Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak évi teljesítéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről"

Átírás

1 ...napirendi pont Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak évi teljesítéséről Az oktatási ágazat intézményei a év során feladataikat az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően látták el. Győr város alap-, és középfokú intézményhálózatában a évben nem történt szervezeti változás. A feladatellátás nem szűkült, az ellátandó feladatok közül takarékossági szempontok alapján néhány intézményben a takarítói, illetve portai feladatok ellátása került ki vállalkozói körbe. Az intézményi nevelőtestületek pályázatok írásával nagymértékben hozzájárultak a feladatok jobb minőségű ellátásához, a működési feltételek javításához. Eltérő pénzügyi nehézségek ellenére valamennyi oktatási, nevelési intézményünk eleget tett a közoktatási törvényben meghatározott és alapító okiratban rögzített szakmai feladatoknak. Óvodák: Belvárosi Óvoda Az óvoda kiemelt nevelési területe a nevelési év során az anyanyelvi nevelés, az iskolai életmódra felkészítés, valamint a szocializációs folyamat segítése volt. Az intézmény folyamatos jelleggel működteti minőségirányítási programját, különös tekintettel a partneri igények felmérésére és kielégítésére. A szülői jelzések alapján fokozott igény mutatkozott a mozgásfejlesztésre, az iskolai életmódra való felkészítésre, illetve az anyanyelvi nevelésre. A költségvetési lehetőségek szűkössége miatt több pályázaton vett részt az óvoda. A nevelőtestület részéről fokozott igény mutatkozik a különböző szakmai továbbképzéseken való részvételre. Az óvodában képviselői segítség igénybevételével folyamatban az óvodai asztalok és székek, valamint az öltözőegységek cseréje. Épületgépészeti szempontból indokolt volna az intézmény csőrendszerének felújítása, valamint a csoportszobák mennyezetének újravakolása, az öltözők, a konyha valamint a mellékhelyiségek korszerűsítése. Az óvoda saját csoportszoba kialakításán is fáradozik. Benedek Elek Óvoda Az óvoda csoportjai az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című, waldorf csoportjai pedig a Waldorf Pedagógia című helyi nevelési program alapján dolgoznak. A nevelési év kiemelt feladata volt a gyermekközpontú, egyénre szabott fejlesztés megvalósítása változatos tevékenységek biztosításával, a hagyományok tiszteletben tartásával. Az óvoda nagy hangsúlyt fektet a gyermekek testi-mentálhigiénés nevelésére, a lelki egészség megőrzésére. Ebben a munkában speciális végzettségű óvodapedagógus segíti a kollégákat. Az óvoda ellátja az asztmás-allergiás megbetegedésben szenvedő gyermekek fejlesztését is, az intézményben működő sószoba délutánonként a rászoruló lakótelepi gyermekek és felnőttek rendelkezésére is áll. A környezetegészség nevelés munkaközösség kiemelt feladata volt a szelektív hulladékgyűjtési programba való bekapcsolódás. Az óvoda nevelőtestülete különösen büszke a társintézményekkel, valamint az óvoda egyéb partnereivel való együttműködő kapcsolatra. 1

2 Az óvoda az általa nyújtott változatos tevékenységek megszervezéséhez nélkülözhetetlen szakmai anyagok, játékeszközök beszerzését a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított összegből, valamint alapítványi forrásból és szponzori támogatással valósította meg. Bisinger Óvoda Az óvoda tevékenységét helyi nevelési programja, éves munkaterve, valamint minőségirányítási programja alapján végzi. A nevelési évben prioritást élvező nevelési területek voltak a játék, az egészséges életmódra nevelés, illetve a testnevelés. Nevelőmunkája hatékonyságát a partneri elégedettség-mérés pozitív visszajelzései is alátámasztják. Az intézménynek szponzorokkal való több éves együttműködő kapcsolatai révén lehetősége nyílt korszerű udvari játékok beszerzésére, valamint a csoportszobák felszerelésének korszerűsítésére, megújítására. Az intézmény nagy gondot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolására. Az óvodában megkezdődött a fűtésrendszer korszerűsítése, ennek folytatása indokolt lenne, csakúgy, mint a kazánház épületének felújítása, valamint a nyílászárók cseréje. A HACCP rendszer előírás szerinti működtetéséhez szükség lenne a konyhai bútorzat cseréjére és az emeleti konyhában fali vízmelegítő felszerelésére. Brunszvik Teréz Óvoda Az óvoda a szülői igények kielégítése céljából német nemzetiségi csoportokat is működtet hagyományos csoportjai mellett. A nemzetiségi csoportok az Egy nyelv-egy személy program alkalmazásával dolgoznak. A német ajkú és kétnyelvű családok gyermekeinek beilleszkedése zökkenőmentesen történt a nevelési év folyamán. A nemzetiségi nevelés mellett kiemelt figyelmet fordít az intézmény a környezetegészség-nevelés megvalósítására, szelektív hulladékgyűjtő programjuknak számos követője akadt már. A szakmai programok között kiemelkedő jelentőségű volt a környéken működő óvodák számára szervezett nyílt szakmai nap. Az óvoda folyamatos jelleggel működteti minőségfejlesztési programját, a partneri visszajelzésekre reagálni igyekszik. A konkrét feladatokat intézkedési tervbe foglalták. Az óvoda a évben három ovigalériával, új udvari játékokkal, nevelői asztalokkal gazdagodott, melynek fedezetét alapítványi forrásból teremtették meg. Erzsébet liget Óvoda Az intézmény specialitásai között található kiemelt nevelési területek az egészségnevelés, mozgás-torna, hagyományok ápolása, valamint a környezetvédelem. Az óvodában mozgássérült gyermekek fejlesztését végző csoport működik, ezt a tevékenységet konduktorok is segítik. Az intézmény nagy gondot fordít a sajátos nevelési igényű gyermekkel kapcsolatos nevelő-fejlesztő munka korszerűsítésére, az integráció erősítésére, a gyermekek speciális szükségleteinek kielégítésére, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére, illetve a hátránykompenzációs feladatok elvégzésére. Az intézmény városi szintű programok lebonyolításában is tevékenyen részt vállal. Törekszik a partnerek részéről jelentkező racionális igények maradéktalan kielégítésére. A fejleszteni valók között nevesítette az intézmény az óvoda akadálymentesítésének megoldását, az épület nyílászáróinak cseréjét, a vizesblokkok felújítását, az öltözőegységek cseréjét, valamint a festési munkálatokat, illetve a neveléssel és a működéssel kapcsolatos tárgyi eszközök állományának bővítését. Gyirmóti ÁMK Az intézmény kedvező természeti elhelyezkedésének köszönhetően a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósítását jelölte meg prioritásként helyi nevelési programjában, valamint éves munkatervében is. Ezzel szoros összefüggésben az egészséges életmód kialakítására is nagy hangsúlyt fektetett a nevelési év folyamán. Kiemelten kezeli az intézmény a településrész falusias jellegéből adódó hagyományőrzést. 2

3 Természet- és környezetvédelmi zöld programjaikra Győr város óvodáit is rendszeresen meghívták. Ezzel kapcsolatos kiemelt rendezvényeik a madárgyűrűzések, valamint a Madarak és Fák Napja, illetve a Környezetvédelmi Világnap alkalmából szervezett programok. A nyári karbantartás során meszelésre kerültek az óvodához tartozó konyha, az öltöző helyiségek, a fürdő és a wc ben az óvodai egységben is kiépítésre került a számítógépes rendszer, amely nagyban megkönnyíti az információáramlást. A minőségfejlesztési munka során végzett igény- és elégedettségmérés alapján elmondható, hogy a gyerekek szívesen járnak óvodába, a szülő elégedettek az intézmény által szervezett programokkal. A tárgyi feltételekkel kapcsolatban az óvodában szükség lenne a csoportszobák aljzatának cseréjére, a világítás korszerűsítésére, mázolásra, lambériák cseréjére. Kovács Margit Óvoda A nevelési év legfőbb feladata volt az óvoda számára az intézményi minőségirányítási program bevezetése és működtetése, melyet a Belső Gondozói Rendszer gyakorlati alkalmazásával végeztek. A nevelési év során két terület, a játék, valamint a zenei nevelés kapott kiemelt hangsúlyt a nevelőmunkában. Az óvoda gazdag programkínálatot biztosított a gyermekek és szüleik számára, amely programok a visszajelzések alapján közkedveltek voltak. A többi óvodához hasonlóan az intézmény a dologi előirányzataiból csak a fenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges feladatokat tudta finanszírozni, többnyire a vis major jelleggel felmerült karbantartási, javítási munkákat tudta teljesíteni. Az óvoda ablakai, vizes blokkjai, burkolatai folyamatos cserére szorulnak, csakúgy, mint a játszóudvar eszközei. Micimackó Óvoda Az óvoda külön figyelmet fordított a nevelési év folyamán arra, hogy az új gyermekek számára az óvodai élet megkezdése beszoktatás helyett befogadássá váljon. Az óvodapedagógusok elkötelezett hívei a családokkal közösen kialakítandó következetes nevelőmunkának, a korrekt és diszkrét kapcsolattartásnak. Minőségfejlesztési rendszerük működtetése során a gyermek és szüleik, mint kiemelt partnerek igényeinek feltérképezése, valamint kielégítése fontos feladatát képezi az óvodának. Az intézményi költségvetés nyújtotta lehetőségeket több nyertes pályázattal igyekeztek javítani. Az óvodában a nagyobb felújításra váró munkálatok között szerepel az ablakcsere, a vizesblokkok korszerűsítése, tetőjavítás és szigetelés. Az óvodai bútorok folyamatos cseréje is indokolt lenne. Mónus Illés utcai Óvoda A nevelési év kiemelt feladata volt az anyanyelvi nevelés, valamint a gyermeki tapasztalásra, élményszerzésre épülő változatos ismeretszerzési lehetőségének biztosítása a gyermekek számára. A többi óvodához hasonlóan az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő partnerek megszólítása, elégedettségük és igényeik felmérése fontos feladatot jelentett a nevelőtestület, illetve a minőségirányítási csoport tagjai számára. Az óvoda több pályázaton is sikerrel szerepelt, a támogatásokból óvodai eszközök és felszerelések beszerzését finanszírozták, valamint szakmai programokat szerveztek. A felújítási és karbantartási munkálatok között tekintettel a 31 éves épületre mielőbb szükség lenne az intézmény víz- és csatorna rendszerének teljes felújítására, ablakcserére, a világítási rendszer modernizálására, valamint az óvodai bútorok és játékeszközök folyamatos cseréjére és pótlására. Móra Ferenc Óvoda Az óvoda az éves munkatervben foglaltak szerint nagyobb figyelmet fordított a nevelési év során a környezeti nevelés színvonalának további emelésére, a mozgásos tevékenységek számának növelésére, a tanuláshoz szükséges képességek tudatos fejlesztésére. A minőségfejlesztési tevékenység részeként szervezetfejlesztő tréningen vettek részt az intézmény dolgozói, ennek megfelelően javult az intézményen belüli kommunikáció és 3

4 együttműködési képesség. A munkatársakon kívül az egyéb partneri igényfelmérés eredményeit is maximálisan igyekeztek figyelembe venni. Az óvoda dologi költségvetésének hiánya egyre jobban nehezíti a mindennapi működést, sokszor a rövid távú tervezést sem teszi lehetővé. Gyakran szülői segítséget kell igénybe venni különböző munkálatok elvégeztetéséhez. Nagybácsai Óvoda Az óvoda helyi nevelési programjának megvalósítása érdekében az éves munkaterv célkitűzéseiből kiindulva, a nevelőmunka eddigi eredményeire alapozva végezte pedagógiai munkáját. A komplex hatások érdekében változatos, egymásra épülő tevékenységeket szerveztek, melyek a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, megismerési vágyára támaszkodtak. A mindennapi élet megszervezésében különös figyelmet fordítottak a gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítésében. Az óvoda szakmai munkája elismeréseként a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program -mal dolgozó intézmények győri bázisóvodája lett. Az intézmény kiemelt nevelési területei a hagyományőrzés és a népszokások ápolása, valamint a természet- és környezetvédelmi szemlélet megalapozása. Minőségfejlesztő tevékenységükben a felhasználók igényeinek kielégítésére törekedtek. Az óvoda az adott településrészen meghatározó jellegű közösségformáló szereppel bír. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége során arra törekedett, hogy a valamennyi hátrányos helyzetű gyermek folyamatosan látogassa az óvodát. A nevelőmunkában fontos szerepet a kapott az integrált nevelés megvalósítása, a felzárkóztatás elősegítése. Az óvodában az alábbi felújítási-karbantartási munkálatok elvégzése lenne indokolt: az épület külső vakolása, külső járóburkolat cseréje, nyílászárók szigetelése, az épület belső festése, valamint az óvodai bútorok fokozatos cseréje, pótlása. Szentiváni Óvoda A nevelési év hangsúlyos nevelési területei voltak az egészséges életmód és környezet kialakítása, különös tekintettel a mozgás fejlesztésére. Ennek a tevékenységnek a részeként Egészség-hetet szerveztek a helyi művelődési házzal együttműködve, s rendszeres résztvevői voltak a különböző városi sport programoknak (Ovi-foci, úszás, Óvodás olimpia). Minőségfejlesztő tevékenységük (BGR) során prioritást élvezett az óvodahasználók igényeinek megismerése és kielégítése. Az óvodapedagógusok köréban mért igény-és elégedettségmérés eredményeként fő feladat lesz az intézményen belüli információáramlás javítása. Az óvoda intenzív partnerkapcsolatokkal rendelkezik. Az óvodában a HACCP rendszer működtetésével, valamint a nevelőmunkával kapcsolatban is tárgyi eszköz fejlesztésre lenne szükség. Az épület karbantartási feladatok között prioritást élvez a bejárati ajtók cseréje, a tetőszigetelés. Szigeti Óvoda Az óvodai nevelés területein belül az intézmény ebben a nevelési évben kiemelt feladatként az anyanyelvi neveléssel, valamint a játékkal, ezen belül pedig a szocializációs lehetőségekkel foglalkozott. Ennek eredményeként jelentősen javult a gyermekek kommunikációs aktivitása és beszédkedve, fejlődött nyelvi kifejezőkészségük, beszédértésük, beszédfegyelmük. Az óvoda nevelőtestülete Freinet - elemekkel átszőtt nevelési programjának megvalósítása során a természet szeretetére, az életközeli élmények feldolgozására nevelte a gyermekeket. Az intézmény minőség fejlesztő tevékenysége során a Belső Gondozói Rendszer előírásait alkalmazta. Az óvoda nagy hangsúlyt helyezett a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolására a gyermekvédelmi tevékenységen belül. Folyamatos jelleggel tájékoztatták a rászoruló családokat a különböző szociális alapon adható támogatásokról és segélyezési formákról. Együttműködő kapcsolatot ápolnak hosszú idő óta a különböző társintézményekkel. Az állagmegóvás szempontjából az óvodában tetőcserére, vizesblokk felújításra lenne szükség. 4

5 Tárgyi eszközbeszerzés terén a konyhai edényzet cseréje lenne indokolt, valamint az óvodai textíliák és játékeszközök folyamatos pótlása is nélkülözhetetlennek mutatkozik. Szivárvány Óvoda Az intézmény a nevelési év folyamán a nevelési programjában megfogalmazottaknak, illetve hagyományainak megfelelően a nevelőmunka középpontjába az értékőrző környezetvédő és egészségóvó komplex esztétikai nevelést helyezte. Különös figyelmet fordított a gyermekek testi képességeinek, mozgáskészségének fejlesztésére, a testnevelés foglalkozások, valamint a játékidő, s különös tekintettel az udvari élet tartalmasabbá tételére. Fontos feladatának tekintette az intézmény a gyermeki fantázia és kreativitás óvását, a szabad alkotói kedv ébrentartását. Hagyományainak megfelelően változatos programokat kínált az óvodába járó gyermekek és szüleik részére. A partneri igényfelmérés során a szülők elégedettek voltak az intézmény munkájával, azonban kifogásolták a játszóudvar balesetveszélyes voltát. Kiemelt feladat az óvodai felújítási és karbantartási munkálatok között a nyílászárók és a fűtési rendszer korszerűsítése, valamint az elhasználódott tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések cseréje (bútorok, játékeszközök, textíliák takarítóeszközök ). Szövetség úti Óvoda Az óvoda arculatának kialakításában nagy szerepet kapott a hagyományőrzéssel és hagyományteremtéssel foglalkozó munkaközösség tevékenysége a nevelési évben. A hagyományőrzésen kívül az intézmény nagy hangsúlyt fektetett az érzelmi nevelés lehetőségeinek kihasználásra is. Nagy gondot fordítottak a partneri igényfelmérésekre, a minőségfejlesztéssel foglalkozó csoport tevékenységének támogatására. Tárogató úti Óvoda Az óvodában a helyi nevelési program felülvizsgálatának folytatása során koordinálták az anyanyelvi nevelés, az egészséges életmódra nevelés és a környezetegészség neveléssel kapcsolatos szakmai feladatokat. A munka során a korszerű folyamatszabályozás módszerét alkalmazták. Az óvoda minőségpolitikájának megvalósítása folytatódott az intézményi minőségirányítási program, valamint a Belső Gondozói Rendszer modelljének összekapcsolódása által. A nevelőtestület a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület égisze alatt Mi így csináljuk címmel szakmai nap keretében ismertette meg az érdeklődőkkel a projekt módszer lényegét az ősz folyamán. Az óvoda a partnerkapcsolatok működtetésében számos sikert ért el. Költségvetési forrásait pályázatokon való részvétellel igyekezett bővíteni. Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda Az intézményben két csoport a waldorf pedagógia szellemében működik. Az óvoda pedagógusai a nevelési évben az ünnepek és ünnepkörök témakörben szereztek új ismeretek, bővítették eddig szakmai repertoárjukat, többek között nevelés nélküli munkanapok keretében is. A nevelőtestület kommunikációs tréningen vett részt, melynek során sikeresen fejlesztette konfliktuskezelő képességét. A szülői elégedettség-mérés eredménye azt mutatta, hogy a szülők nagy többségben elégedettek az óvoda által nyújtott szolgáltatásokkal, a szervezett programokkal. A évben megkezdődött a Tinódi úti épületben a csoportszobák parkettázása, az udvar átépítése, a korszerűtlen, balesetveszélyes vasjátékok eltávolítása. Ugyancsak megtörtént az öltözőegységek felújítása. A leállási időszakban a teljes bútorzat és az udvari játékok felújítása került sorra. A Vágóhíd úti épületben az udvari gyermekmedence letelepítése, az udvari fajátékok felújítása és a gyermekszobák bútorzatának festése történt meg. Megkezdődött a beépített szekrények ajtajának cseréje is. 5

6 Újvárosi Óvoda A nevelőtestület a nevelési év aktuális feladatai közé sorolta az érzelmi, szociális, akarati neveléssel kapcsolatos feladatok megvalósítását, valamint a pszichés zavarokkal élő gyermekek célirányos gondozását, amely tevékenységet fejlesztő pedagógus koordinálta. Az intézmény másik kiemelkedő nevelési területe a környezeti nevelés volt. Az óvoda minőségfejlesztő tevékenységét a Belső Gondozói Rendszer modelljének alapján végzi. A roma szülőkkel hatékony, együttműködésre kész kapcsolatot alakítottak ki. Az óvoda jelentős összegű támogatáshoz jutott a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért című pályázaton. A pályázati konzorcium tagjaként országos projekt tesztelésében, valamint terjesztésében is közreműködött. Az intézményben a városi átlaghoz képest magas a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek száma. Rendszeres kapcsolatot tart az intézmény a Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Családsegítő Szolgálat, a Gyámhivatal és a helyi WHO iroda szakembereivel. Az óvodában a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében a dologi kiadásokban mutatkozó hiányokat saját előirányzat teljes körű átcsoportosításával, ill a fenntartó általi részbeni pótlással oldotta meg. A többcélú intézmények óvodái: Balassi Bálint Általános Iskola és Óvoda Az óvodában növekedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik szociális hátterük miatt ismereteik legnagyobb részét az óvodában szerzik. Ezért az intézmény különösen fontosnak tartotta a nevelési év folyamán, hogy ezeknek a gyermekeknek minél több olyan tevékenységi, tapasztalatszerzési lehetőséget, élményt nyújtsanak, amelyekből személyiségük töltekezhet. Kiemelt nevelési területük az egészségnevelés, valamint a testi nevelés volt. Az óvoda a partneri igényfelmérés tapasztalatait beépítette nevelőmunkájába, s bővíteni igyekszik az intézmény és a családok közös programjainak kínálatát. Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása megfelelő költségvetési forrás hiányában nagy nehézségekbe ütközik. Szükség lenne az elektromos hálózat felújítására, a melegítőkonyha ÁNTSZ előírások szerinte átalakítására, az épületben helyet foglaló szolgálati lakás oktatási célú átalakítására. Az intézményben létrehozott sószoba, valamint a játékállomány bővítése szülői támogatással valósulhatott meg. Az udvari fajátékok beszerzése alapítványi forrásból történt. Fekete István Általános Iskola és Óvoda Az óvoda a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében alapítványi forrásból EU szabványnak megfelelő udvari játékokat vásárolt Ft értékben. Ugyancsak alapítványi forrásból nyílt lehetőség a csoportszobák játékállományának bővítésére, s fejlesztő játékok beszerzésére. Az Első Lions Klub Ft-tal támogatta az intézmény logopédiai csoportját fejlesztő eszköz állományát. Költségvetési forrásból megtörtént az óvoda tálalókonyhájának eszközbővítése, képviselői keretből pedig új sátortetőt kaptak az udvari árnyékolók. A balesetveszélyes fürdőmedence helyén jól hasznosítható füves területet hoztak létre. A szülői közösség közreműködésével felújításra kerültek az udvari padok, homokozó ülőkék. Az óvoda minőségirányítási rendszere a folyamatszabályozás szerint működött a nevelési évben. Az intézményben működő munkaközösségek felülvizsgálták, folyamatosan frissítették és bővítették tevékenységi terveiket. A nevelőtestület célul tűzte, hogy minél alaposabban megismerje a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének lehetőségeit. Ez a törekvésük azért is indokolt, mivel az óvodában kapott helyet egy logopédiai fejlesztő csoport. A nevelési év folyamán kiemelt feladatuk volt az udvari élet minőségének javítása. Létrehoztak egy szabálygyűjteményt, amely segíti, s valamennyi kolléga számára egyértelművé teszi a 6

7 szervezéssel kapcsolatos feladatok megoldását, az udvari és a nyári élet gyakorlati kérdéseit. Az óvoda ebben a nevelési évben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Az óvodában a nevelési évben folytatódott a minőségfejlesztési rendszer működtetése. A partnerek részére kiadott igény- és elégedettség mérés tapasztalatai azt mutatták, hogy az óvodahasználók többsége elégedett az intézmény működésével. Az óvodában logopédiai fejlesztő csoport működik, amely már évek óta ellátja a rászoruló gyermekek megsegítését. Az intézmény Attila utcai tagóvodájában egy hallássérült gyermek nevelését is végzik, azonban megfelelő helyi szakember hiányában soproni szurdopedagógus végzi a fejlesztést. Az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségek fedezetére az intézmény az Oktatási Irodától segítséget kért. A nevelőtestület tagjai pályázatokon való részvétellel járultak hozzá az óvoda eszközállományának bővítéséhez. Az intézmény ebben a nevelési évben is számíthatott szülői segítségre. Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola Az intézmény a nevelési év folyamán egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy az óvodai és a családi nevelést közelítse egymáshoz, nevelési elveiket összehangolják. Különös hangsúlyt kapott a családok megismertetése a gyermekek játéktevékenységének fontosságával. Kiemelt nevelési területük volt a környezeti nevelés, ezen belül a környezetvédelmi tevékenység, melynek komplex megvalósítására törekedtek a csoportok. Az egészséges életmódra nevelés keretén belül programkínálatukat bővítették az Egészséges hét megrendezésével. Folyamatban van az óvodában a szelektív hulladékgyűjtő program bevezetése. Ebben a nevelési évben is nagy örömet okozott gyermekeknek és szülőknek egyaránt a már nagy hagyományokkal rendelkező Mesevári tarkabarka gyermeknapi program. Az óvodában két óvónő gyógypedagógusi, illetve fejlesztő pedagógusi végzettséget szerzett, amely nagy segítséget jelent majd a speciális fejlesztést igénylő gyermekek nevelésében. Az intézményben felújításra szorul a villamoshálózat, valamint a szakmai és működtetéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére is gondot okoz az óvodának. Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Az óvodában a nevelési feladatok között prioritást nyert az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés, valamint a vizuális nevelés. Színvonalas vizuális nevelőmunkájuknak köszönhetően óvodásaik a Varázslatos mesevilág című megyei pályázaton, valamint a Csallóközi színes ceruzák elnevezésű nemzetközi rajzversenyen előkelő helyezéseket értek el alkotásaikkal. A nevelőtestület tagjai fontosnak tartják a népszokások megismertetését, valamint a néphagyományok ápolását. Az óvodapedagógusok a szülőkkel való kapcsolat további elmélyítését tűzték ki célul a következő nevelési évre. Az intézmény eszközei közül elsősorban a szakmai jellegű eszközök fejlesztése indokolt (szakkönyvek, játékok ) Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Az óvoda nevelőtestülete stratégiai feladatai között nevesítette a gyermeklétszám stabilizálását, amelynek eredményeként közgyűlési döntés értelmében csoportfejlesztés valósult meg a 2005/2006. nevelési évben. A minőségfejlesztési rendszerükben rögzített mérési rend szerint elvégezték a szülői és gyermeki elégedettség mérést. Fontosnak tartják az óvoda és a szülői ház közötti rendszeres és következetes kapcsolattartást. Színes programok szervezésével ismertették meg az érdeklődőkkel az óvodában folyó nevelő-oktató munkát, hangsúlyozva a nevelőtestületnek azt a hitvallását, hogy az óvodának folyamatosan nyitottnak kell lennie valamennyi intézményi partner felé. A költségvetési évben megvalósult az óvodai csővezeték rendszer javítása, a csőtörés megszűntetése. 7

8 Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK Az intézmény a nevelési év során hangsúlyos nevelési feladatként jelölte meg a külső világ tevékeny megismerésére nevelést, valamint a differenciált képességfejlesztést és a testi nevelést. Az óvoda nagycsoportos gyermekei az Óvodás Olimpián I. helyezést értek el. A nevelőtestület kihasználva az óvoda családias, zöldövezeti környezetét, a hagyományos óvodai rendezvények mellett számos élményszerző kirándulást, természet közeli programot szervezett a gyermekeknek. Az élmények megörökítéseként készült gyermekmunkák, rajzok számos pályázaton nyertek díjat. A minőségfejlesztő munka során a nevelés évben két kiemelt feladatot valósítottak meg: a nevelőtestületi klímavizsgálatot, valamint a gyermekek neveltségi szintjének mérését. Az eredmények alapján fejlesztési terveket dolgoztak ki a következő nevelési évre vonatkozóan. Az óvoda szerves egységet alkot a többcélú intézmény egészével, az ÁMK fennállásának 15. évfordulóját is közösen ünnepelték. Az óvoda 5 éve működik a többcélú intézmény részeként, az intézményegységek közötti folyamatos és együttműködő kapcsolat eredményeképpen az óvodából az iskolába való átmenet egyre zökkenő mentesebbé vált. Az óvodai egységben nagy szükség lenne a nyílászárók cseréjére, valamint a tornaszobai tető és külső vakolat cseréjére. Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola A két óvodai egységben a nevelési évben párhuzamosan folyt az alternatív program lépésenkénti bevezetése, adaptálása, valamint a programhoz tartozó óvodakép maradéktalan megvalósítása. Mindkét óvodai egységben kiemelt helyet foglal el a partnerekkel való kiegyensúlyozott kapcsolattartás, valamint a nyugodt, családias légkör kialakítása és megtartása. A következő nevelési évtől hangsúlyos feladat lesz a nevelőtestület csapatmunkájának erősítése. A Bartók óvoda májusában az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Országos Egyesület Művészeti Bázisóvodája lett 250 óvoda közül hatodikként az országban. Az óvoda gyermeklétszáma folyamatosan emelkedik a környéken átadásra került új lakóházakban élő családok gyermekeivel. Az intézmény nevelési profiljának megfelelően szükség lenne a szakmai eszközök, ezen belül különösen a hangszerkészlet és a testnevelési eszközkészlet bővítésére és cseréjére. Az eszközökön kívül az óvodai bútorok nagy része is kopott, elhasználódott. Az elvégzendő felújítási munkák között prioritása van a Bartók úti épület külső vakolatának részleges, a Pásztor úti épület külső vakolatának teljes felújítására. Szabadhegyi Közoktatási Központ Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Az intézmény nagy hagyományokkal működteti az óvoda arculatát jelentősen meghatározó művészeti csoportját, ahol a klasszikus balett elemeivel ismerkedhetnek a gyermekek, valamint zenei és vizuális képességfejlesztésben is részesülhetnek. A nevelési évtől az iskolához hasonlóan az óvodában is beindult egy német nyelvi csoport az AUDI Hungária Motor Kft. támogatásával. A minőségfejlesztési munka során a nevelési évben folyamatosan mérték az elégedettség-mutatókat ezek átlagai a korábbi évek eredményeihez képest javultak. A partneri igényfelmérés során az új profilú csoport igényeit is igyekeztek figyelembe venni. Az óvoda nevelőtestülete saját erő és alapítványi forrás felhasználásával az épületen belül tornaszobát alakított ki és szerelt fel. Folyamatosan javultak az intézmény munkafeltételei, műpadló csere történt, felújításra került a tetőszerkezet, az ablakok cseréje azonban még továbbra is várat magára. Az óvoda bútorzatának nagy része is teljesen megújult, illetve a csere folyamatban van. Általános Iskolák: 8

9 Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskola Az intézmény szakmai munkája középpontjában változatlanul a zenei képességfejlesztés áll. A művészetoktatás kötelező feladatai közé sorolták a tanévben a kórusmunkában való részvételt. Az iskola kórusát több éve az ország legjobb gyermekkarai között jegyzik. Szülői, szponzori és pályázati támogatás segítségével elkészült az iskola kórusának második CDlemeze. Mivel az iskola beiskolázási körzete nem kötött - a speciális képzés miatt - az előkészítő foglalkozások szervezését és működtetését különösen nagy figyelemmel végzik. Az évfolyamonként egy osztályt működtető iskolában az egy osztályra jutó tanulók száma 25 fő, a napközis csoportok átlaglétszáma szintén ennyi volt. Az intézmény egy tanulószobás csoportot működtetett a tanévben 21 tanulóval. Az intézményben sem hátrányos, sem veszélyeztetett tanulót nem tartanak nyilván. A nem győri tanulók aránya 6,9% volt. Az iskola magatartás- és szorgalom átlaga 4,5, illetve 4,4 volt. Az egy főre jutó hiányzási napok száma 9. Az intézmény három nyertes pályázaton összesen ,- Ft-ot nyert. Az iskola magas tanulmányi átlagai indokolják, hogy a végzett diákok továbbtanulása szándékaiknak megfelelően alakult. Bukás, pótvizsga a Bartók iskolában nem volt. Az iskola pedagógusainak átlagéletkora 45 év.16%-uk tanul tovább, támogatásból. Az iskola három pályázaton szerepelt eredménnyel, s az itt elnyert ,- Ft-ot fellépő ruhák, hangfalak, optikai pad vásárlására fordította. Az intézmény kiemelt rendezvénye volt a tanévben a Bartók ünnepség és a Jótékonysági hangverseny. Az iskola partneriskolájával (Wangen) a 2005/2006. tanév közös programjainak előkészítő munkáját végezte a tanévben vezetői szinten. Az iskola egészség- és környezeti nevelési programja a tantárgyi oktatás szerves része. A tanév második félévében befejeződött az iskola felújítása, külső és belső állapota is esztétikusabbá vált. Az intézmény ,- Ft összeget fordított a tárgyi feltételek fejlesztésére (normatív támogatásból, pályázati nyereményből). Fejlesztésre szorul azonban még az intézmény eszközállománya. Átgondolásra vár a tanulók azon igénye, mely az informatika és az idegen nyelvek területén jelentkezik. A tanulók egészséges életvezetésre való felkészítése érdekében a sportolási lehetőségeket javítani szükséges, s össze kell tudni hangolni a tanulmányi munkával, valamint a zenei képességfejlesztéssel. Eötvös József Általános Iskola Az intézmény 14 osztályban 180 tanuló oktatását, nevelését végezte a 2004/2005. tanévben. A tanév eleji létszámhoz képest 7 tanulóval nőtt az iskola létszáma. Az iskola egy osztályra jutó átlaglétszáma a tanév végi adatok alapján 12 fő volt. Az intézményben két éve két tanulócsoportban folyik felnőttoktatás. Ezekben az osztályokba főként az etnikumhoz tartozó fiatal felnőttek járnak, akiknek munkarendjéhez igazodva délután folyik az oktatás. Egyéni tanrend szerint szervezik azon tanulóknak az oktatását, nevelését, akik a szakértői vélemények alapján sajátos helyzetük miatt osztálykeretben nem képezhetőek. A hátrányos helyzetű tanulók aránya 34,5%, a veszélyeztetett tanulóké 32%. 30 tanuló két tanulószobás csoportban készülhet a másnapi órákra, illetve kap felzárkóztató felkészítést. Az iskolában a tanulmányi munka a csoportbontások következtében javult, bár magas a pótvizsgára utaltak és az évismétlők száma ( a legtöbb bukás matematikából volt.). A 8. évfolyamot befejezett tanulók 78%-a tanul tovább szakiskolában, vagy szakközépiskolában. Az egy főre jutó igazolt hiányzási napok száma nagyon magas, 90 nap, míg az igazolatlan hiányzási napok száma 67,5 nap/fő. Hiányzás miatt 21 tanuló vált osztályozhatatlanná. Az intézményben két főállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős dolgozik. Az egészségnevelési és környezetnevelési programban az iskola együttműködik a Kommunális Szolgáltató Kft-vel. 9

10 A diákok főleg városi és regionális rajzpályázatokon, sportrendezvényeken, énekversenyeken, közlekedési versenyen szerepeltek eredménnyel. Az intézmény a 2004/2005. tanévben 7 pályázaton vett részt, melyből 4 volt sikeres. Az elnyert összeg összesen ,- Ft volt. Az intézmény kiemelkedő rendezvénye volta tanévben az Eötvös kupa, a horgászverseny,és a Tavaszi zsongás rajzpályázat. A pedagógusok átlagéletkora 37 év. 6%-uk tanul tovább, támogatásból. Az iskolában a Comenius minőségbiztosítási modell működik. Az intézményben jelentős karbantartási munkákra került sor, felújításra került a tető, a fűtés-, csatorna-, riasztó-, telefonrendszer. Beruházásként gyarapodott az intézmény két fénymásolóval, látásvizsgáló táblával,cd-jogtárral. A könyvtár és a számítástechnika eszközállománya összesen ,- Ft -ot fordíthatott fejlesztésre. Az intézmény kiemelt feladata a tanulók lemorzsolódásának csökkentése. A társszervekkel való szoros együttműködésben az iskolai agresszió visszaszorítása. Szükséges lenne a felnőttképzési rendszer továbbfejlesztése szakképzési továbbtanulási lehetőségek biztosításával, mely lehetővé tenné a végzett diákok számára, hogy a munkaerőpiacon eredményesebben jelenhessenek meg. Gyárvárosi Általános Iskola Az intézmény nyolcosztályos általános műveltséget megalapozó képzést biztosít tanulóinak. Az intézményben harmadik évfolyamtól emelt szintű német nyelvoktatás folyik, ötödik évfolyamtól lehetőség nyílik választható tantárgyként az angol nyelv tanulására. Kiemelt szerepet kapott a tanulók oktatásásban a számítástechnika képzés. Az iskola ebben a tanévben is nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. A tanulók számos versenyen szép eredménnyel szerepeltek, különösen az országos sportversenyeken (Kismaraton, Mezei futó Diákolimpia), az országos Simonyi J. Helyesírási versenyen, számos regionális tantárgyi versenyen ( matematika, irodalom, országismeret, szépkiejtési, német nyelvi). A végzős tanulók 89% érettségit adó képzésben folytatja tanulmányait. Az iskolában az egy osztályra jutó diákok száma átlagban 24,5 fő. A napközis csoportok átlaglétszáma 22,2 tanuló. Az intézmény egy tanulószobai csoportot működtet, 22 tanulóval. Az egyre bővülő napközis programok (bábszínház, játszóház, sport, furulya csoport) miatt népszerű a napközi. Az iskola tanulmányi átlaga 3,8 fölött van. Alig akad bukás, vagy évismétlés. Az egy főre jutó igazolt hiányzások száma 8,7 nap. az igazolatlanoké 0!!! A diákok 9,5%-a nem győri. Az iskolában sem hátrányos, sem veszélyeztetett tanulót nem tartanak nyilván. A gyárvárosi iskolában nagy szerepet tulajdonítanak a prevenciónak, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok terén történő együttműködésnek, mind a társzervekkel, mind a szülőkkel. A pedagógusok 8,6 %-a tanul tovább, támogatásból. A pedagógusok átlagéletkora 44 év. A 2004/2005. tanévben elkészült új magyar nyelv és irodalom tankönyv az iskola egyik pedagógusának innovációs munkáját dicséri. A minőségirányítási program végrehajtása a tervezettek szerint folyik, az intézmény dolgozói ebben a tanévben képet kaptak a szervezeti kultúra szintjéről és az intézményi folyamatokról. kritikusan értékelték a tantestületi klímavizsgálat eredményeit, s a megállapított hiányosságok kiküszöbölésére intézkedési tervet készítettek. Az iskolában 10 pályázat készült a tanévben, s ebből 5 volt eredményes. Az elnyert összes pályázati összeg ,- Ft volt. 10

11 Az intézmény kiemelt rendezvényei voltak a tanévben a már hagyományos megyei szinten megrendezett versenyek ( matematika, német, helyesírási), s a Bakancs, kenu, két kerék túrák. Az iskolában ,- Ft értékben került sor karbantartási munkákra (szennyvízakna, lépcső, melegítőpult,mellékhelységek javítása, érintésvédelmi, tűzvédelmi, biztonságvédelmi hiányosságok pótlása). A szemléltetőeszköz-állomány ,-Ft-tal bővült. Könyvtárfejlesztésre, s a számítástechnikai eszközök fejlesztésére ,- Ft értékben sikerült fordítani. A 95 éves épületben fontos feladat lenne a nyílászárók cseréje, a padozatok felújítása. Az intézmény kiemelkedően nagy számban rendez versenyeket, házibajnokságokat tanulói részére, s aktívan részt vesz a városi sportéletben. Az iskolai élet színesítését jelentené a lakótelep felé való kitekintés, illetve partneriskolai kapcsolat létesítése a tevékenység központú nyelvoktatás erősítése érdekében. Kodály Zoltán Általános Iskola Az iskola kiemelt faladatként kezeli az egészséges életmódra, a családi életre, a környezettudatos magatartásra nevelést. Ezt rendhagyó órák szervezésével, szakértők bevonásával, vetélkedők szervezésével valósította meg. A tanulók emelt óraszámban tanulják a választott első idegen nyelvet, de lehetőségük van arra is, hogy harmadik évfolyamtól második idegen nyelvként a francia nyelvet tanulják (21%) anyanyelvi lektor és vendégoktató segítségével.. Az iskola a választható óraszám terhére, a Liszt Ferenc Zeneiskolával együttműködve hangszer tanulását is segíti (25%-a a tanulóknak). Kórusaik minden évben sikerrel szerepelnek az Éneklő Ifjúság Kórustalálkozón és a Városi Furulyafesztiválon. Az iskolában rendszeresek a hangversenyek a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola részvételével. A mindennapos testnevelés keretén belül az ide járó gyermekek már első évfolyamtól kezdve speciális teniszoktatásban is részesülhetnek ( a tanulók kb. 17%-a). Az iskola minden évben megrendezi a Városi Teniszbajnokságot és a Kodály Röplabda Vándorkupát. Az egy osztályra jutó átlagos tanulólétszám 25,2 fő, az egy napközis csoportra jutó gyermekek száma 23,7 fő. Az iskola egy tanulószobai csoportot működtet, 24 fővel. A nem győri diákok aránya 7,7%, a hátrányos helyzetű tanulók aránya 23%, míg a veszélyeztetetteké 3%. Az intézmény a gyermek és ifjúságvédelmi munkában pszichológus segítségét is igénybe veszi, akit rendszeresen bevon mind az osztályfőnöki órák megtartásába, mind a szülőkkel való partneri tevékenységbe. Emellett aktív kapcsolatot tartanak fent a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. A Kodály iskola tanulmányi átlaga jó. A bukások és évismétlések nem jellemzőek a tanulókra. Az egy főre jutó igazolt hiányzás 8,56 nap, míg igazolatlan hiányzás az iskolában nincs!!!! Az intézmény végzős tanulói közül 71% tanul tovább érettségit adó képzési formában. A 38 fős tantestületből mindössze 1 fő tanul tovább, támogatásból. Az iskola pedagógusainak átlagéletkora 46 év. Az intézmény 3 pályázatot nyújtott be a tanévben. Az egy pályázaton elnyert összeg ,- Ft volt, s a könyvtár állománygyarapítását célozta. A minőségirányítási program keretében körvonalazódtak az iskola erősségei, gyengeségei. Elkészült a tanulói-, illetve alkalmazotti klímateszt. Az iskola jelentős rendezvényei közé tartozott a karácsonyi koncert, melyt a református templomban tartottak, s a hagyományos városi szintű sportversenyek (teniszbajnokság, röplabdatorna). Az iskola partneriskoláival, a galántai Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjaival, valamint a kuopioi Saarijarven ala-aste iskola tanulóival színvonalas közös koncertet adott. 11

12 A tanévben bővült az eszközállomány sportszerekkel, térképekkel, demonstrációs eszközökkel. Elkészült az iskola tornatermének burkolata, új főzőüstöt, fűnyírót sikerült vásárolni. Jelentős fejlesztésre került sor a könyvtár, valamint a számítástechnikai eszközök állományában, s a Gábor László iskola segítségével újabb, nagyobb könyvtárt sikerült kialakítani. A gyermekek és a szülők megelégedésére az iskola szabadidős, közösségi termet alakított ki. Szükség lenne azonban a vizesblokkok felújítására, a hőszigetelés javítására ablakcserével, s a műpadlók cseréjére. A jövőben szükségesnek mutatkozik az iskola példaértékű széleskörű szabadidős kínálatának, választható foglalkozásainak áttekintése a törvény által biztosított összóraszám, illetve a gyermekek terhelhetősége tekintetében. Kossuth Lajos Általános Iskola Az intézmény beiskolázási körzetéből adódóan a tanulók több, mint 70 %-a roma származású, és még ennél is nagyobb (72%) a hátrányos helyzetűek aránya. Az iskola kiemelten kezeli a tanulási zavarokkal, beilleszkedési problémákkal küzdő tanulók nevelését-oktatását, illetve a kisebbségi feladatok ellátását. A veszélyeztetett tanulók aránya 27%. Az egy osztályba járó tanulók átlagos létszáma 12,9 fő. Egy napközis csoportba 16,25 gyermek jár átlagosan, míg az iskolaotthonos tanulók átlaglétszáma egy csoportban 13,75 fő. Az iskola egy tanulószobás csoportot működtet 24 tanulóval. Az egy tanulóra jutó igazolt hiányzási napok száma átlagosan 21 nap. Hiányzás miatt 22 tanuló vált osztályozhatatlanná. A bukások száma különösen matematikából volt magas (23), az évismétlők aránya 7,8%. Az alsó tagozaton azonban nem voltbukás, mely feltételezhetően köszönhető az itteni eredményes fejlesztő munkának is. Az iskola kiemelt feladatként tűzte maga elé a tanulók munkamoráljának javítását, az iskolai egészségvédelmi program megvalósítását. Az iskolában 7 fegyelmi eljárás volt, melyeket minden esetben családlátogatás is megelőzött. Az intézmény céltudatosan törekszik a roma etnikumhoz tartozó és a hátrányos anyagi körülmények között élő tanulók esélyegyenlőségének megteremtésére. Ezt célozzák azon foglalkozásaik, melyeket logopédusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológus bevonásával szerveznek. Ettől a tanévtől az első osztályok egyikében az integrált nevelés mellett integráció is folyt. Az eredményes munka érdekében a két főtárgy esetében páros tanítást végeztek, ahol az osztálytanító munkáját fejlesztőpedagógus segítette, aki a feltárt hiányosságokat egyéni fejlesztés keretében is igyekezett orvosolni. Az intézmény végzős tanulói közül 89%-uk továbbtanulásra jelentkezett. A pedagógusok átlagéletkora 41 év. Közülük 9,2 % tanul tovább, 3 fő (6,5%) továbbtanulási támogatásból. Az iskolai minőségirányítási program keretében elkészült az iskolaiszülő-diák elégedettségi felmérés. Az intézmény kiemelkedő rendezvényei voltak: Futballal a rasszizmus ellen meghívásos futballkupa, az Emberi Jogok napja, és az alsós komplex napok. A partneriskolával (Tatabánya) cigány tánc- és ének fesztivált rendeztek. Az iskola első évfolyamtól testnevelés emelt szintű tantervű osztályt működtet, s lehetőséget ad a szakosztályi versenyzésre is. A Kossuth iskola diákjai különösen a regionális és városi sport-, mesemondó-, népdaléneklési-, könyvtárhasználati versenyeken szerepeltek jó eredménnyel. A 2004/2005. tanévben az iskola pedagógusai 14 pályázatot írtak, melyből 6 volt nyertes. Ezek közül kiemelkedik A kompetencia-készségek fejlesztését megcélzó Európa Uniós pályázat. 12

13 A tanévben az intézményben épületfelújítás nem volt, karbantartásra ,-Ft-ot költöttünk. A szemléltetőeszköz állomány ,- Ft, a könyvtár ,- Ft, a számítástechnikai eszközállomány ,- Ft összegű fejlesztéssel gyarapodott. A jövő feladatai közé tartoznak a beázások megszüntetése, a tantermek padlózatának cseréje. Illetve javítása, az ajtók, ablakok felújítása. Az iskola nevelőtestülete sikeresen alkalmazkodott a változó körülményekhez, innovatívnak bizonyult a sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánásmódban. A jövőben keresniük kell a szülőkkel való eredményesebb kapcsolattartás módjait. Tervszerűvé kell tenni a tanulókkal kapcsolatos egyéni fejlesztőmunkát. Az integrált oktatást és a roma gyermekek integrált oktatását, nevelését párhuzamosan kell végezniük, s törekedni kell, hogy ez ne jelentsen szegregációs folyamatot. Ehhez igénybe kell venniük főképp a szomszédos óvoda segítő munkáját. Liszt Ferenc Zeneiskola Az intézmény oktató-nevelő tevékenysége során elsődleges feladata a művészeti nevelés, a kultúra iránti nyitott magatartás, esztétikai érzékenység kialakítása, harmonikus, érzelmileg gazdag személyiség formálása. Célja az iskola a zenei nevelés területén végzett színvonalas munkája eredményességének megóvása, a lehetőségek figyelembevételével. Az intézménybe a tanév elején 1109 tanuló iratkozott be, a tanév végére ez a szám72 tanulóval csökkent. Az iskola kiemelt rendezvényei voltak a 38 éve megrendezésre kerülő Ifjú Muzsikusok fesztiválja, a Chopin verseny, valamint a már hagyománnyá vált számos jótékonysági hangverseny. Az intézmény 3 eredményes pályázatával ,-Ft-ot nyert, melyet eszközökre, versenyek támogatására fordított. Az intézmény diákja a II. Ferenczy György Nemzetközi Zeneiskolai Zongoraversenyen II. helyezést ért el, de tanulói szép helyezéseket hozhattak haza a számos különféle országos zenei versenyekről is. Ebben a tanévben az iskola épületének karbantartására ,- Ft-ot sikerült fordítani. A könyvtár kialakítására, hangszer, számítógép, másológép vásárlására kb. 3,5 millió Ft-ot fordíthattak. Jelentősen gyarapodott a könyvtári és a számítástechnikai eszközállomány. Móricz Zsigmond Általános Iskola Az iskola céljainak megvalósításához ebben a tanévben is biztosítani tudta a nyugodt légkört, a kiegyensúlyozott tanár-diák kapcsolatot, a mindenkor a tanulók érdekeit szolgáló szemléletet. Célul tűzték ki ebben az évben a tanulók tanuláshoz való viszonyának fejlesztését, elindítottak a diákok és a pedagógusok között több olyan projektet, melynek eredményeképpen javultak a tantárgyi átlagok, csökkent a lemaradás, s csupán 1 tanulónak kell évet ismételnie. Az egy osztályban tanuló diákok átlaglétszáma az iskolában 18,5 fő. A napközis csoportokban átlagosan 17 gyermek készül fel a tanórákra. A Móricz iskolában a hátrányos helyzetű tanulók aránya 19,4%, míg a veszélyeztetetteké 3,6 %. Az intézményben pszichológus foglalkozik a nehéz helyzetbe került gyermekekkel, de folyamatos a kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel is. Az intézményben számos program mutatja, hogy tudatos az egészség- és környezeti nevelés. A Móricz iskola nevelőtestülete az öt eredményes pályázatán elnyert ,- Ft összegű támogatást a tanulmányi versenyek megszervezésére, az amatőr művészeti csoportok támogatására, a barangoló tábor és a Móricz nap rendezvényeire fordította. Az egy főre jutó igazolt hiányzási napok száma 10,5, míg az igazolatlanoké 0,7, nagyon alacsony. Az iskola tanulói számos regionális és városi versenyen szerepeltek szép 13

14 eredménnyel (Mikulás teke kupa, matematika verseny, Európa vetélkedő, népdaléneklési verseny, prózamondó verseny, Gól kupa, Móricz kupa stb.). Az intézmény összeállította Minőségügyi Kézikönyvét, elkészítette az irányított önértékelését, klímatesztjét. Tudatosan tárta fel a problémákat, s dolgozott a megoldásukhoz szükséges részfeladatok ütemezésén. Eredményes programjuk volt a Mihály napi vásár, az Egészségnevelés hét, a Kerületi kórushangverseny, a Helloween party, a Móricz városi prózamondó verseny. Tanulóik tehetségének kibontakoztatását segítették a számos műveltségterületet felölelő háziversenyek. Az iskola ,- Ft-ot fordított tetőszigetelésre, ,- Ft-ot karbantartásra ,- Ft értékben sikerült bővítenie a számítástechnikai eszközállományt, ,- Ft értékben új számítástechnika termet alakítottak ki.. Szemléltető eszközökre ,- Ft-ot, a könyvtár állományának bővítésére ,- Ft-ot fordítottak Az iskola 1960-ban épült épülete jelentős felújításra szorul (ablakcsere, ereszcsatorna kicserélése, külső vakolás, az épület kerítése, elektromos hálózat, fűtésrendszer felújítása). Egyre nagyobb gondot jelent az iskolai tornaterem hiánya. A jövőben az iskola célja a tantestület kreativitásának, dinamizmusának növelése. Szükség van a lemaradásokkal küszködő tanulókkal való egyéni törődésre, s egyúttal a tanítás módszertani kultúrájának fejlesztésére. Radnóti Miklós Általános Iskola Az iskola fő feladata volt a tanévben - a Pedagógiai Programban rögzítettek mellett - kulcskompetenciák fejlesztése (kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás, az ismeretek alkalmazása), az alkalmazható tudás megszerzésének megkönnyítése. Az egy osztályban tanuló gyermekek átlagos létszáma 26,7 fő. Egy napközis csoportban átlagosan 27,5 gyermek készül fel a tanórai foglalkozásokra. Az iskolában egy tanulószobás csoport működik 37 fővel. A nem győri tanulók aránya 36,8%. Az iskola tanulmányi átlagai nagyon jók. Bukott, pótvizsgára utalt tanuló az intézményben nem volt. Nemzetközi, országos és regionális versenyeken a tanulók különösen a nyelvi, történelmi, matematikai, röplabda, és cselgáncs versenyeken szerepeltek kiemelkedő eredményekkel. Különösen sikeresek voltak a diákszínpad rendezvényei. A diákok 85%-a érettségit adó középiskolai képzésben tanul tovább. Az iskola pedagógusainak 15%-a tanul tovább, közülük 9% a továbbtanulási támogatásból. A pedagógusok átlagéletkora 42 év. Az intézmény a tanévben hat sikeres pályázatot írt, melyen ,- Ft-ot nyert. Az összeget könyvtárfejlesztésre, tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények szervezésére fordították. A hátrányos helyzetű gyermekek aránya 3,7%, veszélyeztetett helyzetben egy tanuló sincs. Az egy főre jutó igazolt hiányzási napok száma 10, igazolatlan hiányzás az iskolában nem volt. A szülők igényeihez igazodva az intézmény az 1-2. évfolyamon iskolaotthonos rendszert működtet. Egy csoportban átlagosan 24,5 gyermek tanul. Az iskolai minőségirányítási rendszerben feltárt kulcsfolyamatok közül a tanévben a tanulók neveltségi szintjének javítása állt a középpontban. Hagyományos és jeles napokhoz kötött ünnepeik mellett kiemelkedő a névadó nevéhez kötődő ünnepségsorozat, irodalmi, kulturális, természettudományi és sportprogramjaik (Radnóti nap, Radnóti kupa, Radnóti röplabda kupa stb.). Az intézmény Erdei iskola programot szervezett alapítványi támogatással, mely nagy népszerűségre tett szert a tanulók körében. Az iskola kiterjedt partnerkapcsolatai közül ebben a tanévben a szlovákiai alapiskolával működtek együtt nyelvi versenyeken, labdarúgó tornán, sítáborban. 14

15 Ebben a tanévben az intézmény ,- Ft-ot tudott fordítani a víz- gáz-, villanyhálózat, a poroltók a műpadlózat, székkárpitok karbantartására ,- Ft értékben sikerült nyomtatót, írásvetítőt, televíziót, könyvtárfejlesztő programot vásárolni ,- Ft összegben napközis-, fizikai-, nyelvi-, illetve sporteszközöket sikerült beszerezni. Könyvtárfejlesztésre ,-Ft-ot, számítástechnikai eszközfejlesztésre ,- Ft-ot fordítottak. Az intézmény fő feladatának tekinti a tanulmányi átlagok további javítását, valamint a tehetséggondozás hatékonyságának növelését. Radó Tibor Általános Iskola Az intézmény alaptevékenységként értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását végzi, valamint feladata Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó óvodákba és általános iskolákba járó gyermekek beszédhiba javítása is. Fő feladatuknak tekintették a tanévben a rehabilitációs órák szakmai színvonalának emelését, a pedagógusok szakmai önfejlesztésének erősítését, és a jubileumi szakmai konferenciák színvonalas megszervezését. Az egy osztályra jutó átlagos tanulólétszám 9,96 fő. A diákok 13 %-a nem győri lakóhelyű. A gyermekek 100 %-a hátrányos körülmények között él. Tanulóik jelentős része (52,6%) veszélyeztetett körülmények között él, így a szülőkkel való kapcsolattartás sok esetben inkább családgondozást jelent. A gyermekvédelmi feladatok, az egészségügyi ellátás kiemelt fontosságú. A tanulók 71%-a részt vesz a napközis foglalkozásokon is. A diákok 83,75%-a továbbtanul, szakiskolai rendszerű képzésben. Az egy tanulóra jutó igazolt hiányzások száma 16 nap. Hiányzás miatt 12 tanuló vált osztályozhatatlanná. A pótvizsgára utalt tanulók aránya 0,42%. míg az évismétlőké 5%. A tantestület átlagéletkora 43 év. A pedagógusok 23%-a tanul tovább, 11,5 %-uk továbbtanulási támogatásból. Az iskola szakemberállományát gyógypedagógus végzettségű szakemberekkel kellene továbbra is erősíteni. A tantestület a nyolc sikeres pályázaton elnyert összeget eszközbeszerzésre, versenyek szervezésére, innovációs tevékenységre, könyvtári állományának gyarapítására, hagyományőrző rendezvények megtartására fordította. A minőségbiztosítási rendszerben elvégzett partnerelégedettségi mérések további feladatokra világítottak rá. Az intézmény a tanévben ,- Ft-ot fordított karbantartási munkákra, ,- Ft-ot szemléltető eszközök beszerzésére, ,- Ft-ot számítástechnikai eszközök beszerzésére. Az intézmény kiemelkedő rendezvényei voltak a szakmai konferenciák, a Radó nap,a városi szintű magatartászavaros gyermekekről szóló előadás és a Megyei Asztalitenisz Bajnokság. A kulturális és tanulmánnyi versenyekbe, továbbképzésekbe sikerült bevonniuk a vidéki általános iskolák kihelyezett osztályainak és a szlovákiai partneriskolának a tanulóit, illetve pedagógusait is. Nagy eredményként könyvelhetik el, hogy gyermekeik részt vesznek versenyeken, s több esetben szép eredménnyel ( Atlétikai Diákolimpia, Kapkodd a lábad, Koncz Dezső Tanulmányi Verseny, Asztalitenisz, Kulturális Seregszemle, Vers- és prózamondás... stb). Nagy hangsúlyt fektet a tantestület a többségi iskolákban éledő integrációs tevékenységben felvállalt multiplikátori tevékenységére. Az intézménynek továbbra is kiemelt feladata lesz a logopédiai hálózat hatékony működtetése, s egy gyógypedagógiai hálózat kialakítása. 15

16 Tulipános Általános Iskola Az intézmény a Rónay úti épületben és a kisbácsai tagiskolában a tanévben összesen 383 tanuló tanult, osztályonként átlagosan 21,3 tanulóval. A hat napközis csoportban átlagosan 28,2 diák készült a tanórákra, míg a tanulószobán 25 diák vett részt. Az intézményben a hátrányos tanulók aránya 6,5% volt, a veszélyeztetett helyzetben lévő diákok száma elenyésző (6 fő). Az egy főre jutó igazolt hiányzási napok száma átlagosan 8 nap volt. Az iskola tanulmányi átlaga jó, Az évismétlésre utalt diákok aránya 1,5 %. A pedagógusok 35%-a tanul tovább továbbtanulási támogatásból. A tantestület átlagéletkora 44 év. Az intézmény négy sikeres pályázatot írt a tanévben, melyeken összesen ,- Ftot nyertek, Az összeget versenyek rendezésére, könyvtárfejlesztésre és a művészeti csoportok támogatására fordították. Az iskola eredményesen rendezte meg ebben a tanévben a HEURÉKA rejtvényfejtő versenyt, a Tulipános Foci Kupát és a megyei történelem versenyt. A diákok szép eredményeket értek el országos úszó, tenisz és matematika versenyeken. Az elmúlt tanévben az intézmény kisbácsai épületében ,- Ft értékben ajtócsere történt. A könyvtár állományának gyarapítására ,- Ft-ot fordítottak pályázati forrásból. Az intézmény eszközállománya fénymásolóval és nyomtatóval gyarapodott ,- Ft értékben. A következő év egyik feladata az intézmény számára a minőségbiztosítási rendszer beindítása lesz. Váci Mihály Általános Iskola A 8 évfolyamos parkosított, zöldövezeti környezetben elhelyezkedő általános iskolába a tanévben összesen 302 tanuló tanult. Az iskola célul tűzte ki felzárkóztatás és a tehetséggondozás hatékonyságának növelését, a kommunikációs készség fejlesztését elsősorban a tanórai differenciálás eredményesebb megszervezésével. Egy osztályban átlagosan 21,6 tanulót oktattak, neveltek. A diákok 7,6 %-a hátrányos helyzetű, míg a veszélyeztetett tanuló nincs. Az iskola környezetegészség-nevelési programja az éves munkatervekben osztályokra lebontva található meg. A dorgprevencióval kiemelten osztályfőnöki órákon foglalkoznak. A négy napközis csoportban átlagosan 25,5 diák készül a másnapi órákra. Pótvizsgára a tanulók 1,7%-át, évismétlésre 3%-át utalták. A továbbtanulásnál elsősorban számításba vett tantárgyak esetében az iskolai átlag meghaladta a 3,4 -et. A diákok 74%-a érettségit adó képzésben tanul tovább. A pedagógusok 8% képezi magát tovább. A tantestület átlagéletkora 43 év. A tantestület által megírt pályázat eredménnyel szerepelt a Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítványnál, s így ,- Ft összegben tudott az iskola szemléltető eszközöket beszerezni. A minőségbiztosítási rendszerben a partneri igény és elégedettségmérés megtörtént ( a szülői, valamint tanulói elégedettségmérés a következő év feladata). Az intézmény eredményesen szervezte meg hagyományos rendezvényeit (Váci szavalóverseny, Váci kupa, Molnár Vid Bertalan emlékműsor). Szakmai napot rendeztek az Alistal-i partneriskolával. A tanulók eredménnyel vettek részt versenyeken, mint például a Sam-füles tanulmányi versenyek, a floor-boll, kötélugrás, színjátszó versenyek. Az iskola ,- Ft-ot fordított karbantartásra, ,-Ft-ot könyvtárgyarapításra, ,- Ft-ot szemléltető eszközök, ,-Ft-ot számítástechnikai eszközök beszerzésére. Az intézmény szűkös anyagi keretei miatt nagy gondot okoz az épület egyre esedékesebb külső 16

17 vakolásának, a vizesblokkok felújításának, a műpadlók cseréjének kérdése, s az udvari járdák állagromlása. A következő tanévben változatlanul szükséges lesz a német nyelv emelt óraszámban való oktatására, de biztosítani kell az egyre nagyobb igényt mutató angol nyelv hatékony oktatását is. Növelni lenne tanácsos az intézmény által benyújtott pályázatok számát. Többcélú nevelési, oktatási intézmények Balassi Bálint Általános Iskola és Óvoda Az intézmény kiemelt feladatának tekintette az óvodai és iskolai egység kapcsolatának hatékonyabbá tételét. Az iskola a tanévben kiemelt figyelmet fordított az egészségnevelésre. A versenyszerű sportolás támogatása mellett nagy hangsúlyt kaptak a testi nevelésben a tömegsport foglalkozások. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása külön osztályokban, illetve a szocializációs folyamat hatékonyabb megvalósulása miatt integráltan is történik. A hagyományos értelemben vett oktató-nevelő munka mellett az intézményben eredményesen működnek a habilitációs, rehabilitációs tevékenységet segítő gyógypedagógusok. Az intézmény fontos feladatának tartja az SNI-s gyermekek hatékony oktatását, nevelését, s a velük való foglalkozásban állandóan keresi azokat a metodikai módszereket, melyekkel ezeket a gyermekeket is sikerélményhez tudja juttatni. Az ifjúságvédelmi feladatok az iskolában ebben a tanévben is nagy hangsúlyt kaptak, hiszen az ide járó tanulók 33%-a hátrányos, 8%-a veszélyeztetett helyzetű. Az iskola szoros kapcsolatot tart fent a Gyermekjóléti Szolgálattal, akikkel 34 esetben került sor esetmegbeszélésre. Az intézmény öt esetben kezdeményezte a jegyzőnél a védelembe vételt. Rendszeresek a drogprevenciós előadások, a családlátogatások. Az egy tanulóra jutó igazolt hiányzási napok száma 12,9, hiányzás miatt 1 tanuló vált osztályozhatatlanná. Az egy osztályban tanuló diákok átlaglétszáma 17,18 fő. A napközis csoportokban átlagosan 16,2 tanuló készül fel a tanórákra. A nem győri lakóhelyű gyermekek százalékos aránya az iskolában 6%. Az intézményben nem volt fegyelmi eljárás, a tanulók magatartásátlaga jó. A pótvizsgára utalt tanulók százalékos aránya 19%, az évismétlőké 4%. A legtöbb bukás matematikából volt. Az iskola tanulói nagyon szép eredményeket értek el főképp torna, német fordítási, és nyelvi, matematika és közlekedési országos és regionális versenyeken. Egy tanulójuk tornából nemzetközi versenyen II. helyezést szerzett. Diákjaik szépen szerepeltek városi környezetismereti versenyen és a városi barokk műveltségi vetélkedőn. A végzős tanulók főképpen szakiskolában folytatják tanulmányaikat, de a tanulók 29,6 %-a szakközépiskolába jelentkezett továbbtanulásra. A tantestület 10%-a tanul tovább, 7,5%-uk továbbtanulási támogatásból. A pedagógusok átlagéletkora 41 év. A minőségirányítási program kiemelt feladatai voltak a tanévben a partnerigény felmérése, a célok meghatározása, az intézkedési tervek elkészítése, az irányított önértékelés folyamatának elindítása. Az intézmény kiemelkedő rendezvénye volt a tanévben az Egészségpiac, a Tavaszi játszóház és Balassi Bálint születési évfordulójának megünneplése. A tanévben ,-Ft értékben történtek karbantartási munkák (kazán, fűtési rendszer), Sporteszközökre, sportruházatra ,- Ft-ot fordítottak. A könyvtár állománya ,- 17

18 Ft összegű fejlesztéssel gyarapodott. A szakmai és informatikai eszközök fejlesztése ,- Ft értékű volt. Legnagyobb gondot a nyílászárók cseréje, a tetőszigetelés, a homlokzat állapota jelenti. Az aula aljazata süllyed, vélhetően a fűtésrendszerből elfolyt víz következtében. Az intézmény ebben a tanévben nem adott be pályázatot. Hasznos lenne azonban, ha az intézmény a jövőbben nagyobb figyelmet kell fordítania a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek kihasználására, mivel az előző tanévben angol nyelvvizsgát tett kollégák tudása feltételezi, hogy eredményesen tudnának bekapcsolódni egy a szomszédos országokkal közösen végzett fejlesztő projektbe, s korábban a tantestület is célként jelölte meg a Comenius pályázatokon való részvételt. Fekete István Általános Iskola és Óvoda Az intézmény kiemelt feladatként kezelte - a pedagógiai és a minőségbiztosítási programjából adódóan - a tolerancia, az elfogadás, kreativitás, humánum érzésének erősítését a tanulókban. A diákok maguk alkották meg a tanulói illemkódexet. Bevezetésre került az egészségnevelési program elemei is. A tantestület a magatartáskultúra tantárgy bevezetésének előkészítését fejezte be, mind alsó, mind felső tagozaton. Az intézmény fejlesztő osztályokat működtet, ezért az egy osztályra jutó tanulók átlagos létszáma 21,4 fő. A nem győri tanulók az iskola diákközösségében 13,8%-os arányban vannak jelen. A hátrányos helyzetűek 13, 6%-ban, a veszélyeztetett helyzetben lévők 4,6%-ban vannak jelen az iskolában. A három napközis csoportban 25,3 a tanulók átlagos számaránya, míg az iskolaotthonos csoportokban átlagosan 18,8 diák tanul. Az egy főre jutó igazolt hiányzási napok száma átlagosan 9 nap volt. A tanulók 50%-a egy napot sem mulasztott. Az évismétlők aránya 7 % volt az iskolában. Az intézmény rendelkezik kidolgozott környezeti, egészségnevelési és drogprevenciós programmal,melyek megvalósítását a normatív támogatás segítette. Az iskola tanulói számos megyei, regionális és országos versenyen szerepeltek kiemelkedően. Ilyenek voltak a mezei futóverseny, a röplabda, torna, kötélugrás, labdarúgás, néprajzi, nyelvi, matematikai, közlekedési csapat és egyéni versenyek. A tantestület átlagéletkora 44 év. A pedagógusok 6,8%-a tanul tovább, s közülük 5,4% továbbtanulási támogatásból. A tantestület négy sikeres pályázatot írt az elmúlt tanévben, melyeken ,- Ft-ot nyert el. Ezt az összeget a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó programok fejlesztésére, könyvtári állománygyarapításra, jubileumi ünnepség megszervezésére, sporteszközök vásárlására fordították. A tantestület minőségbiztosítási rendszerét kiépítette, működését folyamatosan figyelemmel kíséri, s a szükséges korrekciókat - melyekre intézkedési terv készül - elvégzik. Az intézmény kiemelkedő rendezvényei voltak a fekete István Projekthét, a Tavaszi Fesztivál, az Egészségnap, és a Mozaik- Fekete Torna Kupa. Az iskola eredményes partnerkapcsolatot épített ki bécsi iskolákkal, melyekkel közös projektmunkában a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő tartalmi kérdésekkel foglalkoztak, valamint közös táborozást szerveztek. Énekkaruk a dunaszerdahelyi iskola vendégeként színvonalas műsort adott. Az intézmény ,- Ft-ot fordított karbantartási munkákra (vízvezeték, üvegezés, szerviz ). Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra ,- Ft-ot tudtak fordítani. Ebből az összegből óvodai bútorokat, fejlesztési eszközöket, szakmai anyagokat sikerült vásárolniuk. Informatikai eszközök korszerűsítésére ,- Ft-ot fordítottak., melyből DVD meghíjtót, scannert, lemezeket vásároltak.a pedagógiai szakszolgálat számára rendelkezésre álló normatívából ( ,- Ft) a konduktor csoport számára vásároltak berendezéseket, fejlesztő játékokat, sportfelszereléseket. 18

19 Az iskola eredményesen elkezdett fejlesztőmunkáját a tantestület folytatni kívánja, s ki kívánja terjeszteni a logopédiai képességfejlesztést a felső tagozatra is egyéni fejlesztési tervek kidolgozásával. Az intézmény folytatni kívánja a következetes magatartásváltoztatás terén végzett műhelymunkáját, s a tanulásirányítás területén elkezdett a tanulók életkorához igazodó technikák elsajátítását. Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Az intézmény kiváló eredményekkel, értékes hagyományokkal rendelkező többcélú nevelési, oktatási intézmény. Az iskola kiemelt feladatként kezelte az elmúlt tanévben a hatékony együttműködést az óvodai egységgel, a gárdonyis hagyományok ápolását, az elért kiváló eredmények megtartását az oktatás színvonalában, valamint a versenyeken. A képességfejlesztés területén a hangsúlyt a kreativitásra, az együttműködésre, az önfejlesztésre helyezték a hangsúlyt, a nevelésben az illemtudó, minden helyzetben kulturált viselkedésre. Az intézményben az egy osztályra jutó tanulók száma átlagosan 26,94 fő, a napközis csoportokban 30,2 tanuló, a tanulószobán 14 fő. A diákok 25,4%-a nem győri lakóhellyel rendelkező tanuló. Az iskolában mindösszesen 45% a hátrányos helyzetű tanulók száma, veszélyeztetett tanuló nincs. Az egy főre jutó igazolt hiányzási napok száma 9,11. Az iskolai magatartás és szorgalom átlag nagyon jó. A továbbtanulásnál feltétlenül szóba jövő tantárgyak esetében is az iskolai átlag 4 fölött van. Pótvizsgát 2 fő tett, évismétlő tanuló nem volt. Az iskola végzős tanulóinak 96%-a érettségi vizsgát adó középiskolában folytatja tanulmányait. A környezeti és egészségnevelési program az intézményben számos akción keresztül valósult meg ebben az évben is (használt elem gyűjtése, kirándulás egy hulladékot újrahasznosító üzemben,vetélkedők, pályázatok stb) Az intézményben a minőségirányítási program működtetését, a méréseket és elemzéseket a minőségi körök folyamatosan végzik. Az iskola joggal büszke a számos országos, regionális és városi sport, valamint tanulmányi versenyen elért kiváló eredményére. Ezek közül különösen kiemelkedik a Bogisich Bálint emlékverseny és a nyolc megyére kiterjedő regionális logika verseny. A pedagógusok átlagéletkora 47 év.12,6%-uk tanul tovább támogatásból. A tantestület 11 pályázatot nyújtott be, melyből 8 pályázaton összesen ,- Ft összeget nyertek. A pályázati összeget eszközbeszerzésre, tanulmányi versenyek megrendezésére, a könyvtár állományának gyarapítására, drogmegelőzésre, az amatőr művészeti csoportok támogatására fordították. Az iskola munkája eredményességének vizsgálatára minden tanévben a munkatervnek megfelelően a Comenius minőségbiztosítási program indikátor rendszere alapján kerül sor. Folyamatos feladat az intézmény számára a partnerközpontú működés és a folyamatokkal szabályozott területek állandó fejlesztése. Gondosan elemezték az elégedettségmérés, az attitűdmérés és a tantárgyi mérések eredményeit. Az intézmény kiemelkedő rendezvénye volt a Gárdonyi nap, a Bogisich emlékverseny, és a Regionális Logikaverseny. Az intézmény ,- Ft értékben tudott fordítani karbantartási munkákra, beruházásra összesen ,- Ft összegben (melyből ,- Ft saját bevétel volt). Szakmai anyagokat, szemléltető eszközöket ,- Ft értékben sikerült vásárolni. A könyvtár állományának gyarapítását ,- Ft-ból oldották meg. Gondot okoz a villamoshálózat, a külső homlokzat felújítása. 19

20 Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános és Szakközépiskola Az intézmény ebben a tanévben is sikerrel oldotta meg azt a feladatot, mely a diákok művészeti képességeinek legoptimálisabb fejlesztését jelenti karöltve a biztos közismereti tudás megszerzésével. Az egy osztályra jutó átlagos tanulói létszám 21,6 fő. Az iskolaotthonos csoportok átlaglétszáma 16,25 fő. A tanulószobán 29 fő délutáni felkészülése folyik. Tanulóik 28,9%-a már az alapfokon nem győri tanuló. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók száma elenyésző (1, illetve 2 fő). Az iskola 8. évfolyamos, végzős tanulói közül 61%-uk az iskola szakközépiskolai egységében tanul tovább, míg 31%-uk gimnáziumban folytatja tanulmányait. Az iskola magatartás és szorgalom átlaga nagyon jó. A tantárgyi átlagok a négy továbbtanulási tárgy mindegyikénél meghaladják a 3,6 -es átlagot. Az egy főre jutó igazolt hiányzási napok száma 11,2, igazolatlan hiányzás alig volt a tanévben. Pótvizsgát összesen 3 tanulónak kellett tenni, az évismétlők aránya 1,25% volt. A pedagógusok átlagéletkora 42 év. Közülük azonban csak 4,6%-uk tanul tovább támogatásból. A pedagógusok hat benyújtott pályázatából, öt volt sikeres. Ezeken összesen ,- Ft-ot nyertek, mely összeget koncertek, kurzusok szervezésére, illetve azokon való részvételre fordítottak. Az intézmény minőségirányítási programjának megfelelően elvégezte az iskolahasználók elégedettség mérését. A szülők elégedettek az iskola teljesítményével, értékelési rendszerével, megfelelőnek tartják a tanulók terhelését. Az iskola egészségnevelési programjában kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, melyben a pedagógusok hasznos segítőtársakra találtak az iskolaorvosban és a védőnőben. Az intézményben dolgozik két drogügyi koordinátor is, akik a városban is elismerésre méltó drogprevenciós programot dolgoztak ki és működtetnek. Az intézmény kiemelt rendezvényei közé számítottak az elmúlt tanévben a budapesti fellépés, a pécsi, a prágai vendégszereplés, a Tánc Világnapi Gálaműsor, a házi koreográfus verseny, a kiállítás a Zichy palotában, a Nemzeti Színházban, a Rómer Teremben, az országos rajz-, mintázás- és népművészet verseny.. Az iskolában a karbantartási munkák az érintésvédelemre, padlóburkolásra, a nyílászárók cseréjére, a világításra, valamint a hőközpont karbantartására vonatkoztak. Eszközállományukat szövőkerettel, sportszerekkel, rajzszerekkel, monitorokkal bővítették. Könyvtári állományuk szótárakkal, tanári kézikönyvekkel bővült. Az intézmény kezelésében lévő eszközök elhasználódásának mértéke 12,5%-ról, 13 %-ra változott. Ez azt jelenti, hogy az amortizációnak megfelelő visszapótlást sem tudják biztosítani. Nagy gondot jelent továbbra is a nyílászárók elhasználódása. A meglehetősen nagy (szünidei) vízfogyasztás okozója valószínűleg az elöregedett főnyomóvezeték lehet. Az intézmény számára nagy problémát jelent hogy nagyszámú kollégista diákjuk számára nem tudnak saját kollégiumban elhelyezést biztosítani. Így meglehetősen nagy gondot jelentenek a hétvégi fellépések megszervezése, s az estébe nyúló próbákon, szerepléseken, kiállításokon való részvétel. Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola A többcélú intézmény a nevelési év folyamán egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy a tanulók felzárkóztatása és a tehetséggondozás között helyes egyensúlyt alakítson ki. Kiemelt 20

Kiadási főcsoport bontásban Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 0 2 Családsegítő Szolgálat 4.248 3.239 788 221 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 0 4 Egyesített

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta Nagy Eszter Oligofrén pedagógia- szurdopedagógia szakos tanár Tárogató Óvoda Micimackó Óvoda - Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája Győrszentiván: Váci Mihály Általános Iskola Jelencsics Beáta Szakvizsgázott

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben