Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala ÉVI. ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 2005. ÉVI. ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP 3.1.1. komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel"

Átírás

1 Ikt.sz.: 20- /2005. Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala ÉVI ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel Készült: Budapest, április 25. hivatalvezető

2 A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII.4.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának, valamint a felügyelete, irányítása, ellenőrzése alá tartozó közigazgatási szerveknek (a továbbiakban felügyelt szervek) évi éves továbbképzési tervét az alábbiakban határozom meg: I. Fejezet 1. Az ágazati köztisztviselői létszám a) A tervkészítő illetékességéhez tartozó létszámadatok A közigazgatási hivatal köztisztviselői létszáma, valamint az illetékességi területén található önkormányzatok köztisztviselőinek létszáma a március 28-ig végzett adatfelmérés alapján: A Hivatal és az irányított, felügyelt, ellenőrzött szervek köztisztviselői létszáma: 6980 fő Hivatal összesen: 175 fő Irányított, felügyelt, ellenőrzött szervek (önkormányzatok): 6805 fő jegyző egyéb vezetők Ügyinté ző (I.) ügyinté ző (II.) ügykeze lő Jegyző egyéb vezetők ügyinté ző (I.) ügyinté ző (II.) Ügykez elő, b) A területi államigazgatási szervek létszámadatai A közigazgatási hivatalok által a területi államigazgatási szervektől március 28-ig kért létszámadatok Hivatal összesen: 8104 Vezető Egyéb vezető fő Ügyintéző (I.) 2776 Ügyintéző (II.) 3865 Ügykezelő 769 A ROP keretében felmért létszámadatok a köztisztviselői létszám alakulását mutatja és kiinduló alapul szolgálnak a továbbiakban a központi Programok keretében képzésen, továbbképzésen részt vevő köztisztviselői létszámadatokhoz. A Hivatal felügyelete alá képzési szempontból: a Főpolgármesteri Hivatal és és a főváros 23 kerületének polgármesteri hivatala tartozik.

3 Mind a ciklusprogramhoz tartozó, mind a ROP-os felmérés esetén: Nem szerepelnek a politikai tanácsadók, mivel a Ktv. 3. (1) bekezdés b) pontja szerint rájuk a köztisztviselők képzésére, továbbképzésére vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A Hivatal vezetője a későbbiekben az egyéb vezetők között jelenik meg. Vezetőknek, csak azok tekinthetők, akik a Ktv. 31. (1) bekezdése szerinti vezetői kinevezéssel vagy megbízással rendelkeznek, az e nélkül csoportvezetői, illetve egyéb vezetői feladatokat ellátó, de beosztott köztisztviselői állományban lévőket figyelmen kívül kell hagyni a vezetői létszám megállapításakor. Az adatok az engedélyezett létszám alapján kerültek megállapításra, tehát a tartósan távollévőket helyettesítő köztisztviselők a létszámba nem voltak beszámíthatók.

4

5 2.) A tervkészítő évekre szóló továbbképzési programja (cikluspropgram) A középtávú tervben meghatározott kiemelt főirányok Az érintett köztisztviselői létszám (fő)[1] A középtávú terv követelményeinek már megfelel (fő)[2] A ciklus végéig képezni tervezett köztisztviselői létszám (fő)[3] ban képezni tervezett létszám (fő) ben képezni tervezett létszám (fő) A ROP-ból 2005-ben indítható programok létszámadatai (fő) 2005-ben képezni tervezett létszám (fő) A évi ROP-ból célelőirányzat 2005-ben és/vagy saját képezhető forrás létszám terhére (fő) képezni tervezett létszám (fő) Kötelező képzés belügyi/ ágazati forrásból képezhető (fő) 2006-ban képezni tervezett létszám (fő) A évi célelőirányzat és/vagy saját forrás terhére képezni tervezett létszám ROP-ból 2006-ra tervezett képezhető létszám (fő) I. A Kormány középtávú tervében meghatározott kiemelt továbbképzési főirányok A. A hatékonyság, törvényesség, etikai követelmények érvényesítése 1. Korszerű munkaszervezési, minőségbiztosítási- és fejlesztési, hatékonyságmérési, ügyintézési, döntés előkészítési módszerek megismertetése Jegyzők Célcsoport Egyéb vezetők A ciklus végéig képzésben nem Ügyintézők Ügykezelők Összesen a) ROP-ból ide tartozó kötelező porogram"a közigazgatási eljárások"című képzés(5 napos képzés szakértők részére) részesül (fő) Célcs Jegyzők

6 Egyéb vezetők Ügyintézők Mkh. ügyintézők Összesen b) Kötelező központi program "A közigazgatási eljárások" című képzés elkülönített pénzalapból finanszírozva ( hatósági döntés előkészítéssel foglalkozó ügyintézők 2 napos képzése Jegyzők 10 Célcsoport Egyéb 150 vezetők Ügyintézők 700 Mkh. ügyintézők Összesen 900 c) ROP-ból ide tartozó kötelező központi program "A CAF alkalmazásának módszertana" című képzés Jegyzők - - Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők - - Összesen A korrupció-mentes és etikus közigazgatás követelményeinek, eszközeinek megismerése Jegyzők Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők Összesen

7 3. Közbeszerzési ismeretek elsajátítása a) ROP-ból ide tartozó kötelező porogram"a közbeszerzés általános ismeretei" (1. modull) című képzés Jegyzők Célcsoport Érintett vezetők Érintett ügyintézők Kistérség ügyint. Mkh. ügyintézők Összesen b) Közbeszerzési eljárási technuikák (2. modul) (a ROP -ból tól oktatható) Jegyzők Célcsoport Érintett vezetők Érintett ügyintézők Mkh. ügyintézők Összesen B. Vezető továbbképzés és vezető-utánpótlás képzés 1. Általános közigazgatási vezetési ismeretek a) Közigazgatás-szervezési és vezetési alapismeretek (1. modul) Jegyzők Egyéb vezetők Összesen Célcsoport b) Humánerőforrás-menedzsment (2. modul) Cé ljegyzők

8 Egyéb vezetők Összesen * c) Minőségfejlesztés a közigazgatásban a CAF önértékelési modell alapján (3. modul) Jegyzők Egyéb vezetők Célcsoport Összesen Vezetői készség- és képességfejlesztő képzések Jegyzők Egyéb vezetők Összesen Célcsoport 3. Vezető-utánpótlás képzés Összesen Célc C. Az elektronikus kormányzásra felkészülésből eredő kiemelt továbbképzési feladatok 1. A vezetők, az ügyintézők, valamint az ügykezelők informatikai képzése, ECDL felkészítése (Az ECDL Start távoktatás formában megvalósuló továbbképzés (a tervben nem kell szerepeltetni) Jegyzők Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők Ügykezelők Összesen * D. Az Európai Uniós közigazgatási továbbképzés középtávú feladatai 1. Az EU működésére és intézményeire vonatkozó alapismereti képzés Jegyzők Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők

9 Ügykezelők Összesen ** 2. Nyelvismeret bővítése a ROP-ból központi képzésként finanszírozott (2005-től) Jegyzők Uniós partnerkapcsolati vezetők Uniós partnerkapcsolati ügyintézők Összesen Célcsoport 3. Jogalkotási, a deregulációs és jogharmonizációs módszertannal összefüggő ismeretek ROP-ból idetartozik az "Általános jogalkotási ismeretek" című kötelező központi program Jegyzők Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők Mkh ügyintézők 0 0 Összesen Az EU támogatási rendszerének ismertetésére és a pályázati eljárások elsajátítására vonatkozó ismeretek a) "Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerének ismereteibe" című program kötelező központi képzésként Jegyzők Célcsoport Célcsoport Egyéb vezetők Ügyintézők Összesen Jegyzők 3 3 Gazdasági vez Főépítészek 8 7 Településtervező vezetők 5 4

10 Célcsoport Településtervező ügyintézők Kistérségi ügyint Mkh ügyintézők 3 3 Összesen Jegyzők Kistérségi ügyint Mkh ügyintézők 3 6 Összesen Bevezetés a Kohéziós Alap ismereteibe ROP-ból finanszírozott kötelező központi program Megyei önkorm. ügyintézői Kistérségi ügyint. Célcsoport Összesen 7 18

11

12

13 3. A tervkészítő évekre szóló továbbképzési programjának (ciklusprogram) bemutatása A évi képzési program összeállítása, illetve a ciklusterv aktualizálása során - az önkormányzatoktól és a területi államigazgatási szervektől érkezett adatszolgáltatáson és észrevételeken túl - azon tapasztalatainkra támaszkodtunk, amelyeket 2004-ben hét fővárosi kerületet érintő témaellenőrzési tevékenységünk során összegyűjtöttünk. Az önkormányzatok képzési tevékenységének vizsgálata egyebek mellett rámutatott arra, hogy bár a 199/1998. (XII.4.) Korm. rendelet és a 1020/2003. (III.27.) Korm. határozat megfelelő jogi keretet biztosít a képzési rendszer működéséhez, a gyakorlatban a megalapozott tervezést és végrehajtást számos tényező nehezíti. Így például jelenleg nincs megfelelő összhang az egyéni teljesítménykövetelmények és az előírt továbbképzések között, az éves tervek elfogadásának csúszása következtében a programok esetenként elkésetté válnak, illetve a költségvetési feltételek változása miatt meg is hiúsulhatnak ben a létszámarányos támogatási keretösszegünk Ft. A tervezésnél a megvalósítható programok jellegének, számának és a résztvevők körének meghatározásakor egyrészt a modulrendszerű képzési programok folytatását (vezetőképzések, nyelvi oktatás), másrészt új, hiánypótló továbbképzési programok beillesztését tűztik ki célul (EU Alkotmányos Szerződés, gyámügyi eljárások, pénzügyi audit). Arra törekedtünk, hogy a köztisztviselők minél szélesebb köre és rétege részesüljön aktuális szakismereteket tartalmazó képzésben ben is folytatjuk az ECDL Start oktatócsomagok rendelkezésre bocsátását, illetve a tananyag elsajátítását segítő konzultációk szervezését. A Hivatal és az Magyar Közigazgatási Intézet között létrejött együttműködési megállapodás alapján az éves terv kiegészül a ROP keretében 2005-ben indítható képzésekkel. Ebben az évben a ROP keretében várhatóan hét továbbképzés valósul meg, a képzések közül kiemelt figyelmet fordítunk a Ket. alkalmazását elősegítő tanfolyamok megszervezésére. A évi terv összeállításakor arra törekedtünk, hogy a tervben foglalt programok megvalósítása esetén fővárosi szinten hozzájáruljunk a Kormány középtávú továbbképzési tervében meghatározott célok időarányos teljesítéséhez. Az éves tervünkben szereplő képzéseken túl a fővárosi székhelyű dekoncentrált szervek növekvő számú programszervezésre vonatkozó megkeresésének (pl. vezetőképzés) is szeretnénk eleget tenni.

14 4. A évi ágazati továbbképzési célok és feladatok 2005-ben a ciklustervben foglalt ütemezésnek megfelelően (400 fő) biztosítjuk a köztisztviselők részére az ECDL Start informatikai alapismeretek elektronikus tananyagot, illetve igény szerint szervezzük a képzési anyag elsajátítását segítő konzultációt. II. Fejezet A) A évi továbbképzési célelőirányzatból támogatott továbbképzések 1. Kötelező továbbképzés E fejezeten belül kötelező továbbképzést nem tervezünk. 2. Nem kötelező továbbképzés 1. a) A program megnevezése: Általános közigazgatási vezetési ismeretek 1. modul (közigazgatási szakvizsga tananyaga) b) Azonosító száma: központi program c) A program tulajdonosa: MKI OMI d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály e) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: jegyzők, polgármesteri hivatalok érintett vezetői (2002 májusa előtt szakvizsgázottak részére) f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 90 fő (3 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 1 nap 8 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): I. negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH, illetve külső bérelt terem j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft/fő, összesen: Ft l) A célelőirányzatból igényelt támogatás összege: Ft, 100 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: Ft (90%) / 90 fő

15 2. a) A program megnevezése: Általános közigazgatási vezetési ismeretek 2 modul (bevezetés a közigazgatási emberi erőforrás menedzsmentbe) b) Azonosító száma: központi program c) A program tulajdonosa: MKI OMI d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály e) célcsoportja: jegyzők, aljegyzők, vezetői megbízatással rendelkezők (1. modulon részt vett vezetők, 2002 májusa után szakvizsgázottak)) f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 60 fő (2 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 2 nap 16 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): II. negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH, illetve külső bérelt helyszín j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft/fő, összesen: ft l) A célelőirányzatból igényelt támogatás összege: Ft, 90 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: Ft (90%) / 60 fő 3. a) A program megnevezése: Általános közigazgatási vezetési ismeretek 3. modul (minőségfejlesztés a közigazgatásban a CAF önértékelési modell alapján) b) Azonosító száma: központi program c) A program tulajdonosa: MKI OMI d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály e) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: jegyzők, polgármesteri hivatalok érintett vezetői f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 60 fő (2 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 16 óra, 2 nap h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): II., III. negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH, illetve külső bérelt terem j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft/fő, összesen: Ft, l A célelőirányzatból igényelt támogatás összege: Ft, 90 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: Ft (90%) / 60 fő

16 4. a) A program megnevezése: Felnőtt módon angolul b) Azonosító száma: I/6/2003. c) A program tulajdonosa: Elt-Stúdió Bt. d) A program lebonyolítója: Elt-Stúdió Bt. e) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: jegyzők, BFKH munkatársai modulrendszerben f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 45 fő g) A továbbképzés időtartama: 120 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): III. negyedévtől (2004 szeptemberi kezdéssel, áthúzódó: tanévhez igazodó képzés ) i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH székhelye j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: 68.ooo Ft/fő, összesen: l) A célelőirányzatból a tervezési keretösszeg terhére igényelt támogatás összege: ,- Ft, 90 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: Ft (90%) / 45 fő 5. a) A program megnevezése: Európai Alkotmány-szerződés b) Azonosító száma: programminősítési eljárás alatt c) A program tulajdonosa: Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala/Igazságügyi Minisztérium d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály. e) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: jegyzők, aljegyzők, irodavezetők, BFKH munkatársai f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 60 fő (2 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 16 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): III. negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH székhelye, külső helyszín j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft/fő, összesen: Ft l) A célelőirányzatból a tervezési keretösszeg terhére igényelt támogatás összege: Ft, 90 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: -

17 6. a) A program megnevezése: Speciális eljárási módszerek, komplex megoldó képesség fejlesztése a gyámügyi eljárásokban b) Azonosító száma: programminősítési eljárás alatt c) A program tulajdonosa: Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály, BFKH Gyámhivatal. e) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: gyámügyi előadók f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 75 fő (3 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 40 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): III. negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH székhelye, külső helyszín j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft/fő, összesen: Ft l) A célelőirányzatból a tervezési keretösszeg terhére igényelt támogatás összege: Ft, 80 % m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás:- 7. a) A program megnevezése: Financial audit b) Azonosító száma: központi program c) A program tulajdonosa: MKI OMI d) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési Főosztály e) célcsoportja: gazdasági vezetők, belső ellenőrök f) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők létszáma: 60 fő (2 csoport) g) A továbbképzés időtartama: 2 nap 16 óra h) A továbbképzés tervezett időpontja(i): II., IIII., negyedév i) A továbbképzés helyszíne(i): BFKH, illetve külső bérelt helyszín j) A továbbképzés bentlakásos: igen nem k) A továbbképzés költsége: Ft/fő és összesen: Ft Ft l) A célelőirányzatból igényelt támogatás összege Ft, 80% m) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési Főosztály Jóváhagyott támogatás: Ft (80%) / 60 fő

18 B) A évi kötelező központi programok A ROP-ban 2005-ben indítható képzések Önkormányzati és hivatali köztisztviselők számára 1. A program megnevezése: Bevezetés az EU támogatási rendszerének ismereteibe a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - Jegyzők: 3 fő - gazdasági vezetők: 70 fő - főépítészek: 7 fő - településtervező vezetők: 4 fő - településtervező vezetők: 9 fő - kistérségi ügyintézők: 4 fő - mkh. ügyintézők: 3 fő összesen: 100 fő, 5 csoport d) A továbbképzés időtartama: 4 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május április 28. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezés és Informatikaii Főosztály 2. A program megnevezése: Általános jogalkotási ismeretek a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és Informatikai Főosztály c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: -jegyzők: 2 fő -egyéb vezetők: 36 fő -ügyintézők: 37 fő -mkh. ügyintézők: 0 fő összesen: 75 fő, 3 csoport

19 d) A továbbképzés időtartama: 4 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május április 28. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és 3. A program megnevezése: A közigazgatási eljárások (szakértői szint) a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezés és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - jegyzők: 15 fő - egyéb vezetők 133 fő - ügyintézők: 52 fő - mkh. ügyintézők: 10 fő összesen: 210 fő, 7 csoport d) A továbbképzés időtartama: 5 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május október 31. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és 4. A program megnevezése: A közbeszerzés általános ismeretei a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezés és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - jegyzők: 7 fő

20 - érintett vezetők 59 fő - érintett ügyintézők: 43 fő - kistérségi ügyintézők 10 fő - mkh. ügyintézők: 1 fő összesen: 120 fő, 4 csoport d) A továbbképzés időtartama: 2 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): szeptember december 29. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és 5. A program megnevezése: Az Európai Unió támogatási rendszerének joga és intézményrendszere a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezés és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - jegyzők: 16 fő - kistérségi ügyintézők 18 fő - mkh. ügyintézők: 6 fő összesen: 40 fő, 1 csoport d) A továbbképzés időtartama: 2 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): november június 30. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és

21 6. A program megnevezése: Bevezetés a Kohéziós Alap ismereteibe a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezés és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - megyei önkorm. ügyintézők 9 fő - kistérségi ügyintézők: 9 fő összesen: 18 fő, 1 csoport d) A továbbképzés időtartama: 1 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): november március 29. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és 7. A program megnevezése: A CAF alkalmazásának módszere a közigazgatásban Lásd a területi államigazgatási szerveknél. Területi államigazgatási szervek köztisztviselői számára 1. A program megnevezése: A közigazgatási eljárások (szakértői szint) a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - egyéb vezetők: 59 fő - ügyintézők: 31 fő összesen: 90 fő, 3 csoport d) A továbbképzés időtartama: 5 nap

22 e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május október 31. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezés és Informatikaii Főosztály 2. A program megnevezése: A CAF alkalmazásának módszertana a közigazgatásban a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: -egyéb vezetők: 18 fő, 1 csoport d) A továbbképzés időtartama: 2 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): december december 29. f) A finanszírozás forrása: ROP g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és B/2) Kötelező képzések Önkormányzati és hivatali köztisztviselői számára 1. A program megnevezése: A közigazgatási eljárások a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja: - jegyzők: 10 fő, - hatósági ügyintézők: 550 fő - BFKH ügyintézők: 40 fő összesen: 600 fő d) A továbbképzés időtartama: 2 nap

23 e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május 16.-október 31. f) A finanszírozás forrása: elkülönített célelőirányzati támogatás g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezési és Területi államigazgatási szervek köztisztviselői számára 1. A program megnevezése: A közigazgatási eljárások a) A program tulajdonosa: MKI OMI b) A program lebonyolítója: BFKH Szervezési és c) A továbbképzésen résztvevő köztisztviselők célcsoportja és létszáma: - egyéb vezetők: 50 fő - hatósági ügyintézők: 250 fő összesen: 300 fő d) A továbbképzés időtartama: 2 nap e) A továbbképzés tervezett időpontja(i): május 16.-október 31. f) A finanszírozás forrása: elkülönített célelőirányzati támogatás g) A továbbképzés szervezésének felelőse: BFKH Szervezés és

24

25 A évi továbbképzési célelőirányzatból támogatott továbbképzések összesítő táblázata Támogatási keretösszeg (7005 fő x 1.363): Ft A képzési program megnevezése: A program azonosító száma: A továbbképzés módja: Összhang a középtávú tervvel: A tervezett létszám: A program teljes költsége: Díjirányelvek alapján számolható költség: Az igényelt támogatás összege: Elnyert támogatás összege: A B C D E F G H Általános közigazgatási vezetési ismeretek 1. modul Központi program Nem kötelező Kiemelt főirány 90 fő (100 %) Általános közigazgatási vezetési Központi Nem kötelező Kiemelt 60 fő ismeretek 2. modul program főirány (90 %) Általános közigazgatási vezetési Központi Nem kötelező Kiemelt 60 fő ismeretek 3. modul program főirány (90 %) Felnőtt módon angolul Nem kötelező Kiemelt 45 fő I/6/2003. főirány (90%) Európai Alkotmány-szerződés Speciális eljárási módszerek, komplex megoldó képesség fejlesztése a gyámügyi eljárásokban Financial audit Minősítés alatt Minősítés alatt Központi program Nem kötelező Nem kötelező Nem kötelező Kiemelt főirány Kiemelt főirány Kiemelt főirány 60 fő (90 %) 75 fő (80 %) 60 fő (80 %) (90%) (90%) (90%) (90%) (80 %) 450 fő

26

27 C) A 199/1998 (XII. 4.) Korm. rendeletben meghatározott adatok 1. Gyakornokok felkészítésére vonatkozó adat: Gyakornokok létszáma: 80 fő 2. A köztisztviselői és az ügykezelő alapvizsga adatai: Alapvizsgára kötelezett: 620 fő Felkészítésen részt vesz: 620 fő Ügykezelői vizsgára kötelezett: 100 fő Felkészítésen részt vesz: 100 fő 3. A köztisztviselői szakvizsga adatai: Szakvizsgára kötelezett: ről halasztott 85 fő Február 153 Március 130 Április 67 Május 45 Szeptember 95 Október 65 November 43

28 Az iskolarendszerű képzésre vonatkozó adatok Középfokú oktatási intézményben résztvevő 9 köztisztviselők Felsőfokú oktatási intézményben résztvevő 865 köztisztviselők Szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő 252 köztisztviselők Iskolarendszerű képzésben résztvevők 1126 összesen Intézmény neve Választott kar, szak Létszám Szegedi Tudomány Egyetem Állam-és Jogtudományi kar 2 Pécsi Tudomány Egyetem Állam-és Jogtudományi kar 5 Elte Jogi Továbbképző Intézet Jogi szakokleveles közgazdász 1 Budapesti Műszaki Gazd. Tud. Építőmérnöki 1 Egyetem Budapesti Műszaki Gazd. Tud. Környezetvédelmi szakmérnök 1 Egyetem Budapesti Műszaki Gazd. Tud. Közoktatás-vezető 1 Egyetem Bp-i.Corvinus Egyetem Államig. Kar, igazgatásszervező 12 Szent István Egyetem Építőmérnöki 1 Szent István Egyetem Munkavállalási tanácsadó 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Közl. mérnöki 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Ingatlan-Ny.tartási 1 Kodolányi János Főiskola Közgazdász-gazdálkodási 16 Apor Vilmos Főiskola Szociálpedagógus 5 Általános Vállalkozási Főiskola 2 Békéscsabai Tessedik S. Főiskola Pénzügyi és számviteli szak 1 Budapesti Corvinus Egyetem Okleveles kertészmérnök 2 Kertésztudományi. Kar Budapesti Corvinus Egyetem Posztg. Külügyi Szakértő Szak 1 Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar 1 Kiegészítő Tanári Szak Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Szak 1 Budapesti Gazd. Főiskola Pénzügyi és Közgazdász Szak 2 Számviteli Főisk. Kar Budapesti Műszaki és Gazd. Jogász-közgazdász 1 Tudományi Egyetem Elte Állam és Jogtud. Kar Európa Jogi Szakjogász 2 Elte Állam és Jogtud. Kar Jogász Szak 15 Elte Állam és Jogtud. Kar Idegenforgalmi Szakjogász 1 Elte Állam és Jogtud. Kar TB Szak 41 Gábor Dénes Főiskola Műszaki Informatikai Szak 6 Harsányi János Főiskola Gazdálkodási Szak 3 Heller Farkas Gazd. és Turisztikai Gazdálkodási Szak 22 Szolg. Főiskola Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási Szak 7 Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar 73

29 Miskolci Egyetem Gazdálkodási Kar 4 Nyíregyházi Főiskola Gazdálkodási Szak 3 Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdász-gazdálkodási Szak 4 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Jogász Szak 12 Kar Pécsi Tudományi Egyetem Állam és Igazgatási Ügyintéző Szak 2 Jogtudományi. Kar Pécsi Tudományi Egyetem Személyzeti Szervező Szak 8 Természettudományi Kar II. Rákóczi Ferenc Fővárosi. Gyakorló. Pénzügyi szakügyintéző 2 Szki. Jate Jogi Szak 2 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Gazdálkodási Szak 2 Bp. Közgazd. Tud. és Államig. Államigazgatás 2 Egyetem Renta Unió Okt. Centrum Mérlegképes könyvelő 2 Athéna Idgenf. Szakközép. Jogi asszisztens 1 Pécsi Tudományi Egyetem Állam és Jogtudományi. Kar 4 Gödöllői Szt. I.E. Humánerőforrás menedzser. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar 8 P.P.K. Egyetem EU Jogi Szak 3 Zsigmond Király Főiskola Humánerőforrás menedzser. 18 PTE ÁJK Igazságügyi Főiskola 2 Magyarüzletember képző A. Jogi asszisztens 2 Elte Állam-és Jogtudományi kar 7 Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi kar 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geo-informatikai Főiskola. Kar 2 Gábor Dénes Főiskola Gazdasági Informatikai 13 Gábor Dénes Főiskola Műszaki Informatika 11 Bp-i. Közg. Tud.és Államtud. Egyetem Államigazgatási Kar 4 Bp-i. Közg. Tud.és Államtud. Egyetem Igazgatásszervezői Kar 1 Bp-i. Közg. Tud.és Államtud. Egyetem Kertésztudományi. Kar 1 Pécsi Tudományi Egyetem Művelődésszervezői Szak 1 Zsigmond Király Főiskola Művelődésszervezői Szak 10 Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok 1 Eötvös József Főiskola Művelődésszervezői Szak 1 Szent István Egyetem Humánerőforrás menedzser 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetési és Szervezési Kar 1 Budapesti Corvinus Egyetem Érdekvédelmi Lobby 1 Budapesti Corvinus Egyetem Szociális igazgatás 2 Budapesti Corvinus Egyetem Igazgatás-szervező 22 ELTE Szociálpolitika 1 ELTE Jogi szakokleveles mérnők 1 ELTE Általános Szociális munkás. 1 ELTE Társadalombiztosítás 77 Pécsi Tudományi Egyetem jogász 14 SZIE Humánerőforrás menedzser 1 Wesley János Lelkészképző. Főiskola Általános szociális m. 22 Pécsi Tudományi Egyetem Általános szociális m. 5

30 Eszterházy K. Főiskola Eger Szociálpolitikai Szak 1 JPTE Jogtudományi Kar Szociálpolitikai Szak 1 BKÁE Államigazgatási Főiskolai Kar Igazgatásszervező Szak 1 PPKE JÁK D.F. Továbbképző Intézet Európa jogi szakjogász Szak 1 Pestlőrinci Közgazdasági és Pénzügyi Szak 1 Informatikai Szaki. Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Főiskolai Szak 1 Gábor Dénes Főiskola Műszaki menedzser Szak 2 M. Közbeszerzési. Társaság.által Közbeszerzési referens 1 szervezett Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdasági Pénzügyi Kar 3 Debreceni Egyetem Pedagógiai Szociálpedagógus 2 Főiskola KDSZSZ Oktatásszervez Intézet Pénzügyi Számviteli üi. 1 Országos Munkavédelmi Központ Tűzvédelmi Előadó 1 Pécsi Tudományi Egyetem Személyügyi szervező Szak 4 Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási Szak 2 BGF Pénzügyi Számviteli Főiskola Kar 2 Közgazdász Szak Károly Róbert Főiskola Pénzügyi Szak 4 Budapesti Műszaki Tudományegyetem Környezetvédelmi Szak 1 Miskolci Egyetem Állam és jogtudományi Kar 3 Szent István Egyetem Gazdálkodási Szak 9 Széchenyi István Egyetem Általános Szociális munkás Szak 1 Pécsi Tudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 1 PPKE JÁK DF. Továbbképző Intézet szakjogász Szak 1 BMGTE Építészmérnöki Szak 1 ELTE Ingatlanforgalmi szakjogász Szak 2 ELTE Kodifikátor szakjogász Szak 1 ELTE Szociális munkás 3 Corvinus Egyetem Európa Szakértő 1 Sapiantia Hittudományi Egyetem Hittani Szak 1 Nemzetbiztonsági Egyetem Gazdálkodási Szak 2 PSZF közgazdász 1 BME Környezetvédelmi szakmérnök 1 Széchenyi István Egyetem Műszaki Informatika 1 Berzsenyi D. Főiskola Művelődésszervező 1 Pécsi Tudományi Egyetem Jogtudományi Kar 3 Pécsi Tudományi Egyetem Főiskolai Szak 1 SOTE Testnevelési Tanszék 1 Vesely János Hitoktatás Képző Főiskolai Kar 3 BKÁE Államigazgatási Kar 4 Nyugat Magyarországi Egyetem Főiskolai Kar 3 ELTE Jogi Továbbképző Inf. 1 Szent István Egyetem Mezőgazdasági Kar 1 ELTE Jogi Tv. képző Adójogi szakjogász 3 ELTE Jogi Tv. képző Jogi szakok okl. mérnök 1 BGF Közgazdász 4 BGF EU pénzügyi szakértő 3

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr! Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező Iskola megnevezése Szak 1. TT.Kar biológia szakos tanár 2. BME Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Műszaki Szakoktató szak 3. Besenyei György Tanárképző Főiskola rajz szakos tanár József Attila Tudományegyetem

Részletesebben

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR , TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ doktori MATEMATIKA-MŰSZAKI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK SZAKOS, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK DOKTORA, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA,

Részletesebben

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány /2016. (..) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás József Attila Tudomány Természettudományi Karának biológia- kémia Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon (BGF, 2006.), Szakács Fizika-technika és számítástechnika szakos általános iskolai (BDF, 1991),

Részletesebben

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek 198x 2007 2007. április 26. Makay Árpád, Szegedi Tudományegyetem 1 A fejlődés motorjai Technikai előfeltételek A felsőoktatási intézmények tartalmi igényei

Részletesebben

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36.

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36. ALAPÍTÓ OKIRAT /A 2004. augusztus 04-én kelt és többször módosított alapító okirat a 2011. március 31-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése:

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

A Szabályzat 11/A. (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Szabályzat 11/A. (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2004. ( ) Kgy. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 23/1995. (VI. 16.) KGY. RENDELETE módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY

SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY AZ ÚJ HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK ÉLETRAJZAI dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár Koordinációs Ügyekért

Részletesebben

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. SZAKMAI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE: Az Intézet

Részletesebben

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az EMMI által kért, és 2015.10.12. állapotnak megfelelő táblázat a következő kiegészítéssel ment el: Állami egyetemek / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest BCE 1999 2914 2056 2527 1867 2198 2031 2006

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2010. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2010. (V.03.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2010. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.22.)

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga - INTENZÍV II. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Részvétel feltétele: képzésen kizárólag azok vehetnek részt, akik felsőfokú iskolai tanulmányaikat

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról - 1-192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 1/13. évfolyam Osztály Szakképző évfolyamok

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21.-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda továbbképzési tervének jóváhagyása Előterjesztés

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK Őszi szemeszter AGRÁRJOGI-, KÖRNYEZETJOGI ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Tavaszi szemeszter DE Népegészségügyi Kar Jogi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖE ÉS INFASTUKTÚÁJA 2005 2006 Jelen összefoglaló a Felsőoktatási (ANKING) kutatás keretében az elmúlt két évben vizsgált eket hasonlítja össze öt változó alapján. Az eket

Részletesebben

KOMPLEX OKJ KÉPZÉSEK TERVEZETT VIZSGAIDŐPONTJAI 2015.

KOMPLEX OKJ KÉPZÉSEK TERVEZETT VIZSGAIDŐPONTJAI 2015. KOMPLEX OKJ KÉPZÉSEK TERVEZETT VIZSGAIDŐPONTJAI 2015. Tanfolyam neve ADÓTANÁCSADÓ M 10767 150512 KÖZPONTI MODULZÁRÓ VIZSGA OKJ szám 55 344 01 Tanfolyam kezdési időpontja Tanfolyam befejezési időpontja

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a 2008. évi kari adatokkal) 2009. szeptember 18-i állapot szerint Kar/Tagozat Szak / / Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar (nappali)

Részletesebben

Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje. - ELTE Bölcsészettudományi Kar informatikus könyvtáros-

Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje. - ELTE Bölcsészettudományi Kar informatikus könyvtáros- Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje Munkaviszony kezdete az intézményben - ELTE Bölcsészettudományi Kar informatikus könyvtáros- 2009.07.15. 2012.01.16. Barkovits Ágnes Magyar nyelv

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda 27. szám Tartalomjegyzék 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 32/2012.

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma 2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Szak (párhuzamos akkreditáció érvényessége) Alkotóművészet és muzikológia (szakirányok: zeneelmélet;

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése. Komplex ellenőrzések

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése. Komplex ellenőrzések 2 A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése Komplex ellenőrzések 1. Pusztaszabolcs november Célellenőrzések Adóigazgatás 1. Előszállás

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.

RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS ÉS KOMPETENCIA RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA RENDSZER LEÍRÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETÉS Polgármesteri

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 477 730 0 GAZD. Budapest magyar 136 190 0 TÁRS. Budapest magyar 97 0 0 ker

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 477 730 0 GAZD. Budapest magyar 136 190 0 TÁRS. Budapest magyar 97 0 0 ker ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 1680 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési társadalomtudomány képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

MODULOS OKJ KÉPZÉSEK VÁRHATÓ VIZSGAIDŐPONTJAI 2015.

MODULOS OKJ KÉPZÉSEK VÁRHATÓ VIZSGAIDŐPONTJAI 2015. MODULOS OKJ KÉPZÉSEK VÁRHATÓ VIZSGAIDŐPONTJAI 201 neve ADÓTAN M 10766 151012 MODULZÁRÓ VIZSGA 55 344 01 bocsátás feltételei: az alábbi eredményes letétele: 10766-12 feladatok (szóbeli) 10767-12 Az adózás

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN Képzéskereső: www.bgf.hu Az alábbi képzések további részletes leírása a külön képzési szintenként megtalálható. 1 Adóigazgatási szakügyintéző 2 Banki szakügyintéző

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

KISSNÉ PAP MARGIT A JOGI FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE *

KISSNÉ PAP MARGIT A JOGI FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE * KISSNÉ PAP MARGIT A JOGI FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE * Rövid írásomban néhány olyan jellemzőről szeretnék vázlatos tájékoztatást adni, amely az igazgatás szempontjából mutatja be a jogászképzés jelenlegi

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Képzési formák a középiskolában

Képzési formák a középiskolában Képzési formák a középiskolában Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakgimnáziumi képzés: 1. XXXIV. Kertészet és parképítés (A szakmai érettségit követő 13. évfolyamon szerezhető szakképesítés:

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 733 896 0 GAZD. Budapest magyar 114 199 0 TÁRS. Budapest magyar 139 20 0 ker

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 733 896 0 GAZD. Budapest magyar 114 199 0 TÁRS. Budapest magyar 139 20 0 ker ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 2169 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési társadalomtudomány képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben