTE BTK Szociológia Tanszék, Pécs Rókus u. 2., 06/ /3577, fax:06/ /3550, 1

2 - Innovatív és multiplikáló funkcióval bírnak, tevékenységük rugalmas, költségkímélő, egyedi esetkezelésre képesek. - Jelentős szellemi tőkét képesek mozgósítani, pályázatírásban és kapcsolatépítésben, lobby tevékenységben komoly tapasztalattal bírnak. - A környezetvédelem terén működő intézmények teljesítőképessége véges, azonban a civil szervezetek kapacitása részben kihasználatlan, jelentős tartalékokkal rendelkezik. - Tevékenységük kiemelkedően fontos az öko-tudatos életmód, környezet-érzékeny nevelés, közösségfejlesztés és önfejlesztés, valamint az élet-hossziglan tanulás folyamatában. -Problémaérzékenység és rendszer-szemléletű gondolkodás jellemzi tevékenységüket, és hosszú távú jövőképpel rendelkeznek. - Az EU fejlesztésekre szánt támogatásai nem szerezhetők meg a civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség hiányában. Az EU alapelvei - szubszidiaritás, decentralizáció, alulról való építkezés - a civil szervezetek bevonását segítik a társadalmi, gazdasági folyamatokba. -A harmadik szektor működése rugalmas, kevésbé bürokratikus. Települési, kistérségi szinten olyan fontos helyismereti tőkével rendelkeznek, melyek elengedhetetlenek a helyzetfeltárás, a stratégiakészítés területén. 1. Környezetvédő civil szervezetek a statisztika tükrében A civil szervezetek elismert társadalmi tényezővé válásához szükség van a társadalmi szereplők egymás közötti ismeretségére és elfogadottságára, ez a partnerség kialakításának kezdő lépése. A civil szférával kapcsolatban azonban a szervezetekről teljes nyilvántartással senki nem rendelkezik. Ezért nagyon fontos a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek nyilvántartásba vétele, számuk, tevékenységük ismerete. A környezetvédő szervezetek feltérképezést nagyban akadályozza az a tény, hogy nincs egységes nyilvántartásuk, sőt a KSH kiadványokban található éves statisztika és a T- STAR adatbázis is sokszor különbözőek. A KSH a 90 -es évek eleje óta gyűjti adatait a nonprofit szektorról, 1999 óta a megyei felbontáson kívül a kistérségi adatok is elérhetők, településre vonatkozó adatok csak a T-STAR nyilvántartásban léteznek. E mellett létezik a bírósági nyilvántartás, a zöld szervezetek honlapjaira önkéntesen bejelentkező civillista, valamint települési, megyei önkormányzatok és Civil Szolgáltató Központok által készített listák. A KSH nyilvántartása alapján, Magyarországon 2003-ban a alapítvány és társas nonprofıt szervezet működött, összesen (1. táblázat) 2000-ben a teljes körű adatfelmérés alapján nonprofit szervezet működött az országban, míg 2001-ben számuk , 2002-ben A nonprofit szektor hazánkban viszonylag rövid idő alatt gyors mennyiségi növekedésen ment keresztül. A szervezetek száma a bíróságok nyilvántartása alapján eléri a hetvenezret. Ez a magas szám az adatszolgáltatás hiányosságából ered, mivel nincs tudomásuk az időközben megszűnt szervezetekről. A Dél- Dunántúli régió területén a hazai nonprofit szervezetek 10,2%-a, azaz 5389 található. Az 1000 lakosra jutó szervezetszám a régióban 5,5, míg Magyarországon ugyan ez az adat 5,2. Megyei felbontásban vizsgálva, az országos adatot jelentősen felülmúlja Somogy, míg Baranya és Tolna megye statisztikai adatai az átlagot hozzák. Baranyában a kistérségek közül kiemelkedik a Pécsi. 2

3 1. táblázat: Nonprofit szervezetek a Dél-Dunántúli régióban, 2003 (Forrás: KSH Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2003) Alapítványok Társas nonprofit Összesen szervezetek megye, régió szám (db.) megoszlás (%) szám (db.) megoszlás (%) szám (db.) megoszlás (%) Baranya 778 3, , ,8 Somogy 656 3, , ,8 Tolna 449 2, , ,5 Dél-Dunántúl , , ,2 Magyarország , , ,0 A nonprofit szervezetek 2/3-a alapítványi és egyesületi formában működik, alulról szerveződő társadalmi képződmény formájában. A környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek szervezeti formáira jellemző megoszlást nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy az egyesületi forma a legtöbbet előforduló (57,9%), majd az alapítványi (34,2%), kht. (4,2) és végül a közalapítvány (3,4%) (KSH 2003). A kilencvenes évektől a nonprofit szektorban egy robbanásszerű létszámgyarapodás játszódott le, amely 1997-ig tartott, majd egy lassú számbeli gyarapodás indult el, ma inkább a minőségi fejlődés jellemzi a szférát. A nonprofit szektor egészére jellemző szervezet alapítási láz nem jellemző a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetekre, számuk szerényen, de egyenletesen gyarapodott közötti években a szféra alig 2 százalékát tették ki ban, hazánkban 1246 környezetvédő nonprofit szervezet létezett a KSH nyilvántartása alapján, ez a hazai szervezetek 2,4%-a. Baranya esetében a számbeli gyarapodás folyamata hasonló, ahol a szervezetek 2,6%-a környezetvédelemmel foglalkozik. (2. táblázat) 2. táblázat: Környezetvédő nonprofit szervezetek száma a Dél-Dunántúli régióban között (Forrás: KSH, Nonprofit szervezetek Magyarországon, ) Baranya Dél-Dunántúl Magyarország A környezetvédő szervezetek közel fele egy településen tevékenykedik, de erre a tevékenységi formára már jellemző a térben való nyitás, közel 30%-uk térség, regionális szerepkört lát el. (3. táblázat) 3

4 3. táblázat: A nonprofit szervezetek száma, összevont hatókör és tevékenységcsoportok szerint, 2003 (Forrás: KSH Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2003) Tevékenységcsoport Egy intézmény, konkrét cél Település, településrész Térségi, regionális Magyarország Több ország, nemzetközi Összesen Környezetvédelem 7,5 40,6 27,8 20,5 3,6 100,0 2. Jelenlegi együttműködések, civilek lehetőségei a partnerségre 3 Baranya megye területén a környezetvédelem érdekében történő civil- állami partnerség és együttműködés a terület- és településfejlesztés különböző szintjein vagy ritka, vagy nem létezik, vagy látszólagos formában van jelen. A környezetvédő szerveztek annak ellenére, hogy sok esetben komoly tevékenységgel, szakmai múlttal rendelkeznek, nem találnak együttműködő partnerre az önkormányzatokban, kistérségekben, megyei szervezetekben és zöld hivatalokban. A két szféra egymás mellett működik és nem kiegészítve egymást. Ugyanakkor egyes településeken mindkét oldal elmondása alapján megkezdődött egyfajta közeledés egymás felé. Baranyában a megyei szint jár élen a példamutatásban, hiszen létrejött a civil stratégia és a kerekasztalok is működnek. A megye rendelkezik civil koncepcióval, amely révén létrejött a Megyei Civil Fórum és a Civil Kerekasztalok, köztük a Baranya Megyei Civil Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kerekasztal. A megnevezett szerveződés tevékenysége közé sorolja a természetvédelmet, állatvédelmet, környezetvédelmet, műemlékvédelmet és a területfejlesztést. Feladataik, közé tartozik, hogy véleményezik a civil szférát érintő kérdéseket, javaslatokat tehetnek a Közgyűlés illetve a bizottságok munkaterveire. Tagjai az egész megye területéről jelentkeztek és közel 40 szervezet tartozik közéjük. A szervezetek kétharmada pécsi bejegyzésű. A megye városai közül Pécsvárad és Sásd nem képviselteti magát civil kezdeményezéssel, a szervezetek 13%-a községi.(baranya Megyei Önkormányzat Civil Stratégiája) A Baranya Megyei Civil Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kerekasztallal való együttműködést a megye a következő feladatokban látja: -környezeti, természeti értékek megóvása, környezettudatos megyei arculat kialakítása, -a megyei környezetvédelmi program végrehajtása, a hulladékgazdálkodás, a levegőminőség és a szennyvízkezelés javítása, -Garé-Szalánta-Bosta körzetében tárolt veszélyes hulladékok, valamint az uránérc- és szénbányászat következtében hátrahagyott környezetkárosítások felszámolásának gyors, hatékony és eredményes megoldása, -a Térségfejlesztési Alap fenntartása, a települések sikeres pályázati esélyeinek növelése. Új lehetőséget nyújt a partnerség elmélyítésére a 258/2004. Kormányrendelet, amely elfogadásával megnyílt az alkalom a régióban működő civil szervezetek részére - akik területfejlesztéssel foglalkoznak, nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdenek - hogy részt vegyenek a különböző területi szinteken működő fejlesztési tanácsok munkáiban. A Kormányrendelet annak a lehetőségét teremti meg, hogy a civil érdekképviselet hatékonyabban működjön, azaz a civil érdekek megfogalmazásának és kinyilvánításának, az érdekegyeztetésben való részvételnek, valamint az érdekérvényesítés megvalósításának intézményi keretei legyenek. A fórumok munkájában a bejelentkezett és nyilvántartásba vett szervezetek vesznek részt, és ezek a fórumok egy főt delegálhatnak az adott fejlesztési tanácsba. A Civil Fórum célja, hogy a civilek számára társadalmi részvételt biztosítson a területfejlesztést kérdések megvitatásánál és döntések meghozatalánál. A Civil Fórumokban 3 Az alcímhez tarozó fejezet A terület-és településfejlesztés önkormányzati kérdései társadalom földrajzi megközelítésben című kutatás felhasználásával készült. OTKA nyilvántartási szám

5 regisztrált szervezetek jogosultak javaslatokat és kezdeményezéseket tenni, amely az egyes programok, tervek és koncepciók tematikai összeállítására vonatkozik. A szervezetek döntéselőkésztésben és döntésben való részvételi joggal rendelkeznek, amelynek értelmében teljes jogú tagként vesznek részt a fejlesztési tanács döntés-előkészítésben, véleményezhetik a területfejlesztési stratégiákat és programokat, valamint biztosítják a civilek közötti információ áramoltatást is. (Nagy 2005) A MTA Politikai Tudományok Intézetének kutatása alapján elmondható, hogy a szervezetek tisztában vannak az együttműködés lehetőségével, amit a törvény biztosít számukra, azonban nagyon kevesen élnek vele, főleg igaz ez a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetekre. (Kovách 2005) A vizsgálat részletesen tárgyalja a Kistérségi Területfejlesztési Tanácsokhoz bejelentkezett szervezetek alakulását. (4.táblázat) A kistérségi tanácsok iránt a baranyai szervezetek érdeklődése nagyon alacsony szintet mutat (1-2%), országosan a regisztrált szervezetek aránya is hasonló, mindössze a kistérségek 17%-ban haladja meg az öt százalékot a bejegyzett szervezetek aránya. Ennek oka abban keresendő, hogy a szervezetek jelentős része szabadidő, sport és oktatási ügyekkel foglalkozik, amely magyarázatot adhat az alacsony regisztrációra. A területfejlesztéssel foglalkozó szervezetek távolmaradását magyarázhatja az a tény, hogy arányuk a kisfalvas térségekben magasabb, a tapasztalatok azt mutatják, hogy hozzájuk az információ nehezen ér el, érdekeiket kevésbé képesek érvényesíteni. (Kovách 2005) 4. táblázat: A Kistérségi területfejlesztési tanácsokba regisztrált szervezetek száma Baranya megyében, kistérségi felbontásban, 2005 (Forrás: Kovách I.(2005): A civil szervezetek és a területfejlesztési politika. MTA Politikai Tudományok Intézete. Budapest 19.o) Kistérség Regisztráltak száma (db.) A regisztrált civil szervezetek az összes százalékában Komlói 1 1% alatt Mohácsi 4 1-2% Sásdi Nincs adat Sellyei 1 1-2% Siklósi 2 1-2% Szigetvári 1 1% alatt Pécsi 4 1% Pécsváradi 1 1% Szentlőrinci Nincs adat 3. A civil szervezetek megjelenése a környezetfejlesztés terén a kistérségi programokban, stratégiákban Általánosan elmondható, hogy a civilek szerepvállalására támaszkodás nem jellemző, egyes kistérségi stratégiában a környezetfejlesztés terén a célcsoportok között ritkán, de szerepelnek a civil vagy nonprofit szervezetek is. A kistérségi stratégiákban szerepel a partnerségre való törekvés, így globálisan minden téren megjelenhetnek a civil szervezetek, de konkrét feladatokat ritkán kapnak. A megyén belül a környezetvédelmet érintő kistérségi stratégiákban példaértékűek a Pécsi kistérség elképzelései, amelyek a hatékony együttműködés mellett foglalnak állást. A többi kistérség stratégiájában is megjelennek a civil szervezetek, de elsősorban a kultúra és a hagyományőrzés terén. A kistérségekben a környezetfejlesztés terén nem kapnak kimondott feladatot a civilek, csak az érintőleges témákban, mint a helyi identitástudat erősítése, a térségi együttműködések kialakítása, a 5

6 közéleti szerepvállalás, a civil szféra megerősítése, a humánerőforrás fejlesztése, a bűnmegelőzés, az épített környezet védelme, a közösségfejlesztés, a turizmusfejlesztés. A Pécsi kistérség fejlesztési stratégiájában a pécsi fejlesztési pólusra támaszkodva a versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása terén a különböző egészségügyi, valamint környezetvédelmi és kulturális tevékenységgel foglalkozó nonprofit, illetve profitorientált szervezetek, intézmények is szerepet kapnak. A feladatuk a rendelkezésre álló erőforrásokhoz mérten egy környezeti szempontból kedvező gazdasági állapot elérése. Az eredmények ilyen tevékenységek folytatása esetén lassabban mutatkoznak, de hosszabb ideig tartanak: egyrészt szemléletváltás következik be a lakosság körében, a környezettudatos nevelés, illetve a környezet állapotához fűződő attitűdök tekintetében. Az Európai Unió szakágazati politikájának megfelelően cél, hogy a környezetvédelem és az ehhez kapcsolódó szektorok a kistérségben fejlődjenek. Ezen belül a fő cél, hogy Pécs város és a Pécsi kistérség környezeti állapota javuljon, fenntartható legyen. A civil szervezetek így fontos szerepet kapnak a környezettudatos nevelés és a fenntartható fejlődés elveinek terjesztése terén. A kistérség fontosnak tarja a környezetvédelem terén való jobb együttműködés érdekében a civil szervezetek és munkájuk megismerését, valamint a tárgyi infrastruktúrájuk fejlesztését. Stratégiai cél a meglévő környezetvédelemmel kapcsolatos, környezetipari infrastruktúra állapotának megóvása, minőségi fejlesztése. Továbbá a még nem kiépített szolgáltatások (pl. állati hulladék-elhelyezés) fejlesztése. A szemléletformálás terén a nonprofit szervezetek kiemelt szerepet kapnak. (környezettudatos tevékenységek hangsúlyozása, valamint a környezeti ártalmak csökkentése térségi szinten.) Pécs város fejlesztésének stratégiája - Pécs az életminőség Pólusa - három fejlesztendő szakterületet tart fontosnak: az egészségipart, a kulturális ipart, a környezetipart. A környezetipar terén a stratégia a nonprofit szervezeteknek a civil kontroll szerepét, véleményformáló, szervező, összekötő tevékenységét emeli ki és a partnerséget, mint fontos fejlesztési tényezőt. (Pécs az életminőség Pólusa) Pécs Ökováros - Mecsek-Dráva Ökorégió Programban a civil szervezetek a környezetvédelem területén válnak meghatározóvá, mivel a civil szervezetek rendelkeznek a program megvalósításához szükséges társadalmi bázissal. Civil szervezetek feladatai, lehetőségei lehetnek a társadalmi igények megfogalmazása, az információ közösségek irányába való eljuttatása, a lobbytevékenység elősegítése a célok megvalósítása érdekében. 4. Civil-civil kapcsolati hálók Civil szervezetek közötti együttműködésről sok esetben nem beszélhetünk, nagyon kevés az egymással partneri kapcsolatban álló civil szervezet, inkább ellenfeleknek, versenytársaknak tartják egymást (ennek oka a pályázatokért folytatott harcokban rejlik). A környezetvédő civil szervezetek azonban ennél szervezettebbek, vannak regionális és megyei szinten fórumaik, jó a kapcsolatuk a hasonló zöld szervezetekkel. Az interjúk során minden szervezet tudott társzervezetet felmutatni, de ezek a kapcsolatok esetlegesek, hiányzik a tényleges összefogás, civil együttműködés, amely a szervezetek legitimációját és társadalmi bázisát teremti meg a környezetvédelem és természetvédelem terén. Egyes zöld szervezetek között folyik közös pályázás és együttműködés, de ezt alapvetően nem a szervezeti oldal indította el, hanem a szervezetek vezetőinek kapcsolati tőkéje, illetve egy-egy a helyi társadalmat is lázbahozó környezeti probléma.(zengő, Tubes, Bükkösd) Ezek az összefonódások azonban alkalmiak, de jó példát mutatnak a civileknek, erkölcsi megerősödést hoznak. 6

7 A környezetvédelem jelenségeinek és feladatainak sajátossága azonban, hogy sok az ilyen alkalmi jellegű feladat. Általában a sikeres szervezetek fognak össze, egymás tapasztalatait felhasználva. Jellemző az is, hogy gyakran fordul elő gyors választ igénylő helyzet, (pl. Tubes) és szükség van már meglévő szervezet bázisára, nincs idő egy új csoport szerves fejlődésére. 5. Összegzés Baranya megyében a környezetfejlesztő szervezetek száma a nyolcvanas évek közepétől folyamatos gyarapodást mutat, a szektor egészéhez hasonlóan a minőségi fejlődés szakaszában áll. A hazai nonprofit szférától eltérően azonban jobban szervezett, erős társadalmi és kapcsolati hálózattal rendelkezik, érdekérvényesítő képessége jelentős és az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk révén lobbi tevékenysége csak nőtt. A helyi társadalom környezeti- és települési feltételeinek javításához szükséges feladatok ellátására azonban a szervezetek számára megfelelő keretek szükségesek. Ezek közül kiemelendő az elismertség, hogy a környezetfejlesztés terén tevékenykedő intézmények partnerként fogadják el a civil szervezeteket, és ne eszközként kezeljék őket. Kapjanak információt és lehetőséget a környezeti problémák, az oktatás, szemléletformálás terén. Megfelelő anyagi eszközök szükségesek, melyek megszüntetnék az állandó forráshiányt, a pályázatoktól való függést és az így kialakuló ellenségeskedést, a szakember hiányt, az alkalmazottak magas fluktuációját. Mindezek megvalósulása megnyitja az utat a civil szervezetek előtt, hogy bizonyítsák szerepüket a környezetfejlesztés terén. 6. Irodalomjegyzék A Baranya Megyei Önkormányzat Civil Stratégiája 2004, Pécs A határtalan város Európa Kulturális Fővárosa-Pécs 2010 Európa (2005) Centrum Kht., Direkt Kft. Pécs Gyenes Sz. (1999): Együttműködési és szerződéskötési lehetőségek a környezetvédelem, a természetvédelem és a területfejlesztés terén. In: Együttműködési lehetőségek a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok között. Dem Net könyvek 3., Hálózat a Demokráciáért Program. pp Jelenléti ív a Baranya Megyei Civil Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kerekasztal alakuló ülésére 2004 szept. 21 Kovách I.(2005): A civil szervezetek és a területfejlesztési politika. MTA Politikai Tudományok Intézete. Budapest KSH-Nonprofit szervezetek Magyarországon 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003 KSH, Budapest László M. Pirisi G. Bucher E. (2003): Civil szervezetek és településfejlesztés a Dél-Dunántúlon. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Természeti földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Magyar földrajzi Konferencia, Abstract kötete, Szeged, teljes publikáció a CD kiadványban Mészáros G. (1998): Környezetvédelmi célú nonprofit szervezetek. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest Mészáros G. (2002): Településfejlesztési célú nonprofit szervezetek. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest Nagy I. (2005): A területfejlesztésben működő civil szervezetek jogi működési keretei. In: Kovách I.: A civil szervezetek és a területfejlesztési politika. MTA Politikai Tudományok Intézete. Budapest, pp Pécs, az életminőség Pólusa, Stratégia Pécs Város fejlesztésére 2005 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Stratégiai Programja, 2005 Pécs Ökováros - Mecsek-Dráva Ökorégió Program,

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Civil Területfejlesztési Kisokos

Civil Területfejlesztési Kisokos kisokos:layout 1 7/29/10 4:40 PM Page 3 Civil Területfejlesztési Kisokos Tájékoztató füzet civileknek Milyen szerepet töltenek be a civilek a területfejlesztésben? A társadalmi egyeztetés; a partnerség

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN Nárai Márta 1 Bevezetés A civil társadalom fontos és egyre meghatározóbb szegmensét alkotják a közösségi igényeket, szükségleteket megjelenítő és kielégítő, a társadalmi, térségi

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében A civil szféra

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI, TERÜLETI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZINTEN DR. REISINGER ADRIENN 1 Összefoglalás: Tanulmányom középpontjában a társadalmi részvétel különböző területi szinteken megjelenő jellemzői állnak.

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város. Integrált Városfejlesztési Stratégia. 2013. január (3.sz. módosítás)

Pécs Megyei Jogú Város. Integrált Városfejlesztési Stratégia. 2013. január (3.sz. módosítás) Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 2013. január (3.sz. módosítás) Tartalom 1 Vezetői Összefoglaló...7 2 Helyzetelemzés... 19 2.1 A város szerepének meghatározása a településhálózatban...

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben