A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest, 2009

2 Tartalomjegyzék Táblázatok és ábrák jegyzéke...4. oldal Bevezetés oldal I. A zöld civil szervezetek feladatai oldal 1. A civil szervezetekről általában oldal 2. A zöld civil szervezetek feladatai oldal 3. A zöld civil szervezetek feladatai a lakosság véleménye szerint. 8. oldal 4. A zöld civil szervezetek támogatottsága a lakosság körében.11. oldal II. A zöld civil szervezetek vizsgálata oldal 1. A választott szervezeti forma. 15. oldal 2. A szervezeti cél 16. oldal 3. A célcsoport oldal 4. A szervezetek humán bázisa oldal 5. Az érdekgazdák köre oldal 6. A szervezetek megítélése.23. oldal 7. Részvétel a jogalkotásban 26. oldal 8. A szervezetek sajtótevékenysége.27. oldal 9. A szervezetek honlapjai oldal 10. A szervezetek az interneten oldal 11. A szervezetek public relations tevékenysége..36. oldal 2

3 III. A média véleménye a zöld civil szervezetek kommunikációjáról oldal 1. A civil szervezetek és a média oldal A zöld civil szervezetek hazai helyzete oldal A sajtókapcsolatok fontossága oldal A jó sajtóanyag oldal A jó honlap.42. oldal Az utcai akciókról oldal A vizsgált szervezetek viszonya a médiával oldal 2. Greenfo, zöld iránytű a neten oldal Általános bemutatás 44. oldal Látogatottsági adatok oldal IV. Javaslatok, módszertani ötletek oldal 1. Kommunikációra szükség van! oldal 2. A jó belső kommunikáció oldal 3. Az önkéntességről oldal 4. Ötletek a gyakorlati megvalósításhoz oldal A nyomtatott kiadványok oldal A rendezvények..53. oldal A hatékony szervezeti honlap.54. oldal A sajtókapcsolatok és a sajtómunka oldal Néhány javaslat a sajtótájékoztatóhoz és az egyéb sajtórendezvényekhez oldal A tervezés oldal A zöld civil szervezetek támogatása oldal A szervezetek közötti együttműködésről oldal Befejezés..64. oldal Forrás és irodalomjegyzék oldal Melléklet. 66. oldal 3

4 Táblázatok és ábrák jegyzéke 1. számú táblázat: Cognative Omnibus 2008-as A WWF Magyarország adó 1% felajánlásokra és az erdőgazdálkodás megítélésére vonatkozó közvélemény-kutatása A nagyon fontosnak tartom válaszokhoz tartozó értékek. 9. oldal 1. számú ábra: Az 1%-os SZJA felajánlások területenkénti átlagos megoszlása 2006-ban..13.oldal 2. számú ábra: A WWF hitelessége a lakosság körében oldal 2. számú táblázat: A szervezetek honlapjának találati aránya a Google keresőmotorral 34. oldal 3. számú ábra: A látogatók havi átlagos megoszlása. 45. oldal 4. számú ábra: Napi webaudit alakulása három egymást követő év azonos napján (munkanap) oldal 5. számú ábra: A honlap látogatóinak havi átlagos megoszlása 2008-ban 46. oldal 6. számú ábra: Napi webaudit hetében oldal 4

5 Bevezetés A szakmai gyakorlatom során tapasztaltam, hogy a zöld civil szervezetek nagyon fontos célokat kívánnak megvalósítani, de nem használják ki a rendelkezésükre álló lehetőségeket. Ha hatékonyabbá tennék a szervezeti kommunikációjukat, sokkal könnyebben elérhetnék a célcsoportjaikat, eljuttathatnák üzenetüket az emberekhez, és a jogalkotásba is sikeresebben képviseltethetnék magukat. A főiskolai tanulmányaim alatt nagyon sok információt megtanultam a kommunikáció fontosságáról és a megvalósításról, és úgy éreztem, ezeket a megoldásokat érdemes lenne megismertetni a szervezetekkel a fejlődésük elősegítése érdekében. Ezért a diplomamunkámban kommunikációjuk hatékonyságát vizsgálom, illetve javaslatokkal kívánom segíteni e tevékenység tökéletesítését. A kutatási módszertan bemutatása előtt szeretném tisztázni, hogy mit értek a címben szereplő zöld civil szervezetek fogalom alatt. Ide sorolom az összes hazai környezet- és természetvédő civil szervezetet, tehát a zöld jelzővel ezeket a tevékenységi területeket szeretném összefoglalni. A kutatási módszertan: mélyinterjús primer kutatás Öt civil szervezet (az Energia Klub, a Hulladék Munkaszövetség, a Levegő Munkacsoport, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a WWF Magyarország) működését és kommunikációs hatékonyságát vizsgáltam meg interjúk segítségével. Minden vizsgált szervezet komoly tapasztalattal rendelkezik, és a legnagyobbak közé tartozik hazánkban. A kis szervezeteknek is hasznos megismerni azt a tudást, intézményi rendszert, fejlődési folyamatot, amit ők megvalósítottak sok év munkájával. Természetesen a téma teljes körű bemutatásához nem elegendő ez az öt szervezet, de a munkám célja a tendenciák bemutatása, a figyelemfelkeltés, illetve a megvalósítható lehetőségek összegyűjtése volt. A téma vizsgálata úgy teljes, ha bemutatjuk a másik oldal, vagyis a média véleményét is. Több újságíróval és rádiós szakemberrel beszélgettem a lehetőségekről. Ebben az esetben is elmondható, hogy a kutatás nem teljes körű, mivel a médiát három ember képviseli a 5

6 dolgozatomban. Azt viszont szeretném kiemelni, hogy ők mindannyian a szakma elismert képviselői és sok éves tapasztalattal rendelkeznek. különböző közvélemény-kutatások szekunder elemzése A közvélemény-kutatásokban található adatokkal igyekeztem a mélyinterjúk során szerzett információkat kiegészíteni, illetve más szemszögből is megvizsgálni egy-egy kérdést. A dolgozat célja összefoglalni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a szervezetek hatékonyabbá tehetik a kommunikációjukat, jobban elérhetik a célközönségüket és jobb munkakapcsolatot alakíthatnak ki a médiával. A leírt módszertani példák remélhetőleg segítségül szolgálnak majd a szervezetek számára, hiszen mind a pr szakmai szempontokat, mind a média képviselőinek a javaslatait figyelembe vettem. 6

7 I. A zöld civil szervezetek feladatai és támogatottsága 1. A civil szervezetekről általában A civil szervezet jogi definíciója 1 : az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat) és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány (ide nem értve a közalapítványt). A civil szervezetek azzal a céllal jönnek létre, hogy adott területen politikailag és gazdaságilag független részvevőként működjenek. Egyrészt elláthatnak olyan feladatokat, melyek állami szinten nincsenek megoldva (például a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2 a végstádiumban lévő súlyos beteg emberek humánus ellátását végzi), vagy olyat, ahol az állami rendszer mellett szükség van a civil támogatásra is (például a Gyermekétkeztetési Alapítvány 3 segíti azokat a rászorulóknak, akik az állami közétkeztetés anyagi terheit nem tudják vállalni, de ugyanakkor állami támogatást is kapnak a nehéz anyagi helyzetben élő családok, hogy megoldott legyen a gyermekek ellátása). A szakmai feladatok köre szerteágazó: a gyakorlati támogatás, tettekben megvalósuló fellépés, akciók szervezése mellett a tájékoztatás, szemléletformálás és szakmai anyagok készítése, kutatások elvégzése. A független szemléletből adódóan ennek a kutatási, tájékoztatási funkciónak a leghitelesebbnek kell lennie. A közvélemény azt várja el a civilektől, hogy az igazságot mutassák be, semmilyen gazdasági érdek, vagy politikai álláspont ne befolyásolja őket. A saját szakterületükre koncentráljanak, és zárjanak ki minden olyan a külső hatást, amely erről az útról szeretné letéríteni őket a munkájuk során. 1 Forrás: letöltés ideje: december 4. 11:10 2 Honlapjuk címe: 3 Honlapjuk címe: 7

8 2. A zöld civil szervezetek feladatai A zöld civil szervezetek feladatai közé sorolható minden olyan tevékenység, melyet az előbbiekben már kifejtettem. A következő fejezetben egy közvélemény-kutatás adatai alapján foglalom össze, hogy a lakosság szerint melyek a legfontosabb zöld civil feladatok. Amit mindenképpen szükséges hangsúlyozni, ha zöld szervezetekről beszélünk, hogy az ő legfontosabb feladatuk a tájékoztatás, szemléletformálás és a tettekkel történő példamutatás. Az egyéni felelősség tudatát kell felébreszteniük a környezetükben, mivel az általuk képviselt célok csak úgy valósíthatóak meg, ha az emberek felismerik, hogy ők, mint egyének, felelősek a kialakult helyzetért, és ugyanakkor rajtuk múlik a jövő, a problémák megoldása is A zöld civil szervezetek feladatai a lakosság véleménye szerint A Cognative Omnibus 2008-as A WWF Magyarország adó 1% felajánlásokra és az erdőgazdálkodás megítélésére vonatkozó felmérésében 5 szerepeltek arra vonatkozó kérdések, hogy az emberek milyen tevékenységet várnak el a civil szervezetektől. Érdemes ezeket átnézni, és megvizsgálni olyan szempontból, hogy ennek mennyire tesznek eleget a szervezetek, illetve hogy ők akár a kommunikációjukban is- mennyire tartják fontosnak ezeket a feladatokat. A felmérés első kérdésében Mit tegyen a zöld civil szervezet az éghajlatvédelemért? - különböző feladatok közül kellett választaniuk a megkérdezetteknek. Ez a kérdés egy bizonyos témakörre vonatkozik, de némileg általánosíthatóak is a válaszok a civilek tevékenységére vonatkozóan. A legmagasabb értéket, 15-15%-ot kapott a környezet/természetvédelem és a lakossági tájékoztatás/felvilágosítás. Egyrészt aktív részvételt várnak a szervezetektől a gyakorlati tevékenységben, másrészt a tájékoztatást tartják fontosnak, ami egy alapvető civil feladat. A válaszok közül 8%-os eredményt ért el a határozott aktív fellépés/nagyobb érdekérvényesítés. Jól látható, hogy a civilekben bíznak az emberek, ha érdekérvényesítésről van szó, mert sokszor a hatósági csatornákon nem lehetséges egy-egy ügy megoldása. 4 Nagyon jól kifejezi ezt az elméletet ez a rövid szállóige: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 5 A felmérés adatait lásd a Melléklet 5. oldalán. A felmérést 500 fős reprezentatív mintán végezték a 15 évesnél idősebb lakosság körében. 8

9 A következő kérdések az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan konkrét tevékenységekre vonatkoznak. Öt lehetőség közül lehetett választani: 1. nagyon fontosnak tartom, 2. elég fontosnak tartom, 3. részben fontosnak tartom, részben nem, 4. kevésbé tartom fontosnak, 5. egyáltalán nem tartom fontosnak. Az egyes kérdések esetében az első, tehát a nagyon fontosnak tartom válaszokhoz tartozó értékeket vizsgáltam. A nagyon fontosnak tartom válaszokhoz tartozó értékek Feladat: Hasson a környezetszennyező vállalatokra, hogy azok ne vagy kevésbé károsítsák környezetet Tájékoztassa a lakosságot a környezet- és természet megóvásának lehetőségeiről, módjairól Nagyon fontosnak tartja a megkérdezettek: 72% 67% Tájékoztassa a lakosságot az energiatakarékosság lehetőségeiről 67% Tettleg is lépjen fel a környezetszennyezés ellen (szemétgyűjtések, faültetés) 66% Hívja fel a figyelmet a környezet- és természetkárosító tevékenységekre és azok hatásaira 65% Működjön együtt a vállalatokkal és a közintézményekkel azok energiahatékonyságának növelése, CO2 kibocsátásának csökkentése érdekében 64% Hasson a politikusokra, hogy azok a környezet megóvása érdekében hozzanak megfelelő intézkedéseket 63% Hasson a politikusokra, hogy nagyobb támogatás illesse meg a megújuló energiákat használókat 63% Tájékoztassa a lakosságot a megújuló energiaforrásokról 61% Működjön együtt nemzetközi civil szervezetekkel a klímaváltozás elleni globális fellépés érdekében 59% Szervezzen országos tájékoztató akciókörutakat 51% Tartson szakmai konferenciákat, fórumokat az érintett lakosságnak 50% A lakosság és a döntéshozók figyelmének felkeltése érdekében szervezzen tüntetéseket, demonstrációkat 45% Szervezzen (utcai) aláírásgyűjtéseket a környezet- és természetvédelmi érdekérvényesítéshez 38% 1. számú táblázat Forrás: Cognative Omnibus közvélemény-kutatása alapján, Cognative Omnibus 2008-as A WWF Magyarország adó 1% felajánlásokra és az erdőgazdálkodás megítélésére vonatkozó közvélemény-kutatása 9

10 A civil szervezetek legfontosabb feladat a lakosság szerint, hogy hassanak a környezetszennyező vállalatokra. Véleményem szerint, e feladat ellátását kiemelt fontosságúnak tartják e szervezetek, amit bizonyít az is, hogy a munkám során vizsgált öt szervezet kapcsolatban áll vállalatokkal és próbálnak hatni rájuk, hogy válasszanak környezetbarátabb megoldásokat, illetve felhívják a figyelmet a tevékenység szennyező jellegének súlyára, és alternatívákat javasolnak ennek csökkentésére. Szerintem ezen a téren megfelelő a kommunikációjuk a szervezeteknek, viszont kevésbé hatékonyak, mert a gazdasági életben igen nehéz olyan változtatásokat elfogadtatni, ami egyes szereplőknek nem hoz nyereséget. Második helyen kiemelt feladat: a tájékoztatás egyrészt a környezetvédelméről, másrészt az energiatakarékosságról. Ez a tájékoztató funkció a civilek fontos feladata, minden szervezet egyik, ha nem a legfőbb munkája. A szervezet kommunikációs tevékenysége befolyásolja a tájékoztatás módját illetve hatékonyságát is. Nehéz meghatározni, hogy mennyire hatékony ez a tevékenység egy-egy szervezet esetében, mert sok helyről kapnak információkat az emberek. Például nem lehet kijelenteni, hogy hulladékról csak a Hulladék Munkaszövetségtől hallhat a lakosság. Így ennek a mérése nehezen megvalósítható szervezetekre lebontva. A harmadik legnagyobb értéket kapott kérdésben egy újabb fontos civil feladat szerepel: a tettekben megvalósuló fellépés. Ezzel a tevékenységgel úgymond példát tudnak mutatni, hogy egy-egy területen milyen módon segíthetnek a hétköznapi emberek is saját két-kezi munkájukkal. Ilyen lehet például a szemétszedés, amire a HuMuSz egy nagyon jó megvalósítási módot talált ki: cégeknek, mint csapatépítő tréning, szerveznek olyan programokat, ahol jó hangulatban, közös munkával tehetnek valami hasznosat másokért a résztvevők. Ez lehet például egy erdő megtisztítása vagy egy játszótér rendbetétele. Negyedik legfontosabb feladatnak a figyelemfelhívást tartják a megkérdezettek. A felmérésből nem derül ki, hogy mit értünk pontosan e tevékenység alatt. Hiszen figyelemfelkeltő lehet egy televíziós szereplés, egy utcai akció vagy egy reklámkampány. Az ötödik helyen szereplő feladat az együttműködés közintézményekkel és vállalatokkal. Ebben a kutatásban a CO 2 kibocsátással összefüggésben vizsgálják ezt a kérdést, mivel ez 10

11 köthető az éghajlatváltozáshoz. Úgy gondolom, hogy együttműködésre számos más területen is van lehetőség, így ez is beletartozik a civil feladatokba. Még két kérdést szeretnék elemezni: Elsőként azt, amit a válaszadók a legkevésbé tartanak nagyon fontosnak, ez az (utcai) aláírásgyűjtés. Úgy gondolom, hogy az emberek nem hisznek ennek a módszernek a hatékonyságában, nem igazán látható az ilyen akciók valódi eredménye. Másodikként pedig a 45%-ot kapott figyelemfelkeltő tüntetésekről, demonstrációkról szeretnék írni. A felmérésből az látható, hogy az emberek hatékonyabbnak tartják a tájékoztatást, együttműködést, mint azt, hogy kivonuljanak a szervezetek az utcára. Első figyelemfelkeltésre lehet, hogy jók, de ezek az akciók nem a szervezet szakmai felkészültségét támasztják alá, csupán a neve forog néhány napig, esetleg hétig a médiában. Lehetséges, hogy ismertebbé válnak ilyen megmozdulásokkal, de elismertséget kivívni ezzel nem lehet. 4. A zöld civil szervezetek támogatottsága a lakosság körében Az előzőekben már elemzett felmérésben 7 szerepeltek kérdések a civilek támogatására vonatkozóan. Az ezekre adott válaszokat olyan szempontból szeretném megvizsgálni, hogy mennyire tartják fontosnak hazánkban a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek támogatását. Emellett egy tanulmányban 8 találtam információkat az 1%-os felajánlásokra vonatkozóan. Ezek az adatok részben ellentmondanak a közvélemény-kutatás eredményének, ennek lehetséges okaira is kitérek. A felmérésben a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlására kérdeztek rá. A válaszokból az derül ki, hogy 32% a beteg, sérült gyerekeket segítőknek, 15% egészségügyi 7 Cognative Omnibus 2008-as A WWF Magyarország adó 1% felajánlásokra és az erdőgazdálkodás megítélésére vonatkozó közvélemény-kutatása 8 Hungary s 1% system: ten years on - 11.oldal letöltés ideje: december 2. 15:32 11

12 szervezeteknek, 12% oktatási célokra, 8% állatvédőknek, 7% egyéb általános szervezeteknek, 4% természet/környezetvédőknek adná ezt a támogatást. Jól látszik, hogy a zöld civil szervezetek támogatása az utolsó helyen szerepel. Ennek lehetséges oka, hogy a válaszadók nem tartják elég hatékonynak a tevékenységüket és ezért nem kívánják őket támogatni. Viszont azt is feltételezhetjük, hogy nem érzik az emberek elég súlyos problémáknak azokat, amelyek ellen ezek a szervezetek fellépnek. Mindenképpen szükségesnek tartanám a közvélemény szélesebb körű tájékoztatását egyrészt a szervezetek tevékenységéről, másrészt ennek a hatékonyságáról. Mivel a munkához szükség van anyagi forrásokra, és ez az 1%-os felajánlás egy évente megjelenő rendszeres bevételforrást eredményezhet, érdemes hangsúlyt fektetni rá, és nem csak kampányszerűen, az adóbevallás beadásának határideje előtti időszakban kellene a szervezetek munkájára felhívni a figyelmet. A következő kérdés ugyanúgy az SZJA 1%-os felajánlására vonatkozik, azonban itt másképp csoportosították a szervezeteket a válaszkategóriákban. Ennél a kérdésnél 48%-ot kapnának a beteg/sérült gyerekeket segítők, 8%-ot ajánlanának oktatási célokra, 7%-ot adnának állatvédőknek, 4%-ot egészségügyi szervezeteknek és 3%-ot kulturális alapítványoknak. Itt nincsen természet/környezetvédő szervezetek kategória, de mivel az állatvédők hasonló eredménnyel szerepelnek mindkét kérdésben, valószínűsíthető, hogy a zöldek itt is 4% körüli eredményt érnének el. A dolgozatomban szereplő öt zöld szervezet közül ennél a kérdésnél csak a WWF szerepel. A megkérdezettek 2%-a ajánlaná fel adója 1%-át a szervezetnek. A fentebb már említett tanulmányban található adatok a zöld civil szervezetek támogatását tekintve az eddig leírtakkal ellentétes tendenciát mutatnak be. A következő táblázat az APEH hivatalos adatait tartalmazza, tehát ezek az értékek a megvalósult adófelajánlások. 12

13 Az 1%-os SZJA felajánlások területenkénti átlagos megoszlása 2006-ban 9 1. számú ábra Forrás: APEH Láthatjuk, hogy a környezetvédelem támogatottsága a legmagasabb, tehát a legtöbb 1%-os SZJA-felajánlást ez a terület kapta. A két eredmény nagyfokú eltérésének lehetséges okai: a közvélemény-kutatásban a hajlandóságot vizsgálták: kiket támogatnának az 1%-os felajánlással, az 1. számú ábrán pedig a megtörtént felajánlások értéke szerepel; a kutatás során a megkérdezetteket befolyásolhatják a válaszkategóriák, és más kategóriát jelölnek meg, mint amilyen szervezetnek valójában felajánlják ezt a támogatást; az SZJA 1%-os támogatást felajánlók köre évről-évre bővül, de az adófizetőknek még mindig kevesebb, mint a fele rendelkezik erről az 9 Forrás: Hungary s 1% system: ten years on 11. oldal letöltés ideje: december 2. 15:32 13

14 összegről 10, tehát nem lehet pontosan meghatározni, hogy a megkérdezettek a lakosság mely csoportjába tartoznak; Elképzelhető, hogy az elmúlt két év során némileg csökkent a zöld szervezetek támogatottsága, de nem tartom reálisnak a Cognative kutatásában 11 szereplő alacsony értékeket. A zöld civil szervezetek fő anyagi forrása a magánszemélyektől származó támogatás. Ennek egyik jelentős formája, mint ahogy ez már az előzőekből kiderült, az 1%-os SZJA felajánlás. A szervezetek feladata elérni ezt a támogatói célközönséget: fontos, hogy ismerjék a szervezet nevét, tevékenységét, céljait. Ezzel tudják meggyőzni az embereket, hogy támogatásra érdemesek. A felajánlott összegek felhasználásáról tájékoztatni kell a közvéleményt, meg kell erősíteni az emberekben azt a gondolkodást, hogy érdemes a zöld szervezeteket anyagilag támogatni. Hiszen hatékonyan, a céljaik megvalósítására használják fel ezeket az összegeket s&honap=2008_11 letöltés ideje: december 3. 13:45 11 Cognative Omnibus 2008-as A WWF Magyarország adó 1% felajánlásokra és az erdőgazdálkodás megítélésére vonatkozó közvélemény-kutatása 14

15 II. A zöld civil szervezetek vizsgálata A zöld civil szervezetek kommunikációjának bemutatásához primer kutatás keretében mélyinterjúkat 12 készítettem. Öt szervezetet vizsgáltam meg, melyek a következők: Energia Klub, Hulladék Munkaszövetség, Levegő Munkacsoport, Nimfea Természetvédelmi Egyesület, valamint a WWF Magyarország. Az interjúk alkalmával személyesen beszélgethettem az interjúalanyokkal, így az előre megtervezett kérdések mellett feltehettem az adott szervezetre vonatkozó speciális kérdéseimet, illetve újabb kérdéseket az elhangzottak kiegészítésére. Ezt a kutatási módszert találtam a legjobbnak ahhoz, hogy pontos képet kapjak a vizsgált szervezetről. Az interjúk nagyon jó hangulatban teltek, minden munkatárs nagyon készséges volt, érdeklődtek a munkámról is. Átlagosan egy órát beszélgettünk a vizsgált szervezet irodájában. Két esetben készítettem interjút elektronikus úton: a Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel, illetve a WWF-fel, utóbbit később kiegészítettem egy személyes interjúval is. A feldolgozás során az interjúk azonos kérdéscsoportjait vizsgálom együtt, és összevetem az egyes szervezeteknél szereplő információkat. Ebből az összehasonlító elemzésből megismerjük a szervezetek működési elveit, tevékenységi köreit, kiemelve a sajtó- és pr munkát, a jogalkotásban való részvételüket. 1. A választott szervezeti forma Elsőként a szervezeti formát szeretném összehasonlítani. A vizsgált szervezetek közül három -Energia Klub, Hulladék Munkaszövetség, Levegő Munkacsoport- több tagszervezetből álló szövetség. Érdemes megvizsgálni, hogy miért tartották a megalakulásukkor ezt a leghatékonyabbnak. Az interjúkból kiderült, hogy a rendszerváltás utáni években úgy gondolták, hogy csak egy 12 A mélyinterjú kérdés vázlata a Melléklet 17. oldalán található. 15

16 országos hatókörű, több tagszervezetből álló szervezet lesz képes arra, hogy eredményesen beleszóljon a hazai jogalkotásba. Az elgondolás teljesen logikus, de mint a beszélgetésekből kiderült, ez a feladat sajnos még ilyen bázis mellett is nehezen teljesíthető. A WWF is jelentős súllyal bír hazánkban, mivel egy nemzetközi szervezet magyarországi tagja. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület önállóan működő vidéki szervezet. Mivel főként helyi ügyekkel foglalkozik, az ő munkájuk esetében nem tartom problémának azt, hogy nem országos lefedettségű. 2. A szervezeti cél Ahhoz, hogy a későbbiekben részletesen elemezni tudjam a szervezeti kommunikációt, szeretnék néhány alapvető kérdést megvizsgálni. Elsőként a szervezetek által az alakulásukkor megfogalmazott célokat mutatom be. A szervezet céljának meghatározása alapvető, hiszen e mentén kell kialakítani a tevékenységi kört és lefektetni a működési alapelveket. A Hulladék Munkaszövetség világos céllal alakult 1995-ben, hogy szemléletformálással csökkente a hazai hulladéktermelődést. Ehhez hasonlóan a Levegő Munkacsoport a levegőszennyezés elleni küzdelmet tűzte ki céljául, az Energia Klub pedig energetikával kívánt foglalkozni. A WWF esetében egyértelmű a nemzetközi vonal követése, tehát a természet- és környezetvédelem, természetesen a hazai viszonyokhoz alakítva. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület a WWF-hez hasonlóan a környezet- és természetvédelemre szakosodott. 16

17 3. A célcsoport A szervezeti célhoz ki kell választani azt a célcsoportot, akikhez szólni szeretnénk, akikhez az üzenetünket címezzük, akikre hatni kívánunk. Ennek következtében, ahol a célcsoport konkrét meghatározása hiányosságként jelenik meg, ott kimutathatóan csökken a kommunikáció hatékonysága. A vizsgált szervezetek közül úgy találtam, hogy csupán a Levegő Munkacsoport rendelkezett konkrét, pontos célcsoporttal megalakulásakor: ezek a politikai élet szereplői, valamint a jogalkotási folyamatban résztvevő szervek voltak. Az idők során kibővítették a célcsoport körét a lakossággal, ami szinte elvárás egy civil szervezettől, illetve új célcsoport lett a média is. Nem tartom jónak azt, hogy a szervezetek túl sok mindent magukra vállalnak, túl sok csoportot kívánnak elérni és így erőforrások hiányában végül egyikhez sem jut el elég hatékonyan az üzenetük, már ha van üzenetük. Ezt a túlvállalást éli most a Hulladék Munkaszövetség, a WWF és még biztosan nagyon sok hazai szervezet, akik egyszerre kívánnak lakossági szolgáltatásokat nyújtani, beleszólni a jogalkotásba, támogatni a közigazgatási szervek munkáját és kapcsolatot kialakítani gazdasági szervezetekkel. Az Energia Klubnál - amely korábban hasonló problémákkal küszködött - jelenleg is zajlik egy szervezeti reform annak érdekében, hogy tudományos, kutató intézeti profil felé mozduljanak. Ők már igyekeznek egy bizonyos tevékenységi körre koncentrálni, és a döntéshozókat megcélozni, de véleményem szerint könnyen előfordulhat, hogy ezzel is túlvállalják magukat. A szervezetek tevékenységi köre igen szerteágazó. Mindenképpen egy szolgáltató tevékenységről kell beszélni, aminek fontos eleme a tájékoztatás, a szemléletformálás. Például a HuMuSz tanácsadó irodát működtet, oktató tevékenységet folytat, tanulmányokat készít, aktívan részt kíván venni a jogalkotásban, hulladékgazdálkodási segédleteket dolgoz ki önkormányzatok számára, vállalkozási formában irodai szelektív hulladékgyűjtést biztosít és csapatépítő tréningeket szervez. Látható, hogy ez a sok, a hulladék témába tartozó tevékenységi kör elég nagy feladat egyetlen szervezet számára, 17

18 arról nem is beszélve, hogy ezen viszonylag kis létszámú 13 csapat dolgozik. A hatékonyabb munkavégzéshez szükséges a pontos tevékenység meghatározása, mivel mindazt, amit a HuMuSz végez, normál esetben három-négy különálló szervezetnek kellene megvalósítania a megfelelő humán erőforrással, csak úgy lehetne valóban célravezető és hatékony a munka. 4. A szervezetek humán bázisa Tekintsük át azt, hogy ezek a zöld civil szervezetek milyen humán bázissal rendelkeznek, vagyis hány főállásban dolgozó munkatárs végez munkát? Az Energia Klubnál 15 fő, a Hulladék Munkaszövetségnél 6 fő illetve 2 fő a HuMuSz Recycling Kft.-nél, a Levegő Munkacsoportnál 13 fő, a Nimfea Természetvédelmi Egyesületnél 4 fő, a WWF-nél 21 fő a főállású munkatárs. Ezek a számok jól mutatják, hogy a hatékony munkavégzéshez mennyire fontos a megfelelő létszámú főállású munkatárs. Egyrészt azért, mert több ember között jobban szétoszthatóak a feladatok, pontosabban meghatározható, hogy ki milyen tevékenységi területnek a felelőse. Másrészt ahhoz, hogy megvalósíthatóak legyenek a szervezet által kitűzött célok, a munkák határidőre elkészüljenek, rendszeresen megtörténjen egy-egy részfeladat végrehajtása, szükség van munkaerőre. A három legtöbb embert foglalkoztató szervezetnél megy a leggördülékenyebben a munka, de még ők is időhiányra panaszkodnak. A Hulladék Munkaszövetség humán bázisa nem elégséges, ezért három új munkatárs felvételét is tervezik a jövő év során. 13 A részletes adatokat lásd a következő pontban. 18

19 Összegzésként elmondható, hogy minél többen dolgoznak egy adott szervezetnél, annál hatékonyabb a munkavégzés. Minden területnek meg kell határozni a felelőseit, akik az oda tartozó feladatokat ellátják. Ehhez a későbbiek során is tartaniuk kell magukat, nem szabad más területek feladatait magukra vállalni, csak azért mert ott éppen kapacitáshiány van, mert ezzel teljesen felborul a már lefektetett, kialakított rendszer. Részletesen kitérek majd a későbbiekben a sajtókapcsolati és pr munkatárs fontosságára a szervezeti hatékonyságban. Mivel civilekről beszélünk, kiemelném, hogy nagyon sok segítséget kapnak a szervezetek az önkénteseiktől, akik ellenszolgáltatás nélküli munkával támogatják a szervezet működését. Szeretném ennek a súlyát adatokkal is alátámasztani: 2000-ben az önkéntes munkával segítők száma 400 ezer fő volt. 35,5 millió munkaórának megfelelő tevékenységükkel kb. 17 ezer főállású foglalkoztatott munkaidejével azonos mértékben dolgoztak. 14 A 14 éven felüli népesség több, mint 36%-a a családi, baráti körön belül is segít, és azon kívül is végez önkéntes tevékenységet Az érdekgazdák köre Általános érdekgazda térkép A vizsgált szervezetek esetében -és valószínűleg ez hasonló a legtöbb hazai civil szervezetnél- felvázolható egy általános érdekgazda térkép, amely felosztható pozitív és negatív részre. A pozitív érdekgazdák közé tartozik a lakosság, akik általában támogatják a civil tevékenységet. Ugyancsak pozitív érdekgazdák azok a gazdasági szereplők, akiknek hasonló a profilja, mint az adott civil szervezetnek (például az Energia Klub jó kapcsolatban van a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó cégekkel). 14 Mit érdemes tudni a média munkatársainak a nonprofit kutatásokról? oldal 15 Czike Klára Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 34. oldal letöltés ideje: december 3. 14:14 19

20 Ebbe a körbe tartoznak azok a szakemberek, akik szakmailag elfogadják a szervezet tevékenységét. Ugyancsak ide sorolhatóak azok a politikusok, akik felismerték a szervezetek által képviselt értékek valódiságát, és emellett a munkájuk során is kiállnak. A média is pozitív érdekgazdává vált az elmúlt években. Egyre hangsúlyosabban jelennek meg környezetvédelmi témájú hírek, információk -köszönhetően részben az éghajlatváltozást kísérő kiemelt médiafigyelemnek-. Ide tartoznak azok a zöld újságírók, akik a munkájukkal oly módon támogatják a szervezeteket, hogy nyilvánosságot biztosítanak nekik. A negatív érdekgazdák köre sajnos szélesebb Magyarországon. Ide tartozik minden olyan gazdasági szereplő, akinek a tevékenysége ellentétes a civilek törekvéseivel. Ilyen vállalatból sajnos nagyon sok van hazánkban, és mivel ők jóval több anyagi lehetőséggel rendelkeznek, általában a civilek alul maradnak a velük folytatott vitában. Sajnos ide sorolható a döntéshozók, politikusok nagy része is. Vannak olyanok, akik egyáltalán nem értik meg azt, amit a civilek képviselnek, vannak olyanok, akik nem akarják megérteni, és vannak sajnos olyanok is, akik igen is tisztában vannak azzal, hogy amit tesznek teljesen ellentétes a közösség által várt normákkal, de ők arra hivatkozva, hogy egy felsőbb hatalom elvárása szerint cselekszenek, mentesítve érzik magukat tetteik súlya és következménye alól. Ilyen környezetben igen nehéz akármilyen civil tevékenység hatékony végzése. Sajnos a gyakorlatom alatt többször is szembesültem azzal, mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek a szervezetek. A vizsgált szervezetek érdekgazda csoportjai Szeretném szervezetekre lebontva is bemutatni az érdekgazda csoportokat, mivel sok érdekesség fedezhető fel az adatokból. Az Energia Klub az energetikán belül több speciális területtel is foglalkozik. Ezeknek a területeknek részben megegyeznek, részben különböznek az érdekgazdái. Általánosságban elmondható, hogy az energetika területén hazánkban jelentős az atom- és fosszilis lobbi, ezért minden ilyen jellegű szervezet, illetve az ezt támogató döntéshozók a negatív érdekgazdákhoz tartoznak. Az atomenergiával kapcsolatban még a lakosság is igen 20

Éghajlatváltozás Budapest és Pest megye

Éghajlatváltozás Budapest és Pest megye Éghajlatváltozás Budapest és Pest megye Környezettudatossági felmérés A Magyar Természetvédők Szövetsége részére 2 Éghajlatváltozás következményeinek spontán ismerete 2010 2009 N=291 N=270 *TERMÉSZETI

Részletesebben

Éghajlatváltozás. Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére

Éghajlatváltozás. Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére Éghajlatváltozás Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére Háttér és célok A Cognative Kft. 2002. Óta végez környezet- és természetvédelem

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Médiaajánlat - www.greenfo.hu

Médiaajánlat - www.greenfo.hu Médiaajánlat - www.greenfo.hu Érvényes: 2011. október 14-től visszavonásig Honlapunkra elsősorban környezetkímélő termékek és szolgáltatások, illetve környezetvédelemmel, természetvédelemmel és energiatakarékossággal

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

NAPOS BERUHÁZÁSOK A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEMSZÖGÉBôL

NAPOS BERUHÁZÁSOK A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEMSZÖGÉBôL NAPOS BERUHÁZÁSOK A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEMSZÖGÉBôL elôadó: Csanaky Lilla SUNNY DAY KONFERENCIA Budapest, 2012. április 11. 2 RÓLUNK 1990 óta Célunk: új szemléletmód Eszközeink: kutatás,

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR

Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR Előadó: Kisanyik Tímea Éva tevékenység koordinátor

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Hallgatói és oktatói igények összevetése NETWORKSHOP KONFERENCIA 2013. március 26-28. Kvaszingerné Prantner Csilla Eszterházy Károly Főiskola csilla@ektf.hu

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ÉLETÉBEN? A Civilkomp alapítvány felmérésének eredményei A kutatócsapat tagjai: Vasné Dr. Egri Magdolna - Vajda Márta - Danó Györgyi A kutatás

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban

Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány VII. Diákjogi Szektorkonferencia 2009. november 20-22. FÓT Milicz Ákos Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban Amirl mindenképpen beszélnünk kellene 1. Szektor

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő

Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő Zsolt Péter Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő A helyi nyilvánosság a globális és lokális mechanizmusok egyik meghatározó területe. Általában az országos jelentőségű kérdésekkel, és azok jobb megértéséhez

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2015. január 1-étől Dióhéjban A 2013 végén indított Konferenciajegy.hu weboldal szolgáltatásait már több tucat, rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozás

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 A tételsor 1. Ön egy televíziós politikai vitaműsor vezetője. A meghívottak a legnagyobb hazai pártok vezetői.

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27.

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27. ÖKOINDUSTRIA 2013 ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2013. Szeptember 25-27. SYMA Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban?

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban? Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye Hogyan mőködik a gyakorlatban? A törvény születése 4 oldalas törvényjavaslat készült a Föld Barátai EWNI (Anglia, Wales és É-Írország) londoni irodájában 2004-ben

Részletesebben

Közvélemény-kutatás kiértékelése

Közvélemény-kutatás kiértékelése Közvélemény-kutatás kiértékelése Bóly Borjád Monyoród Nagybudmér Pócsa térségi ivóvízminőség-javító projekt Azonosító szám: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0004 Készítette: Sághy-Sat Kft. 2012. október Tartalomjegyzék

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel!

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel! Tisztelt Leendő Partnerünk, Hirdetőnk! Sikeres 3,5 évet tudhatunk magunk mögött, a pécelinfo.hu növekvése a mai napig töretlen. A 2009-es induláshoz képest 2011-re már elértük a 40-45 folyamatos péceli

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Hiánypótlás Hiánypótlás a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Tartalom 1) Átalakított szervezeten belüli eljárások száma... 3 2) A hivatal szervezetfejlesztési

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Civil kezdeményezések a nyíregyházi Sóstói-erdőért

Civil kezdeményezések a nyíregyházi Sóstói-erdőért Civil kezdeményezések a nyíregyházi Sóstói-erdőért Szigetvári Csaba Országos Erdőfórum Kőszeg, 2010 december 2-3. Nyíregyháza erdeje Természeti értékek Az erdő fő jellemzői Miért szóljanak bele civilek

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján

Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján SITÁNYI LÁSZLÓ Vállalkozói Innováció a Dunántúlon szakmai konferencia

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában!

Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! A Klíma Klub médiatámogatói partnereket keres! III. Magyarországi Klímacsúcs Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! Magyarország feladatai Mexikó után

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR Melyik tréningcéget válasszam? Avagy mi a helyes koncepcionális megközelítés egy fejlesztésnél?!

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben