HARDVER SZOFTVER. Tápfeszültség. Motor bekötés. Fázisáram állítás. Áttekintés. Referencia kapcsoló. Emelőmágnes választás plotter üzemmódhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARDVER SZOFTVER. Tápfeszültség. Motor bekötés. Fázisáram állítás. Áttekintés. Referencia kapcsoló. Emelőmágnes választás plotter üzemmódhoz"

Átírás

1 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: Léptető motor vezérlés, SMC 800/SMC 1500 Rend.sz.: , Az SMC 800/SMC 1500 vezérlő kártya kis- és közepes teljesítményű léptető motorok vezérlésére szolgál. A kártya Centronics interfészen keresztül különféle számítógépekről, kiegészítő panellel egyéb készülékekről is vezérelhető. Változtatható külső tápellátás, folyamatosan állítható fázisáramok. [ábrák ld. eredeti útm o.] HARDVER Áttekintés a) SMC800 Hubmagnet=emelőmágnes Referenzschalter=referencia kapcsoló b) SMC1500 Steuergerat=vezérlő** **Vezérlőt csak SMC1500-nál, SMC1500Z kiegészítő panellel lehet alkalmazni; a panel utólag is beépíthető ***Csak egy interfészt használjunk, vagy Centronics-ot, vagy kapocslécet c) SMC1500Z kiegészítő panel Kapocssor kiosztás: 1. X-motor órajel 2. X-motor forgási irány jel 3. Y-motor órajel 4. Y-motor forgási irány jel 5. Z-motor órajel 6. Z-motor forgási irány jel 7. Relé munkaérintkező be/ki 8. Jel hidegpont 9. Munkaérintkező 1-es csatlakozó 10. Munkaérintkező 2-es csatlakozó Az SMC 1500Z panelre (csak az SMC 1500 léptetőmotor vezérlő kártyával használható) akkor van szükség, ha az SMC 1500 panelt óra- és irány jelekkel kívánjuk vezérelni. Az SMC 1500Z PIC16C57 mikrokontrollerrel van ellátva, és a következőkre ad lehetőséget: Működtetés teljes- vagy fél lépéssel Álló motornál tartóáram Ehhez az jumpereket az alábbi táblázatok szerint kell elhelyezni: J1 Tartóáram J2 J3 Fél lépés ON 0% OFF OFF Teljes lépés OFF 20% ON OFF 60% OFF ON Álló motornál a fázisáram automatikusan a beállított értékre lesz csökkentve. A bemeneti szintek TTL és CMOS kompatibilisek, frekvenciatartományuk 5kHz-ig terjed. Az óraés irány vezérlő jel bemenetek felfutó élre reagálnak. Az irány jel szintjének 0-ról 1-re vagy fordítva történő megváltoztatásával a motor forgásirányt vált. A relé munkaérintkező pozitív szinttel (3-30V) kapcsolható be, és nullával (0-0,8V) ki. Ha változtatunk a beállításon, az csak a tápfeszültségről történő rövid idejű leválasztás ( Reset ) után lép érvénybe (vagy amennyiben feszültségmentes állapotban hajtottuk végre). Tápfeszültség A kártyát kívülről kell DC tápfeszültséggel ellátni, melynek hullámossága max. 2V lehet. Figyelem: 30V-nál nagyobb feszültség tönkreteheti a kártyát. Motor bekötés [ábra ld o.] A kétfázisú léptetőmotoroknál egy-egy fázist kell az 1-2 ill. 3-4 kimenetekre kötni. Négyfázisú motornál előzőleg két-két fázist össze kell kötni. Forgási irány Az irányt egy fázis kivezetéseinek felcserélésével lehet megváltoztatni, pl. ha az 1-es fázis az 1-2, a 2-es a 3-4-es kapcsokon van, akkor akár az 1 és 2, akár a 3 és 4-es vezeték felcserélése megfordítja az irányt. Fázisáram állítás Az áram az SMC800-nál mA, az SMC1500-nál mA között folyamatosan állítható. A motor teljes áramfelvétele a fázisáramok összege: I M =i Ph1 +I Ph2 A beállítás menete: Csatlakoztassuk a motorokat a vezérlő kártyához Kapcsoljuk rá a tápfeszültséget Az áram a referencia feszültségből származtatható. A referencia a megfelelő trimmer potméter középső érintkezője és a hidegpont (tápfeszültség mínusz) között mérhető. Az aktuális fázis trimmerét csavarjuk addig, míg az alábbi képlet szerint a megfelelő fázisáramot meg nem kapjuk. SMC800: I ph =V ref *0,084[A] SMC1500: I ph =V ref *0,123[A]. (I ph = fázisáram, V ref = referencia feszültség) Figyelem: az SMC800-as kártyánál ügyelni kell arra, hogy 500mA fölötti fázisáramnál a végfokozatnak megfelelő szellőzésre van szüksége (esetleg ventilátort kell alkalmazni). Referencia kapcsoló Az erre szolgáló kapcsokra lehet kötni. A szállított szoftver mechanikus zárókontaktust támogat. Ha több kapcsoló van (tengelyenként egy), ezeket párhuzamosan kell kötni. Továbbiakat ld. később. Emelőmágnes választás plotter üzemmódhoz Plotternél a Z tengelyhez motor helyett emelőmágnest vagy relét kell az 1-2-es kapcsokra tenni. A mágnes tápfeszültsége a kártyáéval egyezik, az áram nem lehet nagyobb a megfelelő motorokhoz tartozó értéknél (SMC800: 800 ill. SMC1500: 1500mA). Ha erősebb mágnesre van szükség, relét kell közbeiktatni, amelyre szintén a fenti korlátok érvényesek. A kártya vezérlése Csatlakoztatás számítógéphez A Centronics interfész és standard nyomtató kábel segítségével oldható meg. Csatlakoztatás egyéb vezérlő készülékekhez (Csak SMC kiegészítő panel esetén) Ez lehet más, órajelet és irány jelet adó készülék, pl. SPS, hullámgenerátor stb. SZOFTVER Vezérlő szoftver A mellékelt lemezen levő könyvtárakban találhatók a programok.

2 SMC_DRV1 SMC800 és SMC1500 kártyához (SMC1500Z lap nélkül). A kártya vezérlése a számítógép sebességétől függ, az optimális kimeneti frekvenciát próbálkozással kell megállapítani. A két kártyát közvetlenül vezérlő program az SMC800.exe. Ez órajel-, irány- és áram információkat szolgáltat a kártya számára, melyekből az a megfelelő fázisáramokat biztosítja a motor forgásához. Az impulzus kiadási sebesség a számítógép gyorsaságától függ, ezért a szoftvert illeszteni kell a géphez, a Systemparameter menüben, az alábbiak szerint. Z-tengely: Vezérlés plotter üzemben: A motor helyett mágnes van A vagy értéket kell beadni. Vezérlés 3-tengelyes üzemben: Az X- és Y-tengely mellett a Z-nél is léptetőmotor van vezérelve és közötti értéket (=fél lépések száma) lehet megadni. X ref-távolság [ Refabstand X ]: A referencia kapcsoló működtetése után a motor az itt megadott féllépés számnak megfelelően mozdul el a kapcsolótól. Az érték és között lehet. Y ref-távolság [ Refabstand Y ]: Az X-hez hasonlóan kell eljárni. Z ref-távolság [ Refabstand Z ]: Ha a Z-tengely relé kimenetként van definiálva (plotter üzem), ez az érték közömbös. Egyébként az X-ref távhoz hasonló az eljárás. Start érték [ Start-Rampe ] A motor indulási frekvenciáját határozza meg. Az érték között lehet, és fordított viszonyban van a frekvenciával, vagyis nagyobb értékhez kisebb frekvencia tartozik. Az érték nagysága a számítógép órajel frekvenciájától függ. Végérték [ Ende-Rampe ] A motor járási (üzemi/munka-) frekvenciáját határozza meg. Az adat lehetséges tartománya ; szintén fordítottan arányos a frekvenciával, és nagysága a számítógép órajel frekvenciájától függ. Relatív gyorsulás [ Steilheit ] Minél nagyobb a Steilheit ( meredekség ) érték, annál gyorsabban éri el a motor az üzemi frekvenciát között lehet megadni. Kézi sebesség [ Manuelle Geschwindigkeit ] Sebesség megadása billentyűzettel való vezérléskor; lehet. Interfész [Schnittstelle] Nyomtató port megadás (1: LPT1, 2: LPT2). Végül az F9-es gombbal lehet elmenteni a rendszer paramétereket. Kilépés a menüből: ESC. Pozícionálás A paraméterek rögzítése után a Positionierung menüből ki lehet adni az alábbiakban következő pozícionáló parancsokat. Referencia helyzet (Referenz) A kiválasztott motor lassan negatív irányban mozog. A referencia kapcsoló elérésekor megfordul a forgási irány, és a korábban megadott féllépés számmal visszamegy (ld. X, Y, Z ref. táv). A folyamat mindegyik tengelynél lejátszódik (amennyiben a Z motor tengelyként lett definiálva). Ha a Z mágnes kimenet, meg lehet adni, hogy a referencia elmozdulás alatt kapjon-e áramot. A referencia útvonalon a rendszert a referencia kapcsoló elhelyezkedése által meghatározott nullhelyzetbe lehet vezérelni. A referencia mozgást az ESC gombbal lehet megszakítani. Kézi pozicionálás [ Manuell ] Billentyűzettel történő mozgatás, a rendszer paraméterek közül a kézi sebesség ( Manuelle Geschwindigkeit ) érték figyelembe vételével. Billentyű bal/jobb nyíl: X-motor pozíció fel/le nyíl: Y-motor pozíció Page up/down: Z-motor pozíció ill. relé be/ki Kilépés a pozíció menüből: ESC. Adatok továbbítása [ Dateiausgabe ] Vektor-adatok közvetlen átadása a vezérlő kártyára. A vektorokat a Datei (Fájl) menüpont alatt kell előállítani. Egy vektor fájl kiválasztása után a definiált vektorok közvetlenül át lesznek adva a vezérlésnek, a rendszer paramétereknél megadott definíció figyelembe vételével. Megszakítás: ESC. A Datei menüpont szolgál arra, hogy a vezérlő kártya számára mozgási folyamatokat rögzítsünk. Szerkesztő (editor) segítségével az X/Y/Z tengelyekhez vektorokat, vagyis fél-lépéseket definiálhatunk és tárolhatunk. A Datei (Fájl) menü részei: Neu (Új): új vektor fájl előállítás Öffnen (Megnyitás): meglevő vektor fájl megnyitása Beenden (Kilépés): kilépés az SMC800 programból. Az Új vagy Megnyitás pont választása után a szerkesztőbe jutunk ( Editor-Vektoreingabe ) (Vektor bevitel). A szerkesztőnél az egyes tengelyekhez beviteli mezők találhatók, melyekben a motor mozgáshoz tartozó vektorokat kell megadni. Léptetés a mezők között: a nyíl- ill. Pageup/Pagedown gombokkal. Az értékeket mindig fél lépésben kell megadni. A definiált értékek közvetlenül átadódnak a kártyára, a motor pedig megteszi a megadott lépéseket. Lehetséges értéktartomány: Az előjel meghatározza a mozgás irányát; nulla érték azt jelenti, hogy az illető tengely irányában nincs mozgás. Soronként lehet beadni mindegyik tengelyhez a megfelelő féllépések számát. Ezzel az is rögzítve lesz, hány tengelynek kell egyszerre mozogni (lineáris interpoláció), mivel a vektorok mindig sor szerint lesznek kiadva a vezérlésnél. Példa: X tengely Y tengely Z tengely 1. sor sor sor sor sor sor Amikor az F2 gombbal elindítjuk az adat kivitelt, az adatok soronként átadódnak a kártyának, a következő eredménnyel: először az első sor szerint az X motor tesz 1000 féllépést pozitív irányban, miközben az Y és Z nem mozog. Utána a 2. sor szerint az Y- és Y egyszerre megy, 200 féllépést téve pozitív irányban; Z áll. A 3. sor szerint X és Y áll, Z tesz 500 2

3 pozitív irányú féllépést. A 4. sorban negatív értékek vannak, vagyis visszafele mozognak az illető motorok, stb. A példa illusztrálja a komplex mozgások lehetőségét, valamint hogy a tengelyek egyenként vagy együttesen (lineáris interpoláció) is kezelhetők. Az adatok továbbítása a rendszer paraméterek figyelembe vételével történik. A fenti példa három tengelyes, a Z-nél is motor van ( tartomány). Plotter üzemben az érték vagy lehet. A féllépés definíciója átalakul, úgy hogy csak az előjel számít. Példa: X tengely Y tengely Z tengely 1. sor sor sor sor Mozgás, 1. sor: 1000 féllépés X- és Y irányban, Z nem mozog. A 2. sorban a Z-re megadott 10-es érték nem játszik szerepet, csak annyi történik, hogy az 1-2-es kimenet áramot kap. 3. sor: 400 féllépés X irányban. 4. sor: Z-ről az áram le lesz kapcsolva (érték nem számít, csak a negatív előjel). A vektorokat (féllépések) el is lehet menteni, az F9 gomb használatával. A fájl nevet kiterjesztés nélkül kell megadni, a program teszi hozzá a.smc kiterjesztést. Ezt később újra használhatjuk a Dateiausgabe (adat továbbítás) keretében. Az editorból ( Dateiverarbeitung ) F10-zel lehet kilépni. SMC_DRV2 SMC800 és SMC1500 kártyához (SMC1500Z nélkül). Itt a kártya vezérlése a számítógép sebességétől független, az egység lépés/másodperc. A két kártyát közvetlenül vezérlő program itt is az SMC800.exe. A működés az SMC_DRV1 -hez hasonló, ezért külön nem ismertetjük. Az impulzus kiadási sebesség lépés/s-ban van definiálva, ezért új paraméterek jelennek meg a Systemparameter menüben, az alábbiak szerint. Start frekvencia A motor felfutási frekvenciáját adja meg lépés/s egységben. Értéktartomány: Üzemi frekvencia [Arbeitsfrequenz] Megadás lépés/s egységben. Értéktartomány: Gyorsulás [ Beschleunigung ] Megadás lépés/s egységben. A motor a megadott start frekvenciával lesz indítva, és a gyorsítási frekvenciának megfelelően felfuttatva a működési frekvenciára. A start frekvencia kisebb kell legyen a járási frekvenciánál. Értéktartomány: Fékezés [ Bremsen ] Megadás lépés/s egységben. A motor a fékezési frekvenciának megfelelően lesz lefékezve a működési frekvenciáról 0-ra. Értéktartomány: Referencia frekvencia A referencia elmozduláshoz tartozó frekvencia lépés/s-ban. A referencia elmozdulás gyorsítás és fékezési késleltetés nélkül történik. Értéktartomány: SMC_DV2A Csak az SMC1500 kártyához, SMC1500Z kiegészítő panellel. A kártya vezérlése a számítógép sebességétől független, az egység lépés/másodperc. Az SMC1500 kártyát közvetlenül vezérlő program az SMC1500A.exe. A működés az SMC_DRV2 -höz hasonló. A program a korábbiaktól eltérően óra- és irány jelet ad a párhuzamos interfészre, amit csak az SMC1500Z panel tud feldolgozni. 3 Vezérlő szoftver magasabb rendű nyelvekhez Ezek a kártya vezérlő programok közvetlenül beágyazhatók felhasználóbarát programokba. A generált jelek féllépésben vezérlik a motor kártyát - erre gondolni kell, amikor a főprogram vektort ad át a motorvezérlő rutinnak. A szállítás a magasabb rendű nyelvek közül C-hez (SMCMOT.C) és Turbo Pascalhoz (SMCMOT.PAS) tartalmaz motor vezérlőt. Mindkettőhöz van példa-program (SMCMAIN.C ill. SMCMAIN.PAS) a főprogramba illesztésre. A szoftver a Z-tengelyhez motort vagy plotter üzemmódot egyaránt tud rendelni. Plotter üzemmód Az X- és Y irányú pozicionálás az SMCMOT motorvezérlő modulnak átadott vektorokkal történik. Értéktartomány: Az 1-2 kapcsokon levő Z fázist a értékkel bekapcsolva és a értékkel kikapcsolva lehet pl. relét vagy mágnest vezérelni. Ez a vektor az X és Y vektorral együtt adódik át a motorvezérlő modulnak. 3 tengelyes üzemmód Ebben X,Y,Z térbeli vektor lesz átadva az SMCMOT modulnak. Értéktartomány: A főprogramba illesztésnél figyelembe veendő pontok a) Globális deklaráció SMC_DRV1: Változó Adattípus C-ben Adattípus TP-ban Kezdeti érték MPTRX unsigned char byte 0 MPTRY unsigned char byte 0 MPTRZ unsigned char byte 0 RampGen unsigned char boolean false _LPT unsigned int word 378h=LPT1 278h=LPT2 Amennyiben MDA kártyás PC-t használunk, a párhuzamos interfészre a következő címek adódnak: 3BCh = LPT1 378h = LPT2 Figyelni kell arra, hogy az MPTRX, MPTRY, MPTRZ és RampGen változók kezdeti értéke 0 legyen. A parancsoknak kártyára történő kiadásához a párhuzamos nyomtató port - _LPT hozzárendelést a program elején el kell végezni. A legtöbb PC-n a fenti táblázatban levő címek használatosak, de biztonság kedvéért nézzük meg a PC kézikönyvét. SMC_DRV2: és SMC_DV2A: Itt mindössze az _LPT változót kell a megfelelő párhuzamos interfész címre állítani. A többi változó nem létezik ezeknél a vezérlőknél. A program indításakor hívni kell az Init_Timer funkciót a megszakítás időzítő kezdetiérték-beállításához. b) Referencia elmozdulás [ Referenzfahrt ] funkció hívása Referenz ( xr_step, yr_step, zr_step ) Az aktuális paraméterek int vagy integer típusúak. A szoftver lehetővé teszi a rendszernek adott referencia pozícióba vitelét. A Referenzfahrt függvény hívás lokális paraméterei az egyes tengelyekhez tartozó lépésszámok (mindig pozitív). A Referenz függvény hívásakor a vezérlés egy lassú negatív számlálási irányú mozgatást hajt végre. A referencia kapcsoló elérésekor pozitív irányú mozgás következik, a megadott számú féllépéssel. Ilyen módon automatikusan a kapcsoló pozícionál. A nulla aktuális paraméter átadás elnyomja az érintett referencia elmozdulást. Példa (ld. 22. o.): Referenz (200, 0, 0) egy kizárólag X irányba eső elmozdulást eredményez.

4 referenzschalter=referencia kapcsoló referenzfahrt=referencia elmozdulás [egységesre!] position nach =pozíció a referencia elmozdulás után c) Tastatur funkció hívása Tastatur ( F_MODE ) F_MODE típusa unsigned char vagy byte. Rendszer vezérlés billentyűzeten keresztül: X-tengely: bal/jobb nyíl Y-tengely: fel/le nyíl Z-tengely: PgUp/PgDn Befejezés: ESC F_MODE aktuális paramétert jelöl a billentyűzeten keresztüli vezérléshez: Plot mód F_MODE = 1: 3-tengelyes mód F_MODE = 0: PgUp = Z-tengely áram bekapcsolás PgDn = Z-tengely áram kikapcsolás PgUp = Motor mozgatás pozitív irányban PgDn = Motor mozgatás negatív irányban d) Vecout funkció hívása Vecout ( xstep, ystep, zstep ) xstep, ystep, zstep int vagy integer típusúak. Parancs az X, Y és Z vektorok kiadásához. A vektor kiadási sebesség a számítógéptől függ, és ki kell kísérletezni. Sebesség vezérléshez az SMC_DRV1 vezérlőben a Rampe_Start (motor indulási sebesség) és a Rampe_Ende (motor üzemi sebesség) változók állnak rendelkezésre, melyeket a főprogramban megfelelően be kell állítani. Mivel kimeneti késleltetés van, a motor biztonságos indulásához a Rampe_Start nagyobb kell legyen, mint a Rampe_Ende. A motor gyorsulás a Steilheit ( meredekség ) változóval állítható; ezt az értéket is kísérletileg kell meghatározni. Az SMC_DRV2: és SMC_DV2A vezérlőkben a V_Startfreq, V_Arbeitsfreq, valamint a gyorsulás (Beschleunigung) és a fékezés (Bremsen) változók állnak rendelkezésre. A változó tartalma lépés/sec egységben van értelmezve, így a számítógép típustól függetlenül azonos kimeneti frekvenciát kapunk. A V_Startfreq kisebb kell legyen a V_Arbeitsfreq változónál. HPGL átalakító Az SMCCAD.exe HPGL átalakítóval a felhasználónak lehetősége van HPGL formátumú (HP 7475 plotter) plotter vezérlő fájlok készítésére, így CAD programokkal mozgási folyamatokat lehet leírni és vezérelni. A gyakorlati folyamat a következő: Rajz készítése CAD programmal Eltárolás HPGL fájl formájában CAD kimeneti program indítás és vezérlő fájl kiadás. Az SMCCAD.exe HPGL átalakító nem része a szállításnak, külön rendelésre kapható. ADATÁTVITELI INTERFÉSZ Csatlakozás kiosztás a) Centronics SMC800/SMC1500 kiegészítő panel nélkül Érintkező Rendeltetés SMC1500 kiegészítő panellel Rendeltetés szám 1 /STROBE /STROBE 2 DATA1 X motor órajel 3 DATA2 X motor forgási irány 4 DATA3 Y motor órajel 5 DATA4 Y motor forgási irány 6 DATA5 Z motor órajel 7 DATA6 Z motor forgási irány 8 DATA7 nincs bekötve 9 DATA8 nincs bekötve 10 nincs bekötve nincs bekötve 11 ref. kapcsoló bemenet ref. kapcsoló bemenet 12, 13 nincs bekötve nincs bekötve 14 nincs bekötve munkaérintkezőbe/ki 15 nincs bekötve nincs bekötve 16 GND GND 17, 18 nincs bekötve nincs bekötve GND GND 31, 32 nincs bekötve nincs bekötve 33 GND GND 34, 35, 36 nincs bekötve nincs bekötve b) Kapocsléc (csak SMC1500 plusz kiegészítő panel esetén) Érintkező Rendeltetés szám 1 X motor órajel 2 X motor forgási irány 3 Y motor órajel 4 Y motor forgási irány 5 Z motor órajel 6 Z motor forgási irány 7 munkaérintkező be/ki 8 jel hidegpont 9 munkaérintkező, 1. csatlakozókapocs 10 munkaérintkező, 2. csatlakozókapocs Adatátviteli interfész leírása a) Centronics (csak SMC800/SMC1500-höz kiegészítő panel nélkül) Megnevezés Funkció /STROBE adat vétel (low-aktív) DATA1/DATA Motor végfokozat belső áramforrás (A fázis) 2 DATA1 DATA2 1 1 nincs áram 0 1 minimális áram (max. áram 20%-a) 1 0 közepes áram (max. áram 60%-a) 0 0 maximális áram DATA3 Fázis áram iránya (A fázis) DATA4/DATA 5 Motor végfokozat belső áramforrás (B fázis) ld. DATA1/DATA2 DATA6 Fázis áram iránya (B fázis) DATA7/DATA Motor végfok kiválasztás 8 DATA7 DATA8 0 0 X motor végfok 1 0 Y motor végfok 0 1 Z motor végfok 4 MŰSZAKI ADATOK SMC800 SMC1500 Tápfeszültség 14 28VDC 24 28VDC Áramfelvétel max. 5A max. 9,5A

5 Fázis áram 5mA...800mA 5mA mA Munkaérintkező 24V/8A AC (csak kieg.panellel) Referencia kapcsoló mech. záró mech. záró Bemeneti szint TTL komaptibilis TTL kompatibilis (Centronics) TTL és CMOS kompatibilis (kiegészítő panellel) Bemeneti frekvencia max. 5kHz max. 5kHz 5

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI

2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI AM2000 2 CÍMZŐHURKOS INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONT SZERELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI KÉZIKÖNYV 1116 BUDAPEST Hauszmann A. u. 9-11. Honlap. www.promatt.hu Tel. : Fa : Drót : (36-1)-205-2385, 205-2386, 205-3151

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv SATEL CA10 LCD billentyuzettel Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

ROBOT függelék. F ü g g e l é k. Robot. A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 )

ROBOT függelék. F ü g g e l é k. Robot. A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 ) F ü g g e l é k Robot A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 ) 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD Biztonsági előírások Ez a termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A készülék használatbavétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és őrizze azt meg. Tápfeszültség AC 90-250, 50/60Hz

Részletesebben

GSM-LINE ADAPTER PRO 2 GSM 900MHz /1800MHz

GSM-LINE ADAPTER PRO 2 GSM 900MHz /1800MHz Technikai adatok: Tápfeszültség: 9-24V DC Maximális áramfelvétel: 500mA Működési hőmérséklet: -10ºC +60ºC Átviteli frekvencia: GSM 900MHz /1800MHz Méretek: 150x101x27 mm Nettó súly: 70g Bruttó súly (csomagolva):

Részletesebben

MINISCAN 12. DMX512 Controller. Kezelési útmutató

MINISCAN 12. DMX512 Controller. Kezelési útmutató MINISCAN 12 DMX512 Controller Kezelési útmutató ISMERTETÉS: A vezérlő alkalmas 12 darab, egyenként maximum 16 csatornás, bármilyen típusú DMX-512-es egység vezérlésére (scanner, moving head, stroboszkóp),

Részletesebben

A termosztát működése

A termosztát működése A termosztát működése A termosztát egy beépített mobiltelefonnal rendelkezik Ez fogadja az Ön hívását ha felhívja a termosztát telefonszámát. Érdemes ezt a telefonszámot felírni valahová és figyelemmel

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK JANCSKÁRNÉ ANWEILER ILDIKÓ Főiskolai docens 2004. SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK... Számítógépes folyamatirányító rendszerek... 5 Az irányított folyamat... 5 A számítógépes

Részletesebben

Kézikönyv. DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez. Kiadás: 2004. 11. FA361530 11284579 / HU

Kézikönyv. DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez. Kiadás: 2004. 11. FA361530 11284579 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez Kiadás: 2004. 11. 11284579 / HU FA361530 Kézikönyv

Részletesebben

MemoStangOne RENDSZER

MemoStangOne RENDSZER MemoStangOne RENDSZER KEZELÉSI LEÍRÁS A MemoStangOne fantázia nevű (EL-04/MB típusú) őrjárat, vagy egyéb munkafolyamat ellenőrző rendszer, ember által kiváltott villamos érintkezés alapján csekkol. Ennek

Részletesebben

Elemek. A készülék használata a Kontroll Center -rel

Elemek. A készülék használata a Kontroll Center -rel Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kameleon 10 univerzális távirányító Rend.sz: 352021 A készülék jellemzői A KAMELEON 10 könnyen kezelhető, univerzális távirányító. A felhasználóbarát

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató GameCamera Vadfigyelő kamera HU Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelő módon használja ezt

Részletesebben

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés Cat. No. W07E-HU-01A CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - AZ ELSŐ LÉPÉSEK Rövid áttekintés 17 Rendszertervezés 25 Felszerelés és bekötés 35 Programok készítése 75 Programok letöltése

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus Katalógus Tartalomjegyzék Kiválasztási útmutató... Ismertető... 4 Jellemzők... 6 Rendelési számok... 0 Méretek és felszerelési javaslatok... 4 Kapcsolási rajzok... 8 Motorindítók... 0 Funkciók... Kiválasztási

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés 2. Biztonsági kód 4. Audio rendszer, gyors áttekintő 6. Általános vezérlés 9. Audio rendszer működtetése 11

Tartalom. Bevezetés 2. Biztonsági kód 4. Audio rendszer, gyors áttekintő 6. Általános vezérlés 9. Audio rendszer működtetése 11 Tartalom Bevezetés 2 Biztonsági kód 4 Audio rendszer, gyors áttekintő 6 Általános vezérlés 9 Audio rendszer működtetése 11 Klímavezérlés, gyors áttekintő 19 Klímavezérlés 21 Navigációs rendszer, gyors

Részletesebben

STB-868. MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó. Használati útmutató

STB-868. MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó. Használati útmutató STB-868 MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 1.1 Biztonsági figyelmeztetések... 2 1.2 A doboz tartalma... 3 2. Alapvető

Részletesebben

Felhasználói és telepítési útmutató

Felhasználói és telepítési útmutató Felhasználói és telepítési útmutató Első telepítés és alapfunkciók Útmutató ahhoz, hogy Ön a legtöbbet hozza ki Invitel IPTV szolgáltatásából Tartalomjegyzék 1. Bevezető 5 2. A távvezérlő használata 9

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

SA-TD/1W. Bedienungsanleitung 3 Schaltuhr mit Astroprogramm. Operating instructions 22 Timer with astronomical program

SA-TD/1W. Bedienungsanleitung 3 Schaltuhr mit Astroprogramm. Operating instructions 22 Timer with astronomical program SA-TD/1W 309 455 Bedienungsanleitung 3 Schaltuhr mit Astroprogramm Operating instructions 22 Timer with astronomical program Mode d emploi 41 Horloge programmable avec astroprogramme Instrucciones de servicio

Részletesebben