BESZÁMOLÓ A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG FELVIDÉKI BEIRATKOZÁSI PROGRAMJÁNAK ÉVI EREDMÉNYEIRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG FELVIDÉKI BEIRATKOZÁSI PROGRAMJÁNAK 2011. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG FELVIDÉKI BEIRATKOZÁSI PROGRAMJÁNAK ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Rákóczi Szövetség, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány és a Felvidéken működő Szülőföldön Magyarul Társulás regionális tagszervezetei: a Város és Vidéke Célalapok a magyar iskolákkal és óvodákkal együttműködve 2011-ben is megvalósították a Felvidéki Beiratkozási Programot, amelynek két fő eleme az előző évi karácsonyi óvodai ajándékakció, valamint a felvidéki általános iskolás kisdiákok támogatására létrehozott beiratkozási ösztöndíj akció. Karácsonyi óvodai ajándékakció A Rákóczi Szövetség Alapítványával, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvánnyal közösen az előző évekhez hasonlóan megszervezte a beíratási program részét képező karácsonyi óvodás ajándékcsomag akcióját. A Célalapoktól összegyűjtött adatok alapján darab ajándékcsomag került kiosztásra a Dél- Szlovákiát behálózó 25 Célalap területén, ahogyan ezt az 1. sz. táblázat is szemlélteti. A gyermekekre vonatkozó adatgyűjtést a Célalapok településenként három kategória szerint végezték el: karácsonyi ajándékcsomagot kapott egész Szlovákia területén minden magyar óvodába járó gyermek, továbbá a szlovák óvodába járó gyermekek közül azok, akik a Célalapok által végzett felmérés szerint beszélik a magyar nyelvet, valamint azok a magyarul beszélő gyermekek is, akiket előreláthatólag a következő évben fognak első ízben óvodába beíratni. A korosztályoknak megfelelő tartalom szerint kétféle csomag került összeállításra, egyik csomagtípust a jövő évben iskolába beíratandó gyermekeknek adtuk, ehhez beszállítóként igénybe vettük az Apáczai Könyvkiadó által kedvezményesen felajánlott könyveket is, a másik ajándéktípust a többi óvodás és a jövő esztendőben óvodába beíratandó gyermekek kapták. Valamennyi érintett gyermek a HÉRA Alapítványtól pályázati úton elnyert egy-egy energiatakarékos lámpát is kapott ajándékba. A szállító az alább felsorolt Célalapokhoz juttatta el az ajándékcsomagokat, ahonnan az ajándékokat a Célalap körzetébe tartozó óvodákba továbbszállították, majd az ajándékok a karácsonyi ünnepkörben közösségi ünnepségek keretében 1

2 kerültek kiosztásra. Minden csomag egy, a szülőknek szóló levelet tartalmazott, amely összefoglalta a magyar iskolaválasztás főbb érveit. A program összköltsége Ft volt, a program költségének fedezésére a Rákóczi Szövetség annak nemzetstratégiai fontosságára való tekintettel támogatást kért és kapott a Bethlen Gábor Alap Zrt.-től. 1. sz. táblázat Város és vidéke célalap Iskolakezdés előtt álló óvodások száma Fiatalabb, még nem iskolaköteles óvodások száma Összes óvodás száma 1 Dunaszerdahely Érsekújvár Fulek Galánta Gúta Ipolyság Kassa Királyhelmec Komárom Léva Losonc Nagykapos Nagykürtös Nagymegyer Nyitra Párkány Pozsony Rimaszombat Rozsnyó Somorja Szenc Szepsi Tornalja Vágsellye Zselíz Összesen

3 Beiratkozási ösztöndíj program A Rákóczi Szövetség a Célalapokkal és az iskolákkal együttműködve az előző évi feltételek mellett 2011-ben is megismételte első ízben év végén a Pro Professione Alapítvány támogatásával meghirdetett és 2005-ben végrehajtott ösztöndíj akcióját. Az akció egyszeri 10 ezer Ft beiratkozási ösztöndíj adományozását tartalmazta azon gyermekek számára, akik 2011-ben kezdik el tanulmányaikat a magyar tannyelvű iskolában ben első ízben sikerült a támogatóknak köszönhetően Szlovákia valamennyi magyar iskolakezdőjére kiterjeszteni a programot, szemben a korábbi évekkel, amikor a források szűkösségére való tekintettel csak a szociális és gazdasági szempontból hátrányos helyzetűnek tekintett országrészben, valamint a nyugati országrészben a peremvidékeken került teljes körűen meghirdetésre az ösztöndíj akció. A többi régióban, a tömbmagyarság lakóterületén csupán a nagycsaládosok és a más településre bejárni kényszerülők pályázhattak a beiratkozási ösztöndíjra. Az ösztöndíjakat a sokévi hagyománynak megfelelően 2011-ben is, túlnyomórészt az őszi hónapokban iskolai ünnepségek keretében adták át a Rákóczi Szövetség és az érintett Célalapok képviselői a családoknak. Az ösztöndíj átadásokon több esetben jeles közéleti személyiségek, továbbá a programot támogató egyes magyarországi önkormányzatok képviselői is részt vettek. Az ösztöndíj átadási ünnepségek színhelyét és az átadott ösztöndíjak számát a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az egyes átadásokról készült beszámolókat az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. sz. táblázat S. sz. Időpont Célalap Település Ösztöndíjazottak száma 2011-ben Ösztöndíjazottak száma 2010-ben Nyitra Nagycétény Kassa Kassa Nagykürtös Ipolybalog Nagykürtös Ipolynyék Nagykürtös Lukanénye Pozsony Pozsonypüspöki Rimaszombat Bátka Rimaszombat Rimaszombat

4 Rimaszombat Rimaszombat Rimaszombat Feled Gúta Gúta Fülek Ragyolc Fülek Fülek Fülek Síd Vágsellye Vágsellye Vágsellye Pered Vágsellye Negyed Somorja Lég Somorja Nagyszarva Somorja Tejfalu Somorja Somorja Somorja Csallóközcsütörtök Galánta Nádszeg Galánta Galánta Galánta Födémes Nagykapos Nagykapos Nagykapos Vaján Nagykapos Nagykapos Nagymegyer Alistál Nagymegyer Csilizradvány Nagymegyer Nagymegyer Érsekújvár Szimő Érsekújvár Tardoskedd Érsekújvár Érsekújvár Érsekújvár Kürt Érsekújvár Udvard Léva Léva Szenc Szenc

5 Ipolyság Ipolyszakállos Ipolyság Ipolyság Ipolyság (állami iskola) Ipolyság (egyházi iskola) Ipolyság Palást Tornalja Tornalja Tornalja Rimaszécs Zselíz Zselíz Komárom Komárom Komárom Naszvad Komárom Bátorkeszi Rozsnyó Dernő Rozsnyó Rozsnyó Rozsnyó Pelsőc Komárom Csallóközaranyos Szepsi Torna Szepsi Buzita Szepsi Szepsi Királyhelmec Szomotor Királyhelmec Nagytárkány Királyhelmec Királyhelmec Párkány Szalka Párkány Párkány Párkány Muzsla Párkány Köbölkút Párkány Szőgyén Dunaszerdahely Hegyéte Dunaszerdahely Csallóközkürt Dunaszerdahely Vásárút Dunaszerdahely Felsővámos 5

6 Dunaszerdahely Pozsonyeperjes Dunaszerdahely Nagyudvarnok Dunaszerdahely Dunaszerdahely Dunaszerdahely Dunaszerdahely Dunaszerdahely Dunaszerdahely Dunaszerdahely Dunaszerdahely Dunaszerdahely Albár Dunaszerdahely Nagymad Dunaszerdahely Nyékvárkony Dunaszerdahely Bős Dunaszerdahely Baka Dunaszerdahely Csallóköznádasd Dunaszerdahely Felbár Dunaszerdahely Gelle Dunaszerdahely Nagylúcs Dunaszerdahely Egyházkarcsa Dunaszerdahely Nemeshodos Dunaszerdahely Nagyabony Dunaszerdahely Szentmihályfa Dunaszerdahely Felsőpatony Dunaszerdahely Diósförgepatony Losonc Losonc Komárom Marcellháza Komárom Ógyalla 52 4 Összesen A beiratkozási program számszerű értékelése A beiratkozási program 2011-ben is segített abban, hogy közüggyé váljon a magyar iskolába történő beiratkozás a Felvidéken. Ezt szolgálták az ösztöndíj átadási ünnepségek és a programról a média által közölt tájékoztató beszámolók. A program kifejezésre juttatta az anyaország 6

7 társadalma egy részének szolidaritását a felvidéki magyarság iránt, aminek még inkább nyomatékot adnak az elmúlt években megtapasztalt szlovákiai magyarellenes megnyilvánulások, mindenekelőtt a szlovák állampolgársági törvény és a nyelvtörvény. A Rákóczi Szövetség az elmúlt évekhez hasonlóan részletes elemzést végzett a magyar iskolába beíratott gyermekek számának alakulását illetően. A helyzetértékeléshez két adatnak van megkülönböztetett fontossága. Az egyik a magyar iskolába beíratott diákok számának változása, a másik annak az arányszámnak az alakulása, amely kifejezi a magyar iskolába beíratott gyermekek számát az adott régióban beíratott összes diákok számához viszonyítva. Az elemzést egyrészt indokolt elvégezni a program kezdete óta eltelt teljes időszakra ( ), másrészt a időszakra vonatkozóan. Az elemzések összehasonlító eredményeit Célalaponként a 3. sz. táblázat mutatja. A táblázatból látható, hogy a közötti időszakban stabilizálódott - a demográfiai lejtmenet ellenére - a magyar iskolába beíratott gyermekek száma. Ugyanakkor megállapítható, hogy az elmúlt hét éves időszakban 16,34%-kal csökkent a magyar iskolába beíratott gyermekek száma, ami elsősorban a demográfiai lejtmenet következménye. Ezt az is alátámasztja, hogy a magyar iskolába beíratott gyermekek számaránya az összes beíratott gyermek számához viszonyítva a vizsgált régiók összességében az elmúlt hét év viszonylatában csupán 1,95%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy sikerült a hét éves időszakban a magyar iskolák pozícióit stabilizálni, bár természetesen továbbra is tény, hogy a magyarul beszélő gyermekek közel 20%-át a szülők félelemből, vagy a jobb érvényesülés reményében szlovák tannyelvű iskolába íratják be. A kassai és pozsonyi régiókat vizsgálatunkban külön kezeltük, mivel ezekben a régiókban elenyésző a magyar nemzetiségűek részaránya az összes lakossághoz képest. Érdekes eredményeket kapunk, ha a számadatokat régiónként (Célalaponként) vizsgáljuk. A 25 célalap közül 13 célalap területén növekedett a magyar iskolaválasztók aránya 2011-ben 2010-hez képest (Galánta, Dunaszerdahely, Somorja, Szenc, Rimaszombat, Tornalja, Rozsnyó, Királyhelmec, Nagykapos, Vágsellye, Nyitra, Gúta, Ipolyság). A 25 célalap területén a magyar iskolaválasztás aránya stagnáló, 2010 és 2011 viszonylatában: M/Ö: -0,29%. Népesség növekedés a korosztályra vetítve viszont csak 10 célalap területén tapasztalható, 5 keleti régióban (Rimaszombat, Tornalja, Rozsnyó, Nagykapos, Királyhelmec), valamint Délnyugat-Szlovákia 5 régiójában (Vágsellye, Szenc, Nyitra, Gúta, Komárom, Ipolyság). Ebben a 10 régióban a magyar iskolaválasztás aránya is növekedett. 7

8 Vizsgálatot végeztünk arra vonatkozóan is, miképpen alakulnak a magyar iskolába történő beiratkozás számai és számarányai a magyarlakta városokban. A vonatkozó adatokat a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. sz. táblázat Magyarlakta városok nemzetiségi arányai és beiratkozási adatok % M 2001 M/Ö 2011 M/Ö M/M Dunaszerdahely 79,75 65,06 0,63 0,57 Érsekújvár 27,52 9,33-5,72-50,7 Fülek 64,4 62,66-2,7 62,3 Galánta 36,8 28,44 12,15 6,90 Gúta 80,77 73,58 4,35 6,85 Ipolyság 62,21 50,0 5,24-14,55 Királyhelmec 76,94 44,04 2,62-11,11 Révkomárom 60,09 62,24 3,05 5,5 Léva 12,23 4,92-0,11-15,79 Losonc 13,11 3,05-1,93 57,89 Nagykapos 56,98 44,44 0,54-26,15 Nagymegyer 84,55 70,13 0,43-28,95 Párkány 68,74 52,99-6,87-33,33 Rimaszombat 35,26 32,96-3,64 0 Rozsnyó 26,8 19,12 3,02 9,09 Somorja 66,63 32,02 1,62 42,5 Szenc 22,12-0,65 7,17 0 Szepsi 43,65 51,45 6,2 1,43 Tornalja 62,14 56,41-10,58 13,79 Vágsellye 17,88 4,0-3,89-50,0 Zselíz 51,25 36, ,89 M 2001: Magyar nemzetiségűek részaránya az egyes városokban a 2001-es népszámlálás adatai szerint M/Ö: - magyar iskolába beíratott diákok aránya az összes beíratott diákhoz képest M/M : - a magyar iskolába beíratott diákok arányának változása az időszakban Általában megállapítható, hogy jelentős negatív eltérés mutatkozik ezekben a városokban a nemzetiségi arányok és a magyar iskolába történő beiratkozás arányszámai között, ami arra is utal, hogy jelentősen fokozni kell az erőfeszítéseket ezekben a városokban a magyar iskolába történő beiratkozási kampány hatékonyságának növelésére. Itt is megfigyelhető, hogy néhány városban (Fülek, Galánta, Gúta, Komárom, Rozsnyó, Somorja, Szepsi, Tornalja) a magyar iskolába beíratott diákok száma öt év alatt növekedett. A 21 vizsgált városból 11 esetében (Dunaszerdahely, Galánta, Gúta, Ipolyság, Királyhelmec, Komárom, Nagykapos, Nagymegyer, 8

9 Rozsnyó, Somorja, Szepsi) növekedett a vizsgált időszakban a magyar iskolába beíratott diákok számaránya is. Az eredmények alapján és a szlovákiai belpolitikai helyzetet is figyelembe véve a program további folytatásra javasolható azzal, hogy az eddiginél is fokozottabb figyelmet kell fordítani valamennyi érintett család felkutatására és egyéni megszólítására Beiratkozási ösztöndíj akció költségei és forrásai A beiratkozási ösztöndíj program hét éve során az átadott ösztöndíjak száma összesen , forint értékben. Az ösztöndíjak forrása túlnyomó részt minden évben a civil szervezetek, Polgári Körök, alapítványok, magánszemélyek, parlamenti képviselők és önkormányzatok támogatásán alapszik, 2011-ben a Bethlen Gábor Alap Zrt. is hozzájárult ben az alábbi magyarországi települések önkormányzatai, polgármesterei, civilszervezetei vagy magánszemélyek járultak hozzá a programhoz évi Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programot támogató települések Adományozó Önkormányzat Polgármester Egyéb 1 Apc + 2 Ács + 3 Ádánd + 4 Bábolna + 5 Baja + 6 Bakonysárkány + 7 Bakonyszűcs + 8 Balatonalmádi + 9 Balatonföldvár + 10 Balatonfüred + 11 Balatonkenese + 12 Balatonkeresztúr + 13 Balatonöszöd + 14 Balatonújlak + 9

10 15 Bánhorváti + 16 Barcs + 17 Bárdudvarnok + 18 Bátaszék + 19 Békéscsaba + 20 Berettyóújfalu + 21 Biatorbágy + 22 Bicske + 23 Bihartorda + 24 Bócsa + 25 Bonyhád + 26 Budakalász + 27 Budakeszi + 28 Budapest Főváros + 29 Budapest I. Kerület + 30 Budapest II. Kerület + 31 Budapest III. Kerület + 32 Budapest VI. Kerület + 33 Budapest X. Kerület + 34 Budapest XI. Kerület + 35 Budapest XII. Kerület + 36 Budapest XIV. Kerület + 37 Budapest XV. Kerület + 38 Budapest XVI. Kerület + 39 Budapest XVII. Kerület + 40 Budapest XXII. Kerület + 41 Bükkábrány + 42 Cégénydányád + 43 Csabaszabadi + 10

11 44 Csaholc + 45 Csátalja + 46 Cserénfa + 47 Cserhátsurány + 48 Dabas + 49 Diósviszló + 50 Drégelypalánk + 51 Dunaföldvár + 52 Dunaújváros + 53 Dunavarsány + 54 Eger + 55 Érd + 56 Esztergom + 57 Fonyód + 58 Fürged + 59 Füzesgyarmat + 60 Garadna + 61 Gerjen + 62 Gödöllő + 63 Gyöngyöshalász + 64 Győr + 65 Hajdúhadház + 66 Hajdúszoboszló + 67 Hajmáskér + 68 Halászi + 69 Hangony + 70 Heréd + 71 Hévíz + 72 Hosszúhetény + 11

12 73 Hosszúpályi + 74 Igal + 75 Jákó + 76 Jászboldogháza + 77 Kács + 78 Kaposmérő + 79 Kaposvár + 80 Kapuvár + 81 Karcag + 82 Kecel + 83 Kerekharaszt + 84 Kerepes + 85 Keszthely + 86 Kétbodony + 87 Kétpó + 88 Kétújfalu + 89 Kisbér + 90 Kisdobsza + 91 Kisecset + 92 Kissikátor + 93 Kisvárda + 94 Klárafalva + 95 Kocsér + 96 Komárom + 97 Komló + 98 Komlóska + 99 Kondoros Kópháza Körmend + 12

13 102 Köröm Lajosmizse Lakitelek Leányfalu Madaras Mány Márfa Martfű Martonvásár Mátészalka Medina Méra Meszlen Miske Miskolc Mohács Mór Mórahalom Nagybaracska Nagycenk Nagycsepely Nagykőrös Nagyoroszi Nagyszénás Nemesgörzsöny Nógrádsipek Nyírbogát Nyírcsaholy Nyíregyháza + 13

14 131 Ócsa Ófehértó Okorág Orosháza Oroszlány Ózd Ököritófülpös Panyola Pápa Pátroha Pátyod Pécs Pilisjászfalu Pusztavám Putnok Rábapatona Rákóczibánya Romhány Rozsály Salgótarján Sárvár Sátoraljaújhely Siófok Soltvadkert Somlóvásárhely Somogyszil Somogyudvarhely Somogyvár Sopron + 14

15 160 Sükösd Sümeg Szada Szamostatárfalva Szank Szárföld Szárliget Szarvas Szécsény Szeged Szeghalom Székesfehérvár Szekszárd Szentendre Szentes Szigetszentmiklós Szolnok Szombathely Tabajd Tarpa Tass Tát Tata Tatabánya Terény Tiszakécske Tiszaladány Tiszanána Tiszasziget + 15

16 189 Tófej Tolna Tótkomlós Tököl Törtel Újkígyós Vál Vámospércs Vásárosnamény Vasvár Veresegyház Verőce Verseg Vértesszőlős Veszprém Visegrád Zabar Zajta Zalaegerszeg Zirc + + : A támogató/adományozó típusa Egyéb: Magánszemély, civil szervezet, gazdasági szervezet 16

17 1. számú melléklet Felvidéki Beiratkozási Program Ösztöndíjátadási beszámolók - 1. Nyitra Nagycétényben június 14-én 15 zoboralji iskolakezdő kisdiák vehette át az idén elsőként a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Az ösztöndíjakat a Nyitra és Vidéke Célalap által szervezett ünnepségen adta át Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke, aki a szülőkhöz intézett beszédében gratulált a magyar iskolaválasztásához és örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy idén nőtt a magyar iskolába íratott zoboralji gyermekek száma. Beszédében utalt a magyar kormány nemzetpolitikával kapcsolatos pozitív döntéseire, megemlítve az oktatásnevelési támogatásban bekövetkezett változásokat is. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Rákóczi Szövetség továbbra is kiemelten kezeli a magyar iskola választás ügyét és ezzel együtt folytatódik a beiratkozási program, sőt az idei évben valamennyi szlovákiai magyar iskolakezdőt részesíteni kíván a Szövetség az ösztöndíjban, amit a magyarországi civil adományok tesznek lehetővé. 2. Kassa A Rákóczi Szövetség évi felvidéki beiratkozási ösztöndíjainak átadása Kassán és Szádudvarnokon vette kezdetét szeptember 7-én. Az ösztöndíj-átadási ünnepségeken a Rákóczi Szövetséget Halzl József elnök és Csáky Csongor főtitkár képviselték. Kassán a Márai Sándor Alapiskolában ünnepélyes keretek között 20 magyar iskolakezdő kisdiák vette át az ösztöndíjat. Az eseményen a diákok és a szülők mellett jelen volt az iskola igazgatónője, Csurkó Éva, Havasi Péter Célalap vezető, Hanesz Angelika, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség kassai irodavezetője, Mátyás Flórián, a kassai egyetemistákat összefogó KIKELET vezetője és a Márai Sándor Gimnázium Rákóczi ifjúsági szervezetének két diákja. 17

18 Hanesz Angelika köszöntő szavai után a jelen lévő két gimnazista diák számolt be a Rákóczi Szövetség rendezvényein szerzett tapasztalatairól, majd Mátyás Flórián orvostanhallgató, a KIKELET vezetője mondta el a magyar iskolaválasztás fontosságáról gondolatait. A Rákóczi Szövetség elnöke beszédében gratulált a szülők döntéséhez, kiemelve a magyar iskola és a magyar nyelvhasználat meghatározó fontosságát a felvidéki magyar közösség megmaradása szempontjából. Az ösztöndíjak átadása során több olyan család gyermeke vette át az ösztöndíjat, ahol az egyik szülő nem beszél magyarul, illetve a családban szlovákul beszélnek. Az eseményről Havasi Péter helyszíni riportot készített a felvidéki Pátria Rádió számára. Szádudvarnokon - az idén megnyílt Szent István Katolikus Alapiskolában - 5 iskolakezdő kisdiák részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában. Az ösztöndíjak átadására családias légkörben került sor, ahol a diákok és a szülők mellett jelen volt Juhász Attila plébános, az iskola egyik létrehozója, Miliczky Sándor polgármester és a község vegyes kara, akik rövid műsort adtak. A Szövetség képviselői a diákok ösztöndíjai mellett több mint 100 könyvből álló könyvcsomagot is átadtak az iskola részére Nagykürtös A nagykürtösi Célalap területén szeptember 20-án, három helyszínen, az ipolybalogi, az ipolynyéki és a lukanényei alapiskolában került átadásra a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíja 35 magyar iskolakezdő kisdiáknak. Az átadásokon Csáky Csongor képviselte a Szövetséget. Ipolybalogon az ösztöndíj átadási ünnepségen jelen volt Cseri Lajos, a község polgármestere és Urbán Aladár Célalap vezető. Az iskola diákjainak rövid műsorát követően Molnár Barna iskolaigazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd Csáky Csongor és Urbán Aladár foglalta össze az ösztöndíj üzenetét és a magyar iskolaválasztás fontosságát. Ipolybalogon a 12 helyi iskolakezdő mellett az ipolyhidvégi alapiskola két diákja, illetve az óvári iskola egy iskolakezdője vette át az ösztöndíjat. Ipolynyéken Jusztin Imre igazgató köszöntette az egybegyűlt ipolynyéki és inámi szülőket, majd az iskola diákjainak műsorával folytatódott az esemény. A Szövetség képviselőjének beszédét követően 11 ipolynyéki és 4 inámi iskolakezdő vette át az ösztöndíjat. A lukanényei alapiskolában Kuzma Zoltán polgármester köszöntötte a 4 helyi és az egy csábi iskolakezdő diákot, illetve szüleiket. A Szövetség képviselőjének felszólalását követően átadásra kerültek az ösztöndíjak. Lukanényén vette át Pacholik Timót zsélyi szülő Balassagyarmaton tanuló 3. osztályos gyermekének ösztöndíját, egy korábbi megállapodás értelmében. 18

19 Valamennyi iskolakezdő a nagykürtösi Célalap területén Urbán Aladár kérésére megkapta Petrolay Margit Palócnépmesék című könyvét. 6. Pozsony Pozsonyban, a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnáziumban szeptember 21-én 33 iskolakezdő gyermek családja részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában. Az ünnepélyes ösztöndíjátadáson a gyermekek és szüleik mellett részt vett az iskola igazgatója Morvay Katalin, Varga Mária, a Pozsonypüspöki Alapiskola igazgatónője, aki egyben a Pozsony Városi Célalap (Posonium Társaság) vezetője, Bábi Zsuzsanna, a Selye János Klub vezetője, pozsonyi orvostanhallgató, valamint a tanári kar több tagja. A Rákóczi Szövetséget Krupi Bernadett és Bajnóczi Gábor képviselte. Az összegyűlt szülőket, diákokat és vendégeket Morvay Katalin köszöntötte, majd Bajnóczi Gábor beszélt a Rákóczi Szövetségről, annak céljairól. Elmondta azt is, hogy a pozsonyi beiratkozási ösztöndíj a XVI. kerületi önkormányzat és Kovács Péter polgármester úr jóvoltából kerül átadásra. Kiemelte, hogy a Rákóczi Szövetség továbbra is szeretné folytatni beiratkozási programját, hogy lehetőleg minden magyarul beszélő gyermek magyar iskolába kezdje meg tanulmányait. Ezután Bábi Zsuzsanna, 5. éves orvostanhallgató beszélt arról, mennyire hálás szüleinek, hogy magyar iskolába íratták, megerősítve a szülőket helyes döntésükben. A ösztöndíjak átadása előtt Bajnóczi Gábor elmondta a technikai tudnivalókat, majd mindenkinek gratulálva és a gyermekeknek sok sikert kívánva átadta az ösztöndíjakat. Az előzőleg jelzett 36 diák közül ketten halasztottak, egy gyermek elköltözött, egy pedig szlovák iskolába ment, viszont be is iratkozott egy diák, így 33 pozsonyi és pozsonypüspöki kisdiák kapott ösztöndíjat. Az ünnepélyes átadást követően az igazgatónők és a Rákóczi Szövetség képviselői rövid beszélgetést folytattak, ahol Morvay Katalin igazgatónő örömmel számolt be arról, hogy a szomszédos telken magyar óvoda épül, így teljessé válik a magyar oktatási komplexum (óvoda, alapiskola, gimnázium) Rimaszombat A Rimaszombati Célalap területén szeptember 22-én került átadására a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíja négy helyszínen: a bátkai alapiskolában, 19

20 a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában, a rimaszombati Dúsa úti Alapiskolában és a feledi kultúrházban. Az eseményeken a házigazdai szerepet a Célalap munkatársa, Csúsz László látta el. A Rákóczi Szövetséget Ősi Barnabás és Csáky Csongor képviselték, akiket elkísért és segítette az átadások adminisztrációját Ziman Erzsébet. A Célalap területén összesen 334 magyar iskolakezdő vette át az ösztöndíjat. Az iskolakezdők száma 25 fővel kevesebb a januárban beíratott diákokéhoz képest. A csökkenés oka elsősorban a diákok pszichológus általi iskolahalasztásával függ össze. Mind a négy ösztöndíj átadási helyszínen műsorral készültek az iskolák diákjai és hálásak voltak a támogatásért. A Rimaszombati Célalap területén megállapítható, hogy a diáklétszám évről-évre nő, aminek elsősorban demográfiai okai vannak ben 300, 2010-ben 331, 2011-ben 334 diák kezdte meg a magyar iskolát. 11. Gúta szeptember 23-án került átadásra a Gúta és Vidéke Célalap területén magyar iskolába íratott diákok számára a Rákóczi Szövetség oktatási-nevelési támogatása. Az ünnepélyes eseményre a gútai kultúrházban került sor, ahol a házigazda, Angyal Béla, a Célalap vezetője, és felesége, Angyal Adrianna mellett a díjazottak iskoláinak, a Corvin Mátyás Alapiskolának, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolának, az egyházi iskolaközpontnak, a helyi speciális iskolának, továbbá a tanyi, a lakszakállasi, a nemesócsai és a csicsói iskoláknak igazgatói, képviselői, valamint Elek László volt gútai pap, jelenlegi komáromi esperesplébános és Kiss Róbert gútai plébános jelentek meg. A Rákóczi Szövetség képviseletében Kovács Bernadett, Ősi Barnabás és Horváth Attila volt jelen. A támogatásban részesülő iskolakezdők száma a 2010-es évhez képest jelentősen emelkedett, hiszen idén 137 első osztályos vehette át az ösztöndíjat, míg egy évvel korábban csak 46-an. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a gútai intézmények mellett a környékbeli iskolák diákjaival is kibővült díjazottak köre, hangsúlyozandó azonban, hogy a gútai iskolákba beíratott diákok száma is 18 fővel nőtt a tavalyihoz képest. A januárban rögzített 139 diákhoz képest a változást az iskolakezdés elhalasztására javasoltak okozták. 20

21 Az ünnepi hangulatról a helyi iskolák diákjai figyelemre méltó előadással gondoskodtak, melynek keretében néptánccal, karés szóló énekekkel hatották meg a közönséget. Az ösztöndíjátadás után a házigazda rövid állófogadásra hívta az esperes urat, az iskolák és a Rákóczi Szövetség képviselőit Fülek A Füleki Célalap 154 magyar iskolakezdője szeptember 26-án vehette át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját három helyszínen: a ragyolci kultúrházban, a füleki ifjúság utcai magyar alapiskolában és a sídi magyar alapiskolában. Az átadások helyi szervezője Tomolya Róbert Célalap vezető volt, aki egyben a házigazdai feladatokat is ellátta az egyes helyszíneken. A Rákóczi Szövetség képviseletében Hertelendy Anna és Csáky Csongor vett részt az átadásokon Agócs Tibor, Budapesten élő vállalkozóval, a program egyik támogatójával. A Célalap területén 162 gyermeket írtak be magyar iskolába 2011 elején, az iskola alkalmassági vizsgálatok alapján végül 154 gyermek kezdhette meg tanulmányait ben 190 magyar elsős volt a Füleki Célalap területén, 2011-ben 154, ami közel azonos a 2009-es létszámmal, ami 152 fő volt Vágsellye A Vágsellyei Célalap 116 magyar iskolakezdője szeptember 27-én kapta meg a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját, három helyszínen: a vágsellyei Magyar Házban, a peredi Kultúrházban és a negyedi alapiskolában. Az átadások helyi szervezője és házigazdája Botka Ferenc Célalap vezető volt, a Rákóczi Szövetséget Csáky Csongor képviselte, akit elkísért az átadási ünnepségekre a Budapesten tanuló felvidéki egyetemistákat tömörítő Kaszás Attila Diákkör két tagja Fekete Zsuzsanna és Skoda Fanni. Az ösztöndíjakat mindhárom helyszínen ünnepélyes keretek között adták át. Az iskolaigazgatók mellett Pereden a település alpolgármestere, Jurás Gábor, Negyeden pedig Jancsó István polgármester is jelen volt. A Célalap területén január és február folyamán 125 gyermeket írattak be magyar iskolába, viszont a pszichológusi vélemények alapján ténylegesen ebből csak 114 kezdhette meg az iskolát. Szeptemberben további 2 gyermeket írattak be magyar iskolába, 21

22 akik a helyszínen töltötték ki pályázatukat, így vehette át 116 diák az ösztöndíjat ben 100 magyar iskolakezdő volt a Vágsellyei Célalap területén, 2011-ben pedig Somorja A Somorjai Célalap területén szeptember 28-án került átadására a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíja hét helyszínen: a légi, nagyszavai, tejfalui, somorjai Corvin Mátyás, csallóközcsütörtöki és a nagymagyari alapiskolákban. Az eseményeken a házigazdai szerepet a Célalap munkatársa, Hecht Anna és Dr. Fóthy János, a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás elnöke látták el. Az átadási ünnepségeken jelen voltak az iskolák igazgatói, valamint Stöffel Emma és Horváth Lajos, a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás vezetőségi tagjai. Nagyszarván Orosz Örs, a Diákhálózat alelnöke is szólt a jelenlévőkhöz. Tejfalun Bárdos Gábor Polgármester Úr, Csenkén Álló József Polgármester Úr, Csallóközcsütörtökön Őry Péter Polgármester Úr volt jelen az átadásokon. A Rákóczi Szövetséget Dr. Ugron Gáspár Gábor alelnök és Krupi Bernadett képviselték. A Célalap területén összesen 138 magyar iskolakezdő vette át az ösztöndíjat. Az iskolakezdők száma 18 fővel kevesebb a januárban beíratott diákokéhoz képest. A csökkenés elsősorban költözés és a diákok pszichológus általi iskolahalasztásával függ össze. Az ünnepi hangulatról a helyi iskolák diákjai figyelemre méltó előadással gondoskodtak, melyeknek keretében mondókákkal, énekekkel hatották meg a közönséget. Az ösztöndíjátadás után a házigazdák rövid állófogadásra hívták a Rákóczi Szövetség képviselőit Galánta A Galánta és Vidéke Célalap területén október 4-én 182 magyar iskolakezdő diák részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában. Az ösztöndíjak átadása három helyszínen a nádszegi, a galántai és a nagyfödémesi alapiskolában zajlott ünnepélyes keretek között. A házigazdai szerepet mindhárom helyszínen a Célalap vezetői Horváth Adrián és Horváth Judka látták el. A Rákóczi Szövetség képviseletében Ősi Barnabás és Csáky Csongor vett részt az eseményeken. 22

23 A program támogatójaként mindhárom ösztöndíj átadási helyen jelen volt Budapest VI. kerületének két alpolgármestere, Gundula Csaba és Óvári Gyula, illetve szintén támogatóként jelen volt a galántai és a nagyfödémesei helyszínen Gál Gábor, a szlovák parlament Most-Híd pártjának képviselője. A VI. kerület alpolgármesterei hangsúlyozták felszólalásaikban, hogy Galánta és a Terézváros között Kodály Zoltán egy fontos kulturális kapocs, illetve azt, hogy a jövőben is támogatni kívánják a térség magyar iskolakezdőit támogató programot. Gál Gábor felszólalásaiban Galántán és Nagyfödémesen hangsúlyozta, hogy nem politikusként, hanem magánemberként, a magyar iskolaválasztás ügyében elkötelezett személyként, illetve a program támogatójaként van jelen Nagykapos A Nagykaposi Célalap területén a magyar iskolakezdők részére október 10-én került átadásra a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíja. A három átadási helyszínen a nagykaposi Magyar Házban, a vajáni Református Alapiskolában, valamint a nagykaposi Erdélyi János Magyar Alapiskolában összesen 140 iskolakezdő vette át a támogatást. A házigazda a helyi Célalap vezetője, Gabri Rudolf volt mindhárom helyszínen, a Rákóczi Szövetség részéről Krupi Bernadett és Csáky Csongor volt jelen, illetve Szajkó Gábor, a Szövetség tanácsadó testületének tagja, a sátoraljaújhelyi helyi szervezet vezetője. A nagykaposi Magyar Házban, Vajánban két csoportban: a református iskola diákjainak szülei, illetve a környező falvak iskolakezdőinek szülei vették át az ösztöndíjat. A református iskolába járó szülőkhöz intézett beszédében Csáky Csongor hangsúlyozat az ausztráliai magyar református gyülekezetek támogatását. A nagykaposi Erdélyi János Magyar Alapiskolában felvételeket és riportokat készített a Duna Televízió stábja ben a Célalap területén 123 diák kezdte meg az iskolát, 2011-ben 140-en. 23

24 Nagymegyer A Nagymegyer és Vidéke Célalap területén október 11- én került átadásra a beiratkozási ösztöndíj. Rostás László Célalapvezető szervezésében három helyszínen, az alistáli, a csilizradványi és a nagymegyeri alapiskolákban zajlott le a program. Alistálon az iskolások kultúrműsorát követően beszédet mondott Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony: felhívta a figyelmet az anyanyelven történő tanulás fontosságára, valamint hangsúlyozta a Rákóczi Szövetség hiánypótló tevékenységét a beiratkozási programot illetően. Ezt követően Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte a szülőket, gratulálva nekik a megfelelő és jó döntéshez. Rostás László és Bajnóczi Gábor, a Szövetség munkatársa is köszöntötte a szülőket, gyerekeket, az adminisztrációban Ziman Erzsébet segédkezett valamennyi helyszínen. Csilizradványban Halzl József szülőkhöz intézett szavai után ének és tánc műsor következett, majd átadásra kerültek az ösztöndíjak. Az eseményen megjelent Csikász István polgármester is. Nagymegyeren megjelentek az 1. osztályos tanulók és szüleiken kívül a jövőre iskolába íratandó óvodások is, akik szintén műsort adtak. Rostás László köszöntője után Bajnóczi Gábor tájékoztatta a megjelent szülőket a Rákóczi Szövetség tevékenységéről és a Beiratkozási Programról. Az idei volt az első esztendő, amikor valamennyi nem csak a nagycsaládos és más településre járó diák megkapta az ösztöndíjat a Célalap területén. A három helyszínen összesen 172 ösztöndíjátadásra került sor, azonban idén 200 gyermeket írattak be, de nem vette át valamennyi szülő az ösztöndíjat. A tavalyi évben 172 gyermeket írattak be Érsekújvár (2011. október 18.) Az Érsekújvári Célalap területén október 18-án, három helyszínen, a szímői, a tardoskeddi és az érsekújvári alapiskolában összesen 78 magyar iskolakezdő diák szülei vették át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Mindhárom helyszínen Szabó Dezső, az Érsekújvári Célalap vezetője látta el a házigazdai feladatokat. A Rákóczi Szövetség képviseletében Csáky Csongor és Ziman Erzsébet vett részt az ösztöndíjátadásokon. 24

25 A három alapiskolában ünnepélyes formában került átadásra az ösztöndíj, az iskolák elsős diákjai műsort adtak, illetve az igazgatónők köszöntötték az egybegyűlteket. Szímőn Illés Anikó igazgatónő köszöntötte a szülőket, az iskolában 10 iskolakezdő diák részesült a Szövetség beiratkozási ösztöndíjában. Tardoskedden Tóth Szilvia igazgatónő és Tóth Marian polgármester köszöntötte az egybegyűlt szülőket és diákokat. A településen 19 magyar iskolakezdő vette át az ösztöndíjat. Érsekújváron Novák Mónika igazgatónő köszöntötte az ünnepélyes ösztöndíjátadó résztvevőit. A város egyetlen magyar alapiskolájában 45 iskolakezdő vette át a beiratkozási ösztöndíjat. A 45 diák közül 11 diák 0. évfolyamban kezdte meg tanulmányait. Érsekújváron vette át az ösztöndíját a 3 pozbai magyar elsős, illetve egy ekecsi szülő pótlólag Érsekújvár (2011. október 19.) Kürt és Udvard községekben a magyar kiselsősök szülei október 19.-én vehették át a beiratkozási ösztöndíjukat. A Rákóczi Szövetség nevében Dr. Halzl József, a Szövetség elnöke és felesége nyújtották át az ösztöndíjat, ezzel együtt a magyar támogatók kézfogását is. A házigazda szerepet Szabó Dezső, az Érsekújvári Célalap vezetője látta el. Az átadás adminisztratív részében Ziman Erzsébet, az odajutásban pedig Horváth Attila segédkezett. Az átadás ünnepélyes keretek között zajlott a magyar iskolák épületében. Az iskolák igazgatónői köszöntötték a egybegyűlteket, az elsős kisdiákok pedig mindkét helyszínen műsorral kedveskedtek. A műsorokat követően Dr. Halzl József szólt a szülőkhöz, kiemelve, hogy nem az ösztöndíj összegét kell figyelembe venni, hanem azt a mögöttes szándékot, amellyel a magyar civilek megköszönik és megerősítik döntésüket, amellyel magyar voltukat az iskolaválasztásával is kifejezik. Kürtön Bogdányi Irén igazgatónő kedves szavai nyitották meg a programot. Őt követték a füri és kürti kisikolások, akik zenés-táncos műsorukkal örvendeztették meg a közönségüket. Udvardon az átadás ünnepélyes megnyitóján Dékány Mária, a helyszínt biztosító Majthényi Adolf Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója köszöntötte a résztvevőket, 25

26 akik megtöltötték az iskola zsibongóját. Megtisztelte az átadást jelenlétével többek között Molnár Béla, a Rákóczi Szövetség helyi elnöke, Kálazi József udvardi polgármester és a község magyarországi testvértelepülésének, Vértesszőlős polgármestere, Dr. Nagy Sándor is. A beiratkozási ösztöndíjat a két helyszínen összesen 43-an vehették át. 37. Léva Léván október 21-én zajlott le a Rákóczi Szövetség ösztöndíjátadó ünnepsége. Az ünnepség a kiselsősök és az iskola tánccsoportjának színvonalas műsorával kezdődött, majd Andruska Csilla, a lévai magyar tannyelvű iskola igazgatója üdvözölte a szülőket, valamint az átadáson a Rákóczi Szövetség nevében megjelent Gabri Rudolfot és Valkó Ildikót, aki a Lévai Célalap nevében üdvözölte a szülőket. A tizenöt kiselsős szülei hiánytalanul megjelentek, a legtöbb családból az anyuka és az apuka is eljött. A meleghangulatú ünnepségen Gabri Rudolf elsősorban a forintos támogatás eszmei értékét emelte ki, a nemzeti szolidaritást és gratulált a szülők jó döntéséhez. A támogatás átadása után még baráti hangulatú beszélgetés alakult ki a Rákóczi Szövetséget képviselő Gabri Rudolf,Valkó Ildikó az iskola vezetői és a hálás szülők között. 38. Szenc A Felvidéki Beiratkozás Program szenci ösztöndíjátadásán október 25-én hat település negyven diákja vehette át idén a támogatást, ünnepélyes keretek között. A Szenci Művelődési Központban az iskolások megható műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Minden település első osztálya fellépett, ám akadtak olyan falvak, ahonnan csak egy kisgyerek lépett színpadra, mint osztálya egyetlen tanulója. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket, és hangsúlyozta, mennyire fontos lépés az, amit a szülők a magyar identitás megőrzéséért tettek azzal, hogy magyar iskolába íratták elsőseiket. Az ünnepi beszédet követően szüleik átvehették Halzl Józseftől a jelképes összeget, 26

27 ami a magyar civil szervezetek, önkormányzatok és a magyar civilek szolidaritásának szimbóluma. Az átadó ünnepségen jelen volt Duray Rezső Célalapvezető, Neszméri Tünde a VIA NOVA ICS alelnöke, valamint több iskolaigazgató és pedagógus, valamint a Rákóczi Szövetség részéről Hertelendy Anna. Míg 2009-ben 29, 2010-ben 34, addig 2011-ben már 40 elsős kezdte meg az első osztályt. Több olyan család döntött a magyar iskola mellett, ahol a szülők szlovák iskolába jártak, vagy a vegyes házasságban született a gyermek Ipolyság Az Ipolyság és Vidéke Célalap területének 64 magyar iskolakezdő diákja október 27-én vehette át négy helyszínen, ünnepélyes keretek között, beiratkozási ösztöndíját a Rákóczi Szövetségtől. A házigazda szerepét az eseményeken Bóna Zsolt Célalap vezető, illetve Pálffy Dezső, a Célalap vezetőségi tagja, az ipolysági Egyházi Iskolaközpont igazgatója látta el. Az eseményeken a Rákóczi Szövetséget Csáky Csongor képviselte. Az ipolyszakállosi magyar alapiskolában Baka Ágnes igazgatóasszony köszöntő szavai után Bóna Zsolt, majd Csáky Csongor ismertette az ösztöndíj üzenetét a szülőkkel. Az iskolában 12 gyermek szülei vehették át és köszönték meg az ösztöndíjat. Az ipolysági Pongrátz Lajos Alapiskolában az elsősök avató ünnepsége keretében került sor a beiratkozási ösztöndíjak átadására. Az iskola 25 elsősének szülei vették át a támogatást. Itt részesült az ösztöndíjban az ipolyviski iskola 2 elsőse is. Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Központban Pálffy Dezső igazgató köszöntötte az egybegyűlt szülőket, majd az elsősök műsorát követően a 22 elsős szülei megköszönve átvették a Szövetség támogatását. A palásti Egyházi Alapiskolában a 3 magyar iskolakezdő ösztöndíjának átadásában Palást magyarországi testvérteleülésének, Ócsa városának polgármestere, Bukodi Károly is részt vett, felvállalva a palásti iskolakezdők ösztöndíját. A palásti ösztöndíjátadáson Bukodi Károly mellett jelen volt Helység Anikó, Palást polgármestere, Pálffy Dezső igazgató és Csáky Csongor. A Szövetség képviselője külön köszönetet mondott Bukodi Károlynak a támogatásért. A négy helyszínen összesen 66 kisdiák részesült ösztöndíjban. 27

28 Tornalja A Tornalja és Vidéke Célalap területén november 4-én, két helyszínen, a Tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskolában és a rimaszécsi alapiskolában adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. A két helyszínen összesen 226 kisdiák szülei vették át a támogatást. Az átadási ünnepségeken a házigazdai szerepet Molnár Imre Célalap vezető látta el, a Rákóczi Szövetséget Csáky Csongor képviselte, akit elkísért a Diákhálózat alelnöke Kovács Balázs, és a Szövetség önkéntese, Ziman Erzsébet. Tornalján Nagy Katalin igazgatónő köszöntője után az iskola elsőosztályos diákjai mutattak be egy rövid műsort, majd 148 gyermek részére átadták a beiratkozási ösztöndíjat. Az ösztöndíj átadásra számos környező településről is ide utaztak be. Rimaszécsen Stubendek Dóra igazgatónő köszöntője után Csáky Csongor röviden tájékoztatta a szülőket az ösztöndíj lényegéről, majd 61 gyermek szülei vették át az ösztöndíjat. 45. Zselíz Zselízen november 8-án Lukács Ferenc pénzügyi titkár, Mácsadi János, Kiss Péter és a helyi alapiskola igazgatójának közreműködésével 66, magyar tannyelvű iskolába iratkozott diáknak és szüleiknek jelenlétében és aláírása ellenében átadásra került a megitélt ösztöndíj. Mindezt megelőzte az igazgatónő által rendezett kb. huszperces kultúrműsor. Ennek keretében a kis elsősök két csoportban táncoltak, egy kisfiú zongorázott és egy kislány gordonkázott. Az igazgatónő bevezető, üdvözlő beszéde után a Rákóczi Szövetség üdvözletét Lukács Ferenc tolmácsolta, majd elmondta az ösztöndíj célját, jelentőségét. Kiss Péter a lebonyolítás rendjét részletezte. Az átadási ünnepségen résztvettek: az MKP és a Csemadok helyi vezetői, az iskolatanács képveselői. A zselízi önkormányzatot Csenger Tibor képviselte. A beszélgetés során Lukács Ferenc megemlítette, hogy november 8.-án került vissza Magyarországhoz Zselíz - virágözön kiséretében. 46. Komárom (2011. november 8.) 28

29 A Komárom és Vidéke Célalap területén november 8-án az Eötvös Utcai Alapiskolában vették át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját a komáromi alapiskolák (Eötvös Utcai Alapiskola, Munka Utcai Alapiskola, Marianum Iskolaközpont, Jókai Utcai Alapiskola, Kisegítő Iskola), valamint a hetényi, dunaradványi, keszegfalvi és perbetei alapiskolák magyar iskolakezdői. Az ösztöndíjátadásra meghívott 220 család közül 209-en jelentek meg és vették át a támogatást. Az átadásra ünnepélyes keretek között került sor, ahol a házigazdai szerepet a Komáromi Célalap vezetői Hortai Éva, Varga Anna és Cúth Csaba látták el, az Eötvös utcai alapiskola igazgatónőjével Csintalan Zsuzsannával együtt. A Rákóczi Szövetség részéről Hertelendy Anna, Ősi Barnabás és Csáky Csongor vett részt az eseményen, továbbá jelen volt a Diákhálózat elnöke, Velebny Csilla és alelnöke, Kovács Balázs. Az ünnepséget Csintalan Zsuzsanna igazgatónő nyitotta meg, majd az Eötvös Utcai Alapiskola diákjainak műsorára került sor. A műsort követően Hortai Éva köszöntötte a Célalap nevében a szülőket. A Szövetség nevében Csáky Csongor ismertette az ösztöndíj üzenetét. A Diákhálózat képviseletében Velebny Csilla osztotta meg gondolatait a magyar iskolaválasztás és a magyar közösség megmaradása közötti összefüggésről. Komáromban első ízben részesültek az ösztöndíjban teljes körűen az iskolakezdő diákok Komárom (2011. november 9.) A Komárom és Vidéke Célalap területén november 9-én két helyszínen, Naszvadon és Bátorkeszin került átadásra a Felvidéki Beiratkozási Program ösztöndíja. Az események házigazdái Varga Anna és Hortai Éva Célalapvezetők voltak, a Rákóczi Szövetséget Halzl József elnök képviselte munkatársaival, Krupi Bernadettel és Bajnóczi Gáborral. Az első helyszín 15 órakor a naszvadi alapiskola volt. Hortai Éva bevezetője után Becse Norbert igazgató köszöntötte a vendégeket és a szülőket, megköszönve a Rákóczi Szövetség munkáját. Ezt követően Halzl József szólt a szülőkhöz, majd verset és éneket követően átadásra kerültek az ösztöndíjak. Az eseményt a napközis mazsorettcsoport tánca zárta. Hosszú évek után egy imelyi kisdiákot is köszönthettek az iskolában. A tanári társalgóban rövid beszélgetésre került sor, melyen az igazgató úr 29

30 örömmel tudatta, hogy az óvodás csomagot az óvodások az iskolában, ünnepi műsort követően fogják megkapni. 17 órakor kezdődött a bátorkeszi Kultúrházban az ösztöndíjátadási ünnepség. Jelen volt Sipos József polgármester, Novák Ferenc igazgató, valamint a bátorkeszi származású, jelenleg a Rákóczi Szövetség Komáromi Selye János Egyetemen működő helyi szervezetének vezetője, Dolnik Attila is. Az ünnepséget Hortai éva vezette fel, majd Novák Ferenc igazgató úr méltatta a Rákóczi Szövetség, kiemelten Halzl József elnök munkásságát. Ezt követően Halzl József köszöntötte a szülőket. Az ösztöndíjakat négy településről (Madar, Dunamocs, Búcs, Bátorkeszi) jelenlévő szülők vették át. Naszvadon 17, Bátorkeszin 48 kisiskolás és szülője vehette át az ösztöndíjat. A bátorkeszi ünnepséget követően Sipos József polgármester úr vendégül látta a Célalap és a Rákóczi Szövetség képviselőit Rozsnyó A Rozsnyó és Vidéke Célalap területének 107 iskolakezdőjének november 11- én került átadásra három helyszínen Dernő, Rozsnyó, Pelsőc ünnepélyes keretek között a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíja. A házigazda szerepét az átadási ünnepségeken Palcsó Zsóka a Célalap vezetője látta el. A Szövetség képviseletében Ziman Erzsébet, Bajnóczi Gábor és Csáky Csongor vett részt az eseményeken. A dernői alapiskolában 20 iskolakezdő részesült a támogatásban. Az ösztöndíjátadás ünnepélyes keretek között zajlott, ahol Géczy Zita igazgatónő köszöntő szavai után az iskola diákjai mutatták be műsorukat, majd Palcsó Zsóka és a Szövetség képviselői szóltak a szülőkhöz. Rozsnyón a Fábry Zoltán Alapiskolában 69 magyar iskolakezdő diák részére adták át a beiratkozási ösztöndíjat. Rövid műsort követően Palcsó Zsóka és Csáky Csongor szólt az egybegyűltekhez. A pelsőci alapiskolában 18 kisdiák kapott ösztöndíjat, az igazgató köszöntője után rövid műsorra került sor, illetve Palcsó Zsóka és Csáky Csongor felszólalására. Az ösztöndíjátadás jó hangulatban, a cél szolgálatában zajlott mind a három helyszínen. Palcsó Attila felvételeket készített a rozsnyói televízió 30

31 részére. Pelsőcön került átadásra a Tornaljai Célalaphoz tartozó harkácsi (Gömörfalva) 15 iskolakezdő ösztöndíja, illetve szintén a Tornaljai Célalaphoz tartozó Abafalva és Naprágy egy-egy iskolakezdőjének ösztöndíja pótlólag november 11-én összesen 124 ösztöndíj került átadásra. 52. Komárom (2011. november 15.) A Komárom és Vidéke Célalaphoz tartozó csallóközaranyosi és ekeli magyar alapiskolák 35 elsős diákja november 15-én vette át szülei kíséretében a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Az ösztöndíjak átadására a csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskolában került sor ünnepélyes keretek között. A házigazda szerepét Hortai Éva Célalap vezető látta el. Az eseményen jelen volt Csallóközaranyos polgármestere, Varjú Éva is, valamint Csallóközaranyos testvértelepülésének, Ács nagyközségnek alpolgármestere, Rohonczi József, a program támogatójaként. A Rákóczi Szövetség képviseletében Halzl József elnök és Csáky Csongor főtitkár vett részt, akiket elkísért az ösztöndíjátadásra Toma János, a balatonfüredi helyi szervezet tagja, mint támogató, a balatonfüredi önkormányzat megbízásából is. Az ünnepséget Hortai Éva nyitotta meg, köszöntve a résztvevőket, majd a csallóközaranyosi alapiskola igazgatónője, Várady Kornélia mondott beszédet, megköszönve a Rákóczi Szövetség támogatását és az ügy érdekében végzett munkáját. Ezt követően az iskola diákjainak műsorára került sor, majd Halzl József elnök köszöntötte a szülőket. Beszédében a magyar iskolaválasztás érveinek hangsúlyozása mellett kitért a márciusi előrehozott parlamenti választások fontosságára, és a részvételre biztatta a szülőket. Az ösztöndíjak átadásában a Szövetség képviselői mellett közreműködött Ács alpolgármestere és Toma János is, gratulálva a szülők döntéséhez. Az ünnepség végén Csallóközaranyos polgármestere, Varjú Éva mondott köszönetet az ösztöndíjakért Szepsi A Szepsi és Vidéke Célalap területén november 15-én három helyszínen 75 ösztöndíj került átadásra Torna, Buzita és Szepsi magyar tannyelvű alapiskoláiban. 31

32 Az ösztöndíj átadások házigazdája Köteles László Célalapvezető, Csemadok alelnök volt, a Rákóczi Szövetség képviseletében Ziman Erzsébet és Bajnóczi Gábor adta át az ösztöndíjakat. Tornán től kerültek átadásra az ösztöndíjak a tornai és tornaújfalui kisdiákok szüleinek. Ebédet követően től a buzitai alapiskolában kerültek átadásra az ösztöndíjak Köteles László és Bajnóczi Gábor köszöntője után. A szepsi alapiskolában 15 órától került sor ünnepélyes keretek között az ösztöndíjak átadására. Köteles László köszöntötte a megjelent vendégeket, diákokat és szülőket. Az elsősök szavalatát és éneklését követően Bajnóczi Gábor beszélt az ösztöndíj magyarságot megtartó erejéről mint a magyarországi civil társadalom Felvidék felé megnyilvánuló gesztusáról Királyhelmec november 16-án került átadásra a Királyhelmec és Környéke Célalap területén magyar iskolába íratott diákok számára a Rákóczi Szövetség oktatási-nevelési támogatása. Az ünnepélyes eseményre három helyszínen: Szomotor Polgármesteri Hivatalában, a Nagytárkányi Alapiskolában és a Királyhelmeci Alapiskolában került sor. A házigazda szerepét a Célalap vezetője, Dr. Vakles Attila, götrög katolikus esperes töltötte be. Az ösztöndíjak átadásában segédkezett a Szövetség két környékről származó tagja, Erdélyi Claudia, a Duna Televízió műsorvezetője, valamint dr. Kiss Péter. A Szövetség Központi Irodáját Ősi Barnabás képviselte. A támogatásban részesülő iskolakezdők száma a 2010-es évhez képest emelkedett, hiszen idén 168 első osztályos vehette át az ösztöndíjat, köztük házigazdánk leánya is. A 179 pályázó gyermek közül 3-at a pszichológiai vizsgálaton az iskolakezdés elhalasztására javasoltak, 8-an pedig nem jelentek meg az átadáson. Az ünnepi hangulatról a helyi iskolák diákjai figyelemre méltó előadással gondoskodtak, melynek keretében gitárral kísért körtáncot és éneket adtak elő Párkány 32

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/ A.

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/ A. ...... ii.'; RÁKÓCZI SZÖVETSÉG Iktatószám: RSZ-213j2012 BIATORBÁGY VAROS POLGÁaMF..STERlIHVATht, Érkeztelt. száma:... f.l.. 2012 Mm 1 3. Iktatá, :deje :.. i ::ei \'5.1 : :;_.: I............ it..... \ ;

Részletesebben

Karácsonyi ajándékot kapnak a felvidéki magyarul beszélő óvodások a Rákóczi Szövetségtől

Karácsonyi ajándékot kapnak a felvidéki magyarul beszélő óvodások a Rákóczi Szövetségtől Karácsonyi ajándékot kapnak a felvidéki magyarul beszélő óvodások a Rákóczi Szövetségtől Idén is karácsonyi csomagot küld a Rákóczi Szövetség minden felvidéki magyar óvodásnak. Az ajándékcsomagot 12931

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BEIRATKOZÁSI PROGRAM. Bihar. Kárpátalja. Felvidék. Temes

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BEIRATKOZÁSI PROGRAM. Bihar. Kárpátalja. Felvidék. Temes RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BEIRATKOZÁSI ROGRAM Bihar Dés Kárpátalja Felvidék Vajdaság Horvátország Temes 1 Impresszum A Rákóczi Szövetség. évi jának összefoglaló értékelése Kiadja a Rákóczi Szövetség ostacím 1255

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság Karpatiasport polgári társulás és az Aranycsapat alapítvány 2012 június 6-án rendezte meg a 10. Kárpátmedencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

LAKOSSÁGCSERE ÉS RESZLOVAKIZÁCIÓ POPÉLY ÁRPÁD

LAKOSSÁGCSERE ÉS RESZLOVAKIZÁCIÓ POPÉLY ÁRPÁD LAKOSSÁGCSERE ÉS RESZLOVAKIZÁCIÓ POPÉLY ÁRPÁD A II. világháború végén felújított Csehszlovákia vezető politikusai a csehszlovák állam 1938 39. évi felbomlásáért felelőssé tett német és magyar kisebbség

Részletesebben

N A P L Ó 2000. Január 13. Január 14. Január 15. Január 18.

N A P L Ó 2000. Január 13. Január 14. Január 15. Január 18. N A P L Ó 2000. Január 13. Halzl József Ajkán találkozott a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének vezetőjével, Héjjásy Sándorral és a helyi szervezet több más tagjával. Halzl József tájékoztatást adott

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 2.1 4644/2008 Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

INFOPROG Iskolák versenye. Levelező fordulók

INFOPROG Iskolák versenye. Levelező fordulók INFOPROG 2017 Iskolák versenye Levelező fordulók Döntő Felh.B Felh. A Prog.B Prog. A Bemutató Felh.B Felh.A Prog.B Prog.A Vetélkedő Összesen Open Szlovákia # Iskola 40 40 40 40 20 100 100 100 100 100 680

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

47. Tóth Eszter MTA Vásárút 1000 48. Takacs Dániel Tarczy Lajos MTA Hetény 1240. Végeredmény. Alapiskolás fiúk

47. Tóth Eszter MTA Vásárút 1000 48. Takacs Dániel Tarczy Lajos MTA Hetény 1240. Végeredmény. Alapiskolás fiúk IX. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki döntıi Sakk Selye János Gimnázium Aula Versenybírók : Olláry Péter mérnök, Gyurcsis Károly Alapiskola Az alapiskolások sakkversenyére 15 iskolából

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép M ar l ca rk a Z ala Ke Mu ra á Dr va 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km Zala FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép I

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

SZLOVÁKIA. Abafalva CSEMADOK Alapszervezet, Abafalva. Alistál Kálvinista Szemle A 22. Abara CSEMADOK Alapszervezet, Abara. Alistál Könyvtár, Alistál

SZLOVÁKIA. Abafalva CSEMADOK Alapszervezet, Abafalva. Alistál Kálvinista Szemle A 22. Abara CSEMADOK Alapszervezet, Abara. Alistál Könyvtár, Alistál Abafalva CSEMADOK Alapszervezet, Abafalva Abara CSEMADOK Alapszervezet, Abara Abara Kelet Ifjúsági Társulás - KIT A 51, B 51 Abaújszina CSEMADOK Alapszervezet, Abaújszina Abaújszina Fiatal Reformátusok

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

THE Roadshow

THE Roadshow THE Roadshow 2011.11.08. ÁLLOMÁSOK PROGRAM (2011-2012. tanév-i. félév) Dátum Város Iskola Cím Október 24. Budapest Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7. November 8. Budapest II. Rákóczi

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.3. 5620/2007 Helemba Község

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 2.3 5792/2009 Cornides István Társaság Felnıttképzés - gyerekekért 690 000 360 000 2.5 5983/2009 2.5 5638/2009 SZMSZSZ ASZ, Gímesi Alapiskola

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo. A mese az az ábécéskönyv, a gyermek megtanul saját lelkében olvasni. 2013. III. szám

Rákóczi Hírvivo. A mese az az ábécéskönyv, a gyermek megtanul saját lelkében olvasni. 2013. III. szám 23. évfolyam 3. szám, 2013. szeptember A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo MEGKEZDŐDTEK AZ ÖSZTÖNDÍJÁTADÁSI ÜNNEPSÉGEK Kassa, Somorja, Rimaszombat DIÁKUTAZTATÁS Eredmények, utazók GLORIA VICTIS A

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Tisztelt Pék László! 14. feladat: Jókai itt pontosan azt a színvarázst mutatja be, melyet a hajnalfény kelt benne: valójában mindegyik

Tisztelt Pék László! 14. feladat: Jókai itt pontosan azt a színvarázst mutatja be, melyet a hajnalfény kelt benne: valójában mindegyik Tisztelt Pék László! A Tesztelés 9 magyar nyelv és irodalmi feladatlapjaival kapcsolatban bátorkodunk írni Önnek, ugyanis az alapiskolákat látogató kilencedik évfolyamos tanulók tudásszintjének ilyen jellegű

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

A magyar kultúráért és oktatásért című pályázati felhívás felvidéki regionális pályázatok. Támogatott pályázatok

A magyar kultúráért és oktatásért című pályázati felhívás felvidéki regionális pályázatok. Támogatott pályázatok Támogatott pályázatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 és szervezetek és szervezetek SK 389/2012 Alapiskola Buzita Buzita Sulikopogtató foglalkozások 550 000 500 000 100 000 és szervezetek SK 344/2012 Alapiskola

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

XXV. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY VERSENYSZABÁLYZAT 2016

XXV. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY VERSENYSZABÁLYZAT 2016 XXV. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY VERSENYSZABÁLYZAT 2016 A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel,

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

Növekvő tendenciák a felvidéki magyar iskolaválasztásban

Növekvő tendenciák a felvidéki magyar iskolaválasztásban Pázmány Law Working Papers 2016/29. Tárnok Balázs Növekvő tendenciák a felvidéki magyar iskolaválasztásban Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.eu

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Közel 4000 középiskolás utazhat határon túlra március 15-én a Rákóczi Szövetség támogatásával

Közel 4000 középiskolás utazhat határon túlra március 15-én a Rákóczi Szövetség támogatásával Közel 4000 középiskolás utazhat határon túlra március 15-én a Rákóczi Szövetség támogatásával A Rákóczi Szövetség Március 15-i Diákutaztatási Programja keretében 90 középiskola pályázott sikerrel Kárpát-medencei

Részletesebben

Támogatott pályázatok. 1. oldal

Támogatott pályázatok. 1. oldal Támogatott pályázatok S.sz. Pályázati felhívás * Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SK 121/2013 A Jövő Gyermeke Polgári Társulás SK 008/2013

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

N A P L Ó 1996. Himmler Györgynek, a Párkány és Vidéke Célalap elnökének látogatása a Rákóczi Szövetségnél.

N A P L Ó 1996. Himmler Györgynek, a Párkány és Vidéke Célalap elnökének látogatása a Rákóczi Szövetségnél. N A P L Ó 1996. Január 4. Himmler Györgynek, a Párkány és Vidéke Célalap elnökének látogatása a Rákóczi Szövetségnél. Január 5. Zsámbok Tamásnak, a Tornalja és Vidéke Városi Célalap munkabizottsága elnökének

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben