9. fejezet. Technikai infrastruktúra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. fejezet. Technikai infrastruktúra"

Átírás

1 fejezet Technikai infrastruktúra Cél: áttekintést adni az ország vegyi anyagok kezelésével kapcsolatos technikai infrastruktúrájáról A laboratóriumi infrastruktúra áttekintése Ebben az alpontban és az alponthoz kapcsolódó 9.1. Táblázat összeállításával képet kívánunk adni az ország vegyi anyag-kezeléséhez kapcsolódó irányelvek és programok megvalósítását lehetővé tevő laboratóriumi létesítményekről. E célból bemutatjuk a Kormányzati szervekhez tartozó (többségében hatósági) laboratóriumokat, a kutató intézetek, a magyarországi egyetemek, továbbá a nemkormányzati szervek kapcsolat-rendszerébe tartozó laboratóriumokat. Ezek a laboratóriumok képesek olyan analitikai kémiai vizsgálatok végzésére, amelyekkel egyebek között segítik a vegyi anyagok minőségének biztosítását; képesek továbbá vegyi anyag-maradékok elemzésére, ismeretlen anyagok azonosítására, a káros hatások monitorozására vagy toxikológiai vizsgálatokra. Ismerve az ország fejlett vegyiparát és kémiai laboratóriumi munkájának eredményességét eleve nem tartottuk lehetségesnek valamennyi laboratórium felsorolását (ezért nem is törekedtünk erre). Megjegyezzük: a felsorolásban való szereplés, valamint a felsorolás sorrendje nem jelenti a laboratóriumok minősítését, de törekedtünk arra, hogy a kémiai biztonság szempontjából jelentős laboratóriumok kerüljenek bemutatásra; több vizsgálati területen a laboratóriumi hálózat további fejlesztése, átalakítása történik ill. várhatóan megtörténik Kormányzati intézetek, laboratóriumok Az ÁNTSZ és más, az egészségügyi tárcához tartozó intézetek, laboratóriumok A kémiai biztonságért elsősorban felelős és az azzal kapcsolatos tevékenységekre leginkább specializálódott hálózat az ÁNTSZ-ben került kialakításra (9.1. Táblázat). A laboratóriumok a Fodor József Országos Közegészségügyi Központban, az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézetben és az ÁNTSZ regionális intézeteiben (Győr, Veszprém, Pécs, Szeged, Miskolc), valamint az ÁNTSZ Fővárosi Intézetében működnek. A laboratóriumok fejlesztésére, korszerűsítésére 2001 január 1-től a HU számú Központi és regionális közegészségügyi laboratóriumok fejlesztése c.

2 Táblázat Rendelkezésre álló nagyműszerek az ÁNTSZ csúcs (OKK-KKL) és decentrum laboratóriumaiban Laboratórium neve OKK Központi Kémiai Laboratórium Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet Helye GC GC/MS(D) HPLC IC vagy HPLC(IC) Budapest HRGC- HRMS Felszerelés HPLC/ MS AAS ICP AES ICP/ MS ELMI Akkreditáció Budapest ÁNTSZ decentrum laboratóriumok Baranya Pécs * BAZ Miskolc * Csongrád Szeged * Főváros Budapest * Győr-Moson- Sopron Győr * Veszprém Veszprém * Speciális feladat * ** + akkreditált laboratórium. Az akkreditálás műszaki területei: munkahelyi levegő, környezeti levegő, ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdő víz, ásványvíz, élelmiszer, talaj, szennyvíz iszap, veszélyes hulladék; * a laboratóriumok felelősek a rendkívüli események (vegyi havária, katasztrófa, terror-akciók) okozta veszélyes anyag emissziók, elfolyások, levegő, víz, talajszennyezések azonosításáért az ún. gyors reagálás keretén belül; felelősek továbbá az ivóvizek biztonságának rutinellenőrzéséért; ** az OKK-OÉTI laboratóriumok az élelmiszerbiztonsági rendszer részét képezik. OKK: Fodor József Országos Közegészségügyi Központ.

3 290 PHARE Program keretében nyílt lehetőség. A PHARE project egy központi és 5 regionális laboratóriummal számolt. Az OKK központi laboratóriuma részben ún. csúcs laboratóriumként, részben a főváros és Pest megye vonatkozásában regionális, a Győrött, Veszprémben, Pécsett, Miskolcon és Szegeden telepített laboratóriumok az adott régió közegészségügyi biztonsági (kémiai biztonság, munkakörnyezet, lakókörnyezet, élelmiszerbiztonság) feladatainak megoldására lett tervezve. A tervezésnek megfelelően kiépített rendszer a közegészségügyi biztonság valamennyi szektorában az ország teljes területének ellátására alkalmas volt (9.1. ábra). A decentrumok, illetve ellátási területeik GYŐR (Győr-Moson- -Sopron, Komárom- -Esztergom, Vas) OKK-KKL KKL MISKOLC (B-A-Z, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs- -Szatmár) VESZPRÉM (Veszprém, Fejér, Zala) FŐVÁROS (Budapest, Pest-megye) PÉCS (Baranya, Tolna, Somogy) SZEGED (Csongrád, Békés, Bács-Kiskun) OKK-KKL (Jász-Nagykun- -Szolnok, Nógrád) 9.1. ábra. A PHARE támogatással kiépített laboratóriumi rendszer az ÁNTSZ-ben. Az OKK-ban egy ún. csúcs-laboratórium, Győrött, Veszprémben, Pécsett, Szegeden és Miskolcon egy-egy regionális labor lett kialakítva; a korábbi koncepcióban nem szereplő Fővárosi régiót később alakították ki. Az eredeti tervek alapján ezt a régiót az OKK-KKL más laboratóriumi funkciója mellett látta volna el. OKK: Fodor József Országos Közegészségügyi Központ; OKK-KKL: az OKK Központi Kémiai Laboratóriuma Az ÁNTSZ Központi Laboratóriuma [a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Központi Kémiai Laboratóriuma (OKK-KKL)]. Az OKK-KKL mint említettük január 1-től a HU számú Központi és regionális közegészségügyi laboratóriumok fejlesztése c. PHARE Program keretében került kialakításra.

4 291 Alaptevékenysége a közegészségügy valamennyi részterületén felmerülő, várható mérési feladatok megoldása; szakmai-módszertani szempontból irányítja, segíti és ellenőrzi az ÁNTSZ decentrum laboratóriumok tevékenységét; új, egységesen alkalmazható kémiai analitikai módszereket és eljárásokat dolgoz ki, elősegíti a korszerű módszerek és eljárások egységes gyakorlati bevezetését, biztosítja a rendszeres felülvizsgálatukat és minőségi nemzetközi jártassági vizsgálatokban történő részvételüket ill. jártassági vizsgálatokat szervez; szükség szerint az egész ország területén a speciálisan képzett szakembereket és nagyteljesítményű nagyműszereket igénylő központi laboratóriumi funkciókat Feladatai a közegészségügy területein (környezet-, település-, élelmezés-, táplálkozás-, munkaegészségügy és kémiai biztonság) előforduló toxikus és egyéb kémiai elemek, mérgező és nem mérgező szerves vegyületek és metabolitjaik, megbízható minőségi azonosítása és mennyiségi meghatározása környezeti/munkakörnyezeti talajban, hulladékban, élelmiszer- és biológiai mintákban; az emberi egészséget és környezetet veszélyeztető kémiai szennyeződések gyors felderítése, a mérgező anyagok gyors azonosítása és mennyiségi meghatározása, köztük a havária helyzet diagnosztizálása szükség esetén sürgősségi mobil egység bevonásával; az ország bármely területén előforduló különösen veszélyes vegyületek (POP, PIC, PAH, PCB, PBT, vpvb, endokrin diszruptorok, egyéb) azonosítása meghatározása; dioxin monitor rendszer működtetése; illegálisan az országba jutó vagy az országban gyártott veszélyes anyagok azonosítása; az ország bármely területén előforduló, nagy teljesítőképességű analitikai csúcstechnikát igénylő feladatok ellátása; részvétel nemzetközi jártassági vizsgálatokban, és jártassági vizsgálatok szervezése. Az OKK-KKL fogja össze/koordinálja az OKK valamennyi intézete analitikai kémiai laboratóriumának tevékenységét ennek szervezeti keretei 2005-ben kialakultak. Szakmailag és gazdaságilag egyaránt az indokolt, hogy egyetlen, korszerű, megfelelő kapacitású olyan laboratórium legyen az ÁNTSZ-n belül, amely képes a kémiai biztonság szükséges kontrolljához valamennyi közegészségügyi kémiai vizsgálatot elvégezni. Az OKK-KKL tervezése úgy történt, hogy az ÁNTSZ-re háruló élelmiszerbiztonsági és élelmezéshigiénés kémiai vizsgálatok országos szervezésekre, irányítására és speciális feladatainak elvégzésére is alkalmas.

5 292 Az OKK-KKL harmonizálja és segíti az ÁNTSZ decentrum laboratóriumainak munkáját a fejlett analitikai technikát igénylő ill. a kiemelt kémiai biztonsági jelentőségű területeken (vizsgálatokat végez a decentrum laboratóriumokkal közösen) Az ÁNTSZ regionális laboratóriumok A győri, veszprémi, pécsi, miskolci és szegedi regionális laboratóriumok a HU számú projekt részeként, az OKK-KKL kialakításának figyelembevételével kerültek tervezésre és kiépítésre. Alkalmasak a közegészségügyi biztonság (kémiai biztonság, munkakörnyezet, lakóhelyi környezet, élelmiszerbiztonság és élelmiszerhigiénés, gyors reagálás) valamennyi kémiai feladatának megoldására. Megjegyzés végén olyan döntések születtek, miszerint az ÁNTSZ élelmiszerbiztonsági kémiai feladatai megoldásának vezetésére az OÉTI kapott megbízást, illetve az ország központi régiójának ellátását az OKK-KKL helyett az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének laboratóriuma végzi. Szerkesztő megítélése szerint a döntés szakmailag, gazdaságilag egyaránt nehezen indokolható Az ÁNTSZ Központi és regionális laboratóriumainak feladatai Gyors reagálás haváriák, katasztrófák, terrorakciók elhárítása Az OKK-ban a munkaidőn túli sürgősségi feladatok ellátására a gyors reagálás érdekében kihirdetett vészhelyzet, katasztrófahelyzet idején, valamint egyéb, a közegészségügyi biztonság érdekében munkaidőn kívüli munkavégzést igénylő esetekben ügyeleti, ill. készenléti szolgálat működik, a megfelelő hierarchiával riasztási lánc került kialakításra. A kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása hatékonyságának elemzésére, a fenyegetések gyors felismerésére, az érintettek gyors riasztására, az elhárításban résztvevők gyors és szakszerű reagálásának segítésére szolgál az OKK KKL mobil mérő és mintavevő tevékenysége (bővebben lásd fejezet), együttműködve a területileg illetékes ÁNTSZ intézettel Munkakörnyezet A munkakörnyezeti vegyi expozíció meghatározásához a munkahelyi levegőben előforduló vegyi anyagok minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását, valamint a biomarkerek kémiai analízisét (biológiai monitor) végzik (9.1. ábra). Az OKK-KKL a regionális laboratóriumok által végzett valamennyi vizsgálat és olyan vizsgálatok elvégzésére is alkalmas (pl. dioxin, PCB-k, endokrin diszruptorok, foglalkozási rákkeltők, azbeszt-féleségek), amelyek az ország munkahelyeinek (de lakó- és természetes környezetének is) a kémiai biztonsága szempontjából kiemelt fontosságúak. A munkakörnyezeti expozíció meghatározásával foglalkozó laboratóriumok a magyar nemzeti vizsgálati szabványokat, a CEN TC 137 Műszaki Bizottság, az ISO/TC 146/SC 2 Műszaki Albizottság szabványait valamint szükség esetén nemzetközileg elismert intézetek (HSL, NIOSH, OSHA, BGA) által kidolgozott és validált módszereket használják. A CEN TC 137 Munkahelyi levegő Műszaki Bizottság által

6 293 kidolgozott szabványok honosított ill. közleményes formában történő megjelenése folyamatos. Az akkreditált laboratóriumok az akkreditáció követelményeinek megfelelő protokollokat és minőségbiztosítási vizsgálati rendszert (ISO/IEC 17025) használnak. Ez azért fontos, mert a munkakörnyezeti expozíció (munkahelyi levegő) meghatározását december 31. óta csak akkreditált laboratórium, december 31.-t követően pedig csak akkreditált vagy nemzetközi jártassági vizsgálatokban ill. nemzetközi jártassági vizsgálatokra visszavezethető, nemzeti jártassági vizsgálatokban eredményesen résztvevő laboratórium végezhet, ami elősegíti a laboratóriumi munka minőségi javítását, mérési rendszerek folyamatos karbantartását, illetve, amit a minőségbiztosítási rendszer működtetése megkövetel. A gyakorlatban az akkreditált mérési módszereknek megfelelő protokollt használnak. A mérési módszerek teljesítőképességének folyamatos minőség-ellenőrzésére kvalifikált referencia-anyagokkal történik, a laboratóriumok részt vesznek nemzetközi jártassági vizsgálatokban. A jártassági vizsgálatok eredményei rendszeresen megfelelnek a nemzetközi követelményeknek. Az OKK országos jártassági vizsgálatokat szervez a munkakörnyezeti expozíció meghatározására szolgáló mérési módszerek ellenőrzésére (elsősorban biológiai monitor vizsgálatokat végeznek, de az ellenőrzést kiterjesztik a környezeti monitorozására/ a levegőmintákra) is. A mérési módszerek fejlesztésére vonatkozó bilaterális és/vagy regionális, országok közötti együttműködésben is részt vesznek Lakóhelyi környezet A lakóhelyi környezeti vegyi expozíció meghatározásához az in-door és az out-door levegőben, az ivóvízben és felszíni vizekben, továbbá a talajban előforduló vegyi anyagok minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását, valamint a biomarkerek kémiai analízisét (biológiai monitor) végzik. Ilyen laboratóriumok működnek az ÁNTSZ 6 decentrum intézetében (5 megyei és Fővárosi intézet). Kiemelt felkészültségű és felszereltségű laboratóriumok állnak rendelkezésre a lakóhelyi környezet kémiai elemzésére az OKK-KKL-ben (9.1. ábra) Élelmiszerbiztonságért felelős ÁNTSZ laboratóriumok A kormány, illetve az egészségügyi tárca, valamint az ÁNTSZ döntése nyomán a közegészségügyi biztonság kialakuló egységes kémiai biztonsági rendszeréből kivált az OÉTI, miáltal az OKK-KKL felépített élelmiszerbiztonsági feladatát ellátó része funkció nélkül maradt. Megjegyzés: a regionális laborok egységes rendszerén belül az OKK részeként működő OÉTI irányította az élelmiszerbiztonsági vizsgálatokat. A változtatást az élelmiszerbiztonság területén megjelenő újszerű problémákkal indokolták. Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet január 1-től az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet az Egészségügyi Minisztérium felügyelete és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal irányítása mellett működő, szakmailag önálló, országos hatáskörű központi intézmény. Részt vesz az élelmezés- és táplálkozás egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati munka megalapozásában, a döntés előkészítő, kutató, szervező és szolgáltató feladatok

7 294 ellátásában, a tagországi működést elősegítő jogharmonizációs és egyéb tevékenység megvalósításában. Alaptevékenysége keretében szakmai képzési, továbbképzési feladatokat lát el. A kémiai élelmiszerbiztonság területén szakmai segítséget nyújt az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak az ÁNTSZ-ek éves monitoring mintavételi tervének elkészítésében, javaslatot tesz a vizsgálandó anyagokra, a mintaszámra, a munka regionális laboratóriumonkénti megosztására, a mintavételi szempontokra, elkészíti a mintavételre vonatkozó Állandó Műveleti Utasításokat és regionális laboratóriumként részt vesz a vizsgálatok elvégzésében. Kockázatbecslés alapján tervet készít a harmadik országokból importált növényi eredetű élelmiszerek beléptetésekor szükséges mintavételezéséhez (mit, melyik országból, milyen gyakran kell vizsgálni) és vizsgálja a bizottsági határozatokkal szabályozott, külön eljárási rend alá tartozó élelmiszerek aflatoxin szennyezettségét. Nemzeti Referencia Laboratóriumként működik l) az Élelmiszeradalék- és Kémiai Szennyezőanyag Főosztály a mikotoxinok és az élelmiszerekkel érintkező anyagok területén, 2) az Élelmiszerkémiai-Analitikai Főosztály a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és a csecsemőtápszerek vonatkozásában a nehézfém-szennyezettség területén. Az OÉTI egyik kedvezményezettje Az élelmiszerbiztonság intézményi kapacitásának megerősítése Magyarországon című átmeneti támogatási projektnek, melynek révén végétől korszerű nagy műszerek PHARE beszerzésére és informatikai fejlesztésekre lesz lehetőség. Az OÉTI kémiai élelmiszerbiztonsággal foglalkozó munkatársainak a száma megközelíti a harmincat. Az Élelmiszeradalék- és Kémiai Szennyezőanyag Főosztály akkreditált az élelmiszer adalékanyagok és az élelmiszerekben előforduló különféle vegyi anyagok, továbbá az élelmiszer csomagoló műanyagok vizsgálatára; az Élelmiszerkémiai-Analitikai főosztály akkreditált a nehézfémek (ólom, higany, kadmium) vizsgálatára, továbbá az élelmiszerekben lévő tápanyagok és egyéb természetes alkotórészek (többek között vitaminok, ásványi anyagok) meghatározására. A főosztályok szakmai felkészültsége megfelelő, infrastrukturális és műszer fejlesztés esetén a személyi állomány egyidejű bővítésével az OÉTI-t alkalmassá tehetné közösségi referencia laboratóriumi feladatok ellátására is. Az ÁNTSZ-ben 2005-ben kialakuló új élelmiszerbiztonsági laboratóriumi rendszer (OÉTI laboratóriumok, valamint a 6 regionális laboratórium élelmiszerbiztonsági tevékenysége) az élelmiszerek összetételét, szennyezettségét, a növényvédő szermaradékok minőségi azonosítását, mennyiségi meghatározását végzi. Megjegyzés: az ÁNTSZ kémiai élelmiszerbiztonsági laboratóriumi feladatai sokkal szűkebb körűek, mint az FVM irányítása alatt működő laboratórium rendszeré; az FVM laboratóriumok kapacitása jelentősen haladja meg az ÁNTSZ laboratóriumokét (lásd: ). A következőkben az OÉTI összefoglalásában mutatjuk be részleteiben az ÁNTSZ élelmiszerbiztonsági laboratóriumi tevékenységét. Az OÉTI élelmiszerbiztonsági vizsgálatait Élelmiszerkémiai-Analitikai Főosztálya végzi; tevékenységi köre az alábbiakra terjed ki: élelmiszerek, különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek, étrendkiegészítők, tápszerek és vitaminozott készítmények kémiai és műszeres analitikai vizsgálata; élelmiszerekben előforduló komponensek vizsgálatára szolgáló új vizsgálati módszerek adaptálása, kidolgozása és fejlesztése; részvétel szabványok, rendeletek előkészítésében, véleményezésében. A főosztály munkatársai a fenti feladataikon túl közreműködnek alábbi feladatok ellátásában: kutatás-fejlesztés, szakirányú oktatás, továbbképzés. Az akkreditálás műszaki területe Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálatok Élelmiszerek, különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek, étrendkiegészítők, tápszerek és vitaminozott készítmények kémiai vizsgálata az alábbi szempont szerint: beltartalmi értékek (fehérje-, zsír, szénhidrát- és nedvesség-tartalom) meghatározása; makro- és mikroelem tartalom meghatározása; vízben oldódó vitamin tartalom meghatározása (tiamin, riboflavin, piridoxin, niacin);

8 295 zsiradékok avasodás-mértékének meghatározása; zsírsavösszetétel meghatározása. A vizsgálatok jellege Klasszikus analitikai vizsgálatok: titrimetria; gravimetria. Műszeres analitikai vizsgálatok: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia diódasoros detektor alkalmazásával (HPLC, UV-DAD); gázkromatográfia töltetes és kapilláris oszloppal lángionizációs detektorral (GC FID); UV-VIS spektrofotometria; atomabszorpciós spektrofotometria (AAS). Ellenőrző és kutató laboratóriumi feladatok Élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, félkész és késztermékek, étrend-kiegészítők fizikai és kémiai vizsgálata az alábbi szempontok szerint adalékanyagok kimutatása, meghatározása, környezeti és technológiai eredetű kémiai szennyezőanyagok meghatározása, természetes eredetű toxikus anyagok meghatározása, mikotoxinok meghatározása, növényvédő szer maradékok meghatározása. Élelmiszerek adalékanyagok hatóanyagainak kimutatása és meghatározása Élelmiszer adalékanyagokban és technológiai segédanyagokban lévő egyes kísérő anyagok (melléktermékek, kémiai szennyezőanyagok) vizsgálata. Élelmiszerekkel érintkező műanyagokból és csomagolóanyagokból kioldható anyagok meghatározása. A vizsgálati eredmények értékelése. A vizsgálatok jellege A vizsgálatok jellege a következő: klasszikus analitikai vizsgálatok (gravimetriás vizsgálatok); vékonyréteg kromatográfiás (TLC) vizsgálatok; gázkromatográfiás vizsgálatok töltetes és kapilláris oszloppal, lángionizációs detektor (FID) alkalmazásával, elektronbefogásos detektor (ECD) alkalmazásával, nitrogén-foszfor szelektív (NPD) detektor alkalmazásával nagyhatékonyságú folyadék kromatográfiás (HPLC) vizsgálatok diódasoros (UV/VIS) spektrofotometriás detektor alkalmazásával, ultraibolya (UV) detektor alkalmazásával, fluoreszoenciás detektor (FLD) alkalmazásával UV/VIS spektrofotometriás vizsgálatok.

9 Táblázat Az OÉTI-ben alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és csomagoló anyagok A vizsgált/mért jellemző Kioldódó anyagmennyiségek meghatározása A vizsgálat típusa vizsgálati/mérési módszer Extrakciós vizsgálat, Gravimetria Magyar Élelmiszerkönyv Szeszesitalok Metanol Gázkromatográfia (GC) EK Bizottsági rendelet Szeszesitalok Metanol GC Magyar Szabvány (MSZ) Likőr és pálinkakészítmények Étkezési mák Élelmiszerekkel közvetlenül érintkező műanyagok Szintetikus színezőanyagok kimutatása Morfin kimutatása és meghatározása Kioldó anyagmennyiségek meghatározása Húskészítmények Nitrit-, nitráttartalom meghatározása Növényi élelmiszerek Aflatoxin B1 és Aflatoxin B, B2, G1 és G2 összegének meghatározása Élelmiszerek (földimogyoró, Aflatoxin Bl és aflatoxin B1, pisztácia, füge és paprika B2, G1, G2 összegének őrlemény) meghatározása Élelmiszerek BHA, BHT kimutatása és meghatározása Növényi eredetű Klórozott szénhidrogének élelmiszerek kimutatása és meghatározása Állati eredetű élelmiszerek és Klórozott szénhidrogének növényolaj Növényi anyag Zsírtartalmú élelmiszerek Zsírszegény élelmiszerek Állati eredetű élelmiszerek meghatározása Cipermetrin, deltametrin, permetrin, tetrametrin kimutatása és meghatározása Növényvédő szerek és poliklórozott bifenilek (PCBk) meghatározása Általános módszerek a peszticid szermaradékok meghatározására Szintetikus piretroidok, szerves foszfátészterek Szerves foszforsavészterek kimutatása és meghatározása Papírkromatográfia MSZ Vékonyréteg kromatográfia (TLC) MSZ Gravimetria Magyar és Európai Uniós Szabvány (MSZ EN) Spektrofotometria MSZ Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) MSZ EN HPLC Európai Uniós Szabvány (EN) GC MSZ GC MSZ GC MSZ GC MSZ GC MSZ EN GC MSZ EN GC MSZ

10 Táblázat/1 A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző A vizsgálat típusa vizsgálati/mérési módszer Tartósított élelmiszerek Nitrit, nitrát kimutatása és meghatározása Spektrofotometria MSZ Színezett élelmiszerek Színezék és festéktartalom kimutatása Papírkromatográfia, TLC MSZ Mesterséges szerves élelmiszer színezékek Élelmiszer színezékek és festékek azonosítása Papírkromatográfia MSZ Cereáliák, nyerskávé Ochratoxin A meghatározása HPLC MSZ EN ISO szabvány Szeszes italok és szőlő alapú termékek Ochratoxin A meghatározása HPLC MSZ EN Élelmiszerek Patulin kimutatása és meghatározása HPLC MSZ EN Füstölt élelmiszerek 3,4-benzpirén szennyeződés meghatározása TLC MSZ Élelmiszerek Szacharin, K-aceszulfám, aszpartám meghatározása HPLC MSZ EN Papírok Szabad formaldehid meghatározása Spektrofotometria MSZ EN Élelmiszerek Benzoátok, szorbátok, p- hidroxi-benzoátok kimutatása és meghatározása HPLC Adaptált (átvett) vizsgálati módszer (Nordic Committee on Food Analysis [NMKL]) Növényi élelmiszerek Ochratoxin A meghatározása HPLC Adaptált vizsgálati módszer (Rhone Diagnosztics Ltd) Növényi eredetű élelmiszerek Növényi eredetű élelmiszerek Élelmiszerekkel érintkező műanyagok Aflatoxin meghatározása Aflatoxin B1 és B1, B2, G1, G2 összesen kimutatása és meghatározása Kioldódó anyag meghatározása TLC Adaptált vizsgálati módszer (Minta feldolgozás: AOAC TLC: MSZ) HPLC Adaptált vizsgálati módszer (Minta feldolgozás: AOAC, MSZ EN) Gravimetria Adaptált vizsgálati módszer (FDA) Üdítőital Koffein HPLC Adaptált vizsgálati módszer (AOAC) Élelmiszerekkel érintkező polisztirol Illóanyag meghatározása Gravimetria Adaptált vizsgálati módszer (BfR/BgVV/)

11 298 A vizsgált termék/anyag Élelmiszerekkel érintkező szilikongumi Élelmiszerekkel érintkező gumi Élelmiszerekkel érintkező műanyagok Na-, K-, Ca-szorbát, szorbinsav, propionsav Lecitin Paprika, chilli, curry és ezek felhasználásával készült termékek Citrusfélék A vizsgált/mért jellemző Illóanyag meghatározása Kioldódó anyagok meghatározása Ftalát, adipát, szebacát lágyítók kimutatása, minőségi meghatározás Formaldehid tartalom meghatározás Toluolban oldhatatlan rész meghatározása Sudan I, II, III, IV és Sudan Orange G színezékek Bifenil-maradékok kimutatása és meghatározása Ortofenil-fenol, Na-ortofenilfenolát kimutatása és meghatározása 9.2. Táblázat/2 A vizsgálat típusa vizsgálati/mérési módszer Gravimetria Adaptált vizsgálati módszer (BfR/BgVV/) Gravimetria Adaptált vizsgálati módszer (BfR/BgVV/) GC Adaptált vizsgálati módszer (TNO Nutrition and Food Research, Hollandia) Spektrofotometria Magyar Élelmiszerkönyv Gravimetria Magyar Élelmiszerkönyv HPLC Adaptált vizsgálati módszer (EC, DG-SANCO-D3, RASFF NEWS) TLC, Spektrofotometria Adaptált vizsgálati módszer (Magyar Élelmiszerkönyv) Kiemelt feladata az illegálisan használt, hamisítási célokból alkalmazott bizonyítottan rákkeltő Sudán- festékeket tartalmazó, eredendően távol-keleti és afrikai országokból származó paprika, chilli, curry és pálmaolaj szállítmányok ellenőrzése, melyek később már élelmiszerekhez kevert formában az uniós országokon keresztül is forgalomba kerültek. Az élelmiszerek vegyi szennyező anyag tartalmának határértékeit közösségi rendelet írják elő. Jelenleg a 466/2001/EC Bizottsági rendelet és módosításai vannak érvényben, de már készülőben van egy új, a korábbi rendeltek előírásait egységes szerkezetbe összefoglaló új rendelet ebben a témában. A hatósági élelmiszer ellenőrzésnek elvben minden határérték előírás betartásának kontrollálására ki kellene térnie, de Magyarországon és főleg az egészségügy területén erre nincsenek meg a feltételek. Egyetlen magyar laboratórium sem tud 3- monoklórpropán-1,2 diolt (3-MCPD-t) mérni a rendeletben előírt 0,02 mg/kg szinten, amiért már többször fejezte ki rosszallását az EU illetékese. Az OÉTI és az ÁNTSZ regionális laboratóriumok műszerparkja pillanatnyilag nem teszi lehetővé ezeknek a vizsgálatoknak a beállítását. Hasonló okból kifolyólag hiányzik az ÁNTSZ-ek vizsgálati spektrumból a dioxinok és dioxinszerű PCB-k vizsgálata, azonban itt az

12 299 OÉVI (FVM) be van rendezkedve ezekre az ellenőrzésekre és végez is ilyen vizsgálatokat, így Magyarország e tekintetben meg tud felelni az EU elvárásoknak +. Az élelmiszerekben lévő nehézfémek (Pb, Cd, Hg) mikotoxinok (aflatoxinok, ochratoxin A, patulin DON és F-2), ún, nitrátok és benzo/a/pirén EU által előírt határértékeinek ellenőrzésére, tovább a hazai rendeletben szereplő PCB-k, mákalkaloidok és arzén meghatározására az OÉTI és az ÁNTSZ regionális laboratóriumok képesek. Gondot jelent azonban az egyes regionális laboratóriumok felkészültségében és kapacitásában mutatkozó nagy különbség, ami a regionális feladatok teljes körű ellátását nehezíti óta az ÁNTSZ és benne az OÉTI hatósági élelmiszerellenőrzési munkája sokkal szervezettebbé vált, a mintavételezésben valamennyi intézet részt vesz az előre kiadott tervek és ütemezés szerint ben mintegy élelmiszer és csomagoló anyag hatósági mintavételére és vizsgálatára került sor. A hatósági élelmiszer ellenőrzés rendjéről szóló 302/2005. (XII.25.) Korm. rendelet intézkedett a hatósági élelmiszer ellenőrzés szakterületenkénti megosztásáról annak érdekében, hogy a résztvevő szervezetek koordináltan, a fogyasztók egészségének védelmét szem előtt tartva lássák el feladataikat. Ennek értelmében a harmadik országból belépő, nem állati eredetű élelmiszerek élelmiszerbiztonsági megfelelősségét a közegészségügyi hatóság ellenőrzi, kivéve a növényvédő szer maradék és nehézfém vizsgálatokat. Az EU határozatokkal előírt, bizonyos országokból érkező egyes élelmiszerek aflatoxin szennyezettségének vizsgálata az OÉTI feladata. A mintavételt és az átlagminta homogenizálását (darálását) a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Határkirendeltségei végzik. Jelenleg nem megoldott az EU határozatok előírása alá nem tartozó, de egészségügyi kockázatot jelentő, más harmadik országból érkező növényi eredetű élelmiszer minták szükséges mértékű ellenőrzése részben pénzhiány, részben a nagyobb mennyiségű minták homogenizálására képes berendezés, illetve személyzet hiánya miatt. A hatósági ellenőrzés a kémiai biztonság területén kiterjed az élelmiszerek előállításához használt valamennyi összetevő technológiai segédanyag, félkész és késztermék, továbbá az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelősségének vizsgálatára a vonatkozó előírások, határértékek, felhasználási korlátozások figyelembevételével. Élelmiszeripari technológiai segédanyagok A technológiai segédanyagok közül kizárólag az extraháló oldószerekre van közösségi irányelv, amely meghatározza, hogy milyen szerves oldószereket szabad az + Megjegyzés: az OÉTI-nek az OKK-ból január 1-jén történt kiválásával az OKK-KKL élelmiszerbiztonsági vizsgálatában, dioxin-szennyezés vizsgálatokban való részvételére az ÁNTSZ vezetése nem tartott igényt. ++ a regionális laboratóriumok PHARE fejlesztése egyenlő műszeres feltételeket teremtett; a fejlesztési stratégia kialakításakor olyan döntés született, hogy egy régióban (Főváros és Pest megye) elég egy korszerű nagy teljesítményű laboratórium és az az egy az OKK-KKL.

13 300 élelmiszerek előállítása során alkalmazni, mely élelmiszerekhez és azokban mennyi oldószer maradék lehet jelen. Ezt az irányelvet MÉ előírás formájában vettük ált. A technológiai segédanyagok további csoportjai, mint a derítőanyagok, szűrőanyagok, ioncserélők, kenőanyagok, habzásgátlók, élelmiszerekkel közvetlen érintkezésben használt mosó-, hámozó és kopasztószerek esetén a felhasználást jogilag ma már nem kell engedélyeztetni, azonban garantálni kell, hogy az adott célú felhasználás nem eredményez aggályos mennyiségű szennyező idegen anyagot a végtermékben. A gyakorlatban a felhasználók továbbra is kérik az OÉTI (most már nem engedélyét, hanem) szakvéleményét az egészségügyi biztonság érdekében. Élelmiszerekkel érintkezésben felhasznált anyagok Az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó előírásokat az EU közösségi szinten rendeli el. A műanyagokra a MÉ /7 előírás vonatkozik, amely tartalmazza a gyártáshoz felhasználható anyagok pozitív listáját, a kioldható anyagok határértékeit. A vizsgáló módszereket a MÉ /711 sz. előírás adja meg. A kerámia tárgyakra a MÉ /500 a 2005-ben közreadott módosított előírás érvényes, amely tartalmazza a vizsgálat paramétereit és a kioldható nehézfémek határértékeit. A regenerált cellulózra a MÉ /10 előírás vonatkozik, a vinil-klorid monomerrel kapcsolatos korlátozásokat a MÉ /142, /432 és /766 számú előírások tartalmazzák. Élelmiszer előállításban felhasználható tisztító és/vagy fertőtlenítőszerek A korábbi ÉT engedélyezési eljárását az új évi ÉT hatálytalanította. Az élelmiszerek hatósági ellenőrzésével kapcsolatban a tagországok kötelezettsége biztosítani, hogy az illetékes hatóságoknak elegendő számú, megfelelő képzettségű és tapasztalattal rendelkező személyzetük legyen, hogy az ellenőrzéseket megfelelő módon tudják elvégezni. A laboratóriumoknak az adott vizsgálatokra akkreditáltnak kell lennie és a vegyi szennyező anyagok vizsgálatához a mintákat a közösségi előírásokban (nálunk a Magyar Élelmiszerkönyv előírásaiban) leírt módon vegyék és készítsék elő A gyógyszerbiztonságért felelős OGYI laboratóriumok Az OGYI a gyógyszerellenőrző tevékenységét a Gyógyszerminőségi Főosztály keretében működő laboratóriumban végzi, melynek három részlege van: Fizikai-kémiai Laboratórium Gyógyszertechnológiai Laboratórium, Radiokémiai Laboratórium. A laboratórium része az Európai Hivatalos Gyógyszer Ellenőrző Laboratóriumok Hálózatának (OMCL Official Medicinal Control Laboratories). Tevékenységét az ISO szabvány előírásai és az OMCL irányelvek szerint szervezi. A

14 301 laboratóriumnak külön minőségügyi megbízottja is van. Tevékenységét az OMCL auditálja. A laboratórium feladatai 1) minőégi kifogások vizsgálata (a évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 17. értelmében bejelentett minőségi kifogás esetén); 2) mellékhatás bejelentések minőségügyi kivizsgálása (ugyanezen törvény 18. értelmében érkezett mellékhatás bejelentés esetén); 3) piacellenőrző vizsgálatok (országos szinten saját vizsgálati terv alapján, illetve nemzetközi együttműködés keretében MRP termékek és centralizáltan törzskönyvezett termékek piacellenőrzése OMCL hálózat keretében); 4) törzskönyvezés előtti vizsgálatok; 5) egyéb vám- és rendőrségi felkérések (pl. gyógyszerhamisítási ügyekben), szerződéses vizsgálatok, felkészültség ellenőrző körvizsgálatok (EDQM, FIP, WHO), gyógyszerkönyv szerkesztéséhez szükséges vizsgálatok. A laboratórium a gyógyszerellenőrző tevékenységét éves vizsgálati terv szerint végzi. Az utóbbi 15 évben háttérbe szorult piacellenőrző vizsgálatok az elmúlt két év terveiben nagyobb hangsúlyt kapnak. Jelentős fejlesztésre azonban csak a laboratórium személyi és tárgyi eszközeinek számottevő bővítésével kerülhet sor. A laboratórium kapacitásának adatai Személyi állományát a gyógyszerértékelőként is működő gyógyszeranalitikusok (14 fő), a kizárólag laboratóriumi tevékenységet folytató asszisztensek (6 fő) és két, adminisztrációval megbízott munkatárs alkotja. Az OGYI biztosítja az analitikusok és asszisztensek rendszeres továbbképzését. A műszerállományt a gyógyszeranalitikában leggyakrabban alkalmazott legfontosabb berendezések (HPLC, kapilláris elektroforézis készülék, UV-VIS spektrofotométer, atomabszorpciós spektrofotométer, IR spektrofotométer, automata titráló berendezés, ph-mérők, ozmométerek, gyógyszertechnológiai vizsgálóberendezések, radioanalitikai műszerek gamma spektrofotométer, radioaktív számláló berendezés, radioaktív detektorral ellátott HPLC) alkotják. A műszerek kalibrálását és kvalifikálását a laboratórium minőségügyi rendszere részletesen szabályozza. A laboratórium műszerparkja sok tekintetben bővítésre és korszerűsítésre szorul, a korszerűsítést az Intézet folyamatosan végzi. A piacellenőrző vizsgálatok volumenének számottevő növeléséhez (akár a törzskönyvezett, akár a magisztrális készítésű gyógyszerek ellenőrzéséről legyen is szó) a laboratórium személyi állományának bővítésére és az analitikusi és törzskönyvezési értékelő tevékenység fokozatos szétválasztására, valamint a mintavételezés szabályozására (szakmai, jogi, financiális) lenne szükség.

15 Kísérletes toxikológiai laboratóriumok A vegyi anyagok biztonságos kezelésének, az ismeretlen ipari vegyi anyagok és készítmények, növényvédő szerek, kőolaj termékek, fogyasztási vegyi anyagok és egyéb vegyi anyagok egészségkárosító hatásainak megismerésére és az egészségkárosító kockázatok kezelése céljára a Fodor József Országos Közegészségügyi Központban valamennyi (ipari, agrokemikália, gyógyszer, stb.) vegyi anyag biztonsági (kísérletes emlős toxikológiai és ökotoxikológiai) vizsgálatára teljeskörű teszt-rendszer működik. A laboratóriumok vegyi anyagok és készítmények heveny, félheveny és idült hatásainak, azok maró, irritatív, szenzibiláló, genotoxikus (mutagén), karcinogén, valamint az utódot és a reprodukciót károsító, és néhány speciális (pl. immun; endokrin toxikus) hatásainak állatkísérletes tesztelés mellett alternatív toxikológiai és (maró- és irritatív hatás vizsgálatára), ökotoxikológiai (közöttük: alga növekedést gátló teszt, akut Daphnia teszt, Daphnia magnaval végzett reprodukciós teszt, akut halteszt) vizsgálatok elvégzését GLP minősítés, illetve akkreditáció birtokában végzi. Az OKK egész intézményrendszere ISO 9001, illetve ISO szerint működik. A rendszert részleteiben a 9.2. ábra és a 9.2. és 9.3. Táblázat ismerteti ábra. Az OKK toxikológiai szolgáltatásának szervezeti felépítése. A toxikológiai szolgáltatásokat további két egység (Központi Kémiai Laboratórium Főosztály és a Klinikai Főosztály Klinikai Laboratóriumi Osztály) vizsgálatai egészítik ki.

16 303 A toxikológiai egységben alkalmazott módszerek az OECD által meghatározott irányelveknek, előírásoknak felelnek meg. (Guidelines for Testing of Chemicals. OECD Publications Office. Páris Táblázat) Az OKK-Központi Toxikológiai Főosztály szolgáltatásai A Központi Toxikológiai Főosztály a nemzetközi irányelveknek megfelelően, a toxikológiai vizsgálatok széles skálájának elvégzésére képes az alábbi anyagcsoportok törzskönyvezéséhez, regisztrációjához, hatósági engedélyezéséhez és minősítéséhez: -- ipari anyagok és készítmények akut, szubakut, embriotoxikus és teratogén, geno- és ökotoxikus hatásainak vizsgálata; -- mezőgazdasági termékek, talaj és termés-növelő készítmények akut, szubakut, embriotoxikus és teratogén, geno- és ökotoxikus hatásainak vizsgálata -- élelmiszeripari adalékanyagok akut, szubakut, embriotoxikus és teratogén, geno- és ökotoxikus hatásainak vizsgálata; -- egészségügyi felhasználásra kerülő műanyagok és alapanyagok biztonsági toxikológiai vizsgálata; -- gyártási intermedierek, gyógyszergyári fejlesztés alatt álló molekulák toxikológiai vizsgálata. Az OKK-Központi Toxikológiai Főosztály a szolgáltatás során biztosítja. -- A évi XXV. Kémiai biztonsági törvényben foglaltak szerint az adatok bizalmas kezelését, -- magas színtű szakmai tudást, -- OECD ill. EU irányelvei alapján tervezett vizsgálatokat, -- GLP, illetve akkreditált vizsgálatokat, -- a Minőségirányítási Egység által a vizsgálatok folyamatos belső kontrollját, -- az adatok statisztikai feldolgozását, -- több nyelvű jelentés elkészítését, -- a vizsgálati adatok biztonságos archiválását. Tesztállatok, teszt-rendszerek -- rágcsálók (egér, patkány) -- tengerimalac, -- nyúl, -- hal, -- Daphnia magna, -- algák, -- bakteriális és szövetkultúrák. Állatház -- GLP minősítésű, konvencionális állatház, klimatizált, izolált állatszobákkal, -- szellőztetés: szoros/óra, recirkuláció nélkül, -- az állatszobákban pozitív légnyomás, -- automatizált és irányított fényciklus,

17 folyamatos környezeti paraméter kontroll, -- műtő, feldolgozó helyiség, órás műszaki és biztonsági kontroll Táblázat A Központi Toxikológiai Főosztály GLP szerint végzett módszerei Toxikológiai vizsgálatok Irányelv Species Akut toxicitás vizsgálata Akut orális toxicitás (alternatív tesztek) fix dózis módszer OECD 420 patkány, egér akut osztályozási módszer OECD 423 patkány, egér Akut dermális toxicitás OECD 402 patkány Akut inhalációs toxicitás OECD 403 patkány Lokális toxikus hatások vizsgálata Akut bőrirritatív hatás vizsgálata OECD 404 nyúl Akut szemirritatív hatás vizsgálata OECD 405 nyúl Bőrszenzibilizáció vizsgálata OECD 406 tengerimalac Szubakut toxicitás vizsgálata 21/28 napos, ismételt expozíció (orális, dermális adagolás) Reprodukciós toxicitás vizsgálata Teratológiai vizsgálat (orális, inhalációs adagolás) OECD 407, 410 OECD 414 patkány patkány, nyúl Genotoxicitás vizsgálata Bakteriális reverz mutációs teszt OECD 471 Salmonella typh. E.coli Mikronukleusz teszt OECD 474 egér Ökotoxicitás vizsgálata Alga növekedést gátló teszt OECD 201 Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricomatum) Akut Daphnia teszt OECD 202 Daphnia magna Reprodukciós teszt OECD 211 Daphnia magna Akut halteszt OECD 203 Poecilia reticulata

18 Táblázat/1 A Központi Toxikológiai Főosztály akkreditált toxikológiai vizsgálatai Toxikológiai vizsgálatok Irányelv Species Orvosi műanyagok akut toxicitási vizsgálata Akut szisztémás toxicitás intravénás és intraperitoneális adagolás MSZ EN ISO /1999 MSZ EN ISO /1999 Orvosi műanyagok lokális toxicitási vizsgálata Bőrirritációs teszt MSZ EN ISO /2003 nyúl Intradermális reaktivitási teszt MSZ EN ISO /2003 nyúl Szemirritációs teszt MSZ EN ISO /2003 nyúl Maximizációs teszt (késleltetett hyperszenzitivitásra) MSZ EN ISO /2003 tengerimalac egér Szubakut toxicitási vizsgálatok Szubakut szisztémás toxicitás (orális, ip., iv. adagolás) MSZ EN ISO /1999 patkány Ökotoxicitási vizsgálatok Gyökérnövekedés gátlás MSZ /85 Sinapsis alba In vitro vizsgálatok Citotoxicitás emlős sejttenyészeten kvalitatív kvantitatív kiértékeléssel Bakteriális endotoxin tartalom meghatározás gel clot. turbidimetriás kromogén módszerekkel ISO /1999 European Pharmacopoeia Bacterial Endotoxins Vero emlős sejtvonal E. coli További kísérletes toxikológiai feladatok -- a kísérleti és az összehasonlító anyagok azonosságának ellenőrzése; -- a kísérleti és összehasonlító anyagok stabilitásának ellenőrzése a tárolás és a kísérlet körülményei között; -- a vivőanyagban beadott kísérleti anyag homogenitásának, koncentrációjának, stabilitásának az adott közegben történő meghatározása.

19 306 A klinikai laboratóriumi szolgáltatások a toxikológiai feladatok megoldásához Előírás: az OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, valamint az 54/2003. (XI.1.) ESzCsM-KvVM-BM együttes rendelet a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről -- Hematológia: hematokrit-, hemoglobin koncentráció, vvs-szám, fvs-szám, trombocita-szám, qvalitatív-vérkép. -- Klinikai kémia: se-na, se-k, glükóz, se-koleszterin, se-összfehérje, májfunkciót jelző enzimek és paraméterek, vesefunkciót jelző enzimek és paraméterek. Analitikai kémiai szolgáltatások és toxikológiai feladatok megoldásához (lásd: pont) További kormány szervezetek laboratóriumai Az egyes tárcák (FVM, EüM, ICSSZEM, KvVM, PM, BM, IM) rendelkeznek olyan laboratóriumokkal, amelyek speciális feladataik ellátásához (növényvédőszermaradék, élelmiszer minőség és szennyezettség, gyógyszer-törzskönyvezés, környezetszennyezettség, import-export áruk azonosító vizsgálata, kriminális cselekmények feltárása, stb.) biztosítják az analitikai-kémiai hátteret, infrastruktúrát FVM-hez tartozó intézmények laboratóriumi tevékenysége Az FVM az állat- és növény-egészségügyi területeken működtet laboratóriumi hálózatot. Feladatuk az állatok és növények egészségügyi vizsgálatainak elvégzése, illetve az állati és növényi eredetű élelmiszerek, takarmányok mikrobiológiai, kémiai és radiológiai szennyeződéseinek vizsgálata (9.4. Táblázat). Az élelmiszer vizsgálatokat részben egyeztetik más tárcák felügyelete alatt működő vizsgáló helyekkel. A munka további összehangolására nemzeti laboratóriumi stratégia kerül kidolgozásra. A laboratóriumok munkáját mintegy 400 felügyelő segíti. A vizsgáló helyeket, feladatukat és azok létszámát a következő táblázatban közöljük. Kémiai biztonsághoz közvetlenül tevékenységük kb. 70%-a kapcsolódik.

20 Táblázat Az FVM laboratóriumai Intézet Feladat Létszám Megjegyzés 1) Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 2) Országos Állategészségügyi Intézet 3) Országos Élelmiszer Vizsgáló Intézet 4) Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomások laboratóriumai 5) Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet Fel nem dolgozott növényi eredetű élelmiszerek, környezeti minták, talaj, víz növényvédő szer és toxikus elem vizsgálata, növényegészségügyi vizsgálatok. Diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közreműködnek az állatbetegségek megállapításában, referencia laboratóriumi feladatokat lát e, részt vesz országos mentesítési programokban. Állati és növényi eredetű élelmiszerek, takarmányok mikrobiológiai kémiai, radiológiai szennyezéseinek vizsgálatát végzi. Működteti a reziduum és radiológiai monitoring programot, hazai és nemzetközi referencia laboratóriumi tevékenységet végez. Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiai, analitikai, toxikológiai és radiokémiai vizsgálatát végzik. Élelmiszer-biztonsághoz kapcsolódó feladatai: takarmányok vizsgálata tiltott állati eredetű alkotórészeknek, géntechnológiai eredetének szempontjából; vetőmag és növényi fajták ellenőrzése és minősítése; import takarmányminták peszticid vizsgálata, kábítószer előállítására alkalmas növények alkaloid tartalmának ellenőrzése. 150 Fejlesztés szükséges (3 mill. EUR) 280 Fejlesztés szükséges (500 ezer EUR) 345 Fejlesztés szükséges (3 mill. EUR) 32 Fejlesztés szükséges (1 mill. EUR)

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény -

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény - Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény - Kovács Krisztina osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben

A Kémiai Laboratórium feladata

A Kémiai Laboratórium feladata A Kémiai Laboratórium feladata Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban 2. Előadó: Csiki Tímea osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság Munkahigiénés

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay utca 1-3.) akkreditált területe

Részletesebben

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk Készítette: Varga Dániel környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens Analitikai Kémiai Tanszék

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Műanyag- és nyomdaipari műszeres mérések. Készítette: Hajsz Tibor GAMF Kecskemét, 2010.5.31.

Műanyag- és nyomdaipari műszeres mérések. Készítette: Hajsz Tibor GAMF Kecskemét, 2010.5.31. Műanyag- és nyomdaipari műszeres mérések Készítette: Hajsz Tibor GAMF Kecskemét, 2010.5.31. Bevezetés Mérési igények: Amit a törvény előír Amit a vevő előír Ami csak magunknak kell Bevezetés Mérési igények:

Részletesebben

A hamisítások elleni küzdelem a borászati vizsgálólaboratórium munkája során

A hamisítások elleni küzdelem a borászati vizsgálólaboratórium munkája során Kárpátok-Eurorégió élelmiszerlánc felügyeleti körkk rkép A hamisítások elleni küzdelem a borászati vizsgálólaboratórium munkája során Előadó: Barátossy Gábor, MgSzH Központ Borminősítési Igazgatóság 1

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

Laboratóriumi szolgáltatások életünk minőségének megőrzéséért és javításáért

Laboratóriumi szolgáltatások életünk minőségének megőrzéséért és javításáért Laboratóriumi szolgáltatások életünk minőségének megőrzéséért és javításáért Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Zanathy László Ügyvezető igazgató WESSLING Hungary Kft. 2014.05.21. Életünk

Részletesebben

MH TUDOMÁNYOS STRATÉGAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS. Tudományos Kutató Intézet Int. vez.: 3 fő

MH TUDOMÁNYOS STRATÉGAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS. Tudományos Kutató Intézet Int. vez.: 3 fő MH HONVÉDKÓRHÁZ MH TUDOMÁNYOS STRATÉGAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS Összlétszám: 40 fő Diplomás: 27 fő Asszisztens: 10 fő Egyéb: 3 fő Tudományos Kutató Intézet Int. vez.: 3 fő Toxikológiai Kutató Osztály Létszám:14

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán

Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán Laboratóriumi szolgáltatások, kutatási, innovációs és fejlesztési irányok a Károly Róbert Főiskolán Dr. habil. Nagy Péter Tamás Egyetemi docens Laboratórium-vezető Károly Róbert Főiskola Oktató-kutató

Részletesebben

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele vitanell Helyzetjelentés és zárszó Sándor János (MERT-CERT Kft.) Dr. Gombos János (LVA GmbH) 2012. május 23. A vitanell -ről Az LVA Mertcert Cégcsoport

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,

Részletesebben

AGLAB Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minőségtervező Laboratórium. II. Takarmányvizsgálati tevékenységként engedélyezett vizsgálatok köre:

AGLAB Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minőségtervező Laboratórium. II. Takarmányvizsgálati tevékenységként engedélyezett vizsgálatok köre: AGLAB Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minőségtervező Laboratórium Engedélyszám: 105.868/6/05 A laboratórium neve: AGLAB Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minőségtervező Laboratórium Címe: 7100 Szekszárd

Részletesebben

A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése

A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízbiztonsági Osztály A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése Sebestyén Ágnes, Borsányi Mátyás A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Korai Jelzırendszer éves szakmai találkozója 2006. december 14. A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai

Részletesebben

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ)

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ) BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁG PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEI MŰKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS ÉRTÉKELÉSÉRŐL (20102013) I. FEJEZET: AZ ÁLTALÁNOS PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE 1. Állami Népegészségügyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Nyíregyházi Környezetanalitikai Laboratórium (4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1210/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának jogi szabályozása és hatósági tapasztalatai

A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának jogi szabályozása és hatósági tapasztalatai A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának jogi szabályozása és hatósági tapasztalatai Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Laboratóriumi szolgáltatások életünk minőségének megőrzéséért és javításáért

Laboratóriumi szolgáltatások életünk minőségének megőrzéséért és javításáért Laboratóriumi szolgáltatások életünk minőségének megőrzéséért és javításáért KÖVET látogatása a WESSLING-nél Dr. Zanathy László ügyvezető igazgató WESSLING Hungary Kft. 2014.05.28. Életünk minősége szakértelmünk

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai dr. Balku Orsolya Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály főosztályvezető. Hatósági ellenőrzések Évről évre visszatérően 2011-ben

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1058/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Laboratóriumi

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok Kovács Krisztina osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gyermekek tömegét hordozó játékok laboratóriumi vizsgálatáról Budapest, 2015. május NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG Mechanikai és Villamos Laboratórium Iktatószám: MVL-48-2/2015

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

a NAT-1-1013/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1013/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1013/2008 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstej Minõsítõ Laboratóriuma

Részletesebben

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása Veress Enikő őrnagy főtiszt, minőségirányítási megbízott Mályi, 2014.Október 02. Előadás tematika 1. Az MH EK szervezetének bemutatása

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26.

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. SZAKVÉLEMÉNY Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. Az Eu Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39) véleményünket

Részletesebben

Ellenőrzések eredménye bírságoló határozatok. egészségvédelmi. kémiai terhelési bírságok (db) száma. száma (db) összege (Ft) Ellenőrzések eredménye

Ellenőrzések eredménye bírságoló határozatok. egészségvédelmi. kémiai terhelési bírságok (db) száma. száma (db) összege (Ft) Ellenőrzések eredménye Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv eredménye célja egészségügyi 36 0 0 0 0 0 0 0 0 nem 64 0 47 0 0 0 0 0 0 Ivóvíz jogszabályban előírt határérték túllépése Ellenőrzési időszak:

Részletesebben

A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI. Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette

A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI. Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ, H-1101 Budapest, Zách. u. 4. e-mail:

Részletesebben

A Food Analytica Kft. fejlesztéseinek, eredményeinek bemutatása

A Food Analytica Kft. fejlesztéseinek, eredményeinek bemutatása A Food Analytica Kft. fejlesztéseinek, eredményeinek bemutatása S3 (intelligens szakosodás) a klaszter projektek hálójában III. szakmai fórum - Élelmiszeripar Dr. Ábrahám Csaba, ügyvezető Food Analytica

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése tekintetében jogelôdjének számító céget

Részletesebben

HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ

HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ Ballay László A SUGÁRVÉDELEM ÉS A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG JELENLEGI HATÓSÁGAI NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI ÉS MŰSZAKI

Részletesebben

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható foszfor bázisú talajjavító granulátum termék és technológia fejlesztése, piaci sikerének megalapozása (AGROCARBON) Projekt azonosító: 2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR 1 (INNOCSEKK

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

a NAT-1-1560/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1560/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1560/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A TENDRE Takarmányipari Kft. (2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park03/25 hrsz.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Barátossy Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság igazgatóhelyettes 2014. május 21. 1881- óta borászati

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN 1 Kári Béla, 2 Zagyvai Péter, 3 Kanyár Béla 1 Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológia és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék 2 Budapesti Műszaki

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

a NAT-1-0986/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-0986/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0986/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A VITAFORT LABOR Mezõgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2370 Dabas, Szabadság u. 3.) akkreditált

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben