Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871"

Átírás

1

2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Okleveles könyvvizsgáló 5 Okleveles adószakértő 7 Adótanácsadó 9 Okleveles pénzügyi revizor 11 Pénzügyi tanácsadó 13 Pénzügyi és számviteli szakellenőr 15 Mérlegképes könyvelő 17 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 23 Vállalkozási ügyintéző 25 Társadalombiztosítási ügyintéző 27 Társadalombiztosítási szakelőadó 29 Befektetési szakértő 31 Valutapénztáros és valutakezelő 33 Számítógépkezelő 35 Társasházkezelő 37 Ingatlankezelő 39 Jelentkezési lap 40 OKTATÁSI IRODA Telefon: vagy Fax: Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

4 Tájékoztató PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKKÉPZÉS Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Keresi a továbbtanulási lehetőségeket? Tudását szeretné bővíteni? Válassza a Saldo Rt. Oktatási Irodája által ajánlott tanfolyamokat. Az iskolarendszeren kívüli képzés keretében a Saldo Rt. évek óta s így lesz ez a közeljövőben is jelentős feladatot lát el. Örömmel vennénk, ha Ön vagy munkatársa segítségünkkel szerezne pénzügyi, számviteli, ellenőrzési, ingatlan-, illetve társasházkezelői szakképesítést. Abban a reményben ajánljuk tájékoztatónkat szíves figyelmébe, hogy az új tanévben Önt, illetve munkatársait is köszönthetjük valamelyik szakképesítést nyújtó tanfolyamunkon. Az oktatást igény szerint munkaidőn kívül, a délutáni és az esti ( ) órákban, hetenként kétszer, alkalmanként 5 tanórán; levelező jelleggel kellő számú jelentkező esetén szombaton is hétköznap 8 tanórán át tartó oktatással ( ) szervezzük. Akkor kezdjük meg az oktatást, ha egy-egy szakképzési formára jelentkezők száma eléri a 30 főt. Folyamatosan indítjuk tanfolyamainkat (minimális létszám 30 fő, maximális 45 fő). Tanáraink pénzügyminisztériumi, adóhatósági és a gazdasági életben aktívan résztvevő szakemberek. Tanfolyamaink helyszíne: Budapest VI., Paulay E. u. 13. A tájékoztatóban minden egyes tanfolyamunknál megadjuk, hogy hány órában oktatjuk az adott szakképesítés elsajátításához szükséges tanyagot, valamint ennek díját. A részvételi díj a képzésben használt tananyagok (oktatási segédanyagok) árát és a vizsgadíjak összegét nem tartalmazza. A Saldo-tagszervezetek munkatársainak 10%-os tandíj kedvezményt biztosítunk. Indokolt esetben írásbeli kérelemre (a befizetett részvételi díj arányos része az eltelt oktatási idő figyelembevételével) visszatéríthető. Nem áll módunkban visszafizetni a részvételi díjat, ha a hallgató a tanévre (félévre) megállapított óraszám 60%-ának leadását követően közli a távolmaradási, kimaradási szándékát. Részvételi díjhátralék esetén a hallgató szakmai vizsgát nem tehet. A befizetést igazoló csekkszelvény eredetijét (befizetést igazoló átutalás másolatát) a beiratkozáskor le kell adni, amit ellenőrzés után a hallgató visszakap. A hallgatók részvételi díját, illetőleg egyéb oktatási költségeit a munkáltatók részben vagy egészben képzési szerződésünk alapján átvállalhatják. 2

5 A jelentkezés regisztrációs díja: 5000 Ft. (A tanfolyamról való kimaradás esetén a fenti összeget nem áll módunkban visszafizetni.) A jelentkezés elfogadásáról, valamint az oktatás időpontjáról és helyszínéről levélben értesítjük a leendő hallgatókat. A szakképzésben résztvevő hallgatók a beiratkozáskor megkapják a tankönyvek ajánlott irodalomjegyzékét. A hallgatók a Saldo Rt. szakkönyveinek megvásárlásakor kedvezményben részesülnek. Saját fejlesztésű szoftvereink, tankönyveink mellett a piacon elérhető tananyagok könyvesboltjainkban is megvásárolhatók. A szakmai vizsgát a Saldo Rt. és okleveles könyvvizsgálók esetén a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szervezi. A vizsgakövetelményekről, a vizsga költségeiről, időpontjáról és helyéről a hallgatókat a vizsgát megelőző 2 hónapban értesítjük. A vizsgán szakképesítésenként a 11/1995. (V. 27.) PM rendeletben, továbbá az évi LXI. törvény, 35/2001. (X. 10.) PM rendelet előírásai és a jóváhagyott Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján meghatározott követelményeknek kell megfelelni. A szakmai vizsga általában írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgából áll. A vizsgák eredményes letétele után a szakképesítést tanúsító oklevél kiállításáról az illetékesek bevonásával a vizsgaszervező intézmény gondoskodik. A továbbképzéssel kapcsolatban bővebb információt a Saldo Rt. Oktatási Iroda munkatársai adnak (telefonszám: 1/ , 1/ ). A szakképesítés megszerzését előkészítő oktatási formákat az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti pénzügyi-számviteli szakképesítések megjelölésével, a szakképesítés azonosító számának feltüntetésével tesszük közzé. Amennyiben jelentkezni szeretne a mellékelt Jelentkezési lapot töltse ki és juttassa vissza a Saldo Rt. címére. A jelentkezési laphoz csatolni kell az előfeltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okmány fénymásolatát. A tanfolyami díjat részletekben is fizethetik a hallgatók. Csak azok a hallgatók látogathatják az oktatást és bocsáthatók vizsgára, akik a részvételi díjat (esedékes részletét) befizették. Reméljük, hogy kínálatunkból sikerül kiválasztani azt a szakképesítési formát, amely megfelel igényeiknek és résztvesznek a sikeres szakvizsgát előkészítő, magas szintű szakmai ismereteket nyújtó tanfolyamainkon. Budapest, január Szeretettel üdvözlöm: Gátfalvi Katalin Oktatási irodavezető Tájékoztató Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

6 Okleveles könyvvizsgáló TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám írásbeli szóbeli 1. Jogi ismeretek 66 - x 2. Szervezet és vezetés 50 x x 3. Pénzügy 80 x x 4. Számvitel és elemzés 160 x x 5. Számvitelszervezés 84 x x 6. Könyvvizsgálat és ellenõrzés 140 x x ÖSSZESEN:

7 OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓ felsőfokú szakmai képesítés Okleveles könyvvizsgáló xxx Vizsgafeltétel: a) szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség; b) mérlegképes könyvelői képesítés; c) legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlat; d) az oktatás megkezdése előtt a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál történt regisztrálás, valamint e) szakmai képzésben való részvétel. Tervezett képzési idő: 580 óra (3 tanév) Az oktatás díja: Ft/fő, amelyet tantárgyanként kell fizetni Az okleveles könyvvizsgáló olyan szakértő, aki önállóan és függetlenül képes megszervezni, vezetni és ellátni a különféle jogszabályokban megfogalmazott könyvvizsgálói, szervezetirányítási, tanácsadói feladatokat, képes a nem szabályozott helyzeteket és eseményeket kezelni. Továbbtanulási lehetőség: okleveles pénzügyi revizor Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

8 Okleveles adószakértő TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám Írásbeli-gyakorlati szóbeli 1. Adótan (szaknak megfelelõen) 60 X X 2. Nemzetközi adózás 50 X X nemzetközi adózás szak kivételével) 3. Adótervezés 50 X 4. Szakdolgozat (konzultáció, illetve védés) 30 X ÖSSZESEN:

9 OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ felsőfokú szakmai képesítés OKJ Okleveles adószakértő Szakok: adóellenőrzési szak jövedelemadó szak forgalmiadó szak nemzetközi adózás szak Vizsgafeltétel: a) egyetemi vagy főiskolai végzettség; b) adótanácsadói szakképesítés; c) legalább 5 év adótanácsadói, adóigazgatási területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat; d) szakmai képzésben való részvétel; e) szakdolgozat készítés. Tervezett képzési idő: 190 tanóra (1 tanév) Az oktatás díja: Ft/fő Az oktatás célja: Az okleveles adószakértő jogosult adótanácsadó szervezetek irányítására, vezetésére, igazságügyi adószakértői, adóhatósági szervezetek magasabb vezetői tevékenységének végzésére. Az okleveles adószakértő alkalmas: a gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos tanácsadásra, nemzetközi adózással kapcsolatos tanácsadásra, nemzetközi adótervezésre, a kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködésre, az adóhatóság és a bíróság előtti képviseletre, az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatok önálló elvégzésére, egy vállalkozás költségvetési kapcsolatainak optimalizására, adóterv készítésére, az adószakértői ellenőrzés megszervezésére és végzésére, az adótanácsadó szervezetek munkájának irányítására, szakértői, igazságügyi szakértői tevékenység végzésére. A szakképesítéssel betölthető munkakörök: adószakértő, szaktanácsadó, gazdasági szervezet vezetője, költségvetési intézmény vezetője, revizor. Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

10 Adótanácsadó TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám Írásbeli-gyakorlati szóbeli 1. Jogi ismeretek alkalmazása 30 X 2. Adótan I. 60 X X 3. Adótan II. 70 X X 4. Adótan III. 70 X X 5. Adótan IV. 60 X X 6. Számvitel 80 X 7. Ellenõrzési ismeretek 50 X 8. Adótervezés 50 X 9. Adótanácsadás, kommunikáció, informatikai ismeretek 30 X ÖSSZESEN:

11 Adótanácsadó OKJ ADÓTANÁCSADÓ felsőfokú szakmai képesítés Vizsgafeltétel: a) egyetemi vagy főiskolai végzettség b) szakmai előképzettség (szakirányú felsőfokú iskolai végzettség közgazda, közgazdász vagy jogász, illetve okleveles pénzügyi revizori vagy mérlegképes könyvelői vagy pénzügyi-számviteli szakellenőri vagy pénzügyi tanácsadói vagy biztosítási, banki tanácsadó vagy pénzügyiszámviteli ügyintéző vagy vállalkozási ügyintézői szakképesítés); c) legalább egy év pénzügyi, számviteli, adóigazgatási területen munkaviszonyban szerzett (igazolt) gyakorlat; d) szakmai képzésben való részvétel. Tervezett képzési idő: 500 óra (maximum 2 tanév) Az oktatás díja: Ft/fő Az adótanácsadó a pénzügyi-igazgatási területen valamennyi ellenőrzési, vezetési feladatkört ellátja, továbbá a költségvetéssel kapcsolatos valamennyi bevallást elkészíti és ellenjegyzi. Az adótanácsadó képes a gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos tanácsadásra; a kötelezettségek és jogok érvényesítésében közreműködni az adóigazgatóság és a bíróság képviseletére; az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzésére, illetve szakszerű tájékoztatásra; egy vállalkozás adótervének elkészítésére, költségvetési kapcsolatainak optimalizálására; a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzésére, elemzésére, hasznosítására; a költségvetési kapcsolatok ellenőrzésének megszervezésére és szakszerű végzésére; adótanácsadói és pénzügyi tanácsadói szolgáltatások végzésére. (Ez csak adótanácsadói szakképesítés megléténél lehetséges.) Továbbtanulási lehetőség: okleveles pénzügyi revizor okleveles adószakértő Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

12 Okleveles pénzügyi revizor TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám Írásbeli-gyakorlati szóbeli 1. Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása az ellenõrzésben 70 X 2. Irányítás és informatika 70 X 3. Az ellenõrzés rendszere é s általános módszertana 70 X X 4. Pénzügyi folyamatok ellenõrzése 70 X 5. Számviteli folyamatok elemzése és ellenõrzése 100 X 6. Korszerû teljesítmény -ellenõrzési módszerek 100 X X 7. Vizsgafelkészítõ konzultáció 20 ÖSSZESEN:

13 OKJ Okleveles pénzügyi revizor OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR felsőfokú szakmai képesítés Vizsgafeltétel: a) felsőfokú iskolai végzettség; b) szakmai gyakorlat nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettségűeknél: legalább 4 év pénzügyi, gazdasági vagy 2 év ellenőrzési területen szerzett (igazolt) gyakorlat; szakirányú felsőfokú végzettségűeknél (közgazda, közgazdász) 2 év pénzügyi, gazdasági területen vagy 1 év ellenőrzési területen szerzett (igazolt) gyakorlat; c) szakmai képzésen való részvétel. Tervezett képzési idő: 500 óra (2 2,5 tanév) Az oktatás díja: 500 óra esetén Ft/fő 430 óra esetén Ft/fő 190 óra esetén Ft/fő Felmentési lehetőségek: Okleveles könyvvizsgáló végzettséggel rendelkezőknek nem kell vizsgát tenni A gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása az ellenőrzésben ; Irányítás és informatika ; Pénzügyi folyamatok ellenőrzése ; Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése tantárgyakból. A szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása az ellenőrzésben tantárgy alól mentesülnek; a szakellenőri végzettségűek pedig Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana vizsga alól. Az okleveles pénzügyi revizor alkalmas: bármely pénzügyi ellenőrzési szakterületen az önálló munkavégzésre; ellenőrzési team szakmai vezetésére; ellenőrzési szervezeti egység szakmai irányítására; ellenőrzési munkafolyamatok tervezésére, ellenőrzési programok készítésére, a jelentések és jegyzőkönyvek írásba foglalására, javaslatok kidolgozására; korszerű ellenőrzési módszerek segítségével ellenőrzésre. Az okleveles pénzügyi revizor felelős: az általa aláírt szakmai megállapítások, következtetések pontosságáért és a javaslatok szakszerűségéért. Továbbtanulási lehetőség: Adótanácsadó Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

14 Pénzügyi tanácsadó TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám Írásbeli-gyakorlati szóbeli 1. Jog 30 X 2. Pénzügy 170 X X 3. Számvitel, elemzés 100 X X 4. Szervezés és informatika 50 X 5. Ellenõrzés 40 X ÖSSZESEN:

15 OKJ PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ felsőfokú szakmai képesítés Pénzügyi tanácsadó Vizsgafeltétel: a) érettségi bizonyítvány; b) szakmai előképzettség nem (közgazdasági) szakirányú középfokú végzettségűeknél mérlegképes könyvelő, pénzügyi vagy számviteli szakügyintéző, banki szakügyintéző, pénzügyi-számviteli, illetve vállalkozási ügyintéző szakképesítés; szakirányú középiskolai végzettség; c) legalább 2 év pénzügyi területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat; d) szakmai képzésben való részvétel. Tervezett képzési idő: 400 óra (1,5 tanév) Az oktatás díja: Ft/fő A pénzügyi tanácsadó alkalmas a szervezet alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi tevékenységek ellátására, pénzügyi tervek készítésére, a szervezetek tevékenységével kapcsolatos pénzügyi döntések előkészítésére, a gazdálkodási tevékenység komplex értékelésére, az adókötelezettséggel, az illetékkötelezettséggel, a társadalombiztosítással, vámmal, jövedékkel, támogatásigényléssel kapcsolatos feladatok ellátására, a pénzügyi nyilvántartások folyamatos figyelemmel kísérésére, a pénzügyi folyamatok ellenőrzésére, pénzügyi elemzések, értékelések készítésére. A pénzügyi tanácsadó jogosult pénzügyi tanácsadói szolgáltatások végzésére. A pénzügyi tanácsadói szolgáltatások közé tartozik különösen jogi és nem jogi személyiségű szervezetek részére: pénzügyi elemzések, tervek készítése, pénzügyi ellenőrzések végzése, költségvetési kapcsolatok vizsgálata, adóbevallások előkészítése, alakuláshoz, átalakuláshoz, megszűnéshez kapcsolódó pénzügyi tanácsadás, hitelkérelmek, pályázatok készítése vagy bírálata, vezetői pénzügyi információs rendszer működtetése. Továbbtanulási lehetőség: mérlegképes könyvelő Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

16 Pénzügyi és számviteli szakellenőr TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám Írásbeli-gyakorlati szóbeli 1. Az ellenõrzés gazdasági és jogi alapjai 40 X 2. A hazai ellenõrzési rendszer és mûködési folyamatai 30 X 3. Az ellenõrzés ál talános módsze rtana 60 X 4. Pénzügyi folyamatok ellenõrzése 50 X 5. Számviteli folyamatok ellenõrzése és elemzése 90 X X (szaknak megfelelõen) 6. Szakellenõrzés (szaknak megfelelõen) 90 X X 7. Vizsgafelkészítõ konzultáció 20 ÖSSZESEN:

17 Pénzügyi és számviteli szakellenőr PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR emelt szintű szakmai képesítés OKJ Adózási szak Államháztartási szak Pénzügyi szervezeti szak Vámszak Vállalkozási szak Infomációrendszerek szak Vizsgafeltétel: a) érettségi bizonyítvány; b) szakmai gyakorlat: nem (közgazdasági) szakirányú középiskolai végzettségnél legalább 4 év pénzügyi, számviteli területen vagy 2 év ellenőrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat, szakirányú (közgazdasági) középiskolai végzettségűeknél 2 év pénzügyi, számviteli területen vagy 1 év ellenőrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat, szakirányú felsőfokú iskolai végzettségnél (közgazda, közgazdász) 1 év pénzügyi, számviteli területen vagy fél év ellenőrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat; c) szakmai képzésen való részvétel. Tervezett képzési idő: 380 óra (1,5 tanév) Az oktatás díja: 380 óra esetén Ft/fő 250 óra esetén Ft/fő 200 óra esetén Ft/fő Felmentési lehetőség: A mérlegképes könyvelő és a pénzügyi tanácsadó szakképesítéssel rendelkezők, valamint a szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők felmentést kapnak. Az ellenőrzés gazdasági és jogi alapjai, a Pénzügyi folyamatok ellenőrzése és a Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése tantárgyak vizsgája alól. Az adótanácsadó, pénzügyi, számviteli és banki szakügyintéző szakképesítéssel rendelkezőknek pedig Az ellenőrzés gazdasági és jogi alapjai, valamint a Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése tantárgyakból nem kell vizsgázniuk. Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

18 Pénzügyi-számviteli szakellenőr A pénzügyi-számviteli szakellenőr alkalmas az államháztartás, a pénzügyi szervezet, az adózás, a vám, a vállalkozás, közhasznú szervezetek, az információrendszer, az ellenőrzési szakterületen szakosodásának megfelelően az önálló munkavégzésre, szakosított szakterületén ellenőrzési egység irányítására, az ellenőrzési munkafolyamatok tervezésére, az ellenőrzési programok készítésére, a jelentések és jegyzőkönyvek írásba foglalására, javaslatok kidolgozására, a korszerű ellenőrzési módszerekkel ellenőrzésre. A pénzügyi-számviteli szakellenőr felelős az általa aláírt szakmai megállapítások és következtetések pontosságáért és a javaslatok szakszerűségéért. A pénzügyi-számviteli szakellenőri szakképesítés az alábbi területeken hasznosítható: államháztartási területen (főleg költségvetési szerveknél) szakellenőri, ellenőri munkakörök, közhasznú szervezeteknél; adóellenőrzésnél, illetékellenőrzésnél szakellenőri, ellenőri munkakörök, vámellenőrzésnél szakellenőri, ellenőri munkakörök, pénzügyi szervezeteknél (többek között bankoknál, biztosítóknál, értékpapír-forgalmazóknál, házipénztáraknál) szakellenőri, ellenőri munkakörök, vállalkozásoknál (gazdasági szervezeteknél) szakellenőri, ellenőri munkakörök, az informatikai rendszer kockázatainak feltárására, informatikai szakellenőri munkakörök ellátására. Továbbtanulási lehetőség: Mérlegképes könyvelő Adótanácsadó (felsőfokú iskolai végzettség esetén) Okleveles revizor (felsőfokú iskolai végzettség esetén) 16

19 MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ emelt szintű szakmai képesítés Mérlegképes könyvelő OKJ Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) Vizsgafeltétel: a) érettségi vizsga; b) szakmai előképzettség, szakmai gyakorlat pénzügyi, számviteli, pénzügyi-számviteli, banki, biztosítási, vállalkozási ügyintézői vagy képesített könyvelői, banki, biztosítási, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi-számviteli szakellenőri képesítés esetén 2 év szakmai gyakorlat; pénzügyi, számviteli, banki szakügyintézői képesítés esetén 1 év pénzügyi-számviteli területen szerzett szakmai gyakorlat. c) szakmai képzésben való részvétel. d) A képzésben részt vehet továbbá az, aki mérlegképes könyvelő (a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerint államháztartási, pénzügyi területen a nyilvántartásba vételnél figyelembe vett) szakképesítéssel rendelkezik, között árszakértői képesítést szerzett. Tervezett képzési idő: 440 óra (1,5 2 tanév) 230 óra (1 év) Az oktatás díja: Ft/fő (440 óra esetén) Ft/fő (230 óra esetén) A évi C. tv. alapján mérleget csak mérlegképes könyvelői végzettséggel lehet összeállítani, így ezt a tanfolyamunkat mindazoknak ajánljuk, akik pénzügyi, számviteli területen dolgoznak és még több tudásra szeretnének szert tenni. A mérlegképes könyvelő a számviteli törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, a számviteli beszámolót elkészíti. A mérlegképes könyvelő alkalmas a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként vagy egyéni vállalkozóként, illetve számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, alkalmazottjaként a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok végzésére, ezen feladatok végzésének Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

20 Mérlegképes könyvelő TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK VÁLLALKOZÁSI SZAKON Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám Írásbeli-gyakorlati szóbeli 1. Jogi ismeretek alkalmazása 32 - X 2. Gazdasági és vezetési ismeretek 32 X - 3. Pénzügyi ismeretek 76 X X 4. Számvitel és elemzés 160 X X 5. Számvitel-szervezés 44 X - 6. Ellenõrzés 60 X X 7. Vizsgafelkészítõ konzultáció 36 ÖSSZESEN: a 93/2002. (V. 5.) Korm. rend. alapján már mérlegképes könyvel õi végzettséggel rendelkez õknél 1. Vizsgafelkészítõ konzultáció 70 X X 2. Ellenõrzés 160 X X ÖSSZESEN:

21 Mérlegképes könyvelő irányítására, vezetésére, a beszámoló elkészítésére. Mérlegképes könyvelői képesítés szükséges a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok végzését irányító, vezető, a számviteli beszámolót készítő munkakörök betöltéséhez azoknál a gazdálkodónál, ahol a számviteli törvény ának (1) (2) bekezdése alapján, illetve a számviteli törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek előírásai szerint a gazdálkodó köteles legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező természetes személyt megbízni, illetve alkalmazni. Felhívnánk a figyelmet, hogy mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie a számviteli törvény ának (1) (2) bekezdése figyelembevételével annak a természetes személynek is, aki egyéni vállalkozóként vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság alkalmazottjaként, tagjaként vállalkozás keretében (vállalkozói díj ellenében) irányítja, vezeti a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat, elkészíti a beszámolót. A szakképesítéssel betölthető munkakörök: számviteli ügyintéző, számviteli, pénzügyi részleg vezetője, revizor, egyéb gazdasági ügyintéző. Továbbtanulási lehetőségek: Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon Pénzügyi és számviteli szakellenőr Okleveles könyvvizsgáló (felsőfokú iskolai végzettség esetén) Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

22 Mérlegképes könyvelő TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAK ON Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám írásbeli-gyakorlati szóbeli 1. Gazdasági és pénzügyi ismeretek 50 X X 2. Számvitel, elemzés, ellenõrzés 140 X X 3. Vizsgafelkészítõ ko nzultáció 20 ÖSSZESEN:

23 MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ emelt szintű szakmai képesítés Mérlegképes könyvelő OKJ Mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) Vizsgafeltétel: a) mérlegképes könyvelői szakképesítés (vállalkozási szak); b) szakmai képzésben való részvétel. c) A képzésben részt vehet tovább az, aki mérlegképes könyvelő (a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerint pénzügyi területen, a nyilvántartásba vételnél figyelembe vett) szakképesítéssel rendelkezik. Tervezett képzési idő: 210 óra (1 tanév) Az oktatás díja: Ft/fő A költségvetési szerveknél dolgozó pénzügyi, számviteli szakemberek számára is már jogszabály írja elő, hogy milyen szakirányú végzettséggel végezhetik napi munkájukat. Az államháztartási szakon végzett mérlegképes könyvelő ugyanazon munkaköröket és feladatokat láthatja el mint a vállalkozás szakon végzett mérlegképes könyvelő. Alkalmas továbbá az államháztartási szervezetek működőképességének fenntartásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátására. Részletesen lásd előző oldalon. Továbbtanulási lehetőség: Pénzügyi és számviteli szakellenőr Okleveles könyvvizsgáló (felsőfokú iskolai végzettség esetén) Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

24 Pénzügyi-számviteli ügyintéző TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám Írásbeli-gyakorlati szóbeli 1. Vállalkozásgazdálkodási ismeretek 24 X X 2. Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek 52 X X 3. Könyvvezetés és beszámoló készítés 52 X X 4. Számítástechnikai és adatfeldolgozási ismeretek 32 X X Vizsgafelkészítõ konzultáció 20 ÖSSZESEN:

25 Pénzügyi-számviteli ügyintéző PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ középfokú szakmai képesítés OKJ Vizsgafeltétel: a) érettségi bizonyítvány, b) szakmai képzésben való részvétel. Tervezett képzési idő: 180 óra (1 tanév) Az oktatás díja: Ft/fő A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére, a gazdasági események kontírozására, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások vezetésére, a könyvviteli feladások készítésére, az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó számítások elvégzésére (az amortizáció, a fizetendő adó stb. kiszámítására), a könyvvezetéssel kapcsolatos további feladatok ellátására. A szakképesítéssel betölthető munkakörök: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, könyvelő (analitikus), bérelszámoló, anyagnyilvántartó, pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó. Továbbtanulási lehetőség: Mérlegképes könyvelő Pénzügyi tanácsadó Adótanácsadó (felsőfokú iskolai végzettség esetén) Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

26 Vállalkozási ügyintéző TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám Írásbeli-gyakorlati szóbeli 1. Vállalkozásgazdálkodási ismeretek 24 X X 2. Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek 52 X X 3. Könyvvezetés és beszámoló készítés 64 X X 4. Munkaerõ-gazdálkodási és társadalombiztosítási ismeretek 20 X X 5. Üzletiterv-készítés és statisztikai módszerek 20 X X 6. Iroda-ügyviteli, adatfeldolgozási ismeretek alkalmaz ása 20 X ÖSSZESEN:

27 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ középfokú szakmai képesítés OKJ Vállalkozási ügyintéző Vizsgafeltétel: a) középiskolai végzettség; b) szakmai képzésen való részvétel. Tervezett képzési idő: 200 óra (1 tanév) Az oktatás díja: Ft/fő A vállalkozási ügyintéző irányítás mellett, 1-2 éves gyakorlat után pedig önállóan is, alkalmas a kis- és középvállalkozásoknál ideértve az egyéni vállalkozásokat is a következő feladatok ellátására: pénzügyi, pénztárosi, pénzkezelési feladatok elvégzése, a vállalkozás ügyviteli feladatainak ellátása, számítógépes ügyviteli programcsomagok alkalmazása, a vállalkozás ügyiratkezelése, levelezésének bonyolítása és adminisztrációja, a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, időszakos beszámolók elkészítése, részvétel a vállalkozás adózási, társadalombiztosítási, nyilvántartási feladatainak ellátásában, az ehhez kapcsolódó kötelező adatszolgáltatások elkészítésében. Továbbtanulási lehetőség: Mérlegképes könyvelő Pénzügyi tanácsadó Adótanácsadó (felsőfokú iskolai végzettség esetén) Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

28 Társadalombiztosítási ügyintéző TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám Írásbeli gyakorlati szóbeli 1. Társadalombiztosítási alapismeretek 12 X X 2. Járulékok és f edezeti rendszer 36 X X X 3. Egészségbiztosítási ellátások és elj árások 32 X X X 4. Nyugellátások 32 X X X 5. Szociális ellátások 32 X X X 6. Társadalombiztosítási egyéb ismeretek 16 X X X ÖSSZESEN:

29 Társadalombiztosítási ügyintéző TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÕ középfokú szakmai képesítés OKJ Vizsgafeltétel: a) középiskolai végzettség; b) szakmai képzésben való részvétel. Tervezett képzési idő: 160 tanóra Az oktatás díja: Ft/fő A társadalombiztosítási ügyintéző fő feladata a döntések előkészítése és végrehajtása, illetve adatszolgáltatás az alábbi területeken: a betegségi-anyasági ellátás iránti igény elbírálása és az ellátások folyósítása, a járulékok bevallása, befizetése, ideértve a munkáltatónál működő kifizetőhelyi ügyintézők esetében a magánnyugdíjpénztárakba fizetendő tagdíjat is, a szociális ellátások iránti igények elbírálása, az ellátások folyósítása, a baleset üzemi jellegének elbírálása, a baleseti táppénz iránti igény elbírálása és az ellátás folyósítása, a megváltozott munkaképességű dolgozók kereset-kiegészítésének megállapítása, folyósítása, a jogorvoslattal kapcsolatos intézkedések megtétele, a társadalombiztosítási igazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátása, az ellátások megállapításához, folyósításához más szervek részére adatszolgáltatás, egyéb statisztikák készítése, nyilatkozatok, igazolások lejártának figyelemmel kísérése, nyomtatványok változásainak figyelemmel kísérése, újak beszerzése és azoknak a jogszabályi előírások szerinti vezetése, a dolgozók tájékoztatása jogaikról és kötelezettségeikről. A nyugdíj-előkészítési tevékenység keretében: a nyugellátáshoz szükséges nyomtatványok beszerzése, a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásra vonatkozó igények teljesítéséhez, a nyugdíj megállapításához szükséges adatok (szolgálati idő, keresetek) összegyűjtése és továbbítása az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, a baleseti nyugellátásokkal kapcsolatos külön tennivalók ellátása. Telefonszám: 1/ , ; Faxszám: 1/

30 Társadalombiztosítási szakelőadó TANTÁRGYAK, OKTATÁSI ÓRASZÁMOK ÉS VIZSGA FORMÁK Sor- Megnevezés Óra- Vizsgaformák szám szám Írásbeli gyakorlati szóbeli 1. Jogi ismeretek és a tb. szervezete 12 X 2. Fedezeti rendszer és eljárások 32 X X X 3. Társadalombiztosítási és családtámoga tási ellátások rendszere 92 X X X 4. Közgazdasági, pénzügyi statisztikai ismeretek 16 X X 6. Vizsgafelkészítõ konzultáció 8 ÖSSZESEN: 160 1* 1* 1* * Komplex vizsga 28

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014-ES TANÉV Tartalomjegyzék OKJ KÉPZÉSEK... 3 Bevezető... 4 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő... 6 54 344 01 Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF)

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Hatályos: 2010. október 19. napjától Nysz.: 14438 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató........................................................................................

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2013. augusztus 23. Iktatószám: 2013/D/17/3 Verziószám: 6 -

Részletesebben

Végrehajtó Szakmabemutató információs mappa

Végrehajtó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. VASS VIRÁG A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben