ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A SZIGLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA március

2 I. Az iskola nevelési programja TARTALOM 1. HIVATALOS ADATOK 4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA Az iskola története Az iskola elhelyezkedése és szerepe a település életében Tárgyi-dologi feltételek Az iskola hagyományai 8 3. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK Helyzetleírás Az egészséges táplálkozás A mindennapos testnevelés, testmozgás A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése Baleset-megelőzés A személyi higiéné A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, 2

3 AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI Az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnöki munka tervezése Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról Az osztályfőnöki órák témái A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló Megvalósítási stratégia Tünetek, tünetcsoportok megállapítása A magatartási rendellenesség okainak feltárása A megoldás lehetőségei A program elemei Alsó tagozaton Felső tagozaton A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetséggondozás feladatai iskolánkban Megvalósítási stratégia A tehetség felismerése A felismert tehetség fejlesztése A feltételek biztosítása A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK HELYI RENDJE A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREINEK KAPCSOLATTARTÁSA Az igazgató és a nevelőtestület együttműködése A szakmai munkaközösségek együttműködése A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése Az iskola és a szülők kapcsolattartása és együttműködése A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL -NKT. KERETEI KÖZÖTTI- HELYI SZABÁLYAI AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 73 3

4 II. Az iskola helyi tanterve TARTALOM 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK ÉS FOGLALKOZÁSOK A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁI A TANULÓI MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI BESZÁMOLTATÁSOK, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK A TANULÓ JUTALMAZÁSA ÉS BÜNTETÉSE 118 4

5 1. HIVATALOS ADATOK A köznevelési intézmény 1. Hivatalos neve: Szigligeti Általános Iskola 2. Feladatellátási helye 2.1. Székhelye: 8264 Szigliget, Kossuth Lajos utca Alapító és fenntartó neve és székhelye: Alapító: Emberi Erőforrások Minisztériuma (alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.) Tapolcai Tankerület 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca Típusa: - egycélú köznevelési alapfeladat ellátása: általános iskola 5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata: 6.1. Köznevelési alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás alsó tagozat, felső tagozat 6.2. Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 224 fő 6.3. Iskolai könyvtár ellátásának módja: együttműködési megállapodással települési illetékességű könyvtárral 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: Feladatellátási hely szerint: pontos cím : 8264 Szigliget, Kossuth Lajos utca 54. helyrajzi szám: Szigliget, 218 hrsz hasznos alapterület: nettó nm intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog működtető neve: Szigliget Község Önkormányzata 5

6 8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 9. Az iskola igazgatója: Balassáné Molnár Edit (székhelye:8264 Szigliget, Kossuth Lajos u. 54.) 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 2.1. Az iskola története A szigligeti iskola története A legrégebbi emlékek a század elejére nyúlnak vissza. Kezdetben egytanerős iskola volt. Lakits József igazgató tanította a gyerekeket 1 csoportban ban már három tanító látta el ezt a feladatot, részben osztott csoportokkal. Itt említhetjük Dömötörné, Heinrich Károly, Szívós József nevét. Szívós József szigorú tanítóként él az idősebbek emlékezetében. 40 évig nevelte a falu gyermekeit kántortanítóként, majd később igazgatóként. A tantermek a vár alatt levő épületben kaptak helyet után Eszterházy János gróf kastélyát iskolaépületnek nyilvánították, és így bővült a tantermek száma. Még 1957-ben is részben osztott az alsó tagozat. Mivel a volt grófi kastélyban csak öt tantermet tudtak kialakítani, továbbra is működött két osztály a vár alatt. Ekkor Somfai György volt az igazgató, aki 1964-ig vezette az iskolát. Nyugdíjba vonulása után megbízott igazgatóként Miklósi Emil, majd Villányi Károly, utána Horváth Vilmos volt a Szigligeti Általános Iskola igazgatója. Közben a régi kastélyépület állaga egyre romlott, életveszélyessé vált, ezért ki kellett költözni az épületből. Minden lehetséges szükségtanteremben folyt a tanítás: kultúrházban, sportöltözőben, gyakorlati műhelyben stb. Az iskola épületét lebontották, és a régi iskola alapterületén elkezdődött az iskola újjáépítése. A mai iskola két szakaszban épült fel. Az első 1977-ben, a második 1979-ben fejeződött be. Azóta minden osztályterem ebben az épületben kap helyet. A hegymagasi iskola története A hegymagasi iskola Római Katolikus Elemi Népiskola néven az 1900-as évektől (1-6. osztály) Diószegi Károly kántortanító vezetésével működött től Simon József 6

7 kántortanító irányította az oktatást után alsó és felső tagozat működött Simon József és Vizeli Antal vezetésével tól a felsős tanulók Szigligetre járnak, az alsó tagozatot két csoportba bontják Simon József, valamint Németh István vezetésével ben Németh István helyére Stiglicz László került től egy tanulócsoport alakult ki, nevelőjük Stiglicz László ban teljesen megszűnt az iskola Hegymagason. Azóta a tanulók Szigligetre járnak Az iskola elhelyezkedése és szerepe a település életében Az általános iskola Szigliget község központjában helyezkedik el. Sok más iskolával szemben nagy előnye, hogy minden tanterem egyetlen épületben van. Az iskola környezete szép. Az épület előtti park, a mögötte lévő műfüves és futballpálya tág teret biztosit a gyermekek mozgásigényének. Az emeleti tantermekből kitekintve a Szigligeti vár látképe tárul elénk. Túrákon, tanulmányi sétákon a szigligeti táj szépségében gyönyörködhetnek tanulóink. Nem közömbös, hogy egy gyermek életének nyolc évét szürke betonrengetegben, sivár körülmények között, vagy szép környezetben tölti-e el. Iskolánk - elhelyezkedéséből adódóanezt az előnyt biztosítani tudja tanulói részére. Az iskola igyekszik meghatározó szerepet betölteni a település életében. Mivel Szigligeten nincs mozi, színház - a kultúra közvetítőjének feladatát is az iskolának kell felvállalnia. Az iskola mindenben gondoskodik a bejáró tanulók megfelelő ellátásáról. Fontosnak tartjuk, hogy a szomszédos településekről idejáró tanulók jól érezzék magukat, semmiben ne érezzenek hátrányt, és biztosított legyen a teljes felügyeletük. A tanulók 7:30-kor érkeznek az iskolába, ettől kezdve nevelői felügyelet alatt vannak. A hazafelé induló autóbuszokhoz minden alkalommal pedagógus kíséri ki a gyerekeket. Az iskola minden programjában alkalmazkodik a bejáró tanulók utazási lehetőségeihez. Kirándulás, színházlátogatások alkalmával a tanulók lakóhelyükön szállhatnak le az autóbuszról. A távolabb eső települések tanulóinak hazaszállítását minden esetben megszervezzük Tárgyi-dologi feltételek Az iskola épülete két részből áll, a két épületszárnyat a zsibongó köti össze. A második épületrész 1979-ben készült el, tehát az épület nem régi, de a rendszeres javítási és karbantartási munkák elvégzésére minden évben szükség van. Az elmúlt években folyamatosan elvégeztettük a szükséges karbantartásokat, megtörtént az érintésvédelmi felülvizsgálat, 1995-benáttértünk az olajfűtésről a gázfűtésre ben a szigligeti 7

8 önkormányzat jóvoltából hőszigetelt bejárati ajtókat kaptunk, így jelentősen csökkenteni tudtuk a fűtési kiadásokat ben a tanévkezdésre elkészült két tanterem összenyitásával a tornaszobánk, melyet szintén az akkori fenntartó önkormányzatnak köszönhetünk. Folyamatosan történik a bútorzat javítása, felújítása, így a parkettázott tantermekben kulturált körülmények fogadják a tanulókat. A jelenlegi iskolaépületben 10 tanterem található. Közülük 8 osztályteremként, 1 számítástechnika teremként, 1 pedig ének-rajz szakteremként működik. Kiegészítő helyiségek: nevelői szoba, igazgatói iroda. Az iskola épületéből elköltözött a Községi Könyvtár az újonnan épült Básti Lajos Közösségi Házba, melynek helyén tantermet nyitottunk. Az iskola eszközellátottsága Számítástechnikai termünkben megfelelő mennyiségű, de felújításra váró számítógép-parkkal rendelkezünk. Az iskola audio-vizuális eszközellátottsága megfelelő. Az egyes tárgyak tanításához szükséges eszközöket az eszközfejlesztési ütemterv alapján fejlesztettük Az iskola hagyományai Az iskola több éves múltra visszatekintő intézmény, kialakult hagyományai elsősorban a tanulmányi munka hatékonyságát szolgálják. Tanulmányi és sportversenyek Hogy tanulóinkat ezzel is ösztönözzük a jobb teljesítményre, rendszeresen szervezünk versenyeket iskolán belül, és részt veszünk iskolán kívüli tanulmányi és sportversenyeken is. Évek óta nagy gondot fordítunk a pályaválasztás alapos előkészítésére, az elmúlt öt évre visszamenőleg tanulóink bejutottak az általuk megjelölt középiskolákba. Érettségit adó középiskolákba a felvettek aránya az utóbbi években %. Tanulóink a visszajelzések alapján jól megállják a helyüket a középfokú intézményekben, és nagy százalékuk továbbtanul a felsőoktatásban. Ünnepélyek, rendezvények Nagy jelentőséget tulajdonítunk az iskolai ünnepélyek színvonalas megrendezésének, mert hiszünk ezen műsorok érzelmi nevelő hatásában. 8

9 Hagyományos rendezvények, programok a tanév során: Tanévnyitó ünnepély szeptember 1-jén. Köszöntjük az iskolába lépő l. osztályosokat, az iskolaigazgató ismerteti a tanév programját. Akadályverseny szeptemberben, ügyességi játékok. Megemlékezés az Aradi vértanukról október 6-án. Megemlékezés az 1956-os forradalomról október 23-án. Községi és iskolai ünnepély. Mikulás-ünnepély december 6-án. Az óvodásokkal közös ünnepség. A műsort az iskolások mutatják be. Karácsony: december. A téli szünet előtti utolsó tanítási napon az iskola tanulói műsort adnak a falu lakosságának "Mindenki Karácsonya " címmel. Farsang februárban: Az első félév befejezése után, februárban tartjuk minden évben a gyermekek jelmezbemutatóval és versennyel egybekötött farsangi karneválját. Ajándékot minden résztvevő kap, a versenyt pártatlan zsűri értékeli. A bemutató után tánc és játék következik. A műsort az iskola Diákönkormányzata szervezi és a Szülői Munkaközösség támogatja. Megemlékezés az március 15-i forradalomról március 15-én. Költészet napja április 11. Szavalóverseny az iskolában. Madarak, fák napa - Falutakarítás április - május hónapban: akadályverseny során adnak számot a tanulók arról, mit tudnak az élővilágról, környezetvédelemről. A program elején tanulóink összegyűjtik az utak mentén, erdőszéleken elszórt szemetet, hogy hozzájáruljunk ezzel lakóhelyünk tisztaságához. Anyák napja májusban: május első vasárnapján kedves és megható m sorral köszöntik diákjaink az édesanyákat, nagymamákat. Gyermeknap június: játékos vetélkedők, sportversenyek, kirándulás. Kulturális bemutató, kiállítás júniusban: a tanév végén kiállítással egybekötött kulturális bemutatót tartunk abból, amit a gyerekek a tanév során megtanultak, elkészítették,előadni tudnak (vers, próza, zene, tánc, kerámia, kézimunka, stb.). Pedagógusnap júniusban: diákjaink minden évben műsorral köszöntik az aktív és a nyugdíjas pedagógusokat. Tanévzáró ünnepély, ballagás: a nyolcadikosok ballagási dalokat énekelve végigjárják az osztályokat, elbúcsúznak diáktársaiktól, tanáraiktól. Ezután a hetedik osztályosok és az iskola igazgatója búcsúzik tőlük. Az ünnepély második fele a tanévzáró, majd a bizonyítványosztás. 9

10 3. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 3.1. Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása A Szigligeti Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, - a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, - minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, - az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. 2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében - a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 10

11 - iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, - fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, - szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, - szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 3. Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében - rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, - igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint községünk érdeklődő polgárai, - ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a községünkben található intézményekkel, - nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk eddigi hagyományaihoz híven továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett községi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen. 4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében - biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képességkibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, 11

12 illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek. 5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: - humánus, - erkölcsös, - fegyelmezett, - művelt, - kötelességtudó, - érdeklődő, nyitott, - kreatív, alkotó, - becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, - képes a problémák érzékelésére és megoldására, - gyakorlatias, - képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, - jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), - van elképzelése a jövőjét illetően, - becsüli a tudást, - öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, - ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, - képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, - tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, - képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban, - a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, - ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit. - a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, 12

13 - ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, - ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat, - ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, - viselkedése udvarias, - beszéde kulturált, - társaival együttműködik, - szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, - képes szeretetet adni és kapni, - szereti hazáját, - megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, - szellemileg és testileg egészséges, edzett, - egészségesen él, - szeret sportolni, mozogni, - megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, feladatai, eszközei, eljárásai A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a nevelési oktatási intézmények 13

14 és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a Szigligeti Általános Iskola a következőkben határozza meg pedagógiai alapelveit: Gyermekközpontúság Iskolánk egész tevékenységének, működési rendjének, szervezetének középpontjában a gyermek mint személy áll. Alapelvünk, hogy az iskola a gyermekért van. A gyermek középpontba állításának feltétele a gyermek szeretete, tisztelete. Törődéssel, odafigyeléssel adjuk meg a lehető legtöbb segítséget ahhoz, hogy sikeresen sajátítsák el az iskolai tananyagot. Az iskola a gyermek számára ne kudarc, a szorongás színhelye legyen, hanem lehetőség a sikerre, mert sikerélményre minden gyereknek szüksége van. Nyitottság Megőrizve az időtálló értékeket és a jól bevált hagyományokat, az iskola nyitott az új dolgokra, és rugalmasan alkalmazkodik a változó körülményekhez, érzékenyen reagál a külső hatásokra. Törekszik arra, hogy tartalmilag, szervezetileg aktívan kapcsolódjon szűkebb és tágabb környezetéhez. Az iskola helyi adottságaiból következik, hogy sok olyan személlyel tudunk kapcsolatot teremteni, akik bekapcsolódnak az iskola életébe, és szakmai tudásukkal színesebbé teszik az iskola programját. Demokratizmus Fontos, hogy az iskola működése során a pedagógusok, a fenntartó, a szülők és a tanulók véleménye egyaránt érvényre jusson. Ennek érdekében kívánjuk működtetni az érdekvédelmi szervezeteket. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Feladatunk a következő értékek közvetítése: Az egyetemes és magyar nemzeti hagyományok ápolása A nemzeti öntudat fejlesztése A föld, az ember, a természet és a kultúra védelme 14

15 Az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence magyarságának megismerése Európához tarozásunk erősítése Az egész világot érintő átfogó kérdések hangsúlyozása Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. A legtöbb probléma és feladat az iskolában a gyermekek nevelésével kapcsolatban adódik. A társadalomban lezajló változások - munkanélküliség növekedése, létbizonytalanság, agresszió hatása erősen érződik a gyerekek körében is. Ehhez járul még a televízió akció filmjeinek romboló tevékenysége. A fiatalok körében terjed a drog, az AIDS, az alkohol, a dohányzás - ennek hatása már az általános iskolai korosztályt is megérinti. A gyermekeknek védelemre van szükségük. Nem minden esetben van a gyerekek mögött olyan családi háttér, amely ezt a védelmet biztosítani tudja. Mindezek következtében a gyermekek nyugtalanok, durvák, tele vannak feszültséggel, indulatokkal, sok esetben tiszteletlenek egymással és a felnőttekkel szemben is. Az iskola igyekszik felvenni a harcot a káros környezeti hatásokkal szemben, és nevelési feladatait ennek megfelelően határozza meg. Kulturált viselkedési formák, magatartási normák kialakítása A kommunikációs kultúra területén ismerjék a köszönés, a megszólítás, a kapcsolatteremtés kezdeményezésének legfontosabb alapjait, illetve ezek jellemző hibáit. Legyenek jártasak a társalgás különböző helyzeteiben. Adják meg a tiszteletet egymásnak és a felnőtteknek, az időseknek. Ismerjék meg önmagukat, saját képességeiket, korlátaikat, tanulják meg tisztelni önmagukat, és ezen keresztül embertársaikat is. Illemtan: Ismerjék az udvariassági szabályokat, a mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokásokat. Öltözködésük legyen ízléses, egyszerű, szolid. Hazaszeretetre nevelés -- magyarságtudat erősítése - hon - és népismeret Minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ismerjék meg a kiemelkedő magyar államférfiak, 15

16 tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát. Legyenek jól tájékozottak a haza földrajzában, irodalmában, történelmében, mindennapi életében. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják, amelyek az otthon, a lakóhely a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék hazánk szimbólumát, zászlaját, címerét, Szózatát, Himnuszát. A tanulók legyenek nyitottak a hazánkban és szomszédunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek és eredményeinek megismerésére megbecsülésére. A hon - és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. Alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet. A tanulók ismerjék közvetlen lakóhelyük természeti és történelmi értékeit, legyenek büszkék lakóhelyükre, ápolják, óvják annak szépségét, kutassák múltját, történetét, a helyi szokásokat. Erkölcsi nevelés: becsületesség, igazmondás képessége, egyenes jellem kialakítása a tanulókban Tanulják meg a becsületesség, az igazmondás fontosságát. Vállalják önmagukat akkor is, ha hibát követnek el, mert csak így tudnak egyenes jellemű emberekké válni. Tanulás: az eredményes tanulási módszerek kialakítása A tanulás a lelkület módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás, hanem a figyelem, az emlékezet működtetése is. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata. A tanulás számos összetevője tanítható. Minden nevelő teendője, hogy a gyermekeket tanítsa tanulni. Ennek eredményeképpen a diákok a tanulás időbeli és sorrendi tervezésében tegyenek szert fokozatos önállóságra. Az eredményes tanulás módszerei, technikái: egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások felépítése az értő olvasás fejlesztése az emlékezet erősítése 16

17 célszerű rögzítési módszerek kialakítása a gondolkodási kultúra művelése A pedagógusnak fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási típusát, stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Mindezekhez és az adott tartalmakhoz kapcsolódva gondosan válassza meg a fejlesztés tárgyi - cselekvéses szemléletes - képi és elvont - verbális útjait. Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Ismerjék a tanulók az Európai Unióhoz való csatlakozásunk jelentőségét, alakuljon ki a tanulókban a pozitív viszony a közös európai értékekhez. Becsüljék meg az európai fejlődés során létrehozott eredményeket, köztük Magyarország szerepét, hozzájárulásait. Legyenek érdeklődők, nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások, hagyományok iránt különös tekintettel a hazánkat környező országokra, népekre. Ismerjék meg az európai egység erősödésének jelentőségét, ellentmondásait, szerepét az országnak és lakosainak az életében. A tanulók ismerjék az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások: a másság iránt. Pályaorientáció A pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását. Összetevői az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése: a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának: a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelel területeken, ezzel is fejlesztve önismeretüket és pályaismereteiket. A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során lehet eredményes és csak akkor, ha a különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 17

18 Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink törvénytisztelő, az együttélés szabályait betartó, az emberi méltóságot és jogokat tiszteletben tartó, erőszakmentes személyiséggé váljanak. Családi életre nevelés A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A családok életének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik ennek a nevelési területnek a beemelését feladatink közé. Testi és lelki egészségre nevelés Feladatunk, hogy ösztönözzük a tanulókat arra, legyen igényük a helyes táplálkozásra és a rendszeres mozgásra. Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy felhívjuk figyelmüket a stresszkezelés módszereinek alkalmazására, lelki egyensúlyuk megóvásának fontosságára, társas viselkedésük szabályozására, valamint a konfliktusok kezelésének szükségességére. Feladatunk, hogy a családdal együtt felkészítsük gyermekeinket az önállóságra, a betegségek megelőzésére, a testi higiénére, valamint a váratlan helyzetek kezelésére. Médiatudatosságra nevelés Feladatunk, hogy a tanulók értsék az új s hagyományos médiumok nyelvét, megismerkedjenek a média működésével, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. Gazdasági és pénzügyi nevelés Célunk, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 18

19 Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: közvetlen, direkt módszerek, azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra (pl. gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés, a nevelő személyes példamutatása) közvetett, indirekt módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül (hagyományok kialakítása, a tanulóközösség tevékenységének megszervezése, nevelő részvétele a tanulóközösség tevékenységében) Az iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások eszközei: 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. Közvetlen módszerek - Követelés. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenőrzés. - Ösztönzés. Közvetett módszerek - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, 19

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Győr 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 Intézményünk története... 7 Névadónk és névválasztásunk... 8 Jogi

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Törökbálint, Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Preambulum 4 Helyzetelemzés 6 Az intézmény rövid bemutatása 6 Pedagógiai program 9 1.

Részletesebben