Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése"

Átírás

1 Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A A.4.2 Külső szervezeti kapcsolatok felülvizsgálata: civil szervezetek Helyzetértékelés és javaslattétel 2011.

2 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Bevezető... 3 III. Kontaktháló kialakítása... 4 III. Önkormányzati Hírlevél... 6 III.1 Tartalmi felépítés... 7 III.2 Megjelenési gyakorlat;... 8 IV. Kapcsolattartási eljárásrend kialakítása... 8 IV.1 Kapcsolattartási eljárásrend... 9 V. Társadalmi részvétel a helyi jogalkotás folyamatában V.1 Külső jogszabályi környezet V.2 Társadalmi részvétel szabályozása VI. Mellékletek VI.1 1. számú melléklet: Szikszó városban székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek adatbázisa VI.3 2. számú melléklet: Felhívás Társadalmi véleményezésben történő részvételre VI.4 3. számú melléklet: Regisztrációs lap társadalmi szervezet részére VI.5 4. számú melléklet: Együttműködési megállapodás Társadalmi Szervezettel (minta) 18 2

3 II. Bevezető A helyi társadalom szervezett keretek között válik kommunikációs és véleményformáló partnerré az önkormányzat számára, amelyben részt vesznek a civil szervezetek és a gazdasági élet szereplői is. Az interaktív kommunikáció megköveteli, hogy ez a hálózat tripartid legyen, vagyis a civil és a gazdasági szféra képviselőin kívül jelenjen meg benne a közszféra, azaz önkormányzatok szervei, intézményei. Az Önkormányzat és a kerületben működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló alapvető szerepet játszhat a különböző gazdasági, társadalmi programok kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, amelyek hozzájárulnak a különböző társadalmi csoportok, szektorok és vállalkozási formák közötti különbségek csökkentéséhez, valamint ellensúlyozzák az ezzel kapcsolatos kirekesztés különböző formáit. Jelen fejezet célja, hogy feltárja azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével elérhető az önkormányzat és a civil, valamint a vállalkozói szféra közötti partneri viszony. A jelenlegi kapcsolattartással, kommunikációval kapcsolatos helyzetfelmérést Polgármesteri Hivatal szervezeteinek vezetőivel külön-külön folytatott mélyinterjúk, illetve egyes civil szervezetek vezetőivel folytatott Fókuszcsoportos interjúk során végeztük el. A kapott információk alapján az alábbi javaslatokat tesszük a kapcsolati rendszer kialakítására. 3

4 III. Kontaktháló kialakítása Ahogy a lakossággal történő kommunikáció esetében (lásd. D.3 fejezet), úgy a civil és a vállalkozói szférával való kapcsolattartás különböző formáinak megszervezésénél is kulcsfontosságú feladat a célcsoportok pontos ismerete és azonosítása, hiszen a város versenyképessége függ gazdasági potenciáljuktól, valamint attól, hogy az önkormányzat céljait ismerik-e, mennyire tudnak azonosulni velük, és együttműködni a megvalósítás során. Civil szervezetek A civil szervezetekről a hivatalban nem vezetnek nyilvántartást. Az.. számú mellékletben található táblázatban összefoglaltuk a kapott információk alapján a civil és társadalmi szervezetek listáját. A társadalmi részvétel szabályozási környezet bevezetésével (lásd. V. fejezet), a regisztrációs lapok alapján kialakítható a helyi civil szervezetek adatbázisa. Kapcsolattartási csoportok: A kontaktháló alapján többek között az alábbi, különböző kapcsolattartási csoportok szűrésére van lehetőség: Név; Alakulás éve; Szervezet jogállása; Szervezet jogi formája; Elérhetőségek: cím, telefonszám, honlap, ; Tagok száma; Szervezet céljai; Tevékenység; Tevékenység kategóriák. Vállalkozói szféra 4

5 A Polgármesteri Hivatal részéről nem állt rendelkezésünkre vállalkozói adatbázis, ezért az 1. számú melléklet a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása alapján készült. A lekérdezés alapja a Szikszó városban székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek volt, tehát a kontaktháló a helyi vállalkozói szféra képviselőin kívül az összes, a szűrési feltételnek megfelelő szervezetet is tartalmazza. Kapcsolattartási csoportok: A kontaktháló alapján többek között az alábbi, különböző kapcsolattartási csoportok szűrésére van lehetőség: Név; Gazdálkodási forma (GFO kódok alapján); Tevékenység kategória (TEÁOR kódok alapján); Főtevékenység (TEÁOR kód; Cím; Működés kezdete. Javaslat A kapcsolattartási rendszer szabályozásának kialakításánál elsődleges lépés az 1. számú melléklet, valamint a V.2 fejezet által meghatározott regisztrációs lapok alapján egy pontos és részletes, különböző témakörönként (székhely, telephely, tevékenységi kör, stb.) szűrési lehetőséggel rendelkező egységes elektronikus adatbázis létrehozása a helyi civil és vállalkozói szféra képviselőiről, amelynek egy kivonata, a jelenlegi adattartalom bővítéseként az önkormányzat honlapján is elérhető lenne. Az elektronikus adatbázis, és az abból kialakítható csoportfelületek további fejlesztésekre is lehetőséget ad, ilyen lehet például: Civil szervezetek adatszolgáltatásának egyszerűsítése; címek alapján különböző csoportok létrehozása, és testre szabott hírlevelek küldése; 5

6 Regisztrációt követően egyes ügytípusok intézésének elektronikus úton történő kezelése; Honlapon, regisztrációt követően, különböző csoportfelületek kialakítása, ahol a szervezetek véleményezni tudják a különböző dokumentumokat, illetve saját tevékenységeikkel kapcsolatban információkat tudnak közzé tenni; A civil és a vállalkozói szféra közötti kapcsolatépítési, együttműködési lehetőségek elősegítése; Az Internet különböző közösségi oldalain a nem hivatalos kapcsolattartási formák kihasználása. Stb. Az önkormányzat honlapja képes segíteni a helyi gazdasági szereplők érvényesülését is. Érdemes figyelembe venni annak a lehetőségét, hogy a honlapon a civil szervezetek ingyenesen, a kerületben működő vállalkozások pedig térítés ellenében megjelenési lehetőséget kapjanak. A helyi vállalkozásokat és egyéb szervezetek tömörítő adatbázis működtetésének fedezetét a hirdetők által befizetett reklámozási díj jelentheti, de az optimális méret után némi nyereséget is jelenthet az önkormányzatnak, amelyből, legalábbis részben a jelenlegi honlap fejlesztéssel kapcsolatos költségei megtérülnének, illetve a későbbi informatikai infrastruktúra-fejlesztések is fedezhetőek. III. Önkormányzati Hírlevél Jelenleg Sziszkó Város Önkormányzatának nincsen hírlevele, a civil szervezetek és a helyi vállalkozók tájékoztatása az aktuális ügyekről a honlapon, illetve személyes megkeresések útján, illetve márciustól a negyedévente megjelenő helyi újságon keresztül történik. 6

7 Javaslat Figyelembe véve a bevezetésre kerülő helyi újság megjelenési gyakorlatát, valamint a honlap aktualitási és szerkezeti hiányosságait, célszerűnek tartjuk egy önkormányzati hírlevél bevezetését, amely elősegítené a civil és a vállalkozói szféra folyamatos tájékoztatását az önkormányzat működéséről, az aktuális ügyek alakulásáról. Az önkormányzati hírlevéllel kapcsolatban megfogalmazható elsődleges cél, hogy előre megtervezett módon, jól informálják az érintetteket, hogy szerepüket a helyi ügyekben a megfelelő módon tudják betölteni. A nagyobb állampolgári tudatosság arra ösztönzi a közösség tagjait, hogy aktívan vegyenek részt a helyi kormányzásban. Az önkormányzati hírlevél megjelenési gyakorlatának, valamint a tartalmi felépítésének kialakításánál az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: 1) Tartalmi felépítés. 2) Megjelenési gyakorlat; III.1 Tartalmi felépítés A hírlevél tartalmi felépítésének meghatározása során első lépésként arról kell dönteni, hogy a Kontaktháló segítségével kialakítható különböző célcsoportoknak megfelelően, testre szabottan, vagy a közösség minden tagjának, szervezetének azonos tartalommal kerüljön kidolgozásra. A különböző és pontosan szegmentált célcsoportok számára specifikált üzenet és a megfelelő kommunikációs eszköz megtalálása elősegíti a hatékonyabb kommunikációt. A tartalmi felépítéssel kapcsolatos kérdésekkel a célcsoport meghatározását (egységes, vagy specifikált hírlevél), illetve a megjelenési gyakorlat, vagyis kapcsolati rend kialakítását követően célszerű foglalkozni. 7

8 III.2 Megjelenési gyakorlat; A hírlevél megjelenésének gyakorlatával kapcsolatban az alábbi kérdésekben szükséges döntést hozni. Megjelenés gyakorisága: Alkalmi jelleggel; Havi szinten; Negyedévente; Félévente; Évente. Megjelenés formája: Papír alapon (ebben az esetben a kiküldés gyakorlatát is meg kell határozni); Honlapon; en; Hirdetőtáblán. IV. Kapcsolattartási eljárásrend kialakítása Sziszkó város működése, gazdasági potenciálja, folyamatos fejlődése szorosan összefügg az önkormányzat, a helyi civil és vállalkozói szféra közötti partnerség kialakításával és működésével, hiszen ahhoz, hogy eséllyel pályázzanak az uniós támogatásokra, összefogásra van szükség, ami közös projektek, pályázatok kidolgozásában valósulhat meg. Az összefogás szükséges továbbá azért is, hogy a civilek mind szélesebb körben tudjanak együttműködni, akár önkormányzati feladatokat átvállalni, illetve a település lakosságát összefogni, élettel megtölteni a közösségi tereket. 8

9 Főként a helyi civil szervezetek, valamint a vállalkozói szféra jelentősége különösen két területen mutatkozik meg: Társadalmi jelentőség: a társadalmi-kulturális élet fontos alkotó elemei, erősítik az állampolgársági tudatot, valamint a demokrácia fejlődését; Gazdasági jelentőség: tárgyi és anyagi eszközök felett rendelkeznek és jelentős emberi erőforrásokat mozgósítanak alkalmazottaik és önkénteseik révén. IV.1 Kapcsolattartási eljárásrend Az eljárásrend kialakításának elsődleges célja egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri viszony és bizalom megteremtése az önkormányzat, a helyi civil és vállalkozói szféra között. A kapcsolattartási rend kialakításánál, nem csak a teljes folyamatot, illetve a különböző kommunikációs eszközök használatát, hanem meg kell határozni a civil szervezetekkel és vállalkozókkal történő kapcsolattartásért felelősöket és azok feladat és hatáskörét a munkaköri leírásokban is rögzíteni szükséges. A nyilvántartásért felelősök: A civil szervezetek nyilvántartása és naprakészen tartása, valamint publikálása esetében:. A helyi vállalkozói szféra nyilvántartása és naprakészen tartása, valamint publikálása esetében:. Határidő: folyamatos Egyeztető és szakmai fórumok működtetése: az önkormányzati döntések előkészítési (javaslattételi, véleményezési jog biztosítása, figyelembe véve az V. fejezetben tett javaslatokat), illetve végrehajtási szakaszában egyaránt; Felelős: a tárgy szerint illetékes szervezeti egység vezetője 9

10 A civil szervezetek, illetve a vállalkozói szféra egymás közötti együttműködésének elősegítése: az előzőekben kifejtett adatbázis, illetve más eszközök segítségével; Felelős: Határidő: folyamatos A két szféra közötti kapcsolat kialakítása: egymás megismerését szolgáló rendezvények szervezése; Felelős: Előkészítésbe bevonandók:. (tárgy-specifikus rendezvény esetén az adott hivatali szervezeti egység vezetője) Önkormányzati hírlevél bevezetése és működtetése; Felelős:.. Határidő: V. Társadalmi részvétel a helyi jogalkotás folyamatában A helyi önkormányzat és a társadalmi szervezetek közötti kapcsolattartás szorosabbra fűzésének újabb láncszeme a társadalmi részvétel jogintézményének bevezetése a helyi jogalkotás folyamatába. V.1 Külső jogszabályi környezet Az önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezésére vonatkozó szabályokat a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. 10

11 törvény rendelkezései határozzák meg. Ugyan ezen törvény hatálya nem terjed ki az önkormányzati rendeletek előkészítésére, azonban ez a törvény az Ötv-t kiegészíti a 103/B. -al. E rendelkezés július 01-én lép hatályba, és felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének arra, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően, az általa megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg. A társadalmi részvétel erősítésének másik vetülete, mely szorosan kapcsolódik a társadalmi részvételhez a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvényben megfogalmazott azon követelmény, hogy a jogszabályhoz, így az önkormányzati rendelet-tervezethez, a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálatot kell készíteni, melyben fel kell felméri a szabályozás várható következményeit. A rendelet-tervezet benyújtásával egyidejűleg a hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ezen két jogszabályi rendelkezés egyértelműsíti, hogy a társadalmi szervezetek szerepe a helyi jogalkotásban megkerülhetetlenné válik. V.2 Társadalmi részvétel szabályozása A társadalmi részvételből ugyan senki nem zárható ki, azonban célszerű a képviselőtestületnek meghatározni annak szabályait. Erre az előzőekben hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján nem csak lehetősége, de kötelezettsége is van a legfőbb döntéshozó szervnek. Mivel a helyi jogalkotás alapvető szabályait a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, így javasoljuk ezen önkormányzati rendeletben meghatározni az alapvető szabályokat. A szabályozás ezen részéről a későbbiekben részletes javaslatot teszünk. 11

12 Jelen szakértői anyag tárgya a társadalmi szervezettekkel történő kapcsolattartás, így a társadalmi részvétel szabályait is csak ezen szervezetekre vonatkozóan részletezzük. A társadalmi szervetekre jellemző, hogy tevékenységüket az önkormányzattól függetlenül végzik. Az Önkormányzatnak nem kell hivatalosan tudomással bírnia a településen működő társadalmi szervezetekről, azok pontos tevékenységi köréről. Így az önkormányzati rendeletek társadalmi véleményezésében történő részvételhez először fel kell kutatni ezen szervezeteket. Erre javasoljuk, hogy tegyen közzé felhívást (2. számú melléklet) a képviselő-testület, mely alapján bejelentkezhetnek a társadalmi szerveztek egy egyszerű regisztrációs adatlap (3. számú melléklet)kitöltésével. A felhívást célszerű a legszélesebb körben közzétenni, így a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján valamint a helyi írott és elektronikus médiában is. A társadalmi szervezetek alaptevékenységei és céljai eltérőek, néha igen szűk keresztmetszetben találkoznak az önkormányzat alapfeladatival. Ezért célszerű meghatározni, hogy mely tárgykörű önkormányzati rendelet előkészítésében vesznek részt. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a társadalmi szervezet alaptevékenységét nem érintő rendelet-tervezethez nem nyújthatnak be észrevételt, azonban eltérő részvételi jogosítványok illethetik meg ebben az esetben a társadalmi szervezetet. Amely társadalmi szervezetek regisztrálnak, azokkal javasoljuk, hogy kössön együttműködési megállapodást (4. számú melléklet)az Önkormányzat. A megállapodás tartalmazza, hogy mely tárgykörben vonja be a véleményezésbe az adott társadalmi szervezetet, hogyan tehet javaslatot és külön jogosítványként javasoljuk nevesíteni, hogy a javaslatot adó szervezet a képviselő-testület szakbizottságának ülésére is meghívást kap és ott szóban is ismertetheti javaslatait, így erősebb érdekérvényesítő erőt is biztosít az Önkormányzat ezen társadalmi szervezetek számára. 12

13 A társadalmi részvétel szabályait az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni kell, ahogyan ezt fent is jeleztük, melyekre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: A képviselő-testület az önkormányzati rendeletek előkészítésének és véleményezésének társadalmi részvételét oly módon biztosítja, hogy az önkormányzati rendelet-tervezetet, illetve annak módosítására vonatkozó tervezetet az önkormányzat honlapján közzéteszi a tervezet képviselő-testület által történő tárgyalását megelőző 20 nappal. A tervezethez a képviselő-testület ülését megelőző 5 napig arra bármely szikszói lakos, vagy a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező társadalmi vagy gazdasági szervezet észrevételt, javaslatot tehet, melyet írásban kell eljuttatni a jegyző felé. A társadalmi részvételben közreműködni kívánó szervezetek a jegyzőnél regisztrálhatják magukat. A regisztrációt követően az Önkormányzat és az adott szervezet együttműködési megállapodást köt. A regisztrált szervezeteknek a jegyző postai úton, vagy elektronikusan megküldi a rendelet-tervezetet a képviselő-testület által történő tárgyalást megelőző 20 nappal, melyre javaslatot, vagy észrevételt írásban tehetnek a képviselő-testület ülését megelőző 5 napig. Amennyiben a regisztrált társadalmi szervezet a képviselő-testület ülését megelőző 8 nappal korábban a javaslat vagy az észrevétel megküldésével egyidejűleg, írásban jelzi a jegyző felé, hogy részt kíván venni a képviselő-testület szakbizottságának ülésén, mely a rendelet-tervezetet tárgyalja, úgy a Bizottsági ülésre meghívást kap a Társadalmi Szervezet, és ott a Bizottság ügyrendjében meghatározott módon ismertetheti javaslatát. A társadalmi véleményezés során beérkezett javaslatokat és észrevételeket összefoglalva a jegyző ismerteti a bizottsági üléseken és a képviselő-testületi ülésen. A rendelet-tervezethez érkező szövegszerű javaslatokat, melyek megfelelnek a módosító indítvány formai és tartalmi kritériumainak, és azt legalább egy bizottság 13

14 elfogadásra javasolja módosító indítványként kell kezelni a rendelet-tervezet tárgyalása során. A fent leírt javasolt szabályozási elemek egyrészt biztosítják a széles körű társadalmi részvételt, azt keretek közé szorítja, azon szervezetekre, melyek előre regisztrálják magukat többletjogosítványokat biztosítanak, de nem akadályozzák és jelentősen nem lassítják a képviselő-testület munkáját. Természetesen együttműködési megállapodást az Önkormányzat nem csak társadalmi szervezetekkel, hanem gazdálkodó szervezetekkel is köthet, mely tartalmára és formájára ezen szakértői anyagot értelemszerűen lehet adaptálni. Javaslatok Javasoljuk a társadalmi részvétel szabályozási környezetét kialakítani, a fentiekben részletezett javaslatok (felhívás közzététele, társadalmi szervezetek regisztrációja, együttműködési megállapodás) figyelembe vételével Javasoljuk, hogy mind a felhívás, mind az együttműködési megállapodás tartalmát is a képviselő-testület határozatban fogadja el, annak közzététele és megkötése előtt. Javasoljuk az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatakor szabályozzák a társadalmi részvétel szabályait, úgy, hogy azok július 01-el lépjenek hatályba. 14

15 VI. Mellékletek VI.1 1. számú melléklet: Szikszó városban székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek adatbázisa A táblázat külön excel fájlban csatolva. 15

16 VI.3 2. számú melléklet: Felhívás Társadalmi véleményezésben történő részvételre FELHÍVÁS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete a társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény alapján felhívást bocsát közre a Szikszó városban működő társadalmi szervezeteknek címezve, hogy bejelentsék szándékukat az önkormányzati rendeletek előkészítésében való részvételre. A társadalmi részvétel célja, hogy minél szélesebb körű társadalmi részvételt biztosítsunk a helyi társadalmi viszonyokat szabályozó önkormányzati rendeletek előkészítésében, véleményezésében annak érdekében, hogy maradéktalanul érvényesülhessenek a demokrácia alapelvei. Annak érdekében, hogy minél több szervezettel tudjon az önkormányzat együttműködni kérjük, hogy a városban működő társadalmi szervezetek regisztráltassák magukat a Polgármesteri Hivatal Titkárságán átvehető adatlapon. A regisztráció folyamatos határidőhöz nem kötött. A regisztrált társadalmi szervezetekkel az önkormányzat együttműködési megállapodást kíván kötni az együttműködés tartalmáról és annak formáiról. A regisztrációs adatlapot Szikszó város Jegyzőjéhez kell benyújtani. Szikszó, polgármester 16

17 VI.4 3. számú melléklet: Regisztrációs lap társadalmi szervezet részére REGISZTRÁCIÓS LAP TÁRSADALMI SZERVEZET RÉSZÉRE A HELYI JOGALKOTÁSBAN VALÓ TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL CÉLJÁBÓL* Társadalmi Szervezet neve Székhelye Telephelye Képviselője Bírósági nyilvántartásba vétel száma Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja Társadalmi Szervezet alaptevékenységei Az alábbi tárgykörű önkormányzati rendelet előkészítésében, véleményezésében kívánunk a szervezet részt venni A Társadalmi Szervezet képviselője kijelentem, hogy az adatlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Szikszó, 2011 Társadalmi Szervezet képviselője *: A regisztrációs laphoz csatolni kell a Társadalmi Szervezet alapdokumentumát, a bírósági nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés másolatát, valamint képviseltre jogosult személy közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát 17

18 VI.5 4. számú melléklet: Együttműködési megállapodás Társadalmi Szervezettel (minta) Együttműködési Megállapodás Társadalmi Szervezettel Amely létrejött egyrészről Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó Kálvin tér 1.) Képviseli Füzesséri József polgármester továbbiakban: Önkormányzat másrészről (Szervezet neve, székhelye, bírósági nyilvántartási száma) Képviseli: továbbiakban Társadalmi Szervezet között az önkormányzati rendeletek előkészítésének társadalmi részvétele tárgyában a mai napon az alábbiak szerint: 1. Az együttműködő felek kinyilvánítják, hogy a demokrácia alapelveinek tiszteletben tartása mellett a helyi társadalmi viszonyokat szabályozó önkormányzati rendeletek, és azok módosításainak (továbbiakban rendelet-tervezet) előkészítésében, véleményezésében együtt kívánnak működni. 2. Az Önkormányzat a Társadalmi Szervezet regisztrációs lapján megjelölt alábbi tárgykörű rendelet-tervezetet véleményezésre megküldi a Társadalmi Szervezetnek a képviselő-testület ülését megelőző 20 nappal korábban. (rendelet-tervezetek tárgyköreinek tárgyalása) 18

19 3. Az Önkormányzat a Társadalmi Szervezet részére a rendelet-tervezetet az alábbi címre küldi meg: (postai úton, vagy elektronikusan). 4. A Társadalmi Szervezet a képviselő-testület ülését megelőző 5 nappal (beérkezési határidő) teheti meg írásban javaslatát, észrevételét a jegyző felé a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 5. A Társadalmi Szervezet kötelezi magát arra, hogy amennyiben szövegszerű javaslatot nyújt be a társadalmi részvétel során, úgy annak szöveges indokolását is elkészíti és közreműködik az előzetes hatásvizsgálat elkészítésében. 6. Az Önkormányzat lehetőséget biztosít arra, amennyiben ezt a Társadalmi Szervezet előre jelzi, hogy a képviselő-testület szakbizottsága előtt, mely a rendelet-tervezetet tárgyalja személyesen is ismertesse véleményét, javaslatát. A Társadalmi Szervezetnek ezen szándékát a képviselő-testület ülését megelőz 8 nappal korábban a jegyző felé kell jelezni a javaslat vagy észrevétel egyidejű megküldésével. 7. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy a Társadalmi Szervezet javaslatát, észrevételét a képviselő-testület tagjaival ismerteti a rendelet-tervezet tárgyalása során. 8. A Társadalmi Szervezet kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy javaslata, észrevétele nem kötelezi a képviselő-testületet döntéshozatalában. 9. A Felek az együttműködési megállapodást közös akarattal módosíthatják, valamint bármelyik fél írásban kezdeményezheti - 15 napos határidő közbeiktatásával - jelen megállapodás felbontását. 10. Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha a Társadalmi Szervezetet törölték a bírósági nyilvántartásból. 19

20 A Felek az együttműködési megállapodást átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Jelen együttműködési megállapodás Szikszó Város képviselő-testületének. számú határozata alapján jött létre. Az Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készült, ebből 1 példány a Társadalmi Szervezetet 2 példány az Önkormányzatot illeti meg. Szikszó, polgármester Társadalmi Szervezet képviselője 20

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2.

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az iskolakezdési támogatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 137 MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2015. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata 1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28-án, 17 00 órakor megtartandó ülésére A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére 3. Tárgy: Kommunikációs együttműködés a Bács-kiskun Megyei Önkormányzattal Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 41/2016. (IV.28.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a háztartási szennyvíz elszállítására

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán E L Ő T E R J E S Z T É S a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (III. 29.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről egységes szerkezetben a 25/2009. (X. 29.) rendelettel

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 www.biatorbagy.hu Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő egészségügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/ Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/ Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-001 Telefax: 85/501-055 polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 3475/1/2016. Ügyintéző: Németh Ildikó 4.sz. előterjesztés E L Ő

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának melléklete TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI Jelen szabályzat Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 18319/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat az EFOP-1.2.1-15. kódszámú, Védőháló a családokért című pályázati konstrukció keretében a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: III/6 Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/278 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Közbiztonsági

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó intézményi térítési

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításával kapcsolatos

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: A munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséért járó díjazásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben