Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/"

Átírás

1 Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése Az iskolába történő felvételről és átvételről a tankötelezettség és a tanulói jogviszony keletkezésének szabályozása szerint kell eljárni. 1. Tanköteles gyermek felvétele Tankötelessé vált gyermek esetében elsődlegesen mindig az iskola adott épületének körzetébe tartozó tanulókat vesszük fel, körzeten kívül lakó és a vidéki tanulók szüleinek írásban kérvényt kell benyújtaniuk. A kérelmek elbírálása A kérelmeket beérkezési sorrendben iktatjuk és a körzetes beíratás után 15 munkanapon belül dönteni kell a felvételről, illetve elutasításról. Erről a szülőket írásban értesítjük. Az elsős tanulók osztályba és csoportba sorolásáról a szülői kérések figyelembevétele alapján az adott tagintézmény, intézményegység igazgatója dönt. 2. Felsőbb évfolyamra történő tanulói felvétel Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél az egyedi körülmények mérlegelése alapján, az osztályfőnök véleményének kikérésével az adott tagintézmény, intézményegység igazgatója dönt. 3. A tanulói jogviszony megszűnése A tanulói jogviszony megszűnéséről a közoktatási törvény 75. -a rendelkezik. 4. Napközis, tanulószobai foglalkozásra történő felvétel A tanuló szüleinek a tanév kezdetekor a napközis, tanulószobai foglalkozásra való felvételt írásban kell igényelni. Az iskola arra törekszik, hogy minden szülői kérésnek eleget tegyen, s a napközibe minden tanulót felvegyen. b/ a fenntartó által engedélyezett osztályok: 8 csoportok számát: napközi: 3 tanulószoba: 1 c/ Az intézmények nyitva tartásának rendje Az iskolába az első tanítási óra előtt 15 perccel (7 óra 50 percig) kell a tanulóknak beérkezniük, hogy legyen idejük az első tanítási órára előkészülni. Az iskolában a reggeli ügyelet 7 óra 30 perckor, kezdődik. Az ügyeletes tanár utasításainak megfelelően az udvaron, az épület folyosóin vagy a tanteremben tartózkodnak. Az iskolákban a reggeli ügyelet a tanítási órák előtt 30 perccel kezdődik.

2 1.2. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint: 1. óra óra óra óra óra óra d. A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények időpontjai IDŐPONT MEGNEVEZÉS FELELŐS Aradi vértanúk (okt.6.) 1-4.évfolyamon osztályfőnök, 5-8. évfolyamon: történelem szakos tanár: Október 23. nemzeti ünnep A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (febr.25.) Március 15. nemzeti ünnep Lovász Magdolna 1-4.évfolyamon osztályfőnök, 5-8. évfolyamon: történelem szakos tanár Lovász Magdolna A holokauszt áldozatai (április 16.) 1-4.évfolyamon osztályfőnök, 5-8. évfolyamon: történelem szakos tanár Nemzeti Összetartozás Napja (jún. 4.) intézményvezető 1. egyéb iskolai ünnepek megünneplésének időpontja; IDŐPONT MEGNEVEZÉS FELELŐS Tanévnyitó szeptember oszt. osztályfőnök Október október évfolyamon osztályfőnök, 5-8. évfolyamon: történelem

3 tanár Gólyasimogató október Lovász Magdolna Világ Gyalogló Nap Boldog Istvánné Madocsa Papírgyűjtés október DÖK vezető Elektronikus hulladék gyűjtés október. 21. DÖK vezető Október 23-a október 22. Lovász Magdolna Magyar László verseny november Sebestyénné Venczel Andrea, Molnár Edit Őszbúcsúztató november Pálfi Anita Szakmaismereti jutalomkirándulás november 22. Pálfi Anita Mikulás december 06. DÖK vezető Farsang DÖK vezető Kommunista és egyéb diktatúra áldozataira emlékezés febr évfolyamon osztályfőnök, 5-8. évfolyamon: történelem tanár Március Lovász Magdolna Óvodások látogatása Munkaközösség vezető Szavalóverseny Lovász Magdolna, Molnár Edit, Soós Ferencné Fordított nap DÖK vezető Környezetismereti verseny /társulási/ szervezése Holokauszt áldozataira emlékezés Munkaközösség vezető ápr évfolyamon osztályfőnök, 5-8. évfolyamon: történelem tanár Anyák napja osztályfőnökök

4 Majális DÖK vezető, Boldog Istvánné, Dr Volmanné Reich Márta Nyílt nap intézményvezető Ballagás Lovász Magdolna, Molnár Edit intézményvezető Tanévzáró oszt. Osztályfőnök, intézményvezető

5 3. a/ Az intézményben a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2014/15. tanév név feladatkör isk.végzettség szakképzettség 1. Agócs Mihályné igazgató főiskola, egyetem szakvizsga, biológia-kémia szakos tanár, 2. Boldog Istvánné tanító főiskola tanító - testnev.spec.koll. 3. Lovász Magdolna tanár főiskola óvoda pedagógus, tanító - magyar műv.terület, magyar szakos tanár 4. Molnár Edit tanító, tanár főiskola tanító - ember és társadalom, magyartörténelem szakos tanár 5. Pálfi Anita tanító főiskola óvoda pedagógus, tanító német, angol műv.terület 6. Sebestyénné Venczel Andrea tanár főiskola matematika-földrajz szakos tanár 7. Soós Ferencné tanító főiskola tanítókönyvtár,rajzspec.koll., OKJ:oktatás informatikus 8. Szabóné Komáromi Ágota tanár főiskola biológia-kémia szakos tanár 9.. Vörösné Szabó Szilvia tanító főiskola tanító - testnevelés spec. főiskola + tanító - könyvtár spec.koll., preventív és korrektív pedagógiai 10. Zemkóné Horváth Zsuzsanna tanító szakvizsga pszichológia szakvizsga.

6 11. D Vollmanné Reich Márta tanító, tanár főiskola, szakvizsga Napközis nevelő 12. Biczóné Pető Veronika tanító főiskola tanító, testnevelés szakos tanár tanító - orosz,könyvtár szak, közoktatás vezetői szakvizsga 13. Laposáné Sashalmi Ilona tanító főiskola tanító - rajz spec.koll. 14. Cziger Mónika tanító főiskola tanító testnevelés műveltségterület 15. Nagyné Kovács Zita gyógypedagógus főiskola gyógypedagógia Áttanítók: Pámer Mátyás: fizika Koczó Ibolya: informatika Bartal Orsolya: 8. oszt angol: Petrovicsné Árki Zsuzsanna: ének felső tagozaton Gálosi János: technika felső tagozaton Rausch István: rajz és média felső tagozat:

7 b/ Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei OKÉV -mérési eredmények 2008.év évfolyam tantárgy intézményi országos községi átlag átlag iskolák átlaga 6. osztály matematika szövegértés osztály matematika szövegértés év 6.osztály matematika szövegértés osztály matematika szövegértés év 6.osztály matematika szövegértés osztály matematika szövegértés év 6.osztály matematika szövegértés osztály matematika szövegértés év 6. osztály Matematika szövegértés osztály matematika szövegértés év 6. osztály Matematika szövegértés osztály matematika szövegértés

8 c/ a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok évfolyamismétlő: 2 fő f/ a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Szakkörök Mindenki számára biztosított a részvétel a szakkörökön és a sportkörökön, különösen szorgalmazzuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók részvételét is, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében Iskolai szakkörök, foglalkozások: alsótagozat: matematika szakkör angol szakkör német szakkör énekkar számítástechnika szakkör sportkör labdarúgás napközis foglalkozás daloskör Iskolán kívüli lehetőségek: néptánc zeneiskola felsőtagozat: matematika szakkör színjátszó szakkör matematika előkészítő magyar előkészítő angol előkészítő sportkör tanulószoba rajzszakkör g/ a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Az 1-8. évfolyamokon a szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) és hétvégére nem adunk írásbeli házi feladatot, kivéve ha hetente egy óra van az adott tárgyból. A házi feladat az ismeretek megerősítését, elmélyítését, a gyakorlást szolgálja. Az otthoni tanulásra fordított idő 1. évfolyamon 45 perc, 2-4. évfolyamokon 60 perc, 5-8. évfolyamokon 90 perc javasolt.

9 A pedagógus ellenőrzi a házi feladatot, de érdemjeggyel nem értékeli Szorgalmazzuk a feladatok elvégzését a feladás napján megoldani Iskolai dolgozatok Az osztályozás alapja az alsó és felső tagozaton azonos: 0-30 % % % % % 5 - Témazáró dolgozatot előzetes bejelentés után íratunk. - Az 1-4. évfolyamokon egy, az 5-8. évfolyamokon két témazáró dolgozatnál nem íratunk egy nap. - A fogyatékkal élő, a tanulásban akadályozott és a részképesség zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) tanulók esetében differenciált számonkérést alkalmazunk. Például lehetőséget biztosítunk a szóbeli számonkérésre, több időt adunk a dolgozat megírására, segítünk a szöveg értelmezésében, stb. A témazárók értékelése legkésőbb két héttel a megíratásuk után történi. h/ az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Osztályozó vizsgázni kell, ha: Az igazgató felmenti a tanulót a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló). Az igazgató engedélyezte, hogy a tanuló egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse. Egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott a tanuló. Az osztályozó vizsgát az osztályozó értekezlet előtt bonyolítjuk le Osztályozó vizsga előtt 1 hónappal tájékoztatjuk a tanulót és a szülőt a vizsga időpontjáról, a tantárgyi követelményekről, és a használható eszközökről Az osztályozó vizsga szóbeli és írásbeli részből áll, melyre a tanuló felkészülési időt kap. Az osztályozó vizsga a szaktanár és vizsgaelnök jelenlétében történik i/ az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát Osztályok száma: 8 1. osztály: 15 fő 5.osztály: 17 fő 2. osztály: 19 fő 6.osztály: 23 fő 3. osztály: 14 fő 7.osztály: 14 fő 4. osztály: 23 fő 8.osztály: 16 fő Alsó tagozat: 71 fő Felső tagozat: 70 fő Össz.: 141 fő

10 I. A 2014/2015. tanév rendje 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma az általános iskolákban: 181 nap A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő), utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: április 30. A szorgalmi idő első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről. Tanítási szünetek Az őszi szünet október 27-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-tól január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). 2. Vizsgák IDŐPONT január 2. hete június 1. hete augusztus utolsó hete VIZSGA Osztályozóvizsga Javítóvizsga

11 3. Mérések: a. Kompetenciamérés (országos) Időpont Megnevezés Felelős május Szövegértési és matematikai 27. alapkészségek mérése a Pálfi Anita május ,8.évfolyamokon Kompetenciamérés a 4. évfolyamokon Vörösné Szabó Szilvia b. Belső mérések időpontjai (munkaközösségi értekezleten egyeztetés) Időpont Megnevezés Felelős Mérések az alsó tagozaton: Matematika , 3. oszt. tanítók Környezetismeret 4. oszt. Soós Ferencné Mérések a felső tagozaton: Biológia Szabóné Komáromi Ágota c. egyéb mérési feladatok október 10-ig a tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 1. osztályosok közül azok számának a felmérése, akiknél az alapkészségek fejlesztését a későbbiekben hangsúlyosabban támogatni kell a DIFERrendszer alkalmazásával. Az érintett tanulók létszámának jelentése az OH-nak október 22-ig, a DIFER-vizsgálatok elvégzésének határideje: december 5-ig. Idegen nyelvi mérésekre való felkészülés Az általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11- én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával

12 4. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása dec. 19. Tanfelügyelet, pedagógusminősítés jan. 17. A tanév első félévének értékelése febr. 13. Gyermekvéd. feladatok felülvizsgálata márc.16. Tanulásmódszertani jó gyakorlatok máj. 29. DÖK nap 5. A tanév kiemelt feladatai erkölcstan/hit-és erkölcstan oktatás megszervezése, 1. osztály: 11 fő erkölcstan, 5 fő hit-és erkölcstan 2. osztály: 1 fő erkölcstan, 11 fő hit-és erkölcstan 5. osztály: 7 fő erkölcstan, 10 fő hit-és erkölcstan 6. oszály: 10 fő erkölcstan, 13 fő hit-és erkölcstan Mindennapos testnevelés: Az idei tanévtől az és évfolyamra járó diákok életének részévé válik a mindennapos mozgás. Pályázatok fenntartási feladatai (TÁMOP, TIOP, IPR) A 16 óráig szervezendő foglalkozások szervezése: A törvény szerint az iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet biztosítunk. A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak. A szülők kérésére az iskola igazgatója felmentést adhat a foglalkozások alól 6. A 2014/2015. tanévben a kompetencia alapú oktatás az alábbi osztályokban és területeken kerül bevezetésre 1. osztályban teljes tanévi óraszámban matematika kulcskompetencia területen bevezeti: Cziger Mónkia 1. osztályban szociális kompetencia és életvitel területen művészetek műveltségterületen bevezeti: Laposáné Sashalmi Ilona 2. osztályban teljes tanévi óraszámban matematika kulcskompetencia területen bevezeti: Soós Ferencné 3. osztályban teljes tanévi óraszámban szövegértés- szövegalkotás kulcskompetencia területen bevezeti: Boldog Istvánné 4. osztályban teljes tanévi óraszámban szövegértés- szövegalkotás kulcskompetencia területen bevezeti: Vörösné Szabó Szilvia

13 5. osztályban szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia B modul matematika műveltségterületen bevezeti: Sebestyénné Venczel Andrea 6. osztályban idegen nyelv (angol) területen a kompetencia alapú oktatás bevezetése bevezeti: Pálfi Anita 6. osztályban teljes tanévi óraszámban szövegértés- szövegalkotás kulcskompetencia területen bevezeti: Molnár Edit 7. TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓK év gimnázium szakközépiskola szakiskola össz. létszám Madocsa, szeptember. 1. Agócs Mihályné tagintézményvezető

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA...... Készítette: Kocsisné Hangonyi Judit igazgató Edutop Szakközépiskola és Szakiskola Elfogadta: Kocsis Tibor elnök Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben