H abilitas Habilitas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H abilitas Habilitas"

Átírás

1 Habilitas Habilitas

2 Tisztelt Olvasó! Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság elkötelezett támogatója a tehetséges, kiemelkedô képességekkel rendelkezô fiataloknak, ezért indította el Mentor Ösztöndíj Programját 2006-ban. A Mentor Program két támogatási formát foglal magában: a gyakorlati szakmai munkát segítô Praktikumot, valamint az elméleti szakmai tevékenységet támogató Habilitast. A Habilitas Ösztöndíjat a humán, mûvészeti, tudományos területen kiemelkedô tehetséggel rendelkezô fiatalok számára alakította ki a Bank. Olyan diákoknak nyújt segítséget, akiknek rendkívüli tehetségük és szorgalmuk van, szakmai fejlôdésükhöz viszont hiányzik az anyagi forrás. Ezeknek a kivételes szellemi, tudományos teljesítményeket felmutató fiataloknak az erkölcsi és anyagi értelemben egyaránt méltó elismeréséhez kívánunk hozzájárulni. A Habilitas Ösztöndíjasok rövid bemutatkozásait olvasva láthatjuk, hogy van közöttük restaurátor, karmester, történész, irodalmár, operaénekes, agykutató, ornitológus, zenész, iparmû vész és olyan fiatal is, aki a mandzsu nyelv kutatására tette fel az életét. A szakterületükön elért komoly eredmények és mestermunkák, a hazai és nemzetközi publikációk, elôadások, kiállítások száma szinte meghazudtolja életkorukat. Meggyôzôdésünk, hogy a kiemelkedô teljesítmények elismerése újabb célkitûzések és sikerek elérésére ösztönöz. Márpedig ezekre szükségünk van ahhoz, hogy elôrelépjünk és lépést tartsunk a világgal. Habilitas A Habilitas Ösztöndíj az egyes tudományterületek legtehetségesebbjeinek megfelelô idôben ad támogatást, így a morális elismerés mellett egy másik fontos missziót is teljesít széles társadalmi egyetértéstôl övezve valós teljesítményeket, valódi értékeket honorál, és azokat a legkiválóbbakat hozza helyzetbe, akiknek a munkájától nagymértékben függ majd, hogy mi lesz a hazai társadalmi, gazdasági modernizációs folyamatok kimenete. A négy év alatt összesen 51 fiatal munkáját ismertük el a Habilitas Ösztöndíjjal, közülük sokan több alkalommal is részesültek benne. Pályájuk fontos üzenetet hordoz a kitartásról, tehetségrôl, szorgalomról. Szíves figyelmükbe ajánlom Habilitas kiadványunkat, amelyet azért állítottunk össze, hogy a társadalom szélesebb körben megismerhesse életútjaikat, amelyekrôl önmaguk vallanak. Budapest, szeptember Dr. Erôs János vezérigazgató 3

3 Dr. Auer Tibor orvos kutató Ösztöndíjat nyert: február 18-án születtem Szombathelyen. Az általános iskolai biológia szakkör irányította rá elôször a figyelmemet az agymûködés csodájára. Gimnáziumi éveimet Pannonhalmán töltöttem. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán másodéves koromban kerültem szorosabb kapcsolatba az idegrendszerrel, amikor csatlakoztam az Idegsebészeti Klinika Neuropatológiai Osztályán mûködô kutatócsoporthoz. Másodévesen beléptem a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületének Pécsi Bizottságába, aminek harmadéves koromban az elnöke lettem és további három évig felügyeltem a bizottság nemzetközi cseregyakorlatok szervezésével és egészségmegôrzéssel kapcsolatos munkáit. Ötödévben elnyertem a Köztársasági Ösztöndíjat, hatodévben pedig az Erasmus program keretében szülésznôgyógyászati és sebészeti gyakorlatom alatt három hónapot tölthettem egy stuttgarti kórházban. Az orvosi egyetemet summa cum laude minôsítéssel végeztem. Az egyetem után felvételt nyertem a kar klinikai idegtudományokkal foglalkozó PhD programjába. A program keretében Prof. Dóczi Tamás, Dr. Schwarcz Attila és Dr. Janszky József irányítása alatt lehetôségem nyílt a mágneses rezonanciás képalkotó (MRI) technikák elsajátítására. Mentoraim irányításával az országban elôször vezettük be az fmri rutinszerû használatát a mûtét elôtti kivizsgálásban. Ebben nagy segítséget jelentett a Max Planck Intézet göttingeni NMR laboratóriumával való közös munka, amelybôl két módszertani cikk is született. A Neurológiai Klinikával és a Pécsi Diagnosztikai Központtal való együttmûködés eredményeként lehetôségem volt több klinikai betegség és normál kognitív folyamat vizsgálatára, amelyekbôl összesen 4 magyarországi és 11 külföldi publikáció született. Született: Szombathely, február Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium PTE Általános Orvostudományi Kar, Pécs általános orvos szak PTE Általános Orvostudományi Kar, Pécs Klinikai Idegtudományok PhD képzési Program Mágneses Rezonanciás Képalkotás (MRI) alkalmazási lehetôségei emberen, funkcionális MRI, Diffúziós Tenzor Képalkotás (DTI), MR Spektroszkópia 2008 januárjában egyéves kutatói ösztöndíjat kaptam a göttingeni Biomedizinische NMR Forschungs GmbH-tól, ahol fejlett fmri technikák (valós idejû fmri, neurofeedback) fejlesztésével és felhasználásával foglalkoztam. A fenti laboron keresztül felkérést kaptam a Bernstein Focus: Neurotechnology, Göttingen Neuro-Bionic Closed-Loop Systems programban fôállású kutatóként való részvételre. A kutatáson kívül örömömet lelem még számítógépes programok írásában is. Ha idôm engedi, szívesen építek repülômodelleket. Kalandregényeket olvasok, kalandjátékokkal játszom. Néha versekbe vagy prózába öntöm érzéseimet, gondolataimat. 4 5

4 Balla Tamás oboaművész Ösztöndíjat nyert: 2007 Idôsebb testvérem kiskorában csellózott, amelyet mindig nagy figyelemmel kísértem. Mindemellett szüleim zenei hozzáértése és ambicionálása a zene irányába szintén nagy hatással volt rám. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy elég fiatalon próbára tehettem zenei tehetségemet, 10 évesen nyertem életem elsô országos oboaversenyét. Ez meghozta a kedvem a zenéléshez, így 4 évvel késôbb újabb országos versenyt nyertem. Az út innen egyenesen Budapestre vezetett ban Kemény János növendéke lettem a Bartók Béla Konzervatóriumban. 17 évesen egy amerikai ösztöndíj segítségével két hónapra kiutazhattam az Egyesült Államokba, ahol egy komplex zenei kurzuson vettem részt, amerikai sztártanárokkal és karmesterekkel. Itt a szóló játék mellett kamarazenéltem és zenekaroztam is. Meghatározó volt ez az élmény, mert a különbözô kultúrák és különbözô hangszeres játszási stílusok új ötletekkel gazdagítottak. Zenei tanulmányaimat ezt követôen a Zeneakadémián folytattam Pongrácz Péternél és Kiss Józsefnél. Született: Salgótarján, március Bartók Béla Konzervatórium, Budapest Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen, Budapest oboamûvész-tanár szak Érdeklôdési terület: zenetörténet, kamarazenélés Amikor a Zeneakadémián külföldi mesterkurzusokat hallgattam, egyre inkább megerôsödött bennem az a vágy, hogy zenei tudásomat külföldön gyarapítsam, akár nemzetközi versenyeken, akár további mesterkurzusokon. Így esett a választás a párizsi UFAM oboaversenyre, amelyet sikerült megnyernem. Szintén meg kell említenem Csaba Péter nevét, akinek a segítségével kijutottam egy nemzetközi fesztiválra és mesterkurzusra 2006-ban Spanyolországba. Ezen a fesztiválon ismertem meg Hansjörg Schellenbergert aki véleményem szerint egyike a legjobb oboistáknak a világon és meghívott a szólista osztályba. Az ezt követô évben kaptam meg az MFB Zrt. Habilitas Ösztöndíját amit zenei versenyeken való részvételem finanszírozására fordítottam. Abban az évben három nemzetközi oboaversenyen szerepeltem. Két második és egy elsô helyezést értem el. Ez meghozta az eredményét, mivel újabb koncertlehetôségeket kaptam szólistaként zenekarokkal, így a koncert meghívásaim egyre gyarapodnak ban három zenekari próbajátékot nyertem meg, jelenleg a dániai Aarhus-i Szimfónikus Zenekar szólóoboistája vagyok. Tervem az, hogy folytatom a versenyzést, amíg csak lehet. Számomra a kulcsszó: nyerni, nyerni, nyerni Ha a sikersorozat folytatódik, hamarosan kapcsolatba léphetek olyan nemzetközi zenei menedzserekkel, akik segíthetnek szólista karrierem további építésében. A zenekari játékot is folytatom, mivel a biztos alap mindig fontos. 6 7

5 Bankó Éva Mária biológus Ösztöndíjat nyert: 2007, ben érettségiztem Székesfehérváron a Teleki Blanka Gimnázium matematika tagozatú osztályában ben a Soros Alapítvány Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíjában részesültem, amelynek keretében az Amerikai Egyesült Államokban töltöttem egy évet. Visszatérvén biológia-kémia területre szakosodtam. Az es Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elsô helyezést értem el biológiából ben diplomáztam biológusként az ELTE Természettudományi Karán, neurobiológiai alszakirányon tôl tagja vagyok a Bolyai Szakkollégiumnak, kezdetben mint belsô, majd 2002-tôl, mint külsô tag. Egyetemi tanulmányaim alatt elvégeztem az ELTE angol szakfordító kiegészítô szakát is. Tanulmányi eredményeimnek és sikeres szakmai kutatómunkámnak köszönhetôen a ös tanévben Köztársasági Ösztöndíjban részesültem. Tudományos diákköri munkámat Dr. Vidnyánszky Zoltánnál a Magyar Tudományos Akadémia Semmelweis Egyetem Neurobiológiai Kutatócsoportjában, illetve Dr. Kovács Gyulánál a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományi Tanszékén végeztem, ahol kezdetben az alapvetô pszichofizikai, majd késôbb humán elektrofiziológiai kutatásmódszertant tanultam. Itt kezdtem el foglalkozni az arcfeldolgozás neurofiziológiai hátterével, amely jelen kutatásaim bázisát is képezi. Ezen kutatási munkámat 2005-ben az ELTE-n megrendezett TDK konferencián második hellyel értékelték. Született: Mór, május Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár ELTE TTK, biológus szak ELTE TTK, angol-biológiai szakfordító kiegészítô szak Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Multidiszciplináris Doktori Iskola 2005 óta vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán alapított Multidiszciplináris Doktori Iskola hallgatója Dr. Vidnyánszky Zoltán témavezetése alatt. Kutatómunkám az arcok emocionális kifejezéseinek neurális feldolgozásával, valamint rövidtávú tárolásával foglalkozik, amely számos betegségben érintett (pl. skizofrénia, autizmus). Részt veszek továbbá a tompalátás idegi alapjának kutatásában, amely betegségre jellemzô csökkent látásélesség hátterében nem szemészeti, hanem idegi információ- feldolgozásbeli defektus áll. Kísérleti munkámat elektrofiziológiai (EEG) és funkcionális mágneses képalkotó (fmri) eljárások segítségével végzem. A es tanév elsô félévére sikeresen megpályáztam az amerikai-magyar gazdasági együttmûködés keretein belül létrejött Magyar-Amerikai Vállalati Ösztöndíj Alap (HAESF) ösztöndíját, és Dr. David Heeger kutatócsoportjában a New York Egyetemen lehetôségem nyílt részletesebben megismerkedni az fmri módszertannal. arc, mint vizuális inger idegi feldolgozása, vizuális rövidtávú memória 8 9

6 Bárdossy Gergely gépészmérnök Ösztöndíjat nyert: 2009 A gépészmérnöki oklevél megszerzése után 2006 szeptemberében nyertem felvételt a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskolájának posztgraduális képzésére. Kutatási témaként a nagyvérköri véráramlás vizsgálatát, ezen belül a vénás érrendszer áramlástechnikai modellezését választottam. A kutatásokat Dr. Halász Gábor vezetésével végzem a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszéken. Kutatásom célja, hogy egy megfelelô matematikai algoritmussal modellezzem a vénás érhálózat áramlási viszonyait. A tanszéken folyó ezirányú kutatások már hallgató koromban felkeltették az érdeklô désemet. A Dr. Halász Gábor vezette artériás rendszerrel kapcsolatos mérések és újfajta számítási módszerek innovatívak és elôremutatóak voltak. Számos nemzetközi konferencián és szakfolyóiratban jelentek meg a témával kapcsolatos publikációk. A véráramlások vizsgálata interdiszciplináris terület, magában foglalja az áramlástechnika, az orvostudomány, az anyagtudomány és a mechanika ismeretanyagát. Az eredményes kutatáshoz minden szakterülettel meg kell ismerkedni és szükség van az egyes területekhez tartozó szakemberekkel való együttmûködésre is. Mindez azt is jelenti, hogy a doktori tanulmányaim során széles körben tudok szert tenni új ismeretekre. Több elôadást is tartottam: a Budapesten megrendezett Proceedings of the Gépészet 2006-os és 2008-as konferenciáján, az ICCBB 2007-es konferenciáján, vagy a III. Biomechanika Konferencián Modelling venous blood flow címmel. Publikációim között pedig meg szeretném említeni az AQUA 58. számában Prognosis of urban water consumption using hybrid fuzzy algorithms címmel megjelent társszerzôs cikkemet. Született: Budapest, március Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium BME Gépészmérnöki Kar, gépész szak BME Gépészmérnöki Kar, Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, PhD hallgató Reményeim szerint a kutatás során elért eredmények az orvostudománynak is segíthetnek a vénás megbetegedések korai felismerésében és a kezelésben. a vénás érhálózat áramlási viszonyai 10 11

7 Bezsenyi Tamás történész Ösztöndíjat nyert: ban születtem Budapesten, 1994-tôl a VIII. kerületi Deák-Diák Általános Iskolába jártam, ahol miután megtanultam írni-olvasni, elkezdtem rövid novellákat, meséket írni, amit máig nem hagytam abba ben nyertem felvételt a Madách Imre Gimnázium hat osztályos tagozatába. Itt a délutáni médiafoglalkozásokon kezdtem behatóbban ismerkedni a filmmûvészettel, elméleti és gyakorlati szempontok alapján. A 2001-es év Madách napján Woody Allen álmát vittem színre az osztályomból választott szereplôkkel. Magyartanárom bátorított a novellaírásra, sôt hetente a nyelvtan órák egy részét is biztosította számomra, hogy felolvashassak az osztálynak ben átmentem a Kölcsey Ferenc Gimnáziumba az ottani szabadabb légkör miatt. Az iskolai rendezvényekre gyakran írtam novellákat. Ekkoriban készítettünk három kísérleti kisjátékfilmet is Harmat Gábor barátommal nyarán megjelent egy novellám a Népszabadság hétvégi számában is ben érettségiztem, történelembôl emelt szinten iskola elsô eredménnyel. Ugyanebben az évben felvételt nyertem az ELTE BTK történelem szakára, ahol minor szaknak a filozófiát választottam ban felvettek az ELTE TÁTK társadalmi tanulmányok szakára. A három szakot párhuzamos képzésben végzem, jelenleg az ELTE TÁTK Politikatudományi- és Nemzetközi Tanulmányok Intézet Tudományos Diákköri Tanácsának vagyok az elnöke. TDK dolgozatot írok Kádár Jánosról. Született: Budapest, július 2. Egy nagyjátékfilm forgatókönyvéért jelentôs összeget is elnyertünk Harmat Gáborral közösen, aki a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem dramaturg szakos hallgatója. A film az elsô magyar sorozat- és bérgyilkosról fog szólni, a magyar tanyavilágban a XX. század elsô felében. A témából mikro-történelmi eszközökkel tanulmányt írok történelem szakos diplomamunkaként Madách Imre Gimnázium, Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium, Budapest ELTE BTK, történelem szak ELTE TÁTK, filozófia szak novella- és forgatókönyv írás Ugyanakkor Szigethy Márton diplomafilmjének vagyok a társ-forgatókönyvírója, aki a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem végzôs operatôr hallgatója. Egyik novellámból készítettünk kísérleti kisjátékfilmet, amely a közeljövôben fog elkészülni, jelenleg az utómunkálatokat végezzük

8 Bihari György vegyész Ösztöndíjat nyert: 2009 Bihari Györgynek hívnak, egy dél-alföldi kisvárosból, Komádiból származom ben felvételt nyertem a Szegedi Egyetem matematikus szakára, emellett több felsôoktatási intézmény vendéghallgatója is voltam (Pécsi Tudományegyetem matematika-informatika szak, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közgazdász szak). Tanulmányaimat 2006-ban a Nyíregyházi Fôiskola Temészettudományi Karán folytattam, 2007-ben jelentkeztem a matematika-kémia tanári szakirányra is. Matematika szakdolgozatom is egy komputeralgebrai rendszer, a maxima matematikai analízisben való használatának leírása februártól a Matematika és Informatika Intézet demonstrátoraként Alkalmazott matematika és módszerei I. tárgy gyakorlati óráit tartottam környezettan, kémia, számítástechnika szakos hallgatóknak, továbbá az Analízis I. tárgy gyakrolati óráin helyettesítettem programozó matematikus és matematika szakosoknak. A Filep László a Tehetséges Matematikus Hallgatókért Alapítvány kuratóriumának I. díját is megkaptam. A 2009-es tanévben a Nyíregyházi Fôiskola Természettudományi Karán nyújtott kimagasló teljesítményemért Tudományért, Kultúráért, Közéletért ösztöndíjban részesültem. A Matematika és Informatika Intézetbôl, illetve a Kémia Tanszékrôl egyedüliként így részt vehettem az ESÉLY Hátrányos helyzetû emberek beilleszkedése címû programban oktatóként, ahol matematika, kémia, és egyéb szakirányos tárgyakat tutoráltam, OKJ-s felnôttoktatásban. Vegyész szakdolgozati témám a radioaktivitás témakörében keres válaszokat. A radiogyógyszerészet talán a jövôt jelenti az olyan betegségek kezelésében és gyógyításában, amelyekre eddig még nem találtak megfelelô gyógymódot. A radionuklidos tumorterápia segít a daganatos betegeknek a gyógyulásban, illetve a késôbbiekben talán egy rákellenes gyógyszer kifejlesztésében is nagy jelentôsége lehet. Született: Berettyóújfalu, március SZTE TTK, Szeged, matematikus szak Nyíregyházi Fôiskola, Természettudományi Informatika Kar, Matematika és Informatika Intézet, matematikus szak (2006-) kémia szak vegyész szakirány (2007-) 2010 júniusban fogok mindkét szakomon államvizsgázni, tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem alkalmazott matematikus szakán, pénzügyi matematikus szakirányon szeretném folytatni és párhuzamosan a matematika-kémia mestertanári diploma megszerzése is célom, majd a Szegedi Tudományegyetem a Matematikai Doktori Iskolában PhD fokozatot szerezni. radiogyógyszerészet, tumorkutatás 14 15

9 Böröcz Petra festőművész Ösztöndíjat nyert: 2009 Újságíró voltam, ma úton vagyok. Útközben képeket álmodok, és ha tudom, elkészítem ôket. Az elsô kiállításomra írtam ezeket a mondatokat egy bemutatkozó szöveg elejére. Az elsô két szó éle idôvel elhalványul, az azt követô három szó tartalma egy életre szól. Újságírói múltamról talán annyit érdemes megjegyezni, hogy az is az útkeresés része volt, amely addig tartott, amíg rá nem kényszerített egy belsô hang a képek és formák mindennapos keresésére és rajzolására, amely mellett már nem fér meg egy másik, polgári, munkajellegû tevékenység. Gyors elhatározás után felvételiztem a Magyar Képzômûvészeti Egyetemre, ahová elsô próbálkozásra felvettek. Most valóban képeket álmodok, tanulok, figyelek és dolgozok. Tanulom és figyelem a képek, a színek és formák életét, mûködését. Azt, ahogyan létrejönnek, létrehozhatók; azt, hogy miként fogadhatók be, érthetôk vagy érezhetôk meg, hogyan kommunikálnak az emberekkel, az idôvel, a térrel és velem. Figyelem az embereket, az emberek által létrehozott tárgyakat, folyamatokat, ahogy a város, az ország lakói megélik saját teremtményeik mûködését, ahogy az általunk kimondott szavak, felöltött álarcok mögött megnyilvánul a puszta ember egy-egy elkapott tekintetben, megpihenô kezekben, a vállak esésében. S figyelem és tanulom önmagamat, a magam puszta emberségét. Született: Budapest július Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, nemzetközi tanulmányok szak ELTE BTK, kommunikáció szak Magyar Képzômûvészeti Egyetem, Budapest, képgrafika szak Érdeklôdési terület: érzelmek ábrázolása festôi eszközökkel klasszikus balett és kortárs tánc, flamenco tánc Nagyon leegyszerûsítve errôl a folyamatról szólnak a képeim. Tavaly készítettem egy linóleummetszet sorozatot Arcok címmel. Olyan grimaszokat, tekinteteket kerestem ehhez, amelyek a megélt, de gyakran takargatott indulatokat, érzéseket, állapotokat fejezik ki, amiket sokszor látunk, és mégsem veszünk észre, vagy nem akarunk észrevenni. Hasonló a témája, de a fókusza és a megfogalmazása már egészen más annak a két sorozatnak, amelyeken a mostani és az elkövetkezô idôszakban dolgozom. Ezek elkészítéséhez nyújt segítséget a Magyar Fejlesztési Bank Habilitas Ösztöndíja számomra. A festményeken látható alakok a mai társadalmi közegben érzékelhetô sokszor nem szándékolt érzelmi, lelki és / vagy tettleges kirekesztésrôl, a szeretet, az ôszinteség hiányáról, és ez ezzel együtt jelentkezô mérhetetlen szeretetigényrôl beszélnek. Legutóbbi, Dobozban címû kiállításom illusztrációkat mutatott be, amelyeket egy jó barátom versei ihlettek. A kiállított anyag (versek és képek) egyfajta beszélgetés két olyan ember között, akik közel harmincévesen választottak maguknak új utakat az életükben. Képeimnek nagyon fontos ihletô forrása a zene és a tánc. Több mint tíz éve mûvelem amatôr szinten a klasszikus és kortárs balettet Zákány Magdolna mesternô tanítványaként

10 Deák Petra kulturális antropológus Ösztöndíjat nyert: 2006 Kulturális antropológiai tanulmányaimat között végeztem az ELTE Társadalomtudományi Karán. Ezzel párhuzamosan néderlandisztikát hallgattam 2006-ig, továbbá elvégeztem a Kulturális Menedzserképzô Programot is. Emellett az elmúlt években befejeztem a Pedagógiai és Pszichológiai Kar tanárképzését is ban kezdtem dolgozni Magyarország egyik legnagyobb kommunikációs ügynökségénél, és azóta több ügyfél PR munkájában is részt vettem már. Tagja vagyok a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak (2006) és a székesfehérvári MéhKasAula Kulturális Egyesületnek (MAKE, 2000) is. Érdeklôdési területeim közé tartozik a kulturális antropológia, a média, a PR (public relations) és a kulturális menedzsment ben például a Transzflexió címû üveg-, és összmûvészeti kiállításnak voltam a sajtósa. A program ideje alatt a legkülönbözôbb mûvészeti ágak mutatták be, hogy milyen találkozási pontjaik vannak az üveggel, illetve annak két legjellemzôbb tulajdonságával: a transzparenciával és a reflexióval között három alkalommal végeztem kulturális antropológiai terepmunkát Venezuelában a caracasi magyarok körében. Ehhez a kutatásomhoz több ösztöndíjat, támogatást nyertem el, többek között a Magyar Fejlesztési Bank Habilitas Ösztöndíját. Született: Székesfehérvár, december 8. Az MFB által biztosított ösztöndíj jelentôs mértékben segítette kulturális antropológiai terepmunkám megvalósítását. A Caracasban élô magyarok között azt kutattam, hogyan is élnek ma, mikor és hogyan kerültek oda, és hogy milyen jövô várhat rájuk magyarként egy dél-amerikai országban manapság. A téma szerteágazó, de a kutatóutak alatt összegyûjtött anyagok már jórészt feldolgozásra kerültek. Ezekbôl már született egy munka, egy a venezuelai magyarok kulturális életét bemutató dolgozat. A tervem egy nagyobb lélegzetvételû a diplomamunkát is magába foglaló munka megírása ELTE BTK, néderlandisztika szak ELTE BTK, kulturális menedzser képzô szak ELTE TÁTK, kulturális antropológia szak ELTE PPK, tanárképzés Érdeklôdési terület: kulturális antropológia, kulturális menedzsment, média 18 19

11 Dubóczky Gergely karmester Ösztöndíjat nyert: 2007, március 26-án születtem Budapesten ben érettségiztem az Eötvös József Gimnáziumban angol tagozaton, 2004-ben pedig az ELTE Természettudományi Karán diplomáztam alkalmazott matematikusként. Hat évesen kezdtem zenével foglalkozni. Kezdetektôl zongorázom (Szabolcsi Bence Zeneiskola), kamarazenélek, eleinte reneszánsz-barokk, késôbb mindenféle egyéb stílusban is óta vagyok a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatója karmesterképzô szakon, Gál Tamás és Ligeti András tanítványaként. Ezt megelôzôen is számos munkám akadt már, zongorázni- és vezényelnivaló egyaránt (például Brahms Op. 40-es kürttriójának zongoraszólama, Mozart: Don Giovanni dirigálása). Az ELTE-n eltöltött matematikus évek alatt is tudatosan készültem a karmesteri pályára: fagott, jazz-zongora, ének tanulmányokat folytattam, emellett filozófia elôadásokat hallgattam a bölcsészkaron. Régóta dolgozom korrepetitorként kórusoknál, illetve énekeseket készítek fel operai szerepekre (néhány példa: Offenbach: Hoffmann meséi, Bartók: A Kékszakállú herceg vára, Mozart: Varázsfuvola). Akadémiai éveim alatt érdeklôdésem egyre inkább a modernebb, kortárs zene felé fordult, ennek köszönhetôen 2007-ben részt vettem a Bartók Szeminárium Ensemble kurzusán, illetve Csalog Gábor több, Kurtág György mûveivel foglalkozó mesterkurzusán. Az utóbbi idôben egyre többször lépünk fel akadémiai hallgatókból összeállt zenekarral, régi-új zenét egyaránt játszva, új utakat keresve. Született: Budapest, március Eötvös József Gimnázium, Budapest ELTE TTK, alkalmazott matematikus szak Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, Budapest karmesterképzô szak Érdeklôdési terület: karmesteri munka, kamarazenélés A karmesterképzô szakon az évek során különbözô területek és feladatok kerültek elôtérbe; az elméleti és technikai alapok elsajátítása mellett figyelmem egyre inkább a gyakorlat megszerzésére irányult. Sokféle dologba belevetem magam, mert mindenbôl lehet tanulni: kórusdirigálás és korrepetitori feladatok, kamarazene és színház. A gyakori közös munka lehetôséget ad olyan közös tapasztalatokra, amelyek birtokában késôbb valóban komoly alkotásokkal állhatunk a publikum elé. A Bank Habilitas Ösztöndíja arra adott lehetôséget, hogy tanulmányaim mellett több energiát szentelhessek ilyen együttesek összekovácsolására, majd koncertek keretében próbáljuk ki, mit tudunk, illetve hogy éppen aktuális munkánkat hogyan fogadja a közönség. Ezek az alkalmak egy hosszan tartó mûhelymunka egyes állomásai, amelynek köszönhetôen remélem, képesek leszünk valódi értéket teremteni

12 Ferenczi Márta ornitológus Ösztöndíjat nyert: 2008, 2009 Gyermekkorom óta a természet iránti érdeklôdésem tölti ki mindennapjaimat. Az állatvilág és különösen a madárvilág megfigyelése, kutatása az évek során hobbiból a hivatásommá vált. Jelenleg az ELTE Természettudományi Karán vagyok biológus szakos hallgató. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Csoportjának vezetôségi tagja vagyok és madárgyûrûzôi bizonyítvánnyal rendelkezem óta részt veszek a Fertô-Hanság Nemzeti Park vízimadár monitoring programjában. A Hanság területén található Nyirkai-Hany vizes élôhely-rekonstrukció madártani felmérését koordinálom és az itt fészkelô szerecsensirályok és kanalas gémek színes gyûrûs jelölését végzem. A Gyôr-Moson-Sopron megyei fehér gólyák vonulásának vizsgálatára 2001-ben indítottam gyûrûzési programot. Megfigyeléseimbôl és kutatásaimból több cikk és elôadás is született. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Élô örökségünk pályázatán kétszer lettem díjazott, valamint el nyertem a Gyôr Tehetséges Ifjúságáért pályázat ösztöndíját is. A Nyirkai-Hany elárasz tásának hatása a vízimadarakra címû munkámmal a XI. Országos Felsôoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Természetvédelem szekciójában elsô helyezést értem el. Született: Gyôr, július Kazinczy Ferenc Gimnázium, Gyôr ELTE TTK, biológus szak madarak vonulásának kutatása, vadludak gyûrûzése, megfigyelése A Kárpát-medencén átvonuló ludakról kevés információval rendelkezünk, hiszen ez a terület az északi, tengerparti részekhez képest még kevéssé kutatott. Itthon is szeretném megvalósítani nagy lilikek és vetési ludak befogását és színes nyakgyûrûs jelölését. Így nyomon követhetjük a madarak további mozgását és választ kaphatunk az eddig még tisztázatlan kérdésekre. Meghívást kaptam egy észak-oroszországi expedícióra is 2010 áprilisára, valamint holland kollégáim magyarországi látogatását is én szervezem. Megtisztelô számomra, hogy a magyar madárvonulás-kutatás centenáriumának alkalmából megjelenô Magyar madárvonulási atlasz egyik fejezetének társszerzôje lehetek és remélem, hogy jelenlegi tervereim megvalósításával további lépéseket tehetek a madarak megismeréséért és védelméért

13 Gáti Magdolna irodalomtörténész Ösztöndíjat nyert: június 13-án születtem Debrecenben tôl a Fazekas Mihály Gimnáziumban tanultam, az érettségi után 1999-ben a Debreceni Egyetem magyar nyelv és irodalom finnugor nyelvészet szakára nyertem felvételt. Már az elsô félévben a régi magyar irodalomtörténet felé fordult az érdeklôdésem. Ezért jelentkeztem a helyi szakkollégiumba (Hatvani István Szakkollégium), hogy tudásomat ebben az irányban tovább mélyíthessem tutorom, dr. Bitskey István akadémikus professzor segítségével. Kezdetben Zrínyi Miklós politikai-morális értekezései, illetve a kuruckori költészet különféle regiszterei foglalkoztattak, majd egyre inkább egy újabb mûfaj, a fejedelmi tükör szövegszervezô stratégiái felé fordultam. Eredményeimet az Országos Tudományos Diákköri Konferencián mutattam be 2003-ban Veszprémben (Protestáns rebellió vagy kuruc religió? Toposzok a XVII. század második felének kuruc kori költészetében címmel). Az egyetem mellett 2002-ben beiratkoztam a Debrecen Nyíregyháza Római Katolikus Egyházmegyei Hitoktatóképzôbe ben pedig Finnországban egy nyári egyetem kurzusain is részt vettem (Suomen kurssi). Szakdolgozatom címe: A viri illustres katalógusa a XVII. század második felének magyar irodalmában (2004). Még ebben az évben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi alprogramjára (Régi Magyar Reformációkutató Mûhely). Kutatási témám doktoranduszként a XVII. századi Erdély, szûkebben az 1680-as években Apafi Mihály fejedelem és tanácsosa, a hírhedt id. Teleki Mihály Habsburg diplomáciai kapcsolatainak, különösen a Teleki-mecenatúrának a vizsgálata egy rendkívül heterogén mûfaji szövegháló (fejedelmi tükör, instrukció, levél, jogi rendelkezések) segítségével. Született: Debrecen, június Debreceni Egyetem BTK, magyar finnugor nyelvészet szakpár Debrecen Nyíregyháza Katolikus Egyházmegyei Hitoktatóképzô Debreceni Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Alprogram Nyíregyházi Fôiskola BTK, német nyelv és irodalom szak Idôvel úgy láttam, hogy témám a német nyelv magasabb szintû ismeretét követeli meg a középfokú nyelvvizsgánál, ezért a doktori képzés mellett 2005-ben jelentkeztem a Nyíregyházi Fôiskola német nyelv és irodalom szakára. Tanulmányaimat nappali tagozaton 2009-ben fejezem be ben a Magyar Ösztöndíjbizottság Collegium Hungaricum ösztöndíját kaptam meg Bécsbe, 2008-ban pedig Eötvös József Ösztöndíjat nyertem el Münchenbe ban a Magyar Fejlesztési Bank Habilitas Ösztöndíjában is részesültem. Jelenleg tanérként tevékenykedek kutatásaim folytatása mellett. Erdély története a XVII. század második felében, retorika, politikaelmélet 24 25

14 Gellérfi Gergô klasszika filológia kutató Ösztöndíjat nyert: 2009 Gellérfi Gergô vagyok, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának végzôs hallgatója, latin-informatikus könyvtáros szakon. A Tömörkény István Gimnázium humán tagozatára jártam, itt alakult ki érdeklôdésem az antik irodalom és az ókortudomány iránt. Az egyetemen töltött elsô éveimben fôleg a tanulásra koncentráltam, csak harmadéves koromban kezdtem aktívan a tudományos kutatással foglalkozni. Érdeklôdésem középpontjába a római szatíra mûfaja került, mert az összes római mûfaj közül ez mutatja be leghitelesebben úgymond Róma igazi arcát. Nem magasztos eszmékrôl szól, nem tükröz különbözô ideológiákat, hanem a tiszta valóságot mutatja be a költô szemével. Az irodalmon belül én magam mindig jobban vonzódtam a reáliákhoz közelebb álló mûvekhez. Elsô nagyobb lélegzetû tudományos munkám a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatom volt, amelyben az utolsó római szatíraköltô, Iuvenalis egy szöveghelyét vizsgáltam valamennyi felmerülô aspektusból, a szöveg mélyebb összefüggéseit keresve. Munkám szakmai megítélése pozitív volt, a 2009 tavaszi konferencián a Klasszika-filológia szekcióban második helyezést értem el. Ekkorra már túl voltam elsô tudományos elôadásomon, a CHSEC szegedi szervezete, az Officina Försteriana által szervezett esten a Iuvenalis szatíráiban felbukkanó mitológiai képekkel, és azoknak a valósággal való kapcsolatával foglalkoztam. Ugyancsak idén, májusban a CHSEC IV. Országos Konferenciáján a mûfaj megalapítójáról, Luciliusról tartottam elôadást Piliscsabán. Született: Szeged, május Tömörkény István Gimnázium, Szeged SZTE BTK, Szeged, latin-informatikus könyvtáros szak római szatíra, Iuvenalis munkássága A szatíra mellett természetesen más témákkal is foglalkozom. Egy hamarosan megjelenô tanulmányban a Caesar és Pompeius közti polgárháborút feldolgozó történeti eposznak, Lucanus Pharsalia címû mûvének három szöveghelyéhez fûztem új észrevételeket. Szintén idén várható annak a kötetnek a megjelenése, amelyben Rotterdami Erasmus dialógusai fognak szerepelni, melyek közül kettôt én fordíthattam le. A tudományos munka mellett aktívan részt veszek a legnagyobb szegedi egyetemi újság, a Szte-reo szerkesztésében, a néha igen sok kreativitást igénylô feladatokat azonban nem munkaként, sokkal inkább kikapcsolódásként élem meg. További terveim között elsô helyen szerepel a PhD-képzés Szegeden, amelynek keretein belül folytatni kívánom a megkezdett kutatásaimat, s igyekszem tudásomat minél jobban gyarapítani, hogy a hazai ókortudomány számára hasznos munkát tudjak végezni az elkövetkezô évtizedekben

15 Gönczi Gergô szobrász Ösztöndíjat nyert: 2007 Szakirányú tanulmányaimat Miskolcon a Gábor Áron Mûvészeti Középiskolában kezdtem díszmûkovács szakon. Szász Endre festômûvész 2001 nyarán mûvészeti tábort hirdetett meg középiskolások számára Várdán, amely mérföldkô volt az életemben, mivel itt ismerkedtem meg a szobrászattal. Ezután szakot váltottam a középiskolában és immár szobrászként folytattam tanulmányaimat. Várdán megláttam egy romokban heverô tûzoltó fecskendôt és kértem az önkormányzat vezetését, tegyék lehetôvé számomra annak felújítását ben hozzákezdtem az 1908-ban gyártott fecskendô restaurálásához. Azután elkészítettem egy bronz plakettet, amelyet 2003 óta az önkormányzat által alapított Várda Község Polgáraiért Díj mellé kapnak meg a díjazottak október 23-án került felavatásra Várdán az általam tervezett sóskúti mészkôbôl készült stilizált búzakalászt ábrázoló 2,6 m magas szobor. Ezután a várdai önkormányzat megbízott, hogy készítsek az újonnan épült ravatalozóba egy kovácsoltvas csillárt. A csillárt a ravatalozóval együtt 2004-ben avatták fel ben a tûzoltó fecskendô fölé szecessziós stílusban terveztem egy kovácsoltvas elemeket tartalmazó kocsiszínt, amely a falunapra készült el. Majd az önkormányzat felkért, hogy készítsek mûvészeti tervet a faluban építendô buszmegállók létesítéséhez. Munkámat a Várdai Önkormányzat október 23-án a Várda Község Polgáraiért Díjjal köszönte meg ben felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának szobrászat szakára, jelenleg is itt folytatom tanulmányaimat ban felkért a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Rendôr-fôkapitányság, hogy bronzból tervezzem meg Az Év Közössége Díjat, amellyel a kiírt pályázat alapján a legjobb szervezeti egységüket díjaznák. Született: Miskolc, február Gábor Áron Mûvészeti Középiskola, Miskolc PTE Mûvészeti Kar, Pécs, szobrászat szak Érdeklôdési terület: szobrászat, díszmûkovácsolás Fô feladatomnak azt tekintettem, hogy Szász Endre utolsó lakóhelyén, Várdán elkészüljön az általam elkészített portré alapján a mester bronzból készült szobra ben a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Habilitas Ösztöndíjában részesültem, ami jelentôs segítséget nyújtott késôbbi munkáim megvalósításához. Az ösztöndíj az anyagiakon túl lelkiekben sokkal többet adott azáltal, hogy alkotásaimat be tudtam mutatni azoknak az embereknek, akik hittek bennem és nem utolsó sorban pozitívan értékelték eddigi munkámat

16 Guzmics Tibor geológus Ösztöndíjat nyert: 2007 Tanulmányaimat 1980-ban kezdtem az egykori Martos Flóra Általános Iskolában, Budapesten, majd a Szent István Gimnáziumba felvételiztem sikerrel. A tanulás mellett versenyszerûen sportoltam. Birkózásban háromszoros magyar bajnok vagyok és 1991-ben a serdülô világbajnokságon 6. helyezést értem el. A sportolás az iskolai tanulmányokat háttérbe szorította, nem volt esélyem bekerülni az egyetemre ben a versenyszerû sportolásnak vége szakadt. Ezt követôen az élet számos területén kipróbáltam magam. Emellett azonban folyamatosan azt éreztem, hogy semmit nem tudok a világról, a természetrôl és azt, hogy folytatnom kell tanulmányaimat. Úgy döntöttem, hogy geológia szakra jelentkezem, 2001-ben nyertem felvételt az ELTE-re. Diákköri tevékenységem 2004-ben az akkori geokémia tanárom kutatócsoportjában indult el ben elsô helyezést értem el a kari és az országos Tudományos Diákköri Konferencián egyaránt és a szakmában rangos Ifjú Szakemberek Ankétján elméleti kategóriában is. A os tanévben Köztársasági Ösztöndíjas voltam, a Kar Kiváló Hallgatója címet 2005-ben és 2006-ban is megkaptam ban az ELTE-n jeles eredménnyel diplomáztam. Az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájában és a karbonatit olvadékok kémiai és fizikai tulajdonságait kutattam. Ezeket a hallatlanul izgalmas karbonatit olvadék-zárványokat magyarországi lamprofírokban vizsgálom, elsôsorban geokémiai módszerekkel. Eddigi megfigyeléseimet a németországi Bajor Geointézetben (Bayerisches Geoinstitut) végzett nagynyomású kísérleteim és a legújabb témám egy afrikai természetes lelôhely mintái is megerôsítették. Született: Budapest, június Szent István Gimnázium, Budapest ELTE TTK, geológus szak ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola karbonatit-olvadékok fizikai és kémiai tulajdonságai, valamint szerepük a Föld geológiai fejlôdésében Eredményeimet referált nemzetközi folyóiratokban publikáltam, amely csak úgy volt lehetséges, hogy elôtte számos nemzetközi konferencián bemutattam a kutatási anyagomat, megismertetve az elsôre mindig szkeptikus szakmai közönséggel, hogy mivel foglalkozunk Magyarországon. Ennek megvalósításában többek között az MFB Habilitas Ösztöndíja és az EU Kutatási Alapja nyújtott anyagi segítséget. Ezidáig két elsôszerzôs és több egyéb, nem elsôszerzôs nemzetközi publikációm jelent meg. 16 elfogadott konferencia absztraktom van. Számos országban (pl.: Ausztrália, Svájc, Németország és Anglia) töltöttem el hosszabb-rövidebb idôt kutatási ösztöndíjasként és rövidkurzusokon

17 Hegedûs Anett Lilla festőművész Ösztöndíjat nyert: 2008 A Magyar Képzômûvészeti Egyetemen végeztem festô szakon. Ezt megelôzôen az Eszterházy Károly Fôiskolán különbözô grafikai, szobrászati és téralkotási módszereket tanulmányoztam. Felsôoktatási tanulmányaim során az alapanyagok széles skálájával dolgoztam. A munka alapanyagainak megválasztását igyekszem mindig a téma jellegéhez igazítani, a különbözô mûvészeti területeken szerzett tapasztalataim folytán elképzeléseim kivitelezésénél nem kizárólag síkban gondolkodom. Diplomamunkámban eddigi tapasztalataim nyomán különbözô módszereket és technikákat ötvöztem. Mûvészeti munkám során továbbra is törekvésem a felmerülô témák sík- és egyidejûleg térbeli megvalósítása. Tanulmányaim során egy ízben Köztársasági Ösztöndíjban részesültem (2004), majd 2006-ban Reinhold and Carmen Würth Ösztöndíjas voltam ban elnyeretm az Incoronata-t, a Mátyás-templom Kulturális Központjának a díját, 2008-ban pedig a Budapest Pesterzsébet Tavaszi Tárlat különdíját. Munkáimmal számos kiállításon vettem részt: Miskolci Téli Tárlat (1999), Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów, Lengyelország (2000), Teleki Tehetséggondozó Kollégium Galériája, Miskolc (2002), Mû-vész Pince, Lengyel Intézet, Budapest (2007), Galerie Elan, Mougins, Cote D Azure, Franciaország; Artpool Mûvészetkutató Központ, Barabás Villa, Tavaszi Tárlat, Gaál Imre Galéria, Budapest (2008), Friss, KOGART-Ház (2009). Született: Miskolc, május 5. A Magyar Fejlesztési Bank Habilitas Ösztöndíja olyan támogatást jelent, amely elôsegíti a tehetséges hallgatók sokrétû szakmai tudásának csiszolását és bemutatását. A Habilitas Ösztöndíj nagy segítséget nyújtott számomra diplomaévem szakmai munkájának kivitelezésében, és ezzel felkészültségem megfelelô bemutatásában Szemere Bertalan Mûvészeti Szakközépiskola, Miskolc Eszterházy Károly Fôiskola, Eger rajz-vizuális kommunikáció szakpár Magyar Képzômûvészeti Egyetem, Budapest festô szak (2004-) tanár szak (2005-) különbözô témák sík- és ugyanakkor térbeli ábrázolása 32 33

18 Hidas Károly geológus Ösztöndíjat nyert: 2008 Az ELTE Természettudományi Karának geológus szakán végeztem 2006-ban, azóta ugyanitt doktori képzésben veszek részt. Földünk öves belsô szerkezetét elsôsorban közvetett módszerek (pl. geofizikai kutatások és nagynyomású-nagyhômérsékletû kôzettani kísérletek) révén ismerjük, mivel a mélyebb régiók felépítését tükrözô természetes eredetû kôzetek csak különleges szerencse folytán érhetôk el. Ezeket a kôzeteket a kilométeres mélységbôl származó olvadékok (pl. bazalt) szakítják ki véletlenszerûen a magmacsatorna falából és xenolitok ( idegen kôzetek ) formájában, szinte tökéletes épségben szállítják a felszínre. Az elmúlt évek során a Kárpát-Pannon régió földköpenyébôl származó xenolitok kémiai összetétele és a kôzetalkotó ásványaik fizikai vizsgálata számos olyan eredményt hozott, amely többek között tágabb környezetünk geodinamikai fejlôdésérôl is szolgáltatott információt. Kutatómunkám az olyan, felsôköpenybôl származó kôzetekre fókuszál, amelyeknek az ásványaiba köpeny körülmények között szabálytalan, vagy csepp-alakú zárványok formájában olvadékok és/ vagy CO 2 -gazdag folyadékok csapdázódtak. Az ilyen jellegû kutatásokban általánosan elfogadott és rutinszerûen használt vizsgálati módszerek a teljes fagyasztást követô olvadáspont detektáláson alapuló mikrotermometria és a lézeres Raman spektroszkópia a legtöbb esetben csak a CO 2 jelenlétét igazolják. Az ELTE-n mûködô Litoszféra Fluidum Kutató Laborban azonban a két módszer összekapcsolásával egy gyors és egyszerûen használható eljárást találtunk, amellyel megbízhatóan és egyértelmûen bizonyítható a molekuláris azaz nem a szerkezetben kötött formában elôforduló víz jelenléte. Eredményeink arra utalnak, hogy a korábbiakban feltételezettnél jóval több ha nem az összes felsôköpenybeli folyadékzárvány lényeges komponense a CO 2 mellett a molekuláris H 2 O. Született: Székesfehérvár, április ELTE TTK, geológus szak ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola, Földtan-Geofizika Program felsôköpeny kôzetek folyadék és olvadékzárványai A MFB Zrt. által nyújtott Habilitas Ösztöndíj tette lehetôvé, hogy kutatómunkámat a szûkös egyetemi költségvetés mellett is zavartalan körülmények között folytathassam, következtetéseimet pedig külföldi konferenciákon mérettethessem meg. Bízom benne, hogy eredményeinket a kutatócsoportunk tagjaival közösen összeállított és nemzetközi folyóiratokhoz elküldött tudományos közleményekkel tudjuk majd a nagyközönség elôtt is bemutatni

19 Hoványi Márton irodalmár Ösztöndíjat nyert: március 29-én születtem Budapesten. Az általános iskola hatodik osztályában felvételt nyertem a Budapesti Piarista Gimnáziumba. A piaristáknál eleinte kizárólag a teológia iránt érdeklôdtem, emellett a humán tantárgyakból is tehetségesnek bizonyultam. A fakultációk választásakor a magyar irodalom és nyelv, valamint a latin nyelv mellett döntöttem ben az érettségi eredményem alapján felvettek az ELTE BTK-ra magyar nyelv és irodalom, valamint latin nyelv és irodalom szakpárra. Elsôéves koromtól él bennem az ambíció, hogy akadémiai pályára lépjek a doktori képzés elvégzése után. Ennek az elhatározásnak számos egyéb érdeklôdési irányt alárendelve végeztem egyetemi tanulmányaimat, keresve azokat a lehetôségeket, amik a kitûzött cél elérésében segítségemre lehetnek. Ezért a magyar-latin szakpár mellé másodévesen felvettem az összehasonlító irodalom és kultúratudományi szakot. A latin szakot leadva a továbbiakban csak a másik két szakomat végzem. Másodéves koromban adtam elô elsô ízben vallás és nyelvhasználat témakörében egy tudományos konferencián. Azóta évrôl évre két-három konferencián veszek részt, elôadásaim publikáció formájában is megjelennek. Tanulmányaim a kezdetektôl a vallás és irodalom, ezen kívül a vallás és nyelv tágan vett témakörében íródnak. Kritikáim a kortárs magyar irodalomról és színházi elôadásokról látnak napvilágot. Több vállalkozó szellemû társammal újraalapítottuk az Irodalomtörténeti Intézet Irodalmi Tudományos Diákkörét is. Született: március Budapesti Piarista Gimnázium ELTE BTK, magyar nyelv és irodalom szak ELTE BTK, összehasonlító irodalomtudomány szak a vallás és az irodalom kapcsolata Másodévesen Dr. Kovács Árpád professzor vezetésével kezdem kutatni Dosztojevszkij utolsó regényének, A Karamazov testvéreknek egy bibliai pretextusát. A 2009-es szegedi XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Összehasonlító Irodalomtudományi Szekció elsô helyezését nyerte el a kutatás akkor fázisát prezentáló dolgozat ben másodjára nyertem el a Köztársasági Ösztöndíjat. Korábban a Hallgatói Önkormányzat Tudományos Ösztöndíjában részesültem. Ezeket mérlegelve döntöttem úgy, hogy megpályázom a Habilitas Ösztöndíjat. A sikeres pályázat eredményeként a kutatások anyagi vonzatának finanszírozására nyílik lehetôségem. Emellett minden rangos elismerés, így ez az ösztöndíj is, reményeim szerint a doktori iskolába történô sikeres felvételemet szolgálhatja

20 Kántás Balázs költő, műfordító Ösztöndíjat nyert: 2009 A második világháború utáni európai líra talán legkiemelkedôbb alakjának, Paul Celannak a költészetével még egyetemi tanulmányaim kezdetén ismerkedtem meg. Már akkoriban fordítottam tôle verseket, amelyeknek egy része megjelent a Napút folyóiratban folyamán a sors úgy hozta, hogy felkérést kaptam a szerzô verseibôl egy válogatáskötet összeállítására és lefordítására, amely 2009 áprilisában az Europoetica Költészeti Fesztivál keretében meg is jelent a Ráday Könyvesház gondozásában. Ekkoriban kezdett megfogalmazódni bennem a gondolat, hogy amit az ember szeret, arról elôbbutóbb talán írni is fog. Bölcsészhallgatóként már egy ideje foglalkoztam irodalomkritikák, cikkek írásával, néhány ilyen jellegû írásom meg is jelent folyóiratokban, egy hosszabb irodalomtudományi tárgyú tanulmányommal pedig 2008 végén elnyertem az ELTE BTK tudományos ösztöndíját. Felkészültnek éreztem magam a munkára, hogy egy hosszabb tanulmányt, könyv formájában is publikálható kismonográfiát írjak Paul Celan költészetérôl májusában el is kezdtem a könyvtári kutatómunkát, a régebbi és a legújabb magyar és külföldi szakirodalmak közül válogatva júliusára összeállt egy Celan munkásságát általános aspektusból tárgyaló kismonográfia-kézirat. A Magyar Fejlesztési Bank Habilitas Ösztöndíja nagy segítséget nyújt abban, hogy a megkezdett kutatást zavartalanul befejezzem, illetve az eredményeként megszületett tanulmány-kéziratot könyv formájában publikálni tudjam. A folyamatban lévô kismonográfia befejezése és publikálása után pedig, mint az ELTE BTK irodalom- és kultúratudomány mesterszakos hallgatója, természetesen továbbra is irodalmi mûvek, fôként lírai alkotások elemzésével és magyarra ültetésével, egy ideje publikáló fiatal szerzôként pedig létrehozatalával is szeretnék foglalkozni. Született: Budapest, szeptember Széchenyi István Gimnázium, Budapest ELTE BTK, anglisztika BA képzés ELTE BTK, irodalom- és kultúratudomány MA képzés A közeljövôben reményeim szerint megjelenô, Paul Celan líráját általánosabb aspektusban taglaló kismonográfia után hosszabb távú terveim között szerepel egy az említett szerzô ismertebb és kevésbé ismert verseihez írott, azokat elemzô rövidebb terjedelmû kommentárkötet, illetve egy, a Celan magyar irodalomra tett hatását, egyes kortárs magyar költôk lírájában fellelhetô örökségét taglaló rövidebb irodalomtudományi munka megírása is. versírás, versfordítás, irodalomkritika 38 39

H abilitas Habilitas

H abilitas Habilitas Habilitas Habilitas Tisztelt Olvasó! Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság elkötelezett támogatója a tehetséges, kiemelkedô

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító Ö N É L E T R A J Z D R. K I S S - B A N K Ó É V A N E UR O BI O L ÓGUS KU T AT Ó MTA TERMÉSZETTUDOMÁ N YI KUTATÓKÖZPONT 1 1 1 7. B U DA PEST, MA GYAR TUDÓSO K KÖ R Ú TJA 2. TELE FO N ( + 3 6 ) 1 382 6

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái Kertész Kata egyetemi hallgató ELTE BTK és PPK Bemutatkozás Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia Munkakör,,, Végzettségei Az oklevelet kiállító intézmény Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként) Tanított tantárgyak közművelődési és népművelési előadó közművelődés és

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81)

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81) Herpay Ágnes Dr. Herpay ÁgnesSzületett: 1959 Végzettség: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola, Budapest, egyetemi tagozat - fagott kamaramûvészés szakközépiskolai fagott tanár szak -1984 (25/1984) Liszt

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Képzési formák a középiskolában

Képzési formák a középiskolában Képzési formák a középiskolában Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakgimnáziumi képzés: 1. XXXIV. Kertészet és parképítés (A szakmai érettségit követő 13. évfolyamon szerezhető szakképesítés:

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program. 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola (Vezető: Dr. Szabolcs Éva PhD egyetemi tanár) Pedagógiatörténeti PhD-Program (Vezető: Dr. Németh András CSc

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok A magyar GeoGebra közösség Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2010. November 6. Varga Tamás Módszertani Napok Miről lesz szó? Magyarország a nemzetközi GeoGebra térképen Magyarországi tevékenységek A

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a 2008. évi kari adatokkal) 2009. szeptember 18-i állapot szerint Kar/Tagozat Szak / / Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar (nappali)

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

Versenyek, pályázatok középiskoláknak

Versenyek, pályázatok középiskoláknak Versenyek, pályázatok középiskoláknak Pályázat neve: A hónap fotója. Pályázat kiírója: Turista Magazin Téma: A pályázatra havonta bárki beküldheti a saját maga által készített, témánként maximum 2-2 fotóját,

Részletesebben

A PTE GYTK TDK bemutatása

A PTE GYTK TDK bemutatása A PTE GYTK TDK bemutatása Dr. Horváth Györgyi PTE GYTK Farmakognóziai Intézet gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Mentor fogalma Egy olyan idősebb és tapasztaltabb személyt jelent, aki mint idősebb és tapasztaltabb,

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg Juhos Krisztina Cím: Magyarország, 3532 Miskolc, Újítók utca 9. Telefon: 06 70 431 51 81 Email: juhoskriszta89@gmail.com Neme: Nő Születési dátum: 1989. 12. 05. Állampolgárság: Magyar KERESETT MUNKAKÖR

Részletesebben