KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 10. szám I május 31. I Megjelenik: kéthetente. Józsefváros népszavazásra készül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 10. szám I 2011. május 31. I Megjelenik: kéthetente. Józsefváros népszavazásra készül"

Átírás

1 A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 10. szám I május 31. I Megjelenik: kéthetente Józsefváros népszavazásra készül

2 ÖNKORMÁNYZAT Népszavazási vita a testületi ülésen Mint ahogy az várható volt, a hajléktalan kérdésrõl szóló népszavazási kezdeményezés volt a legtöbb hozzászólást kiváltó téma, a május 19-ei képviselõ testületi ülésen. Kocsis Máté népszavazási kezdeményezésének céljáról és fontosságáról írásban és szóban is tájékoztatta a képviselõket. Míg a jobboldali képviselõk támogatták a kezdeményezést a szocialisták egy baloldali csoport nyílt leveléhez csatlakozva hangoztatták nem tetszésüket igaz azt elismerték, hogy tenni kell végre, hogy megoldódjanak a hajléktalanság okozta problémák. A hajléktalan ügy fõvárosi kérdés, azonban míg Józsefváros erõn felül veszi ki a részét a hajléktalanok ellátásában, és az ehhez kapcsolódó problémák megoldásában, addig más kerületek alig segítenek emelte ki Kocsis Máté a népszavazási kezdeményezés elfogadásáról szóló tájékoztatójában. Hozzátette, szükségesnek tartja, hogy a fõvárosi önkormányzat és a kerületek Józsefvároshoz hasonlóan vállaljanak terheket, amely nem csak nekünk segítség, hanem emelné a hajléktalan ellátás színvonalát is. Kocsis rámutatott arra is, hogy az elmúlt években a hajléktalanok száma jelentõsen nõtt a kerületben, és ezt Józsefváros már nem bírja ellátni. Elmondta, hogy az itt élõ hajléktalanok nem Józsefvárosban váltak otthontalanná, 90 százalékuk a kerületünkön kívülrõl érkezett. Az nem járja, hogy Józsefváros saját erõforrásait, más településeken keletkezett problémákra fordítja - mondta a kerület elsõ embere. A polgármester javaslata szerint az a település, ahol valaki hajléktalanná válik normatív alapon támogassa azt, aki ellátja õket. Kocsis Máté elmondta, érdekesnek találja, hogy az MSZP képviselõi az Új Szemlélet Csoport kezdeményezése mögé álltak, de azt a rendeletet, ami ellen korábban tiltakoztak, mégsem akarják népszavazásra bocsátani. Pedig, mint elmondta, fontos, hogy a népszavazás egyik kérdése a kukázást tiltó rendeletrõl szóljon, hiszen civil szervezetek, a szocialisták támogatásával ez ellen tüntettek. Molnár György (MSZP) szerint, a népszavazási kezdeményezésnek vannak elemei, amivel egyetértenek, például, hogy nem helyes, ha csak egy kerület viseli a hajléktalan ellátás terheit. De a nyomásgyakorlásnak, szerintük vannak ennél nem kevésbé hatékony módszerei is. A képviselõ véleménye szerint, azok a kérdések, amit az Új Szemlélet Csoport megfogalmazott, a problémákra irányítanak rá, ezért is támogatják. A szocialista párt közleménye szerint egyetértenek abban, hogy mindannyiunk érdeke a Kocsis: érdekes, hogy az MSZP képviselõi azt a rendeletet, ami ellen korábban tiltakoztak nem akarják népszavazásra bocsátani. hajléktalan ellátás Budapest egész területén történõ arányosabb elosztása, de mint írják, Tudomásul véve a népszavazási tervet kezdeményezzük, hogy a polgármesteri levélben felvetett helyi népszavazásra az Új Szemlélet Csoport nevû civil szervezettõl érkezett kérdésekrõl kerüljön sor. Kocsis Máté a népszavazási kérdés vitájában kiemelte mindaddig, amíg egy hajléktalan nem követ el szabálysértést, és él a kerületben található ellátórendszerekkel, addig szociális kérdésrõl beszélünk, de az, hogy a Józsefvárosba bevándorló hajléktalanok nem a társadalmi normáknak megfelelõen viselkednek, már közbiztonsági kérdés. A hajléktalanság nem bûn, a bûn az, ha deviáns magatartást folytatnak a hajléktalanok, emelte ki a polgármester, majd hozzátette: a Józsefvárosban élõ embereknek is vannak jogaik, azokra is oda kell figyelni. Ferenczi Orsolya (Fidesz) képviselõ szerint, az Új Szemlélet Csoport aránytalanul hangosan képviseli azt az álláspontját, hogy a kerületben újra engedélyezzék a kukázást, amit a csendes többség nem támogat. Õ is kiemelte, hogy a kerületben élõ, nehézsorsú embereknek is joguk van rendezett körülmények között élni. Nem hiszem, hogy a hajléktalanoknak alkotmányos joguk a közparkokat wc-nek használni mondta a fideszes képviselõnõ. A civil csoport által felvetett a hajléktalanok számára kedvezményes bérlakást biztosító kérdés kapcsán Kocsis Máté elmondta, ha megnyitnák a kedvezményes szociális lakásokat a hajléktalanok elõtt, akkor még többen jönnének a kerületbe, és a probléma csak tovább nõne, hiszen a hajléktalanok nem tudnák fizetni a lakbéreket, viszont Józsefváros teherbíró képessége véges. A XXI. században nem lehet az út Magyarországon, hogy emberek a kukából egyenek, ez sérti igazából az emberi méltóságot. mondta Kocsis. Kaiser József képviselõ emlékeztette a szocialista képviselõket, hogy az elõzõ ülésen tagadták, hogy közük lett volna az Új Szemlélet Csoport korábbi testületi ülésen történt rendbontásához, most mégis a csoport kezdeményezése mögé állnak. Leszögezte, a szocialisták kormányzásuk alatt, 2007-ben bezárták az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet és így több száz mentálisan beteg ember szabadult az utcákra. Balogh István (Fidesz) elmondta, hogy közelrõl ismeri a hajléktalan sorsot és problémát, és a felemelkedésre, még ha kevés is az esély, de van remény. Hangsúlyozta ugyanakkor, azért mert valaki hajléktalan még nem viselkedhet úgy a közterületeken, hogy az másokat sértsen. Molnár György válaszában elmondta, hogy a szocialistáknak nincs közük az Új Szemlélet Csoporthoz, de egyetértenek kérdéseikkel. Jakabfy Tamás (LMP) szerint a kukázás sokak számára nem deviancia, hanem megélhetés, a köztereken való tartózkodás pedig kényszer. Komássy Ákos (MSZP) felszólalásában problémásnak ítélte meg, hogy Józsefváros hajléktalan ellátó rendszere túlterhelt. Hangsúlyozta, azért támogatták a civilek kezdeményezését, mert szerintük is megoldást kell találni erre a kérdésre. Kocsis Máté a napirendi pont vitájának zárásaként elmondta: Józsefvárosban nem csak a hajléktalan ellátás van krízisben, hanem a közrend is. Szeretne rendezett utcákat látni és szeretné, ha nem Józsefvárosban koncentrálódna az egész fõvárosi hajléktalan probléma. NYZ 2

3 ÖNKORMÁNYZAT Komássy nem hajlandó fogadni a polgármestert Kocsis Máté polgármester a népszavazás ügyében fölajánlotta az MSZP kerületi vezetésének, hogy szívesen részt vesz egy beszélgetésen a szervezet kerületi irodájában teljes tagságuk jelenlétében. Célja az volt, hogy közvetlen légkörben, pártpolitika-mentesen beszélhessék meg Józsefváros hajléktalansággal kapcsolatos problémáit. Lapzártakor érkezett a hír: Komássy Ákos, az MSZP kerületi elnöke visszautasította a polgármester ajánlatát. Érvelése szerint, amíg a polgármester nem kéri felvételét az MSZP-be, addig jelenléte a szocialisták taggyûlésén nemkívánatos. A megdöbbentõ tényrõl többet következõ lapszámunkban. Népszavazás érvek, ellenérvek Dr. Kocsis Máté Új szemlélet csoport 1. Támogatja-e Ön Józsefváros Önkormányzatának azon rendeletét, mely tiltja és bünteti a kukázást? 2. Támogatja-e Ön, hogy közterületen életvitelszerûen ne lehessen tartózkodni? 3. Támogatja-e Ön, hogy a Polgármester tárgyalásokat folytasson a Fõvárosi Önkormányzat vezetésével a hajléktalan-ellátás színvonalának emelése és Budapest területén történõ arányos elosztása érdekében? A polgármester azért kezdeményezte a népszavazást, mert szerinte a kerület, lehetõségeihez képest, túlzott terhet vállal a budapesti hajléktalanok ellátásában. Kocsis Máté úgy véli, a hajléktalanoknak is érdekük, hogy a probléma mindenki számára megnyugtatóan oldódjon meg, hiszen egy egyenlõbb elosztással az ellátás színvonala is növekedhet. A népszavazást Józsefvárosi Rendszavazásnak keresztelik, hiszen ha a lakosok IGEN-nel voksolnak, akkor nemcsak anyagilag lélegezhet fel a kerület, de a közterületek is látványosan rendezettebbé és biztonságosabbá válhatnak. A polgármester szerint méltatlan, hogy Józsefváros Budapest hajléktalan-központjává vált. Ráadásul a kerület nem is bír el ekkora terhelést. Ugyanakkor van olyan kerület, ahol egyáltalán nem mûködik hajléktalanellátó intézmény. A hajlék nélkül élõket a jövõben is ellátják, csak azt szeretnék, ha a kerületek megosztanák a terheket. A polgármester szerint mivel nem a hajléktalanok élnek szociális bérlakásokban, érdemben nem kíván foglalkozni az Új szemlélet csoport felvetéseivel, mert a kérdéses terület, a hajléktalanság gondja ezzel nem oldódik meg: a szociális lakás kérdés más témakör. A hajléktalanság addig szociális kérdés, amíg nem követnek el szabálysértést, de amint szembe mennek a törvénnyel, közbiztonsági ügyként kell kezelnünk azt. 1. Támogatja-e Ön, hogy a hajléktalanság megszüntetése érdekében az önkormányzat megfizethetõ bérlakásállományát növelje? 2. Támogatja-e Ön, hogy a hajléktalanná válás megelõzése érdekében az önkormányzat csökkentse a szociális bérlakásban élõ kerületi lakosok lakbérét? 3. Támogatja-e Ön, hogy adóforintjaiból naponta 8000 forintot költsenek a szabálysértési bírságot kifizetni képtelen, ezért szabadságvesztéssel büntetett kukázókra? A magukat szakmai mûhelynek és akciócsoportnak nevezõ Új szemlélet csoport levélben fordult a polgármesterhez. A népszavazás javasolt kérdéseit irányított, primitív kérdéseknek nevezik, és azzal vádolják a polgármestert, hogy hülyének nézi a választópolgárokat. Felhívják a figyelmet arra, hogy az elsõ két kérdés témájául szolgáló rendelet ügyében a fõvárosi kormányhivatal illetve az ombudsman vizsgálódik teszik ezt annak ellenére, hogy ezen vizsgálatokat pont õk kérték, és ezen hivataloknak pedig vizsgálódni kötelezettségük. A tüntetésekkel tiltakozó csoport levelében nem jelezte, hogy miért nem támogatja egy olyan rendelet témájában a népszavazást, amely ellen maguk is tiltakoztak. Azzal riogatnak, hogy abban az esetben, ha a népszavazáson az IGEN-ek lesznek többségben Józsefváros a büntetõ állam mintapéldájává válik és visszafejlõdést jósolnak. A VIII. kerületi MSZP képviselõi, Komássy Ákos, Molnár György és dr. Révész Márta levélben csatlakoztak az Új szemlélet csoporthoz felvetéseihez. Megfelelõ támogatottság híján azonban a helyi választási törvény nem teszi lehetõvé, hogy ezeket a kérdéseket is feltegyék a népszavazáson. Ehhez ugyanis legalább a képviselõtestület negyedének, illetve megfelelõ számú aláírásnak kell összegyûlnie. 3

4 ÖNKORMÁNYZAT Újraalakult a kerületi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum A Józsefvárosi Önkormányzat számára kiemelten fontos a droggal kapcsolatos problémák kezelése, ezért május 21-én újra alakuló ülést szervezett a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum (KEF). A KEF tagjai a drogfogyasztás megelõzése, illetve a kerületi drogproblémák kezelése miatt, prevenciós programot állítanak össze, illetve foglalkoznak az ártalomcsökkentéssel, továbbá a kábítószer visszaszorításának kérdésével. Mivel a kerületben nagy a társadalmi igény is a probléma kezelésére, az önkormányzat igyekszik minden feltételt biztosítani, hogy hatékonyan mûködhessen a fórum. A KEF elnökének választotta Rimán Edina alpolgármestert, a társelnök pedig Rácz József a Kék Pont alapítvány igazgatója lett. A munkacsoportok tagjai között vannak továbbá a VIII. kerületi Rendõrkapitányság dolgozói, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznú Alapítványtól, Családsegítõ szervezetektõl, a Kapocs Ifjúsági Önsegítõ Szolgálat Alapítvány képviselõi is. A testület újonnan megválasztott elnöke Rimán Edina alpolgármester elmondta, hogy a szétforgácsolódott sokféle erõfeszítés egyesítésére törekedtek és kifejezte örömét, hogy az elõkészítõ munka sikere összehozta mindazokat, akik ebben a küzdelemben sokszor egymásról sem tudva harcoltak idáig, most mind eljöttek, hogy öszszehangolhassák a munkát. Az új elnök arra kérdésre, hogy miért éppen most került sor erre a stratégiai egyeztetésre azt nyilatkozta: A Kormány új nemzeti drogstratégia kidolgozásán munkálkodik, ehhez csatlakozik szervesen Józsefváros, ahol újjászerveztük a már papíron élõ, de nyolc éve vegetáló KEF-et. Az új szervezet arra is garancia lesz, hogy uniós pályázatokon olyan munkákkal induljunk, amelyek a kábítószer és a hétköznapi élet ismeretérõl, a drogellenes harc sikereirõl is tanúskodnak! A Fórum a Nemzeti Drogstratégia alapján fog mûködni, és az alakuló ülésen döntöttek a követendõ munkamódszerekrõl, a stratégia fõ irányvonalairól és létrehoztak három munkacsoportot is: a prevenciós munkacsoport a fiatalok tájékoztatásával, a droghasználat megelõzésével foglalatoskodik, az ártalomcsökkentõ munkacsoport a bajba jutott fiatalok segítésének lehetõségeit dolgozza majd ki, a kábítószer visszaszorító munkacsoport pedig a kerületi terjesztést igyekszik visszaszorítani. A KEF mostantól rendszeresen összeül és a három munkacsoport közösen próbál megoldásokat találni a kerületi kábítószer ügyekkel kapcsolatosan. Ételosztás a Teleki téren Húsz év után új helyszínre költözött a Krisna-tudatú hívek által szervezett mindennapi ételosztás. Az Ételt az Életért szegényélelmezési program május 17-tõl a Blaha Lujza térrõl a Teleki térre került. A rászorulók az új helyszínen, nyugodtabb környezetben, kevésbé frekventált környéken fogyaszthatják el az ételt. Az átköltözés elsõ napján Józsefváros alpolgármestere, Sántha Péterné és Fodor Kata, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közösségének képviselõje köszöntötte az egybegyûlteket. Sántha Péterné alpolgármester hangsúlyozta: ez a környezet nyugodtabb, sokkal jobban megfelel erre a célra. Azt is leszögezte, amikor új helyszínt kerestek, csak a jó szándék vezérelte õket. Hozzátette: már több alkalommal zajlott a Teleki tér szomszédságában ételosztás, több mint 1000 ember részvételével, ezért is támogatták, hogy egy könnyen megközelíthetõ, már bizonyos fokig bejáratott helyszínen folytathassa tevékenységét az Ételt az Életért Alapítvány. Napjainkban már nem csak hajléktalanok, hanem öregek, gyerekek, munkanélküliek és egész családok is látogatják. Lehet, van hova hazamenniük, de ételre már nem mindig jut pénz. Az elsõ Teleki téri ételosztáson rengeteg rászoruló gyûlt össze, ám várhatóan pár alkalom után az új helyszínen még ennél is nagyobb tömeg gyûlik össze. A szervezõség igyekezett kulturáltan megoldani az ételek kiosztását és a térre mobil illemhelyeket is elhelyeztek. Az ételosztásban részt vettek olyanok is, akik rendszeresen látogatták a korábbi osztásokat, õk segédkeztek a zavartalan lebonyolításban. A rászorulók ismerik az ételosztás szabályait, aki ittasan jelenik meg, vagy fenyíti társait, nem kaphat ételt, ezért a rászorulók is kulturáltan viselkednek egy-egy ilyen alkalommal. Már most is tehát új helyszínen, a Teleki téren várják a rászorulókat meleg étellel, de csak a helyszín változott, mind más a régi maradt. 4

5 AMagdolna Negyed Program sikereit mutatta be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Józsefvárosba érkezõ COCOF munkacsoportnak. E testület a kerületünkben megvalósult programok lebonyolítási feltételeit tartalmazó jogszabályok értelmezésével foglalkozik, útmutatókat, segédleteket adnak ki. A munkacsoport havonta ül össze Brüsszelben, és A május 24-i rendezvényen az NFÜ részérõl Benedek Zsolt tájékoztatta a résztvevõket az országos regionális fejlesztési programokról. Egry Attila, Józsefváros alpolgármestere köszöntötte a nemzetközi delegációt és elmondta, õszintén ÖNKORMÁNYZAT Nemzetközi munkacsoport járt a Kesztyûgyárban az EU soros elnökségéhez kapcsolódó mostani kétnapos látogatás kísérõrendezvényeként a több mint 60 fõs delegáció ellátogatott a Kesztyûgyárba, hogy jobban megismerhessék a Magdolna Negyed Programot. örül, hogy egy ilyen sikeres program bemutatása kapcsán fogadhatja a delegációt a kerületben. Kiemelte a program komplex jellegét, melynek köszönhetõen nemcsak az épületek újulnak meg a kerületrészben, hanem a környezet szociális rehabilitációját is végrehajtják. Józsefváros történetérõl és a Magdolna Negyed Program tapasztalatairól a Rév8 Zrt. képviseletében Alföldi György beszélt. Alföldi hangsúlyozta, a program indulásakor Kelet-Európában is egyedülálló volt egy ilyen jellegû városrehabilitációs program, amely nemcsak a fejlesztésekre, hanem a szociális gondok kezelésére is kiterjedt. A Magdola-negyed fejlesztése kiemelt projekt volt nemcsak a kerület, de az egész Fõváros számára, így büszkén mutathattuk be a nemzetközi grémium elõtt, akik a megbeszélést követõen rövid sétát tettek a kerületrészben. szv Az megy, aki nem mûködik együtt Folynak a kilakoltatások a kerületben Józsefvárosban is megkezdõdtek a kilakoltatások. A bérlakásokból csak azoknak kell kiköltözniük, akik nagy adósságot halmoztak fel, és nem hajlandók együttmûködni a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft-vel. Az önkormányzati Társaság a jövõben sem lesz elnézõ azokkal szemben, akik nem fogadják el a felajánlott segítséget és továbbra sem fizetnek. Ez ugyanis igazságtalan azzal a több ezer emberrel szemben, akik rendszeresen fizetik a lakbért. Eddig mindössze három önkormányzati lakás esetében történt kilakoltatás, azonban még a szakemberek érkezése elõtt elköltöztek az ott lakók, mondta el lapunknak Kovács Ottó, a Vagyonkezelõ ügyvezetõje. Az év végéig további tíz kilakoltatás várható, ez körülbelül 30 embert érint. Kerületünkben nagyon sok bérlakás van, több mint 5 ezer ingatlanban laknak bérlõk, akik jelentõs része rendben fizeti a díjat az önkormányzatnak, a bérlõk nagyjából egyötödének azonban vannak komolyabb hátralékai mondta Kovács Ottó. Létezik egy adósságrendezõ program, amellyel segítséget nyújtanak azoknak, akik nem tudják fizetni a lakbért. Kilakoltatásra csak azoknál kerül sor, akik nem mûködnek együtt az önkormányzattal, illetve akiket a magatartása, életvitele miatt a lakóközösség bepanaszol, és annak jogosságáról bérleményellenõrzés során meggyõzõdünk. Ezek gyakran együtt járnak, hiszen nem ritka, hogy akiknek magatartásbeli problémái vannak, azok nem is fizetnek. Az esetleges önkényes lakásfoglalókkal pedig nem is tárgyalnak, hanem azonnal megindítják a hatósági eljárást. Több milliós bevételtõl esik el az önkormányzat azok miatt, akik nem fizetnek rendesen. Azoknál, akiket még idén kilakoltatnak átlagosan egymillió forintos tartozás halmozódott fel. Ebben van 125 ezer forintos és 4,6 milliós tartozás is. Az 5 ezres bérlakás állományból 1-2 ezer bérlõnek vannak fizetési problémái, õket az önkormányzat igyekszik bevonni az adósságcsökkentõ programba. 5

6 LUDOVIKA Hadtörténeti gyorstalpaló Sikeres volt a II. Ludovika Fesztivál Mindnyájan ismerünk katonai verbunkos és a katonaságot éltetõ nép- és mûdalokat, A jó lovas katonának vagy a Kossuth Lajos azt üzente kezdetûeket mindenképp. Május közepén ezek a nóták is megelevenedtek az Orczypark Nagyrétjén, a katonai hagyományõrzõ II. Ludovika Fesztivál alatt. A hétvégi sokadalomban a legkisebb totyogóktól a veterán katonákig mindenki megtalálta a kedvére, és a tradicionális étkeknek köszönhetõen a fogára valót. A korhû öltözetek, fegyverek mellett valódi harckocsikkal, tankokkal és egyéb katonai eszközökkel is találkozhattunk Józsefváros legnagyobb parkjában. Hétvégi programkavalkád A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj csapatzászló-adományozási ünnepségével kezdõdött az idei, immár második alkalommal megrendezett Ludovika Fesztivál, ami a végzõs honvédtiszt-jelöltek felvonulásával folytatódott. A magyar hadikultúra évszázadait bemutató fesztiválon különbözõ magyar történelmi korokat idézõ látványos katonai bemutatók, lovas bemutatók, gyermekprogramok, kézmûves vásár várta a vendégeket, sõt gyermekprogramok, katonazenekar és régi korokat idézõ konyha is színesítette a hétvégi eseményt. Honfoglalás kori harcosok, kurucok, huszárok, lovagok, monarchia korabeli csapatok szállták meg ezen a hétvégén az Orczy-parkot. A hagyományõrzõ csapatok nemcsak bemutatókat tartottak, hanem valóban tábort ütöttek és katonai életet éltek három napon át a parkban. Egymással vállvetve küzdöttek a különbözõ történelmi korokat megjelenítõ katonáink a bemutatók alatt, majd kart karba öltve vendégelték meg egymást a táborhelyük elõtti üstben fortyogó finomságaikkal. A korok e furcsa találkozásának köszönhetõen elsõ világháborús viseletbe öltözöttek honfoglalás kori jurta elõtt ismerkedtek az íjak és korhû jelmezek, és gasztronómia világával, és a török hódoltság janicsárjainak öltözött szereplõi, a múltbéli oszmán leigázóink muzulmán vallásának látszatát sutba dobva vígan ették a sertéspörköltet a magyar szabadságharc hõseinek kondérjából. A Ludovika üzenete A Ludovika Fesztivál Józsefváros egyik legizgalmasabb kulturális és történelmi örökségéhez kapcsolódik; a magyar katonai elitképzés egykori központjához, a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia épületéhez és emlékéhez. A fesztivál a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Száznapos Ünnepségének kezdete is, mely évszázados hagyományokra nyúlik vissza, és a végzõs hallgatók tisztté avatását készíti elõ. Ma zászlószentelésre jöttünk össze ilyenkor az alakulat, mint közösség megáll Isten és a nemzet színe elõtt és szolgálatra jelentkezik köszöntötte a megjelent honvédtiszt-jelölteket Hende Csaba honvédelmi miniszter. A zászló értékét mindig egy közösség adja, melyet egész életetekkel szolgáltok, a haza, amelynek védelmére készültök, a nemzet, melynek színei ott láthatók a zászlón- fogalmazott Hende Csaba beszédében. A honvédelmi miniszter kijelentette: az a feladatunk, hogy megújítsuk a honvédelem egész rendszerét és a Magyar Honvédséget. Száz nap múlva tisztként léphettek közéjük ti is. Váltsátok valóra a szót: a hazáért, mindhalálig! - zárta beszédét Hende Csaba. A köztársasági elnök feleségét akinek nagyapja és édesapja egyaránt katona, ludovikás tiszt volt - az MH Ludovika Zászlóalj zászlóanyának kérte fel. Schmittné Makray Katalin miután ünnepélyesen felkötötte a szalagot a zászlóra, úgy fogalmazott: aki a katonaságot választja, élethivatást választ! Az egyenruha olyan méltóságot ad, ami nem korlátozódik a napi elvégzendõ feladatok idejére. Az államfõ felesége hangsúlyozta: a hazát sokféleképpen lehet védeni. Fegyverrel, derék kiállással, jó erkölccsel, példamutató tisztességgel. Testben és lélekben is erõsnek kell lenni. A honvédelem nem pusztán hadtudomány és haditechnika, hanem hazaszeretet és helytállás is, amelyet fel kell ajánlani a nemzet- 6

7 LUDOVIKA nek! - tette hozzá. Schmittné Makray Katalin azt mondta, kiváló kezdeményezésnek tartja a honvédelmi vezetés részérõl az MH Ludovika Zászlóalj létrehozását, hiszen a Ludovika régen is úgy tanított, hogy közben nevelt is. Kocsis Máté, kerületünk polgármestere, az Országgyûlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke - köszöntõjében kiemelte: büszke arra, hogy a Ludovika épülete a Józsefvárosban áll, hiszen az létezése óta a honvédelmi nevelés és egyben a nemzeti függetlenség egyik legfontosabb szimbóluma, ahol a nemzet legkiválóbb fiataljai részesültek szigorú erkölcsi és katonai nevelésben. A polgármester kiemelte, Józsefváros mindig kivette a részét a fontos történelmi eseményekbõl, így 1848-ban és 1956-ban is számos fontos helyszín volt a kerületben. Emellett itt mûködik Budapesten a legtöbb egyetem, amely így méltó otthont ad majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek is tette hozzá Kocsis Máté. Molnár Zsolt alezredes, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka emlékeztette a vendégeket arra, hogy az Orczypark sok szállal kötõdik a tisztképzéshez, hiszen annak idején még tisztavatásokat is tartottak itt. A honvédtiszt-jelöltektõl azt kérte - akár végzõsök, akár az alsóbb évfolyamokon tanulnak -, hogy legyenek büszkék az alakulatra és hagyományaira. Igyekezzenek méltóvá válni a Ludovika névhez, ami kötelez. Az Orczy-parkban szervezett nagyszabású rendezvényt Józsefváros Önkormányzata a Ludovika Zászlóaljjal, a Honvédelmi Minisztériummal és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel közösen rendezte. A sikeres lebonyolítást és az egyre növekvõ érdeklõdést látva, ez a nemrég újra életre hívott hagyomány, jövõre is folytatódni fog. Egykori Ludovikás Vitéz Cseresznyés Pált, régi Ludovikás diákot kérdeztük az egykori Királyi Akadémia életérõl, a felvételi eljárásáról. A Ludovikára bekerülni nem volt egyszerû feladat. Habár 43-ban jó eredménnyel érettségiztem, mégis csak másodjára vettek fel az Akadémiára; az utolsó ludovikás évfolyamra. A matematika és fizika felvételi sokkal nehezebb volt, mint a középiskolai érettségi; sõt olyan tudásról is számot kellett adnunk, amit nem tanítottak addig az iskolában. Például világtörténelemmel és Nagy-Magyarország földrajzával kapcsolatos kérdések is voltak; így külön készülnünk kellett ezen ismeretekbõl is. A felvételi nemcsak elméleti, de gyakorlati részbõl állt, ahol logikai készségünket és emlékezõtehetségünket tesztelték. Habár nekem más terveim voltak, a kiváló felvételimnek köszönhetõen a gyalogsághoz helyeztek abban a reményben, hogy egyszer majd vezérkari tiszt lesz belõlem. A képzésem Várpalotán zajlott, és 44 decemberében a fronton, Polgárdinál be is vettetek minket. A Ludovikások jól harcoltak, szinte mindenki viszszatért a háborúból, én bronz vitézségi keresztet kaptam kitüntetésként és végül tartalékos fõhadnagy rendfokozattal szereltem le. A múlt-búvárkodás város-marketing Megtartotta második ülését a Józsefvárosi Helytörténeti Tanács május 16- án, hétfõn. A tanácskozást megnyitó Zentai Oszkár képviselõ, bizottsági elnök hangsúlyozta: Józsefváros új városimidzsének fontos része a kerület emlékeinek, értékes hagyományainak megismerése és megismertetése. Ameghívottak között találhattunk korábbi képviselõt, több civil szervezet megbízottját, szakkönyvek szerzõit, média-munkatársakat. A hozzászólók elmondták: Józsefváros elképzelhetetlenül gazdag múlttal rendelkezik, ennek föltárása, bemutatása nemcsak fontos feladat, hanem egyben kötelezõ tiszteletnyújtás is a korábban itt élt emberek alkotó munkája elõtt. A résztvevõk helyeselték, azt az elképzelést, hogy Józsefváros honlapja lehetõséget biztosítson a jövõben helytörténeti írások közzé tételére. Elhangzott, hogy ne csak írások kerüljenek fel a honlapra, hanem igényes fotók, hang- és videofelételek is. Az ülésen három ajánlást fogalmaztak meg: 1. A Józsefvárosi Napok keretében legyen egy helytörténeti rendezvény is, ahol bemutathatják gyûjteményüket, megõrzött dokumentumaikat a kerület idõsei a fiatalabb korosztályok részére. 2. A tanácskozás résztvevõi összegyûjtik utcanév-változási javaslataikat, és azt megfontolásra ajánlják a testületnek továbbítás végett a fõváros döntéshozói részére. Elhangzott, hogy a nem józsefvárosi kötõdésû neveket inkább helyi hírességek után kellene elkeresztelni. 3. Egyértelmûen megfogalmazódott: más kerületek mintájára nagyon hasznos lenne, ha a Józsefváros újság két-három havonként helytörténeti mellékletet szerkesztene és adna ki. Az eredeti napirendnek megfelelõen többen kitértek egy közelgõ évfordulóra: ismét itt van június 4., a Trianon emléknap. Ez olyan része történelmünknek, amivel még keveset foglalkoztunk az utóbbi húsz évben, talán a szocializmus elhallgató politikájának szerencsétlen örökségeként. Ezen is változtatni kellene, és a kerületi emlékeket felkutatni a tragikus eseményhez kötõdõen. Többen említettek is konkrét példákat: mint az úgynevezett Tanácsköztársaság elleni felkelés kerületi vonatkozásait. De szólni kell a Trianon nyomán Budapestre menekült családok hányattatásiról, máig ható szenvedéseirõl is. A Civilek a Palotanegyedért Egyesület képviselõje hozzátette: a megemlékezések a környezõ országok népeivel való megértést, megbékélést kell, hogy elõsegítsék. Az ülés végeztével a részvevõk egyetértettek abban, hogy az önkormányzat honlapján jelenjen meg egy felhívás arra vonatkozóan, hogy minél többen küldjenek be közlésre írásokat, gyûjteményeket, dokumentumokat. Kerekes Pál 7

8 KULTÚRA Tévémaci és rabvezetés a Múzeumok Majálisán Rengeteg látogató, gyerekzsivaj, nevetés, fegyverkészítés és kézmûves foglalkozások hangja töltötte meg a Magyar Nemzeti Múzeum kertjét május végén, a 16. Múzeumok Majálisán. A tudományos és mûvészeti érdekességek iránt érdeklõdõket koncertek, elõadások és számos érdekes program várta. Az ingyenesen látogatható múzeumi fesztivál célja, hogy rendhagyó módon mutassa be a magyar kulturális intézményeket gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt. Az idei múzeumünnep központi témája, jelszava a Múzeum és emlékezet volt, e témakörhöz kapcsolódva alakították ki a múzeumok programajánlatukat - emlékeztetett Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár megnyitó beszédében. Az ünnepségen beszédet mondott továbbá Sántha Péterné, Józsefváros Önkormányzat alpolgármestere, valamint Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója is. A múzeumünnep elsõ napján átadták az intézmények számára legfontosabb szakmai elismeréseket is. Az Év Múzeuma címre a budapesti Orvostörténeti Semmelweis Múzeumot és a kiskõrösi Petõfi Szülõház és Emlékmúzeumot találták. Az Év Kiállításának pedig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Észak-Magyarország tájegységét választotta a zsûri. Idén csaknem 120 hazai és határon túli intézmény képviseltette magát, és szinte valamennyi múzeum kreatív játékokkal, kézügyesség-fejlesztõ feladatokkal készült a Múzeumok Majálisára. Sokan keresték fel az összevont közmédiumok elsõ alkalommal felállított közös sátrát is, ahol a Tévémacival és ismert mûsorvezetõkkel találkozhattunk, de bemutatták a filmrestaurálás történetét, folyamatát. A Múzeumkertbe látogatók a Magyar Levéltárosok Egyesülete segítségével elkészíthették családfájukat, az Országos Idegennyelvû Könyvtár vetélkedõin kipróbálhatták nyelvtudásukat, a Magyar Országos Levéltár sátrában pedig megtanulhattak tintába mártogatós tollal írni. De ha rabvezetésbõl jól vizsgáztak, börtönõrökké is válhattak. Továbbá volt lovagi torna, könnyûzenei koncertek, kirakodóvásár is, így a változatos programoknak köszönhetõen még az esõ sem tudta elkergetni a résztvevõket, akik estig élvezhették Józsefvárosban ezt az ingyenes kulturális programot. A hétvégi programon részt vettek a Németh László Általános Iskola tanulói is. A Középpontban a Duna címmel hirdetett játékon indultak, hogy érdekes feladatok megoldásával többet megtudhassanak a Dunáról, a hidakról, a folyó szerepérõl. szv Megfõzött a Feszt Ezrével hömpölyögtek a sörszeretõk a Mikszáth téren, ahol az elsõ hazai kézmûves sörfesztivált rendezték. A Fõzdefeszt szervezõi összefogtak a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel és május én tartották az elsõ Fõzdefesztet. Az esemény célja, hogy reflektorfénybe állítsa a lassan ismét magára találó hazai sörfõzést, így egész hétvégén szakmai programokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel is igyekeztek még inkább felhívni a figyelmet arra, hogy a bor és a pálinka mellett, a sör lehet a harmadik nemzeti italunk. Ezt alátámasztandó 10 hazai kisüzemi sörfõzde, több mint 200 hordó sörrel érkezett Józsefvárosba. Az eseményt Kardeván Endre a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-biztonságért és agrárigazgatásért felelõs államtitkára, és Kocsis Máté, kerületünk polgármestere nyitotta meg. A színpadon zajló elméleti megközelítés mellett a térre érkezõk döntõ többsége inkább gyakorlatban támogatta a hazai kézmûves söripart. Jó néhány hideg korsó sör megvásárlásával. A hétvégén a legkülönbözõbb seritalok között válogathattunk, volt Tokaji Aszúval készített, csilivel ízesített, extra kölessel dúsított és csalán sör is. A sokat kritizált ízetlen, vizezett sörök egyikével sem lehetett találkozni a Fõzdefeszten, habár úgy tûnik, mint ahogy a szépségért is, a hûsítõ nedûért is meg kell szenvedni; átlagosan másfél órát álltunk sorban egy-egy sörcsapolónál a különlegességekért. A sokadalomban sétálva számos hírességgel is találkozhattunk, de a rendezvény érdekességét mégsem ez adta. Sokkal inkább az a tény, hogy nemre, korra és nemzetiségre való tekintet nélkül mindenki barátságos, mosolygós volt a másikkal, egymást nem ismerõ emberek beszélgettek, táncoltak egymással. A színvonalasan megszervezett rendezvény reméljük, jövõre is visszatér a kerületbe; addig is Kocsis Máté megnyitón elhangzott szavaival búcsúzunk: A borban igazság, a sörben szabadság, a vízben pedig baktériumok vannak! szv 8

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Újabb kiállítás nyílt 2012. június 22-én, pénteken, Egerben Lengyelország szubjektíven Múlt és jelen címmel. A Magyarországi Lengyelség

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Távolmaradását bejelentette: Cinglér Erika, Horváth Sándor Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Távolmaradását bejelentette: Cinglér Erika, Horváth Sándor Jelen vannak: jelenléti ív szerint Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Népjóléti Bizottság 2010. június 08-án (kedden) 13,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban 2016. június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum pályázati azonosító: 204107/00197 1. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut.

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut. 1 MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN Budapesti székhelyű cégünk immár 6 éve foglalkozik a 16-28 közötti korosztályt célzó rendezvények szervezésével. Jókai téri irodánkból évente közel 200 rendezvény megszervezését

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben