Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése"

Átírás

1 Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A A.4.2 Külső szervezeti kapcsolatok felülvizsgálata: civil szervezetek Helyzetértékelés és javaslattétel 2011.

2 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Bevezető... 3 III. Kontaktháló kialakítása... 4 III. Önkormányzati Hírlevél... 6 III.1 Tartalmi felépítés... 7 III.2 Megjelenési gyakorlat;... 8 IV. Kapcsolattartási eljárásrend kialakítása... 8 IV.1 Kapcsolattartási eljárásrend... 9 V. Társadalmi részvétel a helyi jogalkotás folyamatában V.1 Külső jogszabályi környezet V.2 Társadalmi részvétel szabályozása VI. Mellékletek VI.1 1. számú melléklet: Szikszó városban székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek adatbázisa VI.3 2. számú melléklet: Felhívás Társadalmi véleményezésben történő részvételre VI.4 3. számú melléklet: Regisztrációs lap társadalmi szervezet részére VI.5 4. számú melléklet: Együttműködési megállapodás Társadalmi Szervezettel (minta) 18 2

3 II. Bevezető A helyi társadalom szervezett keretek között válik kommunikációs és véleményformáló partnerré az önkormányzat számára, amelyben részt vesznek a civil szervezetek és a gazdasági élet szereplői is. Az interaktív kommunikáció megköveteli, hogy ez a hálózat tripartid legyen, vagyis a civil és a gazdasági szféra képviselőin kívül jelenjen meg benne a közszféra, azaz önkormányzatok szervei, intézményei. Az Önkormányzat és a kerületben működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló alapvető szerepet játszhat a különböző gazdasági, társadalmi programok kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, amelyek hozzájárulnak a különböző társadalmi csoportok, szektorok és vállalkozási formák közötti különbségek csökkentéséhez, valamint ellensúlyozzák az ezzel kapcsolatos kirekesztés különböző formáit. Jelen fejezet célja, hogy feltárja azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével elérhető az önkormányzat és a civil, valamint a vállalkozói szféra közötti partneri viszony. A jelenlegi kapcsolattartással, kommunikációval kapcsolatos helyzetfelmérést Polgármesteri Hivatal szervezeteinek vezetőivel külön-külön folytatott mélyinterjúk, illetve egyes civil szervezetek vezetőivel folytatott Fókuszcsoportos interjúk során végeztük el. A kapott információk alapján az alábbi javaslatokat tesszük a kapcsolati rendszer kialakítására. 3

4 III. Kontaktháló kialakítása Ahogy a lakossággal történő kommunikáció esetében (lásd. D.3 fejezet), úgy a civil és a vállalkozói szférával való kapcsolattartás különböző formáinak megszervezésénél is kulcsfontosságú feladat a célcsoportok pontos ismerete és azonosítása, hiszen a város versenyképessége függ gazdasági potenciáljuktól, valamint attól, hogy az önkormányzat céljait ismerik-e, mennyire tudnak azonosulni velük, és együttműködni a megvalósítás során. Civil szervezetek A civil szervezetekről a hivatalban nem vezetnek nyilvántartást. Az.. számú mellékletben található táblázatban összefoglaltuk a kapott információk alapján a civil és társadalmi szervezetek listáját. A társadalmi részvétel szabályozási környezet bevezetésével (lásd. V. fejezet), a regisztrációs lapok alapján kialakítható a helyi civil szervezetek adatbázisa. Kapcsolattartási csoportok: A kontaktháló alapján többek között az alábbi, különböző kapcsolattartási csoportok szűrésére van lehetőség: Név; Alakulás éve; Szervezet jogállása; Szervezet jogi formája; Elérhetőségek: cím, telefonszám, honlap, ; Tagok száma; Szervezet céljai; Tevékenység; Tevékenység kategóriák. Vállalkozói szféra 4

5 A Polgármesteri Hivatal részéről nem állt rendelkezésünkre vállalkozói adatbázis, ezért az 1. számú melléklet a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása alapján készült. A lekérdezés alapja a Szikszó városban székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek volt, tehát a kontaktháló a helyi vállalkozói szféra képviselőin kívül az összes, a szűrési feltételnek megfelelő szervezetet is tartalmazza. Kapcsolattartási csoportok: A kontaktháló alapján többek között az alábbi, különböző kapcsolattartási csoportok szűrésére van lehetőség: Név; Gazdálkodási forma (GFO kódok alapján); Tevékenység kategória (TEÁOR kódok alapján); Főtevékenység (TEÁOR kód; Cím; Működés kezdete. Javaslat A kapcsolattartási rendszer szabályozásának kialakításánál elsődleges lépés az 1. számú melléklet, valamint a V.2 fejezet által meghatározott regisztrációs lapok alapján egy pontos és részletes, különböző témakörönként (székhely, telephely, tevékenységi kör, stb.) szűrési lehetőséggel rendelkező egységes elektronikus adatbázis létrehozása a helyi civil és vállalkozói szféra képviselőiről, amelynek egy kivonata, a jelenlegi adattartalom bővítéseként az önkormányzat honlapján is elérhető lenne. Az elektronikus adatbázis, és az abból kialakítható csoportfelületek további fejlesztésekre is lehetőséget ad, ilyen lehet például: Civil szervezetek adatszolgáltatásának egyszerűsítése; címek alapján különböző csoportok létrehozása, és testre szabott hírlevelek küldése; 5

6 Regisztrációt követően egyes ügytípusok intézésének elektronikus úton történő kezelése; Honlapon, regisztrációt követően, különböző csoportfelületek kialakítása, ahol a szervezetek véleményezni tudják a különböző dokumentumokat, illetve saját tevékenységeikkel kapcsolatban információkat tudnak közzé tenni; A civil és a vállalkozói szféra közötti kapcsolatépítési, együttműködési lehetőségek elősegítése; Az Internet különböző közösségi oldalain a nem hivatalos kapcsolattartási formák kihasználása. Stb. Az önkormányzat honlapja képes segíteni a helyi gazdasági szereplők érvényesülését is. Érdemes figyelembe venni annak a lehetőségét, hogy a honlapon a civil szervezetek ingyenesen, a kerületben működő vállalkozások pedig térítés ellenében megjelenési lehetőséget kapjanak. A helyi vállalkozásokat és egyéb szervezetek tömörítő adatbázis működtetésének fedezetét a hirdetők által befizetett reklámozási díj jelentheti, de az optimális méret után némi nyereséget is jelenthet az önkormányzatnak, amelyből, legalábbis részben a jelenlegi honlap fejlesztéssel kapcsolatos költségei megtérülnének, illetve a későbbi informatikai infrastruktúra-fejlesztések is fedezhetőek. III. Önkormányzati Hírlevél Jelenleg Sziszkó Város Önkormányzatának nincsen hírlevele, a civil szervezetek és a helyi vállalkozók tájékoztatása az aktuális ügyekről a honlapon, illetve személyes megkeresések útján, illetve márciustól a negyedévente megjelenő helyi újságon keresztül történik. 6

7 Javaslat Figyelembe véve a bevezetésre kerülő helyi újság megjelenési gyakorlatát, valamint a honlap aktualitási és szerkezeti hiányosságait, célszerűnek tartjuk egy önkormányzati hírlevél bevezetését, amely elősegítené a civil és a vállalkozói szféra folyamatos tájékoztatását az önkormányzat működéséről, az aktuális ügyek alakulásáról. Az önkormányzati hírlevéllel kapcsolatban megfogalmazható elsődleges cél, hogy előre megtervezett módon, jól informálják az érintetteket, hogy szerepüket a helyi ügyekben a megfelelő módon tudják betölteni. A nagyobb állampolgári tudatosság arra ösztönzi a közösség tagjait, hogy aktívan vegyenek részt a helyi kormányzásban. Az önkormányzati hírlevél megjelenési gyakorlatának, valamint a tartalmi felépítésének kialakításánál az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: 1) Tartalmi felépítés. 2) Megjelenési gyakorlat; III.1 Tartalmi felépítés A hírlevél tartalmi felépítésének meghatározása során első lépésként arról kell dönteni, hogy a Kontaktháló segítségével kialakítható különböző célcsoportoknak megfelelően, testre szabottan, vagy a közösség minden tagjának, szervezetének azonos tartalommal kerüljön kidolgozásra. A különböző és pontosan szegmentált célcsoportok számára specifikált üzenet és a megfelelő kommunikációs eszköz megtalálása elősegíti a hatékonyabb kommunikációt. A tartalmi felépítéssel kapcsolatos kérdésekkel a célcsoport meghatározását (egységes, vagy specifikált hírlevél), illetve a megjelenési gyakorlat, vagyis kapcsolati rend kialakítását követően célszerű foglalkozni. 7

8 III.2 Megjelenési gyakorlat; A hírlevél megjelenésének gyakorlatával kapcsolatban az alábbi kérdésekben szükséges döntést hozni. Megjelenés gyakorisága: Alkalmi jelleggel; Havi szinten; Negyedévente; Félévente; Évente. Megjelenés formája: Papír alapon (ebben az esetben a kiküldés gyakorlatát is meg kell határozni); Honlapon; en; Hirdetőtáblán. IV. Kapcsolattartási eljárásrend kialakítása Sziszkó város működése, gazdasági potenciálja, folyamatos fejlődése szorosan összefügg az önkormányzat, a helyi civil és vállalkozói szféra közötti partnerség kialakításával és működésével, hiszen ahhoz, hogy eséllyel pályázzanak az uniós támogatásokra, összefogásra van szükség, ami közös projektek, pályázatok kidolgozásában valósulhat meg. Az összefogás szükséges továbbá azért is, hogy a civilek mind szélesebb körben tudjanak együttműködni, akár önkormányzati feladatokat átvállalni, illetve a település lakosságát összefogni, élettel megtölteni a közösségi tereket. 8

9 Főként a helyi civil szervezetek, valamint a vállalkozói szféra jelentősége különösen két területen mutatkozik meg: Társadalmi jelentőség: a társadalmi-kulturális élet fontos alkotó elemei, erősítik az állampolgársági tudatot, valamint a demokrácia fejlődését; Gazdasági jelentőség: tárgyi és anyagi eszközök felett rendelkeznek és jelentős emberi erőforrásokat mozgósítanak alkalmazottaik és önkénteseik révén. IV.1 Kapcsolattartási eljárásrend Az eljárásrend kialakításának elsődleges célja egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri viszony és bizalom megteremtése az önkormányzat, a helyi civil és vállalkozói szféra között. A kapcsolattartási rend kialakításánál, nem csak a teljes folyamatot, illetve a különböző kommunikációs eszközök használatát, hanem meg kell határozni a civil szervezetekkel és vállalkozókkal történő kapcsolattartásért felelősöket és azok feladat és hatáskörét a munkaköri leírásokban is rögzíteni szükséges. A nyilvántartásért felelősök: A civil szervezetek nyilvántartása és naprakészen tartása, valamint publikálása esetében:. A helyi vállalkozói szféra nyilvántartása és naprakészen tartása, valamint publikálása esetében:. Határidő: folyamatos Egyeztető és szakmai fórumok működtetése: az önkormányzati döntések előkészítési (javaslattételi, véleményezési jog biztosítása, figyelembe véve az V. fejezetben tett javaslatokat), illetve végrehajtási szakaszában egyaránt; Felelős: a tárgy szerint illetékes szervezeti egység vezetője 9

10 A civil szervezetek, illetve a vállalkozói szféra egymás közötti együttműködésének elősegítése: az előzőekben kifejtett adatbázis, illetve más eszközök segítségével; Felelős: Határidő: folyamatos A két szféra közötti kapcsolat kialakítása: egymás megismerését szolgáló rendezvények szervezése; Felelős: Előkészítésbe bevonandók:. (tárgy-specifikus rendezvény esetén az adott hivatali szervezeti egység vezetője) Önkormányzati hírlevél bevezetése és működtetése; Felelős:.. Határidő: V. Társadalmi részvétel a helyi jogalkotás folyamatában A helyi önkormányzat és a társadalmi szervezetek közötti kapcsolattartás szorosabbra fűzésének újabb láncszeme a társadalmi részvétel jogintézményének bevezetése a helyi jogalkotás folyamatába. V.1 Külső jogszabályi környezet Az önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezésére vonatkozó szabályokat a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. 10

11 törvény rendelkezései határozzák meg. Ugyan ezen törvény hatálya nem terjed ki az önkormányzati rendeletek előkészítésére, azonban ez a törvény az Ötv-t kiegészíti a 103/B. -al. E rendelkezés július 01-én lép hatályba, és felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének arra, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően, az általa megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg. A társadalmi részvétel erősítésének másik vetülete, mely szorosan kapcsolódik a társadalmi részvételhez a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvényben megfogalmazott azon követelmény, hogy a jogszabályhoz, így az önkormányzati rendelet-tervezethez, a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálatot kell készíteni, melyben fel kell felméri a szabályozás várható következményeit. A rendelet-tervezet benyújtásával egyidejűleg a hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ezen két jogszabályi rendelkezés egyértelműsíti, hogy a társadalmi szervezetek szerepe a helyi jogalkotásban megkerülhetetlenné válik. V.2 Társadalmi részvétel szabályozása A társadalmi részvételből ugyan senki nem zárható ki, azonban célszerű a képviselőtestületnek meghatározni annak szabályait. Erre az előzőekben hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján nem csak lehetősége, de kötelezettsége is van a legfőbb döntéshozó szervnek. Mivel a helyi jogalkotás alapvető szabályait a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, így javasoljuk ezen önkormányzati rendeletben meghatározni az alapvető szabályokat. A szabályozás ezen részéről a későbbiekben részletes javaslatot teszünk. 11

12 Jelen szakértői anyag tárgya a társadalmi szervezettekkel történő kapcsolattartás, így a társadalmi részvétel szabályait is csak ezen szervezetekre vonatkozóan részletezzük. A társadalmi szervetekre jellemző, hogy tevékenységüket az önkormányzattól függetlenül végzik. Az Önkormányzatnak nem kell hivatalosan tudomással bírnia a településen működő társadalmi szervezetekről, azok pontos tevékenységi köréről. Így az önkormányzati rendeletek társadalmi véleményezésében történő részvételhez először fel kell kutatni ezen szervezeteket. Erre javasoljuk, hogy tegyen közzé felhívást (2. számú melléklet) a képviselő-testület, mely alapján bejelentkezhetnek a társadalmi szerveztek egy egyszerű regisztrációs adatlap (3. számú melléklet)kitöltésével. A felhívást célszerű a legszélesebb körben közzétenni, így a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján valamint a helyi írott és elektronikus médiában is. A társadalmi szervezetek alaptevékenységei és céljai eltérőek, néha igen szűk keresztmetszetben találkoznak az önkormányzat alapfeladatival. Ezért célszerű meghatározni, hogy mely tárgykörű önkormányzati rendelet előkészítésében vesznek részt. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a társadalmi szervezet alaptevékenységét nem érintő rendelet-tervezethez nem nyújthatnak be észrevételt, azonban eltérő részvételi jogosítványok illethetik meg ebben az esetben a társadalmi szervezetet. Amely társadalmi szervezetek regisztrálnak, azokkal javasoljuk, hogy kössön együttműködési megállapodást (4. számú melléklet)az Önkormányzat. A megállapodás tartalmazza, hogy mely tárgykörben vonja be a véleményezésbe az adott társadalmi szervezetet, hogyan tehet javaslatot és külön jogosítványként javasoljuk nevesíteni, hogy a javaslatot adó szervezet a képviselő-testület szakbizottságának ülésére is meghívást kap és ott szóban is ismertetheti javaslatait, így erősebb érdekérvényesítő erőt is biztosít az Önkormányzat ezen társadalmi szervezetek számára. 12

13 A társadalmi részvétel szabályait az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni kell, ahogyan ezt fent is jeleztük, melyekre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: A képviselő-testület az önkormányzati rendeletek előkészítésének és véleményezésének társadalmi részvételét oly módon biztosítja, hogy az önkormányzati rendelet-tervezetet, illetve annak módosítására vonatkozó tervezetet az önkormányzat honlapján közzéteszi a tervezet képviselő-testület által történő tárgyalását megelőző 20 nappal. A tervezethez a képviselő-testület ülését megelőző 5 napig arra bármely szikszói lakos, vagy a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező társadalmi vagy gazdasági szervezet észrevételt, javaslatot tehet, melyet írásban kell eljuttatni a jegyző felé. A társadalmi részvételben közreműködni kívánó szervezetek a jegyzőnél regisztrálhatják magukat. A regisztrációt követően az Önkormányzat és az adott szervezet együttműködési megállapodást köt. A regisztrált szervezeteknek a jegyző postai úton, vagy elektronikusan megküldi a rendelet-tervezetet a képviselő-testület által történő tárgyalást megelőző 20 nappal, melyre javaslatot, vagy észrevételt írásban tehetnek a képviselő-testület ülését megelőző 5 napig. Amennyiben a regisztrált társadalmi szervezet a képviselő-testület ülését megelőző 8 nappal korábban a javaslat vagy az észrevétel megküldésével egyidejűleg, írásban jelzi a jegyző felé, hogy részt kíván venni a képviselő-testület szakbizottságának ülésén, mely a rendelet-tervezetet tárgyalja, úgy a Bizottsági ülésre meghívást kap a Társadalmi Szervezet, és ott a Bizottság ügyrendjében meghatározott módon ismertetheti javaslatát. A társadalmi véleményezés során beérkezett javaslatokat és észrevételeket összefoglalva a jegyző ismerteti a bizottsági üléseken és a képviselő-testületi ülésen. A rendelet-tervezethez érkező szövegszerű javaslatokat, melyek megfelelnek a módosító indítvány formai és tartalmi kritériumainak, és azt legalább egy bizottság 13

14 elfogadásra javasolja módosító indítványként kell kezelni a rendelet-tervezet tárgyalása során. A fent leírt javasolt szabályozási elemek egyrészt biztosítják a széles körű társadalmi részvételt, azt keretek közé szorítja, azon szervezetekre, melyek előre regisztrálják magukat többletjogosítványokat biztosítanak, de nem akadályozzák és jelentősen nem lassítják a képviselő-testület munkáját. Természetesen együttműködési megállapodást az Önkormányzat nem csak társadalmi szervezetekkel, hanem gazdálkodó szervezetekkel is köthet, mely tartalmára és formájára ezen szakértői anyagot értelemszerűen lehet adaptálni. Javaslatok Javasoljuk a társadalmi részvétel szabályozási környezetét kialakítani, a fentiekben részletezett javaslatok (felhívás közzététele, társadalmi szervezetek regisztrációja, együttműködési megállapodás) figyelembe vételével Javasoljuk, hogy mind a felhívás, mind az együttműködési megállapodás tartalmát is a képviselő-testület határozatban fogadja el, annak közzététele és megkötése előtt. Javasoljuk az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatakor szabályozzák a társadalmi részvétel szabályait, úgy, hogy azok július 01-el lépjenek hatályba. 14

15 VI. Mellékletek VI.1 1. számú melléklet: Szikszó városban székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek adatbázisa A táblázat külön excel fájlban csatolva. 15

16 VI.3 2. számú melléklet: Felhívás Társadalmi véleményezésben történő részvételre FELHÍVÁS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete a társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény alapján felhívást bocsát közre a Szikszó városban működő társadalmi szervezeteknek címezve, hogy bejelentsék szándékukat az önkormányzati rendeletek előkészítésében való részvételre. A társadalmi részvétel célja, hogy minél szélesebb körű társadalmi részvételt biztosítsunk a helyi társadalmi viszonyokat szabályozó önkormányzati rendeletek előkészítésében, véleményezésében annak érdekében, hogy maradéktalanul érvényesülhessenek a demokrácia alapelvei. Annak érdekében, hogy minél több szervezettel tudjon az önkormányzat együttműködni kérjük, hogy a városban működő társadalmi szervezetek regisztráltassák magukat a Polgármesteri Hivatal Titkárságán átvehető adatlapon. A regisztráció folyamatos határidőhöz nem kötött. A regisztrált társadalmi szervezetekkel az önkormányzat együttműködési megállapodást kíván kötni az együttműködés tartalmáról és annak formáiról. A regisztrációs adatlapot Szikszó város Jegyzőjéhez kell benyújtani. Szikszó, polgármester 16

17 VI.4 3. számú melléklet: Regisztrációs lap társadalmi szervezet részére REGISZTRÁCIÓS LAP TÁRSADALMI SZERVEZET RÉSZÉRE A HELYI JOGALKOTÁSBAN VALÓ TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL CÉLJÁBÓL* Társadalmi Szervezet neve Székhelye Telephelye Képviselője Bírósági nyilvántartásba vétel száma Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja Társadalmi Szervezet alaptevékenységei Az alábbi tárgykörű önkormányzati rendelet előkészítésében, véleményezésében kívánunk a szervezet részt venni A Társadalmi Szervezet képviselője kijelentem, hogy az adatlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Szikszó, 2011 Társadalmi Szervezet képviselője *: A regisztrációs laphoz csatolni kell a Társadalmi Szervezet alapdokumentumát, a bírósági nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés másolatát, valamint képviseltre jogosult személy közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát 17

18 VI.5 4. számú melléklet: Együttműködési megállapodás Társadalmi Szervezettel (minta) Együttműködési Megállapodás Társadalmi Szervezettel Amely létrejött egyrészről Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó Kálvin tér 1.) Képviseli Füzesséri József polgármester továbbiakban: Önkormányzat másrészről (Szervezet neve, székhelye, bírósági nyilvántartási száma) Képviseli: továbbiakban Társadalmi Szervezet között az önkormányzati rendeletek előkészítésének társadalmi részvétele tárgyában a mai napon az alábbiak szerint: 1. Az együttműködő felek kinyilvánítják, hogy a demokrácia alapelveinek tiszteletben tartása mellett a helyi társadalmi viszonyokat szabályozó önkormányzati rendeletek, és azok módosításainak (továbbiakban rendelet-tervezet) előkészítésében, véleményezésében együtt kívánnak működni. 2. Az Önkormányzat a Társadalmi Szervezet regisztrációs lapján megjelölt alábbi tárgykörű rendelet-tervezetet véleményezésre megküldi a Társadalmi Szervezetnek a képviselő-testület ülését megelőző 20 nappal korábban. (rendelet-tervezetek tárgyköreinek tárgyalása) 18

19 3. Az Önkormányzat a Társadalmi Szervezet részére a rendelet-tervezetet az alábbi címre küldi meg: (postai úton, vagy elektronikusan). 4. A Társadalmi Szervezet a képviselő-testület ülését megelőző 5 nappal (beérkezési határidő) teheti meg írásban javaslatát, észrevételét a jegyző felé a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 5. A Társadalmi Szervezet kötelezi magát arra, hogy amennyiben szövegszerű javaslatot nyújt be a társadalmi részvétel során, úgy annak szöveges indokolását is elkészíti és közreműködik az előzetes hatásvizsgálat elkészítésében. 6. Az Önkormányzat lehetőséget biztosít arra, amennyiben ezt a Társadalmi Szervezet előre jelzi, hogy a képviselő-testület szakbizottsága előtt, mely a rendelet-tervezetet tárgyalja személyesen is ismertesse véleményét, javaslatát. A Társadalmi Szervezetnek ezen szándékát a képviselő-testület ülését megelőz 8 nappal korábban a jegyző felé kell jelezni a javaslat vagy észrevétel egyidejű megküldésével. 7. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy a Társadalmi Szervezet javaslatát, észrevételét a képviselő-testület tagjaival ismerteti a rendelet-tervezet tárgyalása során. 8. A Társadalmi Szervezet kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy javaslata, észrevétele nem kötelezi a képviselő-testületet döntéshozatalában. 9. A Felek az együttműködési megállapodást közös akarattal módosíthatják, valamint bármelyik fél írásban kezdeményezheti - 15 napos határidő közbeiktatásával - jelen megállapodás felbontását. 10. Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha a Társadalmi Szervezetet törölték a bírósági nyilvántartásból. 19

20 A Felek az együttműködési megállapodást átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Jelen együttműködési megállapodás Szikszó Város képviselő-testületének. számú határozata alapján jött létre. Az Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készült, ebből 1 példány a Társadalmi Szervezetet 2 példány az Önkormányzatot illeti meg. Szikszó, polgármester Társadalmi Szervezet képviselője 20

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt Esettanulmány PANO PRESS Bt. Pécs, 2011. december 5. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető gondolatok,

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

T/1382. számú. törvényjavaslat

T/1382. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/1382. számú törvényjavaslat a jogszabályok el őkészítésében való társadalmi részvételről Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a HTE Taggyűlése 2013. május 23.-i 2013..-i ülésén 1. paragrafus Az Egyesület neve és jogállása 1.1. Az Egyesület neve: HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben