Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala ÉVI. ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 2005. ÉVI. ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP 3.1.1. komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel"

Átírás

1 Ikt.sz.: 20- /2005. Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala ÉVI ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel Készült: Budapest, április 25. hivatalvezető

2 A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII.4.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának, valamint a felügyelete, irányítása, ellenőrzése alá tartozó közigazgatási szerveknek (a továbbiakban felügyelt szervek) évi éves továbbképzési tervét az alábbiakban határozom meg: I. Fejezet 1. Az ágazati köztisztviselői létszám a) A tervkészítő illetékességéhez tartozó létszámadatok A közigazgatási hivatal köztisztviselői létszáma, valamint az illetékességi területén található önkormányzatok köztisztviselőinek létszáma a március 28-ig végzett adatfelmérés alapján: A Hivatal és az irányított, felügyelt, ellenőrzött szervek köztisztviselői létszáma: 6980 fő Hivatal összesen: 175 fő Irányított, felügyelt, ellenőrzött szervek (önkormányzatok): 6805 fő jegyző egyéb vezetők Ügyinté ző (I.) ügyinté ző (II.) ügykeze lő Jegyző egyéb vezetők ügyinté ző (I.) ügyinté ző (II.) Ügykez elő, b) A területi államigazgatási szervek létszámadatai A közigazgatási hivatalok által a területi államigazgatási szervektől március 28-ig kért létszámadatok Hivatal összesen: 8104 Vezető Egyéb vezető fő Ügyintéző (I.) 2776 Ügyintéző (II.) 3865 Ügykezelő 769 A ROP keretében felmért létszámadatok a köztisztviselői létszám alakulását mutatja és kiinduló alapul szolgálnak a továbbiakban a központi Programok keretében képzésen, továbbképzésen részt vevő köztisztviselői létszámadatokhoz. A Hivatal felügyelete alá képzési szempontból: a Főpolgármesteri Hivatal és és a főváros 23 kerületének polgármesteri hivatala tartozik.

3 Mind a ciklusprogramhoz tartozó, mind a ROP-os felmérés esetén: Nem szerepelnek a politikai tanácsadók, mivel a Ktv. 3. (1) bekezdés b) pontja szerint rájuk a köztisztviselők képzésére, továbbképzésére vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A Hivatal vezetője a későbbiekben az egyéb vezetők között jelenik meg. Vezetőknek, csak azok tekinthetők, akik a Ktv. 31. (1) bekezdése szerinti vezetői kinevezéssel vagy megbízással rendelkeznek, az e nélkül csoportvezetői, illetve egyéb vezetői feladatokat ellátó, de beosztott köztisztviselői állományban lévőket figyelmen kívül kell hagyni a vezetői létszám megállapításakor. Az adatok az engedélyezett létszám alapján kerültek megállapításra, tehát a tartósan távollévőket helyettesítő köztisztviselők a létszámba nem voltak beszámíthatók.

4

5 2.) A tervkészítő évekre szóló továbbképzési programja (cikluspropgram) A középtávú tervben meghatározott kiemelt főirányok Az érintett köztisztviselői létszám (fő)[1] A középtávú terv követelményeinek már megfelel (fő)[2] A ciklus végéig képezni tervezett köztisztviselői létszám (fő)[3] ban képezni tervezett létszám (fő) ben képezni tervezett létszám (fő) A ROP-ból 2005-ben indítható programok létszámadatai (fő) 2005-ben képezni tervezett létszám (fő) A évi ROP-ból célelőirányzat 2005-ben és/vagy saját képezhető forrás létszám terhére (fő) képezni tervezett létszám (fő) Kötelező képzés belügyi/ ágazati forrásból képezhető (fő) 2006-ban képezni tervezett létszám (fő) A évi célelőirányzat és/vagy saját forrás terhére képezni tervezett létszám ROP-ból 2006-ra tervezett képezhető létszám (fő) I. A Kormány középtávú tervében meghatározott kiemelt továbbképzési főirányok A. A hatékonyság, törvényesség, etikai követelmények érvényesítése 1. Korszerű munkaszervezési, minőségbiztosítási- és fejlesztési, hatékonyságmérési, ügyintézési, döntés előkészítési módszerek megismertetése Jegyzők Célcsoport Egyéb vezetők A ciklus végéig képzésben nem Ügyintézők Ügykezelők Összesen a) ROP-ból ide tartozó kötelező porogram"a közigazgatási eljárások"című képzés(5 napos képzés szakértők részére) részesül (fő) Célcs Jegyzők

6 Egyéb vezetők Ügyintézők Mkh. ügyintézők Összesen b) Kötelező központi program "A közigazgatási eljárások" című képzés elkülönített pénzalapból finanszírozva ( hatósági döntés előkészítéssel foglalkozó ügyintézők 2 napos képzése Jegyzők 10 Célcsoport Egyéb 150 vezetők Ügyintézők 700 Mkh. ügyintézők Összesen 900 c) ROP-ból ide tartozó kötelező központi program "A CAF alkalmazásának módszertana" című képzés Jegyzők - - Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők - - Összesen A korrupció-mentes és etikus közigazgatás követelményeinek, eszközeinek megismerése Jegyzők Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők Összesen

7 3. Közbeszerzési ismeretek elsajátítása a) ROP-ból ide tartozó kötelező porogram"a közbeszerzés általános ismeretei" (1. modull) című képzés Jegyzők Célcsoport Érintett vezetők Érintett ügyintézők Kistérség ügyint. Mkh. ügyintézők Összesen b) Közbeszerzési eljárási technuikák (2. modul) (a ROP -ból tól oktatható) Jegyzők Célcsoport Érintett vezetők Érintett ügyintézők Mkh. ügyintézők Összesen B. Vezető továbbképzés és vezető-utánpótlás képzés 1. Általános közigazgatási vezetési ismeretek a) Közigazgatás-szervezési és vezetési alapismeretek (1. modul) Jegyzők Egyéb vezetők Összesen Célcsoport b) Humánerőforrás-menedzsment (2. modul) Cé ljegyzők

8 Egyéb vezetők Összesen * c) Minőségfejlesztés a közigazgatásban a CAF önértékelési modell alapján (3. modul) Jegyzők Egyéb vezetők Célcsoport Összesen Vezetői készség- és képességfejlesztő képzések Jegyzők Egyéb vezetők Összesen Célcsoport 3. Vezető-utánpótlás képzés Összesen Célc C. Az elektronikus kormányzásra felkészülésből eredő kiemelt továbbképzési feladatok 1. A vezetők, az ügyintézők, valamint az ügykezelők informatikai képzése, ECDL felkészítése (Az ECDL Start távoktatás formában megvalósuló továbbképzés (a tervben nem kell szerepeltetni) Jegyzők Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők Ügykezelők Összesen * D. Az Európai Uniós közigazgatási továbbképzés középtávú feladatai 1. Az EU működésére és intézményeire vonatkozó alapismereti képzés Jegyzők Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők

9 Ügykezelők Összesen ** 2. Nyelvismeret bővítése a ROP-ból központi képzésként finanszírozott (2005-től) Jegyzők Uniós partnerkapcsolati vezetők Uniós partnerkapcsolati ügyintézők Összesen Célcsoport 3. Jogalkotási, a deregulációs és jogharmonizációs módszertannal összefüggő ismeretek ROP-ból idetartozik az "Általános jogalkotási ismeretek" című kötelező központi program Jegyzők Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők Mkh ügyintézők 0 0 Összesen Az EU támogatási rendszerének ismertetésére és a pályázati eljárások elsajátítására vonatkozó ismeretek a) "Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerének ismereteibe" című program kötelező központi képzésként Jegyzők Célcsoport Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők Összesen Jegyzők 3 3 Gazdasági vez Főépítészek 8 7 Településtervező vezetők 5 4

10 Célcsoport Településtervező ügyintézők Kistérségi ügyint Mkh ügyintézők 3 3 Összesen Jegyzők Kistérségi ügyint Mkh ügyintézők 3 6 Összesen Bevezetés a Kohéziós Alap ismereteibe ROP-ból finanszírozott kötelező központi program Megyei önkorm. ügyintézői Kistérségi ügyint. Célcsoport Összesen 7 18

11

12

13 3. A tervkészítő évekre szóló továbbképzési programjának (ciklusprogram) bemutatása A évi képzési program összeállítása, illetve a ciklusterv aktualizálása során - az önkormányzatoktól és a területi államigazgatási szervektől érkezett adatszolgáltatáson és észrevételeken túl - azon tapasztalatainkra támaszkodtunk, amelyeket 2004-ben hét fővárosi kerületet érintő témaellenőrzési tevékenységünk során összegyűjtöttünk. Az önkormányzatok képzési tevékenységének vizsgálata egyebek mellett rámutatott arra, hogy bár a 199/1998. (XII.4.) Korm. rendelet és a 1020/2003. (III.27.) Korm. határozat megfelelő jogi keretet biztosít a képzési rendszer működéséhez, a gyakorlatban a megalapozott tervezést és végrehajtást számos tényező nehezíti. Így például jelenleg nincs megfelelő összhang az egyéni teljesítménykövetelmények és az előírt továbbképzések között, az éves tervek elfogadásának csúszása következtében a programok esetenként elkésetté válnak, illetve a költségvetési feltételek változása miatt meg is hiúsulhatnak ben a létszámarányos támogatási keretösszegünk Ft. A tervezésnél a megvalósítható programok jellegének, számának és a résztvevők körének meghatározásakor egyrészt a modulrendszerű képzési programok folytatását (vezetőképzések, nyelvi oktatás), másrészt új, hiánypótló továbbképzési programok beillesztését tűztik ki célul (EU Alkotmányos Szerződés, gyámügyi eljárások, pénzügyi audit). Arra törekedtünk, hogy a köztisztviselők minél szélesebb köre és rétege részesüljön aktuális szakismereteket tartalmazó képzésben ben is folytatjuk az ECDL Start oktatócsomagok rendelkezésre bocsátását, illetve a tananyag elsajátítását segítő konzultációk szervezését. A Hivatal és az Magyar Közigazgatási Intézet között létrejött együttműködési megállapodás alapján az éves terv kiegészül a ROP keretében 2005-ben indítható képzésekkel. Ebben az évben a ROP keretében várhatóan hét továbbképzés valósul meg, a képzések közül kiemelt figyelmet fordítunk a Ket. alkalmazását elősegítő tanfolyamok megszervezésére. A évi terv összeállításakor arra törekedtünk, hogy a tervben foglalt programok megvalósítása esetén fővárosi szinten hozzájáruljunk a Kormány középtávú továbbképzési tervében meghatározott célok időarányos teljesítéséhez. Az éves tervünkben szereplő képzéseken túl a fővárosi székhelyű dekoncentrált szervek növekvő számú programszervezésre vonatkozó megkeresésének (pl. vezetőképzés) is szeretnénk eleget tenni.

14 4. A évi ágazati továbbképzési célok és feladatok 2005-ben a ciklustervben foglalt ütemezésnek megfelelően (400 fő) biztosítjuk a köztisztviselők részére az ECDL Start informatikai alapismeretek elektronikus tananyagot, illetve igény szerint szervezzük a képzési anyag elsajátítását segítő konzultációt. II. Fejezet A) A évi továbbképzési célelőirányzatból támogatott továbbképzések 1. Kötelező továbbképzés E fejezeten belül kötelező továbbképzést nem tervezünk. 2. Nem kötelező továbbképzés 1. a) A program megnevezése: Általános közigazgatási vezetési ismeretek 1. modul (közigazgatási szakvizsga tananyaga) b) Azonosító száma: központi program c) A program tulajdonosa: MKI OMI d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály e) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: jegyzők, polgármesteri hivatalok érintett vezetői (2002 májusa előtt szakvizsgázottak részére) f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 90 fő (3 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 1 nap 8 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): I. negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH, illetve külső bérelt terem j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft/fő, összesen: Ft l) A célelőirányzatból igényelt támogatás összege: Ft, 100 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: Ft (90%) / 90 fő

