2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT"

Átírás

1 Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RÉSZ... 6 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 6 Az intézmény neve... 6 Az iskola címe, elérhetősége... 6 Az iskola honlapja... 6 Az iskola alapítója... 6 Fenntartója... 6 Az iskola tevékenysége... 6 HELYZETELEMZÉS... 6 Az iskola földrajzi adottságai... 6 Az iskola körzete... 7 Tárgyi adottságok... 7 Az épület... 7 Oktatási eszközök... 8 Szaktantermek, bútorzat... 9 Egyéb tárgyi adottságok... 9 Személyi feltételek Tanulók Tanulói létszám alakulása Szülők Pedagógusok Technikai és ügyviteli dolgozók KÉPZÉSI RENDSZERÜNK Általános leírás Tevékenységeink Alaptevékenység Anyanyelvtanításunk Matematikaoktatás Nyelvoktatás Idegen nyelvtanításunk szakaszai Informatikai és számítástechnikai ismeretek oktatása Mindennapos testmozgás Környezeti nevelés, a környezeti nevelés programja A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása nevelése Szabadidős tevékenységeink Tehetséggondozás, lemaradók felzárkóztatása Tehetséggondozás A lemaradók segítése, felzárkóztatása Pedagógiai tevékenységünk eredményessége Alapítvány Diáksport egyesületünk, a SZÁDSE AZ ISKOLA SZERKEZETE Iskolavezetés Az iskola irányítási szerkezete II. NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGE Pedagógiai alapelvek A pedagógus új szerepének meghatározása A tanár által biztosított elfogadó légkör A pedagógus kompetenciája a pedagógiai diagnosztika Új tudásértelmezés Kulcskompetenciák Paradigmaváltás a tanulási folyamat értelmezésében Adaptív pedagógiai szemléletmód Gyermekbarát pedagógiai programok A pedagógiai folyamatok tervezése Az iskolában folyó nevelés és oktatás célja Az intézmény értékrendje

3 Az iskola célrendszere Az iskola nevelési céljai: A kulcskompetenciákról részletesebben Az iskola eredménycéljai Az iskola működési céljai Képességfejlesztési preferenciáink, kiemelt kompetenciák A fejlesztés általános követelményei Az iskolai életet, a tehetség és a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek Napközi A napközi szervezeti felépítése, működése Az iskola napközis és tanuló szobai foglalkozásainak szervezése Tanulószoba Iskolai szakkörök A szakkörök típusai ( példák, ettől eltérő szakkörök is szervezhetők): Tanulók munkára nevelése Iskolai könyvtár Tehetséggondozás, felzárkóztatás Versenyek Pályázatok A kulturális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal összefüggő programok A magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók helyzetének javítását szolgáló programok Szociális szolgáltatások Nem szakrendszerű oktatás az 5 6. évfolyamon Mely kompetencia területekről van szó? Alapelveink Személyi és tárgyi feltételek, hagyományok Az érintett tanulók körének meghatározása, időpontjai Tantárgyak Órakeret Munkaformák, eljárások Értékelés, követelmények, feladatok AZ INTÉZMÉNYBE ÉS A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI Az iskola 1. évfolyamára lépés feltételei Az iskola felsőbb évfolyamaira való felvétel feltételei A magasabb évfolyamba lépés feltételei A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉNEK, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE, MÓDSZEREI, VISSZACSATOLÁSI ELJÁRÁSOK Az ellenőrzés Az ellenőrzés célja Az ellenőrzés formái A leggyakrabban alkalmazott számonkérési formák Az ellenőrzés rendszeressége Az értékelés alapelvei Az értékelés formái Értékelés időpontjai és formái A tanuló értékelésének fokozatai, formái Magatartás, szorgalom Tanulmányi eredmény Tantárgyi dicséret A kitűnő és a jeles fogalma Az értékelés dokumentumainak kitöltése Szöveges értékelésünk formái, szabályai Magatartás és szorgalomjegyek elbírálásának elvei Havi magatartás és szorgalom osztályzatok kialakításának szabályai A félévi és év végi magatartás és szorgalom osztályzatok kialakításának szabályai Magatartás és szorgalom érdemjegyei: Magatartás Példás: Jó: Változó: Rossz: Szorgalom Példás:

4 Jó: Változó: Hanyag: Dicséret, jutalmazás, elmarasztalás, büntetés A jutalmazás elvei A jutalmazás, elismerés fokozatai Fegyelmező intézkedések Az elmarasztalás, büntetés fokozatai DIÁKÖNKORMÁNYZAT GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK A TANESZKÖZÖK, TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke III. HELYI TANTERV AZ ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE, ELVEK A kerettantervi modulok helye az iskola tantárgyi rendszerében Tantárgyi rendszerünk ÓRAFELOSZTÁS, ÓRATERVEK A kerettanterv módosítása után, szept. 1 től alkalmazott órakeretek: A pedagógiai program módosítása után, szeptember 1 től felmenő rendszerben bevezetésre kerülő óraszámok A módosított pedagógiai program óraszámainak felmenő rendszerben történő bevezetésének tervezete RÉSZLETES HELYI TANTERV A kerettanterv alapján módosított részletes helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom Történelem Idegen nyelv Az új, kiegészítő tanterv legfontosabb sajátosságai KER A1 szint KER A2 szint KER B1 szint Matematika Informatika Környezetismeret Természetismeret Fizika Földrajz Biológia Kémia Ének zene Rajz Technika Testnevelés A tanulók fizikai állapotának mérésére szolgáló módszer Osztályfőnöki osztály osztály osztály osztály A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok A tantárgyi modulok tantervei Tánc és dráma Hon és népismeret Mozgókép és médiaismeret Ember és társadalomismeret, etika Informatika Egészségtan IV. ZÁRÓ DOKUMENTUMOK A pedagógiai program érvénybe lépésének ideje A pedagógiai program ellenőrzése VÉLEMÉNYEZTETÉS, JÓVÁHAGYÁS Véleményezés

5 2. Nevelőtestületi elfogadás Fenntartói jóváhagyás V. MELLÉKLETEK számú melléklet Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei számú melléklet Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya számú melléklet Egészségnevelési Program számú melléklet Környezeti Nevelési Program számú melléklet Szöveges értékelésünk Mondatbank szöveges értékelésünk tantárgyakra és értékelési területekre lebontott értékelő mondatai évfolyamonként osztály osztály (csak az I. félévben) A szöveges értékelést támogató szoftver használata számú melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása számú melléklet A helyi tanterv tantárgyakra lebontott részletes tanterve

6 I. BEVEZETŐ RÉSZ Az intézmény adatai Az intézmény neve Szűcs Sándor Általános Iskola, OM azonosítója: Az iskola címe, elérhetősége 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3. Telefon: , faxszáma: , Az iskola honlapja Az iskola alapítója Az iskolát 1982-ben alapította a Budapest Főváros IV. ker. Tanács VB. Fenntartója Az iskola jelenlegi fenntartója a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, IV. ker. István út 14.) Az iskola tevékenysége A fenntartó által az alapító okiratban meghatározott. A pedagógiai program módosításának időpontjában az érvényes alapító okirat száma: 126/2011 (V.05.) Helyzetelemzés Az iskola földrajzi adottságai Iskolánk Újpesten, az Izzó lakótelepen található, parkosított területekkel körbevéve. Városszéli iskolaként természeti környezetben, zöldövezetben fekszik, tágas tér veszi körül. E földrajzi fekvésnek előnye, hogy az iskola környéke nyugodt, egészségesen tiszta a levegő, nagyobb zajtól és autós forgalomtól mentes, egyéb negatív hatások nem érik. Közel a Farkaserdő és a Szilas-patak. Mindkettőnek fontos szerepe van az iskola pedagógiai tevékenységében. Környezeti adottságaink tehát az átlagosnál jobbak. A városperemi lét és a lakótelep korösszetétele a tanulói létszám vonatkozásában hátrányos (kevés a körzetes tanulónk), ezért minden évben okos előrelátással, jól szervezett marketing tevékenységgel, stabil és tartalmas pedagógiai munkával biztosítható a megfelelő bemeneti létszám. Mivel iskolánk a város külső részén található, megközelítése nem egyszerű, a közösségi közlekedés szempontjából földrajzi helyzete nem előnyös. Tömegközlekedési eszközzel az Újpest-Központból egy irányban közlekedő 220-as busszal megközelíthető, egyébként csak gyalogosan, kerékpárral vagy autóval vagyunk elérhetők. A földrajzi fekvés előnye, hogy adottságait kiválóan lehet hasznosítani a környezeti nevelés és az egészséges életvitelre nevelés területén. Az elmúlt évek sikeres munkájának és határozott pedagógiai törekvéseinknek köszönhetően sokan hozzák iskolánkba gyermeküket a kerület távoli pontjairól. ( ) 6

7 Az iskola körzete Az iskola körzete első sorban az Izzó lakótelep, de a kertvárosi rész néhány utcája is az iskola körzetéhez tartozik. Az iskola körzete változhat, a pedagógiai program módosításának időpontjában az alábbi körzet tartozik intézményünkhöz: - Bródy Imre u. - Vadgesztenye u Bucka u. páros oldal végig - Vadgesztenye u Erdősor u Vetés u Erdősor u. páros oldal végig - Vetés u Fénycső u. végig - Damjanich J. u. végig - Fóti út Pállya Celesztin u. végig - Izzó u. végig - Pálya u. páratlan oldal végig - Káposztásmegyeri u. végig - Rajki M. tér az egész - Reviczky u Szőnyi I. u. és köz végig - Ugró Gyula sor végig - Vértes Marcell u. végig - Szérűskert u. végig ( ) Tárgyi adottságok Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek adottak. Az emelkedő gyereklétszám mellett sincs zsúfoltság az épületben, lehetővé vált a kabinetrendszer részbeni megszüntetése, ami azt jelenti, hogy az osztályok, néhány szakóra kivételével a saját tantermükben tartózkodhatnak. Megfelelő számú tanterem áll rendelkezésünkre, sőt a szabad kapacitással kényelmesen tudjuk megoldani a bontásokat, a délutáni szabadidős foglalkozásokat. Az épület Eredetileg 16 tantermes, 530 tanuló befogadására alkalmas épület a jelenlegi tanulói létszámnak megfelelő, kényelmes elhelyezést és munkakörülményt biztosít. ( ) 16 tantermet és 8 különböző funkciójú szaktantermet használunk. A tornateremmel együtt az épület hasznos alapterülete 4310 m 2. Az épület belső tere nem tagolt, kevés a szertár, raktár helyisége egyáltalán nincs. Közel három évtizedes használata során folyamatos, de nem elégséges mértékű felújítások ellenére a belső tér erősen "lelakott", az épület egyéb műszaki állapotához hasonlóan további folyamatos felújításra szorul. Az épületbe lépőt megkapja az aulában és a folyosókon, lépcsőfordulókban látható gazdag növényzet, ami kellemesebbé varázsolja az iskola hangulatát. Különösen hangulatos és kellemes a fsz-i aula a sok növénytől, a rusztikus fa ülőalkalmatosságtól, az iskola történetét bemutató kiállítástól és a sok-sok gyerek munkától. Külső környezetére a változatosság és gondozottság a jellemző. Az iskola előtt ( ) ápolt park fekszik. Az új udvari játékok felállításával, a több mint 40 db fa ültetésével, 150 méternyi élő sövény telepítésével az udvar parkosítását valósítottuk meg. A bejárati homlokzaton elhelyezett örökzöldekkel, az oszlopokra erősített muskátlis ládákkal a homlokzatot tettük barátságosabbá. Mindemellett az esztétikus és harmonikus külső megjelenés miatt a folyamatos karbantartásra, állagmegóvásra szükség van. A nagy zöld felület gondozását egy nagy teljesítményű kerti traktor is segíti. A zöld felületek és növények ápolásába a gyerekeket is bevonjuk. A technika tantárgy részeként kerti munkákat is ellátnak. A lakótelep sajátossága, hogy sportlétesítménye nincs ezért a környék lakói az iskola sportudvarát használják. Adottságainkból adódóan az iskola udvara lehetőséget teremt a környéken lakó gyerekeknek a rendszeres délutáni és hétvégi sportolásra. Kosárlabda palánkkal és futball kapuval felszerelt pályáink sűrűn látogatottak. A sportpálya felülete fel- 7

8 hólyagosodott és töredezett. Régóta tervezett felújítása talán 2010-ben megvalósul. Az udvarunk ad helyet a tisztán rendben tartott, kulturált szelektív hulladékgyűjtő-udvarnak, és a pihenőkertnek, ahová szülői és alapítványi támogatásból korszerű, az EU-s szabványoknak megfelelő udvari játékok kerültek felállításra. (-) Tantermeinket, tornatermünket az iskola bevételeinek gyarapítása miatt, illetve a környéken lakók közéleti tevékenységéhez bérbe adjuk. Oktatási eszközök Az oktatásban használt eszközeink általában korszerűek, kellő mennyiségben állnak a pedagógusok rendelkezésére, de folyamatos fejlesztésük, pótlásuk szükséges, mivel erős az amortizációjuk. Különféle forrásokból évente képesek voltunk/vagyunk fejleszteni audiovizuális eszközeinket, illetve a rendszeres, évenkénti karbantartással igyekszünk megelőzni idő előtti elhasználódásukat. Szemléltető eszközeinket folyamatosan cserélnünk kell, mert az évek során tönkrementek, elhasználódtak, vagy korszerűtlenné váltak. Az elmúlt évek ( ) eszközbeszerzési pályázatain eredménnyel pályáztunk, így jelentősen tudtuk fejleszteni a földrajz, az anyanyelv, a történelem, a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, a testnevelés és az idegen nyelvoktatás feltételeit. Szintén pályázati forrásból fejleszteni tudtuk a környezeti nevelés tárgyi feltételeit is. Lesz még mit fejleszteni, hiszen az alsós tanulókísérleti eszközök hiányosak, alig használhatók. Egy szerencsés bérleti szerződésnek köszönhetően a hálózatba kötött, multimédiázásra és internetezésre alkalmas számítógépeinkkel sikerült megteremtenünk az informatika oktatásának korszerű feltételeit. Korszerűen felszerelt számítástechnika-termünkben hálózatba kötött gépek találhatók ( ). Pedagógiai programunk módosításának egyik lényeges eleme az informatikai és számítástechnikai ismeretek tanításának hangsúlyosabbá tétele, ezért már elkezdődött az ehhez szükséges géppark fejlesztése, a gépek újakra cserélése. Az episzkóp, a videokamerák, a fényképezőgépek, az erősítő berendezés (udvari erősítő), az írásvetítők, a különféle diavetítők, a CD-s és kazettás (hang) magnók, a videomagnók, DVD-lejátszók és a televízió készülékek, ( ) az oktatást segítik. Ezen túl részben szülői vagy saját forrásainkból biztosított beszerzésből rendelkezünk azokkal az alap eszközökkel, amelyek az oktatáshoz feltétlenül szükségesek. Az értékes berendezéseket, a könyvtárat és a számítástechnika termet riasztó berendezés védi. Az idegen nyelvoktatás feltételei a hiányzó nyelvi labor ellenére jók. Az idegen nyelvtanítást multimédiás számítógépekkel felszerelt nyelvi szaktanterem segíti. Az elmúlt években alapítványi forrásból jelentős összegeket fordítottunk az angol nyelv tantárgy szakkönyveinek, a nyelvi szaktanterem berendezéseinek fejlesztésére. ( ) A digitális kompetenciák kialakítása és fejlesztése érdekében elhatározásunk a számítástechnikai eszközök és a digitális tartalmak széleskörű alkalmazása a napi oktató munkában (Számítógépekkel támogatott oktatás megvalósítása.) Az elkövetkező évek feladata az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása. Első lépésként több szakterembe és néhány alsós tanterembe internet kapcsolattal rendelkező multimédiás gépeket vásároltunk a ( ) tanítás lehetőségeinek bővítésére. Az épület minden szintjén biztosított az Internet elérése. A tanórai oktatáshoz és az irodai adminisztrációhoz szükséges kapcsolathoz a KözHáló használjuk, míg a pedagógusok munkájának segítésére külön Internet szolgáltatásra fizettünk elő. 8

9 Az IKT oktatásban tapasztalható térnyeréséhez és pedagógusaink e technika iránti érdeklődéséhez igazodva alapítványi támogatásból, pályázatokon nyert pénzekből interaktív táblákat, projektorokat és laptopokat vásároltunk. Öröm, hogy e technikai eszközök használata egyre népszerűbb mind a gyerekek, mind a kollégák körében. ( )A pedagógusok munkáját nagy teljesítményű fénymásoló berendezések is segítik. Könyvtárunk fejlesztését sem hanyagoljuk el. Folyamatosan szerzünk be korszerű pedagógia eljárásokat, módszereket leíró szakirodalmat. Az Olvasni öröm program beindítása óta örvendetesen gyarapodik a tanulói kölcsönzések száma, ezért szükségessé vált a gyermekirodalom és a kötelező olvasmányok példányszámának emelése, a selejtezésre szoruló példányok pótlása. Jelenleg a tankönyvekkel együtt mintegy kötetet tartunk nyilván. A könyvtári bútorzat bővítésével próbáltuk növelni a tároló kapacitást. Az iskolai sportkör támogatásával és pályázati forrásokból sokat költöttünk játékok, társasjátékok, DVD-filmek, CD-k vásárlására. Ezzel szerettük volna javítani a délutáni szabadidős és napközis foglalkozások feltételeit. Labdákban továbbra is "nagyfogyasztók" vagyunk, de ez inkább örvendetes, hiszen a rendszeres testmozgás egyik fontos eszköze a labda. ( ) Szaktantermek, bútorzat Az iskola épületében a tantermek mellett szaktantermek teszik lehetővé az egyes tantárgyak speciális körülmények közötti tanítását. A rendelkezésre álló szaktantermek felszereltsége elfogadható, azonban berendezésük felújítása és korszerűsítése, illetve eszközeinek fejlesztése szükségszerű. A szaktantermi és tantermi bútorzat cseréjét a 2000/2001. tanévben saját erőből kezdtük el. A második emeleten folyamatosan cseréltük le a tanulói asztalok írólapját, a tanulói székek ülőlapját és háttámláját. A tanulói bútorzat fémvázát átfestettük. Új tanári asztalokat tároló szekrényeket, a közösségi terekbe foteleket vásároltunk. Az első emeleten egy tantermet új tanulói bútorral szereltünk föl. Pályázaton nyert bábeszközeink, térképeink tárolásához szekrényeket vásároltunk. Anyagi helyzetünktől függően folytatni fogjuk a bútorzat cseréjét, különös tekintettel a folyosói öltözőszekrények felújítására. Emellett néhány terembe szeretnénk olyan gyorsan mobilizálható tanulói bútorzatot vásárolni, ami lehetővé teszik a tanterem átrendezését a csoport munkához. Szaktantermeink: balett-termek (4. és 8. terem), zongorával, tükörrel, korláttal fölszerelve kémiai és fizikai előadó (37. terem), számítógéppel, Internet eléréssel fölszerelve rajz szaktanterem (2. terem), számítástechnika szaktanterem (15. terem), technika szaktanterem (1. terem), természettudományos (földrajz és biológia) szaktanterem (30. terem) számítógéppel, Internet eléréssel fölszerelve nyelvi szaktanterem (31. terem) számítógéppel, Internet eléréssel fölszerelve Egyéb tárgyi adottságok Nagyméretű tornateremmel rendelkezünk, ami három részre osztható, így minden osztályunknak a testnevelés órái bekerülnek a tornaterembe. A tornateremben jelentős felújítások történtek. Megerősítették a bordásfalat, új kosárlabda palánkokat szereltek föl, kicse- 9

10 rélték a mászókötelek biztonsági karabinereit. Hamarosan szükség lesz a padlóburkolat felújítására. Filmvetítésekhez, prezentációs előadásokhoz a könyvtárat, a 12-es és a 26-os tantermet audiovizuális eszközökkel szereltük föl, de az épület minden szintjén összeállítottunk egy tévé + DVD-lejátszó konfigurációt, így mindenütt lehetőség van ezen eszközök használatára. A projektorok, laptopok folyamatosan szorítják ki az írásvetítőket, diavetítőket a napi munkából. ( ) A világos, nagy üvegfelületekkel rendelkező földszint aula és a tornatermi nyaktag (pingpongozó terem), de a folyosók falfelületei is kiválóan alkalmasak kiállítások megrendezésére. Ezen adottságainkat a tanulói munkák bemutatására használjuk. Ezt a lehetőséget a földszinti aulában elhelyezett üveges tárlók is bővítik. ( ) Személyi feltételek Tanulók 1999/ / / / / / / / / / /10 alsó felső összesen táblázat A tanulói létszám alakulása 1999/00. tanévtől a 2009/10. tanévig. Tanulói létszám alakulása ( ) A tanulói létszám folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Az emelkedés elsősorban a bemeneti oldalon, az alsó tagozaton erős. ( ) Ez az elmúlt évek rendszeres óvodai kapcsolattartásának, és az időközben rólunk kialakult pozitív képnek, de legfőképpen kollégáim lelkiismeretes munkájának köszönhető. E projekttel a 2002/2003. tanévben sikerült megállítani a létszám csökkenését, és ettől az időponttól kezdve megfordult a trend és az alsó tagozaton megindult a létszámgyarapodás. A bemeneti létszámemelkedés folyamatos, törekvésünk, hogy legalább kétévente három első osztály tudjunk indítani. Az alsó tagozaton tapasztalható növekedési ütem a felső tagozaton mérséklődik, megtörik, bár tendenciájában ott is növekvő. Jelentős létszámcsökkenést a 4. osztály után tapasztalunk, amikor jól teljesítő diákjaink egy része nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezik. ( ) Az elgondolkodtató jelenség miatt fontos feladatunk a felső tagozaton egy vonzó és versenyképes tanulási program kialakítása, ami a gimnáziumi továbbtanulásra felkészítő eredményes tanulást jobban középpontba állítja. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a pedagógiai program módosítása. Gyerekeink zöme átlagos, vagy annál jobb szociális körülmények közül kerül az iskolába, ennek ellenére elég sok tanulónk szorul rendszeres vagy rendkívüli támogatásra. A róluk való gondoskodást gyermekvédelemmel foglalkozó kollégám és az osztályfőnökök figyelemmel kísérik. Családi hátterük meghatározza tanuláshoz, kultúrához, művelődéshez való viszonyukat. A gyerekeknek jó a véleménye az iskoláról, szeretnek ide járni. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók száma alacsony, halmozottan hátrányos 10

11 helyzetű tanulóról nem tudunk. ( ) Jellemzően gondoskodó, az iskola törekvéseit támogató és elfogadó családi környezetből jönnek tanítványaink. A környezetünkben tapasztalható tendenciákhoz hasonlóan nálunk is emelkedett a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók száma. (A tanulói létszám ~10-11 %-a.) Örvendetes viszont, hogy ezeknek a gyerekeknek is segítséget tudunk nyújtani. Logopédus és a fejlesztő pedagógus mellett tanítóink is megkülönböztetett figyelemmel segítik ezeknek a tanulóknak a fejlődését. Szülők Tanulóink társadalmi helyzete átlagos. Neveltségi szintjük jó közepes. Családi hátterük általában jónak mondható. A szülők többsége kvalifikált alkalmazott, de egyre markánsabban polarizálódik a szülői közösség: ugyanúgy van közöttük tehetős vállalkozó vagy felső vezető, mint segélyeken élő munkanélküli. Iskolánkban többször végeztünk szülői elégedettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat alapján elmondhatjuk, a szülőknek pozitív véleménye van iskolánkról. Támogatottságunk erős, az iskola törekvéseivel a szülők 82 %-a azonosul. ( ) Pedagógusok ( ) A tanulói létszámmal együtt a pedagógus álláshelyek száma is emelkedett. Valamenynyi álláshely betöltött. Minden kolléga megfelelő szakképzettséggel és pedagógus végzettséggel rendelkezik. Néhányuknak több diplomája is van. Mindenki képesítésének megfelelően tanít. Kollégáim jól felkészültek. Általában fogékonyak a korszerű pedagógiai ismeretekre, többségük folyamatosan képzi magát, és alkalmazza is az új módszereket. Minden kolléga pedagógus végzettségű, az idegen nyelv és számítástechnika oktatását is szakképesített pedagógusok látják el. ( ) Jól képzett pedagógusaink szellemi tőkéje garancia a színvonalas, eredményes oktatásnak. Az iskola valamennyi dolgozója segíti céljaink, programunk megvalósítását. Rendszeresen sok versenyzővel veszünk részt a különböző szaktárgyi- és sportversenyeken, a felkészülésre nagy gondot fordítunk a tanórákon kívüli foglalkozásokon is. Tanórákon a tananyag feldolgozásakor törekszünk a modern pedagógiai munkaformák (így a kooperatív technika, csoportmunka, pármunka) alkalmazására. Olyan ismereteket szeretnénk - tevékenykedtetés során - elsajátíttatni velük, melyeket iskolán kívül, mindennapjaikban is képesek lesznek alkalmazni. Az álláshelyek számának megtartására tovább kell erősíteni a keresettek vagyunk pozíciót. A tanulócsoportok számának alakulása meghatározza a szükséges pedagógus létszámot. A tanulócsoportok számának várható alakulása: tagozat/tanév 2008/ / / / / /14 alsó tagozat felső tagozat összesen táblázat. A tanulócsoportok számának várható alakulása, ha az elkövetkező tanévekben az alapító okiratban biztosított lehetőséget kihasználva kétévenként három első osztályt tudunk indítani. Technikai és ügyviteli dolgozók Technikai álláshelyeink ( ) betöltöttek. Az iskolai adminisztráció segítésére egy iskolatitkárt és egy gazdasági ügyintézőt alkalmazunk. 11

12 Képzési rendszerünk Általános leírás 1996-ban dolgoztuk ki kollégáimmal az iskola jelenlegi pedagógiai programját. Ebben az alapdokumentumban újra fogalmaztuk azokat az értékeket, amiket az oktató-nevelő munkánk során szem előtt kell tartanunk, kitűztük az általunk elérendő célokat, és kialakítottuk azt a tevékenység struktúrát, amit következetesen igyekszünk évente megvalósítani. Újra fogalmaztuk nevelési céljainkat, leírtuk azokat a pedagógiai elveket, amelyek mentén a munkánkat végezni szeretnénk. A célkitűzések meghatározása támaszkodik az iskolai hagyományokra, arra az értékrendre, ami a korábbi években kialakult, illetve - előzetes mérés alapján - beépítettük a szülőknek az iskolával szemben megfogalmazott elvárásait. Az iskola társadalmi szerepéből általában meghatározható célokon túl (szilárd alapismeretek, tanulási technikák elsajátítása, továbbtanulásra felkészítés, stb.), fontosnak tartjuk tanulóinkat felkészíteni az önálló ismeretszerzésre, a változatos és kulturált kommunikációra, kiemelten az anyanyelv választékos használatára. Fontosnak tartjuk a napi rendszeres mozgás iránti igény kialakítását, tanáraink ezzel kapcsolatos példamutatását. A káros szenvedélyek megelőzése érdekében végezett preventív tevékenységünk fontos része alternatívák felmutatása a tanulóknak a szabadidő értelmes eltöltésére. Preferált nevelési területünk a művészeti és környezeti nevelés, aminek hagyományaként változatosan színes tevékenységeket biztosítunk tanulóinknak. Jellemzően nincsenek sem magatartási, sem életviteli devianciával küszködő gyerekeink, súlyosan veszélyeztetett tanítványaink száma alacsony. Évről évre változatos, sikeres programokat szervezzünk, a gyerekek szívesen vesznek részt azokon. (Témanapok, Állatkerti program, Bokréta, szabadidős foglalkozások.) A szakkörök, a táborok ugyanígy fontos részei az iskolai életnek. Fontosnak tartjuk, hogy a kialakult tevékenységrendszeren ne változtassunk. Ezzel azt szeretnénk a külvilág felé sugallni, hogy az iskola helyesen alakította ki arculatát, a kitűzött célok jók és elérhetők, így az iskola munkája kiszámítható stabilitást tükröz. Az iskoláról kialakult kép lényegesen meghatározza az irántunk való érdeklődést. Az alaptevékenység színvonala, a pluszban nyújtott szolgáltatások, az elmúlt években nyújtott stabilitás, mind-mind fontos vonzerőt jelentenek. Ennek ellenére évről évre kemény munkát végzünk a megfelelő bemeneti létszám biztosítása, a szülők megnyerése érdekében. Ezért nagyon odafigyelünk az óvodákkal kialakult együttműködésünkre. Szorosabb kapcsolatot a Dalos Óvodával, a Bőrfestő Óvodával, az ÁMK óvodájával tartunk. Példaértékű a szomszéd Dalos Ovival alakult együttműködés: a gyerekeknek szervezett közös programok mellett a legfontosabb eredményünk a két intézmény pedagógusainak pedagógiai együttgondolkodása. Ez is jelentős segítséget ad a kisgyerekeknek az óvodából az iskolába való átmenethez. Nem kevésbé fontos, hogy az óvodás gyermekek szülei nyílt órák látogatásával korán betekintést nyerhetnek az iskola életébe. Ezeken a rendezvényeken megismerhetik a leendő első osztályok tanítóit, de betekinthetnek a felső tagozat munkájába is, így kellő bizalmat ébreszthetünk bennük intézményünk iránt. Szakmai munkánk eredményességét a honlapon közzétett versenyeredményeink is mutatják. Az iskola bevezető és kezdő szakaszában kiemelten fontosnak tartjuk a játékosságon alapuló módszerek alkalmazását. Ezzel is szeretnénk megkönnyíteni az átmenetet az 12

13 óvoda és az iskola között, és a tanulás okozta nehézségek oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és meghatározó életkorban. Fontos megvalósítandó célkitűzés a felső tagozat vonzó és versenyképes tanulási programjának kialakítása. Ezért az alábbiakban részletezett területeken (nyelvoktatás, számítástechnikával támogatott oktatás) tartalmi fejlesztésekhez kezdünk. Napi munkánkban a korszerű, egyéni képességeket jobban figyelembevevő oktatási módszereket használjuk, és folytatjuk az alsó tagozaton alkalmazott differenciált képességfejlesztésre irányuló tanulásszervezési technikákat. Bátrabban alkalmazzuk a különféle munkaformákat; a csoportmunkát, a párban tanulást, kooperatív tanulási technikákat, alkalmanként a projekt módszert. Az otthoni tanulás elengedhetetlen feltétele az eredményes tanulmányi munkának. Közös elhatározással, arra törekszünk, hogy hatékony tanulási technikák elsajátíttatásával, a számonkérések szigorúbb (következetes) és rendszeres alkalmazásával késztetjük (kényszerítjük) a tanulókat a folyamatos tanulásra. Mindannyian napi feladatunknak tekintjük a tanulói produktumok ellenőrzését, javítását, és nyomon követjük az utasításaink betartását. Javítanunk kell a szülők naprakész tájékoztatásán. Eredményes együttműködést, partneri viszonyt kell kialakítanunk a szülőkkel a nevelési problémák megoldása területén. (Tanácsadás.) Tudomásul vesszük, hogy az egyéniségünket tükröző, a tanításban megengedett módszertani szabadságunk mellett, egységes álláspontot képviselünk nevelési kérdésekben, a közösen kialakított szabályok betartásában és betartatásában. Tevékenységeink Az intézmény 8 évfolyamos alapfokú nevelési-oktatási intézmény. Alaptevékenysége általános iskoláskorúak iskolai oktatása-nevelése, ezen belül kiemelten fontos az idegen nyelv oktatása, a készség szintű informatikai ismeretek elsajátíttatása. Első osztálytól kezdve nyolcadik osztályig oktatjuk az idegen nyelvet (angol), az informatikai ismeretek oktatását 3. osztálytól kezdve illesztjük tanrendbe. Az intézmény a nevelési területek közül fontos szerepet tulajdonít a környezeti nevelésnek. A korábban eltervezett művészeti nevelés célkitűzéseit a a) mozgásművészeti képzésen belül a tanulást segítő kreatív táncok, a társastánc és a néptánc, b) a képzőművészeti képzésen belül a rajzolás-festést, a kézműves foglalkozásokon (üvegfestészet, virágkötészet, mandala-festés), rajzszakkörön, és a c) színjátszó és báb foglalkozásokon valósítjuk meg. A művészeti nevelést elsősorban tanórán kívüli tevékenységként, a délutáni szabadidősávban szervezzük meg. Ez alól a délelőtti tanrendbe illesztett néptánc órák jelentenek kivételt. A lehetőségeinkhez mérten törekszünk a mindennapos testmozgás megszervezésére. A kibővített alaptevékenység, és a környezeti nevelés mellett iskolánk ellátja az iskoláskorú gyermekek szervezett étkeztetését, napközis és tanulószobai foglalkoztatását, a tanítási idő előtti és utáni ügyeletét az SzMSz-ben rögzített időpontokban. Az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységeken mellett több kiemelten fontos tevékenységi területe van iskolánknak: a) alaptevékenység b) az idegen nyelv(ek) magas színvonalú oktatása, 13

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben