Szabályozási koncepció a CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK KAMARÁJÁRÓL (KÖZTESTÜLETÉRŐL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabályozási koncepció a CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK KAMARÁJÁRÓL (KÖZTESTÜLETÉRŐL)"

Átírás

1 Szabályozási koncepció a CIVIL NONPROFIT SZERVEZETEK KAMARÁJÁRÓL (KÖZTESTÜLETÉRŐL) I. A szabályozási koncepció elvi kérdései A civil nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok) egyre meghatározóbb részben, egyre nagyobb arányban, súllyal és erővel vesznek részt a társadalmi újratermelés folyamataiban, s ezen belül is egyre többféleképpen kapcsolódnak az állami, önkormányzati közfeladatok ellátásához. E folyamatok jogi szabályozása nem tartott lépést sem a civil nonprofit szervezeti erőforrásoknak az állami-önkormányzati közfeladatellátásba történő bevonása szükségszerűen erősödő folyamataival, sem az Európai Unióban a részvétel elvével jelzett társadalomirányítási, közigazgatás-szervezési, szektorok közötti együttműködési követelményekkel. A mai magyar jogrendszer a köztestületekben kapcsolja össze közvetlenül és intézményesített módon az állami szektoron kívüli erőforrásokat a törvényben meghatározott közfeladatokkal. (Közvetetten ezt a célt szolgálta a közhasznú szervezetekről szóló törvény is, ám e törvény mai jogalkalmazási gyakorlata sokkal inkább szól a közpénzek nyomon követhetőségét biztosító működési nyilvánosság kérdéseiről, mint a közfeladatok ellátásába történő hatékony bekapcsolódás jogi feltételeinek biztosításáról. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a közhasznúsági törvény a közfeladat-ellátásról érdemben nem szól, mert a közhasznú tevékenység ágazati szakmacsoportjainak szinte teljes körű felsorolásával, a kiemelkedően közhasznú minősítésnek az intézményfenntartáshoz rendelésével, továbbá a közhasznú szervezet működési követelményeinek részletekbe menő szabályozásával nem nyújt olyan jogalkalmazói szempontokat, nem kínál fel olyan döntési alternatívákat, amelyek nyomán erősödhetne egy települési önkormányzat, egy ágazati feladatokat ellátó minisztérium vagy mindezek költségvetési intézménye együttműködésre ösztönzése a civil nonprofit szervezetekkel.) A köztestületekben artikulálódik ma a közvetlen jogi és szervezeti összekapcsolódás a társadalom állami szektorának illetve a társadalom állami szektoron kívüli szervezeteinek (gazdasági és szakmai szerveződéseknek) tevékenysége között. A köztestület lényege ugyanis, hogy direkt módon a törvény hozza létre meghatározott közfeladatok ellátására; de nem állami vagy önkormányzati hivatalt, költségvetési szervet vagy szolgáltató intézményt létesít e közfeladatokhoz (mint más, gyakoribb esetekben), hanem tagsági jogviszonyra és önkormányzati jellegű működésre épülő, politikai-szervezeti-szakmai értelemben is független önálló jogi személyt. A ma létező köztestületek jól tükrözik a közfeladatok ellátásába történő bekapcsolódás féllábasságát Magyarországon: a gazdasági kamarák (ipari, kereskedelmi és agrárkamarák), a szakmai (hivatásrendi) kamarák, a tudomány világát rendszerbe integráló Magyar Tudományos Akadémia és az egyes ágazati szakmai tevékenységekhez szervezett köztestületek (például hegyközség, nemzeti sportszövetség) mellől hiányzik a civil nonprofit szektor tapasztalatait, tudását, tevékenységét, hatását és érdekeit integráló közvetlen közfeladatellátás és ennek szervezése, intézményesítése, garantálása, elősegítése. Azokról a társadalmi erőforrásokról van itt szó, amelyek nem üzleti alapúak (mint a gazdasági kamarák esetében), nem is szakmagyakorláshoz, hivatáshoz kötődnek (mint a szakmai kamarák, a tevékenységi kamarák továbbá az MTA esetében), hanem a társadalom szöveteiben funkcionálisan rendelkezésre állnak és becsatornázásra várnak. A civil nonprofit erőforrások többféle érdekeltségben kapcsolódhatnak a közfeladatok ellátásához: 1

2 - helyi és területi érdekeltséget jeleníthetnek meg; - érintettként (lakosság, ügyfél, fogyasztó) megszerzett és hasznosítható tapasztalatokat jeleníthetnek meg; - az üzleti és hivatásrendi csoporttokon kívüli legkülönbözőbb társadalmi rétegek aktivitását jeleníthetik meg. Röviden szólva: az üzleti szektor és a hivatásos szakmai szektor mellé be kell vonni a civil szektor erőforrásait is a kapcsolódó állami és önkormányzati közfeladatellátásba. Helyet kell biztosítani az állami döntéshozatal és annak előkészítése rendszereiben, a korporációs mechanizmusokban valamint a közfeladatok ellátásának munkamegosztásában is az eddig mindebből hiányzó civil nonprofit szektornak. A köztestületek a ma hatályos magyar jogszabályok alapján négyféle alanyi körrel jöttek létre: - a tudomány magas szintű művelői (MTA), - vállalkozók (gazdasági kamarák), - meghatározott szakmák hivatásszerű gyakorlói (szakmai kamarák), - meghatározott ágazati szakmai tevékenységek gyakorlói (nem kamaraként létrehozott köztestületek: hegyközség, önkéntes tűzoltóság, szabványügyi és akkreditáló testületek, olimpiai bizottságok, nemzeti sportszövetségek). Ötödik alanyi körként szervesen beleillik a köztestületi szabályozás elveibe a civil nonprofit szervezetek több tízezres köre, amelyek a nem-hivatásszerű szakmai tevékenységet, a nemvállalkozóként végzett gazdasági tevékenységet, a tudományos fejlődést és innovációt segítő nemakadémiai szintű tudományos tevékenységet jelenítik meg és csatornázzák be az ezzel összefüggő állami és önkormányzati közfeladat-ellátásba. A jelen szabályozási koncepció egy újabb fajta köztestület létesítésére tesz javaslatot: a civil nonprofit köztestületre. Tartalmi szabályozása ötvözi a gazdasági kamarák szektorjellegű közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó szabályozását a szakmai és tevékenységi kamarák konkrét nyilvántartási, igazolási, minősítési és szolgáltató közfeladataival. A szervezeti és működési szabályozást illetően a civil nonprofit köztestület a gazdasági kamarák önkéntes tagságra épülő működését veszi alapul, s ezt ötvözi a szakmai és tevékenységi kamarák életközeli (területi és szakmai struktúrában megvalósuló), konkrét közfeladat-ellátást biztosító normatív költségvetési finanszírozásával. Egyidejűleg kell ugyanis megoldani a civil szektor függetlenségét biztosító köztestületi autonómiát (önkéntes tagsággal, választási rendszerrel, működési forrásautomatizmus útján biztosított egzisztenciális függetlenséggel), valamint a köztestület hatáskörébe utalt közfeladat-ellátás folyamatosságát és a közpénzek optimális felhasználását. 2

3 II. Köztestületek a mai magyar hatályos jogban A köztestület fogalma a mai hatályos magyar jogban A köztestületet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény határozza meg: Ptk. 65. (1) A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. (2) Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a gazdasági, illetve a szakmai kamara. (3) Törvény meghatározhat olyan közfeladatot, amelyet a köztestület köteles ellátni. A köztestület a közfeladat ellátásához szükséges - törvényben meghatározott - jogosítványokkal rendelkezik, és ezeket önigazgatása útján érvényesíti. (4) Törvény előírhatja, hogy valamely közfeladatot kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott tevékenység csak köztestület tagjaként folytatható. (5) A köztestület által ellátott közfeladatokkal kapcsolatos adatok közérdekűek. (6) A köztestületre - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Köztestület tehát első megközelítésben az MTA, a gazdasági kamarák és a szakmai kamarák. A köztestületek ma hatályos törvényi szabályozása lehetővé teszi olyan köztestület létesítését is, amely nem gazdasági kamara, nem szakmai kamara, s nem is az MTA. Tekintettel arra, hogy a törvény meghatározza a köztestület fogalmát, majd példálódzó felsorolásban írja az MTA-t és a gazdasági illetve szakmai kamarákat, megállapítható, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás alapján lehetséges további típusú köztestületek létrehozása. Keletkeztek is viszonylag bőségesen újabb típusú köztestületek: hegyközség (1994. évi CII. Törvény) Magyar Szabványügyi Testület (1995. évi XXVIII. Törvény) Nemzeti Akkreditáló Testület (1995. évi XXIX. Törvény) Önkéntes Tűzoltóság (1996. évi XXXI. Törvény) Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete (2001. évi XXXVII. Törvény) Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti Szabadidősport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (2004. évi I. törvény) Megállapítható, hogy a nem kamaraként felállított köztestületek mindegyike valamely szakmai tevékenységgel (szőlőtermesztés, bortermelés, szabványosítás, mérésügyi akkreditáció, tűzoltás, tankönyvkiadás- és forgalmazás, sport) kapcsolatos közfeladatok ellátására szerveződött. Ezek olyan állami és önkormányzati közfeladatok, amelyeknek ellátására a jogalkotó egy önkormányzati elven működő, közigazgatástól független köztestületet alkalmasabbnak ítélt, mint egy hivatali szervet, költségvetési intézményt vagy a kormányzati döntési folyamatban hatáskört gyakorló civil 3

4 testületet. (Ez utóbbiakra példa a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Civil Alapprogram.) Kamara a hatályos magyar jogban Ma Magyarországon 18 féle, törvény által létrehozott kamara működik. Ezek közül 2 átfogó, gazdasági kamara-fajta az évi CXXI. törvény alapján : - kereskedelmi és iparkamarák; - agrárkamarák. 16 további törvényhely pedig szakmai kamara létrehozásáról rendelkezik: - Magyar Közjegyzői Kamara (1991. évi XLI. törvény) - Bírósági Végrehajtói Kamara (1994. évi LIII. törvény) - Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara (1995. évi XXXII. törvény) - Magyar Állatorvosi Kamara (1995. évi XCIV. törvény) - Igazságügyi Szakértôi Kamara (1995. évi CXIV. törvény) - Tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamarái (A évi LVIII. törvény alapján országos kamaraként jött létre a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara.) - Országos Magyar Vadászkamara (1997. évi XLVI. törvény) - Magyar Ügyvédi Kamara (1998. évi XI. törvény) - Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról évi LXXXIV. törvény) - Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról (2003. évi LXXXIII. törvény) - Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (2005. évi CXXXIII. Törvény) - Magyar Orvosi Kamara (2006. évi XCVII. törvény) - Magyar Gyógyszerészi Kamara (2006. évi XCVII. törvény) - Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (2006. évi XCVII. törvény) - Magyar Könyvvizsgálói Kamara (2007. évi LXXV. törvény) A gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 43. -a kizárja, hogy a gazdasági kamarákon és a külön törvényekkel létrehozott szakmai kamarákon kívül más szervezet is jogosult lenne a Kamara elnevezés használatára. (Kivéve a kamarák által létrehozott társadalmi szervezeteket és a kamarai tagságot megjelenítő társadalmi szervezeti elnevezést.) A civil nonprofit szervezetek köztestülete tehát nem viselheti a Kamara megnevezést a most hatályos szabályok szerint, ha csak nem egészíti ki a jogalkotó a gazdasági kamarai törvény 43. -át egy további kivétellel a civil nonprofit szervezetek kamarájára vonatkozóan, vagy nem tekinti a törvény szakmai kamarának a civil nonprofit szervezetek kamaráját. Másik megoldás, hogy Köztestület szerepel a megnevezésben. A szakmai, hivatásrendi kamarák általában kötelező tagságúak (igazságügyi szakértői, ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói, mérnöki, vadász, magánnyomozói kamarák, stb.), mert köztestületként a kamara olyan közfeladatokat lát el elsősorban, amelyek a szakmai tevékenység állami, hatósági regisztrációjával, nyilvántartásba vételével, engedélyezésével, minősítésével, minőségbiztosítással kapcsolatosak; valamint a tagság (hivatásrend) képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával függenek össze. 4

5 Kialakult azonban a szakmai, hivatásrendi kamaráknak az a típusa, amelyek köztestületként állami közfeladatokat is ellátnak, azonban meghagyják a szakma művelőinek az egyesülési jog gyakorlásának szabadságából következő önkéntes választás jogát a tagság létesítését illetően. Ilyen például az orvosi, gyógyszerész, egészségügyi szakdolgozói kamara. Az ezeket létrehozó törvény szerint: A szakmai önkormányzatiság azonban a szakma gyakorlóit nem korlátozhatja abban, hogy a megfelelő, és különös szakmai érdekeikhez legközelebb álló szakmai szervezethez való tartozás kérdésében maguk dönthessenek, még kevésbé abban, hogy képesítésüknek megfelelő tevékenységüket - a szakmai önkormányzásban való intézményes részvételükre tekintet nélkül - szabadon gyakorolhassák. A gazdasági kamarák (ipari és kereskedelmi kamara, agrárkamara) feladata, hogy önkormányzaton alapuló működésükkel előmozdítsák a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését. A gazdasági kamarák tagsága önkéntes, feladataik összehasonlítva a hivatásrendi, szakmai kamarákkal sokkal kevésbé hatósági jellegűek, sokkal inkább szolgáltató és érdekképviseleti jellegű. Következtetések a Civil Nonprofit Szervezetek Köztestületére vonatkozóan 1. A törvényi szabályozás lehetővé teszi a civil nonprofit szervezetek tevékenységéhez, működéséhez kapcsolódó közfeladatok ellátására köztestület létrehozását. 2. A magyar jogrendszerben eddig létrehozott köztestületek rendszerezése és elemzése alapján nyilvánvaló, hogy a civil nonprofit szervezetek köztestülete inkább kamarai jellegű, mintsem konkrét szakmai tevékenységi. A kamarák ugyanis inkább szektorjellegűek, inkább megjelenítik az adott alanyi kör szektorszintű sajátosságait, mint a többi köztestület. A nem-kamarai köztestületek speciálisabbak és partikulárisabbak annál, mint hogy kategóriaként szolgáljanak a minden ágazatot és tevékenységi kört átívelő, szakmákat átérő és összefogó civil nonprofit szervezeti körrel kapcsolatos közfeladatok ellátásának intézményesüléséhez. 3. A kamarai elnevezés legitimációjához szükség lesz a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 43. -ának kismértékű módosítására is. 4. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) tagsága önkéntes hasonlóan a gazdasági kamaráékhoz, valamint egyes szakmai kamaráékhoz. 5. A tevékenységi legitimációhoz szükség lesz - a gazdasági kamarai törvényhez hasonlóan annak törvényben történő kimondására, hogy a civil nonprofit köztestület (kamara) a törvénybe foglalt közfeladatokat minden civil nonprofit szervezet vonatkozásában ellátja. (Tehát nem csak a tagsági jogviszonyt létesített szervezetek vonatkozásában.) 6. A Civil Nonprofit Szervezetek Köztestülete (Kamarája) elláthat civil érdekképviseleti feladatokat, de ugyanolyan korlátozással kell ezt tennie, mint amilyen korlátozást a 5

6 gazdasági kamarákra ír elő a törvény: A gazdasági kamarák szakmai, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet nem láthatnak el. (1999. évi CXXI. törvény 14. ) A civil köztestület ugyanis éppen úgy szakmákon, munkáltatói és munkavállalói csoportokon kívüli érdekek mentén (jogszerűség, közfeladat-ellátás, közpénzek felhasználásának hatékonysága, civil szektor sajátosságai) jeleníthet meg érdekeket, mint a gazdasági kamara. 7. A civil nonprofit kamara csak átfogó, szektorszintű kérdésekben lesz képes hatékony érdekartikulációra. Szükség lesz ezért annak törvényben történő kinyilvánítására is, hogy a civil nonprofit kamara a közfeladatok ellátásával és az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti tevékenységében együttműködik az országos civil érdek-képviseleti szervezetekkel. A köztestületek által ellátott állami és önkormányzati közfeladatok A Polgári Törvénykönyv köztestületekről szóló 65. (1) bekezdése szerint A köztestület a tagsághoz, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységekhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A civil nonprofit szervezetek létrehozandó köztestületéhez jellegét és funkcióit tekintve a gazdasági kamarák állnak a legközelebb, ezért a közfeladatokra vonatkozó elemzésünk most erre irányul. A gazdasági kamarák közfeladatait az évi CXXI. törvény hármas tagolásban határozza meg: 1.Gazdaság fejlesztésével kapcsolatos feladatok; 2. Az üzleti forgalom biztonságával, piaci magatartás tisztességének megőrzése, illetve fokozása érdekében ellátandó közfeladatok; 3. A gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülése érdekében ellátandó közfeladatok Funkcionális értelemben a gazdasági kamarák által ellátott közfeladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók: a.) Finanszírozás (közpénzek továbbosztása, felhasználása, pályázati támogatási rendszerek működtetése); b.) Döntéselőkészítésben részvétel (kormányzati és társadalmi színterű stratégiai döntésekben vélemény-nyilvánítás, javaslattétel, jogszabály által meghatározott esetekben jóváhagyás) c.) Jogszabályelőkészítésben részvétel (jogszabály-tervezetek véleményezése, módosítások kezdeményezése) d.) Tájékoztatás (információk továbbítása, felvilágosítás, tanácsadás, szaktanácsadás) e.) Szakmai képzés (szakképzés, továbbképzés, EU-s képzés) f.) Fórumteremtés, rendezvényszervezés (kiállítás, vásár, fórum, konferencia, országos konzultáció) g.) Pályázat-segítés, felkészítés h.) Nyilvántartás vezetése, statisztikai adatok gyűjtése és szolgáltatása i.) Kutatás, elemzés j.) Igazolás kiállítása, bizonyítványok és okiratok hitelesítése k.) Kereskedelmi szokványok kialakítása l.) Etikai szabályzat készítése és a szankciórendszer működtetése (nyilvánosságra hozatal, figyelmeztetés, eljárás kezdeményezése) m.) Minősítés, ellenőrző rendszerek működtetése n.) Konfliktuskezelés, jogviták elbírálása (békéltető testület és állandó választottbíróság működtetése) 6

7 A közfeladatok gyakorlásának hatályával kapcsolatosan a gazdasági kamarákról szóló törvény három irányban tartalmaz fontos rendelkezést: 1. A törvény meghatározza, hogy mely közfeladatok esetében látja el a gazdasági kamara az adott közfeladatot minden gazdálkodó szervezet vonatkozásában, nem csak tagjaira kiterjedő hatállyal. 2. Azt is meghatározza a törvény, hogy mely közfeladatok vonatkozásában kell a gazdasági kamarának és az országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek együttműködni. 3. A törvény kimondja, hogy a gazdasági kamarák milyen jellegű érdekképviseletet nem láthatnak el: szakmai érdekképviseletet, valamint munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet. (A szakmai érdekképviseletet nyilván azért nem, mert az a szakmai és hivatásrendi kamarák feladata lehet; a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet pedig azért nem, mert a kamarának állami és önkormányzati közfeladat-ellátása során semlegesnek kell maradni a foglalkoztatás pólusain kialakuló érdekérvényesítés folyamataiban.) III. A civil nonprofit szektorral kapcsolatos közfeladatok Ha áttekintjük a civil nonprofit szervezetekkel (tehát döntően a társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal) kapcsolatosan ma ellátandó állami és önkormányzati feladatokat, akkor a következő szabályozási tárgykörökbe akadunk: (Ezen a helyen most eltekintünk a nonprofit gazdasági társaságok cégnyilvántartásával, mérlegnyilvánosságával és társaságként szabályozásával összefüggő közfeladatoktól.) 1. társadalmi szervezetek létrejöttének hatósági megállapítása, jogi személyiségük elnyerésének biztosítása állami nyilvántartásba vétellel (Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény); 2. alapítványok létrejöttének hatósági megállapítása, jogi személyiségük elnyerésének biztosítása állami nyilvántartásba vétellel (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény); 3. társadalmi szervezetek megszűnésének hatósági megállapítása, jogi személyiségük megszüntetése az állami nyilvántartásból törléssel (Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény); 4. alapítványok megszűnésének hatósági megállapítása, jogi személyiségük megszüntetése az állami nyilvántartásból törléssel (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény); 5. közhasznú szervezetté minősítés (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 6. kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítés (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 7. közhasznú szervezeti minősítés megszüntetése a közhasznú nyilvántartásból törléssel (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 8. kiemelkedően közhasznú szervezeti minősítés megszüntetése a közhasznú nyilvántartásból törléssel (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény); 9. törvényességi felügyelet gyakorlása a társadalmi szervezetek működése felett (Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény); 10. törvényességi felügyelet gyakorlása az alapítványok működése felett (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény); 11. hatósági nyilvántartás vezetése a társadalmi szervezetekről; 12. hatósági nyilvántartás vezetése az alapítványokról; 13. hatósági nyilvántartás vezetése a közhasznú szervezetekről; 14. hatósági igazolás a társadalmi szervezetek nyilvántartása alapján; 15. hatósági igazolás az alapítványok nyilvántartása alapján; 7

8 16. a jogalkotási folyamatban az érintett érdekképviseleteknek, társadalmi szervezeteknek a részvételi jogok biztosítása (A jogalkotásról szóló évi XI. törvény); 17. a jogalkotás előkészítése körében a civil nonprofit szervezetekre vonatkozó különböző jogszabályok gyakorlati megvalósulásának folyamatos elemzése (A jogalkotásról szóló évi XI. törvény); 18. a civil nonprofit szektort érintő költségvetési támogatások meghatározása, közvetlen elosztása vagy elosztási mechanizmusainak szabályozása és működtetése; ezen belül különösen: Nemzeti Civil Alapprogram működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok; Ágazati, szakmai alapprogramok működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok (például Nemzeti Kulturális Alapprogram, sportegyesületek támogatási rendszere) önkormányzati civil alapok működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok; 19. helyi önkormányzatok (megyei, települési önkormányzatok) és intézményeik civil kapcsolatokra, kötelező együttműködésekre vonatkozó jogszabályba foglalt kötelezettségei; 20. ágazati törvényekben és egyes állami intézmény(rendszer)ekre vagy konkrét ügyre vonatkozó jogszabályokban a civilekkel kapcsolatosan meghatározott állami kötelezettségek. Ebbe a körbe tartoznak a különböző szintű és mélységű együttműködések kötelezettsége, részvételi jogok biztosítása, nyilvánossági szabályok. Például: Fejlesztési tanácsokban történő civil részvétel biztosítása (A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet.) Fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró békéltető testület létrehozásában a civil részvétel biztosítása. (Fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény) Kormány és miniszterek mellett működő, jogszabály által intézményesített szakmai testületekben a civil részvétel biztosításának állami kötelezettsége. (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, foglalkoztatás, környezetvédelem, sport, szociális ellátás, fogyatékosság-ügy, kulturális ügyek, bűnmegelőzés, rendészet, biztonság, idősügy, ifjúság, terméktanácsok, hegyközség, érdekegyeztetés, EU-s civil képviselet, stb.) 21. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben meghatározott kötelezettségek a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával, közzététellel, közadattárral és a jogszabály-előkészítés nyilvánosságával kapcsolatosan. 22. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvényben előírt regisztráció vezetése és adatbázis-kezelés. Funkcionális értelemben az állami szervek által a civil nonprofit szervezetekre vonatkozóan ellátott közfeladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók: 1. Státusz-nyilvántartás és igazolás 2. Regisztrációs feladatok és közhiteles adatbázisok kezelése 3. Közhasznúsági minősítés 4. Működés törvényességi felügyelete 5. Támogatási rendszerek működtetése 6. Részvételi jogok jogok meghatározása és azok gyakorlásának biztosítása 6.1. Állami és önkormányzati közfeladatellátásban részvételi jogok biztosítása (döntéselőkészítésben, munkamegosztásban, forrásbevonásban, ellenőrzésben, értékelésben) 6.2. Jogalkotási folyamatban részvétel biztosítása 6.3. Állami szerveket segítő testületekben részvétel biztosítása 8

9 A fentiekben áttekintettük azokat a közfeladatokat, amelyeket az állami, önkormányzati szervek az egyesületekkel és alapítványokkal kapcsolatosan ellátnak. Ez lehet az a közfeladati mező, közfeladati bázis, amelyre a Civil Nonprofit Szervezetek Köztestületét a törvény létrehozhatja. Természetesen az ellátandó közfeladat meghatározásán kívül a törvény további feladata lesz a köztestülettel kapcsolatosan a közfeladat ellátásához szükséges jogosítványok (hatáskörök, részvételi jogok, eljárási kötelezettségei más szerveknek a köztestülettel együttműködésre) meghatározása, valamint a köztestület létrehozási folyamatának szabályozása, illetve működése költségvetési finanszírozásának biztosítása. IV. Szabályozási tartalmi koncepció a Civil Nonprofit Szervezetek Kamarájáról szóló törvénytervezethez I. Bevezető rendelkezések A törvény személyi hatálya a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett civil nonprofit szervezetekre terjed ki. Civil nonprofit szervezet a törvény alkalmazásában a társadalmi szervezet (ide nem értve a köztestületet) és az alapítvány (ide nem értve a közalapítványt). A törvény tárgyi hatálya alá tartozik a Kamara által, a törvényben szabályozott körben gyakorolt közfeladat-ellátás, valamint a törvényben meghatározott egyéb tevékenység. II. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) általános szabályai 1. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája köztestület, amelynek területi, szakmai és országos szerveit a civil nonprofit szervezetek választással hoznak létre. 2. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamara tevékenységének célja, hogy e törvénybe foglalt közfeladatok magas színvonalú ellátásával -, demokratikus választásokra épülő önkormányzati jellegű működésével előmozdítsa: - a társadalom kiegyensúlyozott fejlődését; - a civil erőforrásoknak a társadalmi újratermelés folyamataiba közcélok érdekében történő hatékony bevonását és szervezését; - a civil nonprofit szervezetek általános, együttes érdekeinek érvényesülését. 3. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarájának (Köztestületének) elsődleges feladata, hogy a civil szervezetekhez kapcsolódó állami közfeladatokat ellássa, illetve ellátásában közreműködjön. 9

10 4. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestület) feladatainak ellátása nem érinti a társadalmi szervezetek egyesülési szabadságon alapuló tevékenységét, s a civil nonprofit szervezetek érdekartikulációjának szabadságát és jogszerűségét. III. Hatáskörök 1. Közfeladatok, amelyek ellátására a Civil Nonprofit Szervezetek Kamaráját (Köztestületét) a törvény elsősorban létrehozza: 1.1. közhiteles nyilvántartások vezetése a társadalmi szervezetekről és alapítványokról; 1.2. közhiteles nyilvántartás vezetése a közhasznú szervezetekről; 1.3. nyilvántartás vezetése a közérdekű önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan; 1.4. jogalkotási folyamatban az érintett érdekképviseleteknek, társadalmi szervezeteknek a részvételi jogok biztosítása; 1.5. jogalkotás előkészítése körében a civil nonprofit szervezetekre vonatkozó különböző jogszabályok gyakorlati megvalósulásának folyamatos elemzése; 1.6. civil szervezeteknek biztosítandó költségvetési támogatások elosztási mechanizmusainak szabályozása és működtetése; 1.7. helyi önkormányzatok (megyei, települési önkormányzatok és intézményeik) civil kapcsolatokra, kötelező együttműködésekre vonatkozó kötelezettségek teljesítésében közreműködés; 1.8. ágazati törvényekben és egyes állami intézmény(rendszer)ekre vagy konkrét ügyre vonatkozó jogszabályokban a civilekkel kapcsolatosan meghatározott kötelezettségek teljesítésében közreműködés. (Ebbe a körbe tartoznak a különböző szintű és mélységű együttműködések kötelezettsége, részvételi jogok biztosítása, nyilvánossági szabályok.) 1.9. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat 3., 4., 6., 10. és 11. pontjaiba foglalt kormányzati feladatok megvalósításában reális, gyakorlati közfeladatokat lehet telepíteni a Civil Köztestülethez: - a civil információs portálon létre kell hozni azt a felületet, amelyen keresztül a központi államigazgatási szervek által vezetett, a világhálón elérhető nyilvános adatbázisok civil szervezetekre vonatkozó adatai, valamint a társadalmi szervezetekről és alapítványokról vezetett közhiteles nyilvántartás adatai egy helyen lekérdezhetők és megjeleníthetők [országos civil adatbázis]; (3.pont) - a társadalmi szervezetek és alapítványok közhiteles nyilvántartását meg kell újítani. Az elektronikus nyilvántartásba vételt és változásbejegyzést országos, bíróság által vezetett nyilvántartási rendszeren keresztül kell biztosítani, létre kell hozni a társadalmi szervezetek és alapítványok egységes, nyilvános azonosítóját, továbbá elő kell készíteni az ehhez szükséges jogszabály-módosításokat; (4. pont) - az adminisztrációs terhek csökkentése és az egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása érdekében a civil szervezetek vonatkozásában is bővíteni kell az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézés formáit, különös tekintettel az állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére és a pályázati eljárások során a párhuzamos adatszolgáltatások elkerülésére [egyablakos ügyintézés]. Ennek érdekében készüljön kiemelt projektjavaslat az alábbiak figyelembevételével: a) meg kell teremteni a 4. pont szerinti nyilvántartás és az adóalany-nyilvántartás biztonságos összekapcsolódásának lehetőségét, b) lehetővé kell tenni, hogy a civil szervezet valamennyi központi államigazgatási szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének elektronikus úton is eleget tehessen, c) a minisztériumok által működtetett elektronikus pályázati rendszerekkel összefüggésben ki kell dolgozni az egységes, központi regisztrációs rendszert; (6. pont) - a kormányzat munkáját segítő, civil részvétellel működő tanácsadó, javaslattevő, véleményező testületekre vonatkozó szabályokat felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani annak érdekében, hogy a civil résztvevőre vonatkozó javaslattétel, illetve a civil résztvevő kiválasztása az adott terület vonatkozásában széles körű civil érdekképviseletet biztosító, átlátható és alkotmányos módon történjen; (10. pont) - a civil szervezetek részére szolgáltatást nyújtó, minisztériumok által támogatott szervezetek, szakmai hálózatok tevékenységét át kell tekinteni, és készüljön javaslat a Kormány részére a feladat- és hatáskörök, funkciók párhuzamosságát megszüntető, a szolgáltatások színvonalát emelő, a feladatok hatékony megosztását biztosító szolgáltatási rendszer kialakítása érdekében. (11. pont) 10

11 2. Szolgáltatások, amelyeket a Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) a civil szervezetek illetve a civil szervezetekkel kapcsolatba kerülő személyek irányában ellát(hat): - információ, - adatigazolás, - képzés, továbbképzés, - minősítés, - hírlevél, - konfliktuskezelés, egyeztetés, - tanácsadások, - működési szolgáltatások. 3. A törvény további feladata a köztestülettel kapcsolatosan a közfeladat ellátásához szükséges jogosítványok (hatáskörök, részvételi jogok, eljárási kötelezettségei más szerveknek a köztestülettel együttműködésre) meghatározása, valamint a köztestület működése költségvetési finanszírozásának biztosítása. IV. Tagság 1. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) tagsága önkéntes. 2. Bírósági nyilvántartásban szereplő civil nonprofit szervezet kamarai (köztestületi) tagsági jogviszonyának létesítése nem tagadható meg. 3. A közfeladatok ellátása körében a Kamara (Köztestület) a feladatait és hatáskörét a vele létesített tagsági jogviszony létesítésétől függetlenül minden civil szervezet vonatkozásában látja el. Szolgáltatásait és érdekképviseleti tevékenységét csak a tagsági jogviszonyt létesített szervezetek vonatkozásában nyújtja, gyakorolja. V. Szervezet 1. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarájának (Köztestületének) szervezete demokratikus önkormányzatot létrehozó választások útján jön létre. A törvény által meghatározott területi szinteken jönnek létre kamarai (köztestületi) szervezeti egységek. A törvény lehetővé teszi az egyes területi szinteken tevékenységi tagozatok megalakítását, s e tagozatoknak külön szervezeti jogokat biztosít. 2. Területi szintek: kistérség, megye, régió, országos. 3. Lehetséges tevékenységi tagozatok például: Szociális, Kulturális, Oktatási, Egészségügyi, Kutatási-fejlesztési-tudományos, Sport-testedzés-egészséges életmód-turisztika, Környezetvédelmi, Településfejlesztés-települési szolgáltatások, Nemzetközi kapcsolatok, Biztonság-rendészet, Jogvédelem-esélyegyenlőség, Gyermek- és Ifjúsági érdekű tevékenységek, Vállalkozói és szakmai érdekképviseletek. A törvény nem írja elő tevékenységi tagozatok kötelező létrehozását, de a kamarai döntéshozatalban és választási rendszerben külön jogokat biztosít a törvény által meghatározott módon létrejött tevékenységi tagozatok számára. 11

12 4. A Civil Nonprofit Szervezetek Kamarája (Köztestülete) jogi személy. A törvény a Kamara (Köztestület) létrejöttét, megalakulását ahhoz rendeli, hogy az ország megyéinek több mint felében alakuljanak meg a Kamara területi szervezetei. Ehhez az szükséges, hogy az adott megye kistérségeinek legalább felében válasszanak az ott működő és a kamarába belépni kívánó civil szervezetek kamarai küldötteket. A törvény meghatározza a kamarai választógyűlések rendszerét, választási eljárásának főbb szabályait. Budapest, november 16. Készítette: /Dr. Bíró Endre/ 12

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 38. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2014. (III. 13.) KIM rendelete a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 371-1/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról Budapest, 2008. február 2 Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

GFO 2014. Változás GFO 2013 megnevezés. GFO 2014 megnevezés kód. kód

GFO 2014. Változás GFO 2013 megnevezés. GFO 2014 megnevezés kód. kód megnevezés 1,2 Vállalkozás 1,2 Vállalkozás 1 Jogi személyiségű 1 Jogi személyiségű 11 Jogi személyiségű gazdasági 11 Gazdasági társaság társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság 113 Korlátolt felelősségű

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

2006. évi LXV. törvény. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1

2006. évi LXV. törvény. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1 Hatály: 2014.XI.26. - 2006. évi LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az államháztartási rendszer megújítása keretében

Részletesebben

2006. évi LXV. törvény. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1

2006. évi LXV. törvény. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1 Hatály: 2014.XI.26. - 2006. évi LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az államháztartási rendszer megújítása keretében

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből

A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből dr. Homolya Szilvia

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER A L A P Í T Ó O K I R A TA

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER A L A P Í T Ó O K I R A TA INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER A L A P Í T Ó O K I R A TA 2008.10.27. 1 INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER ALPÍTÓ OKIRATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szervezet neve, székhelye,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

GYŐRFFY BALÁZS. átmeneti elnök. Magyar Agrárkamara

GYŐRFFY BALÁZS. átmeneti elnök. Magyar Agrárkamara GYŐRFFY BALÁZS átmeneti elnök Magyar Agrárkamara A 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról A TÖRVÉNY KULCSELEMEI: ALANYI JOGÚ TAGSÁG: mezőgazdaság, élelmiszeripar,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 2015. évi törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE RFKB tagjai: Delegáló szervezet fő OÉT-ban képviseleti joggal rendelkező munkáltatói szervezetek 9 OÉT-ban képviseleti joggal rendelkező munkavállalói szervezetek 6

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar-Szlovén Tagozatának. Ügyrendje

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar-Szlovén Tagozatának. Ügyrendje 92-550-515 / Fax: 92-550-525 ZMKIK. 8900. Zalaegerszeg, Petőfi S.u.24. e-mail: zmkik@zmkik.hu A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozatának Ügyrendje 2016. 1 A gazdasági kamarákról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Kamarai szolgáltatások és programok a vállalkozások fejlődéséért. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Kamarai szolgáltatások és programok a vállalkozások fejlődéséért. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Kamarai szolgáltatások és programok a vállalkozások fejlődéséért Működés: 1994. évi XVI. Gk. tv. 1999. évi CXXI. tv. 2011. évi CLVI. tv. Gazdasági önkormányzat Feladatok, tevékenységek: Érdekérvényesítés

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben