KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 10. szám I május 31. I Megjelenik: kéthetente. Józsefváros népszavazásra készül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 10. szám I 2011. május 31. I Megjelenik: kéthetente. Józsefváros népszavazásra készül"

Átírás

1 A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 10. szám I május 31. I Megjelenik: kéthetente Józsefváros népszavazásra készül

2 ÖNKORMÁNYZAT Népszavazási vita a testületi ülésen Mint ahogy az várható volt, a hajléktalan kérdésrõl szóló népszavazási kezdeményezés volt a legtöbb hozzászólást kiváltó téma, a május 19-ei képviselõ testületi ülésen. Kocsis Máté népszavazási kezdeményezésének céljáról és fontosságáról írásban és szóban is tájékoztatta a képviselõket. Míg a jobboldali képviselõk támogatták a kezdeményezést a szocialisták egy baloldali csoport nyílt leveléhez csatlakozva hangoztatták nem tetszésüket igaz azt elismerték, hogy tenni kell végre, hogy megoldódjanak a hajléktalanság okozta problémák. A hajléktalan ügy fõvárosi kérdés, azonban míg Józsefváros erõn felül veszi ki a részét a hajléktalanok ellátásában, és az ehhez kapcsolódó problémák megoldásában, addig más kerületek alig segítenek emelte ki Kocsis Máté a népszavazási kezdeményezés elfogadásáról szóló tájékoztatójában. Hozzátette, szükségesnek tartja, hogy a fõvárosi önkormányzat és a kerületek Józsefvároshoz hasonlóan vállaljanak terheket, amely nem csak nekünk segítség, hanem emelné a hajléktalan ellátás színvonalát is. Kocsis rámutatott arra is, hogy az elmúlt években a hajléktalanok száma jelentõsen nõtt a kerületben, és ezt Józsefváros már nem bírja ellátni. Elmondta, hogy az itt élõ hajléktalanok nem Józsefvárosban váltak otthontalanná, 90 százalékuk a kerületünkön kívülrõl érkezett. Az nem járja, hogy Józsefváros saját erõforrásait, más településeken keletkezett problémákra fordítja - mondta a kerület elsõ embere. A polgármester javaslata szerint az a település, ahol valaki hajléktalanná válik normatív alapon támogassa azt, aki ellátja õket. Kocsis Máté elmondta, érdekesnek találja, hogy az MSZP képviselõi az Új Szemlélet Csoport kezdeményezése mögé álltak, de azt a rendeletet, ami ellen korábban tiltakoztak, mégsem akarják népszavazásra bocsátani. Pedig, mint elmondta, fontos, hogy a népszavazás egyik kérdése a kukázást tiltó rendeletrõl szóljon, hiszen civil szervezetek, a szocialisták támogatásával ez ellen tüntettek. Molnár György (MSZP) szerint, a népszavazási kezdeményezésnek vannak elemei, amivel egyetértenek, például, hogy nem helyes, ha csak egy kerület viseli a hajléktalan ellátás terheit. De a nyomásgyakorlásnak, szerintük vannak ennél nem kevésbé hatékony módszerei is. A képviselõ véleménye szerint, azok a kérdések, amit az Új Szemlélet Csoport megfogalmazott, a problémákra irányítanak rá, ezért is támogatják. A szocialista párt közleménye szerint egyetértenek abban, hogy mindannyiunk érdeke a Kocsis: érdekes, hogy az MSZP képviselõi azt a rendeletet, ami ellen korábban tiltakoztak nem akarják népszavazásra bocsátani. hajléktalan ellátás Budapest egész területén történõ arányosabb elosztása, de mint írják, Tudomásul véve a népszavazási tervet kezdeményezzük, hogy a polgármesteri levélben felvetett helyi népszavazásra az Új Szemlélet Csoport nevû civil szervezettõl érkezett kérdésekrõl kerüljön sor. Kocsis Máté a népszavazási kérdés vitájában kiemelte mindaddig, amíg egy hajléktalan nem követ el szabálysértést, és él a kerületben található ellátórendszerekkel, addig szociális kérdésrõl beszélünk, de az, hogy a Józsefvárosba bevándorló hajléktalanok nem a társadalmi normáknak megfelelõen viselkednek, már közbiztonsági kérdés. A hajléktalanság nem bûn, a bûn az, ha deviáns magatartást folytatnak a hajléktalanok, emelte ki a polgármester, majd hozzátette: a Józsefvárosban élõ embereknek is vannak jogaik, azokra is oda kell figyelni. Ferenczi Orsolya (Fidesz) képviselõ szerint, az Új Szemlélet Csoport aránytalanul hangosan képviseli azt az álláspontját, hogy a kerületben újra engedélyezzék a kukázást, amit a csendes többség nem támogat. Õ is kiemelte, hogy a kerületben élõ, nehézsorsú embereknek is joguk van rendezett körülmények között élni. Nem hiszem, hogy a hajléktalanoknak alkotmányos joguk a közparkokat wc-nek használni mondta a fideszes képviselõnõ. A civil csoport által felvetett a hajléktalanok számára kedvezményes bérlakást biztosító kérdés kapcsán Kocsis Máté elmondta, ha megnyitnák a kedvezményes szociális lakásokat a hajléktalanok elõtt, akkor még többen jönnének a kerületbe, és a probléma csak tovább nõne, hiszen a hajléktalanok nem tudnák fizetni a lakbéreket, viszont Józsefváros teherbíró képessége véges. A XXI. században nem lehet az út Magyarországon, hogy emberek a kukából egyenek, ez sérti igazából az emberi méltóságot. mondta Kocsis. Kaiser József képviselõ emlékeztette a szocialista képviselõket, hogy az elõzõ ülésen tagadták, hogy közük lett volna az Új Szemlélet Csoport korábbi testületi ülésen történt rendbontásához, most mégis a csoport kezdeményezése mögé állnak. Leszögezte, a szocialisták kormányzásuk alatt, 2007-ben bezárták az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet és így több száz mentálisan beteg ember szabadult az utcákra. Balogh István (Fidesz) elmondta, hogy közelrõl ismeri a hajléktalan sorsot és problémát, és a felemelkedésre, még ha kevés is az esély, de van remény. Hangsúlyozta ugyanakkor, azért mert valaki hajléktalan még nem viselkedhet úgy a közterületeken, hogy az másokat sértsen. Molnár György válaszában elmondta, hogy a szocialistáknak nincs közük az Új Szemlélet Csoporthoz, de egyetértenek kérdéseikkel. Jakabfy Tamás (LMP) szerint a kukázás sokak számára nem deviancia, hanem megélhetés, a köztereken való tartózkodás pedig kényszer. Komássy Ákos (MSZP) felszólalásában problémásnak ítélte meg, hogy Józsefváros hajléktalan ellátó rendszere túlterhelt. Hangsúlyozta, azért támogatták a civilek kezdeményezését, mert szerintük is megoldást kell találni erre a kérdésre. Kocsis Máté a napirendi pont vitájának zárásaként elmondta: Józsefvárosban nem csak a hajléktalan ellátás van krízisben, hanem a közrend is. Szeretne rendezett utcákat látni és szeretné, ha nem Józsefvárosban koncentrálódna az egész fõvárosi hajléktalan probléma. NYZ 2

3 ÖNKORMÁNYZAT Komássy nem hajlandó fogadni a polgármestert Kocsis Máté polgármester a népszavazás ügyében fölajánlotta az MSZP kerületi vezetésének, hogy szívesen részt vesz egy beszélgetésen a szervezet kerületi irodájában teljes tagságuk jelenlétében. Célja az volt, hogy közvetlen légkörben, pártpolitika-mentesen beszélhessék meg Józsefváros hajléktalansággal kapcsolatos problémáit. Lapzártakor érkezett a hír: Komássy Ákos, az MSZP kerületi elnöke visszautasította a polgármester ajánlatát. Érvelése szerint, amíg a polgármester nem kéri felvételét az MSZP-be, addig jelenléte a szocialisták taggyûlésén nemkívánatos. A megdöbbentõ tényrõl többet következõ lapszámunkban. Népszavazás érvek, ellenérvek Dr. Kocsis Máté Új szemlélet csoport 1. Támogatja-e Ön Józsefváros Önkormányzatának azon rendeletét, mely tiltja és bünteti a kukázást? 2. Támogatja-e Ön, hogy közterületen életvitelszerûen ne lehessen tartózkodni? 3. Támogatja-e Ön, hogy a Polgármester tárgyalásokat folytasson a Fõvárosi Önkormányzat vezetésével a hajléktalan-ellátás színvonalának emelése és Budapest területén történõ arányos elosztása érdekében? A polgármester azért kezdeményezte a népszavazást, mert szerinte a kerület, lehetõségeihez képest, túlzott terhet vállal a budapesti hajléktalanok ellátásában. Kocsis Máté úgy véli, a hajléktalanoknak is érdekük, hogy a probléma mindenki számára megnyugtatóan oldódjon meg, hiszen egy egyenlõbb elosztással az ellátás színvonala is növekedhet. A népszavazást Józsefvárosi Rendszavazásnak keresztelik, hiszen ha a lakosok IGEN-nel voksolnak, akkor nemcsak anyagilag lélegezhet fel a kerület, de a közterületek is látványosan rendezettebbé és biztonságosabbá válhatnak. A polgármester szerint méltatlan, hogy Józsefváros Budapest hajléktalan-központjává vált. Ráadásul a kerület nem is bír el ekkora terhelést. Ugyanakkor van olyan kerület, ahol egyáltalán nem mûködik hajléktalanellátó intézmény. A hajlék nélkül élõket a jövõben is ellátják, csak azt szeretnék, ha a kerületek megosztanák a terheket. A polgármester szerint mivel nem a hajléktalanok élnek szociális bérlakásokban, érdemben nem kíván foglalkozni az Új szemlélet csoport felvetéseivel, mert a kérdéses terület, a hajléktalanság gondja ezzel nem oldódik meg: a szociális lakás kérdés más témakör. A hajléktalanság addig szociális kérdés, amíg nem követnek el szabálysértést, de amint szembe mennek a törvénnyel, közbiztonsági ügyként kell kezelnünk azt. 1. Támogatja-e Ön, hogy a hajléktalanság megszüntetése érdekében az önkormányzat megfizethetõ bérlakásállományát növelje? 2. Támogatja-e Ön, hogy a hajléktalanná válás megelõzése érdekében az önkormányzat csökkentse a szociális bérlakásban élõ kerületi lakosok lakbérét? 3. Támogatja-e Ön, hogy adóforintjaiból naponta 8000 forintot költsenek a szabálysértési bírságot kifizetni képtelen, ezért szabadságvesztéssel büntetett kukázókra? A magukat szakmai mûhelynek és akciócsoportnak nevezõ Új szemlélet csoport levélben fordult a polgármesterhez. A népszavazás javasolt kérdéseit irányított, primitív kérdéseknek nevezik, és azzal vádolják a polgármestert, hogy hülyének nézi a választópolgárokat. Felhívják a figyelmet arra, hogy az elsõ két kérdés témájául szolgáló rendelet ügyében a fõvárosi kormányhivatal illetve az ombudsman vizsgálódik teszik ezt annak ellenére, hogy ezen vizsgálatokat pont õk kérték, és ezen hivataloknak pedig vizsgálódni kötelezettségük. A tüntetésekkel tiltakozó csoport levelében nem jelezte, hogy miért nem támogatja egy olyan rendelet témájában a népszavazást, amely ellen maguk is tiltakoztak. Azzal riogatnak, hogy abban az esetben, ha a népszavazáson az IGEN-ek lesznek többségben Józsefváros a büntetõ állam mintapéldájává válik és visszafejlõdést jósolnak. A VIII. kerületi MSZP képviselõi, Komássy Ákos, Molnár György és dr. Révész Márta levélben csatlakoztak az Új szemlélet csoporthoz felvetéseihez. Megfelelõ támogatottság híján azonban a helyi választási törvény nem teszi lehetõvé, hogy ezeket a kérdéseket is feltegyék a népszavazáson. Ehhez ugyanis legalább a képviselõtestület negyedének, illetve megfelelõ számú aláírásnak kell összegyûlnie. 3

4 ÖNKORMÁNYZAT Újraalakult a kerületi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum A Józsefvárosi Önkormányzat számára kiemelten fontos a droggal kapcsolatos problémák kezelése, ezért május 21-én újra alakuló ülést szervezett a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum (KEF). A KEF tagjai a drogfogyasztás megelõzése, illetve a kerületi drogproblémák kezelése miatt, prevenciós programot állítanak össze, illetve foglalkoznak az ártalomcsökkentéssel, továbbá a kábítószer visszaszorításának kérdésével. Mivel a kerületben nagy a társadalmi igény is a probléma kezelésére, az önkormányzat igyekszik minden feltételt biztosítani, hogy hatékonyan mûködhessen a fórum. A KEF elnökének választotta Rimán Edina alpolgármestert, a társelnök pedig Rácz József a Kék Pont alapítvány igazgatója lett. A munkacsoportok tagjai között vannak továbbá a VIII. kerületi Rendõrkapitányság dolgozói, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznú Alapítványtól, Családsegítõ szervezetektõl, a Kapocs Ifjúsági Önsegítõ Szolgálat Alapítvány képviselõi is. A testület újonnan megválasztott elnöke Rimán Edina alpolgármester elmondta, hogy a szétforgácsolódott sokféle erõfeszítés egyesítésére törekedtek és kifejezte örömét, hogy az elõkészítõ munka sikere összehozta mindazokat, akik ebben a küzdelemben sokszor egymásról sem tudva harcoltak idáig, most mind eljöttek, hogy öszszehangolhassák a munkát. Az új elnök arra kérdésre, hogy miért éppen most került sor erre a stratégiai egyeztetésre azt nyilatkozta: A Kormány új nemzeti drogstratégia kidolgozásán munkálkodik, ehhez csatlakozik szervesen Józsefváros, ahol újjászerveztük a már papíron élõ, de nyolc éve vegetáló KEF-et. Az új szervezet arra is garancia lesz, hogy uniós pályázatokon olyan munkákkal induljunk, amelyek a kábítószer és a hétköznapi élet ismeretérõl, a drogellenes harc sikereirõl is tanúskodnak! A Fórum a Nemzeti Drogstratégia alapján fog mûködni, és az alakuló ülésen döntöttek a követendõ munkamódszerekrõl, a stratégia fõ irányvonalairól és létrehoztak három munkacsoportot is: a prevenciós munkacsoport a fiatalok tájékoztatásával, a droghasználat megelõzésével foglalatoskodik, az ártalomcsökkentõ munkacsoport a bajba jutott fiatalok segítésének lehetõségeit dolgozza majd ki, a kábítószer visszaszorító munkacsoport pedig a kerületi terjesztést igyekszik visszaszorítani. A KEF mostantól rendszeresen összeül és a három munkacsoport közösen próbál megoldásokat találni a kerületi kábítószer ügyekkel kapcsolatosan. Ételosztás a Teleki téren Húsz év után új helyszínre költözött a Krisna-tudatú hívek által szervezett mindennapi ételosztás. Az Ételt az Életért szegényélelmezési program május 17-tõl a Blaha Lujza térrõl a Teleki térre került. A rászorulók az új helyszínen, nyugodtabb környezetben, kevésbé frekventált környéken fogyaszthatják el az ételt. Az átköltözés elsõ napján Józsefváros alpolgármestere, Sántha Péterné és Fodor Kata, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közösségének képviselõje köszöntötte az egybegyûlteket. Sántha Péterné alpolgármester hangsúlyozta: ez a környezet nyugodtabb, sokkal jobban megfelel erre a célra. Azt is leszögezte, amikor új helyszínt kerestek, csak a jó szándék vezérelte õket. Hozzátette: már több alkalommal zajlott a Teleki tér szomszédságában ételosztás, több mint 1000 ember részvételével, ezért is támogatták, hogy egy könnyen megközelíthetõ, már bizonyos fokig bejáratott helyszínen folytathassa tevékenységét az Ételt az Életért Alapítvány. Napjainkban már nem csak hajléktalanok, hanem öregek, gyerekek, munkanélküliek és egész családok is látogatják. Lehet, van hova hazamenniük, de ételre már nem mindig jut pénz. Az elsõ Teleki téri ételosztáson rengeteg rászoruló gyûlt össze, ám várhatóan pár alkalom után az új helyszínen még ennél is nagyobb tömeg gyûlik össze. A szervezõség igyekezett kulturáltan megoldani az ételek kiosztását és a térre mobil illemhelyeket is elhelyeztek. Az ételosztásban részt vettek olyanok is, akik rendszeresen látogatták a korábbi osztásokat, õk segédkeztek a zavartalan lebonyolításban. A rászorulók ismerik az ételosztás szabályait, aki ittasan jelenik meg, vagy fenyíti társait, nem kaphat ételt, ezért a rászorulók is kulturáltan viselkednek egy-egy ilyen alkalommal. Már most is tehát új helyszínen, a Teleki téren várják a rászorulókat meleg étellel, de csak a helyszín változott, mind más a régi maradt. 4

5 AMagdolna Negyed Program sikereit mutatta be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Józsefvárosba érkezõ COCOF munkacsoportnak. E testület a kerületünkben megvalósult programok lebonyolítási feltételeit tartalmazó jogszabályok értelmezésével foglalkozik, útmutatókat, segédleteket adnak ki. A munkacsoport havonta ül össze Brüsszelben, és A május 24-i rendezvényen az NFÜ részérõl Benedek Zsolt tájékoztatta a résztvevõket az országos regionális fejlesztési programokról. Egry Attila, Józsefváros alpolgármestere köszöntötte a nemzetközi delegációt és elmondta, õszintén ÖNKORMÁNYZAT Nemzetközi munkacsoport járt a Kesztyûgyárban az EU soros elnökségéhez kapcsolódó mostani kétnapos látogatás kísérõrendezvényeként a több mint 60 fõs delegáció ellátogatott a Kesztyûgyárba, hogy jobban megismerhessék a Magdolna Negyed Programot. örül, hogy egy ilyen sikeres program bemutatása kapcsán fogadhatja a delegációt a kerületben. Kiemelte a program komplex jellegét, melynek köszönhetõen nemcsak az épületek újulnak meg a kerületrészben, hanem a környezet szociális rehabilitációját is végrehajtják. Józsefváros történetérõl és a Magdolna Negyed Program tapasztalatairól a Rév8 Zrt. képviseletében Alföldi György beszélt. Alföldi hangsúlyozta, a program indulásakor Kelet-Európában is egyedülálló volt egy ilyen jellegû városrehabilitációs program, amely nemcsak a fejlesztésekre, hanem a szociális gondok kezelésére is kiterjedt. A Magdola-negyed fejlesztése kiemelt projekt volt nemcsak a kerület, de az egész Fõváros számára, így büszkén mutathattuk be a nemzetközi grémium elõtt, akik a megbeszélést követõen rövid sétát tettek a kerületrészben. szv Az megy, aki nem mûködik együtt Folynak a kilakoltatások a kerületben Józsefvárosban is megkezdõdtek a kilakoltatások. A bérlakásokból csak azoknak kell kiköltözniük, akik nagy adósságot halmoztak fel, és nem hajlandók együttmûködni a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft-vel. Az önkormányzati Társaság a jövõben sem lesz elnézõ azokkal szemben, akik nem fogadják el a felajánlott segítséget és továbbra sem fizetnek. Ez ugyanis igazságtalan azzal a több ezer emberrel szemben, akik rendszeresen fizetik a lakbért. Eddig mindössze három önkormányzati lakás esetében történt kilakoltatás, azonban még a szakemberek érkezése elõtt elköltöztek az ott lakók, mondta el lapunknak Kovács Ottó, a Vagyonkezelõ ügyvezetõje. Az év végéig további tíz kilakoltatás várható, ez körülbelül 30 embert érint. Kerületünkben nagyon sok bérlakás van, több mint 5 ezer ingatlanban laknak bérlõk, akik jelentõs része rendben fizeti a díjat az önkormányzatnak, a bérlõk nagyjából egyötödének azonban vannak komolyabb hátralékai mondta Kovács Ottó. Létezik egy adósságrendezõ program, amellyel segítséget nyújtanak azoknak, akik nem tudják fizetni a lakbért. Kilakoltatásra csak azoknál kerül sor, akik nem mûködnek együtt az önkormányzattal, illetve akiket a magatartása, életvitele miatt a lakóközösség bepanaszol, és annak jogosságáról bérleményellenõrzés során meggyõzõdünk. Ezek gyakran együtt járnak, hiszen nem ritka, hogy akiknek magatartásbeli problémái vannak, azok nem is fizetnek. Az esetleges önkényes lakásfoglalókkal pedig nem is tárgyalnak, hanem azonnal megindítják a hatósági eljárást. Több milliós bevételtõl esik el az önkormányzat azok miatt, akik nem fizetnek rendesen. Azoknál, akiket még idén kilakoltatnak átlagosan egymillió forintos tartozás halmozódott fel. Ebben van 125 ezer forintos és 4,6 milliós tartozás is. Az 5 ezres bérlakás állományból 1-2 ezer bérlõnek vannak fizetési problémái, õket az önkormányzat igyekszik bevonni az adósságcsökkentõ programba. 5

6 LUDOVIKA Hadtörténeti gyorstalpaló Sikeres volt a II. Ludovika Fesztivál Mindnyájan ismerünk katonai verbunkos és a katonaságot éltetõ nép- és mûdalokat, A jó lovas katonának vagy a Kossuth Lajos azt üzente kezdetûeket mindenképp. Május közepén ezek a nóták is megelevenedtek az Orczypark Nagyrétjén, a katonai hagyományõrzõ II. Ludovika Fesztivál alatt. A hétvégi sokadalomban a legkisebb totyogóktól a veterán katonákig mindenki megtalálta a kedvére, és a tradicionális étkeknek köszönhetõen a fogára valót. A korhû öltözetek, fegyverek mellett valódi harckocsikkal, tankokkal és egyéb katonai eszközökkel is találkozhattunk Józsefváros legnagyobb parkjában. Hétvégi programkavalkád A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj csapatzászló-adományozási ünnepségével kezdõdött az idei, immár második alkalommal megrendezett Ludovika Fesztivál, ami a végzõs honvédtiszt-jelöltek felvonulásával folytatódott. A magyar hadikultúra évszázadait bemutató fesztiválon különbözõ magyar történelmi korokat idézõ látványos katonai bemutatók, lovas bemutatók, gyermekprogramok, kézmûves vásár várta a vendégeket, sõt gyermekprogramok, katonazenekar és régi korokat idézõ konyha is színesítette a hétvégi eseményt. Honfoglalás kori harcosok, kurucok, huszárok, lovagok, monarchia korabeli csapatok szállták meg ezen a hétvégén az Orczy-parkot. A hagyományõrzõ csapatok nemcsak bemutatókat tartottak, hanem valóban tábort ütöttek és katonai életet éltek három napon át a parkban. Egymással vállvetve küzdöttek a különbözõ történelmi korokat megjelenítõ katonáink a bemutatók alatt, majd kart karba öltve vendégelték meg egymást a táborhelyük elõtti üstben fortyogó finomságaikkal. A korok e furcsa találkozásának köszönhetõen elsõ világháborús viseletbe öltözöttek honfoglalás kori jurta elõtt ismerkedtek az íjak és korhû jelmezek, és gasztronómia világával, és a török hódoltság janicsárjainak öltözött szereplõi, a múltbéli oszmán leigázóink muzulmán vallásának látszatát sutba dobva vígan ették a sertéspörköltet a magyar szabadságharc hõseinek kondérjából. A Ludovika üzenete A Ludovika Fesztivál Józsefváros egyik legizgalmasabb kulturális és történelmi örökségéhez kapcsolódik; a magyar katonai elitképzés egykori központjához, a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia épületéhez és emlékéhez. A fesztivál a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Száznapos Ünnepségének kezdete is, mely évszázados hagyományokra nyúlik vissza, és a végzõs hallgatók tisztté avatását készíti elõ. Ma zászlószentelésre jöttünk össze ilyenkor az alakulat, mint közösség megáll Isten és a nemzet színe elõtt és szolgálatra jelentkezik köszöntötte a megjelent honvédtiszt-jelölteket Hende Csaba honvédelmi miniszter. A zászló értékét mindig egy közösség adja, melyet egész életetekkel szolgáltok, a haza, amelynek védelmére készültök, a nemzet, melynek színei ott láthatók a zászlón- fogalmazott Hende Csaba beszédében. A honvédelmi miniszter kijelentette: az a feladatunk, hogy megújítsuk a honvédelem egész rendszerét és a Magyar Honvédséget. Száz nap múlva tisztként léphettek közéjük ti is. Váltsátok valóra a szót: a hazáért, mindhalálig! - zárta beszédét Hende Csaba. A köztársasági elnök feleségét akinek nagyapja és édesapja egyaránt katona, ludovikás tiszt volt - az MH Ludovika Zászlóalj zászlóanyának kérte fel. Schmittné Makray Katalin miután ünnepélyesen felkötötte a szalagot a zászlóra, úgy fogalmazott: aki a katonaságot választja, élethivatást választ! Az egyenruha olyan méltóságot ad, ami nem korlátozódik a napi elvégzendõ feladatok idejére. Az államfõ felesége hangsúlyozta: a hazát sokféleképpen lehet védeni. Fegyverrel, derék kiállással, jó erkölccsel, példamutató tisztességgel. Testben és lélekben is erõsnek kell lenni. A honvédelem nem pusztán hadtudomány és haditechnika, hanem hazaszeretet és helytállás is, amelyet fel kell ajánlani a nemzet- 6

7 LUDOVIKA nek! - tette hozzá. Schmittné Makray Katalin azt mondta, kiváló kezdeményezésnek tartja a honvédelmi vezetés részérõl az MH Ludovika Zászlóalj létrehozását, hiszen a Ludovika régen is úgy tanított, hogy közben nevelt is. Kocsis Máté, kerületünk polgármestere, az Országgyûlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke - köszöntõjében kiemelte: büszke arra, hogy a Ludovika épülete a Józsefvárosban áll, hiszen az létezése óta a honvédelmi nevelés és egyben a nemzeti függetlenség egyik legfontosabb szimbóluma, ahol a nemzet legkiválóbb fiataljai részesültek szigorú erkölcsi és katonai nevelésben. A polgármester kiemelte, Józsefváros mindig kivette a részét a fontos történelmi eseményekbõl, így 1848-ban és 1956-ban is számos fontos helyszín volt a kerületben. Emellett itt mûködik Budapesten a legtöbb egyetem, amely így méltó otthont ad majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek is tette hozzá Kocsis Máté. Molnár Zsolt alezredes, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka emlékeztette a vendégeket arra, hogy az Orczypark sok szállal kötõdik a tisztképzéshez, hiszen annak idején még tisztavatásokat is tartottak itt. A honvédtiszt-jelöltektõl azt kérte - akár végzõsök, akár az alsóbb évfolyamokon tanulnak -, hogy legyenek büszkék az alakulatra és hagyományaira. Igyekezzenek méltóvá válni a Ludovika névhez, ami kötelez. Az Orczy-parkban szervezett nagyszabású rendezvényt Józsefváros Önkormányzata a Ludovika Zászlóaljjal, a Honvédelmi Minisztériummal és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel közösen rendezte. A sikeres lebonyolítást és az egyre növekvõ érdeklõdést látva, ez a nemrég újra életre hívott hagyomány, jövõre is folytatódni fog. Egykori Ludovikás Vitéz Cseresznyés Pált, régi Ludovikás diákot kérdeztük az egykori Királyi Akadémia életérõl, a felvételi eljárásáról. A Ludovikára bekerülni nem volt egyszerû feladat. Habár 43-ban jó eredménnyel érettségiztem, mégis csak másodjára vettek fel az Akadémiára; az utolsó ludovikás évfolyamra. A matematika és fizika felvételi sokkal nehezebb volt, mint a középiskolai érettségi; sõt olyan tudásról is számot kellett adnunk, amit nem tanítottak addig az iskolában. Például világtörténelemmel és Nagy-Magyarország földrajzával kapcsolatos kérdések is voltak; így külön készülnünk kellett ezen ismeretekbõl is. A felvételi nemcsak elméleti, de gyakorlati részbõl állt, ahol logikai készségünket és emlékezõtehetségünket tesztelték. Habár nekem más terveim voltak, a kiváló felvételimnek köszönhetõen a gyalogsághoz helyeztek abban a reményben, hogy egyszer majd vezérkari tiszt lesz belõlem. A képzésem Várpalotán zajlott, és 44 decemberében a fronton, Polgárdinál be is vettetek minket. A Ludovikások jól harcoltak, szinte mindenki viszszatért a háborúból, én bronz vitézségi keresztet kaptam kitüntetésként és végül tartalékos fõhadnagy rendfokozattal szereltem le. A múlt-búvárkodás város-marketing Megtartotta második ülését a Józsefvárosi Helytörténeti Tanács május 16- án, hétfõn. A tanácskozást megnyitó Zentai Oszkár képviselõ, bizottsági elnök hangsúlyozta: Józsefváros új városimidzsének fontos része a kerület emlékeinek, értékes hagyományainak megismerése és megismertetése. Ameghívottak között találhattunk korábbi képviselõt, több civil szervezet megbízottját, szakkönyvek szerzõit, média-munkatársakat. A hozzászólók elmondták: Józsefváros elképzelhetetlenül gazdag múlttal rendelkezik, ennek föltárása, bemutatása nemcsak fontos feladat, hanem egyben kötelezõ tiszteletnyújtás is a korábban itt élt emberek alkotó munkája elõtt. A résztvevõk helyeselték, azt az elképzelést, hogy Józsefváros honlapja lehetõséget biztosítson a jövõben helytörténeti írások közzé tételére. Elhangzott, hogy ne csak írások kerüljenek fel a honlapra, hanem igényes fotók, hang- és videofelételek is. Az ülésen három ajánlást fogalmaztak meg: 1. A Józsefvárosi Napok keretében legyen egy helytörténeti rendezvény is, ahol bemutathatják gyûjteményüket, megõrzött dokumentumaikat a kerület idõsei a fiatalabb korosztályok részére. 2. A tanácskozás résztvevõi összegyûjtik utcanév-változási javaslataikat, és azt megfontolásra ajánlják a testületnek továbbítás végett a fõváros döntéshozói részére. Elhangzott, hogy a nem józsefvárosi kötõdésû neveket inkább helyi hírességek után kellene elkeresztelni. 3. Egyértelmûen megfogalmazódott: más kerületek mintájára nagyon hasznos lenne, ha a Józsefváros újság két-három havonként helytörténeti mellékletet szerkesztene és adna ki. Az eredeti napirendnek megfelelõen többen kitértek egy közelgõ évfordulóra: ismét itt van június 4., a Trianon emléknap. Ez olyan része történelmünknek, amivel még keveset foglalkoztunk az utóbbi húsz évben, talán a szocializmus elhallgató politikájának szerencsétlen örökségeként. Ezen is változtatni kellene, és a kerületi emlékeket felkutatni a tragikus eseményhez kötõdõen. Többen említettek is konkrét példákat: mint az úgynevezett Tanácsköztársaság elleni felkelés kerületi vonatkozásait. De szólni kell a Trianon nyomán Budapestre menekült családok hányattatásiról, máig ható szenvedéseirõl is. A Civilek a Palotanegyedért Egyesület képviselõje hozzátette: a megemlékezések a környezõ országok népeivel való megértést, megbékélést kell, hogy elõsegítsék. Az ülés végeztével a részvevõk egyetértettek abban, hogy az önkormányzat honlapján jelenjen meg egy felhívás arra vonatkozóan, hogy minél többen küldjenek be közlésre írásokat, gyûjteményeket, dokumentumokat. Kerekes Pál 7

8 KULTÚRA Tévémaci és rabvezetés a Múzeumok Majálisán Rengeteg látogató, gyerekzsivaj, nevetés, fegyverkészítés és kézmûves foglalkozások hangja töltötte meg a Magyar Nemzeti Múzeum kertjét május végén, a 16. Múzeumok Majálisán. A tudományos és mûvészeti érdekességek iránt érdeklõdõket koncertek, elõadások és számos érdekes program várta. Az ingyenesen látogatható múzeumi fesztivál célja, hogy rendhagyó módon mutassa be a magyar kulturális intézményeket gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt. Az idei múzeumünnep központi témája, jelszava a Múzeum és emlékezet volt, e témakörhöz kapcsolódva alakították ki a múzeumok programajánlatukat - emlékeztetett Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár megnyitó beszédében. Az ünnepségen beszédet mondott továbbá Sántha Péterné, Józsefváros Önkormányzat alpolgármestere, valamint Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója is. A múzeumünnep elsõ napján átadták az intézmények számára legfontosabb szakmai elismeréseket is. Az Év Múzeuma címre a budapesti Orvostörténeti Semmelweis Múzeumot és a kiskõrösi Petõfi Szülõház és Emlékmúzeumot találták. Az Év Kiállításának pedig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Észak-Magyarország tájegységét választotta a zsûri. Idén csaknem 120 hazai és határon túli intézmény képviseltette magát, és szinte valamennyi múzeum kreatív játékokkal, kézügyesség-fejlesztõ feladatokkal készült a Múzeumok Majálisára. Sokan keresték fel az összevont közmédiumok elsõ alkalommal felállított közös sátrát is, ahol a Tévémacival és ismert mûsorvezetõkkel találkozhattunk, de bemutatták a filmrestaurálás történetét, folyamatát. A Múzeumkertbe látogatók a Magyar Levéltárosok Egyesülete segítségével elkészíthették családfájukat, az Országos Idegennyelvû Könyvtár vetélkedõin kipróbálhatták nyelvtudásukat, a Magyar Országos Levéltár sátrában pedig megtanulhattak tintába mártogatós tollal írni. De ha rabvezetésbõl jól vizsgáztak, börtönõrökké is válhattak. Továbbá volt lovagi torna, könnyûzenei koncertek, kirakodóvásár is, így a változatos programoknak köszönhetõen még az esõ sem tudta elkergetni a résztvevõket, akik estig élvezhették Józsefvárosban ezt az ingyenes kulturális programot. A hétvégi programon részt vettek a Németh László Általános Iskola tanulói is. A Középpontban a Duna címmel hirdetett játékon indultak, hogy érdekes feladatok megoldásával többet megtudhassanak a Dunáról, a hidakról, a folyó szerepérõl. szv Megfõzött a Feszt Ezrével hömpölyögtek a sörszeretõk a Mikszáth téren, ahol az elsõ hazai kézmûves sörfesztivált rendezték. A Fõzdefeszt szervezõi összefogtak a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel és május én tartották az elsõ Fõzdefesztet. Az esemény célja, hogy reflektorfénybe állítsa a lassan ismét magára találó hazai sörfõzést, így egész hétvégén szakmai programokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel is igyekeztek még inkább felhívni a figyelmet arra, hogy a bor és a pálinka mellett, a sör lehet a harmadik nemzeti italunk. Ezt alátámasztandó 10 hazai kisüzemi sörfõzde, több mint 200 hordó sörrel érkezett Józsefvárosba. Az eseményt Kardeván Endre a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-biztonságért és agrárigazgatásért felelõs államtitkára, és Kocsis Máté, kerületünk polgármestere nyitotta meg. A színpadon zajló elméleti megközelítés mellett a térre érkezõk döntõ többsége inkább gyakorlatban támogatta a hazai kézmûves söripart. Jó néhány hideg korsó sör megvásárlásával. A hétvégén a legkülönbözõbb seritalok között válogathattunk, volt Tokaji Aszúval készített, csilivel ízesített, extra kölessel dúsított és csalán sör is. A sokat kritizált ízetlen, vizezett sörök egyikével sem lehetett találkozni a Fõzdefeszten, habár úgy tûnik, mint ahogy a szépségért is, a hûsítõ nedûért is meg kell szenvedni; átlagosan másfél órát álltunk sorban egy-egy sörcsapolónál a különlegességekért. A sokadalomban sétálva számos hírességgel is találkozhattunk, de a rendezvény érdekességét mégsem ez adta. Sokkal inkább az a tény, hogy nemre, korra és nemzetiségre való tekintet nélkül mindenki barátságos, mosolygós volt a másikkal, egymást nem ismerõ emberek beszélgettek, táncoltak egymással. A színvonalasan megszervezett rendezvény reméljük, jövõre is visszatér a kerületbe; addig is Kocsis Máté megnyitón elhangzott szavaival búcsúzunk: A borban igazság, a sörben szabadság, a vízben pedig baktériumok vannak! szv 8

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program XXI. évfolyam 10. szám 2013. június 4. Megjelenik: kéthetente Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program ÖNKORMÁNYZAT Idõsügyi stratégia Józsefvárosban A helyi tapasztalatokat

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Ludovika Fesztivál, május 13-15. A hagyományok újra élnek

Ludovika Fesztivál, május 13-15. A hagyományok újra élnek A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 8. szám I 2011. április 26. I Megjelenik: kéthetente Ludovika Fesztivál, május 13-15. A hagyományok újra élnek ÖNKORMÁNYZAT Kerületi kormányprogram

Részletesebben

60 éve nem volt ilyen Katonai parádé az Orczyban KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

60 éve nem volt ilyen Katonai parádé az Orczyban KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 10. szám I 2009. május 26. I Megjelenik: kéthetente 60 éve nem volt ilyen Katonai parádé az Orczyban KÉPES HÍREK Iparosok és kereskedõk Józsefvárosban

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente. Józsefvárosi nyár Szünidei matiné

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente. Józsefvárosi nyár Szünidei matiné A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente Józsefvárosi nyár Szünidei matiné ÖNKORMÁNYZAT Újra Kocsis Máté Józsefváros fideszes polgármester-jelöltje

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS

KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS ÚJBUDA A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. JÚNIUS 20. www.ujbuda.hu Segítség

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 19. szám I 2011. november 2. I Megjelenik: kéthetente Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek ÖNKORMÁNYZAT Rendezett, otthonos

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó ÖNKORMÁNYZAT Újabb 150 millió forint Józsefvárosnak

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

Kőbányai. Boldog születésnapot, Bill! Hírek. 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12.

Kőbányai. Boldog születésnapot, Bill! Hírek. 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12. Új Kőbányai XXIII/7. 2013. július A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Boldog születésnapot, Bill! 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12. Dr. Bodnár Attila

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

IDE VELED, RÉGI KARDUNK!

IDE VELED, RÉGI KARDUNK! BÚJJ, BÚJJ ZÖLD ÁG (?) A városlakókat érintõ kérdésekrõl beszélgettünk Sigmond Sándor fõkertésszel, aki a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorának vendége volt. 4 6 OLTATNI KELL A KUTYÁ- KAT. Május

Részletesebben

Rekordkísérlet a Vajdában Futás a világharmóniáért KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Rekordkísérlet a Vajdában Futás a világharmóniáért KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. évfolyam 9. szám I 2009. május 12. I Megjelenik: kéthetente Rekordkísérlet a Vajdában Futás a világharmóniáért ÖNKORMÁNYZAT A képviselõ-testület május

Részletesebben

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel XVII. évfolyam 9. szám Megjelenik kéthetente 2011. május 11. Panelfelújításban segít a helyhatóság A Zöld beruházási rendszer klímabarát otthon panelprogramon több társasház, lakásszövetkezet nyert pályázati

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Ünnepváró Fogd meg a gombod, Józsefváros!

Ünnepváró Fogd meg a gombod, Józsefváros! A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. évfolyam 22. szám I 2009. december 15. I Megjelenik: kéthetente Ünnepváró Fogd meg a gombod, Józsefváros! DROGKONFERENCIA Kálvária tér: Drog és tû kontra

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám Márciusi közgyűlés Több önkormányzati adórendelet is megváltozik a jogszabály-szerkesztési követelmények módosulása

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

Elindult az Új Csepeli Konzultáció!

Elindult az Új Csepeli Konzultáció! 2013. október 31. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 20. szám ÚJ KONZULTÁCIÓ Elindult az Új Csepeli Konzultáció! MONDJON VÉLEMÉNYT ÖN IS! 2013. OKTÓBER 30. NOVEMBER 17. Új sportlétesítmény

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

XXII. évfolyam 4. szám 2014. január 28. Megjelenik: hetente. Civilek tüntettek a Kék Pont ellen. A drogosok kritizálják az önkormányzatot

XXII. évfolyam 4. szám 2014. január 28. Megjelenik: hetente. Civilek tüntettek a Kék Pont ellen. A drogosok kritizálják az önkormányzatot XXII. évfolyam 4. szám 2014. január 28. Megjelenik: hetente Civilek tüntettek a Kék Pont ellen A drogosok kritizálják az önkormányzatot KÖZTÉR Van tapasztalat a drogszemét összegyûjtésére Hat új szereplõvel

Részletesebben

Paksi Hírnök. Elhunyt a Szentlélektemplom. Országos hírűvé teszik a fesztivált. megálmodója 13. oldal. Több mint kétszáz dal a repertoár

Paksi Hírnök. Elhunyt a Szentlélektemplom. Országos hírűvé teszik a fesztivált. megálmodója 13. oldal. Több mint kétszáz dal a repertoár Hol sportemberként, túravezetőként, hol újságíróként, hol alkalmi utazásszervezőként találkozhatunk Gyulai Jánossal. A ma már nyugdíjas, négygyermekes gépészmérnök különös érdeklődést táplál a technika

Részletesebben