15 2. a) A program megnevezése: Általános közigazgatási vezetési ismeretek 2 modul (bevezetés a közigazgatási emberi erőforrás menedzsmentbe) b) Azonosító száma: központi program c) A program tulajdonosa: MKI OMI d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály e) célcsoportja: jegyzők, aljegyzők, vezetői megbízatással rendelkezők (1. modulon részt vett vezetők, 2002 májusa után szakvizsgázottak)) f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 60 fő (2 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 2 nap 16 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): II. negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH, illetve külső bérelt helyszín j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft/fő, összesen: ft l) A célelőirányzatból igényelt támogatás összege: Ft, 90 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: Ft (90%) / 60 fő 3. a) A program megnevezése: Általános közigazgatási vezetési ismeretek 3. modul (minőségfejlesztés a közigazgatásban a CAF önértékelési modell alapján) b) Azonosító száma: központi program c) A program tulajdonosa: MKI OMI d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály e) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: jegyzők, polgármesteri hivatalok érintett vezetői f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 60 fő (2 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 16 óra, 2 nap h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): II., III. negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH, illetve külső bérelt terem j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft/fő, összesen: Ft, l A célelőirányzatból igényelt támogatás összege: Ft, 90 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: Ft (90%) / 60 fő

16 4. a) A program megnevezése: Felnőtt módon angolul b) Azonosító száma: I/6/2003. c) A program tulajdonosa: Elt-Stúdió Bt. d) A program lebonyolítója: Elt-Stúdió Bt. e) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: jegyzők, BFKH munkatársai modulrendszerben f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 45 fő g) A továbbképzés időtartama: 120 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): III. negyedévtől (2004 szeptemberi kezdéssel, áthúzódó: tanévhez igazodó képzés ) i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH székhelye j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: 68.ooo Ft/fő, összesen: l) A célelőirányzatból a tervezési keretösszeg terhére igényelt támogatás összege: ,- Ft, 90 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: Ft (90%) / 45 fő 5. a) A program megnevezése: Európai Alkotmány-szerződés b) Azonosító száma: programminősítési eljárás alatt c) A program tulajdonosa: Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala/Igazságügyi Minisztérium d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály. e) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: jegyzők, aljegyzők, irodavezetők, BFKH munkatársai f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 60 fő (2 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 16 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): III. negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH székhelye, külső helyszín j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft/fő, összesen: Ft l) A célelőirányzatból a tervezési keretösszeg terhére igényelt támogatás összege: Ft, 90 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: -

17 6. a) A program megnevezése: Speciális eljárási módszerek, komplex megoldó képesség fejlesztése a gyámügyi eljárásokban b) Azonosító száma: programminősítési eljárás alatt c) A program tulajdonosa: Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály, BFKH Gyámhivatal. e) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: gyámügyi előadók f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 75 fő (3 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 40 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): III. negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH székhelye, külső helyszín j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft/fő, összesen: Ft l) A célelőirányzatból a tervezési keretösszeg terhére igényelt támogatás összege: Ft, 80 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás:- 7. a) A program megnevezése: Financial audit b) Azonosító száma: központi program c) A program tulajdonosa: MKI OMI d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály e) célcsoportja: gazdasági vezetők, belső ellenőrök f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 60 fő (2 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 2 nap 16 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): II., IIII., negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH, illetve külső bérelt helyszín j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft Ft l) A célelőirányzatból igényelt támogatás összege Ft, 80% m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: Ft (80%) / 60 fő

18 B) A évi kötelező központi programok A ROP-ban 2005-ben indítható képzések Önkormányzati és hivatali köztisztviselők számára 1. A program megnevezése: Bevezetés az EU támogatási rendszerének ismereteibe a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - Jegyzők: 3 fő - gazdasági vezetők: 70 fő - főépítészek: 7 fő - településtervező vezetők: 4 fő - településtervező vezetők: 9 fő - kistérségi ügyintézők: 4 fő - mkh. ügyintézők: 3 fő összesen: 100 fő, 5 csoport d) A továbbképzés időtartama: 4 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május április 28. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezés és Informatikaii Főosztály 2. A program megnevezése: Általános jogalkotási ismeretek a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és Informatikai Főosztály c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: -jegyzők: 2 fő -egyéb vezetők: 36 fő -ügyintézők: 37 fő -mkh. ügyintézők: 0 fő összesen: 75 fő, 3 csoport

19 d) A továbbképzés időtartama: 4 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május április 28. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és 3. A program megnevezése: A közigazgatási eljárások (szakértői szint) a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezés és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - jegyzők: 15 fő - egyéb vezetők 133 fő - ügyintézők: 52 fő - mkh. ügyintézők: 10 fő összesen: 210 fő, 7 csoport d) A továbbképzés időtartama: 5 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május október 31. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és 4. A program megnevezése: A közbeszerzés általános ismeretei a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezés és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - jegyzők: 7 fő

20 - érintett vezetők 59 fő - érintett ügyintézők: 43 fő - kistérségi ügyintézők 10 fő - mkh. ügyintézők: 1 fő összesen: 120 fő, 4 csoport d) A továbbképzés időtartama: 2 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): szeptember december 29. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és 5. A program megnevezése: Az Európai Unió támogatási rendszerének joga és intézményrendszere a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezés és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - jegyzők: 16 fő - kistérségi ügyintézők 18 fő - mkh. ügyintézők: 6 fő összesen: 40 fő, 1 csoport d) A továbbképzés időtartama: 2 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): november június 30. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és

21 6. A program megnevezése: Bevezetés a Kohéziós Alap ismereteibe a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezés és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - megyei önkorm. ügyintézők 9 fő - kistérségi ügyintézők: 9 fő összesen: 18 fő, 1 csoport d) A továbbképzés időtartama: 1 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): november március 29. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és 7. A program megnevezése: A CAF alkalmazásának módszere a közigazgatásban Lásd a területi államigazgatási szerveknél. Területi államigazgatási szervek köztisztviselői számára 1. A program megnevezése: A közigazgatási eljárások (szakértői szint) a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - egyéb vezetők: 59 fő - ügyintézők: 31 fő összesen: 90 fő, 3 csoport d) A továbbképzés időtartama: 5 nap

22 e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május október 31. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezés és Informatikaii Főosztály 2. A program megnevezése: A CAF alkalmazásának módszertana a közigazgatásban a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: -egyéb vezetők: 18 fő, 1 csoport d) A továbbképzés időtartama: 2 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): december december 29. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és B/2) Kötelező képzések Önkormányzati és hivatali köztisztviselői számára 1. A program megnevezése: A közigazgatási eljárások a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: - jegyzők: 10 fő, - hatósági ügyintézők: 550 fő - BFKH ügyintézők: 40 fő összesen: 600 fő d) A továbbképzés időtartama: 2 nap

23 e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május 16.-október 31. f) A finanszírozás forrása: elkülönített célelőirányzati támogatás g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és Területi államigazgatási szervek köztisztviselői számára 1. A program megnevezése: A közigazgatási eljárások a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - egyéb vezetők: 50 fő - hatósági ügyintézők: 250 fő összesen: 300 fő d) A továbbképzés időtartama: 2 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május 16.-október 31. f) A finanszírozás forrása: elkülönített célelőirányzati támogatás g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezés és

24

25 A évi továbbképzési célelőirányzatból támogatott továbbképzések összesítő táblázata Támogatási keretösszeg (7005 fő x 1.363): Ft A képzési program megnevezése: A program azonosító száma: A továbbképzés módja: Összhang a középtávú tervvel: A tervezett létszám: A program teljes költsége: Díjirányelvek alapján számolható költség: Az igényelt támogatás összege: Elnyert támogatás összege: A B C D E F G H Általános közigazgatási vezetési ismeretek 1. modul Központi program Nem kötelező Kiemelt főirány 90 fő (100 %) Általános közigazgatási vezetési Központi Nem kötelező Kiemelt 60 fő ismeretek 2. modul program főirány (90 %) Általános közigazgatási vezetési Központi Nem kötelező Kiemelt 60 fő ismeretek 3. modul program főirány (90 %) Felnőtt módon angolul Nem kötelező Kiemelt 45 fő I/6/2003. főirány (90%) Európai Alkotmány-szerződés Speciális eljárási módszerek, komplex megoldó képesség fejlesztése a gyámügyi eljárásokban Financial audit Minősítés alatt Minősítés alatt Központi program Nem kötelező Nem kötelező Nem kötelező Kiemelt főirány Kiemelt főirány Kiemelt főirány 60 fő (90 %) 75 fő (80 %) 60 fő (80 %) (90%) (90%) (90%) (90%) (80 %) 450 fő

26

27 C) A 199/1998 (XII. 4.) Korm. rendeletben meghatározott adatok 1. Gyakornokok felkészítésére vonatkozó adat: Gyakornokok létszáma: 80 fő 2. A köztisztviselői és az ügykezelő alapvizsga adatai: Alapvizsgára kötelezett: 620 fő Felkészítésen részt vesz: 620 fő Ügykezelői vizsgára kötelezett: 100 fő Felkészítésen részt vesz: 100 fő 3. A köztisztviselői szakvizsga adatai: Szakvizsgára kötelezett: ről halasztott 85 fő Február 153 Március 130 Április 67 Május 45 Szeptember 95 Október 65 November 43

28 Az iskolarendszerű képzésre vonatkozó adatok Középfokú oktatási intézményben résztvevő 9 köztisztviselők Felsőfokú oktatási intézményben résztvevő 865 köztisztviselők Szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő 252 köztisztviselők Iskolarendszerű képzésben résztvevők 1126 összesen Intézmény neve Választott kar, szak Létszám Szegedi Tudomány Egyetem Állam-és Jogtudományi kar 2 Pécsi Tudomány Egyetem Állam-és Jogtudományi kar 5 Elte Jogi Továbbképző Intézet Jogi szakokleveles közgazdász 1 Budapesti Műszaki Gazd. Tud. Építőmérnöki 1 Egyetem Budapesti Műszaki Gazd. Tud. Környezetvédelmi szakmérnök 1 Egyetem Budapesti Műszaki Gazd. Tud. Közoktatás-vezető 1 Egyetem Bp-i.Corvinus Egyetem Államig. Kar, igazgatásszervező 12 Szent István Egyetem Építőmérnöki 1 Szent István Egyetem Munkavállalási tanácsadó 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Közl. mérnöki 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Ingatlan-Ny.tartási 1 Kodolányi János Főiskola Közgazdász-gazdálkodási 16 Apor Vilmos Főiskola Szociálpedagógus 5 Általános Vállalkozási Főiskola 2 Békéscsabai Tessedik S. Főiskola Pénzügyi és számviteli szak 1 Budapesti Corvinus Egyetem Okleveles kertészmérnök 2 Kertésztudományi. Kar Budapesti Corvinus Egyetem Posztg. Külügyi Szakértő Szak 1 Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar 1 Kiegészítő Tanári Szak Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Szak 1 Budapesti Gazd. Főiskola Pénzügyi és Közgazdász Szak 2 Számviteli Főisk. Kar Budapesti Műszaki és Gazd. Jogász-közgazdász 1 Tudományi Egyetem Elte Állam és Jogtud. Kar Európa Jogi Szakjogász 2 Elte Állam és Jogtud. Kar Jogász Szak 15 Elte Állam és Jogtud. Kar Idegenforgalmi Szakjogász 1 Elte Állam és Jogtud. Kar TB Szak 41 Gábor Dénes Főiskola Műszaki Informatikai Szak 6 Harsányi János Főiskola Gazdálkodási Szak 3 Heller Farkas Gazd. és Turisztikai Gazdálkodási Szak 22 Szolg. Főiskola Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási Szak 7 Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar 73

29 Miskolci Egyetem Gazdálkodási Kar 4 Nyíregyházi Főiskola Gazdálkodási Szak 3 Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdász-gazdálkodási Szak 4 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Jogász Szak 12 Kar Pécsi Tudományi Egyetem Állam és Igazgatási Ügyintéző Szak 2 Jogtudományi. Kar Pécsi Tudományi Egyetem Személyzeti Szervező Szak 8 Természettudományi Kar II. Rákóczi Ferenc Fővárosi. Gyakorló. Pénzügyi szakügyintéző 2 Szki. Jate Jogi Szak 2 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Gazdálkodási Szak 2 Bp. Közgazd. Tud. és Államig. Államigazgatás 2 Egyetem Renta Unió Okt. Centrum Mérlegképes könyvelő 2 Athéna Idgenf. Szakközép. Jogi asszisztens 1 Pécsi Tudományi Egyetem Állam és Jogtudományi. Kar 4 Gödöllői Szt. I.E. Humánerőforrás menedzser. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar 8 P.P.K. Egyetem EU Jogi Szak 3 Zsigmond Király Főiskola Humánerőforrás menedzser. 18 PTE ÁJK Igazságügyi Főiskola 2 Magyarüzletember képző A. Jogi asszisztens 2 Elte Állam-és Jogtudományi kar 7 Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi kar 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geo-informatikai Főiskola. Kar 2 Gábor Dénes Főiskola Gazdasági Informatikai 13 Gábor Dénes Főiskola Műszaki Informatika 11 Bp-i. Közg. Tud.és Államtud. Egyetem Államigazgatási Kar 4 Bp-i. Közg. Tud.és Államtud. Egyetem Igazgatásszervezői Kar 1 Bp-i. Közg. Tud.és Államtud. Egyetem Kertésztudományi. Kar 1 Pécsi Tudományi Egyetem Művelődésszervezői Szak 1 Zsigmond Király Főiskola Művelődésszervezői Szak 10 Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok 1 Eötvös József Főiskola Művelődésszervezői Szak 1 Szent István Egyetem Humánerőforrás menedzser 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetési és Szervezési Kar 1 Budapesti Corvinus Egyetem Érdekvédelmi Lobby 1 Budapesti Corvinus Egyetem Szociális igazgatás 2 Budapesti Corvinus Egyetem Igazgatás-szervező 22 ELTE Szociálpolitika 1 ELTE Jogi szakokleveles mérnők 1 ELTE Általános Szociális munkás. 1 ELTE Társadalombiztosítás 77 Pécsi Tudományi Egyetem jogász 14 SZIE Humánerőforrás menedzser 1 Wesley János Lelkészképző. Főiskola Általános szociális m. 22 Pécsi Tudományi Egyetem Általános szociális m. 5

30 Eszterházy K. Főiskola Eger Szociálpolitikai Szak 1 JPTE Jogtudományi Kar Szociálpolitikai Szak 1 BKÁE Államigazgatási Főiskolai Kar Igazgatásszervező Szak 1 PPKE JÁK D.F. Továbbképző Intézet Európa jogi szakjogász Szak 1 Pestlőrinci Közgazdasági és Pénzügyi Szak 1 Informatikai Szaki. Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Főiskolai Szak 1 Gábor Dénes Főiskola Műszaki menedzser Szak 2 M. Közbeszerzési. Társaság.által Közbeszerzési referens 1 szervezett Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdasági Pénzügyi Kar 3 Debreceni Egyetem Pedagógiai Szociálpedagógus 2 Főiskola KDSZSZ Oktatásszervez Intézet Pénzügyi Számviteli üi. 1 Országos Munkavédelmi Központ Tűzvédelmi Előadó 1 Pécsi Tudományi Egyetem Személyügyi szervező Szak 4 Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási Szak 2 BGF Pénzügyi Számviteli Főiskola Kar 2 Közgazdász Szak Károly Róbert Főiskola Pénzügyi Szak 4 Budapesti Műszaki Tudományegyetem Környezetvédelmi Szak 1 Miskolci Egyetem Állam és jogtudományi Kar 3 Szent István Egyetem Gazdálkodási Szak 9 Széchenyi István Egyetem Általános Szociális munkás Szak 1 Pécsi Tudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 1 PPKE JÁK DF. Továbbképző Intézet szakjogász Szak 1 BMGTE Építészmérnöki Szak 1 ELTE Ingatlanforgalmi szakjogász Szak 2 ELTE Kodifikátor szakjogász Szak 1 ELTE Szociális munkás 3 Corvinus Egyetem Európa Szakértő 1 Sapiantia Hittudományi Egyetem Hittani Szak 1 Nemzetbiztonsági Egyetem Gazdálkodási Szak 2 PSZF közgazdász 1 BME Környezetvédelmi szakmérnök 1 Széchenyi István Egyetem Műszaki Informatika 1 Berzsenyi D. Főiskola Művelődésszervező 1 Pécsi Tudományi Egyetem Jogtudományi Kar 3 Pécsi Tudományi Egyetem Főiskolai Szak 1 SOTE Testnevelési Tanszék 1 Vesely János Hitoktatás Képző Főiskolai Kar 3 BKÁE Államigazgatási Kar 4 Nyugat Magyarországi Egyetem Főiskolai Kar 3 ELTE Jogi Továbbképző Inf. 1 Szent István Egyetem Mezőgazdasági Kar 1 ELTE Jogi Tv. képző Adójogi szakjogász 3 ELTE Jogi Tv. képző Jogi szakok okl. mérnök 1 BGF Közgazdász 4 BGF EU pénzügyi szakértő 3

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez -STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely...2 A felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtésben használt fogalmak...16 Értékkészletek...25

Részletesebben

Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához

Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítés egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Készítette: Freinwald Éva Marosi Katalin Dr. Száldobágyi

Részletesebben

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14 Tartalom Tájékoztatás... 5 A tájékoztatás célja... 5 A tájékoztatás és a hivatalos kiegészítés... 5 A felsőoktatás finanszírozása... 6 Ki jelentkezhet állami ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről 0311 2003. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009.

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009. A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM ÉRTÉKELŐ ZÁRÓ TANULMÁNYA AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA BUDAPEST 2009. DECEMBER 1 A záró

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Minősített továbbképzési programok jegyzéke. Budapest, 2006. július 4.

Minősített továbbképzési programok jegyzéke. Budapest, 2006. július 4. 1 Minősített továbbképzési programok jegyzéke Budapest, 2006. július 4. 2 Sor- 1. I/1/ 2. I/2/ 3. I/3/ 4. I/4/ 5. I/5/ /program címe, óra, oktatási napok a/ Angol nyelv mint munkanyelv Angol középhaladó

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

Nehéz élethelyzetben a rendvédelmi dolgozók

Nehéz élethelyzetben a rendvédelmi dolgozók Nehéz élethelyzetben a rendvédelmi dolgozók Több mint ezerötszázan töltötték ki azt az internetes kérdõívet, amelyet a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) állított össze. A felmérés

Részletesebben

Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt menedzsmentjéről (tudaskp)*

Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt menedzsmentjéről (tudaskp)* Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt menedzsmentjéről (tudaskp)* Válaszok a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2009. január 29-i, és Gazdasági

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben