A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest, 2009

2 Tartalomjegyzék Táblázatok és ábrák jegyzéke...4. oldal Bevezetés oldal I. A zöld civil szervezetek feladatai oldal 1. A civil szervezetekről általában oldal 2. A zöld civil szervezetek feladatai oldal 3. A zöld civil szervezetek feladatai a lakosság véleménye szerint. 8. oldal 4. A zöld civil szervezetek támogatottsága a lakosság körében.11. oldal II. A zöld civil szervezetek vizsgálata oldal 1. A választott szervezeti forma. 15. oldal 2. A szervezeti cél 16. oldal 3. A célcsoport oldal 4. A szervezetek humán bázisa oldal 5. Az érdekgazdák köre oldal 6. A szervezetek megítélése.23. oldal 7. Részvétel a jogalkotásban 26. oldal 8. A szervezetek sajtótevékenysége.27. oldal 9. A szervezetek honlapjai oldal 10. A szervezetek az interneten oldal 11. A szervezetek public relations tevékenysége..36. oldal 2

3 III. A média véleménye a zöld civil szervezetek kommunikációjáról oldal 1. A civil szervezetek és a média oldal A zöld civil szervezetek hazai helyzete oldal A sajtókapcsolatok fontossága oldal A jó sajtóanyag oldal A jó honlap.42. oldal Az utcai akciókról oldal A vizsgált szervezetek viszonya a médiával oldal 2. Greenfo, zöld iránytű a neten oldal Általános bemutatás 44. oldal Látogatottsági adatok oldal IV. Javaslatok, módszertani ötletek oldal 1. Kommunikációra szükség van! oldal 2. A jó belső kommunikáció oldal 3. Az önkéntességről oldal 4. Ötletek a gyakorlati megvalósításhoz oldal A nyomtatott kiadványok oldal A rendezvények..53. oldal A hatékony szervezeti honlap.54. oldal A sajtókapcsolatok és a sajtómunka oldal Néhány javaslat a sajtótájékoztatóhoz és az egyéb sajtórendezvényekhez oldal A tervezés oldal A zöld civil szervezetek támogatása oldal A szervezetek közötti együttműködésről oldal Befejezés..64. oldal Forrás és irodalomjegyzék oldal Melléklet. 66. oldal 3

4 Táblázatok és ábrák jegyzéke 1. számú táblázat: Cognative Omnibus 2008-as A WWF Magyarország adó 1% felajánlásokra és az erdőgazdálkodás megítélésére vonatkozó közvélemény-kutatása A nagyon fontosnak tartom válaszokhoz tartozó értékek. 9. oldal 1. számú ábra: Az 1%-os SZJA felajánlások területenkénti átlagos megoszlása 2006-ban..13.oldal 2. számú ábra: A WWF hitelessége a lakosság körében oldal 2. számú táblázat: A szervezetek honlapjának találati aránya a Google keresőmotorral 34. oldal 3. számú ábra: A látogatók havi átlagos megoszlása. 45. oldal 4. számú ábra: Napi webaudit alakulása három egymást követő év azonos napján (munkanap) oldal 5. számú ábra: A honlap látogatóinak havi átlagos megoszlása 2008-ban 46. oldal 6. számú ábra: Napi webaudit hetében oldal 4

5 Bevezetés A szakmai gyakorlatom során tapasztaltam, hogy a zöld civil szervezetek nagyon fontos célokat kívánnak megvalósítani, de nem használják ki a rendelkezésükre álló lehetőségeket. Ha hatékonyabbá tennék a szervezeti kommunikációjukat, sokkal könnyebben elérhetnék a célcsoportjaikat, eljuttathatnák üzenetüket az emberekhez, és a jogalkotásba is sikeresebben képviseltethetnék magukat. A főiskolai tanulmányaim alatt nagyon sok információt megtanultam a kommunikáció fontosságáról és a megvalósításról, és úgy éreztem, ezeket a megoldásokat érdemes lenne megismertetni a szervezetekkel a fejlődésük elősegítése érdekében. Ezért a diplomamunkámban kommunikációjuk hatékonyságát vizsgálom, illetve javaslatokkal kívánom segíteni e tevékenység tökéletesítését. A kutatási módszertan bemutatása előtt szeretném tisztázni, hogy mit értek a címben szereplő zöld civil szervezetek fogalom alatt. Ide sorolom az összes hazai környezet- és természetvédő civil szervezetet, tehát a zöld jelzővel ezeket a tevékenységi területeket szeretném összefoglalni. A kutatási módszertan: mélyinterjús primer kutatás Öt civil szervezet (az Energia Klub, a Hulladék Munkaszövetség, a Levegő Munkacsoport, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a WWF Magyarország) működését és kommunikációs hatékonyságát vizsgáltam meg interjúk segítségével. Minden vizsgált szervezet komoly tapasztalattal rendelkezik, és a legnagyobbak közé tartozik hazánkban. A kis szervezeteknek is hasznos megismerni azt a tudást, intézményi rendszert, fejlődési folyamatot, amit ők megvalósítottak sok év munkájával. Természetesen a téma teljes körű bemutatásához nem elegendő ez az öt szervezet, de a munkám célja a tendenciák bemutatása, a figyelemfelkeltés, illetve a megvalósítható lehetőségek összegyűjtése volt. A téma vizsgálata úgy teljes, ha bemutatjuk a másik oldal, vagyis a média véleményét is. Több újságíróval és rádiós szakemberrel beszélgettem a lehetőségekről. Ebben az esetben is elmondható, hogy a kutatás nem teljes körű, mivel a médiát három ember képviseli a 5

6 dolgozatomban. Azt viszont szeretném kiemelni, hogy ők mindannyian a szakma elismert képviselői és sok éves tapasztalattal rendelkeznek. különböző közvélemény-kutatások szekunder elemzése A közvélemény-kutatásokban található adatokkal igyekeztem a mélyinterjúk során szerzett információkat kiegészíteni, illetve más szemszögből is megvizsgálni egy-egy kérdést. A dolgozat célja összefoglalni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a szervezetek hatékonyabbá tehetik a kommunikációjukat, jobban elérhetik a célközönségüket és jobb munkakapcsolatot alakíthatnak ki a médiával. A leírt módszertani példák remélhetőleg segítségül szolgálnak majd a szervezetek számára, hiszen mind a pr szakmai szempontokat, mind a média képviselőinek a javaslatait figyelembe vettem. 6

7 I. A zöld civil szervezetek feladatai és támogatottsága 1. A civil szervezetekről általában A civil szervezet jogi definíciója 1 : az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat) és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány (ide nem értve a közalapítványt). A civil szervezetek azzal a céllal jönnek létre, hogy adott területen politikailag és gazdaságilag független részvevőként működjenek. Egyrészt elláthatnak olyan feladatokat, melyek állami szinten nincsenek megoldva (például a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2 a végstádiumban lévő súlyos beteg emberek humánus ellátását végzi), vagy olyat, ahol az állami rendszer mellett szükség van a civil támogatásra is (például a Gyermekétkeztetési Alapítvány 3 segíti azokat a rászorulóknak, akik az állami közétkeztetés anyagi terheit nem tudják vállalni, de ugyanakkor állami támogatást is kapnak a nehéz anyagi helyzetben élő családok, hogy megoldott legyen a gyermekek ellátása). A szakmai feladatok köre szerteágazó: a gyakorlati támogatás, tettekben megvalósuló fellépés, akciók szervezése mellett a tájékoztatás, szemléletformálás és szakmai anyagok készítése, kutatások elvégzése. A független szemléletből adódóan ennek a kutatási, tájékoztatási funkciónak a leghitelesebbnek kell lennie. A közvélemény azt várja el a civilektől, hogy az igazságot mutassák be, semmilyen gazdasági érdek, vagy politikai álláspont ne befolyásolja őket. A saját szakterületükre koncentráljanak, és zárjanak ki minden olyan a külső hatást, amely erről az útról szeretné letéríteni őket a munkájuk során. 1 Forrás: letöltés ideje: december 4. 11:10 2 Honlapjuk címe: 3 Honlapjuk címe: 7

8 2. A zöld civil szervezetek feladatai A zöld civil szervezetek feladatai közé sorolható minden olyan tevékenység, melyet az előbbiekben már kifejtettem. A következő fejezetben egy közvélemény-kutatás adatai alapján foglalom össze, hogy a lakosság szerint melyek a legfontosabb zöld civil feladatok. Amit mindenképpen szükséges hangsúlyozni, ha zöld szervezetekről beszélünk, hogy az ő legfontosabb feladatuk a tájékoztatás, szemléletformálás és a tettekkel történő példamutatás. Az egyéni felelősség tudatát kell felébreszteniük a környezetükben, mivel az általuk képviselt célok csak úgy valósíthatóak meg, ha az emberek felismerik, hogy ők, mint egyének, felelősek a kialakult helyzetért, és ugyanakkor rajtuk múlik a jövő, a problémák megoldása is A zöld civil szervezetek feladatai a lakosság véleménye szerint A Cognative Omnibus 2008-as A WWF Magyarország adó 1% felajánlásokra és az erdőgazdálkodás megítélésére vonatkozó felmérésében 5 szerepeltek arra vonatkozó kérdések, hogy az emberek milyen tevékenységet várnak el a civil szervezetektől. Érdemes ezeket átnézni, és megvizsgálni olyan szempontból, hogy ennek mennyire tesznek eleget a szervezetek, illetve hogy ők akár a kommunikációjukban is- mennyire tartják fontosnak ezeket a feladatokat. A felmérés első kérdésében Mit tegyen a zöld civil szervezet az éghajlatvédelemért? - különböző feladatok közül kellett választaniuk a megkérdezetteknek. Ez a kérdés egy bizonyos témakörre vonatkozik, de némileg általánosíthatóak is a válaszok a civilek tevékenységére vonatkozóan. A legmagasabb értéket, 15-15%-ot kapott a környezet/természetvédelem és a lakossági tájékoztatás/felvilágosítás. Egyrészt aktív részvételt várnak a szervezetektől a gyakorlati tevékenységben, másrészt a tájékoztatást tartják fontosnak, ami egy alapvető civil feladat. A válaszok közül 8%-os eredményt ért el a határozott aktív fellépés/nagyobb érdekérvényesítés. Jól látható, hogy a civilekben bíznak az emberek, ha érdekérvényesítésről van szó, mert sokszor a hatósági csatornákon nem lehetséges egy-egy ügy megoldása. 4 Nagyon jól kifejezi ezt az elméletet ez a rövid szállóige: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 5 A felmérés adatait lásd a Melléklet 5. oldalán. A felmérést 500 fős reprezentatív mintán végezték a 15 évesnél idősebb lakosság körében. 8

9 A következő kérdések az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan konkrét tevékenységekre vonatkoznak. Öt lehetőség közül lehetett választani: 1. nagyon fontosnak tartom, 2. elég fontosnak tartom, 3. részben fontosnak tartom, részben nem, 4. kevésbé tartom fontosnak, 5. egyáltalán nem tartom fontosnak. Az egyes kérdések esetében az első, tehát a nagyon fontosnak tartom válaszokhoz tartozó értékeket vizsgáltam. A nagyon fontosnak tartom válaszokhoz tartozó értékek Feladat: Hasson a környezetszennyező vállalatokra, hogy azok ne vagy kevésbé károsítsák környezetet Tájékoztassa a lakosságot a környezet- és természet megóvásának lehetőségeiről, módjairól Nagyon fontosnak tartja a megkérdezettek: 72% 67% Tájékoztassa a lakosságot az energiatakarékosság lehetőségeiről 67% Tettleg is lépjen fel a környezetszennyezés ellen (szemétgyűjtések, faültetés) 66% Hívja fel a figyelmet a környezet- és természetkárosító tevékenységekre és azok hatásaira 65% Működjön együtt a vállalatokkal és a közintézményekkel azok energiahatékonyságának növelése, CO2 kibocsátásának csökkentése érdekében 64% Hasson a politikusokra, hogy azok a környezet megóvása érdekében hozzanak megfelelő intézkedéseket 63% Hasson a politikusokra, hogy nagyobb támogatás illesse meg a megújuló energiákat használókat 63% Tájékoztassa a lakosságot a megújuló energiaforrásokról 61% Működjön együtt nemzetközi civil szervezetekkel a klímaváltozás elleni globális fellépés érdekében 59% Szervezzen országos tájékoztató akciókörutakat 51% Tartson szakmai konferenciákat, fórumokat az érintett lakosságnak 50% A lakosság és a döntéshozók figyelmének felkeltése érdekében szervezzen tüntetéseket, demonstrációkat 45% Szervezzen (utcai) aláírásgyűjtéseket a környezet- és természetvédelmi érdekérvényesítéshez 38% 1. számú táblázat Forrás: Cognative Omnibus közvélemény-kutatása alapján, Cognative Omnibus 2008-as A WWF Magyarország adó 1% felajánlásokra és az erdőgazdálkodás megítélésére vonatkozó közvélemény-kutatása 9

10 A civil szervezetek legfontosabb feladat a lakosság szerint, hogy hassanak a környezetszennyező vállalatokra. Véleményem szerint, e feladat ellátását kiemelt fontosságúnak tartják e szervezetek, amit bizonyít az is, hogy a munkám során vizsgált öt szervezet kapcsolatban áll vállalatokkal és próbálnak hatni rájuk, hogy válasszanak környezetbarátabb megoldásokat, illetve felhívják a figyelmet a tevékenység szennyező jellegének súlyára, és alternatívákat javasolnak ennek csökkentésére. Szerintem ezen a téren megfelelő a kommunikációjuk a szervezeteknek, viszont kevésbé hatékonyak, mert a gazdasági életben igen nehéz olyan változtatásokat elfogadtatni, ami egyes szereplőknek nem hoz nyereséget. Második helyen kiemelt feladat: a tájékoztatás egyrészt a környezetvédelméről, másrészt az energiatakarékosságról. Ez a tájékoztató funkció a civilek fontos feladata, minden szervezet egyik, ha nem a legfőbb munkája. A szervezet kommunikációs tevékenysége befolyásolja a tájékoztatás módját illetve hatékonyságát is. Nehéz meghatározni, hogy mennyire hatékony ez a tevékenység egy-egy szervezet esetében, mert sok helyről kapnak információkat az emberek. Például nem lehet kijelenteni, hogy hulladékról csak a Hulladék Munkaszövetségtől hallhat a lakosság. Így ennek a mérése nehezen megvalósítható szervezetekre lebontva. A harmadik legnagyobb értéket kapott kérdésben egy újabb fontos civil feladat szerepel: a tettekben megvalósuló fellépés. Ezzel a tevékenységgel úgymond példát tudnak mutatni, hogy egy-egy területen milyen módon segíthetnek a hétköznapi emberek is saját két-kezi munkájukkal. Ilyen lehet például a szemétszedés, amire a HuMuSz egy nagyon jó megvalósítási módot talált ki: cégeknek, mint csapatépítő tréning, szerveznek olyan programokat, ahol jó hangulatban, közös munkával tehetnek valami hasznosat másokért a résztvevők. Ez lehet például egy erdő megtisztítása vagy egy játszótér rendbetétele. Negyedik legfontosabb feladatnak a figyelemfelhívást tartják a megkérdezettek. A felmérésből nem derül ki, hogy mit értünk pontosan e tevékenység alatt. Hiszen figyelemfelkeltő lehet egy televíziós szereplés, egy utcai akció vagy egy reklámkampány. Az ötödik helyen szereplő feladat az együttműködés közintézményekkel és vállalatokkal. Ebben a kutatásban a CO 2 kibocsátással összefüggésben vizsgálják ezt a kérdést, mivel ez 10

11 köthető az éghajlatváltozáshoz. Úgy gondolom, hogy együttműködésre számos más területen is van lehetőség, így ez is beletartozik a civil feladatokba. Még két kérdést szeretnék elemezni: Elsőként azt, amit a válaszadók a legkevésbé tartanak nagyon fontosnak, ez az (utcai) aláírásgyűjtés. Úgy gondolom, hogy az emberek nem hisznek ennek a módszernek a hatékonyságában, nem igazán látható az ilyen akciók valódi eredménye. Másodikként pedig a 45%-ot kapott figyelemfelkeltő tüntetésekről, demonstrációkról szeretnék írni. A felmérésből az látható, hogy az emberek hatékonyabbnak tartják a tájékoztatást, együttműködést, mint azt, hogy kivonuljanak a szervezetek az utcára. Első figyelemfelkeltésre lehet, hogy jók, de ezek az akciók nem a szervezet szakmai felkészültségét támasztják alá, csupán a neve forog néhány napig, esetleg hétig a médiában. Lehetséges, hogy ismertebbé válnak ilyen megmozdulásokkal, de elismertséget kivívni ezzel nem lehet. 4. A zöld civil szervezetek támogatottsága a lakosság körében Az előzőekben már elemzett felmérésben 7 szerepeltek kérdések a civilek támogatására vonatkozóan. Az ezekre adott válaszokat olyan szempontból szeretném megvizsgálni, hogy mennyire tartják fontosnak hazánkban a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek támogatását. Emellett egy tanulmányban 8 találtam információkat az 1%-os felajánlásokra vonatkozóan. Ezek az adatok részben ellentmondanak a közvélemény-kutatás eredményének, ennek lehetséges okaira is kitérek. A felmérésben a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlására kérdeztek rá. A válaszokból az derül ki, hogy 32% a beteg, sérült gyerekeket segítőknek, 15% egészségügyi 7 Cognative Omnibus 2008-as A WWF Magyarország adó 1% felajánlásokra és az erdőgazdálkodás megítélésére vonatkozó közvélemény-kutatása 8 Hungary s 1% system: ten years on - 11.oldal letöltés ideje: december 2. 15:32 11

12 szervezeteknek, 12% oktatási célokra, 8% állatvédőknek, 7% egyéb általános szervezeteknek, 4% természet/környezetvédőknek adná ezt a támogatást. Jól látszik, hogy a zöld civil szervezetek támogatása az utolsó helyen szerepel. Ennek lehetséges oka, hogy a válaszadók nem tartják elég hatékonynak a tevékenységüket és ezért nem kívánják őket támogatni. Viszont azt is feltételezhetjük, hogy nem érzik az emberek elég súlyos problémáknak azokat, amelyek ellen ezek a szervezetek fellépnek. Mindenképpen szükségesnek tartanám a közvélemény szélesebb körű tájékoztatását egyrészt a szervezetek tevékenységéről, másrészt ennek a hatékonyságáról. Mivel a munkához szükség van anyagi forrásokra, és ez az 1%-os felajánlás egy évente megjelenő rendszeres bevételforrást eredményezhet, érdemes hangsúlyt fektetni rá, és nem csak kampányszerűen, az adóbevallás beadásának határideje előtti időszakban kellene a szervezetek munkájára felhívni a figyelmet. A következő kérdés ugyanúgy az SZJA 1%-os felajánlására vonatkozik, azonban itt másképp csoportosították a szervezeteket a válaszkategóriákban. Ennél a kérdésnél 48%-ot kapnának a beteg/sérült gyerekeket segítők, 8%-ot ajánlanának oktatási célokra, 7%-ot adnának állatvédőknek, 4%-ot egészségügyi szervezeteknek és 3%-ot kulturális alapítványoknak. Itt nincsen természet/környezetvédő szervezetek kategória, de mivel az állatvédők hasonló eredménnyel szerepelnek mindkét kérdésben, valószínűsíthető, hogy a zöldek itt is 4% körüli eredményt érnének el. A dolgozatomban szereplő öt zöld szervezet közül ennél a kérdésnél csak a WWF szerepel. A megkérdezettek 2%-a ajánlaná fel adója 1%-át a szervezetnek. A fentebb már említett tanulmányban található adatok a zöld civil szervezetek támogatását tekintve az eddig leírtakkal ellentétes tendenciát mutatnak be. A következő táblázat az APEH hivatalos adatait tartalmazza, tehát ezek az értékek a megvalósult adófelajánlások. 12

13 Az 1%-os SZJA felajánlások területenkénti átlagos megoszlása 2006-ban 9 1. számú ábra Forrás: APEH Láthatjuk, hogy a környezetvédelem támogatottsága a legmagasabb, tehát a legtöbb 1%-os SZJA-felajánlást ez a terület kapta. A két eredmény nagyfokú eltérésének lehetséges okai: a közvélemény-kutatásban a hajlandóságot vizsgálták: kiket támogatnának az 1%-os felajánlással, az 1. számú ábrán pedig a megtörtént felajánlások értéke szerepel; a kutatás során a megkérdezetteket befolyásolhatják a válaszkategóriák, és más kategóriát jelölnek meg, mint amilyen szervezetnek valójában felajánlják ezt a támogatást; az SZJA 1%-os támogatást felajánlók köre évről-évre bővül, de az adófizetőknek még mindig kevesebb, mint a fele rendelkezik erről az 9 Forrás: Hungary s 1% system: ten years on 11. oldal letöltés ideje: december 2. 15:32 13

14 összegről 10, tehát nem lehet pontosan meghatározni, hogy a megkérdezettek a lakosság mely csoportjába tartoznak; Elképzelhető, hogy az elmúlt két év során némileg csökkent a zöld szervezetek támogatottsága, de nem tartom reálisnak a Cognative kutatásában 11 szereplő alacsony értékeket. A zöld civil szervezetek fő anyagi forrása a magánszemélyektől származó támogatás. Ennek egyik jelentős formája, mint ahogy ez már az előzőekből kiderült, az 1%-os SZJA felajánlás. A szervezetek feladata elérni ezt a támogatói célközönséget: fontos, hogy ismerjék a szervezet nevét, tevékenységét, céljait. Ezzel tudják meggyőzni az embereket, hogy támogatásra érdemesek. A felajánlott összegek felhasználásáról tájékoztatni kell a közvéleményt, meg kell erősíteni az emberekben azt a gondolkodást, hogy érdemes a zöld szervezeteket anyagilag támogatni. Hiszen hatékonyan, a céljaik megvalósítására használják fel ezeket az összegeket s&honap=2008_11 letöltés ideje: december 3. 13:45 11 Cognative Omnibus 2008-as A WWF Magyarország adó 1% felajánlásokra és az erdőgazdálkodás megítélésére vonatkozó közvélemény-kutatása 14

15 II. A zöld civil szervezetek vizsgálata A zöld civil szervezetek kommunikációjának bemutatásához primer kutatás keretében mélyinterjúkat 12 készítettem. Öt szervezetet vizsgáltam meg, melyek a következők: Energia Klub, Hulladék Munkaszövetség, Levegő Munkacsoport, Nimfea Természetvédelmi Egyesület, valamint a WWF Magyarország. Az interjúk alkalmával személyesen beszélgethettem az interjúalanyokkal, így az előre megtervezett kérdések mellett feltehettem az adott szervezetre vonatkozó speciális kérdéseimet, illetve újabb kérdéseket az elhangzottak kiegészítésére. Ezt a kutatási módszert találtam a legjobbnak ahhoz, hogy pontos képet kapjak a vizsgált szervezetről. Az interjúk nagyon jó hangulatban teltek, minden munkatárs nagyon készséges volt, érdeklődtek a munkámról is. Átlagosan egy órát beszélgettünk a vizsgált szervezet irodájában. Két esetben készítettem interjút elektronikus úton: a Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel, illetve a WWF-fel, utóbbit később kiegészítettem egy személyes interjúval is. A feldolgozás során az interjúk azonos kérdéscsoportjait vizsgálom együtt, és összevetem az egyes szervezeteknél szereplő információkat. Ebből az összehasonlító elemzésből megismerjük a szervezetek működési elveit, tevékenységi köreit, kiemelve a sajtó- és pr munkát, a jogalkotásban való részvételüket. 1. A választott szervezeti forma Elsőként a szervezeti formát szeretném összehasonlítani. A vizsgált szervezetek közül három -Energia Klub, Hulladék Munkaszövetség, Levegő Munkacsoport- több tagszervezetből álló szövetség. Érdemes megvizsgálni, hogy miért tartották a megalakulásukkor ezt a leghatékonyabbnak. Az interjúkból kiderült, hogy a rendszerváltás utáni években úgy gondolták, hogy csak egy 12 A mélyinterjú kérdés vázlata a Melléklet 17. oldalán található. 15

16 országos hatókörű, több tagszervezetből álló szervezet lesz képes arra, hogy eredményesen beleszóljon a hazai jogalkotásba. Az elgondolás teljesen logikus, de mint a beszélgetésekből kiderült, ez a feladat sajnos még ilyen bázis mellett is nehezen teljesíthető. A WWF is jelentős súllyal bír hazánkban, mivel egy nemzetközi szervezet magyarországi tagja. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület önállóan működő vidéki szervezet. Mivel főként helyi ügyekkel foglalkozik, az ő munkájuk esetében nem tartom problémának azt, hogy nem országos lefedettségű. 2. A szervezeti cél Ahhoz, hogy a későbbiekben részletesen elemezni tudjam a szervezeti kommunikációt, szeretnék néhány alapvető kérdést megvizsgálni. Elsőként a szervezetek által az alakulásukkor megfogalmazott célokat mutatom be. A szervezet céljának meghatározása alapvető, hiszen e mentén kell kialakítani a tevékenységi kört és lefektetni a működési alapelveket. A Hulladék Munkaszövetség világos céllal alakult 1995-ben, hogy szemléletformálással csökkente a hazai hulladéktermelődést. Ehhez hasonlóan a Levegő Munkacsoport a levegőszennyezés elleni küzdelmet tűzte ki céljául, az Energia Klub pedig energetikával kívánt foglalkozni. A WWF esetében egyértelmű a nemzetközi vonal követése, tehát a természet- és környezetvédelem, természetesen a hazai viszonyokhoz alakítva. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület a WWF-hez hasonlóan a környezet- és természetvédelemre szakosodott. 16

17 3. A célcsoport A szervezeti célhoz ki kell választani azt a célcsoportot, akikhez szólni szeretnénk, akikhez az üzenetünket címezzük, akikre hatni kívánunk. Ennek következtében, ahol a célcsoport konkrét meghatározása hiányosságként jelenik meg, ott kimutathatóan csökken a kommunikáció hatékonysága. A vizsgált szervezetek közül úgy találtam, hogy csupán a Levegő Munkacsoport rendelkezett konkrét, pontos célcsoporttal megalakulásakor: ezek a politikai élet szereplői, valamint a jogalkotási folyamatban résztvevő szervek voltak. Az idők során kibővítették a célcsoport körét a lakossággal, ami szinte elvárás egy civil szervezettől, illetve új célcsoport lett a média is. Nem tartom jónak azt, hogy a szervezetek túl sok mindent magukra vállalnak, túl sok csoportot kívánnak elérni és így erőforrások hiányában végül egyikhez sem jut el elég hatékonyan az üzenetük, már ha van üzenetük. Ezt a túlvállalást éli most a Hulladék Munkaszövetség, a WWF és még biztosan nagyon sok hazai szervezet, akik egyszerre kívánnak lakossági szolgáltatásokat nyújtani, beleszólni a jogalkotásba, támogatni a közigazgatási szervek munkáját és kapcsolatot kialakítani gazdasági szervezetekkel. Az Energia Klubnál - amely korábban hasonló problémákkal küszködött - jelenleg is zajlik egy szervezeti reform annak érdekében, hogy tudományos, kutató intézeti profil felé mozduljanak. Ők már igyekeznek egy bizonyos tevékenységi körre koncentrálni, és a döntéshozókat megcélozni, de véleményem szerint könnyen előfordulhat, hogy ezzel is túlvállalják magukat. A szervezetek tevékenységi köre igen szerteágazó. Mindenképpen egy szolgáltató tevékenységről kell beszélni, aminek fontos eleme a tájékoztatás, a szemléletformálás. Például a HuMuSz tanácsadó irodát működtet, oktató tevékenységet folytat, tanulmányokat készít, aktívan részt kíván venni a jogalkotásban, hulladékgazdálkodási segédleteket dolgoz ki önkormányzatok számára, vállalkozási formában irodai szelektív hulladékgyűjtést biztosít és csapatépítő tréningeket szervez. Látható, hogy ez a sok, a hulladék témába tartozó tevékenységi kör elég nagy feladat egyetlen szervezet számára, 17

18 arról nem is beszélve, hogy ezen viszonylag kis létszámú 13 csapat dolgozik. A hatékonyabb munkavégzéshez szükséges a pontos tevékenység meghatározása, mivel mindazt, amit a HuMuSz végez, normál esetben három-négy különálló szervezetnek kellene megvalósítania a megfelelő humán erőforrással, csak úgy lehetne valóban célravezető és hatékony a munka. 4. A szervezetek humán bázisa Tekintsük át azt, hogy ezek a zöld civil szervezetek milyen humán bázissal rendelkeznek, vagyis hány főállásban dolgozó munkatárs végez munkát? Az Energia Klubnál 15 fő, a Hulladék Munkaszövetségnél 6 fő illetve 2 fő a HuMuSz Recycling Kft.-nél, a Levegő Munkacsoportnál 13 fő, a Nimfea Természetvédelmi Egyesületnél 4 fő, a WWF-nél 21 fő a főállású munkatárs. Ezek a számok jól mutatják, hogy a hatékony munkavégzéshez mennyire fontos a megfelelő létszámú főállású munkatárs. Egyrészt azért, mert több ember között jobban szétoszthatóak a feladatok, pontosabban meghatározható, hogy ki milyen tevékenységi területnek a felelőse. Másrészt ahhoz, hogy megvalósíthatóak legyenek a szervezet által kitűzött célok, a munkák határidőre elkészüljenek, rendszeresen megtörténjen egy-egy részfeladat végrehajtása, szükség van munkaerőre. A három legtöbb embert foglalkoztató szervezetnél megy a leggördülékenyebben a munka, de még ők is időhiányra panaszkodnak. A Hulladék Munkaszövetség humán bázisa nem elégséges, ezért három új munkatárs felvételét is tervezik a jövő év során. 13 A részletes adatokat lásd a következő pontban. 18

19 Összegzésként elmondható, hogy minél többen dolgoznak egy adott szervezetnél, annál hatékonyabb a munkavégzés. Minden területnek meg kell határozni a felelőseit, akik az oda tartozó feladatokat ellátják. Ehhez a későbbiek során is tartaniuk kell magukat, nem szabad más területek feladatait magukra vállalni, csak azért mert ott éppen kapacitáshiány van, mert ezzel teljesen felborul a már lefektetett, kialakított rendszer. Részletesen kitérek majd a későbbiekben a sajtókapcsolati és pr munkatárs fontosságára a szervezeti hatékonyságban. Mivel civilekről beszélünk, kiemelném, hogy nagyon sok segítséget kapnak a szervezetek az önkénteseiktől, akik ellenszolgáltatás nélküli munkával támogatják a szervezet működését. Szeretném ennek a súlyát adatokkal is alátámasztani: 2000-ben az önkéntes munkával segítők száma 400 ezer fő volt. 35,5 millió munkaórának megfelelő tevékenységükkel kb. 17 ezer főállású foglalkoztatott munkaidejével azonos mértékben dolgoztak. 14 A 14 éven felüli népesség több, mint 36%-a a családi, baráti körön belül is segít, és azon kívül is végez önkéntes tevékenységet Az érdekgazdák köre Általános érdekgazda térkép A vizsgált szervezetek esetében -és valószínűleg ez hasonló a legtöbb hazai civil szervezetnél- felvázolható egy általános érdekgazda térkép, amely felosztható pozitív és negatív részre. A pozitív érdekgazdák közé tartozik a lakosság, akik általában támogatják a civil tevékenységet. Ugyancsak pozitív érdekgazdák azok a gazdasági szereplők, akiknek hasonló a profilja, mint az adott civil szervezetnek (például az Energia Klub jó kapcsolatban van a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó cégekkel). 14 Mit érdemes tudni a média munkatársainak a nonprofit kutatásokról? oldal 15 Czike Klára Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 34. oldal letöltés ideje: december 3. 14:14 19

20 Ebbe a körbe tartoznak azok a szakemberek, akik szakmailag elfogadják a szervezet tevékenységét. Ugyancsak ide sorolhatóak azok a politikusok, akik felismerték a szervezetek által képviselt értékek valódiságát, és emellett a munkájuk során is kiállnak. A média is pozitív érdekgazdává vált az elmúlt években. Egyre hangsúlyosabban jelennek meg környezetvédelmi témájú hírek, információk -köszönhetően részben az éghajlatváltozást kísérő kiemelt médiafigyelemnek-. Ide tartoznak azok a zöld újságírók, akik a munkájukkal oly módon támogatják a szervezeteket, hogy nyilvánosságot biztosítanak nekik. A negatív érdekgazdák köre sajnos szélesebb Magyarországon. Ide tartozik minden olyan gazdasági szereplő, akinek a tevékenysége ellentétes a civilek törekvéseivel. Ilyen vállalatból sajnos nagyon sok van hazánkban, és mivel ők jóval több anyagi lehetőséggel rendelkeznek, általában a civilek alul maradnak a velük folytatott vitában. Sajnos ide sorolható a döntéshozók, politikusok nagy része is. Vannak olyanok, akik egyáltalán nem értik meg azt, amit a civilek képviselnek, vannak olyanok, akik nem akarják megérteni, és vannak sajnos olyanok is, akik igen is tisztában vannak azzal, hogy amit tesznek teljesen ellentétes a közösség által várt normákkal, de ők arra hivatkozva, hogy egy felsőbb hatalom elvárása szerint cselekszenek, mentesítve érzik magukat tetteik súlya és következménye alól. Ilyen környezetben igen nehéz akármilyen civil tevékenység hatékony végzése. Sajnos a gyakorlatom alatt többször is szembesültem azzal, mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek a szervezetek. A vizsgált szervezetek érdekgazda csoportjai Szeretném szervezetekre lebontva is bemutatni az érdekgazda csoportokat, mivel sok érdekesség fedezhető fel az adatokból. Az Energia Klub az energetikán belül több speciális területtel is foglalkozik. Ezeknek a területeknek részben megegyeznek, részben különböznek az érdekgazdái. Általánosságban elmondható, hogy az energetika területén hazánkban jelentős az atom- és fosszilis lobbi, ezért minden ilyen jellegű szervezet, illetve az ezt támogató döntéshozók a negatív érdekgazdákhoz tartoznak. Az atomenergiával kapcsolatban még a lakosság is igen 20

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE A TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A HAZÁNKBAN ÉLŐ OLASZ, ANGOL ÉS NÉMET AJKÚ KÖZÖSSÉGEKNEK SZÓLÓ, IL PONTE,

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében A civil szféra

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA Budapest, 2010 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskola Kar Kommunikáció és médiatudomány szak Levelező tagozat Pr és szóvivő szakirány BIZALOM, BIZALMATLANSÁG

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK ALAP/LEVELEZŐ TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN Készítette:

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK KÖZÜGGYÉ VÁLÁSA AZ ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI A NONPROFIT szervezeteknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI A NONPROFIT szervezeteknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI A NONPROFIT szervezeteknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben