HARDVER SZOFTVER. Tápfeszültség. Motor bekötés. Fázisáram állítás. Áttekintés. Referencia kapcsoló. Emelőmágnes választás plotter üzemmódhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARDVER SZOFTVER. Tápfeszültség. Motor bekötés. Fázisáram állítás. Áttekintés. Referencia kapcsoló. Emelőmágnes választás plotter üzemmódhoz"

Átírás

1 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: Léptető motor vezérlés, SMC 800/SMC 1500 Rend.sz.: , Az SMC 800/SMC 1500 vezérlő kártya kis- és közepes teljesítményű léptető motorok vezérlésére szolgál. A kártya Centronics interfészen keresztül különféle számítógépekről, kiegészítő panellel egyéb készülékekről is vezérelhető. Változtatható külső tápellátás, folyamatosan állítható fázisáramok. [ábrák ld. eredeti útm o.] HARDVER Áttekintés a) SMC800 Hubmagnet=emelőmágnes Referenzschalter=referencia kapcsoló b) SMC1500 Steuergerat=vezérlő** **Vezérlőt csak SMC1500-nál, SMC1500Z kiegészítő panellel lehet alkalmazni; a panel utólag is beépíthető ***Csak egy interfészt használjunk, vagy Centronics-ot, vagy kapocslécet c) SMC1500Z kiegészítő panel Kapocssor kiosztás: 1. X-motor órajel 2. X-motor forgási irány jel 3. Y-motor órajel 4. Y-motor forgási irány jel 5. Z-motor órajel 6. Z-motor forgási irány jel 7. Relé munkaérintkező be/ki 8. Jel hidegpont 9. Munkaérintkező 1-es csatlakozó 10. Munkaérintkező 2-es csatlakozó Az SMC 1500Z panelre (csak az SMC 1500 léptetőmotor vezérlő kártyával használható) akkor van szükség, ha az SMC 1500 panelt óra- és irány jelekkel kívánjuk vezérelni. Az SMC 1500Z PIC16C57 mikrokontrollerrel van ellátva, és a következőkre ad lehetőséget: Működtetés teljes- vagy fél lépéssel Álló motornál tartóáram Ehhez az jumpereket az alábbi táblázatok szerint kell elhelyezni: J1 Tartóáram J2 J3 Fél lépés ON 0% OFF OFF Teljes lépés OFF 20% ON OFF 60% OFF ON Álló motornál a fázisáram automatikusan a beállított értékre lesz csökkentve. A bemeneti szintek TTL és CMOS kompatibilisek, frekvenciatartományuk 5kHz-ig terjed. Az óraés irány vezérlő jel bemenetek felfutó élre reagálnak. Az irány jel szintjének 0-ról 1-re vagy fordítva történő megváltoztatásával a motor forgásirányt vált. A relé munkaérintkező pozitív szinttel (3-30V) kapcsolható be, és nullával (0-0,8V) ki. Ha változtatunk a beállításon, az csak a tápfeszültségről történő rövid idejű leválasztás ( Reset ) után lép érvénybe (vagy amennyiben feszültségmentes állapotban hajtottuk végre). Tápfeszültség A kártyát kívülről kell DC tápfeszültséggel ellátni, melynek hullámossága max. 2V lehet. Figyelem: 30V-nál nagyobb feszültség tönkreteheti a kártyát. Motor bekötés [ábra ld o.] A kétfázisú léptetőmotoroknál egy-egy fázist kell az 1-2 ill. 3-4 kimenetekre kötni. Négyfázisú motornál előzőleg két-két fázist össze kell kötni. Forgási irány Az irányt egy fázis kivezetéseinek felcserélésével lehet megváltoztatni, pl. ha az 1-es fázis az 1-2, a 2-es a 3-4-es kapcsokon van, akkor akár az 1 és 2, akár a 3 és 4-es vezeték felcserélése megfordítja az irányt. Fázisáram állítás Az áram az SMC800-nál mA, az SMC1500-nál mA között folyamatosan állítható. A motor teljes áramfelvétele a fázisáramok összege: I M =i Ph1 +I Ph2 A beállítás menete: Csatlakoztassuk a motorokat a vezérlő kártyához Kapcsoljuk rá a tápfeszültséget Az áram a referencia feszültségből származtatható. A referencia a megfelelő trimmer potméter középső érintkezője és a hidegpont (tápfeszültség mínusz) között mérhető. Az aktuális fázis trimmerét csavarjuk addig, míg az alábbi képlet szerint a megfelelő fázisáramot meg nem kapjuk. SMC800: I ph =V ref *0,084[A] SMC1500: I ph =V ref *0,123[A]. (I ph = fázisáram, V ref = referencia feszültség) Figyelem: az SMC800-as kártyánál ügyelni kell arra, hogy 500mA fölötti fázisáramnál a végfokozatnak megfelelő szellőzésre van szüksége (esetleg ventilátort kell alkalmazni). Referencia kapcsoló Az erre szolgáló kapcsokra lehet kötni. A szállított szoftver mechanikus zárókontaktust támogat. Ha több kapcsoló van (tengelyenként egy), ezeket párhuzamosan kell kötni. Továbbiakat ld. később. Emelőmágnes választás plotter üzemmódhoz Plotternél a Z tengelyhez motor helyett emelőmágnest vagy relét kell az 1-2-es kapcsokra tenni. A mágnes tápfeszültsége a kártyáéval egyezik, az áram nem lehet nagyobb a megfelelő motorokhoz tartozó értéknél (SMC800: 800 ill. SMC1500: 1500mA). Ha erősebb mágnesre van szükség, relét kell közbeiktatni, amelyre szintén a fenti korlátok érvényesek. A kártya vezérlése Csatlakoztatás számítógéphez A Centronics interfész és standard nyomtató kábel segítségével oldható meg. Csatlakoztatás egyéb vezérlő készülékekhez (Csak SMC kiegészítő panel esetén) Ez lehet más, órajelet és irány jelet adó készülék, pl. SPS, hullámgenerátor stb. SZOFTVER Vezérlő szoftver A mellékelt lemezen levő könyvtárakban találhatók a programok.

2 SMC_DRV1 SMC800 és SMC1500 kártyához (SMC1500Z lap nélkül). A kártya vezérlése a számítógép sebességétől függ, az optimális kimeneti frekvenciát próbálkozással kell megállapítani. A két kártyát közvetlenül vezérlő program az SMC800.exe. Ez órajel-, irány- és áram információkat szolgáltat a kártya számára, melyekből az a megfelelő fázisáramokat biztosítja a motor forgásához. Az impulzus kiadási sebesség a számítógép gyorsaságától függ, ezért a szoftvert illeszteni kell a géphez, a Systemparameter menüben, az alábbiak szerint. Z-tengely: Vezérlés plotter üzemben: A motor helyett mágnes van A vagy értéket kell beadni. Vezérlés 3-tengelyes üzemben: Az X- és Y-tengely mellett a Z-nél is léptetőmotor van vezérelve és közötti értéket (=fél lépések száma) lehet megadni. X ref-távolság [ Refabstand X ]: A referencia kapcsoló működtetése után a motor az itt megadott féllépés számnak megfelelően mozdul el a kapcsolótól. Az érték és között lehet. Y ref-távolság [ Refabstand Y ]: Az X-hez hasonlóan kell eljárni. Z ref-távolság [ Refabstand Z ]: Ha a Z-tengely relé kimenetként van definiálva (plotter üzem), ez az érték közömbös. Egyébként az X-ref távhoz hasonló az eljárás. Start érték [ Start-Rampe ] A motor indulási frekvenciáját határozza meg. Az érték között lehet, és fordított viszonyban van a frekvenciával, vagyis nagyobb értékhez kisebb frekvencia tartozik. Az érték nagysága a számítógép órajel frekvenciájától függ. Végérték [ Ende-Rampe ] A motor járási (üzemi/munka-) frekvenciáját határozza meg. Az adat lehetséges tartománya ; szintén fordítottan arányos a frekvenciával, és nagysága a számítógép órajel frekvenciájától függ. Relatív gyorsulás [ Steilheit ] Minél nagyobb a Steilheit ( meredekség ) érték, annál gyorsabban éri el a motor az üzemi frekvenciát között lehet megadni. Kézi sebesség [ Manuelle Geschwindigkeit ] Sebesség megadása billentyűzettel való vezérléskor; lehet. Interfész [Schnittstelle] Nyomtató port megadás (1: LPT1, 2: LPT2). Végül az F9-es gombbal lehet elmenteni a rendszer paramétereket. Kilépés a menüből: ESC. Pozícionálás A paraméterek rögzítése után a Positionierung menüből ki lehet adni az alábbiakban következő pozícionáló parancsokat. Referencia helyzet (Referenz) A kiválasztott motor lassan negatív irányban mozog. A referencia kapcsoló elérésekor megfordul a forgási irány, és a korábban megadott féllépés számmal visszamegy (ld. X, Y, Z ref. táv). A folyamat mindegyik tengelynél lejátszódik (amennyiben a Z motor tengelyként lett definiálva). Ha a Z mágnes kimenet, meg lehet adni, hogy a referencia elmozdulás alatt kapjon-e áramot. A referencia útvonalon a rendszert a referencia kapcsoló elhelyezkedése által meghatározott nullhelyzetbe lehet vezérelni. A referencia mozgást az ESC gombbal lehet megszakítani. Kézi pozicionálás [ Manuell ] Billentyűzettel történő mozgatás, a rendszer paraméterek közül a kézi sebesség ( Manuelle Geschwindigkeit ) érték figyelembe vételével. Billentyű bal/jobb nyíl: X-motor pozíció fel/le nyíl: Y-motor pozíció Page up/down: Z-motor pozíció ill. relé be/ki Kilépés a pozíció menüből: ESC. Adatok továbbítása [ Dateiausgabe ] Vektor-adatok közvetlen átadása a vezérlő kártyára. A vektorokat a Datei (Fájl) menüpont alatt kell előállítani. Egy vektor fájl kiválasztása után a definiált vektorok közvetlenül át lesznek adva a vezérlésnek, a rendszer paramétereknél megadott definíció figyelembe vételével. Megszakítás: ESC. A Datei menüpont szolgál arra, hogy a vezérlő kártya számára mozgási folyamatokat rögzítsünk. Szerkesztő (editor) segítségével az X/Y/Z tengelyekhez vektorokat, vagyis fél-lépéseket definiálhatunk és tárolhatunk. A Datei (Fájl) menü részei: Neu (Új): új vektor fájl előállítás Öffnen (Megnyitás): meglevő vektor fájl megnyitása Beenden (Kilépés): kilépés az SMC800 programból. Az Új vagy Megnyitás pont választása után a szerkesztőbe jutunk ( Editor-Vektoreingabe ) (Vektor bevitel). A szerkesztőnél az egyes tengelyekhez beviteli mezők találhatók, melyekben a motor mozgáshoz tartozó vektorokat kell megadni. Léptetés a mezők között: a nyíl- ill. Pageup/Pagedown gombokkal. Az értékeket mindig fél lépésben kell megadni. A definiált értékek közvetlenül átadódnak a kártyára, a motor pedig megteszi a megadott lépéseket. Lehetséges értéktartomány: Az előjel meghatározza a mozgás irányát; nulla érték azt jelenti, hogy az illető tengely irányában nincs mozgás. Soronként lehet beadni mindegyik tengelyhez a megfelelő féllépések számát. Ezzel az is rögzítve lesz, hány tengelynek kell egyszerre mozogni (lineáris interpoláció), mivel a vektorok mindig sor szerint lesznek kiadva a vezérlésnél. Példa: X tengely Y tengely Z tengely 1. sor sor sor sor sor sor Amikor az F2 gombbal elindítjuk az adat kivitelt, az adatok soronként átadódnak a kártyának, a következő eredménnyel: először az első sor szerint az X motor tesz 1000 féllépést pozitív irányban, miközben az Y és Z nem mozog. Utána a 2. sor szerint az Y- és Y egyszerre megy, 200 féllépést téve pozitív irányban; Z áll. A 3. sor szerint X és Y áll, Z tesz 500 2

3 pozitív irányú féllépést. A 4. sorban negatív értékek vannak, vagyis visszafele mozognak az illető motorok, stb. A példa illusztrálja a komplex mozgások lehetőségét, valamint hogy a tengelyek egyenként vagy együttesen (lineáris interpoláció) is kezelhetők. Az adatok továbbítása a rendszer paraméterek figyelembe vételével történik. A fenti példa három tengelyes, a Z-nél is motor van ( tartomány). Plotter üzemben az érték vagy lehet. A féllépés definíciója átalakul, úgy hogy csak az előjel számít. Példa: X tengely Y tengely Z tengely 1. sor sor sor sor Mozgás, 1. sor: 1000 féllépés X- és Y irányban, Z nem mozog. A 2. sorban a Z-re megadott 10-es érték nem játszik szerepet, csak annyi történik, hogy az 1-2-es kimenet áramot kap. 3. sor: 400 féllépés X irányban. 4. sor: Z-ről az áram le lesz kapcsolva (érték nem számít, csak a negatív előjel). A vektorokat (féllépések) el is lehet menteni, az F9 gomb használatával. A fájl nevet kiterjesztés nélkül kell megadni, a program teszi hozzá a.smc kiterjesztést. Ezt később újra használhatjuk a Dateiausgabe (adat továbbítás) keretében. Az editorból ( Dateiverarbeitung ) F10-zel lehet kilépni. SMC_DRV2 SMC800 és SMC1500 kártyához (SMC1500Z nélkül). Itt a kártya vezérlése a számítógép sebességétől független, az egység lépés/másodperc. A két kártyát közvetlenül vezérlő program itt is az SMC800.exe. A működés az SMC_DRV1 -hez hasonló, ezért külön nem ismertetjük. Az impulzus kiadási sebesség lépés/s-ban van definiálva, ezért új paraméterek jelennek meg a Systemparameter menüben, az alábbiak szerint. Start frekvencia A motor felfutási frekvenciáját adja meg lépés/s egységben. Értéktartomány: Üzemi frekvencia [Arbeitsfrequenz] Megadás lépés/s egységben. Értéktartomány: Gyorsulás [ Beschleunigung ] Megadás lépés/s egységben. A motor a megadott start frekvenciával lesz indítva, és a gyorsítási frekvenciának megfelelően felfuttatva a működési frekvenciára. A start frekvencia kisebb kell legyen a járási frekvenciánál. Értéktartomány: Fékezés [ Bremsen ] Megadás lépés/s egységben. A motor a fékezési frekvenciának megfelelően lesz lefékezve a működési frekvenciáról 0-ra. Értéktartomány: Referencia frekvencia A referencia elmozduláshoz tartozó frekvencia lépés/s-ban. A referencia elmozdulás gyorsítás és fékezési késleltetés nélkül történik. Értéktartomány: SMC_DV2A Csak az SMC1500 kártyához, SMC1500Z kiegészítő panellel. A kártya vezérlése a számítógép sebességétől független, az egység lépés/másodperc. Az SMC1500 kártyát közvetlenül vezérlő program az SMC1500A.exe. A működés az SMC_DRV2 -höz hasonló. A program a korábbiaktól eltérően óra- és irány jelet ad a párhuzamos interfészre, amit csak az SMC1500Z panel tud feldolgozni. 3 Vezérlő szoftver magasabb rendű nyelvekhez Ezek a kártya vezérlő programok közvetlenül beágyazhatók felhasználóbarát programokba. A generált jelek féllépésben vezérlik a motor kártyát - erre gondolni kell, amikor a főprogram vektort ad át a motorvezérlő rutinnak. A szállítás a magasabb rendű nyelvek közül C-hez (SMCMOT.C) és Turbo Pascalhoz (SMCMOT.PAS) tartalmaz motor vezérlőt. Mindkettőhöz van példa-program (SMCMAIN.C ill. SMCMAIN.PAS) a főprogramba illesztésre. A szoftver a Z-tengelyhez motort vagy plotter üzemmódot egyaránt tud rendelni. Plotter üzemmód Az X- és Y irányú pozicionálás az SMCMOT motorvezérlő modulnak átadott vektorokkal történik. Értéktartomány: Az 1-2 kapcsokon levő Z fázist a értékkel bekapcsolva és a értékkel kikapcsolva lehet pl. relét vagy mágnest vezérelni. Ez a vektor az X és Y vektorral együtt adódik át a motorvezérlő modulnak. 3 tengelyes üzemmód Ebben X,Y,Z térbeli vektor lesz átadva az SMCMOT modulnak. Értéktartomány: A főprogramba illesztésnél figyelembe veendő pontok a) Globális deklaráció SMC_DRV1: Változó Adattípus C-ben Adattípus TP-ban Kezdeti érték MPTRX unsigned char byte 0 MPTRY unsigned char byte 0 MPTRZ unsigned char byte 0 RampGen unsigned char boolean false _LPT unsigned int word 378h=LPT1 278h=LPT2 Amennyiben MDA kártyás PC-t használunk, a párhuzamos interfészre a következő címek adódnak: 3BCh = LPT1 378h = LPT2 Figyelni kell arra, hogy az MPTRX, MPTRY, MPTRZ és RampGen változók kezdeti értéke 0 legyen. A parancsoknak kártyára történő kiadásához a párhuzamos nyomtató port - _LPT hozzárendelést a program elején el kell végezni. A legtöbb PC-n a fenti táblázatban levő címek használatosak, de biztonság kedvéért nézzük meg a PC kézikönyvét. SMC_DRV2: és SMC_DV2A: Itt mindössze az _LPT változót kell a megfelelő párhuzamos interfész címre állítani. A többi változó nem létezik ezeknél a vezérlőknél. A program indításakor hívni kell az Init_Timer funkciót a megszakítás időzítő kezdetiérték-beállításához. b) Referencia elmozdulás [ Referenzfahrt ] funkció hívása Referenz ( xr_step, yr_step, zr_step ) Az aktuális paraméterek int vagy integer típusúak. A szoftver lehetővé teszi a rendszernek adott referencia pozícióba vitelét. A Referenzfahrt függvény hívás lokális paraméterei az egyes tengelyekhez tartozó lépésszámok (mindig pozitív). A Referenz függvény hívásakor a vezérlés egy lassú negatív számlálási irányú mozgatást hajt végre. A referencia kapcsoló elérésekor pozitív irányú mozgás következik, a megadott számú féllépéssel. Ilyen módon automatikusan a kapcsoló pozícionál. A nulla aktuális paraméter átadás elnyomja az érintett referencia elmozdulást. Példa (ld. 22. o.): Referenz (200, 0, 0) egy kizárólag X irányba eső elmozdulást eredményez.

4 referenzschalter=referencia kapcsoló referenzfahrt=referencia elmozdulás [egységesre!] position nach =pozíció a referencia elmozdulás után c) Tastatur funkció hívása Tastatur ( F_MODE ) F_MODE típusa unsigned char vagy byte. Rendszer vezérlés billentyűzeten keresztül: X-tengely: bal/jobb nyíl Y-tengely: fel/le nyíl Z-tengely: PgUp/PgDn Befejezés: ESC F_MODE aktuális paramétert jelöl a billentyűzeten keresztüli vezérléshez: Plot mód F_MODE = 1: 3-tengelyes mód F_MODE = 0: PgUp = Z-tengely áram bekapcsolás PgDn = Z-tengely áram kikapcsolás PgUp = Motor mozgatás pozitív irányban PgDn = Motor mozgatás negatív irányban d) Vecout funkció hívása Vecout ( xstep, ystep, zstep ) xstep, ystep, zstep int vagy integer típusúak. Parancs az X, Y és Z vektorok kiadásához. A vektor kiadási sebesség a számítógéptől függ, és ki kell kísérletezni. Sebesség vezérléshez az SMC_DRV1 vezérlőben a Rampe_Start (motor indulási sebesség) és a Rampe_Ende (motor üzemi sebesség) változók állnak rendelkezésre, melyeket a főprogramban megfelelően be kell állítani. Mivel kimeneti késleltetés van, a motor biztonságos indulásához a Rampe_Start nagyobb kell legyen, mint a Rampe_Ende. A motor gyorsulás a Steilheit ( meredekség ) változóval állítható; ezt az értéket is kísérletileg kell meghatározni. Az SMC_DRV2: és SMC_DV2A vezérlőkben a V_Startfreq, V_Arbeitsfreq, valamint a gyorsulás (Beschleunigung) és a fékezés (Bremsen) változók állnak rendelkezésre. A változó tartalma lépés/sec egységben van értelmezve, így a számítógép típustól függetlenül azonos kimeneti frekvenciát kapunk. A V_Startfreq kisebb kell legyen a V_Arbeitsfreq változónál. HPGL átalakító Az SMCCAD.exe HPGL átalakítóval a felhasználónak lehetősége van HPGL formátumú (HP 7475 plotter) plotter vezérlő fájlok készítésére, így CAD programokkal mozgási folyamatokat lehet leírni és vezérelni. A gyakorlati folyamat a következő: Rajz készítése CAD programmal Eltárolás HPGL fájl formájában CAD kimeneti program indítás és vezérlő fájl kiadás. Az SMCCAD.exe HPGL átalakító nem része a szállításnak, külön rendelésre kapható. ADATÁTVITELI INTERFÉSZ Csatlakozás kiosztás a) Centronics SMC800/SMC1500 kiegészítő panel nélkül Érintkező Rendeltetés SMC1500 kiegészítő panellel Rendeltetés szám 1 /STROBE /STROBE 2 DATA1 X motor órajel 3 DATA2 X motor forgási irány 4 DATA3 Y motor órajel 5 DATA4 Y motor forgási irány 6 DATA5 Z motor órajel 7 DATA6 Z motor forgási irány 8 DATA7 nincs bekötve 9 DATA8 nincs bekötve 10 nincs bekötve nincs bekötve 11 ref. kapcsoló bemenet ref. kapcsoló bemenet 12, 13 nincs bekötve nincs bekötve 14 nincs bekötve munkaérintkezőbe/ki 15 nincs bekötve nincs bekötve 16 GND GND 17, 18 nincs bekötve nincs bekötve GND GND 31, 32 nincs bekötve nincs bekötve 33 GND GND 34, 35, 36 nincs bekötve nincs bekötve b) Kapocsléc (csak SMC1500 plusz kiegészítő panel esetén) Érintkező Rendeltetés szám 1 X motor órajel 2 X motor forgási irány 3 Y motor órajel 4 Y motor forgási irány 5 Z motor órajel 6 Z motor forgási irány 7 munkaérintkező be/ki 8 jel hidegpont 9 munkaérintkező, 1. csatlakozókapocs 10 munkaérintkező, 2. csatlakozókapocs Adatátviteli interfész leírása a) Centronics (csak SMC800/SMC1500-höz kiegészítő panel nélkül) Megnevezés Funkció /STROBE adat vétel (low-aktív) DATA1/DATA Motor végfokozat belső áramforrás (A fázis) 2 DATA1 DATA2 1 1 nincs áram 0 1 minimális áram (max. áram 20%-a) 1 0 közepes áram (max. áram 60%-a) 0 0 maximális áram DATA3 Fázis áram iránya (A fázis) DATA4/DATA 5 Motor végfokozat belső áramforrás (B fázis) ld. DATA1/DATA2 DATA6 Fázis áram iránya (B fázis) DATA7/DATA Motor végfok kiválasztás 8 DATA7 DATA8 0 0 X motor végfok 1 0 Y motor végfok 0 1 Z motor végfok 4 MŰSZAKI ADATOK SMC800 SMC1500 Tápfeszültség 14 28VDC 24 28VDC Áramfelvétel max. 5A max. 9,5A

5 Fázis áram 5mA...800mA 5mA mA Munkaérintkező 24V/8A AC (csak kieg.panellel) Referencia kapcsoló mech. záró mech. záró Bemeneti szint TTL komaptibilis TTL kompatibilis (Centronics) TTL és CMOS kompatibilis (kiegészítő panellel) Bemeneti frekvencia max. 5kHz max. 5kHz 5

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben

Léptetőmotor vezérlő

Léptetőmotor vezérlő MiniStep-5 Léptetőmotor vezérlő Hw. verzió: V 1.2 Dátum: 2006 február 3. Doku verzió: V1.4-1 - Leírás. A MiniStep-5 léptetőmotor vezérlő széles körben alkalmazható, általános célra gyártott léptetőmotor

Részletesebben

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni.

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni. Működés A lézerteljesítmény vezérlése a Z tengely pozíciója alapján történik. A tengely koordinátát a CNC marógépeken szokásos, negatív irányban növekvően értelmezzük. A kimeneten megjelenő PWM jel kitöltési

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 1. A gyakorlat célja: Az inkrementális adók működésének megismerése. Számítások és szoftverfejlesztés az inkrementális adók katalógusadatainak feldolgozására

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2 Felhasználói kézikönyv AR-721KP Version: 1.2 Tartalomjegyzék Oldal 1 Fő jellemzők --------------------------------- 1 2 Megjegyzés --------------------------------- 1 3 Panel jelzései ---------------------------------

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

Mark like a Professional. NetMarker Asztali jelölő rendszer

Mark like a Professional. NetMarker Asztali jelölő rendszer Mark like a Professional NetMarker Asztali jelölő rendszer Mark like a Professional NetMarker A kompakt asztali jelölő rendszer A NetMarker, az innovatív, hálózat kompatibilis CNC asztali jelölő rendszer,

Részletesebben

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01 Használati útmutató Ez a dokumentum a Ring Games Kft. által gyártott GSM Adatgyűjtő Rendszer RD01 típusú eszközének Használati útmutatója. 2004, Ring Games Kft. Ring Games

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

CS Lilin PIH-800II. Kezelő

CS Lilin PIH-800II. Kezelő CS Lilin PIH-800II Kezelő Telepítési útmutató A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva,

Részletesebben

1. Fejezet Hardver Installálás

1. Fejezet Hardver Installálás 1. Fejezet Hardver Installálás Az egyes kártyák és az opcionálisan használható kiegészítők különbözősége miatti egyes hardverkiépítések eltérhetnek egymástól. Ez a fejezet segít minden egyes Geovision

Részletesebben

80-as sorozat - Idõrelék 16 A

80-as sorozat - Idõrelék 16 A 80-as sorozat - Idõrelék A Egy vagy többfunkciós idõrelék 80.01 80.11 öbbfunkciós idõrelé: 6 mûködési funkcióval öbbfeszültségû kivitel: (12...240) V AC/DC vagy (24...240) V AC/DC, a feszültség automatikus

Részletesebben

Step/Dir Interface. STDIF_1c. StepDirIFxmega_1c

Step/Dir Interface. STDIF_1c. StepDirIFxmega_1c Step/Dir Interface STDIF_1c StepDirIFxmega_1c Step/Dir előtét analóg bemenetű vezérlőkhöz Áttekintés Bontásból viszonylag olcsón hozzá lehet jutni régebbi típusú analóg bemenetű DC, BL és AC szervóvezérlőkhöz.

Részletesebben

Digitális vezérlőegység

Digitális vezérlőegység Általános leírás: Digitális vezérlőegység kicsi és közepes méretű hűtőkamrához, tárolóhoz Az ECB-1000Q típus széleskörűen használható kicsi és közepes méretű hűtős tárolóeszközökhöz. Hűtési és fagyasztási

Részletesebben

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz)

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz) Veszély és figyelmeztetés Az eszközt csak szakember szerelheti be. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató elolvasásának elmulasztásából bekövetkező hibákért. Áramütés veszélye, égés vagy

Részletesebben

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz A készülék sokoldalúan használható minden olyan területen, ahol egyszeru vezérlési feladatokat kell megoldani és távirányításúvá tenni.

Részletesebben

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu Magyarországi Képviselet ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Picture similar Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOk 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 2 1.0 BEVEZETŐ

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

ivms-4200 kliensszoftver

ivms-4200 kliensszoftver ivms-4200 kliensszoftver Felhasználói segédlet v1.02 2012.11.21. HU 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Bevezető... 2 2.1. Felhasználás... 2 2.2. Hardverigény... 2 3. Használat... 3 3.1. Vezérlőpult... 3 3.2.

Részletesebben

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL 13-1 KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG Az ERC 100 digitális szabályozó a DIALOG III család tagja. Ventilátoros klímakonvektorok (fan-coil készülékek) intelligens szabályozását és vezérlését végzi. A készülék

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

CAN-Display. felhasználói kézikönyv

CAN-Display. felhasználói kézikönyv CAN-Display felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Jótállás... 3 3. Tartozékok listája... 3 4. Leírás... 4 4.1. A CAN-Display készülék definíciója... 4 4.2. Az eszköz beépítése... 4

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Stivinf Kkt. - holazauto.eu

Stivinf Kkt. - holazauto.eu Műszaki leírás és beszerelési útmutató az FM-2200 típusjelű mikrokontrollerhez. 1. Bevezetés 1.1. Biztonsági figyelmeztetések Ne szerelje szét a készüléket. Ha a készülék vagy a tápkábel szigetelése sérült,

Részletesebben

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva T Bird 2 AVR fejlesztőpanel Használati utasítás Gyártja: BioDigit Kft Forgalmazza: HEStore.hu webáruház BioDigit Kft, 2012 Minden jog fenntartva Főbb tulajdonságok ATMEL AVR Atmega128 típusú mikrovezérlő

Részletesebben

EXCELLTEL CDX-098E. Felhasználói Kézikönyv. Önálló beléptető kártyaolvasó, és kódzár. A termékről. A készülék funkciói

EXCELLTEL CDX-098E. Felhasználói Kézikönyv. Önálló beléptető kártyaolvasó, és kódzár. A termékről. A készülék funkciói EXCELLTEL CDX-098E Önálló beléptető kártyaolvasó, és kódzár Felhasználói Kézikönyv A termékről A CDX sorozat paraméterei 1. paraméter: támogatott kártyák száma 2. paraméter: támogatott kártyák típusa 1

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

TK-868. Távkapcsoló család. RF Elektronikai Kft. Tartalomjegyzék Ismertetés Termékválaszték Műszaki adatok Készülékek beépítési méretei, bekötés

TK-868. Távkapcsoló család. RF Elektronikai Kft. Tartalomjegyzék Ismertetés Termékválaszték Műszaki adatok Készülékek beépítési méretei, bekötés TK-868 Távkapcsoló család Tartalomjegyzék -> -> -> -> Ismertetés Termékválaszték Készülékek beépítési méretei, bekötés RF Elektronikai Kft. Ismertetés A TK-868 távkapcsoló család tagjai olyan, új fejlesztésű,

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Kezelési útmutató akkumulátoros (12V) automata elektronikához A készülék használata Időzítés Ciklus 1. 2 Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Az akkumulátor csatlakozók megfelelő polaritással

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

VBIP PRO. IP Kommunikátor

VBIP PRO. IP Kommunikátor VBIP PRO IP Kommunikátor Telepítői Kézikönyv 2014. március 27. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 2. RENDSZER FELÉPÍTÉS...3 3. VBIP PRO LED KIJELZÉSEK...5 4. RENDSZER PROGRAMOZÁS PC SZOFTVERREL...6 5. HIBAELHÁRÍTÁS...7

Részletesebben

Szerelési és beáll ít ási utasítás

Szerelési és beáll ít ási utasítás Szerelési és beáll ít ási utasítás SOMFY Altus 50 RTS / 60 RTS cs őm otorok Az Altus RTS csőmotorok speciálisan a könyökkaros napellenzőkhöz lettek kifejlesztve, de redőnyökhöz is kiválóan alkalmazhatók.

Részletesebben

Általános útmutató FIGYELMEZTETŐ VIGYÁZAT

Általános útmutató FIGYELMEZTETŐ VIGYÁZAT Általános útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használná a készüléket. Ez az útmutató információkat ad arról, hogyan kell üzembe helyezni és használni a készüléket. A használati

Részletesebben

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató DTR-RHE-ver.4 (05.2009 A hajtás megfelel a lengyel szabványoknak: EC/EN 60439-1+AC kisfeszültségu elosztók és vezérlok www.vtsgroup.com

Részletesebben

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató Verzió : 01/hun POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96

Részletesebben

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 10 15 20 kva

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 10 15 20 kva UPS Műszaki Adatlap S-5300X 10 15 20 kva Statron AG Industrie Nord CH-5506 Maegenwil http//www.statron.com Rev. Description Date Issued Checked Approved Page / of 0 Emission 09-05-11 M.Huser M.Eigenmann

Részletesebben

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében SR mini PLC Modbus illesztő modul Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében Kimeneti pontok címkiosztása főmodul esetében, olvasásra

Részletesebben

SZINOPTIKUS PANEL CA-64 PTSA

SZINOPTIKUS PANEL CA-64 PTSA SZINOPTIKUS PANEL CA-64 PTSA Kezelési utasítás CA64T v1.4-es modulhoz, 3.00 szoftver verzióval. A szinoptikus panel 3.00-ás szoftver verzióval összeilleszthető a CA-64 es riasztó központtal vagy a STAM-1

Részletesebben

EBS D. 1 függelék "841 700 929 0 fékdiagram" 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel

EBS D. 1 függelék 841 700 929 0 fékdiagram 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel EBS D 8 Függelék 4 8 EBS D függelék "84 700 929 0 fékdiagram" 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel 42 függelék "84 700 948 0 fékdiagram" EBS D 8 3 tengelyes félpótkocsi

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Proximity olvasók és terminálok v.4.0 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

GOKI GQ-8505B 8 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505B 8 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505B 8 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv Műszaki jellemzők - Egyszerre 4/8 kamera csatlakoztatható Állítható fényerő, kontraszt, telítettség, színárnyalat és élesség - Magas felbontás

Részletesebben

FC721 Tűzjelző központ FS720 család (MP1XS)

FC721 Tűzjelző központ FS720 család (MP1XS) FC72 Tűzjelző központ FS720 család (MPXS) Cerberus PRO Kompakt, előszerelt, mikroprocesszor-vezérelt tűzjelző központ 26 címzett eszközig A tűzjelző központ önálló működésű, hálózatba nem köthető Beépített

Részletesebben

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás RPS-1 ph/cl Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

IP-Bridge v1.11. Telepítői és kezelői útmutató

IP-Bridge v1.11. Telepítői és kezelői útmutató IP-Bridge v1.11 Telepítői és kezelői útmutató Tartalomjegyzék 1. Műszaki információ 2. A készülék feladata, felhasználási területei 3. A modul bekötése 3.1. A bemenetek bekötése 3.2. A kimenetek bekötése

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

EPW02 EEPROM ÉGETŐ. MC68HC05B4/4Mhz MC68HC05B6/4Mhz MC68HC05B8/4Mhz MC68HC05B16/4Mhz MC68HC05B32/4Mhz

EPW02 EEPROM ÉGETŐ. MC68HC05B4/4Mhz MC68HC05B6/4Mhz MC68HC05B8/4Mhz MC68HC05B16/4Mhz MC68HC05B32/4Mhz EPW02 EEPROM ÉGETŐ Az EPW02 égető az UPA szoftver szabaddá tétele miatt egy egyszerű, sokoldalú programozó készülék. Ezzel az égetővel az alábbi EEPROM-okat tudjuk írni, illetve olvasni: 24C01 24C02 24C08

Részletesebben

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv v1.0 Előzetes UNITEK 2006 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A PT1 légnyomás távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérő-

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

Escort-FL/FC TDVR-04. Videó felvevő és lejátszó készülék. Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez

Escort-FL/FC TDVR-04. Videó felvevő és lejátszó készülék. Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez Escort-FL/FC TDVR-04 Videó felvevő és lejátszó készülék Felhasználói leírás a rendszer közvetlen kezeléséhez Trinus Systems, Inc. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A rögzítő bekapcsolása, napi kezdeti lépések 3 2.

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

TEMPOWER Controll Unit

TEMPOWER Controll Unit TEMPOWER Controll Unit ALKALMAZÁS A WTC3 készülék a WAVIN gyártmányú felületi hűtő-fűtő rendszer szabályozására, vezérlésére alkalmas. Egyedileg szabályozza a rendszerbe tartozó helyiségek hőmérsékletét,

Részletesebben

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Otthoni és kisvállalati hálózatok kezelése 3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Célkitűzések Egyszerű egyenrangú hálózat tervezése és kiépítése az oktató által biztosított keresztkötésű

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Basic RK 100 Árszorzós Mérleg ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ... 3 TÁRÁZÁS... 3 TÁRA RÖGZÍTÉSE.... 3 KÉZI TÁRÁZÁS... 3 KÉZI NULLAFOGÁS.... 3 EGYSZERŰ ÁRSZORZÁS... 3 EGYSÉGÁR RÖGZÍTÉSE... 3

Részletesebben

VBIP-G. IP / GPRS / GSM Kommunikátor

VBIP-G. IP / GPRS / GSM Kommunikátor VBIP-G IP / GPRS / GSM Kommunikátor Telepítői Kézikönyv 2014. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 2. RENDSZER FELÉPÍTÉS...3 3. VBIP-G LED KIJELZÉSEK...7 4. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK...8 5. RENDSZER

Részletesebben

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés SA03 HEAD vezérlőegység oldal: 1 összes: 5 SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca SA03 típusú vezérlőegységet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez A készülék használata nagyon egyszerű: távirányító segítségével a grafikus menüképernyőn keresztül, amelyen akár magyar nyelvű kijelzés

Részletesebben

Kábel bekötés ellenőrző készülék. Műszaki leírás

Kábel bekötés ellenőrző készülék. Műszaki leírás Méréstechnika Kft 2100 Gödöllő Szabadság tér 26/A Kábel bekötés ellenőrző készülék Műszaki leírás A készülék szerel kábelek folyamatosság, és zárlat ellenőrzésére szolgál. Műszaki adatok: Tápfeszültség

Részletesebben

Kapunyitó. Használati útmutató

Kapunyitó. Használati útmutató Kapunyitó Használati útmutató Gratulálunk, hogy megvásárolta az iblue Smart Gate kapunyitót. Kérjük, hogy a termék beszerelése és használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati útmutatót! A

Részletesebben

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás RPS-1 ph/rx Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

BELÉPTETŐ RENDSZER ÁRLISTA

BELÉPTETŐ RENDSZER ÁRLISTA EM kártya olvasók Megnevezés Lista ár 10 990 Ft Érvényes: 2015. április 3-tól BELÉPTETŐ RENDSZER ÁRLISTA TXS-Q3 Multi-funkciós, önálló beléptető: 500 kód működés vagy vezérlőre köthető, olvasási távolság:

Részletesebben

MSD5 - Léptetőmotor meghajtó

MSD5 - Léptetőmotor meghajtó MSD5 - Léptetőmotor meghajtó Felhasználói útmutató Ver: 3.50 Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft. 2009. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:...2 1. Bevezetés...5 2. A meghajtó felszerelése és huzalozása...6 2.1

Részletesebben

Channel Expander 1.xx Használati útmutató

Channel Expander 1.xx Használati útmutató Channel Expander 1.xx 1. oldal 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 Áttekintés...4 A készülék rögzitése...5 Tápfeszültség csatlakoztatása...8 Öntözés vezérlő csatlakoztatása...8 Szelep kimenetek

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai

Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai 1. Üzemeltetési alapelvek Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai A vezérlő panel a működését tekintve egy komplett elektronikus készülék, mely elektronikája a "Beril ionkazántól

Részletesebben

GSM-Pager Telepítői és kezelői útmutató v1.2

GSM-Pager Telepítői és kezelői útmutató v1.2 GSM-Pager Telepítői és kezelői útmutató v1.2 1045 Budapest Madridi u. 2. Tel.: (+36) 390 4170 Fax: (+36) 390 4173 masco@masco.hu www.masco.hu Tartalomjegyzék 1. Műszaki információ 2. A készülék főbb tulajdonságai

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

IP-Bridge v1.11. Telepítői és kezelői útmutató

IP-Bridge v1.11. Telepítői és kezelői útmutató IP-Bridge v1.11 Telepítői és kezelői útmutató Tartalomjegyzék 1. Műszaki információ 2. A készülék feladata, felhasználási területei 3. A modul bekötése 3.1. A bemenetek bekötése 3.2. A kimenetek bekötése

Részletesebben

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer A Multiservicer XA egy multifunkcionális hordozható mérőeszköz a hordozható villamos berendezések, gépek és kapcsoló berendezések villamos biztonságának ellenőrzésére, kiegészítve hurokimpedancia, RCD

Részletesebben

hakkumulátor h Számítógép

hakkumulátor h Számítógép Köszönjük, hogy IBM ThinkPad R sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer Felhasználói kézikönyv Ring Elektronika Kft. www.ringel.hu Tulajdonságok Az RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer medencék vizének ph és klór szintjének optimalizálására

Részletesebben

Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás

Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás Az analóg kimeneti modul egyaránt alkalmazható MULTICAL 66C hőfogyasztásmérőbe beépítve, vagy alkalmazható ULTRAFLOW analóg kimeneteként

Részletesebben

MICONT Intelligens ház automatika. Rendszermodulok

MICONT Intelligens ház automatika. Rendszermodulok MICONT Intelligens ház automatika Rendszermodulok 1/10 oldal NO COM NC Irányítástechnikai és Szoftverfejlesztő Kft. Kapcsolómodul (MCT-1001-8-16) Az MCT-1001-8-16 kapcsolómodul egy 12 relé-kimenettel rendelkező

Részletesebben

Compact-GSM TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.11 és újabb modul verziókhoz

Compact-GSM TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.11 és újabb modul verziókhoz Compact-GSM TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.11 és újabb modul verziókhoz Tartalomjegyzék 1 A modul működése...3 1.1 Funkciók...3 1.2 Jellemzők...3 1.3 Események...3 1.4 Funkciók és paraméterek...4

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/ID. VDT-601ID Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/ID. VDT-601ID Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/ID VDT-601ID Leírás v1.0.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...

Részletesebben

DVR gyors használati útmutató MODELLEK:

DVR gyors használati útmutató MODELLEK: DVR gyors használati útmutató MODELLEK: GDV-A4416A 16-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 GDV-C4416A 16-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 GDV-B8832A 32-Csatornás Video rögzítő DVD-RW H.264 1. A készülék

Részletesebben

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A api vagy heti programozású mechanikus kapcsolóórák Működési tartalék 70h áramkimaradás esetére 35 mm-es (E 60715 TH35) szerelősínre szerelhető a - 12.01 típus: 35,8 mm széles - 12.11 típus: 17,6 mm széles

Részletesebben

Weierwei Viv 1000 Használati utasítás

Weierwei Viv 1000 Használati utasítás Weierwei Viv 1000 Használati utasítás verzió Robika1001 weierwei v 1000 HU 1 Első Lépések Antenna : Ha összeszereltük a rádiót, ellenőrizzük hogy megfelelően a helyére csatlakoztattuk e az antennát. Rádió

Részletesebben

MaxTech univerzális kijelző. MT sorozat

MaxTech univerzális kijelző. MT sorozat MaxTech univerzális kijelző MT sorozat Külső méret és megjelenés Beépítési és kivágási méreteket a következő ábra tartalmazza MT-037-LSK típus esetében Beépítési és kivágási méreteket a következő ábra

Részletesebben

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő 1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni

Részletesebben

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Mobil Car 08 /08d. Gépkocsi riasztó és központi zár vezérlő GSM modul hívószám felismeréssel

Mobil Car 08 /08d. Gépkocsi riasztó és központi zár vezérlő GSM modul hívószám felismeréssel Mobil Car 08 /08d Gépkocsi riasztó és központi zár vezérlő GSM modul hívószám felismeréssel A MobilCar-08 egy gépkocsi központi zár-, ablak, és riasztó vezérlő GSM pager, mely ingyenes ráhívással hivatott

Részletesebben