9. fejezet. Technikai infrastruktúra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. fejezet. Technikai infrastruktúra"

Átírás

1 fejezet Technikai infrastruktúra Cél: áttekintést adni az ország vegyi anyagok kezelésével kapcsolatos technikai infrastruktúrájáról A laboratóriumi infrastruktúra áttekintése Ebben az alpontban és az alponthoz kapcsolódó 9.1. Táblázat összeállításával képet kívánunk adni az ország vegyi anyag-kezeléséhez kapcsolódó irányelvek és programok megvalósítását lehetővé tevő laboratóriumi létesítményekről. E célból bemutatjuk a Kormányzati szervekhez tartozó (többségében hatósági) laboratóriumokat, a kutató intézetek, a magyarországi egyetemek, továbbá a nemkormányzati szervek kapcsolat-rendszerébe tartozó laboratóriumokat. Ezek a laboratóriumok képesek olyan analitikai kémiai vizsgálatok végzésére, amelyekkel egyebek között segítik a vegyi anyagok minőségének biztosítását; képesek továbbá vegyi anyag-maradékok elemzésére, ismeretlen anyagok azonosítására, a káros hatások monitorozására vagy toxikológiai vizsgálatokra. Ismerve az ország fejlett vegyiparát és kémiai laboratóriumi munkájának eredményességét eleve nem tartottuk lehetségesnek valamennyi laboratórium felsorolását (ezért nem is törekedtünk erre). Megjegyezzük: a felsorolásban való szereplés, valamint a felsorolás sorrendje nem jelenti a laboratóriumok minősítését, de törekedtünk arra, hogy a kémiai biztonság szempontjából jelentős laboratóriumok kerüljenek bemutatásra; több vizsgálati területen a laboratóriumi hálózat további fejlesztése, átalakítása történik ill. várhatóan megtörténik Kormányzati intézetek, laboratóriumok Az ÁNTSZ és más, az egészségügyi tárcához tartozó intézetek, laboratóriumok A kémiai biztonságért elsősorban felelős és az azzal kapcsolatos tevékenységekre leginkább specializálódott hálózat az ÁNTSZ-ben került kialakításra (9.1. Táblázat). A laboratóriumok a Fodor József Országos Közegészségügyi Központban, az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézetben és az ÁNTSZ regionális intézeteiben (Győr, Veszprém, Pécs, Szeged, Miskolc), valamint az ÁNTSZ Fővárosi Intézetében működnek. A laboratóriumok fejlesztésére, korszerűsítésére 2001 január 1-től a HU számú Központi és regionális közegészségügyi laboratóriumok fejlesztése c.

2 Táblázat Rendelkezésre álló nagyműszerek az ÁNTSZ csúcs (OKK-KKL) és decentrum laboratóriumaiban Laboratórium neve OKK Központi Kémiai Laboratórium Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet Helye GC GC/MS(D) HPLC IC vagy HPLC(IC) Budapest HRGC- HRMS Felszerelés HPLC/ MS AAS ICP AES ICP/ MS ELMI Akkreditáció Budapest ÁNTSZ decentrum laboratóriumok Baranya Pécs * BAZ Miskolc * Csongrád Szeged * Főváros Budapest * Győr-Moson- Sopron Győr * Veszprém Veszprém * Speciális feladat * ** + akkreditált laboratórium. Az akkreditálás műszaki területei: munkahelyi levegő, környezeti levegő, ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdő víz, ásványvíz, élelmiszer, talaj, szennyvíz iszap, veszélyes hulladék; * a laboratóriumok felelősek a rendkívüli események (vegyi havária, katasztrófa, terror-akciók) okozta veszélyes anyag emissziók, elfolyások, levegő, víz, talajszennyezések azonosításáért az ún. gyors reagálás keretén belül; felelősek továbbá az ivóvizek biztonságának rutinellenőrzéséért; ** az OKK-OÉTI laboratóriumok az élelmiszerbiztonsági rendszer részét képezik. OKK: Fodor József Országos Közegészségügyi Központ.

3 290 PHARE Program keretében nyílt lehetőség. A PHARE project egy központi és 5 regionális laboratóriummal számolt. Az OKK központi laboratóriuma részben ún. csúcs laboratóriumként, részben a főváros és Pest megye vonatkozásában regionális, a Győrött, Veszprémben, Pécsett, Miskolcon és Szegeden telepített laboratóriumok az adott régió közegészségügyi biztonsági (kémiai biztonság, munkakörnyezet, lakókörnyezet, élelmiszerbiztonság) feladatainak megoldására lett tervezve. A tervezésnek megfelelően kiépített rendszer a közegészségügyi biztonság valamennyi szektorában az ország teljes területének ellátására alkalmas volt (9.1. ábra). A decentrumok, illetve ellátási területeik GYŐR (Győr-Moson- -Sopron, Komárom- -Esztergom, Vas) OKK-KKL KKL MISKOLC (B-A-Z, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs- -Szatmár) VESZPRÉM (Veszprém, Fejér, Zala) FŐVÁROS (Budapest, Pest-megye) PÉCS (Baranya, Tolna, Somogy) SZEGED (Csongrád, Békés, Bács-Kiskun) OKK-KKL (Jász-Nagykun- -Szolnok, Nógrád) 9.1. ábra. A PHARE támogatással kiépített laboratóriumi rendszer az ÁNTSZ-ben. Az OKK-ban egy ún. csúcs-laboratórium, Győrött, Veszprémben, Pécsett, Szegeden és Miskolcon egy-egy regionális labor lett kialakítva; a korábbi koncepcióban nem szereplő Fővárosi régiót később alakították ki. Az eredeti tervek alapján ezt a régiót az OKK-KKL más laboratóriumi funkciója mellett látta volna el. OKK: Fodor József Országos Közegészségügyi Központ; OKK-KKL: az OKK Központi Kémiai Laboratóriuma Az ÁNTSZ Központi Laboratóriuma [a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Központi Kémiai Laboratóriuma (OKK-KKL)]. Az OKK-KKL mint említettük január 1-től a HU számú Központi és regionális közegészségügyi laboratóriumok fejlesztése c. PHARE Program keretében került kialakításra.

4 291 Alaptevékenysége a közegészségügy valamennyi részterületén felmerülő, várható mérési feladatok megoldása; szakmai-módszertani szempontból irányítja, segíti és ellenőrzi az ÁNTSZ decentrum laboratóriumok tevékenységét; új, egységesen alkalmazható kémiai analitikai módszereket és eljárásokat dolgoz ki, elősegíti a korszerű módszerek és eljárások egységes gyakorlati bevezetését, biztosítja a rendszeres felülvizsgálatukat és minőségi nemzetközi jártassági vizsgálatokban történő részvételüket ill. jártassági vizsgálatokat szervez; szükség szerint az egész ország területén a speciálisan képzett szakembereket és nagyteljesítményű nagyműszereket igénylő központi laboratóriumi funkciókat Feladatai a közegészségügy területein (környezet-, település-, élelmezés-, táplálkozás-, munkaegészségügy és kémiai biztonság) előforduló toxikus és egyéb kémiai elemek, mérgező és nem mérgező szerves vegyületek és metabolitjaik, megbízható minőségi azonosítása és mennyiségi meghatározása környezeti/munkakörnyezeti talajban, hulladékban, élelmiszer- és biológiai mintákban; az emberi egészséget és környezetet veszélyeztető kémiai szennyeződések gyors felderítése, a mérgező anyagok gyors azonosítása és mennyiségi meghatározása, köztük a havária helyzet diagnosztizálása szükség esetén sürgősségi mobil egység bevonásával; az ország bármely területén előforduló különösen veszélyes vegyületek (POP, PIC, PAH, PCB, PBT, vpvb, endokrin diszruptorok, egyéb) azonosítása meghatározása; dioxin monitor rendszer működtetése; illegálisan az országba jutó vagy az országban gyártott veszélyes anyagok azonosítása; az ország bármely területén előforduló, nagy teljesítőképességű analitikai csúcstechnikát igénylő feladatok ellátása; részvétel nemzetközi jártassági vizsgálatokban, és jártassági vizsgálatok szervezése. Az OKK-KKL fogja össze/koordinálja az OKK valamennyi intézete analitikai kémiai laboratóriumának tevékenységét ennek szervezeti keretei 2005-ben kialakultak. Szakmailag és gazdaságilag egyaránt az indokolt, hogy egyetlen, korszerű, megfelelő kapacitású olyan laboratórium legyen az ÁNTSZ-n belül, amely képes a kémiai biztonság szükséges kontrolljához valamennyi közegészségügyi kémiai vizsgálatot elvégezni. Az OKK-KKL tervezése úgy történt, hogy az ÁNTSZ-re háruló élelmiszerbiztonsági és élelmezéshigiénés kémiai vizsgálatok országos szervezésekre, irányítására és speciális feladatainak elvégzésére is alkalmas.

5 292 Az OKK-KKL harmonizálja és segíti az ÁNTSZ decentrum laboratóriumainak munkáját a fejlett analitikai technikát igénylő ill. a kiemelt kémiai biztonsági jelentőségű területeken (vizsgálatokat végez a decentrum laboratóriumokkal közösen) Az ÁNTSZ regionális laboratóriumok A győri, veszprémi, pécsi, miskolci és szegedi regionális laboratóriumok a HU számú projekt részeként, az OKK-KKL kialakításának figyelembevételével kerültek tervezésre és kiépítésre. Alkalmasak a közegészségügyi biztonság (kémiai biztonság, munkakörnyezet, lakóhelyi környezet, élelmiszerbiztonság és élelmiszerhigiénés, gyors reagálás) valamennyi kémiai feladatának megoldására. Megjegyzés végén olyan döntések születtek, miszerint az ÁNTSZ élelmiszerbiztonsági kémiai feladatai megoldásának vezetésére az OÉTI kapott megbízást, illetve az ország központi régiójának ellátását az OKK-KKL helyett az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének laboratóriuma végzi. Szerkesztő megítélése szerint a döntés szakmailag, gazdaságilag egyaránt nehezen indokolható Az ÁNTSZ Központi és regionális laboratóriumainak feladatai Gyors reagálás haváriák, katasztrófák, terrorakciók elhárítása Az OKK-ban a munkaidőn túli sürgősségi feladatok ellátására a gyors reagálás érdekében kihirdetett vészhelyzet, katasztrófahelyzet idején, valamint egyéb, a közegészségügyi biztonság érdekében munkaidőn kívüli munkavégzést igénylő esetekben ügyeleti, ill. készenléti szolgálat működik, a megfelelő hierarchiával riasztási lánc került kialakításra. A kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása hatékonyságának elemzésére, a fenyegetések gyors felismerésére, az érintettek gyors riasztására, az elhárításban résztvevők gyors és szakszerű reagálásának segítésére szolgál az OKK KKL mobil mérő és mintavevő tevékenysége (bővebben lásd fejezet), együttműködve a területileg illetékes ÁNTSZ intézettel Munkakörnyezet A munkakörnyezeti vegyi expozíció meghatározásához a munkahelyi levegőben előforduló vegyi anyagok minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását, valamint a biomarkerek kémiai analízisét (biológiai monitor) végzik (9.1. ábra). Az OKK-KKL a regionális laboratóriumok által végzett valamennyi vizsgálat és olyan vizsgálatok elvégzésére is alkalmas (pl. dioxin, PCB-k, endokrin diszruptorok, foglalkozási rákkeltők, azbeszt-féleségek), amelyek az ország munkahelyeinek (de lakó- és természetes környezetének is) a kémiai biztonsága szempontjából kiemelt fontosságúak. A munkakörnyezeti expozíció meghatározásával foglalkozó laboratóriumok a magyar nemzeti vizsgálati szabványokat, a CEN TC 137 Műszaki Bizottság, az ISO/TC 146/SC 2 Műszaki Albizottság szabványait valamint szükség esetén nemzetközileg elismert intézetek (HSL, NIOSH, OSHA, BGA) által kidolgozott és validált módszereket használják. A CEN TC 137 Munkahelyi levegő Műszaki Bizottság által

6 293 kidolgozott szabványok honosított ill. közleményes formában történő megjelenése folyamatos. Az akkreditált laboratóriumok az akkreditáció követelményeinek megfelelő protokollokat és minőségbiztosítási vizsgálati rendszert (ISO/IEC 17025) használnak. Ez azért fontos, mert a munkakörnyezeti expozíció (munkahelyi levegő) meghatározását december 31. óta csak akkreditált laboratórium, december 31.-t követően pedig csak akkreditált vagy nemzetközi jártassági vizsgálatokban ill. nemzetközi jártassági vizsgálatokra visszavezethető, nemzeti jártassági vizsgálatokban eredményesen résztvevő laboratórium végezhet, ami elősegíti a laboratóriumi munka minőségi javítását, mérési rendszerek folyamatos karbantartását, illetve, amit a minőségbiztosítási rendszer működtetése megkövetel. A gyakorlatban az akkreditált mérési módszereknek megfelelő protokollt használnak. A mérési módszerek teljesítőképességének folyamatos minőség-ellenőrzésére kvalifikált referencia-anyagokkal történik, a laboratóriumok részt vesznek nemzetközi jártassági vizsgálatokban. A jártassági vizsgálatok eredményei rendszeresen megfelelnek a nemzetközi követelményeknek. Az OKK országos jártassági vizsgálatokat szervez a munkakörnyezeti expozíció meghatározására szolgáló mérési módszerek ellenőrzésére (elsősorban biológiai monitor vizsgálatokat végeznek, de az ellenőrzést kiterjesztik a környezeti monitorozására/ a levegőmintákra) is. A mérési módszerek fejlesztésére vonatkozó bilaterális és/vagy regionális, országok közötti együttműködésben is részt vesznek Lakóhelyi környezet A lakóhelyi környezeti vegyi expozíció meghatározásához az in-door és az out-door levegőben, az ivóvízben és felszíni vizekben, továbbá a talajban előforduló vegyi anyagok minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását, valamint a biomarkerek kémiai analízisét (biológiai monitor) végzik. Ilyen laboratóriumok működnek az ÁNTSZ 6 decentrum intézetében (5 megyei és Fővárosi intézet). Kiemelt felkészültségű és felszereltségű laboratóriumok állnak rendelkezésre a lakóhelyi környezet kémiai elemzésére az OKK-KKL-ben (9.1. ábra) Élelmiszerbiztonságért felelős ÁNTSZ laboratóriumok A kormány, illetve az egészségügyi tárca, valamint az ÁNTSZ döntése nyomán a közegészségügyi biztonság kialakuló egységes kémiai biztonsági rendszeréből kivált az OÉTI, miáltal az OKK-KKL felépített élelmiszerbiztonsági feladatát ellátó része funkció nélkül maradt. Megjegyzés: a regionális laborok egységes rendszerén belül az OKK részeként működő OÉTI irányította az élelmiszerbiztonsági vizsgálatokat. A változtatást az élelmiszerbiztonság területén megjelenő újszerű problémákkal indokolták. Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet január 1-től az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet az Egészségügyi Minisztérium felügyelete és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal irányítása mellett működő, szakmailag önálló, országos hatáskörű központi intézmény. Részt vesz az élelmezés- és táplálkozás egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati munka megalapozásában, a döntés előkészítő, kutató, szervező és szolgáltató feladatok

7 294 ellátásában, a tagországi működést elősegítő jogharmonizációs és egyéb tevékenység megvalósításában. Alaptevékenysége keretében szakmai képzési, továbbképzési feladatokat lát el. A kémiai élelmiszerbiztonság területén szakmai segítséget nyújt az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak az ÁNTSZ-ek éves monitoring mintavételi tervének elkészítésében, javaslatot tesz a vizsgálandó anyagokra, a mintaszámra, a munka regionális laboratóriumonkénti megosztására, a mintavételi szempontokra, elkészíti a mintavételre vonatkozó Állandó Műveleti Utasításokat és regionális laboratóriumként részt vesz a vizsgálatok elvégzésében. Kockázatbecslés alapján tervet készít a harmadik országokból importált növényi eredetű élelmiszerek beléptetésekor szükséges mintavételezéséhez (mit, melyik országból, milyen gyakran kell vizsgálni) és vizsgálja a bizottsági határozatokkal szabályozott, külön eljárási rend alá tartozó élelmiszerek aflatoxin szennyezettségét. Nemzeti Referencia Laboratóriumként működik l) az Élelmiszeradalék- és Kémiai Szennyezőanyag Főosztály a mikotoxinok és az élelmiszerekkel érintkező anyagok területén, 2) az Élelmiszerkémiai-Analitikai Főosztály a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és a csecsemőtápszerek vonatkozásában a nehézfém-szennyezettség területén. Az OÉTI egyik kedvezményezettje Az élelmiszerbiztonság intézményi kapacitásának megerősítése Magyarországon című átmeneti támogatási projektnek, melynek révén végétől korszerű nagy műszerek PHARE beszerzésére és informatikai fejlesztésekre lesz lehetőség. Az OÉTI kémiai élelmiszerbiztonsággal foglalkozó munkatársainak a száma megközelíti a harmincat. Az Élelmiszeradalék- és Kémiai Szennyezőanyag Főosztály akkreditált az élelmiszer adalékanyagok és az élelmiszerekben előforduló különféle vegyi anyagok, továbbá az élelmiszer csomagoló műanyagok vizsgálatára; az Élelmiszerkémiai-Analitikai főosztály akkreditált a nehézfémek (ólom, higany, kadmium) vizsgálatára, továbbá az élelmiszerekben lévő tápanyagok és egyéb természetes alkotórészek (többek között vitaminok, ásványi anyagok) meghatározására. A főosztályok szakmai felkészültsége megfelelő, infrastrukturális és műszer fejlesztés esetén a személyi állomány egyidejű bővítésével az OÉTI-t alkalmassá tehetné közösségi referencia laboratóriumi feladatok ellátására is. Az ÁNTSZ-ben 2005-ben kialakuló új élelmiszerbiztonsági laboratóriumi rendszer (OÉTI laboratóriumok, valamint a 6 regionális laboratórium élelmiszerbiztonsági tevékenysége) az élelmiszerek összetételét, szennyezettségét, a növényvédő szermaradékok minőségi azonosítását, mennyiségi meghatározását végzi. Megjegyzés: az ÁNTSZ kémiai élelmiszerbiztonsági laboratóriumi feladatai sokkal szűkebb körűek, mint az FVM irányítása alatt működő laboratórium rendszeré; az FVM laboratóriumok kapacitása jelentősen haladja meg az ÁNTSZ laboratóriumokét (lásd: ). A következőkben az OÉTI összefoglalásában mutatjuk be részleteiben az ÁNTSZ élelmiszerbiztonsági laboratóriumi tevékenységét. Az OÉTI élelmiszerbiztonsági vizsgálatait Élelmiszerkémiai-Analitikai Főosztálya végzi; tevékenységi köre az alábbiakra terjed ki: élelmiszerek, különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek, étrendkiegészítők, tápszerek és vitaminozott készítmények kémiai és műszeres analitikai vizsgálata; élelmiszerekben előforduló komponensek vizsgálatára szolgáló új vizsgálati módszerek adaptálása, kidolgozása és fejlesztése; részvétel szabványok, rendeletek előkészítésében, véleményezésében. A főosztály munkatársai a fenti feladataikon túl közreműködnek alábbi feladatok ellátásában: kutatás-fejlesztés, szakirányú oktatás, továbbképzés. Az akkreditálás műszaki területe Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálatok Élelmiszerek, különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek, étrendkiegészítők, tápszerek és vitaminozott készítmények kémiai vizsgálata az alábbi szempont szerint: beltartalmi értékek (fehérje-, zsír, szénhidrát- és nedvesség-tartalom) meghatározása; makro- és mikroelem tartalom meghatározása; vízben oldódó vitamin tartalom meghatározása (tiamin, riboflavin, piridoxin, niacin);

8 295 zsiradékok avasodás-mértékének meghatározása; zsírsavösszetétel meghatározása. A vizsgálatok jellege Klasszikus analitikai vizsgálatok: titrimetria; gravimetria. Műszeres analitikai vizsgálatok: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia diódasoros detektor alkalmazásával (HPLC, UV-DAD); gázkromatográfia töltetes és kapilláris oszloppal lángionizációs detektorral (GC FID); UV-VIS spektrofotometria; atomabszorpciós spektrofotometria (AAS). Ellenőrző és kutató laboratóriumi feladatok Élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, félkész és késztermékek, étrend-kiegészítők fizikai és kémiai vizsgálata az alábbi szempontok szerint adalékanyagok kimutatása, meghatározása, környezeti és technológiai eredetű kémiai szennyezőanyagok meghatározása, természetes eredetű toxikus anyagok meghatározása, mikotoxinok meghatározása, növényvédő szer maradékok meghatározása. Élelmiszerek adalékanyagok hatóanyagainak kimutatása és meghatározása Élelmiszer adalékanyagokban és technológiai segédanyagokban lévő egyes kísérő anyagok (melléktermékek, kémiai szennyezőanyagok) vizsgálata. Élelmiszerekkel érintkező műanyagokból és csomagolóanyagokból kioldható anyagok meghatározása. A vizsgálati eredmények értékelése. A vizsgálatok jellege A vizsgálatok jellege a következő: klasszikus analitikai vizsgálatok (gravimetriás vizsgálatok); vékonyréteg kromatográfiás (TLC) vizsgálatok; gázkromatográfiás vizsgálatok töltetes és kapilláris oszloppal, lángionizációs detektor (FID) alkalmazásával, elektronbefogásos detektor (ECD) alkalmazásával, nitrogén-foszfor szelektív (NPD) detektor alkalmazásával nagyhatékonyságú folyadék kromatográfiás (HPLC) vizsgálatok diódasoros (UV/VIS) spektrofotometriás detektor alkalmazásával, ultraibolya (UV) detektor alkalmazásával, fluoreszoenciás detektor (FLD) alkalmazásával UV/VIS spektrofotometriás vizsgálatok.

9 Táblázat Az OÉTI-ben alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és csomagoló anyagok A vizsgált/mért jellemző Kioldódó anyagmennyiségek meghatározása A vizsgálat típusa vizsgálati/mérési módszer Extrakciós vizsgálat, Gravimetria Magyar Élelmiszerkönyv Szeszesitalok Metanol Gázkromatográfia (GC) EK Bizottsági rendelet Szeszesitalok Metanol GC Magyar Szabvány (MSZ) Likőr és pálinkakészítmények Étkezési mák Élelmiszerekkel közvetlenül érintkező műanyagok Szintetikus színezőanyagok kimutatása Morfin kimutatása és meghatározása Kioldó anyagmennyiségek meghatározása Húskészítmények Nitrit-, nitráttartalom meghatározása Növényi élelmiszerek Aflatoxin B1 és Aflatoxin B, B2, G1 és G2 összegének meghatározása Élelmiszerek (földimogyoró, Aflatoxin Bl és aflatoxin B1, pisztácia, füge és paprika B2, G1, G2 összegének őrlemény) meghatározása Élelmiszerek BHA, BHT kimutatása és meghatározása Növényi eredetű Klórozott szénhidrogének élelmiszerek kimutatása és meghatározása Állati eredetű élelmiszerek és Klórozott szénhidrogének növényolaj Növényi anyag Zsírtartalmú élelmiszerek Zsírszegény élelmiszerek Állati eredetű élelmiszerek meghatározása Cipermetrin, deltametrin, permetrin, tetrametrin kimutatása és meghatározása Növényvédő szerek és poliklórozott bifenilek (PCBk) meghatározása Általános módszerek a peszticid szermaradékok meghatározására Szintetikus piretroidok, szerves foszfátészterek Szerves foszforsavészterek kimutatása és meghatározása Papírkromatográfia MSZ Vékonyréteg kromatográfia (TLC) MSZ Gravimetria Magyar és Európai Uniós Szabvány (MSZ EN) Spektrofotometria MSZ Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) MSZ EN HPLC Európai Uniós Szabvány (EN) GC MSZ GC MSZ GC MSZ GC MSZ GC MSZ EN GC MSZ EN GC MSZ

10 Táblázat/1 A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző A vizsgálat típusa vizsgálati/mérési módszer Tartósított élelmiszerek Nitrit, nitrát kimutatása és meghatározása Spektrofotometria MSZ Színezett élelmiszerek Színezék és festéktartalom kimutatása Papírkromatográfia, TLC MSZ Mesterséges szerves élelmiszer színezékek Élelmiszer színezékek és festékek azonosítása Papírkromatográfia MSZ Cereáliák, nyerskávé Ochratoxin A meghatározása HPLC MSZ EN ISO szabvány Szeszes italok és szőlő alapú termékek Ochratoxin A meghatározása HPLC MSZ EN Élelmiszerek Patulin kimutatása és meghatározása HPLC MSZ EN Füstölt élelmiszerek 3,4-benzpirén szennyeződés meghatározása TLC MSZ Élelmiszerek Szacharin, K-aceszulfám, aszpartám meghatározása HPLC MSZ EN Papírok Szabad formaldehid meghatározása Spektrofotometria MSZ EN Élelmiszerek Benzoátok, szorbátok, p- hidroxi-benzoátok kimutatása és meghatározása HPLC Adaptált (átvett) vizsgálati módszer (Nordic Committee on Food Analysis [NMKL]) Növényi élelmiszerek Ochratoxin A meghatározása HPLC Adaptált vizsgálati módszer (Rhone Diagnosztics Ltd) Növényi eredetű élelmiszerek Növényi eredetű élelmiszerek Élelmiszerekkel érintkező műanyagok Aflatoxin meghatározása Aflatoxin B1 és B1, B2, G1, G2 összesen kimutatása és meghatározása Kioldódó anyag meghatározása TLC Adaptált vizsgálati módszer (Minta feldolgozás: AOAC TLC: MSZ) HPLC Adaptált vizsgálati módszer (Minta feldolgozás: AOAC, MSZ EN) Gravimetria Adaptált vizsgálati módszer (FDA) Üdítőital Koffein HPLC Adaptált vizsgálati módszer (AOAC) Élelmiszerekkel érintkező polisztirol Illóanyag meghatározása Gravimetria Adaptált vizsgálati módszer (BfR/BgVV/)

11 298 A vizsgált termék/anyag Élelmiszerekkel érintkező szilikongumi Élelmiszerekkel érintkező gumi Élelmiszerekkel érintkező műanyagok Na-, K-, Ca-szorbát, szorbinsav, propionsav Lecitin Paprika, chilli, curry és ezek felhasználásával készült termékek Citrusfélék A vizsgált/mért jellemző Illóanyag meghatározása Kioldódó anyagok meghatározása Ftalát, adipát, szebacát lágyítók kimutatása, minőségi meghatározás Formaldehid tartalom meghatározás Toluolban oldhatatlan rész meghatározása Sudan I, II, III, IV és Sudan Orange G színezékek Bifenil-maradékok kimutatása és meghatározása Ortofenil-fenol, Na-ortofenilfenolát kimutatása és meghatározása 9.2. Táblázat/2 A vizsgálat típusa vizsgálati/mérési módszer Gravimetria Adaptált vizsgálati módszer (BfR/BgVV/) Gravimetria Adaptált vizsgálati módszer (BfR/BgVV/) GC Adaptált vizsgálati módszer (TNO Nutrition and Food Research, Hollandia) Spektrofotometria Magyar Élelmiszerkönyv Gravimetria Magyar Élelmiszerkönyv HPLC Adaptált vizsgálati módszer (EC, DG-SANCO-D3, RASFF NEWS) TLC, Spektrofotometria Adaptált vizsgálati módszer (Magyar Élelmiszerkönyv) Kiemelt feladata az illegálisan használt, hamisítási célokból alkalmazott bizonyítottan rákkeltő Sudán- festékeket tartalmazó, eredendően távol-keleti és afrikai országokból származó paprika, chilli, curry és pálmaolaj szállítmányok ellenőrzése, melyek később már élelmiszerekhez kevert formában az uniós országokon keresztül is forgalomba kerültek. Az élelmiszerek vegyi szennyező anyag tartalmának határértékeit közösségi rendelet írják elő. Jelenleg a 466/2001/EC Bizottsági rendelet és módosításai vannak érvényben, de már készülőben van egy új, a korábbi rendeltek előírásait egységes szerkezetbe összefoglaló új rendelet ebben a témában. A hatósági élelmiszer ellenőrzésnek elvben minden határérték előírás betartásának kontrollálására ki kellene térnie, de Magyarországon és főleg az egészségügy területén erre nincsenek meg a feltételek. Egyetlen magyar laboratórium sem tud 3- monoklórpropán-1,2 diolt (3-MCPD-t) mérni a rendeletben előírt 0,02 mg/kg szinten, amiért már többször fejezte ki rosszallását az EU illetékese. Az OÉTI és az ÁNTSZ regionális laboratóriumok műszerparkja pillanatnyilag nem teszi lehetővé ezeknek a vizsgálatoknak a beállítását. Hasonló okból kifolyólag hiányzik az ÁNTSZ-ek vizsgálati spektrumból a dioxinok és dioxinszerű PCB-k vizsgálata, azonban itt az

12 299 OÉVI (FVM) be van rendezkedve ezekre az ellenőrzésekre és végez is ilyen vizsgálatokat, így Magyarország e tekintetben meg tud felelni az EU elvárásoknak +. Az élelmiszerekben lévő nehézfémek (Pb, Cd, Hg) mikotoxinok (aflatoxinok, ochratoxin A, patulin DON és F-2), ún, nitrátok és benzo/a/pirén EU által előírt határértékeinek ellenőrzésére, tovább a hazai rendeletben szereplő PCB-k, mákalkaloidok és arzén meghatározására az OÉTI és az ÁNTSZ regionális laboratóriumok képesek. Gondot jelent azonban az egyes regionális laboratóriumok felkészültségében és kapacitásában mutatkozó nagy különbség, ami a regionális feladatok teljes körű ellátását nehezíti óta az ÁNTSZ és benne az OÉTI hatósági élelmiszerellenőrzési munkája sokkal szervezettebbé vált, a mintavételezésben valamennyi intézet részt vesz az előre kiadott tervek és ütemezés szerint ben mintegy élelmiszer és csomagoló anyag hatósági mintavételére és vizsgálatára került sor. A hatósági élelmiszer ellenőrzés rendjéről szóló 302/2005. (XII.25.) Korm. rendelet intézkedett a hatósági élelmiszer ellenőrzés szakterületenkénti megosztásáról annak érdekében, hogy a résztvevő szervezetek koordináltan, a fogyasztók egészségének védelmét szem előtt tartva lássák el feladataikat. Ennek értelmében a harmadik országból belépő, nem állati eredetű élelmiszerek élelmiszerbiztonsági megfelelősségét a közegészségügyi hatóság ellenőrzi, kivéve a növényvédő szer maradék és nehézfém vizsgálatokat. Az EU határozatokkal előírt, bizonyos országokból érkező egyes élelmiszerek aflatoxin szennyezettségének vizsgálata az OÉTI feladata. A mintavételt és az átlagminta homogenizálását (darálását) a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Határkirendeltségei végzik. Jelenleg nem megoldott az EU határozatok előírása alá nem tartozó, de egészségügyi kockázatot jelentő, más harmadik országból érkező növényi eredetű élelmiszer minták szükséges mértékű ellenőrzése részben pénzhiány, részben a nagyobb mennyiségű minták homogenizálására képes berendezés, illetve személyzet hiánya miatt. A hatósági ellenőrzés a kémiai biztonság területén kiterjed az élelmiszerek előállításához használt valamennyi összetevő technológiai segédanyag, félkész és késztermék, továbbá az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelősségének vizsgálatára a vonatkozó előírások, határértékek, felhasználási korlátozások figyelembevételével. Élelmiszeripari technológiai segédanyagok A technológiai segédanyagok közül kizárólag az extraháló oldószerekre van közösségi irányelv, amely meghatározza, hogy milyen szerves oldószereket szabad az + Megjegyzés: az OÉTI-nek az OKK-ból január 1-jén történt kiválásával az OKK-KKL élelmiszerbiztonsági vizsgálatában, dioxin-szennyezés vizsgálatokban való részvételére az ÁNTSZ vezetése nem tartott igényt. ++ a regionális laboratóriumok PHARE fejlesztése egyenlő műszeres feltételeket teremtett; a fejlesztési stratégia kialakításakor olyan döntés született, hogy egy régióban (Főváros és Pest megye) elég egy korszerű nagy teljesítményű laboratórium és az az egy az OKK-KKL.

13 300 élelmiszerek előállítása során alkalmazni, mely élelmiszerekhez és azokban mennyi oldószer maradék lehet jelen. Ezt az irányelvet MÉ előírás formájában vettük ált. A technológiai segédanyagok további csoportjai, mint a derítőanyagok, szűrőanyagok, ioncserélők, kenőanyagok, habzásgátlók, élelmiszerekkel közvetlen érintkezésben használt mosó-, hámozó és kopasztószerek esetén a felhasználást jogilag ma már nem kell engedélyeztetni, azonban garantálni kell, hogy az adott célú felhasználás nem eredményez aggályos mennyiségű szennyező idegen anyagot a végtermékben. A gyakorlatban a felhasználók továbbra is kérik az OÉTI (most már nem engedélyét, hanem) szakvéleményét az egészségügyi biztonság érdekében. Élelmiszerekkel érintkezésben felhasznált anyagok Az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó előírásokat az EU közösségi szinten rendeli el. A műanyagokra a MÉ /7 előírás vonatkozik, amely tartalmazza a gyártáshoz felhasználható anyagok pozitív listáját, a kioldható anyagok határértékeit. A vizsgáló módszereket a MÉ /711 sz. előírás adja meg. A kerámia tárgyakra a MÉ /500 a 2005-ben közreadott módosított előírás érvényes, amely tartalmazza a vizsgálat paramétereit és a kioldható nehézfémek határértékeit. A regenerált cellulózra a MÉ /10 előírás vonatkozik, a vinil-klorid monomerrel kapcsolatos korlátozásokat a MÉ /142, /432 és /766 számú előírások tartalmazzák. Élelmiszer előállításban felhasználható tisztító és/vagy fertőtlenítőszerek A korábbi ÉT engedélyezési eljárását az új évi ÉT hatálytalanította. Az élelmiszerek hatósági ellenőrzésével kapcsolatban a tagországok kötelezettsége biztosítani, hogy az illetékes hatóságoknak elegendő számú, megfelelő képzettségű és tapasztalattal rendelkező személyzetük legyen, hogy az ellenőrzéseket megfelelő módon tudják elvégezni. A laboratóriumoknak az adott vizsgálatokra akkreditáltnak kell lennie és a vegyi szennyező anyagok vizsgálatához a mintákat a közösségi előírásokban (nálunk a Magyar Élelmiszerkönyv előírásaiban) leírt módon vegyék és készítsék elő A gyógyszerbiztonságért felelős OGYI laboratóriumok Az OGYI a gyógyszerellenőrző tevékenységét a Gyógyszerminőségi Főosztály keretében működő laboratóriumban végzi, melynek három részlege van: Fizikai-kémiai Laboratórium Gyógyszertechnológiai Laboratórium, Radiokémiai Laboratórium. A laboratórium része az Európai Hivatalos Gyógyszer Ellenőrző Laboratóriumok Hálózatának (OMCL Official Medicinal Control Laboratories). Tevékenységét az ISO szabvány előírásai és az OMCL irányelvek szerint szervezi. A

14 301 laboratóriumnak külön minőségügyi megbízottja is van. Tevékenységét az OMCL auditálja. A laboratórium feladatai 1) minőégi kifogások vizsgálata (a évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 17. értelmében bejelentett minőségi kifogás esetén); 2) mellékhatás bejelentések minőségügyi kivizsgálása (ugyanezen törvény 18. értelmében érkezett mellékhatás bejelentés esetén); 3) piacellenőrző vizsgálatok (országos szinten saját vizsgálati terv alapján, illetve nemzetközi együttműködés keretében MRP termékek és centralizáltan törzskönyvezett termékek piacellenőrzése OMCL hálózat keretében); 4) törzskönyvezés előtti vizsgálatok; 5) egyéb vám- és rendőrségi felkérések (pl. gyógyszerhamisítási ügyekben), szerződéses vizsgálatok, felkészültség ellenőrző körvizsgálatok (EDQM, FIP, WHO), gyógyszerkönyv szerkesztéséhez szükséges vizsgálatok. A laboratórium a gyógyszerellenőrző tevékenységét éves vizsgálati terv szerint végzi. Az utóbbi 15 évben háttérbe szorult piacellenőrző vizsgálatok az elmúlt két év terveiben nagyobb hangsúlyt kapnak. Jelentős fejlesztésre azonban csak a laboratórium személyi és tárgyi eszközeinek számottevő bővítésével kerülhet sor. A laboratórium kapacitásának adatai Személyi állományát a gyógyszerértékelőként is működő gyógyszeranalitikusok (14 fő), a kizárólag laboratóriumi tevékenységet folytató asszisztensek (6 fő) és két, adminisztrációval megbízott munkatárs alkotja. Az OGYI biztosítja az analitikusok és asszisztensek rendszeres továbbképzését. A műszerállományt a gyógyszeranalitikában leggyakrabban alkalmazott legfontosabb berendezések (HPLC, kapilláris elektroforézis készülék, UV-VIS spektrofotométer, atomabszorpciós spektrofotométer, IR spektrofotométer, automata titráló berendezés, ph-mérők, ozmométerek, gyógyszertechnológiai vizsgálóberendezések, radioanalitikai műszerek gamma spektrofotométer, radioaktív számláló berendezés, radioaktív detektorral ellátott HPLC) alkotják. A műszerek kalibrálását és kvalifikálását a laboratórium minőségügyi rendszere részletesen szabályozza. A laboratórium műszerparkja sok tekintetben bővítésre és korszerűsítésre szorul, a korszerűsítést az Intézet folyamatosan végzi. A piacellenőrző vizsgálatok volumenének számottevő növeléséhez (akár a törzskönyvezett, akár a magisztrális készítésű gyógyszerek ellenőrzéséről legyen is szó) a laboratórium személyi állományának bővítésére és az analitikusi és törzskönyvezési értékelő tevékenység fokozatos szétválasztására, valamint a mintavételezés szabályozására (szakmai, jogi, financiális) lenne szükség.

15 Kísérletes toxikológiai laboratóriumok A vegyi anyagok biztonságos kezelésének, az ismeretlen ipari vegyi anyagok és készítmények, növényvédő szerek, kőolaj termékek, fogyasztási vegyi anyagok és egyéb vegyi anyagok egészségkárosító hatásainak megismerésére és az egészségkárosító kockázatok kezelése céljára a Fodor József Országos Közegészségügyi Központban valamennyi (ipari, agrokemikália, gyógyszer, stb.) vegyi anyag biztonsági (kísérletes emlős toxikológiai és ökotoxikológiai) vizsgálatára teljeskörű teszt-rendszer működik. A laboratóriumok vegyi anyagok és készítmények heveny, félheveny és idült hatásainak, azok maró, irritatív, szenzibiláló, genotoxikus (mutagén), karcinogén, valamint az utódot és a reprodukciót károsító, és néhány speciális (pl. immun; endokrin toxikus) hatásainak állatkísérletes tesztelés mellett alternatív toxikológiai és (maró- és irritatív hatás vizsgálatára), ökotoxikológiai (közöttük: alga növekedést gátló teszt, akut Daphnia teszt, Daphnia magnaval végzett reprodukciós teszt, akut halteszt) vizsgálatok elvégzését GLP minősítés, illetve akkreditáció birtokában végzi. Az OKK egész intézményrendszere ISO 9001, illetve ISO szerint működik. A rendszert részleteiben a 9.2. ábra és a 9.2. és 9.3. Táblázat ismerteti ábra. Az OKK toxikológiai szolgáltatásának szervezeti felépítése. A toxikológiai szolgáltatásokat további két egység (Központi Kémiai Laboratórium Főosztály és a Klinikai Főosztály Klinikai Laboratóriumi Osztály) vizsgálatai egészítik ki.

16 303 A toxikológiai egységben alkalmazott módszerek az OECD által meghatározott irányelveknek, előírásoknak felelnek meg. (Guidelines for Testing of Chemicals. OECD Publications Office. Páris Táblázat) Az OKK-Központi Toxikológiai Főosztály szolgáltatásai A Központi Toxikológiai Főosztály a nemzetközi irányelveknek megfelelően, a toxikológiai vizsgálatok széles skálájának elvégzésére képes az alábbi anyagcsoportok törzskönyvezéséhez, regisztrációjához, hatósági engedélyezéséhez és minősítéséhez: -- ipari anyagok és készítmények akut, szubakut, embriotoxikus és teratogén, geno- és ökotoxikus hatásainak vizsgálata; -- mezőgazdasági termékek, talaj és termés-növelő készítmények akut, szubakut, embriotoxikus és teratogén, geno- és ökotoxikus hatásainak vizsgálata -- élelmiszeripari adalékanyagok akut, szubakut, embriotoxikus és teratogén, geno- és ökotoxikus hatásainak vizsgálata; -- egészségügyi felhasználásra kerülő műanyagok és alapanyagok biztonsági toxikológiai vizsgálata; -- gyártási intermedierek, gyógyszergyári fejlesztés alatt álló molekulák toxikológiai vizsgálata. Az OKK-Központi Toxikológiai Főosztály a szolgáltatás során biztosítja. -- A évi XXV. Kémiai biztonsági törvényben foglaltak szerint az adatok bizalmas kezelését, -- magas színtű szakmai tudást, -- OECD ill. EU irányelvei alapján tervezett vizsgálatokat, -- GLP, illetve akkreditált vizsgálatokat, -- a Minőségirányítási Egység által a vizsgálatok folyamatos belső kontrollját, -- az adatok statisztikai feldolgozását, -- több nyelvű jelentés elkészítését, -- a vizsgálati adatok biztonságos archiválását. Tesztállatok, teszt-rendszerek -- rágcsálók (egér, patkány) -- tengerimalac, -- nyúl, -- hal, -- Daphnia magna, -- algák, -- bakteriális és szövetkultúrák. Állatház -- GLP minősítésű, konvencionális állatház, klimatizált, izolált állatszobákkal, -- szellőztetés: szoros/óra, recirkuláció nélkül, -- az állatszobákban pozitív légnyomás, -- automatizált és irányított fényciklus,

17 folyamatos környezeti paraméter kontroll, -- műtő, feldolgozó helyiség, órás műszaki és biztonsági kontroll Táblázat A Központi Toxikológiai Főosztály GLP szerint végzett módszerei Toxikológiai vizsgálatok Irányelv Species Akut toxicitás vizsgálata Akut orális toxicitás (alternatív tesztek) fix dózis módszer OECD 420 patkány, egér akut osztályozási módszer OECD 423 patkány, egér Akut dermális toxicitás OECD 402 patkány Akut inhalációs toxicitás OECD 403 patkány Lokális toxikus hatások vizsgálata Akut bőrirritatív hatás vizsgálata OECD 404 nyúl Akut szemirritatív hatás vizsgálata OECD 405 nyúl Bőrszenzibilizáció vizsgálata OECD 406 tengerimalac Szubakut toxicitás vizsgálata 21/28 napos, ismételt expozíció (orális, dermális adagolás) Reprodukciós toxicitás vizsgálata Teratológiai vizsgálat (orális, inhalációs adagolás) OECD 407, 410 OECD 414 patkány patkány, nyúl Genotoxicitás vizsgálata Bakteriális reverz mutációs teszt OECD 471 Salmonella typh. E.coli Mikronukleusz teszt OECD 474 egér Ökotoxicitás vizsgálata Alga növekedést gátló teszt OECD 201 Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricomatum) Akut Daphnia teszt OECD 202 Daphnia magna Reprodukciós teszt OECD 211 Daphnia magna Akut halteszt OECD 203 Poecilia reticulata

18 Táblázat/1 A Központi Toxikológiai Főosztály akkreditált toxikológiai vizsgálatai Toxikológiai vizsgálatok Irányelv Species Orvosi műanyagok akut toxicitási vizsgálata Akut szisztémás toxicitás intravénás és intraperitoneális adagolás MSZ EN ISO /1999 MSZ EN ISO /1999 Orvosi műanyagok lokális toxicitási vizsgálata Bőrirritációs teszt MSZ EN ISO /2003 nyúl Intradermális reaktivitási teszt MSZ EN ISO /2003 nyúl Szemirritációs teszt MSZ EN ISO /2003 nyúl Maximizációs teszt (késleltetett hyperszenzitivitásra) MSZ EN ISO /2003 tengerimalac egér Szubakut toxicitási vizsgálatok Szubakut szisztémás toxicitás (orális, ip., iv. adagolás) MSZ EN ISO /1999 patkány Ökotoxicitási vizsgálatok Gyökérnövekedés gátlás MSZ /85 Sinapsis alba In vitro vizsgálatok Citotoxicitás emlős sejttenyészeten kvalitatív kvantitatív kiértékeléssel Bakteriális endotoxin tartalom meghatározás gel clot. turbidimetriás kromogén módszerekkel ISO /1999 European Pharmacopoeia Bacterial Endotoxins Vero emlős sejtvonal E. coli További kísérletes toxikológiai feladatok -- a kísérleti és az összehasonlító anyagok azonosságának ellenőrzése; -- a kísérleti és összehasonlító anyagok stabilitásának ellenőrzése a tárolás és a kísérlet körülményei között; -- a vivőanyagban beadott kísérleti anyag homogenitásának, koncentrációjának, stabilitásának az adott közegben történő meghatározása.

19 306 A klinikai laboratóriumi szolgáltatások a toxikológiai feladatok megoldásához Előírás: az OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, valamint az 54/2003. (XI.1.) ESzCsM-KvVM-BM együttes rendelet a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről -- Hematológia: hematokrit-, hemoglobin koncentráció, vvs-szám, fvs-szám, trombocita-szám, qvalitatív-vérkép. -- Klinikai kémia: se-na, se-k, glükóz, se-koleszterin, se-összfehérje, májfunkciót jelző enzimek és paraméterek, vesefunkciót jelző enzimek és paraméterek. Analitikai kémiai szolgáltatások és toxikológiai feladatok megoldásához (lásd: pont) További kormány szervezetek laboratóriumai Az egyes tárcák (FVM, EüM, ICSSZEM, KvVM, PM, BM, IM) rendelkeznek olyan laboratóriumokkal, amelyek speciális feladataik ellátásához (növényvédőszermaradék, élelmiszer minőség és szennyezettség, gyógyszer-törzskönyvezés, környezetszennyezettség, import-export áruk azonosító vizsgálata, kriminális cselekmények feltárása, stb.) biztosítják az analitikai-kémiai hátteret, infrastruktúrát FVM-hez tartozó intézmények laboratóriumi tevékenysége Az FVM az állat- és növény-egészségügyi területeken működtet laboratóriumi hálózatot. Feladatuk az állatok és növények egészségügyi vizsgálatainak elvégzése, illetve az állati és növényi eredetű élelmiszerek, takarmányok mikrobiológiai, kémiai és radiológiai szennyeződéseinek vizsgálata (9.4. Táblázat). Az élelmiszer vizsgálatokat részben egyeztetik más tárcák felügyelete alatt működő vizsgáló helyekkel. A munka további összehangolására nemzeti laboratóriumi stratégia kerül kidolgozásra. A laboratóriumok munkáját mintegy 400 felügyelő segíti. A vizsgáló helyeket, feladatukat és azok létszámát a következő táblázatban közöljük. Kémiai biztonsághoz közvetlenül tevékenységük kb. 70%-a kapcsolódik.

20 Táblázat Az FVM laboratóriumai Intézet Feladat Létszám Megjegyzés 1) Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 2) Országos Állategészségügyi Intézet 3) Országos Élelmiszer Vizsgáló Intézet 4) Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomások laboratóriumai 5) Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet Fel nem dolgozott növényi eredetű élelmiszerek, környezeti minták, talaj, víz növényvédő szer és toxikus elem vizsgálata, növényegészségügyi vizsgálatok. Diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közreműködnek az állatbetegségek megállapításában, referencia laboratóriumi feladatokat lát e, részt vesz országos mentesítési programokban. Állati és növényi eredetű élelmiszerek, takarmányok mikrobiológiai kémiai, radiológiai szennyezéseinek vizsgálatát végzi. Működteti a reziduum és radiológiai monitoring programot, hazai és nemzetközi referencia laboratóriumi tevékenységet végez. Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiai, analitikai, toxikológiai és radiokémiai vizsgálatát végzik. Élelmiszer-biztonsághoz kapcsolódó feladatai: takarmányok vizsgálata tiltott állati eredetű alkotórészeknek, géntechnológiai eredetének szempontjából; vetőmag és növényi fajták ellenőrzése és minősítése; import takarmányminták peszticid vizsgálata, kábítószer előállítására alkalmas növények alkaloid tartalmának ellenőrzése. 150 Fejlesztés szükséges (3 mill. EUR) 280 Fejlesztés szükséges (500 ezer EUR) 345 Fejlesztés szükséges (3 mill. EUR) 32 Fejlesztés szükséges (1 mill. EUR)

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása 411 14. fejezet Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása Cél: a kémiai fenyegetések elhárítása hatékonyságának elemzése a fenyegetések gyors felismerése, az érintettek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RT Munkaszám: 116-117/2004. AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Süllerné Faigl Zsófia Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Szabó Gábor Csaba, egyetemi docens BME

Részletesebben

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest, 2004 A III. Európai Környezet

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Tartalomból: Magyarország Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Programja A standardizáció elõnyei a

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszerminőség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Beke Zsuzsa, Dr. Bolla Zsófia, Fazekas Lászlóné, Föld Judit, Dr. Gyertyán István, Kurcsics Antal, Molnárné Czirják-Nagy Zsuzsanna, Monek Ilona, Otrok Györgyné,

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI KONGRESSZUS A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI COPHES és DEMOCOPHES, két Európai Uniós testvérprojekt Anna Lívia, Középesy Szilvia, Kovács Katalin,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Varga Imre mk. pv. alezredes A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI MEGELŐZÉSI ÉS VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDSZERE

Részletesebben

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK?

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK? Ha egy békát forró vízbe dobunk, az állat hanyatt homlok menekül. Ha azonban egy hideg vízzel teli fazékba tesszük, és lassan kezdjük el melegíteni, a béka megfő anélkül, hogy bármilyen menekülési reakciót

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS. a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS. a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről Budapest, 2009. június TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. TECHNICS OF QUALITY IMPROVEMENT/ DEVELOPMENT The Ishikawa-diagram heuristic-based system of problem analysis

TARTALOM CONTENTS. TECHNICS OF QUALITY IMPROVEMENT/ DEVELOPMENT The Ishikawa-diagram heuristic-based system of problem analysis TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Negyedik Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia dr. Jakab Ferencné Minőségügyi helyzetfelmérés a fekvőbeteg-intézményekben Szy Ildikó,

Részletesebben

magyarországi KÉMIAI BIZTONSÁG ÚJ NEMZETI PROFIL

magyarországi KÉMIAI BIZTONSÁG ÚJ NEMZETI PROFIL magyarországi KÉMIAI BIZTONSÁG ÚJ NEMZETI PROFIL Budapest 2006 2 Tartalomjegyzék A Profil kidolgozásában résztvevő kormányzati és nem-kormányzati szervezetek, szakértők, munkacsoport-vezetők... 3 Előszó

Részletesebben

Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág. 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal

Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág. 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal TARTALOM

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk Írta: Dr Sohár Pálné és Dr Matyasovszky Katalin (OÉTI)

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. december X. évfolyam 12. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az OTSZ módosításáról, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben