Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem"

Átírás

1 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Dr. Lázár Gábor PhD Veszélyes anyagok szállítása Egyetemi jegyzet

2 2 Tartalomjegyzék 0. Előszó 3 1. Bevezetés 3 2. Biztonságtechnikai alapfogalmak 4 3. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályozás Tengeri szállítás Légi szállítás Belvízi szállítás Vasúti szállítás A veszélyes árui közúti szállításának hazai jogrendje Az ADR hatálya, mentességek, biztonsággal kapcsolatos előírásai Veszélyes áruk és osztályozásuk rendszere Szállítási csomagolások Feladási eljárások A szállítás feltételei Tartányos szállítás Veszélyes áruk tárolása A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése 118 Minta tesztfeladatok 127 Felhasznált irodalom 130

3 3 0. Előszó A jegyzet elsősorban a 2006-ban megindított BSc képzés katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szakirányain tanuló hallgatók részére készült, a szak képzési célját figyelembe véve. A tantárgy elméleti és gyakorlati részének elsajátítása nagyban segíti azon végzősöket, akik a katasztrófavédelem valamely szervezeténél hivatásosként dolgoznak, vagy a jövőben kívánnak e területen elhelyezkedni. Jelenleg hazánkban, a legnagyobb számban az OKF területi szervei végeznek - hatósági jogkörben - ADR ellenőrzéseket. A levelező képzés keretében tanuló gyakorló tűzoltók a tantárgy keretében az ADR balesetek hatékonyabb felszámolásához szerezhetnek megalapozottabb ismereteket. A veszélyes áru szállítás rendkívül szerteágazó szabályozási rendszerének bemutatását, azokban való tájékozódást ábrák, gyakorlati példák segítik. A hallgatók zh-kra történő felkészülését támogatja a jegyzet végén található néhány minta tesztfeladat. Fel kell hívnom ugyanakkor e helyütt is a figyelmet arra, hogy a jegyzet használatával nem mellőzhető - a kétévente változó - témát érintő jogszabályok figyelemmel kisérése. A képzés céljához illeszkedő szabályzat részek mellett igyekezetem közre adni mindazon gyakorlati tapasztalatot, amelyet a veszélyes áru szállításával és tárolásával kapcsolatban, a gazdasági életben, a nemzetközi fórumokon, valamint különböző felsőoktatási intézményekben a tárgy oktatójaként szereztem. A következőkben bemutatásra kerülnek tehát a hazai jogrendbe illesztett nemzetközi szállítási szabályzatok, ezen belül is leghangsúlyosabban az ADR azon részei, amelyek a tantárgy oktatási céljához kapcsolódnak. 1. Bevezetés [1], [14], [16] A kemizáció utóbbi időben történő rendkívüli térnyerése nemcsak vitális jellegű haszonnal jár, vagyis - elsősorban a fejlődő országokra jellemző - demográfiai robbanás révén növekvő számú lakosság életfeltételét (táplálkozását) biztosítja, hanem a kockázatok fokozott mértéke is jelen van. A 90-es évek első felében a regisztrált forgalomban lévő vegyi anyagok száma már több mint Az átfogóan tesztelt vegyi anyagok azonban alig haladják meg az 1500-at. A forgalmazott és a fogyasztók által a szállítás révén elérhetővé tett különböző fantázianevű vegyi anyagok számát mintegy re becsülik. A vegyi anyagok lehetnek tűz- és robbanásveszélyesek, környezetkárosítóak, egészségkárosítóak, sokszor az előbbiek kombinációjával kell számolni. Tehát az anyag belső tulajdonságaiból eredő veszélyt a fizikai-kémiai tulajdonságai, toxicitása és ökotoxicitása együttesen határozzák meg,

4 4 függetlenül a külső környezeti tényezőktől. Ennek megfelelően a vegyi anyagok veszélyességének megítélése során beszélhetünk belső jellemzőiről (hazard), amelyek függetlenek a külső tényezőktől, ugyanakkor e külső tényezők közvetve befolyásolják a károsító hatás bekövetkezésének valószínűségét és mértékét. Ilyen közvetett befolyásoló tényező lehet maga a szállítás, illetve biztonsági feltételeinek hiányos teljesülése. Megbízható hazai statisztika a veszélyes anyagok szállítására vonatkozóan ugyan nem áll rendelkezésre, de a német adatok szerint arányuk az összes szállított anyagokon belül kb.: 25 %, amiből a 96 százalékuk tűz és robbanásveszélyes, maró, mérgező. Talán korrekt hazai adatok nélkül is tapasztalható azonban, hogy a veszélyes áruk szállítási igénye a hazai fuvarpiacon is növekszik, a konkurencia harc éles, a kockázatviselési hajlandóság ezzel párhuzamosan emelkedik. Mindezek felismerése egyre növekvő mértékben foglalkoztatja a társadalmat a politikai döntéshozókat hazánkban éppúgy, mint világszerte. A veszélyes anyagok, áruk szállítását közlekedési alágazatonként megszabó nemzetközi előírások is egyfajta kockázatcsökkentő rendszerként értelmezendők. A veszélyes anyagok életciklusa során amelynek egyik eleme a szállítás - nagyon sok szervezet tevékenykedik azért, hogy a fenti károsító hatásokból fakadó kockázatokat csökkentse, illetve ellensúlyozza. Például a lakosság, az épített és természeti környezet megóvása érdekében Magyarországon a katasztrófavédelmi szervek - a közúti ellenőrzést végző társhatóságokkal - egyik fontos feladatuknak tekintik a veszélyes áru közúti szállítási balesetek megelőzését. Az ADR és a többi nemzetközi szabályzat folyamatos pontosítása, a tudományos technikai eredmények felhasználása ellenére bekövetkezett események hatékony kezelését elsősorban a tűzoltóságok végzik a világon szinte mindenütt, így hazánkban is. Ennek fényében talán nem túlzás kijelenteni, hogy egy igen fontos szakmai tantárgy jegyzetét tanulmányozhatja a hallgató. 2. Biztonságtechnikai alapfogalmak [2], [3], [5], [8], [9] A fejezet célja, áttekinteni és értelmezni mindazon biztonságtechnikai paramétereket, amelyek elsajátítása a szabályozások műszaki hátterének, a logikai összefüggések megértéséhez nélkülözhetetlen. Ezen összeállításban hiperlinkek is találhatók, amelyek tartalmával a hallgató a közoktatásban már találkozhatott, de átismétlése és rögzítése kívánatos. A fejezet tartalmaz továbbá olyan biztonságtechnikai jellemzőket is, amelyek a műszaki élet más területen nem, vagy más értelmezésben használatosak.

5 5 Halmazállapotok, halmazállapot-változások A halmazállapotokat alapvetően az anyag kémiai tulajdonságai - atomok, molekulák, kötések fajtája - valamint az anyag és környezetének termodinamikai tulajdonságai (t, p) határozzák meg. A legtöbb kémiai anyag a hőmérséklettől és a nyomástól függően három, klasszikusan értelmezett halmazállapotban lehet stabilis állapotú: légnemű, folyékony és szilárd. Elméletileg minden anyag mindhárom halmazállapotban előfordulhat, a gyakorlatban viszont sok szilárd anyag elbomlik, vagy átalakul az olvadáspontjánál kisebb hőmérsékleten. Ugyanilyen okok miatt sok anyagnak nem létezik légnemű halmazállapota, vagyis már a forráspontjánál kisebb hőmérsékleten termikusan elbomlik. A halmazállapotokhoz kapcsolódó fontosabb ismérvek: Szilárd halmazállapoton az anyag azon állapotát értjük, ahol az a makroszkopikus méreteit tekintve állandó formájú és a benne lévő atomok egymáshoz viszonyított helyzete viszonylag állandó. Ebben az halmazállapotban az anyagnak határozott alakja és térfogata van és kevésbé nyomható össze. Az anyagoknak általában létezik szilárd halmazállapota, vagyis van olyan nyomás-hőmérséklet kombináció, amely mellett az adott anyag szilárd halmazállapotú (beleértve az összes folyadékot és összes gázt is). Így pl. a klór szobahőmérsékleten gáznemű, C-on válik cseppfolyóssá és -103 C-ig kell hűteni, hogy szilárd klórt kapjunk. Szilárd halmazállapot esetében az anyag szerkezetét adó, atomok vagy molekulák közötti kölcsönhatás (kötési erő) elegendően nagy ahhoz, hogy az atomokat vagy molekulákat egymáshoz képest elmozdítani próbáló erőhatásoknak és anyagban ébredő feszültségek) ellenálljon, illetve legfeljebb olyan mértékben engedjen, amely lehetővé teszi az erőhatás megszűnte után az eredeti helyzetbe való visszatérést (rugalmas alakváltozás). Folyékony halmazállapotban az anyagnak alakja nem, csak térfogata állandó és a folyadék nehezen nyomható össze. A folyadékok szabad felszínnel rendelkezhetnek. Erőtérmentes környezetben gömb alakúak a felületi feszültség következtében. A folyadékokban a molekulák közötti összetartó erő lényegesen kisebb mint a szilárd anyagoknál, de az anyaghalmazt összetartja, Légnemű gáz vagy gőz halmazállapotban az anyagnak sem az alakja, sem a térfogata nem állandó a rendelkezésre álló térfogat egyenletes kitöltésére törekszenek. Nagymértékben összenyomható. Egyszerűen kifejezve: ha a légnemű anyag hőmérséklete annak kritikus hőmérséklete alatt van, akkor azt gőznek nevezzük, ha a hőmérséklete a kritikus felett van,

6 6 akkor azt gáznak hívjuk. Ha egy gőzt összenyomunk (komprimáljuk) akkor az folyadékká válik (cseppfolyósodik), de egy gázt nem lehet nyomással cseppfolyósítani, csak ha előbb azt az annak egyéni kritikus hőmérséklete alá hűtjük, hogy gőzzé alakuljon. Azt a minimális nyomást, ami a gőz cseppfolyósítására szükséges, kritikus nyomásnak nevezzük, az anyag térfogatát kritikus hőmérsékletén kritikus nyomása alatt kritikus térfogatnak. Ilyen körülmények között az anyag kritikus állapotban van. Gázok esetén az atomok vagy molekulák változó-, viszonylag nagy sebességgel, rendszerint össze-vissza röpködnek. Ha lehűtjük a gázokat csökken a molekulák vagy atom mozgási sebessége, megrövidül a molekulák közötti szabad úthossz, a molekulák vagy atomok közelebb kerülnek egymáshoz, a molekulák vagy atomok közötti vonzóerők érvényesülnek, azaz, folyadék keletkezik. Az anyagok hőmérsékletének valamint nyomásának bizonyos fokú változása halmazállapotváltozást idéz elő. Ez a változás mindig visszafordítható (reverzibilis) folyamat, ha közben termikus bomlási folyamat nem megy végbe. A halmazállapot-változást melegítés során például akkor következik be, ha a hőmérsékletnövelés olyan mértékű rezgőmozgásra készteti az atomokat, melyet a kohéziós erők nem tudnak kompenzálni, így az atomok az előző állapotához képest szabadabbá válnak. Első lépésben a rácsponti kötőerők (szilárd-folyadék fázisátalakulás), majd a folyadék részecskéi közötti kohéziós erők (folyadék-gőz fázisátmenet) szűnnek meg, végül az elektrosztatikus vonzóerők ezért az elektronok részben vagy teljesen leszakadnak az atommagról (gáz-plazma fázisátmenet). Összefoglalva a hőmérséklet és a nyomás szerepét: hőmérséklet növelés vagy nyomás csökkenés hatására a lejátszódó folyamatok: szilárd olvadás folyadék párolgás gőz; szilárd szublimáció gőz. Hőmérséklet csökkenés, vagy nyomás növekedés hatására lejátszódó folyamatok: gőz kicsapódás vagy kondenzáció folyadék fagyás vagy dermedés szilárd; gőz kicsapódás vagy kondenzáció szilárd. Párolgás gyakorlat megközelítése: a víznek gőzzé való átalakítása már szobahőmérsékleten bekövetkezik, de az átalakulás csak a víz felületére korlátozódik párolgás.

7 7 Állandó 'hőmérsékleten a párolgási sebesség függ a párolgási felület nagyságától és az anyag minőségétől. A párolgási folyamatban a párolgáshoz szükséges hő - a párolgáshő - a környezetből vonódik el, ami hűtési célokra adott estben felhasználható. A víz éppen ezért a kitűnő oltóanyag, különösen porlasztott formában. Egy másik példával megvilágítva, ha a folyadék felszín közeléből a kilépő részecskéket eltávolítjuk, akkor a párolgási sebesség nő. Ugyanolyan hőmérsékleten a nedves ruha szélben gyorsabban szárad. Ha a párolgáshoz szükséges hőt nem pótolhatjuk folyamatosan, akkor a folyadék erősen lehűlhet. A párolgás addig tart, amíg a folyadék feletti gőztér az adott párolgási hőmérsékleten nem lesz telített. A gyorsan párolgó folyadék párolgási (átalakulási) hője a testfelülettel való érintkezés esetén fagyásos sérülést okozhat. Köd gyakorlati megközelítése: általánosságban aerosolok, azaz folyadékcseppeknek (pl.: savködök, permetek) és/vagy szilárd részecskéknek (por, füst) független gázokban igen finoman eloszlatott részecskékből álló anyaga. Természetes légkörben akkor keletkezik köd, ha a vízgőzzel telített levegő az un. harmatpont alá hűl. A természetes ködképződéshez hasonlóan szabaddá válás esetén a veszélyes áruk is képezhetnek ködöt. Számos anyag a levegő víztartalmával képezhet ködöt, füstöt. A nagymértékű levegőszennyezés esetén képződött köd a hírhedt szmog. Összegezve kimondható, hogy ahol a veszélyes áru szabaddá válásánál köd képződik, ott a légkör légzésre alkalmatlanná válik függetlenül attól, hogy a köd mérgező vagy maró tulajdonsággal rendelkezik-e vagy sem. Kondenzáció gyakorlati megközelítése: fizikai értelemben (halmazállapot változásnál) a kondenzáció a gőzök vagy gázok cseppfolyósítását, illetve közvetlenül szilárd anyaggá való alakítását jelenti. Ez utóbbi esetben szublimációval van dolgunk. Kémiai értelemben a kondenzáció olyan kémiai reakciót jelent, amelyben két vagy több molekula egy kémiailag egyszerű anyag (pl. H2O, NaCl) kilépésével egy nagyobb molekulává egyesül. Olvadás, fagyás gyakorlati megközelítése: Azoknál az anyagoknál, amelyeknél a folyadék sűrűsége kisebb, mint az olvadásponton lévő szilárd testté, a nyomás növelésével az olvadáspont nő. A legtöbb kristályos anyag így viselkedik. Ha a folyadék sűrűsége kisebb mint a szilárdtestté, azaz, a szilárdtestből keletkezett folyadék térfogata nagyobb, mint szilárd állapotban, az ilyen

8 8 olvadékokat megfigyelve azt tapasztaljuk, hogy a szilárdtest lesüllyed, az olvadékban. A víz és még néhány anyag ellentétesen viselkedik. A jég úszik a 0 C-os vízen, azaz, a 0 C-os víz sűrűbb, mint az ugyanilyen hőmérsékletű jég. Az ilyen anyagoknál a nyomás növekedésévei az olvadáspont csökken. Az olvadáspont függ a szennyező, illetve oldott anyagoktól is. A vízben sót oldva a fagyáspont csökken. A fagyás jelensége az olvadás fordítottja, ha a folyadékot hűtjük elérjük a fagyáspontot, akkor a hőmérséklete nem csökken egészen addig, amíg az egész folyadék meg nem fagy. Ha az anyag olvadásközben vegyileg változik nem olvadásról, hanem bomlásról beszélünk. Amorf, üvegszerű anyag oknak nincs határozott olvadáspontjuk, csak olvadás közük van, mert nincs szabályos kristályrácsuk. Hő hatására az anyag belső súrlódása folyamatosan csökken, meglágyul, majd megolvad. A keverékek, elegyek, oldatok olvadáspontja rendszerint nem éles, több fokra kiterjed, többnyire sokkal alacsonyabb, mint a tiszta anyagoké. Dermedéspont (kocsonyásodás) gyakorlati megközelítése: az a hőmérséklet, amelyen folyadékból szilárd anyag kezd kiválni. Gázolaj esetében alacsony értéke a biztonságos téli üzemeltetés feltétele, beporlasztás csak a dermedéspont feletti hőmérsékleten lehetséges, parafinkiválás dugulást okoz. Forrás gyakorlati megközelítése: a folyadékban normális körülmények között mindig találhatók apró buborékok, amelyek a felületi feszültség miatt az edény falához tapadnak. A buborékokban levegő és a folyadék telített gőze van. A buborékokra hat a környező folyadék felhajtóereje. Ez általában nem elegendő arra, hogy a buborék az edény faláról leszakadjon, és a felszínre jöjjön. A buborékokban a nyomás a benne levő levegő és telített gőz nyomásának összege, amely a külső légnyomással és a kapilláris nyomással tart egyensúlyt. A folyadékot melegítve a buborék térfogata nő. Amikor a folyadékot olyan magas hőmérsékletre melegítjük, hogy a buborékban lévő nyomás kissé meghaladja a külső légnyomást, a kapilláris nyomás és a buborék helyén uralkodó hidrosztatikai nyomás összegét, akkor a buborék rohamosan tágulni kezd. A buborék tágulásával a buborékban a nyomás nem csökken, mert a buborékba állandóan folyadék párolog be, a buborék belsejében mindig telített gőz van. A tágulással a hidrosztatikai felhajtó erő rohamosan nő, a buborék leszakad az edény faláról és feljön a folyadék felületére. Ez a forrás jelensége. Egy adott folyadék, adott külső nyomás mellett jó közelítéssel azon a hőmérsékleten forr, amelyen a telített gőzének nyomása eléri a külső nyomást. A forrás tehát függ az anyagi minőségtől és a

9 9 külső nyomástól. A forráspont a külső nyomás csökkenésével csökken. A folyadék hőmérséklete forrás közben mindaddig nem változik, amíg az egész folyadék el nem forrt. Normális forrásponton azt a hőmérsékletet értjük, amelynél a folyadék gőznyomása eléri a 0,1013 Mpa-t (1 bar-t). Az olyan anyagok, amelyek nem egyfajta molekulákból állnak (pl. keverékek, oldatok vagy szennyezett anyagok) nem meghatározott hőmérsékleten, hanem meghatározott hőmérséklet határokon belül forrnak. Szublimáció gyakorlati megközelítése: a szilárd test átmenete gáz állapotba - vagy fordítva - előzetes megolvadás nélkül. Szobahőmérsékleten csak kevés szilárd anyag szublimál. A szublimációt gyakran az anyagok erős szaga elárulja. Ennek ismert példái a globol, naftalin és a kámfor. A halmazállapotokhoz alkalmazott veszélyes áruszállítási ismérvek: Gázok olyan anyagok, amelyek: gőznyomása 50 C-on meghaladja a 300 kpa-t (3 bar-t), vagy 20 C-on és 101,3 kpa normál nyomáson teljesen gáz alakúak. Folyékony anyag az olyan anyag, amelynek: gőznyomása 50 C-on legfeljebb 300 kpa (3 bar) és 101,3 kpa nyomáson, 20 C-on nem teljesen gáz alakú; és az olvadáspontja vagy az olvadáskezdőpontja kpa nyomáson legfeljebb 20 C; vagy a folyékonysági vizsgálat során alkalmazható kritériumok szerint nem pasztaszerű. Folyékony állapotban való szállítás: a veszélyes áru szállítási előírások szerint az anyag folyékony, vagy olyan szilárd anyagot jelent, amelyet olvasztott állapotban adnak át szállításra. Szilárd anyag az, amelynek: olvadáspontja vagy az olvadás kezdőpontja kpa nyomáson 20 C-nál magasabb;

10 10 vagy a folyékonysági vizsgálat során alkalmazható kritériumok szerint pasztaszerű. Fizikai-kémiai ismérvek, paraméterek, fogalmak Az anyag neve, szinonimái, a kémiai képlet és jelölési mód semmit sem, vagy csak keveset mond: az anyag halmazállapotáról, a halmazállapot-változáshoz tartozó és ezeket meghatározó paraméterekről (hőmérséklet, nyomás, térfogat, koncentráció); az anyag oldhatóságáról, a jelenlévő oldószerekről; az anyag kémiai stabilitásáról, a molekulák állandóságáról, az izomerizáció, a polimerizáció lehetőségéről; a kémiai reakciók várható alakulásáról, a levegővel vagy oxigénnel való egyesülésről; a katalizátorok jelenlétéről vagy hiányáról szennyeződésekről; az aktivitási energiáról, az aktiválódás mértékéről; a nem kívánt kémiai reakciókhoz szükséges hőmérséklettől, a hőmérséklet és nyomásviszonyokról; az esetleges kémiai reakciók sebességéről, stb.-ről. Mindebből az is következik, hogy a veszély felismeréséhez és a veszélyelhárításához szükséges teendők elbírálásához anyag neve, kémiai jelölése csak a további információszerzés kiindulópontja lehet. A veszélyes áruk szállításánál a veszély felismerése és elhárítása érdekében nélkülözhetetlenek olyan közvetlenül mérhető paraméterek ismerete, amelyek lehetővé teszik az anyagok különböző körülmények közötti viselkedésének, átalakulási lehetőségének, a lehetséges fizikai- és kémiai folyamatok irányának, stb.-nak megállapítását. A jelenségek és összefüggések pontos leírásához az egyes paraméterek helyes értelmezéséhez alapvető fontosságú néhány ismérv. Az anyagok extenzív sajátosságai (más szóval kapacitás tényezői) kémiailag és fizikailag egységes rendszerben arányosak az anyag mennyiségével (pl.: tömegével, térfogatával); Ezzel szemben

11 11 Az anyagok intenzív sajátosságai kémiailag és fizikailag egységes rendszerben függetlenek az anyag mennyiségétől (pl. hőmérséklet, nyomás és általában az erő jellegű mennyiségek). Egy rendszer felének ugyanakkora a hőmérséklete, mint az egésznek. A rendszeren azokat az egymással kölcsönhatásban lévő kémiai anyagokat értjük, amelyeknek a sajátosságait vizsgálni kívánjuk, és amelyeket e-célból gondolatban vagy ténylegesen elkülönítjük a környező világ többi részétől. A rendszer állapotát a fizikai és kémiai sajátosságok összessége jellemzi. Bármely sajátosság megváltoztatása a rendszer állapotának megváltoztatásával jár. Azokat a sajátosságokat, amelyek a rendszer állapotának egyértelmű jellemzésére felhasználhatók állapotjellemzőnek vagy egyszerűen paramétereknek nevezzük. Ilyenek pl. a hőmérséklet, nyomás, térfogat, koncentráció. Paraméterek: Hőmérséklet. A hőegyensúly és a hő átalakulásának meghatározásához használatos fogalom. Más megfogalmazással a hőfok a hőszint-különbségek mértékegysége. A hőmérséklet mérésére az anyagoknak valamilyen hőmérséklettől függő sajátosságait használják (pl. térfogatváltozás, elektromos ellenállás változás, stb.). A hőmérséklet mértékegysége a kelvin. Jele: K. Használatos törvényes hőmérséklet mértékegység még a Celsius fok. Jele: C. A Celsius féle hőmérsékleti skála 0 pontja a jég olvadáspontja, egy foka pedig az üvegedényben lévő higanynak a jég olvadáspontja és a víz normális forráspontja között látszólagos térfogatváltozás századrészének megfelelő hőmérséklet különbség. A törvényes hőmérséklet nem a víz fagyáspontjától kezdődik, hanem a víz fagyáspontjához viszonyítva -273,15 C-ban, azaz, úgynevezett abszolút nullpontban. A K-ben és a C-ban a hőmérséklet különbségek mértéke egyenlő. Másképpen fogalmazva 1 K ugyanakkora hőmérséklet-különbségnek felel meg, mint 1 C. A veszélyes áruk szállításánál alkalmazott paraméterek: Olvadáspont, fagyáspont lásd előbb

12 12 Gyulladási hőmérséklet: az a kísérletileg megállapított legalacsonyabb hőmérséklet, amely az adott anyag meggyulladásához szükséges. Gázok, folyadékok, szilárd anyagok gyulladáspontjának vizsgálata erre kifejlesztett laboreszközzel történik. Lobbanáspont: A lobbanáspont az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelynél - meghatározott vizsgálati körülmények között - a gyúlékony folyadék párolgása következtében annyi pára, gőz keletkezik, hogy az a környező levegővel elegyedve, a föléje tartott effektív gyújtóforrástól a folyadék egész felületére kiterjedve - ellobban anélkül, hogy tovább égne. A lobbanáspont mérésének kétféle alapvető módszere van: nyílt és zárt téri. A nyílt téri lobbanáspontot mérő készülékben a mintát egy fűthető nyitott tégely tartalmazza, mely fölé a mérés során bizonyos időközönként lángot adnak. A mért lobbanáspont változik a láng folyadékfelülettől mért távolságától függően, és egy bizonyos távolság esetén egybe fog esni a gyulladásponttal. A legismertebb készüléktípus a Cleveland Open Cup (COC). A zárt téri lobbanáspont mérő berendezéseknek két típusa van: nem egyensúlyi ilyen például a Pensky Martens, amelynél a folyadék feletti gőz nincs hőmérsékleti egyensúlyban a folyadékkal, illetve egyensúlyi mint a Small Scale (ismertebb nevén Setaflash), melynél a gőz a folyadékkal hőmérsékleti egyensúlyban levőnek tekinthető. A mintát tartalmazó tégely mindkét típusnál le van zárva egy fedéllel, melyen keresztül be lehet

13 13 juttatni a gyújtóforrást. Rendes körülmények között a zárt tégelyes készülékek alacsonyabb lobbanáspontot mérnek, mint a nyitottak (a különbség jellemzően 5-10 C), és jobb közelítését adják annak a hőmérsékletnek, amelynél a gőznyomás eléri az alsó gyulladási határt. A lobbanáspont inkább kísérleti adat, semmint alapvető fizikai paraméter. A mért érték a készüléktől és mérési eljárástól függően többek között (automata készülék esetén) a melegítés sebességétől, az egyensúly beállásához hagyott időtől, a minta térfogatától és esetleges keverésétől változik. Néhány anyag lobbanáspontja Üzemanyag Lobbanáspont Öngyulladási hőmérséklet Etanol 12,8 C 365 C Benzin < 40 C 246 C Dízel >62 C 210 C Kerozin >60 C 210 C Petróleum (paraffinolaj) >38 72 C 220 C Növényi olaj 327 C [1] Biodízel >130 C A benzint olyan motorokban használják, melyekben elektromos szikra biztosítja a gyújtást. Az üzemanyagot levegővel előkeverik, hogy a gyulladási határon belül legyen, és a lobbanáspontja fölé melegítik, majd gyújtógyertyával meggyújtják. Az üzemanyag nem gyulladhat meg hamarabb a forró motorban. A benzinnek ezért alacsony lobbanásponttal, de magas öngyulladási hőmérséklettel kell rendelkeznie. A dízelolaj lobbanáspontja 52 C és 96 C között változik. A dízelolajat nagy kompressziójú motorokban történő felhasználásra szánják. Ezekben a levegőt annyira összenyomják, hogy az a dízelolaj öngyulladási hőmérséklete fölé melegedik, az üzemanyagot ekkor nagy nyomással beporlasztják úgy, hogy a levegő-üzemanyag keverék a dízelolaj gyulladási határán belül maradjon. Gyújtóforrásra nincs szükség. A dízelolajnak ezért magas lobbanásponttal és alacsony öngyulladási hőmérséklettel kell rendelkeznie. Öngyorsuló bomlási hőmérséklet (ÖBH, SADT Self Accelerating Decomposition Temperature) az a legmagasabb hőmérséklet, amelynél a szállítás során a használt csomagolásban az önreaktív

14 14 anyag vagy szerves peroxid öngyorsuló bomlása bekövetkezhet. Az ÖBH-ból vezetik le a szabályozási és vészhőmérsékleteket. Az ÖBH-t azért kell meghatározni, hogy eldönthető legyen, vajon az anyagot alá kell-e vetni hőmérséklet-szabályozásnak a szállítás alatt. Szabályozási hőmérséklet az a legmagasabb hőmérséklet, amelyen a szerves peroxid vagy önreaktív anyag biztonságosan szállítható. Vészmérséklet: az a hőmérséklet, amelynél a hőmérséklet-szabályozás megszűnése esetén a vészhelyzeti eljárásokat alkalmazni kell. Nyomás: egységnyi felületre ható, egyenletesen eloszló erő mértékegysége. A nyomás törvényes mértékegysége a pascal. 1 pascal az a nyomás, amelyet egyenletesen eloszló 1 newton erő, 1 négyzetméter felületen merőlegesen kifejt. 1Pa = 1 N/m 2. Csak folyadékok és gázok nyomásának meghatározásához használható mértékegység a bar. 1 bar = Pa = 10 5 Pa. A tartályokra, tartányokra vonatkozó mindenféle nyomás (pl. próbanyomás, üzemi nyomás, biztonsági szelep nyitónyomása) mindig túlnyomásban (a légköri nyomáshoz viszonyított túlnyomásban) van megadva, ezzel szemben az anyagok gőznyomása mindig abszolút nyomásban van kifejezve. Gőznyomás: a telített gőz egyensúlyi nyomása a folyadék felett, meghatározott hőmérsékleten. A gőznyomás közönséges körülmények között anyagi minőségen kívül csak a hőmérséklettől függ. A folyadék felületétől és a rendelkezésre álló gőztér relatív nagyságától csak az függ, hogy mennyi idő alatt telítődik a gőztér a folyadék gőzével. 16 C 32 C -2 C Tömeg: mértékegysége a kilogramm. Jele: kg.

15 15 Térfogat: mértékegysége a köbméter. Jele: m 3. Sűrűség: törvényes mértékegysége a kilogramm per köbméter. Az 1 kg/m 3 az olyan homogén anyag sűrűsége, amelynek 1 köbmétere 1 kilogramm tömegű. Relatív sűrűség: valamely anyag tömege összehasonlítva azonos térfogatú vízzel. A víz sűrűsége 4 C-on 1. Ha a vízzel való elegyedés korlátozott az 1-nél kisebb relatív sűrűség azt jelenti, hogy az anyag a víz felületén úszik, az l-nél nagyobb érték esetén viszont lesüllyed. Relatív gőzsűrűség: valamely gőz vagy gáz levegőmentes tömege összehasonlítva azonos térfogatú levegő tömegével. A levegő értéke 1. Az 1-nél kisebb érték az jelenti, hogy a gőz vagy gáz felszáll. Az 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a gőz vagy a gáz lesüllyed, illetve a talajon vagy vízfelületen szétterjed. A hőmérséklet hatását azonban mindig figyelembe kell venni. Utalunk a metán példájára, amelynek sűrűsége 20 C-on 0,6, alacsonyabb hőmérsékleten sűrűbbé válik, -113 C-on a forráspontján a gőze a párolgás helyén nehezebb, mint a levegő, majd lassan felmelegedve könnyebbé válik és felszáll. Koncentráció: egységnyi térfogatú homogén elegy egy összetevőjének molban kifejezett anyagmennyisége. A koncentráció mértékegysége mol/m 3. Éghetőségi (robbanási) határértékek: a gőzök, gázok(általában légnemű anyagok tűzveszélyességi jellemzői. Minél alacsonyabb egy anyag alsó éghetőségi határértéke és minél nagyobb az alsó és felső határérték közötti különbség térfogatszázalékban vagy g/m 3 -ben mérve, tűzveszélyesség szempontjából, annál veszélyesebb az adott anyag. Az alsó éghetőségi (robbanási) határérték alatt még nem, a felső éghetőségi (robbanási) határérték felett pedig már nem keletkezik robbanás. Anyag Rb alsó Rb felső Benzin 1.7 tf% 7.6 tf % Aceton 2.6 tf % 12.6 tf % Metanol 5.5 tf % 36,5 tf % Hidrogén 4 tf % 75,6% Acetilén 1.5 tf % 82% A veszélyes áru szállítási előírások - például az ADR, RID, ADN - értelmében gyúlékonyak azok a gázok, amelyek 20 C-on és 101,3 kpa normál nyomáson:

16 16 a levegővel alkotott, legfeljebb 13 térfogatszázalék gázt tartalmazó keverék formájában gyúlékonyak (alsó robbanási határuk legfeljebb 13 %); vagy az alsó robbanási határuktól függetlenül a levegővel legalább 12 százalékpont terjedelmű robbanási tartománnyal bírnak. A szállítási előírásokban a gázok gyúlékonysági kritériumára megadott feltételeken kívül eső anyagoknál is lehetséges égés, illetve robbanás, például, ha az adott gáz alsó robbanási határértéke 16 térfogatszázalék, a robbanási tartománya pedig 10%, akkor a gáz nem minősül gyúlékonynak. Az ilyen gázoknál a folyamatos égést rendszerint nehéz fenntartani. A köznyelv az ilyen gázokra mondja azt, az ilyen gázt könnyebb felrobbantani, mint meggyújtani. Ebből eredően érthető az, a nem gyúlékony gázok szivárgása esetében célszerű a gyújtó források távoltartása. Mindamellett az ilyen nem gyúlékony gázok környezetében nem szükséges robbanásbiztos villamos berendezéseket használni. 3. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályozás [7], [8], [9], [11] Az egyes közlekedési ágazatok veszélyes áru szállítási tevékenysége az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának un. Modell Szabályozásból amit a szakmai zsargon csak Sárga Könyvként emleget levezetett előírásokon nyugszik. Az ágazatokban összegyűjtött tapasztalatokat, továbbá a tudományos kutatási eredményeket egy a fenti szervezeten belül működő szakértői csoport rendszeresen feldolgozza és kétévente kiadott Sárga Könyvben megjelenteti, mint ENSZ ajánlást. A népes (több mint 100 fős) szakértői csoportban számos ország és nemzetközi szervezet (CTIF- Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) képviselteti magát, és nem csupán a fejlett ipari országokból, hanem például a volt szocialista blokkból is (RO, PL, SLO stb.). Magyar szakértője még nem volt a szervezetnek. A különböző közlekedési ágazatok ezen ajánlásokat bizonyos késleltetéssel jogi normaként jelenítik meg saját szabályozásaikban. Az egyes közlekedési ágak szabályrendszereinek korszerűsítése más és más módon történik meg. Némely szabályozások esetében az ágazatot felügyelő nemzetközi szervezeten keresztül, más esetekben ENSZ EGB munkacsoport bevonásával. Az alábbiakban tekintsük át az egyes ágazati szabályozások elkészítésébe bevont nemzetközi szervezetek kapcsolódási ábráját.

17 17 A rövidítésben szereplő nemzetközi szervezetek: BCH - Ömlesztett Kemikáliák Albizottsága CDG Veszélyes Áruk Szállítási Albizottsága DGP ICAO-TI t Kidolgozó ICAO Munkacsoport ECE Európai Gazdasági Bizottság ECOSOC ENSZ Gazdasági és Szociális Tanács IAEA Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség IATA Nemzetközi Légiszállítások Szövetsége ICAO Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet

18 18 IMO Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet ITC Belföldi Szállítási Bizottság MSC Tengerhajózás Biztonságának Bizottsága OCTI Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Központi Hivatal RTSG Radioaktív Anyagok Szállításának Szakértői Bizottsága Sub. Comm. az ECOSOC Veszélyes Áruk Szakértői Bizottsága TC Műszaki Bizottság UNO ENSZ WP 15 ECE Veszélyes Áru Szállítási Szakértői Munkabizottság CKR Rajnai Hajózási Központi Hivatal 3.1 Tengeri szállítás IMDG- Kódex Az IMO a Nemzetközi Tengerhajózási Szervezeten belül található MSC Tengerhajózás Biztonságának Bizottságának Veszélyes Áruk Albizottsága a 60-as évektől dolgozza ki a Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerhajózási Szabályzatát (IMDG-Code) továbbiakban Kódex. Alapja a SOLAS -egyezmény (Safety of Life at Sea). A Kódex ajánlás lévén nem rendelkezik kötelező érvényű jogi státusszal, az SOLAS viszont nemzetközi jogi szempontból kötelező érvényű. A Kódex alkalmazása azáltal válik kötelezővé, hogy az egyes országok beillesztik saját jogrendjükbe. A SOLAS egyezményt hazánk is elfogadta és kihirdette. A világon minden számottevő tengerhajózási vállalat elfogadta és alkalmazza a fuvaroztatók pedig megkövetelik a Kódex előírásainak betartását. Bizonyos országok azonban nemzeti szinten kikötésekkel alkalmazzák a saját belső forgalmukra vonatkozóan. A SOLAS VII. fejezete foglalkozik a veszélyes áruk szállításával: A fejezet határozmányai általános jellegűek

19 19 Nincsenek hatással a szállítás közvetlen lebonyolítására, mivel azokat a Kódex tartalmazza A fejezet szabályzatokra tagozódik Az A rész előírásai 1-7-ig terjednek A B rész előírásai 8-10-ig terjednek A C része előírásai ig terjednek A része kimondja, hogy a veszélyes árukat tilos a Kódex előírásitól eltérő módon szállítani A része a csomagolt, küldeménydarabos, és szilárd ömlesztett vegyi anyagokra vonatkozik. B és C része folyékony anyagok és cseppfolyós gázok szállítását végző hajókra fogalmaz meg előírásokat. A MARPOL- egyezmény melléklete a tenger élővilágát veszélyeztető és más egészségre ártalmas anyagok kezelésére, csomagolására vonatkozó előírásokat tartalmaz, továbbá kimondja, hogy ilyen anyagok szállításánál még be kell tartani a Kódexet. A Kódex több kiegészítő kiadvánnyal és IMO határozattal egészül ki, mert elsősorban az áruk csomagolt formában történő szállítását szabályozza, bár más formában történő szállításról is találhatunk előírásokat. Néhány fontos kiegészítő kiadványai: Vészhelyzetben követendő eljárások Balesetnél követendő bejelentési eljárások Hajók és kikötők nemzetközi közbiztonsági kódexe Pesticidek alkalmazása a hajón Orvosi elsősegély-nyújtási útmutató (veszélye anyagok által okozott eseményeknél) A Kódex 2 kötetben 7 rész fejezetekre osztva. 1. rész: Általános előírások, definíciók, képzés 2. rész: Osztályozás, lobbanáspont meghatározás..\..\..\..\imdg CODE\kapitel_2.pdf 3. rész: Anyaglista csoportok korlátozott mennyiségekre 4. rész: Csomagolási előírások, tartány előírás, ömlesztett száll.) 5. rész: Feladási eljárási szab. (azonosítás, jelölés, bárcázás fuvarokmányok megrakás, elkülönítési előírások

20 20 6. rész: Csomagolások konstrukciója és tesztje, IBC-k, nagycsomagok, szállítható tartányok, tartányos gjmüvek 7. rész: Szállítási műveletek (halmazolás, elkülönítés, baleseti és tűzvédelmi szab.) II. kötet: Veszélyes áruk jegyzéke (táblázatos forma 18 oszlop)..\..\..\..\imdg CODE\kapitel_3.2_ggl.pdf Index (alfabetikus anyaglista) Függelékek: A (helyes technikai megnevezések.) B (megnevezések magyarázatai) A Kódexet két évente módosítja az IMO MSC és alkalmazása un. átfedő periódusok szerint történik, amit az alábbi ábra szemléltet: Megjegyzés: A sárga szakasz azt az átmeneti periódust mutatja, amikor két nemzetközi szinten egyidejűleg hatályos szabályzat közül választhat a fuvarozó, hogy melyiket alkalmazza. A zöld színnel jelzett időszakban pedig, csak az adott évre érvényes előírás alkalmazható. 3.2 Légi szállítás Varsói Egyezmény A nemzetközi légi fuvarozás alapja az 1929-ben huszonhárom ország részvételével megkötött, amihez hazánk 1936-ban csatlakozott. A fuvarozó-fuvaroztató közötti viszonyt szabályozza, s melynek célja, hogy az egyes légi társaságok azonos feltételekkel, azonos tartalmú fuvarokmánnyal és egyenlő felelősséggel vehessenek részt a nemzetközi légi forgalomban.

Halmazállapot-változások

Halmazállapot-változások Halmazállapot-változások A halmazállapot-változások fajtái Olvadás: szilárd anyagból folyékony a szilárd részecskék közötti nagy vonzás megszűnik, a részecskék kiszakadnak a rácsszerkezetből, és kis vonzással

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMI TISZTEK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA DEBRECEN - 2014.05.28 Nagy Zsolt BTE Elnök LÉGI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson.

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson. A gázok A halmazok tulajdonságait, állapotát, bizonyos külső tényezők, mint pl. a nyomás, a térfogat és a hőmérséklet is befolyásolják. Ezeket a tényezőket állapothatározóknak nevezzük. Mi jellemzi a gázhalmazállapotot?

Részletesebben

Gépjárművek üzeme II.

Gépjárművek üzeme II. Gépjárművek üzeme II. Veszélyes áru közúti szállítása tantárgy ismeretanyaga Az ADR alapokmánya 1957.szeptember 30-án született, de csak 1968 januárjában lépett hatályba. Magyarország 1979. július 19-én

Részletesebben

Légköri termodinamika

Légköri termodinamika Légköri termodinamika Termodinamika: a hőegyensúllyal, valamint a hőnek, és más energiafajtáknak kölcsönös átalakulásával foglalkozó tudományág. Meteorológiai vonatkozása ( a légkör termodinamikája): a

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor 1. 2:29 Normál zt a hőmérsékletet, melyen a folyadék forrni kezd, forráspontnak nevezzük. Különböző anyagok forráspontja más és más. Minden folyadék minden hőmérsékleten párolog. párolgás gyorsabb, ha

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor gázok hőtágulása függ: 1. 1:55 Normál de független az anyagi minőségtől. Függ az anyagi minőségtől. a kezdeti térfogattól, a hőmérséklet-változástól, Mlyik állítás az igaz? 2. 2:31 Normál Hőáramláskor

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor Nézd meg a képet és jelöld az 1. igaz állításokat! 1:56 Könnyű F sak a sárga golyó fejt ki erőhatást a fehérre. Mechanikai kölcsönhatás jön létre a golyók között. Mindkét golyó mozgásállapota változik.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA, tekintettel az Európai

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 27 31967L0548 1967.8.16. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 196/1 A TANÁCS IRÁNYELVE (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

A halmazállapot-változások

A halmazállapot-változások A halmazállapot-változások A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Halmazállapotok Energia Kondenzáció Kondenzációs hő Kondenzáció Párolgás Gőz Fagyáshő Párolgáshő Folyadék

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A fordítás csupán tájékoztató jellegű jogi értelemben kizárólag az angol és a francia nyelvű verziók kötelező érvényűek Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A jelen Szabályzat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Biztosítsunk megfelelő szellőztetést/elszívást. Személyi védőfelszerelés Kézvédelem: Szemvédelem: Bőr- és testvédelem: Légzésvédelem (CE/OMMF): Védőkesztyű. Védőszemüveg

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Hütökészülékek. Oktatás - II. rész. BUDAPEST - Attila Kovács. ESSE - Wilhelm Nießen

Hütökészülékek. Oktatás - II. rész. BUDAPEST - Attila Kovács. ESSE - Wilhelm Nießen Hütökészülékek Oktatás - II. rész 1 Hömérséklet Mi az a hideg? 2 Hömérséklet Fizikailag a hideg kifejezés nem helyes. Csak hö-röl beszélhetünk. A hö az energia egy formája. Minden anyag rendelkezik több

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

Kémia I. 6. rész. Halmazállapotok, halmazállapot változások

Kémia I. 6. rész. Halmazállapotok, halmazállapot változások Kémia I. 6. rész Halmazállapotok, halmazállapot változások HALMAZÁLLAPOTOK I a körülöttünk lévő anyagok többsége a körülményektől függően háromféle halmazállapot -ban létezhet: elvileg minden anyag mindhárom

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A KÖZÚTI ÉS VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN, A SZABÁLYOZÁSOK 2017-ES KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÁSAI. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KŐMŰVES A NDRÁS, SZOMBATI MÁRIA KTE FUVAROZTATÓK ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÓK TAGOZAT, TRANSZ-KULTUR

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén:

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kiadás dátuma: 2008. 10. 01. Módosítás/revízió: 2010. 10. 13. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név: Proby Akril

Részletesebben

Visegrád 2014. november 6-7. 6

Visegrád 2014. november 6-7. 6 Veszélyes anyagok azonosításával kapcsolatos jogszabályi módosításoksok Visegrád 2014. november 6-7. 6 Bali Péter P tű. t őrnagy Seveso II módosításának okai A hatály hozzáigazítása a CLP Rendelethez,

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591 Oldal 1 -től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító FINOWAX PLUS Felállító viasz 31590 / 31590P / 31591 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál Celsius hőmérsékleti skála: 0 ºC pontja a víz fagyáspontja 100 ºC pontja a víz forráspontja Kelvin hőmérsékleti skála: A beosztása 273-al van elcsúsztatva a

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással Folyadékok Molekulák: másodrendű kölcsönhatás növekszik Gázok Folyadékok Szilárd anyagok cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással Folyadékok Molekulák közti összetartó erők: Másodlagos kötőerők: apoláris

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Veszélyes áru-2016 ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform A mai lecke két téma mke_konferencia_2016

Veszélyes áru-2016 ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform A mai lecke két téma mke_konferencia_2016 Veszélyes áru-2016 Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA 1 A mai lecke két téma ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform 2 Sárosi György prezentációja_2016.06.01.

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához Munkautasítás Veszélyes anyagok közúti Dátum: 2016.07.01 Érvényes: visszavonásig 1/9 oldal T a r t a l o m j e g y z é k 1. Munkautasítás célja... 3 2. Területi érvényesség... 3 3. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

tema08_

tema08_ 8. Halmazok, halmazállapot-változások az anyagi rendszereket vizsgáljuk, állapotukat jellemezzük általános séma: rendszer: vizsgálatunk jól körülhatárolt tárgya a rendszer állapota: tulajdonságainak összessége

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele 1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 21.05.2010 1. Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Információ a termékről Az anyag/keverék Bevonóanyag PVD (fizikai gőzrácsapás) folyamatokhoz

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST 2013. Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó

Részletesebben

Termodinamika (Hőtan)

Termodinamika (Hőtan) Termodinamika (Hőtan) Termodinamika A hőtan nagyszámú részecskéből (pl. gázmolekulából) álló makroszkópikus rendszerekkel foglalkozik. A nagy számok miatt érdemes a mólt bevezetni, ami egy Avogadro-számnyi

Részletesebben

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0 Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0 Karbantartás Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon Október 2014. október 15. Készítette: Kemény Béla Gestamp Hungária Kft

Részletesebben

2015. 06. 15. www.hvesz.hu 1

2015. 06. 15. www.hvesz.hu 1 áruk száll llítása Dr SÁROSI GYÖRGY áru szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA. 06. 15. www.hvesz.hu 1 Tartalom. 06. 15. www.hvesz.hu 2 Áru Szabályoz lyozás s bevezetése - HIVATALOS ÉRTESÍTÖ: : 2014.évi

Részletesebben

Ideális gáz és reális gázok

Ideális gáz és reális gázok Ideális gáz és reális gázok Fizikai kémia előadások 1. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet Állaotjelzők állaotjelző: egy fizikai rendszer makroszkoikus állaotát meghatározó mennyiség egykomonensű gázok állaotjelzői:

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny Nyomás Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny, mértékegysége N (newton) Az egymásra erőt kifejtő testek, tárgyak érintkező felületét nyomott felületnek

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

Részletesebben

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály 2005 április 14-ei kiadás 1 oldal 5oldalból 1) Anyag- /gyártási-és cégmegjelölés Adatok a termékről: Cikkszám: 28342 Termék megnevezés: Szállító: Südsalz GmbH Salzgrund 67 74076 Heilbronn Tel: 0049/ 71316494-0

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP az EC 93/112/EC szabványa azerint KRESTOPOL

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP az EC 93/112/EC szabványa azerint KRESTOPOL 1. KÉSZÍTMÉNY NEVE/ GYÁRTÓ CÉG ADATAI/ VÁLLALAT Termékinformáció Termék neve : GYÁRTÓ CÉG: : Stockhausen GmbH & Co. KG Bäkerpfad 25 47805 Krefeld Telefon : ++49-2151-38-1370 Sürgősségi telefon : ++49-2151-38-1370

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/10 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: BRUNOX Epoxy Spray Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o ) Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: BRUNOX IX 50 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (Veszélyes készítményhez)

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (Veszélyes készítményhez) Adatlap száma: KEM 2R-02 A kiállítás/felülv. kelte: 2005. szeptember 20. Oldalszám: 1/5 1. A készítmény neve (kereskedelmi név): MÉSZPÓTLÓ Gyártó :KEMIKÁL Építõanyagipari ZRt. cím: tel.: 215-7370 fax:

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben