SZÉF: Honvédség nélkül? oldal Kormányváltás után 100 nappal oldal. Megmarad az önálló szolgálati törvény!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉF: Honvédség nélkül?... 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14. oldal. Megmarad az önálló szolgálati törvény!.. 6-8."

Átírás

1 2010. október XIX. évfolyam, 10. szám Lemondtak az alelnökök, rendkívüli kongresszus lesz oldal SZÉF: Honvédség nélkül? oldal Kormányváltás után 100 nappal oldal Dr. Tóth Zoltán József: Megmarad az önálló szolgálati törvény! oldal

2 Katonaélet Eltemették hõsi halott tagtársunkat Szeptember 14-én, Tatán, a Kocsi úti temetõben katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra a Magyar Honvédség hõsi halottját, Kolozsvári György posztumusz hadnagyot. Szakszervezeti tagunk búcsúztatásán Szincsák Gyula ügyvezetõ alelnök képviselte szakszervezetünket, de több függetlenített tisztségviselõnk is lerótta kegyeletét a sírnál. Forrás: Ismeretes, hogy az augusztus 23-i afganisztáni orvtámadás legsúlyosabb sérültje a Mazar-e Sharif-i katonai kórházból augusztus 25-én került a Honvédkórházba, ahol az intenzív ápolás ellenére is romlottak életfunkciói és a világszínvonalú orvosi ellátás sem menthette meg. Ahogy a hm.gov.hu weblapon olvashattuk, a repesz ütötte sebek végzetesnek bizonyultak. A 37 éves hivatásos tiszthelyettes szíve szeptember 7-én reggel utolsót dobbant. Kolozsvári György zászlós augusztus 23-án sebesült meg életveszélyesen, amikor a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoportjának 8. váltásából haza indulók elsõ konvoját orvtámadás érte. Kolozsvári Györgyöt elkísérték utolsó útjára szakszervezetünk vezetõ tisztségviselõi, valamint a helyi alapszervezet vezetõje is. A posztumusz hadnagy december 22-én született, Pápán. Katonai szolgálatát július 20-án õrmesterként kezdte. Három évvel késõbb törzsõrmester, majd fõtörzsõrmester ben léptették elõ zászlóssá. A tatai dandár lövész zászlóaljában, a 3. lövész századnál szolgált, majd az alakulat vezénylõ zászlósa lett. Afganisztánban 2007-ben, a Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) 2. váltásával járt elõször. Három alkalommal is kitüntették a Békefenntartásért szolgálati jellel. Megkapta a Szolgálati Érdemjel Bronz fokozatát, de teljesítményét számos alkalommal pénzjutalommal is elismerték. Kolozsvári György zászlós halálával négyre emelkedett a Magyar Honvédség afganisztáni kötelezettségvállalása közben elesett katonáink száma. A HONVÉDSZAKSZERVEZET LAPJA az EMPA tagja, megjelenik havonta. Elôfizethetô a Hosz irodáiban. Tagjainknak ingyenes! A Hosz a Katonaszövetségek Európai Szervezetének Euromil tagja ISSN Szerkesztôség: Budapest, VIII. Kerepesi u. 29/b Levelezési cím: Hosz, Egység 1581 Budapest, Pf. 65 Tel.: (1) Fax: (1) Felelôs kiadó: Szincsák Gyula, a Hosz ügyvezetõ alelnöke Alapító-fõszerkesztõ: Borka István Felelôs szerkesztô: Szita Róbert Olvasószerkesztõ: Dr. Kántor Raimund Rovatszerkesztô: Doszpolyné dr. Mészáros Melinda (jogi) Kiséri-Nagy Ferenc (fotó) Lapterv, tipográfia: Kiss Csaba Nyomdai munkálatok: TRADEORG nyomda, Fûzfôgyártelep Felelôs vezetô: Tóth Zoltán Terjesztés: Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóság Megjelenik: példányban Következõ lapszámunk novemberben jelenik meg. 2

3 o k t ó b e r Szervezeti élet Lemondtak az alelnökök, rendkívüli kongresszus lesz A szeptember 17-i elnökségi ülés végén, az elnökségen belül kialakult helyzet tarthatatlansága miatt szeptember 30-i hatállyal lemondott ügyvezetõ alelnöki tisztségérõl Szincsák Gyula, alelnöki tisztérõl dr. Heiling Ottó. A bejelentések következtében Czövek János fõtitkárnak október 1-tõl számított 30 napon belül össze kell hívnia a Honvédszakszervezet rendkívüli kongresszusát, melyet október 1-jétõl számított 60 napon belül le kell bonyolítani... Az elnökségi ülés elején, még a napirendi témák megvitatása elõtt tájékoztató hangzott el az Egység 2002 Kft. könyvvizsgálói jelentésérõl. Vizi Sarolta könyvvizsgáló a megállapításait összefoglalva elmondta: nem tudom visszaigazolni a korábbi könyvvizsgálói jelentéseket. A részletes jelentésemben megfogalmazott problémák, a valódiság elvének megsértése, valamint a vagyonvédelem és az ellenõrzés szabályainak sérülése miatt nem tudom igazolni a 2007-es évtõl a Kft. gazdasági beszámolóit. Napirend szerint elsõként az Egység 2002 Kft. ügyvezetõjének tájékoztatója hangzott el. Bagdi Sándor ügyvezetõ igazgató a meglévõ fõkönyvi adatok alapján elmondta, hogy szinte minden tevékenységi körben, valamint a napi üzemeltetésben is azonnali változtatásokra van szükség. Ezt követõen Szincsák Gyula ügyvezetõ alelnök arról tájékoztatott, hogy a Kft. gazdálkodásával kapcsolatban született büntetõ-feljelentés ügyében megtörtént az elsõ meghallgatás a VPOP nyomozó hivatalánál. Az ügyvezetõ alelnök arra tett javaslatot, hogy a gazdasági tisztánlátás és kilábalás érdekében megfelelõ szakmai kompetenciákkal rendelkezõ személyeket kérjen fel a szakszervezet. Czövek János fõtitkár pedig azonnali tennivalókat fogalmazott meg ezekrõl a feladatokról tulajdonosi határozatban intézkedik majd szakszervezetünk. Ezt követõen az Egység 2002 Kft-re vonatkozó egyéb tulajdonosi határozatokat fogadta el egyhangúan az elnökség. A tisztségviselõi képzésrõl szóló napirend során az elnökség támogatta, hogy Mészáros Mária elnökségi tag 7 féléves tanulmányait a Katonákért Alapítványon keresztül finanszírozza a Hosz. A vezetõ tisztségviselõk aktuális tájékoztatója során Szincsák Gyula - egyebek mellett - elmondta, hogy a munkaidõ-kedvezmény megváltásából származó forrásaink beérkezése késik, a HM KPÜ elõkészítette már az utalást, a jövõ hét elején várhatóan rendezõdik ez az ügy. Ezt követõen dr. Heiling Ottó alelnök az FRDÉSZ elnökségi és a SZÉF plenáris ülésén történtekrõl tájékoztatta a megjelenteket. Részleteket a honlapunkon található cikkben olvashatnak. Az alelnök a szeptember közötti lengyel katona-érdekképviselet (Konvent) kongresszusán, a szeptember 29-i brüsszeli demonstráción és a november i németországi tagszervezési konferencián történõ szakszervezeti képviseletrõl is tájékoztatott. Részletesen is szólt az alelnök az októberi Erdõbényén rendezendõ Visegrádi Négyek Találkozója megszervezésérõl. Czövek János fõtitkár pedig szervezeti ügyekrõl adott információkat. Szincsák Gyula ügyvezetõ alelnök javaslatára kettõ nyugállományú és kettõ pártoló tag felvételérõl döntött az elnökség. A költségvetés II. negyedéves helyzetérõl, illetve a szükséges átcsoportosításokról szóló napirendi témát dr. Heiling Ottó terjesztette elõ. Annak ellenére, hogy nem folyt be még a munkaidõ-kedvezmény megváltásból származó összeg, átcsoportosításra nem lesz szükség mondta az alelnök. A Légierõ képviselet-vezetõ ügyérõl szóló napirendi téma során Bácskai István elnökségi tag miután felvázolta a személye körül, illetve a jelölõgyûlésen történtekkel összefüggésben kialakult helyzetet, az ügyvezetõ alelnök azt mondta, hogy semmisnek tartja a korábbi jelölõgyûlést és a légierõs alapszervezetekkel egyeztetve hamarosan összehívja azt újra. A szárazföldi képviselõ és az érintett elnökségi tag kivonulása miatt, határozatképesség hiányában az ügyvezetõ alelnök hamarosan javaslatot fog tenni az Alapszabály-ellenes helyzet kiküszöbölésére. Az egyebek napirendi téma során a SZKOT megszervezésének elõkészületeirõl tájékoztatott az ügyvezetõ alelnök. Elhangzott, hogy az október végi idõpont pontosítása a honvédelmi miniszter és a vezérkar-fõnök programjának egyeztetése miatt folyamatban van, a helyszín Tata lesz. Ezt követõen a nõi szekció november 3-ra tervezett küldöttgyûlésérõl és konferenciájáról, valamint az elmaradt Életmódnap 2011-ben történõ megszervezésének lehetõségérõl tárgyaltak, majd a szárazföldi képviselõ elõzõ elnökségi ülésen feltett kérdéseire adtak feleleteket a vezetõ tisztségviselõk. Dr. Heiling Ottó alelnök az ülés végén elmondta: sajnos tarthatatlanná vált a helyzet szakszervezetünknél. Közmegítélésünk nagyon mélyen van, ilyen körülmének között sajnos nem látom értelmét, hogy folytassam, ezért szeptember 30-i hatállyal lemondok alelnöki tisztségemrõl. Szincsák Gyula ügyvezetõ alelnök miután sajnálatát fejezte ki az alelnök lemondása miatt, megfelelõ támasz híján, szeptember 30-i hatállyal benyújtotta az elnökségnek az ügyvezetõ alelnöki tisztségrõl történõ lemondását. Ezt követõen felolvasta döntése hátterét. A lemondások tartalmát elolvashatják lapunk 4. oldalán - a szerk. A fennálló helyzetben, az Alapszabály értelmében Czövek János fõtitkárnak október 1-jétõl számított 30 napon belül össze kell hívnia szakszervezetünk rendkívüli kongresszusát, melyet 60 napon belül meg kell rendezni. A legfõbb döntéshozó fórum egyetlen napirendi témája a tisztségviselõ-választás lesz. Legyen mihamarabb rendkívüli kongresszus! Az ügyvezetés rendkívüli munkaértekezletén több függetlenített tisztségviselõ is megfogalmazta, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel - a lehetõségek függvényében - mihamarabb tartsuk meg a rendkívüli kongresszust. A szeptember 21-i eseményen az ügyvezetõ alelnök rövid aktuális tájékoztatója után a fõtitkár vezetésével a képviseleti értekezletek és a rendkívüli kongresszus lebonyolításával kapcsolatos teendõket egyeztették a megjelent ügyvivõk és képviseleti titkárok. Szincsák Gyula ügyvezetõ alelnök röviden tájékoztatta a megjelenteket a SZÉF legutóbbi ülésén történtekrõl, majd a szeptember 20-i oldalegyeztetésrõl és a kilátásba helyezett október 2-i figyelmeztetõ demonstrációról adott információkat. Szólt a HÉF megállapodásról, a HÉF-en történõ képviseletrõl, a jövõbeni ritkább ülésezési rendrõl is. Ezt követõen Czövek János fõtitkár vezetésével a rendkívüli kongreszszusig szóló gazdasági tevékenységrõl egyeztettek a megjelentek. A résztvevõ ügyvivõk és titkárok egyetértettek abban, hogy a V4-ek erdõbényei találkozóját megtartjuk, a SZKOT-ot viszont nem októberben, hanem egy késõbbi idõpontra halasztva rendezzük majd meg. A katonanõi konferenciát is késõbbre javasolja halasztani az ügyvezetés, egy javaslat szerint március 8-9-én az ORFK Vágóhíd utcai komplexumában bonyolítanánk le az életmódnappal egybekötött konferenciát. Ezt követõen az október 4-6 közötti képviseleti értekezletek megszervezésérõl, a jelölõgyûlések lebonyolításáról folytattak megbeszélést az ügyvezetés tagjai. Miután többen is megfogalmazták, hogy ebben a helyzetben minél hamarabb célszerû lebonyolítani a rendkívüli kongresszust, egybehangzó javaslatok alapján elõreláthatóan október utolsó hetében rendezzük meg szakszervezetünk legfõbb döntéshozó fórumát. A munkaértekezleten a kongresszusi munkabizottságok összetételérõl is egyeztettek a jelenlévõk. Az elnökség szeptember 28-án tartotta ilyen összetételben utolsó ülését, itt döntöttek az ügyvezetés operatív javaslatairól, így a rendkívüli kongresszus idejérõl és helyérõl és ez a fórum határozta azt is meg, hogy az október 26-i rendkívüli kongresszusig milyen feladatokat kell ellátni a fõtitkár vezetésével. Sz.R. 3

4 Szervezeti élet Lemondtak az alelnökök Mindkét vezetõ tisztségviselõnk lemondásának teljes szövegét elolvashatják az alábbiakban. Tisztelt Elnökség! Alulírott Heiling Ottó a Honvédszakszervezet alelnöke szeptember 30-i hatállyal a Honvédszakszervezet alelnöki tisztségérõl lemondok. Döntésemet az alábbiakkal kívánom indokolni: A Honvédszakszervezetben ben felszínre került belsõ mûködési problémák, valamint a szakszervezet tulajdonában álló gazdasági társaság ellenõrzése során feltárt szabálytalanságok és visszaélések kapcsán lezajlott események következtében - az elnökség tagjai többségének kitartása és következetes magatartása ellenére - a szakszervezet alaptevékenységének, az érdekvédelmi munkának az elvégzése a mai napra gyakorlatilag ellehetetlenedett. A konfliktus rendezése több elnökségi tag és más tisztségviselõ kitartó kezdeményezései ellenére sem vezetett eredményre, sõt a vélemény és nézetkülönbségek inkább elmélyültek. A konfliktust az elnökség nem vitte a választmány elé, ugyanakkor a háttérben egyes jelenlegi és volt tisztségviselõk olyan tevékenységet folytattak, illetve folytatnak, amellyel aláássák nem csak a szakszervezet jelenlegi vezetõinek, elnökségének, hanem magának a Honvédszakszervezetnek is a tekintélyét, közel 20 év alatt kivívott érdemeit, eredményeit. A katonatársadalomra és a szakszervezetre váró kihívások és feladatok tükrében mindezt elfogadhatatlannak tartom, ezzel sem mint alelnök, sem mint szakszervezeti tag azonosulni nem tudok. Mivel ilyen körülmények között az alelnöki tisztségembõl fakadó kötelezettségeimet teljesíteni, feladataimat maradéktalanul ellátni legjobb szándékom ellenére sem tudom, ezért döntöttem a lemondás mellett. Döntésemet az is motiválta, hogy ezzel elõsegíthetem egy rendkívüli tisztújító kongresszus összehívását, amely reményeim szerint pontot tesz a szervezeten belül jelenleg zajló negatív folyamatok végére. Kívánom, hogy a kongresszuson hivatalba lépõ új vezetéssel a Honvédszakszervezet - a hivatásos és szerzõdéses katonák legerõsebb érdekvédelmi szervezeteként - továbbra is képes legyen a nemrég hivatalba lépett honvédelmi vezetés érdemi tárgyalópartnere, valamint a hazai és nemzetközi szakszervezeti mozgalom elismert tagja maradni. Dr. Heiling Ottó alelnök Fókuszban a beadványok Az elmúlt hetekben több beadvány is érkezett az Ellenõrzõ Bizottsághoz, így a szeptember 8-i ülésükön megfeszített munkatempóban dolgoztak a bizottság tagjai. Az idei ülés- és rendezvénytervben meghatározott eseményen az elmúlt bizottsági ülés óta eltelt idõszak értékelése, valamint a következõ hetek, hónapok feladatainak megbeszélése és a választmányi ülésre való felkészülés került fókuszba. Nagy Zoltán bizottsági elnök honlapunknak elmondta, hogy októberben bepótolják az árvízi védekezés miatt korábban elmaradt kecskeméti és szentesi alapszervezetek ellenõrzését. Az EB megkezdte a különbözõ beadványok kivizsgálását is, Bácskai István légierõ képviselet-vezetõ ügyében pedig már állást is foglalt. A bizottsági elnök elmondta azt is, hogy Szijártó Zsolt lemondása miatt Rózsahegyi Miklós póttag vett részt a mai munkában. A következõ ülést decemberben tartják majd. Tisztelt Elnökség! A Honvédszakszervezet (ügyvezetõ) alelnöki tisztségérõl szeptember 30- i hatállyal lemondok. Döntésemet az alábbi indokok alapján hoztam meg: A Honvédszakszervezetben folytatott tevékenységemet kezdetektõl fogva a tagság, katonatársaim érdekeit szolgáló tenni akarás motiválta. Ebbõl az indíttatásból vállaltam helyi, majd országos szinten társadalmi, tavaszán pedig függetlenített, alelnöki tisztséget. Ugyancsak ezzel a vállalással tettem eleget ez év márciusában - a Hosz elnökének lemondása után - az Elnökség egyhangú felkérésének az ügyvezetõi feladatok ellátására. Bár tisztában voltam azzal, hogy a szervezetnél, illetve a gazdasági társaságunknál feltárt, és feltárás alatt lévõ problémák felszámolása rendkívül nehéz feladatot ró rám, bíztam az Elnökség, a tisztségviselõk következetes és kitartó támogatásában. Bíztam abban, hogy közös akarattal és fellépéssel az érdekvédelmi munka töretlenségét fenntartva állhatunk helyes pályára. Fentiek megvalósításáért kollégámat bevonva, minden szükséges és elvárható lépést megtettem. Az Elnökség egyhangú támogatását bíró vizsgálatokat, eljárásokat, határozatokat, tulajdonosi döntéseket kezdeményeztem, miközben felelõs tisztségviselõ társaimmal folyamatosan egyeztettünk a honvédelmi tárca új vezetésével a katonatársadalmat érintõ kérdésekben, valamint több fórum (SZÉF, FRDÉSZ) munkájában is érdemileg vettünk részt. Többek között ennek eredményeként nyílik meg a szerzõdéshosszabbítási díj felvételének lehetõsége a 11. évet meghaladó szolgálattal rendelkezõ szerzõdéses katonák számára. Mindezek ellenére az eredeti szándékokkal ellentétes folyamatok indultak el. Sajnálatos módon a korábbi egység megbomlott, az energiák összpontosítása inkább egyfajta öncélú pozícióharcban csúcsosodik ki, mintsem a szakszervezet küldetését megjelenítõ (a katonák anyagi-erkölcsi megbecsülését, jogos és méltánylandó érdekeik érvényesítését kifejezõ) területeken. (Jó példa erre, hogy a Hjt. igen lényeges és elõnytelen elemeket tartalmazó módosításával kapcsolatban a titkároktól nem érkezett érdemi vélemény.) Egyesek azt sem észlelik, hogy ez a "küzdelem" már a Hosz, illetve az általa képviselt értékek hitelességét, érvényesülési lehetõségét ássa alá. Mint ahogyan azt korábban jeleztem, egy ügy mellett köteleztem el magam. A kialakult (méginkább a tisztségviselõink egy része által kialakított) körülmények között viszont az ügyet, katonatársaim érdekeinek védelmét, képviseletét nem tudom lelkiismeretem által diktált szinten és módon szolgálni. Meggyõzõdésem, hogy a helyzet rendezése a szakszervezeten belüli egység helyreállítása nélkül elképzelhetetlen. Ennek érdekében, mint a szervezet felelõs vezetõje egyetlen hatékony eszközzel rendelkezem. Lemondásommal az Elnökség, illetve tagságunk kezébe helyezem a szükséges együttmûködésre képes, hajlandó és értük tenni tudó vezetés kialakításának lehetõségét. Megköszönöm tagjaink, az aktív és nyugállományú katonák, alapszervezeti és önálló csoportvezetõk felém irányuló bizalmát, elhivatott és szakmailag felkészült tisztségviselõink önzetlen munkáját, támogatását. Hasonlóképpen köszönetemet és tiszteletemet fejezem ki a honvédelmi tárca politikai és katonai vezetõinek, akik nehézségeink közepette is felelõsen, partnerként viszonyultak, viszonyulnak a katonák reprezentatív érdekvédelmi szervezetéhez, vették figyelembe javaslatainkat, törekvéseinket. Szincsák Gyula 4

5 o k t ó b e r Tisztavízhez, tisztapohár Ha nap, mint nap nem is, de gyakori a kérdés mikor lesz vége a belsõ harcnak és én szomorúan mondom ha ti úgy akarnátok, máris vége lehetne. A kialakult helyzet senkinek sem jó, a tagságot nem képviseli senki, mert minden vezetõ tisztségviselõ az õt érõ támadások kivédésével foglalkozik. A Munkáltatónak sem jó ez, hiszen nincs kivel érdemben tárgyalni. Én sem tárgyalnék olyan képviselõkkel, akik egy nagyobb közösség érdekeiért szólnának, de a saját kisebb közösségükben káosz uralkodik. És ez nem jó a Hosz bármely tisztségviselõjének sem, a kialakult helyzet megteremtésével a feléjük érzett bizalom utolsó szikráit is kioltják. Az a véleményem, hogy kettõ megoldás van a kialakult probléma rendezésére. 1. Mihamarabbi rendkívüli Kongresszus megtartása! Ehhez nem kell más, mint a két alelnök (õk már szeptember 30-i hatállyal lemondtak - a szerk.), vagy a teljes elnökség tisztségükbõl történõ lemondása. Az utóbbi a közösségi akarat kifejezéseként szerencsésebb, illetve etikusabb lenne. Az alapszabályunk szerint megnevezett, az alapszervezetek és önállócsoportok 1/3-ának kezdeményezése kivitelezhetetlen, mert mire a beérkezet határozatokat az Ellenõrzõ Bizottság átvizsgálja, hogy a döntések szabályosak, illetve legitimek voltak-e, addigra eltelik egy év, és akkor már készülõdhetnénk a soron következõ, Hosz V. Kongresszusára. Szükségessé vált egy a teljes, az igazságot tartalmazó ismertetõ anyag elkészítése arról, hogy mért is tart itt a szervezet, milyen vezetõi, személyi hibák vezettek ide. Nem védõbeszédre gondoltam, hanem a tényekre. Az elkészült anyag épüljön az elnökségi ülések hangfelvételei alapján készült Hosz tisztségviselõk a Támop programon A Honvédszakszervezet képviseletében 3 tisztségviselõnk vett részt azon a három napos tréningen, ahol ismereteket szerezhettek a diszkriminációval kapcsolatos jogi szabályozásról úgy hazánkban, mint az Európai Unióban egyaránt. Mészáros Mária, Bozzayné Horkay Renáta és Szijártó Zsolt jelentkezett a képzésre, mely során az Egyenlõ Bánásmód Hatóság trénerei különbözõ technikákkal segítenek rávilágítani erre a Magyarországon még gyermekcipõben járó problémára. Az elsõ képzésre fõleg szakszervezeti képviselõket hívtak meg a szervezõk, így a mostani - amely egy több mint 80 alkalommal megrendezett képzés elsõ eleme - fõleg az MSZOSZ és a Liga konföderációhoz tartozó szakszervezetek képviselõibõl áll. A képzés nagy hangsúlyt fektet a kor, nem, vallási, etnikai hovatartozás és egyéb hátrányos megkülönböztetésre okot adó esetek felismerésének könnyebbé tételére, azok értékelésére és az Európai Uniós, illetve magyar jogszabályok fényében való jogérvényesítésre. Ezeket az ismereteket a hatóság munkatársai és jogászai koordinálják, amely a késõbbiekben hasznosítható a katonákat ért esetleges diszkrimináció megvalósulása esetén. Szijártó Zsolt Jegyzet, szervezeti élet szószerinti jegyzõkönyvekre, a választmányi ülések, az EB beadványok, valamint az Egység 2002 Kft. vizsgálatainak anyagaira. Majd ez kerüljön ismertetésre a rendkívüli Kongresszus küldötteivel. Beszéljenek a tények, hisz minden katona ismeri a mondást A papír véd és vádol. 2. Közös gondolkodásra, megegyezésre! Valamennyi elnökségi, Ellenõrzõ bizottsági, és ügyvezetés tagja, a függetlenített státuszban lévõ tisztségviselõk (27 fõ) utazzanak ki valamelyik gyakorlótérre (Tatárszentgyörgy, Hajdúhadház, Várpalota). Ott verjenek sátrat és tábori körülmények között (sátor, tábori ágy, dobkályha, hálózsák) közösen vitassák meg a kialakult helyzetet, és addig nem hagyhatják el kényszer fészküket, amíg nem jutnak olyan közös álláspontra, ami mögé mindenki oda tud majd állni (még így is lehetséges, hogy rendkívüli kongresszus összehívása lesz a végeredmény). A döntést a tagságra bízom, de az mindenki számára látható, hogy beteg a Honvédszakszervezet és az elmúlt egy évben adagolt homeopátiás gyógyszerek nem, segítettek. Be kell látni végre, hogy sebészre van szükség (Dr. Rendkívüli Kongresszus). Tudom, hogy egyszer már a Hosz alapszervezeti, és önálló csoportvezetõi az összhaderõnemi (melyet a logisztikai, közigazgatási képviseletek, és a szárazföldi, légierõ haderõnemek alkották) gyûléseken határozottan állást foglaltak abban, hogy mihamarabb rendkívüli kongresszust kell rendezni. Feltételezem, hogy a döntésük óta eltelt lassan öt hónap történései csak megerõsítették ebbéli elhatározásukat. Felelõseink, felelõs vezetõink nem várhatnak tovább, a tagságunk lassan kilép, kiszivárog alólunk, és visszacsábításuk nem lesz egyszerû feladat. A macska, ha egyszer ráült a forró kályhalapra, soha többé nem fog forró kályhalapra ülni. De hideg kályhalapra sem. (Mark Twain) Jakubik András Hosz tag Békésszentandrás katonamotorosok találkoztak Szeptember én megtartottuk az ötödik találkozónkat a békésszentandrási Hosz üdülõben. Nem voltunk szerencsések. Az Úr elfordította tekintetét kicsiny csapatunkról, s olyan esõzést kaptunk a nyakunkba, hogy csak az elvetemültebbek mertek útra kelni. Szerencsére azért ezekbõl is akadt, így azért összegyûlt egy kis társaság, de az elõre eltervezett programot el kellett vetnünk, s rögtönöztünk. A péntek estére tervezett élõzenés mûsort töröltük, helyette összekovácsolási gyakorlatot tartottunk és igyekeztünk menteni, ami szárazon maradt, s szárítani, ami elázott. Ebben nagy segítségünkre volt az üdülõ gondnoka, aki takarókkal és hõsugárzókkal igyekezett enyhíteni gondjainkat. Szombaton reggel sem változott a helyzet és kb. tizenkét motoros, nézte még az eget, hogy indulhasson, de a telefonok arról szóltak, hogy mindenütt esik. Ekkor úgy döntöttünk, hogy a túrát töröljük és megnézzük szarvason a szilvafesztivált. Ezt már esõben is ki lehetet bírni, tekintve, hogy néhány kilométerrõl van szó. Miután ismét eláztunk, délután a bográcspartit azért is, esõben is, jó hangulatban megtartottuk. Ezt követõen, az esti órákban elõkerült a kareoki, aminek okán hamar kiderült, hogy minden tehetségkutató mûsor nulla, a mi énektudásunkhoz képest. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a helybéli kutyák csak napok múlva merészkedtek haza, s a tyúkok megálltak a növésben. Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy a nátha mellett szereztünk új barátokat, jó mulattság, férfimunka volt. Mindenkinek széles utat! Dobai István, nyá. törzszászlós, alelnök 5

6 Interjú Megmarad az önálló szolgálati törvény! Folytatjuk a Honvédelmi Minisztérium új vezetõivel készített interjú-sorozatunkat. Ez alkalommal Dr. Tóth Zoltán Józseffel, a jogi és igazgatási helyettes államtitkárral (HM JIHÁT) beszélgettünk, a fõ téma pedig a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (Hjt.), illetve annak módosítása volt. A Honvédszakszervezet írásban, majd nyár végén a HM Jogi fõosztályon megrendezett szakértõi értekezleten fejtette ki véleményét, javaslatait a Hjt. módosításáról szóló tervezettel kapcsolatban. A tárgyalt kérdésekben a tárcaszintû szakmai egyeztetések tehát lezárultak. A törvénymódosítást októberben már az országgyûlés tárgyalja tovább - Államtitkár Úr! Lapunk nevében gratulálunk jogi és igazgatási helyettes államtitkári kinevezéséhez. Mégis: hogyan lett Önbõl, egykori tanáremberbõl, újságíróból és persze szakvizsgával rendelkezõ jogászból HM helyettes államtitkár? - Nagyon egyszerû a történet. Májusban, teljesen váratlanul a leendõ honvédelmi miniszter felhívott, aztán személyesen találkoztunk, majd felkért erre a megtisztelõ feladatra, én pedig igent mondtam. Még az elsõ Orbán kormány idején ismertem meg a honvédelmi miniszter urat. Egyébként több mint 8 éven keresztül, között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettese voltam, dr. Hende Csaba pedig az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott államtitkárként. A jogszabály-elõkészítés, másrészt pedig a kisebbségi ügyek koordinálása terén dolgoztunk együtt, innen eredeztethetõ a szakmai és személyes kapcsolatunk. - Jogi helyettes államtitkárként bizonyára tudja majd hasznosítani a sok éves minisztériumi tapasztalatait. Mégis: milyen irányítani a szakapparátust? - Korábban is dolgoztam az államapparátusban, emellett a Nyugat- Magyarországi Egyetemen jelenleg is tanítok és tanszékvezetõ is vagyok és a mostani helyzet közötti hasonlóság, hogy akkor egy új minisztériumot kellett létrehozni, persze nem minden alap nélkül, most pedig a honvédelem szerkezetének új jogi alapjait kell megteremteni természetesen itt sem minden elõzmény nélkül. Testhez álló ez a feladat, hiszen szakmai-igazgatási- szervezõi-irányítói feladatot látok el. Olyan munkát kaptam, ami szép és izgalmas is egyben. Egyelõre úgy gondolom, hogy összeegyeztethetõ ez a feladat a tanári teendõkkel. Azt gondolom, hogy jó gárda esetén a vezetõnek nem kell mindenütt jelen lenni, bizalom esetén mûködik a szerkezet. Amennyiben az egyetemi irányítói feladatot színvonalasan már nem tudom elvégezni, akkor a tanszékvezetõi feladatokat leadom, de tanítani továbbra is szeretnék. A területen a honvédelmi tárca új vezetõi közül talán én vagyok a legszerencsésebb, hiszen ez a jogi- és igazgatási terület volt leginkább mentes a korábbi problémáktól, azoktól a bonyodalmaktól, ami esetleg megkérdõjelezné munkatársaim szakmaiságát, illetve lojalitását. Az eddigi tapasztalataim arról gyõztek meg, hogy jó a csapatmunka, ezért aztán hamar meg is találtuk az együttmûködés hangját. - Mi történt a miniszter, illetve az ön beiktatása óta. Kérdezem ezt azért is, mert több helyen is elhangzott, hogy karcsúsítani szükséges az apparátust - Természetesen az történt, hogy elkezdtünk keményen dolgozni. Közvetlen felettesem a közigazgatási államtitkár, õ irányítja a tárca apparátusát. Noha csak május óta ismerem személyesen Fodor Lajos tábornok urat, õszintén elmondhatom, hogy nagyon jó személyes, emberi és munkaviszony alakult ki közöttünk. Azért is szerencsés ez, mert õ felkért és azóta én látom el a közigazgatási államtitkár helyettesítését is. Határozottsága, felkészültsége mindenki számára követendõ, óriási tapasztalatai pedig elképzeléseim szerint majd az apparátust is minõsítik majd. Az én munkámnak van egy közvetett, de egy közvetlen része is. A közvetlen része a HM és az MH jogi munkájának irányítása, felügyelete, a közvetett része pedig a honvédelmi igazgatás alá tartozó szervezetek (ÁEK, ügynökségek, a ZMNE, stb.) jogi munkájának a felügyelete. Ahol közvetett felelõsségem van, ott nem rendelkezem szervezeti-igazgatási irányítói jogkörrel, csak felügyeleti jogkörrel. Az ottani, folyamatban lévõ átalakítások közös minisztériumi döntéseket igényelnek. A HM-n belül olyan átalakítás szükséges, hogy növekedjen a fegyveres beosztású, kiképzett katonák létszáma. A HMben 490 státusz van jelenleg, de elképzelhetõ, hogy a HM, ezen belül a HVK kap még helyeket. Ez a közel ötszáz fõs adat egyébként egy határt is megszab. A jogi igazgatási munka terén viszont változás, hogy a HM-mel eddig szerzõdésben lévõ ügyvédi irodák által végzett munka visszakerül a HM égisze alá, ezért aztán a saját területünkön státuszbõvülés következett be. - Tudjuk, hogy párbeszéd nélkül nincsen érdekegyeztetés. A Hjt., annak módosítása minden katonát érdekel. Hogyan áll ez az elõkészítõ munka? - Ebben a csomagban számos technikai és számos tartalmi módosítás történt. Azok a tárcák, akikkel egyeztetni kellett, a legfontosabb kérdések többségével egyetértettek. A leghosszabb harc a múlt hét közepéig azért folyt, hogy belenyúlnak-e a lakástámogatási rendszerünkbe. Hagyományosan a lakáseladásokból származó összeget a tárca viszszafordítja a lakásbérlõk, valamint a pénzbeli ellátásban részesülõk támogatására. Az utolsó napokig az volt a kérdés, hogy ez a pénz nálunk marad-e vagy nem? Szakértõi, államtitkári, majd miniszteri egyeztetéseket követõen nagy eredménynek tartom, hogy a lakhatási támogatások öszszege nálunk marad. Noha korábban már meggyengült a támogatási rendszer, de legalább meg tudtuk azt védeni. Számos módosításról számolhatok be. Az egyik a harctéri egészségügyi tevékenység fogalmának beemelése volt. A mûveleti területen szolgáló katonák jogosultsága és egyben kötelessége is lesz, hogy elsõsegélynyújtáskiképzésben részesüljenek. A mûveleti területen történõ sürgõsségi ellátást az erre kiképzett katonák tágabb köre fogja végezni, elõsegítve a túlélési esélyek emelését a harctéren is. Szintén ilyen lényegi módosítás: a különleges mûveleti csoport kiképzésével összefüggõ módosítás. Itt lehetõség nyílik, sõt alkalmazandó lesz, hogy a kiképzésben résztvevõ katonák kiképzési terhelése megnövekedjen, heti 96 óra lehet a maximum. Ez esetben is a valós szituációk túlélési esélyeinek a kiképzés útján történõ emelésérõl van szó. Tisztában vagyunk vele, hogy a Honvédszakszervezet a szükségesség arányosság vonatkozásában túlzott korlátozásnak minõsítette az egyébként beleegyezéshez kötött tevékenységet. Ezzel ellentétben a 70/2009. AB határozat differenciálási elveire is figyelemmel a tervezet egésze az állampolgári jogok országgyûlési biztosa egyetértõ véleményét bírja. Történt egy alkotmánymódosítás is: ennek alapján elmondhatom, hogy a katonai szolgálati viszony megszûnése után 3 évig nem választható képviselõnek a hivatásos katona. A szerzõdéses katonák esetében a jelöltként indulás lehetõségének következményeit a Hjt-ben kezelni kellett. Tanulmányi szerzõdéssel összefüggõen is szigorító pontosítás várható. Pénzügyi okai vannak, hogy az egy év alatti beiskolázások esetén is szükséges lesz a szerzõdéskötés: mindez ugyanakkor különösen a rövid idejû, de nagyon drága tanfolyamok esetében a Magyar Honvédség megtartó erejének növelését is szolgálja. A leszerelési segéllyel összefüggésben elmondhatom, hogy elfogadva a Honvédszakszervezet javaslatát a szerzõdés-hosszabbítási díj 11. fordulóévet meghaladó lehetõségét intézményesítjük: ha valakinek pl. a 12. év fordulóján telik le a korábban vállalt szerzõdéses szolgálata, az elsõ hosszabbításkor jogosulttá válik a szerzõdés-hosszabbítási díj igénylésére. Mindez szintén a megtartó-képességet, az átlagos szerzõdéses szolgálati idõ emelését segíti elõ. Az önkéntes tartalékos rendszer módosítása kapcsán: egy harmadik kategóriát vezetünk be, akik speciális szakmákban dolgoznak (orvos, nyelvtanár, stb.), azok a jövõben szerzõdést köthetnek a Magyar Honvédséggel, s így felvállalhatják a szolgálati kötelezettségeket is. A tartalékos rendszer újbóli felállításával kapcsolatban pedig egy átfogó jogszabályi módosítás vált szükségessé. Összességében megerõsítem, hogy semmilyen szakmai munka nem zajlik a tárcánál, ami a Hszt. bizonyos elemeinek Hjt.-be történõ beemelésével foglalkozna. 6

7 o k t ó b e r Interjú - Marad-e önálló szolgálati törvényünk, ha igen, milyen esélyt lát arra, hogy legalább azok az elmúlt években jelentõsen megcsappant kedvezmények, járandóságok, amik az állampolgári jogok jelentõs korlátozását ellentételezik, vagy részben kompenzálják, legalább a jelenlegi szinten megmaradjanak? - Reményeink szerint megmarad az önálló szolgálati törvény, a Hjt. A törekvések, az alapvetõ elképzelések arra utalnak, hogy a honvédelem újraszervezése, újbóli megteremtése prioritásként kezeli a katonák ellátását, valamint mindennapi felszerelését. Alapvetõ, hogy jobb legyen az élelmezés, hogy a katonának ne a saját pénzébõl kelljen megvásárolnia a fegyverzetét, ruházati felszerelését. A rendelkezésre álló összegek, források tervezésénél, elköltésénél elsõdleges lesz a mindennapi ellátás javítása, korszerûsítése. - A Honvédszakszervezet írásban, majd a különbözõ egyeztetéseken is jelezte észrevételeit, módosító javaslatait a Hjt.-vel kapcsolatban. Szakszervezetünk nem tartja elfogadhatónak, hogy a tervezet a maximális várakozási idõ meghosszabbításának egyoldalú lehetõségét biztosítaná a munkáltató részére. A módosítás egyrészt szöges ellentétben áll a jelenlegi elõmeneteli rendszer elveivel és gyakorlatával, másrészt ki nem mondottan a nyugállományba vonulás feltételeit változtatná meg. A hatályban lévõ rendelkezések alapján, aki rendelkezik a szolgálati nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel, és a maximális várakozási idõvel sem kap lehetõséget magasabb beosztás ellátására, (rendfokozati elõmenetelre) az nyugállományba vonulhat - A kérdés megválaszolása szempontjából alapvetõ, hogy a Honvéd Vezérkar javaslatára kialakított új szövegváltozat valóban a szolgálati érdeket preferálja a vélt magánérdekkel szemben. Ha valaki úgy gondolta, hogy a maximális várakozási idõ túllépése alkalmas eszköz a szolgálati nyugállomány idõ elõtti érvényesítésére, az tévedett. Nem engedhetõ meg, hogy egyes szakmai csoportok a harckészültséget is veszélyeztetve kiürüljenek csak azért, mert valamely korábbi kormányzat tévesen határozta meg az általános és speciális beosztások határait. Összefoglalva: a szolgálati érdek fennállása esetén a továbbfoglalkoztatás lehetõvé tétele erõsebb szempont, mint az idõ elõtti nyugdíjazás igénye. - A különleges mûveleti kiképzést folytató alakulatok állománya vonatkozásában tervezett személy szabadság-korlátozás túlzott, aránytalan jogkorlátozásnak minõsül. Nem meghatározott pontosan a jogkorlátozás jellege, módja, tartalma sem, ilyen módon nem elfogadható. Alkalmazását az állomány tagjának elõzetes írásbeli hozzájárulásához kötné a jogalkotó, a hozzájárulás esetleges megtagadásának (jog)következményeivel nem számolva, mely adott esetben a jogbiztonság elvét is súlyosan sértheti - A különleges mûveleti feladatokra felkészülõ katonák kiképzettsége az életben maradásuk alapvetõ garanciája. Nem véletlen tehát a felvétel során a kiemelt követelményrendszer, és az erre épülõ képességfejlesztés. Különleges mûveleti katonának ugyanakkor nem születik senki: ahhoz, hogy az elit-alakulat tagjává váljon, egyre összetettebb próbáknak kell megfelelni. Aki ebben nem kíván közremûködni, az választhat más katonai karrier-ágakat, de a különleges mûveleti kiképzés NATO-standardjait elutasító, nem elégséges szinten kiképzett katona nem veszélyeztetheti a misszió sikerét, illetve a bajtársai életét. A választási helyzet tehát adott: nem papír-képességekre van szükség, hanem ténylegesen a speciális feladatra adekvát módon felkészített különleges mûveleti katonákra. Meggyõzõdésem ugyanakkor, hogy a beleegyezés-vita nem az elit-alakulat körébõl ered. Az érintettek minél alaposabb felkészítése érdekében ugyanakkor elérkezett az idõ, hogy a sajátosságok törvényi szinten is megjelenjenek, ha már az alkotmánybíróság az elmúlt évben utalt a feladatrendszer által determinált sajátos felkészítési szükségletre. - A szerzõdés-hosszabbítási díj a jelenlegi formájában rendkívül igazságtalan helyzetet teremtett, a hatályba lépés idõszakában már a 11. évet meghaladó leszolgált idõvel rendelkezõ állomány esetében. Pontosan a katonák azon rétegétõl vonta meg ezt a lehetõséget, akik hosszú idõszakon (több misszión) át bizonyították megfelelésüket, elkötelezettségüket. - A szerzõdés-hosszabbítási díj javasolt korrekciója a Honvédszakszervezet hosszabb ideje jelzett igényének megvalósítását szolgálja. Az intézmény bevezetésekor kettõs célt szolgált: ne járjon jobban az a szerzõdéses katona, aki átmenetileg kiválik a Honvédségbõl, mint az a bajtársa, aki folyamatos szolgálatot teljesít, és az utóbbi személykör idõrõl-idõre viszonylag nagyobb összeghez jusson hozzá, ezáltal elõsegítve az átlagos szerzõdéses szolgálati idõtartam emelését. Ez utóbbinak ugyanakkor létezõ törvényi korlátja a éves maximális szerzõdési idõtartam, amelyen belül az érintett vagy hivatásos állományba kerül, ha fennáll a szolgálati érdek, vagy pedig visszailleszkedik a társadalomba a leszerelési segély fennmaradt részének végkielégítés-szerû biztosításával. Ez utóbbi eset ugyanakkor jogilag védett járandóságot eredményez, ami például a különadó alapját sem képezi. A szerzõdés-hosszabbítás szempontjából a jelen módosítás azt az esetet kezeli, amikor a szerzõdés 11 szolgálati év felett jár le, és a hatályos törvényi szabályok szerint az érintett nem juthat hozzá szerzõdéshosszabbítási díjhoz. A módosítást követõen a 11 évre megállapított mérték az azt követõ elsõ hosszabbításkor is érvényesíthetõ lesz. Értelemszerûen, ha valaki korábban már felvett más fordulóévekhez kapcsolt ellátásokat, a rendelkezésére álló keret a felvett havi mértékekkel csökken. - Az állomány ez évben sem részesült illetményemelésben, de olyan kompenzációs elemektõl is elesett, amelyeket az elmúlt évben megkapott. Lát-e esélyt az év hátralévõ részében az állomány teljesítményének elismerésére? - Sajnos 2010-ben biztos, hogy nem lesz rá lehetõség. A jövõbeni lehetõségekrõl pedig még korai lenne nyilatkozni. - A miniszterelnök végiglátogatja a szakminisztériumokat. A kormányfõ járt már a Honvédelmi Minisztériumban is, mit mondott Önnek, illetve Ön milyen problémákat fogalmazott meg? - Nekem egyszerûbb és egyben nehezebb is volt a helyzetem, mint kollégáimnak. Három dologról beszéltem a kormányfõvel: az elsõ az volt, hogy mûködtetni kell a minisztériumot, hiszen a jogi munka alapján mûködik a tárca és a jogi és az igazgatási tevékenység egymástól nem elválasztható. Ez a munka egyébként ebben az átmeneti helyzetben talán még nehezebb, mint a,,hagyományos hétköznapokon. Jelenleg szürke és hétköznapi favágómunka zajlik. Ezért aztán minden elismerésem azoké, akik minden nap reggeltõl estig a honvédelem ügyén, annak megújításán dolgoznak. Az már most bizonyos, hogy nem lesz elegendõ a Honvédelmi Törvény (Hvt.) módosítása, a Hvt. újraalkotása is szükséges lesz. A katonák jogállásától kezdve egészen a tartalékos jogviszony megteremtéséig egy teljesen átfogó jogi szabályozás szükséges. Nem beszélve arról, hogy új Alkotmány lesz, új alaptörvényt fogadunk el, és ezért sem mindegy, hogy ebben a honvédelemhez tartozó alapjogok és kötelezettségek hogyan jelennek meg. Ez csupán a koronája lesz az egész tevékenységünknek. A második téma, amirõl beszélgettem a miniszterelnökkel, a megújítás szabályainak kialakítása, az új irányba történõ elmozdulás volt. Harmadikként pedig amit egyébként a személyes ügyemnek is tekintek a jogi munkával elfedett korrupcióról tárgyaltunk. Miniszterelnök úr megerõsítette, hogy ennek gátat kell szabni, ezt be kell fejezni. A jelenben, de a jövõre vonatkoztatva is kvázi vizsgálóbíróként kívánok mûködni e kérdésben. - A közigazgatási államtitkárhoz hasonlóan Ön is nyitott a Hosz kezdeményezéseire? - Természetesen én is szívesen veszem a reprezentatív szakszervezet javaslatait. Egyébként az egyik szaktanulmányomat az érdekképviseletiség alkotmányos színtereirõl jegyzem. Ebben az európai és a magyar rendszerrel is foglalkoztam. 7

8 Interjú, nemzetközi kapcsolatok Én abban az érdekképviseleti rendszerben, egyeztetésben gondolkodom, ami Németországban és Ausztriában (Sozialpartnerschaft) ma is mûködik. Itt mindhárom fél részt vesz az egyeztetésben, itt az államot, a kormányt kötelezi a munkaadó és a munkavállaló megállapodása. Nyilván a rendvédelemben, a honvédelemben dolgozók helyzete speciális, de én mindig az egyenlõ felek egyenlõ megállapodását tartottam jónak. A felek egyenrangúak, de a kormányzat a mérleg nyelve. Az, hogy ez a rendvédelmi és a honvédelmi szerveknél is mûködtethetõ így, még tanulmányozandó. Nyilvánvaló azonban, hogy helye van az érdekképviseletiségnek, sõt az alkotmányos szintre emelése is fontos volna. Számomra ez alapvetõ jogfilozófiai szempont. Fõleg, hogy tudjuk, a rendvédelem és a honvédelem területén a parancsnokoknak gondoskodási kötelezettségeik is vannak, amely e terület helyzetét különlegessé teszi az államigazgatáson belül is. - Várható-e változás a tárca részérõl az érdekvédelmi szervezetekkel szemben korábban tapasztalt magatartás, valamint az érdekegyeztetési rendszer mûködtetése tekintetében? - Részt szeretnék venni ebben a munkában és természetesen ott is leszek a fórumon. Mindennek, ami a HÉF-en történik, elõbb-utóbb jogi vonzata lesz. A tárcán kívüli érdekegyeztetés során (SZÉF) is harcolunk a pozíciókért, de a tárcán belüli érdekegyeztetésben is aktívan közremûködünk majd. Nem csupán, mint jogalkalmazók vagy jogalkotók, hanem a feltételek kialakításában is megjelenünk majd. A fórumon a honvédelmi minisztert képviselõ Simicskó István államtitkár úr partneri személyisége pedig mindenképpen meghatározó lesz. Azt gondolom, hogy a HÉF sikeres lesz, hiszen minden témát korrekt módon megbeszélünk majd. - Tekintettel a nemzetközi szerepvállalásból eredõ terhek növekedésére, mikorra állhat fel a gyakorlatban is a sokat ígért, de a mai napig nem mûködõ családtámogató rendszer, melyek alapján a katonák és családjaik számíthatnak a haza gondoskodására, amennyiben a bevetések során elesnek, munkaképtelenné válnak, vagy tartósan gondozásra szorulnak? - A nyugdíjkérdés és a nyugállományúakkal kapcsolatos kérdéskör is felmerült a miniszterelnök látogatásakor. Orbán Viktor miniszterelnök úr azt kérte, hogy ezt a témát részletesen ismertessük majd vele, ami azt jelenti, hogy rövid idõn belül átfogó szabályozást dolgozunk majd ki e kérdéskörben. Azt gondolom, hogy a következõ fél esztendõben a nyugállományú katonák helyzetének felülvizsgálata biztos, hogy fontos napirendi téma lesz. Október 4-i héten kerül a Hjt. a parlament elé. A törvényjavaslat jelenlegi változata elérhetõ a weblapunkon is. Szita Róbert Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc Varsó: Egymás támogatására vagyunk ítélve Szeptember én tartotta III. Küldöttgyûlését lengyel társszervezetünk, a KONWENT. A lengyel hivatásos és szerzõdéses katonák érdekképviseleti szervei 15 évvel ezelõtt kezdték meg mûködésüket a hadseregben és a kezdeti nehézségek után mára mind a katonák, mind a minisztérium vezetése által elismerten végzik tevékenységüket. A szervezet csúcsán álló 8 fõs dékáni testület, melyet az elnök irányít, és amelyben a 3 haderõnemi (szárazföld, légierõ, haditengerészet) dékán mellett a közigazgatási szervek, a két katonai körzet (Szilézia, Pomeránia), valamint a különleges erõk dékánjai foglalnak helyet, a közeljövõben kerül újraválasztásra újabb 4 éves ciklusra. Az eseményen szakszervezetünket dr. Heiling Ottó alelnök, az Euromil ügyvezetõ elnökségének tagja képviselte. A küldöttgyûléssel párhuzamosan konferencia került megszervezésre, amelynek témája Az érdekképviseleti szervezetek mûködésének lehetséges formái a hadseregben címet viselte. A hazai elõadók mellett külföldi vendégeket is köztük Bernhard Gertz-et, az EUROMIL alelnökét, a Német Bundeswehr Szövetség korábbi elnökét, Michal Bochunicki-t, a Szlovák Katonák Szövetségének elnökét, és dr. Heiling Ottót a Honvédszakszervezet alelnökét, az EUROMIL ügyvezetõ elnökségének tagját is meghívtak a rendezvényre. A téma aktualitását az elmúlt 15 év áttekintése mellett az adta, hogy a KONWENT köztudottan nem az egyesülési jog alapján létrejött szervezet, hanem miniszteri rendelet alapján szervezték és hasonlóan mûködik a nálunk korábban mûködött tiszti-tiszthelyettesi érdekképviseltekhez. Az utóbbi években felerõsödött az igény a lengyel katonák körében akár egy szakszervezet létrehozása iránt is és a politika sem zárkózik már el olyan mereven az egyesülési jog megadásától a katonák számára, mint évvel ez elõtt. A Hosz, mint közép-kelet Európa egyetlen katona szakszervezete mindig is példa volt a KONWENT számára - mondta Anatol Tichoniuk, a KONWENT elnöke. A dr. Heiling Ottó által megtartott elõadás nagy sikert aratott a résztvevõk között, a lengyel katonai sajtó is interjút készített alelnökünkkel. Az európai katonák és a KONWENT érdekvédelmi munkájának támogatása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként dr. Heiling Ottó emlékérmet vehetett át Anatol Tichoniuktól. A gyûlésen fórum is lebonyolításra került, amelyen részt vett a lengyel honvédelmi miniszter, Bogdan Klich, Czeslaw Piatas államtitkár és Mieczyslaw Cieniuch hadseregtábornok, vezérkari fõnök is. A résztvevõk tájékoztatást kaptak a lengyel haderõ jelenlegi és jövõbeni mûködésével, a tervezett reformokkal köztük az illetmény és nyugdíjrendszerre vonatkozó elképzeléssel- kapcsolatban. A politikai és katonai vezetõk több mint 2 óráig állták a sarat a kérdések kereszttüzében. A rendezvényen a Hosz alelnöke a KONWENT vezetõi mellett több lengyel katonai vezetõvel (W. Grudzinski dandártábornokkal, varsói helyõrségparancsnokkal; J. Gutowski és S. Filipczak ezredesekkel, a lengyel HM kiképzési és elõmeneteli, valamint szociális osztályvezetõivel, a lengyel katonanõi bizottság elnökével, Bozena Szubinska parancsnokkal), valamint a Független Lengyel Rendõr Szakszervezet elnökével, Antonin Dudaval is megbeszéléseket folytatott. Tõle tudta meg, hogy a rendõrök másnap együtt a határõrökkel, vámosokkal egyenruhás demonstrációt szerveznek a kormány re tervezett megszorító intézkedéseivel szemben. Így egyfajta fakultatív programként alelnökünk szeptember 22-én kilátogatott a Pilsudski téren tartott demonstrációra is. A kétnapos rendezvényt követõ szûk körû fogadáson mind Anatol Tichoniuk, mind Heiling Ottó hangsúlyozták, hogy ahogy a konferenciát megelõzõ héten Budapesten megtartott magyar-lengyel miniszteri találkozón is elhangzott - függetlenül a V-4 együttmûködéstõl a két népet és hadsereget olyan mély történelmi szálak kötik össze, hogy mind a jelenben, mind a jövõben együttmûködésre, egymás segítésére és támogatására vagyunk ítélve. Igaz ez a katonai érdekvédelmi tevékenységre is a szervezetek felépítésétõl és mûködési formájától függetlenül. Európai Akciós Nap Szeptember 29-én lapunk nyomdába kerülésével, az európai pénzügyminiszterek találkozójával egy idõben az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Európai Akciós Napot szervezett Brüsszelben, melyre több mint tüntetõt vártak Európa különbözõ pontjairól. A demonstrációhoz az EUROMIL is csatlakozott. A számos katonai tagszervezet között ott volt a Dr. Kántor Rajmund és Szita Róbert alkotta Honvédszakszervezet delegáció is. A demonstráció részleteirõl lapunk novemberi számában részletesen is olvashatnak majd. 8

9 o k t ó b e r Szakszervezet egy kicsit másként Az Aktivítás Kupa 2009-es gyõztesét, a székesfehérvári MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató ezred Honvédszakszervezet alapszervezetét, munkáját, eredményeit, törekvéseit szeretnénk az alábbiakban bemutatni. Egy jelmondat, ami hajtja elõre a 43-as Hosz alapszervezetét Székesfehérváron: Aki ma nem tesz semmit a holnapért, az holnap ugyanúgy fog élni, ahogyan tegnap élt! - A fehérvári alapszervezet két és fél évvel ezelõtt új korszakot tudott nyitni, a régi alapszervezeti vezetõk tapasztalataival és egy új emberközpontú programsorozat megindításával. A központba nem az önös érdekeket helyezték, hanem saját szabadidejüket is feláldozva a tagságnak próbáltak, próbálnak az élet számos területén segíteni. Jelenleg az alapszervezet tíz csoportból áll, (Fehérváron és Veszprémben szeretnének újabb csoportokat alapítani.) melybõl az AHIFK és a DHIFK csoportok további kisebb csoportokból állnak. A tagság létszáma 500 fõ körül mozog. Mivel tudják megmozdítani az embereket? - Olyan programokat próbáltak, próbálnak szervezni, amely csapatépítõ jellegû és családcentrikus. Az alapszervezet vezetése a központi iroda által indított Aktivitás kupa alapszervezetek között indított versenyt alapul véve saját alapszervezeten belüli versenyre hívta a csoportokat. A szakszervezeti programokon, rendezvényeken, tájékoztatók alkalmával megjelent tagok létszáma alapján kapták a csoportok a pontokat, valamint új programok szervezéséért, új ötletekért. A helyi aktivitás fokozására új program indításával külön versenyt indított Grell Norbert alapszervezet vezetõ Környezetünk, életünk néven. Mind a két versenyben szép eredményeket értek el 2009-ben is a csoportok. A vándorkupákat az MH 43. hír. és vt.e. Híradó zászlóalj Hosz csoportja nyerte el Holc János vezetésével. Az aktivitás kupát másodszor nyerte el a Híradó zászlóalj csoportja, ami kimagasló eredményt tükröz vissza. A 2009-es verseny eredményei: Aktivitás kupa: Vándorkupa: 1. Híradó zászlóalj, 2. Zenekar, 3. Komendáns és õr század, 4. Logisztika Környezetünk, életünk: Vándorkupa: 1. Híradó zászlóalj, 2. Eü. központ, 3. DHIFK, 4. Helyõrségtámogató Parancsnokság. A 43-as alapszervezet a Vöröskereszt helyi szervezetével nagyon jó kapcsolatot alakított ki. Az elmúlt idõszakban többször segítették kölcsönösen egymás munkáját, akár a véradások tekintetében, akár különbözõ gyûjtések által. Új kapcsolatok kialakítása is fontos feladat, mivel a gazdasági válság által több családnak a megélhetése is nehezebbé vált. A helyi Alba Caritas intézményvezetõjével, Nagy Lajosnéval vették fel a kapcsolatot remélve, hogy az Alba Caritason keresztül a rászoruló Hosz tagoknak tudnak majd segíteni. Az Egység újság oldalain többször olvashattuk az elmúlt években, hogy mennyit ér a Hosz tagkártya. A 43-as alapszervezet között több vállalkozót, céget keresett meg, hogy minél több helyen vásárolhassanak olcsóbban, vagy vehessenek igénybe szolgáltatásokat, ezzel is segítve a tagságot. Így a a Hosz kártya értékét is sikerült megnövelni. Jó ötletek, programok Természetesen a 43-as alapszervezeti vezetés is megpróbálja figyelemmel kísérni a többi alapszervezet munkáját. Az egyik legkiemelkedõbb a veszprémi MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ ezred Hosz Radar Alapszervezet saját honlapja. Ezt az ötletet felhasználva készített el saját honlapot a fehérvári alapszervezet. A Hosz tagkártyával kapcsolatos kedvezményeket is szeretnék bõvíteni, kiterjeszteni Székesfehérváron, amit a hódmezõvásárhelyi Hosz alapszervezet Zrínyi kártya ötleteibõl szeretnének meríteni. Az elsõ Véradással egybekötött szolgáltatónap elindítása óta szponzorok segítik munkánkat. Ennek köszönhetõen kisebb meglepetésekkel a Velence & Spa Szálloda és Szauer Jánosné Tupperware területi képviselõ felajánlásaival tudtak elbúcsúzni Sticker József alapszervezeti vezetõ Szervezeti élet helyettestõl, Szabó Péter ÖHIFK csoportvezetõtõl, valamint Cseh Attiláné-tól a Törzs Hosz csoport megbízott csoportvezetõjétõl. Az idei évben a 43-as alapszervezet új ötletként kedvezményes üdültetés megteremtése céljából vásárolt lakókocsit és telepítette le az alsóõrsi Európa Kempingben. A kemping területén mindenki megtalálhatja a saját szórakozásához, a kikapcsolódáshoz szükséges feltételeket. Elsõnek Zsélyi Csaba és családja vehette birtokba a lakókocsit. Az alapszervezet szeretné támogatni a helyõrségtõl távolabb szolgáló tagjait is, ezért az AHIFK debreceni csoport megkeresésére támogatta a hajdúszoboszlói családi nap megszervezését, valamint a Békésszentandráson megszervezendõ családi napot. Székesfehérváron a Városi kispályás labdarúgó bajnokságon II/B osztályban támogatta a Komendáns és Õr század csoportból alakult foci csapatot. A kis csapat a Hosz 43 SE nevet vette fel és veretlenül áll a második mérkõzés végén. A sportesemények eredményeit a helyi média, valamint a Fejér Megyei Hírlap rendszeresen közli. Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató ezred Hosz alapszervezet támogatásával szeptember 9-én XI. alkalommal szervezték meg a véradással egybekötött szolgáltatónapot. A véradásra 177-en jelentkeztek, ebbõl 164 fõ adott vért. A Nagysándor József Laktanya rendezvénytermében ismételten magas részvételi arányban sikerült a véradást lebonyolítani. A véradáson résztvevõk, illetve az érdeklõdõk felkereshették a véradás ideje alatt a Honvédszakszervezet képviselõjét Nagy Károly nyugat-magyarországi területi ügyvivõt, illetve Jáger Tibor szolgáltatás és tagszervezõt a Honvéd Nyugdíjpénztár megbízottját. A Hosz szolgáltató asztalánál az Erste Ingatlan Lízing Zrt.-vel, a SAS Személyi-Alkusz-Szolgálat szolgáltatásaival, az Egység 2002 Kft. régi és új projektjeivel, és a Honvéd Nyugdíjpénztár szolgáltatásaival ismerkedhettek meg. Az állomány tagjai termék- és szolgáltatás bemutatókon, tájékoztatókon ismerkedhettek meg a Vértes Autósiskola, az Ökonet, a Tupperware, a Velence Resort & Spa Szálloda, Biolabor, Oriflame termékeivel, szolgáltatásaival. A rendezvény végéig a Honvédszakszervezetbe 2 fõ kérte felvételét. Az év utolsó véradását decemberében szervezzük meg az advent jegyében. A véradáson résztvevõket és az érdeklõdõket új lehetõségekkel és meglepetéssel fogják várni. A fehérvári 43-as alapszervezet vezetése 2011-ben is új ötletekkel szeretne elõrukkolni, tagjaik részére. Grell Norbert Híradás a habokból Részlegünk néhány tagja már rég áhítozott a nyári élményekre és strandolásra. Az elsõ adandó alkalommal mi sem volt egyszerûbb, mint a munkatársakkal és családtagjaikkal felkerekedni Magyarország egyik legnagyszerûbb strandjának meghódítására. Hajdúszoboszló a méltán híres fürdõparadicsom kényeztetett bennünket azon a napon. Verõfényes napsütés csiklandozta bõrünket és a különbözõ medencék sokaságában mindenki megtalálta a számára legkellemesebb idõtöltést. A kalandvágyóbbak kipróbálhatták a csúszdapark adrenalin emelõ élményét, míg a pihenni vágyók társasjátékkal tették még színesebbé a hangulatot. Kis társaságunk nagyszerû hangulatban tölthette el ezt a napot, lebarnulva és reménykedve várjuk a következõ nyár kollektív csobbanási lehetõségét. Winczheim Klára 9

10 Nyugállományban A Vend vidéken jártunk Szeptember között a Nyugállományú Tagozat budapesti alapszervezete (BECS) vállalkozó kedvû tagjai, Szentner Attila ötlete alapján családi program keretében a Vend vidéken tettek kirándulást. A Szentgotthárdtól kissé délre található Kétvölgy bázisról bejárták a vidék nevezetességeit. Szentmiklósi Zsófia idegenvezetõ és gombaszakértõ vezetésével kirándultak és vadásztak a bõven termõ, ehetõ gombákra. Gyógyfürdõzésen vettek részt Szentgotthárdon, az Európai színvonalú termálfürdõben, majd Õriszentpéteren ismerkedtek a környék néprajzi emlékeivel. A jó hangulatú családi rendezvényen részt vett Sörös István Nyugállományú Tagozat elnöke, de meglátogatta a programot Szita Róbert kommunikációs ügyvivõ is. Elnökségi ülés Kecskeméten Szeptember 16-án a Nyugállományú Tagozat elnöksége, Hefler István, a kecskeméti alapszervezet vezetõjének meghívására kihelyezett elnökségi ülést tartott, Kecskeméten. Napirenden szerepelt a tagozat elnökének tájékoztatója az elõzõ elnökségi ülés óta végzett munkáról, a családi napok, az Idõsek Világnapja, a várható Hosz rendkívüli kongresszusa rendezvényeinek elõkészítése, valamint a Tagozat költségvetésének áttekintése. Az elnökség ülésezése után részt vett a helyi alapszervezet ülésén is, ahol Sörös István tagozat elnök köszöntötte a jelenlévõ tagságot és tájékoztatást adott a Tagozat tevékenységérõl, a különbözõ nyugdíjas szervezetekben végzett érdekképviseleti munkáról. A tájékoztatást megbeszélés, jóízû, baráti vita követte. A Tagozat elnöksége ezúton is köszöni a szíves vendéglátást. Dr. Kántor Raimund, Nyá. Tagozat titkár Közlemény Szakszervezetünk Nyugállományú Tagozatának Budapest Egyesített Csoport (BECS) október 6-ra tervezett csoporttalálkozója technikai okok miatt elmarad! BECS vezetõsége A BECS tagjai nem hagyhatták ki, hogy baráti beszélgetésen ne ejtsenek szót a Hosz napi eseményeirõl, az elnökségi lemondásokról és a rendkívüli kongresszusról. Az alapszervezet véleményét Buzai László, az alapszervezet vezetõje fogja tolmácsolni az október 4-6 közötti tagozat értekezleten. A Vend vidék csodálatos környezete, a kétvölgyi vendégház dicséretes ellátása, fogadókészsége, a gombagyûjtés élménye összekovácsolta az alapszervezet résztvevõ tagságát és családtagjait. Ajánljuk programunkat mindazoknak, akik nem jártak még országunk e csücskében. Dr. Kántor R. A javunkat akarják (7.) Szeptemberi lapszámunk 10. oldalán megjelent cikksorozatunkat folytatva idézünk a NYOK szakbizottsága által készített anyagból néhány gondolatot. Lehet más a nyugdíjpolitika!? Oldható a kettõs szorítás? Egyfelõl az átlag életkor folyamatos emelkedése, másfelõl a munkaerõ piacra lépõk számának csökkenése vált tendenciává. Egyesek azt jósolják, hogy Magyarországon a jelenlegi ütemet figyelembe véve jelentõsen növekedni fog az átlagéletkor. Ez több irányú elemzési hibát takar. Részben a nagyipar megszûnése, az állami gazdaságok, termelõszövetkezetek felszámolása, másrészt a MÁV, a hadsereg leépítése miatt, nagy létszám vonult korengedménnyel, korkedvezménnyel nyugdíjba. Akinek ez sem sikerült megpróbálkozott a rokkantnyugdíjjal. (A semminél az is több, jelszóval.) Szóval nem az idõsek, hanem a nyugdíjasok száma nõtt. Az aktuális hatalom a magas munkanélküliségi ráta elkerülése érdekében támogatta is az ilyen, úgymond mindkét fél számára kedvezõ megoldásokat. A nõk éves korukban már nyugdíjba mehettek ban még a hölgyek 37 évi munkaviszonnyal nyugdíjba vonulhattak. A kormány a nyugdíjcentrumot mindig emelni akarja, de a válságban mi volt az elsõ intézkedés? Az elõrehozott nyugdíj intézményének meghosszabbítása. Azaz újabb ezrek átterelése a munka világából a nyugdíjasok táborába. Azután, ha jövõre vagy két év múlva mégis munkát talál, korlátozzák a keresetét. Pedig a Gyurcsány kormány elsõ intézkedései közé tartozott a nyugdíj figyelembe vétele az SZJA alapban. Ezzel a munkát végzõ nyugdíjasok feltolása a felsõ adósávba. Továbbá nyugdíjjárulék fizetésre kötelezése. Tartozom annyival az igazságnak, hogy ez utóbbit a járulékalap 0,5%-kával ellentételezik. Bonyolult eljárással, külön évenkénti kérelemre: Lehet, hogy többe kerül a leves, mint a hús. A másik ok a csecsemõhalandóság csökkenése. Persze az elkövetkezendõ 50 év nyugdíjpolitikáját nem a ma születettekre, hanem a év közöttiekre kell alapozni. Már sokszor mondtam, a nyugdíj korhatár, az induló nyugdíj kiszámításának módja nem a nyugdíjasok, hanem az aktív dolgozók ügye. Ezért a harcot is nekik kell megvívni. Az idõsek ebben legfeljebb tanácsot adhatnak. A fentiek és nem az életkor okozta a nyugdíjasok számának jelentõs emelkedését. Ha a munkaerõ piacon a jelenlegi stresszes körülmények között maradnak a munkavállalók, még az is elõfordulhat, hogy csökken az átlagéletkor. A férfiaké jelenleg 68 év. Ma figyelembe véve, hogy a szakmunkásképzõ, illetve korábban a felsõfokú tanulmányok ideje is jogszerzõ idõnek számított, még sokaknak van (lesz) évi munkaviszonya. És vajon az utóbbi 20 évben a munkaerõpiacra kerültek hány év jogszerzõ idõt tudnak felmutatni 62 éves korukban. Azt hiszem, nem igényel jelentõs látnoki képességet, hogy nagyon örülni fognak azok, akiknek 65 éves korukra lesz 40 évi munkaviszonyuk. (Folytatjuk) 10

11 o k t ó b e r Húsz éve történt Pontosan 20 évvel ezelõtt, miután Tiszacsegén Horovitz Ferenc mérnök ezredes, Juhász Mihály alezredes, Kapussy György mérnök alezredes és Újvári Mihály alezredes elhatározták, hogy elkezdik egy alulról szervezõdõ katonai érdekvédelmi szervezet megalakításának elõkészítését, létrehozták a szervezõ bizottságot, majd szeptember 15-re összehívták az Ideiglenes Intézõ Bizottság (IIB) országos tanácskozását is. Erre a két évtizeddel korábbi eseményre emlékeztünk... Az Ideiglenes Intézõ Bizottság 14 tagja közül Horovitz Ferenc, Újvári Mihály, Juhász Mihály, Felker Lajos, dr. Paraizs József és Sörös István is megjelent szeptember 14-én a HM Rekreációs és Kulturális Nonprofit Kft. intarzia termében. A megemlékezésen dr. Heiling Ottó alelnök és Dr. Kántor Raimund alapító tag, a Nyugállományú Tagozat titkára is részt vett. Sörös István egykori szakszervezeti elnök megemlékezésében elmondta, hogy a 20 évvel ezelõtti eseményhez képest az utódszervezet mindenképpen jobban áll, anyagilag és szervezetileg is megerõsödött. Horovitz Ferenc, az IIB elnöke visszaemlékezésében elmondta: A nyilvánosságot az jelentette, amikor a fõcsoportfõnöki értekezleten Geller István vezérõrnagy anyagi-technikai fõcsoportfõnök már befejezte volna az ülést, akkor felolvastam a katonai érdekvédelemrõl általunk elõkészített anyagot. Nem azért csináltuk, hogy valamiféle elismerést kapjunk, de azt is tudtuk, hogy bármikor kirúghatnak, de mi akkor is megélünk majd valahogy. Az volt az elismerés, hogy bejegyezték az érdekképviseletünket. Nem baj, ha valakik a szakszervezetbõl élnek, de ez ne párosuljon majd semmilyen fals politikai nézettel. Ahol most tart a Hosz, nem ennek az elvnek az eredménye. Dr. Paraizs József, az IIB elnök-helyettese elmondta: ez az IIB tényleg demokratikus szervezet volt, itt mindenki azóta is jó szívvel gondol a másikra. A barátságunkat soha nem befolyásolta, hogy voltak belsõ vitáink. Mindig sikerült olyan légkört teremteni, amivel mégha nem is egyeztek a vélemények tudtunk elõrehaladni. Juhász Mihály, az IIB másik elnök-helyettese hozzátette: a katonáknak semmi érdekvédelme nem volt. Tiszacsegén felavattunk egy kis üdülõt, ahol a meleg vízben Horovitz Ferenc, Újvári Mihály és jómagam arról beszélgettünk, hogy a munkahelyen megfelelõ infrastruktúrával rendelkezünk. Azt mondta a Feri, hogy valamit tenni kellene, ez pedig a katonai érdekvédelem. Nem álmodtuk mindezt, hanem ez volt a valóság. Feri megírta a piszkozatot, majd jogi szakértõink, Paraizs és Bozsó doktor megnézte azt. Aztán megjelentettünk egy cikket - Gróf Ferenc fõszerkesztõ segítségével - a Magyar Honvédban. A gondolat Tiszacsegén pattant ki. Már akkor is össze-összezörrentünk, hiszen volt, aki radikálisabban is kifejtette a véleményét. Beszélgetés közben Juhász Mihály felvett egy 1991-es KÉSZ pólót, majd büszkén megmutatta az 1. számú tagsági igazolványát is. Felker Lajos, az IIB titkára kijelentette: amikor a színházteremben öszszejött a társaság, arra voltam kíváncsi, mit akar a szakszervezettel három Történelem parancsnoki beosztású személy is. Aztán késõbb, parancsnokként értettem csak meg, hogy a parancsnok a leghatékonyabb érdekvédõ. Mi nagyon sokat vitatkoztunk, de csak egy dolgot szerettünk volna elkerülni, hogy a szakszervezet önjáróvá váljon. Nem tudok egyet érteni azzal, hogy államilag fizetett forradalmárok vannak jelenleg is a Hosz-nál. Újvári Mihály, az IIB jogi munkabizottság tagja hozzátette: A parancsnokok sem tudták, hogy igazából támogassák-e vagy elzárkózzanak a szakszervezettõl, ezért inkább eltûrték. Mi pedig felvállaltuk, hogy az egzisztenciánkat is beáldozzuk. Azt szerettük volna, ha egy erõs, masszív érdekvédelmi szervezet alakult volna meg, annak ellenére, hogy a hadsereg folyamatosan gyengült. Dr. Heiling Ottó alelnök miután megköszönte a meghívást, majd átadta az elnökség üdvözletét. Elmondta, hogy nagyon meghatotta, hogy olyan katonaélményeket meséltek a résztvevõk, amelyek öszszehozta õket és a katonai szervezetekkel is összefüggött. Miután felelevenítette saját élményeit, elmondta mikor lett szakszervezeti tag, illetve szakszervezeti vezetõ, hozzátette: Nem éppen a legfényesebb periódusát éli a szakszervezet, aminek várhatóan hamar vége lesz. Az alelnök beszélt a Hosz nemzetközi elismertségérõl és az Euromil-en belül betöltött szerepérõl is. Büszkék lehettek, Ti, alapító atyák! Hiszen Ti akkor is megmertétek tenni a nehéz lépéseket, amikor mindenki megakarta akadályozni azt. Remélem, hogy ezt a válságot is túléli majd a szervezet, és abban bízom, hogy a 20. születésnapon egy olyan vezetés irányítja majd a Hosz-t, amelyre Ti és minden szakszervezeti tag büszke lehet. A szervezet súlyához mért méltó ünnepség- és rendezvénysorozat indul be hamarosan - tette hozzá. Az alelnök minden jelenlévõnek jó egészséget kívánt. Csetényi László alapító tag, az IIB sajtóbizottságának tagja telefonon jelentkezett be és minden jelenlévõt üdvözölt. Boldog születésnapot IIB! Kép és szöveg: Szita Róbert 11

12 Szövetségi élet SZÉF: Honvédség nélkül? A Hszt. módosítása kapcsán Pintér Sándor belügyminiszter azt javasolta, hogy az állomány tagjait vessék alá egy úgy nevezett megbízhatósági vizsgálatnak, ezzel is kiszûrve azokat, akik nem odavalók. - A korrupció ma is jelentõs résztvevõje az állomány mindennapjainak. Tetszik, nem tetszik ez így van. Ettõl szeretném a teljes állományt megvédeni, a teljes állományról szeretném ezt lemosni és azt szeretném, hogy a késõbbiekben ennek a vágya sem hangozna el az állományban dolgozóknál mondta dr. Pintér Sándor a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóruma (SZÉF) szeptember 15-én megrendezett plenáris ülésén. A SZÉF munkavállalói oldala felháborodott a belügyminiszter kijelentésén. A megbízhatósági vizsgálatot pedig elvetették. Kónya Péter oldalügyvivõ, az FRDÉSZ elnöke elképzelhetetlennek tartja, hogy ilyen vizsgálat alá vessék az állomány tagjait. Az emellett is rengeteg aggályos törvény-módosítási elképzelés miatt a munkavállalói oldal kivonult az ülésterembõl és bejelentette, hogy demonstrációs bizottságot alakít, melynek elsõ ülése szeptember 20-án lesz. Szakszervezetünket dr. Heiling Ottó alelnök képviselte, a munkában részt vett dr. Mészáros Melinda jogsegélyszolgálat-vezetõ is. Ha nem mûködhet a SZÉF, október 2-án demonstrálunk A szeptember 20-i sajtótájékoztatón Kónya Péter, a SZÉF munkavállalói oldalának ügyvivõje, az FRDÉSZ elnöke a közelmúltban napvilágot látott egyes rendészeti tárgyú törvények módosításával és a SZÉF további mûködésével kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben ezen a héten nem közelednek a kormány és az érdekelt szakszervezetek közötti álláspontok és, ha a pénteki SZÉF ülésen sem sikerül a vitatott kérdésekrõl megállapodni, akkor a Belügyminisztérium elõtti Roosevelt téren figyelmeztetõ demonstrációt tartunk. Ügyvezetõ alelnökünk, Szincsák Gyula honlapunknak elmondta, hogy a Honvédszakszervezet szolidaritást vállal a demonstrálni készülõkkel és részt vesz az október 2-i tiltakozó akción. Ismeretes, hogy a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóruma (SZÉF) Munkavállalói Oldalát alkotó 13 országosan reprezentatív rendvédelmi szakszervezet szeptember 15-én Demonstrációs Bizottságot hozott létre, mivel nem tudják elfogadni azt a kormányzati szándékot, amely meg kívánja szüntetni a fegyveresek kormány szintû érdekegyeztetõ fórumát, a SZÉF-et. A szakszervezeti oldal továbbá számos pontján elfogadhatatlannak tartja a tervek szerint szeptember 29-én Kormány elé kerülõ az egyes rendvédelmi törvények módosításáról szóló törvénycsomagot. A tervezett törvénymódosítás alapján titkosszolgálati módszerekkel, megbízhatósági vizsgálatnak vetik alá a rendõröket, börtönõröket, vámosokat, tûzoltókat, polgári védelmiseket, nemzetbiztonsági dolgozókat. A törvénytervezet alapján rendszeres környezettanulmányt végeznek majd azzal kapcsolatban, hogy a hivatásos állományúak, a köztisztviselõk, a közalkalmazottak kifogástalan életvitelt folytatnak-e? A kifogástalan életvitel fogalmát a törvénytervezet a következõképpen definiálja:,, megfelel a hivatásos állományba tartozókkal szembeni társadalmi elvárásoknak, azaz az érintett jogkövetõ magatartást tanúsít, családi és lakókörnyezeti kapcsolatai, valamint anyagi, jövedelmi viszonyai rendezettek, nem tart fenn tiltott kapcsolatot bûncselekményt elkövetõ vagy azzal gyanúsítható személyekkel, továbbá nem áll fenn más, a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátását veszélyeztetõ körülmény. A Demonstrációs Bizottság szeptember 20-án ülésezett, amely arról döntött, hogy lehetõség szerint tovább tárgyal és ez úton szeretne megegyezni a kormánnyal. Amennyiben azonban a szeptember 24-i SZÉF ülésen sem közelednek az álláspontok a kormány és az érintett munkavállalói érdekképviseletek között, akkor október 2-án, 11 órakor, a Belügyminisztérium elõtt figyelmeztetõ demonstrációt tart a SZÉF munkavállalói oldala. Az ülést követõen sajtótájékoztatón Kónya Péter FRDÉSZ elnök elmondta: mint ismeretes, a múlt heti SZÉF ülésen történtek miatt a munkavállalói oldalon helyet foglaló szakszervezetek egységesen felálltak és kivonultak. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a záró rendelkezések közé becsempészték a kormányzati érdekegyeztetõ fórum, a SZÉF megszüntetését. Számunkra mindez elfogadhatatlan. Azt gondoljuk, hogy feltétlenül szükség van a SZÉF-re, hiszen csak itt tudunk egyeztetni a törvénymódosítási szándékokról. Persze egyetértettünk azzal a szándékkal is, amely a korrupció visszaszorítására vonatkozott, de ezt a feladatot is a politikusokkal kellene kezdeni. A törvénymódosítással kapcsolatban megfogalmazta az általa képviselt, a demonstrációs bizottságban is helyet foglaló szakszervezetek véleményét, miszerint a módosítás-tervezetek jelen állapotukban elfogadhatatlanok. Mindaddig, amíg az állam tisztességes munkáért tisztességes bért nem biztosítja, addig nem engedhetõk meg a kormány ez irányú szándékai. Ezt követõen az egyes szakszervezetek vezetõi külön is kitértek az általuk képviselt érdekképviseletek törekvéseire. Újságírói kérdésekre válaszolva elmondta Kónya Péter, hogy nem attól félünk, hogy bárkit ellenõriznének, de ezt a tevékenységet a törvényeket betartva kell végezni, nem pedig a megbízhatósági vizsgálat szerint. Elhangzott az is, hogy az elõzetesek szerint a mostani szabályokhoz képest túlterjeszkedõ jogszabály bizonytalanságot és koncepciós pereket hozhat. Az elképzelések szerint átalakul a SZÉF, amely a honvédség kiválásával a rendvédelmi szolgálati jogviszonyban állók érdekegyeztetõ fórumaként mûködik tovább. A SZÉF szeptember 24-i ülésén szakszervezetünket képviselõ Czövek János fõtitkár és dr. Mészáros Melinda jogsegélyszolgálat-vezetõ tiltakozott az elképzelés ellen, amire a SZÉF-et felügyelõ belügyminiszter szövegszerû módosító javaslatot kért tõlünk. Az egyeztetések megjelenésünk hetében folytatódnak. SzR-KNF 12

13 o k t ó b e r Jogi esetek Pénzügyi és gazdasági tárgyú törvény-módosításokról Tagjaink körében is vihart kavart (tegyük hozzá, hogy nem indokolatlanul!) az elmúlt hónapban a augusztus 13-án elfogadott évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.) - egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról - egynéhány rendelkezése. A fenti törvény tartalmazza a 98%-os mértékû különadó bevezetésérõl szóló rendelkezéseket is, de megjelenít a negatívumok mellett ugyan csekély számban kedvezõ(bb) rendelkezéseket is. I., Megteremti az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás feltételeit egy szûk kör esetében. A gyakorlatban ez azt jelenti, dr. Mészáros Melinda hogy amennyiben természetes személyek (azaz magánszemélyek) között jön létre háztartási munka végzésére jogviszony, úgy a munkával megszerzett keresetet nem kell bevallani, hiszen adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli. A foglalkoztató magánszemélynek sem kell a kifizetés után a fentieket megfizetnie, és erre vonatkozóan bevallást sem kell tennie. Köteles azonban a foglalkoztató magánszemély az állami adóhatóságnak havonta a munkavégzés megkezdése elõtt bejelenteni a foglalkoztatott személy fenti törvényben külön meghatározott adatait. A bejelentés történhet elektronikus úton (ügyfélkapu), telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével, vagy szöveges üzenet (sms) útján. A foglalkoztató havonta, alkalmazottanként köteles regisztrációs díjat fizetni (1000.-Ft/fõ/hó). A díj mértéke a foglalkoztatás idõtartamától független, tehát a hónapban az egy napos foglalkoztatás esetén is megfizetendõ. Fenti szabályok háztartási munka végzése esetén alkalmazhatók, melybe beletartozik pl. a lakás takarítása, mosás, vasalás, otthoni ápolás, gondozás, gyermek-felügyelet, házi tanítás, kertgondozás. II., Módosításra került az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény, melynek alapján a jövõben mentes az öröklési illeték alól teljes mértékben az örökhagyó egyenes ági rokona (azaz leszármazók és felmenõk) ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is, hiszen az is egyenes ági rokonságot keletkeztet által megszerzett örökrész. Ugyancsak mentes az illetékfizetés alól ajándékozás esetében az ajándékozó személy egyenes ági rokona által megszerzett ajándék. Sajnálatosan a mentesség egyik esetre vonatkozóan sem terjed ki szélesebb körre, azaz pl. házastársra, vagy testvérre. Esetükben a törvény alapján illetéket kell fizetni, mind öröklés, mind ajándékozás esetében. III., A Tv. vezeti be egyes pénzügyi szervezeteknél (Magyar Nemzeti Bank; Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) valamint a közszférában a jövedelemkorlátozást. A sajtóban korábban oly sokat emlegetett módosítási elképzelésekkel ellentétben a szabályozás nem terjed ki például az állami tulajdonú gazdasági társaságokra, pedig a korlátozás bevezetésének indokolása éppen az a tény volt, hogy a korábbi években jelentõs, nagy összegû kifizetések történtek ezen a területen. A korlátozás értelmében az érintetti körben a kifizetett havi járandóság (munkabér, illetmény) nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Természetesen a fenti összeg alapján látható, hogy elsõdlegesen a magasabb vezetõi munkakörök esetében jelent(het) valós korlátozást. IV., Komoly problémát okoz a gyakorlatban és véleményem szerint alkotmányossági kérdéseket is felvett a magánszemélyek egyes jövedelmeit illetõen bevezetett különadó, mely a központi költségvetést illeti meg. Ennek okán születtek meg alkotmánybírósági beadványok a tárgykörben, valamint megkeresést intézett a fegyveres és rendvédelmi szakszervezeteket tömörítõ FRDÉSZ is a köztársasági elnök úrhoz, valamint a Kormány tagjaihoz. Bár maga a jogszabályi rész október 1-jén lépett hatályba, alkalmazására visszamenõlegesen, a január 1-jétõl megszerzett jövedelmek esetében kell, hogy sor kerüljön. A fizetési kötelezettség azokat érinti, akiknek a jogviszonya (munkaviszonya) megszüntetésre kerül. Különadó fizetésére kötelezett így a hivatásos és szerzõdéses katona állomány is a jogviszony megszûnésével összefüggésben pénzben kifizetett bevételbõl, amennyiben annak összege meghaladja a rendszeres járandósága 60 napra számított összegét és a 2 millió forintot. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kifizetéseket össze kell számítani, amennyiben ez az összeg a 2 millió forintot meghaladja, úgy a 2 millió forint feletti részbõl különadót kell fizetni, melynek mértéke az adóalap 98%-a(!!!). Ezen felül a kifizetõ munkáltatónak még meg kell fizetnie a különadó alapja után a 27%-os mértékû egészségügyi hozzájárulást is! A különadó alapjának összege járulékalapot nem képez a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény alkalmazásában. Fentiek alapján tehát járulékfizetés hiányában nyugdíjalapot sem képez, a nyugdíj összegének kiszámítása során nem vehetõ figyelembe. Az Szja. törvény szerint a jövedelem kiszámításánál sem kell figyelembe venni (elég a 98%-os különadó?), azonban az adóbevallásban elkülönítve fel kell tüntetni. A 98%-os különadót forrásadóként a kifizetéskor állapítják meg és elkülönítve igazolják. Fontos! Amennyiben korábban a levonásra nem került sor (hiszen nem is tudhattunk a bekövetkezendõ változásról!), úgy a magánszemélyek október 31-éig kötelesek a különadó összegét megfizetni! A különadó alapjába nem tartoznak bele az alábbi kifizetések: 1. a jogviszony évére járó szabadság megváltása címén kifizetett összeg 2. a jogviszony megszûnésekor megilletõ jubileumi jutalom (ebbe a körbe tartozik a ténylegesen betöltött évek után járó, valamint a Hjt. alapján elõrehozottan kifizetett jubileumi jutalom is) 3. a felmentési idõre kifizetett illetmény, amennyiben az szolgálatteljesítési kötelezettséggel jár és 4. a szerzõdéses állományt megilletõ leszerelési segély. A különadó alapjába tartozó kifizetések: 1. végkielégítés 2. repülõhajózó (ejtõernyõs) állomány egyszeri juttatása, mely a jogviszony megszüntetésével kerül kifizetésre 3. felmentési idõre járó távolléti díj (szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó) 4. ruházati illetmény (pénzbeli kifizetés). A nyugállományba vonulók esetében a nyugdíj helyett folyósított 2 havi illetmény nyugdíjnak minõsül, a különadó tekintetében ilyen módon nem vehetõ figyelembe. dr. Mészáros Melinda jogtanácsos Nõi Férfi Fodrászat Nyitva a HM II-ben: Hétfõtõl péntekig: Az MH Támogató Dandár Salgótarjáni úti objektumában: Már a kozmetika is üzemel! Hétfõn, szerdán: Pénteken: Szeretettel várom régi és új vendégeimet! Böbe HM ,

14 Hírek Kormányváltás után 100 nappal Puritán és korrupciómentes költségvetésrõl beszélt az államtitkár A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) Biztonságpolitikai Szakkollégiumának meghívására Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára nyilvános elõadást tartott a Honvédelmi Minisztérium elsõ 100 napjáról. Miután részletes, minden szakterületre kiterjedõ tájékoztatást adott az államtitkár, kellemetlen kérdésekre is válaszolnia kellett. A szeptember 21-i elõadást meghallgatta Szincsák Gyula, szakszervezetünk ügyvezetõ alelnöke és e sorok írója is. Az elõadás elõtt, a bevezetõben elhangzott, hogy immár hét esztendeje mûködik a biztonságpolitika terén az egyetlen honvédelmi tematikájú szakkollégium. Miután tematizált honvédelmi hírösszefoglalót adott át a szakkollégium képviselõje az államtitkárnak, a több száz tagú hallgatóság elõtt megkezdte elõadását Fodor Lajos. A szeptember 21-i elõadáson az államtitkár elmondta: nem egyszerû vállalkozás a kormányzás elsõ száz napjáról beszámolni, hiszen olyan volt ez a száz nap, mint egy esztendõ. Az elsõ hétrõl szólva: az átadás-átvétel sajátossága volt, hogy központi kormányzati koordinációval történt meg. Konstruktivitást tapasztaltunk, semmilyen csontváz nem került elõ. Teljesen új adminisztráció állt fel, személyi döntéseket hozott a honvédelmi miniszter. Nemcsak a tárcát bízta rá a miniszterelnök, hanem a személyi döntéseket is. Õ kérte fel az államtitkárokat, majd a helyettes államtitkárokat is. A védelmi terv aláírása után, már április 29-én a HM-ben dolgoztunk. Felváltottuk a HM HVK fõnökét, annak helyettesét, a titkosszolgálatok vezetõit, de áttekintettük a külszolgálatokra kijelöltek névsorát és beosztását is. A közigazgatási államtitkár beszélt a nélkülözhetetlen szervezeti átalakítások beindításáról, így a közigazgatási államtitkári poszt újbóli megjelenésérõl, a háttérintézményekrõl és a gazdasági társaságokról is. Elmondta, hogy az elsõ hónap során áttekintették a tárca költségvetését is. - Mivel létfontosságú képességek szinten tartása sem valósult meg, ha 2-6 éven belül nem elégíti ki a kormány a haderõ szükségleteit, akkor drasztikus képességcsökkenés áll be. Célunk a romlás megállítása, a személyi kiadások csökkentése 40%-ra, a mûködésre, akárcsak a képességfejlesztésre 30% fog jutni. Sajátos jogalkotási folyamat is lezajlott, hiszen már a ZMNE hallgatói is teljes joggal vehették részt az árvízi katasztrófa elhárításában. A missziók MH PRT, MH OMLT, MH KMCS mandátumait is áttekintettük (1000 fõs ambíciószint). Tudjuk, hogy már puha célpont vagyunk, a 4 évvel ezelõtti célkitûzés már nem tud megvalósulni. Hamarosan döntés születik a jövõrõl. Ezt követõen beszélt a Repülõnap és a Tisztavatás történéseirõl, az események nemzetközi és hazai jellegzetességeirõl. Ez egy új korszak kezdetét jelenti tette hozzá az augusztus 20-i tisztavatásról. A 3D NATO lokátor ügyében elmondta: a Tubes és a Zengõ nem, de egy megfelelõ helyszín szükséges lesz. A 11 gazdasági társaságról elmondta: rendbe kell tenni, puritán, nem pazarló, korrupciómentes társaságokat akarunk, rendnek kell lenni. Az új kommunikációs stratégia kapcsán kijelentette: a fõosztály helyett sajtószóvivõ és egy szûk csapat dolgozik. Vége a kiszervezéseknek, jogi képviseleti fõosztály a HM ügyvédi irodájaként mûködik majd, a jogi és igazgatási fõosztály mellett. A második hónap történéseirõl elmondta, hogy a honvéd egészségügy átalakításának megkezdése, a katonai felügyelet rendszerének létrehozása fontos feladat volt. Kialakult, illetve október 1-jével feláll a hármas struktúra: a Honvédkórház, a HVK Eü. csf.-ség és az MH HEK. Beszélt a tisztképzés átalakításának megkezdésérõl, az új, közszolgálati egyetem létrehozásában való közremûködésrõl. Olyan közszolgálati egyetem kell, ahol az egyenruhás állampolgár és a civil ember olyan egyen szilárd képzést kapna, mely biztosítaná a karriert. A túlszabályozottság csökkentése, a dereguláció megkezdése kapcsán a miniszter dönt majd a milliárdokról, és elég lesz az MH Támogató Dandár parancsnoka ahhoz, hogy sátrat kapjon valamely közösség a rendezvénye megszervezésére. A laktanyák õrzés-védelmi feladatai átalakításának megkezdése kapcsán a Kft.-k eddigi egyeduralmát megszüntetjük, a közigazgatási blokk biztosítja majd a megvalósítást. Mind a kiképzésimind a feladatrendszerbe visszahozzuk december 31-ig az õrzésvédelmet. Remélem, hogy az idei esztendõ végén az egyenruhás szerzõdéses és tartalékos katonáink végzik majd a laktanyák õrzésvédelmét. A HM vezetésének és az irányítás rendjének átalakításáról elmondta: a HM-ben fõosztályok és osztályok vannak, a HM HVK-nál pedig csoportfõnökségek és osztályok lesznek. Szólt a Honvédkórház ÁEK 4,5 milliárdos adósságállományának kezelésérõl is. Ezt követõen áttekintette a HM szervezeti felépítését is. Az átalakítás célja: az átláthatóság, a hatékonyság növelése és a mûködés finanszírozhatóvá tétele. Ma nincs tartaléka a Magyar Honvédségnek, Simicskó államtitkár és Benkõ altábornagy vezette csapat hamarosan kidolgozza a tartalékos rendszer intézményét, illetve annak megvalósulását. Hozzátette: Képességeket veszítettünk el. Az elmúlt években, a haderõátalakítás folyamatában 92 katonai szervezet volt érintve. Ennek során az MH számos képessége lecsökkent. Amíg nincs teljes fegyverletétel, nem lehet egy országot megfosztani honvédelmi képességeitõl. Az összegzésben elmondta, hogy a személyi és technikai képességvesztés miatt 2014-ig megteremtjük a képességek visszaszerzésének alapjait. A képesség kialakítás prioritásának megváltoztatása, a puritán, sallangmentes, költségtakarékos honvédelmi kormányzás bevezetése a lényeg. Az elõadást követõen nem egy esetben kellemetlen kérdéseket is feltettek a megjelentek, melyekre a közigazgatási államtitkár igyekezett adekvát válaszokat adni. Az elõadás mondanivalóját egyetemi és szakkollégiumi színtereken tárgyalják a továbbiakban. SzR 14

15 o k t ó b e r Szolgáltatás Október 13. szerda FOUR FATHERS KONCERT KLUB A Four Fathers énekegyüttes 1995 õszén alakult, a jelen formáció pedig alig múlt 10 éves, 1999 óta énekelnek együtt ebben a felállásban. Repertoárjukon a 20-as 30-as évek amerikai zenéje, világslágerek, magyar slágerek feldolgozásai, spirituálék szerepelnek sajátos zenei humorral fûszerezve. Helyszín: Pódium bár Belépõdíj: 800 Ft Október 15. péntek LILA AKÁCOK Régi magyar filmslágerek az elsõ hangosfilmtõl a második világháborúig Fellépõk: Csák József, Dobrozemszky Gábor, Gregus Anikó, Gyurkovics Zsuzsa, Kálmánfi Ferenc, Masi (Kanadából), Marót Nóra, Számadó Gabriella, Váradi Edit Zongorán kísér: Hegedûs Valér, hegedûn játszik: ifj. Ökrös Tibor Szerkesztõ, rendezõ: dr. Spáczay Hedvig Belépõdíj: (1.000) Ft Október 18. hétfõ IRODALMI DÉLUTÁN A Kõbányai Írók és Költõk Egyesületének bemutatkozása Helyszín: Pódium bár Belépés díjtalan! Október 29. péntek SLÁGERPARÁDÉ I. Világslágerek magyarul Fellépõk: Berentei Péter, Gregus Anikó, Gyémánt Valentin, Szomor György, Bokor Mariann valamint a Slágerparádé tánckar Bérletár a 3 eladásra: október 15-ig Ft október között Ft Napi jegyár: (1.400) Ft Jegyek válthatók a Stefánia jegyirodában: 1/ A STEFÁNIA KULTURÁLIS KÖZPONT PROGRAMAJÁNLATAI 1143 Budapest, XIV. Stefánia út Tel.: Akciós kirándulások, üdülések a HM Rekreációs Kft. szervezésében Pozsonyi séta október 30. és december 4. (Advent) Ft/ fõ Az ár tartalmazza: utazást autóbusszal, csoportkísérõ idegenvezetõ díját. Az ár nem tartalmazza: a belépõk díját és az utasbiztosítás díját. Krakkó-Wieliczka-Auschwitz- Zakopane október , október 29- nov. 1., december Ft/ fõ/ 3 éjszaka Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást 3*-os szállodában büféreggelivel, utazást autóbusszal, csoportkísérõt és helyi idegenvezetõt. Utószezoni akciós ajánlatok Balatonkenesén október 12-december 27. Õszutó Balatonkenesén Hotel Sirály, Hotel Aranyhíd** fürdõszobás szoba Ft/ fõ/ 2 éj Az ár tartalmazza: 2 éjszaka szállás félpanzióval (reggeli és vacsora), egy alkalommal szauna használat 5 = 6 Ötöt fizet, hatot pihen Hotel Sirály, Hotel Aranyhíd** fürdõszobás szoba Ft/ fõ/ 6 éj Az ár tartalmazza: 6 éjszaka szállás félpanzióval (reggeli és vacsora), szauna használat. Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák ennek mértéke 340 Ft/ fõ/ éj (18-70 év között). Üdülési csekket elfogadunk! Utószezoni akciós ajánlatok Hajdúszoboszlón október 19 - december 20. Hajdúszoboszlói õszikék Komfortos, fürdõszobás faházakban kétfõs elhelyezéssel Ft/ fõ/ 3 éj Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállás félpanzióval (reggeli és vacsora), ping-pong terem használata. Õszi-téli pihenés nem csak nyugdíjasoknak Komfortos, fürdõszobás faházakban kétfõs elhelyezéssel: Ft/ fõ/ 6 éj Az ár tartalmazza: 6 éjszaka szállás félpanzióval (reggeli és vacsora), ping-pong terem használata, 1 x 20 perc frissítõ masszázs. Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, ennek mértéke 410 Ft/ fõ/ éj (18 év felett). Üdülési csekket elfogadunk! Az ajánlatok nem teljes körûek. Bõvebb tájékoztatás a honlapunkon: További részletekrõl és ajánlatokról érdeklõdjön munkatársainknál a (06-1) , (06-1) , és a (06-1) es telefonszámokon. 15

16 Rekonverzió Legfontosabb az ember A rekonverzió, mint a professzionális haderõ humánerõforrás gazdálkodásának egyik stratégiai kérdése volt a címe Benkõ Tibor altábornagy doktori disszertációjának. A HM Honvéd Vezérkar fõnöke által írt, a norvég projekt fõ célkitûzéseivel is kapcsolatos dolgozat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi termében, szeptember 2- án megrendezett nyilvános védésén többek között az is elhangzott, hogy a hazáját évekig szolgáló katona, társadalomba történõ visszailleszkedése nehézkes, ezért valós, elfogadható pályaképre van szükség. A doktori védésen elhangzott, hogy a dolgozat erõs oldala az az elemzõ munka, amivel érdekessé és színvonalassá vált az olvasmány. A ZMNE Zrínyi termében Dr. Kovács Zoltán ny. dandártábornok, volt személyzeti fõosztályvezetõ elmondta, hogy a kiképzési rendszer létrehozhat olyan tudást, mely a civil életben is eredményeket hozhat a majdani leszerelõknek. Egy szakmából, ha valaki évig kiesik, akkor nem vagy csak nehezen tud ugyanoda sikeresen visszatérni, holott a Magyar Honvédség és a társadalom alapvetõ érdeke, hogy zökkenõmentesen visszatérjen a katona a civil életbe. Malomsoki professzor opponensi véleményében pedig azt mondta el, hogy az értekezés idõszerû, a szerzõ részletesen elemzi a haderõ foglalkoztatás-politikáját, emellett már az alapgondolat is érdekes, hiszen számol a jövõ kihívásaival is. Elhangzott, hogy a szerzõ otthonosan mozog a nemzetközi szakirodalomban is, bemutatja a külföldi a haderõk hasonló témákban szerzett tapasztalatait, de nem veszi át egyiket sem alkalmazandó, követendõ elemként. Nincs jól kialakított információs rendszere a Magyar Honvédségnek, pedig ez nagyon fontos lenne a civil életbe történõ visszailleszkedés során tette hozzá a professzor. Összegzésként elhangzott, hogy a PhD-jelölt a téma jó ismerõje, a dolgozat menete jól követhetõ, a disszertáció szerkezete koherens, a grafikonok és a táblázatok segítik a megértést, az értekezés informatív, rendkívül sok háttéranyagot tartalmaz. Benkõ Tibor dolgozata jelentõs mértékben gazdagítja a magyar haderõ ez irányú szakirodalmát. Befolyásolja-e a szerzõdéses állomány társadalomba való visszailleszkedését a katonai szervezet társadalmi környezete kérdésre a jelölt határozott igennel válaszolt. A katonai képzést bizonyos területeken, szakágaknál, szakmáknál erõsíteni kell, mely csak fokozza a piacképes értéket, más területen viszont a hivatásra, a szakirányú felkészítésre kell fordítani, hogy az minél eredményesebb és hatékonyabb legyen, ezzel elõsegítve a pályakezdõ érvényesülését. Ezzel együtt gondoskodnunk kell a pályát önhibáján kívül elhagyók polgári életbe történõ visszaillesztésérõl is. A HM kabinet már megtárgyalta a szerzõdéses katonák új pályamodelljét. Intézményesíteni kell a rekonverziót. Jjúnius 6-óta dolgozom a HM-ben, azt tudom jelenteni, hogy jó irányban haladunk mondta Benkõ Tibor. A nyilvános védés elnöke, prof. Dr. Szabó Miklós, a ZMNE korábbi rektora, az MTA akadémikusa, a dolgozat tudományos vezetõje pedig Dr. habil. Kiss Zoltán alezredes, tanszékvezetõ volt. A hozzászólásában Gyõrössy Ferenc ny. altábornagy, volt szárazföldi parancsnok elmondta, hogy a doktori értekezésbõl kiderült, hogy a jövõben egyáltalán nem lesz mindegy, hogy a haderõbõl kiválók milyen szájízzel mennek el, hagyják el a sereget. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges lesz a katonai pálya presztízsének növelése. Dr. Ronkovics nyugállományú tábornok pedig azt emelte ki a dolgozatból, hogy a szerzõdéses állomány kiválása bizonyos térségekben nagyon magas, akárcsak az elvesztett hitû katonák száma is, õk már nem hisznek a koncepciókban. Nagyon fontos lenne, ha a hivatásos és szerzõdéses katonák is visszanyernék a Magyar Honvédségbe fektetett bizalmukat. A rövid szünet után a bírálóbizottság döntését kihirdetõ akadémikus elmondta, hogy a maximális 35 pontot, tehát a 100%-ot érte el a jelölt, így azt kérte, hogy ítélje oda a doktori tanács Benkõ altábornagynak a PhD fokozatot. Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus hozzátette, hogy történelmi pillanat ez, hiszen sok jó dolgozat született már eddig, aztán a könyvtárban elfeküdtek. Most azonban a katonai pálya csúcsára érve, nagyon reméli, hogy nemcsak írott malaszt lesz, hanem mûködtethetõ lesz ez a dolgozat. De nincs mindez befejezve, van még több lépcsõfok is, akár az MTA doktora is lehet a jelölt. A bírálóbizottság titkára, prof. Dr. Harai Dénes az indoklásban elmondta: a vizsgálat a probléma lényegére irányult, hipotézisei alkalmasak voltak a mélységi kutatás elvégzéséhez. A felelõsségtudat sok esetben nem érzékelhetõ ezen a területen. Honvédségi szinten jelenleg nincs hosszútávon mûködõ szervezeti modell a probléma kezelésére. Az összehasonlító elemzések azt jelzik, hogy a külföldi tapasztalatok bemutatják a pozitív példákat is, tehát mûködtethetõ a rendszer. A hazáját szolgáló katona visszailleszkedése nehézkes, ezért valós, elfogadható pályaképre van szükség. A jelenségnek médiavonatkozása is létezik. Benkõ Tibor altábornagy zárszavában köszönetet mondott mindenkinek, aki elolvasta a munkáját, de saját családjának is megköszönte, hogy az egy életen át tartó tanulását támogatták. Pohárköszöntõjében Dr. Deák János ny. vezérezredes, a HM tanácsadói bizottságának vezetõje elmondta, hogy több alkalommal is meggyõzõdött arról, hogy Benkõ Tibort szeretik a katonák, majd hozzátette, hogy ebbõl a dolgozatból is világossá vált: a legfontosabb az ember. SzR A rekonverziót már az alapképzés során meg kell kezdeni! (2.) A Katonák Munkaerõ-piaci Reintegrációjának Képzési Programja elnevezésû projekt, norvég módszertan átadását szolgáló Képzõk Képzése képzési irányt záró konferenciát norvég diplomaták és képzési szakértõk, HM szakemberek és a konzorciumi tagok képviselõi jelenlétében augusztus 27-én rendeztük meg a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Az alábbiakban a konferenciáról beszámoló sorozatunk 2. részét olvashatják. Az MH legértékesebb és legfontosabb erõforrása a katona címmel Szabó József ezredes, a HM Személyzeti Fõosztály, humánszolgálati osztályvezetõje tartott elõadást. Beszédében Szabó ezredes elmondta, hogy kiemelt szerepet kapott a munkahely-megtartás. A katonákat megõrizni, megvédeni, megtartani szükséges, de felértékelõdött a rekonverziós gondoskodás is. Munkaköri kötelességként jelent meg a rekonverzió. Miután az osztályvezetõ áttekintette a rekonverziós tevékenység alakulását 1990-tõl egészen napjainkig, elmondta, hogy a norvég program mindenki számára világossá tette, hogy a rekonverzió mennyire fontos. Ezt követõen az új intézményesített feladatkörrõl szólt. A humán szolgálattal összefüggõ szervezet- és feladatkörrel összefüggésben ez évben születtek meg azok a döntések, amelyek lehetõvé tették a humán szolgálat újbóli felállítását. 102 kolléga fog fõállásban dolgozni a katonai szervezeteknél tette hozzá Szabó ezredes, aki beszélt még a norvég program MH rekonverziós tevékenységére gyakorolt pozitív hatásairól is. 16

17 o k t ó b e r Norvég projekt, hír Ezt követõen Jakob Heradtstveit, a NDUC képzési igazgató-helyettese, a program szakértõje szólt a konferenciához. Tapasztalatairól, a helyszíni látogatásairól elmondta, hogy a tanfolyamokon találkozott aktív és nyugállományú katonákkal, tisztekkel, tiszthelyettesekkel, polgári alkalmazottakkal, hölgyekkel és férfiakkal egyaránt. Volt köztük 76 éves számítástechnikát tanuló volt nyugállományú katona is. Beszélt arról is, hogy több katonai szervezet parancsnoka 4 hétre felmentette a katonákat a szolgálat-teljesítés alól, a tanfolyamok hallgatóinak csak tanulniuk kellett, dolgozni nem. A norvég szakértõ örömét fejezte ki, hogy a legfontosabb szintû támogatást bírja a program, hiszen a honvédelmi miniszter, a vezérkari fõnök támogatása is érzékelhetõ. A jövõrõl szólva hozzátette, hogy a humánerõforrás gazdálkodási rendszer szerves részét kell, hogy képezze a rekonverzió. Azt is elmondta a NDUC képzési igazgató-helyettese, hogy a norvég királyság jó célra használja a pénzt, majd azt kérte, hogy a magyarok tegyenek ígéretetet arra, hogy kell továbbra is a katonáknak ez a program. Myke Clayton, a program brit szakértõje hozzátette: a megszerzett tudás semmivé válik, ha nem fejlesztjük, ha nem aktivizáljuk, a képzõknek folyamatosan folytatni kell a tanulást. A tankönyvünk már 1 éves lett, meg kell újítani, a helyi ismeretekkel, megszerzett tapasztalatokkal gazdagítani kell. Azt kérem a képzõktõl, hogy végezzék el önmagukon ezt az elemzést. Annyira vagyunk sikeresek, mint az utolsó tanácsadásban részesített ügyfél, és ahány katona polgári munkahelyhez jutott. A sajtóbeszélgetés során a tegyonmagadert.hu és a honvedelem.hu újságíróinak kérdéseire válaszolók közül elsõként V. Andreassen, a Norvég Királyság budapesti nagykövetségének I. titkára azt nyomatékosította, hogy a norvég kormány örömmel üdvözölte az újabb megállapodás finanszírozásáról szóló aláírás tényét. A következõ lépés az lesz, hogy a fogadó országgal egyetértési megállapodást kell kötni. Nem áll módomban elõre jóslásokba bocsátkozni, de vannak olyan területek, amelyeket Norvégia elõnyben részesít, de nyitva állunk a fogadó országok javaslatai iránt is. A képzési programok, az erõforrásprogramok ennek részét képezhetik. Most elkezdõdött a tárgyalássorozat, talán reményeink szerint 2011-ben aláírhatjuk a megállapodást, majd ezt követi a célterületek meghatározása és kijelölése, mely után megindulhat a tényleges igénylés tette hozzá a diplomata. Kánya Andrea újságíró kérdésére válaszolva J. Heradtstveit elmondta: mindig úgy kezeljük a projektet, hogy az illetõ ország a projektgazda, hiszen Önök ismerik Magyarország szükségleteit a legjobban. Azokat a kapacitásokat az adott ország ismeri a legjobban, a legjobb visszajelzéseket mindig a helyi munkaerõpiac biztosítja. E sorok írójának kérdésére válaszolva Szabó József ezredes kijelentette: mindegy, hogy ki csinálja, annak van jelentõsége, hogy tisztán látszó szakmai közeg fõ feladatként végezze ezt a feladatot, a rekonverziót. A lényeg, hogy a siker garantált legyen. Nem gondolkodunk a változtatáson. A szakmai együttmûködés naprakész és pontos lesz. A rekonverzió a helyére került, ebben segített a norvég program is. A késõbbiekben derül ki, hogy nálunk marad-e vagy az alapítványoknál jelentkezik továbbra is a feladat? A szentesi mûszaki ezred parancsnoka, Nyers ezredes elmondta: a kollégák sikeres munkája és a norvég projekt elõrehaladása, a minõségi szakképzés is hozzájárult, hogy zászlóaljból ezred szervezetté váltunk. Biztos vagyok benne, hogy a figyelem középpontjába kerültünk. Jászai László, a debreceni iroda vezetõje a sajtó érdeklõdésére azt hangsúlyozta, hogy nem tudtam, hogy rekonverziónak hívták a munkát, amit csináltam, de csináltam. Fontos, hogy az ember, mint érték, amely önmagáért megharcol. Az, hogy legyen mindig tervünk, önismeretünk ez tetszett. Ami nem tetszett, hogy milyen, ami kis Magyarországunk sajátságos helyzete tette hozzá az egyik legkiválóbb munkát végzõ irodavezetõ. (Folytatjuk) Kép és szöveg: Szita Róbert Markáns katonai arculat az egyetemen Találkozó a ZMNE vezetõjével Dr. Heiling Ottó alelnök és Sörös István elnökségi tag volt a vendége a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) rektori jogkörben eljáró fõtitkárának. Prof. Dr. Lakatos László okl. mk. vezérõrnagy - a szeptember 3-i találkozón - kiemelte: az õszi törvénymódosítások alkalmával rendezni kívánja a ZMNE a hallgatói állomány jogállását, katonai státuszát. Az elképzelések szerint a hallgatók, mint oktatási alanyok továbbra is a Hft. alá tartoznának, mint katonák azonban a Hjt. hatálya alá kerülnének. Lakatos tábornok azt is aláhúzta, hogy az már rövid távon markáns katonai arculatot kell adni az intézménynek. A megbeszélésen dr. Heiling Ottó alelnök elmondta, hogy a törvénymódosítással a hallgatók ellátásával kapcsolatos anomáliák is rendezõdhetnek. Emellett, mint tényleges állományba tartozóknak a szolgálati idejük megállapítása is megoldódhat. A ZMNE fõtitkára a hosszú távú koncepcióról szólva kiemelte a - három felsõoktatási intézmény fúziójával létrehozandó - közszolgálati egyetem szükségességét. Arról is beszélt a rektori jogkörben eljáró tábornok, hogy a katonai jelleget erõsítendõ, a nyugállományú katona oktatók neveinek feltüntetésekor használni fogják az aktívként elért rendfokozatot. A ZMNE és a Hosz együttmûködésérõl szólva elhangzott, hogy az egyetem továbbra is fontosnak tartja a reprezentatív szakszervezetekkel történõ együttmûködést, így az elkövetkezendõ idõszakban is nyitottak lesznek az egyetem vezetõi a Hosz javaslataira. Sörös István elnökségi tag, a Nyugállományú Tagozat elnöke azt kérte, hogy bizonyos szakszervezeti és nyugállományú rendezvények számára biztosítson otthont a ZMNE. A megbeszélésen a kapcsolattartó személyekrõl és az együttmûködés további lehetõségeirõl is egyeztettek. 17

18 Nyugdíjpénztár 18

19 o k t ó b e r Ingatlanvásárlás EUR alapon: a megoldás az ingatlanlízing A jelzálog alapú devizahitelezés megszüntetése nem érinti az ingatlanlízing ügyleteket, így lízing konstrukcióban továbbra is finanszírozható EUR alapon ingatlanvásárlás. Az EUR alapú ingatlanlízing konstrukciókkal a forint hiteleknél alacsonyabb havi lízingdíj érhetõ el, míg az önerõ kiegészítõ fedezet bevonásával kiváltható. A Honvédszakszervezet és az Erste Lakáslízing Zrt. partnersége: a Honvédszakszervezetnek 2007 óta stratégia partnere az Erste Ingatlanlízing (EIL) és 2009-tõl az Erste Lakáslízing (ELL) is. A stratégiai partnerség keretében a Erste kedvezményes konstrukciót vezetett be a Honvédszakszervezet tagjai részére és a mai napig eltelt idõszakban több milliárd forint értékben finanszírozott használt vagy új lakásokat a katona társadalom részére. Az együttmûködést erõsíti, hogy az albérleti támogatást a lízingdíj fizetésére fel lehet használni. A támogatás elszámolási rendszer zökkenõmentesen mûködik és így a Katona lakáslízing állomány fizetési fegyelme is kiváló, nincsenek jelentõs késedelmek. A deviza alapú jelzáloghitelezés megszûnése: 2010 júliusában a bankok egy új törvényi szabályozásnak megfelelõen megszüntették a korábban igen népszerû deviza alapú jelzáloghitelezést. Az euró alapú lakáslízing lehetõségek megmaradása: az említett szabályozás gyakorlatilag azt eredményezte, hogy mára Magyarországon csak a lakáslízing konstrukcióban lehet euró alapon finanszírozni, az új szabályozás ugyanis a lízingkonstrukciókat nem érintette. Az euróban való eladósodás kérdése: az Erste bankcsoport véleménye szerint az euró alapú lakáslízing felvétele hosszú távon is kifizetõdõ, hiszen Magyarország az euró övezet tagjává kíván válni, azaz az eurót Közös betyárkodás Kislõdön Szolgáltatás, szervzeti élet hivatalos fizetõeszközként be kívánja vezetni, amire várhatóan az átlagos éves futamidõ alatt sor is fog kerülni. De ha a kamatmérték oldaláról nézzük, akkor hasonló következtetésre jutunk, hiszen a forint kamatok még a mai - eddigi legalacsonyabb - forint kamatszintek mellett is jóval magasabbak mint az euró kamatok. Továbbá az Erste Bankcsoport osztrák tulajdonosi hátterével már jelenleg is euró övezetben mûködõ anyabanki háttérrel rendelkezik, az euró finanszírozás forrásai így adottak. Az Erste aktuális euró alapú lakáslízing ajánlatai jövedelem alapon: új építésû ingatlan euró alapú lakáslízing THM 6,55% használt lakás euró alapú lakáslízing 8,70% 1 millió Ft-ra jutó havi hiteltörlesztés/lízingdíj (nem akciós idõszakban, jövedelem alapon, 25 évre, szeptember 22-én érvényes katona kondíciókkal) Piaci kamatozású HUF EUR ingatlanlízing EUR lakáslízing lakáshitel EBH új lakás - EIL használt lakás -ELL Ft/hó Ft Ft Ft Ingatlanlízingben euró alapon az ingatlan hitelbiztosítéki értékének 65 százaléka finanszírozható, de az önerõ kiegészítõ ingatlanfedezettel kiváltható. Kiegészítõ ingatlanfedezetként ügyletenként egy belterületi lakóingatlan vonható be. A felajánlott ingatlan tulajdonosa nem kell, hogy a lízingbevevõ vagy hozzátartozója legyen. Az Erste Lakáslízing és Ingatlanlízing katona ügyfelei részére nyújtott alapkedvezményeken (0,5% kamatkedvezmény a teljes futamidõ alatt, 50% kedvezmény a lízingbírálati díjból) kívül rendszeresen akciókat hirdet. A jelenlegi akciós idõszak szeptember végével jár le. A következõ akciót október elejétõl indítjuk, így elképzelhetõ, hogy az Egység újság megjelenésekor már érvényben is lesz. Várkonyi Csaba elnök-vezérigazgató Szeptember 12-én a kislõdi Sobri Jóska Bakonyi Kalandparkban a Honvédszakszervezet négy környékbeli alapszervezete, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság alapszervezete, az MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj 362. számú alapszervezete, az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ ezred Radar alapszervezete és az MH Pápa Bázisrepülõtér alapszervezete közösen tartotta meg a Bakonyi betyárkodás elnevezésû családi napját. A rendezvény nem túl jó elõjelekkel indult, mivel az eredetileg szeptember 11-re tervezett szórakozásunkat, a meteorológusok elõrejelzése szerint, az idõjárás lehetetlenné tette volna. A figyelmeztetésre szinte az utolsó pillanatban a kedvezõbb idõjárással kecsegtetõ vasárnapi nap mellett döntöttünk, mely jó döntésnek bizonyult, hiszen egész szombaton esett az esõ, fújt a hideg szél, míg vasárnap a felhõzet fokozatosan megszûnt és kora délután már a nap is elõbukkant idõnként. A pontos idõjárás elõrejelzést és a figyelmeztetést ezúton is köszönöm a pápai és veszprémi idõjelzõknek. Vasárnap reggel a kalandpark nyitását követõen, rövid programismertetéssel, technikai jellegû információk átadásával és a néhány nappal korábban elhunyt hõsi halott tagtársunkra, Kolozsvári György posztumusz hadnagyra történõ megemlékezéssel vette kezdetét a családi nap. A rendezvény programja szerint a fõ hangsúly a tagság és családtagjaik szórakozásán, aktív kikapcsolódásán volt, a kalandpark nyújtotta szolgáltatások minél szélesebb körû kihasználásával, de természetesen lehetõség nyílt a Hosz helyszínen megjelenõ tisztségviselõivel való eszmecserére, illetve az egészségpénztári, nyugdíjpénztári, lakáslízing és biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos információk begyûjtésére is. A négy alapszervezet tagsága gyorsan birtokba vette a kalandparkot, melyben a 220 fõ résztvevõ szinte elveszett, mert rajtunk kívül nem túl sokan látogatták aznap a sokrétû szórakozást biztosító helyszínt. A kalandpark nyújtotta lehetõségek közül mind a gyermekek, mind a felnõttek körében a legnagyobb sikert a különbözõ korosztályok szerint kialakított erdei drótkötélpályák aratták. Emellett sok vidám pillanatot okozott gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt a hófánkpálya, a vízi dodgem és a trambulin. Az eddig felsorolt elfoglaltságok mellett lehetõség nyílt még quadozásra, szén-dioxidos fegyverekkel lufi lövészetre, az íjászat, a lézerharc, a falmászás és a ládaépítés kipróbálására, valamint a fafaragó mesterek által épített erdei kápolna, és a betyártanya meglátogatására is. De a mûfüves focipálya sem maradt kihasználatlanul, hiszen az ebéd kalóriáinak elégetésére családi kispályás mini labdarúgó-bajnokságot is rendeztünk, melyen négy, egyenként háromfõs, családi csapat küzdött meg egymással. A mini bajnokság végeredménye: 1.: Varga család Varga Ferenc (93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj 362. számú alapszervezete), Varga Milán és Szeip Balázs 2.: Szabó család Szabó Ottó (54. Veszprém Légtérellenõrzõ ezred Radar alapszervezete), Szabóné Balogh Zsuzsanna (Összhaderõnemi Parancsnokság alapszervezete) és Szabó Inez 3.: Szentesi család Szentesi Miklós (Összhaderõnemi Parancsnokság alapszervezete), Szentesi Ákos és Szentesi Richárd Már a családi nap folyamán is többektõl hallani lehetett a pozitív visszajelzéseket a rendezvénnyel kapcsolatban, majd azt követõen még több résztvevõ mesélte el mennyire jól érezte magát a kalandparkban, mennyire jó ötletnek találja a hasonló, élményekben gazdag családi napokat és egyben megköszönte az alapszervezetek tisztségviselõinek a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában nyújtott munkát. Én is köszönetemet fejezem ki a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában résztvevõ valamennyi tisztségviselõ társamnak, illetve a kalandpark dolgozóinak és ígérem, hogy nem ez volt az utolsó közös családi napunk a kislõdi Sobri Jóska Bakonyi Kalandparkban. Bácskai István tudósítása 19

20 PIHENJEN ÕSSZEL IS A HONVÉDSZAKSZERVEZET HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÕJÉBEN! Tájékoztatjuk tagságunkat, hogy a Magyar Nemzeti Üdültetési Alapítvány hivatalosan is üdülési csekk elfogadóhellyé nyilvánította a Hosz üdülõit. HAJDÚSZOBOSZLÓ Szakszervezetünk tulajdonában - egész esztendõben - üzemel a Hajdúszoboszló, Sport u. 16. C alatt található Panoráma Wellness Apartman Hotel 4/C A és B apartmanja. Az apartmanok négyszemélyesek, de luxe kategóriásak, minden helyiségük légkondicionált. A szállodában különbözõ wellness szolgáltatások: jacuzzi, fitness terem, szauna, infraszauna, valamint nyitott medence segíti szakszervezeti tagjaink és hozzátartozóik aktív kikapcsolódását. Az Apartman Hotel konyhája kedvezményes árakkal és magyaros ízekkel csalogatja vendégeit. Az apartmanjainkhoz közeli szállodában kedvezményesen igénybe vehetõ a termál- és gyógyvizes fürdõ. Vendégeink biztonságáról a 24 órás portaszolgálat gondoskodik. Az apartmanok megközelíthetõek Budapestrõl az M3 M35 autósztrádán, illetve a 4-es fõútvonalon. Az apartmanok az élményfürdõtõl kb. 400 méterre találhatók, itt a gyógyfürdõ egész évben folyamatosan üzemel 7h-tól 19h-ig, de - orvosi felügyelet mellett - több mint negyven fajta kezelés is igénybe vehetõ. Részletes információkat az Egység 2002 Kft. ügyfélszolgálata (tel.: 06-1/ ) ad. További információk és a jelentkezési lap letölthetõ a és az egyseg2002.hu weblapokról!

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Elkezdődött az őszi választmányi ülés Szakszervezetünk őszi választmányi ülésének első napján átadták a,,szakszervezeti Munkáért Díj"-akat, megválasztották a nyugállományú

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Előzmény: Az IRM szolgálati törvénymódosító javaslatai, amelyek különböző Internetes oldalakon

Előzmény: Az IRM szolgálati törvénymódosító javaslatai, amelyek különböző Internetes oldalakon A törvényalkotás nem szakszervezeti kívánságműsor, ebbe olyan elemek is bekerülnek, amiket nem a szakszervezetek kezdeményeztek, hanem a kormány tartana fontosnak. Ezt nyilatkozta dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-i választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL Baranyi Ferenc 1 A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) március hónapban megtartotta éves közgyűlését, amely az Alapszabály és a Szervezeti

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről A negyedik generációs hadviselésről szól az a kötet, amelyet április 20-án mutattak be a Stefánia Palotában. Dr. Kiss Álmos Péter Háború a nép között

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével.

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével. XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. (1) A honvédség feladata az ország katonai védelme, a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása, továbbá a nemzetközi jog

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 1055 Budapest, Honvéd u. 38. Telefon: 06/1/ , 70/ Fax: 06/1/

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 1055 Budapest, Honvéd u. 38. Telefon: 06/1/ , 70/ Fax: 06/1/ Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény Május 8-10. Kecskemét HÖOK Küldöttgyűlés Május 19. Budapest HÖOK Elnökségi Ülés Május 22. Budapest HÖOK Választmányi Ülés Május 23. Budapest Ifjúsági Szakmai Egyeztető

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. szeptember 21-én tartott üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. szeptember 21-én tartott üléséről. EMLÉKEZTETŐ A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. szeptember 21-én tartott üléséről. Jelen voltak: Balla Péter Csányi Norbert Cseh Tamás Koltai Soma Lábas István Lindtner Andor

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszegrijaras@upcmail.hu SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszegrijaras@upcmail.hu SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. számú melléklet A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XX. Kongresszusának 2013. június 30. napján elfogadott szövegmódosítás egybeszerkesztve a 2012. december 8. napi módosított 2011. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti.

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti. Elnökségi ülés: 2007. január 4. Határozatok tára 2007. Elnökségi ülések 8-1/2007 OEH.: Elnökség hozzájárul, hogy a MTSZ 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló később kerüljön egyeztetésre. 8-2/2007

Részletesebben